2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы N 219-IV Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      ҚР Заңының қолданысқа енгізілу тәртібін 43-баптан қараңыз.

      1-бап. 2010 – 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2010 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 3 413 771 966 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 1 886 864 566 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 59 711 418 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 26 378  092 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 1 440 817 890 мың теңге;
      2) шығындар – 3 897 666 677 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 35 467 864 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 138 985 636 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 103 517 772 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 284 278 703 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 284 778 703 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 500 000 мың теңге;
      5) тапшылық – -803 641 278 мың теңге немесе елдің жалпы ішкі өнімінің 4,2 проценті;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 803 641 278 мың теңге.
      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      2-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 17 250 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 717 900 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсімдері көзделсін.
      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2010 жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің көлемі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      4-бап. Тиісті бюджеттің кірісіне мыналар есептелетін болып белгіленсін:
      бірыңғай бюджеттік сыныптаудың кірістер сыныптамасының "Пайдалы қазбаларды өндіру салығы" коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдігі сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;
      бірыңғай бюджеттік сыныптаудың кірістер сыныптамасының "Әлеуметтік салық" коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа, Міндетті медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсіп келген аударымдары.
      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдігі сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына есептелген аударымдардың сомасына азайтады;
      "Өндірушілер көтерме саудада сататын өзі өндіретін бензин (авиациялық бензинді қоспағанда)" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсіп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      "Өндірушілер көтерме саудада сататын өзі өндіретін дизель отыны" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсіп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.
      5-бап. Жұмыс берушілер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктілігі мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленіп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуі нәтижесінде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған теріс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 проценті шегінде әлеуметтік салық төлеу есебіне жатқызылады.
      6-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алып қоюлардың көлемі 77 663 111 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
      Атырау облысынан – 18 739 180 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан – 2 431 287 мың теңге;
      Алматы қаласынан – 54 999 926 мың теңге;
      Астана қаласынан – 1 492 718 мың теңге.
      7-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері:
      "Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2008 - 2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген, жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде көзделген әлеуметтік салық пен жеке табыс салығының салық салынатын базасының өзгеруін ескере отырып бюджет саласындағы еңбекақы қорының өзгеруіне байланысты жалпы сомасы 29 005 216 мың теңге;
      жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктерін беруге байланысты:
      санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласында – 12 130 368 мың теңге;
      инфекциялық, туберкулез және психикалық аурулар кезіндегі медициналық көмекті қоспағанда, станционарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету бойынша - 120 785 873 мың теңге;
      төтенше жағдайлар саласында – 833 503 мың теңге;
      "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар аймағында зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша – 258 487 мың теңге;
      "Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықты хабардар етуді ұйымдастыру бойынша 141 332 мың теңге көзделсін.
      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің аталған сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      8-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшері 1 200 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.
      Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      9-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төменгі мөлшері – 14 952 теңге;
      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 5 981 теңге;
      3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 12 344 теңге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1 413 теңге;
      5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 14 952 теңге болып белгіленсін.
      10-бап. Зейнетақы төлемдерін алушыларға жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы жөніндегі мемлекеттің кепілдіктерін алушының зейнетақы төлемдеріне құқықтарды иеленуі кезіндегі инфляцияның деңгейін ескере отырып орындау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 002 "Зейнетақы бағдарламасы" республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      11-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден басқа), ішкі істер органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ өртке қарсы қызмет органдарының, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің, қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру, тергеу және саптық бөлімшелерінің қызметкерлеріне тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған шығыстарды төлеу үшін ақшалай өтемақының айлық мөлшері 3 739 теңге сомасында белгіленсін.
      12-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін субвенциялар көлемі 645 354 441 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
      Ақмола облысына – 42 771 759 мың теңге;
      Ақтөбе облысына – 23 691 835 мың теңге;
      Алматы облысына – 73 799 997 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына – 64 659 125 мың теңге;
      Жамбыл облысына – 62 677 573 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына – 26 545 434 мың теңге;
      Қарағанды облысына – 50 337 692 мың теңге;
      Қостанай облысына – 45 264 059 мың теңге;
      Қызылорда облысына – 51 506 999 мың теңге;
      Павлодар облысына – 21 736 991 мың теңге;
      Солтүстік Қазақстан облысына – 40 432 203 мың теңге;
      Оңтүстік Қазақстан облысына – 141 930 774 мың теңге.
      13-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мынадай мөлшерде ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін:
      жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстауға – 2 590 269 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға – 10 001 916 мың теңге;
      "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтар сатып алуға – 14 518 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын, біліктілік арттыру институттарын "Өзін-өзі тану" пәні бойынша оқу материалдарымен қамтамасыз етуге — 1 519 609 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін күтіп-ұстауға – 337 973 мың теңге;
      дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға – 14 700 984 мың теңге;
      арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге – 2 026 145 мың теңге;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға – 202 346 мың теңге;
      үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға – 453 467 мың теңге;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға – 2 789 272 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге - 4 153 631 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге - 90 979 мың теңге;
      "Көкнәр" операциясын жүргізуге – 56 049 мың теңге;
      ветеринария саласындағы жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелерін ұстауға – 2 751 529 мың теңге;
      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 5 504 538 мың теңге;
      Халыққа қызмет көрсету орталықтарын күтіп-ұстауға – 7 836 918 мың теңге;
      ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көзі болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауыз су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға – 3 019 649 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға - 8 549 489 мың теңге;
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 1 115 973 мың теңге;
      18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге - 2 967 928 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын пайдалану тәртібі (сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он тоғызыншы, жиырма бірінші және жиырма екінші абзацтарды қоспағанда) және оларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      13-1-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне жаңа білім беру объектілерін салуға 11 271 765 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделгені ескерілсін.
      Нысаналы даму трансферттерінің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерту енгізілід - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      14-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте жұмыспен қамтудың және кадрларды қайта даярлаудың өңірлік стратегиясын іске асыруға 101 638 965 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
      Аталған соманы бөлу және пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      15-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана мен Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге 22 137 335 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      16-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1995 жылғы 20 қаңтардағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімге сәйкес Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға 537 958 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.
      17-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешенінде Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге 18 498 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.
      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      18-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен зейнеткерлер мен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ радиациялық қауіпті аймақтарда және жеңілдікті әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар аумақта тұрып жатқан және 1949 - 1990 жылдар аралығында тұрған, жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халыққа біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеуге 268 291 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
      Аталған қаражат Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен бөлінетін болып белгіленсін.
      Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      19-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға 40 828 570 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
      тұқым шаруашылығын қолдауға – 2 087 532 мың теңге;
      асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға – 3 429 554 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын басымдықты дақылдар бойынша көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағар май материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға – 14 205 685 мың теңге; өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын және сапасын арттыруды қолдауға – 3 214 995 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға – 1 492 338 мың теңге;
      жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық екпелерін отырғызу мен өсіруді қамтамасыз етуге – 1 513 025 мың теңге;
      мал шаруашылығы өнімділігін және өнімінің сапасын арттыруды субсидиялауға – 13 130 000 мың теңге;
      қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға – 153 704 мың теңге;
      "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойындағы "Шортанды-Щучинск" учаскелерінде орман екпелерін егуге - 56 072 мың теңге;
      балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісін арнайы жабдықтармен және теңіз техникасымен жаңарту үшін - 1 545 665 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 19-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      20-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте:
      облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 650 776 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер;
      облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын талаптарға сәйкес 3 560 760 мың теңге сомасында бюджеттік кредит беру көзделгені ескерілсін.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      21-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 4 872 670 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға – 2 330 625 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға – 2 542 045 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      22-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында кәсіптік және техникалық білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға 233 220 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      23-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 28 755 239 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
      жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға – 14 873 103 мың теңге;
      тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге – 13 882 136 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 23-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      24-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендиялардың мөлшерін ұлғайтуға 3 110 925 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      25-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде қоршаған ортаны қорғау саласында берілетін функцияларды іске асыруға 29 707 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      26-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасын іске асыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 5 626 461 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделсін.
      Нысаналы даму трансферттерінің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 26-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      27-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасын іске асыру шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне:
      тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға 8 968 499 мың теңге сомасында;
      жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге 850 598 мың теңге сомасында кредит беруге қаражат көзделсін.
      Көрсетілген кредит беру сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      28-бап. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі шығыстарының құрамында агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік қолдауға, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен айқындалатын тәртіппен:
      ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер бойынша, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкаларын – 5 000 000 мың теңгеге;
      ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін – 42 609 мың теңгеге субсидиялауға байланысты іс-шараларды қаржыландыруға 5 042 609 мың теңге көзделсін.
      Ескерту. 28-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      29-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға – 10 766 883 мың теңге сомасында;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 38 632 757 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделсін.
      Нысаналы даму трансферттерінің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 29-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      30-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын талаптарға сәйкес сыйақының нөлдік ставкасы бойынша кредит беруге 17 500 000 мың теңге көзделсін.
      31-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылға арналған резерві 44 379 364 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      32-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдар бойынша мемлекеттің сыйлықақыларын төлеуге 1 804 675 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
      Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      33-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте "Тұрғынүйқұрылысбанкі" жабық акционерлік қоғамы арқылы алынған жеңілдікті тұрғын үй кредиттері қарыз алушыларының 2009 жылғы төлемдері бойынша бағамдық айырманы төлеуге 12 601 мың теңге көзделсін.
      Ескерту. 33-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      34-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға 8 888 474 мың теңге сомасында, оның ішінде республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 5 202 092 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, қаражат көзделгені ескерілсін.
      Ескерту. 34-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      35-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылған қарыз алушыларға Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің жекелеген актілерінің негізінде "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" акционерлік қоғамының балансына бұрын берілген кредиттер жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде тоқтатылады деп белгіленсін.
      36-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылған заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалардың тізбесі мен берешек көлемдері бойынша, мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген кредиттер мен қаражат жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары тоқтатылады деп белгіленсін.
      37-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшін 1 887 592 мың теңге көзделсін.
      38-бап. 2010 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерін беру лимиті 85 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 38-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      39-бап. 2010 жылғы 31 желтоқсанға үкіметтік борыш лимиті 2 365 700 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 39-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      40-бап. 2010 жылы мемлекеттің кепілгерлік беру лимиті 50 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 40-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      41-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 2010 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.
      42-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2010 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде  6-қосымшағасәйкес жергілікті бюджеттік бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгіленсін.
      43-бап. Осы Заң 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                             Н. Назарбаев.

"2010-2012 жылдарға арналған  
республикалық бюджет туралы" 
Қазақстан Республикасының   
2009 жылғы 7 желтоқсандағы  
N 219-ІV Заңына        
1-ҚОСЫМША           

2010 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3




І. Кірістер

3 413 771 966

001



Салықтық түсiмдер

1 886 864 566


001


Табыс салығы

847 931 445



001

Корпорациялық табыс салығы

847 931 445


005


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

739 705 157



001

Қосылған құн салығы

590 434 358



002

Акциздер

20 553 198



003

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

124 744 907



004

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 621 721



005

Ойын бизнесіне салық

2 350 973


006


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

288 930 264



001

Кеден төлемдерi

265 874 589



002

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

23 055 675


007


Басқа да салықтар

11 990



001

Басқа да салықтар

11 990


008


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

10 285 710



001

Мемлекеттiк баж

10 285 710

002



Салықтық емес түсімдер

59 711 418


001


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42 717 995



001

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 650 000



003

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 000 000



004

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

52 740



005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 563 382



006

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

220 710



007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 947 682



009

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

4 283 481


002


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 969 421



001

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 969 421


003


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

39 094



001

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

39 094


004


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 618 033



001

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 618 033


005


Гранттар

1 172 028



002

Қаржылық көмек

1 172 028


006


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 194 847



001

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 194 847

003



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

26 378 092


001


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

200 000



001

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

200 000


002


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

26 178 092



001

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

26 178 092

004



Трансферттердің түсiмдері

1 440 817 890


001


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

240 817 890



001

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

240 817 890


004


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000



001

Республикалық бюджетте Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3




IІ. Шығындар

3 897 666 677

001



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

161 504 731


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

2 516 265



001

Мемлекет Басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 183 933



002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

143 213



003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

151 550



005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

9 667



006

Қазақстан Республикасында гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және отбасы жағдайын жақсарту шараларын жетілдіру жөніндегі қызметтер

27 902


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

7 573 100



001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

7 280 495



004

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

292 605


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 562 573



001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 513 622



006

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 048 951


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

57 285



001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

53 949



002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-техникалық жарақтандыру

3 336


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

11 306



002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

11 306


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

30 639 241



001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 048 849



003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

240 144



004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

816 608



005

Шетелдік іссапарлар

2 474 622



007

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

100 167



008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

58 585



009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

3 308 437



010

Шетелдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау және қамтамасыз ету

5 865



013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

147 973



014

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

14 709 042



016

Астана қаласының бюджетіне шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдіктерінің құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

101 462



017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

3 627 487


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

63 375 708



001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

35 969 699



002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

24 378



003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

130 302



008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

11 550



009

Кинологиялық орталығының қызметтері

78 503



014

Кеден қызметін жаңғырту

120 267



016

Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

383 455



019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 601



021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

244 720



022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 401 922



023

Кедендік сараптама жүргізу

17 960



024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

1 804 675



025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

47 723



026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

3 954 073



027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838



029

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

350 122



031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

477 886



033

"Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

70 070



035

Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау

3 723



036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

1 845 161



040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

594 030



055

Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

399 706



061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

2 113 049



067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 217 850



070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

16 643



071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

337 359



072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

35 706



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 428 737


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

3 016 794



001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 252 871



003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту

110 235



005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

31 132



006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

443 943



010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 900



011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

856 500



033

Астана экономикалық форумын жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету қызметтері

284 416



044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 797


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

10 352 849



007

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

82 380



015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

31 231



055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

10 239 238


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

632 012



001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

575 637



004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

50 000



005

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 375


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

525 975



001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

513 264



004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

470



090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

12 241


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

6 417 919



001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

693 662



008

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

100 062



010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 457 415



011

Мемлекеттік деректер базасын құру

275 577



012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

778 366



019

Е-әкімдіктер және е-үкімет инфрақұрылымдарын интеграциялау жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу

112 837


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

5 756 324



001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

4 341 130



002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 200 128



004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

15 914



006

Ұлттық санақ өткізу

15 386



007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

43 181



008

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

13 713



009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

92 872



011

"е-статистика" интеграцияланған ақпарат жүйесін құру және дамыту

34 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

740 163



001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

542 459



002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

87 455



006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

107 744



009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 505


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

224 438



001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

223 539



002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесін материалдық-техникалық жарақтандыру

899


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

827 433



001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

674 736



002

Сайлау өткiзу

152 697


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

26 275 346



001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

23 020 179



009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

2 058 011



017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

660 741



020

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Қорының іс-шаралар өткізуі

67 447



021

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

468 968

002



Қорғаныс

210 081 690


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

51 350 620



001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

5 927 494



002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

21 726 876



003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

21 275 482



004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

10 399



005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

23 242



007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

14 489



009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

52 300



010

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 435



011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 200 393



012

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

103 510


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

155 575 805



001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 405 620



004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

7 503 145



006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

32 528 368



007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

20 194 901



009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

405 836



010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

4 354 180



013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

365 202



014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

221 015



015

Әскерге шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

182 339



016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

576 577



019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

84 729 754



020

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

2 222 452



021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320



090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

34 096


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 155 265



001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 155 265

003



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

314 407 257


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

598 665



002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 392



003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

528 232



004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

19 504



005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

20 537


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

80 561 052



001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

26 204 504



003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

99 607



004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

24 003 074



005

Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

497 930



006

Ақпараттық жүйені дамыту

360 236



007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 350 532



008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

159 000



010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 543 526



016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

3 238 859



017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

5 202 458



018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

381 312



020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

42 328



022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 742



023

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

473 643



024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

83 539



026

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

68 736



028

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру

560 539



029

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

97 864



030

Маңғыстау облысының бюджетіне Маңғыстау облысы Ішкі істер департаментіне материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

404 275



031

Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 063 393



038

Мак операциясын жүргізу үшін облыстық бюджеттеріне және Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

56 049



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

871 108



110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

781 798


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

54 277 782



001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

6 220 753



002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 248 023



003

Сотталғандарды және тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

24 139 007



004

Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және реконструкциялау

85 495



005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

277 084



006

Нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттардың жобаларын әзірлеу және сараптау

1 372 408



007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

12 239



009

Құқықтық насихат

33 601



015

Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін дайындау

6 765 998



018

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын және мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

154 282



020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

41 000



021

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдары мен мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

453 900



022

Әділет органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

127 733



023

Әділет органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

836 268



025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 613 901



047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 808 713



055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

248 459



056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша қызмет көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 836 918



090

Қазақстан Республикасында құқықтық насихаттау саласындағы зерттеулер

2 000


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

118 606 845



001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

110 867 208



002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

7 739 637


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

5 709 194



001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

5 709 194


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

25 528 961



001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз ету

1 678 984



002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

244 747



003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

18 269



004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 000



005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

86 671



007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету

21 401 844



008

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

539 454



009

Сот жүйесі органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

165 450



010

Сот жүйесі органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

385 942



011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

7 600


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

15 265 237



001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

11 328 023



002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

369



003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

377 708



004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасын материалдық-техникалық жарақтандыру

372 320



005

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

391 713



006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 578 516



008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

216 588


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

8 917 308



001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

6 977 634



002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

176 239



003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000



005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын) материалдық-техникалық жарақтандыру

103 598



006

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 588



007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

1 567 102



018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

12 147


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 942 213



001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 942 213

004



Бiлiм беру

216 683 464


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

4 472 139



011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

176 407



012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

3 684 288



015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

611 444


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

331 582



006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

331 582


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

1 823 485



003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 641 022



004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

15 823



010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

166 640


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

20 243



020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

20 243


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

7 916 015



005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

203 476



011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 243 789



017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

468 750


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

217 972



007

Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

217 972


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772



042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

813 391



024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

813 391


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

184 707 353



001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 224 394



002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқып жатқандарға әлеуметтік қолдау көрсету

272 512



004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

214 499



005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

10 793 636



008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

355 499



009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 531 846



010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізу

869 269



011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 549 489



012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

42 998 216



013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

233 220



014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

147 126



017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

2 801 284



020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

38 053 446



022

Үкіметаралық келісім бойынша міндеттемелердің орындалуы ("Нұр-Мүбарак" ислам мәдениеті Египет университеті)

40 819



023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

222 682



025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

938 454



028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 131 968



029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 001 916



030

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

15 604 638



033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін "Қазтест" бағдарламасы бойынша бағалау

51 285



035

Білім ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

386 013



036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

19 048



037

Білім ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

655 061



048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 330 625



050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

61 059



056

Білім сапасын қамтамасыз ету

850 368



058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 542 045



059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 275 233



066

Астана қаласының бюджетіне "Astana Knowledge city" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 982 026



071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтарды сатып алуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

14 518



072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" пәні бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын, біліктілікті арттыру институттарын оқу материалдарымен қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

1 519 609



074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

270 000



077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 720 604



090

Білім беру жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

37 685



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 261


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

14 521 898



002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

123 562



003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

8 924 090



004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 975 028



014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 184 872



024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

116 195



025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

457 454



026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

31 398



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

318 978



063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

390 321


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

11 803



023

Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 803


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000



017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 087 674



004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 087 674


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

518 183



004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

518 183


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

27 954



011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

27 954

005



Денсаулық сақтау

360 142 891


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

1 771 301



014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

1 771 301


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 290 371



008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 290 371


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

348 697



019

Балалардың сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

348 697


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

350 351 784



001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

8 826 794



005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

90 887 799



006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

8 252 633



007

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

361 314



008

Арнайы медицина резервін сақтау

37 108



009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 059 029



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 880 136



013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

46 995



015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

144 930



016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

17 478 458



017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

1 627 092



018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

7 756



019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

592 154



021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

599 641



022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

3 039 356



023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

744 713



027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 590 269



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 700 984



029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

4 081 380



031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 159 961



036

Жергілікті деңгейде қаржыландыратын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

164 782 206



038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 873 103



066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

495 147



090

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

74 826



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

6 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 380 738



002

Ессентуки қаласындағы "Қазақстан" санаториінің қызметін мемлекеттік қолдау

21 220



003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

102 555



004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

3 420 193



005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

57 909



016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

706 893



018

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені құру

71 968

006



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

928 492 626


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

928 492 626



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 621 385



002

Зейнетақы бағдарламасы

554 556 682



003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

115 607 711



004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

55 378 345



005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 145 528



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

8 548 863



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

43 212 412



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

268 291



009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

97 288



010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

10 000



011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

596 762



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

90 178



013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 346 348



014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 561



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 026 145



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

250 000



017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

6 452 685



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

337 973



019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 727 000



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

453 467



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 951



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

202 346



025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 789 272



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

152 574



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

420 108



029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 115 973



030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 967 928



054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері бойынша, Қазақстан Республикасындағы аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

90 979



057

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерінде, әскери оқу орындарында әскери қызмет өткерген "1941 - 1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін" медалімен немесе "Жапонияны жеңгені үшін" медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарына тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 153 631



059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

40 275



090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер

80 000



115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

101 638 965

007



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

136 319 213


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

133 319 213



005

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

537 958



007

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерін паспорттандыру

210 000



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

55 045 602



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

32 610 600



011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 807 808



012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 692 465



013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

8 330 884



015

Алматы облысының бюджетіне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 983 616



018

Шығыс-Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII Өңіраралық ынтымақтастық Форумының өткізілуіне байланысты Өскемен қаласында абаттандыру және инфрақұрылымдарын жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 500 000



019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу

1 000 000



023

Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық техника сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 600 280

008



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

130 071 546


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

112 617



004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

112 617


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

86 452 961



001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

608 352



005

Спорт объектілерін салу және реконструкциялау

16 298 296



006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

103 828



007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800



008

Мемлекеттiк сыйлықтар

230



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

30 640 578



011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

285 366



012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

4 870 676



015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

110 595



016

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

276 311



017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 940



023

2011 жылы 7 қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

33 108 669



025

Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

100 000



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

3 320


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

19 403 781



001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

484 658



002

Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

173 213



003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

50 708



005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

668 938



006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 996 055



007

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

4 161



009

Ұлттық фильмдер шығару

4 957 976



010

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

86 149



011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 613 347



012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 132 497



013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 300 942



016

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

24 139



018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

1 441 183



019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу

565 323



021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделуді жинақтау және жүйелеу

38 500



028

Республикалық маңызы бар көпшілік баратын кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

674 504



031

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

21 725



032

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері

53 109



033

Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

82 557



034

Қазақстан Республикасында дін, конфессияаралық қатынастар саласындағы әлеуметтанушылық зерттеулер

34 097


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 239 746



003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

9 567



006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

547 200



040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

682 979


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

11 826



020

Республикалық маңызды бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 826


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

21 217 688



005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

5 017



020

Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

1 779 484



021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 103 382



022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

730 000



023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

90 526



025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

17 509 279


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 632 927



006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

332 562



015

Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 300 365

009



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

87 343 627


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

248 410



024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

248 410


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

12 825 754



001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

544 708



002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

20 981



015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 229



018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

50 000



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 120 833



029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050



112

Электрондық үкімет құру

69 953


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

74 269 463



003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

32 000



010

Отын-энергетика кешені және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

884 205



016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

150 656



034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

871 298



035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

543 951



036

Астана қаласының бюджетіне электрмен жабдықтау кабельдерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

482 300



038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

932 055



039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

199 023



040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

3 575 974



041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

743 237



042

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

448 411



043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

130 006



044

Ядролық сынақтардың мониторингі

136 352



045

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру

250 895



047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 433 705



048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

63 055 512



049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

399 883

010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

193 409 887


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

179 423 898



001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 204 742



002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

173 112



003

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

2 780 784



004

Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

71 716



005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

256 630



006

Ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

39 549



008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

90 472



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 504 538



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 019 649



011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

983 625



012

Атырау облысының бюджетіне балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісінің арнайы жабдықтарын және теңіз техникасын жаңартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 545 665



013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

193 384



014

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

154 000



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін нысаналы даму трансферттер

2 751 529



016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

24 652



017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

25 145 003



019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

30 804



020

Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

56 072



021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241



022

Фитосанитарлық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

1 093 254



024

2009 жылғы астықты экспортқа шығарғанда көлік шығындарының құнын арзандату

7 778 866



025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттер

100 000



027

Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1-ші фаза)

395 023



029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

9 705 902



031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

17 306 416



032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

532 557



034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 563 500



037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

124 287



038

Балық ресурстарын молайту

746 583



040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

3 716 433



041

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

3 264 604



042

Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 800 921



044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 977 055



045

Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарына зерттеулер жүргізу

550 000



046

Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

100 527



047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

99 674



049

Карантиндік зиянкестерді, өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын анықтау, оқшаулау және жою

785 793



050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000



051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

42 609



052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

4 698 725



053

Эпизоотияға қарсы шаралар жүргізу

1 724 000



054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

756 706



055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар

809



056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 060 281



057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

273 907



059

Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

1 138 618



061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

11 250 000



062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

850 800



064

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

123 072



065

Мемлекеттік су кадастрын жасау

9 283



066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

486 200



067

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

23 783



068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

32 360



069

Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

70 178



070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

421 378



071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

1 850 951



072

Орманды әуеден қорғау

1 003 817



073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

250 087



074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

50 374



075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

281 475



076

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

78 129



077

Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

543 574



081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

106 564



082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 087 532



083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 429 554



084

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 205 685



085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 492 338



087

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 513 025



088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 130 000



089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

153 704



091

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 214 995



093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

193 397



095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

650 776



096

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау

5 000 000



097

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

1 579



099

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі

1 142 125



112

Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" жүйесін құру

268 946


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

8 304 788



001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

1 801 615



002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

42 975



003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

210 660



008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

706 981



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 872 863



010

Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

16 325



011

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

15 164



012

"Тарихи" ластануларды жою

32 000



014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

572 253



015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245



111

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде әкімшілік функцияларға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

29 707


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

5 353 380



001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

567 850



002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 283



003

Жер-кадастрлық жұмыстар

2 560 502



004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 019 386



005

Жерлердің мониторингін жүргізу

69 549



007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

129 810


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

327 821



007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

327 821

011



Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 500 512


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

361 945



022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 092



064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

328 853


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

6 562 821



006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 114 176



008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

290 918



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор-2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

3 947 727



052

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету

210 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

1 575 746



002

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

38 000



003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 517 746



090

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы зерттеулер

20 000

012



Көлiк және коммуникация

287 827 288


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

281 024 502



001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

2 495 936



002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

126 226 685



003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

21 950 000



004

Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету

282 218



005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

4 540 012



006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

5 476 206



009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

16 733 800



010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

22 674



012

Облыстық бюджеттерге, Астана және  Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 137 335



014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

119 467



016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

259 431



019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

881 489



020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

476 904



022

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

256 000



023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

126 348



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

78 613 165



030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

426 832


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

181 230



018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

181 230


601

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

1 152 963



001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

190 830



002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

730 660



006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 323



009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

129 618



014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

18 532



015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

79 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі

5 468 593



006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

242 121



017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 226 476

013



Басқалар

122 167 118


102


Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы

1 722 054



003

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы ғимараттарын, құрылыстарын салу

1 722 054


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 088 474



013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

4 584 504



014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 303 970



016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

200 000


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

912 306



001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

912 306


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

5 815 838



006

Өкiлдiк шығындар

5 756 265



011

Қазақстанда тұратын этностардың тарихи шығу елдерімен қатынастарын нығайту және шетелде Қазақстан Республикасындағы этникалық келісімді насихаттау

59 573


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

44 479 364



004

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу

700 000



010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

43 779 364


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

18 509 237



004

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

115 380



007

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу

1 469 300



008

Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 498



013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 005 244



014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 800 000



015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

1 250 000



016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

366 000



028

Кәсіпкерлік салада Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу

10 000



049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 474 815


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

9 901 674



001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені,  көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 221 877



007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

35 814



012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының (технопарктердің) қызметтеріне ақы төлеу

500 000



013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 976 722



017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер

186 570



018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

479 598



020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

364 200



022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 253 950



026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

1 725 000



027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

23 157



031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

133 573



033

Сыртқы сауда аясында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

17 368



070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

470 395



085

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

165 000



090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

348 450


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

2 363 292



006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 329 317



016

Қазақстан Республикасында орнықты даму қағидаттарын енгізу

33 975


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634



007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

200 000



003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

200 000


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

493 416



001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

489 541



002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 875



619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

7 196 373



001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

196 373



024

Астана қаласының бюджетіне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектілерін салуға қатысу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

23 918 456



008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

19 391 713



010

Ғимараттар сатып алу

4 526 743

014



Борышқа қызмет көрсету

95 360 386


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

95 360 386



013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

95 360 386

015



Трансферттер

645 354 441


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

645 354 441



400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

645 354 441




III. Таза бюджеттік кредит беру

35 467 864




Бюджеттік кредиттер

138 985 636

006



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

850 598


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

850 598



026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру

850 598

007



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 168 499


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

32 168 499



008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

32 168 499

010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

84 675 947


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

84 675 947



023

Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі АҚ-ын несиелеу

80 000 000



086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

1 115 187



094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

3 560 760

013



Басқалар

21 290 592


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 487 592



011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

1 887 592



012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

18 803 000



051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

18 803 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




Бюджеттік кредиттерді өтеу

103 517 772

005



Бюджеттік кредиттерді өтеу

103 517 772


001


Бюджеттік кредиттерді өтеу

102 912 827



001

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

102 912 827


002


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

604 945



001

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

604 945

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3




ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

284 278 703




Қаржы активтерін сатып алу

284 278 703

001



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

845 193


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

774 543



006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

656 723



062

"Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

117 820


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

70 650



043

"Түрік академиясы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

70 650

002



Қорғаныс

4 000 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

4 000 000



012

"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 000 000

003



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

665 695


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

665 695



012

"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің ақпараттық-өндірістік орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

665 695

004



Білім беру

27 299 487


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

14 082 026



007

"Назарбаев Университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 082 026


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

13 217 461



032

"Қаржы орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

500 000



038

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

12 717 461

005



Денсаулық сақтау

3 653 097


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

3 653 097



011

Лизинг шартымен медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру

3 600 000



012

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталын ұлғайту

53 097

008



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

15 843 700


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

13 204 800



022

"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 204 800


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

1 000 000



029

Мәдениет саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 000 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

1 638 900



029

Ақпарат саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 638 900

010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39 391 469


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

38 666 786



043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

35 410 000



048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 543 886



079

Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдарымен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту

712 900


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

724 683



017

Авиациялық метеорологиялық станцияларды жаңғырту және техникалық қайта жабдықтау үшін "Қазаэросервис" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

724 683

012



Көлік және коммуникация

15 517 803


215


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

1 750 000



032

"Қазақавтожол" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту

1 750 000


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

13 767 803



005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

7 955 603



011

Нысаныл ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 812 200

013



Басқалар

177 562 259


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

298 486



015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

298 486


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

173 807 151



009

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңбері ретінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылым дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

600 000



019

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 500 000



021

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

29 259 284



050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

139 947 867



066

Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 000 000



072

Қару жарақ пен әскери техниканы жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін "Қазақстан инжинирнг" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

500 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

1 998 221



014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 998 221


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

1 458 401



013

"Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені" ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 458 401

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000

006



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000


001


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000



001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

1

2

V. Бюджет тапшылығы

-803 641 278

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

803 641 278

"2010-2012 жылдарға арналған  
республикалық бюджет туралы" 
Қазақстан Республикасының   
2009 жылғы 7 желтоқсандағы  
N 219-ІV Заңына        
2-ҚОСЫМША          

2011 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3




I.Кірістер

3 377 604 866

1



Салықтық түсімдер

1 979 617 387


01


Табыс салығы

966 697 700



1

Корпорациялық табыс салығы

966 697 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

821 104 706



1

Қосылған құн салығы

688 669 468



2

Акциздер

28 386 155



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

101 497 604



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 759 567



5

Ойын бизнесіне салық

791 912


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

180 641 977



1

Кеден төлемдері

164 242 396



2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

16 399 581


07


Басқа да салықтар

13 009



1

Басқа да салықтар

13 009


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

11 159 995



1

Мемлекеттік баж

11 159 995

2



Салықтық емес түсімдер

63 832 647


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 663 429



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 192 933



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

8 162 439



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

27 578



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 577 352



6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

150 679



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 157 222



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

8 395 226


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 136 822



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 136 822


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42 417



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42 417


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 971 551



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 971 551


05


Гранттар

645 114



2

Қаржылық көмек

645 114


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

10 373 314



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

10 373 314

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 488 048


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

618 689



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

618 689


02


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

24 869 359



1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

24 869 359

4



Трансферттердің түсімдері

1 308 666 784


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

137 666 784



1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

137 666 784


04


Ұлттық қордан трансферттер

1 171 000 000



1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 171 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3




IІ. Шығындар

4 031 182 003

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

144 795 951


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

2 908 473



001

Мемлекет Басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 533 144



002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

164 174



003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

177 154



005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

5 351



006

Қазақстан Республикасында гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және отбасы жағдайын жақсарту шараларын жетілдіру жөніндегі қызметтер

28 650


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 517 067



001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

8 416 348



004

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

93 560



090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

1 837 782



001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету

1 606 651



006

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесін материалдық-техникалық жарақтандыру

31 003



021

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Ахуал орталығын құру

200 128


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

59 726



001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

58 053



002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-техникалық жарақтандыру

1 673


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

9 206



002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

9 206


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

30 343 065



001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 925 973



003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

259 680



004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

766 576



005

Шетелдік іссапарлар

2 325 167



007

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

76 482



008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813



009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 751 091



010

Шетелдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау және қамтамасыз ету

6 393



013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

160 014



014

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдір

15 734 408



017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға қатысуы

3 273 468


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

56 182 878



001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

40 870 325



002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

28 000



003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

131 938



009

Кинология орталығының қызметтері

90 569



014

Кеден қызметін жаңғырту

423 404



016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 925



017

"Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

431 108



019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

24 680



021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

184 784



022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 269 020



023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576



024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

2 474 715



025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

55 535



027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838



031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

500 000



036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

205 301



061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

847 109



067

Саяси партияларды қаржыландыру

851 338



070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

19 167



071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

473 336



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

6 572 210


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі

4 294 438



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 371 966



003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту

495 458



005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

33 311



006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

539 040



010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтинг агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 900



011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 035 000



024

Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі

54 503



033

Астана экономикалық форумын жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету қызметтері

307 000



044

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

52 260



045

Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу

375 000


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

10 124 168



007

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

105 207



015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

31 231



055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

9 987 730


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

715 406



001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

654 521



004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

54 000



005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 885


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

534 431



001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

520 821



004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

510



090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

13 100


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 259 244



001

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

406 105



010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 132 291



011

Мемлекеттік деректер базасын құру

165 000



012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

555 848


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

6 507 853



001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 105 232



002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 200 128



004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

18 792



007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

27 200



008

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

29 025



009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

127 476


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 005 772



001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

640 875



002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014



006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

268 378



009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 505


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

267 726



001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

264 770



002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 956


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

693 504



001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

527 829



002

Сайлау өткізу

165 675


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

14 535 212



001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

13 831 738



009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

104 550



017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

598 924

02



Қорғаныс

194 403 363


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

36 425 370



001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

6 952 436



002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

24 540 267



003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

3 127 720



004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргіз

10 399



005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

23 242



007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

11 145



009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

63 900



010

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 345



011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 342 340



012

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 576


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

154 571 857



001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 675 668



004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

6 546 416



006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

24 371 559



007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

17 402 169



009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

237 329



010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 470 726



013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

165 202



014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

282 530



015

Әскерге шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

81 623



016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

543 974



019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

96 134 874



020

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

770 302



021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320



090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

37 165


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 406 136



001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің  орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 406 136

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

342 527 340


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

699 446



002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 365



003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

620 380



004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

14 724



005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

29 977


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

92 876 155



001

Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

30 864 935



003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

80 071



004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

27 177 053



005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

553 248



006

Ақпараттық жүйені дамыту

317 844



007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

3 250 000



008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

208 353



010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 158 202



016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

4 426 023



017

Жедел іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 214 973



018

Адвокаттардың тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

571 376



020

Нашақорлыққа және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

48 300



022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

83 764



023

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

483 931



024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

83 539



026

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

7 000



027

Қарулы күштерді жаңғырту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

171 700



028

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру

402 944



029

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

48 932



038

Жамбыл облысының бюджетіне "Мак" операциясын жүргізуге нысаналы ағымдағы трансферттер

21 354



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

981 511



110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

721 102


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

58 572 501



001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

7 245 928



002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 477 245



003

Сотталғандарды және тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

27 487 926



005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

351 286



006

Нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттардың жобаларын әзірлеу және сараптау

2 397 746



007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

12 239



008

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

22 325



009

Құқықтық насихат

33 625



014

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері

59 949



015

Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін дайындау

4 340 000



018

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын және мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

153 911



020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

54 091



021

Қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөнде

107 251



022

Әділет органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

49 863



023

Әділет органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

291 095



025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 472 143



047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

266 140



052

Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

96 038



055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

299 170



056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша қызмет көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 316 754



090

Қазақстан Республикасында дін, конфессияаралық қатынастар және құқықтық насихат саласындағы әлеуметтік зерттеулер

37 776


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

124 143 688



001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

118 752 821



002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 390 867


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

6 206 190



001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

6 206 190


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

28 582 542



001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

1 955 328



002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

213 373



003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

18 269



004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

707 513



005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171



007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

24 539 578



008

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

594 375



009

Сот жүйесі органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

59 458



010

Сот жүйесі органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

386 477



011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

20 000


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

16 105 400



001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

12 608 132



002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 374



004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасын материалдық-техникалық жарақтандыру

33 383



005

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

95 880



006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 366 631


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

10 605 485



001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 220 219



002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

201 215



003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000



005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын) материалдық-техникалық жарақтандыру

67 115



006

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 588



007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 023 223



018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көросетуі

13 125


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 735 933



001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 735 933

04



Бiлiм беру

226 862 998


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 468 702



011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

195 529



012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

3 897 334



013

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000



015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

875 839


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

364 354



006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

364 354


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 022 775



003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 820 643



004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

14 593



010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

187 539


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

21 862



020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

21 862


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 612 097



005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

242 392



011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 816 015



017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

553 690


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

226 569



007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

226 569


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

163 772



042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыр

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

941 319



024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

941 319


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

185 692 561



001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 408 582



002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқып жатқандарға әлеуметтік қолдау көрсету

354 513



004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

176 230



005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

7 113 867



008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

318 823



009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

12 427 472



010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу

394 714



012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының  облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

38 227 069



013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

234 000



014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

157 585



017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 435 092



020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

46 195 838



022

Үкіметаралық келісім бойынша міндеттемелердің орындалуы ("Нұр-Мүбарак" ислам мәдениеті Египет университеті)

50 895



023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

257 886



025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

897 842



028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

15 087 779



029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 002 282



030

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

19 542 877



033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін "Қазтест" бағдарламасы бойынша бағалау

55 937



035

Білім ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

442 097



036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

18 436



037

Білім ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

135 516



048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 019 489



050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

59 087



056

Білім сапасын қамтамасыз ету

904 626



058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 543 319



059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 470 130



071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтарды сатып алуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

14 700



072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" пәні бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын, біліктілікті арттыру институттарын оқу материалдарымен қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

1 519 609



074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

375 000



077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 816 473



090

Білім беру жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

27 535



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 261



120

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 000 000


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

19 580 172



002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

167 868



003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

12 344 029



004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

4 524 331



014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 275 433



024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

125 000



025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

110 738



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

399 674



063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

633 099


233

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

12 865



023

Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 865


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000



017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 088 975



004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 088 975


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

586 798



004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

586 798


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

30 177



011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

30 177

05



Денсаулық сақтау

336 106 198


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

1 990 557



014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

1 990 557


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 848 239



008

Қарулы күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 848 239


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

422 847



019

Балаларды сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

422 847


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

325 534 297



001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

10 159 864



005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық  сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

39 270 368



006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

9 654 591



008

Арнайы медицина резервін сақтау

28 865



009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 026 445



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 833 447



013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

13 326



015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

130 072



016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 378 649



017

Сот-медицина сараптамасы

1 924 387



018

Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

9 988



019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

2 337 448



021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

314 423



022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

2 296 666



023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

475 176



027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 511 615



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 961 502



029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

8 586 609



030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

30 207 027



031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 333 169



038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 468 815



066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

763 541



067

Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және  стационарды алмастыратын мемдициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер

159 715 060



090

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

124 244



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

124 244


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 310 258



003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

119 336



004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

3 948 179



005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

54 917



016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

150 497



019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу бойынша қызметтер

37 329

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 026 218 269


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 026 218 269



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

3 098 378



002

Зейнетақы бағдарламасы

724 962 585



003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

121 319 832



004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

65 368 972



005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 475 373



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

17 431 680



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

49 978 861



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

80 336



009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

123 231



010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

23 395



011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

313 843



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

96 732



013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 622 972



01

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88 097



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 358 149



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

300 000



017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

9 133 872



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

878 529



020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 730 617



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

592 263



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 509



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

519 720



025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 156 005



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

176 590



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

201 003



059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

34 725



090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қон саласындағы зерттеулер

125 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 073 883


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

45 073 883



005

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

524 724



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 890 950



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттер

13 968 416



011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

792 312



012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

18 670 349



013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

6 227 132

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

41 885 141


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

132 594



004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

132 594


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

9 166 813



001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

700 828



006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

110 852



007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800



008

Мемлекеттiк сыйлықтар

250



011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

185 366



012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

4 895 691



015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

78 120



016

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

43 665



017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыр

4 279



023

2011 жылы 7 қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

3 101 359



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

3 603


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

29 571 402



001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

538 902



002

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

174 096



003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

34 204



005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

590 881



007

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 353



008

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

161 323



009

Ұлттық фильмдер шығару

1 957 976



011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

890 300



012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 031 005



013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 304 747



016

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

35 761



017

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару

1 114 855



018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

557 853



019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу және жаңғырту

608 223



021

Қазақ халқының мәдени мұрасын жүйелеу және жинақтау

38 500



022

Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

388 433



023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күресті насихаттау

71 626



025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 293 943



028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханалардағы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

777 421


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 288 800



003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

11 481



006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

613 540



040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

663 779


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

13 706



020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 706


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 711 826



006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

211 826



015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 500 000

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

62 115 869


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

286 977



024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

286 977


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi

61 828 892



001

Электроэнергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 786 729



002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

23 723



004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

957 584



006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

167 379



008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

2 327 827



009

Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабуын қамтамасыз ету

581 000



011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

936 336



012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

253 695



013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

4 488 202



014

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

743 315



015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 282



017

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

598 248



018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

50 000



019

"Қарағандышахтатарату" республикалық  мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

150 296



020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 000 000



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

45 545 970



027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

2 012 931



029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050



030

Ядролық сынақтардың мониторингі

133 211



112

Электрондық үкімет құру

54 114

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

184 947 027


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

166 815 954



001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік  саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 883 465



002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

200 668



003

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

3 183 462



004

Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

85 378



005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

256 630



008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

61 562



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 792 658



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 870 012



011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

1 223 671



013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

192 928



014

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

4 450 464



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 255 361



016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

105 764



017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 000 000



019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

21 387



021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241



022

Фитосанитарлық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

1 252 207



029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

8 699 340



031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

8 354 055



032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

1 425 775



034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 359 623



035

Қазақстандық-Израильдік аграрлық зерттеулер қорын құру

150 000



037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

144 538



038

Балық ресурстарын молайту

842 533



040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

3 788 888



041

Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

1 519 430



042

Агроөнеркәсіп кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 213 434



044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

839 252



046

Агроөнеркәсiптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

45 200



047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

101 602



049

Карантиндік зиянкестерді, өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын анықтау, оқшалау және жою

915 041



050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000



051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000



052

Жануарлар ауруларын диагностикасы

4 698 725



053

Эпизоотияға қарсы шаралар

1 918 789



054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

417 817



055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

809



056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2 226 013



057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

100 000



059

Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

783 419



061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

12 750 000



062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

852 500



064

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

49 340



065

Мемлекеттік су кадастрын жасау

9 754



066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

530 000



067

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

29 876



068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

31 693



069

Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

82 550



070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

467 807



071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 000 151



072

Орманды әуеден қорғау

1 140 675



073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

325 750



074

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

25 000



075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

70 400



076

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

76 899



081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

114 822



082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 087 532



083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 949 597



084

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 593 560



085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 062 338



087

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көпжылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 868 974



088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 206 245



089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

253 704



091

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 355 420



093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

215 586



095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

681 419



096

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау

5 000 000



099

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі

2 332 779



112

Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" жүйесін құру

66 442


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

11 764 880



001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

1 942 666



002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

42 975



003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

314 600



004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

1 924 350



008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

707 976



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 722 382



010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

14 724



011

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

10 489



012

"Тарихи" ластануларды жою

1 775 000



014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 269 517



015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245



111

Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде әкімшілік функцияларға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

35 956


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 090 006



001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

616 006



002

Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 848



003

Жер-кадастрлық жұмыстар

3 340 485



004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

1 898 704



005

Жерлердің мониторингін жүргізу

75 808



007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

152 155


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

276 187



007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

276 187

11



Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 872 647


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

2 747 146



022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

135 146



064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

2 612 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

5 843 951



006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 510 176



008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

333 775



015

Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылым үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

3 000 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-шаруашылық істері агенттігі

1 281 550



002

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

24 000



003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 257 550

12



Көлiк және коммуникация

323 108 463


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

314 291 163



001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

2 761 942



002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

204 784 942



003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

25 000 000



005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

6 134 457



006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 199 250



009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

19 366 800



012

Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 860 576



014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

149 051



016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

267 314



019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

988 620



020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

289 813



023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

170 422



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 039 958



030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

278 018


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

214 783



018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

214 783


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 440 595



001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау  жөніндегі қызметтер

221 327



002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

734 415



006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934



009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

1 375 284



014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

25 635



015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

79 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 161 922



006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

263 912



017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 898 010

13



Басқалар

416 012 754


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

5 368 159



013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

3 811 639



014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 356 520



016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпаратты-коммуникациялық жүйесін құру

200 000


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 103 200



001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 103 200


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 172 484



006

Өкiлдiк шығындар

3 172 484


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

56 043 224



010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

56 043 224


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

324 274 208



002

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

322 112 468



004

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 872 542



007

Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу

288 198


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

8 479 653



001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 049 313



007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

38 041



013

Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу, техникалық регламенттерді әзірлеу, техникалық-экономикалық ақпарат және сынақ зертханаларын халықаралық тіркеу жөніндегі қызметтер

1 010 479



022

Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

350 000



026

Инновациялық гранттар беру

1 500 000



027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

27 350



033

Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сонымен қатар Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

18 868



069

Өңірлердің индустриялдық-инновациялық дамуына жәрдемдесу

1 050 000



070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

75 195



090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық және саудалық даму саласындағы зерттеулер

360 407


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

2 415 119



006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 415 119


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634



007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

200 000



003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

200 000


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

584 581



001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

580 609



002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 972


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Агенттігі

150 870



014

Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар орталық аппаратының жас мамандарына арналған жатақхананы жылыту қызметтерін төлеу

135 870



090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

230 152



001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

230 152


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

13 424 470



008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

13 424 470

14



Борышқа қызмет көрсету

155 425 073


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

155 425 073



013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

155 425 073

15



Трансферттер

521 827 027


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

521 827 027



400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

521 827 027




ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

6 707 880




Бюджеттік кредиттер

107 582 563

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 163 470


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 163 470



008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

9 163 470

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

93 271 240


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

93 271 240



023

Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу АҚ-ын несиелеу

80 000 000



086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

8 442 290



094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 828 950

12



Көлік және коммуникация

2 800 000


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 800 000



010

"Байтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

2 800 000

13



Басқалар

2 347 853


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 347 853



011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

1 747 853



012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 874 683

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 874 683


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 300 169



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

100 300 169


02


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

574 514



1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

574 514

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

73 714 983




Қаржы активтерін сатып алу

74 214 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

616 264


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

616 264



006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

616 264

04



Білім беру

9 800 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

9 800 000



032

"қаржы орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000



038

"Өркен" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 800 000

05



Денсаулық сақтау

2 473 289


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

2 473 289



062

"Ұлттық медицина холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 473 289

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

7 883 446


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

4 883 446



022

"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 883 446


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

3 000 000



029

Мәдениет және ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 000 000

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

829 695


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

829 695



007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

829 695

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 003 119


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

12 003 119



043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "КазАгро" ұлттық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 496 843



048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 793 376



079

Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту

712 900

12



Көлік және коммуникация

15 079 381


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

15 079 381



005

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 129 381



011

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 950 000

13



Басқалар

25 529 789


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

298 486



015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

298 486


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

13 764 549



025

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 764 549


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

9 000 000



066

Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

9 000 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

2 466 754



014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 466 754

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

1

2

V. Бюджет тапшылығы

- 734 000 000

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

734 000 000

"2010-2012 жылдарға арналған    
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
2009 жылғы 7 желтоқсандағы    
N 219-ІV Заңына           
3-ҚОСЫМША             

2012 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3




І. Кірістер

3 607 742 933

1



Салықтық түсiмдер

2 118 478 708


01


Табыс салығы

1 057 394 000



1

Корпорациялық табыс салығы

1 057 394 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

864 181 633



1

Қосылған құн салығы

729 158 300



2

Акциздер

27 907 113



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

104 360 623



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 900 332



5

Ойын бизнесіне салық

855 265


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

184 836 225




Кеден төлемдерi

167 855 910



2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

16 980 315


07


Басқа да салықтар

14 050



1

Басқа да салықтар

14 050


08


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

12 052 795



1

Мемлекеттiк баж

12 052 795

2



Салықтық емес түсімдер

67 133 160


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

46 023 578



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 266 387



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

8 199 706



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

30 340



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25 423 712



6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

150 679



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 312 122



9

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

9 640 632


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 307 768



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 307 768


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

45 810



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

45 810


04


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

7 249 275



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

7 249 275


05


Гранттар

303 550



2

Қаржылық көмек

303 550


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 203 179



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 203 179

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

24 756 166


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

668 184



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

668 184


02


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

24 087 982



1

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

24 087 982

4



Трансферттердің түсiмдері

1 397 374 904


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

131 374 904



1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

131 374 904


04


Ұлттық қордан трансферттер

1 266 000 000



1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 266 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3




IІ. Шығындар

4 257 079 558

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

154 343 074


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 210 248



001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 848 339



002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

166 698



003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

185 494



005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

9 717


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 297 763



001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

9 194 838



004

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

94 177



090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

8 748


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 683 839



001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 782 708



021

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Ахуал орталығын құру

901 131


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

66 190



001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

64 618



002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-техникалық жарақтандыру

1 572


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

9 206



002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

9 206


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

30 462 931



001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 063 370



003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

258 687



004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

730 680



005

Шетелдік іссапарлар

2 291 712



007

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

76 482



008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813



009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 751 091



010

Шетелдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау және қамтамасыз ету

6 393



013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

160 430



014

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

15 786 805



017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарда қатысуы

3 273 468


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

60 237 934



001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

44 860 812



002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

28 000



003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

131 938



009

Кинология орталығының қызметтері

97 366



014

Кеден қызметін жаңғырту

423 404



016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 690



017

"Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

525 383



019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

26 531



021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

184 784



022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

869 020



023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576



024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

3 409 149



025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

62 034



027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838



031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

500 000



036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

205 301



061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

7 131 676



067

Саяси партияларды қаржыландыру

919 453



070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

21 872



071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

205 382


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі

3 729 088



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 467 867



003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту

189 632



005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

35 976



006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

543 600



010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтинг агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 900



011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

675 000



024

Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі

58 863



033

Астана экономикалық форумын жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету қызметтері

307 000



044

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

45 250



045

Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу

375 000


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

7 656 562



007

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

96 147



015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

31 543



055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

7 528 872


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

788 316



001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

722 864



004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

58 050



005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін материалдық-техникалық жарақтандыру

7 402


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

586 684



001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін  жағдайлар жасау

577 436



004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

548



090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

8 700


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 208 464



001

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

476 262



010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 557 202



011

Мемлекеттік деректер базасын құру

135 000



012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

40 000


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

6 995 629



001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 582 810



002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 200 128



004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

18 792



007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

27 200



008

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

29 025



009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

137 674


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 084 339



001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

719 442



002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014



006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

268 378



009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 505


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

299 077



001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

296 092



002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 985


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

6 013 191



001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

1 513 191



002

Сайлау өткiзу

4 500 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

15 013 613



001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

14 235 535



009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

128 851



017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

649 227

02



Қорғаныс

205 182 322


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

36 798 921



001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 732 796



002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

27 169 431



004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 179



005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

23 474



007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

11 981



009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

51 852



010

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 599



011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 743 658



012

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 951


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

164 544 589



001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 877 037



004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

2 890 160



006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

25 161 303



007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

18 771 259



009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

123 408



010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 996 008



013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

165 202



014

Әскери қызметтердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

291 001



015

Әскерге шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

81 623



016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

697 845



019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштердің жауынгерлік әзірлігін арттыру

106 818 909



020

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

778 005



021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320



090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

40 509


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 838 812



001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 838 812

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

364 457 870


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

778 192



002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 022



003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

692 633



004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

14 724



005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы  мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

32 813


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

99 777 015



001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

34 530 471



003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

84 681



004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

29 769 910



005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

609 437



007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 366 345



008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефониясын жаңғырту және дамыту

330 755



010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 164 324



016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

4 426 023



017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167



018

Адвокаттардың тергеуде заңгерлік көмек көрсету

163 574



020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

52 918



022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

83 764



023

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

501 519



024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

83 539



026

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомоствалық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

7 000



027

Қарулы Күштерді жаңғырту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

171 700



028

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру

402 944



029

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

49 421



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

119 619



110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

721 102


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

64 625 128



001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 141 372



002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 658 666



003

Сотталғандарды және тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

30 484 534



005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

379 018



006

Нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттардың жобаларын әзірлеу және сараптау

2 383 746



007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

12 239



008

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

22 325



009

Құқықтық насихат

35 152



014

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері

66 200



015

Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау

4 687 200



018

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын және мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

164 550



020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

60 913



021

Қылмыстық-атқару жүйесін органдары мен мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

108 323



023

Әділет органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

291 866



025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 102 708



047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

266 140



052

Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

106 635



055

Қазақстан Республикасының Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

303 205



056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша қызмет көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансфертттер

10 310 758



090

Қазақстан Республикасында дін, конфессиялық қатынастар және құқықтық насихат саласындағы әлеуметтік зерттеулер

39 578


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

126 368 064



001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

125 740 872



002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

627 192


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

6 714 499



001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

6 714 499


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

31 599 461



001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 176 442



003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды  қамтамасыз ету

18 269



004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

707 513



005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171



007

Сот билігінің жергілікті органдарының  сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

27 492 689



008

Сот билігінің жергілікті органдарының  сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

645 982



009

Сот жүйесі органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

60 053



010

Сот жүйесі органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

390 342



011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

20 000


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

18 175 092



001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

14 366 280



002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 374



004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасын материалдық-техникалық жарақтандыру

33 717



005

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

96 839



006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 676 882


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

11 557 607



001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

9 253 130



002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

201 215



005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын) материалдық-техникалық жарақтандыру

67 786



006

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 963



007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

1 984 388



018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

13 125


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 862 812



001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 862 812

04



Бiлiм беру

244 412 574


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 947 199



011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

211 446



012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

4 282 723



013

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000



015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

953 030


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

389 921



006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

389 921


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 221 084



003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 001 206



004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

16 285



010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

203 593


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 502



020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 502


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 656 318



005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

271 290



011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 770 586



017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

614 442


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

163 772



042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

1 060 491



024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

1 060 491


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

196 647 951



001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 663 157



002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқып жатқандарға әлеуметтік қолдау көрсету

400 367



004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

190 213



008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

323 765



009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

13 318 458



010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізу

417 575



012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

38 227 069



013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

234 000



014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

161 867



017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 814 741



020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

51 033 318



022

Үкіметаралық келісім бойынша міндеттемелердің орындалуы ("Нұр-Мүбарак" ислам мәдениеті Египет университеті)

50 895



023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

266 342



025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

953 301



028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 191 487



029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 924 974



030

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

21 906 404



033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін "Қазтест" бағдарламасы бойынша бағалау

59 420



035

Білім ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

446 518



036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

18 620



037

Білім ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

140 792



048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 019 489



050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

56 818



056

Білім сапасын қамтамасыз ету

975 057



058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 543 319



059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 634 946



071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтарды сатып алуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

14 700



072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, "Өзін-өзі тану" пәні бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын, біліктілікті арттыру институттарын оқу материалдарымен қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

1 519 609



074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

4 335 000



077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 769 151



090

Білім беру жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

29 337



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 242



120

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 000 000


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

24 391 101



002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

205 847



003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

15 324 665



004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

6 036 328



014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 321 810



024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

126 250



025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

121 434



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

447 656



063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

807 111


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

12 865



023

Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 865


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000



017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 170 648



004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 170 648


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

645 338



004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

645 338


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

32 384



011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

32 384

05



Денсаулық сақтау

381 564 893


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

2 211 136



014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 211 136


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 237 177



008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 237 177


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

438 350



019

Балалардың сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

438 350


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

369 927 439



001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты  және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

11 343 617



005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық  сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

39 566 210



006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 636 623



008

Арнайы медицина резервін сақтау

32 161



009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 114 278



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалардың бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 251 627



013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

27 702



015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық жарақтандыру

131 392



016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

12 461 193



017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 143 255



018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 132



019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 571 579



021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

293 736



022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

2 319 633



027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 368 273



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

23 553 979



029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

12 292 878



030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

33 247 817



038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 397 393



066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

857 344



067

Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер

180 183 459



090

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

123 158


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 750 791



003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

132 528



004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 365 979



005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

62 167



016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

151 117



019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу бойынша қызметтер

39 000

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 120 270 082


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 120 270 082



001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

3 401 552



002

Зейнетақы бағдарламасы

802 783 135



003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

131 410 037



004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

70 492 914



005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 857 329



006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

18 837 726



007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

53 988 311



008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

36 740



009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

165 401



010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

21 218



012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

110 000



013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 096 643



014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 480



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 116 570



016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

200 000



017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

10 728 793



018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

911 576



022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

282 661



023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 806



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 589



027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

192 711



028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

200 521



090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер

21 369

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 165 076


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер агенттігі

20 165 076



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 890 950



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен  жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

6 725 126



037

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

524 724

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

39 261 973


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

139 166



004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

139 166


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

6 905 296



001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық  үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

772 286



006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

119 720



007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800



008

Мемлекеттiк сыйлықақылар

270



011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

185 366



012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

5 671 504



015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

61 203



016

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

43 658



017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

4 599



104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

3 890


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

30 592 920



001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

594 846



002

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

174 096



003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

66 197



005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

637 648



007

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 367



009

Ұлттық фильмдер шығару

1 957 976



011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

890 300



012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 644 179



013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 446 742



016

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

209 724



017

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару

1 207 822



018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

507 005



019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу және жаңғырту

616 195



021

Қазақ халқының мәдени мұрасын жүйелеу және жинақтау

38 500



022

Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

436 752



023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

11 913



025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 293 943



028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханалардағы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

857 715


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 371 784



003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 822



006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

649 680



040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

709 282


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 010



020

Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 010


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

237 797



006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

237 797

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

56 715 214


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

316 539



024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

316 539


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi

56 398 675



001

Электроэнергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика  кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 937 955



002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

25 904



004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

827 938



006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

127 200



008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

3 565 978



009

Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабуын қамтамасыз ету

621 670



011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1 347 987



012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

267 103



013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

5 415 079



014

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

743 315



015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 282



017

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

598 248



018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ  мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

50 000



019

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

160 418



020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 410 600



024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

38 336 669



027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

805 172



029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

28 890



030

Ядролық сынақтардың мониторингі

126 267

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

197 767 155


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

177 936 249



001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

12 061 391



002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

221 627



003

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

3 438 139



004

Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

94 193



005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

256 630



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 761 048



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 157 013



013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

217 514



014

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

5 703 401



015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 255 361



017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 000 000



019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

23 625



021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241



022

Фитосанитарлық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

1 374 762



029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

19 189 270



031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

3 450 397



032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

3 249 693



034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 571 989



035

Қазақстандық-Израильдік аграрлық зерттеулер қорын құру

150 000



037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

157 547



038

Балық ресурстарын молайту

844 495



040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

4 041 131



042

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 502 643



044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

839 252



046

Агроөнеркәсiп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

59 720



047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

101 602



049

Карантиндік зиянкестерді, өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын анықтау, оқшаулау және жою

988 161



050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000



051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000



052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

4 698 725



053

Эпизоотияға қарсы шаралар

2 072 738



055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар

809



056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2 727 160



057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

90 000



059

Жануар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

401 480



061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

15 000 000



062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

920 700



064

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

21 023



065

Мемлекеттік су кадастрын жасау

9 755



066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

530 000



067

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

32 648



068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

35 887



069

Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

87 727



070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

509 910



071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 180 165



072

Орманды әуеден қорғау

1 243 336



073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың  түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

355 068



074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

25 250



075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

186 368



076

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

77 667



081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

126 201



082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 270 416



083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 949 597



084

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 593 560



085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 062 338



087

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 751 599



088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасы арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 657 666



089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

253 704



091

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 600 000



093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

234 989



095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

588 874



096

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау

5 000 000



099

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу

695 044


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

13 281 246



001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 420 124



002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

48 964



003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

314 600



004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 314 770



008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

654 059



009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 554 982



010

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

14 871



012

"Тарихи" ластануларды жою

1 172 000



014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

2 782 631



015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 252 255



001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

693 912



002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 916



003

Жер-кадастрлық жұмыстар

3 251 309



004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 053 036



005

Жерлердің мониторингін жүргізу

81 872



007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

165 210


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

297 405



007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

297 405

11



Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

3 664 320


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстары министрлігі

2 109 858



02

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

136 055



064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

1 973 803


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

367 470



008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

367 470


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

1 186 992



003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 186 992

12



Көлiк және коммуникация

326 851 961


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

318 596 792



001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

3 184 422



002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

230 322 746



003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру

27 000 000



005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

6 861 762



009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 180 100



012

Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 209 945



014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

162 989



016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

305 291



019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 180 190



020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

488 321



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 417 836



030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

283 190


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

220 195



018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

220 195


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

1 692 109



001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

257 091



002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

343 890



006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934



009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

983 005



014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

24 189



015

Ресей Федерация жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

79 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 342 865



006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

287 664



017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

6 055 201

13



Басқалар

350 485 949


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 485 507



013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

4 827 248



014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 458 259



016

Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлардың корпоративтік ақпаратты-коммуникациялық жүйесін құру

200 000


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 269 526



001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 269 526


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 172 484



006

Өкiлдiк шығындар

3 172 484


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

55 511 156



010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

55 511 156


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

266 641 610



002

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

264 547 566



004

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 872 542



007

Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу

221 502


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

7 223 029



001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 212 405



007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

39 655



013

Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу, техникалық регламенттерді әзірлеу, техникалық-экономикалық ақпарат және сынақ зертханаларын халықаралық тіркеу жөніндегі қызметтер

1 091 319



022

Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

350 000



027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді  қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

30 350



033

Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сонымен қатар Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

13 618



069

Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу

1 050 000



070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

75 195



090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық және саудалық  даму саласындағы зерттеулер

360 407


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 965 513



006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 965 513


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634



007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

642 471



001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қыжметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

638 142



002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

4 329


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік істері агенттігі

160 802



014

Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар орталық аппаратының жас мамандарына арналған жатақхананы жылыту қызметтерін төлеу

145 802



090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

254 667



001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

254 667


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

5 592 550



008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

5 592 550

14



Борышқа қызмет көрсету

188 291 513


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

188 291 513



013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

188 291 513

15



Трансферттер

603 645 582


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

603 645 582



400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

603 645 582




ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

4 735 997




Бюджеттік кредиттер

105 643 017

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 163 470


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 163 470



008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

9 163 470

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

84 173 120


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

84 173 120



023

Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі АҚ-ын несиелеу

80 000 000



094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қорғау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 173 120

12



Көлік және коммуникация

11 295 600


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

11 295 600



010

"Байтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

11 295 600

13



Басқалар

1 010 827


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 010 827



011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

410 827



012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3




Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 907 020

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 907 020


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 306 594



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

100 306 594


02


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

600 426



1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

600 426

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3




ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

81 727 378




Қаржы активтерін сатып алу

82 227 378

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

208 903


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

208 903



006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

208 903

04



Білім беру

1 000 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 000 000



032

"Қаржы орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000

05



Денсаулық сақтау

2 660 826


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

2 660 826



062

"Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

2 660 826

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

523 535


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

523 535



007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

523 535

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 178 831


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

17 178 831



043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "КазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

11 542 154



048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 636 677

12



Көлік және коммуникация

20 748 867


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

20 748 867



005

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 248 867



011

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 500 000

13



Басқалар

39 906 416


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

298 486



015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

298 486


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

33 107 930



025

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін  "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

33 107 930


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

5 000 000



066

Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

5 000 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

1 500 000



014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 500 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-735 800 000

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

735 800 000

"2010-2012 жылдарға арналған  
республикалық бюджет туралы"  
Қазақстан Республикасының    
2009 жылғы 7 желтоқсандағы   
N 219-ІV Заңына         
4-ҚОСЫМША           

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін
2010 жылға арналған бюджетке түсімдердің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы




Барлығы

1 880 811 243

1



Салықтық түсімдер

1 880 811 243


01


Табыс салығы

681 061 485



1

Корпорациялық табыс салығы

681 061 485


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 199 249 758



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 199 249 758

2



Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

500 000



1

Жерді сату

500 000

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

"2010-2012 жылдарға арналған    
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
2009 жылғы 7 желтоқсандағы    
N 219-ІV Заңына          
5-ҚОСЫМША            

2010 жылдарға арналған республикалық бюджетті
атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

      Ескерту. 5-қосымшаның орыс тіліндегі мәтініне өзгерту енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Функционалдық топ


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

05



Денсаулық сақтау


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі



006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету



010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдендірілген тегін медициналық көмектің көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер



030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету



067

Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi



002

Зейнетақы бағдарламасы



003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар



004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар



017

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

"2010-2012 жылдарға арналған   
республикалық бюджет туралы"  
Қазақстан Республикасының    
2009 жылғы 7 желтоқсандағы   
N 219-ІV Заңына         
6-ҚОСЫМША           

2010 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті ескермегенде, халыққа амбулаториялық-емханалық көмекті көрсету

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Жедел медициналық көмекті көрсету және санитарлық авиация

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

Туберкулезбен, жұқпалы, және психикалық аурулардан және психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Шұғыл жағдайларда ауыр халдегі адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

Бүйрек жеткіліксіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдармен, диализаторлармен, шығыс материалдармен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар тағамдары мен емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады