Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімді ратификациялау туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы № 58-V Заңы.

      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеуде жасалған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президені

Н. HAЗAPБAЕВ


Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде
Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері
өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі
ынтымақтастық және өзара көмек туралы
КЕЛІСІМ

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберіндегі Кеден одағына мүше мемлекеттер:

      2007 жылғы 6 қазандағы Бірыңғай кеден аумағын құру және Кеден одағын қалыптастыру туралы шартты;

      2009 жылғы 27 қарашадағы Кеден одағының Кеден кодексі туралы шартты;

      ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық кеңесінің (Кеден одағының Жоғары органы) шешімдерін негізге ала отырып,

      кеден ісі саласындағы ынтымақтастық арқылы достық қатынастарды дамытуға ниет білдіре отырып,

      ЕурАзЭҚ шеңберінде Кеден одағының (бұдан әрі - Кеден одағы) бірыңғай кедендік аумағында кеден қызметтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге ниет білдіре отырып,

      Кеден қызметтерінің өкілдіктері қызметкерлерінің болуы мен өзара іс-қимылының құқықтық негіздерін құруға ұмтыла отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Осы Келісімнің мақсаты үшін қолданылатын терминдер мынаны білдіреді:

      "Тараптардың кеден қызметтері" - Тараптардың кеден ісі саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдары;

      "Кеден қызметінің өкілдігі" - Тараптың кеден қызметінің басқа Тарап аумағында әрекет ететін уәкілетті ұйымдық бөлімшесі;

      "Өкілдік қызметкерлері" - Кеден қызметінің өкілдігіне жұмыс істеу үшін жіберілген және осы Келісімнің 3-бабына сәйкес Кеден қызметінің өкілдігіне жүктелген функцияларды орындауға кіріскен адамдар;

      "Өкілдік қызметкерлерінің отбасы мүшелері" - Өкілдік қызметкерлерінің жұбайлары (зайыптары), балалары, сондай-ақ олармен тұрақты бірге тұратын асырауындағы туыстары.

2-бап

      Тараптар басқа Тараптардың аумағында Кеден қызметтерінің өкілдіктерін құрады.

      Кеден қызметінің өкілдігі заңды тұлғаның құқықтары берілген оқшауланған бөлімше нысанында не Тараптың дипломатиялық өкілдігінің құрамында құрылуы мүмкін.

      Кеден қызметінің өкілдігі осы Кеден қызметінің өкілдігін құрған Тарап заңнамасының негізінде әрекет етеді.

      Кеден қызметінің өкілдігі өзі болатын елдің заңнамасын сақтайды.

      Кеден қызметінің өкілдігін Кеден қызметі өкілдігінің Басшысы басқарады.

      Кеден қызметі өкілдігінің Басшысы өзі болатын елдің кеден қызметі алқасының мүшесі болып табылады.

      Кеден қызметі өкілдігінің өз мөрі және банк шоты болуы мүмкін.

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметі Тараптың кеден қызметінің басшысы бекітетін Ереженің негізінде жүзеге асырылады.

3-бап

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметкерлері Тараптардың кеден қызметтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында мынадай негізгі функцияларды:

      Кеден одағының кеден заңнамасын орындау мониторингін;

      өз құзыреті шегінде Кеден одағының заңнамасын іске асырудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар дайындауды;

      Кеден одағының кедендік шекарасындағы өткізу пункттерінде кедендік және мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерінің болатын елде жүзеге асырылуын талдауды, оларды біріздендіру мен жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді;

      Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар ағындары (транзиттік тауарлар мен жеке тұлғалардың тауарларын қоса алғанда) туралы деректерді талдауды;.

      болатын елдің кеден қызметі қолданатын кедендік технологияларды зерделеуді және Тараптардың кеден қызметтерін оң тәжірибе туралы хабардар етуді;

      Тараптардың кеден қызметтері арасында ақпарат алмасуға қатысуды жүзеге асырады.

4-бап

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметкерлері өздеріне жүктелген функциялардың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында өз құзыреті шеңберінде:

      Тараптардың кеден қызметтерінде, Кеден одағының Комиссиясында, кеден ісі саласындағы халықаралық ұйымдарда, ЕурАзЭҚ және ТМД кеңістігінде ықпалдасуды басқару органдарында кеден қызметінің мүдделерін білдіруге;

      Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағында кедендік бақылаудың тиімділігін арттыру және кедендік инфрақұрылымды дамыту мәселелері бойынша болатын елдің кеден қызметімен өзара іс-қимыл жасауға;

      болатын елдегі кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен проблемалық жағдайларды анықтау және оларды жою бойынша өзара іс-қимыл жасауға;

      Кеден одағының кедендік шекарасында шекаралық, кедендік және мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерін жүзеге асыратын болатын елдің атқарушылық билігінің мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасауға;

      Тараптардың өзге де мемлекеттік билік органдарымен өзара іс-қимыл жасауға;

      бірлескен ақпараттық кедендік технологиялардың іске асырылуына қатысуға;

      құқық қорғау қызметінің мәселелері бойынша халықаралық ақпарат алмасуды жүзеге асыруға қатысуға және Тараптардың кеден қызметтерінің құқық қорғау бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасауға құқылы.

5-бап

      Кеден қызметінің өкілдіктерін оқшауланған бөлімшелер нысанында құру кезінде осы Өкілдіктердің басшылары мен басшыларының орынбасарларына, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне болатын елде шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің дипломатиялық персоналының мүшелеріне берілетін басымдықтар мен иммунитеттер беріледі.

      Кеден қызметтері өкілдігінің басшысы мен басшысы орынбасарының тиісті штат бірліктері Тараптың дипломатиялық өкілдігінің (сыртқы істер министрлігінің) құрамына кіреді (беріледі, тіркеледі).

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметтік үй-жайларына, ресми хат-хабарларына, мұрағаттары мен құжаттарына қол сұғылмайды.

      Кеден қызметтерінің өкілдіктерін қаржыландыруды кеден қызметі өзіне тиесілі Тарап жүзеге асырады.

      Тараптар Кеден қызметінің өкілдігін өтеусіз, тепе-тең негізде қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз ету жөнінде міндеттемелер қабылдайды.

6-бап

      Кеден қызметінің өкілдігі өзі болатын елдің кеден қызметі тұрған жерде орналасады.

      Тараптардың кеден қызметтерінің келісуі бойынша Кеден қызметі өкілдігінің қызметкерлері өздері болатын елдің өзге де жерлерінде орналасуы мүмкін.

      Кеден қызметі өкілдігінің құрамын, санын және құрылымын болатын елдің кеден қызметімен келісу бойынша оны құрған Тараптың кеден қызметі айқындайды.

      Кеден қызметінің өкілдігі қызметкерлерінің кеден органдарына, сондай-ақ болатын елдің Кеден одағының кедендік шекарасындағы өткізу пункттеріне келіп кету тәртібі болатын елдің кеден қызметі қызметкерлерінің көрсетілген объектілерге келіп кету тәртібіне ұқсас.

      Кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз етуге байланысты жекелеген мәселелер Кеден қызметінің өкілдігін құрған Тараптың және болатын елдің келісімі бойынша шешілуі мүмкін.

7-бап

      Кеден қызметінің өкілдігі қызмет көрсетудің нақты түрлері үшін төлемді білдіретін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерден басқа, болатын елдің барлық деңгейдегі бюджеттеріне енгізуге жататын салықтың барлық түрлерінен және басқа да міндетті төлемдерден босатылады.

8-бап

      Әрбір Тарап Кеден қызметтері өкілдіктері қызметкерлерінің жеке басын, көлік құралдарын басқару құқығын куәландыратын құжаттарының, сондай-ақ қызметтік құжаттарының күші бар деп таниды.

      Болатын елдің кеден қызметі Кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметкерлерін олардың мәртебесін растайтын қызметтік құжаттармен қамтамасыз етеді.

9-бап

      Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімге жекелеген хаттамалармен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

10-бап

      Осы Келісімді түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты Тараптар арасындағы даулар консультациялар мен келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.

      Егер Тараптар дауды Тараптардың бірі консультациялар мен келіссөздер жүргізу туралы басқа Тараптарға жіберген ресми жазбаша өтініш келіп түскен күннен бастап алты айдың ішінде реттемесе, Тараптардың кез келгені бұл дауды Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Сотына қарауға береді.

11-бап

      Осы Келісім қол қойылған күннен бастап уақытша қолданылады және ратификациялауға жатады.

      Осы Келісім Тараптардың осы Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарламаны депозитарийдің дипломатиялық арналар арқылы алған күнінен бастап күшіне енеді.

      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды.

      Осы Келісімнің түпнұсқа данасы әрбір Тарапқа оның расталған көшірмесін жіберетін Кеден одағының Комиссиясында сақталады.

Беларусь

Қазақстан Ресей Федерациясы

Республикасы

Республикасы үшін

үшін

үшін


      Осы мәтіннің 2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында Беларусь Республикасы үшін — Беларусь Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С.Н.Румас;

      Қазақстан Республикасы үшін - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары Ө.К.Шөкеев;

      Ресей Федерациясы үшін - Ресей Федерациясының Үкіметі Төрағасының Бірінші орынбасары И.И.Шувалов

      қол қойған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісім көшірмесінің толық және түпнұсқасы болып табылатынын куәландырамын.

      Түпнұсқа данасы Кеден одағының Комиссиясында сақталуда.

  Барлығы тігілген, қолымен
және мөрмен бекітілген
5 парақта.
 

Кеден одағының комиссиясы


Хатшылығының Құқықтық


Департаменті директорының орынбасары

М.И. Халимов


      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында қол қойылған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімнің қазақ тіліне аудармасы дұрыс екендігін растаймын.

Қазақстан Республикасы


Қаржы министрлігі Мемлекеттік


тілді дамыту және редакциялау


Басқармасының бастығы

Б.Ахметжанова


      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында қол қойылған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімнің куәландырылған көшірмесінің куәландырылған көшірмесі екендігін растаймын.

Қазақстан Республикасының


Сыртқы істер министрлігі


Халықаралық құқық


департаментінің кеңесшісі

Б. Мәшіков


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады