Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 шілдедегі N 464-ІІ Заңы

      1-бап.  2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; 2003 жылғы 23 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2003 жылғы 21 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар рыногы және акционерлік қоғамдар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2003 жылғы 6 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне толықтыру енгізу туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2003 жылғы 6 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 35-баптың бесінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "азаматтық авиация қызметкерлері - осы Кодекстің 443, 446-баптарында, 447-бабының бірінші бөлігінде, 477-бабының үшінші бөлігінде көзделген құқық бұзушылық үшін тәртіптік жауаптылықта болады.";

      2) 447-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "447-бап. Жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдау
                ережелерін бұзу

      1. Автомобиль көлігімен тасымалдауды қоспағанда, жолаушыларды, багажды және жүктерді халықаралық тасымалдау ережелерін бұзу, -
      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жолаушыларды, багажды және жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін бұзу, -
      жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -
      жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) мынадай мазмұндағы 447-1, 447-2, 447-3, 447-4-баптармен толықтырылсын:

      "447-1-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктерді
                  автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде
                  жүргізушілердің еңбек және демалыс режимінің
                  бұзылуы

      1. Жүргізушілердің еңбек және демалыс режимін тіркейтін бақылау құрылғыларынсыз (тахографтарсыз) немесе ажыратылған осындай құрылғылармен, не толтырылмаған диаграммалық дискілермен, сол сияқты:
      1) қауіпті жүктерді автомобильмен тасымалдауды;
      2) жолаушыларды, багажды және жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауды;
      3) жолаушыларды, багажды автомобильмен қалааралық, облысаралық тұрақты және тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асырған кезде жүргізушілердің еңбек және демалыс режимін күнделікті тіркеу парақтарын жүргізбей автокөлік құралын басқаруы, -
      жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Автокөлік құралдарын жүргізушілердің жолаушыларды, багажды немесе жүктерді автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде еңбек және демалыс режимін бұзуы, -
      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      447-2-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктерді
                 автомобильмен халықаралық тасымалдауды рұқсатсыз
                 немесе арнайы рұқсатсыз жүзеге асыру

      Шетелдік жеке және заңды тұлғаларға тиесілі автокөлік құралдарын жүргізушілердің, Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңдарында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының аумағында автомобильмен халықаралық тасымалдауды рұқсатсыз немесе арнайы рұқсатсыз жүзеге асыруы, -
      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      447-3-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты
                 емес халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру кезінде
                 автокөлік құралдарын жүргізушілерде жолаушылар
                 тізімінің болмауы

      Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру кезінде автокөлік құралдарын жүргізушілерде жолаушылар тізімінің болмауы, -
      айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      447-4-бап. Шет мемлекеттің аумағында тіркелген автокөлік
                 құралдарымен Қазақстан Республикасының аумағында
                 орналасқан пункттер арасында жолаушыларды, багажды
                 немесе жүктерді автомобильмен тасымалдауды жүзеге
                 асыру

      Шет мемлекеттің аумағында тіркелген, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағына уақытша әкелінген, шет мемлекеттің тасымалдаушыларына тиесілі автокөлік құралдарымен Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан пункттер арасында жолаушыларды, багажды немесе жүктерді тасымалдау, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      4) 461-бап мынадай мазмұндағы 6-1-бөлікпен толықтырылсын:
      "6-1. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды жүзеге асыру кезінде рейс алдындағы техникалық тексеруден өтпеген автобусты, шағын автобусты басқару, -
      жеке кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 463-бапта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қауіпті жүктерді мамандандырылған автокөлік құралдарымен белгіленген ережелерді бұза отырып, сол сияқты арнайы рұқсатсыз тасымалдау, -
      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "3. Ірі көлемді және (немесе) ауыр салмақты жүктерді автокөлік құралдарымен тасымалдау, сондай-ақ бөлінбейтін ірі көлемді және (немесе) ауыр салмақты жүктерді мамандандырылған автокөлік құралдарымен белгіленген ережелерді бұза отырып, сол сияқты арнайы рұқсатсыз тасымалдау, -
      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      6) мынадай мазмұндағы 467-1-баппен толықтырылсын:

      "467-1-бап. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты
                  тасымалдауды көрсетілген тасымалдау бағыттарына
                  қызмет көрсету құқығын растайтын тиісті куәліксіз
                  жүзеге асыру

      1. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды көрсетілген тасымалдау бағыттарына қызмет көрсету құқығын растайтын тиісті куәліксіз жүзеге асыру, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -
      жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      7) 541-баптың бірінші бөлігінде:
      "446 (екінші бөлігінде)," деген сөздерден кейін "447 (екінші, үшінші бөліктерінде), 447-1, 447-2, 447-3, 447-4" деген сөздермен толықтырылсын;
      "461 (үшінші бөлігінде)" деген сөздер "461 (үшінші және 6-1 бөліктерінде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "462 (үшінші бөлігінде)" деген сөздер "463 (екінші және үшінші бөліктерінде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "467 (бірінші - үшінші, бесінші бөліктерінде)" деген сөздерден кейін "467-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      8) 547-баптың бірінші бөлігіндегі "447" деген цифр "447 (бірінші бөлігінде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 549-баптың бірінші бөлігіндегі "447, 463 (жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерінің бұзылуы бөлігінде)" деген сөздер алып тасталсын;

      10) 620-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) көлік бақылау органдары сақталуын бақылауды жүзеге асыратын ережелер бұзылған жағдайда - осы органдар;";

      11) 630-бапта:
      бірінші бөлігінде:
      "Кодекстің" деген сөзден кейін "447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "462," деген цифрдан кейін "463 (екінші және үшінші бөліктерінде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлігінде "Шағын көлемді кемелер жөніндегі мемлекеттік инспекцияның" деген сөздер "көлік бақылау органдарының" деген сөздермен ауыстырылып, "кемені ұстауды" деген сөздерден кейін "өз өкілеттіктері шегінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 636-бапта:
      бірінші бөліктің 1) тармақшасының он тоғызыншы абзацындағы "445," деген цифрдан кейін "447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 461 (6-1 бөлігі), 463 (екінші және үшінші бөліктері), 467-1," деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      "көлік бақылау инспекторының" деген сөздер "лауазымды адамдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "457-бап" деген сөздерден кейін ", 477-баптың төртінші бөлігі, 478, 479-баптар, 480-баптың үшінші және төртінші бөліктері, 481-бап (автомобиль көлігінде және электр көлігінде құқық бұзушылық жасағаны үшін)" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап.  Осы Заң 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3) тармақшасының алтыншы абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жариялануынан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2003 года N 464

       Статья 1.  Внести в  Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30;  Закон  Республики Казахстан от 16 мая 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 23 мая 2003 г. и "Казахстанская правда" 21 мая 2003 г.;  Закон  Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 6 июня 2003 г.;  Закон  Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 6 июня 2003 г.) следующие изменения и дополнения:

      1) абзац пятый части пятой статьи 35 изложить в следующей редакции:

      "работники гражданской авиации - нарушений, предусмотренных статьями 443, 446, частью первой статьи 447, частью третьей статьи 477 настоящего Кодекса.";

      2) статью 447 изложить в следующей редакции:

      "Статья 447. Нарушение правил перевозок пассажиров,
                   багажа и грузов

      1. Нарушение правил международных перевозок пассажиров, багажа и грузов, за исключением перевозок автомобильным транспортом, -
      влечет штраф в размере от двадцати до пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом -
      влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц в размере от двадцати до двадцати пяти месячных расчетных показателей.
      3. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью второй настоящей статьи, -
      влекут штраф на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц в размере от двадцати пяти до пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      3) дополнить статьями 447-1, 447-2, 447-3, 447-4 следующего содержания:

      "Статья 447-1. Нарушение режима труда и отдыха
                     водителей при осуществлении автомобильных
                     перевозок пассажиров, багажа или грузов

      1. Управление автотранспортным средством без контрольных устройств регистрации режима труда и отдыха водителей (тахографов) или с выключенными такими устройствами либо с незаполненными диаграммными дисками, а равно без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха водителей при осуществлении:
      1) автомобильных перевозок опасных грузов;
      2) международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;
      3) междугородных, межобластных регулярных и нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров, багажа -
      влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц в размере от двадцати до пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Нарушение режима труда и отдыха водителями автотранспортных средств при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов -
      влечет штраф в размере от пяти до десяти месячных расчетных показателей.

      Статья 447-2. Осуществление международных автомобильных
                    перевозок пассажиров, багажа или грузов
                    без разрешений или специальных разрешений

      Осуществление водителями автотранспортных средств, принадлежащих иностранным физическим и юридическим лицам, международных автомобильных перевозок на территории Республики Казахстан без разрешений или специальных разрешений в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте, -
      влечет штраф в размере от десяти до двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 447-3. Отсутствие списков пассажиров
                    у водителей автотранспортных средств при
                    осуществлении нерегулярных международных
                    автомобильных перевозок пассажиров и багажа

      Отсутствие списков пассажиров у водителей автотранспортных средств при осуществлении нерегулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа -
      влечет штраф в размере от трех до пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 447-4. Осуществление автомобильных перевозок
                    пассажиров, багажа или грузов
                    автотранспортными средствами,
                    зарегистрированными на территории
                    иностранного государства, между пунктами,
                    расположенными на территории Республики
                    Казахстан

      Перевозка пассажиров, багажа или грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, в том числе временно ввезенными на территорию Республики Казахстан, принадлежащими перевозчикам иностранного государства, между пунктами, расположенными на территории Республики Казахстан, -
      влечет штраф на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на юридических лиц - в размере от двадцати пяти до пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      4) статью 461 дополнить частью 6-1 следующего содержания:
      "6-1. Управление автобусом, микроавтобусом, не прошедшими предрейсового технического осмотра, при осуществлении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа -
      влечет штраф на индивидуальных предпринимателей в размере от пяти до десяти, на должностных лиц  в размере от десяти до двадцати пяти месячных расчетных показателей.";

      5) в статье 463:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Перевозка опасных грузов специализированными автотранспортными средствами с нарушением установленных правил, а равно без специального разрешения -
      влечет штраф на физических лиц в размере от пяти до десяти, на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц - в размере от двадцати пяти до пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "3. Перевозка крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов автотранспортными средствами, а также перевозка неделимых крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов специализированными автотранспортными средствами с нарушением установленных правил, а равно без специального разрешения -
      влекут штраф на физических лиц в размере от пяти до десяти, на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц - в размере от двадцати пяти до пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      6) дополнить статьей 467-1 следующего содержания:

      "Статья 467-1. Осуществление регулярных автомобильных
                     перевозок пассажиров и багажа без
                     соответствующего свидетельства,
                     подтверждающего право обслуживания
                     маршрутов указанных перевозок

      1. Осуществление регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства, подтверждающего право обслуживания маршрутов указанных перевозок, -
      влечет штраф на физических лиц в размере от трех до пяти, на юридических лиц - в размере от двадцати до двадцати пяти месячных расчетных показателей.
      2. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, -
      влекут штраф на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц в размере от двадцати пяти до пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      7) в части первой статьи 541:

      после слов "446 (частью второй)," дополнить словами "447 (частями второй, третьей), 447-1, 447-2, 447-3, 447-4,";

      слова "461 (частью третьей)" заменить словами "461 (частями третьей и 6-1)";

      после слов "462 (частью третьей)," дополнить словами "463 (частями второй и третьей),";

      после слов "467 (частями первой - третьей, пятой)," дополнить цифрой "467-1,";

      8) в части первой статьи 547 цифру "447" заменить словами "447 (частью первой)";

      9) в части первой статьи 549 слова "447, 463 (в части нарушений правил перевозки пассажиров и грузов)" исключить;

      10) подпункт 6) статьи 620 изложить в следующей редакции:
      "6) органами транспортного контроля - при нарушении правил, контроль за соблюдением которых осуществляют эти органы;";

      11) в статье 630:

      в части первой:

      после слова "статьях" дополнить цифрами "447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4";

      после цифры "462" дополнить словами "463 (часть вторая и третья)";

      в части второй слова "Государственной инспекции по маломерным судам" заменить словами "органов транспортного контроля в пределах их полномочий";

      12) в статье 636:

      абзац девятнадцатый подпункта 1) части первой после цифры "445" дополнить словами "447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 461 (часть 6-1), 463 (часть вторая и третья), 467-1,";

      в абзаце втором части второй:

      слова "инспектор транспортного контроля" заменить словами "должностные лица";

      после цифры "457" дополнить словами ", часть четвертая статьи 477, статьи 478, 479, часть третья и четвертая статьи 480, статья 481 (за совершение правонарушений на автомобильном транспорте и электротранспорте)".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзаца шестого подпункта 3) статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2005 года.

      Президент
      Республики Казахстан