Сауда қызметін реттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 544 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Мәтінде сөздер алмастырылды - Қазақстан Республикасының 2006.01.10. № 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      Осы Заң сауда қызметi саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, оны мемлекеттiк реттеудiң принциптерiн және ұйымдық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) – жекелеген тауарлар түрлерінің экспорты және (немесе) импорты серпінін мониторингтеу мақсатында белгіленетін уақытша шара;

      1-1) арзандатылған тауар – кемшілігінің болуына не кемшілігінің жойылуына байланысты төмендетілген бағамен өткізілетін тауар;

      1-2) әкетуді және (немесе) әкелуді сан жағынан шектеулер – квоталарды белгілеу жолымен енгізілуі мүмкін тауарлардың сыртқы саудасын сан жағынан шектеу жөніндегі шаралар;

      2) әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларының шектi мәнi – бағаның негiзсiз өсуiне жол бермеу, инфляцияны рұқсат етiлген шекте ұстау және елде макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында белгiленетiн бөлшек сауда бағаларының рұқсат етiлген деңгейi, сауда қызметiнің субъектiсi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларын осы деңгейге дейін айқындауға құқылы;

      3) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары – әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларының шектi мәндерi артқан жағдайда, жергілікті атқарушы органдар белгілейтін бөлшек сауда бағаларының деңгейі;

      4) бөлшек сауда – сатып алушыға жеке, отбасылық, үй iшiнде немесе кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес өзгедей пайдалануға арналған тауарларды сату жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      4-1) жаппай сату – тиiсiнше сападағы тауарларды төмендетілген бағамен өткізу;

      4-2) кедендік әкелу бажы – тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу кезінде кеден органдары алатын міндетті төлем;

      4-3) кедендік әкету бажы – тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету кезінде Қазақстан Республикасының кеден органдары алатын міндетті төлем;

      5) кедендік баждардың квотадан тыс мөлшерлемесі – белгіленген тарифтік квотадан артық әкелінетін немесе әкетілетін тауарларға белгіленетін кедендік әкелу немесе әкету бажының мөлшері (шамасы);

      6) кедендік баждардың квотаішілік мөлшерлемесі – белгіленген тарифтік квота шегінде әкелінетін немесе әкетілетін тауарларға белгіленетін кедендік әкелу немесе әкету бажының мөлшерi (шамасы);

      7) көтерме сауда – кейiннен сатуға немесе жеке, отбасылық, үй iшiнде және осындай өзгедей пайдаланумен байланысты емес өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      8) қоғамдық тамақтандыру – тамақ өнiмдерiн өндiрумен, қайта өңдеумен, өткiзумен және тұтынуды ұйымдастырумен байланысты кәсiпкерлiк қызмет;

      9) рұқсат – автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) белгіленген тауар нысанасы болып табылатын, сыртқы сауда шартының (келісімшартының) негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган беретін арнайы құжат;

      10) сауда алаңы – тауарлар сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға қызмет етуге және сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға, сатып алушылардың өтуiне арналған, арнайы құрал-жабдық қойылған сауда объектiсiнiң алаңы;

      10-1) сауда базары – аумақта шаруашылық қызмет ету, басқару және күзет функциялары орталықтандырылған, тұрақты негізде жұмыс істейтін және өз аумағының шекарасы шегінде автокөлік құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етілген, санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға, өрт қауіпсіздігі, сәулет-құрылыс талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де талаптарға сәйкес келетін сауда қызметіне арналған оқшауланған мүліктік кешен;

      11) сауда желiсi – сауда базарларын қоспағанда, ортақ басқарудағы және бiрыңғай коммерциялық белгi және дараландырудың өзге де құралдары аясында пайдаланылатын, екi және одан да көп сауда объектiлерiнiң жиынтығы;

      12) сауда қызметi – жеке және заңды тұлғалардың тауарларды сатып алу-сатуды жүзеге асыруға бағытталған кәсiпкерлiк қызметi;

      13) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – сауда саясатын қалыптастыратын және сауда қызметі саласындағы басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      14) сауда қызметiнің субъектici – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен сауда қызметiн жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      15) сауда объектiсi – құрал-жабдықпен арнайы жарақтандырылған, тауарлар сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға қызмет етуге және сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға арналған және пайдаланылатын ғимарат немесе ғимараттың бiр бөлiгi, құрылыс немесе құрылыстың бiр бөлiгi, сауда базары, автоматтандырылған құрылғы немесе көлiк құралы;

      15-1) сауда орны – тауарлар сату кезінде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға қызмет етуге және сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға арналған және пайдаланылатын құрал-жабдықпен жарақтандырылған орын;

      16) сауда саясаты – осы Заңда белгiленген мақсаттар мен қағидаттарды iске асыру үшiн мемлекеттiк органдар жүргiзетiн ұйымдастырушылық, құқықтық, экономикалық, бақылау шараларының және өзге де шаралардың жиынтығы;

      16-1) стационарлық емес сауда объектісі – инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылуының (технологиялық біріктірілуінің) болуына немесе болмауына қарамастан жермен берік байланысы жоқ уақытша құрылыс немесе уақытша конструкция, оның ішінде автоматтандырылған құрылғы немесе көлiк құралы;

      16-2) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланысқан және инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық біріктірілген) ғимарат немесе ғимараттың бiр бөлiгi (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылыс немесе құрылыстың бiр бөлiгі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай);

      17) сыртқы сауда (бұдан әрi – сыртқы сауда қызметi) – тауарларды Қазақстан Республикасынан әкетумен және (немесе) Қазақстан Республикасына әкелумен байланысты сауда қызметi;

      17-1) сыртқы сауда қызметінің қатысушылары – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар;

      18) тарифтiк квота – кедендiк әкелу немесе әкету бажының қолданыстағы мөлшерлемесiмен салыстырғанда тауардың белгiлi бiр санын (заттай немесе құнымен алғанда) әкелу немесе әкету кезiнде белгiлi бiр кезең iшiнде кедендiк әкелу немесе әкету бажының неғұрлым төмен мөлшерлемесiн қолдануды көздейтiн, жекелеген тауарлар түрлерiн Қазақстан Республикасының аумағына әкелудi немесе Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуді реттеу шарасы;

      19) тауар – сатуға немесе айырбастауға арналған, айналымнан алынбаған кез келген еңбек өнiмi;

      20) алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20-1) тауарлардың жекелеген түрлерiнiң экспортына және (немесе) импортына ерекше құқық – тауарлардың жекелеген түрлеріне қатысты сыртқы сауда қызметін ерекше лицензия негізінде жүзеге асыру;

      21) тауарлар тобы – функциялық мақсатында ұқсастығы бар тауарлар жиынтығы;

      21-1) халықаралық мамандандырылған көрме – бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін:

      ресми болып табылатын немесе халықаралық шарттарға сәйкес халықаралық үкіметаралық ұйым ресми таныған;

      екі және одан көп мемлекет көрмеге қатысушылар болып табылатын;

      көрменің ұзақтығы кемінде алты аптаны құрайтын және алты айдан аспайтын;

      өнер туындыларының көрмесі және коммерциялық сипаттағы көрме болып табылмайтын;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген және халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу туралы халықаралық шарт ережелерінің орындалуын бақылау үшін құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым бекіткен тіркеу дерекнамасында көрменің басталу және аяқталу күні көрсетілген көрме;

      21-2) халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысушы – заттарды (экспонаттарды) халықаралық мамандандырылған көрмеге қоятын және халықаралық мамандандырылған көрмеде ұлттық секцияларда тиісті елдің мүддесін білдіретін жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ халықаралық шарттың талаптарына сәйкес қабылданатын халықаралық мамандандырылған көрмені өткізудің ішкі қағидаларында айқындалған халықаралық ұйым не жеке немесе заңды тұлға;

      21-3) халықаралық мамандандырылған көрменiң аумағы – Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген тіркеу құжатында көзделген және халықаралық мамандандырылған көрменi өткiзу туралы халықаралық шарттың ережелерін орындауды бақылау үшін құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым бекітетін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін жер учаскелерi;

      21-4) халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану – бұл халықаралық мамандандырылған көрменің обьектілерін басқару (пайдалану);

      21-5) халықаралық мамандандырылған көрменiң объектiлерi - ғимараттар, сәулет объектiлерi, құрылыстар, инженерлiк және көлiк инфрақұрылымы және халықаралық мамандандырылған көрменің аумағында орналасқан, оны өткізуден кейін қалған өзге де объектілер;

      22) iрi сауда объектiсi – сауда алаңы екi мың шаршы метрден кем емес сауда объектiсi;

      23) iшкi сауда – Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын сауда қызметi;

      24) электрондық сауда – ақпараттық техногиялар арқылы жүзеге асырылатын тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет;

      24-1) электрондық сауда алаңы – электрондық сауданы жүзеге асыру үшін қажетті және электрондық сауда процесiн автоматтандыруды, сондай-ақ ақпарат жинауды, сақтауды, өңдеуді және ашуды қамтамасыз ететін, есептеу құралдары, бағдарламалық қамтылым, дерекқор, телекоммуникациялық құралдар және басқа да жабдық кешенi;

      25) электрондық саудадағы делдал – электрондық сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсететін тұлға;

      26) электрондық саудаға қатысушылар – электрондық саудаға сатып алушы, сатушы және (немесе) делдал ретінде қатысушы жеке және заңды тұлғалар.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.04.2016 № 504-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Сауда қызметiн реттеудiң мақсаттары мен қағидаттары

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Сауда қызметiн реттеудiң мақсаттары:

      1) халықтың тауарларға сұранысын қанағаттандыру және сауда инфрақұрылымын дамыту;

      2) сауда қызметiн көрсетудi және қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру;

      3) Қазақстан Республикасында сауда қызметiн дамытуға және жетiлдiруге жәрдемдесу;

      4) Қазақстан Республикасының әлемдiк сауда жүйесiне ықпалдасуы үшiн жағдайлар жасау;

      5) сыртқы нарықтарда отандық тауарлардың бәсекелестік қабілеттігін арттыру болып табылады.

      2. Сауда қызметiн реттеудiң негiзгi қағидаттары:

      1) сауда қызметі субъектілері құқықтарының теңдiгi;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдардың сауда қызметiне араласпауы;

      3) еркiн және адал кәсiпкерлiктi қолдау;

      4) отандық тауар өндiрушiлердi қорғау;

      5) сапалы сауда қызметiн көрсетудi қамтамасыз ету;

      6) сауда қызметi түрлерiн еркiн таңдау және оны сауда қызметi субъектiлерiнiң жүзеге асыру мүмкiндiгi;

      7) сауда саясатының Қазақстан Республикасының мемлекеттiк экономикалық саясатының құрамдас бөлiгi ретiндегi бiрлiгi;

      8) тұтынушылардың, сауда қызметi субъектiлерiнiң және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiн тең дәрежеде қорғауды қамтамасыз ету;

      9) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу әдістерін қолданудың біртұтастығы;

      10) сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу шараларын әзірлеу, қабылдау және қолдану кезіндегі жариялылық;

      11) сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу шараларын қолданудың негізділігі, объективтілігі мен ашықтығы болып табылады.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады және сауда қызметiнiң барлық субъектiлерiне қолданылады.

      2. Осы Заңның күшi:

      1) Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiмен реттелетiн жекелеген тауарлар түрiнiң айналымы бойынша қатынастарға қолданылмайды.

      Қазақстан Республикасының бұл заңнамалық актiлерiмен реттелмейтiн бөлiгiнде осындай тауарлармен сауда қызметiн жүзеге асыру осы Заңның нормаларымен реттеледi;

      2) қаржы ұйымдарының қызметіне байланысты, сондай-ақ қаржы құралдарымен операциялар жасауға байланысты қатынастарға қолданылмайды.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу

      Ескерту. 2-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу нысандары мен әдістері

      1. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу нысандары:

      1) сауда қызметін жүзеге асыру тәртібін айқындау;

      2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасымен тұспа-тұс келетін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өтуі шарттарын айқындау;

      2-1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өзара сауданы жүзеге асыруы кезінде тауарларды өткізу шарттарын айқындау;

      3) сауда қызметін дамытуды ынталандыру;

      4) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау;

      5) сертификаттау болып табылады.

      2. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу әдістері:

      1) сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу;

      2) сыртқы сауда қызметін тарифтік емес реттеу;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарлардың сатылуын тоқтата тұру және (немесе) сатуға тыйым салу;

      4) арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақылық шаралар қолдану;

      5) халықаралық экономикалық санкцияларға қатысу болып табылады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Қазақстан Республикасы Yкiметiнің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      9) сауда қызметi саласында шет мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық пен өзара iс-қимылды және шетелде Қазақстан Республикасының сауда өкiлдiктерiн ашуды жүзеге асырады;

      10) сауда қызметi саласында келiссөздер жүргiзу және үкiметаралық келiсiмдерге қол қою туралы шешiмдер қабылдайды;

      11) уәкiлеттi органды айқындайды;

      12) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      13) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      14) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      14-1) қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаны құрады;

      14-2) алып тасталды – ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14-3) қарсы шаралар қолдану туралы шешім қабылдайды;

      14-4) тыйым салулар мен шектеулердің ерекше түрлерін қолдану туралы шешім қабылдайды;

      15) өзiне Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiнде жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:

      1) сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      1-1) мемлекеттік сауда саясатын қалыптастырады;

      1-2) Қазақстан Республикасының ішкі нарығын қорғау бойынша шаралар қолданады;

      2) сыртқы сауда қызметінің кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын қолданады;

      2-1) әкелу немесе әкету кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесiн, мөлшерлемелер көлемiн және олардың қолданылу мерзiмiн, сондай-ақ қажет болған кезде оларды есептеу тәртібін бекiтедi;

      2-2) алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) сауда қызметін дамыту, сондай-ақ тауарларды өндіру және сату үшін қолайлы жағдайлар жасау жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      4) сауда қызметін реттеу саласында Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;

      4-1) iшкi сауда қағидаларын бекiтедi;

      4-2) ломбардтардың сауда қызметін жүзеге асыру қағидаларын Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен бірлесе отырып бекітеді;

      5) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудiң ең төмен нормативтерiн әзірлейді және бекiтедi;

      7-1) бөлшек саудадағы азық-түлік тауарларының табиғи кему нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      8) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      9) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп республикалық және халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелер өткізуге бастамашы болады, оларға қатысады және оларды ұйымдастырады;

      10) халықаралық сауда ұйымдарымен келіссөздерде Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң атынан өкілдік етеді;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жекелеген тауарлардың экспортын және (немесе) импортын лицензиялауды жүзеге асырады;

      12) тоқсан сайын тауардың шығу тегі туралы сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйым беретін, тауардың шығу тегі туралы берілген сертификаттар жөніндегі ақпаратты талдау арқылы мониторинг жүргізуді, сондай-ақ уәкілетті органның (ұйымның) ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының және (немесе) шетел тауарының мәртебесін айқындау мониторингін жүргізуді жүзеге асырады;

      13) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін айқындау мақсатында макроэкономикалық талдау жүргізеді;

      14) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      14-1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      15) әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағалардың шектi мәндерiн және оларға рұқсат етiлген шектi бөлшек сауда бағаларының мөлшерiн белгiлеу тәртiбiн әзірлейді және бекiтедi;

      15-1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      15-2) тарифтік жеңілдіктер беру қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ тарифтік жеңілдіктер берілетін тауарлар тізбесін бекітеді;

      16) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 130-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-1-бап. Индустриялық саясатты реттеу саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Ескерту. 7-1-бап алынып тасталды - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органдарының құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi атқарушы органдары:

      1) сауда саясатын жүргiзудi қамтамасыз етедi;

      2) өз құзыретi шегiнде сауда қызметi субъектiлерiнiң қызметiн реттеудi жүзеге асырады;

      3) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерде сауда қызметiне қолайлы жағдайлар жасау жөнiнде шаралар әзiрлейдi;

      4) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлейді;

      5) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативіне қол жеткізу жөнінде шаралар әзірлейді және іске асырады;

      6) көрмелер мен жәрмеңкелер ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      7) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      8) жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында жергілікті атқарушы органдарға жүктелген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары:

      1) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін;

      2) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерін бекітеді.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерісnth енгізілді - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Сауда қызметі саласында баға белгілеу

      1. Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайды және тауар берушінің талап етуі бойынша тараптардың келісімімен шекті сауда үстемесінің мөлшері белгіленетін азық-түлік тауарларын беру шарты жасалатын жағдайларды қоспағанда, сауда қызметiнің субъектiлерi тауар бағаларын өз бетінше айқындайды.

      Әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларын беру шарттарын жасасу кезінде шектi сауда үстемесiнiң мөлшерi мiндеттi түрде белгiленуге тиiс. Осы талап бұзылып жасалған мәмiле жарамсыз болады.

      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндері артқан жағдайда, жергілікті атқарушы орган сауда қызметі субъектілерімен консультациялар өткізгеннен кейін күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын мерзімге облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында оларға рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерін белгілеуге құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес белгіленетін әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерлерін артттырған кезде сауда қызметі субъектісі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерісnth енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. Iшкі сауда

10-бап. Iшкi сауда объектiлерi және түрлерi

      1. Сауда объектiлерi мен қоғамдық тамақтандыру объектiлерi iшкi сауда объектiлерiне жатады.

      2. Стационарлық сауда объектілері:

      сауда, әкiмшiлiк-тұрмыстық, қойма үй-жайларымен және өз аумағының шекарасы шегiнде автокөлiк құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етiлген, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын өткізетін, сауда алаңы он мың шаршы метрден асатын сауда объектілерін, сондай-ақ қоғамдық тамақтандыру объектілерін және өзге де объектілерді қамтитын 1-санатты;

      сауда, әкiмшiлiк-тұрмыстық, қойма үй-жайларымен және өз аумағының шекарасы шегiнде автокөлiк құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етiлген, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларды өткізуге мамандандырылған, сауда алаңы екі мың шаршы метрден он мың шаршы метрге дейінгі сауда объектілерін, сондай-ақ қоғамдық тамақтандыру объектілерін және өзге де объектілерді қамтитын 2-санатты;

      сауда, қосалқы, әкiмшiлiк-тұрмыстық үй-жайларымен, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын қабылдау, сақтау және сатуға дайындау үшін үй-жайлармен қамтамасыз етiлген, сауда алаңы бес жүз шаршы метрден екі мың шаршы метрге дейінгі сауда объектілерін, қоғамдық тамақтандыру объектілерін (олар болған кезде) және өзге де объектілерді (олар болған кезде) қамтитын 3-санатты;

      сауда, қосалқы үй-жайларымен, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын қабылдау, сақтау және сатуға дайындау үшін үй-жайлармен қамтамасыз етiлген, сауда алаңы бір жүз шаршы метрден бес жүз шаршы метрге дейінгі сауда объектілерін, қоғамдық тамақтандыру объектілерін (олар болған кезде) және өзге де объектілерді (олар болған кезде) қамтитын 4-санатты;

      сауда үй-жайларымен, азық-түлік, азық-түлік емес тауарларын қабылдау, сақтау және сатуға дайындау үшін үй-жайлармен қамтамасыз етiлген, сауда алаңы бір жүз шаршы метрден аз сауда объектілерін, қоғамдық тамақтандыру объектілерін (олар болған кезде) және өзге де объектілерді (олар болған кезде) қамтитын 5-санатты сауда объектілері болып бөлінеді.

      Стационарлық сауда объектілерінің түрлерін және оларға қойылатын талаптарды уәкілетті орган бекітеді.

      2-1. Стационарлық емес сауда объектілері мыналарға бөлінеді:

      1) автомат – тауарларды сатуға арналған автоматтандырылған құрылғы;

      2) жылжымалы сөре – арнайы бөлінген орынға орналастырылатын сауда орнын білдіретін тасымалды уақытша құрылыс (конструкция);

      3) автодүкен – сауда жабдықтарымен жарақталған мамандандырылған автокөлiк құралы;

      4) шатыр (павильон) – бір немесе бірнеше сауда орындары үшін сауда жабдықтарымен жарақталған, сауда қоры үшін алаңы бар және арнайы белгіленген орынға орналастырылатын құрастырмалы-жинамалы конструкциядан жеңiл құрылатын құрылыс;

      5) дүңгiршек – бір немесе бірнеше сауда орындарына есептелген, азық-түлік тауарларын сақтауға арналған сауда залы және үй-жайлары жоқ, сауда жабдықтарымен жарақталған күрделi емес тасымалды құрылыс.

      Тауарларды автодүкендер арқылы өткізген кезде мамандандырылған көлік құралы техникалық тұрғыдан жарамды болуға тиіс.

      2-2. Сауда базарлары өткізетін тауарларына байланысты:

      1) әмбебап;

      2) мамандандырылған болып бөлінеді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-3-тармақтың қолданысы 01.01.2020 дейін тоқтатыла тұрады - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптың 6-т. қараңыз).

      2-3. Әмбебап сауда базары сауда орындары әртүрлі топтағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған сауда базары болып табылады:

      астананың, республикалық маңызы бар қаланың аумағындағы сауда базары, автодүкендерді қоспағанда, ішінде стационарлық емес сауда объектілері орналасуы мүмкін бір және одан да көп стационарлық сауда объектілерінен тұрады;

      облыстық маңызы бар қаланың, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің немесе ауылдың аумағындағы сауда базары стационарлық және (немесе) стационарлық емес сауда объектілерінен тұрады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10-бапты 2-4-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2-5. Мамандандырылған сауда базары сауда базарының жалпы санынан олардың жетпіс және одан да көп пайызы бір топтағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған сауда базары болып табылады.

      Мамандандырылған сауда базары стационарлық және (немесе) стационарлық емес сауда объектілерін білдіреді.

      2-6. Сауда базарлары:

      1) сауда орындары орналастыру схемасына сәйкес жабдықталуға, әкімшілік-тұрмыстық, қойма үй-жайларымен және жалпы пайдаланатын орындармен жабдықталуға;

      2) шолуға арналған қолжетiмдi орындармен жабдықталуға тиіс, онда:

      сауда базарындағы сауда орындарын орналастыру схемасын қамтитын ақпарат;

      авариялық немесе төтенше жағдайлар туындаған кезде эвакуациялау схемасы;

      сауда орындарын жалға беру (пайдалану) тәртібі туралы және шарттары туралы ақпарат;

      бос сауда орындарының болуы-болмауы туралы ақпарат;

      сауда орындарын жалға беру (пайдалану) жөніндегі келіссөздерді жүргізуге уәкілетті тұлғаның байланыс (телефон нөмірі және (немесе) электрондық мекенжайы) деректері;

      Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасында көзделген ақпарат орналастырылады.

      2-7. Сауда базарларының қызметін ұйымдастыру қағидаларын, сауда базарының аумақтарын ұстауға, жабдықтарына және жарақтандырылуына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      3. Қоғамдық тамақтандыру объектiлері мынадай санаттарға бөлiнедi:

      1) ресторан - тұтынушыларға мiндеттi түрде даяшылар қызмет көрсететiн, тапсырыстық және фирмалық тағамдарды қоса алғанда, дайындалуы күрделi ас мәзiрiнiң түр-түрiн, сондай-ақ алкоголь өнiмдерiн ұсынатын қоғамдық тамақтандыру және демалыс объектiсi;

      2) кафе - тұтынушыларға мiндеттi түрде даяшылар қызмет көрсететiн, дайындалуы күрделi емес ас мәзiрiнiң түр-түрiн, сондай-ақ, алкоголь өнiмдерiн ұсынатын қоғамдық тамақтандыру және демалыс объектiсi;

      3) бар - тұтынушыларға тiске басар, десерт және кондитерлiк тағамдар, сондай-ақ алкоголь өнiмдерiн ұсынатын қоғамдық тамақтандыру және демалыс объектiсi;

      4) асхана - тұтынушылар өз-өздерiне қызмет көрсететiн қоғамдық тамақтандыру объектiсi.

      4. Сауда объектiсiнiң мамандандырылуын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, халықтың санитарлық- эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен келiсе отырып, оның меншiк иесi айқындайды.

      5. Iшкi сауда түрлерiне көтерме және бөлшек сауда, қоғамдық тамақтандыру және сауданың осы Заңмен белгiленген өзге де түрлерi жатады.

      6. Көтерме, бөлшек сауданы және қоғамдық тамақтандыруды жүзеге асыруға, сондай-ақ iшкi сауда объектiлерiне қойылатын тәртiптер мен талаптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

11-бап. Көтерме сауда

      1. Көтерме сауда стационарлық сауда объектілерінде және сауда базарларында жүзеге асырылады.

      2. Көтерме сауданы жүзеге асыру кезiнде сауда қызметінiң субъектілері Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерi мен нормативтiк құжаттарының талаптарын, сондай-ақ тауарларды тасымалдау, сақтау және сату үшiн қажеттi жағдайларды қамтамасыз етуге мiндеттi.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Бөлшек сауда

      1. Бөлшек сауда стационарлық, стационарлық емес сауда объектілері және сауда базарлары арқылы жүзеге асырылады.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе шартта өзгеше белгiленбесе не тауардың табиғатынан туындамайтын болса, бөлшек сауда кезiнде тауардың әр бiрлiгi оралуға, өлшенiп-буылуға тиiс.

      3. Тауарларды сатылатын орындарында көрмеге қою, олардың үлгiлерiн көрсету немесе сатылатын тауарлар туралы мәлiметтер беру (сипаттау, каталогтар, фотосуреттер және тағы сол сияқты), сатушы тиiстi тауарлардың сатуға арналмағанын нақты анықтаған жағдайларды қоспағанда, оның бағасының көрсетiлгенiне және сатып алу-сату шарттарының басқа да маңызды жағдайларына қарамастан, жария оферта болып танылады.

      4. Маркетинг желiсi, қоғамдық таратушылар, почта және басқа да тәсiлдер бойынша сату арқылы сауда орнынан тыс бөлшек сауда Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен реттеледi.

      5. Бөлшек сауданы жергілікті атқарушы органдар белгілеген орыннан тыс жүзеге асыруға тыйым салынады.

      6. Жаппай сату және арзандатылған тауарды өткізу тәртібі iшкi сауда қағидаларында белгіленеді.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.04.2016 № 504-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Қоғамдық тамақтандыру

      1. Қоғамдық тамақтандыру объектiлерi өз өнiмдерiн, сондай-ақ басқа да азық-түлік тауарларын өндiрудi, өңдеудi, өткiзудi және тұтынуды ұйымдастыруды жүзеге асырады.

      2. Қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнде келушiлерге дастархан мәзiрiн ұсыну мәзiрде көрсетiлген қоғамдық тамақтандыру тауарларын бөлшек сатып алу-сату шартын жасауға ұсыныс (жария оферта) болып танылады.

      3. Осы Заңның 10-бабының 3-тармағында белгiленген санаттар бойынша қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнiң қызметiн жүзеге асыруға қойылатын жалпы талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Сауда қызметiндегi сатып алу-сату шарты

      1. Сатып алу-сату шартын жасау тәртiбi мен талаптары, сондай-ақ сатушылар мен сатып алушылардың құқықтары мен мiндеттерi осы Заңда белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және өзге де заң актiлерiне сәйкес айқындалады.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде қандай да бiр тауарды сату кезiнде тұтынушының жасына қарай шектеу белгiленсе, егер ол өзінің жасын растайтын құжатын көрсетпесе, онда сатушы тауар сатудан бас тартуға мiндеттi.

      3. Тауарларды көтерме сатып алу-сату шарты жеткiзiп беру шартының бiр түрi болып табылады, бұл жағдайда сауда қызметiнiң субъектiлерi тауарларды сауда объектiлерiнде сатады.

3-1-тарау. Ішкі сауданы дамытуға жәрдемдесу

      Ескерту. Заң 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-1-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының сауда қызметін қолдауы

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының сауда қызметін қолдауы мынадай іс-шараларды іске асыру арқылы жүзеге асырылады:

      1) сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру;

      2) сауда қызметкерлерін кәсіптік даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін дамыту және жетілдіру, кәсіби негізде еңбек нарығын қалыптастыру;

      3) сауда қызметі субъектілерін, оның ішінде отандық өндірістің азық-түлік тауарлары саудасын жүзеге асыратындарды экономикалық ынталандыру шараларын қолдану;

      4) электрондық сауданы дамыту;

      5) шекара маңындағы сауданы дамыту;

      6) отандық сауда желілерін дамыту.

      2. Ішкі сауданы дамытуға бағытталған іс-шаралар уәкілетті орган бекіткен халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері ескеріле отырып әзірленеді.

      Ескерту. 14-1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-2-бап. Халықты сауда алаңдарымен қамтамасыз етуді нормалау

      1. Уәкілетті орган бекіткен халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері өңірлердің аумақтарының қала құрылысы жоспарларының (аудандық жоспарлау жобасы), елді мекендердің бас жоспарларының кешендік схемаларын әзірлеу кезінде ескерілуге тиіс.

      2. Уәкілетті орган облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының ұсыныстарын ескере отырып, халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтерін әзірлейді.

      3. Халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтерін әзірлеу кезінде елді мекендердің санаттары, елді мекендегі халықтың құрылымы мен тығыздығы ескерілуге тиіс.

      Ескерту. 14-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. Сыртқы сауда қызметі

      Ескерту. 4-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Сыртқы сауда қызметiн дамыту жөнiндегi мемлекеттiк шаралар

      Ескерту. 15-бап алынып тасталды - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-1-бап. Экспортты дамыту және ілгерілету жөніндегі ұлттық ұйымның мақсаттары мен міндеті

      Ескерту. 15-1-бап алынып тасталды - ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Сыртқы сауда қызметiн кедендiк-тарифтiк реттеу

      1. Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу шараларына:

      1) кедендік баждарды;

      2) тарифтік жеңілдіктерді;

      3) тарифтік преференцияларды;

      4) тарифтік квоталарды қолдану жатады.

      2. Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеудің негізгі мақсаттары:

      1) тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелудің тауарлық құрылымын ұтымды ету;

      2) тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан әкетудің және оған әкелудің ұтымды арақатынасын ұстау;

      3) Қазақстан Республикасында тауарларды өндіру және тұтыну құрылымында прогрессивтік өзгерістер үшін жағдайлар жасау;

      4) Қазақстан Республикасының экономикасын импортталатын тауарлардың қолайсыз әсерінен қорғау;

      5) Қазақстан Республикасының әлемдік экономикаға тиімді ықпалдасуы үшін жағдайларды қамтамасыз ету;

      6) елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

16-1-бап. Тарифтік квоталар

      1. Қазақстан Республикасында тауарларды өндіру және тұтыну құрылымында прогрессивтік өзгерістер үшін жағдай жасау және отандық және шетелдік тауарлардың ұтымды арақатынасын сақтау мақсатында уәкілетті орган:

      1) тауарлардың жекелеген түрлерін әкелуге немесе әкетуге арналған тарифтік квоталарды белгілейді;

      2) бөлу әдісін, тәртібін, көлемін және олардың қолданылу мерзімін айқындайды.

      Уәкілетті орган және өзге де мемлекеттік органдар тарифтік квотаны бөлу тәртібіне сәйкес, өз құзыреті шегінде сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында тарифтік квоталарды бөледі.

      2. Әкелуіне немесе әкетуіне қатысты тарифтік квоталар қолданылатын тауарларға кедендік баждардың квотаішілік мөлшерлемелерін және квотадан тыс мөлшерлемелерін Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес уәкілетті орган белгілейді.

      3. Тарифтік квоталар шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу немесе әкету экспортқа және (немесе) импортқа уәкілетті орган беретін лицензиялар негізінде жүзеге асырылады.

      Экспортқа және (немесе) импортқа лицензиялар беру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес белгіленеді.

      Ескерту. 16-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

17-бап. Сыртқы сауда қызметiн тарифтiк емес реттеу

      Сыртқы сауда қызметін тарифтік емес реттеу шараларына:

      1) жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге тыйым салу;

      2) жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге сан жағынан шектеу;

      3) жекелеген тауарлар түрлерінің экспортына және (немесе) импортына айрықша құқық;

      4) тауарларды экспорттау және (немесе) импорттау саласындағы лицензиялау;

      5) жекелеген тауарлар түрлерін автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) жатады.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе)әкелуге тыйым салу және сан жағынан шектеулер

      1. Жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге тыйым салуды уәкілетті органмен келісу бойынша өз құзыреті шегінде, тиісті орталық мемлекеттік органдар:

      1) құқықтық тәртiпті сақтау;

      2) адамның өмiрi мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғау;

      3) алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3-1) алтын немесе күміс экспортын және (немесе) импортын реттеу;

      4) мәдени құндылықтарды және ұлттық мәдени игіліктер объектілерін заңсыз әкетуден және (немесе) әкелуден қорғау;

      5) орны толмайтын табиғи ресурстардың iшкi өндiрілуін және тұтынылуын бір мезгілде шектей отырып, олардың сарқылуын болдырмау;

      6) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;

      7) халықаралық мiндеттемелердi орындау;

      7-1) ішкі өңдеу өнеркәсібін отандық тауарлармен сан жағынан жеткілікті қамтамасыз ету үшін осындай тауарлардың экспортын шектеу;

      7-2) тауарлардың жалпы немесе жергілікті жетіспеушілігі кезінде оларды сатып алу немесе бөлу;

      7-3) Қазақстан Республикасындағы тауарларды өндіру және тұтыну құрылымындағы озыңқы өзгерістер үшін жағдай жасау;

      7-4) Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасын қолдануға, зияткерлік меншік және өзге де құқықтық актілерді қорғауға қатысты халықаралық міндеттемелерге сәйкес келетін нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету қажеттілігіне қарай енгізеді;

      8) алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге сан жағынан шектеулерді уәкілетті органмен келісу бойынша өз құзыреті шегінде, тиісті орталық мемлекеттік органдар:

      1) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;

      2) халықаралық мiндеттемелердi орындау;

      3) ішкі нарықты қорғау қажеттілігіне қарай енгізеді.

      3. Жекелеген тауарларды әкетуге және (немесе) әкелуге сан жағынан шектеулер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес енгізіледі және "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиялау жолымен жүзеге асырылады.

      4. Айтарлықтай маңызды тауарлар тізбесіне енгізілген азық-түлiк немесе өзге де тауарлардың iшкi нарықта өте көп жетiспеушiлiгiн болғызбау немесе азайту үшiн орталық мемлекеттiк органдар өз құзыреті шегінде уәкiлеттi органның келiсімі бойынша жекелеген тауарларды әкетуге тыйым салу мен сан жағынан шектеулердi енгiзе алады.

      Елеулі маңызды тауарлар тізбесін уәкілетті орган айқындайды.

      5. Тиісті орталық мемлекеттік органдар сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында жекелеген тауарларды әкетуді және (немесе) әкелуді сан жағынан шектеулерді бөлуді уәкілетті органмен келісу бойынша өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.

      Тиісті орталық мемлекеттік органдар уәкілетті органмен келісу бойынша өз құзыреті шегінде, квоталар мөлшерін және квотаның қолданылу мерзімін айқындайды.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-1-бап. Рұқсаттарды беру шарттары мен тәртібі

      1. Рұқсаттар барлық өтiнiш берушiлерге шектеусiз берiледi.

      2. Рұқсат алу үшiн өтiнiш берушi уәкiлеттi органға:

      жазбаша өтініш;

      бiр данада қағаз жүзiнде белгiленген үлгiдегi рұқсаттың жобасын және оның электрондық көшiрмесiн ұсынады.

      3. Рұқсат өтініш берiлген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде берiледi.

      4. Рұқсаттың қолданылу мерзiмi рұқсат берiлген күнтiзбелiк жылмен шектеледi.

      5. Берiлген рұқсатқа өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.

      6. Берiлген рұқсатты басқа өтiнiш берушiлерге қайта ресiмдеуге болмайды.

      7. Рұқсат жоғалған жағдайда өтiнiш берушiнiң жазбаша өтiнiшi бойынша уәкiлеттi орган үш жұмыс күнi iшiнде рұқсаттың телнұсқасын бередi.

      Ескерту. 18-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-2-бап. Қарсы шаралар

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің, егер шетел мемлекеті:

      1) Қазақстан Республикасына қатысты халықаралық шарттар бойынша өздері қабылдаған міндеттемелерді орындамаса;

      2) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін бұзатын шаралар, оның ішінде қазақстандық тауарлардың шетел мемлекетінің нарығына шығуын негізсіз жабатын немесе өзгеше түрде оларды негізсіз кемсітетін шаралар қолданған жағдайда қарсы шаралар енгізуге құқығы бар.

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына сәйкес, Қазақстан Республикасының мүдделерін тиімді қорғау үшін қажетті, осы баптың 1-тармағында көзделген қарсы шараларды енгізуге құқығы бар.

      Ескерту. 4-тарау 18-2-баппен толықтырылды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

18-3 бап. Тыйым салулардың және шектеулердің ерекше түрлері

      1. Сыртқы сауда қызметі қабылдануы Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысына сәйкес халықаралық санкцияларға қатысу үшін қажетті шаралармен, оның ішінде осы Заңның 18-бабының ережелерінен алшақ шаралармен шектелуі мүмкін.

      2. Сыртқы қаржылық жағдайды қорғау және төлемдік теңгерімнің тепе-теңдігін қолдау мақсатында сыртқы сауда қызметін шектеу шаралары, оның ішінде осы Заңның 18-бабының ережелерінен алшақ шаралар енгізілуі мүмкін.

      Ескерту. 4-тарау 18-3-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық санкцияларға қатысуы

      Ескерту. 19-бап алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына ерекше құқық

      1. Тауарлар жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына ерекше құқық лицензиялау негiзiнде жүзеге асырылады.

      2. Уәкiлеттi орган экспортына және (немесе) импортына айрықша құқық берiлетiн тауарлардың тiзбесiн, сондай-ақ жекелеген тауарлар түрлерiн экспорттауға және (немесе) импорттауға айрықша құқық берілген сыртқы сауда қызметіне қатысушыларды тиiстi орталық мемлекеттiк органдардың ұсыныстарының негізінде бекiтедi.

      3. Алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

21-бап. Жекелеген тауарлар түрлерiн автоматты түрде лицензиялау (қадағалау)

      Жекелеген тауарлар түрлерiн автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) рұқсаттар беру арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану

      Арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы заңнамасында айқындалады.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 08.06.2015 № 317-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. Сауданың өзге түрлері

23-бап. Аукциондық сауда

      1. Тауарларды сату жөнiндегi аукциондық сауда көпшiлiкке жария сауда-саттық жүргiзу арқылы жүзеге асырылады.

      Тауардың бастапқы бағасы сатушының сауда-саттық жасау кезiндегi тауардың рыноктық құнына орай айқындалуы мүмкiн, түпкi бағаны сауда-саттық жүргiзу нәтижесiнде сатып алушы айқындайды.

      2. Аукциондық сауда жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарымен реттеледi.

24-бап. Комиссиялық сауда

      Комиссиялық сауда Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

25-бап. Тапсырыс бойынша сауда

      1. Тапсырыс бойынша сауда сатушының тауар туралы жарнама және ақпарат таратудың өзге де әдiстерi негiзiнде мәлiметтер ұсыну жолымен жүзеге асырылады.

      Тапсырыс бойынша тауарларды сату жиынтық (стандартты) жiберiлiм арқылы да жүзеге асырылуы мүмкiн. Жиынтық (стандартты) жiберiлiм түрлi мақсаттағы тауарлардың жинақталымын қамтуы мүмкiн.

      2. Тапсырыс бойынша сауда осы қызмет субъектiлерiнiң тiкелей сатып алушыдан, көшпелi сауда орындарында, телефон немесе почта тапсырысы бойынша тапсырыс беру және (немесе) оны қабылдау арқылы жүзеге асырылады.

      3. Тапсырысты қабылдау және оны орындау жөнiндегi қызмет көрсету бағасы, ақы төлеу тәртiбi, жеткiзу мерзiмi шартпен айқындалады.

      4. Тауарды елдi мекен шегiнде жеткiзу қолма-қол жүзеге асырылады, тауарларды басқа орындардан жеткiзу көлiк немесе почта ұйымымен шарт жасасу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкiн.

      Тауар басқа елдi мекеннен жеткiзiлген жағдайда тауар үшiн есеп айырысуды, сондай-ақ көлiк немесе почта ұйымы көрсеткен қызметтерге ақы төлеудi сатушының агентi жүзеге асырады.

      5. Тапсырыс берушi шарттың талаптары бұзылмай орындалған тапсырысты қабылдаудан бас тартқан жағдайда, тапсырыс берушi сатушыға тауарды тапсырыс берушiге және керi қарай тасымалдау жөнiнде көрсетiлген қызметтердiң құнын өтеуге мiндеттi.

26-бап. Шекара маңындағы сауда

      1. Шекара маңындағы сауданы Қазақстан Республикасының шекара маңы аумағы мен шектес мемлекеттiң тиiстi шекара маңы аумағындағы жеке және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      2. Шекара маңындағы сауданы жүзеге асыру тәртiбi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ережелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен шектес мемлекеттермен жасасқан халықаралық шарттармен белгiленген талаптарға сәйкес айқындалады.

27-бап. Көшпелi сауда

      1. Көшпелi сауда тиістi аумақта жоқ тауарларға қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн не осы аумақта сауда объектiлерi болмаған жағдайда жүзеге асырылады.

      2. Сауда қызметiнiң субъектiлерi көшпелi сауданы республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары белгiлеген арнайы бөлiнген орындарда жүзеге асырады.

      3. Көшпелi сауда автодүкендерде және (немесе) шатырларда (павильондарда) жүзеге асырылады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-бап. Көрме-жәрмеңке қызметі

      1. Көрме-жәрмеңке қызметі нарықтың конъюнктурасын зерделеу, тауарларды сатып алу-сатуды ұйымдастыруға жәрдемдесу, шарттар жасасу және жаңа сауда байланыстарын орнату мақсатында көрмелер мен жәрмеңкелер ұйымдастыру жолымен жүзеге асырылады. Көрме-жәрмеңке қызметі тауар үлгілерін көрсетумен байланысты.

      2. Жергілікті атқарушы органдар, жеке немесе заңды тұлғалар халықаралық және республикалық маңызды мәртебесі бар көрмелер мен жәрмеңкелер өткізген жағдайда оларды өткізу көрмелер мен жәрмеңкелерді өткізу тұжырымдамасын уәкілетті органмен алдын ала келісу жолымен жүзеге асырылады. Көрмелер мен жәрмеңкелерді өткізу тұжырымдамасында болжалды ұйымдық және қаржылық ресурстар мен ықтимал қатысушылар туралы мәліметтер болуға тиіс.

      3. Осы баптың 2-тармағында көзделген талаптар халықаралық мамандандырылған көрмеге қолданылмайды.

      4. Қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлға өз қызметінің мақсатына қол жеткізу үшін мынадай функцияларды орындайды:

      1) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу кезінде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді;

      2) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге тікелей байланысты іс-шараларды қаржыландыруды, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрме аумағында орналасқан халықаралық мамандандырылған көрме объектілерінің құрылысын қаржыландыруды қамтамасыз етеді;

      3) қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаның жарғысында көзделген өзге де функциялар.

      5. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген ұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым:

      1) орталық, жергілікті өкілді және атқарушы органдардан мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті ақпаратты сұратуға;

      2) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу мәселелерін қозғайтын шешімдер қабылдауға қатысуға;

      3) Қазақстан Республикасының азаматтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында заңды түрде жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды олармен жасалған өтеусіз шарттар негізінде Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге қатысу үшін волонтерлер ретінде тартуға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрменің объектілерін жобалау және (немесе) салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың тізбесіне енгізілген заңды тұлғалар да жатады.

      7. Қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаға салық салу Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

29-бап. Электрондық сауда

      1. Электрондық сауда алаңдарының жұмыс істеуін қоса алғанда, электрондық сауда уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Электрондық саудаға қатысушылардың құқығы мен заңды мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

29-1-бап. Электрондық сауданы жүзеге асыру

      1. Офертаны өз атынан электрондық нысанда жіберетін сатушы электрондық сауданы жүзеге асыру кезінде:

      1) офертаға шарттың маңызды талаптарын енгізуге немесе оларды айқындау тәртібін көрсетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптарды енгізуге;

      2) шартты жасасу тәртібі туралы ақпаратты ұсынуға;

      3) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған тәртіппен шот-фактураны жазып беруге, сондай-ақ "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бастапқы eceпкe алу құжаттарының көшірмелерін беруге міндетті.

      1-1. Офертаны өз атынан электрондық нысанда жіберетін сатушының электрондық сауданы жүзеге асыру кезінде қажет болған жағдайда:

      1) сатып алушылардың электрондық сауда алаңында жасалған мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету шарттарын айқындауға;

      2) делдалдан электрондық сауда алаңында жүргізілген мәмілелер қорытындысы жөніндегі ақпаратты орналастыруды талап етуге құқығы бар.

      2. Электрондық сауда мәмілелері бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдері Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      2-1. Электрондық сауда электрондық саудадағы делдал ұсынатын электрондық сауда алаңдарында сауда жасау арқылы жүзеге асырылады.

      3. Электрондық саудадағы делдал:

      1) ақпараттық ресурстарда қамтылған ақпараттың, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің тұтастығы мен құпиялылығын;

      2) егер сатып алушының электрондық сауда алаңында жасалған мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындауы үшін шарттарды сатушы айқындаған болса, осындай шарттарды;

      3) электрондық сауда алаңында жүргізілген сауда-саттық қорытындысы жөніндегі ақпаратты сатушының талабы бойынша өзінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

      4. Электрондық сауда делдалының:

      1) электрондық құжаттарда немесе электрондық хабарламаларда қамтылған ақпаратты, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге;

      2) егер электрондық сауданың басқа қатысушыларымен жасасқан шартта немесе Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, электрондық құжаттарды, электрондық хабарламаларды немесе олардың көшірмелерін, оның ішінде олардағы қамтылған ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге;

      3) егер электрондық сауданың басқа қатысушыларымен жасасқан шартта немесе Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, электрондық құжаттарды немесе электрондық хабарламаларды не оларды пайдалану тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

      5. Сатушы электрондық сауданы жүзеге асыру кезінде электрондық ақпараттық ресурстарды сақтауды, оның ішінде электрондық саудадағы делдал арқылы сақтауды ұйымдастырады.

      Ескерту. 5-тарау 29-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 364-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 26.07.2016 № 12-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

30-бап. Тауарлармен биржалық сауда жасау

      Биржалық сауда Қазақстан Республикасының тауарлық биржалар туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

6-тарау. Сауда қызметi субъектiлерiне және тауарларға қойылатын талаптар

      Ескерту. 6-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

31-бап. Сауда қызметi субъектiлерiне қойылатын талаптар

      1. Сауда қызметi субъектiлерi өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде:

      1) тиiсiнше сапалы, қауiпсiздiк талаптарына сай келетiн тауарларды сатуға;

      2) тауарларды тиісінше жария оферта, шарттар немесе өзге де мәмiлелер талаптарына сәйкес белгiленген өлшемдер бойынша сатуға;

      3) сатып алушыға тауардың сапасы мен шығарылған жерi, тұтыну қасиеттерi, кепiлдi мiндеттемелерi және талаптар қою тәртiбi, өнiмдi пайдалану, оны сақтау тәсiлдерi мен ережелерi туралы, ал талап-арызды және сотқа ұсынылатын, оған қоса берілетін құжаттар ресiмделген жағдайда, сол сияқты сатушының немесе дайындаушының (орындаушының) орналасқан жерi мен өзге де реквизиттері туралы қажеттi және дұрыс ақпарат беруге;

      4) сауда объектiсiнiң жалпы жұртқа қолжетімді жерiнде өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесi талаптарына сәйкес тексерiлген бақылау-өлшеу аспаптарын орналастыруға;

      5) сатып алушыда тауарлардың массасы мен ұзындығына қатысты күмән туындаған жағдайларда, оған бақылау-өлшеу құралдарының көмегiмен аталған сипаттамаларды өз бетінше тексеру мүмкiндiгiн беруге;

      6) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен сәйкестiгі міндетті расталуға жататын тауарларды сату кезiнде сатып алушының талабы бойынша оған сәйкестік сертификатын (белгіленген үлгідегі бланкілердегі көшірмесін) не сәйкестік туралы декларацияны көрсетуге;

      6-1) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгiленген тәртiппен сәйкестiгi мiндеттi расталуға жататын тауарларды көтерме саудада сату кезiнде сатып алушының талабы бойынша оған сәйкестiк сертификатын не сәйкестiк сертификаты көшірмесінің берілген күнін көрсете отырып, тауарларды беруші болып табылатын заңды тұлға басшысының немесе құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілген адамның немесе дара кәсіпкердің мөрімен және қолымен расталған сәйкестiк сертификатының көшірмесін не сәйкестiк туралы декларацияны көрсетуге;

      7) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртiп пен жағдайларда фискалды жады бар бақылау-кассалық машиналарды қолдануға;

      8) осы Заңның 32-бабында белгiленген қауiпсiздiк талаптары мен нормаларына сай келмейтiн тауарды айналымнан алып тастауға, оның iшiнде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тұтынушыдан сатылған тауарды оның құнын өтей отырып, қабылдап алуға;

      9) мемлекеттiк органдардың белгiленген тәртiппен шығарылған ұйғарымдарын орындауға;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өзге де талаптарды сақтауға мiндеттi.

      2. Сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асырушы сауда қызметі субъектілеріне тауарлар беру туралы шарт жасасудан негізсіз бас тартудан не көрінеу кемсітушілік сипаттағы шарт жасасудан көрінетін және:

      1) сауда қызметі субъектісіне осындай қызметті жүзеге асыратын басқа да сауда қызметі субъектілерімен, сондай-ақ осындай немесе өзге де талаптармен басқа да сауда қызметі субъектілерімен тауарлар беру шарттарын жасасуға тыйым салу туралы;

      2) тауарлар беруді жүзеге асыратын сауда қызметі субъектісінің осындай қызметті жүзеге асыратын басқа да сауда қызметі субъектілерімен жасасатын шарттары туралы мәліметтер беруін талап ету туралы талаптармен тауарлардың сауда желілеріне немесе ірі сауда объектілеріне жетуін шектеуіне тыйым салынады.

      3. Сауда қызметі субъектілеріне нормативтік құқықтық актілерде белгіленген, осы Заңның 9-бабының 2–тармағына сәйкес белгіленетін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағасының мөлшерін бұзуға тыйым салынады.

      4. Осы баптың 2 және 3-тармақтары бұзылған кезде сауда қызметі субъектілері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      5. Егер сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда қызметі субъектісі мен өнім беруші арасында сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөнінде қызметті жүзеге асыратын сауда қызметі субъектісіне мұндай тауарларды бергеннен кейін белгілі бір уақыттан соң оларға ақы төлеу талабымен тауарлар беру шарты жасалған жағдайда, осы шартта белгілеу үшін мұндай тауарларға ақы төлеу мерзімі мынадай қағидалар бойынша айқындалады:

      1) сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда қызметі субъектісі жарамдылық мерзімі күнтізбелік он күннен кем болып белгіленген азық-түлік тауарларына мұндай тауарлар берілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ақы төлеуге тиіс;

      2) сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарлар сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда қызметі субъектісі Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген, жарамдылық мерзімі күнтізбелік он және одан да көп күн болып белгіленген азық-түлік тауарларына мұндай тауарлар берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде ақы төлеуге тиіс.

      6. Осы баптың 5-тармағында белгіленген мерзімдерде тауарларға ақы төлеу тауарлар беруді жүзеге асыратын сауда қызметі субъектісінің Қазақстан Республикасының заңдарына, нормативтік құқықтық актілеріне немесе шартқа сәйкес тауарларға қатысты құжаттарды беру жөніндегі міндеттерін орындаған жағдайда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 31-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

31-1-бап. Сауда объектiлерiн, сауда объектiлерiндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын жалға (пайдалануға) беретiн салық төлеушi – дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға қойылатын талаптар

      1. Дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар сауда объектiлерiн, сауда объектiлерiндегi, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын күнтiзбелiк ай шегiнде күнтiзбелiк үш күннен асатын мерзiмге жалға (пайдалануға) берген кезде жалға беру (пайдалану) жазбаша шартын жасауға міндетті. Бұл ретте жалға беру (пайдалану) шартында:

      1) жеке тұлғаның-жалға алушының тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде);

      2) жалға алушы – дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның толық атауы;

      3) жеке тұлғаның-жалға алушының жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi мен күнi;

      4) жалға алушының сәйкестендiру нөмiрi;

      5) жалға беру (пайдалану) шартының нөмiрi (болған кезде) және жасасқан күнi;

      6) жалға берудің (пайдаланудың) басталу және аяқталу күні көрсетіле отырып, оның кезеңі;

      7) жалға беру төлемінің сомасы және (немесе) өтелетін шығыстар сомасы;

      8) сауда объектісінің, сауда объектісіндегі, оның ішінде сауда базарындағы сауда орнының мақсаты;

      9) сауда объектісінің, сауда объектiсiндегі, оның iшiнде сауда базарындағы сауда орнының орналасқан жері;

      10) жалға берушінің және жалға алушының қолы және мөрі (ол болған кезде);

      11) шартқа сәйкес өзге де талаптар міндетті түрде көрсетілуге тиіс.

      2. Сауда объектілерін, сауда объектілеріндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын жалға (пайдалануға) беруші дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімін жүргізуге және оны салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен, мерзімдерде және нысан бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсынуға міндетті.

      Ескерту. Заң 31-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 364-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      32-бапқа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

32-бап. Тауарларға қойылатын талаптар

      1. Қауіпсіздік талаптарына сай келетін және белгіленген тәртіппен бекітілген нормативтік құжаттарға, техникалық шарттарға сәйкес келетін тиісті сападағы тауарлар Қазақстан Республикасының ішкі нарығында айналымға жатады.

      2. Тауарлардың сапасы туралы мәліметтер:

      1) дайындаушының тауар белгісі;

      2) тауардың шыққан елі;

      3) тауардың құрамы туралы;

      4) азық-түлік тауарлары үшін – тамақ құндылығы;

      5) дайындалған күні;

      6) сақтау және жарамдылық мерзімі туралы;

      7) стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттың аталуы;

      8) стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес өзге де мәліметтер.

      Тауардың сапасына қойылатын жоғарыда аталған талаптар туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде жапсырмаларда, затбелгілерде, қосымша парақтарда болуға тиіс.

      Тауарлардың сақталуы және тасымалы олардың сапасының сақталуы және тұтыну үшін қауіпсіздік талаптарының сақталуы, оның ішінде арнайы жабдықталған үй-жайларда сақтаудың көзделген шарттарға, осы мақсаттар үшін арнайы арналған көлік құралдарында тасымалдау шарттарына қойылатын талаптардың сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда жүзеге асырылуға және белгіленген жағдайларда мұндай талаптардың сақталуы тиісті құжаттардағы жазбалармен расталуға тиіс.

      3. Мыналарды:

      1) айналыстан алынған тауарларды;

      2) арнайы рұқсат алынбастан, айналыс қабілеті шектелетін тауарларды;

      3) белгіленген тәртіппен таңбалауға жататын акциздік таңбалары немесе есепке алу-бақылау таңбалары жоқ акцизделетін тауарларды;

      4) осы баптың 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауарларды;

      4-1) мемлекеттік қорғаныс тапсырысы және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы шеңберіндегі сатып алуды қоспағанда, мүдделі мемлекеттік органдардың келісуі бойынша уәкілетті орган бекітетін тізбеге сәйкес Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери қызметшілерінің, құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің әскери немесе арнаулы нысанды, нысанды киім-кешегінің заттарына, айырым белгiлерiне жататын тауарларды;

      4-2) аталған тауарларды "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алу жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік кіріс органдарының нысанды киім-кешегінің заттарына жататын тауарларды;

      4-3) қолданылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау құралдарын;

      4-4) сексеуіл сүрегінен жасалған өнімді, Қазақстан Республикасының орман заңнамасына сәйкес мемлекеттік орман иеленушілердің оны өткізуін қоспағанда, мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сексеуіл екпелерін кесуге тыйым салу қолданылатын кезеңде;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында сатуға тыйым салынған өзге де тауарларды сатуды жүзеге асыруға тыйым салынады.

      Ескерту. 32-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 364-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.06.2017 № 73-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

32-1-бап. Сауда қызметі субъектілерінің құқықтары

      1. Сауда қызметі субъектілері осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сауда қызметін жүзеге асыруға құқылы.

      2. Сауда қызметі субъектісі:

      1) сауданың мамандандырылуын (әмбебап сауда және (немесе) мамандандырылған сауда);

      2) сатылатын тауарлардың ассортиментін;

      3) жұмыс режимін;

      4) осы Заңның 9-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатылатын тауарлар бағаларын өз бетінше айқындайды.

      3. Сауда қызметі субъектісі өзінің мүдделері қозғалатын нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды мемлекеттік органдардың қарауы үшін ұсынуға құқылы.

7-тарау. Қорытынды ережелер

33-бап. Сауда қызметiн жүзеге асыруды бақылау

      Ескерту. 33-бап алып тасталды - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      33-1-бапқа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

33-1-бап. Тауарлардың сауда желілеріне және ірі сауда объектілеріне жетуін шектеуді бақылау

      Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тәртіппен монополияға қарсы орган тауарлардың сауда желілеріне және ірі сауда объектілеріне жетуін шектеуді бақылауды жүзеге асырады.

      Ескерту. Заң 33-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

33-2-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуын мемлекеттік бақылау

      1. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылау тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау сауда объектілеріне бару жолымен жүзеге асырылады және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуын бақылауға бағытталады.

      4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдерінің тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.

      5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерлерін асыру анықталған жағдайда, анықталған бұзушылықты жою туралы нұсқама құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша шығарылады.

      6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүргізілетін жоспардан тыс тексерулер арқылы бақылау субъектісін алдын ала хабардар етпей жүзеге асырылады.

      Ескерту. Заң 33-2-баппен толықтырылды - ҚР 2011.01.26 № 400-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

34-бап. Дауларды шешу

      Сауда қызметiн мемлекеттiк реттеу процесiнде туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi.

35-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңдарының бұзылуына кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

36-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіО регулировании торговой деятельности

Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. Текст после слов "местных исполнительных органов", "Местные исполнительные органы", "местным исполнительным органом", "местными исполнительными органами" дополнен словами "города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) - Законом РК от 10 января 2006 года № 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона № 116).

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере торговой деятельности, устанавливает принципы и организационные основы ее государственного регулирования.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) автоматическое лицензирование (наблюдение) – временная мера, устанавливаемая в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров;

      1-1) уцененный товар – товар, реализуемый по сниженной цене в связи с наличием недостатка либо устранением недостатка;

      1-2) количественные ограничения вывоза и (или) ввоза – меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, которые могут быть введены путем установления квот;

      2) пороговое значение розничных цен на социально значимые продовольственные товары – допустимый уровень розничных цен, устанавливаемый в целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности в стране, до которого субъект торговой деятельности вправе определить розничные цены на социально значимые продовольственные товары;

      3) предельно допустимые розничные цены на социально значимые продовольственные товары – уровень розничных цен, устанавливаемый местными исполнительными органами в случае превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      4) розничная торговля – предпринимательская деятельность по продаже покупателю товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

      4-1) распродажа – реализация товаров надлежащего качества по сниженным ценам;

      4-2) ввозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

      4-3) вывозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами Республики Казахстан при вывозе товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза;

      5) внеквотная ставка таможенных пошлин – размер (величина) ввозной или вывозной таможенной пошлины, устанавливаемый на товары, ввозимые или вывозимые сверх установленной тарифной квоты;

      6) внутриквотная ставка таможенных пошлин – размер (величина) ввозной или вывозной таможенной пошлины, устанавливаемый на товары, ввозимые или вывозимые в пределах установленной тарифной квоты;

      7) оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;

      8) общественное питание – предпринимательская деятельность, связанная с производством, переработкой, реализацией и организацией потребления продуктов питания;

      9) разрешение – специальный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности на основании внешнеторгового договора (контракта), предметом которого является товар, в отношении которого установлено автоматическое лицензирование (наблюдение);

      10) торговая площадь – площадь торгового объекта, занятая специальным оборудованием, предназначенная для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;

      10-1) торговый рынок – обособленный имущественный комплекс, предназначенный для торговой деятельности, с централизацией функций хозяйственного обслуживания территории, управления и охраны, действующий на постоянной основе и обеспеченный площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, архитектурно-строительным и иным требованиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      11) торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением и используются под единым коммерческим обозначением и иными средствами индивидуализации, за исключением торговых рынков;

      12) торговая деятельность – предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров;

      13) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, формирующий торговую политику и осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере торговой деятельности;

      14) субъект торговой деятельности – физическое или юридическое лицо, осуществляющее в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, торговую деятельность;

      15) торговый объект – здание или часть здания, сооружение или часть сооружения, торговый рынок, автоматизированное устройство или транспортное средство, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

      15-1) торговое место – место, оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

      16) торговая политика – совокупность организационных, правовых, экономических, контрольных и иных мер, проводимых государственными органами для реализации целей и принципов, установленных настоящим Законом;

      16-1) нестационарный торговый объект – временное сооружение или временная конструкция, непрочно связанные с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство;

      16-2) стационарный торговый объект – здание или часть здания (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), сооружение или часть сооружения (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), прочно связанные с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

      17) внешняя торговля (далее – внешнеторговая деятельность) – торговая деятельность, связанная с вывозом из Республики Казахстан и (или) ввозом товаров в Республику Казахстан;

      17-1) участники внешнеторговой деятельности – физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      18) тарифная квота – мера регулирования ввоза на территорию Республики Казахстан или вывоза с территории Республики Казахстан отдельных видов товаров, предусматривающая применение в течение определенного периода более низкой ставки ввозной или вывозной таможенной пошлины при ввозе или вывозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по сравнению с действующей ставкой ввозной или вывозной таможенной пошлины;

      19) товар – любой, не изъятый из оборота продукт труда, предназначенный для продажи или обмена;

      20) исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20-1) исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров – осуществление внешнеторговой деятельности в отношении отдельных видов товаров на основе исключительной лицензии;

      21) класс товаров – совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение;

      21-1) международная специализированная выставка – выставка, одновременно соответствующая следующим условиям:

      является официальной или официально признанной международной межправительственной организацией в соответствии с международными договорами;

      участниками выставки являются два и более государств;

      продолжительность выставки составляет не менее шести недель и не более шести месяцев;

      не является выставкой произведений искусств и выставкой, носящей коммерческий характер;

      даты начала и завершения выставки указаны в регистрационном досье, разработанном юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, и утвержденном международной межправительственной организацией, созданной для контроля за выполнением положений международного договора о проведении международной специализированной выставки;

      21-2) участник международной специализированной выставки – физическое или юридическое лицо, выставляющее предметы (экспонаты) на международной специализированной выставке и представляющее соответствующую страну в национальных секциях на международной специализированной выставке, а также международная организация либо физическое или юридическое лицо, определенные внутренними правилами проведения международной специализированной выставки, принимаемыми в соответствии с условиями международного договора;

      21-3) территория международной специализированной выставки – земельные участки, предусмотренные в регистрационном досье, разработанном юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, и утверждаемом международной межправительственной организацией, созданной для контроля за выполнением положений международного договора о проведении международной специализированной выставки, и предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      21-4) послевыставочное использование территории международной специализированной выставки – это управление объектами (эксплуатация объектов) международной специализированной выставки;

      21-5) объекты международной специализированной выставки – здания, архитектурные объекты, сооружения, инженерная и транспортная инфраструктура и иные объекты, оставшиеся после проведения международной специализированной выставки, расположенные на ее территории;

      22) крупный торговый объект – торговый объект с торговой площадью не менее двух тысяч квадратных метров;

      23) внутренняя торговля – торговая деятельность, осуществляемая на территории Республики Казахстан;

      24) электронная торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, осуществляемая посредством информационных технологий;

      24-1) электронная торговая площадка – комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, необходимый для осуществления электронной торговли и обеспечивающий автоматизацию процесса электронной торговли, а также сбор, хранение, обработку и раскрытие информации;

      25) посредник в электронной торговле – лицо, оказывающее услуги по организации электронной торговли;

      26) участники электронной торговли – физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, продавца и (или) посредника в электронной торговле.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности

      1. Законодательство Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели и принципы регулирования торговой деятельности

      1. Целями регулирования торговой деятельности являются:

      1) удовлетворение потребностей населения в товарах и развитие

      торговой инфраструктуры;

      2) организация торгового обслуживания и общественного питания;

      3) содействие развитию и совершенствованию торговой деятельности в Республике Казахстан;

      4) обеспечение условий для интеграции Республики Казахстан в мировую систему торговли;

      5) повышение конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках.

      2. Основными принципами регулирования торговой деятельности являются:

      1) равенство прав субъектов торговой деятельности;

      2) невмешательство государственных органов в торговую деятельность, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

      3) поддержка свободного и добросовестного предпринимательства;

      4) защита отечественных товаропроизводителей;

      5) обеспечение качественного торгового обслуживания;

      6) свободный выбор вида торговой деятельности и возможность ее осуществления субъектами торговой деятельности;

      7) единство торговой политики как составной части государственной экономической политики Республики Казахстан;

      8) обеспечение в равной мере защиты прав и законных интересов потребителей, субъектов торговой деятельности и государства;

      9) единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности на всей территории Республики Казахстан;

      10) гласность при разработке, принятии и применении мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

      11) обоснованность, объективность и прозрачность применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Сфера применения настоящего Закона

      1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на всех субъектов торговой деятельности.

      2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения:

      1) по обороту отдельных видов товаров, которые регулируются иными законодательными актами Республики Казахстан.

      Осуществление торговой деятельности такими товарами в части, не урегулированной этими законодательными актами Республики Казахстан, регулируется нормами настоящего Закона;

      2) связанные с деятельностью финансовых организаций, а также на отношения, связанные с операциями с финансовыми инструментами.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Государственное регулирование торговой деятельности

      Сноска. Глава 2 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5. Формы и методы государственного регулирования торговой деятельности

      1. Формами государственного регулирования торговой деятельности являются:

      1) определение порядка осуществления торговой деятельности;

      2) определение условий перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, совпадающую с Государственной границей Республики Казахстан;

      2-1) определение условий перемещения товаров при осуществлении взаимной торговли государствами-членами Евразийского экономического союза;

      3) стимулирование развития торговой деятельности;

      4) государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

      5) сертификация.

      2. Методами государственного регулирования торговой деятельности являются:

      1) таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;

      2) нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности;

      3) приостановление продажи и (или) запрет на продажу товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

      5) участие в международных экономических санкциях.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      4) - 8) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) осуществляет сотрудничество и взаимодействие с иностранными государствами, международными организациями в области торговой деятельности и открытие торговых представительств Республики Казахстан за рубежом;

      10) принимает решения о проведении переговоров и подписании межправительственных соглашений в области торговой деятельности;

      11) определяет уполномоченный орган;

      12) - 14) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      14-1) создает юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки;

      14-2) исключен Законом РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018);

      14-3) принимает решение о применении ответных мер;

      14-4) принимает решение о применении особых видов запретов и ограничений;

      15) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

      1-1) формирует государственную торговую политику;

      1-2) принимает меры по защите внутреннего рынка Республики Казахстан;

      2) принимает меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;

      2-1) утверждает перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные или вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, а также при необходимости порядок их расчета;

      2-2) исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) разрабатывает предложения по развитию торговой деятельности, а также созданию благоприятных условий для производства и продажи товаров;

      4) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области регулирования торговой деятельности;

      4-1) утверждает правила внутренней торговли;

      4-2) совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан утверждает правила осуществления торговой деятельности ломбардов;

      5) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      6) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) разрабатывает и утверждает минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью;

      7-1) разрабатывает и утверждает нормы естественной убыли продовольственных товаров в розничной торговле;

      8) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) инициирует, участвует и организует совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан проведение республиканских и международных выставок и ярмарок;

      10) выступает от имени Правительства Республики Казахстан на переговорах с международными торговыми организациями;

      11) осуществляет лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12) осуществляет мониторинг посредством анализа информации по выданным сертификатам о происхождении товара, предоставляемой ежеквартально организацией, уполномоченной на выдачу сертификата о происхождении товара, а также мониторинг выдачи сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, определения статуса товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара уполномоченным органом (организацией);

      13) проводит макроэкономический анализ в целях определения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      14) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      14-1) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) разрабатывает и утверждает порядок установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них;

      15-1) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15-2) утверждает правила и условия предоставления тарифных льгот, а также перечень товаров, в отношении которых предоставляется тарифная льгота;

      16) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 130-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа в области регулирования индустриальной политики

      Сноска. Статья 7-1 исключена Законом РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения

      Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения:

      1) обеспечивают проведение торговой политики;

      2) осуществляют в пределах своей компетенции регулирование деятельности субъектов торговой деятельности;

      3) разрабатывают меры по созданию условий, благоприятствующих торговой деятельности в соответствующих административно-территориальных единицах;

      4) разрабатывают предложения по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью;

      5) разрабатывают и реализуют меры по достижению минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью;

      6) осуществляют организацию выставок и ярмарок;

      7) осуществляют государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      8) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы утверждают:

      1) пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары;

      2) размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 09.01.2012 № 535-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Ценообразование в сфере торговой деятельности

      1. Цены на товары определяются субъектами торговой деятельности самостоятельно, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, и случаев, когда по требованию поставщика заключается договор поставки продовольственных товаров, в котором по соглашению сторон устанавливается размер предельной торговой надбавки.

      При заключении договоров поставки социально значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.

      2. В случае превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории области, города республиканского значения, столицы местный исполнительный орган после проведения консультаций с субъектами торговой деятельности вправе устанавливать размер предельно допустимых розничных цен на них на территории области, города республиканского значения, столицы на срок не более чем девяносто календарных дней.

      При превышении размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, устанавливаемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, субъект торговой деятельности несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Внутренняя торговля

Статья 10. Объекты и виды внутренней торговли

      1. К объектам внутренней торговли относятся торговые объекты и объекты общественного питания.

      2. Стационарные торговые объекты подразделяются на:

      категорию 1, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью более десяти тысяч квадратных метров, реализующие продовольственные, непродовольственные товары, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания и иные объекты;

      категорию 2, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью от двух тысяч до десяти тысяч квадратных метров, специализирующиеся на реализации продовольственных, непродовольственных товаров, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания и иные объекты;

      категорию 3, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью от пятисот до двух тысяч квадратных метров, обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки продовольственных, непродовольственных товаров к продаже, объекты общественного питания (при их наличии) и иные объекты (при их наличии);

      категорию 4, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью от ста до пятисот квадратных метров, обеспеченные торговыми, подсобными помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки продовольственных, непродовольственных товаров к продаже, объекты общественного питания (при их наличии) и иные объекты (при их наличии);

      категорию 5, которая включает в себя торговые объекты с торговой площадью менее ста квадратных метров, обеспеченные торговыми помещениями, помещениями для приема, хранения и подготовки продовольственных, непродовольственных товаров к продаже, объекты общественного питания (при их наличии) и иные объекты (при их наличии).

      Виды и требования к стационарным торговым объектам утверждаются уполномоченным органом.

      2-1. Нестационарные торговые объекты подразделяются на:

      1) автомат – автоматизированное устройство, предназначенное для продажи товаров;

      2) выносной прилавок – переносное временное сооружение (конструкция), представляющее собой торговое место, располагаемое на специально определенном месте;

      3) автолавка – оснащенное торговым оборудованием специализированное автотранспортное средство;

      4) палатка (павильон) – легко возводимое строение из сборно-разборных конструкций, оснащенное торговым оборудованием для одного или нескольких торговых мест, имеющее площадь для торгового запаса и располагаемое на специально определенном месте;

      5) киоск – некапитальное переносное сооружение, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хранения продовольственных товаров, рассчитанное на одно или несколько торговых мест.

      При реализации товаров через автолавки специализированное транспортное средство должно быть технически исправным.

      2-2. Торговые рынки в зависимости от реализуемых товаров подразделяются на:

      1) универсальные;

      2) специализированные.

      Примечание РЦПИ!
      Действие пункта 2-3 приостановлено до 01.01.2020 Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (порядок введения в действие см. п. 6 ст. 2).

      2-3. Универсальный торговый рынок является торговым рынком, на котором торговые места предназначены для осуществления продажи товаров разного класса:

      на территории столицы, города республиканского значения торговый рынок состоит из одного и более стационарных торговых объектов, внутри которых могут располагаться нестационарные торговые объекты, за исключением автолавок;

      на территории города областного значения, города районного значения, поселка, села торговый рынок состоит из стационарных и (или) нестационарных торговых объектов.

      Примечание РЦПИ!
      Статью 10 предусмотрено дополнить пунктом 2-4 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие с 01.01.2025).

      2-5. Специализированный торговый рынок является торговым рынком, на котором семьдесят и более процентов товаров от их общего количества предназначены для осуществления продажи товаров одного класса.

      Специализированный торговый рынок представляет собой стационарные и (или) нестационарные торговые объекты.

      2-6. На торговых рынках должны быть:

      1) оборудованы торговые места в соответствии со схемой их размещения, административно-бытовые, складские помещения и места общего пользования;

      2) оборудованы доступные для обозрения места, на которых размещаются:

      информация, содержащая схему размещения на торговом рынке торговых мест;

      схема эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций;

      информация о порядке и об условиях предоставления торговых мест в аренду (пользование);

      информация о наличии свободных торговых мест;

      контактные данные (номер телефона и (или) электронный адрес) лица, уполномоченного вести переговоры по предоставлению торговых мест в аренду (пользование);

      информация, предусмотренная законодательством Республики Казахстан о защите прав потребителей.

      2-7. Правила организации деятельности торговых рынков, требования к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      3. Объекты общественного питания подразделяются на следующие категории:

      1) ресторан - объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, а также алкогольную продукцию с обязательным предоставлением услуг официантов потребителям;

      2) кафе - объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд несложного приготовления, а также алкогольную продукцию с обязательным предоставлением услуг официантов потребителям;

      3) бар - объект общественного питания и отдыха, предлагающий потребителям закуски, десерты и кондитерские изделия, а также алкогольную продукцию;

      4) столовая - объект общественного питания с самостоятельным обслуживанием потребителей.

      4. Специализация торгового объекта определяется его собственником по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. К видам внутренней торговли относятся оптовая и розничная торговля, общественное питание и иные, установленные настоящим Законом виды торговли.

      6. Порядок и требования к осуществлению оптовой, розничной торговли и общественного питания, а также к объектам внутренней торговли устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 11. Оптовая торговля

      1. Оптовая торговля осуществляется в стационарных торговых объектах и торговых рынках.

      2. При осуществлении оптовой торговли субъекты торговой деятельности обязаны обеспечить требования нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных документов, а также необходимые условия для транспортировки, хранения и продажи товаров.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Розничная торговля

      1. Розничная торговля осуществляется через стационарные, нестационарные торговые объекты и торговые рынки.

      2. При розничной продаже каждая единица товара должна быть упакована, расфасована, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или договором либо не вытекает из природы самого товара.

      3. Выставление товаров, демонстрация их образцов или представление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков и тому подобное) в месте их продажи признаются публичной офертой независимо от того, указаны ли цены и другие существенные условия договора купли-продажи, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

      4. Розничная торговля вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами регулируется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      5. Осуществление розничной торговли вне мест, установленных местными исполнительными органами, запрещается.

      6. Порядок распродажи и реализации уцененного товара устанавливается правилами внутренней торговли.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.04.2016 № 504-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Общественное питание

      1. Объекты общественного питания осуществляют производство, переработку, реализацию и организацию потребления собственной продукции, а также других продовольственных товаров.

      2. Предоставление посетителям меню в объектах общественного питания признается предложением (публичной офертой) на заключение договора розничной купли-продажи товаров общественного питания, указанных в меню.

      3. Общие требования к осуществлению деятельности объектов общественного питания по категориям, установленным пунктом 3 статьи 10 настоящего Закона, определяются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 14. Договор купли-продажи в торговой деятельности

      1. Порядок и условия заключения договора купли-продажи, а также права и обязанности продавцов и покупателей определяются в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

      2. Если законодательными актами Республики Казахстан установлено ограничение по возрасту потребителя при продаже каких-либо товаров, то продавец обязан отказать в продаже, если он не предъявил документы, подтверждающие его возраст.

      3. Договор оптовой купли-продажи товаров является разновидностью договора поставки, при которой субъекты торговой деятельности реализуют товары с торговых объектов.

Глава 3-1. Содействие развитию внутренней торговли

      Сноска. Закон дополнен главой 3-1 в соответствии с Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Поддержка торговой деятельности местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения

      1. Поддержка торговой деятельности местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

      1) разработки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры;

      2) развития и совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников торговли, формирования рынка труда на профессиональной основе;

      3) применения мер экономического стимулирования субъектов торговой деятельности, в том числе осуществляющих торговлю продовольственными товарами отечественного производства;

      4) развития электронной торговли;

      5) развития приграничной торговли;

      6) развития отечественных торговых сетей.

      2. Мероприятия, направленные на развитие внутренней торговли, разрабатываются с учетом утвержденных уполномоченным органом минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью.

      Сноска. Статья 14-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-2. Нормирование обеспеченности населения торговыми площадями

      1. Утвержденные уполномоченным органом минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью должны учитываться при разработке комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов (проекта районной планировки), генеральных планов населенных пунктов.

      2. Уполномоченный орган разрабатывает минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью с учетом предложений местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

      3. При разработке минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью должны учитываться категории населенных пунктов, структура и плотность населения в населенном пункте.

      Сноска. Статья 14-2 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Внешнеторговая деятельность

      Сноска. Глава 4 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 15. Государственные меры по развитию внешнеторговой деятельности

      Сноска. Статья 15 исключена Законом РК от 09.01.2012 № 535-IV(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Цели и задача Национальной организации по развитию и продвижению экспорта

      Сноска. Статья 15-1 исключена Законом РК от 09.01.2012 № 535-IV(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 16. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности

      1. К мерам таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности относится применение:

      1) таможенных пошлин;

      2) тарифных льгот;

      3) тарифных преференций;

      4) тарифных квот.

      2. Основными целями таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности являются:

      1) рационализация товарной структуры ввоза товаров на территорию Республики Казахстан;

      2) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на территорию Республики Казахстан;

      3) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан;

      4) защита экономики Республики Казахстан от неблагоприятного воздействия импортируемых товаров;

      5) обеспечение условий для эффективной интеграции Республики Казахстан в мировую экономику;

      6) обеспечение продовольственной безопасности страны.

Статья 16-1. Тарифные квоты

      1. В целях создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан и сохранения рационального соотношения отечественных и иностранных товаров уполномоченный орган:

      1) устанавливает тарифные квоты на ввоз или вывоз отдельных видов товаров;

      2) определяет метод, порядок распределения, объем и срок их действия.

      Уполномоченный орган и иные государственные органы распределяют тарифные квоты между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции в соответствии с порядком распределения тарифной квоты.

      2. Внутриквотные ставки и внеквотные ставки таможенных пошлин на товары, в отношении ввоза или вывоза которых применяются тарифные квоты, устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      3. Ввоз или вывоз товаров на территорию Республики Казахстан в рамках тарифных квот осуществляется на основании лицензий на экспорт и (или) импорт, выдаваемых уполномоченным органом.

      Порядок и условия выдачи лицензий на экспорт и (или) импорт устанавливаются в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 16-1 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности

      К мерам нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности относятся:

      1) запрет вывоза и (или) ввоза отдельных товаров;

      2) количественные ограничения вывоза и (или) ввоза отдельных товаров;

      3) исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;

      4) лицензирование в сфере экспорта и (или) импорта товаров;

      5) автоматическое лицензирование (наблюдение) отдельных видов товаров.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Запреты и количественные ограничения вывоза и (или) ввоза отдельных товаров

      1. Запреты вывоза и (или) ввоза отдельных товаров вводятся соответствующими центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом исходя из необходимости:

      1) соблюдения правопорядка;

      2) охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды;

      3) исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3-1) регулирования экспорта и (или) импорта золота или серебра;

      4) защиты культурных ценностей и объектов национального культурного достояния от незаконного вывоза и (или) ввоза;

      5) предотвращения истощения невосполнимых природных ресурсов с одновременным ограничением их внутреннего производства и потребления;

      6) обеспечения национальной безопасности;

      7) выполнения международных обязательств;

      7-1) ограничения экспорта отечественных товаров для обеспечения достаточным количеством таких товаров внутренней обрабатывающей промышленности;

      7-2) приобретения или распределения товаров при общем или местном их дефиците;

      7-3) создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан;

      7-4) обеспечения соблюдения нормативных правовых актов, соответствующих международным обязательствам, касающихся применения таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, защиты интеллектуальной собственности и иных правовых актов.

      8) исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Количественные ограничения вывоза и (или) ввоза отдельных товаров вводятся соответствующими центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом исходя из необходимости:

      1) обеспечения национальной безопасности;

      2) выполнения международных обязательств;

      3) защиты внутреннего рынка.

      3. Количественные ограничения вывоза и (или) ввоза отдельных товаров вводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляются путем лицензирования в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      4. Для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, включенных в Перечень существенно важных товаров, центральными государственными органами в пределах своей компетенции могут вводиться запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров по согласованию с уполномоченным органом.

      Перечень существенно важных товаров определяется уполномоченным органом.

      5. Распределение количественных ограничений вывоза и (или) ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности осуществляется соответствующими центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом.

      Размер квот и срок действия квоты определяются соответствующими центральными государственными органами в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); c изменениями, внесенными законами РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 18-1. Условия и порядок выдачи разрешений

      1. Разрешения выдаются без ограничения всем заявителям.

      2. Для получения разрешения заявитель представляет в уполномоченный орган:

      письменное заявление;

      проект разрешения установленного образца в одном экземпляре на бумажном носителе и его электронную копию.

      3. Разрешение выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

      4. Срок действия разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение.

      5. Внесение изменений в выданное разрешение не допускается.

      6. Выданное разрешение не подлежит переоформлению на других заявителей.

      7. В случае утраты разрешения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней по письменному обращению заявителя выдает дубликат разрешения.

      Сноска. Статья 18-1 в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-2. Ответные меры

      1. Правительство Республики Казахстан имеет право вводить ответные меры в случае, если иностранное государство:

      1) не выполняет принятые им по международным договорам обязательства в отношении Республики Казахстан;

      2) предпринимает меры, которые нарушают экономические интересы Республики Казахстан, в том числе меры, которые необоснованно закрывают казахстанским товарам доступ на рынок иностранного государства или иным образом необоснованно их дискриминируют.

      2. Правительство Республики Казахстан в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права имеет право вводить ответные меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, необходимые для эффективной защиты интересов Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-3. Особые виды запретов и ограничений

      1. Внешнеторговая деятельность может быть ограничена мерами, принятие которых необходимо для участия в международных санкциях в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в том числе мерами, отступающими от положений статьи 18 настоящего Закона.

      2. Меры, ограничивающие внешнеторговую деятельность, в том числе меры, отступающие от положений статьи 18 настоящего Закона, могут быть введены в целях защиты внешнего финансового положения и поддержания равновесия платежного баланса.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 18-3 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Участие Республики Казахстан в международных экономических санкциях

      Сноска. Статья 19 исключена Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров

      1. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров осуществляется на основе лицензирования.

      2. Перечень товаров, на экспорт и (или) импорт которых предоставлено исключительное право, а также участники внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, утверждаются уполномоченным органом на основании предложений соответствующих центральных государственных органов.

      3. Исключен Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 20 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Автоматическое лицензирование (наблюдение)отдельных видов товаров

      Автоматическое лицензирование (наблюдение) отдельных видов товаров осуществляется посредством выдачи разрешений.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

      Условия и порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер определяются законодательством Республики Казахстан о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 08.06.2015 № 317-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Иные виды торговли

Статья 23. Аукционная торговля

      1. Аукционная торговля по продаже товаров осуществляется путем проведения публичных торгов.

      Стартовая цена может определяться исходя из рыночной стоимости товара на момент проведения торгов продавцом, конечная цена определяется покупателем в результате проведения торгов.

      2. Порядок проведения аукционной торговли регулируется гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Комиссионная торговля

      Комиссионная торговля осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 25. Торговля по заказам

      1. Торговля по заказам осуществляется путем предоставления продавцом сведений на основе рекламы и иных способов распространения информации о товарах.

      Продажа товаров по заказу может осуществляться также наборными (стандартными) посылками. Наборные (стандартные) посылки могут включать комплекты товаров различного назначения.

      2. Торговля по заказам осуществляется посредством передачи и (или) приема заказов субъектами торговой деятельности непосредственно у покупателя, в местах выездной торговли, посредством телефонного или почтового заказа.

      3. Цена услуги по приему и выполнению заказа, порядок оплаты, срок доставки определяются договором.

      4. Доставка товара в пределах населенного пункта осуществляется нарочно, доставка товаров из других мест может осуществляться также посредством заключения договора с транспортной или почтовой организацией.

      В случае доставки товаров из другого населенного пункта получение расчета за товар, а также оплата услуг транспортной или почтовой организации осуществляются агентом продавца.

      5. В случае отказа заказчика от принятия заказа, выполненного без нарушений условий договора, заказчик обязан возместить продавцу стоимость услуг по транспортировке товара к заказчику и обратно.

Статья 26. Приграничная торговля

      1. Приграничная торговля осуществляется физическими и юридическими лицами на приграничной территории Республики Казахстан и соответствующей приграничной территории сопредельного государства.

      2. Порядок осуществления приграничной торговли определяется в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Республики Казахстан, а также условиями, определенными международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, с сопредельными государствами.

Статья 27. Выездная торговля

      1. Выездная торговля осуществляется для удовлетворения потребительских нужд в товарах, отсутствующих на соответствующей территории, либо в случае отсутствия торговых объектов на данной территории.

      2. Субъекты торговой деятельности осуществляют выездную торговлю в специально отведенных местах, определенных местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

      3. Выездная торговля осуществляется с автолавок и (или) палаток (павильонов).

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Выставочно-ярмарочная деятельность

      1. Выставочно-ярмарочная деятельность осуществляется путем организации выставок и ярмарок с целью изучения конъюнктуры рынка, содействия в организации купли-продажи товаров, заключения договоров и установления новых торговых связей. Выставочно-ярмарочная деятельность связана с демонстрацией образцов товаров.

      2. В случае проведения местными исполнительными органами, физическими или юридическими лицами выставок и ярмарок, носящих статус международного и республиканского значения, их проведение осуществляется путем предварительного согласования концепции проведения выставок и ярмарок с уполномоченным органом. В концепции проведения выставок и ярмарок должны содержаться сведения о предполагаемых организационных и финансовых ресурсах и потенциальных участниках.

      3. Требования, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на международную специализированную выставку.

      4. Для достижения цели своей деятельности юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки, выполняет следующие функции:

      1) обеспечивает взаимодействие с государственными органами при организации и проведении международной специализированной выставки;

      2) обеспечивает финансирование мероприятий, непосредственно связанных с организацией и проведением международной специализированной выставки, а также финансирование строительства объектов международной специализированной выставки, расположенных на территории международной специализированной выставки;

      3) иные функции, предусмотренные уставом юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки.

      5. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, за исключением организаций, указанных в пункте 6 настоящей статьи, вправе:

      1) запрашивать у центральных, местных представительных и исполнительных органов информацию, необходимую для организации и проведения международной специализированной выставки, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;

      2) принимать участие в принятии решений, затрагивающих вопросы организации и проведения международной специализированной выставки;

      3) привлекать граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, законно находящихся на территории Республики Казахстан, в качестве волонтеров для участия в организации и проведении международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан на основании заключенных с ними безвозмездных договоров.

      6. К организациям, осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, также относятся юридические лица, включенные в перечень организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и (или) строительству объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, утвержденный Правительством Республики Казахстан.

      7. Налогообложение юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, а также послевыставочное использование территории международной специализированной выставки, осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 28 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 29. Электронная торговля

      1. Электронная торговля, включая функционирование электронных торговых площадок, осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом.

      2. Защита прав и законных интересов участников электронной торговли осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 29 в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29-1. Осуществление электронной торговли

      1. Продавец, адресующий от своего имени оферту в электронной форме, при осуществлении электронной торговли обязан:

      1) включать в оферту существенные условия договора или указать порядок их определения, а также включать иные условия, установленные законодательными актами Республики Казахстан;

      2) предоставить информацию о порядке заключения договора;

      3) выписать счет-фактуру в порядке, определяемом Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), а также предоставить копии первичных учетных документов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

      1-1. Продавец, адресующий от своего имени оферту в электронной форме, при осуществлении электронной торговли имеет право в случае необходимости:

      1) определять условия обеспечения покупателями исполнения своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам;

      2) требовать от посредника разместить информацию по итогам проведенных на электронной торговой площадке сделок.

      2. Способы осуществления платежей и (или) переводов денег по сделкам электронной торговли осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

      2-1. Электронная торговля осуществляется посредством торговли на электронных торговых площадках, предоставляемых посредником в электронной торговле.

      3. Посредник в электронной торговле обязан обеспечивать:

      1) целостность и конфиденциальность информации, содержащейся в информационных ресурсах, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      2) условия для исполнения покупателем своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам в случае, если такие условия были определены продавцом;

      3) по требованию продавца размещать на своем интернет-ресурсе информацию по итогам проведенных торгов на электронной торговой площадке.

      4. Посредник в электронной торговле не вправе:

      1) разглашать информацию, содержащуюся в электронных документах или электронных сообщениях, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      2) передавать третьим лицам электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с другими участниками электронной торговли, или законами Республики Казахстан;

      3) изменять содержание электронных документов или электронных сообщений либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с другими участниками электронной торговли, или законами Республики Казахстан.

      5. Продавец при осуществлении электронной торговли организует хранение электронных информационных ресурсов, в том числе через посредника в электронной торговле.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 29-1 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 26.07.2016 № 12-VІ (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Биржевая торговля товарами

      Биржевая торговля осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

Глава 6. Требования к субъектам торговой деятельности и товарам

      Сноска. Глава 6 в редакции Закона РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 31. Требования к субъектам торговой деятельности

      1. Субъекты торговой деятельности при осуществлении своей деятельности обязаны:

      1) продавать товар надлежащего качества, отвечающий требованиям безопасности;

      2) продавать товар по параметрам, установленным соответственно условиями публичной оферты, договоров или иных сделок;

      3) предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о качестве и месте происхождения товара, потребительских свойствах, гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий, способах и правилах использования продукции, ее хранения, а в случае оформления искового заявления и прилагаемых к нему документов, представляемых в суд, также о местонахождении и иных реквизитах продавца или изготовителя (исполнителя);

      4) размещать контрольно-измерительные приборы, поверенные в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений, в общедоступном месте торгового объекта;

      5) в случаях возникновения сомнения у покупателя в массе и длине предоставлять ему возможность самостоятельно проверить указанные характеристики при помощи контрольно-измерительных приборов;

      6) при продаже товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, по требованию покупателя предъявлять ему сертификат соответствия (копию на бланках установленного образца) либо декларацию о соответствии;

      6-1) при оптовой торговле товарами, подлежащими обязательному подтверждению соответствия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, по требованию покупателя предъявлять ему сертификат соответствия либо копию сертификата соответствия, заверенную печатью и подписью руководителя юридического лица или лица, уполномоченного на подписание документов, или индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками товаров, с указанием даты выдачи копии сертификата соответствия либо декларацию о соответствии;

      7) применять контрольно-кассовые машины с фискальной памятью в порядке и случаях, которые предусмотрены налоговым законодательством Республики Казахстан;

      8) изъять из обращения товар, не отвечающий требованиям безопасности и нормам, установленным статьей 32 настоящего Закона, в том числе принять от потребителя проданный товар с возмещением его стоимости, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      9) выполнять предписания государственных органов, вынесенных в установленном порядке;

      10) соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъектам торговой деятельности, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, запрещается ограничивать доступ товаров в торговые сети или крупные торговые объекты, выражающийся в необоснованном отказе от заключения договора о поставке товаров либо в заключении договора, носящего заведомо дискриминационный характер и содержащего условия:

      1) о запрещении заключать субъекту торговой деятельности договоров поставки товаров с другими субъектами торговой деятельности, осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими субъектами торговой деятельности на аналогичных или иных условиях;

      2) о требовании представления субъектом торговой деятельности, осуществляющим поставки товаров, сведений о заключаемых договорах с другими субъектами торговой деятельности, осуществляющими аналогичную деятельность.

      3. Субъектам торговой деятельности запрещается нарушать установленный нормативными правовыми актами размер предельно допустимой розничной цены на социально значимые продовольственные товары, устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона.

      4. При нарушении пунктов 2 и 3 настоящей статьи субъекты торговой деятельности несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      5. В случае, если между субъектом торговой деятельности, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, и поставщиком заключается договор поставки товаров с условием оплаты таких товаров через определенное время после их передачи субъекту торговой деятельности, осуществляющему деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов, срок оплаты таких товаров для установления данным договором определяется по следующим правилам:

      1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять календарных дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня передачи таких товаров субъектом торговой деятельности, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов;

      2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти и более календарных дней, произведенные на территории Республики Казахстан, подлежат оплате в срок не позднее тридцати календарных дней со дня передачи таких товаров субъектом торговой деятельности, осуществляющим деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов.

      6. Оплата товаров в сроки, установленные пунктом 5 настоящей статьи, производится при условии исполнения субъектом торговой деятельности, осуществляющим поставку товаров, обязанности по передаче документов, относящихся к товарам в соответствии с законами, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или договором.

      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 31-1. Требование к налогоплательщикам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, предоставляющим в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках

      1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны заключать письменные договоры аренды (пользования) при предоставлении в аренду (пользование) на срок более трех календарных дней в пределах календарного месяца торговых объектов, торговых мест в торговых объектах, в том числе на торговых рынках. При этом обязательному отражению в договорах аренды (пользования) подлежат:

      1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица-арендатора;

      2) полное наименование арендатора – индивидуального предпринимателя или юридического лица;

      3) номер и дата документа, удостоверяющего личность физического лица-арендатора;

      4) идентификационный номер арендатора;

      5) номер (при наличии) и дата заключения договора аренды (пользования);

      6) период аренды (пользования) с указанием даты его начала и окончания;

      7) сумма арендной платы и (или) сумма возмещаемых расходов;

      8) назначение торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

      9) место нахождения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке;

      10) подписи и печать (при ее наличии) арендодателя и арендатора;

      11) иные условия в соответствии с договором.

      2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставляющие в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, обязаны вести реестр договоров аренды (пользования) и представлять его в органы государственных доходов в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 31-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 32. Требования к товарам

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      1. Обращению на внутреннем рынке Республики Казахстан подлежат товары надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие нормативным документам, техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

      2. Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией:

      1) товарным знаком изготовителя;

      2) страной происхождения товара;

      3) о составе товара;

      4) для продовольственных товаров - пищевой ценностью;

      5) датой изготовления;

      6) сроком хранения и годности;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 7) предусмотрен в редакции Закона РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      7) указанием нормативного документа по стандартизации;

      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 8) предусмотрен в редакции Закона РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      8) иными сведениями в соответствии с нормативными документами по стандартизации.

      Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара должна содержаться на этикетках, ярлыках, листах-вкладышах на казахском и русском языках.

      Хранение и перевозка товаров должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества и соблюдение требований безопасности для потребления, в том числе соблюдение требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях, условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в установленных случаях подтверждать соблюдение таких требований записями в соответствующих документах.

      3. Запрещается осуществлять продажу:

      1) товаров, изъятых из оборота;

      2) товаров, ограниченно оборотоспособных, без получения специального разрешения;

      3) подакцизных товаров, подлежащих маркировке в установленном порядке, без наличия на них акцизных марок или учетно-контрольных марок;

      4) товаров, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 1 настоящей статьи;

      4-1) товаров, относящихся к предметам военной или специальной формы, форменной одежды, знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов согласно перечню, утверждаемому уполномоченным органом, по согласованию с заинтересованными государственными органами, за исключением закупок в рамках государственного оборонного заказа и Закона Республики Казахстан "О государственных закупках";

      4-2) товаров, относящихся к предметам форменной одежды органов государственных доходов, за исключением случаев приобретения указанных товаров в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках";

      4-3) орудий лова рыбных ресурсов и других водных животных, применение которых запрещено законодательством Республики Казахстан;

      4-4) продукции из древесины саксаула в период действия запрета рубок саксауловых насаждений на участках государственного лесного фонда, за исключением ее реализации государственными лесовладельцами в соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан;

      5) иных товаров, запрещенных к продаже законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 364-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.06.2017 № 73-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 32-1. Права субъектов торговой деятельности

      1. Субъекты торговой деятельности вправе осуществлять торговую деятельность в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъект торговой деятельности самостоятельно определяет:

      1) специализацию торговли (универсальная торговля и (или) специализированная торговля);

      2) ассортимент продаваемых товаров;

      3) режим работы;

      4) цены на продаваемые товары, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона.

      3. Субъект торговой деятельности вправе вносить для рассмотрения в государственные органы предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъекта торговой деятельности.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 33. Контроль за осуществлением торговой деятельности

      Сноска. Статья 33 исключена Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 33-1. Контроль за ограничением доступа товаров в торговые сети и крупные торговые объекты

      Контроль за ограничением доступа товаров в торговые сети и крупные торговые объекты осуществляется антимонопольным органом в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 33-1 в соответствии с Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 33-2. Государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

      1. Государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

      2. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

      3. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется путем посещения торговых объектов и направлен на контроль соблюдения размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

      4. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется по поручению акимов области, города республиканского значения, столицы.

      5. В случае выявления превышения размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары по итогам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля выносится предписание об устранении выявленного нарушения по форме, установленной уполномоченным органом в области правовой статистики и специальных учетов.

      6. Контроль исполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, осуществляется посредством внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан без предварительного уведомления субъекта контроля.

      Сноска. Закон дополнен статьей 33-2 в соответствии с Законом РК от 26.01.2011 № 400-IV (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 34. Разрешение споров

      Все споры, возникающие в процессе государственного регулирования торговой деятельности, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности

      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан