Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық ұлан туралы" заң күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 8 қаңтардағы N 516 Заңы

      1-бап.  Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық ұлан туралы" 1995 жылғы 5 желтоқсандағы N 2671 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 22, 139-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184, 190-құжаттар; 1998 ж., N 11-12, 174-құжат; N 24, 436-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Актiнiң нысаны мен тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы".

      2. Кiрiспе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Заң Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының мәртебесiн, құрылымын, өкiлеттiгiн және қызметiнiң ұйымдастырылуын белгiлейдi.".

      3. Мәтiндегi "Жарлық", "Жарлықта", "Жарлықпен" "Жарлықты", "Жарлыққа", "Жарлықтың" деген сөздер тиiсiнше "Заң", "Заңда", "Заңмен", "Заңды", "Заңға", "Заңның" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. Тараулардағы "I-ІХ" деген цифрлар тиiсiнше "1-9" деген цифрлармен ауыстырылсын.

      5. 1, 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы

      Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы (бұдан әрi - Республикалық ұлан) - Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн, Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздігiн қамтамасыз етушi күштерге жататын және күзетiлетiн тұлғалар мен объектiлердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi күзет iс-шараларын өз құзыретi шегiнде жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттiк орган.
      Республикалық ұлан мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның нақты және шартты атауы, мөрлерi, мөртабандары, мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде жазылған бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банктерде шоттары болады.
      Республикалық ұланды қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Республикалық ұлан әскери құрама болып табылады.

      2-бап. Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан туралы
             заңдары

      1. Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленген болса, халықаралық шарттың ережесi қолданылады.".

      6. 3-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      7. 4-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) әскери және төтенше жағдай режимi кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен iс-шараларды жүзеге асыру.".

      8. 6-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi арнайы тексеруден өтедi.".

      9. 7-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ерiктi негiзде келiсiм-шарт бойынша Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi қызметкерлерiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Қарулы Күштерiнiң, басқа әскерлерi мен әскери құрамалары әскери қызметшiлерiнiң;".

      10. 8-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздерден кейiн "Республикалық ұланының бөлiмшелерiнде және" деген сөздермен толықтырылсын.

      11. 9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Республикалық ұланның туы, нышаны, айырым белгiлерi және нысанды киiмi болады, олардың үлгiлерiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.".

      12. 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Республикалық ұланның мiндеттерi

      Республикалық ұланға мынадай негiзгi мiндеттер:
      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiмен өзара iс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасы Мемлекет басшысының, экс-президенттерi мен олардың отбасыларының және Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен тiзбе бойынша мемлекеттiң лауазымды адамдарының, сондай-ақ шет елдердiң мемлекет, үкiмет басшылары және халықаралық ұйымдар басшылары Қазақстан Республикасының аумағында болған кезеңiнде олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      2) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын аса маңызды мемлекеттiк объектiлердi, сондай-ақ күзетiлетiн тұлғалардың болуы үшiн бөлiнген үйлердi, құрылыстарды, ғимараттар мен оған iргелес жатқан аумақтар мен су айдындарын, әуе кемелерiн, жер бетiндегi көлiктi және су көлiгiн, олардың тұрған жерлерiн күзету;
      3) өз құзыретi шегiнде терроризмге қарсы операцияларға қатысу;
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасының эталондарын күзету;
      5) хаттамалық iс-шараларды өткiзу кезiнде, Қазақстан Республикасының мерекелерi мен салтанаттарында дәстүрлiк рәсiмдердiң атқарылуына қатысу;
      6) әскери және төтенше жағдай режимi кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен iс-шараларды жүзеге асыру жүктеледi.".

      13. 12-баптың 2-тармағында:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Республикалық ұлан туралы ереженi, Республикалық ұланның ұйымдық құрылымы мен саны жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеп, Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуiне ұсынады;";

      13) тармақша мемлекеттiк тiлдегi мәтiнiнде өзгермейдi.

      14. 5-тараудың тақырыбындағы "Республикалық ұланның" деген сөздер "Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. 14-бапта:

      тақырыптағы "Республикалық ұланның" деген сөздер "Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "қару мен арнайы құралдарды" деген сөздер "жауынгерлiк техниканы, қару мен арнайы құралдарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "дереу" деген сөз "жиырма төрт сағат iшiнде" деген сөзбен ауыстырылсын.

      16. 15-бапта:

      1-тармақтың 2) және 4) тармақшаларындағы "Ұланның", "Ұлан" деген сөздер "Республикалық ұланның", "Республикалық ұлан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мемлекеттiк тiлдегi мәтiнiнде өзгермейдi.

      17. 16-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "Ұлан" деген сөз "Республикалық ұлан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4-тармақ алып тасталсын.

      18. 6-тараудың тақырыбындағы "және оларды әлеуметтiк қорғау" деген сөздер ", әлеуметтiк қорғалуы және жауапкершiлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      19. 17-бапта:

      1-тармақтағы "қолданылып жүрген заңдармен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мемлекеттiк тiлде өзгерiссiз қалдырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiне партияларда, кәсiптiк одақтарда болуға, қандай да бiр саяси партияға қолдау көрсетуге, ереуiлдер ұйымдастыруға және оларды өткiзуге қатысуға, өзге де ақы төленетiн қызметпен (оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтен басқа) айналысуға, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, сондай-ақ коммерциялық ұйымның басқарушы органына немесе байқаушылар кеңесiне кiруге тыйым салынады.".

      20. 18-баптың 1-тармағындағы "өзге қолданылып жүрген заңдарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      21. Мынадай мазмұндағы 18-2-баппен толықтырылсын:

      "18-2-бап. Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң
                 жауапкершiлiгi

      Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны және заңға қайшы әрекеттер жасағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Республикалық ұлан қызметшiлерiнiң iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жоғары тұрған командирге және (немесе) сотқа белгiленген тәртiппен шағым жасалуы мүмкiн.".

      22. 19-баптың 4-тармағында:

      "Ұланның" деген сөз "Республикалық ұланның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "материалдарымен" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ" деген сөзбен толықтырылып, "бюджеттердiң есебiнен" деген сөздер "бюджеттер қаражаты есебiнен тамақпен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      23. 20-бапта:

      2-тармақтағы "Республика" деген сөз "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Ұланның" деген сөз "Республикалық ұланның" деген сөздермен ауыстырылсын.

      24. 22-баптағы "Қаржы министрлiгi бақылау жасайды" деген сөздер "заңдарына сәйкес бақылау жасалады" деген сөздермен ауыстырылсын.

      25. 9-тарау алып тасталсын.

      2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, "О Республиканской гвардии"

Закон Республики Казахстан от 8 января 2004 года N 516

      Статья 1.  Внести в Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 5 декабря 1995 г. N 2671 "О Республиканской гвардии" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 22, ст. 139; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 184, 190; 1998 г., N 11-12, ст. 174; N 24, ст. 436; 2001 г., N 20, ст. 257) следующие изменения и дополнения:     

      1. Форму акта и заголовок изложить в следующей редакции:

      "Закон Республики Казахстан "О Республиканской гвардии Республики Казахстан".     

      2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящий Закон определяет статус, структуру, полномочия и организацию деятельности Республиканской гвардии Республики Казахстан.".     

      3. В тексте слова "Указ", "Указом", "Указа" заменить соответственно словами "Закон", "Законом", "Закона".     

      4. В главах цифры "I-IX" заменить соответственно цифрами "1-9".     

      5. Статьи 1, 2 изложить в следующей редакции:     

      "Статья 1. Республиканская гвардия Республики Казахстан     

      Республиканская гвардия Республики Казахстан (далее -  Республиканская гвардия) - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах своей компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
      Республиканская гвардия является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет действительное и условное наименования, печати, штампы, бланки на государственном и русском языках, а также счета в банках в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Финансирование Республиканской гвардии осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
      Республиканская гвардия является воинским формированием.

     

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
                Республиканской гвардии     

      1. Законодательство Республики Казахстан о Республиканской гвардии основывается на Конституции  Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.".     

      6. Пункт 2 статьи 3 исключить.     

      7. Подпункт 5) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "5) осуществление мероприятий в условиях режима военного и чрезвычайного положения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.".     

      8. Пункт 2 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания:

      "Военнослужащие Республиканской гвардии проходят специальную проверку.".     

      9. Подпункт 2) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "2) сотрудников Министерства внутренних дел, военнослужащих Комитета национальной безопасности, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан на добровольной основе по контракту;".     

      10. Пункт 2 статьи 8 после слов "осуществляется в" дополнить словами "подразделениях Республиканской гвардии и".     

      11. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "2. Республиканская гвардия имеет флаг, символику, знаки различия и форму одежды, образцы которых утверждаются Президентом Республики Казахстан.".     

      12. Статью 10 изложить в следующей редакции:

      "Статья 10. Обязанности Республиканской гвардии     

      На Республиканскую гвардию возлагаются следующие основные обязанности:
      1) во взаимодействии со Службой охраны Президента Республики Казахстан обеспечивать безопасность Главы государства, экс-президентов Республики Казахстан и их семей и по перечню, утвержденному Президентом Республики Казахстан, должностных лиц государства, а также глав государств, правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций на период их пребывания на территории Республики Казахстан;
      2) охранять особо важные государственные объекты, а также здания, строения, сооружения и прилегающие к ним территории и акватории, отведенные для пребывания охраняемых лиц, воздушных судов, наземного и водного транспорта, места их стоянок, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан;
      3) участвовать в пределах своей компетенции в антитеррористических операциях;
      4) охранять эталоны Государственного флага Республики Казахстан и Государственного герба Республики Казахстан;
      5) участвовать в выполнении церемониальных ритуалов при проведении протокольных мероприятий, на праздниках и торжествах Республики Казахстан;
      6) осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, мероприятия в условиях режима военного и чрезвычайного положения.".     

      13. В пункте 2 статьи 12:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) разрабатывает и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан Положение о Республиканской гвардии, предложения по организационной структуре и численности Республиканской гвардии;";

     
      подпункт 13) дополнить словом "Казахстан".

           

      14. В заголовке главы 5 слова "Республиканской гвардией" заменить словами "военнослужащими Республиканской гвардии".     

      15. В статье 14:

      в заголовке слова "Республиканской гвардией" заменить словами "военнослужащими Республиканской гвардии";     

      в пункте 2 слова "оружия и специальных средств" заменить словами "боевой техники, оружия и специальных средств";     

      слово "незамедлительно" заменить словами "в течение двадцати четырех часов".     

      16. В статье 15:     

      в подпунктах 2) и 4) пункта 1 слово "Гвардии" заменить словами "Республиканской гвардии";     

      в пункте 3 слово "определяется" заменить словом "определяются".     

      17. В статье 16:

      в подпункте 2) пункта 1 слово "Гвардии" заменить словами "Республиканской гвардии";     

      пункт 4 исключить.     

      18. В заголовке главы 6 слова "и социальная защита" заменить словами ", социальная защита и ответственность".     

      19. В статье 17:

      в пункте 1 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Республики Казахстан";

      в пункте 3 слово "Военнослужащим" заменить словом "Военнослужащему";

      дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Военнослужащим Республиканской гвардии запрещается состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, организовывать забастовки и участвовать в их проведении, заниматься иной оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности), осуществлять предпринимательскую деятельность, а также входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.".

      20. В пункте 1 статьи 18 слова "иным действующим законодательством" заменить словами "законодательством Республики Казахстан".

      21. Дополнить статьей 18-2 следующего содержания:

      "Статья 18-2. Ответственность военнослужащих Республиканской
                    гвардии

     

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение военнослужащими Республиканской гвардии своих служебных обязанностей и за противоправные действия они несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Действия (бездействие) военнослужащих Республиканской гвардии могут быть обжалованы в установленном порядке вышестоящему командиру и (или) в суд.".

      22. В пункте 4 статьи 19:

      слово "гвардии" заменить словами "Республиканской гвардии";

      слово "дополнительным" исключить.

      23. В статье 20:

      пункт 2 после слова "Республики" дополнить словом "Казахстан";

      в пункте 3 слово "Гвардии" заменить словами "Республиканской гвардии".

      24. В статье 22 слова "Министерством финансов" заменить словами "в соответствии с законодательством".

      25. Главу 9 исключить.

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан