Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 16 қарашадағы N 200-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат; 2005 ж., N 11, 43-құжат; N 21-22, 86-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 3-құжат; N 2, 14, 18-құжаттар; N 3, 20-құжат; N 4, 33-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 18, 144-құжат; N 23, 173-құжат; 2008 ж., N 13-14, 58-құжат; 2009 ж., N 17, 80, 81-құжаттар; N 18, 84-құжат; 2009 жылғы 8 қыркүйекте "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған" "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы):     

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) - 2) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1) 229-баптағы "импортталатын тауарлардан акциз алуды қоспағанда, кедендік баждар, салықтар" деген сөздер "кедендік баждар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 235-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші сөйлемдегі "импортталатын тауарлардан акциз алуды қоспағанда, кедендік баждар және салықтар" деген сөздер "кедендік баждар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші сөйлемдегі "және салықтар" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтағы "және салықтар" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақтағы және 4-тармақтың 2) тармақшасындағы "және салықтар", "және салықтарды" деген сөздер алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі және 2009.07.01. дейін қолданылады.
      3) 330-баптың 1-тармағының 15) тармақшасындағы "маркалар босатылады." деген сөздер "маркалар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) Қазақстан Республикасының аумағынан әкетілетін, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес экспортқа рента салығы салынуға жататын шикі мұнай босатылады.".

      2. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 21, 97-құжат; N 23, 114-құжат; 2009 ж., N 11-12, 55-құжат; N 18, 84-құжат):

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) - 2) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1) 12-баптың 3-тармағындағы "Қоршаған" деген сөз "Жылжымалы көздерден туындайтын эмиссияларды қоспағанда, қоршаған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 69-баптың 1-тармағындағы "Қоршаған" деген сөз "Жылжымалы көздерден туындайтын ластағыш заттардың шығарындыларын қоспағанда, қоршаған" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 22-І, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., N 2-3, 16, 18-құжаттар; N 13-14, 63-құжат; N 15-16, 74-құжат; N 17, 82-құжат; N 18, 84-құжат):
      
      1) бүкіл мәтін бойынша:
      "мемлекеттік тілде және (немесе) орыс тілінде", "мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне", "мемлекеттік тілдегі немесе орыс тіліндегі", "мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде", "мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі" деген сөздер тиісінше "қазақ және (немесе) орыс тілінде", "қазақ немесе орыс тіліне", "қазақ немесе орыс тіліндегі", "қазақ және (немесе) орыс тіліндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(акционерлік)" деген сөз алып тасталсын;

      2) мазмұнында:
      6-тарау тақырыбының бірінші сөйлемі, 48, 49, 50 және 52-баптардың тақырыптары "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаның үшінші - алтыншы абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      197-баптың тақырыбында:
      "Республикасында орналасқан" деген сөз "Республикасындағы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "жылжымайтын" деген сөз алып тасталсын;
      "бағалы қағаздарды" деген сөздер "акцияларды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаның жетінші абзацы 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      203-баптың тақырыбындағы "табыс ететін жеке табыс салығы мен табыстардан әлеуметтік салық бойынша" деген сөздер "бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаның сегізінші - жиырма екінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      265-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "265-бап. Қосымша шот-фактураларды жазып беру";
      315 және 323-баптардың тақырыптарындағы "мерзімі" деген сөздер "мерзімдері" деген сөздермен ауыстырылсын;
      347 - 351-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      "347-бап. Жалпы ережелер
      347-1-бап. Төлеушілер
      348-бап. Салық салу объектісі
      348-1-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс
      348-2-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін салық салынатын табыс
      348-3-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жылдық жиынтық табыс
      348-4-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер
      348-5-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша корпоративтік табыс салығы
      349-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша резидент еместің тұрақты мекемесінің таза табыс салығының есеп айырысу сомасы
      350-бап. Есептеу тәртібі
      351-бап. Үстеме пайда салығының ставкалары, үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлудің шекті сомасын есептеуге арналған проценттердің деңгейлері мен мөлшерлері"; 
      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаның жиырма үшінші - жиырма төртінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      447-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "447-бап. Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін салық декларациясын табыс ету мерзімдері";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) - 4) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      3) 12-баптың 1-тармағында:
      11) тармақшаның үшінші абзацында:
      "қайырымдылық және" деген сөздер "қайырымдылық және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "шетелдік" деген сөзден кейін "және қазақстандық" деген сөздермен толықтырылсын;
      14) тармақшаның бірінші абзацындағы "заңды тұлғаны тарату кезінде" деген сөздерден кейін "немесе жарғылық капиталды қатысушылар салымдарының мөлшерін барабар азайту жолымен не қатысушылардың (қатысушының) үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен азайту кезінде" деген сөздермен толықтырылсын;
      42) тармақша "заңдарында" деген сөзден кейін ", Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық төлеуші (салық агенті) салық қызметі органдарымен, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында реттелетін қатынастарға өзге де қатысушылармен қатынастарда өз мүдделерін білдіруге уәкілеттік берген жеке немесе заңды тұлға салық төлеушінің (салық агентінің) уәкілетті өкілі болып танылады.
      Салық төлеушінің (салық агентінің) - жеке тұлғаның, оның ішінде дара кәсіпкердің уәкілетті өкілі нотариаттық куәландырылған сенімхат немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес мұндай салық төлеуші (салық агенті) берген нотариаттық куәландырылғанға теңестірілген сенімхат негізінде әрекет етеді, онда өкіл өкілеттіктерінің нақты тізбесі көрсетіледі.
      Салық төлеушінің (салық агентінің) — заңды тұлғаның не заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті өкілі мұндай салық төлеушінің (салық агентінің) құрылтай құжаттары және (немесе) оның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес берілген сенімхаты негізінде әрекет етеді, онда өкіл өкілеттіктерінің нақты тізбесі көрсетіледі.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      5) - 8) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      5) 18-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Салық қызметі органдарының рәмізі болады. Салық қызметі органдары рәмізінің сипаттамасы мен оны пайдалану тәртібін уәкілетті орган бекітеді.";

      6) 19-баптың 3-тармағындағы "осы Кодексте, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 20-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы "хабарлама" деген сөзден кейін "және (немесе) осы Кодексте белгіленген жағдайларда оның көшірмесін" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 23-баптың 3-тармағының 3) тармақшасындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      9) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      9) 36-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Егер мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының салық міндеттемесін орындау толығымен сенімгерлікпен басқарушыға жүктелген болса, сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының дара кәсіпкер ретінде тіркелмеуге құқығы бар.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10) - 13) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      10) 37-баптың 2-тармағында:
      3) тармақшадағы "түсініктемені (қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда) табыс етеді." деген сөздер "түсініктемені;" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебінен шығару үшін салықтық өтінішті табыс етеді.";
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттар таратылатын заңды тұлға қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда табыс етіледі.";

      11) 39-бапта:
      1-тармақта:
      екінші бөлікте:
      2) тармақшадағы "түсініктемені (қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда) табыс етеді." деген сөздер "түсініктемені;" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебінен шығару үшін салықтық өтінішті табыс етеді.";
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың екінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар бірігу, қосылу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда табыс етіледі.";
      5-тармақ алып тасталсын;
      6-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "осы баптың 5-тармағында көрсетілген құжатты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, заңды тұлға мынадай жолмен қайта ұйымдастырылған жағдайда" деген сөздер "заңды тұлғаны мынадай жолмен қайта ұйымдастыру туралы сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінің мәліметтерін алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 40-баптың 1-тармағында:
      екінші бөлікте:
      3) тармақшадағы "түсініктемені (қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда) табыс етеді." деген сөздер "түсініктемені;" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебінен шығару үшін салықтық өтінішті табыс етеді.";
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың екінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттар бөліну жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда табыс етіледі.";

      13) 41-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөлікте:
      4) тармақшадағы "(қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда)" деген сөздер алып тасталсын;
      5) тармақшадағы "құжатты табыс етеді." деген сөздер "құжатты;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебінен шығару үшін салықтық өтінішті табыс етеді.";
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген құжаттар қызметін тоқтататын дара кәсіпкер қосылған күн салығын төлеуші болып табылған жағдайда табыс етіледі.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      14) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      14) 6-тарау тақырыбының бірінші сөйлемі "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      15) 47-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлік:
      "басқасын)" деген сөзден кейін "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлік "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтағы "Салық" деген сөз "Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, салық және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 48-бапта:
      тақырып "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      "Республикалық" деген сөз "Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, республикалық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "салықты" деген сөзден кейін "және (немесе) өсімпұлдарды" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ "салықты" деген сөзден кейін "және (немесе) өсімпұлдарды" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 49-бапта:
      тақырып, 1-тармақ, 3-тармақтың 1) және 2) тармақшалары "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ "Салық" және "салықтың" деген сөздерден кейін тиісінше "және (немесе) өсімпұлдар", "және (немесе) өсімпұлдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақ "Салық" деген сөзден кейін "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      18) 50-бапта:
      тақырып, 1-тармақ, 2-тармақтың 1) және 2) тармақшалары "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ "Салық" және "салықтың" деген сөздерден кейін тиісінше "және (немесе) өсімпұлдар", "және (немесе) өсімпұлдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ "Салық" деген сөзден кейін "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 51-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы "төлеу" деген сөздердің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      20) 52-баптың тақырыбы, 1 және 2-тармақтары "төлеу" деген сөздің алдынан "және (немесе) өсімпұлдар" деген сөздермен, 2-тармағы "салықтың" деген сөзден кейін "және (немесе) өсімпұлдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      21) - 22) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      21) 55-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Халықаралық шарттарды қолдану мақсаттары үшін қосылған  құн салығы, акциздер - жанама салықтар деп танылады.";

      22) 57-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Шетелдік валютадағы операция салық салу мақсатында операция (төлем) жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы қолданыла отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгеге қайта есептеледі.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      23) - 24) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      23) 63-баптың 3-тармағында:
      2) тармақшада:
      "сондай-ақ" деген сөз алып тасталсын;
      "кезеңдері үшін" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ салық кезеңі ішінде салық салу объектілері шығып қалған жағдайда - салық кезеңінің қорытындылары бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақшадағы "бөліну жолымен" деген сөздер алып тасталсын;

      24) 64-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы Кодексте көзделген жағдайларда салық салудың әртүрлі шарттары белгіленген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер әрбір қызмет түрі бойынша бөлек салық есептілігін жасайды.
      Күнтізбелік жыл ішінде ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші заңды тұлғалар және селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимінен жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауысқан салық төлеушілер көрсетілген күнтізбелік жылда:
      арнаулы салық режимін;
      жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолданған кезеңі үшін салық есептілігін жеке-жеке жасайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      25) тармақша 2012.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      25) 65-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) мыналарды:
      кең таралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары мен емдік балшықтар бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыратындарды;
      осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар;";
      2-тармақтың үшінші бөлігінің 16) тармақшасындағы "жөніндегі ақпаратты қамтуы мүмкін." деген сөздер "жөніндегі;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      "17) өздеріне қатысты осы Кодекстің 58-бабында және (немесе) 448-бабының 4-тармағында бөлек есепке алуды жүргізу көзделген салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы, қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығын есептеу жөніндегі ақпаратты қамтуы мүмкін.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      26) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      26) 67-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзац "нысандарын" деген сөзден кейін "осы декларацияға қосымшалармен бірге" деген сөздермен толықтырылсын;
      1) тармақшаның алтыншы абзацындағы "Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғалары бойынша осы декларацияға қосымшалармен бірге", "бойынша" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасының азаматтары бойынша", "жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшаның төртінші абзацындағы "осы декларацияға қосымшалармен бірге" деген сөздер алып тасталып, "бойынша" деген сөз "жөніндегі" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының азаматтары бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік салық жөніндегі декларация салық агенттері үшін мынадай:";
      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік салық жөніндегі декларация салық агенттері үшін мынадай:";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      27) - 28) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      27) 68-бапта:
      6-тармақтың екінші бөлігінің бірінші сөйлемі "тарату" деген сөзден кейін ", бөліну жолымен қайта ұйымдастыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      бірінші бөлік "270," деген цифрлардан кейін "296," деген цифрлармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Акциз бойынша салық есептілігін табыс ету жөніндегі міндеттеме осы Кодекстің 574-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 5) тармақшаларына сәйкес салық органдарында тіркеу есебінде тұрған салық төлеушілерге қолданылады.";

      28) 70-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қосымша және (немесе) хабарлама бойынша қосымша салық есептілігін табыс еткен кезде салық төлеуші (салық агенті) немесе осы Кодекстің 586, 587-баптарына сәйкес камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органы анықтаған салықтың, басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың сомалары айыппұл есепке жазылмай бюджетке енгізілуге жатады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      29) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      29) 71-баптың 6-тармағындағы "мониторинг бойынша есептілікті" деген сөздер "электрондық түрдегі салық есептілігін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      30) - 31) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      30) 72-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі "мерзімге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей" деген сөздер "мерзім өткенге дейін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 2) тармақшасы "түрлері" деген сөзден кейін ", бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Салық есептілігін табыс ету мерзімін ұзарту салықты, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды төлеу мерзімін өзгертпейді.";

      31) 73-бапта:
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы шешімде көрсетілген, қызметті тоқтата тұру мерзімі өткеннен кейін, егер осы баптың 9-тармағында өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші (салық агенті) салық органына осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық есептілігін табыс етуге міндетті.";
      9-тармақ мынадай мазмұндағы бірінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Салық төлеуші салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрудың ағымдағы кезеңінің аяқталу күнінен кешіктірмей салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш беруге құқылы.";

      32) 77-баптың 4-тармағында:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      32) тармақшаның екінші және үшінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі шегерімге жатқызған басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстарының сомалары;";
      РҚАО-ның ескертпесі!
      4) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      4) тармақшадағы "шығарылған" деген сөз "жазып берілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      33) - 34) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      3) 86-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 87 - 98-баптарына сәйкес жылдық жиынтық табысқа енгізілетін табыстардан, сондай-ақ осы Кодекстің 111-бабының 1-тармағында көрсетілген шығыстардың сомасынан аспайтын бөлікте осы Кодекстің 111-бабының 2-тармағында көрсетілген табыстардан басқа, өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құны өткізуден түсетін табыс болып табылады.
      Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құнына қосылған құн салығының және акциздің сомасы енгізілмейді.";

      34) 87-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "87-бап. Құн өсімінен түсетін табыс

      1. Құн өсімінен түсетін табыс:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекет мұқтажы үшін сатып алынған активтерді қоспағанда, амортизацияға жатпайтын активтерді өткізу;
      2) амортизацияға жатпайтын активтерді жарғылық капиталға салым ретінде беру;
      3) бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру нәтижесінде амортизацияға жатпайтын активтердің шығып қалуы кезінде құралады.
      2. Осы баптың мақсатында амортизацияға жатпайтын активтерге:
      1) жер учаскелері;
      2) аяқталмаған құрылыс объектілері;
      3) орнатылмаған жабдық;
      4) табыс алуға бағытталған қызметте пайдаланылмайтын, бір жылдан астам қызмет мерзімі бар активтер;
      5) бағалы қағаздар;
      6) қатысу үлесі;
      7) құны Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған салық заңнамасына сәйкес толығымен шегерімге жатқызылған негізгі құралдар;
      8) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген, құны толығымен шегерімге жатқызылған активтер;
      9) осы Кодекстің 97-бабының 2-тармағына сәйкес әлеуметтік сала объектілеріне жатқызылған мүлік жатады.
      3. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген (осы баптың 5, 6 және 11-тармақтарында көзделген жағдайлардан басқа) жағдайда өсім әрбір актив бойынша өткізу құны мен бастапқы құн арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген (осы баптың 5, 6 және 11-тармақтарында көзделген жағдайлардан басқа) жағдайда өсім әрбір актив бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн мен бастапқы құн арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген (осы баптың 5, 6 және 11-тармақтарында көзделген жағдайлардан басқа) жағдайда өсім әрбір актив бойынша беру актісінде немесе бөліну балансында көрсетілген құн мен бастапқы құн арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.
      4. Осы баптың мақсатында:
      осы Кодекстің 115-бабының 14) тармақшасында көрсетілген шығындарды қоспағанда, осы Кодекске сәйкес шегерімдерге жатқызылмайтын шығындардан (шығыстардан);
      Салық төлеушінің осы Кодекстің 100-бабының 6-тармағы, 12-тармағының екінші бөлігі, 13-тармағы, сондай-ақ осы Кодекстің 101 - 114-баптары негізінде шегерімге құқығы болатын шығындардан (шығыстардан);
      амортизациялық аударымдардан;
      бухгалтерлік есепке алуда туындайтын және осы Кодекстің 100-бабының 15-тармағына сәйкес салық салу мақсатында шығыс ретінде қарастырылмайтын шығындардан (шығыстардан) басқа, активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға, монтаждауға арналған шығындардың, сондай-ақ олардың құнын арттыратын, оның ішінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес олардың құнын сатып алынғаннан кейін арттыратын басқа да шығындардың жиынтығы бағалы қағаздар мен қатысу үлестерін қоспағанда, амортизацияға жатпайтын активтердің бастапқы құны болып табылады.
      5. Борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар, сондай-ақ қатысу үлесі бойынша:
      1) өткізу кезінде - өткізілу құны мен бастапқы құн (салым) арасындағы оң айырма;
      2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде - Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн бастапқы құн (салым) арасындағы оң айырма;
      3) бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру нәтижесінде шығып қалу кезінде - беру актісінде немесе бөліну балансында көрсетілген құн мен бастапқы құн (салым) арасындағы оң айырма әрбір бағалы қағаз, қатысу үлесі бойынша құн өсімі болып танылады.
      6. Борыштық бағалы қағаздар бойынша:
      1) өткізу кезінде - дисконттың амортизациясы және (немесе) өткізілген күнгі сыйлықақы ескеріле отырып, өткізілу құны мен бастапқы құн арасындағы купон ескерілмеген оң айырма;
      2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде - дисконттың амортизациясы және (немесе) берілген күнгі сыйлықақы ескеріле отырып,Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған күн мен бастапқы күн арасындағы купон ескерілмеген оң айырма;
      3) бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру нәтижесінде шығып қалу кезінде - дисконттың амортизациясы және (немесе) өткізілген күнгі сыйлықақы ескеріле отырып, беру актісінде немесе бөліну балансында көрсетілген құн мен бастапқы құн арасындағы купон ескерілмеген оң айырма әрбір бағалы қағаз бойынша құн өсімі болып танылады.
      7. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарында көзделген жағдайларда бағалы қағаздар мен қатысу үлестерінің құнын арттыратын сатып алуға байланысты шығындардың, оларды сатып алуға арналған іс жүзіндегі шығындардың жиынтығы, сондай-ақ жарғылық капиталға салымның құны осы баптың мақсатында бағалы қағаздар мен қатысу үлесінің бастапқы құны болып табылады.
      8. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн жарғылық капиталға салымның құны болып табылады.
      9. Осы Кодекске сәйкес тіркелген активтер бойынша шегерімдерді айқындамайтын салық төлеуші өзінің меншік құқығын тіркеген кезден бастап осы салық төлеушінің меншік құқығында бір жыл және одан да көп жыл болатын тұрғын үй-жайларды, саяжай құрылыстарын, гараждарды, өзіндік қосалқы шаруашылық объектілерін жарғылық капиталға салған кезде берілген мүліктің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құны жарғылық капиталға салымның құны болып табылады.
      10. Осы Кодекске сәйкес тіркелген активтер бойынша шегерімдерді айқындамайтын салық төлеуші осы баптың 7-тармағында көрсетілмеген мүлікті жарғылық капиталға салған кезде жарғылық капиталға енгізілген мүліктің сатып алыну, өндірілу, салыну, монтаждалу және орнатылу құны жарғылық капиталға салымның құны болып табылады.
      Жарғылық капиталға салынған мүліктің сатып алыну, өндірілу, салыну, монтаждалу және орнатылу құны болмаған кезде осы мүлікке меншік құқығы туындаған кездегі мүліктің нарықтық құны салымның құны болып табылады. Бағалаушы мен салық төлеуші арасында Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған құн осы баптың мақсатына орай нарықтық құн болып табылады.
      Салық төлеуші мүліктің нарықтық құнын корпоративтік табыс салығы бойынша декларация табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға тиіс.
      11. Осы баптың 2-тармағының 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген активтер бойынша құн өсімі әрбір актив бойынша:
      1) өткізу кезінде - өткізу құны мөлшерінде;
      2) жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде - Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған құн мөлшерінде;
      3) бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру нәтижесінде шығып қалу кезінде - беру актісінде немесе бөліну балансында көрсетілген құн мөлшерінде айқындалады.
      12. Егер амортизацияға жатпайтын активтер өтеусіз алынған болса, онда осы Кодекске сәйкес өтеусіз алынған мүліктің құны түрінде жылдық жиынтық табысқа енгізілген осы активтердің құны осы баптың мақсатына орай бастапқы құн болып табылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      35) тармақшаның екінші - жетінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      35) 90-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) борышкер талапты орындаған кезде бұрын орындау сомасына барабар мөлшерде шегерімдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы;";
      2) тармақша "бұрын" деген сөзден кейін "талаптар мөлшерін азайту сомасына барабар мөлшерде" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) талаптарды қайта сыныптаған кезде бұрын қайта сыныпталған талаптың сомасына барабар мөлшерде шегерімге жатқызылған провизияларды (резервтерді) азайту сомасы танылады.";
      РҚАО-ның ескертпесі!
      35) тармақшаның сегізінші - тоғызыншы абзацтары 2012.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      2-тармақтың 4) тармақшасындағы "енген жағдайларда, провизиялардың (резервтердің) бұрын шегерімге жатқызылған, борышкерге қойылатын талаптар мөлшері азайтылған кездегі сомасы осы Кодекстің 106-бабының 1 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерін азайтудан түсетін табыс деп танылмайды." деген сөздер "енген;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) борышкер - дара кәсіпкердің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес банкрот деп танылуына байланысты дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен алынған жағдайларда, провизиялардың (резервтердің) бұрын шегерімге жатқызылған, борышкерге қойылатын талаптар мөлшері азайтылған кездегі сомасы осы Кодекстің 106-бабының 1 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерін азайтудан түсетін табыс деп танылмайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      36) тармақшаның екінші - бесінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      36) 100-бапта:
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, қосылған құн салығы жөніндегі декларацияның деректері бойынша есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнында ескеріледі.
      Қосылған құн салығын төлеуші осы Кодекстің 261, 262-баптарына сәйкес барабарлық әдісті қолданған кезде есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығын шегерімге жатқызуға құқылы.
      Шегерім қосылған құн салығы жөніндегі декларация табыс етілген, қосылған құн салығы бойынша салық кезеңін қамтитын салық кезеңінде жүргізіледі.";
      РҚАО-ның ескертпесі!
      36) тармақшаның алтыншы абзацы 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      14-тармақтағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бір" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      36) тармақшаның жетінші - тоғызыншы абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      мынадай мазмұндағы 14-1 және 16-1-тармақтармен толықтырылсын:
      "14-1. Салық төлеушінің Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының есебіне жазған әлеуметтік аударымдары бойынша шығыстары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын мөлшерде шегерімге жатады.";
      "16-1. Жарнама мақсатына орай өтеусіз берілген тауардың республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген және тауарды беру не сыйға тарту күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2 еселенген мөлшерінен аспайтын құны мұндай тауарды өтеусіз беру жүзеге асырылған салық кезеңінде шегерімге жатқызылуға жатады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      37) - 42) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      37) 111-баптың 1-тармағы:
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Егер жер қойнауын пайдаланушы қызметті барлауға арналған келісімшарт шеңберінде кен орнын табу және бағалау негізінде өндіруге арналған келісімшарт бойынша жүзеге асырған жағдайда да көрсетілген тәртіп қолданылады. Барлауға арналған осындай келісімшарт бойынша соңғы салық кезеңінің аяғында қалыптасқан амортизацияланатын активтер тобы бойынша жинақталған шығыстар сомасы көрсетілген өндіруге арналған келісімшарт шеңберінде амортизациялық аударымдар түрінде жылдық жиынтық табыстан шегерімге жатады.";
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті осы бапта белгіленген коммерциялық табудан кейін өндіруді бастағаннан кейін аяқтады деген шартпен өндіруге немесе бірлескен барлау мен өндіруге арналған жеке келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызмет аяқталған жағдайда амортизацияланатын активтер тобының соңғы салық кезеңінің аяғында қалыптасқан құндық балансы шегерімге жатады.";

      38) 114-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) үстеме пайда салығынан басқа, салық төлеушінің салық салу объектілері бойынша Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттің бюджетіне төленген, оның ішінде осы Кодекстің 599, 601-баптарында белгіленген тәртіппен есепке жатқызуды жүргізу жолымен төленген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер есептелген және есепке жазылған шекте шегерімге жатады.";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Алдыңғы салық кезеңдері үшін есепке жазылған, есептелген және ағымдағы салық кезеңінде төленген, оның ішінде осы Кодекстің 599, 601-баптарында белгіленген тәртіппен есепке жатқызуды жүргізу жолымен төленген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ағымдағы салық кезеңінде шегерімге жатады.";

      39) 116-баптың 2-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес амортизациялық аударымдарды есептеу жүргізілмейтін активтер;";
      11) тармақша "сәйкес" деген сөзден кейін "жылдық жиынтық табыстан қосымша шегерімдер құқығы беріле отырып," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "11-1) 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін шегерімге жатқызылған құн бөлігінде Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес корпоративтік табыс салығын төлеуден босату ұсыныла отырып, 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген активтер;";

      40) 117-бап мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
      "10. Салық төлеуші Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес корпоративтік табыс салығын төлеуден босату ұсыныла отырып, 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін және (немесе) одан кейін пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін шегерімге жатқызылмаған құн бөлігінде топтардың (кіші топтардың) жекелеген құндық балансын қалыптастыруға міндетті.";

      41) 118-баптың 2-тармағында:
      бірінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;
      екінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;
      үшінші абзацта:
      "6, 12, 13-тармақтары" деген сөздер "6-тармағы, 12-тармағының екінші бөлігі, 13-тармағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

      42) 120-бапта:
      2-тармақтың бірінші абзацындағы "Әрбір" деген сөз "Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, әрбір" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Осы Кодекстің 117-бабының 10-тармағында көрсетілген топтардың (кіші топтардың) құндық баланстары бойынша амортизациялық аударымдар салық кезеңінің соңында топтардың (кіші топтардың) мұндай құндық баланстарына осы бапта белгіленген амортизацияның шекті нормаларын қолдану жолымен айқындалады.";

      43) 121-бапта:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      43) тармақшаның екінші абзацы 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      2-тармақтағы "кіші топтың немесе" деген сөздер алып тасталсын;
       РҚАО-ның ескертпесі!
      43) тармақшаның үшінші абзацы 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      4-тармақтағы "тиісті қаржы жылына белгіленген" деген сөздер "белгіленген және салық кезеңінің соңғы күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      44) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      44) 122-бапта:
      2-тармақта:
      бірінші бөліктегі "3-тармағында" деген сөздер "3 және 6-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) мыналарда:
      осы тармақтың 1) тармақшасында;
      коммерциялық табудан кейін өндіру басталған кезге дейінгі кезеңде - осы Кодекстің 116-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында;
      осы Кодекстің 116-бабы 2-тармағының 6), 13) тармақшаларында көрсетілген активтерді қоспағанда, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары мен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде ескерілетін және табыс алуға бағытталған қызметке пайдалануға арналған негізгі құралдарға, жылжымайтын мүлікке инвестицияларға, материалдық емес және биологиялық активтерге қатысты шегерімге жол беріледі.";
      3-тармақтың екінші бөлігіндегі "іс жүзінде жүргізілген" деген сөздер "бухгалтерлік есепте активтердің баланстық құнын ұлғайтуға жатқызылған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Осы Кодекстің 116-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген активтер бойынша пайдалы қазбаларды коммерциялық табудан кейін өндіру басталған кезден бастап шеккен келесі шығыстардың бухгалтерлік есепте мұндай активтердің баланстық құнын ұлғайтуға жатқызылатын сомасы салық кезеңінің соңында, оның ішінде мұндай сома салық кезеңінің соңында нөлге тең болған жағдайда осы Кодекстің 111-бабының 1-тармағында көзделген амортизацияланатын активтердің тобы бойынша жинақталған шығыстардың сомасын ұлғайтады.
      Осы тармақта көзделген келесі шығыстар салық салу мақсатында олар бухгалтерлік есепте активтердің баланстық құнын ұлғайтуға жатқызылған салық кезеңінде танылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      45) тармақша 2012.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      45) 123-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "бөлуге жатпаса, преференция объектілеріне жатқызылады" деген сөздер "бөлуге жатпаса;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілетін активтер болып табылмаса, преференция объектілеріне жатқызылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      46) - 51) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      46) 125-баптың 2-тармағында:
      бірінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;
      екінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;
      үшінші абзацта:
      "6, 12, 13-тармақтары" деген сөздер "6-тармағы, 12-тармағының екінші бөлігі, 13-тармағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

      47) 130-баптың 2-тармағындағы "шығыстарға" деген сөз
"шегерімдерге" деген сөзбен ауыстырылсын;

      48) 132-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Табыстар мен шегерімдерді түзету осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдайлар басталған салық кезеңінде жүргізіледі.";

      49) 136-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Осы Кодекстің 87-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген, амортизацияға жатпайтын активтердің өткізілу құны мен бастапқы құнының арасындағы теріс айырма осындай активтерді өткізуден шеккен залал болып табылады.";

      50) 137-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Осы Кодекстің 87-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген, амортизацияға жатпайтын активтерді өткізуден шеккен залалдар осы Кодекстің 87-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген, амортизацияға жатпайтын активтерді өткізу кезінде алынған құн өсімінен түскен табыс есебінен өтеледі.
      Егер бұл залалдар орын алған кезеңінде өтеле алмаса, онда олар келесі қоса алғандағы он жылға ауыстырылуы және осы Кодекстің 87-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген, амортизацияға жатпайтын активтерді өткізу кезінде алынған құн өсімінен түскен табыс есебінен өтелуі мүмкін.";

      51) 139-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Таза табысқа салынатын корпоративтік табыс салығын және төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын қоспағанда, корпоративтік табыс салығы салық кезеңі үшін мынадай тәртіппен есептеледі:
      осы Кодекстің 147-бабының 1-тармағында немесе 2-тармағында белгіленген ставканың және осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 137-бабына сәйкес ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылған салық салынатын табыстың көбейтіндісі
      алу
      корпоративтік табыс салығының осы Кодекстің 223-бабына сәйкес есебіне жатқызу жүзеге асырылатын сомасы
      алу
      салық кезеңінде ұтыс түріндегі табыстан төлем көзінен ұсталынған корпоративтік табыс салығының осы баптың 2-тармағына сәйкес есебіне жатқызу жүзеге асырылатын сомасы
      алу
      сыйақы түріндегі табыстан төлем көзінен ұсталынған корпоративтік табыс салығының осы баптың 3-тармағына сәйкес өткен салық кезеңдерінен ауыстырылған сомасы
      алу
      салық кезеңінде сыйақы түріндегі табыстан төлем көзінен ұсталынған корпоративтік табыс салығының осы баптың 2-тармағына сәйкес есебіне жатқызу жүзеге асырылатын сомасы.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      52) тармақшаның екінші - төртінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      52) 141-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы "алдыңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "жаңадан құрылған" деген сөздер "егер осы баптың 11-тармағында өзгеше белгіленбесе, жаңадан құрылған (пайда болған)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      52) тармақшаның бесінші - тоғызыншы абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету мерзімін ұзарту кезіңде:
      1) алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны тапсырғаннан кейінгі кезең үшін төленуге жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасы осы баптың 6-тармағында белгіленген тәртіппен, оның ішінде алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету мерзімі ұзартылған кезең үшін есептеледі;
      2) салық төлеуші алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны тапсырғаннан кейінгі кезең үшін төленуге жататын аванстық төлемнің болжамды сомасын негізге ала отырып, көрсетілген декларацияны табыс ету мерзімі ұзартылатын кезең үшін аванстық төлемнің сомасын төлейді.
      Көрсетілген декларацияны табыс ету мерзімі ұзартылатын кезең үшін аванстық төлемдердің алдыңғы салық кезеңіне арналған корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны тапсырғаннан кейінгі кезең үшін төленуге жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебімен есептелген сомасы мен алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету мерзімі ұзартылатын кезең үшін төленген аванстық төлем сомасы арасындағы оң айырма корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлем жөніндегі берешек деп танылады.";
      РҚАО-ның ескертпесі!
      52) тармақшаның оныншы - он екінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:
      "11. Бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта құрылу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлға осындай қайта ұйымдастырылу жүзеге асырылған салық кезеңінде, сондай-ақ егер бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған заңды тұлға осындай қайта ұйымдастырылу жүзеге асырылған салық кезеңінде корпоративтік табыс салығын есептеген жағдайда, келесі екі салық кезеңі ішінде корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептейді.
      Бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылу жүзеге асырылған салық кезеңінде, сондай-ақ келесі екі салық кезеңі ішінде алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс еткенге дейінгі және одан кейінгі кезең үшін төленуге жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлға ағымдағы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығының болжамды сомасын негізге ала отырып есептейді.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      53) - 54) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      3) 143-баптың 2-тармағында:
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) репо операциялары бойынша сыйақы;";
      10) тармақшадағы "сыйақы төлем көзінен салық салуға жатпайды." деген сөздер "сыйақы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:
      "11) мыналарға:
      бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға;
      бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыратын ұйымдар арқылы заңды тұлғаларға төленетін борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы;
      12) осы Кодекстің 134-бабының 1-тармағында айқындалған коммерциялық емес ұйымдарға төленетін депозиттер бойынша сыйақы төлем көзінен салық салынуға жатпайды.";

      54) 144-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері төлем көзінен салық салынатын табыстарды төлеген жағдайда олар осы баптың мақсаттары үшін салық агенттері болып танылуы мүмкін.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      55) тармақша 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      55) 147-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Егер ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалардың осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомасына және осы Кодекстің 137-бабында белгіленген тәртіппен ауыстырылатын шығындар сомасына азайтылған салық салынатын табысы ауыл шаруашылығы өнімін, бал ара шаруашылығы өнімін өндіру жөніндегі, сондай-ақ өзі өндірген аталған өнімді қайта өңдеу мен өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырудан алынған жағдайда, мұндай табыс 10 проценттік ставка бойынша салық салынуға жатады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      56) тармақшаның екінші - он бірінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      56) 150-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктің 3) тармақшасы мынадай мазмұндағы жиырма үшінші - отыз бірінші абзацтармен толықтырылсын:
      "электр жабдықтары, оның ішінде электр-жарық беруші жабдықтар өндірісінің;
      жарық беруші аспаптар үшін шыны компоненттер өндірісінің;
      тамақ өнімдері өндірісінің;
      ағаш массасы және целлюлозалар, қағаз бен картон өндірісінің;
      жиhаз жасаудың;
      автокөлік құралдары, трейлерлер мен жартылай тіркемелер жасаудың;
      теміржол локомотивтерін және қозғалмалы құрам жасаудың;
      әуе және ғарыш ұшу аппараттарын жасаудың;
      негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өндірісінің;";
      РҚАО-ның ескертпесі!
      56) тармақшаның он екінші абзацы 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      екінші бөліктегі "(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)" деген сөздер ", жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      57) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі
      57) 154-баптың 1-тармағында:
      "аударуды" деген сөзден кейін ", сондай-ақ салық есептілігін табыс етуді" деген сөздермен толықтырылсын;
      "25-тарауында" деген сөздер "19 және 25-тарауларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      58) тармақшаның екінші - төртінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      58) 155-баптың 3-тармағында:
      3) тармақшадағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және мұндай төлемдерді есепке жазу күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшаның үшінші және төртінші абзацтарындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      26) тармақшадағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және мұндай мүлікті беру күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      58) тармақшаның бесінші - алтыншы абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      мынадай мазмұндағы 27) тармақшамен толықтырылсын:
      "27) адамдарды қабылдау және оларға қызмет көрсету бойынша осы Кодекстің 102-бабына сәйкес жүргізілген өкілдік шығыстар.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      59) - 60) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      59) 156-бапта:
      1-тармақта:
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иелену;
      заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталының немесе акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 және одан көп проценті дивидендтерді төлеу күні жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкін құрау талаптары орындалған кездегі дивидендтер.
      Осы тармақшаның ережелері резидент заңды тұлғадан:
      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын табыс;
      заңды тұлғаның құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза табысының бір бөлігі;
      заңды тұлғаны таратқан кезде немесе қатысушылар салымдарының мөлшерін барабар азайту жолымен не қатысушылардың (қатысушының) үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен жарғылық капиталды азайтқан кезде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесін алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін табыс түрінде алынатын дивидендтерге ғана қолданылады;";
      9) тармақшадағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және мұндай ұтыстарды есептеу күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) мыналардың:
      Ұлы Отан соғысына қатысушылардың және оларға теңестірілген адамдардың;
      Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы ерен еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталған адамдардың;
      1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде 6 ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы ерен еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталмаған адамдардың;
      I, II, III топтардағы мүгедектердің;
      мүгедек баланың;
      "мүгедек бала" деген санаты бар адам он сегіз жасқа толғанға дейін - мұндай адамның ата-анасының бірінің;
      "бала кезінен мүгедек" деген себеппен мүгедек деп танылған адамның өмір бойына - оның ата-анасының бірінің республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының басында қолданыста болатын ең төменгі жалақының 55 еселенген мөлшері шегінде бір жылдағы табыстары;";
      14) тармақша алып тасталсын;
      18) тармақшаның бірінші абзацындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      24) тармақшаның алтыншы және жетінші абзацтарындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ "көзделген" деген сөзден кейін "мүгедек баланы," деген сөздермен толықтырылсын;

      60) 157-баптағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      61) - 62) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      61) 161-баптың 3-тармағының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық агентінің құрылымдық бөлімшелері қызметкерінің табыстары бойынша жеке табыс салығын төлеу құрылымдық бөлімшелер орналасқан жер бойынша тиісті бюджеттерге жүргізіледі.";

      62) 162-баптың 1-тармағында:
      "резиденттері жеке тұлғалардан" деген сөздер "азаматтары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардан жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияны" деген сөздер алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      63) - 65) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      63) 166-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және табысты есепке жазу күні қолданыста болатын ең төменгі жалақы мөлшеріндегі, табыс есебіне жазылатын тиісті айдағы сома. Бір жылдағы салық шегерімінің жалпы сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және ағымдағы жылдың әрбір айының басында қолданыста болатын ең төменгі жалақы мөлшерінің жалпы сомасынан аспауға тиіс;";
      6-тармақтың 1) тармақшасындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      64) 170-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Зейнетақы төлемдері түріндегі, төлем көзінен салық салынатын табыс осы Кодекстің 156-бабында көзделген түзетулер ескеріле отырып, салық салынуға жататын, осы бапта көзделген салық шегерімдері сомасына азайтылған зейнетақы төлемдері түріндегі табыс ретінде айқындалады. Бұл ретте, осы Кодекстің 156-бабында көзделген түзетулер мен салықтық шегерімдерді міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры ғана жүргізеді.";
      екінші бөліктің 1) тармақшасында:
      бірінші сөйлем "кәсіби жарналар," деген сөздер "кәсіби жарналар және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші сөйлемдегі "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және табысты есептеу күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшаның екінші сөйлеміндегі "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және табысты есептеу күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;

      65) 175-баптың 2-тармағы 1) тармақшасы екінші абзацының екінші сөйлеміндегі "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және табысты есептеу күні қолданыста болатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      66) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      66) 177-бап мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Осы баптың бірінші бөлігінің 2 және 3) тармақшаларында көрсетілген табыстар мүліктік табыс болып табылмайды.
      Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден түсетін табыстарды қоспағанда, осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында және 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген табыстар басқа да табыстар болып табылмайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      67) - 74) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      67) 180-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу жолымен сатып алынған жылжымайтын мүлікті өткізу кезінде мүлікті өткізу құны мен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бағасы арасындағы оң айырма құн өсімі болып табылады.
      Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын жайдағы үлесті талап ету құқығын беру жолымен сатып алынған жылжымайтын мүлікті өткізу кезінде мүлікті өткізу құны мен салық төлеуші тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын жайдағы үлесті талап ету құқығын сатып алған құн арасындағы оң айырма құн өсімі болып табылады.";
      7-тармақтағы "4" деген цифр "5" деген цифрмен ауыстырылсын;

      68) 184-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "184-бап. Басқа табыстар

      1. Мыналар салық төлеушінің салық салуға жататын басқа да табыстарына жатады:
      1) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден түсетін табыстар;
      2) Қазақстан Республикасында аккредиттелген, салық агенттері болып табылмайтын дипломатиялық және соларға теңестірілген өкілдіктерге Қазақстан Республикасында қызметтер көрсетуден, жұмыстарды орындаудан түсетін табыстар;
      3) үй қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жасасқан еңбек шарттары бойынша алынған табыстары;
      4) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын жайдағы үлесті талап ету құқығын беруден түскен табыстар.
      2. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген табыстарға салық салу осы Кодекстің 27-тарауында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі.
      3. Талап ету құқығын беру құны мен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бағасы арасындағы оң айырма тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын жайдағы үлесті талап ету құқығын беруден түскен табыс болып табылады.
      4. Талап ету құқығын беру құны мен осындай құқықты бұрын сатып алған құн арасындағы оң айырма тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша талап ету құқығын беру жолымен бұрын сатып алынған, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын жайдағы үлесті талап ету құқығын беруден түскен табыс болып табылады.";

      69) 188-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының резиденттері Қазақстан Республикасында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары жерлердегі көздерден түсетін табыстарынан салықтар төлейді.";
      2-тармақтың бірінші және екінші бөліктеріндегі "алынған" деген сөздер "түсетін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      70) 189-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Егер жеке тұлға ағымдағы салық кезеңінде аяқталатын кез келген үздіксіз он екі айлық кезеңде кемінде күнтізбелік бір жүз сексен үш күн (келу және кету күндерін қоса алғанда) Қазақстан Республикасында болса, ол ағымдағы салық кезеңі үшін Қазақстан Республикасында тұрақты болған жеке тұлға деп танылады.
      Егер жеке тұлға Қазақстан Республикасында болуы аяқталатын жылдан кейінгі жылы резидент болмаса, ол осы тармақтың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасында болуының соңғы күнінен кейінгі кезең үшін резидент емес ретінде қарастырылады.";

      71) 190-баптың 2-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "шетелдіктің немесе шет мемлекеттегі азаматтығы жоқ адамның резиденттігін растайтын, осы Кодекстің 219-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін құжатты;";

      72) 191-бапта:
      2-тармақтың үшінші бөлігінің екінші сөйлемі алып тасталсын;
      3-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметін уәкілетті тұлға арқылы жүзеге асырған;";
      2) тармақшаның екінші сөйлеміндегі "3) тармақшасын" деген сөздер "3) тармақшасында көрсетілген қызметті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      73) 192-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшадағы "Республикасында" деген сөз "Республикасының аумағында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) мыналарды:
      Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлікке құқық немесе мүлікпен жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікті;
      Қазақстан Республикасының аумағындағы, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікті;
      резидент шығарған бағалы қағаздарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасында орналасқан резидент заңды тұлғаның, консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерін;
      егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай акциялары, қатысу үлестері немесе активтері құнының 50 және одан да көп процентін Қазақстан Республикасындағы мүлік құрайтын болса, резидент емес шығарған акцияларды, сондай-ақ резидент емес заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерін өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыстар;";
      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "19) өздеріне резидентке қатысты жүктелген басқарушылық міндеттерді орындауға байланысты, мұндай міндеттерді нақты орындайтын жеріне қарамастан, басшының гонорарлары және (немесе) басқару органының (директорлар кеңесінің немесе өзге де органның) мүшелері алатын өзге де төлемдер;";
      29) тармақшадағы "Республикасындағы" деген сөздер "Республикасының аумағындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      74) 193-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қызметін тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның осы Кодекстің 192-бабында айқындалған табыстарына шегерімдер жүзеге асырылмай, төлем көзінен табыс салығы салынады.
      Бұл ретте төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығының сомасын салық агенті осы Кодекстің 192-бабында көрсетілген, төлем көзінен салық салынатын табыстардың сомасына осы Кодекстің 194-бабында белгіленген ставкаларды қолдану арқылы есептейді.";
      3-тармақта:
      бірінші абзацтағы "болып табылатын" деген сөздер "деп танылған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) заңды тұлғаға, оның ішінде Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емеске жүктеледі.
      Бұл ретте резидент емес заңды тұлға оның филиалы, өкілдігі немесе филиал немесе өкілдік ашпаған тұрақты мекемесі Қазақстан Республикасының салық органдарында тіркеу есебіне қойылған күннен бастап салық агенті болып танылады;";
      5-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иелену;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның немесе консорциумының жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнының 50 және одан да көп проценті дивидендтерді төлеу күні Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылмайтын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкін құрау талаптары орындалған кездегі дивидендтер салық салуға жатпайды.
      Осы тармақшаның ережелері резидент заңды тұлғадан:
      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын табыс;
      заңды тұлға оның құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза табыстың бір бөлігі;
      заңды тұлғаны таратқан кезде немесе қатысушылар салымдарының мөлшерін барабар азайту жолымен не қатысушылардың (қатысушының) үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен жарғылық капиталды азайтқан кезде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы заңды тұлғаға қатысу үлесін алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін табыс түрінде алынған дивидендтерге ғана қолданылады;";
      7) тармақша "қоспағанда," деген сөзден кейін "егер осы тармақтың 8) тармақшасында өзгеше белгіленбесе," деген сөздермен толықтырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      75) - 76) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      75) 194-баптың 2) тармақшасы "192-бабының" деген сөздерден кейін "1-тармағының" деген сөздермен толықтырылсын;

      76) 197-бапта:
      тақырып пен 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "197-бап. Қазақстан Республикасындағы мүлікті және Қазақстан
                Республикасында жер қойнауын пайдалануға байланысты
                акцияларды, қатысу үлестерін өткізу кезінде құн
                өсімінен түсетін табыстардан салықты есептеу,
                ұстау және аудару

      1. Осы бап мыналарды:
      1) Қазақстан Республикасының аумағындағы мүлікке құқық немесе мүлікпен жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікті;
      2) Қазақстан Республикасының аумағындағы, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікті;
      3) резидент шығарған акцияларды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына немесе қатысушысы (қатысушылары) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) болып табылатын консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерін;
      4) егер аталған заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнының 50 және одан да көп проценті осындай өткізу күніне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) болып табылатын тұлғаның (тұлғалардың) мүлкін құраса, резидент шығарған акцияларды және резидент заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерін;
      5) егер аталған резидент емес заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнының 50 және одан да көп проценті осындай өткізу күніне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) болып табылатын тұлғаның (тұлғалардың) мүлкін құраса, резидент емес шығарған акцияларды және резидент емес заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерін өткізу кезінде резидент еместің құн өсімінен түсетін табыстарына қолданылады.
      Бұл ретте құн өсімі осы Кодекстің 87-бабына сәйкес айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Осы Кодекстің осы бабы мен 133, 156, 193 және 201-баптарының мақсаттары үшін жер қойнауын пайдаланушының (жер қойнауын пайдаланушылардың) акцияларды (қатысу үлестерін) өткізу күнгі заңды тұлғаның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнындағы мүлік үлесі оның (олардың) акцияларын (қатысу үлестерін) заңды түлға иеленетін, акциялары (қатысу үлестері) осындай заңды тұлға активтерінің жалпы құнына өткізілетін Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушысы (жер қойнауын пайдаланушылары) мүлкінің құны сомасының арақатынасы ретінде айқындалады.
      Осы Кодекстің осы бабы мен 133, 156, 193 және 201-баптарының мақсаттары үшін жер қойнауын пайдаланушының (жер қойнауын пайдаланушылардың) қатысу үлестерін өткізу күнгі консорциумға қатысу үлестерінің құнындағы мүлік үлесі олардың акцияларын (қатысу үлестерін) қатысу үлестері өткізілетін консорциумға қатысушылар иеленетін Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушысы (жер қойнауын пайдаланушылары) мүлкінің құны сомасының осындай қатысушылар активтерінің жалпы құны сомасына арақатынасы ретінде айқындалады.
      Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушысы (оның ұйымдық-құқықтық нысанына қарай) мүлкінің құны:
      акциялары (қатысу үлестері) өткізілетін заңды тұлға иеленетін, Қазақстан Республикасының осындай жер қойнауын пайдаланушысындағы қатысу үлесінің;
      акциялары (қатысу үлестері) өткізілетін заңды тұлға иеленетін, Қазақстан Республикасының осындай жер қойнауын пайдаланушысы шығарған акциялардың баланстық құны болып танылады.
      Акциялары (қатысу үлестері) өткізілетін заңды тұлғаның барлық активтерінің баланстық құн сомасы осындай заңды тұлға активтерінің жалпы құны болып танылады.
      Активтердің баланстық құны акциялары (қатысу үлестері) өткізілетін заңды тұлғаның немесе қатысу үлестері өткізілетін консорциум қатысушыларының осындай заңды тұлға немесе консорциум құрылған мемлекет заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған және бекітілген:
      акциялардың (қатысу үлестерінің) меншік құқығы сатып алушыға берілген күнгі жеке қаржы есептілігінің;
      акциялардың (қатысу үлестерінің) меншік құқығы сатып алушыға берілген күні жеке қаржы есептілігі болмаған кезде акциялардың (қатысу үлестерінің) меншік құқығы сатып алушыға берілген күннің алдындағы соңғы есепті күнгі жеке қаржы есептілігінің деректері негізінде айқындалады.
      Тұлғалар (резиденттер және резидент еместер) Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушыларының (жер қойнауын пайдаланушының) акцияларын (қатысу үлестерін) иеленетін заңды тұлғаның немесе консорциумның акцияларын (қатысу үлестерін) өткізген кезде осы баптың осы тармағының және 1-тармағы 3) және 4) тармақшаларының ережелерін қолданады.
      Осы Кодекстің мақсаттары үшін жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғаның (тұлғалардың) акцияларды (қатысу үлестерін) өткізу күнгі заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнындағы мүлкінің үлесін айқындау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      77) - 81) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      77) 198-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер осы Кодекстің 200-бабында өзгеше белгіленбесе, резидент емес заңды тұлғаның салық салынатын табысын анықтау, оның Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырудан түсетін табысынан корпоративтік табыс салығын есептеу мен төлеу осы Кодекстің осы бабының және 83 — 149-баптарының ережелеріне сәйкес жүргізіледі.";

      78) 200-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "200-бап. Жекелеген жағдайларда табыстарға салық салу тәртібі

      1. Резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты мекемесі біреуден артық болған жағдайда резидент емес корпоративтік табыс салығын осы резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемелерінің бірі арқылы оның тұрақты мекемелерінің тобы бойынша жиынтық түрде төлеуге құқылы.
      Бұл ретте резидент емес заңды тұлға есепті салық кезеңінің алдындағы жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей:
      1) уәкілетті органды - тұрақты мекемелердің қайсысы корпоративтік табыс салығын есептеуді және төлеуді жүргізетіні туралы;
      2) тұрақты мекемелері орналасқан жердегі салық органдарын — таңдап алынған тұрақты мекеме өзінің барлық тұрақты мекемелері бойынша бюджетке салық төлеуді жүргізетіні туралы жазбаша нысанда хабардар етуге тиіс.
      Бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасы мұндай жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемелерінің салық салынатын табыстарының жиынтығынан есептеледі.
      Бұл ретте таңдап алынған тұрақты мекеме өзінің орналасқан жері бойынша резидент емес заңды тұлғаның осындай тұрақты мекемелерінің бүкіл тобы бойынша корпоративтік табыс салығы бойынша жалпы декларацияны табыс етуге тиіс.
      2. Осы Кодекстің 198-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында және 3-тармағында көрсетілген табыстарды төлеуді жүзеге асыратын салық агенті бір мезгілде:
      1) резидент емес заңды тұлғаның филиалымен, өкілдігімен, Қазақстан Республикасындағы қызметін филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғамен жасалған келісімшарт болмаған;
      2) өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша филиал, өкілдік ашпай резидент емес заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі, тұрақты мекемесі жазып берген шот-фактура болмаған жағдайларда көрсетілген табыстардан табыс салығын есептеуді, ұстауды және аударуды осы Кодекстің 194-бабының 1) тармақшасында белгіленген ставка бойынша шегерімдерді жүзеге асырмай жүргізеді.
      Салық агенті резидент емес заңды тұлғаның табыстарынан төлем көзінен ұстаған табыс салығы аталған резидент емес заңды тұлғаның тұрақты мекемесінің салық міндеттемелерін өтеу шотына есепке алуға жатқызылады.
      Бұл ретте Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға тұрақты мекеме құрылған күннен бастап корпоративтік табыс салығын осы Кодекстің 198 және 199-баптарына сәйкес ретроспективті тәртіппен есептейді және тұрақты мекеменің орналасқан жері бойынша салық органына көрсетілген табыстарды қоса отырып, корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс етеді.
      Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға есептеген корпоративтік табыс салығының сомасы осы тармаққа сәйкес осындай резидент емес заңды тұлғаның табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасына азайтылады. Азайту салық агентінің салықты ұстағанын растайтын құжаттар болған кезде жүргізіледі.
      Осы тармаққа сәйкес резидент емес заңды тұлғаның табыстарынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасы мен Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға есептеген корпоративтік табыс салығының сомасы арасындағы оң айырма қоса алғандағы келесі он салық кезеңіне ауыстырылады және осы салық кезеңдерінің бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын біртіндеп азайтады.";

      79) 201-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі "Резидент" деген сөз "Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе,резидент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) заңды тұлғаға, оның ішінде Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емеске жүктеледі.
      Бұл ретте резидент емес заңды тұлға оның филиалы, өкілдігі немесе филиал немесе өкілдік ашпаған тұрақты мекемесі Қазақстан Республикасының салық органдарында тіркеу есебіне қойылған күннен бастап салық агенті болып танылады;";
      8-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) бір мезгілде мынадай:
      акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иелену;
      дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның немесе консорциумының жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнының 50 және одан да көп проценті дивидендтерді төлеу күні Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) болып табылмайтын тұлғаның (тұлғалардың) мүлкін құрау талаптары орындалған кездегі дивидендтер салық салуға жатпайды.
      Осы тармақшаның ережелері резидент заңды тұлғадан:
      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын табыс;
      заңды тұлға оның құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза табыстың бір бөлігі;
      заңды тұлғаны таратқан кезде немесе қатысушылар салымдарының мөлшерін барабар азайту жолымен не қатысушылардың (қатысушының) үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен жарғылық капиталды азайтқан кезде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесін алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін табыс түрінде алынған дивидендтерге ғана қолданылады;";

      80) 203-баптың тақырыбы мен мәтініндегі "табыс ететін жеке табыс салығы мен табыстардан әлеуметтік салық бойынша" деген сөздер "бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      81) 208-баптың 7-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақшасындағы "құны;" деген сөз "құны ашып көрсетілуге тиіс." деген сөздермен ауыстырылып, 4) тармақшасы алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      82) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      82) 212-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер резидент емес табыстарды түпкілікті алушы болып табылса және халықаралық шарт жасасқан елдің резиденті болып табылса, мұндай резидент емеске табыс төлеу кезінде немесе резидент еместің табысын шегерімге жатқызу кезінде салық агентінің тиісті халықаралық шартта көзделген салық салудан босатуды немесе төмендетілген салық ставкасын дербес қолдануға құқығы бар.
      Халықаралық шартты салық салудан босату немесе төмендетілген салық ставкасын пайдалану бөлігінде қолдануға резидент емес салық агентіне осы Кодекстің 219-бабы 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін, резиденттікті растайтын құжатты табыс еткен жағдайда ғана рұқсат етіледі.
      Бұл ретте резиденттікті растайтын құжатты резидент емес салық агентіне осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, бірінші болып басталатын мынадай күндердің бірінен:
      1) резидент емеске табыс төлеу жүргізілген немесе резидент еместің төленбеген табыстары шегерімге жатқызылған күнтізбелік жылдың 31 желтоқсанынан;
      2) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесі бойынша есепті салық кезеңінің жоспарлы салық тексеруін жүргізудің басталуынан;
      3) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесі бойынша есепті салық кезеңінің жоспардан тыс салық тексеруі аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етеді. Жоспардан тыс салық тексеруінің аяқталған күні нұсқамаға сәйкес айқындалады.
      2. Резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған дивидендтеріне, сыйақыларына және роялтиіне халықаралық шарт ережелеріне сәйкес табыс салығының төмендетілген ставкасын қолдану мақсатында табыстарды пайдалану және оларға билік ету тәсілдерін дербес анықтауға құқығы бар тұлғаны табыстарды түпкілікті (іс жүзінде) алушы (иеленуші) деп түсіну керек.
      Бұл ретте табысты иелену құқықтары жоқ, мұндай табысқа қатысты делдал, оның ішінде агент, номиналды ұстаушы болып табылатын тұлға табысты түпкілікті (іс жүзінде) алушы (иеленуші) бола алмайды.
      Егер шартқа (келісімшартқа) сәйкес сыйақы төлеу делдал арқылы жүзеге асырылған жағдайда бір мезгілде мынадай талаптар орындалған:
      1) шартта (келісімшартта) сыйақыны делдал арқылы түпкілікті (нақты) алушы (иеленуші) болып табылатын әрбір тұлға бойынша осындай тұлғаның деректерін (жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауын; бар болған жағдайда инкорпорация еліндегі салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын); инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, сыйақы сомалары көрсетілген;
      2) сыйақыны түпкілікті (нақты) алушы (иеленуші) Қазақстан Республикасы онымен халықаралық шарт жасасқан елдің резиденті болып табылған;
      3) салық агентіне осы Кодекстің 219-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес сыйақыны түпкілікті (нақты) алушы (иеленуші) болып табылатын тұлғаның резиденттігін растайтын құжат ұсынылған кезде салық агентінің осындай табысты түпкілікті (нақты) алушы (иеленуші) резиденті болып табылатын мемлекетпен тиісті халықаралық шартта көзделген, табыс салығының төмендетілген ставкасын қолдануға да құқығы бар.
      Бұл ретте резиденттікті растайтын құжат салық агентіне бірінші болып басталатын мынадай күндердің бірінен:
      1) резидент еместің делдалға табыс төлемін жүргізген немесе резидент еместің делдалға төлемеген табыстары шегерімге жатқызылған күнтізбелік жылдың 31 желтоқсанынан;
      2) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесі бойынша есепті салық кезеңінің жоспарлы салық тексеруін жүргізудің басталуынан;
      3) төлем көзінен ұсталатын табыс салығы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесі бойынша есепті салық кезеңінің жоспардан тыс салық тексеруі аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етеді. Жоспардан тыс салық тексеруінің аяқталған күні нұсқамаға сәйкес айқындалады.";
      3-тармақтың 3) тармақшасының екінші абзацы "тізілімінен" деген сөзден кейін "(акционерлердің тізілімінен немесе резидент емес тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де ұқсас құжаттан)" деген сөздермен толықтырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      83) - 86) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      83) 217-бапта:
      7-тармақтың екінші бөлігінің 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) өтініште көрсетілген деректердің дұрыстығы;";
      16-тармақтың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацта:
      "келіспеген" деген сөзден кейін "немесе салық органының шешімі болмаған" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жағдайда" деген сөз "жағдайларда" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "шешім болмаған жағдайда" деген сөздер "салық органының шешімі жоқ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      84) 219-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) резидент емес заңды тұлғаның құрылтайшыларын (қатысушыларын) және мажоритарлық акционерлерін көрсете отырып, құрылтай құжаттарының нотариаттық куәландырылған көшірмелері не сауда тізілімінен (акционерлердің тізілімінен немесе резидент емес тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де ұқсас құжаттан) үзінді көшірмелер;";

      85) 223-баптың 1-тармағының екінші бөлігі "органы" деген сөзден кейін "берген және" деген сөздермен толықтырылсын;

      86) 225-баптың 3-тармағы екінші бөлігі 3) тармақшасының екінші абзацындағы "құжаттардың) нотариаттық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге міндетті." деген сөздер "құжаттардың);" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаттың (бар болса) нотариаттық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге міндетті.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      87) тармақшаның екінші - бесінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      87) 231-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:
      "кепіл берушінің кепілге берілген мүлікті (тауарды) борыштың төленбеуі жағдайында беруін;";
      5) тармақша алып тасталсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      87) тармақшаның алтыншы абзацы 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      3-тармақтың 3) тармақшасындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тауарды беру не сыйға тарту күніне қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      88) - 90) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      88) 235-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "ресімдеу" деген сөз "жазып беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      89) 238-бап мынадай мазмұндағы 16 және 17-тармақтармен толықтырылсын:
      "16. Мерзімді баспасөз басылымдарын және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін, оған қоса олардың жалпыға бірдей қолжетімді телекоммуникациялық желілердің интернет-ресурсында орналасқан өнімдерін өткізген кезде салық салынатын айналымның мөлшері есепті салық кезеңінде мерзімді баспасөз басылымдарын және өзге де бұқаралық ақпарат құралдары өнімдерінің өткізілген бөлігіне келетін құны негізінде айқындалады.
      17. Осы Кодекстің 78-бабында белгіленген талаптар бұзылған жағдайда мүлікті қаржы лизингіне беру кезіндегі салықтан босатылған айналым мөлшері осы Кодекстің 237-бабының 6-тармағында көрсетілген айналым жасалған күннен бастап салық салынатын болып танылады.";

      90) 244-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      "теңіз көлігінде - коносамент немесе теңіз жүк құжаты;";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      91) - 92) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      91) 248-бапта:
      20) тармақшаның үшінші абзацындағы "операцияларын өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады." деген сөздер "операциялары;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:
      "21) бажсыз сауда дүкенінің кеден режиміне орналастырылған тауарларды өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.";

      92) 249-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      93) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      93) 256-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "ұсынған" деген сөздер "жазып берген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы "ұсынылған" деген сөз "жазып берілген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "бұқаралық ақпарат құралының өзге де өнімінің" деген сөздер "өзге де бұқаралық ақпарат құралдары өнімдерінің, оған қоса олардың жалпыға бірдей қолжетімді телекоммуникациялық желілердің интернет-ресурсында орналасқан өнімдерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) тармақшаның үшінші абзацындағы "авиациялық" деген сөз "әуе" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөліктегі "осы баптың 4-тармағында" деген сөздер "осы бапта" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөлік алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Босатылған айналымның мақсаттары үшін сатып алынған, бірақ салық салынатын айналымның мақсаттары үшін пайдаланылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша өнім берушілер жазып берген шот-фактуралардағы қосылған күн салығының сомасы олар салық салынатын айналым мақсаттары үшін пайдаланылған салық кезеңінде осы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алынған күні қолданыста болған ставка бойынша есепке жатқызылуға жатады.
      3-2. Аяқталмаған құрылыс объектісін өткізген жағдайда бұрын осы Кодекстің 249-бабына сәйкес қосылған құн салығынан босатылған айналым түрінде өткізуге арналған осы объектінің құрылысы процесінде пайдаланылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған күн салығы аяқталмаған құрылыс объектісін өткізу жүзеге асырылған салық кезеңінде аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған күні қолданыста болған ставка бойынша есепке жатқызылуға жатады.";
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Егер шот-фактураны жазып беру осы Кодекстің 263-бабы 7-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасау күнінен кейін жүзеге асырылса, қосылған құн салығы шот-фактураны жазып беру күні тура келетін салық кезеңінде есепке жатқызылады.
      Осы Кодекстің 263-бабының 20-тармағында көрсетілген жағдайларда лизинг алушы қосылған құн салығын лизинг берушінің осы Кодекстің 237-бабының 6-тармағында көрсетілген өткізу бойынша айналымды жасаған күні тура келетін салық кезеңінде есепке жатқызады.";

      94) 257 және 260-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      94) тармақшаның екінші - сегізінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.

      "257-бап. Есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы

      1. Қосылған құн салығы, егер:
      1) осы тармақта өзгеше көзделмесе, салық салынатын айналым мақсаттарында пайдаланылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;
      2) негізгі құралдар ретінде сатып алынатын жеңіл автомобильдерді;
      3) шот-фактуралары осы Кодексте белгіленген талаптар сақталмай жазып берілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алуға байланысты төленуге жататын болса, есепке жазылмайды және осы Кодекстің 100-бабының 12-тармағында белгіленген тәртіппен ескеріледі.
      Қосылған құн салығы, егер ол салық салынбайтын айналымның мақсаттары үшін пайдалануға арналған (пайдаланылған), оның болуына байланысты салық төлеуші осы Кодекстің 260 және 261-баптарына сәйкес барабарлық әдісті қолданған (қолданатын) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алуға байланысты төленуге жататын болса, есепке жатқызылады.
      2. Мүлікті (тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз негізде алған кезде, осындай мүлікті алған тұлға осындай мүлікті өтеусіз берген тұлғаның төлеуіне жататын қосылған құн салығының сомасын есепке жатқызбайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      94) тармақшаның тоғызыншы - жиырмасыншы абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      "260-бап. Қосылған құн салығы салынбайтын өткізу бойынша
                айналымдар болған кезде қосылған құн салығын есепке
                жатқызу тәртібі

      1. Салық салынбайтын айналымдардың мақсаттары үшін пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша өнім берушіге төленуге жататын және импорт бойынша қосылған қүн салығы, осы Кодекстің 257-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, есепке жатқызылмайды.
      2. Салық салынатын және салық салынбайтын айналымдар болған кезде қосылған құн салығын төлеушінің таңдауы бойынша барабарлық немесе бөлек әдіспен есепке жатқызылады.
      Есепке жатқызылған қосылған құн салығы сомасын анықтаудың таңдап алынған әдісі күнтізбелік жыл ішінде өзгертілмеуге тиіс.
      3. Осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес өткізу бойынша айналымдар салық салудан босатылатын объектілер құрылысын жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеуші салық салынатын айналымдардың және осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес салықтан босатылатын айналымдардың мақсаттары үшін пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн салығының сомаларын есепке жатқызудың бөлек әдісін қолдануға міндетті.
      4. Қосылған құн салығын төлеушіде:
      салық салынатын айналымдар;
      осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес салық салудан босатылатын айналымдар;
      басқа да салық салынбайтын айналымдар болған жағдайда, қосылған құн салығын төлеуші осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес қосылған құн салығынан босатылатын айналымдарды қоспағанда, салық салынатын айналымдар мен салық салынбайтын айналымдар бойынша есепке жатқызудың барабарлық әдісін қолдануға құқылы.
      5. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық кезеңінде есепке жатқызудың барабарлық және бөлек әдістерін бір мезгілде пайдаланатын қосылған құн салығын төлеушілер айналымның жалпы сомасындағы салық салынатын айналымның үлес салмағын айқындаған кезде есепке жатқызудың бөлек әдісі қолданылатын айналымдарды ескермейді.
      Бір мезгілде салық салынатын және салық салынбайтын айналымдардың мақсаттары үшін пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша есепке жатқызудың барабарлық әдісін қолданған кезде айналымның жалпы сомасындағы салық салынатын айналымның үлес салмағын айқындау үшін салық салынатын және салық салынбайтын айналымдардың жалпы сомасы ескеріледі.
      6. Осы бапқа сәйкес есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы осы Кодекстің 100-бабының 12-тармағында белгіленген тәртіппен ескеріледі.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      95) - 101) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      95) 262-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Есепке жатқызудың бөлек әдісін пайдаланатын қосылған құн салығын төлеушілердің бір мезгілде салық салынатын және салық салынбайтын айналымдар мақсаттарында пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн салығының сомасы бөлігінде барабарлық әдісті қолдануға құқығы бар.";

      96) 263-бапта:
      2-тармақтағы "ресімдеуге" деген сөз "жазып беруге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың 2) тармақшасындағы "толтырылған" деген сөз "жазып берілген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы Кодекстің 78-бабында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда лизинг беруші "Салық кодексінің 78-бабы сақталмаған" деген белгісі бар шот-фактура немесе қосымша шот-фактура жазып береді.";
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, шот-фактура айналым жасалған күннен бұрын жазылмайды және өткізу бойынша айналым жасалған күннен кейінгі бес күннен кешіктірілмей жазып беріледі.
      Қосылған құн салығын төлеуші:
      қосылған құн салығы салынатын электр энергиясын, суды, газды, байланыс қызметін көрсетуді, коммуналдық қызмет көрсетуді, темір жол тасымалдарын, сондай-ақ көлік-экспедиторлық қызмет көрсетуді, банк операцияларын өткізу кезінде оның қорытындысы бойынша шот-фактура жазып берілетін айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей күнтізбелік айдың қорытындылары бойынша;
      есептелген сыйақы сомасы бөлігінде мүлікті қаржы лизингіне беру кезінде оның қорытындысы бойынша шот-фактура жазып берілетін тоқсаннан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей күнтізбелік тоқсанның қорытындылары бойынша шот-фактураны жазып беруге құқылы.";
      15-тармақтың 2) тармақшасының мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;
      18-тармақтың екінші бөлігіндегі "ұсынған" деген сөздер "жазып берген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "19. Тапсырма шартына сәйкес келетін талаптармен өткізілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алушыға шот-фактураны жазып беруді сенім білдіруші (осы Кодекстің 233-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда - сенім білдірілген адам) осы бөлімде көзделген тәртіппен жүзеге асырады.";
      мынадай мазмұндағы 20-тармақпен толықтырылсын:
      "20. Осы Кодекстің 78-бабында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда лизинг беруші көрсетілген сақталмаушылық болған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей:
      мүлікті қаржы лизингіне беру бойынша - қосымша шот-фактура жазып беруге міндетті, онда қосылған құн салығы көрсетіле отырып, сыйақы сомасы қосылмаған босатылған айналымдардың теріс мәні және салық салынатын айналымдардың оң мәні қамтылуға тиіс;
      мүлікті қаржы лизингіне беру бойынша сыйақының есепке жазылған сомалары бөлігінде - қосымша шот-фактуралар жазып беруге міндетті, оларда қосылған құн салығы көрсетіле отырып, босатылған айналымдардың теріс мәні және салық салынатын айналымдардың оң мәні қамтылуға тиіс";

      97) 264-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігіндегі "берген" деген сөз "жазып берген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөліктегі "данада жасайды" деген сөздер "дана етіп жазып береді" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөліктің 1) тармақшасындағы "жасалған" деген сөз "жазып берілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      98) 265-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "265-бап. Қосымша шот-фактураларды жазып беру

      1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші осы баптың 2-тармағында белгіленген тәртіппен қосымша шот-фактураны мынадай:
      1) осы Кодекстің 239-бабына сәйкес салық салынатын айналым мөлшері түзетілген;
      2) бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес болған:
      тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші шот-фактураны осы Кодекстің 263-бабында көзделген жағдайларда осындай шот-фактура жазып берілген күні қолданыста болған салық ставкасы бойынша есептелген қосылған құн салығы сомасын корсете отырып, өткізу бойынша айналым жасалған күннен бұрын жазып берген;
      шот-фактура жазып берілген күні қолданыста болған қосылған құн салығы ставкасы осындай шот-фактура бойынша өткізу бойынша айналым жасалған күні қолданыста болған қосылған құн салығы ставкасынан өзгеше болған жағдайларда жазып береді.
      2. Қосымша шот-фактурада:
      1) қосымша шот-фактураның араб цифрларымен көрсетілетін реттік нөмірі және оның жазып берілген күні;
      2) қосымша шот-фактура жазып берілетін шот-фактураның араб цифрларымен көрсетілетін реттік нөмірі және жазып берілген күні;
      3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші мен алушының атауы, мекенжайы және сәйкестендіру нөмірі;
      4) қосылған құн салығының ставкасы;
      5) қосылған құн салығын есепке алмай, салық салынатын айналымды түзету мөлшері;
      6) қосылған құн салығының түзетілген сомасы көрсетіледі.
      3. Қосымша шот-фактураны тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші жазып береді және аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы растайды.";

      99) 267-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың 1) тармақшасын қолдану мақсатында қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады;";

      100) 275-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасының мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді;

      101) 276-бапта:
      3-тармақтың бірінші бөлігінде:
      "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және шот-фактураны жазып беру күні қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ең аз" деген сөздер "айлық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      үшінші бөліктегі "тауарлар сатып алынған, жұмыстар орындалған, қызметтер көрсетілген салық кезеңінен кейінгі он екі ай ішінде" деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөліктегі "тауарлар сатып алынған, жұмыстар орындалған, қызметтер көрсетілген салық кезеңінен кейінгі он екі ай ішінде" деген сөздер алып тасталсын;

      102) 279-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "279-бап. Акцизделетін тауарлар тізбесі

      Мыналар акцизделетін тауарлар болып табылады:
      1) спирттің барлық түрлері;
      2) алкоголь өнімі;
      3) құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 проценттен аспайтын сыра;
      4) темекі бұйымдары;
      5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны;
      6) микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, 10 немесе одан да көп адам тасымалдауға арналған, двигателінің көлемі 3000 текше сантиметрден асатын моторлы көлік құралдары;
      двигателінің көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, адамдар тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа);
      жүкке арналған платформасы және жүк бөлігінен қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргізуші кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиіндегі моторлы көлік құралдары;
      7) шикі мұнай, газ конденсаты.";

      103) 280-баптың 4-тармағында:
      1) тармақша кестесінің 20-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
      "

20.

8702-ден

     микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, 10 немесе одан да көп адам тасымалдауға арналған, двигателінің көлемі 3000 текше см-ден асатын моторлы көлік құралдары

100 теңге/ текше см


8703-тен

     двигателінің көлемі 3000 текше см-ден асатын, ең бастысы адамдар тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа)


8704-тен

     жүкке арналған платформасы және жүк бөлігінен қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргізуші кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиіндегі моторлы көлік құралдары

";

      2) тармақша мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:
      "Бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) бөлшек саудада өткізген кезде көлемнің өлшем бірлігі литр болып табылса, литрден тоннаға көшіру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

                   V х 0,730
              М = ----------- , мұнда:
                      1000

      М - өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) тоннадағы көлемі;
      V - өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) литрдегі көлемі;
      0,730 - бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) барлық түрлері үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.
      Дизель отынын бөлшек саудада өткізген кезде көлемнің өлшем бірлігі литр болып табылса, литрден тоннаға көшіру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

                   V х 0,769
              М = ----------- , мұнда:
                     1000

      М - өткізілген дизель отынының тоннадағы көлемі;
      V - өткізілген дизель отынының литрдегі көлемі;
      0,769 - дизель отыны үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      104) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      104) 310-баптың 10-тармағының үшінші бөлігіндегі "өндірістік немесе металлургиялық цехы" деген сөздер "қайта өңдеу, өндіріс немесе металлургия цехы (зауыт)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      105) тармақша 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      105) 313 және 314-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "313-бап. Төлеушілер

      Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын алу конкурсының жеңімпазы болған немесе жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер негізінде жер қойнауын пайдалану құқығын алған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдалануға арналған мынадай келісімшарттардың бірін:
      1) барлауға арналған келісімшартты;
      2) пайдалы қазбаларды өндіруге арналған келісімшартты жасасқан жеке немесе заңды тұлға қол қойылатын бонус төлеуші болып табылады.
      Осы баптың бірінші бөлігі 2) тармақшасының ережесі тиісті келісімшарт аумағында барлауға арналған келісімшарттың шеңберінде коммерциялық табуға байланысты өндіруге құқық алуға айрықша құқығының негізінде келісімшарт жасасқан жер қойнауын пайдаланушыларға қолданылмайды.

      314-бап. Қол қойылатын бонустың мөлшерін белгілеу тәртібі

      1. Қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшері жер қойнауын пайдалануға жасалатын әрбір келісімшарт үшін мынадай мөлшерде жеке белгіленеді:
      1) пайдалы қазбалардың бекітілген қорлары жоқ аумақта геологиялық барлау жүргізуге арналған келісімшарттар үшін:
      мұнай келісімшарттары үшін - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2800 еселенген мөлшері;
      техногендік минералды құралымдарды игеруге арналған келісімшарттарды қоспағанда, минералды шикізатты барлауға арналған келісімшарттар үшін - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 280 еселенген мөлшері;
      кең таралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары мен емдік балшықтар жөніндегі келісімшарттар үшін - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 40 еселенген мөлшері;
      2) өндіруге арналған келісімшарттар үшін:
      мұнай келісімшарттары үшін:
      егер қорлар бекітілмеген болса, - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшері;
      егер қорлар бекітілген болса, - (Қ х 0,04%) + (Қа х 0,01%) формуласы бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінен кем емес, мұнда:
      Қ - А, В, С1 өнеркәсіптік санаттары бойынша Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен шикі мұнайдың, газ конденсатының немесе табиғи газдың жиынтық қорларының құны;
      Қа - әлеуетті коммерциялық объектінің және Қ3 санатындағы болжамдық ресурстардың қорларын жедел есептеу үшін Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен және (немесе) көрсетілген Комиссия қорытындысында назарға алынған К2 санатындағы алдын ала бағаланған қорларының жиынтық құны;
      техногендік минералды құралымдарды игеруге арналған келісім шарттарды қоспағанда, минералды шикізат өндіруге арналған келісім шарттар үшін:
      егер қорлар бекітілмеген болса, - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 500 еселенген мөлшері;
      егер қорлар бекітілген болса, - (Қ х 0,01%) + (Қа х 0,005%) формуласы бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 500 еселенген мөлшерінен кем емес, мұнда:
      Қ - А, В, С1 өнеркәсіптік санаттары бойынша Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы бекіткен минералды шикізаттың жиынтық қорының құны;
      Қа - әлеуетті коммерциялық объектінің және болжамдық ресурстардың қорларын жедел есептеу үшін Қазақстан Республикасының Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия бекіткен және (немесе) көрсетілген Комиссия қорытындысында назарға алынған С2 санатындағы минералды шикізаттың алдын ала бағаланған қорларының жиынтық құны;
      кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары мен емдік балшықтарға арналған келісімшарттар үшін - (Қ х 0,01%) ) формуласы бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған, бірақ айлық есептік көрсеткіштің 120 еселенген мөлшерінен кем емес.
      Бұл ретте өндіруге арналған келісімшарттар үшін қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшері осы Кодекстің 319 - 322-баптарына сәйкес есептеп шығарылған коммерциялық табу бонусының сомасынан аз болуына болмайды;
      3) техногендік минералды құралымдарды қайта өңдеу келісімшарттары үшін - (Қ1 х 0,01%) формуласы бойынша, бірақ республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 300 еселенген мөлшерінен кем емес;
      4) сарқынды суларды ағызу үшін жер қойнауын барлауға, сондай-ақ барлауға және (немесе) өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттар үшін - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 400 еселенген мөлшері.
      2. Пайдалы қазбалар қорларының құны:
      1) шикі мұнай, газ конденсаты және табиғи газ үшін - қол қойылатын бонусты төлеу күніне белгіленген теңгенің тиісті шетел валютасына айырбас бағамын қолдана отырып, осы Кодекстің 334-бабына сәйкес конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күннің алдындағы күні шикі мұнайдың, газ конденсатының және табиғи газдың шетел валютасындағы бағасын бағамдаудың орташа арифметикалық мәні негізінде айқындалады. Бұл ретте шикі мұнай мен газ конденсатының Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік органы бекіткен қорларының құнын айқындау үшін мәні көрсетілген күні ең жоғары болып табылатын осы Кодекстің 334-бабының 3-тармағында көрсетілген шикі мұнайдың стандартты сортының бағасын бағамдаудың орташа арифметикалық мәні пайдаланылады;
      2) осы Кодекстің 338-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген пайдалы қазбалар үшін - қол қойылатын бонусты төлеу күніне белгіленген теңгенің тиісті шетел валютасына нарықтық айырбас бағамын қолдана отырып, осы Кодекстің 338-бабына сәйкес конкурс шарттары жарияланған немесе Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күннің алдындағы күні пайдалы қазбаның шетел валютасындағы бағасын бағамдаудың орташа арифметикалық мәні негізінде айқындалады.
      Конкурс шарттары жарияланған немесе тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған күннің алдындағы күні пайдалы қазбалардың тиісті түрлері бағаларының ресми бағамдауы жарияланбаған жағдайда, бұрын осындай бағалар бағамдауы жарияланған соңғы күн бағаларының ресми бағамдаулары пайдаланылады.
      Егер пайдалы қазбаларға биржалық баға белгіленбеген жағдайда, пайдалы қазбалардың тиісті түрлерін өндіруге арналған келісімшарттар үшін қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшері осы баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында белгіленген ең төменгі мөлшерде белгіленеді.
      3. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс өткізілгенге дейінгі қол қойылатын бонустың бастапқы мөлшері құзыретті органның конкурстық комиссиясының шешімі бойынша ұлғайтылуы мүмкін.
      4. Қол қойылатын бонустың бастапқыдан төмен емес сомадағы түпкілікті мөлшерін жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналып өткізілген конкурстың нәтижелері бойынша конкурстық комиссияның шешімі немесе жер қойнауын пайдаланушымен тікелей келіссөздер жүргізу нәтижелері бойынша құзыретті орган белгілейді және ол жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа енгізіледі.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      106) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      106) 315-бапта:
      тақырыбындағы "мерзімі" деген сөз "мерзімдері" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қол қойылатын бонус бюджетке салық төлеушінің тұрғылықты орны бойынша мынадай мерзімдерде:";
      1) тармақшадағы "заңнамасында белгіленген тәртіппен конкурс жеңімпазы деп жарияланған" деген сөздер "заңнамасына сәйкес конкурс жеңімпазы деп жариялаған немесе жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      107) - 109) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      107) 317320 және 323-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "317-бап. Жалпы ережелер

      1. Жер қойнауын пайдаланушы коммерциялық табу бонусын:
      1) пайдалы қазбаларды өндіруге арналған келісімшарттар шеңберінде мынадай жағдайларда:
      барлауға арналған келісімшарт шеңберінде осы жер қойнауын пайдаланушы тиісті келісімшарт аумағында бұған дейін жариялаған келісімшарт аумағындағы пайдалы қазбаларды әрбір коммерциялық табу үшін;
      Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік органы бастапқыда белгілеген алынатын пайдалы қазбалар қорларын ұлғайтуға алып келетін кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысындағы табу үшін;
      2) келісімшарт аумағындағы пайдалы қазбаларды әрбір коммерциялық табу үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік органы бастапқыда белгілеген алынатын пайдалы қазбалар қорларын ұлғайтуға алып келетін кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысындағы табу үшін бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар шеңберінде төлейді.
      2. Пайдалы қазбалардың кен орындарына оларды кейіннен өндіруді көздемейтін барлау жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша коммерциялық табу бонусы төленбейді.";

      "320-бап. Салық базасы

      Осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік орган бекіткен алынатын пайдалы қазбалар қорлары көлемінің құны коммерциялық табу бонусын есептеу үшін салық базасы болып табылады.
      Коммерциялық табу бонусын есептеу мақсатында алынатын пайдалы қазбалар қорлары көлемінің құны коммерциялық табу бонусын төлеу күнінің алдындағы күнге мынадай тәртіппен айқындалады:
      1) шикі мұнай, газ конденсаты және табиғи газ үшін - коммерциялық табу бонусын төлеу күніне белгіленген теңгенің тиісті шетел валютасына нарықтық айырбас бағамын қолдана отырып, осы Кодекстің 334-бабына сәйкес коммерциялық табу бонусын төлеу күні алдындағы күнге шикі мұнайдың, газ конденсатының және табиғи газдың шетел валютасындағы бағасын бағамдаудың орташа арифметикалық мәні негізінде айқындалады. Бұл ретте шикі мұнай мен газ конденсатының құнын айқындау үшін мәні көрсетілген күні ең жоғары болып табылатын, осы Кодекстің 334-бабының 3-тармағында көрсетілген шикі мұнайдың стандартты сортының бағасын бағамдаудың орташа арифметикалық мәні пайдаланылады;
      2) осы Кодекстің 338-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген пайдалы қазбалар үшін - коммерциялық табу бонусын төлеу күніне белгіленген теңгенің тиісті шетел валютасына нарықтық айырбас бағамын қолдана отырып, осы Кодекстің 338-бабына сәйкес коммерциялық бонусты төлеу күні алдындағы күнге пайдалы қазбаның шетел валютасындағы бағасын бағамдаудың орташа арифметикалық мәні негізінде айқындалады.
      Коммерциялық табу бонусын төлейтін күннің алдындағы күні пайдалы қазбалардың тиісті түрлері бағаларының ресми бағамдауы жарияланбаған жағдайда, бұрын осындай бағалар бағамдауы жарияланған соңғы күн бағаларының ресми бағамдаулары пайдаланылады.
      Шикі мұнайды, газ конденсатын, табиғи газды және Лондонның металл биржасында немесе Лондонның қымбат бағалы металдар биржасында бағамдалатын пайдалы қазбаларды қоспағанда, алынатын қорлардың құны өндіруге арналған Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік органы бекіткен келісімшарттың техникалық-экономикалық негіздемесінде көрсетілген, 20 процентке ұлғайтылған жоспарлы шығындар сомасының негізінде айқындалады.";

      "323-бап. Коммерциялық табу бонусын төлеу мерзімдері
      Коммерциялық табу бонусы бюджетке салық төлеушінің тұрғылықты орны бойынша мынадай мерзімдерде:
      1) осы Кодекстің 317-бабының 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген жағдайларда, пайдалы қазбаларды өндіруге арналған келісімшарт жасалған күннен бастап 90 күннен кешіктірілмей;
      2) кен орындарына қосымша барлау жүргізу барысында пайдалы қазбалар табылған кезде Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік органы кен орнындағы қосымша алынатын пайдалы қазбалар қорларының көлемін бекіткен күннен бастап 90 күннен кешіктірілмей;
      3) біріктірілген барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша кен орнында алынатын пайдалы қазбалар қорларының көлемін Қазақстан Республикасының осы мақсаттарға уәкілеттік берілген мемлекеттік органы бекіткен күннен бастап 90 күннен кешіктірілмей төленеді.";

      108) 325 және 326-баптардағы "тиісті келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және жайластыруға" деген сөздер "келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      109) 327-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі "Тиісті келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және жайластыруға" деген сөздер "Келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемді бюджетке төлеу жөніндегі міндеттеме жер қойнауын пайдаланушы мен жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган арасындағы құпиялылық туралы келісім жасалған күннен бастап, ал жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптары бойынша жасалуға тиіс болғанымен 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша құпиялылық туралы тиісті келісімдер жасалмаған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша, 2009 жылдың 1 қаңтарына дейін жасалған, өнімді бөлу туралы келісімді қоса алғанда, тарихи шығындар мөлшерін айқындайтын уәкілетті мемлекеттік органмен құпиялылық туралы келісім жасалған күннен бастап туындайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      110) тармақшаның екінші - он алтыншы абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      110) 328329332 және 334-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "328-бап. Төлеу тәртібі мен мерзімдері

      1. Келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлемді жер қойнауын пайдаланушы бюджетке коммерциялық табудан кейінгі өндіру кезеңінің басынан бастап орналасқан жері бойынша мынадай тәртіппен төлейді:
      1) егер келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлемнің жалпы мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және құпиялылық туралы келісім жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшеріне тең немесе одан кем соманы құраса, тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлемді жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіруді бастаған жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей төлейді.
      Егер 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тарихи шығындардың бюджетке өтелмеген сомасы республикалық бюджет туралы заңда 2009 жылғы 1 қаңтарға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшеріне тең немесе одан кем соманы құраса, 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, олар бойынша жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіруге 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін кіріскен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлем 2010 жылғы 10 сәуірден кешіктірілмей төленеді;
      2) егер келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлемнің жалпы мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және құпиялылық туралы келісімнің жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен асатын соманы құраса, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және құпиялылық туралы келісім жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшеріндегі сомаға баламалы сомадан кем болуы мүмкін соңғы үлестің сомасын қоспағанда, тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлемді жер қойнауын пайдаланушы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-і күнінен кешіктірмей республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және құпиялылық туралы келісім жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшерінен кем емес сомаға баламалы сомада, ұзақтығы он жылдан аспайтын кезең ішінде тең үлеспен төлейді.
      Егер 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тарихи шығындардың бюджетке өтелмеген сомасы республикалық бюджет туралы заңда 2009 жылғы 1 қаңтарға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен асатын соманы құраса, республикалық бюджет туралы заңда 2009 жылғы 1 қаңтарға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшеріндегі сомаға баламалы сомадан кем болуы мүмкін соңғы үлестің сомасын қоспағанда, 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, олар бойынша жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіруге 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін кіріскен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша, тарихи шығындарды өтеу жөніндегі төлемді жер қойнауын пайдаланушы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 25-і күнінен кешіктірмей республикалық бюджет туралы заңда 2009 жылғы 1 қаңтарға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшерінен кем емес сомаға баламалы сомада, ұзақтығы он жылдан аспайтын кезең ішінде тең үлеспен төлейді.
      2. Егер келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындардың сомасын Қазақстан Республикасының осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік органы шетел валютасында бекіткен болса, онда:
      1) осы бапқа сәйкес төлем төлеу тәртібін белгілеу үшін теңгемен төлеудің жалпы мөлшерін айқындау мақсатында Қазақстан Республикасының осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік органы есептеген тарихи шығындар сомасы жер қойнауын пайдаланушы коммерциялық табудан кейін өндіруді бастаған есепті тоқсанның бірінші күніне белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеледі, ал 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, олар бойынша жер қойнауын пайдаланушы 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайдалы қазбаларды өндіруге кіріскен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тарихи шығындардың бюджетке өтелмеген сомасы 2009 жылғы 1 қаңтарға белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеледі;
      2) тарихи шығындардың бюджетке өтелмеген шетел валютасындағы сомасын осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес төлеуге жататын тоқсан сайынғы төлемдердің сомасына тең бөлу мақсатында тарихи шығындардың көрсетілген сомасы мұндай күнтізбелік жылдың 1 қаңтарына белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша әрбір күнтізбелік жылдың басында теңгемен қайта есептеледі.
      3. Пайдалы қазбалардың кен орындарына оларды кейіннен өндіруді көздемейтін барлау жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем төленбейді.

      329-бап. Салық декларациясы

      1. Егер келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің жалпы мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және құпиялылық туралы келісім жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшеріне тең немесе одан кем соманы құраса, онда жер қойнауын пайдаланушы декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіруге кіріскен жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.
      2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, олар бойынша жер қойнауын пайдаланушы 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайдалы қазбаларды өндіруге кіріскен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша, егер 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тарихи шығындардың бюджетке өтелмеген сомасы республикалық бюджет туралы заңда 2009 жылғы 1 қаңтарға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшеріне тең немесе одан кем соманы құраса, онда жер қойнауын пайдаланушы декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына 2010 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей тапсырады.
      2. Егер келісімшарт аумағын геологиялық зерттеуге және кен орындарын барлауға мемлекет шеккен тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің жалпы мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және құпиялылық туралы келісім жасалған күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен асатын соманы құраса, онда жер қойнауын пайдаланушы декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-і күнінен кешіктірмей тоқсан сайын тапсырады.
      2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған, олар бойынша жер қойнауын пайдаланушы 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайдалы қазбаларды өндіруге кіріскен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша, егер 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тарихи шығындардың бюджетке өтелмеген сомасы 2009 жылғы 1 қаңтарға республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен асатын соманы құраса, онда жер қойнауын пайдаланушы декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-і күнінен кешіктірмей тоқсан сайын тапсырады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      110) тармақшаның он жетінші - жетпіс төртінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      "332-бап. Салық салу объектісі

      1. Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген шикі мұнайдың, газ конденсаты мен табиғи газдың нақты көлемі пайдалы қазбаларды өндіруге салық салу объектісі болып табылады.
      2. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген шикі мұнайдың, газ конденсаты мен табиғи газдың жалпы көлемі:
      1) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына өңдеу үшін өткізілген шикі мұнайға және газ конденсатына - жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндірген және жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына кейіннен өткізу үшін үшінші тұлғаға өткізген шикі мұнайдың, газ конденсатының көлеміне;
      2) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде өңдеуге берілген шикі мұнайға және газ конденсатына - жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндірген және жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына өңдеу үшін алыс-беріс шикізаты ретінде берген не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде кейіннен беру үшін үшінші тұлғаға өткізілген шикі мұнайдың, газ конденсатының көлеміне;
      3) жер қойнауын пайдаланушы өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған шикі мұнайға және газ конденсатына - жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндірген, салық кезеңі ішінде өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған шикі мұнайдың және газ конденсатының көлеміне;
      4) осы Кодекстің 346-бабына сәйкес мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықты, экспортқа салынатын рента салығын, роялтиді және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесін төлеу есебіне жер қойнауын пайдаланушы заттай нысанда берген шикі мұнай мен газ конденсатына;
      5) Қазақстан Республикасының ішкі нарығында өткізілген және (немесе) өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылған табиғи газға;
      6) тауарлы шикі мұнайға, газ конденсатына және табиғи газға - осы баптың 2-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында аталған шикі мұнай, газ конденсаты мен табиғи газ көлемдерін шегере отырып, жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндірген шикі мұнайдың, газ конденсатының және табиғи газдың көлеміне бөлінеді.
      3. Осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына кейіннен өткізу үшін үшінші тұлғаға өткізуді және осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде өңдеу үшін не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде өңдеуге кейіннен беру үшін үшінші тұлғаға өткізуді растау үшін жер қойнауын пайдаланушыда шикі мұнай мен газ конденсатының нақты көлемін және олардың тиісті көлемін Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытының қабылдау фактісін растайтын коммерциялық және тауарға ілеспе құжаттарының түпнұсқалары немесе олардың нотариаттық куәландырылған көшірмелерін, ал осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына кейіннен өткізу үшін үшінші тұлғаға өткізуді растау үшін - тиісті көлемі үшін Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытының нақты сатып алу бағасын растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе олардың нотариаттық куәландырған көшірмелері болуға міндетті.
      Мұндай құжаттардың түпнұсқалары немесе олардың нотариаттық куәландырылған көшірмелері болмаған жағдайда шикі мұнай мен газ конденсатының тиісті көлемі пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсаттары үшін тауарлы шикі мұнай, газ конденсаты ретінде қаралады.
      4. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы жер қойнауына кері айдалатын табиғи газ бойынша төленбейді.
      5. Осы баптың мақсаты үшін факелдерде жағылған табиғи газдың көлемі пайдалы қазбаларды өндіру салығын салудан босатылады.";

      "334-бап. Шикі мұнай, газ конденсаты және табиғи газ құнын
                айқындау тәртібі

      1. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында салық кезеңінде өндірілген шикі мұнайдың және газ конденсатының құны мынадай тәртіппен:
      1) жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына кейіннен өткізу үшін үшінші тұлғаға өткізген кезде - жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына не үшінші тұлғаға Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына кейіннен өткізу үшін өткізілген шикі мұнайдың, газ конденсатының нақты көлемі мен Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытының өнімнің бір бірлігі үшін нақты сатып алу бағасының көбейтіндісі ретінде;
      2) жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына өңдеу үшін алыс-беріс шикізаты ретінде берген не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына өңдеуге алыс-беріс шикізаты ретінде кейіннен беру үшін үшінші тұлғаға өткізген және (немесе) жер қойнауын пайдаланушы өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған кезде - жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде өңдеу үшін берген не Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мұнай өңдеу зауытына алыс-беріс шикізаты ретінде кейіннен беру үшін үшінші тұлғаға өткізілген және (немесе) жер қойнауын пайдаланушы өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған шикі мұнайдың, газ конденсатының нақты көлемі мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын, өнім бірлігін өндірудің 20 процентке ұлғайтылған өзіндік құнының көбейтіндісі ретінде;
      3) жер қойнауын пайдаланушы мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндіру салығын, экспортқа салынатын рента салығын, роялтиді және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу жөніндегі үлесін төлеу есебіне шикі мұнай мен газ кондансатын заттай нысанда берген кезде - осы Кодекстің 346-бабына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндіру салығын, экспортқа салынатын рента салығын, роялтиді және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу жөніндегі үлесін төлеу есебіне шикі мұнай мен газ конденсатын заттай нысанда берген нақты көлемінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен айқындалатын беру бағасының көбейтіндісі ретінде айқындалады.
      2. Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт шеңберінде өндірген тауарлы шикі мұнайдың, газ конденсатының және табиғи газдың құнын өндірілген тауарлы шикі мұнай, газ конденсаты және табиғи газ көлемі мен осы баптың 3-тармағында белгіленген тәртіппен салық кезеңінде есептелген өнімнің бірлігі үшін әлемдік бағаның көбейтіндісі ретінде айқындайды.
      3. Шикі мұнайдың және газ конденсатының әлемдік бағасы салық кезеңіндегі бағалардың күн сайынғы бағамдауының орташа арифметикалық мәнінің және тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамының көбейтіндісі ретінде төменде келтірілген формула бойынша айқындалады.
      Осы тармақтың мақсаты үшін бағаны бағамдау "The Mcgraw-Hill Companies Inc" компаниясының "Platts Crude Oil Marketwire" дереккөзінде жарияланған ақпараттар негізінде салық кезеңінде "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) немесе "Датированный Брент" (Brent Dtd) шикі мұнайының стандартты сортының әрбірін жеке алғанда шетел валютасындағы шикі мұнай бағасын бағамдауды білдіреді.
      Осы дереккөзде шикі мұнайдың көрсетілген стандартты сорттарына бағалар туралы ақпарат болмаған жағдайда, шикі мұнайдың көрсетілген стандартты сорттарына бағалар:
      "Argus Media Ltd" компаниясының "Argus Crude" дереккөзінің деректері бойынша;
      жоғарыда көрсетілген дереккөздерде шикі мұнайдың көрсетілген стандартты сорттарына бағалар туралы ақпарат болмаған жағдайда - Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында айқындалатын басқа да дереккөздердің деректері бойынша пайдаланылады.
      Бұл ретте, шикі мұнай мен газ конденсатының әлемдік бағасын айқындау үшін өлшем бірліктерін өндірілген шикі мұнайдың өлшемнің стандартты жағдайларына және мұнайдың паспортта көрсетілген сапасына келтірілген нақты тығыздығы мен температурасын есепке ала отырып, баррельден метрикалық тоннаға ауыстыру техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен мемлекеттік стандартқа сәйкес жүргізіледі.
      Шикі мұнай мен газ конденсатының әлемдік бағасы мынадай формула бойынша айқындалады:

            Р12+...+Рn
          S = ------------- х Е, мұнда:
                    n

      S - салық кезеңіндегі шикі мұнай мен газ конденсатының әлемдік бағасы;
      Р1 Р2..., Рn - салық кезеңі ішінде бағаларының бағамдалуы жарияланған күндері бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы;
      Е - тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;
      n - салық кезеңіндегі бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердің саны.
      Бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы мына формула бойынша айқындалады:

            Cn1 +Cn2
       Рn =--------- ,мұнда:
               2

      Рn - бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы;
      Сn1 - "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) немесе "Датированный Брент" (Brent Dtd) шикі мұнайы стандартты сорты бағасының күнделікті бағамдалуының төменгі мәні (min);
      Сn2 - "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) немесе "Датированный Брент" (Brent Dtd) шикі мұнайы стандартты сорты бағасының күнделікті бағамдалуының жоғарғы мәні (max).
      Жер қойнауын пайдаланушы "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) немесе "Датированный Брент" (Brent Dtd) шикі мұнайының белгілі бір стандартты сортына шикі мұнайды және газ конденсатын жатқызуды шикі мұнайды беруге арналған шарттар негізінде жүргізеді. Беруге арналған шартта шикі мұнайдың стандартты сорты көрсетілмесе немесе жоғарыда көрсетілген стандартты сорттарға қатысы жоқ шикі мұнайдың сорты көрсетілген жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы осындай шарт бойынша берілген шикі мұнай көлемін әлемдік орташа бағасы салық кезеңі ішінде ең жоғары болып табылатын мұнайдың сондай сортына жатқызуға міндетті.
      4. Табиғи газға әлемдік баға халықаралық өлшем бірліктері бекітілген коэффициентке сәйкес текше метрге ауыстыруды есепке ала отырып, салық кезеңі ішінде бағаларды шетел валютасындағы күнделікті бағамдаудың орташа арифметикалық мәнінің және тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамының көбейтіндісі ретінде төменде көрсетілген формула бойынша айқындалады.
      Осы тармақтың мақсаттары үшін бағаны бағамдау "The Mcgraw-Hill Companies Inc" компаниясының "Platts European Gas Daily" дереккөзінде жарияланған ақпарат негізінде "Zeebrugge Day-Ahead" табиғи газы бағасының салық кезеңі ішінде шетел валютасындағы бағамдалуын білдіреді.
      Осы дереккөзде "Zeebrugge Day-Ahead" табиғи газына баға туралы ақпарат болмаған кезде "Zeebrugge Day-Ahead" табиғи газына баға:
      1) "Argus Media Ltd" компаниясының "Argus European Natural Gas" дереккөзінің деректері бойынша;
      2) жоғарыда көрсетілген дереккөздерде "Zeebrugge Day-Ahead" табиғи газына баға туралы ақпарат болмаған кезде Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында айқындалған басқа да дереккөздердің деректері бойынша пайдаланылады.
      Табиғи газдың әлемдік бағасы мына формула бойынша анықталады:

             Р12+...+Рn
          S = ------------- х Е, мұнда:
                    n

      S - табиғи газдың салық кезеңіндегі әлемдік бағасы;
      Р1 Р2,..., Рn - салық кезеңі ішінде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндері бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы;
      Е - тиісті салық кезеңі ішіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;
      n - салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердің саны.
      Бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы мына формула бойынша айқындалады:

              Cn1 +Cn2
         Рn = --------- ,мұнда:
               2

      Рn - бағалардың күн сайынғы орташа арифметикалық бағамдалуы;
      Сn1 - "Zeebrugge Day-Ahead" табиғи газы бағасының күн сайынғы бағамдалуының төменгі мәні (mіn);
      Сn2 - "Zeebrugge Day-Ahead" табиғи газы бағасының күнделікті бағамдалуының жоғарғы мәні (max).
      5. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының ішкі нарығында өткізген және (немесе) өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған табиғи газдың құны мынадай тәртіппен:
      1) жер қойнауын пайдаланушы өндірген табиғи газды Қазақстан Республикасының ішкі нарығында өткізген кезде - осы Кодекстің 341-бабының 2-тармағында белгіленген тәртіппен айқындалатын салық кезеңінде қалыптасқан өткізудің орташа өлшемді бағасының негізінде;
      2) өндірілген табиғи газды өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған кезде - жер қойнауын пайдаланушы өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланған табиғи газдың нақты көлемі мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын, өнім бірлігін өндірудің 20 процентке ұлғайтылған өндірістік өзіндік құнының көбейтіндісі ретінде айқындалады. Егер табиғи газ шикі мұнаймен ілестіріле өндірілсе, табиғи газды өндірудің өндірістік өзіндік құны шикі мұнайды өндірудің өндірістік өзіндік құны негізінде:
      табиғи газдың бір мың текше метрі 0,857 тонна шикі мұнайға сәйкес келетін қатынасында айқындалады.
      6. Шикі мұнайдың, газ конденсаты мен табиғи газдың стандартты сорттарының әлемдік бағасын уәкілетті орган осы Кодексте белгіленген тәртіппен әрбір салық кезеңі бойынша айқындайды және ол есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 10-ынан кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жатады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      111) - 115) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      111) 335-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "тіркелген орны" деген сөз "орналасқан жері" деген сөзбен ауыстырылсын;

      112) 336-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Кодекстің 332-бабы 2-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының ішкі нарығында шикі мұнай мен газ конденсатын өткізген және (немесе) берген, оның ішінде мемлекет атынан алушыға пайдалы қазбаларды өндіру салығын, экспортқа рента салығын, роялтиді және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу жөніндегі үлесін төлеу есебіне заттай нысанда берген немесе өзінің өндірістік мұқтаждықтарына пайдаланған жағдайда белгіленген ставкаларға 0,5 төмендетілген коэффициент қолданылады.";

      113) 338-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "338-бап. Салық базасы

      1. Салық кезеңінде минералды шикізаттың құрамындағы пайдалы қазбалардың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құны пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады.
      2. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында минералды шикізат:
      1) құрамында осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы қазбалар ғана бар минералды шикізат;
      2) құрамында осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы қазбалармен бірге алынуы, пайдаланылуы (өткізілуі) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың талаптарында көзделген пайдалы қазбалардың басқа да түрлері бар минералды шикізат;
      3) құрамында осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы қазбаларды қоспағанда, басқа да пайдалы қазбалар бар минералды шикізат;
      4) кен орнында есептен шығарылған қорлар (ысырапты қайтару) құрамынан өндірілген минералды шикізат;
      5) кен орны бойынша баланстан тыс қорлардың құрамынан өндірілетін минералды шикізат болып бөлінеді.
      3. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында салық кезеңінде минералды шикізаттың құрамындағы пайдалы қазбалардың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құны:
      1) осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы пайдалы қазбалардың құны салық кезеңінде осындай пайдалы қазбалардың орташа биржалық бағасы негізінде айқындалады.
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, орташа биржалық баға салық кезеңі ішінде бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуының орташа арифметикалық мәнінің және тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің нарықтық айырбас бағамы ретінде төменде келтірілген формула бойынша айқындалады.
      Осы баптың мақсаттары үшін бағаны бағамдау пайдалы қазбаның шетел валютасындағы Лондон металдар биржасында немесе Лондон қымбат бағалы металдар биржасында тіркелген және "Metal Bulletin Journals Limited" баспасының "Metal Bulletin" журналында, "Metal-pages Limited" баспасының "Metal-pages" журналында жарияланған баға бағамдалуын білдіреді.
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, орташа биржалық баға мынадай формула бойынша айқындалады:

             Р12+...+Рn
          S = ------------- х Е, мұнда:
                  n

      S -пайдалы қазбаға салық кезеңіндегі орташа биржалық баға;
      Р1 Р2..., Рn - салық кезеңі ішінде Лондон металдар биржасында бағалардың бағамдалуы жарияланған күндері бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы;
      Е - тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;
      n — салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердің саны.
      Пайдалы қазбаға бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы мынадай формула бойынша айқындалады:

               Cn1 +Cn2
         Рn = --------- ,мұнда:
                  2

      Рn - бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы;
      Сn1 - пайдалы қазбаға Cash бағасының күн сайынғы бағамдалуы;
      Сn2пайдалы қазбаға Cash Settlement бағасының күн сайынғы бағамдалуы.
      Алтынға, платинаға, палладийге орташа биржалық баға салық кезеңінде бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуының орташа арифметикалық мәнінің және тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамының көбейтіндісі ретінде мынадай формула бойынша айқындалады:

            Р12+...+Рn
          S = ------------- х Е, мұнда:
                  n

      S - алтынға, платинаға, палладийге салық кезеңіндегі орташа биржалық баға;
      Р1 Р2..., Рn _ салық кезеңі ішінде Лондон қымбат бағалы металдар биржасында бағалардың бағамдалуы жарияланған күндері алтынға, платинаға, палладийге бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы;
      Е — тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;
      n — салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердің саны.
      Алтынға, платината, палладийге бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы мынадай формула бойынша айқындалады:

              Cn1 +Cn2
         Рn = --------- ,мұнда:
                  2

      Рn - бағалардың күн сайынғы орташаландырылған бағамдалуы;
      Сn1 — алтынға, платинаға, палладийге a.m. (таңертеңгі фиксинг) бағалардың күн сайынғы бағамдалуы;
      Сn2 - алтынға, платинаға, палладийге p.m. (кешкі фиксинг) бағалардың күн сайынғы бағамдалуы.
      Күміске орташа биржалық баға салық кезеңінде күміске бағалардың күн сайынғы бағамдалуының орташа арифметикалық мәнінің және тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамының көбейтіндісі ретінде мынадай формула бойынша айқындалады:

            Р12+...+Рn
          S = ------------- х Е, мұнда:
                  n

      S -күміске салық кезеңіндегі орташа биржалық баға;
      Р1 Р2...,Рn - салық кезеңі ішінде Лондон қымбат бағалы металдар биржасында бағалардың бағамдалуы жарияланған күндері күміске бағалардың күн сайынғы бағамдалуы;
      E — тиісті салық кезеңіндегі тиісті шетел валютасына теңгенің орташа арифметикалық нарықтық айырбас бағамы;
      n - салық кезеңінде бағалардың бағамдалуы жарияланған күндердің саны.
      Пайдалы қазбаға орташа биржалық баға осы баптың 4-тармағында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы әрбір пайдалы қазба түрінің барлық көлеміне, оның ішінде кейіннен өңдеуге және (немесе) өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдалану үшін басқа заңды тұлғаларға және (немесе) бір заңды тұлға шеңберіндегі құрылымдық бөлімшеге берілген көлемге қолданылады.
      Салық жылының ішінде пайдалы қазбаларды өндіру салығын төлеу мақсатында жер қойнауын пайдаланушы әрбір пайдалы қазба түрінің нақты көлемін Қазақстан Республикасының осы мақсаттар үшін уәкілеттік берілген мемлекеттік органы белгілеген тәртіппен бекітілген кен орындарын игерудің техникалық жобасындағы өндірудің күнтізбелік кестесі негізінде әзірленген жергілікті жобада көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлеміндегі пайдалы қазбалардың құрамы бойынша айқындайды.
      Бұл ретте, жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбалар қорларының жылдық есептік баланстарының деректері бойынша пайдалы қазбалардың айналыстан шыққан қорларының нақты салық салынатын көлемдерін нақтылауды ескере отырып, пайдалы қазбалардың нақты көлемдеріне түзету жүргізуге және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей тұрғылықты орны бойынша салық органына пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша қосымша декларация табыс етуге міндетті.
      Жүргізілген түзету ескерілетін пайдалы қазбаларды өндіру салығының сомасы ағымдағы салық кезеңінің осы салығы бойынша салық міндеттемесі болып табылады.
      Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша түпкілікті есеп-қисап есепті жылдан кейінгі жылдың 15 сәуіріне дейін жүргізілуге тиіс;
      2) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген пайдалы қазбалардың құны:
      осы баптың 4-тармағында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы пайдалы қазбалардың құны - осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген тәртіппен;
      минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы пайдалы қазбалардың басқа да түрлерінің құны - оларды өткізудің орташа өлшемді бағасы негізінде, ал кейіннен қайта өңдеуге және (немесе) өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдалану үшін басқа заңды тұлғаларға және (немесе) бір заңды тұлға шеңберінде құрылымдық бөлімшеге берген жағдайда - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын, пайдалы қазбалардың осындай түрлеріне жатқызылатын, 20 процентке ұлғайтылған өндіру мен бастапқы өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік құны негізінде;
      3) осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың құны - бастапқы өңдеуден (байытудан) өткен минералды шикізатты өткізудің орташа өлшемді бағасы негізінде айқындалады.
      4. Осы баптың 2-тармағы 1) тармақшасының ережелері есепті салық кезеңінде Лондон металдар биржасында немесе Лондон қымбат бағалы металдар биржасында тіркелген бағалардың ресми бағамдалуы бар пайдалы қазба түрлеріне қатысты қолданылады.
      5. Осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген минералды шикізатты және осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген пайдалы қазбаны қоспағанда, осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы қазбалардан басқа, бастапқы өңдеуден (байытудан) өткен минералды шикізатты өткізбеген жағдайда, олардың құны мұндай өткізу орын алған соңғы салық кезеңіндегі өткізудің орташа өлшемді бағасының негізінде айқындалады.
      6. Келісімшарт қолданылған кездің басынан бастап бастапқы өңдеуден (байытудан) өткен минералды шикізатты және (немесе) пайдалы қазбаларды өткізу мүлдем болмаған жағдайда:
      1) осы баптың 4-тармағында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы пайдалы қазбалардың құны - осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген тәртіппен;
      2) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы пайдалы қазбалардың басқа да түрлерінің құны - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын пайдалы қазбалардың осындай түрлеріне жатқызылатын, 20 процентке ұлғайтылған өндіру мен бастапқы өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік құны негізінде;
      3) осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың құны - халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын пайдалы қазбалардың осындай түрлеріне жатқызылатын, 20 процентке ұлғайтылған өндіру мен бастапқы өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік құны негізінде айқындалады.
      Осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы қазбалардан басқа, бастапқы өңдеуден (байытудан) өткен минералды шикізатты және осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың айналыстан шыққан қорларының салық салынатын көлемінің құрамындағы пайдалы қазбаларды кейіннен өткізген жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы алғашқы өткізу орын алған салық кезеңіндегі өткізудің орташа өлшемді нақты бағасын ескере отырып, пайдалы қазбаларды өндіру салығының есептелген сомаларына түзету енгізуге міндетті.
      Пайдалы қазбаларды өндіру салығының есептелген сомаларын түзетуді жер қойнауын пайдаланушы алғашқы өткізу болған салық кезеңінің алдындағы он екі айлық кезеңіне жүргізеді. Бұл ретте түзету сомасы ағымдағы салық кезеңінің салық міндеттемесі болып табылады.
      7. Осы баптың мақсатында салық кезеңі үшін өткізудің орташа өлшемді бағасы осы Кодекстің 341-бабының 2-тармағында белгіленген тәртіппен айқындалады.

      114) 344-бап "сомасын" деген сөзден кейін "орналасқан жері бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      115) 46-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

      "46-тарау. Үстеме пайда салығы

      347-бап. Жалпы ережелер

      1. Үстеме пайда салығы жер қойнауын пайдаланушы осы Кодекстің 347-1-бабына сәйкес үстеме пайда салығын төлеуші болып табылатын жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша салық кезеңінде есептеледі.
      2. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін жер қойнауын пайдаланушы осы тарауда белгіленген тәртіпке сәйкес жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша салық салу объектісін, сондай-ақ салық салумен байланысты мынадай объектілерді:
      1) үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты;
      2) үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін салық салынатын табысты;
      3) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жиынтық жылдық табысты;
      4) үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдерді;
      5) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша корпоративтік табыс салығын;
      6) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша резидент еместің тұрақты мекемесінің таза табыс салығының есеп айырысу сомасын айқындайды.

      347-1-бап. Төлеушілер

      1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша жүзеге асырылатын қызмет бойынша жер қойнауын пайдаланушылар үстеме табыс салығын төлеушілер болып табылады.
      2. Жер қойнауын пайдалануға арналған мынадай:
      1) осы Кодекстің 308-бабының 2-тармағында көрсетілген;
      2) осы келісімшарттар пайдалы қазбалардың басқа түрлерін өндіруді көздемеген жағдайда, кең таралған пайдалы қазбаларды, жерасты суларын және (немесе) емдік балшықты барлауға, барлау мен өндіруге немесе өндіруге;
      3) барлауға және өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттардың негізінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша жер қойнауын пайдаланушылар осы тарауда белгіленген үстеме салығын төлеушілер болып табылмайды.

      348-бап. Салық салу объектісі

      Осы Кодекстің 348-4-бабына сәйкес айқындалған үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін жер қойнауын пайдаланушының шегерімдер сомасының 25 процентіне тең сомадан асатын салық кезеңі үшін жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша осы Кодекстің 348-1-бабына сәйкес үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін айқындалған жер қойнауын пайдаланушының таза табысының бір бөлігі үстеме пайда салығын салу объектісі болып табылады.

      348-1-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс

      1. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс осы Кодекстің 348-2-бабына сәйкес айқындалған үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін салық салынатын табыс пен осы Кодекстің 348-5-бабына сәйкес есептелген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша корпоративтік табыс салығы арасындағы айырма ретінде айқындалады.
      2. Тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметін жүзеге асыратын резидент еместер үшін үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс осы Кодекстің 349-бабына сәйкес есептелген осы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартпен байланысты тұрақты мекеменің таза табыс салығының есеп айырысу сомасына қосымша азайтылады.

      348-2-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін салық
                 салынатын табыс

      Осы тараудың мақсатында салық салынатын табыс осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомасына азайтуды ескере отырып, осы Кодекстің 348-3-бабына сәйкес айқындалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жылдық жиынтық табыс пен осы Кодекстің 348-4-бабына сәйкес айқындалған үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқындалады.

      348-3-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт
                 бойынша жылдық жиынтық табыс

      Келісімшарттық қызмет бойынша жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жылдық жиынтық табысты осы Кодекстің 99-бабында көзделген түзетулерді ескере отырып, корпоративтік табыс салығын есептеу мақсаты үшін осы Кодексте белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша айқындайды.

      348-4-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер

      1. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша шегерімдер:
      1) осы Кодекстің 100 - 114, 116 - 122-баптарына сәйкес есепті салық кезеңінде келісімшарттық қызмет бойынша корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатында шегерімдерге жатқызылған шығыстардың;
      2) мынадай шығыстар шегінде:
      тіркелген активтерді сатып алуға және (немесе) құруға жұмсалған салық кезеңі ішінде нақты шеккен шығыстардың;
      2009 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдалануға берілген қолданыстағы тіркелген активтер бойынша бұрынғы салық кезеңдерінде үстеме пайда салығы мақсаты үшін шегерімге жатқызылмаған осы активтер құнының қалған сомасы шегінде;
      тіркелген активтердің бухгалтерлік есепте баланстық құнын ұлғайтуға жатқызылған тіркелген активтердің кейінгі салық кезеңі ішінде шеккен шығыстарының;
      жер қойнауын пайдаланушылардың осы Кодекстің 111 және 112-баптарына сәйкес амортизацияларды есептеу жолымен шегерімге жатқызылатын шығыстарының;
      3) осы Кодекстің 136 және 137-баптарына сәйкес айқындалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша бұрынғы салық кезеңдерінде жер қойнауын пайдаланушы шеккен залалдардың сомасы ретінде айқындалады.
      2. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген шығыстарды үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдерге жатқызу ағымдағы немесе кез келген келесі салық кезеңінде ішінара немесе толықтай жер қойнауын пайдаланушының қалауы бойынша жүзеге асырылады.
      Есепті салық кезеңінде үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімге жатқызылған осы шығыстар басқа да салық кезеңдерінде үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімге жатқызуға жатпайды.
      3. Тиісті салық кезеңінде үстеме пайда салығын есептеу кезінде осы баптың 2-тармағында белгіленген құқықты қолданған жағдайда жер қойнауын пайдаланушы осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес айқындалған шегерімдер сомасынан осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімге жатқызылған шығыстар бойынша осындай салық кезеңінің корпоративтік табыс салығын есептеу кезінде шегерімге жатқызылған амортизациялық аударымдардың сомаларын алып тастауға міндетті.
      4. Егер белгілі бір шығыстар осы баптың 1-тармағында белгіленген шығыстардың бірнеше түрінде көзделсе, үстеме пайда салығын есептеу кезінде аталған шығыстар бір рет қана шегеріледі.

      348-5-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт
                 бойынша корпоративтік табыс салығы

      Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша корпоративтік табыс салығы жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір жеке келісімшарт бойынша келісімшарттық қызмет бойынша салық кезеңі үшін осы Кодекстің 147-бабының 1-тармағында белгіленген ставканың және осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомаларына, сондай-ақ осы Кодекстің 136 және 137-баптарына сәйкес ауыстырылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша залалдар сомасына азайтылған, осы Кодекстің 139-бабында белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдалануға арналған осындай келісімшарт бойынша есептелген салық салынатын табыстың көбейтіндісі ретінде айқындалады.

      349-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша
               резидент еместің тұрақты мекемесінің таза табысына
               салықтың есеп айырысу сомасы

      Осы тараудың мақсаты үшін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша резидент еместің тұрақты мекемесінің таза табысына салықтың есеп айырысу сомасы салық кезеңінде осы Кодекстің 147-бабының 5-тармағында белгіленген резидент еместің тұрақты мекемесінің таза табысына салық ставкасының және осы Кодекстің 199-бабында белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша есептелген резидент еместің тұрақты мекемесінің таза табысына салық салу объектісінің көбейтіндісі ретінде айқындалады.

      350-бап. Есептеу тәртібі

      1. Салық кезеңінде үстеме пайда салығын есептеу осы Кодекстің 351-бабында белгіленген әрбір деңгей бойынша әрбір тиісті ставканы осындай деңгейге жататын, кейіннен барлық деңгейлер бойынша үстеме пайда салығының есептелген сомаларына қоса отырып, үстеме пайда салығын салу объектісінің әрбір бөлігіне қолдану арқылы жүргізіледі.
      2. Осы баптың 1-тармағының ережелерін қолдану үшін жер қойнауын пайдаланушы:
      1) салық салу объектісін, сондай-ақ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша үстеме пайда салығын салумен байланысты объектілерді айқындайды;
      2) осы Кодекстің 351-бабында белгіленген әрбір деңгей бойынша үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлудің шекті сомаларын мынадай тәртіппен:
      1 - 6-деңгейлер үшін - осы Кодекстің 351-бабында келтірілген кестенің 3-бағанында белгіленген әрбір деңгей үшін проценттің және үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер сомасының көбейтіндісі ретінде;
      7-деңгей үшін:
      егер үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс сомасы үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер сомасының 70 процентіне тең сомадан көп болса - үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс сомасы мен үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер сомасының 70 процентіне тең сома арасындағы айырма ретінде;
      егер үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс сомасы үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер сомасының 70 процентіне тең сомадан аз немесе соған тең болса - нөл ретінде айқындайды;
      3) осы Кодекстің 351-бабында көзделген деңгейлер бойынша үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін салық кезеңінде алынған нақты таза табысты мынадай тәртіппен бөледі:
      1-деңгей үшін:
      егер салық кезеңі үшін үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс сомасы бірінші деңгей үшін таза табысты бөлудің шекті сомасынан асса, бірінші деңгей үшін бөлінген таза табыс бөлігі бірінші деңгей үшін таза табысты бөлудің шекті сомасына тең болады;
      егер салық кезеңі үшін үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс сомасы бірінші деңгей үшін таза табысты бөлудің шекті сомасынан аз болса, бірінші деңгей үшін бөлінген таза табыс бөлігі салық кезеңі үшін үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс сомасына тең болады.
      Бұл ретте үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлу келесі деңгейлер үшін жүргізілмейді;
      2 - 7-деңгейлер үшін:
      егер салық кезеңі үшін үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс пен алдыңғы деңгейлер бойынша таза табыстың бөлінген бөлігінің жалпы сомасы арасындағы айырма тиісті деңгей үшін таза табысты бөлудің шекті сомасынан асса немесе соған тең болса, осы деңгей үшін таза табыстың бөлінген бөлігі осы тиісті деңгей үшін таза табысты бөлудің шекті сомасына тең болады;
      егер салық кезеңі ішінде үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс пен алдыңғы деңгейлер бойынша таза табыстың бөлінген бөлігінің жалпы сомасы арасындағы айырма тиісті деңгей үшін таза табысты бөлудің шекті сомасынан аз болса, осы деңгей үшін таза табыстың бөлінген бөлігі осындай айырмаға тең болады. Бұл ретте үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлу келесі деңгейлерге арналып жүргізілмейді.
      Таза табыс бөліктерінің деңгейлері бойынша бөлінген жалпы сома салық кезеңі ішінде үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыстың жалпы сомасына тең болуға тиіс;
      4) үстеме пайда салығының тиісті ставкасын осы Кодекстің 351-бабына сәйкес таза табыстың әрбір деңгейі бойынша бөлінген бөлігіне қолданады;
      5) осы Кодекстің 351-бабында көзделген барлық деңгей бойынша үстеме пайда салығының есептелген сомаларына қоса отырып, салық кезеңі үшін үстеме пайда салығының сомасын айқындайды.

      351-бап. Үстеме пайда салығының ставкалары, үстеме пайда
               салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлудің
               шекті сомасын есептеу үшін проценттердің деңгейлері
               мен мөлшері

      Үстеме пайда салығын жер қойнауын пайдаланушы мынадай тәртіппен айқындалатын ставкалардың өзгермелі шкаласы бойынша төлейді:

Деңгей N

Үстеме пайда салығын  есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлу шкаласы, шегерім сомасының проценті

Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлудің шекті сомасын есептеу үшін  процент

Ставка (%-пен)

1

2

3

4

1

25 проценттен кем немесе соған тең

25

белгіленбейді

2

25 проценттен 30 процентке дейін қоса алғанда

5

10

3

30 проценттен 40 процентке дейін қоса алғанда

10

20

4

40 проценттен 50 процентке дейін қоса алғанда

10

30

5

50 проценттен 60 процентке дейін қоса алғанда

10

40

6

60 проценттен 70 процентке дейін қоса алғанда

10

50

7

70 проценттен жоғары

Осы Кодекстің 350-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес

60

      352-бап. Салық кезеңі

      1. Үстеме пайда салығы үшін 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады.
      2. Егер жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт күнтізбелік жыл ішінде жасалса, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік жылдың соңына дейінгі уақыт кезеңі осындай келісімшарт бойынша үстеме пайда салығын есептеу үшін бірінші салық кезеңі болып табылады.
      3. Егер жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданысы күнтізбелік жылдың соңына дейін өткен болса, күнтізбелік жыл басталғаннан жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданысы аяқталған күнге дейінгі уақыт кезеңі осындай келісімшарт бойынша үстеме пайда салығын есептеу үшін соңғы салық кезеңі болып табылады.
      4. Егер күнтізбелік жыл басталғаннан кейін күшіне енген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданысы осы күнтізбелік жылдың соңына дейін өткен болса, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт күшіне енген күннен бастап жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданысы аяқталған күнге дейінгі уақыт кезеңі осындай келісімшарт бойынша үстеме пайда салығын есептеу үшін салық кезеңі болып табылады.

      353-бап. Салықты төлеу мерзімі

      Үстеме пайда салығы салық төлеушінің орналасқан жері бойынша бюджетке салық кезеңінен кейінгі жылдың 15 сәуірінен кешіктірілмей төленеді.

      354-бап. Салық декларациясы

      Жер қойнауын пайдаланушы үстеме пайда салығы жөніндегі декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей табыс етеді.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      116) - 117) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      116) 357-баптың 2-тармағындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай күнтізбелік айдың соңғы күні қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      117) 358-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және төленетін күні қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      118) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      118) 365-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) жалпы меншік құқығында өзінің мүшелеріне тиесілі және өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылатын, меншік құқығындағы мынадай көлік құралдары бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер:
      двигателінің көлемі 2500 текше сантиметрге дейінгіні қоса алғанда, бір жеңіл автомобиль;
      1:1 қатынасты сақтай отырып двигателінің шекті жиынтық қуаты 1000 гектар егістікке 1000 кВт мөлшеріндегі жүк автомобильдері.
      Бұл ретте, егер есептеу қорытындылары бойынша көлік құралдарының саны 0,5-тен бастап және одан жоғары бөлшекті мәнімен біреуден көп бірлікті құрайтын жағдайларда, мұндай мән тұтас бірлікке дейін дөңгелектеуге жатады, егер 0,5-тен төмен болса, дөңгелектеуге жатпайды.
      Егер есептеу қорытындылары бойынша жүк автомобильдерінің саны бір бірліктен аз болған жағдайда, двигателінің қуаты барынша аз бір жүк автомобилі босатылуға жатқызылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      119) - 121) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      119) 367-бапта:
      1-тармақтың кестесінде:
      5-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

5.

"Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, шағын кемелер, двигателінің қуаты:55 кВт-ға дейін қоса алғанда

1


55 кВт-дан асатын

10

                                                                 ";
      мынадай мазмұндағы 8-жолмен толықтырылсын:
"

8.

Мыналарды:
магистральды жолдар бойымен поездардың кез келген санатын жүргізу үшін;
магистральды, станциялық және тар  және (немесе) кең табанды кірме жолдарда маневр жұмыстарын жүргізу үшін; өнеркәсіптік теміржол көлігі және магистральды және станциялық жолдарға шықпайтын жолдарда пайдаланылатын темір жолдың тарту қозғалмалы құрамы;

көлік құралының жалпы қуатының әрбір киловатынан айлық есептік көрсеткіштің 1 проценті

Тар және кең табанды магистральды және станциялық жолдармен жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру үшін пайдаланылатын мотор-вагонды қозғалмалы құрам

көлік құралының жалпы қуатының әрбір киловатынан айлық есептік көрсеткіштің 1 проценті

                                                                  ";
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Бұл ретте салықты есептеу үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш қолданылады.";

      120) 368-бапта:
      1-тармақтың үшінші бөлігіндегі "Көлік" деген сөз "Осы баптың 3-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, көлік" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік, шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқықтарын берген кезде салық сомасы мынадай тәртіппен есептеледі:";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Дара кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар болып табылмайтын жеке тұлғалар арасында салық салу объектілеріне меншік құқығын берген кезде, егер ағымдағы салық кезеңі ішінде беруші тарап салықтың жылдық сомасын төлеген болса, салықтың осындай төлемі тараптардың келісімі бойынша сатып алу-сату шартының талаптарына негізделіп сатып алатын тараптың берілетін салық салынатын объект бойынша ағымдағы салық кезеңінің салық міндеттемесін орындауы болып табылады.";

      121) 369-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жеке тұлғалар үшін бюджетке салық төлеу мерзімі салық кезеңінің 31 желтоқсанынан кешіктірілмейтін күн болып табылады.
      Салықты төлеу салық салу объектісінің тіркелген орны бойынша жүргізіледі.
      Көлік құралдарын тіркеуден, қайта тіркеуден немесе мемлекеттік техникалық байқаудан өткізген жағдайда, жеке тұлғалар көрсетілген әрекеттерді жасағанға дейін осы Кодексте белгіленген тәртіппен салықты есептейді және бюджетке төлеуді жүргізеді.";
      4-тармақ алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      122) - 124) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      122) 374-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жер учаскесіне арналған сәйкестендіру құжаттары болмаған жағдайда, пайдаланушының жер учаскесіне қатысты жер салығын төлеуші ретінде тану үшін:
      1) жер учаскесі мемлекеттік меншіктен берілген кезде - жер учаскесін беру туралы мемлекеттік органдардың актілері;
      2) қалған жағдайларда азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздерде осындай учаскені нақты иеленуі және пайдалануы негіз болып табылады.";

      123) 388-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Егер осы тарауда өзгеше белгіленбесе, мемлекет жер учаскесіне меншік құқығын, тұрақты немесе бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығын берген кезде, жер салығы салық төлеушіге жер учаскесіне осындай құқықтар берілген айдан кейінгі айдан бастап есептеледі.";

      124) 395-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Меншік иесі салық салу объектісін сенімгерлікпен басқаруға берген кезде салық төлеуші осы Кодекстің 35 және 36-баптарына сәйкес айқындалады.
      Бұл ретте сенімгерлікпен басқарушының салық төлеуі салық салу объектісі меншік иесінің салық міндеттемесін орындауы болып табылады.";
      2-тармақ алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      125) - 126) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      125) 396-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының аумағындағы:
      1) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген сыныптамаға сәйкес осындайларға жататын және негізгі құралдар құрамында есепке алынатын ғимараттар, құрылыстар немесе қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жылжымайтын мүлікке инвестициялар;
      2) концессия шартына сәйкес концессия объектілері болып табылатын ғимараттар, құрылыстар салық салу объектісі болып табылады.";
      2-тармақтың 2) тармақшасы "ғимараттар" деген сөзден кейін ", құрылыстар" деген сөзбен толықтырылсын;

      126) 397-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, бухгалтерлік есептің деректері бойынша айқындалатын салық салу объектілерінің орташа жылдық баланстық құны дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың салық салу объектілері бойынша салық базасы болып табылады.
      Концессия объектілерінің орташа жылдық баланстық құны болмаған жағдайда бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен айқындалған осындай объектілердің құны салық базасы болып табылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      127) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      127) 398-бапта:
      1-тармақтағы "салық салу объектілерінің орташа жылдық құнының" деген сөздер "салық базасының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бірінші абзацындағы "салық салу объектілерінің орташа жылдық құнының" деген сөздер "салық базасының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың бірінші абзацындағы "салық салу объектілерінің орташа жылдық құнының" деген сөздер "салық базасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      128) - 175) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      128) 403-баптың 2-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      129) 406-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Айлық есептік көрсеткіштің өзгеру коэффициенті (К аек. өзг) мынадай формула бойынша айқындалады:

      К аек. өзг = аг. ж. аек/өткен ж. аек, мұнда:

      ағ. ж. аек - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш;
      өткен ж. аек - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және өткен қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш.";

      130) 413-бапта:
      бірінші абзацтағы "Салық салу" деген сөздер "1. Салық салу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1)-6) тармақшалардағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың 1-тармағында белгіленген салық ставкасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және салық кезеңінің бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш мөлшері негізге алына отырып айқындалады.";

      131) 415-баптың 2-тармағы "айдың 15-іне дейін" деген сөздер "айдың 15-ін қоса алғанға дейін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      132) 416-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "416-бап. Ойын бизнесі салығын төлеушілердің қосымша төлемі

      1. Қосымша төлем ойын бизнесі саласындағы қызметтен алынған табыстың сомасы осы баптың 2-тармағында белгіленген табыстың шекті сомасынан асып түскен жағдайда есептеледі.
      2. Ойын бизнесі салығын төлеушілер үшін салық кезеңі ішіндегі табыстың шекті мөлшері:
      1) казино қызметінен - айлық есептік көрсеткіштің 135000 еселенген мөлшерін;
      2) ойын автоматтары залы қызметінен - айлық есептік көрсеткіштің 25000 еселенген мөлшерін;
      3) тотализатор қызметінен - айлық есептік көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшерін;
      4) букмекер кеңсесі қызметінен - айлық есептік көрсеткіштің 2000 еселенген мөлшерін құрайды.
      3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген табыстың шекті мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және салық кезеңінің бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш мөлшері негізге алына отырып айқындалады.";

      133) 418-баптағы "салық салу объектілерінің орналасқан жері" деген сөздер "жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      134) 422-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Салық ставкасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және салық кезеңінің бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш мөлшері негізге алына отырып айқындалады.";

      135) 424-баптың 2-тармағы "айдың 15-іне дейін" деген сөздер "айдың 15-ін қоса алғанға дейін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      136) 425-баптағы "салық салу объектілерінің орналасқан жері" деген сөздер "жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебінің орны" деген сөздермен ауыстырылсын;

      137) 426-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Шаруа немесе фермер қожалықтары, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар, селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимдерін қолданатын салық төлеушілер осындай режимдер қолданылатын қызметі бойынша бюджетпен есеп айырысуды шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимінде жүзеге асыруға құқылы  емес.";

      138) 429-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) салық кезеңіндегі табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған ең төменгі жалақының 200 еселенген мөлшерінен аспайтын дара кәсіпкерлер қолданады.";

      139) 431-бапта:
      5 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануды ерікті түрде тоқтату кезінде салықтық өтініш патенттің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін табыс етіледі.
      Бұл ретте:
      1) патенттің қолданылу мерзімінің соңғы күні арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату күні болып табылады;
      2) патенттің қолданылу мерзімінің аяқталған күнінен кейінгі күн жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті немесе салық төлеуші таңдаған өзге де арнаулы салық режимін қолдануды бастау күні болып табылады.";
      "7. Салық органы салық төлеушінің осы Кодекстің 428  және 429-баптарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактісін анықтаған кезде, осы салық төлеушіні сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырады.
      Бұл ретте камералдық бақылау барысында осындай сәйкессіздік фактісі анықталған жағдайда, салық органдары жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырғанға дейін салық төлеушіге осы Кодекстің 607 және 608-баптарында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық қызметі органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.";
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Осы баптың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген жағдайларда:
      1) осындай сәйкессіздік туындаған айдың соңғы күні арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату күні болып табылады;
      2) осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастау күні болып табылады.";

      140) 435-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "435-бап. Қолдану шарттары

      1. Салық төлеудің өзге де режимдерінен ауысқан кезде оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану үшін салық төлеуші, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, алдағы салық кезеңі басталғанға дейін орналасқан жері бойынша салық органына салықтық өтінішті табыс етеді.
      Бұл ретте аталған салықтық өтініш табыс етілген күннен кейінгі салық кезеңінің бірінші күні арнаулы салық режимін қолдануды бастау күні болып табылады.
      Жаңадан құрылған дара кәсіпкерлер оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық өтінішті салық органына дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етеді.
      Жаңадан құрылған заңды тұлғалар оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық өтінішті салық органына әділет органында заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей табыс етеді.
      Дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні аталған салық төлеушілер үшін арнаулы салық режимін қолдануды бастау күні болып табылады.
      Патент негізінде арнаулы салық режимінен оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режиміне ауысу үшін салық төлеуші салықтық өтінішті:
      патент негізінде арнаулы салық режимін қолдану шарттарына сәйкессіздік туындаған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей;
      өзге де жағдайларда патенттің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін табыс етеді.
      Бұл ретте:
      патент негізінде арнаулы салық режимін қолдану шарттарына сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күні;
      өзге де жағдайларда патенттің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейінгі бірінші күн оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануды бастау күні болып табылады.
      Салық төлеушінің осы тармақта аталған мерзімде салықтық өтінішті табыс етпеуі, оның бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асыруға келісімі деп есептеледі.
      2. Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішті табыс еткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша оның арнаулы салық режимін қолдану туралы немесе арнаулы салық режимін қолданудан бас тарту туралы шешімді шығарады. Шешім екі данада ресімделеді.
      Бір данасы салық төлеушіге оның қолы қойылып тапсырылады немесе салық органы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде шешімді алу үшін салық төлеуші салық органына келмеген жағдайда, ол хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберіледі.
      Хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберілген шешім салық төлеуші почта байланысының немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына белгі қойған күннен бастап салық төлеушіге тапсырылды деп есептеледі.
      Салық төлеушінің осы Кодекстің 428 және 433-баптарында көрсетілген талаптарға сай келмеуі арнаулы салық режимін қолданудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
      3. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату салықтық өтініштің негізінде не осы баптың 6-тармағында көзделген жағдайларда салық органының шешімі бойынша жүргізіледі.
      4. Егер салық төлеуші оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануды өз еркімен тоқтату туралы шешім қабылдаса, аталған режимді тоқтатуды салық органы салықтық өтініш берілген айдан кейінгі айдан бастап жүргізеді.
      Бұл ретте:
      1) салықтық өтініш табыс етілген айдың соңғы күні арнаулы салық режимін қолдануды тоқтау күні болып табылады;
      2) салықтық өтініш табыс етілген айдан кейінгі айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастау күні болып табылады.
      5. Осы Кодекстің 428 және 433-баптарында белгіленген талаптарға сай келмеген жағдайда, салықтық өтініш сәйкессіздік туындаған кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде табыс етіледі. Аталған жағдайда арнаулы салық режимін тоқтату сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жүргізіледі.
      6. Салық органы салық төлеушінің осы Кодекстің 428  және 433-баптарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактісін анықтаған кезде, осы салық төлеушіні сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырады.
      Бұл ретте камералдық бақылау барысында осындай сәйкессіздік фактісі анықталған жағдайда, салық органдары жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырғанға дейін салық төлеушіге осы Кодекстің 607 және 608-баптарында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық қызметі органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.
      7. Осы баптың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген жағдайларда:
      1) осындай сәйкессіздік туындаған айдың соңғы күні арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату күні болып табылады;
      2) осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастау күні болып табылады.";

      141) 436-баптың 2-тармағындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және салық кезеңінің бірінші күні қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      142) 441-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "441-бап. Қолдану шарттары

      1. Шаруа немесе фермер қожалықтары арнаулы салық режимін қолдану үшін осы режим қолданылған бірінші жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей жер учаскесінің орналасқан жері бойынша салық органына салықтық өтінішті табыс етеді.
      Аталған мерзімде салықтық өтінішті табыс етпеуі, салық төлеушінің бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асыруға келісімі деп есептеледі.
      Осы бапта өзгеше белгіленбесе, таңдап алынған салық салу режимі салық кезеңі ішінде өзгертуге жатпайды.
      Салықтық өтінішпен бір мезгілде мынадай құжаттардың:
      1) нотариат куәландырған немесе селолық (кенттік) атқарушы органдар куәландырған жер учаскелеріне құқық белгілеу, сәйкестендіру құжаттарының;
      2) жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген, нотариат куәландырған немесе селолық (кенттік) атқарушы органдар куәландырған жер учаскелерінің бағаланатын құнын айқындайтын актілердің көшірмелері табыс етіледі.
      Акт болмаған жағдайда, жер учаскелерінің бағаланатын құны жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген деректер бойынша 1 гектар жердің аудан бойынша орташа бағалау құны негізге алына отырып айқындалады.
      20 ақпаннан кейін құрылған шаруа немесе фермер қожалықтары дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алғаннан кейін отыз жұмыс күнінен кешіктірмей салық органына арнаулы салық режимін қолдану құқығына салықтық өтінішті табыс етеді.
      20 ақпаннан кейін басқа әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы жер учаскесіне құқық туындаған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығы осы жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде салық органына арнаулы салық режимін қолдану құқығына салықтық өтінішті табыс етеді.
      Осы арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіде 20 ақпаннан кейін жер учаскесіне құқық туындаған жағдайда, арнаулы салық режимін қолдану құқығына салықтық өтініш салық органына осы жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде табыс етіледі.
      Арнаулы салық режимін қолданатын шаруа немесе фермер қожалықтары ондағы деректер өзгерген не басқа жер учаскелеріне құқық туындаған кезде, осы тармақтың төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында аталған құжаттарды жаңадан табыс етеді.
      2. Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішті табыс еткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша оның арнаулы салық режимін қолдану туралы немесе арнаулы салық режимін қолданудан бас тарту туралы шешімді шығарады. Шешім екі данада ресімделеді.
      Бір данасы салық төлеушіге оның қолы қойылып тапсырылады немесе салық органы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде шешімді алу үшін салық төлеуші салық органына келмеген жағдайда, ол хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберіледі.
      Хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберілген шешім салық төлеуші почта байланысының немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына белгі қойған күннен бастап салық төлеушіге тапсырылды деп есептеледі.
      Салық төлеушінің осы Кодекстің 439-бабында аталған талаптарға  сәйкес келмеуі және салық төлеушінің осы баптың 1-тармағында аталған құжаттарды табыс етпеуі арнаулы салық режимін қолданудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
      3. Арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату осы тармақта көзделген тәртіппен салықтық өтініштің негізінде не осы бапта көзделген жағдайларда салық органының шешімі бойынша жүргізіледі.
      Арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған кезде, салық төлеуші талаптарға сәйкессіздік туындаған кезден бастап бес жұмыс күн ішінде салық органына салықтық өтінішті табыс етеді және сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауысады.
      Арнаулы салық режимін қолдану ерікті түрде тоқтатылған кезде жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстыру есепті кезеңнен кейінгі айдан бастап, осы режимді тоқтататын жылдың алдындағы салық кезеңінің 31 желтоқсанынан кешіктірмей табыс етілетін салық төлеушінің салықтық өтінішінің негізінде жүргізіледі.
      Салық органы салық төлеушінің осы режимді қолдану шарттарына  сәйкес келмеу фактісін анықтаған кезде, қабылданған шешім негізінде оны сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстыру туралы салық төлеушіні хабардар етеді.
      4. Арнаулы салық режимін қолдану ерікті түрде тоқтатылған кезде жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстыру жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастайтын жылдың алдындағы салық кезеңінің 31 желтоқсанынан кешіктірмей табыс етілетін салық төлеушінің салықтық өтінішінің негізінде жүргізіледі.
      Бұл ретте:
      1) салықтық өтініш табыс етілетін салық кезеңінің 31 желтоқсаны арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату күні болып табылады;
      2) салықтық өтініш табыс етілген кезеңнен кейінгі салық кезеңінің 1 қаңтары жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастау күні болып табылады.
      5. Арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған кезде, салық төлеуші талаптарға сәйкессіздік туындаған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде салық органына салықтық өтінішті табыс етеді және осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауысады.
      6. Салық органы салық төлеушінің осы Кодекстің 439-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактісін анықтаған кезде, осы салық төлеушіні осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырады.
      Бұл ретте камералдық бақылау барысында осындай сәйкессіздік фактісі анықталған жағдайда, салық органдары жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырғанға дейін салық төлеушіге осы Кодекстің 607 және 608-баптарында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық қызметі органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.
      7. Осы баптың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген жағдайларда:
      1) осындай сәйкессіздік туындаған айдың соңғы күні арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату күні болып табылады;
      2) осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастау күні болып табылады.";

      143) 445-баптың бірінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және әлеуметтік салықты есептеу жүргізілетін айдың бірінші күні қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      144) 447-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "447-бап. Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін салық
                декларациясын табыс ету мерзімдері";

      145) 450-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "450-бап. Қолдану шарттары

      1. Салық төлеуші арнаулы салық режимін қолдану үшін орналасқан жері бойынша салық органына салықтық өтінішті табыс етеді.
      Салықтық өтініш арнаулы салық режимін қолдануға арналған өтініште көрсетілген жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанынан кешіктірілмей табыс етіледі.
      Аталған мерзімде салықтық өтінішті табыс етпеуі, салық төлеушінің бюджетпен есеп айырысуды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүзеге асыруға келісімі болып есептеледі.
      2. Осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, таңдап алынған салық салу режимі күнтізбелік жыл ішінде өзгертуге жатпайды.
      3. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар салықтық өтінішпен бір мезгілде нотариат куәландырған немесе селолық (кенттік) атқарушы органдар куәландырған жер учаскелеріне құқық белгілеу, сәйкестендіру құжаттарының көшірмелерін табыс етіледі.
      Көрсетілген құжаттардағы деректер өзгерген кезде не басқа жер учаскелеріне құқықтар туындаған кезде олар жаңадан табыс етіледі.
      4. Жаңадан құрылған салық төлеушілер арнаулы салық режимін қолдану үшін әділет органында мемлекеттік тіркелген кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде салықтық өтінішті табыс етеді.
      5. Осы арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан кейін жер учаскесіне құқық туындаған жағдайда арнаулы салық режимін қолдану құқығына салықтық өтінішті салық органына осы жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде табыс етеді.
      6. Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішті табыс еткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша оның арнаулы салық режимін қолдану туралы немесе арнаулы салық режимін қолданудан бас тарту туралы шешімді шығарады. Шешім екі данада ресімделеді.
      Бір данасы салық төлеушіге оның қолы қойылып тапсырылады немесе салық органы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде салық төлеуші шешімді алу үшін салық органына келмеген жағдайда, ол хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберіледі.
      Хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы жіберілген шешім салық төлеуші почта байланысының немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына белгі қойған күннен бастап салық төлеушіге тапсырылды деп есептеледі.
      Салық төлеушінің осы Кодекстің 448-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі және салық төлеушінің осы бапта белгіленген мерзімдерде осы бапта аталған құжаттарды табыс етпеуі арнаулы салық режимін қолданудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
      7. Осы Кодекстің 448-бабында белгілеген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, салық төлеуші арнаулы салық режимін қолдануды тоқтатуға арналған салықтық өтінішті осындай сәйкессіздік туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде салық органына табыс етеді.
      8. Салық органы салық төлеушінің осы Кодекстің 448-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактісін анықтаған кезде, осы салық төлеушіні осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырады.
      Бұл ретте камералдық бақылау барысында осындай сәйкессіздік фактісі анықталған жағдайда, салық органдары жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырғанға дейін салық төлеушіге осы Кодекстің 607 және 608-баптарында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық қызметі органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.
      9. Осы баптың 7 және 8-тармақтарында көрсетілген жағдайларда:
      1) осындай сәйкессіздік туындаған айдың соңғы күні арнаулы салық режимін қолдануды тоқтату күні болып табылады;
      2) осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануды бастау күні болып табылады.";

      146) 456-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алым ставкалары республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және алымдарды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге алына отырып есептеледі және мыналарды құрайды:";

      147) 461-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Алым ставкалары республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және алымды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша — АЕК) мөлшері негізге алына отырып, мынадай мөлшерлерде белгіленеді:";

      148) 462-баптың 4-тармағының екінші сөйлеміндегі "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және алымды төлеу күні қолданыста болған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      149) 471-бапта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алым ставкалары республикалық бюджет туралы заңда белгіленген  және алымды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге алына отырып белгіленеді және мыналарды құрайды:";
      кестеде:
      1.1. жолының 2-бағанындағы "Электр" деген сөз "Жаңартылған энергия көздерінен өз мұқтаждары үшін электр және (немесе) жылу энергиясын өндіруді қоспағанда, электр" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1.6. жолының 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Электрмен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу";
      1.20. жолының 2-бағаны "үлгілерді қоспағанда," деген сөздерден кейін "аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен" деген сөздермен толықтырылсын;
      1.62. жолының 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "Банк операциялары";
      1.63. жолының 3-бағанындағы "(40)****" деген цифрлар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1.95. жолымен толықтырылсын:
"

1.95.

Тауар биржалары саласындағы қызмет:тауар биржасы үшін

10


биржа брокері үшін

5


биржа дилері үшін

5

                                                            ";
      150) 475-баптың бірінші абзацындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      151) 487-баптың 1-тармағындағы "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)" деген сөздер "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      152) 492-бапта:
      2-тармақта:
      "республикалық маңызы бар қаланың, астананың" деген сөздер "республикалық маңызы бар қалалардың және астананың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Арнайы" деген сөз "Қозғалмалы көздерден шығатын ластағыш заттар шығарындыларын қоспағанда, арнайы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы "республикалық маңызы бар қаланың, астананың" деген сөздер "республикалық маңызы бар қалалардың және астананың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      153) 495-баптың 1-тармағындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК)" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және салық кезеңінің бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      154) 498-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Уәкілетті мемлекеттік орган ластанудың қозғалмалы көздерінің мемлекеттік тіркелген жері бойынша салық органдарына беретін декларацияны қоспағанда, төлемақы төлеушілер ластану объектісінің орналасқан жері бойынша салық органдарына декларация табыс етеді.";

      155) 501-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Төлемақы ставкалары республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және төлемақыны төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге алына отырып айқындалады.";

      156) 502-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Төлемақы сомасы жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат алу орны бойынша бюджетке төленеді. Төлем банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен рұқсат алғанға дейін жүргізіледі.";

      157) 506-бапта:
      1-тармақтағы "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)" деген сөздер "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Түбірімен босатылатын сүрек үшін төлемақы ставкасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және орманды пайдалану құқығы туындайтын тиісті қаржы жылының бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге алына отырып, тығыз бір текше метр үшін айқындалады және мыналарды құрайды:";

      158) 507-баптың 2-тармағының үшінші абзацындағы "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)" деген сөздер "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      159) 510-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы ставкасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану қажеттілігі туындайтын тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 0,1 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК) есебінен ерекше қорғалатын табиғи аумақта болған  әрбір күн үшін айқындалады.";
      2-тармақтағы "облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)" деген сөздер "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      160) 513-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде белгіленген тәртіппен радиожиілік спектрін пайдалану құқығын алған жеке және заңды тұлғалар төлемақы төлеушілер болып табылады.
      Заңды тұлғаның шешімі бойынша оның құрылымдық бөлімшелері төлемақыны дербес төлеушілер ретінде қарастырылады. Заңды тұлға, мұндай шешім қабылданған жағдайда, бұл туралы құрылымдық бөлімшені тіркеудің есепке алынған жері бойынша салық органына есепті салық кезеңінің 10 наурызынан кешіктірмей жазбаша хабарлауға міндетті. Мұндай заңды тұлға сонымен бір мезгілде байланыс саласындағы уәкілетті органнан алған хабарлама негізінде әрбір құрылымдық бөлімше бойынша жылдық төлемақы сомасын бөлу туралы ақпарат береді.";

      161) 514-баптың бірінші абзацындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және салық кезеңінің бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      162) 526-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "526-бап. Төлемақы ставкалары
      1 валдық регистрлік тонна үшін төлемақы ставкасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және кеме жүзетін су жолдарын пайдалану құқығы туындайтын тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 0,26 айлық есептік көрсеткіш есебінен айқындалады.";

      163) 529-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жарнама объектілерін орналастырушы жеке тұлғалар (оның ішінде дара кәсіпкерлер) және заңды тұлғалар төлемақы төлеушілер болып табылады.
      Заңды тұлғаның шешімі бойынша оның құрылымдық бөлімшелері төлемақыны дербес төлеушілер ретінде қарастырылады. Заңды тұлға, мұндай шешім қабылданған жағдайда, бұл туралы құрылымдық бөлімшені тіркеудің есепке алынған жері бойынша төлемақы төлеудің алдағы мерзімі басталғанға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлауға міндетті. Мұндай заңды тұлға сонымен бір мезгілде әрбір құрылымдық бөлімше бойынша рұқсат беру құжатында көрсетілген жылдық төлемақы сомасын бөлу туралы ақпарат береді.";

      164) 530-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "530-бап. Төлемақы ставкалары

      1. Төлемақы ставкалары республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру жүзеге асырылатын тиісті күнтізбелік айдың бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге алына отырып айқындалады.
      2. Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде жарнама объектісі бір жағының ауданы үш шаршы метрге дейін болатын сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастырғаны үшін ай сайынғы төлемақы ставкалары мыналарға тең болып белгіленеді:

Рет N

Жолдардың санаттары

Төлемақы ставкасы (АЕК)

1

2

3

1.

Қалаға кіреберістер

25

2.

I, II

20

3.

III

10

4.

IV

5

      Габариті үлкен жарнамалық ақпарат орналастырылған кезде ай сайынғы төлемақы ставкалары жарнама объектісінің бір жағы (беті) ауданының үш шаршы метрге қатысты ұлғаюына барабар жоғарылатылады.
      3. Мынадай жерлерде орналастырылатын жарнама объектілері бойынша ай сайынғы базалық төлемақы ставкалары:
      1) жергілікті маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді мекендерде жарнама объектісінің ауданы және орналастыратын жері негізге алына отырып белгіленеді:

Рет N

Жарнама түрлері

Жылжымайтын объектілерге төлемақы ставкалары (бір жағы үшін) (АЕК)

Республикалық маңызы бар қалалар және астана

Облыстық маңызы бар қалалар

Аудандық маңызы бар басқа қалалар, кенттер, селолар, ауылдар

1

2

3

4

5

1.

Ауданы 2 ш.м. дейін сілтемелер, маңдайшалар, ақпаратты қалқандар (бір объект үшін)

2

1

0

2.

Лайтбокстар (сити-форматтағы)

3

2

1

3.

Ауданы мынадай болатын жарнамалық-ақпараттық объектілер:
3.1.

2-ден 5 ш.м. дейін

5

3

1

3.2.

5-тен 10 ш.м. дейін

10

5

2

3.3.

10-нан 20 ш.м. дейін

20

10

5

3.4.

20-дан 30 ш.м. дейін

30

15

5

3.5.

30-дан 50 ш.м. дейін

50

20

10

3.6.

50-ден 70 ш.м. дейін

70

30

15

3.7.

70 ш.м. астам

100

50

25

4.

Шатырүсті неонды жарнама құрылғылары (жарық-динамикалық панно немесе көлемді неонды әріптер):
4.1.

30 ш.м дейін

30

20

10

4.2.

30 ш.м. астам

50

30

10

5.

Палаткалардағы, тенттердегі, шатырлардағы, бастырмалардағы, қалқа-шатырлардағы, тулардағы, жалаушалардағы, штандарттардағы жарнама:
5.1.

5 ш.м дейін

1

1

0

5.2.

5-тен 10 ш.м. дейін

2

1

0

5.3.

10 ш.м. астам

3

2

1

6.

Уақытша тұрпаттағы дүңгіршектер мен павильондардағы жарнама:
6.1.

2 ш.м дейін

2

1

0

6.2.

2-ден 5 ш.м. дейін

2

1

0

6.3.

5-тен 10 ш.м. дейін

3

2

1

6.4.

10 ш.м. астам

8

4

2

7.

Жарнамалық жайма құрылғылар (штендерлер)

10

5

1

      2) көлік құралдарында, жарнама объектісінің ауданы және орналастырылатын жері негізге алына отырып белгіленеді:

Рет N

Жарнама түрлері

Жылжымайтын объектілерге төлемақы  ставкалары (бір жағы үшін) (АЕК)

Республикалық маңызы бар қалалар және астана

Облыстық маңызы бар қалалар

Аудандық маңызы бар басқа қалалар, кенттер, селолар, ауылдар

1

2

3

4

5

1.

Көлік құралының сыртқы жағындағы жарнама (бір көлік құралы үшін):
1.1.

автобустарда,  троллейбустарда, трамвайларда, жүк машиналарында, арнайы автомобильдерде (1,5 тоннадан астам жүк көтеретін), өздігінен жүретін машиналар мен механизмдерде

8

4

2

1.2.

шағын автобустарда, таксилерде, жеңіл автомобильдерде (1,5 тоннаға дейін жүк көтеретін)

3

2

1

2.

Автокөлік құралына орнатылған құрылғылардағы жарнама (панно, қалқандар, лайтбокстер және т.б.), бір жағы үшін:
2.1.

2 ш.м дейін

3

2

1

2.2.

2-ден 5 ш.м дейін

15

10

5

2.3.

5-тен 10 ш.м. дейін

35

25

10

2.4.

10-нан 20 ш.м. дейін

50

25

10

2.5.

20-дан 40 ш.м. дейін

60

45

20

2.6

40 ш.м. астам

80

40

25

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары жергілікті маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді мекендерде орналастырылатын жарнама объектілері бойынша базалық төлемақы ставкаларының мөлшерін жарнама объектісінің орналасқан жеріне қарай екі еседен асырмай арттыруға құқылы.";

      165) 534-баптың 2-тармағындағы "тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және мемлекеттік бажды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы баптың мәтіні бойынша - АЕК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      166) 535-баптың 1-тармағында:
      4) тармақшаның бірінші абзацындағы "талап" деген сөз алып тасталсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 13) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, ерекше талаппен іс жүргізу арыздарынан, ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан (шағымдардан) - 50 процент;";

      167) 548-баптың 5-тармағы "салық органдары" деген сөздерден кейін ", қайтаруға салықтық өтініш берілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      168) 552-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "552-бап. Консулдық алым ставкалары

      1. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, консулдық алымдар ставкаларының ең төмен және ең жоғары базалық мөлшерін, сондай-ақ жеделдету үшін консулдық алым ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі консулдық алымдардың базалық ставкалары шегінде нақты ставкалар мөлшерін белгілеуге құқылы.";

      169) 553-бапта:
      4) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "қызметтік істер бойынша шығатын Қазақстан Республикасының дипломатиялық, қызметтік немесе ұлттық паспорт иелері - Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілеріне;";
      6) тармақшаның он үшінші абзацындағы "бергені үшін" деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы он төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "дипломатиялық визаларды бергені үшін;";

      170) 554-баптың 6-тармағында:
      екінші бөлік "АҚШ долларына" деген сөздерден кейін ", евроға, ағылшын фунт стерлингіне, швейцар франкіне, канада долларына, жапон иеніне" деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөліктің екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Егер дипломатиялық өкілдікке немесе консулдық мекемеге ай сайын келіп түсетін консулдық алымдар түсімі 1000 АҚШ долларынан аз болса немесе оның есепті кезеңнің соңындағы бағамы бойынша осы тармақта көрсетілген валюта түрлеріндегі эквивалентін құрайтын болса, аударым жасау тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10-ынан кешіктірмей жүргізіледі.";

      171) 557-баптың 1-тармағының 9) тармақшасындағы "туралы мәліметтерді қоспағанда, салық қызметі органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған кез келген мәліметтер салық құпиясы болып табылады." деген сөздер "туралы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      "10) салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін табыс етпеуі туралы мәліметтерді қоспағанда, салық қызметі органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған кез келген мәліметтер салық құпиясы болып табылады.";

      172) 558-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы "хабарламаны" деген сөзден кейін "және (немесе) осы Кодексте белгіленген жағдайларда оның көшірмесін" деген сөздермен толықтырылсын;

      173) 560-баптың 7-тармағының 2) тармақшасындағы "тұрғылықты немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      174) 565-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жеке тұлғаны жекеше нотариус, адвокат ретінде тіркеу есебіне қою жеке тұлғаның нотариустық, адвокаттық қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін тұрған жері бойынша салық органына табыс еткен дара кәсіпкерді, жекеше нотариусты, адвокатты тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініші негізінде жүргізіледі.";
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Салық органы жеке тұлғаны жекеше нотариус, адвокат ретінде тіркеу есебіне қоюды уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша жекеше нотариус, адвокат ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәлік бере отырып жүргізеді.";

      175) 568-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "ағымдағы күнтізбелік жылда салық органының шешімі негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алынған салық төлеушілер - салық органының шешімі негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алынған күннен кейінгі күннен бастап;";
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Ең төменгі айналым тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 30000 еселенген мөлшерін құрайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      176) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      176) 570-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті ауыстыруды:
      1) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы  куәлігі жоғалған (бүлінген) жағдайда - салық төлеушінің салықтық өтініші негізінде;
      2) қосылған құн салығын төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе атауы өзгерген жағдайда - салық төлеушінің тегі, аты, әкесі атының (ол болған кезде) немесе атауы өзгеруі туралы сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің мәліметтері негізінде үш жұмыс күні ішінде салық органы жүргізеді.";

      177) 571-бапта:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      177) тармақшаның екінші - он екінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мынадай шарттар бір мезгілде сақталған жағдайда:
      1) салық салынатын айналым мөлшері салықтық өтініш берілген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін осы Кодекстің 568-бабында белгіленген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан аспаса;
      2) салық салынатын айналым мөлшері мұндай салықтық өтініш берілген ағымдағы күнтізбелік жылдың бастапқы кезеңі үшін осы Кодекстің 568-бабында белгіленген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан аспаса, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару үшін қосылған құн салығын төлеушінің орналасқан жері бойынша салық органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш беруге құқылы.";
      2-тармақтың бірінші абзацындағы "Қосылған құн салығы" деген сөздер "Осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдайда, қосылған құн салығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық органдары салық төлеушіні осы баптың 2-тармағында белгіленген талап сақталған жағдайда қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығаруды салық төлеушінің салықтық өтініш берген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жүргізуге міндетті. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару күні мұндай салық төлеушінің салық органына салықтық өтініш берген күні болып табылады.
      Салық органдары салық төлеушіге салық төлеушінің салықтық өтініш берген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан мынадай:
      1) салықтық өтініш берген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін салық төлеушінің салық салынатын айналымының мөлшері осы Кодекстің 568-бабында белгіленген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан асып түскен;
      2) мұндай салықтық өтініш берілген ағымдағы күнтізбелік жылдың бастапқы кезеңі үшін салық төлеушінің салық салынатын айналымының мөлшері осы Кодекстің 568-бабында белгіленген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан асып түскен жағдайларда бас тартады.
      Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешім уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша мұндай бас тартудың себебі көрсетіле отырып, салық төлеушіге жеке қолын қойғызу арқылы немесе жіберу фактісін растайтын өзге тәсілмен табыс етіледі.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      177) тармақшаның он үшінші - он сегізінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      4-тармақтың 3) тармақшасындағы "танылған жағдайларда жүргізіледі." деген сөздер "танылған;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) сот шешімінің заңды күшіне енуі негізінде дара кәсіпкерді немесе заңды тұлғаны тіркеу жарамсыз деп танылған жағдайларда жүргізіледі.";
      5-тармақтың үшінші абзацындағы "бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шығарады." деген сөздер "бастап;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "салық органы дара кәсіпкерді немесе заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімін алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шығарады.";
      6-тармақтың үшінші абзацындағы "бастап шығарылды деп танылады." деген сөздер "бастап;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "осы баптың 4-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тұлға үшін - қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою күнінен бастап шығарылды деп танылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      178) - 183) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      178) 573-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "573-бап. Электрондық цифрлы қолтаңбаны ауыстыру және жою

      1. Салық төлеуші электрондық цифрлық қолтаңбаны жою немесе оны ауыстыру үшін орналасқан немесе тұрғылықты жері бойынша салық органына электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш беруге:
      1) электрондық цифрлы қолтаңбаны пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылдаған;
      2) тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі аяқталған;
      3) электрондық цифрлы қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі электронды ақпарат жеткізгіш жоғалған;
      4) кілті бар контейнерлі электронды ақпарат жеткізгіш  жұмыс істемейтіндей болып бүлінген жағдайларда құқылы.
      2. Электрондық цифрлы қолтаңбаны жою салық төлеушінің салық органымен осы бапта белгіленген жағдайларда хабарламаның кепілді жеткізілуін қамтамасыз ететін байланыстың арналары арқылы электрондық құжаттармен алмасу құқығын тоқтатады.
      3. Салық органы электрондық цифрлы қолтаңбаны жоюды немесе ауыстыруды электрондық цифрлы қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерден бас тарту немесе ауыстыру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш берілген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.
      4. Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішінсіз салық төлеушіні мемлекеттік деректер базасынан шығарып тастаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде электрондық цифрлы қолтаңбаны жояды.
      5. Салық органы салық төлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасын жоюды уәкілетті органның электрондық цифрлы қолтаңбаны жою туралы шешімі негізінде бір жұмыс күні ішінде:
      1) салық төлеушіні соттың заңды күшіне енген үкімі не қаулысы негізінде жалған кәсіпорын деп таныған жағдайда - салық органы соттың үкімін не қаулысын алған күннен бастап;
      2) салық төлеушіні мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған жағдайда сот шешімінің заңды күшіне енуі негізінде салық органы соттың шешімін алған күнінен бастап жүргізеді.";

      179) 577-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, уақытша өтеулі жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объектісі бар дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар мұндай құқықтар туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектінің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою үшін осы баптың 2-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті беруге міндетті.
      Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды осы Кодекстің 374-бабының 2-тармағына сәйкес жер салығын төлеуші деп таныған жағдайда мұндай төлеушілер салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектінің орналасқан жері бойынша салық органына жер учаскесін иелену мен пайдаланудың нақты құқығының туындауы негізінде құқық белгілеу құжаттарының күшіне енген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне қою үшін осы баптың 2-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті беруге міндетті.";

      180) 579-бапта:
      2-тармақтағы "күнтізбелік" деген сөз алып тасталсын;
      7-тармақтың бірінші бөлігі "шарттар сақталған соң" деген сөздерден кейін "бес жұмыс күні ішінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      181) 581-баптың бірінші бөлігінде:
      1) тармақшадағы "резидент еместердің" деген сөздер "резидент емес заңды тұлғалардың, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) берілген кредит (қарыз) бойынша сыйақыны тоқтата тұру арқылы заңды тұлғаға немесе дара кәсіпкерге мұндай сыйақы түріндегі кірістерді тануды тоқтату кезінде, бұл туралы уәкілетті орган белгілеген нысанда мұндай тану тоқтатылған осы Кодекстің 148-бабында айқындалатын есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей уәкілетті органды хабардар етуге;";
      10) тармақшадағы "банк заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын қарыз алушының берешегін" деген сөздер "заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын қарыз алушының берілген кредит (қарыз) бойынша міндеттемелерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      182) 585-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Камералдық бақылаудың мақсаты - салық органдары камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықтаған бұзушылықтарды салық органдарында тіркеу есебіне қою және (немесе) осы Кодекстің 587-бабына сәйкес салық есептілігін ұсыну және (немесе) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу арқылы салық төлеушіге дербес жоюға құқық беру.";

      183) 586-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "586-бап. Камералдық бақылауды жүргізу тәртібі мен мерзімдері

      1. Камералдық бақылау салық қызметі органдарында бар мынадай деректерді:
      1) салықтық есептілікті;
      2) халықаралық шарт негізінде бюджеттен немесе шартты банктік салымнан төленген табыс салығын қайтаруға салықтық өтінішті;
      3) өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерін;
      4) салық төлеушінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді бір-бірімен салыстыру арқылы жүргізіледі.
      Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген деректер өз арасында да салыстырылады.
      2. Камералдық бақылау осы Кодекстің 46-бабында белгіленген ережелер ескеріле отырып, талаптың өткен мерзімі ішінде жүзеге асырылады.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      184) - 185) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      184) 587-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі "күннен бастап" деген сөздердің алдынан "күннен кейінгі" деген сөздермен толықтырылсын;

      185) 603-баптың 3-тармағындағы "төлеушінің" деген сөздерден кейін "салық берешегі болмаған жағдайда оның банк шотына" деген сөздермен толықтырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      186) - 187) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      186) 607-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Осы Кодекстің 608-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда, салық органдары осы баптың 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген хабарламалардың көшірмелерін салық төлеушіге (салық агентіне) жібереді.
      Осы баптың 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген хабарламалардың түпнұсқасын алу үшін салық төлеуші (салық агенті) салық органдарына жүгінуге құқылы";

      187) 609-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық берешегі өтелмеген жағдайда, осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тәсілді қоспағанда, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 3 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аз мөлшерде салық берешегі бар салық төлеушілерге (салық агенттеріне) қолданылмайды.";
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Осы тармақта өзгеше белгіленбесе, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдері мынадай:
      1) салық төлеушіні сот банкрот деп таныған жағдайда - банкроттық туралы іс бойынша іс қозғалған кезден бастап;
      2) салық төлеушіге қатысты оңалту рәсімі енгізілген жағдайда оңалту рәсімін қолдану туралы сот ұйғарымы күшіне енген күннен бастап қолданылмайды.
      Бұл ретте салық төлеушілер оңалту рәсімі енгізілгеннен кейін туындаған салық міндеттемесін мерзімінде орындамаған жағдайда, оларға қатысты осы тарауда белгіленген тәртіппен осындай міндеттемені орындауды қамтамасыз ету тәсілдері қолданылады;
      3) мыналарды мәжбүрлеп таратқан жағдайда:
      банктерді, жинақтаушы зейнетақы қорларын - мәжбүрлеп тарату туралы сот іс қозғаған күннен бастап;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын - мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап қолданылмайды.";
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінде банк шоттары болмаған не заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарында және кассасында салық берешегін өтеу үшін ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайларда, салық органы осы баптың 1-тармағы 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін осы құрылымдық бөлімшені құрған салық төлеуші заңды тұлғаға қолданады.
      Заңды тұлғада біреуден көп құрылымдық бөлімше болған кезде, заңды тұлғаға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тәртіппен мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдері қолданылғаннан кейін оның құрылымдық бөлімшесінің салық берешегі өтелмеген жағдайда, салық органы осы баптың 1-тармағы 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін мұндай заңды тұлғаның барлық құрылымдық бөлімшелеріне бір мезгілде қолданады.";

      188) 610-бапта:
      3-тармақ "әрбір күн үшін" деген сөздерден кейін ", егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе," деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақ алып тасталсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      189) - 192) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      189) 613-бапта:
      1. 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық органы осы Кодекстің 609-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген салық төлеушінің (салық агентінің) мүлікке билік етуін шектеуді:
      1) салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық берешегі өтелмеген;
      2) мониторингке жататын ірі салық төлеушіні қоспағанда, салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған жоғары тұрған салық қызметі органының шешіміне шағым жасаған жағдайларда жүргізеді.
      Бұл ретте салық органы осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда осы Кодекстің 607-бабының 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген салық берешегін өтеу туралы хабарлама жібермей-ақ, осы бапта белгіленген тәртіппен салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және өсімпұлдардың шағым жасалған сомасы шегінде салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік етуіне шектеу салады. Иелік етуге шектеу қоюға қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салық төлеушінің негізгі құрал-жабдығы және (немесе) жылжымайтын мүлікке инвестиция болып табылатын мүлкі ғана жатады.
      2. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық төлеушінің (салық агентінің) мүлікке билік етуін шектеу туралы шешім осы салық төлеушінің (салық агентінің) меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы, сондай-ақ балансында тұрған мүлікке қатысты шығарылады.
      Осы баптың 1-тармағы 2) тармақшасында көзделген жағдайда мүлікке билік етуді шектеу туралы шешім шығару кезінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес салық төлеушінің негізгі құрал-жабдығы және (немесе) жылжымайтын мүлікке инвестиция болып табылатын мүлкі ғана билік етуге шектеуге жатады.
      3. Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді салық органы:
      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда - мұндай шешім шығарылған күнгі салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотында бар деректер бойынша салық берешегі сомасында;
      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда — осы Кодекстің 607-бабының 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және өсімпұлдар сомасында қабылдайды."
      4-тармақтың бірінші бөлігіндегі "салық берешегі сомасына" деген сөздер алынып тасталсын;

      190) 614-баптың 2 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары:
      1) салық төлеушіде (салық агентінде) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 3 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аз мөлшерде салық берешегі болған кезде - осындай берешек пайда болған күннен бастап;
      2) салық төлеушіні сот банкрот деп таныған жағдайда - банкроттық туралы іс бойынша іс қозғалған кезден бастап;
      3) салық төлеушіге қатысты оңалту рәсімі енгізілген жағдайда - оңалту рәсімін қолдану туралы сот ұйғарымы күшіне енген күннен бастап қолданылмайды.
      Бұл ретте оңалту рәсімі енгізілгеннен кейін салықтық берешек туындаған жағдайда, мұндай салық төлеушілерге қатысты осы тарауда белгіленген тәртіппен ондай берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылады;
      4) мыналарды мәжбүрлеп таратқан жағдайда:
      банктерді, жинақтаушы зейнетақы қорларын - мәжбүрлеп тарату туралы сот іс қозғаған күннен бастап;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары - мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап қолданылмайды.";
      "5. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінде банк шоттары болмаған не заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарында және кассасында салық берешегін өтеу үшін ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайларда салық органы салық берешегін өтеу үшін осы құрылымдық бөлімшені құрған салық төлеуші заңды тұлғаға мәжбүрлеп өндіріп алуды қолдану арқылы салық берешегінің сомасын өндіріп алады.
      Заңды тұлғада біреуден көп құрылымдық бөлімше болған кезде заңды тұлғаға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тәртіппен мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданғаннан кейін оның құрылымдық бөлімшесінің салық берешегі өтелмеген жағдайда, салық органы мұндай заңды тұлғаның барлық құрылымдық бөлімшелеріне бір мезгілде осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мәжбүрлеп өндіріп алу шарасы қолданады.";
 
      191) 616-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісінің немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын дебиторды салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы дебитордың банк шоттарына салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассалық өкімдер шығарады.
      Дебитор мен салық төлеуші (салық агенті) арасындағы өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актісінде көрсетілген дебиторлық берешек өтелген жағдайда, салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін өндіріп алу туралы дебитордың банктік шоттарына шығарылған инкассалық өкімдер дебитор немесе салық төлеуші салық органына мұндай берешектің өтелгенін растайтын құжаттарды қоса беріп, өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актісін табыс еткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде кері қайтарып алынуға жатады.";

      192) 621-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустар мен адвокаттардың - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі;
      заңды тұлғалардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 150 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі салық берешегі бар салық төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      193) тармақша 2011.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      193) 623-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, осы Кодекстің 99-бабында көзделген түзету есепке алынбағанда жылдық жиынтық табысы неғұрлым көп, бір мезгілде мына талаптарға сай келетін:
      1) барлық активтерінің баланстық құнының сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және мониторинг жүргізуге жататын ірі салық төлеушілердің тізбесі бекітілуге жататын жылдың соңында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің кемінде 325 000 еселенген мөлшерін құрайтын;
      2) қызметкерлерінің саны кемінде 250 адамды құрайтын ірі салық төлеушілер мониторинг жүргізілуге жатады.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе құзыретті орган мен жер қойнауын пайдаланушы арасында 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған және міндетті салық сараптамасынан өткен өнімді бөлу туралы келісімде (келісімшартта) көрсетілген, осы Кодекстің 99-бабында көзделген түзетуді есепке алмағанда, жылдық жиынтық табысы неғұрлым көп сенім білдірілген адам (оператор) және (немесе) жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) ірі салық төлеушілердің мониторинг жүргізілуіне жатқызылады және осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында белгіленген шарттардың сақталуына қарамастан ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізіледі.
      Осы баптың мақсатында:
      1) осы Кодекстің 99-бабында көзделген түзету есепке алынбаған жылдық жиынтық табыс, мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушілер тізбесі бекітуге жататын жылдың алдындағы салық кезеңіндегі корпоративтік табыс салығы бойынша декларация деректері негізінде айқындалады;
      2) активтердің баланстық құны мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушілер тізбесі бекітуге жататын жылдың алдындағы жылдағы жылдық қаржылық есептілік деректері негізінде айқындалады;
      3) қызметкерлердің саны мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушілер тізбесі бекітуге жататын жылдың бірінші тоқсанының соңғы айындағы жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларациялардың деректері негізінде айқындалады.
      Осы Кодекстің 99-бабында көзделген түзетуді есепке алмағанда, осы тармақта белгіленген шарттарға сәйкес келетін ірі салық төлеушілердің ішінен жылдық жиынтық табысы неғұрлым көп алғашқы үш жүз ірі салық төлеуші мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізіледі.";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      194) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      194) 635-баптың 8-тармағында:
      үшінші бөліктегі "берген" деген сөз "жазып берген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Шот-фактуралары бойынша қосылған құн салығының жалпы сомасы есепке жатқызылған барлық қосылған құн салығының 80 процентін құрайтын осы тізбедегі алғашқы өнім берушілер қосылған құн салығын төлеушімен барлық өзара есеп айырысулар бойынша міндетті қарсы тексеруге жатады және (немесе) мұндай өнім берушілер бойынша ірі салық төлеушілерге жүргізілген мониторинг бойынша есептілік негізінде  уәкілетті органға қосылған құн салығы сомасының дұрыстығын растау туралы сауал жіберіледі.";

      195) 638-баптың 6-тармағы үшінші бөлігінің үшінші абзацы "сомаларын төлеу бойынша" деген сөздерден кейін "осы тармақта көзделген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      196) тармақша 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      196) 644-бапта:
      1) тармақшадағы "өткізу және (немесе) қызмет көрсету" деген сөздер "жұмыстарды, қызметтерді өткізу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "қызмет көрсетуші" деген сөздер "тауарды, жұмысты, қызметті жеткізуші" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақшадағы "пайдалана" деген сөз "қолдана" деген сөзбен ауыстырылсын;

      197) 645-бапта:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      197) тармақшаның екінші - төртінші абзацтары 2011.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі "немесе қолма-қол ақша арқылы қызмет" деген сөздер ", қолма-қол ақша арқылы жұмыстар орындау, қызметтер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің 1) тармақшасындағы "жатпайтын жеке тұлғалар арасында жүзеге асырылатын" деген сөздер "жатпайтын жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      197) тармақшаның бесінші абзацы 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      4-тармақтың 2) тармақшасындағы "немесе қызмет көрсету" деген сөздер ", жұмыс, көрсетілетін қызмет" деген сөздермен ауыстырылсын;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      198) тармақша 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      198) 646-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, бақылау-касса машинасын пайдаланатын жері бойынша салық органдарына есепке қоюға модельдері мемлекеттік тізілімге енгізілген, техникалық ақауы жоқ бақылау-касса машиналары жатады.
      Сауда автоматтары және (немесе) қызмет көрсетуге ақы төлеу терминалдарымен жарақтандырылған компьютерлік жүйелер болып табылатын бақылау-касса машиналары әрбір сауда автоматының және (немесе) қызмет көрсетуге ақы төлеу терминалының орналасқан жері бойынша салық органында есепке қойылуға тиіс.
      Автодүкендерден және (немесе) шатырлардан көшпелі сауданы жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын бақылау-касса машиналары мұндай салық төлеушілердің орналасқан жері бойынша салық органында есепке қоюға жатады.";
      3-тармақ "бақылау-касса машинасын" деген сөздерден кейін "салық органында" деген сөздермен толықтырылсын;

      199) 648-бапта:
      РҚАО-ның ескертпесі!
      199) тармақшаның екінші абзацы 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1-тармақтың 1) тармақшасындағы "немесе қолма-қол ақша арқылы қызмет көрсету кезінде" деген сөздер "қолма-қол ақша арқылы жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      199) тармақшаның үшінші - төртінші абзацтары 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      4-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) бақылау-касса машинасының корпусынан салық органының пломбасын алып тастауды жүргізеді;";

      РҚАО-ның ескертпесі!
      200) - 206) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      200) 651-бапта:
      5-тармақтың бірінші сөйлеміндегі "техникалық" деген сөздің алдынан "мемлекеттік тізілімге енгізу кезінде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бақылау-касса машинасының моделін мемлекеттік тізілімнен шығаруды мемлекеттік тізілімге енгізу кезінде уәкілетті органға берілген құжаттамада көрсетілген бақылау-касса машинасының моделі сипаттамалары техникалық талаптарға сәйкес келмеген жағдайда уәкілетті орган жүргізеді.";

      201) 656-баптың 1-тармағы "(бұдан әрі осы баптың мақсаты үшін - уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметін" деген сөздерден кейін "тексеру түрінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      202) 669-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда жоғары тұрған салық қызметі органы шағым келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеушіні (салық агентін) шағымды қараудан бас тарту туралы жазбаша түрде хабарландырады.
      Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда жоғары тұрған салық қызметі органы шағым келіп түскен күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде салық төлеушіні (салық агентін) шағымды қараудан бас тарту туралы мұндай бас тартудың себебін көрсете отырып жазбаша түрде хабарландырады.
      3. Осы баптың 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда жоғары тұрған салық қызметі органының шағымды қараудан бас тартуы, егер салық төлеуші (салық агенті) жол берілген бұзушылықтарды жойса, оны осы Кодекстің 667-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім шегінде қайтадан шағым беру құқығынан айырмайды.
      Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда салық төлеуші (салық агенті) жоғары тұрған салық қызметі органына шағым беруге құқылы емес.";

      203) 670-баптың 6-тармағының 4) тармақшасындағы "бойынша" деген сөзден кейін "қосымша ақпарат және (немесе)" деген сөздермен толықтырылсын;

      204) 674-баптың 2-тармағының екінші бөлігі:
      "шағым" деген сөзден кейін "(арыз)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "орындалуы" деген сөзден кейін "соттың шағымды (арызды) іс жүргізуге қабылдаған күнінен бастап" деген сөздермен толықтырылсын;

      205) 675-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде "нақты" деген сөз алып тасталсын;

      206) 679-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Уәкілетті органның осы Кодекстің 669-бабының 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда шешімді қараудан бас тартуы, егер салық төлеуші (салық агенті) жол берілген бұзушылықтарды жойса, оны осы Кодекстің 677-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім шегінде қайтадан шағым беру құқығынан айырмайды.
      Осы Кодекстің 669-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда салық төлеуші (салық агенті) уәкілетті органға қайтадан шағым беруге құқылы емес.".

      4. "Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы" 1996 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 273-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат, N 12, 82-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; 2008 ж., N 13-14, 54-құжат, N 23, 114-құжат):

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) - 2) тармақшалар 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1) 18-баптың 3-тармағында:
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жүргізуші куәліктерін, механикалық көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктерді, мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін, механикалық көлік құралының немесе тіркемесінің мемлекеттік техникалық тексеруден өтуі туралы куәлікті беру үшін Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік баж алынады.";
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жеке тұлғалардың көлік құралдарын тіркеу, қайта тіркеу:
      салық төлеушілер үшін - Салық кодексінде белгіленген тәртіппен көлік құралдары салығын төлегенін;
      Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық төлеушілер болып табылмайтын тұлғалар үшін салық төлеуден босату құқығын растайтын құжаттарды бергеннен кейін жүргізіледі.";

      2) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. Механикалық көлік құралдарын мемлекеттік техникалық
               байқаудан өткізу

      1. Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылатын және жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы органда тіркелген механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелері міндетті мемлекеттік техникалық байқаудан өткізілуге жатады.
      2. Мемлекеттік техникалық байқаудан өткізудің тәртібі мен мерзімдерін жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган белгілейді.
      3. Механикалық көлік құралдарын және оларға тіркемелерді мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу:
      механикалық көлік құралдарының және олардың тіркемелерінің мемлекеттік техникалық байқаудан өткізілгені туралы куәлік беру үшін мемлекеттік баждың төлегенін растайтын құжаттар берілгеннен кейін;
      жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген тәртіппен ағымдағы күнтізбелік жыл үшін көлік құралдары салығын төлегенін растайтын құжаттар немесе оны төлеуден босату құқығын растайтын құжаттар берілгеннен кейін жүргізіледі.".

      РҚАО-ның ескертпесі!
      5-тармақ 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      5. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 206-құжат; 1998 ж., N 22, 307-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат, 2001 ж., N 15-16, 236-құжат; N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 48-құжат; N 12, 86-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 11, 55-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; 2009 ж., N 8, 44-құжат; N 17, 81-құжат; 2009 жылғы 8 қыркүйекте "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      30-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Қазақстан Республикасы консулдық мекемесінің лауазымды адамы нотариаттық іс-әрекеттер жасағаны үшін Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен және мөлшерде консулдық алым алады";
      5-тармақтағы "заңдарда" деген сөз "Қазақстан Республикасының салық заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      6-тармақ 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      6. "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 16, 101-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; 2009 ж., N 17, 79-құжат):

      13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Үлескердің тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша талап ету құқығын басқаға беруіне ол Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген тәртіппен шарттың бағасын төлегеннен кейін немесе борышын бір мезгілде жаңа үлескерге аударғаннан кейін ғана жол беріледі.
      Құқықты осылай басқаға беру кезінде тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шартқа өзгерістерде немесе қосымша келісімде үлескер тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын жайдағы үлесті талап ету құқығын басқаға беретін, ал жаңа үлескер оған ие болатын құн туралы ақпарат болуға тиіс.".

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-тармақ 2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      7. "Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 2, 10-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 20, 89-құжат; N 23, 114-құжат, N 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 16, 18-құжаттар; N 9-10, 47-құжат; N 13-14, 62-63-құжаттар; N 17, 79, 81, 82-құжаттар; N 18, 84, 85-құжаттар):

      44-баптың бірінші бөлігі "берілген" деген сөзден кейін "(қайта ресімделген)" деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 23, 113-құжат; 2009 ж., N 13-14, 63-құжат; N 18, 84-құжат):

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) - 14) тармақшалар 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      1) мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2 және 3-3-баптармен толықтырылсын:

      "3-1-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 99-бабы 1-тармағының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "1. Салық төлеушілердің жылдық жиынтық табысынан:
      1) тәуекелді инвестициялаудың жабық пайлық инвестициялық қорлары мен тәуекелді инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорлары төлейтінді қоспағанда, дивидендтер;
      2) жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым алған банктердің міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарының сомасы;
      3) Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алған сақтандыру ұйымдарының міндетті, қосымша және төтенше жарналарының сомасы;
      4) жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым мен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры өздерінің өтелген депозиттер мен төленген кепілдікті және өтемақы төлемдері бойынша талаптарын қанағаттандыру тәртібімен алған ақша сомасы;
      5) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес алынған және жеке зейнетақы шоттарына жіберілген инвестициялық табыстар;
      6) Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес алынған және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін ұлғайтуға бағытталған инвестициялық табыстар;
      7) Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сәйкес пайлық және акционерлік инвестициялық қорлар кастодиандардағы шоттарға алған және соларда болатын инвестициялық табыстар;
      8) Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес секьюритилендіру мәмілесі бойынша арнайы қаржы компаниясы алған, борышты талап ету құқығын басқаға беруден алынған табыстар;
      9) мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті сенімгерлікпен басқарудан түсетін таза табыс;
      10) мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры мақта өңдеу ұйымдарынан алатын жыл сайынғы міндетті жарналардың сомасы;
      11) астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры астық қабылдау кәсіпорындарынан алатын жыл сайынғы міндетті жарналардың сомасы;
      12) мақта (астық) қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі талаптарды қанағаттандыру тәртібімен алатын ақша сомасы;
      13) инвестициялық депозиттер түрінде алынған ақшаны басқару процесінде ислам банкі алған, осы инвестициялық депозиттер депозиторларының шоттарына жіберілген және соларда болатын табыстар алып тасталуға жатады. Мұндай табыстарға ислам банкінің сыйақылары қосылмайды;
      14) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес құрылған ислам арнайы қаржылық компаниясы алған борышты талап ету құқығын беруден түсетін табыстар;
      15) сот бекіткен, банкті қайта құрылымдау жоспарындағы қайта құрылымдалатын активтер мен міндеттемелер тізбесіне енгізілген банк міндеттемелерін кредитордың есептен шығаруынан түскен табыстар алып тасталуға жатады.
      Осы тармақшаның ережелері:
      банк кредиторларының мүддесін қорғау және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес дауыс беретін акцияларының 50 проценттен астамын ұлттық басқарушы холдинг сатып алған банкке, және (немесе) Қазақстан Республикасының резидент банкі болып табылатын осындай банктің еншілес ұйымына, және (немесе) банк секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында дауыс беретін акцияларының 50 проценттен астамын дауыс беру құқығымен ұлттық басқарушы холдинг кепілге қабылдаған банкке қолданылады.

      3-2-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 133-бабы 2-тармағының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "2. Салық төлеушінің мынадай табыс түрлеріне:
      1) негізгі құралдардың, жылжымайтын мүлікке инвестициялардың, биологиялық активтердің қаржы лизингі бойынша сыйақыға;
      2) осындай сыйақыны есептеу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыға;
      3) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақыларға және мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарға;
      4) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда гуманитарлық көмек түрінде алынған және мақсатты пайдаланылған мүліктің құнына;
      5) республикалық мемлекеттік кәсіпорын мемлекеттік органнан немесе республикалық мемлекеттік кәсіпорыннан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде өтеусіз негізде алған негізгі құралдардың құнына;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаның немесе консорциумның акцияларын (қатысу үлестерін) өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарға салық салынатын табысты азайтуға құқығы бар.
      Егер аталған заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнының 50 және одан да көп проценті осындай өткізу күніне жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) болып табылмайтын тұлғаның (тұлғалардың) мүлкін құраған жағдайда, осы тармақша қолданылады;
      7) өткізу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарға;
      8) салық төлеушінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындау есебіне мүлікті мемлекеттік меншікке беруі кезіндегі тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыстарға салық салынатын табысты азайтуға құқығы бар. Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер мен мүлік тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.".

      3-3-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 248-бабының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "248-бап. Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар
      Мынадай тауарларды, жұмыстарды, қызметтер көрсетуді:
      1) почта төлемақысының мемлекеттік белгілерін;
      2) акциздік маркаларды (осы Кодекстің 653-бабына сәйкес акцизделетін тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау маркаларын);
      3) уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асыратын, соларға байланысты мемлекеттік баж алынатын қызметтер көрсетуді;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет мұқтаждары үшін сатып алынған мүлікті;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемеге немесе мемлекеттік кәсіпорынға өтеусіз негізде берілетін негізгі құралдарды, жылжымайтын мүлікке салынған инвестицияларды, материалдық емес және биологиялық активтерді;
      6) жерлеу бюроларының салт-жора қызметтер көрсетуін, зираттар мен крематорийлердің қызметтер көрсетуін;
      7) лотереяларды өткізу жөніндегі қызметтер көрсетуді қоспағанда, лотереялық билеттерді;
      8) төлем қарточкаларымен жасалатын операциялар бойынша есеп-қисаптарды қатысушыларға жинау, өңдеу және таратып беру жөнінде қызметтер көрсетуді қоса алғанда, есеп-қисаптарға қатысушылар арасында ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетуді;
      9) Қазақстан Республикасының кеден аумағына "Қазақстан Республикасының кеден аумағында тауарларды қайта өңдеу" кеден режимінде әкелінген тауарларды қайта өңдеу және (немесе) жөндеу жөніндегі қызметтер көрсетуді;
      10) осы Кодекстің 244-бабына сәйкес халықаралық болып табылатын тасымалдауға байланысты жұмыстар мен қызметтер көрсетуді, атап айтқанда: Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларды, оның ішінде почтаны, тиеу, түсіру, қайта тиеу (ағызу-құю), жөнелту жөніндегі жұмыстарды, қызметтер көрсетуді, сондай-ақ транзиттік жүктерді; техникалық және аэронавигациялық қызметтер көрсетуді, әуежай қызметін, халықаралық рейстерге теңіз айлақтарындағы қызметтер көрсетуді;
      11) тұрғын үй қорын басқару, ұстау мен пайдалану жөніндегі қызметтер көрсетуді;
      12) ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын;
      13) егер мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ өндірістік ұйымдар мына шарттарға сәйкес келсе:
      осындай өндірістік ұйымдардың қызметкерлері жалпы санының кемінде 51 процентін мүгедектер құраса;
      мүгедектерге еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар еңбекақы төлеу жөніндегі жалпы шығыстардың кемінде 51 процентін (есту, сөйлеу, көру қабілетінен айрылған мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 процентін) құраса, осындай бірлестіктер мен ұйымдардың сауда-делдалдық қызметтен түскен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдарынан және акцизделетін тауарларды өндіру мен өткізу бойынша айналымдардан басқа, тауарларын, жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін;
      14) Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңнамасына сәйкес жалға берілетін үйдің үй-жайларын жалға беру бойынша қызмет көрсетуді;
      15) егер мәміле шарттарында салық төлеушінің өткізген тауарларының, жұмыстарының, қызметтерінің сапасына кепілдік беру көзделсе, тауарларды пайдаланудың мәміледе белгіленген кепілдік мерзімі кезеңінде, олардың қосалқы бөлшектері мен бөлшектерінің құнын қоса алғанда, оларды өтеусіз жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды, қызметтер көрсетуді;
      16) тазартылған қымбат бағалы металдарды - өз өндірісі шикізатынан дайындалған алтынды, платинаны;
      17) осы Кодекстің 411 және 420-баптарында аталған қызмет түрлері бойынша қызметтер көрсетуді;
      18) осы Кодекстің 249 - 254-баптарында аталғандарды;
      19) нотариаттық іс-әрекеттерді, адвокаттық қызметті жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетуді;
      20) мыналар:
      ұлттық басқарушы холдинг;
      дауыс беретін акцияларының 100 проценті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар төлемдік, оралымдылық және қайтарымдық жағдайларында жүзеге асыратын ақшалай нысандағы қарыз операцияларын өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Аталған заңды тұлғалардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;
      21) бажсыз сауда дүкенінің кеден режиміне орналастырылған тауарларды өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік кепілдік жөніндегі міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындау есебіне мүлікті мемлекеттік меншікке беруі қосылған құн салығынан босатылады. Осы бөлікте көрсетілген салық төлеушілер мен мүлік тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.";

      2) 4-бапта:
      1) тармақшадағы "2010" деген цифрлар "2013" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "2010 жылғы 1 қаңтардан 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін" деген сөздер "2013 жылғы 1 қаңтардан 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін" деген сөздермен, "қолданылуы 2011" деген сөздер "қолданылуы 2014" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 5-баптағы "2011" деген цифрлар "2014" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      4) 6-бапта:
      1) тармақшадағы "2010" деген цифрлар "2013" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "2010 жылғы 1 қаңтардан 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін" деген сөздер "2013 жылғы 1 қаңтардан 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін" деген сөздермен, "бөлігінде 2011" деген сөздер "бөлігінде 2014" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 7-бапта:
      бірінші абзацтағы "2011" деген цифрлар "2014" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      1) тармақшада:
      кестенің 4-бағанының тақырыбындағы "2010" деген цифрлар "2013" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Шикі мұнайды және газ конденсатын Қазақстан Республикасының ішкі нарығында, оның ішінде заттай нысанда пайдалы қазбаларды өндіру салығының, экспортқа рента салығының, роялти және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу жөніндегі үлесі есебіне мемлекет атынан алушыға өткізген және (немесе) берген жағдайда немесе "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 332-бабының 2-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген тәртіппен өзінің өндірістік мұқтаждықтарына пайдаланған жағдайда, белгіленген ставкаларға 0,5 төмендету коэффициенті қолданылады.".
      2) тармақша кестесінің 5-бағанының тақырыбындағы "2010" деген цифрлар "2013" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      6) 10-бапта:
      бірінші абзацтағы "немесе қолма-қол ақша арқылы" деген сөздер ", қолма-қол ақша арқылы жұмыстарды орындау," деген сөздермен ауыстырылсын;
      1) тармақшадағы "жеке тұлғалар арасында жүзеге асырылатын" деген сөздер "жеке тұлғалардың" деген сөздермен, 2) тармақшаның үшінші абзацындағы "дара кәсіпкерлерге (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа)" деген сөздер "дара кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа) ақшалай есеп айырысуларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 13-баптың жетінші абзацындағы "басқаға берген жағдайларда, талап ету құқығы кіріс деп танылмайды." деген сөздер "басқаға берген;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:
      "6) борышкер дара кәсіпкердің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес банкрот деп танылуына байланысты дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған жағдайларда, талап ету құқығы кіріс деп танылмайды.".

      8) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:
      "13-1-бап. Осы бапта көрсетілген активтер 2009 жылғы 1 қаңтардағы бухгалтерлік есепке сәйкес, көрсетілген күннен кейін жүргізілген құнсыздану мен қайта бағалау есепке алынбай 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап тиісті топтардың (кіші топтардың) құндық балансын құрайды немесе оны көрсетілген активтердің баланстық құнына ұлғайтады деп белгіленсін.
      Осы бап бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 116-бабына сәйкес тіркелген активтер ретінде танылған;
      2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде ескерілген;
      3) 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін тиісті топтардың (кіші топтардың) құндық балансына енгізілмеген активтерге қолданылады.";

      9) 15-баптың тоғызыншы абзацындағы "жатпайтын, Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілетін өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар жатады." деген сөздер "жатпайтын;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
      "5) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына  сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілетін активтер болып табылмайтын, Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілетін өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар жатады.";

      10) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:
      "20-1-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 12-бабының 1-тармағы 28) тармақшасының қолданылуы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "28) өзара байланысты тарап - өзара байланыстылығы Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын жеке немесе заңды тұлға.
      2009 жылғы 1 қаңтардан кейін туындайтын, ұлттық басқарушы холдингтің ірі акционер ретінде банктің жарғылық капиталына қатысуы және (немесе) ұлттық басқарушы холдингтің лауазымды тұлғаларының осындай банкті басқару органына қатысуы олардың өзара байланыстылығының бірден-бір негізі болып табылатын тұлғалар өзара байланысты тараптар деп танылмайды;";

      11) 22-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) мынадай:
      кең таралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары, емдік балшық бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыратындарды;
      осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар;";
      2-тармақтың 16) тармақшасындағы "бойынша қамтуы мүмкін." деген сөздер "бойынша;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      "17) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 58-бабына және (немесе) 448-бабының 4-тармағына сәйкес бөлек есепке алуды жүргізу көзделген қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығын есептеу бойынша салық салу объектілері және (немесе) салық салумен байланысты объектілер туралы ақпаратты қамтуы мүмкін.";

      12) 23-баптың 6-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2013 жылдың 1 қаңтарына дейін - 20 процент;";
      2) тармақшадағы "2010" деген цифрлар "2013" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "2011" деген цифрлар "2014" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      13) 25-баптың 14-тармағының үшінші бөлігіндегі "берген" деген сөз "жазып берген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      14) 45-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "45-бап. Салық төлеушілерді мәжбүрлеп таратудың тәртібі

      1. Мәжбүрлеп тарату:
      дара кәсіпкерлерді салық органдарында тіркеу есебінен шығару;
      резидент заңды тұлғаларды Мемлекеттік тіркелімнен алып тастау;
      заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерін әділет органдарында есептік тіркеуден шығару болып табылады.
      2. Мәжбүрлеп таратуға бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары мен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ;
      2) 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген талап қою мерзімі ішінде:
      салық есептілігін табыс етпеген;
      әділет органдарында қайта тіркеу рәсімінен өтпеген;
      салық заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметін тоқтата тұрмаған;
      меншік құқығында салық салу объектілері және (немесе) салық салумен байланысты объектілері жоқ;
      экспорт-импорт операцияларын жасамаған;
      3) 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұрмаған;
      4) 2010 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша банк шоттары жоқ  және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген талап қою мерзімі ішінде 2010 жылғы 1 ақпанға дейін төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырмаған;
      5) кредиторлардың және (немесе) осы баптың 7-тармағына сәйкес салық төлеушілердің мәжбүрлеп таратылуына байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (талаптарын) табыс ету фактісі жоқ салық төлеушілер жатады.
      3. Салық органдары осы баптың 2-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сай келетін салық төлеушілердің тізімін 2010 жылғы 1 ақпаннан кешіктірмей қалыптастырады.
      4. Уәкілетті орган осы баптың 2-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сай келетін салық төлеушілердің тізімін мынадай мәліметтерді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
      2) салық төлеушінің тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) не атауын;
      3) кредиторлардың және (немесе) салық төлеушінің мәжбүрлеп таратылуына байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (талаптарын) қабылдау үшін салық органының мекен-жайын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында 2010 жылғы 1 ақпаннан кешіктірмей жариялайды.
      5. Уәкілетті орган осы баптың 4-тармағында көрсетілген салық төлеушілердің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін он жұмыс күні ішінде оны банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жібереді.
      6. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 2010 жылғы 30 сәуірден кешіктірмей уәкілетті органға осы баптың 5-тармағында көрсетілген тізімге сәйкес салық төлеушілерге қатысты 2010 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша банк шоттарының болуы және (немесе) болмауы, банк шоттарындағы ақшаның қалдығы, сондай-ақ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген  талап қою мерзімі ішінде банк шоттары бойынша 2010 жылғы 1 ақпанға дейін жүргізілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары  туралы ақпарат береді.
      7. Салық органдары кредиторлардың немесе салық төлеушінің мәжбүрлеп таратылуына байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (талаптарын) қойылатын талаптардың заңдылығын растайтын құжаттармен қоса 2010 жылғы 30 сәуірге дейін қабылдайды.
      8. Салық қызметі органдары осы баптың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген мәліметтерді алғаннан кейін бір ай ішінде:
      1) осы баптың 2-тармағына сәйкес мәжбүрлеп таратылуға жататын салық төлеушілердің тізімін қалыптастырады;
      2) мәжбүрлеп таратылуға жататын дара кәсіпкерлерді тіркеу есебінен шығарады;
      3) әділет органдарына Мемлекеттік тіркелімнен алып тастау  және есептік тіркеуден шығару үшін мәжбүрлеп таратылуға жататын резидент заңды тұлғалардың және заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің тізімін жібереді;
      9. Әділет органдары осы баптың 8-тармағында көрсетілген тізімді алған күннен бастап бір ай ішінде:
      1) резидент заңды тұлғаларды Мемлекеттік тіркелімнен шығарады, мәжбүрлеп таратылуға жататын заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерін есептік тіркеуден алып тастайды;
      2) салық органдарына оларды Мемлекеттік тіркелімнен алып тастау  және есептік тіркеуден шығару туралы мәліметтер жібереді.
      10. Салық органдары резидент заңды тұлғалардың Мемлекеттік тіркелімнен алып тасталғаны, заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің есептік тіркеуден шығарылғаны және салық органында дара кәсіпкерлерді тіркеу есебінен шығарылғаны туралы әділет органдарынан мәліметтерді алғаннан соң уәкілетті орган белгілеген нысандағы және тәртіптегі Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдар мен өсімпұл сомаларын есептеу (азайту) тізілімі негізінде мұндай салық төлеушілердің жеке шоттарын жабуды жүргізеді. Бұл ретте, дербес шотта артық төлем және (немесе) салық берешегі сомалары болған жағдайда, мұндай сомалар Тізілімде тиісінше есептелуге немесе азайтылуға жатады.";

      15) мынадай мазмұндағы 48-1, 50 және 51-баптармен толықтырылсын:

      "48-1-бап.

      1. Егер мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушінің салық берешегін бір мезгілде өтеуі қолайсыз әлеуметтік-экономикалық салдардың туындау қаупін тудырған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін мұндай салық төлеушінің мынадай:
      1) мониторингте кемінде екі жыл тұратын;
      2) стратегиялық маңызы бар экономика салаларында қызметін жүзеге асыратын;
      3) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай өтініш табыс етілген қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 7000000 еселеген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде салық және өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш табыс етілген айдың бірінші күні салық берешегі болатын талаптарға бір мезгілде сай келген кезде, мұндай салық төлеушіге салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімін бес жылдан аспайтын мерзімге өзгерту туралы шешім қабылдауға құқылы болатыны белгіленсін.
      Бұл ретте салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту мұндай салық төлеушілерге мүлік кепілінсіз және (немесе) банк кепілдігінсіз жүргізіледі.
      2. Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтінішті мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеуші:
      салық және өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш табыс етілген айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы (болуы) туралы анықтаманы;
      салық берешегін өтеудің болжамды графигін;
      салық берешегін бір мезгілде өтеу жағдайында қолайсыз әлеуметтік-экономикалық салдардың туындау қаупін растайтын құжаттарды (есеп айырысуларды, негіздемелерді) қоса тіркей отырып, тиісті салада басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органға табыс етеді.
      Мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеуші қосымшалары бар өтініштің көшірмесін уәкілетті органға жібереді.
      3. Тиісті салада басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган осы баптың 2-тармағында көрсетілген өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің жобасын жібереді.
      4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімі күшіне енген күннен бастап төлеу мерзімі  өзгертілген салық сомасына мерзімі өткен әрбір күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 0,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл есептеледі.
      Өсімпұл Қазақстан Республикасы Үкіметінің аталған шешімі заңды күшіне енген күннен бастап, бюджетке төлеген күнді қоса алғанда салық төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындаудың мерзімі өткен әрбір күн үшін есептеледі.";
      РҚАО-ның ескертпесі!
      15) тармақшаның он алтыншы - жиырма жетінші абзацтары 2009.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі.
      "50-бап. Егер лизинг беруші 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін мүлікті қаржы лизингіне беру кезінде шот-фактура жазбаған жағдайда, лизинг беруші қаржы лизингі шартына сәйкес алу мерзімі 2008 жылғы 31 желтоқсаннан кейін басталатын лизингтік төлемдер сомасын негізге алып, оған сыйақы мен қосылған құн салығының сомасын қоспай айналым мөлшерін көрсете отырып, 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей шот-фактура жазуға міндетті болады деп белгіленсін.

      51-бап.
      1. 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін қаржы лизингіне берілген мүлік бойынша "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 78-бабында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, босатылған айналым мөлшеріне "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 237-бабының 6-тармағында көрсетілген күннен бастап салық салынады деп танылады.
      2. Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдай 2009 жылы басталса, лизинг беруші осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей қосымша шот-фактура жазуға міндетті.
      3. Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдай 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кейін басталса, лизинг беруші осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен, аталған бұзушылық болған күннен бастап бес күннен кешіктірмей қосымша шот-фактура жазуға міндетті.
      4. Осы бапта көрсетілген жағдайларда, лизинг беруші:
      сыйақы сомасын қоспағанда, қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып, босатылған айналымның теріс мәні мен салық салынатын айналымның оң мәні қамтылуға тиіс қосымша шот-фактура;
      қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып, босатылған айналымның теріс мәні мен салық салынатын айналымның оң мәні қамтылуға тиіс сыйақының есептелген сомасы бөлігінде қосымша шот-фактуралар жазып береді.
      5. Егер мүлікті қаржы лизингіне 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін беру кезінде шот-фактура жазылмаса, осы баптың 2-тармағында көрсетілген жағдай басталған кезде лизинг беруші 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей:
      сыйақы сомасын қоспағанда, қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып, салық салынатын айналымның мөлшері барлық лизинг төлемдерінің жалпы сомасына негізделіп көрсетілетін шот-фактура;
      сыйақы мен қосылған құн салығының сомасы көрсетілетін, сыйақысының есептелген сомасы бөлігінде шот-фактуралар жазып беруге міндетті.
      6. Қосылған күн салығын төлеуші болып табылатын лизинг алушы осы бапта көрсетілген жағдайларда, қосылған құн салығын "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 237-бабының 6-тармағында көрсетілген, лизинг берушінің өткізу бойынша айналым жасау күніне дәл келетін нақ сол салық кезеңінде есепке жатқызады.".

      2-бап. Осы Заң:

      1) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін және 2009 жылғы 1 шілдеге дейін қолданылатын 1-баптың 1 тармағының 3) тармақшасын;

      2) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағы 2) тармақшасының үшінші - алтыншы, сегізінші - жиырма екінші абзацтарын, 3)4)9)14)21)22)26),  29)тармақшаларын, 32) тармақшасының төртінші абзацын, 33),  34)тармақшаларын, 35) тармақшасының екінші - жетінші абзацтарын,  36) тармақшасының екінші — бесінші, жетінші - тоғызыншы абзацтарын, 37) -  42) тармақшаларын, 43) тармақшасының екінші абзацын, 44)46 -  51)тармақшаларын, 52) тармақшасының бесінші - тоғызыншы абзацтарын, 53),  54) тармақшаларын, 56) тармақшасының он екінші абзацын, 57)тармақшасын, 58) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарын, 61)62)66)75)76)82) тармақшаларын, 87) тармақшасының екінші - бесінші абзацтарын, 88)90)93) тармақшаларын, 94) тармақшасының екінші - сегізінші абзацтарын, 95)101) тармақшаларын, 103) тармақшасының төртінші - он төртінші абзацтарын, 104)106) тармақшаларын,  110) тармақшасының он жетінші - жетпіс төртінші абзацтарын, 111)115)118)122)124)127)176) тармақшаларын, 177) тармақшасының он үшінші - он сегізінші абзацтарын, 184)185)194),  196)тармақшаларын, 197) тармақшасының бесінші абзацын, 199) тармақшасының екінші абзацын, 8-тармағы 1)14) тармақшаларын, 15) тармақшасының он алтыншы - жиырма жетінші абзацтарын;

      3) 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 1)2) тармақшаларын, 2-тармағының 1),  2)тармақшаларын, 3-тармағының 2) тармақшасының жетінші, жиырма үшінші және жиырма төртінші абзацтарын, 5)8)10)13)23)24)27)28)30)31) тармақшаларын, 32) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын, 36) тармақшасының алтыншы абзацын, 43) тармақшасының үшінші абзацын, 52) тармақшасының екінші - төртінші, оныншы - он екінші абзацтарын, 55) тармақшасын, 56) тармақшасының екінші - он бірінші абзацтарын, 58) тармақшасының екінші - төртінші абзацтарын, 59)60)63)65)67)74)77)81)83)86) тармақшаларын,   87) тармақшасының алтыншы абзацын, 91)92) тармақшаларын, 94) тармақшасының тоғызыншы - жиырмасыншы абзацтарын, 102) тармақшасын, 103) тармақшасының бірінші – үшінші абзацтарын, 105),  107)109) тармақшаларын, 110) тармақшасының екінші - он алтыншы абзацтарын, 116)117)119121)125)126)128) -  175)тармақшаларын, 177) тармақшасының екінші - он екінші абзацтарын, 178)183)186)187)189)192)198) тармақшаларын, 199) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарын, 200)206) тармақшаларын, 4-тармағының 1)2) тармақшаларын, 57-тармақтарын;

      4) 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағының 193) тармақшасын, 197) тармақшасының екінші - төртінші абзацтарын;

      5) 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағының 25) тармақшасын, 35) тармақшасының сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 45) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 9-б. қараңыз) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года № 200-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 7-8, ст. 40; № 15, ст. 139; 2004 г., № 18, ст. 106; 2005 г., № 11, ст. 43; № 21-22, ст. 86; 2006 г., № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 144; № 23, ст. 173; 2008 г., № 13-14, ст. 58; 2009 г,, № 17, ст. 80, 81; № 18, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 8 сентября 2009 г.):
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) вводится в действие с 01.01.2010.
      1) в статье 229 слова "налогов, за исключением взимания акциза на импортируемые товары," исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 2) вводится в действие с 01.01.2010.
      2) в статье 235:
      в пункте 1:
      в предложении первом слова "и налоги не взимаются, за исключением взимания акциза на импортируемые товары," заменить словами "не взимаются";
      в предложении втором слова "и налоги" исключить;
      в пункте 2 слова "и налоги" исключить;
      в пункте 3 и подпункте 2) пункта 4 слова "и налогов" исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 3) вводится в действие с 01.01.2009 и действует до 01.07.2009.
      3) пункт 1 статьи 330 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
      "16) сырая нефть, вывозимая с территории Республики Казахстан, подлежащая налогообложению рентным налогом на экспорт в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.".

      2. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84):
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) вводится в действие с 01.01.2010.
      1) пункт 3 статьи 12 дополнить словами ", за исключением эмиссии от передвижных источников";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 2) вводится в действие с 01.01.2010.
      2) пункт 1 статьи 69 дополнить словами ", за исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84):
      1) по всему тексту:
      слова "государственном и (или) русском языках", "государственный или русский язык", "государственном или русском языке" заменить соответственно словами "казахском и (или) русском языках", "казахский или русский язык", "казахском или русском языке";
      слово "(акционерного)" исключить;
      2) в оглавлении:
      в предложении первом заголовка главы 6, заголовках статей 484950 и 52 слово "налогов" заменить словами "налогов и (или) пеней";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы третий - шестой подпункта 2) вводятся в действие с 01.01.2009.
      в заголовке статьи 197:
      слово "недвижимого" исключить;
      слово "расположенного" заменить словом "находящегося";
      слова "ценных бумаг" заменить словом "акций";
      Примечание РЦПИ!
      Абзац седьмой подпункта 2) вводится в действие с 01.01.2010.
      в заголовке статьи 203 слова "с доходов иностранцев и лиц" заменить словами "по иностранцам и лицам";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы восьмой - двадцать второй подпункта 2) вводятся в действие с 01.01.2009.
      заголовок статьи 265 изложить в следующей редакции:
      "Статья 265. Выписка дополнительных счетов-фактур";
      в заголовках статей 315 и 323 слово "Срок" заменить словом "Сроки";
      заголовки статьей 347351 изложить в следующей редакции:
      "Статья 347. Общие положения
      Статья 347-1. Плательщики
      Статья 348. Объект обложения
      Статья 348-1. Чистый доход для целей исчисления налога на
                    сверхприбыль
      Статья 348-2. Налогооблагаемый доход для целей исчисления
                    налога на сверхприбыль
      Статья 348-3. Совокупный годовой доход по контракту на
                    недропользование
      Статья 348-4. Вычеты для целей исчисления налога на
                    сверхприбыль
      Статья 348-5. Корпоративный подоходный налог по контракту на
                    недропользование
      Статья 349. Расчетная сумма налога на чистый доход постоянного
                  учреждения нерезидента по контракту на
                  недропользование
      Статья 350. Порядок исчисления
      Статья 351. Ставки налога на сверхприбыль, уровни и размеры
                  процентов для расчета предельной суммы
                  распределения чистого дохода для целей исчисления
                  налога на сверхприбыль";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы двадцать третий и двадцать четвертый подпункта 2) вводятся в действие с 01.01.2010.
      заголовок статьи 447 изложить в следующей редакции:
      "Статья 447. Сроки представления налоговой декларации для
                   плательщиков единого земельного налога";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 3) вводится в действие с 01.01.2009.
      3) в пункте 1 статьи 12:
      в абзаце третьем подпункта 11):
      после слова "зарубежными" дополнить словами "и казахстанскими";
      слова "благотворительный и" заменить словами "благотворительный и (или)";
      абзац первый подпункта 14) после слов "при ликвидации юридического лица" дополнить словами "или при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов участников либо путем полного или частичного погашения долей участников (участника)";
      подпункт 42) дополнить словами ", актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 4) вводится в действие с 01.01.2009.
      4) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      "3. Уполномоченным представителем налогоплательщика (налогового агента) признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком (налоговым агентом) представлять его интересы в отношениях с органами налоговой службы, иными участниками отношений, регулируемых налоговым законодательством Республики Казахстан.
      Уполномоченный представитель налогоплательщика (налогового агента) - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, действует на основе нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной, выданной таким налогоплательщиком (налоговым агентом) в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, в которой указывается конкретный перечень полномочий представителя.
      Уполномоченный представитель налогоплательщика (налогового агента) - юридического лица либо структурного подразделения юридического лица действует на основе учредительных документов такого налогоплательщика (налогового агента) и (или) его доверенности, выданной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, в которой указывается конкретный перечень полномочий представителя.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 5) вводится в действие с 01.01.2010.
      5) статью 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Органы налоговой службы имеют символ. Описание символа органов налоговой службы и порядок его использования утверждаются уполномоченным органом.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 6) вводится в действие с 01.01.2010.
      6) в пункте 3 статьи 19 слова "настоящим Кодексом, законодательными актами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 7) вводится в действие с 01.01.2010.
      7) подпункт 11) пункта 1 статьи 20 после слов "налогового обязательства" дополнить словами "и (или) его копию в случаях, установленных настоящим Кодексом";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 8) вводится в действие с 01.01.2010.
      8) в подпункте 3) пункта 3 статьи 23 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 9) вводится в действие с 01.01.2009.
      9) статью 36 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Учредитель доверительного управления вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если по договору доверительного управления имуществом и в иных случаях возникновения доверительного управления, предусмотренных законами Республики Казахстан, исполнение налогового обязательства учредителя доверительного управления полностью возложено на доверительного управляющего.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 10) вводится в действие с 01.01.2010.
      10) в пункте 2 статьи 37:
      в подпункте 3) слова "(в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость)" исключить;
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Документы, указанные в подпунктах 3) и 4) части первой настоящего пункта, представляются в случае, если ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком налога на добавленную стоимость.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 11) вводится в действие с 01.01.2010.
      11) в статье 39:
      в пункте 1:
      в части второй:
      в подпункте 2) слова "(в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость)" исключить;
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Документы, указанные в подпунктах 2) и 3) части второй настоящего пункта, представляются в случае, если юридическое лицо, реорганизуемое путем слияния, присоединения, выделения, является плательщиком налога на добавленную стоимость.";
      пункт 5 исключить;
      в абзаце первом части первой пункта 6 слова "документа, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в случаях" заменить словами "сведений национальных реестров идентификационных номеров о";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 12) вводится в действие с 01.01.2010.
      12) в пункте 1 статьи 40:
      в части второй:
      в подпункте 3) слова "(в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость)" исключить;
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Документы, указанные в подпунктах 3) и 4) части второй настоящего пункта, представляются в случае, если юридическое лицо, реорганизуемое путем разделения, является плательщиком налога на добавленную стоимость.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 13) вводится в действие с 01.01.2010.
      13) в пункте 1 статьи 41:
      в части первой:
      в подпункте 4) слова "(в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость)" исключить;
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Документы, указанные в подпунктах 4) и 6) части первой настоящего пункта, представляются в случае, если индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность, является плательщиком налога на добавленную стоимость.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 14) вводится в действие с 01.01.2009.
      14) предложение первое заголовка главы 6 дополнить словами "и (или) пеней";
      15) в статье 47:
      в пункте 1:
      часть первую:
      после слов "уплате налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      после слова "товары)" дополнить словами "и (или) пеней";
      часть вторую после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      в пункте 4 слова "налогов производится" заменить словами "налогов и (или) пеней производится, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан,";
      16) в статье 48:
      заголовок дополнить словами "и (или) пеней";
      пункт 1:
      после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      дополнить словами ", если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан";
      пункт 2 после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      17) в статье 49:
      заголовок, пункт 1, подпункты 1) и 2) пункта 3 после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      пункт 4 после слов "налогов" и "налога" дополнить словами "и (или) пеней";
      пункт 5 после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      18) в статье 50:
      заголовок, пункт 1, подпункты 1) и 2) пункта 2 после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      пункт 3 после слов "налогов" и "налога" дополнить словами "и (или) пеней";
      пункт 4 после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      19) подпункт 4) пункта 2 статьи 51 после слова "налогов" дополнить словами "и (или) пеней";
      20) в заголовке, пунктах 1 и 2 статьи 52 слово "налогов" заменить словами "налогов и (или) пеней";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 21), 22) вводятся в действие с 01.01.2009.
      21) статью 55 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Для целей применения международных договоров косвенными налогами признаются налог на добавленную стоимость, акцизы.";
      22) пункт 4 статьи 57 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Операция в иностранной валюте в целях налогообложения пересчитывается в национальную валюту Республики Казахстан - тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции (платежа).";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 23) вводится в действие с 01.01.2010.
      23) в пункте 3 статьи 63:
      в подпункте 2):
      слова "а также" исключить;
      дополнить словами ", а также по итогам налогового периода - в случае выбытия в течение налогового периода объектов налогообложения";
      в подпункте 5) слова "путем разделения" исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 24) вводится в действие с 01.01.2010.
      24) пункт 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
      "1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, для которых установлены различные условия налогообложения, составляют налоговую отчетность раздельно по каждому виду деятельности.
      Налогоплательщики, перешедшие в течение календарного года со специального налогового режима для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов на общеустановленный порядок, составляют налоговую отчетность отдельно за период применения в указанном календарном году:
      специального налогового режима;
      общеустановленного порядка.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 25) вводится в действие с 01.01.2012.
      25) в статье 65:
      пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) недропользователей, осуществляющих деятельность по контрактам на недропользование, за исключением:
      осуществляющих операции по недропользованию по общераспространенным полезным ископаемым, подземным водам и лечебным грязям;
      указанных в подпункте 4) настоящего пункта;";
      часть третью пункта 2 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
      "17) об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению корпоративного подоходного налога по видам деятельности, в отношении которых предусмотрено ведение раздельного учета в соответствии со статьей 58 и (или) пунктом 4 статьи 448 настоящего Кодекса.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 26) вводится в действие с 01.01.2009.
      26) в статье 67:
      в пункте 1:
      абзац первый дополнить словами "с приложениями к данной декларации";
      в абзаце первом подпункта 1) слова "с приложениями к данной декларации по физическим лицам-резидентам Республики Казахстан" заменить словами "по гражданам Республики Казахстан";
      в абзаце первом подпункта 2) слова "с приложениями к данной декларации" исключить;
      в части первой пункта 2 слова "для налоговых агентов по отношению к гражданам Республики Казахстан" заменить словами "по гражданам Республики Казахстан для налоговых агентов";
      в части первой пункта 3 слова "для налоговых агентов по отношению к иностранцам и лицам без гражданства" заменить словами "по иностранцам и лицам без гражданства для налоговых агентов";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 27) вводится в действие с 01.01.2010.
      27) в статье 68:
      предложение первое части второй пункта 6 после слова "ликвидации" дополнить словами ", реорганизации путем разделения";
      в пункте 7:
      часть первую после цифр "270," дополнить цифрами "296,";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Обязательство по представлению налоговой отчетности по акцизу распространяется на налогоплательщиков, состоящих на регистрационном учете в налоговых органах в соответствии с подпунктами 1)2)3) и 5) пункта 1 статьи 574 настоящего Кодекса.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 28) вводится в действие с 01.01.2010.
      28) пункт 3 статьи 70 изложить в следующей редакции:
      "3. При представлении дополнительной и (или) дополнительной по уведомлению налоговой отчетности выявленные налогоплательщиком (налоговым агентом) или налоговым органом по результатам камерального контроля в соответствии со статьями 586, 587 настоящего Кодекса суммы налогов, других обязательных платежей, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений подлежат внесению в бюджет без начисления штрафов.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 29) вводится в действие с 01.01.2009.
      29) в пункте 6 статьи 71 слова "отчетности по мониторингу" заменить словами "налоговой отчетности в электронном виде";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 30) вводится в действие с 01.01.2010.
      30) в статье 72:
      в предложении первом части первой пункта 2 слова "не позднее тридцати календарных дней до" заменить словами "до истечения";
      подпункт 2) пункта 3 после слова "налогов" дополнить словами ", другим обязательным платежам в бюджет, пенсионным взносам и социальным отчислениям";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Продление сроков представления налоговой отчетности не изменяет срока уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пенсионных взносов и социальных отчислений.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 31) вводится в действие с 01.01.2010.
      31) в статье 73:
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. После истечения срока приостановления деятельности, указанного в решении о приостановлении представления налоговой отчетности, налогоплательщик (налоговый агент) обязан представить в налоговый орган налоговую отчетность в порядке, установленном настоящим Кодексом, если иное не установлено пунктом 9 настоящей статьи.";
      пункт 9 дополнить частью первой следующего содержания:
      "Налогоплательщик вправе не позднее даты окончания текущего периода приостановления представления налоговой отчетности подать в налоговый орган налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности.";
      32) в пункте 4 статьи 77:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй и третий подпункта 32) вводятся в действие с 01.01.2010.
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) суммам управленческих и общеадминистративных расходов юридического лица-нерезидента, отнесенным на вычеты его постоянным учреждением в Республике Казахстан;";
      Примечание РЦПИ!
      Абзац четвертый подпункта 32) вводится в действие с 01.01.2009.
      в подпункте 4) слово "выставленным" заменить словом "выписанным";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 33), 34) вводятся в действие с 01.01.2009.
      33) пункт 1 статьи 86 изложить в следующей редакции:
      "1. Доходом от реализации является стоимость реализованных товаров, работ, услуг, кроме доходов, включаемых в совокупный годовой доход в соответствии со статьями 87 - 98 настоящего Кодекса, а также доходов, указанных в пункте 2 статьи 111 настоящего Кодекса, в части, не превышающей суммы расходов, указанных в пункте 1 статьи 111 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.
      В стоимость реализованных товаров, работ, услуг не включаются суммы налога на добавленную стоимость и акциза.";
      34) статью 87 изложить в следующей редакции:
      "Статья 87. Доход от прироста стоимости
      1. Доход от прироста стоимости образуется при:
      1) реализации активов, не подлежащих амортизации, за исключением активов, выкупленных для государственных нужд в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
      2) передаче активов, не подлежащих амортизации, в качестве вклада в уставный капитал;
      3) выбытии активов, не подлежащих амортизации, в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения.
      2. В целях настоящей статьи к активам, не подлежащим амортизации, относятся:
      1) земельные участки;
      2) объекты незавершенного строительства;
      3) неустановленное оборудование;
      4) активы со сроком службы более одного года, не используемые в деятельности, направленной на получение дохода;
      5) ценные бумаги;
      6) доля участия;
      7) основные средства, стоимость которых полностью отнесена на вычеты в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим до 1 января 2000 года;
      8) активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта по контрактам, заключенным до 1 января 2009 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях, стоимость которых полностью отнесена на вычеты;
      9) имущество, отнесенное к объектам социальной сферы в соответствии с пунктом 2 статьи 97 настоящего Кодекса.
      3. В случае, указанном в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи (кроме случаев, предусмотренных пунктами 5, 6 и 11 настоящей статьи), прирост определяется по каждому активу как положительная разница между стоимостью реализации и первоначальной стоимостью.
      В случае, указанном в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи (кроме случаев, предусмотренных пунктами 5, 6 и 11 настоящей статьи), прирост определяется по каждому активу как положительная разница между стоимостью, определенной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, и первоначальной стоимостью.
      В случае, указанном в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи (кроме случаев, предусмотренных пунктами 5, 6 и 11 настоящей статьи), прирост определяется по каждому активу как положительная разница между стоимостью, отраженной в передаточном акте или разделительном балансе, и первоначальной стоимостью.
      4. В целях настоящей статьи первоначальной стоимостью активов, не подлежащих амортизации, за исключением ценных бумаг и доли участия, является совокупность затрат на приобретение, производство, строительство, монтаж активов, а также других затрат, увеличивающих их стоимость, в том числе после их приобретения, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, кроме:
      затрат (расходов), не подлежащих отнесению на вычеты в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением затрат, указанных в подпункте 14) статьи 115 настоящего Кодекса;
      затрат (расходов), по которым налогоплательщик имеет право на вычеты на основании пункта 6части второй пункта 12, пункта 13 статьи 100, а также статей 101114 настоящего Кодекса;
      амортизационных отчислений;
      затрат (расходов), возникающих в бухгалтерском учете и не рассматриваемых как расход в целях налогообложения в соответствии с пунктом 15 статьи 100 настоящего Кодекса.
      5. По ценным бумагам, за исключением долговых ценных бумаг, а также доле участия приростом стоимости по каждой ценной бумаге, доле участия признается:
      1) при реализации - положительная разница между стоимостью реализации и первоначальной стоимостью (вкладом);
      2) при передаче в качестве вклада в уставный капитал - положительная разница между стоимостью, определенной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, и первоначальной стоимостью (вкладом);
      3) при выбытии в результате реорганизации юридического лица путем слияния, присоединения, разделения или выделения положительная разница между стоимостью, отраженной в передаточном акте или разделительном балансе, и первоначальной стоимостью (вкладом).
      6. По долговым ценным бумагам приростом стоимости признается по каждой ценной бумаге:
      1) при реализации - положительная разница без учета купона между стоимостью реализации и первоначальной стоимостью с учетом амортизации дисконта и (или) премии на дату реализации;
      2) при передаче в качестве вклада в уставный капитал - положительная разница без учета купона между стоимостью, определенной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, и первоначальной стоимостью с учетом амортизации дисконта и (или) премии на дату передачи;
      3) при выбытии в результате реорганизации юридического лица путем слияния, присоединения, разделения или выделения - положительная разница без учета купона между стоимостью, отраженной в передаточном акте или разделительном балансе, и первоначальной стоимостью с учетом амортизации дисконта и (или) премии на дату выбытия.
      7. В целях настоящей статьи первоначальной стоимостью ценных бумаг и доли участия являются совокупность фактических затрат на их приобретение, затрат, связанных с приобретением, увеличивающих стоимость ценных бумаг и доли участия, в случаях, предусмотренных международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стоимость вклада в уставный капитал.
      8. Если иное не установлено настоящей статьей, стоимостью вклада в уставный капитал является стоимость, определенная в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.
      9. При внесении налогоплательщиком, который в соответствии с настоящим Кодексом не определяет вычеты по фиксированным активам, в уставный капитал жилых помещений, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на праве собственности у данного налогоплательщика один год и более с момента регистрации права собственности, стоимостью вклада в уставный капитал является стоимость передаваемого имущества, определенная в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.
      10. При внесении налогоплательщиком, который в соответствии с настоящим Кодексом не определяет вычеты по фиксированным активам, в уставный капитал имущества, не указанного в пункте 7 настоящей статьи, стоимостью вклада в уставный капитал является стоимость приобретения, производства, строительства, монтажа и установки имущества, внесенного в уставный капитал.
      При отсутствии стоимости приобретения, производства, строительства, монтажа и установки имущества, внесенного в уставный капитал, стоимостью вклада является рыночная стоимость имущества на момент возникновения права собственности на данное имущество. В целях настоящего пункта рыночной стоимостью является стоимость, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.
      Рыночная стоимость имущества должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу.
      11. По активам, указанным в подпунктах 7) и 8) пункта 2 настоящей статьи, прирост стоимости определяется по каждому активу:
      1) при реализации - в размере стоимости реализации;
      2) при передаче в качестве вклада в уставный капитал - в размере стоимости, определенной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
      3) при выбытии в результате реорганизации юридического лица путем слияния, присоединения, разделения или выделения - в размере стоимости, отраженной в передаточном акте или разделительном балансе.
      12. Если активы, не подлежащие амортизации, были получены безвозмездно, в целях настоящей статьи первоначальной стоимостью является стоимость данных активов, включенная в совокупный годовой доход в виде стоимости безвозмездно полученного имущества в соответствии с настоящим Кодексом.";
      35) в статье 90:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - седьмой подпункта 35) вводятся в действие с 01.01.2009.
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) суммы провизий (резервов), отнесенные ранее на вычеты, в размере, пропорциональном сумме исполнения, при исполнении должником требования;";
      подпункт 2) дополнить словами ", в размере, пропорциональном сумме уменьшения размера требований";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) суммы уменьшения ранее отнесенных на вычеты провизий (резервов) в размере, пропорциональном сумме переклассифицированного требования, при переклассификации требований.";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы восьмой и девятый подпункта 35) вводятся в действие с 01.01.2012.
      пункт 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) снятия с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в связи с признанием индивидуального предпринимателя - должника банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве.";
      36) в статье 100:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - пятый подпункта 36) вводятся в действие с 01.01.2009.
      пункт 12 изложить в следующей редакции:
      "12. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по налогу на добавленную стоимость, учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.
      Плательщик налога на добавленную стоимость вправе отнести на вычеты налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет при применении пропорционального метода в соответствии со статьями 261262 настоящего Кодекса.
      Вычет производится в налоговом периоде, включающем налоговый период по налогу на добавленную стоимость, за который представлена декларация по налогу на добавленную стоимость.";
      Примечание РЦПИ!
      Абзац шестой подпункта 36) вводится в действие с 01.01.2010.
      в пункте 14 слова "одного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы седьмой - девятый подпункта 36) вводятся в действие с 01.01.2009.
      дополнить пунктами 14-1 и 16-1 следующего содержания:
      "14-1. Вычету подлежат расходы налогоплательщика по начисленным социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования в размере, определяемом законодательством Республики Казахстан.";
      "16-1. Стоимость безвозмездно переданного в рекламных целях товара, не превышающая 2-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на дату передачи либо дарения товара, подлежит отнесению на вычеты в налоговом периоде, в котором осуществлена безвозмездная передача такого товара.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 37) вводится в действие с 01.01.2009.
      37) в пункте 1 статьи 111:
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Указанный порядок применяется также в случае, если недропользователь осуществляет деятельность по контракту на добычу, который заключен на основании обнаружения и оценки месторождения в рамках контракта на разведку. Сумма накопленных расходов по группе амортизируемых активов, сложившаяся на конец последнего налогового периода по такому контракту на разведку, подлежит вычету из совокупного годового дохода в виде амортизационных отчислений в рамках указанного контракта на добычу.";
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "В случае завершения деятельности по недропользованию в рамках отдельного контракта на добычу или совмещенную разведку и добычу при условии, что недропользователь завершил деятельность по недропользованию после начала добычи после коммерческого обнаружения, установленного настоящей статьей, стоимостный баланс группы амортизируемых активов, сложившийся на конец последнего налогового периода, подлежит вычету.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 38) вводится в действие с 01.01.2009.
      38) в статье 114:
      абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 599, 601 настоящего Кодекса, в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 599, 601 настоящего Кодекса, в текущем налоговом периоде, подлежат вычету в текущем налоговом периоде.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 39) вводится в действие с 01.01.2009.
      39) в пункте 2 статьи 116:
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) активы, по которым исчисление амортизационных отчислений в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности не производится;";
      подпункт 11) после слова "контрактам" дополнить словами "с предоставлением права дополнительных вычетов из совокупного годового дохода";
      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта по контрактам с предоставлением освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога, заключенным до 1 января 2009 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях, в части стоимости, отнесенной на вычеты до 1 января 2009 года;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 40) вводится в действие с 01.01.2009.
      40) статью 117 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
      "10. Налогоплательщик обязан формировать отдельные стоимостные балансы групп (подгрупп) в части стоимости, не отнесенной на вычеты до 1 января 2009 года, по фиксированным активам, введенным в эксплуатацию до и (или) после 1 января 2009 года в рамках инвестиционного проекта по контрактам с предоставлением освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога, заключенным до 1 января 2009 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 41) вводится в действие с 01.01.2009.
      41) в пункте 2 статьи 118:
      в абзаце первом слова "затрат (расходов)" исключить;
      в абзаце втором слова "не подлежащих" заменить словами "затрат (расходов), не подлежащих";
      в абзаце третьем:
      слова "по которым" заменить словами "затрат (расходов), по которым";
      слова "пунктов 6, 12, 13" заменить словами "пункта 6, части второй пункта 12, пункта 13";
      в абзаце пятом слова "возникающих" заменить словами "затрат (расходов), возникающих";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 42) вводится в действие с 01.01.2009.
      42) в статье 120:
      в абзаце первом пункта 2 слово "Амортизационные" заменить словами "Если иное не установлено настоящей статьей, амортизационные";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Амортизационные отчисления по стоимостным балансам групп (подгрупп), указанным в пункте 10 статьи 117 настоящего Кодекса, определяются путем применения предельных норм амортизации, установленных настоящей статьей, к таким стоимостным балансам групп (подгрупп) на конец налогового периода.";
      43) в статье 121:
      Примечание РЦПИ!
      Абзац второй подпункта 43) вводится в действие с 01.01.2009.
      в пункте 2 слова "подгруппы или" исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Абзац третий подпункта 43) вводится в действие с 01.01.2010.
      в пункте 4 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на последнее число налогового периода";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 44) вводится в действие с 01.01.2009.
      44) в статье 122:
      в пункте 2:
      в части первой слова "пункте 3" заменить словами "пунктах 3 и 6";
      подпункт 2) части второй изложить в следующей редакции:
      "2) основных средств, инвестиций в недвижимость, нематериальных и биологических активов, учитываемых в бухгалтерском учете налогоплательщика в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предназначенных для использования в деятельности, направленной на получение дохода, за исключением активов, указанных:
      в подпункте 1) настоящего пункта;
      в подпункте 1) пункта 2 статьи 116 настоящего Кодекса - в период до момента начала добычи после коммерческого обнаружения;
      в подпунктах 6), 13) пункта 2 статьи 116 настоящего Кодекса.";
      в части второй пункта 3 слова "фактически произведены" заменить словами "отнесены на увеличение балансовой стоимости активов в бухгалтерском учете";
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. По активам, указанным в подпункте 1) пункта 2 статьи 116 настоящего Кодекса, сумма последующих расходов, понесенных с момента начала добычи после коммерческого обнаружения полезных ископаемых, подлежащая отнесению в бухгалтерском учете на увеличение балансовой стоимости таких активов, увеличивает сумму накопленных расходов по группе амортизируемых активов, предусмотренной пунктом 1 статьи 111 настоящего Кодекса, на конец налогового периода, в том числе в случае, когда такая сумма на конец налогового периода равна нулю.
      Последующие расходы, предусмотренные настоящим пунктом, признаются в целях налогообложения в том налоговом периоде, в котором они в бухгалтерском учете отнесены на увеличение балансовой стоимости активов.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 45) вводится в действие с 01.01.2012.
      45) пункт 2 статьи 123 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) не являются активами, вводимыми в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта по контрактам, заключенным до 1 января 2009 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 46), 47), 48), 49), 50), 51) вводятся в действие с 01.01.2009.
      46) в пункте 2 статьи 125:
      в абзаце первом слова "затрат (расходов)" исключить;
      в абзаце втором слова "не подлежащих" заменить словами "затрат (расходов), не подлежащих";
      в абзаце третьем:
      слова "по которым" заменить словами "затрат (расходов), по которым";
      слова "пунктов 6, 12, 13" заменить словами "пункта 6, части второй пункта 12, пункта 13";
      в абзаце пятом слова "возникающих" заменить словами "затрат (расходов), возникающих";
      47) в пункте 2 статьи 130 слово "расходам" заменить словом "вычетам";
      48) статью 132 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Корректировка доходов и вычетов производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пункте 1 настоящей статьи.";
      49) статью 136 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Убытком от реализации не подлежащих амортизации активов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 87 настоящего Кодекса, является отрицательная разница между стоимостью реализации и первоначальной стоимостью таких активов.";
      50) статью 137 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Убытки от реализации не подлежащих амортизации активов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 87 настоящего Кодекса, компенсируются за счет дохода от прироста стоимости, полученного при реализации не подлежащих амортизации активов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 87 настоящего Кодекса.
      Если данные убытки не могут быть компенсированы в периоде, в котором они имели место, то они могут переноситься на последующие десять лет включительно и компенсироваться за счет доходов от прироста стоимости, полученных при реализации не подлежащих амортизации активов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 87 настоящего Кодекса.";
      51) пункт 1 статьи 139 изложить в следующей редакции:
      "1. Корпоративный подоходный налог, за исключением корпоративного подоходного налога на чистый доход и корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, исчисляется за налоговый период в следующем порядке:
      произведение ставки, установленной пунктом 1 или пунктом 2 статьи 147 настоящего Кодекса, и налогооблагаемого дохода, уменьшенного на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, а также на сумму убытков, переносимых в соответствии со статьей 137 настоящего Кодекса,
      минус
      сумма корпоративного подоходного налога, на которую осуществляется зачет в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса,
      минус
      сумма корпоративного подоходного налога, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде выигрыша, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи,
      минус
      сумма корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, перенесенная из предыдущих налоговых периодов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
      минус
      сумма корпоративного подоходного налога, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, на которую осуществляется зачет в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.";
      52) в статье 141:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - четвертый подпункта 52) вводятся в действие с 01.01.2010.
      в пункте 2:
      в подпункте 1) слова "на финансовый год, предшествующий предыдущему финансовому году" заменить словами "и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      в подпункте 2) слова "вновь созданные" заменить словами "если иное не установлено пунктом 11 настоящей статьи, вновь созданные (возникшие)";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы пятый - девятый подпункта 52) вводятся в действие с 01.01.2009.
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      "9. При продлении срока представления декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:
      1) сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи, в том числе за период, на который продлен срок представления декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период;
      2) налогоплательщик уплачивает сумму авансового платежа за период, на который продлевается срок представления указанной декларации, исходя из предполагаемой суммы авансового платежа, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период.
      Положительная разница между суммой авансовых платежей за период, на который продлевается срок представления указанной декларации, исчисленной в расчете суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, и суммой авансового платежа, уплаченной за период, на который продлевается срок представления декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, признается задолженностью по авансовым платежам по корпоративному подоходному налогу.";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы десятый - двенадцатый подпункта 52) вводятся в действие с 01.01.2010.
      дополнить пунктом 11 следующего содержания:
      "11. Вновь возникшее юридическое лицо в результате реорганизации путем разделения или выделения исчисляет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в налоговом периоде, в котором осуществлена такая реорганизация, а также в течение двух последующих налоговых периодов в случае, если реорганизованное путем разделения или выделения юридическое лицо исчисляло авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в налоговом периоде, в котором осуществлена такая реорганизация.
      В налоговом периоде, в котором осуществлена реорганизация путем разделения или выделения, а также в течение двух последующих налоговых периодов сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется вновь возникшим юридическим лицом в результате реорганизации путем разделения или выделения исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 53), 54) вводятся в действие с 01.01.2009.
      53) в пункте 2 статьи 143:
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      "9) вознаграждение по операциям репо;";
      дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:
      "11) вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое:
      организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
      юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
      12) вознаграждение по депозитам, выплачиваемое некоммерческим организациям, определенным в пункте 1 статьи 134 настоящего Кодекса.";
      54) статью 144 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Для целей настоящей главы структурные подразделения юридического лица могут быть признаны налоговыми агентами в случае выплаты ими доходов, облагаемых у источника выплаты.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 55) вводится в действие с 01.01.2010.
      55) пункт 2 статьи 147 изложить в следующей редакции:
      "2. Налогооблагаемый доход юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, уменьшенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, установленном статьей 137 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке 10 процентов в случае, если такой доход получен от осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, производству продукции пчеловодства, а также переработке и реализации указанной продукции собственного производства.";
      56) в пункте 1 статьи 150:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - одиннадцатый подпункта 56) вводятся в действие с 01.01.2010.
      подпункт 3) части первой дополнить абзацами двадцать третьим - тридцать первым следующего содержания:
      "производство электрического оборудования, в том числе электроосветительного оборудования;
      производство стеклянных компонентов для осветительных приборов;
      производство продуктов питания;
      производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона;
      производство мебели;
      производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
      производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
      производство воздушных и космических летательных аппаратов;
      производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;";
      Примечание РЦПИ!
      Абзац двенадцатый подпункта 56) вводится в действие с 01.01.2009.
      в части второй слова "(работ, услуг)" заменить словами ", работ, услуг";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 57) вводится в действие с 01.01.2009.
      57) в пункте 1 статьи 154:
      после слов "лицо-резидент)," дополнить словами "а также представление налоговой отчетности";
      слова "главой 25" заменить словами "главами 19 и 25";
      58) в пункте 3 статьи 155:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - четвертый подпункта 58) вводятся в действие с 01.01.2010.
      в подпункте 3) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления таких выплат";
      в абзацах третьем и четвертом подпункта 4) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      в подпункте 26) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату передачи такого имущества";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы пятый и шестой подпункта 58) вводятся в действие с 01.01.2009.
      дополнить подпунктом 27) следующего содержания:
      "27) представительские расходы по приему и обслуживанию лиц, произведенные в соответствии со статьей 102 настоящего Кодекса.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 59) вводится в действие с 01.01.2010.
      59) в статье 156:
      в пункте 1:
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) дивиденды при одновременном выполнении следующих условий:
      владение более трех лет акциями или долями участия;
      50 и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) юридического лица или консорциума на день выплаты дивидендов составляет имущество лиц (лица), не являющихся (не являющегося) недропользователями (недропользователем).
      Положения настоящего подпункта применяются только к дивидендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:
      дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;
      части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом между его учредителями, участниками;
      дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица или при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов участников либо путем полного или частичного погашения долей участников (участника), а также при изъятии учредителем, участником доли участия в уставном капитале юридического лица;";
      в подпункте 9) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления таких выигрышей";
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      "13) доходы за год в пределах 55-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на начало соответствующего финансового года, следующих лиц:
      участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц;
      лиц, награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
      лиц, проработавших (прослуживших) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
      инвалидов I, II, III групп;
      ребенка-инвалида;
      одного из родителей лица, имеющего категорию "ребенок-инвалид", - до достижения таким лицом восемнадцатилетнего возраста;
      одного из родителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства", - в течение жизни такого лица;";
      подпункт 14) исключить;
      в абзаце первом подпункта 18) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      в абзацах шестом и седьмом подпункта 24) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      пункт 2 после слова "доходов" дополнить словами "ребенка-инвалида,";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 60) вводится в действие с 01.01.2010.
      60) в статье 157 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 61), 62) вводятся в действие с 01.01.2009.
      61) часть четвертую пункта 3 статьи 161 изложить в следующей редакции:
      "По доходам работника структурных подразделений налогового агента уплата индивидуального подоходного налога производится в соответствующие бюджеты по месту нахождения структурных подразделений.";
      62) в пункте 1 статьи 162:
      слова "с физических лиц-резидентов" заменить словами "по гражданам";
      слова "и декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с иностранцев и лиц без гражданства" исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 63) вводится в действие с 01.01.2010.
      63) в статье 166:
      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "1) сумма в минимальном размере заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете и действующем на дату начисления дохода, на соответствующий месяц, за который начисляется доход. Общая сумма налогового вычета за год не должна превышать общую сумму минимальных размеров заработной платы, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на начало каждого месяца текущего года;";
      в подпункте 1) пункта 6 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 64) вводится в действие с 01.01.2010.
      64) в статье 170:
      в пункте 1:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "1. Доход в виде пенсионных выплат, облагаемый у источника выплаты, определяется как доход в виде пенсионных выплат, подлежащий налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 настоящего Кодекса, уменьшенный на сумму налоговых вычетов, предусмотренных настоящей статьей. При этом корректировки, предусмотренные статьей 156 настоящего Кодекса, и налоговые вычеты производятся только тем накопительным пенсионным фондом, который осуществляет пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов.";
      в подпункте 1) части второй:
      предложение первое после слова "Казахстан," дополнить словами "и (или)";
      в предложении втором слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода";
      в предложении втором подпункта 2) слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода";
      пункт 2 исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 65) вводится в действие с 01.01.2010.
      65) в предложении втором абзаца второго подпункта 1) пункта 2 статьи 175 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 66) вводится в действие с 01.01.2009.
      66) статью 177 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Имущественным доходом не являются доходы, указанные в подпунктах 2) и 3) части первой настоящей статьи.
      Прочими доходами не являются доходы, указанные в подпункте 1), за исключением доходов из источников за пределами Республики Казахстан, и подпунктах 2) и 3) части первой настоящей статьи.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 67) вводится в действие с 01.01.2010.
      67) в статье 180:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. При реализации недвижимого имущества, приобретенного путем долевого участия в жилищном строительстве, приростом стоимости является положительная разница между стоимостью реализации имущества и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.
      При реализации недвижимого имущества, приобретенного путем уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, приростом стоимости является положительная разница между стоимостью реализации имущества и стоимостью, по которой налогоплательщик приобрел право требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.";
      в пункте 7 цифру "4" заменить цифрой "5";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 68) вводится в действие с 01.01.2010.
      68) статью 184 изложить в следующей редакции:
      "Статья 184. Прочие доходы
      1. К прочим доходам налогоплательщика, подлежащим налогообложению, относятся:
      1) доходы, полученные из источников за пределами Республики Казахстан;
      2) доходы от оказания услуг, выполнения работ в Республике Казахстан дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан, не являющимся налоговыми агентами;
      3) доходы домашних работников, полученные по трудовым договорам, заключенным в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
      4) доходы от уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве.
      2. Налогообложение доходов, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, производится с учетом особенностей, установленных главой 27 настоящего Кодекса.
      3. Доходом от уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве является положительная разница между стоимостью уступки права требования и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве.
      4. Доходом от уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, ранее приобретенного путем уступки права требования по договору о долевом участии в жилищном строительстве, является положительная разница между стоимостью уступки права требования и стоимостью, по которой он ранее приобрел такое право.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 69) вводится в действие с 01.01.2010.
      69) в статье 188:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Резиденты Республики Казахстан уплачивают в Республике Казахстан в соответствии с положениями настоящего Кодекса налоги с доходов из источников в Республике Казахстан и за ее пределами.";
      в частях первой и второй пункта 2 слово ", полученных" исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 70) вводится в действие с 01.01.2010.
      70) пункт 2 статьи 189 изложить в следующей редакции:
      "2. Физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно находится в Республике Казахстан не менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде.
      Для целей настоящего пункта физическое лицо рассматривается как нерезидент для периода, следующего за последним днем пребывания в Республике Казахстан, если лицо не станет резидентом в году, следующем за годом, в котором заканчивается пребывание этого лица в Республике Казахстан.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 71) вводится в действие с 01.01.2010.
      71) абзац второй пункта 2 статьи 190 изложить в следующей редакции:
      "документ, подтверждающий резидентство иностранца или лица без гражданства в иностранном государстве, соответствующий требованиям пункта 4 статьи 219 настоящего Кодекса;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 72) вводится в действие с 01.01.2010.
      72) в статье 191:
      предложение второе части третьей пункта 2 исключить;
      в пункте 3:
      подпункт 1)изложить в следующей редакции:
      "1) осуществлении страховой деятельности в Республике Казахстан через уполномоченное лицо;";
      в предложении втором подпункта 2) слова "за исключением подпункта 3)" заменить словами "за исключением деятельности, указанной в подпункте 3)";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 73) вводится в действие с 01.01.2010.
      73) в пункте 1 статьи 192:
      в подпункте 2) слова "в Республике" заменить словами "на территории Республики";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) доходы от прироста стоимости при реализации:
      находящегося на территории Республики Казахстан имущества, права на которое или сделки по которому подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
      находящегося на территории Республики Казахстан имущества, подлежащего государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
      ценных бумаг, выпущенных резидентом, а также долей участия в уставном капитале юридического лица-резидента, консорциума, расположенного в Республике Казахстан;
      акций, выпущенных нерезидентом, а также долей участия в уставном капитале юридического лица-нерезидента, консорциума, если 50 и более процентов стоимости таких акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента составляет имущество, находящееся в Республике Казахстан;";
      подпункт 19) изложить в следующей редакции:
      "19) гонорары руководителя и (или) иные выплаты членам органа управления (совета директоров или иного органа), получаемые указанными лицами в связи с выполнением возложенных на них управленческих обязанностей в отношении резидента, независимо от места фактического выполнения таких обязанностей;";
      в подпункте 29) слова "в Республике" заменить словами "на территории Республики";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 74) вводится в действие с 01.01.2010.
      74) в статье 193:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Доходы юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность без образования постоянного учреждения, определенные статьей 192 настоящего Кодекса, облагаются подоходным налогом у источника выплаты без осуществления вычетов.
      При этом сумма корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, исчисляется налоговым агентом путем применения ставок, установленных статьей 194 настоящего Кодекса, к сумме доходов, облагаемых у источника выплаты, указанных в статье 192 настоящего Кодекса.";
      в пункте 3:
      в абзаце первом слово "являющихся" заменить словом "признанных";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) юридическое лицо, в том числе нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.
      При этом юридическое лицо-нерезидент признается налоговым агентом с даты постановки его филиала, представительства или постоянного учреждения без открытия филиала или представительства на регистрационный учет в налоговых органах Республики Казахстан;";
      в пункте 5:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) дивиденды при одновременном выполнении следующих условий:
      владение более трех лет акциями или долями участия;
      50 и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) юридического лица или консорциума, выплачивающих дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет имущество лиц (лица), не являющихся (не являющегося) недропользователями (недропользователем) в Республике Казахстан.
      Положения настоящего подпункта применяются только к дивидендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:
      дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;
      части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом между его учредителями, участниками;
      дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица или при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов участников либо путем полного или частичного погашения долей участников (участника), а также при изъятии учредителем, участником доли участия в юридическом лице;";
      подпункт 7) дополнить словами ", если иное не установлено подпунктом 8) настоящего пункта";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 75), 76) вводятся в действие с 01.01.2009.
      75) подпункт 2) статьи 194 после слов "в подпункте 4)" дополнить словами "пункта 1";
      76) в статье 197:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 197. Исчисление, удержание и перечисление налога с
                   доходов от прироста стоимости при реализации
                   имущества, находящегося в Республике Казахстан, и
                   акций, долей участия, связанных с
                   недропользованием в Республике Казахстан
      1. Настоящая статья применяется к доходам нерезидента от прироста стоимости при реализации:
      1) находящегося на территории Республики Казахстан имущества, права на которое или сделки по которому подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
      2) находящегося на территории Республики Казахстан имущества, подлежащего государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
      3) акций, выпущенных резидентом, и долей участия в уставном капитале юридического лица-резидента, являющегося недропользователем в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или консорциума, участником (участниками) которого является (являются) недропользователь (недропользователи) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      4) акций, выпущенных резидентом, и долей участия в уставном капитале юридического лица-резидента или консорциума, если 50 и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) указанного юридического лица или консорциума на дату такой реализации составляет имущество лица (лиц), являющегося (являющихся) недропользователем (недропользователями) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      5) акций, выпущенных нерезидентом, и долей участия в уставном капитале юридического лица-нерезидента или консорциума, если 50 и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) указанного юридического лица-нерезидента или консорциума на дату такой реализации составляет имущество лица (лиц), являющегося (являющихся) недропользователем (недропользователями) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      При этом прирост стоимости определяется в соответствии со статьей 87 настоящего Кодекса.";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Для целей настоящей статьи и статей 133156193 и 201 настоящего Кодекса доля имущества недропользователя (недропользователей) в стоимости уставного капитала или акций (долей участия) юридического лица на дату реализации акций (долей участия) определяется как отношение суммы стоимости (стоимостей) имущества недропользователя (недропользователей) Республики Казахстан, акциями (долями участия) которого (которых) владеет юридическое лицо, акции (доли участия) которого реализуются, к общей стоимости активов такого юридического лица.
      Для целей настоящей статьи и статей 133156193 и 201 настоящего Кодекса доля имущества недропользователя (недропользователей) в стоимости долей участия консорциума на дату реализации долей участия определяется как отношение суммы стоимости (стоимостей) имущества недропользователя (недропользователей) Республики Казахстан, акциями (долями участия) которых владеют участники консорциума, доли участия в котором реализуются, к сумме общих стоимостей активов таких участников.
      Стоимостью имущества недропользователя Республики Казахстан (в зависимости от его организационно-правовой формы) признается балансовая стоимость:
      доли участия в таком недропользователе Республики Казахстан, которой владеет юридическое лицо, акции (доли участия) которого реализуются;
      акций, выпущенных таким недропользователем Республики Казахстан, которыми владеет юридическое лицо, акции (доли участия) которого реализуются.
      Общей стоимостью активов юридического лица, акции (доли участия) которого реализуются, признается сумма балансовых стоимостей всех активов такого юридического лица.
      Балансовая стоимость активов определяется на основе данных отдельной финансовой отчетности юридического лица, акции (доли участия) которого реализуются, или участников консорциума, доли участия в котором реализуются, составленной и утвержденной в соответствии с требованиями законодательства государства, в котором создано такое юридическое лицо или такой консорциум:
      на дату передачи права собственности на акции (доли участия) покупателю;
      при отсутствии отдельной финансовой отчетности на дату передачи права собственности на акции (доли участия) покупателю - на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи права собственности на акции (доли участия) покупателю.
      Положения настоящего пункта и подпунктов 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи применяются лицами (резидентами и нерезидентами) при реализации акций (долей участия) юридического лица или консорциума, владеющего акциями (долями участия) недропользователей (недропользователя) Республики Казахстан.
      Для целей настоящего Кодекса порядок определения доли имущества лица (лиц), являющегося (являющихся) недропользователем (недропользователями), в стоимости уставного капитала или акций (долей участия) юридического лица или консорциума на дату реализации акций (долей участия) устанавливается Правительством Республики Казахстан.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 77) вводится в действие с 01.01.2010.
      77) пункт 1 статьи 198 изложить в следующей редакции:
      "1. Если иное не установлено статьей 200 настоящего Кодекса, определение налогооблагаемого дохода, исчисление и уплата корпоративного подоходного налога с дохода юридического лица-нерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение производятся в соответствии с положениями настоящей статьи и статей 83-149 настоящего Кодекса.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 78) вводится в действие с 01.01.2010.
      78) статью 200 изложить в следующей редакции:
      "Статья 200. Порядок налогообложения доходов в отдельных
                   случаях
      1. В случае наличия у юридического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан более одного постоянного учреждения нерезидент вправе уплачивать корпоративный подоходный налог совокупно по группе постоянных учреждений этого юридического лица-нерезидента через одно из его постоянных учреждений.
      При этом юридическое лицо-нерезидент не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному налоговому периоду, должно в письменной форме уведомить:
      1) уполномоченный орган о том, какое из постоянных учреждений будет производить исчисление и уплату корпоративного подоходного налога;
      2) налоговые органы по месту нахождения постоянных учреждений о том, что выбранное постоянное учреждение будет производить уплату налога в бюджет по всем его постоянным учреждениям.
      Сумма корпоративного подоходного налога, подлежащая уплате в бюджет, в таком случае исчисляется из совокупности налогооблагаемых доходов постоянных учреждений юридического лица-нерезидента, находящихся на территории Республики Казахстан.
      При этом выбранное постоянное учреждение по месту нахождения должно представлять общую декларацию по корпоративному подоходному налогу по всей группе таких постоянных учреждений юридического лица-нерезидента.
      2. Налоговый агент, осуществляющий выплату доходов, указанных в подпункте 4) пункта 2 и пункте 3 статьи 198 настоящего Кодекса, производит исчисление, удержание и перечисление подоходного налога с указанных доходов без осуществления вычетов по ставке, установленной подпунктом 1) статьи 194 настоящего Кодекса, при наличии одновременно следующих условий:
      1) отсутствие контракта, заключенного с филиалом, представительством юридического лица-нерезидента, юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства;
      2) отсутствие счета-фактуры по реализованным товарам, работам, услугам, выписанного филиалом, представительством, постоянным учреждением юридического лица-нерезидента без открытия филиала, представительства.
      Подоходный налог у источника выплаты, удержанный налоговым агентом с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит зачету в счет погашения налоговых обязательств постоянного учреждения указанного юридического лица-нерезидента.
      При этом юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, исчисляет корпоративный подоходный налог в ретроспективном порядке в соответствии со статьями 198 и 199 настоящего Кодекса, начиная с даты образования постоянного учреждения, и представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу в налоговый орган по месту нахождения постоянного учреждения с включением указанных доходов.
      Сумма корпоративного подоходного налога, исчисленного юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, уменьшается на сумму корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты с доходов такого юридического лица-нерезидента в соответствии с настоящим пунктом. Уменьшение производится при наличии документов, подтверждающих удержание налога налоговым агентом.
      Положительная разница между суммой корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты с доходов юридического лица-нерезидента в соответствии с настоящим пунктом, и суммой корпоративного подоходного налога, исчисленного юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, переносится на последующие десять налоговых периодов включительно и последовательно уменьшает суммы корпоративного подоходного налога, подлежащие уплате в бюджет, данных налоговых периодов.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 79) вводится в действие с 01.01.2010.
      79) в статье 201:
      часть первую пункта 1 дополнить словами ", если иное не установлено настоящей статьей";
      подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:
      "3) юридическое лицо, в том числе нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.
      При этом юридическое лицо-нерезидент признается налоговым агентом с даты постановки его филиала, представительства или постоянного учреждения без открытия филиала или представительства на регистрационный учет в налоговых органах Республики Казахстан;";
      подпункт 4) пункта 8 изложить в следующей редакции:
      "4) дивиденды при одновременном выполнении следующих условий:
      владение более трех лет акциями или долями участия;
      50 и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) юридического лица или консорциума, выплачивающих дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет имущество лица (лиц), не являющегося (не являющихся) недропользователем (недропользователями) в Республике Казахстан.
      Положения настоящего подпункта применяются только к дивидендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:
      дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;
      части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом между его учредителями, участниками;
      дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица или при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов участников либо путем полного или частичного погашения долей участников (участника), а также при изъятии учредителем, участником доли участия в уставном капитале юридического лица;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 80) вводится в действие с 01.01.2010.
      80) в заголовке и тексте статьи 203 слова "с доходов иностранцев и лиц" заменить словами "по иностранцам и лицам";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 81) вводится в действие с 01.01.2010.
      81) подпункт 4) части второй пункта 7 статьи 208 исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 82) вводится в действие с 01.01.2009.
      82) в статье 212:
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "1. Налоговый агент имеет право самостоятельно применить освобождение от налогообложения или сниженную ставку налога, предусмотренную соответствующим международным договором, в момент выплаты дохода нерезиденту или при отнесении дохода нерезидента на вычеты, если такой нерезидент является окончательным получателем дохода и является резидентом страны, с которой заключен международный договор.
      Применение международного договора в части освобождения от налогообложения или использования сниженной ставки налога разрешается только при условии представления нерезидентом налоговому агенту документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 4 статьи 219 настоящего Кодекса.
      При этом документ, подтверждающий резидентство, представляется нерезидентом налоговому агенту не позднее одной из следующих дат, которая наступит первой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи:
      1) 31 декабря календарного года, в котором произошла выплата дохода нерезиденту или невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты;
      2) начала проведения плановой налоговой проверки отчетного налогового периода по вопросу исполнения налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
      3) не позднее пяти рабочих дней до завершения внеплановой налоговой проверки отчетного налогового периода по вопросу исполнения налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты. Дата завершения внеплановой налоговой проверки определяется в соответствии с предписанием.
      2. Под окончательным (фактическим) получателем (владельцем) доходов в целях применения сниженной ставки подоходного налога в соответствии с положениями международного договора к дивидендам, вознаграждениям и роялти нерезидента, полученным из источников в Республике Казахстан, следует понимать лицо, которое имеет право самостоятельно определять способы использования и распоряжения доходами.
      При этом окончательным (фактическим) получателем (владельцем) дохода не может быть лицо, у которого нет прав владения доходом, являющееся посредником в отношении такого дохода, в том числе агентом, номинальным держателем.
      В случае, если в соответствии с договором (контрактом) выплата вознаграждения осуществляется через посредника, налоговый агент также имеет право применить сниженную ставку подоходного налога, предусмотренную соответствующим международным договором с государством, резидентом которого является окончательный (фактический) получатель (владелец) такого дохода, при одновременном выполнении следующих условий:
      1) в договоре (контракте) отражены суммы вознаграждения по каждому лицу, являющемуся окончательным (фактическим) получателем (владельцем) вознаграждения через посредника, с указанием данных такого лица (фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица или наименования юридического лица; номера налоговой регистрации  в стране инкорпорации (или его аналога) при его наличии; номера государственной регистрации в стране инкорпорации (или его аналога);
      2) окончательный (фактический) получатель (владелец) вознаграждения является резидентом страны, с которой Республикой Казахстан заключен международный договор;
      3) налоговому агенту представлен документ, подтверждающий резидентство лица, являющегося окончательным (фактическим) получателем (владельцем) вознаграждения, соответствующий требованиям пункта 4 статьи 219 настоящего Кодекса.
      При этом документ, подтверждающий резидентство, представляется налоговому агенту не позднее одной из следующих дат, которая наступит первой:
      1) 31 декабря календарного года, в котором произошла выплата посреднику дохода нерезидента или невыплаченные посреднику доходы нерезидента отнесены на вычеты;
      2) начала проведения плановой налоговой проверки отчетного налогового периода по вопросу исполнения налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
      3) не позднее пяти рабочих дней до завершения внеплановой налоговой проверки отчетного налогового периода по вопросу исполнения налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты. Дата завершения внеплановой налоговой проверки определяется в соответствии с предписанием.";
      абзац второй подпункта 3) пункта 3 после слова "реестра" дополнить словами "(реестра акционеров или иного аналогичного документа, предусмотренного законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент)";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 83) вводится в действие с 01.01.2010.
      83) в статье 217:
      подпункт 7) части второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
      "7) достоверности данных, указанных в заявлении;";
      в части первой пункта 16:
      в абзаце первом:
      слова "В случае" заменить словами "В случаях";
      после слов "налогового органа" дополнить словами "или отсутствия решения налогового органа";
      в подпункте 2) слова "в случае отсутствия решения" заменить словами ", по которому отсутствует решение налогового органа";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 84) вводится в действие с 01.01.2010.
      84) подпункт 2) пункта 1 статьи 219 изложить в следующей редакции:
      "2) нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов либо выписки из торгового реестра (реестра акционеров или иного аналогичного документа, предусмотренного законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент) с указанием учредителей (участников) и мажоритарных акционеров юридического лица-нерезидента;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 85) вводится в действие с 01.01.2010.
      85) часть вторую пункта 1 статьи 223 после слова "налогов," дополнить словами "выданная и";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 86) вводится в действие с 01.01.2010.
      86) подпункт 3) части второй пункта 3 статьи 225 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "вида на жительство в Республике Казахстан (при его наличии);";
      87) в статье 231:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - пятый подпункта 87) вводятся в действие с 01.01.2009.
      в пункте 1:
      подпункт 1) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
      "передачу заложенного имущества (товара) залогодателем в случае невыплаты долга;";
      подпункт 5) исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Абзац шестой подпункта 87) вводится в действие с 01.01.2010.
      в подпункте 3) пункта 3 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату передачи либо дарения товара";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 88) - 90) вводятся в действие с 01.01.2009.
      88) в подпункте 2) пункта 1 статьи 235 слово "оформлении" заменить словом "выписке";
      89) статью 238 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
      "16. При реализации периодических печатных изданий и иной продукции средства массовой информации, включая размещенные на интернет-ресурсе в общедоступных телекоммуникационных сетях, размер облагаемого оборота определяется на основе стоимости, приходящейся на часть реализованных в отчетном налоговом периоде периодических печатных изданий и иной продукции средства массовой информации.
      17. В случае несоблюдения требований, установленных статьей 78 настоящего Кодекса, размер освобожденного оборота при передаче имущества в финансовый лизинг признается облагаемым с даты совершения оборота, указанной в пункте 6 статьи 237 настоящего Кодекса.";
      90) подпункт 1) пункта 3 статьи 244 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "морским транспортом - коносамент или морская накладная;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 91), 92) вводятся в действие с 01.01.2010.
      91) в статье 248:
      в абзаце первом подпункта 20) слова "а также" исключить;
      дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
      "21) товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлинной торговли.";
      92) часть третью пункта 2 статьи 249 исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 93) вводится в действие с 01.01.2009.
      93) в статье 256:
      в подпункте 2) пункта 1 слово "выставлен" заменить словом "выписан";
      в пункте 2:
      в подпункте 1) слово "выставленным" заменить словом "выписанным";
      подпункт 4) дополнить словами ", включая размещенные на интернет-ресурсе в общедоступных телекоммуникационных сетях";
      в подпункте 7) и абзаце первом подпункта 8) слово "авиационном" заменить словом "воздушном";
      в пункте 3:
      в части первой слова "пунктом 4 настоящей статьи" заменить словами "настоящей статьей";
      часть третью исключить;
      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
      "3-1. По товарам, работам, услугам, приобретенным в целях освобожденного оборота, но использованным в целях облагаемого оборота, сумма налога на добавленную стоимость по выписанным поставщиками счетам-фактурам относится в зачет в том налоговом периоде, в котором они использованы в целях облагаемого оборота, по ставке, действующей на дату приобретения данных товаров, работ, услуг.
      3-2. В случае реализации объекта незавершенного строительства налог на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, использованным в процессе строительства данного объекта, ранее предназначенного для реализации в виде оборота, освобождаемого от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, относится в зачет по ставке, действующей на дату приобретения указанных товаров, работ, услуг, в том налоговом периоде, в котором осуществляется реализация объекта незавершенного строительства.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг в случае, предусмотренном частью второй пункта 7 статьи 263 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки счета-фактуры.
      В случаях, указанных в пункте 20 статьи 263 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет лизингополучателем в том налоговом периоде, на который приходится дата совершения оборота по реализации лизингодателем, указанная в пункте 6 статьи 237 настоящего Кодекса.";
      94) статьи 257 и 260 изложить в следующей редакции:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - восьмой подпункта 94) вводятся в действие с 01.01.2009.
      "Статья 257. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий
                   отнесению в зачет
      1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается и учитывается в порядке, установленном пунктом 12 статьи 100 настоящего Кодекса, если подлежит уплате в связи с получением:
      1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;
      2) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств;
      3) товаров, работ, услуг, по которым счета-фактуры выписаны с несоблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.
      Налог на добавленную стоимость относится в зачет, если подлежит уплате в связи с получением товаров, работ, услуг, предназначенных для использования (использованных) для целей необлагаемого оборота, в связи с наличием которого налогоплательщиком применен (будет применен) пропорциональный метод в соответствии со статьями 260 и 261 настоящего Кодекса.
      2. При получении на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг) лицо, получившее такое имущество, не относит в зачет сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате лицом, передавшим безвозмездно такое имущество.";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы девятый - двадцатый подпункта 94) вводятся в действие с 01.01.2010.
      "Статья 260. Порядок отнесения в зачет налога на добавленную
                   стоимость при наличии оборотов по реализации, не
                   облагаемых налогом на добавленную стоимость
      1. По товарам, работам, услугам, используемым для целей необлагаемых оборотов, налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате поставщикам и по импорту, не относится в зачет, за исключением случаев, указанных в части второй пункта 1 статьи 257 настоящего Кодекса.
      2. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов налог на добавленную стоимость относится в зачет по выбору плательщика налога на добавленную стоимость пропорциональным или раздельным методом.
      Выбранный метод определения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, не подлежит изменению в течение календарного года.
      3. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий строительство объектов, обороты по реализации которых освобождаются в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса, обязан применять раздельный метод отнесения в зачет сумм налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, используемым для целей облагаемых оборотов и оборотов, освобождаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса.
      4. Плательщик налога на добавленную стоимость вправе применять пропорциональный метод отнесения в зачет по облагаемым оборотам и необлагаемым оборотам, за исключением оборотов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса, в случае наличия у плательщика налога на добавленную стоимость:
      облагаемых оборотов,
      оборотов, освобождаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса,
      других необлагаемых оборотов.
      5. Плательщики налога на добавленную стоимость, использующие в налоговом периоде одновременно пропорциональный и раздельный методы отнесения в зачет, при определении удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота не учитывают обороты, по которым применяется раздельный метод отнесения в зачет, если иное не установлено настоящим пунктом.
      При применении пропорционального метода отнесения в зачет по товарам, работам, услугам, используемым одновременно для целей облагаемых и необлагаемых оборотов, для определения удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота учитывается общая сумма облагаемых и необлагаемых оборотов.
      6. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии с настоящей статьей, учитывается в порядке, установленном пунктом 12 статьи 100 настоящего Кодекса.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 95) вводится в действие с 01.01.2009.
      95) статью 262 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Плательщики налога на добавленную стоимость, использующие раздельный метод отнесения в зачет, имеют право на применение пропорционального метода в части сумм налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, используемым одновременно для целей облагаемых и необлагаемых оборотов.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 96) вводится в действие с 01.01.2009.
      96) в статье 263:
      в пункте 2 слово "оформить" заменить словом "выписать";
      в подпункте 2) пункта 5 слово "составления" заменить словом "выписки";
      пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "В случае несоблюдения требований, установленных статьей 78  настоящего Кодекса, лизингодатель выписывает счет-фактуру или дополнительный счет-фактуру с отметкой "несоблюдение статьи 78  Налогового кодекса".";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.
      Плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать счета-фактуры:
      при реализации электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, а также транспортно-экспедиционных услуг, банковских операций, которые облагаются налогом на добавленную стоимость - по итогам календарного месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура;
      при передаче имущества в финансовый лизинг в части начисленной суммы вознаграждения - по итогам календарного квартала, не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, по итогам которого выписывается счет-фактура.";
      в подпункте 2) пункта 15 слово "авиационном" заменить словом "воздушном";
      в части второй пункта 18 слова "выставленного", "выставленном" заменить соответственно словами "выписанного", "выписанном";
      пункт 19 изложить в следующей редакции:
      "19. Выписка счета-фактуры покупателю товаров, работ, услуг, реализуемых на условиях, соответствующих договору поручения, осуществляется доверителем (в случаях, предусмотренных пунктом 2  статьи 233 настоящего Кодекса, - поверенным) в порядке, установленном настоящим разделом.";
      дополнить пунктом 20 следующего содержания:
      "20. В случае несоблюдения требований, установленных статьей 78 настоящего Кодекса, лизингодатель обязан не позднее пяти рабочих дней с даты указанного несоблюдения выписать:
      по передаче имущества в финансовый лизинг - дополнительный счет-фактуру, в котором должны содержаться отрицательное значение освобожденных оборотов и положительное значение облагаемых оборотов без включения суммы вознаграждения с указанием налога на добавленную стоимость;
      по передаче имущества в финансовый лизинг в части начисленной суммы вознаграждения - дополнительные счета-фактуры, в которых должны содержаться отрицательное значение освобожденных оборотов и положительное значение облагаемых оборотов с указанием налога на добавленную стоимость.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 97) вводится в действие с 01.01.2009.
      97) в статье 264:
      в части второй пункта 1 слово "выставленных" заменить словом "выписанных";
      в пункте 3:
      в части первой слово "составляется" заменить словом "выписывается";
      в подпункте 1) части четвертой слово "составления" заменить словом "выписки";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 98) вводится в действие с 01.01.2009.
      98) статью 265 изложить в следующей редакции:
      "Статья 265. Выписка дополнительных счетов-фактур
      1. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительный счет-фактуру в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, в следующих случаях:
      1) корректировки размера облагаемого оборота в соответствии со статьей 239 настоящего Кодекса;
      2) одновременного соответствия следующим условиям:
      счет-фактура выписан поставщиком товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных статьей 263 настоящего Кодекса, ранее даты совершения оборота по реализации с указанием суммы налога на добавленную стоимость, начисленного по ставке налога, действовавшей на дату выписки такого счета-фактуры;
      ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая на дату выписки счета-фактуры, отличается от ставки налога, действующей на дату совершения оборота по реализации по такому счету-фактуре.
      2. В дополнительном счете-фактуре указываются:
      1) порядковый номер арабскими цифрами дополнительного счета-фактуры и дата его выписки;
      2) порядковый номер арабскими цифрами и дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура;
      3) наименование, адрес и идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
      4) ставка налога на добавленную стоимость;
      5) размер корректировки облагаемого оборота без учета налога на добавленную стоимость;
      6) скорректированная сумма налога на добавленную стоимость.
      3. Дополнительный счет-фактура выписывается поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 99) вводится в действие с 01.01.2009.
      99) подпункт 1) пункта 2 статьи 267 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
      "Определение видов деятельности в целях применения подпункта 1) настоящего пункта осуществляется в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным государственным органом в области технического регулирования;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 100) вводится в действие с 01.01.2009.
      100) в подпункте 5) части первой пункта 4 статьи 275 слово "выставленный" заменить словом "выписанный";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 101) вводится в действие с 01.01.2009.
      101) в статье 276:
      в части первой пункта 3:
      слово "минимального" заменить словом "месячного";
      слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату выписки счета-фактуры";
      в пункте 7:
      в части третьей слова "в течение двенадцати месяцев после налогового периода, в котором были приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги," исключить;
      в части четвертой слова "в течение двенадцати месяцев после налогового периода, в котором приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги," исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 102) вводится в действие с 01.01.2010.
      102) статью 279 изложить в следующей редакции:
      "Статья 279. Перечень подакцизных товаров
      Подакцизными товарами являются:
      1) все виды спирта;
      2) алкогольная продукция;
      3) пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента;
      4) табачные изделия;
      5) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;
      6) моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов;
      автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов);
      моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой;
      7) сырая нефть, газовый конденсат.";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы 1 - 3 пп. 103) вводятся в действие с 01.01.2010.
      103) в пункте 4 статьи 280:
      строку 20. таблицы подпункта 1) изложить в следующей редакции: "

20.

из
8702

моторные транспортные средства, предназначенные
для перевозки 10 и более человек с объемом
двигателя более 3000 куб.см, за исключением
микроавтобусов, автобусов и троллейбусов

100 тенге/
куб.см

из
8703

автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные главным
образом для перевозки людей с объемом двигателя
более 3000 куб.см (кроме автомобилей с ручным
управлением или адаптером ручного управления,
специально предназначенных для инвалидов)

из
8704

моторные транспортные средства на шасси
легкового автомобиля с платформой для грузов и
кабиной водителя, отделенной от грузового
отсека жесткой стационарной перегородкой

                                                                 ";

      Примечание РЦПИ!
      Абзацы 4 - 14 пп. 103) вводятся в действие с 01.01.2009.
      подпункт 2) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
      "В случае, когда единицей измерения объема при реализации бензина (за исключением авиационного) в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:
           V х 0,730
      М = -----------, где:
             1000
      М - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в тоннах;
      V - объем реализованного бензина (за исключением авиационного), в литрах;
      0,730 - показатель плотности для всех видов бензина (за исключением авиационного), кг/литр.
      В случае, когда единицей измерения объема при реализации дизельного топлива в розничной торговле является литр, перевод литров в тонны осуществляется по следующей формуле:
           V x 0,769
      М = -----------, где:
             1000
      М - объем реализованного дизельного топлива, в тоннах;
      V - объем реализованного дизельного топлива, в литрах;
      0,769 - показатель плотности для дизельного топлива, кг/литр.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 104) вводится в действие с 01.01.2009.
      104) в части третьей пункта 10 статьи 310 слова "производственный или металлургический цех" заменить словами "перерабатывающий, производственный или металлургический цех (завод)";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 105) вводится в действие с 01.01.2010.
      105) статьи 313 и 314 изложить в следующей редакции:
      "Статья 313. Плательщики
      Плательщиком подписного бонуса является физическое или юридическое лицо, ставшее победителем конкурса на получение права недропользования или получившее право недропользования на основе прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, а также заключившее в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, один из следующих контрактов на недропользование:
      1) контракт на разведку;
      2) контракт на добычу полезных ископаемых.
      Положение подпункта 2) части первой настоящей статьи не распространяется на недропользователей, заключивших контракт на основании исключительного права на получение права на добычу в связи с коммерческим обнаружением в рамках контракта на разведку на соответствующей контрактной территории.

      Статья 314. Порядок установления размера подписного бонуса
      1. Стартовый размер подписного бонуса устанавливается отдельно для каждого заключаемого контракта на недропользование в следующих размерах:
      1) для контрактов на проведение геологической разведки территории, на которой отсутствуют утвержденные запасы полезных ископаемых:
      для нефтяных контрактов - 2800-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;
      для контрактов на разведку минерального сырья, за исключением контрактов на разработку техногенных минеральных образований, - 280-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;
      для контрактов по общераспространенным полезным ископаемым, подземным водам и лечебным грязям - 40-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;
      2) для контрактов на добычу:
      для нефтяных контрактов:
      если запасы не утверждены, - 3000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;
      если запасы утверждены, - по формуле (С х 0,04 %) + (Сп х 0,01 %), но не менее 3000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, где:
      С - стоимость суммарных запасов сырой нефти, газового конденсата или природного газа, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, по промышленным категориям А, В, С1;
      Сп - суммарная стоимость предварительно оцененных запасов категории С2, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан и (или) принятых к сведению в заключении указанной Комиссии, для оперативного подсчета запасов потенциально коммерческого объекта и прогнозных ресурсов категории С3;
      для контрактов на добычу минерального сырья, за исключением контрактов на разработку техногенных минеральных образований:
      если запасы не утверждены, - 500-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;
      если запасы утверждены, - по формуле (С х 0,01 %) + (Сп х 0,005 %), но не менее 500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, где:
      С - стоимость суммарных запасов минерального сырья, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, по промышленным категориям А, В, С1;
      Сп - суммарная стоимость предварительно оцененных запасов минерального сырья категории С2, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан и (или) принятых к сведению в заключении указанной Комиссии, для оперативного подсчета запасов потенциально коммерческого объекта и прогнозных ресурсов;
      для контрактов на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи - по формуле (С х 0,01 %), но не менее 120-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.
      При этом стартовый размер подписного бонуса для контрактов на добычу не может быть меньше суммы бонуса коммерческого обнаружения, исчисленного в соответствии со статьями 319 - 322 настоящего Кодекса;
      3) для контрактов на переработку техногенных минеральных образований - по формуле (С1 х 0,01 %), но не менее 300-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;
      4) для контрактов на разведку недр для сброса сточных вод, а также строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, - 400-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.
      2. Стоимость запасов полезных ископаемых определяется:
      1) для сырой нефти, газового конденсата и природного газа - исходя из среднеарифметического значения котировок цены сырой нефти, газового конденсата и природного газа в иностранной валюте в соответствии со статьей 334 настоящего Кодекса на день, предшествующий дню опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, с применением рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте, установленного на дату уплаты подписного бонуса. При этом для определения стоимости запасов сырой нефти и газового конденсата, утвержденных уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан, используется среднеарифметическое значение котировок цены стандартного сорта сырой нефти, указанного в пункте 3 статьи 334 настоящего Кодекса, значение которых на указанную дату является максимальным;
      2) для полезных ископаемых, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 338 настоящего Кодекса, - исходя из среднеарифметического значения котировок цены полезного ископаемого в иностранной валюте в соответствии со статьей 338 настоящего Кодекса на день, предшествующий дню опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, с применением рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте, установленного на дату уплаты подписного бонуса.
      В случае, когда за день, предшествующий дню опубликования условий конкурса или подписания протокола прямых переговоров, не опубликованы официальные котировки цен на соответствующие виды полезных ископаемых, используются официальные котировки цен последнего дня, за который ранее были опубликованы такие котировки цен.
      В случае, если на полезные ископаемые не установлена биржевая цена, стартовый размер подписного бонуса для контрактов на добычу соответствующих видов полезных ископаемых устанавливается в минимальных размерах, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи.
      3. Стартовый размер подписного бонуса до проведения конкурса на получение права недропользования может быть увеличен по решению конкурсной комиссии компетентного органа.
      4. Окончательный размер подписного бонуса в сумме не ниже стартового устанавливается решением конкурсной комиссии по результатам проведенного конкурса на получение права недропользования или компетентным органом по результатам проведения прямых переговоров с недропользователем и включается в контракт на недропользование.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 106) вводится в действие с 01.01.2009.
      106) в статье 315:
      в заголовке слово "Срок" заменить словом "Сроки";
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Подписной бонус уплачивается в бюджет по месту нахождения налогоплательщика в следующие сроки:";
      в подпункте 1) слова "в порядке, установленном" заменить словами "или подписания протокола прямых переговоров по предоставлению права недропользования в соответствии с";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 107) вводится в действие с 01.01.2010.
      107) статьи 317320 и 323 изложить в следующей редакции:
      "Статья 317. Общие положения
      1. Бонус коммерческого обнаружения уплачивается недропользователем в рамках контрактов:
      1) на добычу полезных ископаемых в следующих случаях:
      за каждое коммерческое обнаружение полезных ископаемых на контрактной территории, ранее объявленное данным недропользователем на соответствующей контрактной территории в рамках контракта на разведку;
      за обнаружение в ходе проведения дополнительной разведки месторождения, приводящее к увеличению первоначально установленных уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан извлекаемых запасов полезных ископаемых;
      2) на совмещенную разведку и добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных ископаемых на контрактной территории, в том числе за обнаружение в ходе проведения дополнительной разведки месторождений, приводящее к увеличению первоначально установленных уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан извлекаемых запасов полезных ископаемых.
      2. По контрактам на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, не предусматривающим последующей их добычи, бонус коммерческого обнаружения не уплачивается.";
      "Статья 320. Налоговая база
      Налоговой базой для исчисления бонуса коммерческого обнаружения является стоимость объема извлекаемых запасов полезных ископаемых, утвержденного уполномоченным для этих целей государственным органом.
      В целях исчисления бонуса коммерческого обнаружения стоимость объема извлекаемых запасов полезных ископаемых определяется на дату, предшествующую дате уплаты бонуса коммерческого обнаружения, в следующем порядке:
      1) для сырой нефти, газового конденсата и природного газа - исходя из среднеарифметического значения котировки цены сырой нефти, газового конденсата и природного газа в иностранной валюте в соответствии со статьей 334 настоящего Кодекса на день, предшествующий дню уплаты бонуса коммерческого обнаружения, с применением рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте, установленного на дату уплаты бонуса коммерческого обнаружения. При этом для определения стоимости сырой нефти и газового конденсата используется среднеарифметическое значение котировок цены стандартного сорта сырой нефти, указанного в пункте 3 статьи 334 настоящего Кодекса, значение которых на указанную дату является максимальным;
      2) для полезных ископаемых, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 338 настоящего Кодекса, - исходя из среднеарифметического значения котировок цены полезного ископаемого в иностранной валюте в соответствии со статьей 338 настоящего Кодекса на день, предшествующий дню уплаты бонуса коммерческого обнаружения, с применением рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте, установленного на дату уплаты бонуса коммерческого обнаружения.
      В случае, когда на день, предшествующий дню уплаты бонуса коммерческого обнаружения, не опубликованы официальные котировки цен на соответствующие виды полезных ископаемых, используются официальные котировки цен последнего дня, за который ранее были опубликованы такие котировки цен.
      Для полезных ископаемых, за исключением сырой нефти, газового конденсата, природного газа и полезных ископаемых, которые котируются на Лондонской бирже металлов или Лондонской бирже драгоценных металлов, стоимость извлекаемых запасов определяется исходя из суммы плановых затрат на добычу, указанных в утвержденном уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан технико-экономическом обосновании контракта, увеличенных на 20 процентов.";
      "Статья 323. Сроки уплаты бонуса коммерческого обнаружения
      Бонус коммерческого обнаружения уплачивается в бюджет по месту нахождения налогоплательщика в следующие сроки:
      1) не позднее 90 дней с даты заключения контракта на добычу полезных ископаемых в случаях, установленных подпунктом 1) пункта 1 статьи 317 настоящего Кодекса;
      2) не позднее 90 дней со дня утверждения уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан объема дополнительно извлекаемых запасов полезных ископаемых на месторождении - при обнаружении полезных ископаемых в ходе проведения дополнительной разведки месторождений;
      3) не позднее 90 дней со дня утверждения уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан объема извлекаемых запасов полезных ископаемых на месторождении по контракту на совмещенную разведку и добычу.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 108) вводится в действие с 01.01.2010.
      108) в статьях 325 и 326 слова "и обустройство соответствующей контрактной территории" заменить словами "контрактной территории и разведку месторождений";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 109) вводится в действие с 01.01.2010.
      109) в статье 327:
      в части первой пункта 1 слова "и обустройство соответствующей контрактной территории" заменить словами "контрактной территории и разведку месторождений";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Обязательство по уплате в бюджет платежа по возмещению исторических затрат возникает с даты заключения соглашения о конфиденциальности между недропользователем и уполномоченным государственным органом по изучению и использованию недр, а по контрактам на недропользование, включая соглашения о разделе продукции, заключенным до 1 января 2009 года, по которым по состоянию на 1 января 2009 года не заключены соответствующие соглашения о конфиденциальности, но должны быть заключены по условиям контракта на недропользование, - с даты заключения соглашения о конфиденциальности с уполномоченным государственным органом, определяющим размер исторических затрат.";
      110) статьи 328329332 и 334 изложить в следующей редакции:
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы второй - шестнадцатый подпункта 110) вводятся в действие с 01.01.2010.
      "Статья 328. Порядок и сроки уплаты
      1. Платеж по возмещению исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений, уплачивается недропользователем в бюджет по месту нахождения с начала этапа добычи после коммерческого обнаружения в следующем порядке:
      1) если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений, составляет сумму, равную или менее 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения о конфиденциальности, платеж по возмещению исторических затрат уплачивается не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых.
      По контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2009 года, по которым недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых до 1 января 2009 года, если невозмещенная в бюджет по состоянию на 1 января 2009 года сумма исторических затрат составляет сумму, равную или менее 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 1 января 2009 года законом о республиканском бюджете, платеж по возмещению исторических затрат уплачивается не позднее 10 апреля 2010 года;
      2) если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений, составляет сумму, превышающую 10000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения о конфиденциальности, платеж по возмещению исторических затрат уплачивается недропользователем ежеквартально не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, равными долями в течение периода продолжительностью не более десяти лет в сумме, эквивалентной сумме не менее 2500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения о конфиденциальности, за исключением суммы последней доли, которая может быть менее суммы, эквивалентной сумме 2500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения о конфиденциальности.
      По контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2009 года, по которым недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых до 1 января 2009 года, если невозмещенная в бюджет по состоянию на 1 января 2009 года сумма исторических затрат составляет сумму, превышающую 10000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на 1 января 2009 года законом о республиканском бюджете, платеж по возмещению исторических затрат уплачивается недропользователем ежеквартально не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, равными долями в течение периода продолжительностью не более десяти лет в сумме, эквивалентной сумме не менее 2500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 1 января 2009 года законом о республиканском бюджете, за исключением суммы последней доли, которая может быть менее суммы, эквивалентной сумме 2500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 1 января 2009 года законом о республиканском бюджете.
      2. Если сумма исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений, установлена уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан в иностранной валюте, то:
      1) в целях определения общего размера платежа в тенге для установления порядка уплаты платежа в соответствии с настоящей статьей сумма исторических затрат, рассчитанная уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан, пересчитывается в тенге по рыночному курсу обмена валюты, установленному на первое число отчетного квартала, в котором недропользователем была начата добыча после коммерческого обнаружения, а по контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2009 года, по которым недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых до 1 января 2009 года, не возмещенная в бюджет по состоянию на 1 января 2009 года, - пересчитывается в тенге по рыночному курсу обмена валюты, установленному на 1 января 2009 года;
      2) в целях равномерного распределения невозмещенной в бюджет суммы исторических затрат в иностранной валюте на суммы ежеквартальных платежей, подлежащие уплате в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, указанная сумма исторических затрат пересчитывается на начало каждого календарного года в тенге по рыночному курсу обмена валюты, установленному на 1 января такого календарного года.
      3. По контрактам на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, не предусматривающим последующей их добычи, платеж по возмещению исторических затрат не уплачивается.

      Статья 329. Налоговая декларация
      1. Если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений, составляет сумму, равную или менее 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения о конфиденциальности, то декларация представляется недропользователем в налоговый орган по месту нахождения не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых.
      По контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2009 года, по которым недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых до 1 января 2009 года, если невозмещенная в бюджет по состоянию на 1 января 2009 года сумма исторических затрат составляет сумму, равную или менее 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 1 января 2009 года законом о республиканском бюджете, то декларация представляется недропользователем в налоговый орган по месту нахождения не позднее 31 марта 2010 года.
      2. Если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение контрактной территории и разведку месторождений, составляет сумму, превышающую 10000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения о конфиденциальности, то декларация представляется недропользователем в налоговый орган по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
      По контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2009 года, по которым недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых до 1 января 2009 года, если невозмещенная в бюджет по состоянию на 1 января 2009 года сумма исторических затрат составляет сумму, превышающую 10000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на 1 января 2009 года законом о республиканском бюджете, то декларация представляется недропользователем в налоговый орган по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.";
      Примечание РЦПИ!
      Абзацы семнадцатый - семьдесят четвертый подпункта 110) вводятся в действие с 01.01.2009.
      "Статья 332. Объект обложения
      1. Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых является физический объем добытых недропользователем за налоговый период сырой нефти, газового конденсата и природного газа.
      2. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых общий объем добытых недропользователем за налоговый период сырой нефти, газового конденсата и природного газа подразделяется на:
      1) сырую нефть и газовый конденсат, реализованные для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, - объем сырой нефти, газового конденсата, добытых недропользователем в рамках каждого отдельного контракта на недропользование за налоговый период и реализованных недропользователем на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо третьему лицу для последующей реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан;
      2) сырую нефть и газовый конденсат, переданные для переработки в качестве давальческого сырья на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, - объем сырой нефти, газового конденсата, добытых недропользователем в рамках каждого отдельного контракта на недропользование за налоговый период и переданных недропользователем в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо реализованных третьему лицу для последующей передачи в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан;
      3) сырую нефть и газовый конденсат, использованные недропользователем на собственные производственные нужды, - объем сырой нефти и газового конденсата, добытых недропользователем в рамках каждого отдельного контракта на недропользование за налоговый период, использованных на собственные производственные нужды в течение налогового периода;
      4) сырую нефть и газовый конденсат, переданные недропользователем в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции получателю от имени государства в соответствии со статьей 346 настоящего Кодекса;
      5) природный газ, реализованный на внутреннем рынке Республики Казахстан и (или) использованный на собственные производственные нужды;
      6) товарную сырую нефть, газовый конденсат и природный газ - общий объем добытых недропользователем за налоговый период в рамках каждого отдельного контракта на недропользование сырой нефти, газового конденсата и природного газа за вычетом объемов сырой нефти, газового конденсата и природного газа, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 2 настоящей статьи.
      3. Для подтверждения указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан либо третьему лицу для последующей реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, и подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи передачи в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо реализации третьему лицу для последующей передачи в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, недропользователь обязан иметь оригиналы коммерческих и товаросопроводительных документов или их нотариально засвидетельствованные копии, подтверждающие физический объем и факт приемки нефтеперерабатывающим заводом, расположенным на территории Республики Казахстан, соответствующего объема сырой нефти и газового конденсата, а для подтверждения указанной в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо третьему лицу для последующей реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, - также оригиналы документов или их нотариально засвидетельствованные копии, подтверждающие фактическую покупную цену нефтеперерабатывающего завода, расположенного на территории Республики Казахстан, для соответствующего объема.
      При отсутствии таких оригиналов документов или их нотариально засвидетельствованных копий соответствующий объем сырой нефти и газового конденсата рассматривается для целей исчисления налога на добычу полезных ископаемых как товарная сырая нефть, газовый конденсат.
      4. Налог на добычу полезных ископаемых не уплачивается по природному газу, закачиваемому обратно в недра.
      5. Для целей настоящей статьи объем природного газа, сожженного в факелах, освобождается от обложения налогом на добычу полезных ископаемых.";
      "Статья 334. Порядок определения стоимости сырой нефти,
                   газового конденсата и природного газа
      1. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых стоимость добытых за налоговый период сырой нефти и газового конденсата определяется в следующем порядке:
      1) при реализации недропользователем на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо третьему лицу для последующей реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, - как произведение фактического объема реализованных недропользователем на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо третьему лицу для последующей реализации на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, сырой нефти, газового конденсата и фактической покупной цены нефтеперерабатывающего завода, расположенного на территории Республики Казахстан, за единицу продукции;
      2) при передаче недропользователем в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо реализации третьему лицу для последующей передачи в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, и (или) использовании недропользователем на собственные производственные нужды - как произведение фактического объема переданных недропользователем в качестве давальческого сырья для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, либо реализованных третьему лицу для последующей передачи в качестве давальческого сырья на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики Казахстан, и (или) использованных недропользователем на собственные производственные нужды сырой нефти, газового конденсата, и производственной себестоимости добычи единицы продукции, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов;
      3) при передаче недропользователем сырой нефти и газового конденсата в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции получателю от имени государства - как произведение фактического объема переданных недропользователем сырой нефти и газового конденсата в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции получателю от имени государства в соответствии со статьей 346 настоящего Кодекса, и цены передачи, определяемой в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      2. Стоимость товарной сырой нефти, газового конденсата и природного газа, добытых недропользователем в рамках каждого отдельного контракта на недропользование за налоговый период, определяется как произведение объема добытых товарной сырой нефти, газового конденсата и природного газа и мировой цены за единицу продукции, рассчитанной за налоговый период в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи.
      3. Мировая цена сырой нефти и газового конденсата определяется как произведение среднеарифметического значения ежедневных котировок цен за налоговый период и среднеарифметического рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период по нижеприведенной формуле.
      Для целей настоящего пункта котировка цены означает котировку цены сырой нефти в иностранной валюте каждого в отдельности стандартного сорта сырой нефти "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) или "Датированный Брент" (Brent Dtd) в налоговом периоде на основании информации, публикуемой в источнике "Platts Crude Oil Marketwire" компании "The Mcgraw-Hill Companies Inc".
      При отсутствии информации о ценах на указанные стандартные сорта сырой нефти в данном источнике используются цены на указанные стандартные сорта сырой нефти:
      по данным источника "Argus Crude" компании "Argus Media Ltd";
      при отсутствии информации о ценах на указанные стандартные сорта сырой нефти в вышеуказанных источниках - по данным других источников, определяемых законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.
      При этом для определения мировой цены сырой нефти и газового конденсата перевод единиц измерения из барреля в метрическую тонну с учетом фактической плотности и температуры добытой сырой нефти, приведенных к стандартным условиям измерения и указанных в паспорте качества нефти, производится в соответствии с государственным стандартом, утвержденным уполномоченным государственным органом в области технического регулирования.
      Мировая цена сырой нефти и газового конденсата определяется по следующей формуле:
           Р1 + Р2 +...+Pn
      S = --------------- х Е, где:
                 n
      S - мировая цена сырой нефти и газового конденсата за налоговый период;
      Р1, Р2, ..., Pn - ежедневная среднеарифметическая котировка цен в дни, за которые опубликованы котировки цен в течение налогового периода;
      Е - среднеарифметический рыночный курс обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период;
      n - количество дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен.
      Ежедневная среднеарифметическая котировка цен определяется по формуле:
           Сn1 + Cn2
      Pn = ---------, где:
              2
      Pn - ежедневная среднеарифметическая котировка цен;
      Сn1 - низшее значение (min) ежедневной котировки цены стандартного сорта сырой нефти "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) или "Датированный Брент" (Brent Dtd);
      Cn2 - высшее значение (max) ежедневной котировки цены стандартного сорта сырой нефти "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) или "Датированный Брент" (Brent Dtd).
      Отнесение сырой нефти и газового конденсата к определенному стандартному сорту сырой нефти "Юралс Средиземноморье" (Urals Med) или "Датированный Брент" (Brent Dtd) производится недропользователем на основании договоров на поставку сырой нефти. В случае, когда в договоре на поставку не указан стандартный сорт сырой нефти или указан сорт сырой нефти, не относящийся к вышеуказанным стандартным сортам, недропользователь обязан отнести объем сырой нефти, поставленной по такому договору, к тому сорту нефти, средняя мировая цена по которому за налоговый период является максимальной.
      4. Мировая цена на природный газ определяется как произведение среднеарифметического значения ежедневных котировок цен в иностранной валюте за налоговый период с учетом перевода международных единиц измерения в кубический метр в соответствии с утвержденным коэффициентом и среднеарифметического рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период по нижеприведенной формуле.
      Для целей настоящего пункта котировка цены означает котировку цены природного газа "Zeebrugge Day-Ahead" в иностранной валюте в налоговом периоде на основании информации, публикуемой в источнике "Platts European Gas Daily" компании "The Mcgraw-Hill Companies Inc".
      При отсутствии информации о цене на природный газ "Zeebrugge Day-Ahead" в данном источнике используется цена на природный газ "Zeebrugge Day-Ahead":
      1) по данным источника "Argus European Natural Gas" компании "Argus Media Ltd";
      2) при отсутствии информации о цене на природный газ "Zeebrugge Day-Ahead" в вышеуказанных источниках - по данным других источников, определяемых законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании.
      Мировая цена природного газа определяется по следующей формуле:
           Р1 + Р2 +...+Pn
      S = --------------- х Е, где:
                 n
      S - мировая цена природного газа за налоговый период;
      Р1, Р2, ..., Pn - ежедневная среднеарифметическая котировка цен в дни, за которые опубликованы котировки цен в течение налогового периода;
      Е - среднеарифметический рыночный курс обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период;
      n - количество дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен.
      Ежедневная среднеарифметическая котировка цен определяется по формуле:
           Сn1 + Cn2
      Pn = ---------, где:
              2
      Рn - ежедневная среднеарифметическая котировка цен;
      Сn1 - низшее значение (min) ежедневной котировки цены природного газа "Zeebrugge Day-Ahead";
      Cn2 - высшее значение (max) ежедневной котировки цены природного газа "Zeebrugge Day-Ahead".
      5. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых стоимость природного газа, реализованного недропользователем на внутреннем рынке Республики Казахстан и (или) использованного на собственные производственные нужды, определяется в следующем порядке:
      1) при реализации недропользователем добытого природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан - исходя из средневзвешенной  цены реализации, сложившейся за налоговый период, определяемой в порядке, установленном пунктом 2 статьи 341 настоящего Кодекса;
      2) при использовании добытого природного газа на собственные производственные нужды - как произведение фактического объема природного газа, использованного недропользователем на собственные производственные нужды, и производственной себестоимости добычи единицы продукции, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов. Если природный газ добывается попутно с сырой нефтью, производственная себестоимость добычи природного газа определяется на основании производственной себестоимости добычи сырой нефти в соотношении:
      одна тысяча кубических метров природного газа соответствует 0,857 тонны сырой нефти.
      6. Мировая цена стандартных сортов сырой нефти, газового конденсата и природного газа определяется по каждому налоговому периоду уполномоченным органом в порядке, установленном настоящим Кодексом, и подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 111) вводится в действие с 01.01.2009.
      111) в части второй пункта 2 статьи 335 слово "регистрации" заменить словом "нахождения";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 112) вводится в действие с 01.01.2009.
      112) часть вторую статьи 336 изложить в следующей редакции:
      "В случае реализации и (или) передачи сырой нефти и газового конденсата на внутреннем рынке Республики Казахстан, в том числе в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт, роялти и доли Республики Казахстан по разделу продукции получателю от имени государства, или использования на собственные производственные нужды в порядке, предусмотренном подпунктами 1)2)3) и 4) пункта 2 статьи 332 настоящего Кодекса, к установленным ставкам применяется понижающий коэффициент 0,5.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 113) вводится в действие с 01.01.2009.
      113) статью 338 изложить в следующей редакции:
      "Статья 338. Налоговая база
      1. Налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных ископаемых является стоимость облагаемого объема погашенных запасов полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье, за налоговый период.
      2. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых минеральное сырье подразделяется на:
      1) минеральное сырье, содержащее только те полезные ископаемые, которые указаны в пункте 4 настоящей статьи;
      2) минеральное сырье, содержащее одновременно полезные ископаемые, указанные в пункте 4 настоящей статьи, и другие виды полезных ископаемых, извлечение, использование (реализация) которых предусмотрены условиями контракта на недропользование;
      3) минеральное сырье, содержащее полезные ископаемые, за исключением полезных ископаемых, указанных в пункте 4 настоящей статьи;
      4) минеральное сырье, добываемое из состава списанных запасов (возврат потерь) на месторождении;
      5) минеральное сырье, добываемое из состава забалансовых запасов по месторождению.
      3. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых стоимость облагаемого объема погашенных запасов полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье, за налоговый период определяется:
      1) полезных ископаемых, содержащихся в облагаемом объеме погашенных запасов минерального сырья, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, - исходя из средней биржевой цены на такие полезные ископаемые за налоговый период.
      Средняя биржевая цена, если иное не установлено настоящей статьей, определяется как произведение среднеарифметического значения ежедневных усредненных котировок цен за налоговый период и рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период по нижеприведенной формуле.
      Для целей настоящей статьи котировка цены означает котировку цены на полезное ископаемое в иностранной валюте, зафиксированную на Лондонской бирже металлов или Лондонской бирже драгоценных металлов и публикуемую в журнале "Metal Bulletin" издательства "Metal Bulletin Journals Limited", журнале "Metal-pages" издательства "Metal-pages Limited".
      Средняя биржевая цена, если иное не установлено настоящей статьей, определяется по следующей формуле:
           Р1 + Р2 +...+Pn
      S = --------------- х Е, где:
                 n
      S - средняя биржевая цена на полезное ископаемое за налоговый период;
      Р1, Р2, ..., Pn - ежедневная усредненная котировка цен в дни, за которые опубликованы котировки цен на Лондонской бирже металлов в течение налогового периода;
      Е - среднеарифметический рыночный курс обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период;
      n - количество дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен.
      Ежедневная усредненная котировка цен на полезное ископаемое определяется по формуле:
           Сn1 + Cn2
      Pn = ---------, где:
              2
      Pn - ежедневная усредненная котировка цен;
      Сn1 - ежедневная котировка цены Cash на полезное ископаемое;
      Cn2 - ежедневная котировка цены Cash Settlement на полезное ископаемое.
      Средняя биржевая цена на золото, платину, палладий определяется как произведение среднеарифметического значения ежедневных усредненных котировок цен за налоговый период и среднеарифметического рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период по следующей формуле:
           Р1 + Р2 +...+Pn
      S = --------------- х Е, где
                 n
      S - средняя биржевая цена на золото, платину, палладий за налоговый период;
      Р1, Р2, ..., Pn - ежедневная усредненная котировка цен на золото, платину, палладий в дни, за которые были опубликованы котировки цен на Лондонской бирже драгоценных металлов в течение налогового периода;
      Е - среднеарифметический рыночный курс обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период;
      n - количество дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен.
      Ежедневная усредненная котировка цен на золото, платину, палладий определяется по формуле:
           Сn1 + Cn2
      Pn = ---------, где:
              2
      Pn - ежедневная усредненная котировка цен;
      Сn1 - ежедневная котировка цен a.m. (утренний фиксинг) на золото, платину, палладий;
      Cn2 - ежедневная котировка цен p.m. (вечерний фиксинг) на золото, платину, палладий.
      Средняя биржевая цена на серебро определяется как произведение среднеарифметического значения ежедневных котировок цен на серебро за налоговый период и среднеарифметического рыночного курса обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период по следующей формуле:
           Р1 + Р2+...+Pn
      S = --------------- х Е, где:
                 n
      S - средняя биржевая цена на серебро за налоговый период;
      Р1, Р2, ..., Pn - ежедневная котировка цен на серебро в дни, за которые опубликованы котировки цен на Лондонской бирже драгоценных металлов в течение налогового периода;
      Е - среднеарифметический рыночный курс обмена тенге к соответствующей иностранной валюте за соответствующий налоговый период;
      n - количество дней в налоговом периоде, за которые были опубликованы котировки цен.
      Средняя биржевая цена на полезное ископаемое применяется ко всему объему каждого вида полезного ископаемого, содержащегося в облагаемом объеме погашенных запасов минерального сырья, указанного в пункте 4 настоящей статьи, в том числе к объему, переданному другим юридическим лицам и (или) структурному подразделению в рамках одного юридического лица для последующей переработки и (или) использования на собственные производственные нужды.
      В течение налогового года в целях уплаты налога на добычу полезных ископаемых физический объем каждого вида полезного ископаемого определяется недропользователем по содержанию полезных ископаемых в облагаемом объеме погашенных запасов минерального сырья, указанному в локальном проекте, разработанном на основании календарного графика добычи технического проекта разработки месторождения, утвержденного в установленном порядке уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан.
      При этом недропользователь обязан произвести корректировку физических объемов полезных ископаемых с учетом уточнения фактических облагаемых объемов погашенных запасов полезных ископаемых по данным годовых отчетных балансов запасов полезных ископаемых и представить дополнительную декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых в налоговый орган по месту нахождения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
      Сумма налога на добычу полезных ископаемых, учитывающая произведенную корректировку, является налоговым обязательством по данному налогу текущего налогового периода.
      Окончательный расчет по налогу на добычу полезных ископаемых должен быть произведен до 15 апреля года, следующего за отчетным;
      2) полезных ископаемых, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи:
      полезных ископаемых, содержащихся в облагаемых объемах погашенных запасов минерального сырья, указанных в пункте 4 настоящей статьи, - в порядке, установленном подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи;
      других видов полезных ископаемых, содержащихся в облагаемых объемах погашенных запасов минерального сырья, - исходя из средневзвешенной цены их реализации, а в случае передачи другим юридическим лицам и (или) структурному подразделению в рамках одного юридического лица для последующей переработки и (или) использования на собственные производственные нужды - исходя из фактической производственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), приходящейся на такие виды полезных ископаемых, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов;
      3) минерального сырья, указанного в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, - исходя из средневзвешенной цены реализации минерального сырья, прошедшего первичную переработку (обогащение).
      4. Положения подпункта 1) пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении тех видов полезных ископаемых, по которым в отчетном налоговом периоде имеются официальные котировки цен, зафиксированные на Лондонской бирже металлов или Лондонской бирже драгоценных металлов.
      5. В случае отсутствия реализации минерального сырья, прошедшего первичную переработку (обогащение), за исключением минерального сырья, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, и полезных ископаемых, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, кроме полезных ископаемых, указанных в пункте 4 настоящей статьи, их стоимость определяется исходя из средневзвешенной цены реализации последнего налогового периода, в котором имела место такая реализация.
      6. При полном отсутствии реализации минерального сырья, прошедшего первичную переработку (обогащение), и (или) полезных ископаемых с начала действия контракта стоимость определяется:
      1) полезных ископаемых, содержащихся в облагаемых объемах погашенных запасов минерального сырья, указанных в пункте 4 настоящей статьи, - в порядке, установленном подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи;
      2) других видов полезных ископаемых, содержащихся в облагаемых объемах погашенных запасов минерального сырья, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, - исходя из фактической производственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), приходящейся на такие виды полезных ископаемых, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов;
      3) минерального сырья, указанного в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, - исходя из фактической производственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), приходящейся на такие виды полезных ископаемых, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов.
      В случае последующей реализации минерального сырья, прошедшего первичную переработку (обогащение), и полезных ископаемых, содержащихся в облагаемых объемах погашенных запасов минерального сырья, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, кроме полезных ископаемых, указанных в пункте 4 настоящей статьи, недропользователь обязан произвести корректировку сумм исчисленного налога на добычу полезных ископаемых с учетом фактической средневзвешенной цены реализации в налоговом периоде, в котором имело место первая реализация.
      Корректировка исчисленных сумм налога на добычу полезных ископаемых производится недропользователем за двенадцатимесячный период, предшествующий налоговому периоду, в котором произошла первая реализация. При этом сумма корректировки является налоговым обязательством текущего налогового периода.
      7. В целях настоящей статьи средневзвешенная цена реализации за налоговый период определяется в порядке, установленном пунктом 2  статьи 341 настоящего Кодекса.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 114) вводится в действие с 01.01.2009.
      114) статью 344 после слова "бюджет" дополнить словами "по месту нахождения";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 115) вводится в действие с 01.01.2009.
      115) главу 46 изложить в следующей редакции:
      "Глава 46. Налог на сверхприбыль
      Статья 347. Общие положения
      1. Налог на сверхприбыль исчисляется за налоговый период по каждому отдельному контракту на недропользование, по которому недропользователь является плательщиком налога на сверхприбыль в соответствии со статьей 347-1 настоящего Кодекса.
      2. Для целей исчисления налога на сверхприбыль недропользователь определяет объект обложения, а также следующие объекты, связанные с налогообложением, по каждому отдельному контракту на недропользование в соответствии с порядком, установленным в настоящей главе:
      1) чистый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль;
      2) налогооблагаемый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль;
      3) совокупный годовой доход по контракту на недропользование;
      4) вычеты для целей исчисления налога на сверхприбыль;
      5) корпоративный подоходный налог по контракту на недропользование;
      6) расчетную сумму налога на чистый доход постоянного учреждения нерезидента по контракту на недропользование.

      Статья 347-1. Плательщики
      1. Плательщиками налога на сверхприбыль являются недропользователи по деятельности, осуществляемой по каждому отдельному контракту на недропользование, за исключением контрактов на недропользование, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
      2. Не являются плательщиками налога на сверхприбыль, установленного настоящей главой, недропользователи по деятельности, осуществляемой на основании следующих контрактов на недропользование:
      1) указанных в пункте 2 статьи 308 настоящего Кодекса;
      2) на разведку, разведку и добычу или добычу общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и (или) лечебных грязей, при условии, что данные контракты не предусматривают добычу других видов полезных ископаемых;
      3) на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей.

      Статья 348. Объект обложения
      Объектом обложения налогом на сверхприбыль является часть чистого дохода недропользователя, определенного для целей исчисления налога на сверхприбыль в соответствии со статьей 348-1 настоящего Кодекса по каждому отдельному контракту на недропользование за налоговый период, превышающая сумму, равную 25 процентам от суммы вычетов недропользователя для целей исчисления налога на сверхприбыль, определенных в соответствии со статьей 348-4 настоящего Кодекса.

      Статья 348-1. Чистый доход для целей исчисления налога на
                    сверхприбыль
      1. Чистый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль определяется как разница между налогооблагаемым доходом для целей исчисления налога на сверхприбыль, определенным в соответствии со статьей 348-2 настоящего Кодекса, и корпоративным подоходным налогом по контракту на недропользование, исчисленным в соответствии со статьей 348-5 настоящего Кодекса.
      2. Для нерезидентов, осуществляющих деятельность по недропользованию в Республике Казахстан через постоянное учреждение, чистый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль дополнительно уменьшается на расчетную сумму налога на чистый доход постоянного учреждения, связанного с данным контрактом на недропользование, исчисленного в соответствии со статьей 349  настоящего Кодекса.

      Статья 348-2. Налогооблагаемый доход для целей исчисления
                    налога на сверхприбыль
      Налогооблагаемый доход в целях настоящей главы определяется как разница между совокупным годовым доходом по контракту на недропользование, определенным в соответствии со статьей 348-3 настоящего Кодекса, и вычетами для целей исчисления налога на сверхприбыль, определенными в соответствии со статьей 348-4 настоящего Кодекса, с учетом уменьшения на суммы доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса.

      Статья 348-3. Совокупный годовой доход по контракту на
                    недропользование
      Совокупный годовой доход по контракту на недропользование определяется недропользователем по контрактной деятельности по каждому отдельному контракту на недропользование в порядке, установленном настоящим Кодексом для целей исчисления корпоративного подоходного налога, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса.

      Статья 348-4. Вычеты для целей исчисления налога на
                    сверхприбыль
      1. Для целей исчисления налога на сверхприбыль вычеты по каждому отдельному контракту на недропользование определяются как сумма:
      1) расходов, отнесенных в отчетном налоговом периоде на вычеты в целях исчисления корпоративного подоходного налога по контрактной деятельности в соответствии со статьями 100114116122  настоящего Кодекса;
      2) следующих расходов в пределах:
      фактически понесенных в течение налогового периода расходов на приобретение и (или) создание фиксированных активов;
      по действующим фиксированным активам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2009 года, в пределах суммы оставшейся стоимости данных активов, не отнесенной на вычеты для целей налога на сверхприбыль в предыдущих налоговых периодах;
      понесенных в течение налогового периода последующих расходов на фиксированные активы, отнесенных в бухгалтерском учете на увеличение балансовой стоимости фиксированных активов;
      расходов недропользователей, подлежащих отнесению на вычеты путем начисления амортизации в соответствии со статьями 111 и 112 настоящего Кодекса;
      3) убытков, понесенных недропользователем за предыдущие налоговые периоды по контракту на недропользование, определенных в соответствии со статьями 136 и 137 настоящего Кодекса.
      2. Отнесение на вычеты для целей исчисления налога на сверхприбыль расходов, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется по усмотрению недропользователя частично или полностью в текущем или любом последующем налоговом периоде.
      Данные расходы, отнесенные на вычеты для целей исчисления налога на сверхприбыль в отчетном налоговом периоде, не подлежат отнесению на вычеты для целей исчисления налога на сверхприбыль в других налоговых периодах.
      3. При использовании права, установленного пунктом 2 настоящей статьи, при исчислении налога на сверхприбыль в соответствующем налоговом периоде недропользователь обязан исключить из суммы вычетов, определенных в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, сумму амортизационных отчислений, отнесенных на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога такого налогового периода по расходам, относимым на вычеты для целей исчисления налога на сверхприбыль в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.
      4. В случае, если одни и те же расходы предусмотрены в нескольких видах расходов, установленных пунктом 1 настоящей статьи, то при исчислении налога на сверхприбыль указанные расходы вычитаются только один раз.

      Статья 348-5. Корпоративный подоходный налог по контракту на
                    недропользование
      Корпоративный подоходный налог по контракту на недропользование определяется за налоговый период по контрактной деятельности по каждому отдельному контракту на недропользование как произведение ставки, установленной пунктом 1 статьи 147 настоящего Кодекса, и налогооблагаемого дохода, исчисленного по такому контракту на недропользование в порядке, установленном статьей 139 настоящего Кодекса, уменьшенного на суммы доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, а также на сумму убытков по контракту на недропользование, переносимых в соответствии со статьями 136 и 137 настоящего Кодекса.

      Статья 349. Расчетная сумма налога на чистый доход постоянного
                  учреждения нерезидента по контракту на
                  недропользование
      Расчетная сумма налога на чистый доход постоянного учреждения нерезидента по контракту на недропользование для целей настоящей главы определяется за налоговый период как произведение ставки налога на чистый доход постоянного учреждения нерезидента, установленной пунктом 5 статьи 147 настоящего Кодекса, и объекта обложения налога на чистый доход постоянного учреждения нерезидента, исчисленного по контракту на недропользование в порядке, установленном статьей 199  настоящего Кодекса.

      Статья 350. Порядок исчисления
      1. Исчисление налога на сверхприбыль за налоговый период производится посредством применения каждой соответствующей ставки по каждому уровню, установленному статьей 351 настоящего Кодекса, к каждой части объекта обложения налога на сверхприбыль, относящейся к такому уровню, с последующим суммированием исчисленных сумм налога на сверхприбыль по всем уровням.
      2. Для применения положений пункта 1 настоящей статьи недропользователь:
      1) определяет объект обложения, а также объекты, связанные с обложением налогом на сверхприбыль по контракту на недропользование;
      2) определяет предельные суммы распределения чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль по каждому уровню, установленному статьей 351 настоящего Кодекса, в следующем порядке:
      для уровней 1 - 6 - как произведение процента для каждого уровня, установленного в графе 3 таблицы, приведенной в статье 351 настоящего Кодекса, и суммы вычетов для целей исчисления налога на сверхприбыль;
      для уровня 7:
      в случае, если сумма чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль больше суммы, равной 70 процентам от суммы вычетов для целей исчисления налога на сверхприбыль - как разница между чистым доходом для целей исчисления налога на сверхприбыль и суммой, равной 70 процентам от суммы вычетов для целей исчисления налога на сверхприбыль;
      в случае, если сумма чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль меньше или равна сумме, равной 70 процентам от суммы вычетов для целей исчисления налога на сверхприбыль - как ноль;
      3) распределяет фактически полученный в налоговом периоде чистый доход для целей исчисления налога на сверхприбыль по уровням, предусмотренным статьей 351 настоящего Кодекса, в следующем порядке:
      для уровня 1:
      если сумма чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль за налоговый период превышает предельную сумму распределения чистого дохода для первого уровня, то распределенная часть чистого дохода для первого уровня равна предельной сумме распределения чистого дохода для первого уровня;
      если сумма чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль за налоговый период меньше предельной суммы распределения чистого дохода для первого уровня, то распределенная часть чистого дохода для первого уровня равна сумме чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль за налоговый период.
      При этом для следующих уровней распределение чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль не производится;
      для уровней 2-7:
      если разница между чистым доходом для целей исчисления налога на сверхприбыль за налоговый период и общей суммой распределенных частей чистого дохода по предыдущим уровням превышает или равна предельной сумме распределения чистого дохода для соответствующего уровня, то распределенная часть чистого дохода для этого уровня равна предельной сумме распределения чистого дохода для этого соответствующего уровня;
      если разница между чистым доходом для целей исчисления налога на сверхприбыль за налоговый период и общей суммой распределенных частей чистого дохода по предыдущим уровням меньше предельной суммы распределения чистого дохода для соответствующего уровня, то распределенная часть чистого дохода для этого уровня равна такой разнице. При этом для следующих уровней распределение чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль не производится.
      Общая сумма распределенных по уровням частей чистого дохода должна быть равна общей сумме чистого дохода для целей исчисления налога на сверхприбыль за налоговый период;
      4) применяет соответствующую ставку налога на сверхприбыль к каждой распределенной по уровням части чистого дохода в соответствии со статьей 351 настоящего Кодекса;
      5) определяет сумму налога на сверхприбыль за налоговый период суммированием рассчитанных сумм налога на сверхприбыль по всем уровням, предусмотренным статьей 351 настоящего Кодекса.

      Статья 351. Ставки налога на сверхприбыль, уровни и размеры
                  процентов для расчета предельной суммы
                  распределения чистого дохода для целей исчисления
                  налога на сверхприбыль
      Налог на сверхприбыль уплачивается недропользователем по скользящей шкале ставок, определяемых в следующем порядке:


уровня

Шкала распределения
чистого дохода для
целей исчисления
налога на сверхприбыль,
процент от суммы вычетов

Процент для расчета
предельной суммы
распределения чистого
дохода для целей
исчисления налога на
сверхприбыль

Ставка
(в %)

1

2

3

4

1

меньшее или равное
25 процентам

25

не устанав-
ливается

2

от 25 процентов до 30
процентов включительно

5

10

3

от 30 процентов до 40
процентов включительно

10

20

4

от 40 процентов до 50
процентов включительно

10

30

5

от 50 процентов до 60
процентов включительно

10

40

6

от 60 процентов до 70
процентов включительно

10

50

7

свыше 70 процентов

в соответствии с
подпунктом 2) пункта 2
статьи 350 настоящего
Кодекса

60

      Статья 352. Налоговый период
      1. Для налога на сверхприбыль налоговым периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря.
      2. Если контракт на недропользование был заключен в течение календарного года, первым налоговым периодом для исчисления налога на сверхприбыль по такому контракту является период времени со дня вступления контракта на недропользование в силу и до конца календарного года.
      3. Если действие контракта на недропользование истекло до конца календарного года, последним налоговым периодом для исчисления налога на сверхприбыль по такому контракту является период времени с начала календарного года до дня завершения действия контракта на недропользование.
      4. Если действие контракта на недропользование, вступившего в силу после начала календарного года, истекло до конца этого календарного года, налоговым периодом для исчисления налога на сверхприбыль по такому контракту является период времени со дня вступления контракта на недропользование в силу до дня завершения действия контракта на недропользование.

      Статья 353. Срок уплаты налога
      Налог на сверхприбыль уплачивается в бюджет по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 апреля года, следующего за налоговым периодом.

      Статья 354. Налоговая декларация
      Декларация по налогу на сверхприбыль представляется недропользователем в налоговый орган по месту нахождения не позднее 10 апреля года, следующего за налоговым периодом.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 116), 117) вводятся в действие с 01.01.2010.
      116) в пункте 2 статьи 357 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на последнее число такого календарного месяца";
      117) в части первой пункта 2 статьи 358 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 118) вводится в действие с 01.01.2009.
      118) подпункт 1) пункта 3 статьи 365 изложить в следующей редакции:
      "1) плательщики единого земельного налога по следующим транспортным средствам, принадлежащим его членам на праве общей собственности, на праве собственности и непосредственно используемым в процессе производства, хранения и переработки собственной сельскохозяйственной продукции:
      один легковой автомобиль с объемом двигателя включительно до 2500 кубических сантиметров;
      грузовые автомобили с предельной суммарной мощностью двигателя в размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни с соблюдением соотношения 1:1.
      При этом в случаях, если по итогам расчета количество транспортных средств составит более одной единицы с дробным значением от 0,5 и выше, такое значение подлежит округлению до целых единиц, если ниже 0,5 - округлению не подлежит.
      В случае, если по итогам расчета количество грузовых автомобилей составит менее одной единицы, освобождению подлежит один грузовой автомобиль с наименьшей мощностью двигателя;";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 119) вводится в действие с 01.01.2010.
      119) в статье 367:
      в таблице пункта 1:
      строку 5. изложить в следующей редакции:
"

5.

Мотоциклы, мотороллеры, мотосани,
маломерные суда, мощность двигателя
которых:
до 55 кВт включительно
свыше 55 кВт1
10

                                                            ";
      дополнить строкой 8. следующего содержания:
"

8.

Железнодорожный тяговый подвижной состав,
используемый:
для вождения поездов любых категорий по
магистральным путям;
для производства маневровой работы на
магистральных, станционных и подъездных
путях узкой и (или) широкой колеи;
на путях промышленного железнодорожного
транспорта и не выходящий на магистральные
и станционные пути.

Мотор-вагонный подвижной состав,
используемый для организации перевозок
пассажиров по магистральным и станционным
путям узкой и широкой колеи.1 процент от
месячного расчетного
показателя с каждого
киловатта общей
мощности транспортного
средства.
 

1 процент от месячного
расчетного показателя
с каждого киловатта
общей мощности
транспортного средства.

                                                                 ";

      дополнить частью второй следующего содержания:
      "При этом для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 120) вводится в действие с 01.01.2010.
      120) в статье 368:
      часть третью пункта 1 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи";
      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2. При передаче права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на объекты налогообложения в течение налогового периода сумма налога исчисляется в следующем порядке:";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. При передаче права собственности на объекты налогообложения между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами, в случае, если в течение текущего налогового периода передающей стороной произведена уплата годовой суммы налога, такая уплата налога по согласованию сторон исходя из условий договора купли-продажи является исполнением налогового обязательства приобретающей стороны по уплате налога за текущий налоговый период по передаваемому объекту налогообложения.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 121) вводится в действие с 01.01.2010.
      121) в статье 369:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Сроком уплаты налога в бюджет для физических лиц является дата не позднее 31 декабря налогового периода.
      Уплата налога производится по месту регистрации объектов обложения.
      В случае прохождения регистрации, перерегистрации или государственного технического осмотра транспортных средств, физические лица производят исчисление и уплату налога в бюджет до совершения указанных действий в порядке, установленном настоящим Кодексом.";
      пункт 4 исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 122) вводится в действие с 01.01.2009.
      122) пункт 2 статьи 374 изложить в следующей редакции:
      "2. В случае отсутствия идентификационных документов на земельный участок основанием для признания пользователя плательщиком земельного налога в отношении земельного участка является фактическое владение и пользование таким участком на основании:
      1) актов государственных органов о предоставлении земельного участка - при предоставлении земельного участка из государственной собственности;
      2) гражданско-правовых сделок или иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, - в остальных случаях.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 123) вводится в действие с 01.01.2009.
      123) пункт 2 статьи 388 изложить в следующей редакции:
      "2. Если иное не установлено настоящей главой, при предоставлении государством права собственности, права постоянного или первичного безвозмездного временного землепользования на земельный участок, налогоплательщик исчисляет земельный налог начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления таких прав на земельный участок.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 124) вводится в действие с 01.01.2009.
      124) в статье 395:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. При передаче собственником объекта налогообложения в доверительное управление налогоплательщик определяется в соответствии со статьями 35 и 36 настоящего Кодекса.
      При этом уплата налога доверительным управляющим является исполнением налогового обязательства собственника объекта налогообложения.";
      пункт 2 исключить;
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 125), 126) вводятся в действие с 01.01.2010.
      125) в статье 396:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Объектом налогообложения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц являются находящиеся на территории Республики Казахстан:
      1) здания, сооружения, относящиеся к таковым в соответствии с классификацией, установленной государственным уполномоченным органом в области технического регулирования, и учитываемые в составе основных средств или инвестиций в недвижимость в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
      2) здания, сооружения, являющиеся объектами концессии в соответствии с договором концессии.";
      подпункт 2) пункта 2 после слова "здания," дополнить словом "сооружения,";
      126) пункт 1 статьи 397 изложить в следующей редакции:
      "1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговой базой по объектам налогообложения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц является среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения, определяемая по данным бухгалтерского учета.
      В случае отсутствия среднегодовой балансовой стоимости объектов концессии налоговой базой является стоимость таких объектов, определенная в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета.";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 127) вводится в действие с 01.01.2009.
      127) в статье 398:
      в пункте 1 слова "среднегодовой стоимости объектов налогообложения" заменить словами "налоговой базе";
      в абзаце первом пункта 2 слова "среднегодовой стоимости объектов обложения" заменить словами "налоговой базе";
      в абзаце первом пункта 3 слова "среднегодовой стоимости объектов налогообложения" заменить словами "налоговой базе";
      Примечание РЦПИ!
      Подпункты 128) - 175) вводятся в действие с 01.01.2010.
      128) в подпунктах 2)3) и 4) пункта 2 статьи 403 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      129) пункт 7 статьи 406 изложить в следующей редакции:
      "7. Коэффициент изменения месячного расчетного показателя (К изм.мрп) определяется по формуле:
      К изм.мрп = мрп тек.г. / мрп предыд.г., где:
      мрп тек.г. - месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года;
      мрп предыд.г. - месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января предыдущего финансового года.";
      130) в статье 413:
      в абзаце первом слово "Ставка" заменить словами "1. Ставка";
      в подпунктах 1) - 6) слова ", установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете," исключить;
      дополнить пунктом 2 следующего содержания:
      "2. Ставки налога, установленные пунктом 1 настоящей статьи, определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода.";
      131) пункт 2 статьи 415 после слова "месяца" дополнить словом "включительно";
      132) статью 416 изложить в следующей редакции:
      "Статья 416. Дополнительный платеж плательщиков налога на
                   игорный бизнес
      1. Дополнительный платеж исчисляется в случае превышения суммы дохода, полученного от деятельности в сфере игорного бизнеса, над предельной суммой дохода, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
      2. Предельный размер дохода за налоговый период для плательщиков налога на игорный бизнес составляет:
      1) с деятельности казино - 135000-кратный размер месячного расчетного показателя;
      2) с деятельности зала игровых автоматов - 25000-кратный размер месячного расчетного показателя;
      3) с деятельности тотализатора - 2500-кратный размер месячного расчетного показателя;
      4) с деятельности букмекерской конторы - 2000-кратный размер месячного расчетного показателя.
      3. Предельные размеры дохода, установленные пунктом 2 настоящей статьи, определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода.";
      133) в статье 418 слова "нахождения объектов налогообложения" заменить словами "регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности";
      134) статью 422 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Ставка налога определяется исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода.";
      135) пункт 2 статьи 424 после слов "числа месяца" дополнить словом "включительно";
      136) в статье 425 слова "нахождения объектов налогообложения" заменить словами "регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности";
      137) статью 426 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, сельских потребительских кооперативов, по деятельности, на которую распространяются такие режимы, не вправе осуществлять расчеты с бюджетом в специальном налоговом режиме для субъектов малого бизнеса.";
      138) подпункт 3) статьи 429 изложить в следующей редакции:
      "3) доход которых за налоговый период не превышает 200-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.";
      139) в статье 431:
      пункты 5 и 7 изложить в следующей редакции:
      "5. При добровольном прекращении применения специального налогового режима на основе патента налоговое заявление представляется до истечения срока действия патента.
      При этом:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться последнее число срока действия патента;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка или иного специального налогового режима, выбранного налогоплательщиком, будет являться дата, следующая за датой истечения срока действия патента.";
      "7. Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика условиям, установленным статьями 428 и 429  настоящего Кодекса, переводит данного налогоплательщика на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
      При этом в случае установления факта такого несоответствия в ходе камерального контроля налоговые органы до перевода на общеустановленный порядок направляют налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля, в сроки и порядке, которые установлены статьями 607 и 608 настоящего Кодекса.";
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      "8. В случаях, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться последнее число месяца, в котором возникло такое несоответствие;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.";
      140) статью 435 изложить в следующей редакции:
      "Статья 435. Условия применения
      1. Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации при переходе с иных режимов налогообложения налогоплательщик представляет до начала предстоящего налогового периода, если иное не установлено настоящим пунктом, в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление.
      При этом датой начала применения специального налогового режима будет являться первое число налогового периода, следующего за датой представления указанного налогового заявления.
      Вновь образованные индивидуальные предприниматели представляют налоговое заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в налоговый орган не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
      Вновь образованные юридические лица представляют налоговое заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в налоговый орган не позднее двадцати рабочих дней после государственной регистрации юридического лица в органе юстиции.
      Датой начала применения специального налогового режима для указанных налогоплательщиков будет являться дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.
      Для перехода на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации со специального налогового режима на основе патента налоговое заявление представляется налогоплательщиком:
      не позднее десяти календарных дней со дня возникновения несоответствия условиям применения специального налогового режима на основе патента;
      в иных случаях - до окончания срока действия патента.
      При этом датой начала применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации будет являться:
      первое число месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие условиям применения специального налогового режима на основе патента;
      в иных случаях - первый день после окончания срока действия патента.
      Непредставление налогоплательщиком налогового заявления в сроки, указанные в настоящем пункте, считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке.
      2. Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня представления налогоплательщиком налогового заявления выносит решение о применении специального налогового режима или об отказе в применении специального налогового режима по форме, установленной уполномоченным органом. Решение оформляется в двух экземплярах.
      Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением в случае неявки налогоплательщика в налоговый орган для получения решения в течение десяти календарных дней со дня принятия решения налоговым органом.
      Решение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением, считается врученным налогоплательщику с даты отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой связи или иной организации связи.
      Основанием для отказа в применении специального налогового режима является несоответствие налогоплательщика условиям, указанным в статьях 428 и 433 настоящего Кодекса.
      3. Прекращение применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации производится на основании налогового заявления либо по решению налогового органа в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
      4. Если налогоплательщик принял решение добровольно прекратить применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, прекращение указанного режима производится налоговым органом с месяца, следующего за месяцем, в котором представлено налоговое заявление.
      При этом:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться последнее число месяца, в котором представлено налоговое заявление;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено налоговое заявление.
      5. В случае несоответствия условиям, установленным статьями 428 и 433 настоящего Кодекса, налоговое заявление представляется в течение десяти календарных дней с момента возникновения несоответствия. Прекращение специального налогового режима в указанном случае производится начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
      6. Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика условиям, установленным статьями 428 и 433  настоящего Кодекса, переводит данного налогоплательщика на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
      При этом в случае установления факта такого несоответствия в ходе камерального контроля налоговые органы до перевода на общеустановленный порядок направляют налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля, в сроки и порядке, которые установлены статьями 607 и 608 настоящего Кодекса.
      7. В случаях, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться последнее число месяца, в котором возникло такое несоответствие;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.";
      141) в пункте 2 статьи 436 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода";
      142) статью 441 изложить в следующей редакции:
      "Статья 441. Условия применения
      1. Для применения специального налогового режима крестьянские или фермерские хозяйства не позднее 20 февраля первого года применения указанного режима представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговое заявление.
      Непредставление налогового заявления к указанному сроку считается согласием налогоплательщика осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке.
      Выбранный режим налогообложения изменению в течение налогового периода не подлежит, если иное не установлено настоящей статьей.
      Одновременно с налоговым заявлением представляются копии следующих документов:
      1) правоустанавливающих, идентификационных документов на земельные участки, засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми) исполнительными органами;
      2) актов определения оценочной стоимости земельных участков, выданных уполномоченным государственным органом по управлению земельными ресурсами, засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми) исполнительными органами.
      При отсутствии акта оценочная стоимость земельных участков определяется исходя из оценочной стоимости 1 гектара земли в среднем по району по данным, предоставленным уполномоченным государственным органом по управлению земельными ресурсами.
      Крестьянские или фермерские хозяйства, образованные после 20 февраля, представляют налоговое заявление на право применения специального налогового режима в налоговый орган не позднее тридцати рабочих дней после получения свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
      При возникновении права на земельный участок после 20 февраля на территории другой административно-территориальной единицы крестьянское или фермерское хозяйство представляет налоговое заявление на право применения специального налогового режима в налоговый орган в течение тридцати календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.
      При возникновении права на земельный участок после 20 февраля у налогоплательщика, осуществляющего виды деятельности, на которые не распространяется данный специальный налоговый режим, налоговое заявление на право применения специального налогового режима представляется в налоговый орган в течение тридцати календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.
      Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие специальный налоговый режим, вновь представляют документы, указанные в подпунктах 1) и 2) части четвертой настоящего пункта, при изменении данных в них либо возникновении права на другие земельные участки.
      2. Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня представления налогового заявления выносит решение о применении специального налогового режима или об отказе в применении специального налогового режима по форме, установленной уполномоченным органом. Решение оформляется в двух экземплярах.
      Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением в случае неявки налогоплательщика в налоговый орган для получения решения в течение десяти календарных дней со дня принятия решения налоговым органом.
      Решение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением, считается врученным налогоплательщику с даты отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой связи или иной организации связи.
      Основанием для отказа в применении специального налогового режима является несоответствие налогоплательщика условиям, указанным в статье 439 настоящего Кодекса, и непредставление налогоплательщиком документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
      3. Прекращение применения специального налогового режима производится на основании налогового заявления в порядке, предусмотренном данным пунктом, либо по решению налогового органа в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
      В случаях возникновения условий, не позволяющих применять специальный налоговый режим, налогоплательщик представляет налоговое заявление в налоговый орган в течение пяти рабочих дней с момента возникновения несоответствия условиям и переходит на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
      При добровольном прекращении применения специального налогового режима перевод на общеустановленный порядок производится с месяца, следующего за отчетным периодом, на основании налогового заявления налогоплательщика, которое представляется не позднее 31 декабря налогового периода, предшествующего году прекращения данного режима.
      Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика условиям применения данного режима на основе принятого решения уведомляет налогоплательщика о переводе его на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
      4. При добровольном прекращении применения специального налогового режима перевод на общеустановленный порядок производится на основании налогового заявления налогоплательщика, которое представляется не позднее 31 декабря налогового периода, предшествующего году начала применения общеустановленного порядка.
      При этом:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться 31 декабря налогового периода, в котором представлено налоговое заявление;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться 1 января налогового периода, следующего за периодом, в котором представлено налоговое заявление.
      5. В случаях возникновения условий, не позволяющих применять специальный налоговый режим, налогоплательщик представляет налоговое заявление в налоговый орган в течение пяти рабочих дней с даты возникновения несоответствия условиям и переходит на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.
      6. Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика условиям, установленным статьей 439 настоящего Кодекса, переводит данного налогоплательщика на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.
      При этом в случае установления факта такого несоответствия в ходе камерального контроля налоговые органы до перевода на общеустановленный порядок направляют налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля, в сроки и порядке, которые установлены статьями 607 и 608 настоящего Кодекса.
      7. В случаях, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться последнее число месяца, в котором возникло такое несоответствие;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.";
      143) в предложении первом части первой статьи 445 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на первое число месяца, за который производится исчисление социального налога";
      144) заголовок статьи 447 изложить в следующей редакции:
      "Статья 447. Сроки представления налоговой декларации для
                   плательщиков единого земельного налога";
      145) статью 450 изложить в следующей редакции:
      "Статья 450. Условия применения
      1. Для применения специального налогового режима налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление.
      Налоговое заявление представляется не позднее 10 декабря года, предшествующего году, указанному в заявлении на применение специального налогового режима.
      Непредставление налогового заявления к указанному сроку считается согласием налогоплательщика осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке.
      2. Выбранный режим налогообложения изменению в течение календарного года не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
      3. Одновременно с налоговым заявлением юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции представляют копии правоустанавливающих, идентификационных документов на земельные участки, засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми) исполнительными органами.
      Указанные документы представляются вновь при изменении данных в них либо при возникновении права на другие земельные участки.
      4. Вновь образованные налогоплательщики для применения специального налогового режима представляют налоговое заявление в течение тридцати календарных дней с даты государственной регистрации в органе юстиции.
      5. Юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции, осуществляющие виды деятельности, на которые не распространяется данный специальный налоговый режим, налоговое заявление на право применения специального налогового режима в случае возникновения права на земельный участок после 1 января текущего календарного года представляют в налоговый орган также в течение тридцати календарных дней с даты постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.
      6. Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня представления налогового заявления выносит решение о применении специального налогового режима или об отказе в применении специального налогового режима по форме, установленной уполномоченным  органом. Решение оформляется в двух экземплярах.
      Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением в случае неявки налогоплательщика в налоговый орган для получения решения в течение десяти календарных дней со дня принятия решения налоговым органом.
      Решение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением, считается врученным налогоплательщику с даты отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой связи или иной организации связи.
      Основанием для отказа в применении специального налогового режима является несоответствие налогоплательщика условиям, указанным в статье 448 настоящего Кодекса, и непредставление налогоплательщиком в сроки, установленные настоящей статьей, документов, указанных в настоящей статье.
      7. В случаях несоответствия условиям, установленным статьей 448 настоящего Кодекса, налогоплательщик представляет налоговое заявление на прекращение применения специального налогового режима в налоговый орган в течение пяти рабочих дней с даты возникновения такого несоответствия.
      8. Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика условиям, установленным статьей 448 настоящего Кодекса, переводит данного налогоплательщика на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.
      При этом в случае установления факта несоответствия в ходе камерального контроля налоговые органы до перевода на общеустановленный порядок направляют налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля, в сроки и порядке, которые установлены статьями 607 и 608 настоящего Кодекса.
      9. В случаях, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи:
      1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться последнее число месяца, в котором возникло такое несоответствие;
      2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое несоответствие.";
      146) абзац первый статьи 456 изложить в следующей редакции:
      "Ставки сборов исчисляются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на дату уплаты сборов, и составляют:";
      147) абзац первый пункта 1 статьи 461 изложить в следующей редакции:
      "1. Ставки сбора устанавливаются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на дату уплаты сбора, в следующих размерах:";
      148) в предложении втором пункта 4 статьи 462 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты сбора";
      149) в статье 471:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Ставки сбора устанавливаются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на дату уплаты сбора, и составляют:";
      в таблице:
      графу 2 строки 1.1. дополнить словами "за исключением производства электрической и (или) тепловой энергии от возобновляемых источников энергии для собственных нужд";
      графу 2 строки 1.6. изложить в следующей редакции:
      "Покупка электрической энергии в целях электроснабжения";
      графу 2 строки 1.20. после слов "применению пестицидов (ядохимикатов)" дополнить словами "аэрозольным и фумигационным способами";
      графу 2 строки 1.62. изложить в следующей редакции:
      "Банковские операции";
      в графе 3 строки 1.63. цифры "(40)****" исключить;
      дополнить строкой 1.95. следующего содержания:
"

1.95.

Деятельность в сфере товарных бирж:для товарной биржи

10

для биржевого брокера

5

для биржевого дилера

5

                                                              ";
      150) в абзаце первом статьи 475 слова "на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" заменить словами "законом о республиканском бюджете (далее по тексту настоящей статьи - МРП) и действующего на 1 января соответствующего финансового года";
      151) в пункте 1 статьи 487 слова "области (города республиканского значения, столицы)" заменить словами "областей, городов республиканского значения и столицы";
      152) в статье 492:
      в пункте 2:
      слова "города республиканского значения, столицы" заменить словами "городов республиканско