Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы № 58-V Заңы.

      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеуде жасалған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президені

Н. HAЗAPБAЕВ


Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде
Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері
өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі
ынтымақтастық және өзара көмек туралы
КЕЛІСІМ

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберіндегі Кеден одағына мүше мемлекеттер:

      2007 жылғы 6 қазандағы Бірыңғай кеден аумағын құру және Кеден одағын қалыптастыру туралы шартты;

      2009 жылғы 27 қарашадағы Кеден одағының Кеден кодексі туралы шартты;

      ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық кеңесінің (Кеден одағының Жоғары органы) шешімдерін негізге ала отырып,

      кеден ісі саласындағы ынтымақтастық арқылы достық қатынастарды дамытуға ниет білдіре отырып,

      ЕурАзЭҚ шеңберінде Кеден одағының (бұдан әрі - Кеден одағы) бірыңғай кедендік аумағында кеден қызметтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге ниет білдіре отырып,

      Кеден қызметтерінің өкілдіктері қызметкерлерінің болуы мен өзара іс-қимылының құқықтық негіздерін құруға ұмтыла отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Осы Келісімнің мақсаты үшін қолданылатын терминдер мынаны білдіреді:

      "Тараптардың кеден қызметтері" - Тараптардың кеден ісі саласындағы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдары;

      "Кеден қызметінің өкілдігі" - Тараптың кеден қызметінің басқа Тарап аумағында әрекет ететін уәкілетті ұйымдық бөлімшесі;

      "Өкілдік қызметкерлері" - Кеден қызметінің өкілдігіне жұмыс істеу үшін жіберілген және осы Келісімнің 3-бабына сәйкес Кеден қызметінің өкілдігіне жүктелген функцияларды орындауға кіріскен адамдар;

      "Өкілдік қызметкерлерінің отбасы мүшелері" - Өкілдік қызметкерлерінің жұбайлары (зайыптары), балалары, сондай-ақ олармен тұрақты бірге тұратын асырауындағы туыстары.

2-бап

      Тараптар басқа Тараптардың аумағында Кеден қызметтерінің өкілдіктерін құрады.

      Кеден қызметінің өкілдігі заңды тұлғаның құқықтары берілген оқшауланған бөлімше нысанында не Тараптың дипломатиялық өкілдігінің құрамында құрылуы мүмкін.

      Кеден қызметінің өкілдігі осы Кеден қызметінің өкілдігін құрған Тарап заңнамасының негізінде әрекет етеді.

      Кеден қызметінің өкілдігі өзі болатын елдің заңнамасын сақтайды.

      Кеден қызметінің өкілдігін Кеден қызметі өкілдігінің Басшысы басқарады.

      Кеден қызметі өкілдігінің Басшысы өзі болатын елдің кеден қызметі алқасының мүшесі болып табылады.

      Кеден қызметі өкілдігінің өз мөрі және банк шоты болуы мүмкін.

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметі Тараптың кеден қызметінің басшысы бекітетін Ереженің негізінде жүзеге асырылады.

3-бап

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметкерлері Тараптардың кеден қызметтерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында мынадай негізгі функцияларды:

      Кеден одағының кеден заңнамасын орындау мониторингін;

      өз құзыреті шегінде Кеден одағының заңнамасын іске асырудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар дайындауды;

      Кеден одағының кедендік шекарасындағы өткізу пункттерінде кедендік және мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерінің болатын елде жүзеге асырылуын талдауды, оларды біріздендіру мен жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді;

      Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар ағындары (транзиттік тауарлар мен жеке тұлғалардың тауарларын қоса алғанда) туралы деректерді талдауды;.

      болатын елдің кеден қызметі қолданатын кедендік технологияларды зерделеуді және Тараптардың кеден қызметтерін оң тәжірибе туралы хабардар етуді;

      Тараптардың кеден қызметтері арасында ақпарат алмасуға қатысуды жүзеге асырады.

4-бап

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметкерлері өздеріне жүктелген функциялардың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында өз құзыреті шеңберінде:

      Тараптардың кеден қызметтерінде, Кеден одағының Комиссиясында, кеден ісі саласындағы халықаралық ұйымдарда, ЕурАзЭҚ және ТМД кеңістігінде ықпалдасуды басқару органдарында кеден қызметінің мүдделерін білдіруге;

      Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағында кедендік бақылаудың тиімділігін арттыру және кедендік инфрақұрылымды дамыту мәселелері бойынша болатын елдің кеден қызметімен өзара іс-қимыл жасауға;

      болатын елдегі кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен проблемалық жағдайларды анықтау және оларды жою бойынша өзара іс-қимыл жасауға;

      Кеден одағының кедендік шекарасында шекаралық, кедендік және мемлекеттік бақылаудың өзге де түрлерін жүзеге асыратын болатын елдің атқарушылық билігінің мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасауға;

      Тараптардың өзге де мемлекеттік билік органдарымен өзара іс-қимыл жасауға;

      бірлескен ақпараттық кедендік технологиялардың іске асырылуына қатысуға;

      құқық қорғау қызметінің мәселелері бойынша халықаралық ақпарат алмасуды жүзеге асыруға қатысуға және Тараптардың кеден қызметтерінің құқық қорғау бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасауға құқылы.

5-бап

      Кеден қызметінің өкілдіктерін оқшауланған бөлімшелер нысанында құру кезінде осы Өкілдіктердің басшылары мен басшыларының орынбасарларына, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне болатын елде шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің дипломатиялық персоналының мүшелеріне берілетін басымдықтар мен иммунитеттер беріледі.

      Кеден қызметтері өкілдігінің басшысы мен басшысы орынбасарының тиісті штат бірліктері Тараптың дипломатиялық өкілдігінің (сыртқы істер министрлігінің) құрамына кіреді (беріледі, тіркеледі).

      Кеден қызметі өкілдігінің қызметтік үй-жайларына, ресми хат-хабарларына, мұрағаттары мен құжаттарына қол сұғылмайды.

      Кеден қызметтерінің өкілдіктерін қаржыландыруды кеден қызметі өзіне тиесілі Тарап жүзеге асырады.

      Тараптар Кеден қызметінің өкілдігін өтеусіз, тепе-тең негізде қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз ету жөнінде міндеттемелер қабылдайды.

6-бап

      Кеден қызметінің өкілдігі өзі болатын елдің кеден қызметі тұрған жерде орналасады.

      Тараптардың кеден қызметтерінің келісуі бойынша Кеден қызметі өкілдігінің қызметкерлері өздері болатын елдің өзге де жерлерінде орналасуы мүмкін.

      Кеден қызметі өкілдігінің құрамын, санын және құрылымын болатын елдің кеден қызметімен келісу бойынша оны құрған Тараптың кеден қызметі айқындайды.

      Кеден қызметінің өкілдігі қызметкерлерінің кеден органдарына, сондай-ақ болатын елдің Кеден одағының кедендік шекарасындағы өткізу пункттеріне келіп кету тәртібі болатын елдің кеден қызметі қызметкерлерінің көрсетілген объектілерге келіп кету тәртібіне ұқсас.

      Кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз етуге байланысты жекелеген мәселелер Кеден қызметінің өкілдігін құрған Тараптың және болатын елдің келісімі бойынша шешілуі мүмкін.

7-бап

      Кеден қызметінің өкілдігі қызмет көрсетудің нақты түрлері үшін төлемді білдіретін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерден басқа, болатын елдің барлық деңгейдегі бюджеттеріне енгізуге жататын салықтың барлық түрлерінен және басқа да міндетті төлемдерден босатылады.

8-бап

      Әрбір Тарап Кеден қызметтері өкілдіктері қызметкерлерінің жеке басын, көлік құралдарын басқару құқығын куәландыратын құжаттарының, сондай-ақ қызметтік құжаттарының күші бар деп таниды.

      Болатын елдің кеден қызметі Кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметкерлерін олардың мәртебесін растайтын қызметтік құжаттармен қамтамасыз етеді.

9-бап

      Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімге жекелеген хаттамалармен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

10-бап

      Осы Келісімді түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты Тараптар арасындағы даулар консультациялар мен келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.

      Егер Тараптар дауды Тараптардың бірі консультациялар мен келіссөздер жүргізу туралы басқа Тараптарға жіберген ресми жазбаша өтініш келіп түскен күннен бастап алты айдың ішінде реттемесе, Тараптардың кез келгені бұл дауды Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Сотына қарауға береді.

11-бап

      Осы Келісім қол қойылған күннен бастап уақытша қолданылады және ратификациялауға жатады.

      Осы Келісім Тараптардың осы Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарламаны депозитарийдің дипломатиялық арналар арқылы алған күнінен бастап күшіне енеді.

      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды.

      Осы Келісімнің түпнұсқа данасы әрбір Тарапқа оның расталған көшірмесін жіберетін Кеден одағының Комиссиясында сақталады.

Беларусь

Қазақстан Ресей Федерациясы

Республикасы

Республикасы үшін

үшін

үшін


      Осы мәтіннің 2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында Беларусь Республикасы үшін — Беларусь Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С.Н.Румас;

      Қазақстан Республикасы үшін - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары Ө.К.Шөкеев;

      Ресей Федерациясы үшін - Ресей Федерациясының Үкіметі Төрағасының Бірінші орынбасары И.И.Шувалов

      қол қойған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісім көшірмесінің толық және түпнұсқасы болып табылатынын куәландырамын.

      Түпнұсқа данасы Кеден одағының Комиссиясында сақталуда.

  Барлығы тігілген, қолымен
және мөрмен бекітілген
5 парақта.
 

Кеден одағының комиссиясы


Хатшылығының Құқықтық


Департаменті директорының орынбасары

М.И. Халимов


      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында қол қойылған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімнің қазақ тіліне аудармасы дұрыс екендігін растаймын.

Қазақстан Республикасы


Қаржы министрлігі Мемлекеттік


тілді дамыту және редакциялау


Басқармасының бастығы

Б.Ахметжанова


      2011 жылғы 22 маусымда Мәскеу қаласында қол қойылған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімнің куәландырылған көшірмесінің куәландырылған көшірмесі екендігін растаймын.

Қазақстан Республикасының


Сыртқы істер министрлігі


Халықаралық құқық


департаментінің кеңесшісі

Б. Мәшіков


О ратификации Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества

Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 58-V.

      Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, совершенное в Москве 22 июня 2011 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ


СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам
деятельности представительств таможенных служб
государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества (Вступил в силу 8 апреля 2013 года - Бюллетень международных договоров РК 2013 г., № 3, ст. 29)

      Государства - члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на:

      Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года;

      Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года;

      решениях Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза);

      желая развивать дружественные отношения посредством сотрудничества в области таможенного дела;

      желая обеспечить взаимодействие таможенных служб на единой таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз);

      стремясь создать правовые основания пребывания и взаимодействия сотрудников представительств таможенных служб,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Для целей настоящего Соглашения применяемые термины означают:

      "таможенные службы Сторон" - государственные органы Сторон, уполномоченные в области таможенного дела;

      "Представительство таможенной службы" - уполномоченное организационное подразделение таможенной службы Стороны, действующее на территории другой Стороны;

      "сотрудники Представительства" - лица, направленные для работы в Представительство таможенной службы и приступившие к исполнению функций, возложенных на Представительство таможенной службы в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения;

      "члены семей сотрудников Представительства" - супруги, дети, а также постоянно совместно проживающие с сотрудниками Представительства, находящиеся на их иждивении родственники.

Статья 2

      Стороны учреждают на территории других Сторон Представительства таможенных служб.

      Представительство таможенной службы может образовываться в форме обособленного подразделения, наделенного правами юридического лица, либо в составе дипломатического представительства Стороны.

      Представительство таможенной службы действует на основе законодательства Стороны, учредившей данное Представительство таможенной службы.

      Представительство таможенной службы соблюдает законодательство страны пребывания.

      Представительство таможенной службы возглавляет Руководитель Представительства таможенной службы.

      Руководитель Представительства таможенной службы является членом коллегии таможенной службы страны пребывания.

      Представительство таможенной службы может иметь свою печать и банковский счет.

      Деятельность Представительства таможенной службы осуществляется на основании Положения, утверждаемого руководителем таможенной службы Стороны.

Статья 3

      Сотрудники Представительства таможенной службы в целях обеспечения взаимодействия таможенных служб Сторон осуществляют следующие основные функции:

      мониторинг исполнения таможенного законодательства Таможенного союза;

      подготовка предложений по повышению эффективности реализации законодательства Таможенного союза в пределах своей компетенции;

      анализ осуществления в стране пребывания таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе Таможенного союза, выработка предложений по их унификации и совершенствованию;

      анализ данных о товаропотоках, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (включая транзитные товары и товары физических лиц);

      изучение таможенных технологий, применяемых таможенной службой страны пребывания, и информирование таможенных служб Сторон о положительном опыте;

      участие в информационном обмене между таможенными службами Сторон.

Статья 4

      Сотрудники Представительства таможенной службы в целях обеспечения исполнения возложенных на них функций в рамках своей компетенции вправе:

      представлять интересы таможенной службы в таможенных службах Сторон, Комиссии Таможенного союза, международных организациях в области таможенного дела, органах управления интеграцией на пространстве ЕврАзЭС и СНГ;

      взаимодействовать с таможенной службой страны пребывания по вопросам повышения эффективности таможенного контроля на единой таможенной территории Таможенного союза и развития таможенной инфраструктуры;

      взаимодействовать с должностными лицами таможенных органов страны пребывания по выявлению и устранению проблемных ситуаций;

      взаимодействовать с государственными органами исполнительной власти страны пребывания, осуществляющими пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля на таможенной границе Таможенного союза;

      взаимодействовать с иными органами государственной власти Сторон;

      участвовать в реализации совместных информационных таможенных технологий;

      участвовать в осуществлении международного обмена информацией по вопросам правоохранительной деятельности и взаимодействовать с правоохранительными подразделениями таможенных служб Сторон.

Статья 5

      При создании Представительств таможенных служб в форме обособленных подразделений руководители и заместители руководителей данных Представительств, а также члены их семей наделяются в стране пребывания теми же привилегиями и иммунитетами, что и члены дипломатического персонала иностранных дипломатических представительств.

      Соответствующие штатные единицы руководителя и заместителя руководителя Представительства таможенных служб включаются (передаются, прикрепляются) в состав дипломатического представительства (министерства иностранных дел) Стороны.

      Служебные помещения, официальная корреспонденция, архивы и документы Представительства таможенной службы неприкосновенны.

      Финансирование Представительств таможенных служб осуществляется Стороной, таможенную службу которой они представляют.

      Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению Представительства таможенной службы на безвозмездной, паритетной основе служебными помещениями.

Статья 6

      Представительство таможенной службы располагается по месту нахождения таможенной службы страны пребывания.

      По согласованию таможенных служб Сторон сотрудники Представительства таможенной службы могут размещаться в иных местах в стране пребывания.

      Состав, численность и структура Представительства таможенной службы определяются таможенной службой учредившей его Стороны по согласованию с таможенной службой страны пребывания.

      Порядок посещения сотрудниками Представительства таможенной службы таможенных органов, а также пунктов пропуска страны пребывания на таможенной границе Таможенного союза аналогичен порядку посещения указанных объектов сотрудниками таможенной службы страны пребывания.

      Отдельные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Представительств таможенных служб, могут решаться по согласованию Стороны, учредившей Представительство таможенной службы, и страны пребывания.

Статья 7

      Представительство таможенной службы освобождается от всех видов налогов и других обязательных платежей, подлежащих внесению в бюджеты всех уровней страны пребывания, кроме таких налогов и других обязательных платежей, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

Статья 8

      Каждая Сторона признает имеющими силу документы, удостоверяющие личность, право управления транспортными средствами, а также служебные документы сотрудников Представительств таможенных служб.

      Таможенная служба страны пребывания обеспечивает сотрудников Представительств таможенных служб служебными документами, подтверждающими их статус.

Статья 9

      По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 10

      Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.

      Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной одной из Сторон другим Сторонам, любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

Статья 11

      Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и подлежит ратификации.

      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

      Совершено в городе Москве 22 июня 2011 года в единственном подлинном экземпляре на русском языке.

      Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии Таможенного союза, которая направит каждой Стороне его заверенную копию.


За Республику
Беларусь

За Республику Казахстан

За Российскую Федерацию


      Настоящим удостоверяю, что данный текст является полной и аутентичной копией Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, подписанного 22 июня 2011 года в г.Москве:

      за Республику Беларусь - Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь С.Н. Румасом;

      за Республику Казахстан - Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан У.Е. Шукеевым;

      за Российскую Федерацию - Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым.

      Подлинный экземпляр хранится в Комиссии Таможенного союза.

Заместитель директора Правового


департамента Секретариата


Комиссии Таможенного союза

М.И. Халимов