Сауда қызметін реттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 544 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Мәтінде сөздер алмастырылды - Қазақстан Республикасының 2006.01.10. № 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      Осы Заң сауда қызметi саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, оны мемлекеттiк реттеудiң принциптерiн және ұйымдық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) автоматты түрде лицензиялау (байқау) – жекелеген тауар түрлерінің экспорты және (немесе) импорты динамикасын мониторингтеу мақсатында белгіленетін уақытша шара;

      2) ақпараттық-жарнамалық сауда алаңы – сатушылар, сондай-ақ тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды-сатуды ұйымдастыру мақсатында олар туралы жарнамалық (ақпараттық) мәліметтерді қамтитын интернет-ресурс;

      3) айрықша құқық – сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың жекелеген тауар түрлерінің экспортын және (немесе) импортын жүзеге асыруына айрықша лицензия негізінде ұсынылатын құқық;

      4) арзандатылған тауар – кемшілігінің болуына не кемшілігінің жойылуына байланысты төмендетілген бағамен өткізілетін тауар;

      5) әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларының шектi мәнi – елде бағалардың негiзсiз өсуiне жол бермеу, инфляцияны жол берілетін шектерде ұстау және макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында белгiленетiн бөлшек сауда бағаларының жол берілетін деңгейi, ішкі сауда субъектiсi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларын осы деңгейге дейін айқындауға құқылы;

      6) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына жол берілетін шекті бөлшек сауда бағалары – әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларының шектi мәндерiн асырған жағдайда, жергілікті атқарушы органдар белгілейтін бөлшек сауда бағаларының деңгейі;

      7) бақылау (сәйкестендіру) белгісі – қолдан жасаудан қорғау элементтері (құралдары) бар, сәйкестендіру құралын қамтитын және тауарларды таңбалауға арналған қатаң есептілік бланкісі (құжат) (қорғалған полиграфиялық өнім);

      8) бөлшек сауда – сатып алушыға жеке, отбасылық, үй iшiнде немесе кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес өзгедей пайдалануға арналған тауарларды сату жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      9) жаппай сату – тиiсiнше сападағы тауарларды төмендетілген бағалармен өткізу;

      10) кедендік әкелу бажы – тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу кезінде кеден органдары алатын міндетті төлем;

      11) кедендік әкету бажы – тауарлардың экспорты кезінде алынатын міндетті төлем;

      12) кедендік баждардың квотадан тыс мөлшерлемесі – кедендік әкелу немесе әкету бажының белгіленген тарифтік квотадан артық әкелінетін немесе әкетілетін тауарларға белгіленетін мөлшері (шамасы);

      13) кедендік баждардың квотаішілік мөлшерлемесі – кедендік әкелу немесе әкету бажының белгіленген тарифтік квота шегінде әкелінетін немесе әкетілетін тауарларға белгіленетін мөлшерi (шамасы);

      14) көтерме сауда – кейiннен сатуға немесе жеке, отбасылық, үй iшiнде және осындай өзгедей пайдаланумен байланысты емес өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      14-1) көтерме-тарату орталығы – азық-түлік тауарларын кейіннен ішкі және сыртқы нарықтарда көтерме саудада өткізу үшін сатып алу, дайындау, тарату және олармен өзге де операцияларды орындауға арналған қойма үй-жайларынан, павильондардан және арнайы жабдығы бар басқа да үй-жайлардан тұратын көпфункциялы инфрақұрылымдық сауда-логистикалық кешен;

      15) қоғамдық тамақтандыру – тамақ өнiмдерiн өндiруге, қайта өңдеуге, өткiзуге және тұтынуды ұйымдастыруға байланысты кәсiпкерлiк қызмет;

      16) мамандандырылған электрондық сауда алаңы – экономикалық қызметтің бір сыныптағы тауарлары, бір түрдегі жұмыстары мен көрсетілетін қызметтері өткізілетін электрондық сауда алаңы;

      17) материалдық жеткізгіш – қолдан жасаудан қорғау элементтерін (құралдарын) қамтитын немесе қамтымайтын және сәйкестендіру құралдарын басып беруге, сақтауға және беруге арналған, кез келген материалдан жасалған бақылау (сәйкестендіру) белгісі немесе объектісі;

      18) өтемақы шарасы – осы шараны енгізуге өтініш берген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің экономикасы саласына Еуразиялық экономикалық одаққа мүше субсидиялаушы мемлекеттің өзіндік ерекшелікті субсидиясының теріс әсерін бейтараптандыру жөніндегі шара;

      19) рұқсат – автоматты түрде лизенциялау (байқау) белгіленген тауар нысанасы болып табылатын сыртқы сауда шартының (келісімшартының) негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін арнайы құжат;

      20) рұқсат беру тәртібі – тауарлардың әкелінуін және (немесе) әкетілуін рұқсат беру құжаттарын (лицензия, мемлекеттік бақылау актісі, қорытынды, нотификация) беру арқылы реттеу шарасы;

      21) сан жағынан шектеулер – тауарларлардың сыртқы саудасын саны жағынан шектеу жөніндегі, квоталарды белгілеу арқылы енгізілетін шаралар;

      22) сауда алаңы – сауда объектiсiнiң тауарларды сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға қызмет көрсетуге және сатып алушылармен ақшалай есеп айырсу жүргізуге, сатып алушылардың өтуiне арналған, арнайы жабдық қойылған алаңы;

      23) сауда базары – сауда қызметіне арналған, аумақта шаруашылық қызмет көрсету, басқару және күзет функциялары орталықтандырылған, тұрақты негізде жұмыс істейтін және өз аумағының шекарасы шегінде автокөлік құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етілген, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға, өрт қауіпсіздігі, сәулет-құрылыс талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де талаптарға сәйкес келетін оқшауланған мүліктік кешен;

      24) сауда желiсi – сауда базарларын қоспағанда, ортақ басқару аясындағы және бiрыңғай коммерциялық белгiленім мен өзге де дараландыру құралдарының аясында пайдаланылатын, екi және одан да көп сауда объектiсiнiң жиынтығы;

      25) сауда қызметі – ішкі және сыртқы сауданы қамтитын қызмет;

      26) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – сауда саясатын қалыптастыратын және сауда қызметі саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      27) сауда объектiсi – тауарларды сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға қызмет көрсетуге және сатып алушылармен ақшалай есеп айырысу жүргізуге арналған және сол үшін пайдаланылатын жабдықпен арнайы жарақтандырылған ғимарат немесе ғимараттың бiр бөлiгi, құрылысжай немесе құрылысжайдың бiр бөлiгi, сауда базары, автоматтандырылған құрылғы немесе көлiк құралы;

      28) сауда орны – тауарларды сату кезінде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға қызмет көрсетуге және сатып алушылармен ақшалай есеп айырсу жүргізуге арналған және сол үшін пайдаланылатын жабдықпен жарақтандырылған орын;

      29) сауда саясаты – осы Заңда белгiленген мақсаттар мен қағидаттарды iске асыру үшiн мемлекеттiк органдар жүргiзетiн ұйымдастырушылық, құқықтық, экономикалық, бақылау шаралары мен өзге де шаралардың жиынтығы;

      30) сауда шаралары – арнайы қорғау, демпингке қарсы, өтемақы шаралары;

      31) сәйкестендіру құралы – штрих код түрінде ұсынылған немесе радиожиілік белгісіне жазылған немесе автоматты түрде сәйкестендірудің өзге құралы (технологиясы) пайдаланыла отырып ұсынылған, машинамен оқылатын нысандағы символдардың бірегей тізбегі;

      32) стационарлық емес сауда объектісі – инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылуының (технологиялық жалғануының) болуына немесе болмауына қарамастан, жермен берік байланыспаған, уақытша құрылысжай немесе уақытша конструкция, оның ішінде автоматтандырылған құрылғы немесе көлiк құралы;

      33) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланысқан және инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық жалғанған) ғимарат немесе ғимараттың бiр бөлiгi (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылысжай немесе құрылысжайдың бiр бөлiгі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай);

      34) сыртқы сауда (бұдан әрi – сыртқы сауда қызметi) – сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың тауарларды Қазақстан Республикасынан әкетуге және (немесе) Қазақстан Республикасына әкелуге байланысты қызметі;

      35) сыртқы сауда қызметіне қатысушылар – сыртқы сауда қызметін жүзеге асыратын, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар, сондай-ақ заңды тұлғалар болып табылмайтын ұйымдар;

      36) таңбаланған тауарлар – белгіленген талаптар сақтала отырып сәйкестендіру құралдары басылған және тауарларды таңбалау ақпараттық жүйесінің ұлттық құрамдасында өздері туралы анық мәліметтер (оның ішінде өздеріне басылған сәйкестендіру құралдары және (немесе) сәйкестендіру құралдарын қамтитын материалдық жеткізгіштер туралы мәліметтер) қамтылған тауарлар;

      37) тарифтік жеңілдік – кедендік әкелу немесе кедендік әкету бажын төлеуден босату не оны төмендету;

      38) тарифтiк квота – тауардың белгiлi бiр санын (заттай немесе құндық мәнде) әкелу немесе әкету кезiнде белгiлi бiр кезең iшiнде кедендiк әкелу немесе әкету бажының қолданыстағы мөлшерлемесiмен салыстырғанда кедендiк әкелу немесе әкету бажының неғұрлым төмен мөлшерлемесiн қолдануды көздейтiн, жекелеген тауар түрлерiн Қазақстан Республикасының аумағына әкелудi немесе Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуді реттеу шарасы;

      39) тарифтік преференция – Қазақстан Республикасынан шығатын және Қазақстан Республикасы еркін сауда аймағы туралы келісімдер жасасқан елдерге әкетілетін тауарларға, осындай келісімдердің ережелеріне сәйкес көрсетілген елдерден шығатын және Қазақстан Республикасына әкелінетін тауарларға және Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай тарифтік преференциялары жүйесін пайдаланушылардан – дамушы елдерден немесе неғұрлым төмен дамыған елдерден шығатын тауарларға қатысты кедендік баж мөлшерін азайту;

      40) тауар – сатуға немесе айырбастауға арналған, айналымнан алынбаған кез келген еңбек өнiмi;

      41) Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторы – Ұлттық тауарлар каталогын әзірлеуді, жүргізу мен жаңалауды қоса алғанда, тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін әзірлеуді, әкімшілендіруді, қолдап отыруды және пайдаланушылық қолдауды және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өзге де функцияларды жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға;

      42) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы салалық уәкілетті мемлекеттік органдар – өздері реттейтін салаларда тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануын жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар;

      43) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы үйлестіруші орган – тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы мәселелері бойынша басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      44) тауарлар сыныбы – ұқсас функционалдық мақсаты бар тауарлар жиынтығы;

      45) Ұлттық тауарлар каталогы – Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторы әзірлеген, өнімнің бірыңғай номенклатурасын қамтитын және Қазақстан Республикасында тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы процестерін жүзеге асыру кезінде тауарлар анықтамалығы ретінде пайдаланылуға міндетті, тауарлардың сипаттамаларын, сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының кодтарын және өзге де мәндерді қамтитын ақпараттық ресурс;

      46) үшінші тарап – Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі болып табылмайтын шет мемлекет, шет мемлекеттер одағы;

      47) фулфилмент орталығы – электрондық сауда саласында сатып алушы тауарға тапсырысты ресімдеген кезден бастап және осы тапсырыс сатып алушыға жеткізілген кезге дейінгі бүкіл операциялар кешенін орындайтын, оның ішінде: тауарларды қоймада сақтау, тапсырыстарды қабылдау және өңдеу, тапсырыстарды жасақтау және қаптау, сатып алушылардан төлемдер алу, тапсырыстарды жеткізу, тапсырыстардың кері қайтарылуын қабылдау сияқты функцияларды орындайтын логистикалық орталық;

      48) халықаралық мамандандырылған көрме – бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін:

      ресми болып табылатын немесе халықаралық шарттарға сәйкес халықаралық үкіметаралық ұйым ресми таныған;

      екі және одан көп мемлекет көрмеге қатысушы болып табылатын;

      көрменің ұзақтығы кемінде алты аптаны құрайтын және алты айдан аспайтын;

      өнер туындыларының көрмесі және коммерциялық сипаттағы көрме болып табылмайтын;

      көрменің басталу және аяқталу күні Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген және халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу туралы халықаралық шарт ережелерінің орындалуын бақылау үшін құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым бекітетін тіркеу дерекнамасында көрсетілген көрме;

      49) халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысушы – нәрселерді (экспонаттарды) халықаралық мамандандырылған көрмеге қоятын және халықаралық мамандандырылған көрмеде ұлттық секцияларда тиісті елдің атынан өкілдік ететін жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ халықаралық шарттың талаптарына сәйкес қабылданатын, халықаралық мамандандырылған көрмені өткізудің ішкі қағидаларында айқындалған халықаралық ұйым не жеке немесе заңды тұлға;

      50) халықаралық мамандандырылған көрменiң аумағы – Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген және халықаралық мамандандырылған көрменi өткiзу туралы халықаралық шарт ережелерінің орындалуын бақылау үшін құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым бекітетін тіркеу дерекнамасында көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін жер учаскелерi;

      51) халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану – халықаралық мамандандырылған көрменің обьектілерін басқару (объектілерді пайдалану);

      52) халықаралық мамандандырылған көрменiң объектiлерi – халықаралық мамандандырылған көрменің аумағында орналасқан, оны өткізгеннен кейін қалған ғимараттар, сәулет объектiлерi, құрылысжайлар, инженерлiк және көлiктік инфрақұрылым мен өзге де объектілер;

      53) iрi сауда объектiсi – сауда алаңы екi мың шаршы метрден кем емес сауда объектiсi;

      54) ішкі сауда – жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы аумағында тауарларды сатып алуды-сатуды жүзеге асыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметі;

      55) ішкі сауда субъектici – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ішкі сауданы жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      56) электрондық коммерция – электрондық саудадағы, сондай-ақ көрсетілетін қызметтерді сатудағы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын кәсіпкерлік қызмет;

      57) электрондық сауда – тауарларды өткізу жөніндегі, ақпараттық-коммуникациялық техногиялар арқылы жүзеге асырылатын кәсіпкерлік қызмет;

      58) электрондық сауда алаңы –электрондық саудаға қатысушыларды инфрақұрылыммен, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, олардың арасында жұмыстар мен қызметтер көрсетуге арналған шарттар жасасуды қамтамасыз ететін интернет-ресурс;

      59) электрондық саудаға қатысушылар – сатып алушы, сатушы және (немесе) электрондық сауда алаңы ретінде қатысатын жеке және заңды тұлғалар.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Сауда қызметiн реттеудiң мақсаттары мен қағидаттары

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Сауда қызметiн реттеудiң мақсаттары:

      1) халықтың тауарларға сұранысын қанағаттандыру және сауда инфрақұрылымын дамыту;

      2) сауда қызметiн көрсетудi және қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру;

      3) Қазақстан Республикасында сауда қызметiн дамытуға және жетiлдiруге жәрдемдесу;

      4) Қазақстан Республикасының әлемдiк сауда жүйесiне ықпалдасуы үшiн жағдайлар жасау;

      5) отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      6) мемлекет экономикасының орнықты дамуына жәрдемдесу;

      7) азық-түлік қауiпсiздiгін қамтамасыз ету;

      8) сыртқы нарықтарда қазақстандық өндірушілер үшін кемсітпейтін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады.

      2. Сауда қызметiн реттеудiң негiзгi қағидаттары:

      1) сауда қызметі субъектілері құқықтарының теңдiгi;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдардың сауда қызметiне араласпауы;

      3) еркiн және адал кәсiпкерлiктi қолдау;

      4) алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) сапалы сауда қызметiн көрсетудi қамтамасыз ету;

      6) сауда қызметi түрлерiн еркiн таңдау және оны сауда қызметi субъектiлерiнiң жүзеге асыру мүмкiндiгi;

      7) сауда саясатының Қазақстан Республикасының мемлекеттiк экономикалық саясатының құрамдас бөлiгi ретiндегi бiрлiгi;

      8) тұтынушылардың, сауда қызметi субъектiлерiнiң және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiн тең дәрежеде қорғауды қамтамасыз ету;

      9) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу әдістерін қолданудың біртұтастығы;

      10) сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу шараларын әзірлеу, қабылдау және қолдану кезіндегі жариялылық;

      11) сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу шараларын қолданудың негізділігі, объективтілігі мен ашықтығы болып табылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында қолданыста болады және сауда қызметi субъектiлерiне қолданылады.

      2. Осы Заңның күшi:

      1) Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiмен реттелетiн жекелеген тауарлар түрiнiң айналымы бойынша қатынастарға қолданылмайды.

      Қазақстан Республикасының бұл заңнамалық актiлерiмен реттелмейтiн бөлiгiнде осындай тауарлармен сауда қызметiн жүзеге асыру осы Заңның нормаларымен реттеледi;

      2) қаржы ұйымдарының қызметіне байланысты, сондай-ақ қаржы құралдарымен операциялар жасауға байланысты қатынастарға қолданылмайды.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу

      Ескерту. 2-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу нысандары мен әдістері

      1. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу нысандары:

      1) сауда қызметін жүзеге асыру тәртібін айқындау;

      2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасымен тұспа-тұс келетін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өтуі шарттарын айқындау;

      2-1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өзара сауданы жүзеге асыруы кезінде тауарларды өткізу шарттарын айқындау;

      3) сауда қызметін дамытуды ынталандыру;

      4) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау;

      5) сертификаттау болып табылады.

      2. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу әдістері:

      1) сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу;

      2) сыртқы сауда қызметін тарифтік емес реттеу;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарлардың сатылуын тоқтата тұру және (немесе) сатуға тыйым салу;

      4) арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақылық шаралар қолдану;

      5) халықаралық экономикалық санкцияларға қатысу;

      6) қарсы шараларды қолдану;

      7) тыйым салулар мен шектеулердің ерекше түрлерін қолдану;

      8) өтемақы шараларын қолдану болып табылады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Қазақстан Республикасы Yкiметiнің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      9) сауда қызметi саласында үшінші тараппен, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты және өзара iс-қимылды және шетелде Қазақстан Республикасының сауда өкiлдiктерiн ашуды жүзеге асырады;

      10) сауда қызметi саласында келiссөздер жүргiзу және үкiметаралық келiсiмдерге қол қою туралы шешiмдер қабылдайды;

      10-1) уәкілетті органның қорытындысы негізінде өтемақы шарасын қолдану туралы шешім қабылдайды;

      11) уәкiлеттi органды айқындайды;

      11-1) таңбалануға жататын тауарлар тізбесін және оның енгізілетін күнін айқындайды;

      11-2) Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторына қойылатын талаптар мен оны айқындау тәртібін, тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптарды бекітеді, сондай-ақ конкурс қорытындылары бойынша Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторын айқындайды;

      11-3) тауарларды таңбалауда қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі, сәйкестендіру құралдары құнының шекті мөлшерін айқындайды.

      12) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      13) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      14) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      14-1) қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаны құрады;

      14-2) алып тасталды – ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14-3) қарсы шаралар қолдану туралы шешім қабылдайды;

      14-4) тыйым салулар мен шектеулердің ерекше түрлерін қолдану туралы шешім қабылдайды;

      15) өзiне Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiнде жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:

      1) сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      1-1) мемлекеттік сауда саясатын қалыптастырады;

      1-2) Қазақстан Республикасының ішкі нарығын қорғау бойынша шаралар қолданады;

      1-3) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының сауда шараларын қолдану мәселелері жөніндегі жұмысын үйлестіреді;

      1-4) Дүниежүзілік сауда ұйымының (бұдан әрі – ДСҰ) жұмыс органдарымен және ДСҰ мүшелерімен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

      1-5) ДСҰ-ның Дауларды шешу органымен өзара іс-қимыл жасайды;

      1-6) ДСҰ-ның жұмыс органдарымен және мүшелерімен өзара іс-қимыл жасау мәселелері жөніндегі жұмысты үйлестіреді;

      1-7) ДСҰ мәселелері жөніндегі ақпарат орталығының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      2) сыртқы сауда қызметінің кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын қолданады;

      2-1) әкелу немесе әкету кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесiн, мөлшерлемелер көлемiн және олардың қолданылу мерзiмiн, сондай-ақ қажет болған кезде оларды есептеу тәртібін бекiтедi;

      2-2) алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2-3) сыртқы сауда қызметін реттеудің кедендік-тарифтік, тарифтік емес, сауда және өтемақы шараларын қолдану, өзгерту немесе олардың күшін жою туралы ұсыныстарды қарау тәртібін айқындайды;

      3) сауда қызметін дамыту, сондай-ақ тауарларды өндіру және сату үшін қолайлы жағдайлар жасау жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      4) сауда қызметін реттеу саласында Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;

      4-1) iшкi сауда қағидаларын бекiтедi;

      4-2) алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі);

      4-3) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша көтерме-тарату орталықтарына қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      5) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудiң ең төмен нормативтерiн әзірлейді және бекiтедi;

      7-1) бөлшек саудадағы азық-түлік тауарларының табиғи кему нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      8) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      9) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп республикалық және халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелер өткізуге бастамашы болады, оларға қатысады және оларды ұйымдастырады;

      10) халықаралық сауда-экономикалық ұйымдарымен және интеграциялық бірлестіктермен, шет мемлекеттермен, шет мемлекеттердің одақтарымен келіссөздерде Қазақстан Республикасының Yкiметi атынан әрекет етеді;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жекелеген тауарлардың экспортын және (немесе) импортын лицензиялауды жүзеге асырады;

      12) тоқсан сайын тауардың шығу тегі туралы сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйым беретін, тауардың шығу тегі туралы берілген сертификаттар жөніндегі ақпаратты талдау арқылы мониторинг жүргізуді, сондай-ақ уәкілетті органның (ұйымның) ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының және (немесе) шетел тауарының мәртебесін айқындау мониторингін жүргізуді жүзеге асырады;

      13) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін айқындау мақсатында макроэкономикалық талдау жүргізеді;

      14) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      14-1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      15) әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағалардың шектi мәндерiн және оларға рұқсат етiлген шектi бөлшек сауда бағаларының мөлшерiн белгiлеу тәртiбiн әзірлейді және бекiтедi;

      15-1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      15-2) тарифтік жеңілдіктер беру қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ тарифтік жеңілдіктер берілетін тауарлар тізбесін бекітеді;

      15-3) өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытынды дайындау мақсатында тергеп-тексеру жүргізеді;

      16) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 130-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Индустриялық саясатты реттеу саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Ескерту. 7-1-бап алынып тасталды - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-2-бап. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы салалық уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті

      1. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы салалық уәкілетті мемлекеттік органдар:

      1) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесіне қойылатын функционалдық талаптарды әзірлейді және тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы үйлестіруші органмен келіседі;

      2) өз құзыреті шегінде өздері айқындаған тәртіптерге сәйкес тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануын жүзеге асырады;

      3) таңбалау мен қадағалануды енгізудің орындылығына талдау жасай отырып, жекелеген тауар топтарын таңбалау мен олардың қадағалануы жөніндегі пилоттық жобаның қорытындылары бойынша тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы үйлестіруші органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісу бойынша уәкілетті органға таңбалауға және қадағалануға жататын тауарлардың тізбесіне қосу туралы ұсыныстар енгізеді.

      4) таңбалауға және қадағалануға жататын тауарларға реттеушілік әсер етуге талдау жүргізеді;

      5) таңбалауға және қадағалануға жататын тауарлардың айналымына қатысушылардың тізілімдерін жүргізеді;

      6) өз құзыреті шегінде таңбалауға және қадағалануға жататын, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен өзара саудадағы тауарлар айналымына мониторингті жүзеге асырады;

      7) тауарларды таңбалауда қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі, сәйкестендіру құралы құнының шекті мөлшерін есептейді және оны тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы үйлестіруші органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге ұсынады;

      8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 7-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-3-бап. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы үйлестіруші органның құзыреті

      Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы үйлестіруші орган:

      1) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асырады;

      2) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы салалық уәкілетті мемлекеттік органдармен және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, олардың құзыреттері шегінде Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторына қойылатын талаптар мен оны айқындау тәртібін әзірлейді;

      3) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы салалық уәкілетті мемлекеттік органдармен және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, олардың құзыреттері шегінде тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптарды әзірлейді;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 7-3-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-4-бап. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторы

      1. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторының құзыретіне:

      1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін әзірлеу, ендіру, әкімшілендіру, қолдап отыру және пайдаланушылық қолдау;

      2) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде ақпараттық ресурстардың сақталу қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      3) сәйкестендіру құралдарын шығару және оларды есепке алу;

      4) материалдық жеткізгішке сәйкестендіру құралдарын басып беру жөнінде қызметтер көрсету;

      5) Ұлттық тауарлар каталогын әзірлеу, жүргізу және жаңалау;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функциялар жатады.

      2. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторының тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы процестерін қамтамасыз ететін ресурстары, оның ішінде:

      1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін, сондай-ақ деректердің қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз ететін деректерді өңдеу орталығы (орталықтары), деректерді беру желілері;

      2) материалдық жеткізгішке сәйкестендіру құралдарын басып беру жөніндегі қызметтерді көрсету үшін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында аудандардың әкімшілік орталықтары деңгейіне дейін филиалдары, өкілдіктері және (немесе) өзге де құрылымдық бөлімшелері;

      3) өз инфрақұрылымына техникалық қызмет көрсету үшін білікті персоналы;

      4) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы процестерін іске асыру бойынша ақпараттық жүйесі;

      5) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін пайдаланушыларға қызмет көрсету үшін байланыс-орталығы;

      6) тауар өндірушілерге – Қазақстан Республикасының шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мүліктік жалдау (жалға алу), лизинг және басқа да қаржы құралдары шарттарымен берілетін материалдық жеткізгішке сәйкестендіру құралдарын басуға арналған жабдығы болуға тиіс.

      Ескерту. 2-тарау 7-4-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-5-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының құзыреті

      1. Мемлекеттік кіріс органдары Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында:

      1) көлік құралдарын, оның ішінде тауарлардың халықаралық тасымалдарын жүзеге асыратын көлік құралдарын тоқтатады;

      2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы тауарларды өткізуді жүзеге асыратын тасымалдаушыдан немесе тұлғадан өткізілетін тауарларға қатысты қажетті ақпаратты, сондай-ақ құжаттар мен мәліметтерді сұратады және алады;

      3) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес фактілер мен оқиғаларды құжаттауды, бейне- және аудиожазуды, киноға- және фотоға түсіруді жүргізеді.

      2. Салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган нысанды киім үлгілерін, онымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын және айырым белгілерін, оны киіп жүру тәртібін, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында бақылауды жүзеге асыратын, нысанды киім киіп жүруге құқығы бар жұмыскерлердің тізбесін бекітеді.

      3. Мемлекеттік кіріс органдары Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекрарасымен тұспа-тұс келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілетін жекелеген тауар түрлеріне қатысты тыйымдар мен шектеулердің сақталуын бақылауды салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 7-5-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органдарының құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органдары:

      1) сауда саясатын жүргiзудi қамтамасыз етедi;

      2) өз құзыретi шегiнде ішкі сауда субъектiлерiнiң қызметiн реттеудi жүзеге асырады;

      3) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерде сауда қызметiне қолайлы жағдайлар жасау жөнiнде шаралар әзiрлейдi;

      4) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлейді;

      5) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативіне қол жеткізу жөнінде шаралар әзірлейді және іске асырады;

      6) көрмелер мен жәрмеңкелер ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      7) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      8) жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында жергілікті атқарушы органдарға жүктелген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары:

      1) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін;

      2) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерін бекітеді.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерісnth енгізілді - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Ішкі сауда саласында баға белгілеу

      Ескерту. 9-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайды және тауар берушінің талап етуі бойынша тараптардың келісімімен шекті сауда үстемесінің мөлшері белгіленетін азық-түлік тауарларын беру шарты жасалатын жағдайларды қоспағанда, ішкі сауда субъектiлерi тауар бағаларын өз бетінше айқындайды.

      Тауар бағасы Қазақстан Республикасының аумағында жария шарт жағдайларында оны өткізу кезінде теңгемен көрсетіледі.

      Әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларын беру шарттарын жасасу кезінде шектi сауда үстемесiнiң мөлшерi мiндеттi түрде белгiленуге тиiс. Осы талап бұзылып жасалған мәмiле жарамсыз болады.

      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндері артқан жағдайда, жергілікті атқарушы орган ішкі сауда субъектілерімен консультациялар өткізгеннен кейін күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын мерзімге облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында оларға рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерін белгілеуге құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес белгіленетін әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерлерін артттырған кезде ішкі сауда субъектісі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 08.01.2019 № 215-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. Iшкі сауда

10-бап. Iшкi сауда объектiлерi және түрлерi

      1. Сауда объектiлерi мен қоғамдық тамақтандыру объектiлерi iшкi сауда объектiлерiне жатады.

      2. Стационарлық сауда объектілері:

      сауда, әкiмшiлiк-тұрмыстық, қойма үй-жайларымен және өз аумағының шекарасы шегiнде автокөлiк құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етiлген, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын өткізетін, сауда алаңы он мың шаршы метрден асатын сауда объектілерін, сондай-ақ қоғамдық тамақтандыру объектілерін және өзге де объектілерді қамтитын 1-санатты;

      сауда, әкiмшiлiк-тұрмыстық, қойма үй-жайларымен және өз аумағының шекарасы шегiнде автокөлiк құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етiлген, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларды өткізуге мамандандырылған, сауда алаңы екі мың шаршы метрден он мың шаршы метрге дейінгі сауда объектілерін, сондай-ақ қоғамдық тамақтандыру объектілерін және өзге де объектілерді қамтитын 2-санатты;

      сауда, қосалқы, әкiмшiлiк-тұрмыстық үй-жайларымен, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын қабылдау, сақтау және сатуға дайындау үшін үй-жайлармен қамтамасыз етiлген, сауда алаңы бес жүз шаршы метрден екі мың шаршы метрге дейінгі сауда объектілерін, қоғамдық тамақтандыру объектілерін (олар болған кезде) және өзге де объектілерді (олар болған кезде) қамтитын 3-санатты;

      сауда, қосалқы үй-жайларымен, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын қабылдау, сақтау және сатуға дайындау үшін үй-жайлармен қамтамасыз етiлген, сауда алаңы бір жүз шаршы метрден бес жүз шаршы метрге дейінгі сауда объектілерін, қоғамдық тамақтандыру объектілерін (олар болған кезде) және өзге де объектілерді (олар болған кезде) қамтитын 4-санатты;

      сауда үй-жайларымен, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын қабылдау, сақтау және сатуға дайындау үшін үй-жайлармен қамтамасыз етiлген, сауда алаңы бір жүз шаршы метрден аз сауда объектілерін, қоғамдық тамақтандыру объектілерін (олар болған кезде) және өзге де объектілерді (олар болған кезде) қамтитын 5-санатты сауда объектілері болып бөлінеді.

      Стационарлық сауда объектілерінің түрлерін және оларға қойылатын талаптарды уәкілетті орган бекітеді.

      2-1. Стационарлық емес сауда объектілері мыналарға бөлінеді:

      1) автомат – тауарларды сатуға арналған автоматтандырылған құрылғы;

      2) жылжымалы сөре – арнайы бөлінген орынға орналастырылатын сауда орнын білдіретін тасымалды уақытша құрылыс (конструкция);

      3) автодүкен – сауда жабдықтарымен жарақталған мамандандырылған автокөлiк құралы;

      4) шатыр (павильон) – бір немесе бірнеше сауда орындары үшін сауда жабдықтарымен жарақталған, сауда қоры үшін алаңы бар және арнайы белгіленген орынға орналастырылатын құрастырмалы-жинамалы конструкциядан жеңiл құрылатын құрылыс;

      5) дүңгiршек – бір немесе бірнеше сауда орындарына есептелген, азық-түлік тауарларын сақтауға арналған сауда залы және үй-жайлары жоқ, сауда жабдықтарымен жарақталған күрделi емес тасымалды құрылыс.

      Тауарларды автодүкендер арқылы өткізген кезде мамандандырылған көлік құралы техникалық тұрғыдан жарамды болуға тиіс.

      2-2. Сауда базарлары өткізетін тауарларына байланысты:

      1) әмбебап;

      2) мамандандырылған болып бөлінеді.

      2-3. Әмбебап сауда базары сауда орындары әртүрлі топтағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған сауда базары болып табылады:

      астананың, республикалық маңызы бар қаланың аумағындағы сауда базары, автодүкендерді қоспағанда, ішінде стационарлық емес сауда объектілері орналасуы мүмкін бір және одан да көп стационарлық сауда объектілерінен тұрады;

      облыстық маңызы бар қаланың, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің немесе ауылдың аумағындағы сауда базары стационарлық және (немесе) стационарлық емес сауда объектілерінен тұрады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10-бапты 2-4-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2-5. Мамандандырылған сауда базары сауда базарының жалпы санынан олардың жетпіс және одан да көп пайызы бір топтағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған сауда базары болып табылады.

      Мамандандырылған сауда базары стационарлық және (немесе) стационарлық емес сауда объектілерін білдіреді.

      2-6. Сауда базарлары:

      1) сауда орындары орналастыру схемасына сәйкес жабдықталуға, әкімшілік-тұрмыстық, қойма үй-жайларымен және жалпы пайдаланатын орындармен жабдықталуға;

      2) шолуға арналған қолжетiмдi орындармен жабдықталуға тиіс, онда:

      сауда базарындағы сауда орындарын орналастыру схемасын қамтитын ақпарат;

      авариялық немесе төтенше жағдайлар туындаған кезде эвакуациялау схемасы;

      сауда орындарын жалға беру (пайдалану) тәртібі туралы және шарттары туралы ақпарат;

      бос сауда орындарының болуы-болмауы туралы ақпарат;

      сауда орындарын жалға беру (пайдалану) жөніндегі келіссөздерді жүргізуге уәкілетті тұлғаның байланыс (телефон нөмірі және (немесе) электрондық мекенжайы) деректері;

      Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасында көзделген ақпарат орналастырылады.

      2-7. Сауда базарларының қызметін ұйымдастыру қағидаларын, сауда базарының аумақтарын ұстауға, жабдықтарына және жарақтандырылуына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      3. Қоғамдық тамақтандыру объектiлері мынадай санаттарға бөлiнедi:

      1) ресторан - тұтынушыларға мiндеттi түрде даяшылар қызмет көрсететiн, тапсырыстық және фирмалық тағамдарды қоса алғанда, дайындалуы күрделi ас мәзiрiнiң түр-түрiн, сондай-ақ алкоголь өнiмдерiн ұсынатын қоғамдық тамақтандыру және демалыс объектiсi;

      2) кафе - тұтынушыларға мiндеттi түрде даяшылар қызмет көрсететiн, дайындалуы күрделi емес ас мәзiрiнiң түр-түрiн, сондай-ақ, алкоголь өнiмдерiн ұсынатын қоғамдық тамақтандыру және демалыс объектiсi;

      3) бар - тұтынушыларға тiске басар, десерт және кондитерлiк тағамдар, сондай-ақ алкоголь өнiмдерiн ұсынатын қоғамдық тамақтандыру және демалыс объектiсi;

      4) асхана - тұтынушылар өз-өздерiне қызмет көрсететiн қоғамдық тамақтандыру объектiсi.

      4. Сауда объектiсiнiң мамандандырылуын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, халықтың санитарлық- эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен келiсе отырып, оның меншiк иесi айқындайды.

      5. Iшкi сауда түрлерiне көтерме және бөлшек сауда, қоғамдық тамақтандыру және сауданың осы Заңмен белгiленген өзге де түрлерi жатады.

      6. Көтерме, бөлшек сауданы және қоғамдық тамақтандыруды жүзеге асыруға, сондай-ақ iшкi сауда объектiлерiне қойылатын тәртiптер мен талаптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

11-бап. Көтерме сауда

      1. Көтерме сауда стационарлық сауда объектілерінде және сауда базарларында жүзеге асырылады.

      2. Көтерме сауданы жүзеге асыру кезiнде ішкі сауда субъектілері Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнің және нормативтiк құжаттардың талаптарын сақтауды, сондай-ақ тауарларды тасымалдауға, сақтау мен сатуға қажеттi жағдайларды қамтамасыз етуге мiндеттi.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Бөлшек сауда

      1. Бөлшек сауда стационарлық, стационарлық емес сауда объектілері және сауда базарлары арқылы жүзеге асырылады.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе шартта өзгеше белгiленбесе не тауардың табиғатынан туындамайтын болса, бөлшек сауда кезiнде тауардың әр бiрлiгi оралуға, өлшенiп-буылуға тиiс.

      3. Тауарларды сатылатын орындарында көрмеге қою, олардың үлгiлерiн көрсету немесе сатылатын тауарлар туралы мәлiметтер беру (сипаттау, каталогтар, фотосуреттер және тағы сол сияқты), сатушы тиiстi тауарлардың сатуға арналмағанын нақты анықтаған жағдайларды қоспағанда, оның бағасының көрсетiлгенiне және сатып алу-сату шарттарының басқа да маңызды жағдайларына қарамастан, жария оферта болып танылады.

      4. Маркетинг желiсi, қоғамдық таратушылар, почта және басқа да тәсiлдер бойынша сату арқылы сауда орнынан тыс бөлшек сауда Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен реттеледi.

      5. Бөлшек сауданы жергілікті атқарушы органдар белгілеген орыннан тыс жүзеге асыруға тыйым салынады.

      6. Жаппай сату және арзандатылған тауарды өткізу тәртібі iшкi сауда қағидаларында белгіленеді.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.04.2016 № 504-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Қоғамдық тамақтандыру

      1. Қоғамдық тамақтандыру объектiлерi өз өнiмдерiн, сондай-ақ басқа да азық-түлік тауарларын өндiрудi, өңдеудi, өткiзудi және тұтынуды ұйымдастыруды жүзеге асырады.

      2. Қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнде келушiлерге дастархан мәзiрiн ұсыну мәзiрде көрсетiлген қоғамдық тамақтандыру тауарларын бөлшек сатып алу-сату шартын жасауға ұсыныс (жария оферта) болып танылады.

      3. Осы Заңның 10-бабының 3-тармағында белгiленген санаттар бойынша қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнiң қызметiн жүзеге асыруға қойылатын жалпы талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Ішкі саудадағы сатып алу-сату шарты

      Ескерту. 14-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Сатып алу-сату шартын жасау тәртiбi мен талаптары, сондай-ақ сатушылар мен сатып алушылардың құқықтары мен мiндеттерi осы Заңда белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және өзге де заң актiлерiне сәйкес айқындалады.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде қандай да бiр тауарды сату кезiнде тұтынушының жасына қарай шектеу белгiленсе, егер ол өзінің жасын растайтын құжатын көрсетпесе, онда сатушы тауар сатудан бас тартуға мiндеттi.

      3. Тауарларды көтерме сатып алу-сату шарты тауар беру шартының бiр түрi болып табылып, онда ішкі сауда субъектiлерi тауарларды сауда объектiлерiнен өткізеді.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-1-тарау. Ішкі сауданы дамытуға жәрдемдесу

      Ескерту. Заң 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-1-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының сауда қызметін қолдауы

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының сауда қызметін қолдауы мынадай іс-шараларды іске асыру арқылы жүзеге асырылады:

      1) сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру;

      2) сауда қызметкерлерін кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін дамыту және жетілдіру, кәсіби негізде еңбек нарығын қалыптастыру;

      3) ішкі сауда субъектілерін, оның ішінде отандық өндірістің азық-түлік тауарлары саудасын жүзеге асыратындарды экономикалық ынталандыру шараларын қолдану;

      4) электрондық сауданы дамыту;

      5) шекара маңындағы сауданы дамыту;

      6) отандық сауда желілерін дамыту;

      7) ішкі сауда субъектілерінің іскерлік белсенділігін сауда қызметі саласында көрмелер, жәрмеңкелер ұйымдастыру және өткізу арқылы ынталандыру.

      2. Ішкі сауданы дамытуға бағытталған іс-шаралар уәкілетті орган бекіткен халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері ескеріле отырып әзірленеді.

      Ескерту. 14-1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-2-бап. Халықты сауда алаңдарымен қамтамасыз етуді нормалау

      1. Уәкілетті орган бекіткен халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері өңірлердің аумақтарының қала құрылысы жоспарларының (аудандық жоспарлау жобасы), елді мекендердің бас жоспарларының кешендік схемаларын әзірлеу кезінде ескерілуге тиіс.

      2. Уәкілетті орган облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының ұсыныстарын ескере отырып, халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтерін әзірлейді.

      3. Халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтерін әзірлеу кезінде елді мекендердің санаттары, елді мекендегі халықтың құрылымы мен тығыздығы ескерілуге тиіс.

      Ескерту. 14-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. Сыртқы сауда қызметі

      Ескерту. 4-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Сыртқы сауда қызметiн дамыту жөнiндегi мемлекеттiк шаралар

      Ескерту. 15-бап алынып тасталды - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-1-бап. Экспортты дамыту және ілгерілету жөніндегі ұлттық ұйымның мақсаттары мен міндеті

      Ескерту. 15-1-бап алынып тасталды - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Сыртқы сауда қызметiн кедендiк-тарифтiк реттеу

      Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу шараларына:

      1) кедендік баждарды;

      2) тарифтік жеңілдіктерді;

      3) тарифтік преференцияларды;

      4) тарифтік квоталарды қолдану жатады.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

16-1-бап. Тарифтік квоталар

      1. Қазақстан Республикасында тауарларды өндіру және тұтыну құрылымында прогрессивтік өзгерістер үшін жағдай жасау және отандық және шетелдік тауарлардың ұтымды арақатынасын сақтау мақсатында уәкілетті орган:

      1) тауарлардың жекелеген түрлерін әкелуге немесе әкетуге арналған тарифтік квоталарды белгілейді;

      2) бөлу әдісін, тәртібін, көлемін және олардың қолданылу мерзімін айқындайды.

      Уәкілетті орган және өзге де мемлекеттік органдар тарифтік квотаны бөлу тәртібіне сәйкес, өз құзыреті шегінде сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында тарифтік квоталарды бөледі.

      2. Әкелуіне немесе әкетуіне қатысты тарифтік квоталар қолданылатын тауарларға кедендік баждардың квотаішілік мөлшерлемелерін және квотадан тыс мөлшерлемелерін Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес уәкілетті орган белгілейді.

      3. Тарифтік квоталар шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу немесе әкету экспортқа және (немесе) импортқа уәкілетті орган беретін лицензиялар негізінде жүзеге асырылады.

      Экспортқа және (немесе) импортқа лицензиялар беру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес белгіленеді.

      Ескерту. 16-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-2-бап. Тарифтік жеңілдіктер

      1. Тарифтік жеңілдіктер мынадай:

      1) әкелінетін (әкелінген) тауарларға тарифтік жеңілдіктер беру Еуразиялық экономикалық комиссияның актілерінде айқындалған;

      2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгіленген;

      3) акцизделетін тауарлардан (арнайы медициналық мақсаттарға арналған жеңіл автомобильдерді қоспағанда) басқа тауарлар үшінші тарап, халықаралық ұйымдар, үкіметтер желісі арқылы қайырымдылық мақсаттарда өтеусіз көмек (жәрдем), техникалық көмек (жәрдем) ретінде әкелінетін (әкелінген);

      4) Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта, Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде үшінші тараппен жасалған халықаралық шарттарында белгіленген жағдайларда беріледі.

      2. Қазақстан Республикасынан әкетілетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдік беру туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды.

      3. Орталық мемлекеттік органдардың және сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың тарифтік жеңілдік беру туралы ұсыныстары осы Заңның 7-бабының 2-3) тармақшасында белгіленген тәртіппен енгізіледі.

      4. Әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік жеңілдіктер жеке-дара сипатта болмайды және тауарлардың шығарылған еліне қарамастан, ал әкетілетін тауарларға қатысты – сыртқы сауда қызметіне қатысушыларға қарамастан қолданылады.

      Ескерту. 4-тарау 16-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

16-3-бап. Тарифтік преференциялар

      1. Сауданы дамытуға жәрдемдесу, сондай-ақ еркін сауда аймағы туралы жасалған шарттар шеңберінде қабылданған міндеттемелерді орындау мақсатында Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін және Қазақстан Республикасымен бірге еркін сауда аймағын құратын мемлекеттерден шығатын тауарлар еркін сауда аймағы туралы келісімдердің шарттарына қарай кедендік баждар салудан босатылады не мұндай тауарларға қатысты кедендік баждардың төмендетілген мөлшерлемелері қолданылады.

      Қазақстан Республикасынан шығатын және Қазақстан Республикасымен бірге еркін сауда аймағын құратын мемлекеттерге Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілетін тауарлар еркін сауда аймағы туралы келісімдердің шарттарына қарай, егер мұндай босату не кедендік баждардың мөлшерлемелерін төмендету еркін сауда аймағы туралы келісімде көзделсе, кедендік баждар салудан босатылады не мұндай тауарларға қатысты кедендік баждардың төмендетілген мөлшерлемелері қолданылады.

      2. Тарифтік преференциялар жүйесін пайдаланатын дамушы мемлекеттерден және неғұрлым төмен дамыған мемлекетттерден шығатын тауарлар саудасын ынталандыру мақсатында дамушы мемлекеттерден және неғұрлым төмен дамыған мемлекеттерден шығатын және әкелінетін тауарларға қатысты кедендік баждардың төмендетілген немесе нөлдік мөлшерлемелері қолданылады. Тауарлар мен елдердің тізбесін Еуразиялық экономикалық комиссия бекітеді.

      3. Тарифтік преференциялар жүйесін пайдаланатын дамушы және неғұрлым төмен дамыған елдерден шығатын тауарларға қатысты қолданылатын кедендік әкелу баждары мөлшерлемелерінің мөлшерлерін Еуразиялық экономикалық комиссия айқындайды.

      Ескерту. 4-тарау 16-3-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Сыртқы сауда қызметiн тарифтiк емес реттеу

      1. Сыртқы сауда қызметін тарифтік емес реттеу шараларына:

      1) тыйым салу;

      2) сан жағынан шектеулер;

      3) рұқсат беру тәртібі

      4) айрықша құқық;

      5) автоматты түрде лицензиялау (байқау) жатады.

      2. Тарифтік емес реттеу шараларын уәкілетті орган, сондай-ақ өз құзыреті шегінде орталық мемлекеттік органдар уәкілетті органмен келісу бойынша, уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес енгізеді.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Тыйым салулар және сан жағынан шектеулер

      1. Тыйым салулар және сан жағынан шектеулер:

      1) қоғамдық құқықтық тәртiпті сақтау;

      2) адамның өмiрi мен денсаулығын, қоршаған ортаны, жануарлар мен өсімдіктерді қорғау;

      3) алтынның немесе күмістің экспортын және (немесе) импортын реттеу;

      4) мәдени құндылықтар мен мәдени мұраны қорғау;

      5) орны толмайтын табиғи ресурстардың iшкi өндiрілуі мен тұтынылуын бір мезгілде шектей отырып, олардың сарқылуын болғызбау;

      6) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;

      7) халықаралық мiндеттемелердi орындау;

      8) жүзеге асырылатын тұрақтандыру жөніндегі шаралардың нәтижесінде осындай материалдарға ішкі баға әлемдік бағадан анағұрлым төмен деңгейде ұсталатын кезеңдер ішінде ішкі өңдеу өнеркәсібін отандық тауарлардың жеткілікті санымен қамтамасыз ету үшін осындай тауарлардың экспортын шектеу;

      9) тауарлардың жалпы немесе жергілікті тапшылығы кезінде оларды сатып алу немесе бөлу;

      10) Қазақстан Республикасында тауарларды өндіру және тұтыну құрылымында прогресшіл өзгерістерге жағдай жасау;

      11) Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын қолдануға, зияткерлік меншікті қорғауға қатысты халықаралық міндеттемелерге сәйкес келетін нормативтік құқықтық актілердің және өзге де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету қажеттігі негізге алына отырып енгізіледі.

      2. Елеулі маңызы бар тауарлар тізбесіне енгізілген азық-түлiк тауарларының немесе өзге де тауарлардың iшкi нарықта айқын жетiспеушiлiгiн болғызбау немесе азайту үшiн орталық мемлекеттiк органдар өз құзыреті шегінде уәкiлеттi органмен келiсу бойынша жекелеген тауарларды әкетуге тыйым салуды және оны сан жағынан шектеулердi енгiзе алады.

      Елеулі маңызы бар тауарлар тізбесін уәкілетті орган орталық мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде айқындайды.

      3. Тиісті орталық мемлекеттік органдар жекелеген тауарларды әкетуді және (немесе) әкелуді сан жағынан шектеулерді (квоталарды) сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлуді, квоталар мөлшерін және олардың қолданылу мерзімін уәкілетті органмен келісу бойынша өз құзыреті шегінде айқындайды.

      Квоталарды бөлу тәртібін орталық мемлекеттік органдар уәкілетті органмен келісу бойынша, өз құзыреті шегінде айқындайды.

      Квоталар шеңберінде жекелеген тауарларды әкету және (немесе) әкелу "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген лицензия негізінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-1-бап. Рұқсат беру тәртібі

      Рұқсат беру тәртібі жекелеген тауар түрлерін әкелуді және (немесе) әкетуді реттеу мақсатында белгіленеді және рұқсат беру құжаттарын беру арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 18-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-2-бап. Қарсы шаралар

      Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін тиімді қорғау мақсатында, орталық мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде қарсы шараларды, егер үшінші тарап:

      1) халықаралық шарттар бойынша өзі Қазақстан Республикасына қатысты қабылдаған міндеттемелерді орындамаса;

      2) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін бұзатын шаралар, оның ішінде қазақстандық тауарлардың үшінші тарап нарығына кіруін негізсіз жабатын немесе оларды өзгеше түрде негізсіз кемсітетін шаралар қабылдаса, енгізеді.

      Ескерту. 4-тарау 18-2-баппен толықтырылды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-3 бап. Тыйым салулардың және шектеулердің ерекше түрлері

      1. Сыртқы сауда қызметі қабылдануы Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысына сәйкес халықаралық санкцияларға қатысу үшін қажетті шаралармен, оның ішінде осы Заңның 18-бабының ережелерінен алшақ шаралармен шектелуі мүмкін.

      2. Сыртқы қаржылық жағдайды қорғау және төлемдік теңгерімнің тепе-теңдігін қолдау мақсатында сыртқы сауда қызметін шектеу шаралары, оның ішінде осы Заңның 18-бабының ережелерінен алшақ шаралар енгізілуі мүмкін.

      Ескерту. 4-тарау 18-3-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық санкцияларға қатысуы

      Ескерту. 19-бап алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Айрықша құқық

      Ескерту. 20-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Жекелеген тауар түрлерінің экспортына және (немесе) импортына айрықша құқық лицензиялау негiзiнде жүзеге асырылады.

      2. Экспортына және (немесе) импортына айрықша құқық берiлген тауарлар тiзбесiн, сондай-ақ айрықша құқық берілген сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың тізбесін тиiстi орталық мемлекеттiк органдардың ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекiтедi.

      3. Алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4. Айрықша лицензияны беруді Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мемлекеттік орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Автоматты түрде лицензиялау (байқау)

      1. Автоматты түрде лицензиялау (байқау) жекелеген тауар түрлерінің экспорты және (немесе) импорты динамикасын мониторингтеу мақсатында қолданылады және рұқсаттар беру арқылы іске асырылады.

      2. Рұқсат алу үшiн өтiнiш иесi уәкiлеттi органға:

      жазбаша өтініш;

      бiр данада қағаз жеткізгіште белгiленген үлгiдегi рұқсат жобасын және оның электрондық көшiрмесiн ұсынады.

      3. Рұқсат жазбаша өтініш берiлген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде берiледi.

      4. Рұқсаттар барлық өтiнiш иелеріне шектеусiз берiледi.

      5. Рұқсаттың қолданылу мерзiмi рұқсат берiлген күнтiзбелiк жылмен шектеледi.

      6. Берiлген рұқсатқа өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.

      7. Берiлген рұқсат басқа өтiнiш иелеріне қайта ресiмделуге жатпайды.

      8. Рұқсат жоғалған жағдайда, уәкiлеттi орган өтiнiш иесiнiң жазбаша жолданымы бойынша үш жұмыс күнi iшiнде рұқсаттың телнұсқасын бередi.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Сауда шаралары

      1. Үшінші тараптан келетін тауарлардың импортына қатысты сауда шараларын қолдану алдында тергеп-тексерулер жүргізу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ осындай шараны қолдану тәртібі Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы заңнамасында айқындалады.

      2. Үшінші тараптың Қазақстан Республикасынан шығатын тауарларға қатысты сауда шараларын қолдануы алдында тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      3. Мемлекеттік органдардан және ұйымдардан алынған, оның ішінде құпия ақпаратты осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген тергеп-тексерулер шеңберінде үшінші тараптың құзыретті органдарына беруді уәкілетті орган, оны үшінші тараптың заңнамасында айқындалған тиісті ақпараттық жүйеге жүктеу арқылы беру жағдайларын қоспағанда, сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган арқылы жүзеге асырады.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-1-бап. Өтемақы шаралары

      1. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге қатысты өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытынды дайындау мақсатында тергеп-тексеру жүргізу шарттары мен тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      2. Қазақстан Республикасынан шығатын тауарларға қатысты Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өтемақы шарасын қолдануы алдында тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл жасасу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      3. Мемлекеттік органдардан және ұйымдардан алынған, оның ішінде құпия ақпаратты осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген тергеп-тексерулер шеңберінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің құзыретті органдарына беруді уәкілетті орган сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган арқылы жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-тарау 22-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-2-бап. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелік жағдайларындағы міндеттемелері шеңберінде мемлекеттік реттеу шараларын қолданудың бүкпесіздігін қамтамасыз ету

      1. ДСҰ құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы хаттамада айқындалған Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелік шеңберіндегі міндеттемелерін орындау мақсатында мемлекеттік органдар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілері осы Заңның 22-3-бабында белгіленген тәртіпке сәйкес, қолданылатын мемлекеттік реттеу шараларының және Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелік шеңберіндегі міндеттемелерін қозғайтын өзге де шаралардың бүкпесіздігін қамтамасыз етеді.

      Мемлекеттік реттеу шараларын қолданудың бүкпесіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты үйлестіруді уәкілетті орган жүзеге асырады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мемлекеттік реттеу шараларының бүкпесіздігі мына құралдарды қолдану:

      1) құқықтық актілер мен олардың жобаларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жариялау;

      2) хабарламалар (нотификациялар) жіберу;

      3) ДСҰ мәселелері жөніндегі ақпарат орталығының жұмысын ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тарау 22-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-3-бап. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл

      Қазақстан Республикасының ДСҰ шеңберіндегі міндеттемелерін қозғайтын мәселелер бойынша ДСҰ-ның жұмыс және консультативтік органдарымен, сондай-ақ ДСҰ-ның мүшелелерімен өзара іс-қимылды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелілігіне байланысты мәселелер бойынша уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Ескерту. 4-тарау 22-3-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-4-бап. Гуманитарлық көмек көрсету шеңберіндегі сыртқы сауда қызметін реттеу

      Гуманитарлық көмекті және (немесе) дүлей зілзалалардың, авариялардың немесе апаттардың салдарларын жою мақсатында көрсетілетін көмекті беру (алу) шеңберінде тауарларды әкету және (немесе) әкелу кедендік-тарифтік, тарифтік емес және сауда шаралары қолданылмай жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тарау 22-4-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. Сауданың өзге түрлері

23-бап. Аукциондық сауда

      1. Тауарларды сату жөнiндегi аукциондық сауда көпшiлiкке жария сауда-саттық жүргiзу арқылы жүзеге асырылады.

      Тауардың бастапқы бағасы сатушының сауда-саттық жасау кезiндегi тауардың рыноктық құнына орай айқындалуы мүмкiн, түпкi бағаны сауда-саттық жүргiзу нәтижесiнде сатып алушы айқындайды.

      2. Аукциондық сауда жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарымен реттеледi.

24-бап. Комиссиялық сауда

      Комиссиялық сауда Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

25-бап. Тапсырыс бойынша сауда

      1. Тапсырыс бойынша сауда сатушының тауар туралы жарнама және ақпарат таратудың өзге де әдiстерi негiзiнде мәлiметтер ұсыну жолымен жүзеге асырылады.

      Тапсырыс бойынша тауарларды сату жиынтық (стандартты) жiберiлiм арқылы да жүзеге асырылуы мүмкiн. Жиынтық (стандартты) жiберiлiм түрлi мақсаттағы тауарлардың жинақталымын қамтуы мүмкiн.

      2. Тапсырыстар бойынша сауда ішкі сауда субъектiлерiнiң тапсырыстарды тiкелей сатып алушыдан, көшпелi сауда орындарында беру және (немесе) қабылдау арқылы, телефон немесе пошта тапсырысы арқылы жүзеге асырылады.

      3. Тапсырысты қабылдау және оны орындау жөнiндегi қызмет көрсету бағасы, ақы төлеу тәртiбi, жеткiзу мерзiмi шартпен айқындалады.

      4. Тауарды елдi мекен шегiнде жеткiзу қолма-қол жүзеге асырылады, тауарларды басқа орындардан жеткiзу көлiк немесе почта ұйымымен шарт жасасу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкiн.

      Тауар басқа елдi мекеннен жеткiзiлген жағдайда тауар үшiн есеп айырысуды, сондай-ақ көлiк немесе почта ұйымы көрсеткен қызметтерге ақы төлеудi сатушының агентi жүзеге асырады.

      5. Тапсырыс берушi шарттың талаптары бұзылмай орындалған тапсырысты қабылдаудан бас тартқан жағдайда, тапсырыс берушi сатушыға тауарды тапсырыс берушiге және керi қарай тасымалдау жөнiнде көрсетiлген қызметтердiң құнын өтеуге мiндеттi.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-бап. Шекара маңындағы сауда

      1. Шекара маңындағы сауданы Қазақстан Республикасының шекара маңы аумағы мен шектес мемлекеттiң тиiстi шекара маңы аумағындағы жеке және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      2. Шекара маңындағы сауданы жүзеге асыру тәртiбi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ережелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен шектес мемлекеттермен жасасқан халықаралық шарттармен белгiленген талаптарға сәйкес айқындалады.

27-бап. Көшпелi сауда

      1. Көшпелi сауда тиістi аумақта жоқ тауарларға қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн не осы аумақта сауда объектiлерi болмаған жағдайда жүзеге асырылады.

      2. Ішкі сауда субъектiсi көшпелi сауданы республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы айқындаған арнайы бөлiнген орындарда және (немесе) маршруттарда жүзеге асырады.

      Ішкі сауда субъектісі сауданы бекітілген маршрут бойынша оның кез келген нүктесінде жүзеге асыра алады.

      3. Көшпелi сауда автодүкендерде және (немесе) шатырларда (павильондарда) жүзеге асырылады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-бап. Көрме-жәрмеңке қызметі

      1. Көрме-жәрмеңке қызметі нарықтың конъюнктурасын зерделеу, тауарларды сатып алу-сатуды ұйымдастыруға жәрдемдесу, шарттар жасасу және жаңа сауда байланыстарын орнату мақсатында көрмелер мен жәрмеңкелер ұйымдастыру жолымен жүзеге асырылады. Көрме-жәрмеңке қызметі тауар үлгілерін көрсетумен байланысты.

      2. Жергілікті атқарушы органдар, жеке немесе заңды тұлғалар халықаралық және республикалық маңызды мәртебесі бар көрмелер мен жәрмеңкелер өткізген жағдайда оларды өткізу көрмелер мен жәрмеңкелерді өткізу тұжырымдамасын уәкілетті органмен алдын ала келісу жолымен жүзеге асырылады. Көрмелер мен жәрмеңкелерді өткізу тұжырымдамасында болжалды ұйымдық және қаржылық ресурстар мен ықтимал қатысушылар туралы мәліметтер болуға тиіс.

      3. Осы баптың 2-тармағында көзделген талаптар халықаралық мамандандырылған көрмеге қолданылмайды.

      4. Қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлға өз қызметінің мақсатына қол жеткізу үшін мынадай функцияларды орындайды:

      1) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу кезінде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді;

      2) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге тікелей байланысты іс-шараларды қаржыландыруды, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрме аумағында орналасқан халықаралық мамандандырылған көрме объектілерінің құрылысын қаржыландыруды қамтамасыз етеді;

      3) қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаның жарғысында көзделген өзге де функциялар.

      5. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген ұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым:

      1) орталық, жергілікті өкілді және атқарушы органдардан мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті ақпаратты сұратуға;

      2) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу мәселелерін қозғайтын шешімдер қабылдауға қатысуға;

      3) Қазақстан Республикасының азаматтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында заңды түрде жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды олармен жасалған өтеусіз шарттар негізінде Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге қатысу үшін волонтерлер ретінде тартуға құқылы.

      6. Алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      7. Қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаға салық салу Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

29-бап. Электрондық сауда

      Электрондық саудаға қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

29-1-бап. Электрондық сауданы жүзеге асыру

      1. Офертаны өз атынан электрондық нысанда жіберетін сатушы электрондық сауданы жүзеге асыру кезінде:

      1) офертаға шарттың маңызды талаптарын енгізуге немесе оларды айқындау тәртібін көрсетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптарды енгізуге;

      2) шартты жасасу тәртібі туралы ақпаратты ұсынуға;

      3) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған тәртіппен шот-фактураны жазып беруге, сондай-ақ "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бастапқы eceпкe алу құжаттарының көшірмелерін беруге міндетті.

      1-1. Сатушының, сол сияқты сатып алушының электрондық сауданы жүзеге асыру кезінде басқа тараптан электрондық сауда алаңында жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауын талап етуге құқығы бар.

      2. Электрондық сауда мәмілелері бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдері Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      2-1. Электрондық сауда алаңындағы электрондық коммерция инфрақұрылымында:

      1) электрондық сауда алаңының электрондық саудаға қатысушыларға қоятын ішкі талаптары;

      2) тауар, жұмыс және көрсетілетін қызмет үшін банктік төлем жүйелерін пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мүмкіндігі;

      3) тауардың немесе көрсетілетін қызметтің жеткізілуін ұйымдастыру немесе үйлестіру;

      4) сатып алушы мен сатушы арасындағы, оның ішінде тауарды қайтарып беру кезіндегі өзара есеп айырысуды қамтамасыз ету;

      5) сатып алу-сату шартын, қызметтер көрсету шартын электрондық құжаттар немесе электрондық хабарлар алмасу жолымен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жасасу мүмкіндігін беру қамтылады.

      Мамандандырылған электрондық сауда алаңдары қызметінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

      3. Электрондық сауда алаңы электрондық коммерцияны жүзеге асыру кезінде:

      1) ақпараттық ресурстарда қамтылған ақпараттың, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің тұтастығы мен құпиялылығын;

      2) электрондық сауда алаңында жасалған мәмілелер бойынша сатып алушының өз міндеттемелерін орындауын, егер мұндай шарттарды электрондық сауда алаңы іске асырған жағдайда, қамтамасыз ету шарттарын айқындайды.

      4. Электрондық коммерциядағы электрондық сауда алаңы, ақпараттық-жарнамалық сауда алаңы:

      1) электрондық құжаттарда немесе электрондық хабарларда қамтылған ақпаратты, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге;

      2) электрондық құжаттарды, электрондық хабарларды немесе олардың көшірмелерін, оның ішінде оларда қамтылған ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге, егер оның электрондық саудаға басқа қатысушылармен жасасқан шартында немесе Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе;

      3) егер оның электрондық саудаға басқа қатысушылармен жасасқан шартында немесе Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, электрондық құжаттардың немесе электрондық хабарлардың мазмұнын не оларды пайдалану тәртібін өзгертуге құқылы емес.

      5. Электрондық сауда алаңының сатушысы және (немесе) иесі электрондық сауда кезінде ақпараттың келісімге сәйкес және онда көзделген шарттарда сақталуын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 5-тарау 29-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

29-2-бап. Фулфилмент орталықтарының функциялары

      Фулфилмент орталығы мына функцияларды:

      1) өндірушіден, сатушыдан, делдалдан немесе фулфилмент орталығының қызметтерін көрсетуге шарт жасасқан басқа тұлғадан тауар қабылдауды;

      2) қабылданған тауарды қоймада сақтауды;

      3) тауарға тапсырыстарды, оның ішінде электрондық байланыс құралдары арқылы қабылдау мен өңдеуді;

      4) тауарға келіп түскен тапсырыстарға сәйкес тауарды жасақтауды;

      5) тауарды қаптауды;

      6) тауарды сатып алушыға жеке жеткізу қызметімен жеткізуді немесе тауарды бөгде жеткізу қызметтері арқылы жөнелтуді;

      7) сатып алушылардан тауар үшін төлемақы алуды;

      8) қайтарып берулерді өңдеуді жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-тарау 29-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

30-бап. Тауарлармен биржалық сауда жасау

      Биржалық сауда Қазақстан Республикасының тауарлық биржалар туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

6-тарау. Ішкі сауда субъектілеріне және тауарларға қойылатын талаптар

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 6-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

31-бап. Ішкі сауда субъектілеріне қойылатын талаптар

      Ескерту. 31-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Ішкі сауда субъектiлерi өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде:

      1) тиiсiнше сапалы, қауiпсiздiк талаптарына сай келетiн тауарларды сатуға;

      1-1) отандық өндіріс тауарларын көрнекі және физикалық қолжетімді жерлерде орналастыруға;

      2) тауарларды тиісінше жария оферта, шарттар немесе өзге де мәмiлелер талаптарына сәйкес белгiленген өлшемдер бойынша сатуға;

      2-1) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы саласындағы салалық уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына және (немесе) заңнамасына сәйкес таңбалау туралы шешім қабылданған, таңбаланған тауарларды сатуға;

      3) сатып алушыға тауардың сапасы мен шығарылған жерi, тұтыну қасиеттерi, кепiлдi мiндеттемелерi және талаптар қою тәртiбi, өнiмдi пайдалану, оны сақтау тәсiлдерi мен ережелерi туралы, ал талап-арызды және сотқа ұсынылатын, оған қоса берілетін құжаттар ресiмделген жағдайда, сол сияқты сатушының немесе дайындаушының (орындаушының) орналасқан жерi мен өзге де реквизиттері туралы қажеттi және дұрыс ақпарат беруге;

      4) сауда объектiсiнiң жалпы жұртқа қолжетімді жерiнде өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесi талаптарына сәйкес тексерiлген бақылау-өлшеу аспаптарын орналастыруға;

      5) сатып алушыда тауарлардың массасы мен ұзындығына қатысты күмән туындаған жағдайларда, оған бақылау-өлшеу құралдарының көмегiмен аталған сипаттамаларды өз бетінше тексеру мүмкiндiгiн беруге;

      6) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен сәйкестiгі міндетті расталуға жататын тауарларды сату кезiнде сатып алушының талабы бойынша оған сәйкестік сертификатын (белгіленген үлгідегі бланкілердегі көшірмесін) не сәйкестік туралы декларацияны көрсетуге;

      6-1) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгiленген тәртiппен сәйкестiгi мiндеттi расталуға жататын тауарларды көтерме саудада сату кезiнде сатып алушының талабы бойынша оған сәйкестiк сертификатын не сәйкестiк сертификаты көшірмесінің берілген күнін көрсете отырып, тауарларды беруші болып табылатын заңды тұлға басшысының немесе құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілген адамның немесе дара кәсіпкердің мөрімен және қолымен расталған сәйкестiк сертификатының көшірмесін не сәйкестiк туралы декларацияны көрсетуге;

      7) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртiп пен жағдайларда фискалды жады бар бақылау-кассалық машиналарды қолдануға;

      8) осы Заңның 32-бабында белгiленген қауiпсiздiк талаптары мен нормаларына сай келмейтiн тауарды айналымнан алып тастауға, оның iшiнде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тұтынушыдан сатылған тауарды оның құнын өтей отырып, қабылдап алуға;

      9) мемлекеттiк органдардың белгiленген тәртiппен шығарылған ұйғарымдарын орындауға;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өзге де талаптарды сақтауға мiндеттi.

      2. Сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда субъектілерінің тауарлар беру туралы шарт жасасудан негізсіз бас тартудан не көрінеу кемсітушілік сипаты бар және:

      1) ішкі сауда субъектісінің осындай қызметті жүзеге асыратын басқа ішкі сауда субъектілерімен, сондай-ақ басқа ішкі сауда субъектілерімен осындай немесе өзге талаптарда тауарлар беру шарттарын жасасуына тыйым салу туралы талаптар;

      2) тауарлар беруді жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісінің осындай қызметті жүзеге асыратын басқа ішкі сауда субъектілерімен жасалатын шарттар туралы мәліметтер ұсынуы туралы талап қамтылатын шарт жасасудан көрінетін, тауарлардың сауда желілеріне немесе ірі сауда объектілеріне кіруін шектеуіне тыйым салынады.

      3. Ішкі сауда субъектілерінің осы Заңның 9-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына нормативтік құқықтық актілерде белгіленген жол берілетін шекті бөлшек сауда бағасының мөлшерін бұзуына тыйым салынады.

      4. Осы баптың 2 және 3-тармақтарын бұзған кезде ішкі сауда субъектілері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      5. Егер сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісі мен азық-түлік тауарларын беруші арасында мұндай тауарларды сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісіне бергеннен кейін белгілі бір уақыттан соң оларға ақы төлеу талабымен тауарлар беру шарты жасалған жағдайда, осы шартта белгілеу үшін мұндай тауарларға ақы төлеу мерзімі мынадай қағидалар бойынша айқындалады:

      1) сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісі күнтізбелік он күннен аз жарамдылық мерзімі белгіленген азық-түлік тауарларына мұндай тауарлар берілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ақы төлеуге тиіс;

      2) сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісі Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген, күнтізбелік он және одан да көп күн жарамдылық мерзімі белгіленген азық-түлік тауарларына мұндай тауарлар берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде ақы төлеуге тиіс.

      6. Тауарларға осы баптың 5-тармағында белгіленген мерзімдерде ақы төлеу тауарлар беруді жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне немесе шартқа сәйкес тауарларға қатысты құжаттарды беру жөніндегі міндетті орындаған жағдайда жүргізіледі.

      7. Сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісі мен азық-түлік тауарларын беруші арасында азық-түлік тауарларын беру шартын жасасу кезінде азық-түлік тауарының бағасына ішкі сауда субъектісінің өнім берушіден белгілі бір азық-түлік тауарларының санын сатып алуына байланысты оған төленетін сыйақыны енгізу көзделуі мүмкін. Көрсетілген сыйақының мөлшері осы шарт тараптарының келісіп алуына жатады және сатып алынған азық-түлік тауарлары бағасының бес пайызынан аспайды. Сыйақының көрсетілген жиынтық мөлшерін есептеу кезінде қосылған құн салығының сомасы есепке алынбайды. Ішкі сауда субъектісінің Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбеде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының жекелеген түрлерін сатып алуына байланысты осы тармақта көрсетілген сыйақыны төлеуге жол берілмейді.

      Ескерту. 31-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

31-1-бап. Сауда объектiлерiн, сауда объектiлерiндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын жалға (пайдалануға) беретiн салық төлеушi – дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға қойылатын талаптар

      1. Дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар сауда объектiлерiн, сауда объектiлерiндегi, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын күнтiзбелiк ай шегiнде күнтiзбелiк үш күннен асатын мерзiмге жалға (пайдалануға) берген кезде жалға беру (пайдалану) жазбаша шартын жасауға міндетті. Бұл ретте жалға беру (пайдалану) шартында:

      1) жеке тұлғаның-жалға алушының тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде);

      2) жалға алушы – дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның толық атауы;

      3) жеке тұлғаның-жалға алушының жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi мен күнi;

      4) жалға алушының сәйкестендiру нөмiрi;

      5) жалға беру (пайдалану) шартының нөмiрi (болған кезде) және жасасқан күнi;

      6) жалға берудің (пайдаланудың) басталу және аяқталу күні көрсетіле отырып, оның кезеңі;

      7) жалға беру төлемінің сомасы және (немесе) өтелетін шығыстар сомасы;

      8) сауда объектісінің, сауда объектісіндегі, оның ішінде сауда базарындағы сауда орнының мақсаты;

      9) сауда объектісінің, сауда объектiсiндегі, оның iшiнде сауда базарындағы сауда орнының орналасқан жері;

      10) жалға берушінің және жалға алушының қолы және мөрі (ол болған кезде);

      11) шартқа сәйкес өзге де талаптар міндетті түрде көрсетілуге тиіс.

      2. Сауда объектілерін, сауда объектілеріндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын жалға (пайдалануға) беруші дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімін жүргізуге және оны салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен, мерзімдерде және нысан бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсынуға міндетті.

      Ескерту. Заң 31-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 364-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

32-бап. Тауарларға қойылатын талаптар

      1. Қауіпсіздік талаптарына сай келетін және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы мен стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес келетін тиісті сападағы тауарлар Қазақстан Республикасының ішкі нарығында айналымға жатады.

      2. Тауарлардың сапасы туралы мәліметтер мынадай ақпаратпен расталады:

      1) дайындаушының тауар белгісі;

      2) тауардың шыққан елі;

      3) тауардың құрамы туралы;

      4) азық-түлік тауарлары үшін – тамақ құндылығы;

      5) дайындалған күні;

      6) сақтау және жарамдылық мерзімі туралы;

      7) стандарттау жөніндегі құжаттың көрсетілуі;

      8) стандарттау жөніндегі құжаттарға сәйкес өзге де мәліметтер.

      Тауар сапасына қойылатын жоғарыда аталған талаптар туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде затбелгілерде, жапсырмаларда, қосымша парақтарда, материалдық жеткізгіштерде қамтылуға тиіс.

      Тауарлардың сақталуы және тасымалы олардың сапасының сақталуы және тұтыну үшін қауіпсіздік талаптарының сақталуы, оның ішінде арнайы жабдықталған үй-жайларда сақтаудың көзделген шарттарға, осы мақсаттар үшін арнайы арналған көлік құралдарында тасымалдау шарттарына қойылатын талаптардың сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда жүзеге асырылуға және белгіленген жағдайларда мұндай талаптардың сақталуы тиісті құжаттардағы жазбалармен расталуға тиіс.

      3. Мыналарды:

      1) айналыстан алынған тауарларды;

      2) арнайы рұқсат алынбастан, айналыс қабілеті шектелетін тауарларды;

      3) белгіленген тәртіппен таңбалауға жататын акциздік таңбалары немесе есепке алу-бақылау таңбалары жоқ акцизделетін тауарларды;

      3-1) бақылау (сәйкестендіру) белгілері немесе материалдық жеткізгіштері жоқ, бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен немесе материалдық жеткізгіштермен таңбалануға жататын тауарларды;

      4) осы баптың 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауарларды;

      4-1) мемлекеттік қорғаныс тапсырысы және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы шеңберіндегі сатып алуды қоспағанда, мүдделі мемлекеттік органдардың келісуі бойынша уәкілетті орган бекітетін тізбеге сәйкес Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери қызметшілерінің, құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің әскери немесе арнаулы нысанды, нысанды киім-кешегінің заттарына, айырым белгiлерiне жататын тауарларды;

      4-2) аталған тауарларды "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алу жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік кіріс органдарының нысанды киім-кешегінің заттарына жататын тауарларды;

      4-3) қолданылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау құралдарын;

      4-4) сексеуіл сүрегінен жасалған өнімді, Қазақстан Республикасының орман заңнамасына сәйкес мемлекеттік орман иеленушілердің оны өткізуін қоспағанда, мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сексеуіл екпелерін кесуге тыйым салу қолданылатын кезеңде;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында сатуға тыйым салынған өзге де тауарларды сатуды жүзеге асыруға тыйым салынады.

      Ескерту. 32-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.06.2017 № 73-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

32-1-бап. Сауда қызметі субъектілерінің құқықтары

      1. Сауда қызметі субъектілері осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сауда қызметін жүзеге асыруға құқылы.

      2. Сауда қызметі субъектісі:

      1) сауданың мамандандырылуын (әмбебап сауда және (немесе) мамандандырылған сауда);

      2) сатылатын тауарлардың ассортиментін;

      3) жұмыс режимін;

      4) осы Заңның 9-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатылатын тауарлар бағаларын өз бетінше айқындайды.

      3. Сауда қызметі субъектісі өзінің мүдделері қозғалатын нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды мемлекеттік органдардың қарауы үшін ұсынуға құқылы.

7-тарау. Қорытынды ережелер

33-бап. Сауда қызметiн жүзеге асыруды бақылау

      Ескерту. 33-бап алып тасталды - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      33-1-бапқа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

33-1-бап. Тауарлардың сауда желілеріне және ірі сауда объектілеріне жетуін шектеуді бақылау

      Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тәртіппен монополияға қарсы орган тауарлардың сауда желілеріне және ірі сауда объектілеріне жетуін шектеуді бақылауды жүзеге асырады.

      Ескерту. Заң 33-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

33-2-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуын мемлекеттік бақылау

      1. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылау тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау сауда объектілеріне бару жолымен жүзеге асырылады және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуын бақылауға бағытталады.

      4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдерінің тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.

      5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерлерін асыру анықталған жағдайда, анықталған бұзушылықты жою туралы нұсқама құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша шығарылады.

      6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүргізілетін жоспардан тыс тексерулер арқылы бақылау субъектісін алдын ала хабардар етпей жүзеге асырылады.

      Ескерту. Заң 33-2-баппен толықтырылды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

34-бап. Дауларды шешу

      Сауда қызметiн мемлекеттiк реттеу процесiнде туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi.

35-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңдарының бұзылуына кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

36-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіО регулировании торговой деятельности

Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. Текст после слов "местных исполнительных органов", "Местные исполнительные органы", "местным исполнительным органом", "местными исполнительными органами" дополнен словами "города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) - Законом РК от 10 января 2006 года № 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона № 116).

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере торговой деятельности, устанавливает принципы и организационные основы ее государственного регулирования.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) автоматическое лицензирование (наблюдение) – временная мера, устанавливаемая в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров;

      2) информационно-рекламная торговая площадка – интернет-ресурс, содержащий рекламные (информационные) сведения о продавцах, а также товарах, работах, услугах с целью организации их купли-продажи;

      3) исключительное право – право на осуществление участниками внешнеторговой деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, предоставляемое на основе исключительной лицензии;

      4) уцененный товар – товар, реализуемый по сниженной цене в связи с наличием недостатка либо устранением недостатка;

      5) пороговое значение розничных цен на социально значимые продовольственные товары – допустимый уровень розничных цен, устанавливаемый в целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности в стране, до которого субъект внутренней торговли вправе определить розничные цены на социально значимые продовольственные товары;

      6) предельно допустимые розничные цены на социально значимые продовольственные товары – уровень розничных цен, устанавливаемый местными исполнительными органами в случае превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      7) контрольный (идентификационный) знак – бланк строгой отчетности (документ) с элементами (средствами) защиты от подделки (защищенная полиграфическая продукция), содержащий средство идентификации и предназначенный для маркировки товаров;

      8) розничная торговля – предпринимательская деятельность по продаже покупателю товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

      9) распродажа – реализация товаров надлежащего качества по сниженным ценам;

      10) ввозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

      11) вывозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый при экспорте товаров;

      12) внеквотная ставка таможенных пошлин – размер (величина) ввозной или вывозной таможенной пошлины, устанавливаемый на товары, ввозимые или вывозимые сверх установленной тарифной квоты;

      13) внутриквотная ставка таможенных пошлин – размер (величина) ввозной или вывозной таможенной пошлины, устанавливаемый на товары, ввозимые или вывозимые в пределах установленной тарифной квоты;

      14) оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;

      14-1) оптово-распределительный центр – многофункциональный инфраструктурный торгово-логистический комплекс, состоящий из складских помещений, павильонов и других помещений со специальным оборудованием, предназначенных для выполнения закупочных, подготовительных, распределительных и иных операций с продовольственными товарами для их последующей оптовой торговли на внутреннем и внешнем рынках;

      15) общественное питание – предпринимательская деятельность, связанная с производством, переработкой, реализацией и организацией потребления продуктов питания;

      16) специализированная электронная торговая площадка – электронная торговая площадка, на которой реализуются товары одного класса, работ и услуг одного вида экономической деятельности;

      17) материальный носитель – контрольный (идентификационный) знак или объект из любых материалов, который содержит или не содержит элементы (средства) защиты от подделки и предназначен для нанесения, хранения и передачи средства идентификации;

      18) компенсирующая мера – мера по нейтрализации негативного воздействия специфической субсидии субсидирующего государства – члена Евразийского экономического союза на отрасль экономики государства – члена Евразийского экономического союза, подавшего заявление на введение данной меры;

      19) разрешение – специальный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторгового договора (контракта), предметом которого является товар, в отношении которого установлено автоматическое лицензирование (наблюдение);

      20) разрешительный порядок – мера регулирования ввоза и (или) вывоза товаров посредством выдачи разрешительных документов (лицензия, акт государственного контроля, заключение, нотификация);

      21) количественные ограничения – меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, которые вводятся путем установления квот;

      22) торговая площадь – площадь торгового объекта, занятая специальным оборудованием, предназначенная для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;

      23) торговый рынок – обособленный имущественный комплекс, предназначенный для торговой деятельности, с централизацией функций хозяйственного обслуживания территории, управления и охраны, действующий на постоянной основе и обеспеченный площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, архитектурно-строительным и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      24) торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением и используются под единым коммерческим обозначением и иными средствами индивидуализации, за исключением торговых рынков;

      25) торговая деятельность – деятельность, которая включает в себя внутреннюю и внешнюю торговлю;

      26) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, формирующий торговую политику и осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере торговой деятельности;

      27) торговый объект – здание или часть здания, сооружение или часть сооружения, торговый рынок, автоматизированное устройство или транспортное средство, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

      28) торговое место – место, оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

      29) торговая политика – совокупность организационных, правовых, экономических, контрольных и иных мер, проводимых государственными органами для реализации целей и принципов, установленных настоящим Законом;

      30) торговые меры – специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры;

      31) средство идентификации – уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации;

      32) нестационарный торговый объект – временное сооружение или временная конструкция, непрочно связанные с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство;

      33) стационарный торговый объект – здание или часть здания (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), сооружение или часть сооружения (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), прочно связанные с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

      34) внешняя торговля (далее – внешнеторговая деятельность) – деятельность участников внешнеторговой деятельности, связанная с вывозом из Республики Казахстан и (или) ввозом в Республику Казахстан товаров;

      35) участники внешнеторговой деятельности – осуществляющие внешнеторговую деятельность физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также организации, не являющиеся юридическими лицами;

      36) маркированные товары – товары, на которые нанесены средства идентификации с соблюдением установленных требований и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в национальном компоненте информационной системы маркировки товаров;

      37) тарифная льгота – освобождение от уплаты либо снижение ввозной или вывозной таможенной пошлины;

      38) тарифная квота – мера регулирования ввоза на территорию Республики Казахстан или вывоза с территории Республики Казахстан отдельных видов товаров, предусматривающая применение в течение определенного периода более низкой ставки ввозной или вывозной таможенной пошлины при ввозе или вывозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по сравнению с действующей ставкой ввозной или вывозной таможенной пошлины;

      39) тарифная преференция – снижение размера таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих и вывозимых из Республики Казахстан в страны, с которыми у Республики Казахстан заключены соглашения о зоне свободной торговли, товаров, происходящих и ввозимых из указанных стран в Республику Казахстан в соответствии с положениями таких соглашений, и товаров, происходящих из развивающихся стран или наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза;

      40) товар – любой, не изъятый из оборота продукт труда, предназначенный для продажи или обмена;

      41) Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющее разработку, администрирование, сопровождение и эксплуатационную поддержку информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, включая разработку, ведение и актуализацию Национального каталога товаров, и иные функции, определенные Правительством Республики Казахстан;

      42) отраслевые уполномоченные государственные органы в области маркировки и прослеживаемости товаров – государственные органы, осуществляющие ведение маркировки и прослеживаемости товаров в регулируемых ими отраслях;

      43) координирующий орган в области маркировки и прослеживаемости товаров – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров;

      44) класс товаров – совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение;

      45) Национальный каталог товаров – информационный ресурс, разработанный Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров, содержащий единую номенклатуру продукции и обязательный к использованию в качестве справочника товаров при осуществлении процессов маркировки и прослеживаемости товаров в Республике Казахстан, включающий характеристики товаров, коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и иные значения;

      46) третья сторона – иностранное государство, не являющееся членом Евразийского экономического союза, союз иностранных государств;

      47) фулфилмент центр – логистический центр, выполняющий весь комплекс операций с момента оформления заказа на товар покупателем и до момента доставки этого заказа покупателю, в том числе выполняющий такие функции как складское хранение товаров, прием и обработку заказов, комплектацию и упаковку заказов, получение оплаты от покупателей, доставка заказов, прием возвратов заказов в сфере электронной торговли;

      48) международная специализированная выставка – выставка, одновременно соответствующая следующим условиям:

      является официальной или официально признанной международной межправительственной организацией в соответствии с международными договорами;

      участниками выставки являются два и более государств;

      продолжительность выставки составляет не менее шести недель и не более шести месяцев;

      не является выставкой произведений искусств и выставкой, носящей коммерческий характер;

      даты начала и завершения выставки указаны в регистрационном досье, разработанном юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, и утвержденном международной межправительственной организацией, созданной для контроля за выполнением положений международного договора о проведении международной специализированной выставки;

      49) участник международной специализированной выставки – физическое или юридическое лицо, выставляющее предметы (экспонаты) на международной специализированной выставке и представляющее соответствующую страну в национальных секциях на международной специализированной выставке, а также международная организация либо физическое или юридическое лицо, определенные внутренними правилами проведения международной специализированной выставки, принимаемыми в соответствии с условиями международного договора;

      50) территория международной специализированной выставки – земельные участки, предусмотренные в регистрационном досье, разработанном юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, и утверждаемом международной межправительственной организацией, созданной для контроля за выполнением положений международного договора о проведении международной специализированной выставки, и предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      51) послевыставочное использование территории международной специализированной выставки – управление объектами (эксплуатация объектов) международной специализированной выставки;

      52) объекты международной специализированной выставки – здания, архитектурные объекты, сооружения, инженерная и транспортная инфраструктура и иные объекты, оставшиеся после проведения международной специализированной выставки, расположенные на ее территории;

      53) крупный торговый объект – торговый объект с торговой площадью не менее двух тысяч квадратных метров;

      54) внутренняя торговля – предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров на территории Республики Казахстан;

      55) субъект внутренней торговли – физическое или юридическое лицо, осуществляющее в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутреннюю торговлю;

      56) электронная коммерция – предпринимательская деятельность в электронной торговле, а также продаже услуг, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных технологий;

      57) электронная торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных технологий;

      58) электронная торговая площадка – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;

      59) участники электронной торговли – физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и (или) электронной торговой площадки.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности

      1. Законодательство Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели и принципы регулирования торговой деятельности

      1. Целями регулирования торговой деятельности являются:

      1) удовлетворение потребностей населения в товарах и развитие

      торговой инфраструктуры;

      2) организация торгового обслуживания и общественного питания;

      3) содействие развитию и совершенствованию торговой деятельности в Республике Казахстан;

      4) обеспечение условий для интеграции Республики Казахстан в мировую систему торговли;

      5) повышение конкурентоспособности отечественных товаров;

      6) содействие устойчивому развитию экономики государства;

      7) обеспечение продовольственной безопасности;

      8) обеспечение недискриминационных условий для казахстанских производителей на внешних рынках.

      2. Основными принципами регулирования торговой деятельности являются:

      1) равенство прав субъектов торговой деятельности;

      2) невмешательство государственных органов в торговую деятельность, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

      3) поддержка свободного и добросовестного предпринимательства;

      4) исключен Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) обеспечение качественного торгового обслуживания;

      6) свободный выбор вида торговой деятельности и возможность ее осуществления субъектами торговой деятельности;

      7) единство торговой политики как составной части государственной экономической политики Республики Казахстан;

      8) обеспечение в равной мере защиты прав и законных интересов потребителей, субъектов торговой деятельности и государства;

      9) единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности на всей территории Республики Казахстан;

      10) гласность при разработке, принятии и применении мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

      11) обоснованность, объективность и прозрачность применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Сфера применения настоящего Закона

      1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на субъектов торговой деятельности.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения:

      1) по обороту отдельных видов товаров, которые регулируются иными законодательными актами Республики Казахстан.

      Осуществление торговой деятельности такими товарами в части, не урегулированной этими законодательными актами Республики Казахстан, регулируется нормами настоящего Закона;

      2) связанные с деятельностью финансовых организаций, а также на отношения, связанные с операциями с финансовыми инструментами.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Государственное регулирование торговой деятельности

      Сноска. Глава 2 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5. Формы и методы государственного регулирования торговой деятельности

      1. Формами государственного регулирования торговой деятельности являются:

      1) определение порядка осуществления торговой деятельности;

      2) определение условий перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, совпадающую с Государственной границей Республики Казахстан;

      2-1) определение условий перемещения товаров при осуществлении взаимной торговли государствами-членами Евразийского экономического союза;

      3) стимулирование развития торговой деятельности;

      4) государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

      5) сертификация.

      2. Методами государственного регулирования торговой деятельности являются:

      1) таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;

      2) нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности;

      3) приостановление продажи и (или) запрет на продажу товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

      5) участие в международных экономических санкциях;

      6) применение ответных мер;

      7) применение особых видов запретов и ограничений;

      8) применение компенсирующей меры.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      4) - 8) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) осуществляет сотрудничество и взаимодействие с третьей стороной, международными организациями в области торговой деятельности и открытие торговых представительств Республики Казахстан за рубежом;

      10) принимает решения о проведении переговоров и подписании межправительственных соглашений в области торговой деятельности;

      10-1) принимает решение о применении компенсирующей меры на основании заключения уполномоченного органа;

      11) определяет уполномоченный орган;

      11-1) определяет перечень товаров, подлежащих маркировке, и дату его введения;

      11-2) утверждает требования и порядок определения Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, а также определяет Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров по итогам конкурса;

      11-3) определяет предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров;

      12) - 14) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      14-1) создает юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки;

      14-2) исключен Законом РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018);

      14-3) принимает решение о применении ответных мер;

      14-4) принимает решение о применении особых видов запретов и ограничений;

      15) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

      1-1) формирует государственную торговую политику;

      1-2) принимает меры по защите внутреннего рынка Республики Казахстан;

      1-3) координирует работу государственных органов Республики Казахстан по вопросам применения торговых мер;

      1-4) осуществляет взаимодействие с рабочими органами Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и членами ВТО;

      1-5) взаимодействует с Органом по разрешению споров ВТО;

      1-6) координирует работу по вопросам взаимодействия с рабочими органами и членами ВТО;

      1-7) обеспечивает функционирование информационного центра по вопросам ВТО;

      2) принимает меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;

      2-1) утверждает перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные или вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, а также при необходимости порядок их расчета;

      2-3) определяет порядок рассмотрения предложений о применении, об изменении или отмене таможенно-тарифных, нетарифных, торговых и компенсирующих мер регулирования внешнеторговой деятельности;

      2-2) исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) разрабатывает предложения по развитию торговой деятельности, а также созданию благоприятных условий для производства и продажи товаров;

      4) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области регулирования торговой деятельности;

      4-1) утверждает правила внутренней торговли;

      4-2) исключен Законом РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020);

      4-3) разрабатывает и утверждает требования к оптово-распределительным центрам по согласованию с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса;

      5) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      6) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) разрабатывает и утверждает минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью;

      7-1) разрабатывает и утверждает нормы естественной убыли продовольственных товаров в розничной торговле;

      8) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) инициирует, участвует и организует совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан проведение республиканских и международных выставок и ярмарок;

      10) выступает от имени Правительства Республики Казахстан на переговорах с международными торгово-экономическими организациями и интеграционными объединениями, иностранными государствами, союзами иностранных государств;

      11) осуществляет лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12) осуществляет мониторинг посредством анализа информации по выданным сертификатам о происхождении товара, предоставляемой ежеквартально организацией, уполномоченной на выдачу сертификата о происхождении товара, а также мониторинг выдачи сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, определения статуса товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара уполномоченным органом (организацией);

      13) проводит макроэкономический анализ в целях определения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      14) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      14-1) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) разрабатывает и утверждает порядок установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них;

      15-1) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15-2) утверждает правила и условия предоставления тарифных льгот, а также перечень товаров, в отношении которых предоставляется тарифная льгота;

      15-3) проводит расследование в целях подготовки заключения о целесообразности применения компенсирующей меры;

      16) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 130-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа в области регулирования индустриальной политики

      Сноска. Статья 7-1 исключена Законом РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 7-2. Компетенция отраслевых уполномоченных государственных органов в области маркировки и прослеживаемости товаров

      Отраслевые уполномоченные государственные органы в области маркировки и прослеживаемости товаров:

      1) разрабатывают и согласовывают с координирующим органом в области маркировки и прослеживаемости товаров функциональные требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров;

      2) в пределах компетенции осуществляют маркировку и прослеживаемость товаров в соответствии с определенными ими порядками;

      3) вносят по итогам пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости отдельных групп товаров с анализом целесообразности введения маркировки и прослеживаемости предложения о включении в перечень товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости, в уполномоченный орган по согласованию с координирующим органом в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан;

      4) проводят анализ регуляторного воздействия на товары, подлежащие маркировке и прослеживаемости;

      5) ведут реестры участников оборота товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости;

      6) осуществляют мониторинг оборота товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости, в том числе во взаимной торговле с государствами – членами Евразийского экономического союза, в пределах своей компетенции;

      7) рассчитывают предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров, и представляют его на утверждение в Правительство Республики Казахстан по согласованию с координирующим органом в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан;

      8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-3. Компетенция координирующего органа в области маркировки и прослеживаемости товаров

      Координирующий орган в области маркировки и прослеживаемости товаров:

      1) реализует государственную политику по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров;

      2) совместно с отраслевыми уполномоченными государственными органами в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан в пределах их компетенции разрабатывает требования и порядок определения Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров;

      3) совместно с отраслевыми уполномоченными государственными органами в области маркировки и прослеживаемости товаров и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан в пределах их компетенции разрабатывает требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров;

      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-3 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-4. Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

      1. К компетенции Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров относятся:

      1) разработка, внедрение, администрирование, сопровождение и эксплуатационная поддержка информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

      2) обеспечение безопасности хранения информационных ресурсов при осуществлении деятельности по маркировке и прослеживаемости товаров;

      3) выпуск средств идентификации и их учет;

      4) оказание услуг по нанесению средства идентификации на материальный носитель;

      5) разработка, ведение и актуализация Национального каталога товаров;

      6) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      2. Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров должен располагать ресурсами, обеспечивающими процессы маркировки и прослеживаемости товаров, в том числе:

      1) центром (центрами) обработки данных, сетями передачи данных, обеспечивающими бесперебойное функционирование информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров на всей территории Республики Казахстан, а также безопасность и защиту данных;

      2) филиалами, представительствами и (или) иными структурными подразделениями до уровня административных центров районов по всей территории Республики Казахстан для оказания услуг по нанесению средства идентификации на материальный носитель;

      3) квалифицированным персоналом для технического обслуживания своей инфраструктуры;

      4) информационной системой по реализации процессов маркировки и прослеживаемости товаров;

      5) контакт-центром для обслуживания пользователей информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров;

      6) оборудованием для печати средств идентификации на материальный носитель, предоставляемым товаропроизводителям – субъектам малого предпринимательства Республики Казахстан на условиях имущественного найма (аренды), лизинга и других финансовых инструментов.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-4 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-5. Компетенция органов государственных доходов Республики Казахстан

      1. Органы государственных доходов на Государственной границе Республики Казахстан, не совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза:

      1) останавливают транспортные средства, в том числе осуществляющие международные перевозки товаров;

      2) запрашивают и получают от перевозчика или от лица, осуществляющего перемещение товаров через Государственную границу Республики Казахстан, не совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, необходимую информацию, а также документы и сведения, касающиеся перемещаемых товаров;

      3) производят документирование, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку фактов и событий в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      2. Государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступления налогов и платежей в бюджет, утверждает образцы форменной одежды, натуральные нормы обеспечения ею и знаки различия, порядок ее ношения, а также перечень работников, имеющих право ношения форменной одежды, осуществляющих контроль на Государственной границе Республики Казахстан, не совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза.

      3. Контроль за соблюдением запретов и ограничений в отношении отдельных видов товаров, перемещаемых через Государственную границу Республики Казахстан, не совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, осуществляют органы государственных доходов в порядке, определенном государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и платежей в бюджет.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-5 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения

      Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения:

      1) обеспечивают проведение торговой политики;

      2) осуществляют в пределах своей компетенции регулирование деятельности субъектов внутренней торговли;

      3) разрабатывают меры по созданию условий, благоприятствующих торговой деятельности в соответствующих административно-территориальных единицах;

      4) разрабатывают предложения по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью;

      5) разрабатывают и реализуют меры по достижению минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью;

      6) осуществляют организацию выставок и ярмарок;

      7) осуществляют государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      8) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы утверждают:

      1) пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      2) размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Ценообразование в сфере внутренней торговли

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Цены на товары определяются субъектами внутренней торговли самостоятельно, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, и случаев, когда по требованию поставщика заключается договор поставки продовольственных товаров, в котором по соглашению сторон устанавливается размер предельной торговой надбавки.

      Цена товара при его реализации на территории Республики Казахстан на условиях публичного договора указывается в тенге.

      При заключении договоров поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.

      2. В случае превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории области, города республиканского значения, столицы местный исполнительный орган после проведения консультаций с субъектами внутренней торговли вправе устанавливать размер предельно допустимых розничных цен на них на территории области, города республиканского значения, столицы на срок не более чем девяносто календарных дней.

      При превышении размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, устанавливаемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, субъект внутренней торговли несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.01.2019 № 215-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Внутренняя торговля

Статья 10. Объекты и виды внутренней торговли

      1. К объектам внутренней торговли относятся торговые объекты и объекты общественного питания.

      2. Стационарные торговые объекты подразделяются на:

      категорию 1, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью более десяти тысяч квадратных метров, реализующие продовольственные, непродовольственные товары, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания и иные объекты;

      категорию 2, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью от двух тысяч до десяти тысяч квадратных метров, специализирующиеся на реализации продовольственных, непродовольственных товаров, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания и иные объекты;

      категорию 3, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью от пятисот до двух тысяч квадратных метров, обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки продовольственных, непродовольственных товаров к продаже, объекты общественного питания (при их наличии) и иные объекты (при их наличии);

      категорию 4, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью от ста до пятисот квадратных метров, обеспеченные торговыми, подсобными помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки продовольственных, непродовольственных товаров к продаже, объекты общественного питания (при их наличии) и иные объекты (при их наличии);

      категорию 5, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью менее ста квадратных метров, обеспеченные торговыми помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки продовольственных, непродовольственных товаров к продаже, объекты общественного питания (при их наличии) и иные объекты (при их наличии).

      Виды и требования к стационарным торговым объектам утверждаются уполномоченным органом.

      2-1. Нестационарные торговые объекты подразделяются на:

      1) автомат – автоматизированное устройство, предназначенное для продажи товаров;

      2) выносной прилавок – переносное временное сооружение (конструкция), представляющее собой торговое место, располагаемое на специально определенном месте;

      3) автолавка – оснащенное торговым оборудованием специализированное автотранспортное средство;

      4) палатка (павильон) – легко возводимое строение из сборно-разборных конструкций, оснащенное торговым оборудованием для одного или нескольких торговых мест, имеющее площадь для торгового запаса и располагаемое на специально определенном месте;

      5) киоск – некапитальное переносное сооружение, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хранения продовольственных товаров, рассчитанное на одно или несколько торговых мест.

      При реализации товаров через автолавки специализированное транспортное средство должно быть технически исправным.

      2-2. Торговые рынки в зависимости от реализуемых товаров подразделяются на:

      1) универсальные;

      2) специализированные.

      2-3. Универсальный торговый рынок является торговым рынком, на котором торговые места предназначены для осуществления продажи товаров разного класса:

      на территории столицы, города республиканского значения торговый рынок состоит из одного и более стационарных торговых объектов, внутри которых могут располагаться нестационарные торговые объекты, за исключением автолавок;

      на территории города областного значения, города районного значения, поселка, села торговый рынок состоит из стационарных и (или) нестационарных торговых объектов.

      Примечание РЦПИ!
      Статью 10 предусмотрено дополнить пунктом 2-4 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие с 01.01.2025).

      2-5. Специализированный торговый рынок является торговым рынком, на котором семьдесят и более процентов товаров от их общего количества предназначены для осуществления продажи товаров одного класса.

      Специализированный торговый рынок представляет собой стационарные и (или) нестационарные торговые объекты.

      2-6. На торговых рынках должны быть:

      1) оборудованы торговые места в соответствии со схемой их размещения, административно-бытовые, складские помещения и места общего пользования;

      2) оборудованы доступные для обозрения места, на которых размещаются:

      информация, содержащая схему размещения на торговом рынке торговых мест;

      схема эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций;

      информация о порядке и об условиях предоставления торговых мест в аренду (пользование);

      информация о наличии свободных торговых мест;

      контактные данные (номер телефона и (или) электронный адрес) лица, уполномоченного вести переговоры по предоставлению торговых мест в аренду (пользование);

      информация, предусмотренная законодательством Республики Казахстан о защите прав потребителей.

      2-7. Правила организации деятельности торговых рынков, требования к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      3. Объекты общественного питания подразделяются на следующие категории:

      1) ресторан - объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, а также алкогольную продукцию с обязательным предоставлением услуг официантов потребителям;

      2) кафе - объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд несложного приготовления, а также алкогольную продукцию с обязательным предоставлением услуг официантов потребителям;

      3) бар - объект общественного питания и отдыха, предлагающий потребителям закуски, десерты и кондитерские изделия, а также алкогольную продукцию;

      4) столовая - объект общественного питания с самостоятельным обслуживанием потребителей.

      4. Специализация торгового объекта определяется его собственником по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. К видам внутренней торговли относятся оптовая и розничная торговля, общественное питание и иные, установленные настоящим Законом виды торговли.

      6. Порядок и требования к осуществлению оптовой, розничной торговли и общественного питания, а также к объектам внутренней торговли устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 11. Оптовая торговля

      1. Оптовая торговля осуществляется в стационарных торговых объектах и торговых рынках.

      2. При осуществлении оптовой торговли субъекты внутренней торговли обязаны обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных документов, а также необходимые условия для транспортировки, хранения и продажи товаров.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Розничная торговля

      1. Розничная торговля осуществляется через стационарные, нестационарные торговые объекты и торговые рынки.

      2. При розничной продаже каждая единица товара должна быть упакована, расфасована, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или договором либо не вытекает из природы самого товара.

      3. Выставление товаров, демонстрация их образцов или представление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков и тому подобное) в месте их продажи признаются публичной офертой независимо от того, указаны ли цены и другие существенные условия договора купли-продажи, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

      4. Розничная торговля вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами регулируется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      5. Осуществление розничной торговли вне мест, установленных местными исполнительными органами, запрещается.

      6. Порядок распродажи и реализации уцененного товара устанавливается правилами внутренней торговли.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Общественное питание

      1. Объекты общественного питания осуществляют производство, переработку, реализацию и организацию потребления собственной продукции, а также других продовольственных товаров.

      2. Предоставление посетителям меню в объектах общественного питания признается предложением (публичной офертой) на заключение договора розничной купли-продажи товаров общественного питания, указанных в меню.

      3. Общие требования к осуществлению деятельности объектов общественного питания по категориям, установленным пунктом 3 статьи 10 настоящего Закона, определяются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 14. Договор купли-продажи во внутренней торговле

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Порядок и условия заключения договора купли-продажи, а также права и обязанности продавцов и покупателей определяются в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

      2. Если законодательными актами Республики Казахстан установлено ограничение по возрасту потребителя при продаже каких-либо товаров, то продавец обязан отказать в продаже, если он не предъявил документы, подтверждающие его возраст.

      3. Договор оптовой купли-продажи товаров является разновидностью договора поставки, при которой субъекты внутренней торговли реализуют товары с торговых объектов.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3-1. Содействие развитию внутренней торговли

      Сноска. Закон дополнен главой 3-1 в соответствии с Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Поддержка торговой деятельности местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения

      1. Поддержка торговой деятельности местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

      1) разработки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры;

      2) развития и совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников торговли, формирования рынка труда на профессиональной основе;

      3) применения мер экономического стимулирования субъектов внутренней торговли, в том числе осуществляющих торговлю продовольственными товарами отечественного производства;

      4) развития электронной торговли;

      5) развития приграничной торговли;

      6) развития отечественных торговых сетей;

      7) стимулирования деловой активности субъектов внутренней торговли путем организации и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок.

      2. Мероприятия, направленные на развитие внутренней торговли, разрабатываются с учетом утвержденных уполномоченным органом минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью.

      Сноска. Статья 14-1 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-2. Нормирование обеспеченности населения торговыми площадями

      1. Утвержденные уполномоченным органом минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью должны учитываться при разработке комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов (проекта районной планировки), генеральных планов населенных пунктов.

      2. Уполномоченный орган разрабатывает минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью с учетом предложений местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

      3. При разработке минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью должны учитываться категории населенных пунктов, структура и плотность населения в населенном пункте.

      Сноска. Статья 14-2 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Внешнеторговая деятельность

      Сноска. Глава 4 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 15. Государственные меры по развитию внешнеторговой деятельности

      Сноска. Статья 15 исключена Законом РК от 09.01.2012 № 535-IV(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Цели и задача Национальной организации по развитию и продвижению экспорта

      Сноска. Статья 15-1 исключена Законом РК от 09.01.2012 № 535-IV(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 16. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности

      К мерам таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности относится применение:

      1) таможенных пошлин;

      2) тарифных льгот;

      3) тарифных преференций;

      4) тарифных квот.

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16-1. Тарифные квоты

      1. В целях создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан и сохранения рационального соотношения отечественных и иностранных товаров уполномоченный орган:

      1) устанавливает тарифные квоты на ввоз или вывоз отдельных видов товаров;

      2) определяет метод, порядок распределения, объем и срок их действия.

      Уполномоченный орган и иные государственные органы распределяют тарифные квоты между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции в соответствии с порядком распределения тарифной квоты.

      2. Внутриквотные ставки и внеквотные ставки таможенных пошлин на товары, в отношении ввоза или вывоза которых применяются тарифные квоты, устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      3. Ввоз или вывоз товаров на территорию Республики Казахстан в рамках тарифных квот осуществляется на основании лицензий на экспорт и (или) импорт, выдаваемых уполномоченным органом.

      Порядок и условия выдачи лицензий на экспорт и (или) импорт устанавливаются в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 16-1 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16-2. Тарифные льготы

      1. Тарифные льготы предоставляются в случаях, когда:

      1) предоставление тарифных льгот на ввозимые (ввезенные) товары определено актами Евразийской экономической комиссии;

      2) установлены международными договорами Республики Казахстан;

      3) товары, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей), ввозятся (ввезены) по линии третьей стороны, международных организаций, правительств в благотворительных целях в качестве безвозмездной помощи (содействия), технической помощи (содействия);

      4) установлены Договором о Евразийском экономическом союзе, международными договорами Республики Казахстан, заключенными в рамках Евразийского экономического союза с третьей стороной.

      2. Решение о предоставлении тарифной льготы в отношении вывозимых из Республики Казахстан товаров принимается уполномоченным органом.

      3. Предложения центральных государственных органов и участников внешнеторговой деятельности о предоставлении тарифной льготы вносятся в порядке, установленном в подпункте 2-3) статьи 7 настоящего Закона.

      4. Тарифные льготы в отношении ввозимых товаров не могут носить индивидуальный характер и применяются независимо от страны происхождения товаров, а в отношении вывозимых товаров – независимо от участников внешнеторговой деятельности.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16-3. Тарифные преференции

      1. В целях содействия развитию торговли, а также исполнения принятых обязательств в рамках заключенных договоров о зоне свободной торговли товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан и происходящие из государств, образующих с Республикой Казахстан зону свободной торговли в зависимости от условий соглашений о зоне свободной торговли, освобождаются от обложения таможенными пошлинами либо в отношении таких товаров применяются сниженные ставки таможенных пошлин.

      Товары, происходящие из Республики Казахстан и вывозимые с территории Республики Казахстан в государства, образующие с Республикой Казахстан зону свободной торговли в зависимости от условий соглашений о зоне свободной торговли, освобождаются от обложения таможенными пошлинами либо в отношении таких товаров применяются сниженные ставки таможенных пошлин, если такое освобождение либо снижение ставок таможенных пошлин предусмотрены в соглашении о зоне свободной торговли.

      2. В целях стимулирования торговли товарами, происходящими из развивающихся государств и наименее развитых государств, пользующихся системой тарифных преференций, в отношении товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся государств и наименее развитых государств, применяются пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин. Перечень товаров и стран утверждается Евразийской экономической комиссией.

      3. Размеры ставок ввозных таможенных пошлин, применяемые в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся системой тарифных преференций, определяются Евразийской экономической комиссией.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-3 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности

      1. К мерам нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности относятся:

      1) запрет;

      2) количественные ограничения;

      3) разрешительный порядок;

      4) исключительное право;

      5) автоматическое лицензирование (наблюдение).

      2. Меры нетарифного регулирования вводятся уполномоченным органом, а также центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Запреты и количественные ограничения

      1. Запреты и количественные ограничения вводятся исходя из необходимости:

      1) соблюдения общественного правопорядка;

      2) охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений;

      3) регулирования экспорта и (или) импорта золота или серебра;

      4) защиты культурных ценностей и культурного наследия;

      5) предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов с одновременным ограничением их внутреннего производства и потребления;

      6) обеспечения национальной безопасности;

      7) выполнения международных обязательств;

      8) ограничения экспорта отечественных товаров для обеспечения достаточным количеством таких товаров внутренней обрабатывающей промышленности в течение периодов, когда внутренняя цена на такие материалы держится на более низком уровне, чем мировая цена, в результате осуществляемых мер по стабилизации;

      9) приобретения или распределения товаров при общем или местном их дефиците;

      10) создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан;

      11) обеспечения соблюдения нормативных правовых актов, соответствующих международным обязательствам, касающихся применения таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, защиты интеллектуальной собственности и иных нормативных правовых актов.

      2. Для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, включенных в Перечень существенно важных товаров, центральными государственными органами в пределах своей компетенции могут вводиться запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом.

      Перечень существенно важных товаров определяется уполномоченным органом на основании предложений центральных государственных органов.

      3. Распределение количественных ограничений (квот) вывоза и (или) ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности, размер квот и срок их действия определяются соответствующими центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом.

      Порядок распределения квот определяется центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом.

      Вывоз и (или) ввоз отдельных товаров в рамках квот осуществляются на основании лицензии, выданной в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-1. Разрешительный порядок

      Разрешительный порядок устанавливается в целях регулирования ввоза и (или) вывоза отдельных видов товаров и осуществляется посредством выдачи разрешительных документов.

      Сноска. Статья 18-1 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-2. Ответные меры

      Правительство Республики Казахстан в целях эффективной защиты экономических интересов Республики Казахстан на основании предложений центральных государственных органов вводит ответные меры в случае, если третья сторона:

      1) не выполняет принятые ей по международным договорам обязательства в отношении Республики Казахстан;

      2) предпринимает меры, которые нарушают экономические интересы Республики Казахстан, в том числе меры, которые необоснованно закрывают казахстанским товарам доступ на рынок третьей стороны или иным образом необоснованно их дискриминируют.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-3. Особые виды запретов и ограничений

      1. Внешнеторговая деятельность может быть ограничена мерами, принятие которых необходимо для участия в международных санкциях в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в том числе мерами, отступающими от положений статьи 18 настоящего Закона.

      2. Меры, ограничивающие внешнеторговую деятельность, в том числе меры, отступающие от положений статьи 18 настоящего Закона, могут быть введены в целях защиты внешнего финансового положения и поддержания равновесия платежного баланса.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 18-3 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Участие Республики Казахстан в международных экономических санкциях

      Сноска. Статья 19 исключена Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Исключительное право

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров осуществляется на основе лицензирования.

      2. Перечень товаров, на экспорт и (или) импорт которых предоставлено исключительное право, а также перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право, утверждаются Правительством Республики Казахстан на основании предложений соответствующих центральных государственных органов.

      3. Исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Выдача исключительной лицензии осуществляется государственным органом, определенным Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Автоматическое лицензирование (наблюдение)

      1. Автоматическое лицензирование (наблюдение) применяется в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров и реализуется посредством выдачи разрешений.

      2. Для получения разрешения заявитель представляет в уполномоченный орган:

      письменное заявление;

      проект разрешения установленного образца в одном экземпляре на бумажном носителе и его электронную копию.

      3. Разрешение выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления.

      4. Разрешения выдаются без ограничения всем заявителям.

      5. Срок действия разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение.

      6. Внесение изменений в выданное разрешение не допускается.

      7. Выданное разрешение не подлежит переоформлению на других заявителей.

      8. В случае утраты разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней по письменному обращению заявителя выдает дубликат разрешения.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Торговые меры

      1. Условия и порядок проведения расследований, предшествующих применению торговых мер в отношении импорта товаров из третьей стороны, а также порядок применения такой меры определяются законодательством Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам.

      2. Порядок взаимодействия государственных органов Республики Казахстан в случае проведения расследований, предшествующих применению торговых мер третьей стороной в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан, определяется Правительством Республики Казахстан.

      3. Передача информации в рамках расследований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, полученной от государственных органов и организации, в том числе конфиденциальной, компетентным органам третьей стороны осуществляется уполномоченным органом через уполномоченный государственный орган, осуществляющий внешнеполитическую деятельность, за исключением случаев ее передачи путем загрузки в соответствующую информационную систему, определенную законодательством третьей стороны.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22-1. Компенсирующие меры

      1. Условия и порядок проведения расследования в целях подготовки заключения о целесообразности применения компенсирующей меры по отношению к государствам – членам Евразийского экономического союза определяются Правительством Республики Казахстан.

      2. Порядок взаимодействия государственных органов Республики Казахстан в случае проведения расследования, предшествующего применению компенсирующей меры государством – членом Евразийского экономического союза в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан, определяется Правительством Республики Казахстан.

      3. Передача компетентным органам государства – члена Евразийского экономического союза информации в рамках расследований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, полученной от государственных органов и организации, в том числе конфиденциальной, осуществляется уполномоченным органом через уполномоченный государственный орган, осуществляющий внешнеполитическую деятельность.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 22-1 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22-2. Обеспечение прозрачности применения мер государственного регулирования в рамках обязательств Республики Казахстан в условиях членства в ВТО

      1. В целях исполнения обязательств Республики Казахстан в рамках членства в ВТО, определенных Протоколом о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, обеспечивают прозрачность применяемых мер государственного регулирования и иных мер, затрагивающих обязательства Республики Казахстан в рамках членства в ВТО, в соответствии с порядком, установленным в статье 22-3 настоящего Закона.

      Координация работы по обеспечению прозрачности применения мер государственного регулирования осуществляется уполномоченным органом.

      2. Прозрачность мер государственного регулирования, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется путем применения следующих инструментов:

      1) публикация правовых актов и их проектов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      2) направление уведомлений (нотификаций);

      3) организация работы информационного центра по вопросам ВТО.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 22-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22-3. Взаимодействие по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан в ВТО

      Взаимодействие с рабочими и консультативными органами ВТО, а также с членами ВТО по вопросам, затрагивающим обязательства Республики Казахстан в рамках ВТО, осуществляется уполномоченным органом.

      Порядок взаимодействия уполномоченного органа с государственными органами и с субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан в ВТО, определяется Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 22-3 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22-4. Регулирование внешнеторговой деятельности в рамках оказания гуманитарной помощи

      Вывоз и (или) ввоз товаров в рамках предоставления (получения) гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф, осуществляются без применения таможенно-тарифных, нетарифных и торговых мер.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 22-4 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Иные виды торговли

Статья 23. Аукционная торговля

      1. Аукционная торговля по продаже товаров осуществляется путем проведения публичных торгов.

      Стартовая цена может определяться исходя из рыночной стоимости товара на момент проведения торгов продавцом, конечная цена определяется покупателем в результате проведения торгов.

      2. Порядок проведения аукционной торговли регулируется гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Комиссионная торговля

      Комиссионная торговля осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 25. Торговля по заказам

      1. Торговля по заказам осуществляется путем предоставления продавцом сведений на основе рекламы и иных способов распространения информации о товарах.

      Продажа товаров по заказу может осуществляться также наборными (стандартными) посылками. Наборные (стандартные) посылки могут включать комплекты товаров различного назначения.

      2. Торговля по заказам осуществляется посредством передачи и (или) приема заказов субъектами внутренней торговли непосредственно у покупателя, в местах выездной торговли, посредством телефонного или почтового заказа.

      3. Цена услуги по приему и выполнению заказа, порядок оплаты, срок доставки определяются договором.

      4. Доставка товара в пределах населенного пункта осуществляется нарочно, доставка товаров из других мест может осуществляться также посредством заключения договора с транспортной или почтовой организацией.

      В случае доставки товаров из другого населенного пункта получение расчета за товар, а также оплата услуг транспортной или почтовой организации осуществляются агентом продавца.

      5. В случае отказа заказчика от принятия заказа, выполненного без нарушений условий договора, заказчик обязан возместить продавцу стоимость услуг по транспортировке товара к заказчику и обратно.

      Сноска. Статья 25 с изменением, внесенным Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Приграничная торговля

      1. Приграничная торговля осуществляется физическими и юридическими лицами на приграничной территории Республики Казахстан и соответствующей приграничной территории сопредельного государства.

      2. Порядок осуществления приграничной торговли определяется в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Республики Казахстан, а также условиями, определенными международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, с сопредельными государствами.

Статья 27. Выездная торговля

      1. Выездная торговля осуществляется для удовлетворения потребительских нужд в товарах, отсутствующих на соответствующей территории, либо в случае отсутствия торговых объектов на данной территории.

      2. Субъект внутренней торговли осуществляет выездную торговлю в специально отведенных местах и (или) маршрутах, определенных местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

      Субъект внутренней торговли может осуществлять торговлю по утвержденному маршруту в любой его точке.

      3. Выездная торговля осуществляется с автолавок и (или) палаток (павильонов).

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Выставочно-ярмарочная деятельность

      1. Выставочно-ярмарочная деятельность осуществляется путем организации выставок и ярмарок с целью изучения конъюнктуры рынка, содействия в организации купли-продажи товаров, заключения договоров и установления новых торговых связей. Выставочно-ярмарочная деятельность связана с демонстрацией образцов товаров.

      2. В случае проведения местными исполнительными органами, физическими или юридическими лицами выставок и ярмарок, носящих статус международного и республиканского значения, их проведение осуществляется путем предварительного согласования концепции проведения выставок и ярмарок с уполномоченным органом. В концепции проведения выставок и ярмарок должны содержаться сведения о предполагаемых организационных и финансовых ресурсах и потенциальных участниках.

      3. Требования, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на международную специализированную выставку.

      4. Для достижения цели своей деятельности юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки, выполняет следующие функции:

      1) обеспечивает взаимодействие с государственными органами при организации и проведении международной специализированной выставки;

      2) обеспечивает финансирование мероприятий, непосредственно связанных с организацией и проведением международной специализированной выставки, а также финансирование строительства объектов международной специализированной выставки, расположенных на территории международной специализированной выставки;

      3) иные функции, предусмотренные уставом юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки.

      5. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, за исключением организаций, указанных в пункте 6 настоящей статьи, вправе:

      1) запрашивать у центральных, местных представительных и исполнительных органов информацию, необходимую для организации и проведения международной специализированной выставки, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;

      2) принимать участие в принятии решений, затрагивающих вопросы организации и проведения международной специализированной выставки;

      3) привлекать граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, законно находящихся на территории Республики Казахстан, в качестве волонтеров для участия в организации и проведении международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан на основании заключенных с ними безвозмездных договоров.

      6. Исключен Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Налогообложение юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки, осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 28 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Электронная торговля

      Защита прав и законных интересов участников электронной торговли осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 29 в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29-1. Осуществление электронной торговли

      1. Продавец, адресующий от своего имени оферту в электронной форме, при осуществлении электронной торговли обязан:

      1) включать в оферту существенные условия договора или указать порядок их определения, а также включать иные условия, установленные законодательными актами Республики Казахстан;

      2) предоставить информацию о порядке заключения договора;

      3) выписать счет-фактуру в порядке, определяемом Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), а также предоставить копии первичных учетных документов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

      1-1. Продавец, равно как и покупатель, при осуществлении электронной торговли имеет право требовать исполнения от другой стороны обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам.

      2. Способы осуществления платежей и (или) переводов денег по сделкам электронной торговли осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

      2-1. Инфраструктура электронной коммерции на электронной торговой площадке включает в себя:

      1) внутренние требования электронной торговой площадки к участникам электронной торговли;

      2) возможность безналичного расчета за товар, работы и услуги с использованием банковских платежных систем;

      3) организацию или координацию доставки товара или услуги;

      4) обеспечение взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара;

      5) предоставление возможности совершения договора купли-продажи, договора об оказании услуг посредством информационно-коммуникационных технологий путем обмена электронными документами или электронными сообщениями.

      Особенности деятельности специализированных электронных торговых площадок устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

      3. Электронная торговая площадка при осуществлении электронной коммерции определяет условия обеспечения:

      1) целостности и конфиденциальности информации, содержащейся в информационных ресурсах, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      2) исполнения покупателем своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам в случае, если такие условия реализованы электронной торговой площадкой.

      4. Электронная торговая площадка, информационно-рекламная торговая площадка в электронной коммерции не вправе:

      1) разглашать информацию, содержащуюся в электронных документах или электронных сообщениях, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      2) передавать третьим лицам электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным ими с другими участниками электронной торговли, или законами Республики Казахстан;

      3) изменять содержание электронных документов или электронных сообщений либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным ими с другими участниками электронной торговли, или законами Республики Казахстан.

      5. Продавец и (или) владелец электронной торговой площадки при электронной торговле обеспечивают хранение информации в соответствии и на условиях, которые предусмотрены соглашением.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 29-1 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29-2. Функции фулфилмент центров

      Фулфилмент центр осуществляет следующие функции:

      1) прием товара от производителя, продавца, посредника или другого лица, заключившего договор на оказание услуг фулфилмент центра;

      2) складское хранение принятого товара;

      3) прием и обработку заказов на товар, в том числе посредством электронных средств связи;

      4) комплектацию товара в соответствии с поступающими заказами на товар;

      5) упаковку товара;

      6) доставку товара покупателю собственной службой доставки или отправка товара посредством сторонних служб доставки;

      7) получение оплаты за товар от покупателей;

      8) обработку возвратов.

      Сноска. Закон дополнен статьей 29-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Биржевая торговля товарами

      Биржевая торговля осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

Глава 6. Требования к субъектам внутренней торговли и товарам

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Глава 6 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 31. Требования к субъектам внутренней торговли

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Субъекты внутренней торговли при осуществлении своей деятельности обязаны:

      1) продавать товар надлежащего качества, отвечающий требованиям безопасности;

      1-1) размещать товары отечественного производства в визуально и физически доступных местах;

      2) продавать товар по параметрам, установленным соответственно условиями публичной оферты, договоров или иных сделок;

      2-1) продавать маркированные товары, в отношении которых принято решение о маркировке в соответствии с международными договорами и (или) законодательством Республики Казахстан, в порядке, определяемом отраслевым уполномоченным государственным органом в области маркировки и прослеживаемости товаров;

      3) предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о качестве и месте происхождения товара, потребительских свойствах, гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий, способах и правилах использования продукции, ее хранения, а в случае оформления искового заявления и прилагаемых к нему документов, представляемых в суд, также о местонахождении и иных реквизитах продавца или изготовителя (исполнителя);

      4) размещать контрольно-измерительные приборы, поверенные в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений, в общедоступном месте торгового объекта;

      5) в случаях возникновения сомнения у покупателя в массе и длине предоставлять ему возможность самостоятельно проверить указанные характеристики при помощи контрольно-измерительных приборов;

      6) при продаже товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, по требованию покупателя предъявлять ему сертификат соответствия (копию на бланках установленного образца) либо декларацию о соответствии;

      6-1) при оптовой торговле товарами, подлежащими обязательному подтверждению соответствия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, по требованию покупателя предъявлять ему сертификат соответствия либо копию сертификата соответствия, заверенную печатью и подписью руководителя юридического лица или лица, уполномоченного на подписание документов, или индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками товаров, с указанием даты выдачи копии сертификата соответствия либо декларацию о соответствии;

      7) применять контрольно-кассовые машины с фискальной памятью в порядке и случаях, которые предусмотрены налоговым законодательством Республики Казахстан;

      8) изъять из обращения товар, не отвечающий требованиям безопасности и нормам, установленным статьей 32 настоящего Закона, в том числе принять от потребителя проданный товар с возмещением его стоимости, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      9) выполнять предписания государственных органов, вынесенных в установленном порядке;

      10) соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъектам внутренней торговли, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, запрещается ограничивать доступ товаров в торговые сети или крупные торговые объекты, выражающийся в необоснованном отказе от заключения договора о поставке товаров либо в заключении договора, носящего заведомо дискриминационный характер и содержащего:

      1) условия о запрещении заключать субъекту внутренней торговли договоров поставки товаров с другими субъектами внутренней торговли, осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими субъектами внутренней торговли на аналогичных или иных условиях;

      2) требование о представлении субъектом внутренней торговли, осуществляющим поставку товаров, сведений о заключаемых договорах с другими субъектами внутренней торговли, осуществляющими аналогичную деятельность.

      3. Субъектам внутренней торговли запрещается нарушать установленный нормативными правовыми актами размер предельно допустимой розничной цены на социально значимые продовольственные товары, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона.

      4. При нарушении пунктов 2 и 3 настоящей статьи субъекты внутренней торговли несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      5. В случае, если между субъектом внутренней торговли, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, и поставщиком продовольственных товаров заключается договор поставки товаров с условием оплаты таких товаров через определенное время после их передачи субъекту внутренней торговли, осуществляющему деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, срок оплаты таких товаров для установления данным договором определяется по следующим правилам:

      1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять календарных дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня передачи таких товаров субъектом внутренней торговли, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов;

      2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти и более календарных дней, произведенные на территории Республики Казахстан, подлежат оплате в срок не позднее тридцати календарных дней со дня передачи таких товаров субъектом внутренней торговли, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов.

      6. Оплата товаров в сроки, установленные пунктом 5 настоящей статьи, производится при условии исполнения субъектом внутренней торговли, осуществляющим поставку товаров, обязанности по передаче документов, относящихся к товарам, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан или договором.

      7. Между субъектом внутренней торговли, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, и поставщиком продовольственных товаров при заключении договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в цену продовольственного товара вознаграждения, выплачиваемого субъекту внутренней торговли, в связи с приобретением им у поставщика определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора и не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете указанного совокупного размера вознаграждения не учитывается сумма налога на добавленную стоимость. Не допускается выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения в связи с приобретением субъектом внутренней торговли отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, утверждаемом Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 31-1. Требование к налогоплательщикам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, предоставляющим в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках

      1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны заключать письменные договоры аренды (пользования) при предоставлении в аренду (пользование) на срок более трех календарных дней в пределах календарного месяца торговых объектов, торговых мест в торговых объектах, в том числе на торговых рынках. При этом обязательному отражению в договорах аренды (пользования) подлежат:

      1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица-арендатора;

      2) полное наименование арендатора – индивидуального предпринимателя или юридического лица;

      3) номер и дата документа, удостоверяющего личность физического лица-арендатора;

      4) идентификационный номер арендатора;

      5) номер (при наличии) и дата заключения договора аренды (пользования);

      6) период аренды (пользования) с указанием даты его начала и окончания;

      7) сумма арендной платы и (или) сумма возмещаемых расходов;

      8) назначение торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

      9) место нахождения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

      10) подписи и печать (при ее наличии) арендодателя и арендатора;

      11) иные условия в соответствии с договором.

      2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставляющие в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, обязаны вести реестр договоров аренды (пользования) и представлять его в органы государственных доходов в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 31-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 32. Требования к товарам

      1. Обращению на внутреннем рынке Республики Казахстан подлежат товары надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и документов по стандартизации.

      2. Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией:

      1) товарным знаком изготовителя;

      2) страной происхождения товара;

      3) о составе товара;

      4) для продовольственных товаров - пищевой ценностью;

      5) датой изготовления;

      6) сроком хранения и годности;

      7) указанием документа по стандартизации;

      8) иными сведениями в соответствии с документами по стандартизации.

      Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара должна содержаться на этикетках, ярлыках, листах-вкладышах, материальных носителях на казахском и русском языках.

      Хранение и перевозка товаров должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества и соблюдение требований безопасности для потребления, в том числе соблюдение требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях, условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в установленных случаях подтверждать соблюдение таких требований записями в соответствующих документах.

      3. Запрещается осуществлять продажу:

      1) товаров, изъятых из оборота;

      2) товаров, ограниченно оборотоспособных, без получения специального разрешения;

      3) подакцизных товаров, подлежащих маркировке в установленном порядке, без наличия на них акцизных марок или учетно-контрольных марок;

      3-1) товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками или материальными носителями, без наличия на них контрольных (идентификационных) знаков или материальных носителей;

      4) товаров, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 1 настоящей статьи;

      4-1) товаров, относящихся к предметам военной или специальной формы, форменной одежды, знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов согласно перечню, утверждаемому уполномоченным органом, по согласованию с заинтересованными государственными органами, за исключением закупок в рамках государственного оборонного заказа и Закона Республики Казахстан "О государственных закупках";

      4-2) товаров, относящихся к предметам форменной одежды органов государственных доходов, за исключением случаев приобретения указанных товаров в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках";

      4-3) орудий лова рыбных ресурсов и других водных животных, применение которых запрещено законодательством Республики Казахстан;

      4-4) продукции из древесины саксаула в период действия запрета рубок саксауловых насаждений на участках государственного лесного фонда, за исключением ее реализации государственными лесовладельцами в соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан;

      5) иных товаров, запрещенных к продаже законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.06.2017 № 73-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 32-1. Права субъектов торговой деятельности

      1. Субъекты торговой деятельности вправе осуществлять торговую деятельность в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъект торговой деятельности самостоятельно определяет:

      1) специализацию торговли (универсальная торговля и (или) специализированная торговля);

      2) ассортимент продаваемых товаров;

      3) режим работы;

      4) цены на продаваемые товары, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона.

      3. Субъект торговой деятельности вправе вносить для рассмотрения в государственные органы предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъекта торговой деятельности.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 33. Контроль за осуществлением торговой деятельности

      Сноска. Статья 33 исключена Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 33-1. Контроль за ограничением доступа товаров в торговые сети и крупные торговые объекты

      Контроль за ограничением доступа товаров в торговые сети и крупные торговые объекты осуществляется антимонопольным органом в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 33-1 в соответствии с Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 33-2. Государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

      1. Государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

      2. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

      3. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется путем посещения торговых объектов и направлен на контроль соблюдения размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

      4. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется по поручению акимов области, города республиканского значения, столицы.

      5. В случае выявления превышения размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары по итогам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля выносится предписание об устранении выявленного нарушения по форме, установленной уполномоченным органом в области правовой статистики и специальных учетов.

      6. Контроль исполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, осуществляется посредством внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан без предварительного уведомления субъекта контроля.

      Сноска. Закон дополнен статьей 33-2 в соответствии с Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 34. Разрешение споров

      Все споры, возникающие в процессе государственного регулирования торговой деятельности, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности

      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан