Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтар қызметі мәселелері бойынша өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 шілдедегі N 275 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 12 маусымдағы»"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының
Кодексіне  (Салық кодексіне) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22,
160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжаттар; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77, 79-құжаттар;
N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98, 103-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 16, 18-құжаттар; N 3, 20-құжат; N 4, 33-құжат; N 5-6, 37, 40-құжаттар; 2007 жылғы 22 мамырда»"Егемен Қазақстан" және»"Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған»
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбекті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 30 мамырда»"Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 29
мамырда»"Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған»"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 22 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 140-1-баптың 2-тармағы»"арнаулы экономикалық аймақтардың аумақтарында құрылған атқарушы органның" деген сөздерден кейін "немесе арнаулы экономикалық аймақтар әкімшілігінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 445-баптың 3-тармағы»"уәкілетті органдар" деген сөздерден кейін ", ал арнайы экономикалық аймақтар аумағында жергілікті атқарушы органдар немесе арнайы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 448-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктегі»"органмен"» деген сөзден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақтар аумағында жергілікті атқарушы органмен немесе арнайы экономикалық аймақтың әкімшілігімен" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші және үшінші бөліктердегі»"органдар",»"орган" деген сөздерден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақтар аумағында жергілікті атқарушы органдар немесе арнайы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 450-баптың 4-тармағының бірінші бөлігіндегі және 5-тармағындағы "органмен" деген сөзден кейін "немесе арнайы экономикалық аймақтың әкімшілігімен" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Жер кодексіне  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 13, 99-құжат; 2005 ж., N 9, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 79, 83-құжаттар; N 16, 97-құжат;
2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 19-1-баппен толықтырылсын:

      "19-1-бап. Арнайы экономикалық аймақ әкімшілігінің
                 құзыреті

      Арнайы экономикалық аймақ әкімшілігінің құзыретіне арнайы экономикалық аймаққа қатысушыларға, сондай-ақ заңды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге және қызметін арнайы экономикалық аймақ аумағында тіркелген тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент
еместерге уақытша өтеулі жер пайдалану үшін жер учаскелерін Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес беру жатады.";

      2) 32-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Азаматтарға және заңды тұлғаларға жер пайдалану құқығын табыстау облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының шешімі негізінде, ал арнайы экономикалық аймақ аумағында
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігінің шешімі негізінде жер учаскесіне құқық табыстау жөніндегі құзыретке сәйкес жүргізіледі.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігі арнайы экономикалық аймақ қатысушыларына, сондай-ақ жеке тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге және қызметін арнайы экономикалық аймақта тіркелген
тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместерге жер пайдалану құқығын табыстаған кезде жер пайдаланушымен жерді уақытша пайдалану құқығын табыстаған туралы шешім негізінде жер учаскесін жалға беру шарты жасалады.";

      3) 43-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасы»"әкімінің" деген сөзден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақ аумағында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      бірінші бөлік»"әкімдері" деген сөзден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақ аумағында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігі" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Арнайы экономикалық аймақ аумағында жер учаскесін беру туралы мәселені шешу кезінде жоғарыда аталған комиссия құрылмайды.";

      3-тармақтың бірінші абзацы»"әкіміне" деген сөзден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақ аумағында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органына немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақ»"шешімімен" деген сөзден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақ аумағында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігінің шешімімен" деген сөздермен толықтырылсын;

      7-тармақ»"әкімінің" деген сөзден кейін»", ал арнайы экономикалық аймақ аумағында тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының немесе арнайы экономикалық аймақ әкімшілігінің" деген сөздермен толықтырылсын.

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных экономических зон

Закон Республики Казахстан от 6 июля 2007 года N 275

       Статья 1 . Внести изменение и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4, 5; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45, 46; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 77, 79; N 13, ст. 85; N 16, ст. 97, 98, 103; N 23, ст. 141; 2007 г., N 1, ст. 4; N 2, ст. 16, 18; N 3, ст. 20; N 4, ст. 33; N 5-6, ст. 37, 40;  Закон  Республики Казахстан от 15 мая 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования труда", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 22 мая 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 22 мая 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 30 мая 2007 г. и "Казахстанская правда" 29 мая 2007 г.):
      1) пункт 2 статьи 140-1 после слов "исполнительного органа, созданного на территориях специальных экономических зон" дополнить словами "или администрации специальных экономических зон";
      2) пункт 3 статьи 445 после слова "отношениям" дополнить словами ", а на территории специальных экономических зон местные исполнительные органы или администрации специальных экономических зон";
      3) в пункте 1 статьи 448:
      часть первую дополнить словами ", а на территории специальных экономических зон с местным исполнительным органом или администрацией специальной экономической зоны";
      части вторую и третью после слова "органами" дополнить словами ", а на территории специальных экономических зон местными исполнительными органами или администрациями специальных экономических зон";
      4) часть первую пункта 4 и пункт 5 статьи 450 после слова "органом" дополнить словами "или с администрацией специальной экономической зоны".

      2. В  Земельный  кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 13, ст. 99; 2005 г., N 9, ст. 26; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; N 11, ст. 55; N 12, ст. 79, 83; N 16, ст. 97; 2007 г., N 1, ст. 4; N 2, ст. 18):
      1) дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
      "Статья 19-1. Компетенция администрации специальной
                    экономической зоны
      К компетенции администрации специальной экономической зоны относится предоставление земельных участков во временное возмездное землепользование участникам специальной экономической зоны, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нерезидентам, осуществляющим деятельность через постоянное учреждение, зарегистрированным на территории специальной экономической зоны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах.";
      2) в статье 32:
      в пункте 2:
      после слов "(города областного значения)" дополнить словами ", а на территории специальной экономической зоны - на основании решения местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы или администрации специальной экономической зоны,";
      слово "его" исключить;
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "При предоставлении местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы или администрацией специальной экономической зоны права землепользования участникам специальной экономической зоны, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нерезидентам, осуществляющим деятельность через постоянное учреждение, зарегистрированным на территории специальной экономической зоны, с землепользователем заключается договор аренды земельного участка на основании решения о предоставлении права временного землепользования.";
      3) в статье 43:
      подпункт 4) пункта 1 после слова "округа" дополнить словами ", а на территории специальных экономических зон - решения местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы или администрации специальной экономической зоны";
      в пункте 2:
      часть первую после слова "округов" дополнить словами ", а на территории специальной экономической зоны местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы или администрацией специальной экономической зоны,";
      часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
      "При решении вопроса о предоставлении земельного участка на территории специальной экономической зоны вышеуказанная комиссия не создается.";
      абзац первый пункта 3 дополнить словами ", а на территории специальной экономической зоны в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы или в администрацию специальной экономической зоны,";
      пункт 6 после слова "округа" дополнить словами ", а на территории специальной экономической зоны решением местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы или администрации специальной экономической зоны,";
      пункт 7 после слова "округа" дополнить словами ", а на территории специальной экономической зоны решение местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы или администрации специальной экономической зоны,".

       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

       Президент
  Республики Казахстан