Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстандық қамту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 233-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; 2009 жылғы 14 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2009 жылғы 13 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бағалау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      167-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1 және 6-2-бөліктермен толықтырылсын:
      «6-1. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететін критерийлерді конкурстық құжаттамаға енгізбеу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу, -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6-2. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететін критерийлердің салыстырмалы мәнін баға ұсыныстарына қолданбау бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу, -
      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      оныншы бөліктегі «бірінші және төртінші» деген сөздер «бірінші, төртінші, 6-1 және 6-2-» деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескерту мынадай мазмұндағы жетінші және сегізінші абзацтармен толықтырылсын:
      «6-1-бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын;
      6-2-бөлікте – конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерін;».

      2. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 182-құжат; 1999 ж., № 11, 357-құжат; № 21, 787-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 22, 131-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 16, 70-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 22, 170-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат):
      1) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 11-1), 18-1) және 20-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «11-1) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізілімі – жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды бақылауға және оның мониторингіне, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді электрондық сатып алуды өткізуге және олардың тізбесін түзуге арналған мемлекеттік ақпараттық жүйе;»;
      «18-1) жұмыстағы, көрсетілетін қызметтегі қазақстандық қамту – жұмысты орындау кезінде пайдаланылатын тауарлардың құны және қосалқы мердігерлік шарттарының бағалары шегеріле отырып, жұмысты орындау кезінде пайдаланылатын тауарлардағы, шарттың және (немесе) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу бағасындағы, жұмысты орындауға немесе қызмет көрсетуге арналған шарт бойынша жұмыс орындаушының еңбегіне, қызмет көрсетуге ақы төлеу қорындағы қазақстандық қамту құнының жалпы жиынтық үлесі;»;
      «20-1) кадрлардағы қазақстандық қамту – жұмысшылар мен қызметшілерді әрбір санаты бойынша бөле отырып, келісім-шартты орындау кезінде жұмысқа тартылған персоналдың жалпы санына пайызбен алғандағы қазақстандық кадрлардың саны;»;
      29-1), 30) және 31) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «29-1) Қазақстанда шығарылатын тауар – Қазақстан Республикасының аумағында шығарылғанын растайтын, тауардың ішкі айналыс үшін шығарылғаны туралы сертификат берілген тауар;
      30) қазақстандық жұмыс орындаушылар, қызмет көрсетушілер – Қазақстан Республикасының резиденттері. Қазақстан Республикасының резиденттері деп Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, оның аумағында орналасқан заңды тұлғалар, сондай-ақ қызметкерлерінің жалпы санында Қазақстан Республикасы азаматтарының кемінде тоқсан бес пайызын пайдаланатын олардың Қазақстан Республикасында орналасқан филиалдары танылады;
      31) қазақстандық тауар өндіруші – Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстанда шығарылатын тауарларды өндіретін Қазақстан Республикасының жеке және (немесе) заңды тұлғалары;»;
      32) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 48-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «48-1) тауардағы қазақстандық қамту – Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын, тауарды қайта өңдеуге пайдаланылатын жергілікті материалдар құнының және тауарларды өндіруші шығындарының тауардың түпкілікті құнындағы пайыздық қамтылуы;»;
      49) тармақшадағы «, оның ішінде Қазақстанда шығарылғандарының,» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 53-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «53-1) ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесі – Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамтуды есептеу үшін қолданылатын тәртіп;»;

      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      «17) ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекітеді.»;

      3) 8-баптың 1-тармағында:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту және кадрлардағы қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шарттар талаптарын орындауының мониторингін және оны бақылауды жүзеге асыру.»;
      9) тармақшадағы «қазақстандық мазмұн» деген сөздер «тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы қазақстандық қамту» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 14), 15), 16), 17), 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасының нысанын және жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлары, жұмыстары мен көрсетілген қызметтері туралы және кадрлардағы қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелерін орындауы туралы есептерінің нысандарын бекіту;
      15) жер қойнауын пайдаланушылар және (немесе) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға жер қойнауын пайдаланушылар уәкілеттік берген тұлғалар беретін, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жүргізілгені, жүргізіліп жатқаны және есепті кезеңнен кейінгі жылға жоспарланатыны туралы ақпаратты жинау және талдау;
      16) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімін түзу және жүргізу, сондай-ақ осы тізілімге енгізу үшін оларды бағалау критерийлерін әзірлеу;
      17) сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінен ақпарат сұрату;
      18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамту бойынша жалпы ақпаратты сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкілетті органға беру;
      19) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін сақтауын бақылауды жүзеге асыру.»;

      4) 8-1-бап мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:
      «15) өз құзыреті шегінде жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шарт талаптарын орындауының мониторингін және оны бақылауды жүзеге асырады.»;

      5) 8-3-бапта:
      1-тармақтың 1), 3), 4), 6) және 7) тармақшалары алып тасталсын;
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы «қазақстандық кадрларға қатысты қазақстандық мазмұнды» деген сөздер «кадрлардағы қазақстандық қамтуды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «қазақстандық кадрларды тарту бөлігінде қазақстандық мазмұн» деген сөздер «кадрлардағы қазақстандық қамту» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 9-бапта:
      3-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-1) жер қойнауын пайдаланушылардың тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы қазақстандық қамту мен аумақтарды әлеуметтік дамыту бөлігінде, оның ішінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізілімі арқылы келісімшарттық міндеттемелерді орындауының мониторингін жүзеге асыруға қатысады;»;
      3-3) тармақшада:
      «түзу» деген сөз «түзу және жүргізу» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкілетті органға» деген сөздер «құзыретті органға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 41-2-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «қазақстандық мазмұн» деген сөздер «тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы қазақстандық қамту» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 41-5-баптың 2-тармағында:
      4-3) тармақшадағы «қазақстандық тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді» деген сөздер «Қазақстанда шығарылатын тауарларды, қазақстандық өндірушілердің жұмыстары мен көрсететін қызметтерін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-5) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-5) Қазақстан Республикасының аумағында келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті жобалау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған қаражатты игеру жөніндегі міндеттемелері;»;

      9) 41-7-баптың 1-тармағында:
      7) тармақшадағы «қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер» деген сөздер «Қазақстанда шығарылатын тауарлар, қазақстандық өндірушілердің жұмыстары мен көрсететін қызметтері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) Қазақстан Республикасының аумағында келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті жобалау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған қаражатты игеру жөніндегі қабылданған міндеттемелері;»;

      10) 42-бапта:
      2-2-тармақтағы «қазақстандық мазмұн бойынша да,» деген сөздер «тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы қазақстандық қамту бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-4-тармағы «міндеттемелері» деген сөзден кейін «, сондай-ақ кадрлардағы қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелері» деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 44-баптың 7-тармағындағы «қазақстандық мазмұн бойынша» деген сөздер «тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы қазақстандық қамту жөніндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 63-баптың 1-тармағында:
      8) тармақшадағы «жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге қазақстандық ұйымдарды» деген сөздер «қазақстандық жұмыс орындаушылар мен қызмет көрсетушілерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «10-1) құзыретті органға кадрлардағы қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелерді орындауы туралы есеп беруге;»;
      13-1) және 13-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-1) жыл сайын, сатып алуды өткізу үшін жоспарланатын жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей, құзыретті орган бекіткен нысан бойынша осы құзыретті органға тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасын ұсынуға;
      13-2) тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың он бесінші күнінен кешіктірмей, құзыретті орган бекіткен нысан бойынша осы құзыретті органға сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілген қызметтер туралы есеп беруге;»;
      19) тармақшадағы «жүргізуге міндетті.» деген сөздер «жүргізуге;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 20) және 21) тармақшалармен толықтырылсын:
      «20) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде бес жұмыс күні ішінде құзыретті органға осы өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат беруге;
      21) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі жер қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізілімінде тіркелуге міндетті.»;

      13) 63-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «63-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды
                 жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен
                 көрсетілетін қызметтерді сатып алу

      1. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, оның ішінде қосалқы мердігерлердің сатып алуы мынадай тәсілдердің бірі:
      1) ашық конкурс;
      2) бір көзден сатып алу;
      3) баға ұсыныстарын сұрату;
      4) электрондық сатып алу жүйесі арқылы;
      5) тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады.
      2. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      3. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізілімі міндетті түрде пайдаланыла отырып, осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі.
      4. Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген тәсілдермен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде сатып алуды өткізу туралы хабарландыру, конкурстық өтінімдерді ашу хаттамалары мен қорытындылар шығару хаттамалары жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізілімінде және аптасына кемінде үш рет жарияланатын және Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде міндетті түрде орналастырылуға тиіс.
      5. Жер қойнауын пайдаланушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға жер қойнауын пайдаланушылар уәкілеттік берген тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды осы баптың 1-тармағында көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен өткізуге міндетті.
      6. Осы баптың талаптары:
      1) кең таралған пайдалы қазбалар жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға;
      2) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес сатып алатын жер қойнауын пайдаланушыларға;
      3) жер қойнауын пайдалану құқығына ие, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғаларға қолданылмайды.
      7. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өткізілген конкурс нәтижелері бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын немесе жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртібін бұза отырып сатып алынған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша шығыстар құзыретті орган ескеретін шығыстардан жер қойнауын пайдаланушының келісім-шарттық міндеттемелерді орындауы ретінде алып тасталады.»;

      14) 63-2-бапта:
      тақырыптағы және 1-тармақтағы «өндірушілерді», «өндірушілерден» деген сөздер тиісінше «тауар өндірушілерді, жұмыс орындаушыларды және қызмет көрсетушілерді», «тауар өндірушілерден, жұмыс орындаушылардан және қызмет көрсетушілерден» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «Сатып алатын тауарлардың» деген сөздер «Тауарлардың» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы «өндірушілердің» деген сөз «тауар өндірушілердің, жұмыс орындаушылардың және қызмет көрсетушілердің» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат):
      27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 24) және 25) тармақшалармен толықтырылсын:
      «24) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысан бойынша және мерзімдерде, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес ұйымдардың сатып алуындағы қазақстандық қамту бойынша ақпаратты жинауды, талдауды жүзеге асырады және оны сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкілетті органға береді;
      25) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана аумағында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізбесін түзеді.».

      4. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат):
      1) 34-баптың 8-тармағы алып тасталсын;

      2) мынадай мазмұндағы 34-1-баппен толықтырылсын:
      «34-1-бап. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
                 сатып алу ерекшеліктері

      1. Ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың үлгі ережелері негізінде жүзеге асырылады.
      Жанама иелену әрбір келесі ұйымның өзге ұйым акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызын меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен иеленетінін білдіреді.
      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу кезінде осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар:
      1) тендерге қатысушыларға ұсынылатын тендерлік құжаттамада тендерге қатысушылардың – қазақстандық тауар өндірушілердің, жұмыс орындаушылар мен қызмет көрсетушілердің бағаларын шартты түрде төмендету жөніндегі талаптарды көздеуге;
      2) қазақстандық тауар өндірушілердің, жұмыс орындаушылар мен қызмет көрсетушілердің өтінімдерін қарау және тендер жеңімпазын таңдау кезінде бағаларды шартты түрде төмендетуді қолдануға;
      3) тендерге қатысушылардың баға ұсыныстары тең болған кезде қазақстандық тауар өндірушілерге, жұмыс орындаушылар мен қызмет көрсетушілерге артықшылық беруге тиіс.
      3. Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде осы уәкілетті органға тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту бойынша ақпарат беруге міндетті.
      Қазақстандық қамту Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесі бойынша айқындалады.».

      5. «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат):
      1) 17-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы «барлық өлшемдердің» деген сөздерден кейін «, оның ішінде қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелердің» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 21-баптың 1-тармағының 17) тармақшасындағы «шарттарын қамтуға тиіс.» деген сөздер «шарттарын;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:
      «18) қазақстандық қамту жөніндегі міндеттемелерді;
      19) концессионердің сатып алуды жүргізу үшін жоспарланатын жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың алдағы жылға арналған жылдық бағдарламасы мен сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер туралы ақпаратты жыл сайын беру жөніндегі міндеттемелерін қамтуға тиіс.».

      6. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар):
      1) 1-бапта:
      5) тармақшадағы «тауарларға,» деген сөздер алып тасталсын;
      6-1) және 6-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-1) қазақстандық қамту – мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға жұмысқа тартылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегіне ақы төлеу құнының осы шарт бойынша еңбекке ақы төлеудің жалпы қорындағы және (немесе) Қазақстан Республикасы резиденттерінің жеткілікті дәрежеде қайта өңдеу немесе толық өндіру критерийлеріне сәйкес тауарда (тауарларда) белгіленген қазақстандық шығарылым үлесі (үлестері) құнының мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша тауардың (тауарлардың) жалпы құнындағы пайыздық қамтылуы;
      6-2) Қазақстан Республикасының резиденттері – шетел мемлекетінде тұрақты тұру құқығына сол мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген құжаты бар азаматтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтары, оның ішінде шетелде уақытша жүрген немесе оның шегінен тыс жерлерде мемлекеттік қызметте жүрген азаматтары;
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығына құжаты бар шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, оның аумағында орналасқан барлық заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде орналасқан филиалдары мен өкілдіктері;
      Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі оның дипломатиялық, сауда және өзге де ресми өкілдіктері;»;

      2) 4-баптың 1-тармағының 44) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 13-бапта:
      19) тармақшада:
      «республикалық» деген сөз алып тасталсын;
      «осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 44) тармақшасына сәйкес» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 23) және 24) тармақшалармен толықтырылсын:
      «23) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған, тауарлар өндіретін, жұмыстар орындайтын, қызметтер көрсететін ұйымдардың тізбесін бекітеді;
      24) отандық тауар өндірушілерден сатып алынатын азық-түлік тауарларының тізбесін бекітеді.»;

      4) 17-баптың 2-тармағының 7) тармақшасындағы «барлық критерийлердің сипаттамасы» деген сөздер «критерийлер» деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 37-бап мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      «9-1. Отандық тауар өндірушілермен және жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілермен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта тауарларды бергені, жұмыстарды орындағаны не қызметтерді көрсеткені үшін алдын ала ақы төлеу және толық ақы төлеу туралы талап қамтылуға тиіс, бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспауға тиіс.»;

      6) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      44-бап. Отандық әлеуетті өнім берушілердің жекелеген
              санаттарын қолдау

      1. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде отандық тауар өндірушілер, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер, отандық кәсіпкерлер мемлекеттік қолдауға жатады. Мемлекеттік қолдаудың ең ауқымды шаралары отандық тауар өндірушілерге көрсетіледі.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген субъектілерді мемлекеттік қолдау шараларын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      3. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде осы Заңда көзделген тәсілдермен Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеде көрсетілген, Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған, тауарлар өндіретін, жұмыстар орындайтын, қызметтер көрсететін ұйымдардан ғана мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.
      4. Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері құратын, тауарлар өндіретін, жұмыстар орындайтын, қызметтер көрсететін ұйымдардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінің тізбесін, көлемін және оларды сатып алу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Бұл ретте мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінің аталған ұйымдары «Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 248-бабы бірінші бөлігі 13) тармақшасының екінші абзацында көзделген талапқа сай болуға тиіс.
      5. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеде көрсетілген азық-түлік тауарларын мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде осы Заңда көзделген тәсілдермен отандық тауар өндірушілерден ғана мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.
      Егер отандық тауар өндірушілерден азық-түлік тауарларын мемлекеттік сатып алу осы Заңға сәйкес жүргізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші осы мемлекеттік сатып алуды барлық әлеуетті өнім берушілерге рұқсат берілетін, осы Заңда көзделген тәсілдермен жүзеге асыруға құқылы.».

      7. «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 2009 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 2-3, 17-құжат):
      1) 3-баптың 2-тармағының 6) тармақшасындағы «тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілермен» деген сөздер «отандық тауар өндірушілермен және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілермен» деген сөздермен, «үлесті» деген сөз «қамтуды» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу кезінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар:
      1) тендерге қатысушыларға ұсынылатын тендерлік құжаттамада тендерге қатысушылардың – отандық тауар өндірушілердің және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің бағаларын шартты түрде төмендету жөніндегі талаптарды көздеуге;
      2) отандық тауар өндірушілердің және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді берушілердің өтінімдерін қарау және тендер жеңімпазын таңдау кезінде бағаларды шартты түрде төмендетуді қолдануға;
      3) тендерге қатысушылардың баға ұсыныстары тең болған кезде отандық тауар өндірушілерге және жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерге артықшылық беруге тиіс.
      Қазақстандық қамту Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесі бойынша айқындалады.
      Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту бойынша ақпарат сауда және индустриялық саясатты мемлекеттік реттеу саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде осы уәкілетті органға ұлттық басқарушы холдинг атынан шоғырландырылған түрде ұсынылады.».

      2-бап. Осы Заң, 2010 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 13) тармақшасының оныншы абзацын және 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 6-тармағының 2) тармақшасын, 3) тармақшасының үшінші, төртінші және алтыншы абзацтарын, 6) тармақшасының бесінші, алтыншы және жетінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                             Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам казахстанского содержания

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 233-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 14 ноября 2009 г. и "Казахстанская правда" 13 ноября 2009 г.):
      в статье 167:
      дополнить частями 6-1 и 6-2 следующего содержания:
      "6-1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части невключения в конкурсную документацию критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение участников конкурса, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      6-2. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части неприменения к ценовым предложениям относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение участников конкурса, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";
      в части десятой слова "первой и четвертой" заменить словами "первой, четвертой, 6-1 и 6-2";
      примечание дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
      "в части 6-1 - первых руководителей организатора государственных закупок;
      в части 6-2 - председателя конкурсной комиссии и его заместителя, а также членов конкурсной комиссии;".

      2. В Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 182; 1999 г., № 11, ст. 357; № 21, ст. 787; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 22, ст. 131; № 23, ст. 142; 2005 г., № 16, ст. 70; 2006 г., № 3, ст. 22; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 22, ст. 170; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84):
      1) в статье 1:
      дополнить подпунктами 11-1), 18-1) и 20-1) следующего содержания:
      "11-1) реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, - государственная информационная система, предназначенная для контроля и мониторинга закупок товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, а также проведения электронных закупок и формирования перечня товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию;";
      "18-1) казахстанское содержание в работе, услуге - совокупная суммарная доля стоимости казахстанского содержания в товарах, используемых при выполнении работы, в цене договора и (или) оплаты труда работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, в фонде оплаты труда производителя работы, услуги по договору на выполнение работы или оказание услуги, за вычетом стоимости товаров, используемых при выполнении работы, и цен договоров субподрядов;";
      "20-1) казахстанское содержание в кадрах - количество казахстанских кадров в процентах к общей численности персонала, задействованного при исполнении контракта, с разбивкой по каждой категории рабочих и служащих;";
      подпункты 29-1), 30) и 31) изложить в следующей редакции:
      "29-1) товар казахстанского происхождения - товар, на который выдан сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения, подтверждающий его происхождение на территории Республики Казахстан;
      30) казахстанский производитель работ, услуг - резиденты Республики Казахстан. Резидентами Республики Казахстан признаются граждане Республики Казахстан и (или) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на ее территории, а также их филиалы с местонахождением в Республике Казахстан, использующие не менее девяноста пяти процентов граждан Республики Казахстан в общей численности сотрудников;
      31) казахстанский производитель товаров - физические и (или) юридические лица Республики Казахстан, производящие товары казахстанского происхождения на территории Республики Казахстан;";
      подпункт 32) исключить;
      дополнить подпунктом 48-1) следующего содержания:
      "48-1) казахстанское содержание в товаре - процентное содержание стоимости используемых местных материалов и затрат производителя товаров на переработку товара, осуществляемую на территории Республики Казахстан, в конечной стоимости товара;";
      в подпункте 49) слова "в том числе казахстанского происхождения," исключить;
      дополнить подпунктом 53-1) следующего содержания:
      "53-1) единая методика расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг - утверждаемый Правительством Республики Казахстан порядок, применяемый для расчета казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг;";
      2) статью 7 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
      "17) утверждает единую методику расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг.";
      3) в пункте 1 статьи 8:
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) осуществление мониторинга и контроль за выполнением недропользователями условий контрактов, включая обязательства по казахстанскому содержанию в закупках товаров, работ и услуг и казахстанскому содержанию в кадрах.";
      подпункт 9) после слов "казахстанскому содержанию" дополнить словами "в товарах, работах, услугах и кадрах";
      дополнить подпунктами 14), 15), 16), 17), 18) и 19) следующего содержания:
      "14) утверждение формы годовой программы закупа товаров, работ и услуг и форм отчетов недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах;
      15) сбор и анализ информации о произведенных, производимых и планируемых на следующий за отчетным периодом год закупках товаров, работ и услуг, предоставляемой недропользователями и (или) лицами, уполномоченными недропользователями осуществлять закуп товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию;
      16) формирование и ведение реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей, а также разработка критериев их оценки для внесения в данный реестр;
      17) запрос информации из национальных реестров идентификационных номеров;
      18) предоставление в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики общей информации по казахстанскому содержанию в закупках недропользователей товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      19) осуществление контроля за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию.";
      4) статью 8-1 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
      "15) в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг и контроль за выполнением недропользователями условий контракта.";
      5) в статье 8-3:
      подпункты 1), 3), 4), 6) и 7) пункта 1 исключить;
      в пункте 2:
      в подпункте 1) слова "в отношении казахстанских кадров" заменить словами "в кадрах";
      в подпункте 2) слова "в части привлечения казахстанских кадров" заменить словами "в кадрах";
      6) в статье 9:
      подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:
      "3-1) принимают участие в осуществлении мониторинга исполнения контрактных обязательств недропользователями в части казахстанского содержания в товарах, работах, услугах и кадрах и социального развития территорий, в том числе через реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию;";
      в подпункте 3-3):
      слова "уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики" заменить словами "компетентный орган";
      слово "формирования" заменить словами "формирования и ведения";
      7) часть вторую пункта 2 статьи 41-2 дополнить словами "в товарах, работах, услугах и кадрах";
      8) в пункте 2 статьи 41-5:
      в подпункте 4-3) слова "товаров, работ и услуг казахстанского происхождения" заменить словами "товаров казахстанского происхождения, работ и услуг казахстанских производителей";
      дополнить подпунктом 4-5) следующего содержания:
      "4-5) обязательства по освоению средств на проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для выполнения работ по контракту, на территории Республики Казахстан;";
      9) в пункте 1 статьи 41-7:
      в подпункте 7) слова "товарам, работам и услугам казахстанского происхождения" заменить словами "товарам казахстанского происхождения, работам и услугам казахстанских производителей";
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) принимаемых обязательств по освоению средств на проектные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для выполнения работ по контракту, на территории Республики Казахстан;";
      10) в статье 42:
      пункт 2-2 дополнить словами "в товарах, работах, услугах и кадрах";
      пункт 2-4 дополнить словами ", а также обязательства по казахстанскому содержанию в кадрах";
      11) пункт 7 статьи 44 после слов "казахстанскому содержанию" дополнить словами "в товарах, работах, услугах и кадрах";
      12) в пункте 1 статьи 63:
      в подпункте 8) слова "казахстанские организации для выполнения работ и услуг" заменить словами "казахстанских производителей работ и услуг";
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) представлять компетентному органу отчет об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах;";
      подпункты 13-1) и 13-2) изложить в следующей редакции:
      "13-1) ежегодно не позднее 1 февраля планируемого для проведения закупок года представлять в компетентный орган годовую программу закупа товаров, работ и услуг по утвержденной им форме;
      13-2) ежеквартально не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в компетентный орган отчет о приобретенных товарах, работах и услугах по утвержденной им форме;";
      дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:
      "20) при внесении изменений и (или) дополнений в годовую программу закупа товаров, работ и услуг в течение пяти рабочих дней предоставлять в компетентный орган информацию об этих изменениях и (или) дополнениях;
      21) зарегистрироваться в реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, за исключением недропользователей, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу.";
      13) статью 63-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 63-1. Приобретение товаров, работ и услуг при
                    проведении операций по недропользованию
      1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, в том числе субподрядчиками, осуществляется одним из следующих способов:
      1) открытый конкурс;
      2) из одного источника;
      3) запрос ценовых предложений;
      4) через систему электронных закупок;
      5) через товарные биржи.
      2. Порядок приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию определяется Правительством Республики Казахстан.
      3. Приобретение товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, производится способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, с обязательным использованием реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию.
      4. При приобретении товаров, работ и услуг способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, объявление о проведении закупок, протоколы вскрытия конкурсных заявок и протоколы подведения итогов подлежат обязательному размещению в реестре товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и периодических печатных изданиях, публикуемых не реже трех раз в неделю и распространяемых на территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.
      5. Недропользователи, а также лица, уполномоченные недропользователями осуществлять закуп товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию в Республике Казахстан, обязаны проводить приобретение товаров, работ и услуг любым из способов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на территории Республики Казахстан.
      6. Требования настоящей статьи не распространяются на:
      1) недропользователей, осуществляющих операции по общераспространенным полезным ископаемым;
      2) недропользователей, приобретающих товары, работы и услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
      3) юридических лиц, обладающих правом недропользования, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу.
      7. Расходы по приобретению товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию по результатам конкурса, состоявшегося вне территории Республики Казахстан, или приобретенных в нарушение уставленного Правительством Республики Казахстан порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, исключаются из расходов, учитываемых компетентным органом в качестве исполнения недропользователем контрактных обязательств.";
      14) в статье 63-2:
      заголовок и пункт 1 дополнить словами "товаров, работ и услуг";
      в пункте 2 слово "закупаемых" исключить;
      пункт 3 после слова "производителей" дополнить словами "товаров, работ и услуг".

      3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139, № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9):
      пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 24) и 25) следующего содержания:
      "24) осуществляет сбор, анализ и предоставляет в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики информацию по казахстанскому содержанию в закупках организаций согласно перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, по форме и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
      25) формирует перечень товаров, работ и услуг, производимых на территории области, города республиканского значения, столицы, и их производителей.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81):
      1) пункт 8 статьи 34 исключить;
      2) дополнить статьей 34-1 следующего содержания:
      "Статья 34-1. Особенности закупок товаров, работ и услуг
      1. Закупки товаров, работ и услуг национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, осуществляются на основе типовых правил закупок товаров, работ и услуг, утверждаемых Правительством Республики Казахстан.
      Косвенное владение означает владение каждой последующей организацией пятьюдесятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале) иной организации на праве собственности или доверительного управления.
      2. Если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан, при проведении закупок товаров, работ и услуг лица, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, должны:
      1) предусматривать в тендерной документации, представляемой участникам тендера, требования по условному снижению цен участников тендера - казахстанских производителей товаров, работ и услуг;
      2) применять условное снижение цен при рассмотрении заявок казахстанских производителей товаров, работ и услуг и выборе победителя тендера;
      3) при равенстве ценовых предложений участников тендера отдавать предпочтение казахстанским производителям товаров, работ и услуг.
      3. Лица, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны предоставлять информацию по казахстанскому содержанию в закупках товаров, работ и услуг в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики по форме и в сроки, установленные им.
      Казахстанское содержание определяется по единой методике расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Правительством Республики Казахстан.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 88; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 97):
      1) подпункт 5) пункта 1 статьи 17 после слов "всех критериев," дополнить словами "в том числе обязательств по казахстанскому содержанию,";
      2) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктами 18) и 19) следующего содержания:
      "18) обязательства по казахстанскому содержанию;
      19) обязательства концессионера по предоставлению ежегодно не позднее 1 февраля планируемого для проведения закупок года годовой программы закупа товаров, работ, услуг на предстоящий год и информации о приобретенных товарах, работах, услугах в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики по форме и в сроки, установленные им.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82):
      1) в статье 1:
      в подпункте 5) слова "товары," исключить;
      подпункты 6-1) и 6-2) изложить в следующей редакции:
      "6-1) казахстанское содержание - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о государственных закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о государственных закупках;
      6-2) резиденты Республики Казахстан - граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе за ее пределами, за исключением граждан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;
      иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Республике Казахстан;
      все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на ее территории, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами;
      дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за ее пределами;";
      2) подпункт 44) пункта 1 статьи 4 исключить;
      3) в статье 13:
      в подпункте 19):
      слово "республиканскими" исключить;
      слова "в соответствии с подпунктом 44) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона" исключить;
      дополнить подпунктами 23) и 24) следующего содержания:
      "23) утверждает перечень организаций, производящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан;
      24) утверждает перечень продовольственных товаров, закупаемых у отечественных товаропроизводителей.";
      4) в подпункте 7) пункта 2 статьи 17 слова "описание всех критериев" заменить словом "критерии";
      5) статью 37 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
      "9-1. Договор о государственных закупках с отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.";
      6) статью 44 изложить в следующей редакции:
      "Статья 44. Поддержка отдельных категорий отечественных
                  потенциальных поставщиков
      1. Государственной поддержке при осуществлении государственных закупок подлежат отечественные товаропроизводители, отечественные поставщики работ, услуг, отечественные предприниматели. Наибольшие меры государственной поддержки предоставляются отечественным товаропроизводителям.
      2. Меры государственной поддержки субъектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяются Правительством Республики Казахстан.
      3. Организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, только у организаций, указанных в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан, производящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.
      4. Перечень, объемы и порядок приобретения отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у организаций, производящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, создаваемых общественными объединениями инвалидов, определяются Правительством Республики Казахстан.
      При этом названные организации общественных объединений инвалидов должны соответствовать условию, предусмотренному в абзаце втором подпункта 13) части первой статьи 248 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налогового кодекса).
      5. Организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок продовольственных товаров, указанных в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан, осуществляют государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, только у отечественных товаропроизводителей.
      В случае если государственные закупки продовольственных товаров у отечественных товаропроизводителей признаны не состоявшимися в соответствии с настоящим Законом, то заказчик вправе осуществить данные государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, на которые допускаются все потенциальные поставщики.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года "О Фонде национального благосостояния" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 2-3, ст. 17):
      1) в подпункте 6) пункта 2 статьи 3 слова "производителями товаров," заменить словами "товаропроизводителями и поставщиками";
      2) статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. При проведении закупок товаров, работ и услуг лица, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, должны:
      1) предусматривать в тендерной документации, представляемой участникам тендера, требования по условному снижению цен участников тендера - отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг;
      2) применять условное снижение цен при рассмотрении заявок отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг и выборе победителя тендера;
      3) при равенстве ценовых предложений участников тендера отдавать предпочтение отечественным товаропроизводителям и отечественным поставщикам работ и услуг.
      Казахстанское содержание определяется по единой методике расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Правительством Республики Казахстан.
      Информация по казахстанскому содержанию в закупках товаров, работ и услуг предоставляется консолидированно в лице национального управляющего холдинга в уполномоченный орган в области государственного регулирования торговой и индустриальной политики по форме и в сроки, установленные им.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзаца десятого подпункта 13) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 октября 2010 года, и подпункта 2), абзацев третьего, четвертого и шестого подпункта 3), абзацев пятого, шестого и седьмого подпункта 6) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2011 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев