Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын басқару жүйесін құру туралы келісімді ратификациялау туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 24 қазандағы N 75-ІV Заңы

      Душанбеде 2007 жылғы 6 қазанда қол қойылған Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын басқару жүйесін құру туралы келісім ратификациялансын.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті                                     Н. Назарбаев

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын басқару жүйесін құру туралы келісім

(2009 жылғы 29 қаңтарда күшіне енді -
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары Бюллетені,
2009 ж., № 2, 9-құжат)

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына (бұдан әрі - Ұйым, ҰҚШҰ) мүше мемлекеттер,
      ұжымдық қауіпсіздіктің жүйесін одан әрі қалыптастыру жөніндегі күш-жігерді біріктіру қажеттілігіне сүйене отырып,
      Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын басқару жүйесін (бұдан әрі - ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесі) құру мақсатында,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Тараптар ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесін құрады.
      ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесі Тараптардың ұлттық және ұжымдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүдделерінде әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарын басқарудың ұйымдық-техникалық негізін құрайтын өзара функционалды түрде байланысқан басқару органдарының, басқару пункттері мен басқару құралдарының (байланыс жүйелерінің, автоматтандырылған басқару жүйелерінің, сондай-ақ арнайы жүйелердің) жиынтығын білдіреді.
      ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесі ұжымдық қауіпсіздік өңірлерінің (аудандарының) қорғаныс кеңістігінің бірлігін, жедел жабдықталуы мен инфрақұрылымын ескере отырып, ұжымдық қауіпсіздік өңірлеріндегі (аудандарындағы) Тараптардың басқару жүйелерінің элементтерінде орналасады.

2-бап

      Осы Келісімнің мақсаттары үшін қолданылатын терминдер мынаны білдіреді:
      "ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары" - әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтары және оларды басқару органдары, ұжымдық қауіпсіздік өңірлеріндегі (аудандарындағы) біріктірілген жүйелер топтары (ӘШҚҚ, барлау, басқару және басқалар), әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарын және біріктірілген әскери жүйелерді қалыптастыру жөніндегі жұмысты үйлестіру үшін ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің мемлекетаралық әскери басқару органы;
      "басқару органдары" - әскерлер (күштер) топтары мен біріктірілген әскери жүйелеріне басшылық жасау мен басқаруға арналған әскери басқару органдарының жалпы атауы;
      "басқару пункттері" - әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарына және біріктірілген әскери жүйелерге басшылық жасау жүзеге асырылатын, техникалық құралдармен арнайы жабдықталған және жарақтандырылған орындар;
      "байланыс жүйесі" - ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын басқару үдерісінде ақпараттың барлық түрлерімен алмасуды қамтамасыз ету үшін құрылатын байланыс күштері мен құралдарын ұйымдық-техникалық біріктіру.

3-бап

      ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесі мынадай міндеттерді шешу үшін құрылады:
      бейбіт және соғыс уақытында Тараптардың ұлттық және ұжымдық қауіпсіздігіне төнген қазіргі заманғы қыр көрсетулер мен қатерлерге барабар ден қою үшін Ұйымның ұжымдық қауіпсіздік жүйелерінің күштері мен құралдарының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
      ұжымдық қауіпсіздік өңірінде (ауданында) қайта топтастыру және жауынгерлік іс-қимылдарды жүргізу кезінде ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын оңтайлы қолдану;
      жағдайдың кез келген шарттарында міндеттерін белгіленген мерзімдерде табысты орындауы мақсатында әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарын басқару органдарының Тараптардың қорғаныс министрліктерімен үздіксіз өзара іс-қимылды ұстау;
      әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарының өңіраралық өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
      әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарын және біріктірілген әскери жүйелерді басқару органдарына жауынгерлік басқару және хабарлау белгілерін жеткізу.

4-бап

      ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесінің міндеттерін, күштері мен құралдарының құрамын ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі айқындайды; ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесін құруды, дамытуды және жетілдіруді ҰҚШҰ Қорғаныс министрлерінің кеңесі ұйымдастырады және жүзеге асырады; әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарын басқару органдарының құрамын, жасақталу тәртібі мен өкілеттігін ұжымдық қауіпсіздік өңірі Тарапының қорғаныс министрлері айқындайды.

5-бап

      ҰҚШҰ ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарының құрамында ұжымдық қауіпсіздік өңірлеріндегі әскерлердің (күштердің) коалициялық (өңірлік) топтарын басқару жүйесі жұмыс істейді:
     - ұжымдық қауіпсіздіктің Орталық Азия өңірі әскерлері топтарын басқару жүйесі (Тараптар арасындағы екіжақты және өңірлік келісімдер негізінде құрылады);
     - ұжымдық қауіпсіздіктің Шығыс Еуропа өңірі әскерлері топтарын басқару жүйесі (Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясының Одақтас мемлекеті шеңберінде құрылады);
     - ұжымдық қауіпсіздіктің Кавказ өңірі әскерлері топтамаларын басқару жүйесі (Армения Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы
екіжақты келісімдер негізінде құрылады).

6-бап

      ҰҚШҰ күштері мен құралдарын басқару жүйесін құрған және ол жұмыс істеген кезде Тараптар құпия ақпаратты қорғау жөніндегі өз нормативтік құқықтық актілеріне және Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы шеңберіндегі Құпия ақпараттың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы 2004 жылғы 18 маусымдағы келісімнің ережелеріне сәйкес құпиялық режимді және құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдайды.

7-бап

      Осы Келісім Тараптар қатысушысы болып табылатын басқа да халықаралық шарттардың ережелерін қозғамайды.

8-бап

      Осы Келісімге Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын жеке хаттамалармен ресімделетін және осы Келісімнің 10-бабында белгіленген тәртіппен күшіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

9-бап

      Осы Келісімді қолдану және түсіндіру кезінде Тараптар арасында туындайтын даулы мәселелер мүдделі Тараптардың консультациялары мен келіссөздері жолымен шешіледі.

10-бап

      Осы Келісім оған қол қойған Тараптардың, Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы төртінші жазбаша хабарламаны депозитарий алған күнінен бастап күшіне енеді.
      Қажетті мемлекетішілік рәсімдерді кешіктіріп орындаған Тарап үшін осы Келісім депозитарийге тиісті жазбаша хабарлама тапсырған күнінен бастап күшіне енеді.

11-бап

      Әрбір Тарап осы Келісімнің қолданылуы кезінде туындайтын міндеттемелерді реттей отырып, шығу күніне дейін алты айдан кешіктірмей депозитарийге жазбаша хабарлама жолдай отырып, осы Келісімнен шыға алады.
      2007 жылғы 6 қазанда Душанбе қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды. Осы Келісімнің түпнұсқа данасы осы Келісімге қол қойған әрбір мемлекетке оның расталған көшірмесін жолдайтын Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Хатшылығында сақталады.

  Армения Республикасы үшін      Ресей Федерациясы үшін

  Беларусь Республикасы үшін     Тәжікстан Республикасы үшін

  Қазақстан Республикасы үшін    Өзбекстан Республикасы үшін

  Қырғыз Республикасы үшін

       Орыс тіліндегі түпнұсқаға сәйкес мемлекеттік тілге аударылды

      ҚР Қорғаныс министрлігі Халықаралық ынтымақтастық департаменті бастығының орынбасары

      полковник                           Ә. Кулбаев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады