Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әртүрлі заңнамалық актілердің құқық нормалары арасындағы қайшылықтарды, олқылықтарды, коллизияларды және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды жою мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 шілдедегі № 121-V Конституциялық Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы» 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 10, 232-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат; 2012 ж., № 1, 2-құжат):
      1) 3-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тиіспеушілік Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне – Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне жеке меншік құқығымен тиесілі барлық мүлікке, сондай-ақ олар пайдаланатын тұрғын және қызметтік үй-жайларға, қызметтік көлікке, байланыс құралдарына, хат-хабарларға, оларға тиесілі құжаттарға қолданылады. Тиіспеушілік Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының қорына тиесілі мүлікке де қолданылады.
      Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне – Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне жеке меншік құқығымен тиесілі мүлікке, сондай-ақ оның қорының мүлкіне қандай да бір шектеу қойылмайды.»;
      2) 4-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының республикалық бюджет қаражаты есебінен ұсталатын Кеңсесінің құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы белгілейді. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Кеңсесінің қызметкерлеріне мемлекеттік қызмет туралы заңнама қолданылады.
      Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесін орналастыру үшін ұйымдастыру техникасымен (оның ішінде жалпы желіге де, барлық қолда бар құқықтық базалар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелерге де қосылған жеке компьютерлермен, көшіру-көбейту техникасымен, факсимильді байланыс аппараттарымен), байланыс құралдарымен, оның ішінде үкіметтік байланыспен, қажетті офистік жиһазбен жабдықталған жеке қызметтік үй-жай беріледі, сондай-ақ ол көліктік қызмет көрсетумен қамтамасыз етіледі.»;
      3) 9-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының жеке кітапханасы мен жеке мұрағаты ұлттық игілік болып табылады және мемлекет меншігінде болады.».
      2. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнындағы 43-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «43-бап. Заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктері, сондай-ақ заңды тұлғаның (мемлекеттік мекеменің) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері»;
      2) 43-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «43-бап. Заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктері, сондай-ақ заңды тұлғаның (мемлекеттік мекеменің) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері
      1. Заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi филиал болып табылады.
      2. Заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және заңды тұлғаның мүдделерiн қорғауды және өкілдігін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мәмiлелер мен өзге де құқықтық іс-әрекеттер жасайтын оқшауланған бөлiмшесi өкiлдiк болып табылады.
      3. Филиалдар мен өкiлдiктер заңды тұлға болып табылмайды. Оларға мүліктi өздерiн құрған заңды тұлға бередi және олар бекiткен ережелер негiзiнде жұмыс iстейдi.
      4. Заңды тұлға (мемлекеттік мекеме) функцияларының бір бөлігін орындайтын, өзінің орналасқан жері бойынша стационарлық жұмыс орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған бөлімше заңды тұлғаның (мемлекеттік мекеменің) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып танылады. Жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, ол стационарлық жұмыс орны болып есептеледі.
      Заңды тұлғаның (мемлекеттік мекеменің) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі заңдарда тікелей көзделген жағдайларда құрылады.
      5. Қоғамдық бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары қоғамдық бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланады.
      Дiни бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары дiни бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланады не тағайындалады.
      Өзгеше нысандағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң басшыларын заңды тұлғаның уәкiлетті органы тағайындайды және олар соның сенiмхаты негiзiнде жұмыс iстейдi.»;
      3) 167-баптың 4-тармағындағы «ауыл (село)» деген сөздер «ауыл» деген сөзбен ауыстырылсын.
      3. 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 15-16, 211-құжат; 1998 ж., № 16, 219-құжат; № 17-18, 225-құжат; 1999 ж., № 20, 721-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 10, 106-құжат; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 15, 137-құжат; № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 21-22, 87-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 72-құжат; № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 4, 33-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 71, 73, 75-құжаттар; № 17, 82, 83-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 11, 59-құжат; № 15, 71-құжат; № 20-21, 119-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 19, 28-құжаттар; № 19, 145-құжат; № 20, 158-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13-құжат; № 3, 26, 27-құжаттар; № 4, 30-құжат; № 5, 35, 36-құжаттар; № 10, 77-құжат; № 12, 84-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 4, 21-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 338-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «338-1-бап. Төтенше жағдай режимін бұзу»;
      2) 96-бапта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «Кісі өлтіру» деген сөздер «Адам өлтіру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «Кісі өлтіру» деген сөздер «Адам өлтіру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      ж) және о) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «ж) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;»;
      «о) кәмелетке толмағандығы белгілі баланы өлтіру;»;
      мынадай мазмұндағы п) тармағымен толықтырылсын:
      «п) ұйымдасқан топпен адам өлтіру – »;
      3) 241-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Билік өкiлдерiнiң заңды талаптарына белсене бағынбауға және жаппай тәртiпсiздiкке шақыру, сол сияқты азаматтарға зорлық-зомбылық жасауға шақыру –
      айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға не жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не алты жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      4) мынадай мазмұндағы 338-1-баппен толықтырылсын:
      «338-1-бап. Төтенше жағдай режимін бұзу
      1. Ауыр зардаптарға әкеп соқтырған, төтенше жағдай кезінде қолданылатын шаралар мен уақытша шектеулерді бұзу, сол сияқты жергілікті жер комендантының заңды бұйрықтары мен өкімдерін орындамау –
      айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Нақ сол әрекеттерді:
      а) лауазымды адам;
      б) алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе ұйымдасқан топ жасаса –
      үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып не онсыз, үш жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.».
      4. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 23, 335-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139-құжат; № 24, 153, 154, 156-құжаттар; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 21-22, 87-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 12, 72-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 15-16, 62, 63-құжаттар; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 15-16, 71, 73-құжаттар; № 17, 81, 83-құжаттар; № 23, 113, 115-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 11, 59-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 20-21, 119-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 19, 28-құжаттар; № 19, 145-құжат; № 20, 158-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 44-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 93-құжат; 2013 ж., № 2, 10, 13-құжаттар; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 37-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 13) тармақпен толықтырылсын:
      «13) Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі әрекетті қылмыс ретінде саралау соған байланысты болатын осы қылмыстық іс бойынша қолдануға жататын заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп таныған жағдайда.»;
      2) 39-баптың бірінші бөлігіндегі «1, 2, 5, 7, 8-тармақтарында» деген сөздер «1), 2), 5), 7), 8) және 13) тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 50-баптың 1-1-бөлігінің екінші абзацындағы «сот іс бойынша іс жүргізуді толықтай немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұруға құқылы» деген сөздер «сот қорғаушы тараптың өтінішхаты болған кезде іс бойынша іс жүргізуді толықтай немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұруға міндетті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 58-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қарауды судья жеке-дара жүзеге асырады, ал Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 96 (екінші бөлігінің п) тармағында), 162 (төртінші бөлігінде), 165166-1167171233 (төртінші бөлігінде), 235-1 (бесінші бөлігінде), 250 (төртінші бөлігінде), 259 (төртінші бөлігінде), 260 (төртінші бөлігінде), 261 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істерді қоспағанда, жасалғаны үшін қылмыстық заңда өлiм жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстар туралы істерді қарау айыпталушының өтінішхаты бойынша бір судьяның және он алқабидің құрамында жүзеге асырылады.»;
      5) 137-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «137-бап. Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандарды қамауда ұстау тәртiбi
      Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандар уақытша ұстау изоляторларында ұсталады. Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған әскери қызметшiлер және жазасын бас бостандығынан айыру түрiнде өтеп жүрген адамдар да тиiсiнше гауптвахталарда және бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны орындайтын қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде ұсталуы мүмкiн. Осы Кодекстiң 65-бабының үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларда қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандар анықтау органының бастығы айқындайтын арнайы ыңғайластырылған үй-жайларда ұсталады. Төтенше жағдай режимі кезінде қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандар жергілікті жердің коменданты айқындайтын, осы мақсаттар үшін ыңғайластырылған үй-жайларда ұсталуы мүмкін. Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған адамдарды қамауда ұстау тәртiбi мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.»;
      6) 192-баптың екінші бөлігіндегі «335 – 338,» деген цифрлар «335 – 338-1,» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      7) 237-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «241-бабында (үшінші бөлік);» деген сөздер алып тасталсын;
      8) 301-баптың 3-1-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-1. Алдын ала тыңдау барысында судья Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 96 (екінші бөлігінің п) тармағында), 162 (төртінші бөлігінде), 165166-1167171233 (төртінші бөлігінде), 235-1 (бесінші бөлігінде), 250 (төртінші бөлігінде),  259(төртінші бөлігінде), 260 (төртінші бөлігінде) 261 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстарды қоспағанда, жасалғаны үшін қылмыстық заңда өлiм жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстарды жасады деп айыпталған сотталушыдан өз ісін алқабилердің қатысуымен қарау туралы оның өтінішхатының бар-жоғын анықтайды.»;
      9) 314-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «4. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі басқа соттың бастамасы бойынша қылмыстық іс бойынша қолдануға жататын заңның немесе өзге де нормативтік құқықтық актінің конституциялық екендігіне тексеру жүргізген жағдайда, төрағалық етуші бұл туралы қорғаушы тарапты хабардар етеді.»;
      10) 367-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі басқа соттың бастамасы бойынша қылмыстық іс бойынша қолдануға жататын заңның немесе өзге де нормативтік құқықтық актінің конституциялық екендігіне тексеру жүргізген жағдайда, судья Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі шешім шығарғанға дейін үкімнің қаулысын кейінге қалдырады.»;
      11) 391-баптың бесінші бөлігіндегі «дау-шарды» деген сөз «дауды (жанжалды)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 543-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «543-бап. Алқабилердің қатысуымен соттың қарауына жататын iстер
      1. Сот Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 96 (екінші бөлігінің п) тармағында), 162 (төртінші бөлігінде), 165166-1167171233 (төртінші бөлігінде), 235-1 (бесінші бөлігінде), 250 (төртінші бөлігінде), 259 (төртінші бөлігінде), 260 (төртінші бөлігінде), 261 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істерді, сондай-ақ көрсетілген әрекеттерді есі дұрыс емес күйінде жасаған не оларды жасағаннан кейін жүйке ауруына ұшыраған адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істерді қоспағанда, жасалғаны үшін қылмыстық заңда өлiм жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстар туралы істерді алқабилердің қатысуымен қарайды.
      2. Егер адам Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бірнеше бабында көзделген қылмыстарды жасады деп айыпталған болса, егер қылмыстардың осындай жиынтығына, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 96 (екінші бөлігінің п) тармағында), 162 (төртінші бөлігінде), 165166-1167171233 (төртінші бөлігінде), 235-1 (бесінші бөлігінде), 250 (төртінші бөлігінде),  259(төртінші бөлігінде), 260 (төртінші бөлігінде), 261 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істерді қоспағанда, жасалғаны үшін қылмыстық заңда өлiм жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстың ең болмағанда біреуі кірсе, айыпталушының өз ісінің сотта алқабилердің қатысуымен қаралуына құқығы бар.
      3. Егер iс бойынша бiрнеше адам айыпталса, оны соттың алқабилердiң қатысуымен қарауы, егер сотталушылардың ең болмағанда бiреуi қылмыстық iстi алқабилердiң қатысуымен қарау туралы өтiнiшхатпен жүгінсе, олардың барлығына қатысты қарау осы бөлiмде көзделген қағидалар бойынша жүргiзiледi.».
      5. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 24, 337-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; № 8, 189-құжат; № 18, 339-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 23-24, 192-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139, 142-құжаттар; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 15-16, 73-құжат; № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 19-құжат; № 19, 145-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат):
      30-баптың 1-тармағындағы «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдың, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      6. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж, № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 23, 179-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 93-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 317-16-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «317-16-бап. Шығарып жіберу туралы сот актісін орындауды тоқтата тұру»;
      2) бүкіл мәтін бойынша «дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісім», «дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен», «дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімін», «дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді», «дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімнің», «медиация тәртібімен дауды реттеу туралы келісім» деген сөздер тиісінше «дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім», «дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен», «дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімін», «дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді», «дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімнің», «дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 46-баптың екінші бөлігіндегі «және прокурорды» деген сөздер «, сондай-ақ олардың заңды өкілдерінің өтінішхаты бойынша прокурорды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 170-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) тараптардың кәсіби медиаторлар ұйымдарының медиация рәсімінің тәртібі мен қағидаттарының түсіндірмесін алуын қамтамасыз етеді;»;
      5) 250-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер тараптар өздерінің сот отырысында болмауының дәлелді себептерін растайтын дәлелдемелер ұсынса, сот осы Кодекстің 249-бабының 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша қуынушының немесе жауапкердің өтінішхаты бойынша арызды қараусыз қалдыру туралы өз ұйғарымының күшін жояды. Сот арызды қараусыз қалдыру туралы ұйғарымның күшін жою туралы өтінішхатты ол сотқа келіп түскен кезден бастап он күн ішінде өтінішхатпен жүгінген адамның қатысуымен сот отырысында қарайды.»;
      6) мынадай мазмұндағы 317-16-баппен толықтырылсын:
      «317-16-бап. Шығарып жіберу туралы сот актісін орындауды
                   тоқтата тұру
      Сот көрсеткен, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасының аумағынан кетуге тиіс болатын мерзімге дейін шағым немесе наразылық келіп түскен жағдайда, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы сот шешімі шағымды немесе наразылықты қарағанға дейін тоқтатыла тұрады.»;
      7) 344-бапта:
      төртінші бөліктің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) ұйғарымның күшiн толықтай немесе бiр бөлiгiнде жою және мәселені мәні бойынша шешу;»;
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Істі одан әрі жылжыту мүмкіндігіне кедергі келтіретін ұйғарымдарды қоспағанда, апелляциялық сатының жеке шағым, наразылық бойынша шығарылған ұйғарымы шағымдануға, наразылық келтіруге жатпайды және ол шығарылғаннан кейін дереу заңды күшіне енеді.»;
      8) 383-3-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Азаматтық істі Қазақстан Республикасының Бас прокуроры не оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар кассациялық тәртіппен тексеру үшін тиісті соттан талап ете алады. Сот прокурордың істі талап ету туралы сұрау салуын ол сотқа келіп түскен күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кешіктірмей және заңды күшіне енген сот актілерін орындау үшін іс жүргізу әрекеттері орындалғаннан кейін ғана орындайды. Сұрау салулар байланыс арналарын пайдалану арқылы жіберілуі мүмкін.
      Істі талап еткен жағдайда кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхатты прокурор іс прокуратураға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарауға тиіс.».
      7. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжат; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 115, 116-құжаттар; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 17, 136-құжат; № 19, 145-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11, 13, 14, 16-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 26, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35, 36-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84, 85-құжаттар; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 93, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 10, 11, 13-құжаттар; № 4, 21-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      мынадай мазмұндағы 131-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «131-1-бап. Егістіктерді, шөмелелерді таптау, ауыл шаруашылығы дақылдарының алқапта жиналған астығын бүлдіру немесе жою, екпелерді зақымдау»;
      206-2, 358, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431 және 438-1-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «206-2-бап. Қаржылық бақылау шараларын бұзу»;
      «358-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы»;
      «421-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кеден аумағынан тыс жерлерге әкетпеу не осы аумаққа қайтармау»;
      «424-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулердi қолдану тәртiбiн сақтамау
      425-бап. Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды өткiзу тәртібін бұза отырып, тауарларды Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзуi»;
      «426-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы кедендік бақылауға соқпай өткiзу
      427-бап. Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендік бақылаудан жасыру
      428-бап. Құжаттарды немесе сәйкестендіру құралдарын алдап пайдалана отырып, тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзу»;
      «430-бап. Кеден одағының кедендік аумағына кеден қағидаларын бұза отырып әкелiнген тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып алу, пайдалану немесе оларға билiк ету
      431-бап. Пайдалануға және (немесе) билік етуге шек қойылған тауарларды, сондай-ақ шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлік құралдарын пайдалану және (немесе) оларға билiк ету тәртiбiн бұзу»;
      «438-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы талаптарын орындамау»;
      532-баптың тақырыбы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 554-2-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «554-2-бап. Мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган»;
      2) 69-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жеке тұлға әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ салық салу, кеден ісі саласында, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, табиғи монополиялар туралы заңнамасы мен монополияға қарсы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бiр жыл өткен соң әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды, ал заңды тұлға (оның iшiнде дара кәсiпкер) әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған күннен бастап үш жыл өткен соң, ал салық салу, кеден ісі саласында, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру, табиғи монополиялар туралы заңнамасы мен монополияға қарсы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бес жыл өткен соң әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.
      3. Созылып кеткен әкiмшiлiк құқық бұзушылық кезiнде, сондай-ақ бюджеттік қатынастар саласында қоғамның және мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне қол сұғылатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екi ай өткен соң әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.
      Қаржы саласында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған күннен бастап бес жылдан кешiктiрiлмей әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жатады, бiрақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екi ай өткен соң әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылмайды.»;
      3) 122-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «122-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
      1. Жер қойнауын заңсыз пайдалану, жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын мәмiлелер жасасу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлік, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралдары мен заттары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлік, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралдары мен заттары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз елуден екі жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      4) мынадай мазмұндағы 131-1-баппен толықтырылсын:
      «131-1-бап. Егістіктерді, шөмелелерді таптау, ауыл
                  шаруашылығы дақылдарының алқапта жиналған
                  астығын бүлдіру немесе жою, екпелерді зақымдау
      1. Ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан ауыл шаруашылығы ұйымдарының, шаруа немесе фермер қожалықтарының, жеке қосалқы шаруашылықтардың егістіктерін, шөмелелерін мал немесе құс жайып таптау, ауыл шаруашылығы дақылдарының алқапта жиналған астығын бүлдіру немесе жою не екпелерін зақымдау –
      азаматтарға – айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол іс-әрекеттер –
      азаматтарға – айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жетпістен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      5) 147-11-бап мынадай мазмұндағы сегізінші және тоғызыншы бөліктермен толықтырылсын:
      «8. Газ желісі ұйымдарын аккредиттеу қағидаларын бұзу –
      аккредиттеу туралы куәліктің қолданысын тоқтата тұрып, орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Өтініш берушінің аккредиттеу туралы куәлікті алған кезде көрінеу анық емес ақпарат беруі, сол сияқты осы баптың жетінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), сондай-ақ аккредиттеу туралы куәліктің қолданысын тоқтата тұру туралы мерзім өткен соң әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соқтырған аккредиттеу қағидаларын бұзушылықтарды жоймау – аккредиттеу туралы куәліктен айыра отырып, орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      6) 163-баптың бесінші бөлігінің төртінші және бесінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін (қос тотықты көмiртегiмен қанықтырылғанынан басқа) спирт өлшейтін аппараттарсыз және (немесе) есептеуші бақылау аспаптарынсыз не өндіру көлемдері туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді жүзеге асырмайтын спирт өлшейтін аппараттармен және (немесе) есептеуші бақылау аспаптарымен өндіру;
      этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін (қос тотықты көмiртегiмен қанықтырылғанынан басқа) ақаулы, сол сияқты есепке алуда нормативтен тыс ауытқулары бар спирт өлшейтін аппараттармен және (немесе) есептеуші бақылау аспаптарымен өндіру;»;
      7) 167-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-4-бөлікпен толықтырылсын:
      «6-4. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде бiртектi тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрлерін олардың біртекті түрлеріне қарай және (немесе) оларды жеткізу (орындау, көрсету) орнына қарай лоттарға бөлмеу –
      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      ескертуде:
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «алтыншы бөлiкте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын;»;
      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-3-бөлікте – конкурстық комиссия төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссия мүшелерін;»;
      мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      «6-4-бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын түсіну керек.»;
      8) 206-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «206-2-бап. Қаржылық бақылау шараларын бұзу
      1. Мемлекеттік лауазымды атқаратын адамның, мемлекеттік қызметтен теріс себептермен босатылған адамның, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) салық салу объектісі болып табылатын табыстары мен мүлкі туралы декларацияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қасақана табыс етпеуі –
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      9) 208-1-баптың екінші абзацындағы «немесе құқық бұзушылық жасауға септігін тигізген заттар мен құралдар және оны жасау салдарынан алынған мүлік тәркілене отырып, қырық бес тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      10) 209-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жеке тұлғаларға – он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға және шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген сомасының отыз пайызы мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «немесе құқық бұзушылықты жасауға септігін тигізген заттар мен құралдар және оны жасау салдарынан алынған мүлік тәркілене отырып, қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацындағы «немесе құқық бұзушылықты жасауға септігін тигізген заттар мен құралдар және оны жасау салдарынан алынған мүлік тәркілене отырып, қырық бес тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      алтыншы бөліктің екінші абзацындағы «немесе құқық бұзушылықты жасауға септігін тигізген заттар мен құралдар және оны жасау салдарынан алынған мүлік тәркілене отырып, қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      11) 231-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер –
      қызметтiң тиiстi түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетi жүзден тоғыз жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      12) 232-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ғимараттардың, құрылыстардың, олардың бөлiктерiнiң немесе жекелеген конструкциялық элементтерiнiң берiктiгiн, орнықтылығын жоғалтуға әкеп соқтырған, осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген iс-әрекеттердi жасау –
      қызметтiң тиiстi түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден сегiз жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      13) 233-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет –
      лицензиядан айыра отырып және жүргiзiлiп жатқан жұмыстарды тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден алты жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      14) 330-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, осы Кодекстің 55-бабының үшінші бөлігіне сәйкес өздеріне қатысты әкімшілік қамауға алу қолданылмайтын адамдар жасаған іс-әрекеттер –
      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      15) 336-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, осы Кодекстің 55-бабының үшінші бөлігіне сәйкес өздеріне қатысты әкімшілік қамауға алу қолданылмайтын адамдар жасаған іс-әрекеттер –
      бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      16) 358-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «358-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы
      1. Осы бөлiкте көрсетiлген органдар Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес бюджетке аударуға жататын салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомаларын жергiлiктi атқарушы органдардың немесе уәкiлеттi мемлекеттік органдардың аудармауы, уақтылы немесе толық аудармауы –
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық қызметi органдарына табыс ету үшiн Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған мәлiметтердi жергiлiктi атқарушы органдардың және өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың табыс етпеуi, уақтылы, анық немесе толық табыс етпеуі –
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың салықтық бақылау нәтижелері бойынша анықталған және бақылау актісінде көрсетілген бұзушылықтарды жою жөніндегі талаптарды орындамауы –
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi, екiншi және үшінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсiздiк) –
      лауазымды адамдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      17) 362-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер бұл іс-әрекеттерде (әрекетсіздікте) қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, төтенше жағдай жариялануына байланысты мемлекеттiк орган белгiлеген режимдi бұзу немесе талаптарды орындамау, сондай-ақ жергілікті жер комендантының заңды бұйрықтары мен өкімдерін мына бөліктерінде орындамау:»;
      18) 373-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Әкiмшiлiк жаза шаралары қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған не жиналысты, митингiні, шерудi, демонстрацияны ұйымдастырушы жасаған нақ сол iс-әрекеттер –
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.»;
      19) 377-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке куәліксіз немесе жарамсыз жеке куәлікпен не тұрғылықты жері бойынша күнтізбелік он күннен астам мерзімде тiркеуден өтпей тұруы –
      ескерту жасауға немесе бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      20) 396-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Жұмысқа орналасуға арналған рұқсатты алу еңбек қызметін жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылатын жағдайда, шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның осындай рұқсатты алмай Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыруы –
      Қазақстан Республикасының шегінен әкiмшiлiк жолмен шығарып жібере отырып, жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      21) 403 және 405-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «403-бап. Авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері
                жағдайында шаралар қолданбау
      Авария немесе еңсерілмейтін күштiң әсерi жағдайында Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органы белгілеген орынға жеткiзуге қабылданған немесе транзитпен өткізілетін тауарлар мен көлiк құралдарының сақталуын қамтамасыз ету үшiн шаралар қолданбау, олардың қандай да болсын рұқсатсыз пайдаланылуына жол беру, Қазақстан Республикасының жақын маңдағы кеден органына істің мән-жайы, осындай тауарлар мен көлік құралдарының орналасқан жері туралы хабарламау не оларды Қазақстан Республикасының жақын маңдағы кеден органына тасымалдауды немесе осы органның лауазымды адамдарын тауарлар мен көлік құралдарының орналасқан жеріне жеткізуді қамтамасыз етпеу –
      жеке тұлғаларға – айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «405-бап. Тауарларды, көлiк құралдарын және олардың
                құжаттарын Қазақстан Республикасы кеден
                органының рұқсатынсыз беру, жоғалту немесе
                Қазақстан Республикасының кеден органына
                жеткiзбеу
      1. Кедендiк бақылауда тұрған тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз беру, жоғалту немесе Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органы белгілеген орынға жеткiзбеу –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып не онсыз, қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кедендiк бақылауда тұрған тауарлар мен көлiк құралдарының Қазақстан Республикасының кеден органына тапсыру үшін қабылданған кедендiк немесе өзге де құжаттарын жоғалту немесе жеткiзбеу –
      ескерту жасауға не айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Тауарларды, көлiк құралдарын және олардың құжаттарын Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органы белгілеген жеткiзу мерзімін сақтамау –
      ескерту жасауға не айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      22) 410-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген талаптар мен шарттарды бұза отырып, өздеріне қатысты тауарларды шығару туралы шешім қабылданбаған тауарлармен операциялар жүргiзу, олардың жай-күйiн өзгерту, оларды пайдалану және (немесе) оларға билiк ету –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      23) 412414417 және 417-1-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «412-бап. Сәйкестендіру құралдарын өзгерту, алып тастау,
                жою, зақымдау не жоғалту
      Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органы қолданған сәйкестендіру құралдарын қасақана өзгерту, алып тастау, жою, зақымдау не жоғалту –
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «414-бап. Кедендік декларацияны, құжаттар мен
                мәлiметтерді беру мерзiмдерiн бұзу
      Осы Кодекстің 434-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, декларанттың тауарларды кедендік декларациялау кезінде ұсынылатын кедендік декларацияны, құжаттар мен мәлiметтердi Қазақстан Республикасының кеден органына белгiленген мерзiмдерде табыс етпеуі, қылмыс белгiлерi болмаған кезде –
      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «417-бап. Тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн,
                оларды сақтау және олармен операциялар жүргiзу
                тәртiбiн бұзу
      Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген, тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн және оларды сақтау тәртiбiн, кеден қоймасында сақтау мерзiмдерiн, тауарларды бiр қоймадан екiншi қоймаға ауыстыру тәртiбiн бұзу, сол сияқты кеден қоймаларында, уақытша сақтау қоймаларында және еркін қоймаларда тауарлармен операциялар жүргiзу –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      417-1-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзімдерін бұзу
      Осы Кодекстің 414 және 434-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген, тауарларды уақытша сақтау мерзімдерін бұзу –
      жеке тұлғаларға – жиырма бес, дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      24) 421-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «421-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының
                кеден аумағынан тыс жерлерге әкетпеу не осы аумаққа
                қайтармау»;
      бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бұрын әкелiнген және (немесе) аяқталған кезiнде белгiленген мерзiмдерде әкету көзделетiн белгiлi бiр кедендiк рәсiм жүргізуге орналастырылған тауарлар мен көлiк құралдарын, сондай-ақ, егер мұндай әкету мiндеттi болған жағдайларда, Кеден одағының кедендiк аумағынан тыс жерлерге әкетпеу, не бұрын әкетiлген және (немесе) аяқталған кезiнде белгiленген мерзiмдерде керi әкелу көзделетiн белгiлi бiр кедендiк рәсiм жүргізуге орналастырылған тауарлар мен көлiк құралдарын, сондай-ақ, егер мұндай әкелу мiндеттi болған жағдайларда, белгiленген мерзiмдерде Кеден одағының кедендiк аумағына қайтармау – »;
      25) 423424425426427 және 428-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «423-бап. Белгiлi бiр кедендiк рәсiм жүргізуге
                орналастырылған тауарлармен және көлiк құралдарымен
                заңсыз операциялар жүргізу, олардың жай-күйiн
                өзгерту, оларды пайдалану және (немесе) оларға
                билiк ету
      Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарлармен және көлiк құралдарымен олардың кедендiк рәсiмiне сәйкес келмейтiн операциялар жүргізу, олардың жай-күйiн өзгерту, оларды пайдалану және (немесе) оларға билiк ету, сол сияқты есеп жүргiзу және есептiлiктi ұсыну тәртiбiн және Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген өзге де шектеулердi, кедендiк рәсiм талаптары мен шарттарын сақтамау –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      424-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының
               кедендiк шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым
               салулар мен шектеулердi қолдану тәртiбiн сақтамау
      Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленетiн тыйым салулар мен шектеулердi қолдану тәртiбiн бұза отырып, тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзу, қылмыс белгiлерi болмаған кезде –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – он бес, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын дара кәсiпкерлерге, заңды тұлғаларға – отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      425-бап. Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған
               тауарларды өткiзу тәртібін бұза отырып, тауарларды
               Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзуi
      Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке тұлғалардың Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалатын жеке пайдалануға арналған тауарларды өткiзу тәртібін бұза отырып, тауарларды Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзуi, оның iшiнде «Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң кедендiк шекара арқылы өткiзiлетiн жеке пайдалануға арналған тауарлар мен көлiк құралдарын мiндеттi жазбаша декларациялау жөнiндегi талаптарын, сондай-ақ тауарларды иесімен жөнелтілмейтін багажбен өткiзу тәртiбiн сақтамау –
      он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «426-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының
                кедендiк шекарасы арқылы кедендік бақылауға
                соқпай өткiзу
      1. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы кедендік бақылауға соқпай өткiзу, яғни, тауарларды Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткізудің Қазақстан Республикасының кеден органдары айқындаған орындарынан тыс жерлерден немесе көрсетiлген орындарда Қазақстан Республикасының кеден органдарының жұмыс уақытынан тыс кезде өткiзу, қылмыс белгiлерi болмаған кезде –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге тиісті сомаларының сомасынан жүз пайыз мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз пайыз мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет –
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға – айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге тиісті сомаларының сомасынан екі жүз пайыз мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз пайыз мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      427-бап. Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы
               өткiзiлетiн тауарларды кедендік бақылаудан жасыру
      Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн не өткізілген тауарларды кедендік бақылаудан жасыру, оның iшiнде тауарларды табуды қиындататын құпия орындарды не басқа тәсiлдердi пайдалану арқылы жасыру немесе бiр тауарларға басқалардың түрiн беру, қылмыс белгiлерi болмаған кезде –
      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болып табылған тауарлар тәркiлене отырып немесе онсыз, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен заттарды Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жасырып өткiзу үшiн пайдаланылған арнайы әзiрленген құпия орындарымен бірге тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      428-бап. Құжаттарды немесе сәйкестендіру құралдарын
               алдап пайдалана отырып, тауарлар мен көлiк
               құралдарын Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы
               өткiзу
      Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден органына кедендiк мақсаттар үшiн қажеттi құжаттар ретiнде жарамсыз құжаттарды, заңсыз жолмен алынған құжаттарды, анық емес мәлiметтердi қамтитын құжаттарды не басқа тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты құжаттарды ұсыну арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзу, сондай-ақ жасанды сәйкестендiру құралдарын не басқа тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты түпнұсқалық сәйкестендіру құралдарын пайдалану, қылмыс белгiлерi болмаған кезде –
      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      26) 429-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –
      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – жүз, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      27) 430-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «430-бап. Кеден одағының кеден аумағына кеден
                қағидаларын бұза отырып әкелiнген тауарлар
                мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып
                алу, пайдалану немесе оларға билiк ету»;
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кеден одағының кеден аумағына кедендік бақылауға соқпай не осындай бақылаудан жасырып, не құжаттарды немесе сәйкестендiру құралдарын алдап пайдалана отырып әкелiнген не декларацияланбаған немесе анық декларацияланбаған тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып алу, пайдалану немесе оларға билiк ету, сол сияқты кедендік төлемдер және салықтар бөлiгiнде кедендік жеңiлдiктер берiлген, осындай жеңiлдiктер берiлуiмен байланысты мақсаттардан өзге мақсаттарда Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз пайдаланылатын не иелiктен шығарылатын тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау және сатып алу –
      жеке тұлғаларға – айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен отыз беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      28) 431434434-1 және 438-1-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «431-бап. Пайдалануға және (немесе) билік етуге шек
                қойылған тауарларды, сондай-ақ шартты түрде
                шығарылған тауарлар мен көлік құралдарын пайдалану
                және (немесе) оларға билiк ету тәртiбiн бұзу
      Пайдалануға және (немесе) билік етуге шек қойылған тауарларды, сондай-ақ шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделгеннен өзге, оның ішінде оларға байланысты осындай жеңілдіктер берілген мақсаттарда пайдалану және (немесе) оларға билiк ету –
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «434-бап. Кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу
                мерзімдерін бұзу
      Төлеушілердің, оның ішінде кеден өкілі, уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі бар адамдардың кедендік төлемдерді және салықтарды белгіленген мерзімдерде төлемеуі, сол сияқты шартты түрде шығарылған тауарларды негізгі кедендік декларациялау үшін кедендік алымдарды, кедендік баждарды және салықтарды төлеуден босатудың берілуіне байланысты мақсаттардан өзге мақсаттарда пайдалану кезінде, сондай-ақ кедендік төлемдерді және салықтарды кезең-кезеңмен төлеуді көздейтін кедендік рәсімдерді жүргізуге тауарларды мәлімдеу кезінде кедендік декларацияны беру мерзімдері бұзылған жағдайда төлемеуі, қылмыс белгілері болмаған кезде –
      жеке тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, лауазымды адамдарға – кеден өкілдерінің немесе уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімінен алып тастай отырып, кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге тиісті сомаларының сомасынан отыз, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу пайыз мөлшерінде, бірақ барлық жағдайларда кемінде екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      434-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік
                 төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге
                 тиісті сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу
                 туралы талаптарын орындамау
      Кедендік төлемдерді және салықтарды төлеуді қамтамасыз ету тәсілдері қолданылған кезде төлеуші кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындамаған жағдайларда банктің, сақтандыру ұйымының, кепілгердің Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге тиісті сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу туралы талабын орындамауы –
      дара кәсіпкерлерге, лауазымды адамдарға – отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге тиісті сомаларының сомасынан қырық пайыз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу пайыз мөлшерінде, бірақ, барлық жағдайларда кемінде екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «438-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік
                  тексеру нәтижелері бойынша анықталған
                  бұзушылықтарды жою туралы талаптарын орындамау
      Адамдардың Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы, сол сияқты кедендік төлемдер, салықтар мен өсімпұлдар бойынша берешекті өтеу туралы талаптарын Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген мерзімдерде орындамауы –
      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      29) 532-бап алып тасталсын;
      30) 541-баптың бірінші бөлігінде:
      «95 – 110-1,» деген цифрлар «95 – 110-1, 122,» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «147-11,» деген цифрлар «147-11 (жетiншi және тоғызыншы бөліктерінде),» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «203,» деген цифрлардан кейін «206-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «218-1 (жетінші бөлiгiнде),» деген сөздер алып тасталсын;
      «336 (үшiншi бөлiгiнде),» деген сөздер «336 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде),» деген сөздермен ауыстырылсын;
      31) 543-бапта:
      бірінші бөлік «131,» деген цифрлардан кейін «131-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      екінші бөлікте:
      2) және 4) тармақшалар «131,» деген цифрлардан кейін «131-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      «13) осы Кодекстің 394-бабының бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін – көші-қон полициясының арнаулы атақтары бар қызметкерлері.»;
      32) 554-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстің 123 (екінші бөлігінде), 175 (шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық тұрғыдан қауiптi түрлерiн жүзеге асыратын адамдар жасаған құқық бұзушылықтар бойынша екінші бөлігінде), 220 (бірінші бөлігінде), 240, 240-1, 241 – 246 (бірінші бөлігінде), 247 – 250, 261, 264, 265, 270 – 272, 275 (екінші бөлігінде), 276, 291, 294, 296, 301, 302 (бірінші бөлігінде), 303 (бірінші бөлігінде), 304 (бірінші бөлігінде), 305 (бірінші бөлігінде), 306 (бірінші бөлігінде), 306-1 (бірінші, екінші, төртінші бөліктерінде), 306-3 (бірінші бөлігінде), 357-2 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.»;
      33) мынадай мазмұндағы 554-2-баппен толықтырылсын:
      «554-2-бап. Мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган
      1. Мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган осы Кодекстің 147-11 (бірінші – алтыншы, сегізінші бөліктерінде), 357-2 (бірінші бөлігінде) – баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.
      2. Мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган ведомствосының лауазымды адамдары әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға және әкімшілік жаза қолдануға құқылы.»;
      34) 570-баптың бірінші бөлігіндегі «205 – 208,» деген цифрлар «205 – 206-1, 207, 208,» деген цифрлармен, «218-1 (бірінші – алтыншы, сегізінші бөліктерінде),» деген сөздер «218-1,» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      35) 570-1-баптың бірінші бөлігіндегі «206-2,» деген цифрлар алып тасталсын;
      36) 580-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) егер әкiмшiлiк жауаптылықты белгiлейтiн заңды немесе оның жекелеген ережелерiн немесе әрекеттi әкiмшiлiк құқық бұзушылық ретiнде саралау соған байланысты болатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы осы iсте қолданылуға жататын өзге де нормативтiк құқықтық актiнi Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнің конституциялық емес деп тануы;»;
      37) 584-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Он сегіз жасқа толмаған адам жасаған не жасалуы әкімшілік қамауға алу, сондай-ақ шетелдікті не азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге әкімшілік шығарып жіберу немесе адамға берілген арнайы құқықтан (көлік құралдарын басқару құқығын қоспағанда) айыру түріндегі әкімшілік жазаға әкеп соқтыратын әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау кезінде әкімшілік жауапқа тартылып отырған адамның қатысуы міндетті.»;
      38) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      екінші абзацтағы «336,» деген цифрлар «336 (1-1, үшінші және төртінші бөліктері),» деген сөздермен ауыстырылсын;
      он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның (122, 240-2, 246 (екiншi бөлiгi), 283 (бiрiншi бөлiгi) (бұл бұзушылықтар орман қорына кiрмейтiн аумақтарда жасалған кезде), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 306-1 (үшiншi бөлiгi), 306-3 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 317-1 (химиялық өнiмге қойылатын қауiпсiздiк талаптарын бұзушылықтар бойынша), 356-баптар);»;
      жиырма үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының (231 (екінші бөлігі), 232, 233, 235 (екінші бөлігі), 235-1 (төртінші бөлігі), 237, 278 (бірінші бөлігі), 356, 357-1-баптар);»;
      отыз бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «ішкі бақылау жөніндегі уәкілетті органның (356-бап);»;
      отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші және отыз алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «акцизделетiн өнiм өндiрудi және оның айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдардың (163 (үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы бөліктері), 163-4 (үшінші және төртінші бөліктері), 213 (төртінші – алтыншы бөліктері), 214, 357-1, 357-2-баптар);
      қаржы полициясы органдарының (140 (екінші бөлігі), 143, 143-1, 143-2, 144-1, 145, 146-1, 151, 151-1, 154, 154-1, 155, 155-2, 156, 157, 158-4, 159 (үшінші және төртінші бөліктері), 162, 163 (үшінші және төртінші бөліктері), 176 (бірінші бөлігі), 179 (бірінші және екінші бөліктері), 179-1, 200, 203, 211, 213 (бесінші және алтыншы бөліктері), 214, 217, 275-1, 306-2, 355, 357-1, 357-2 (екінші бөлігі), 357-3, 357-5, 514 – 519, 521, 522, 529, 533 – 535, 537-1-баптар);
      салық қызметi органдарының (154, 155, 156, 157, 163 (үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы бөліктері), 163-4 (үшінші және төртінші бөліктері), 203, 206-2, 208-1, 209, 213 (төртінші – алтыншы бөліктері), 214, 357-1, 357-2, 357-5, 359, 361, 374 (бесiншi, алтыншы, жетінші, сегiзiншi, тоғызыншы бөлiктерi), 533 – 535-баптар);
      кеден органдарының (140 (екінші бөлігі), 400-1, 400-2, 405 (бірінші бөлігі), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 425-1, 426 – 430, 433-баптар), сондай-ақ осы Кодекстің 323 (екінші бөлігі), 357-1, 461 (3-1-бөлігі) – баптарында көзделген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша);»;
      қырық алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «мұнай және газ саласындағы уәкілетті органның (147-11 (жетінші және тоғызыншы бөліктері), 147-12 (екінші және үшінші бөліктері (тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын асырып жіберу бойынша), 356, 357-1, 357-2 (екінші бөлігі)-баптар);»;
      елу бірінші абзацтағы «336,» деген цифрлар «336 (1-1, үшінші және төртінші бөліктері),» деген сөздермен ауыстырылсын;
      39) 650-бап мынадай мазмұндағы 1-2-бөлікпен толықтырылсын:
      «1-2. Өзіне қатысты іс қаралған адамның іс-әрекеттерінде осы Кодекстің басқа бабында немесе 2-бөлімі ерекше бөлімінің бабының бөлігінде көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайда, сот құқық бұзушылықтың саралануын заңның онша қатаң емес әкiмшiлiк жаза көздейтiн бабына немесе бабының бөлігіне өзгертуге құқылы.»;
      40) 654-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлар анықталған кезде, сондай-ақ әкімшілік заңнаманы бұзушылық болған кезде судья жеке қаулы шығарады, ал орган (лауазымды адам) тиісті ұйымға және лауазымды адамдарға оларды жою жөнінде шаралар қолдану туралы ұсыныс енгізеді.».
      8. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «ауыл (село)», «ауылдық (селолық)», «ауылдар (селолар)», «ауылдардың (селолардың)», «ауылдың (селоның)», «ауылда (селода)»,» «Селодағы», «ауылдарды, селолар», «село», «селолық» деген сөздер тиісінше «ауыл», «ауылдық», «ауылдар», «ауылдардың», «ауылдың», «ауылда», «Ауылдағы», «ауылдар», «ауыл», «ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      9. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      90-баптың 7-тармағындағы «ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауылдарда, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      10. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      154-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы «ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауылдардың, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      11. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 6, 45-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 123-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 18-баптың 2) тармақшасындағы «ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 238-баптың 2 және 3-тармақтарындағы «Ауылдық (селолық)» деген сөздер «Ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын.
      12. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «ауылдың (селоның)», «ауылдық (селолық)», «ауылдарда (селоларда)», деген сөздер тиісінше «ауылдың», «ауылдық», «ауылдарда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Төтенше резерв Қазақстан Республикасының аумағында әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою, төтенше жағдайдың құқықтық режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу мақсатында және Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсетуі үшін пайдаланылады.»;
      3) 42-баптың 3-тармағындағы «табиғи және техногендiк сипаттағы» деген сөздер «әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 53-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшаның оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы қызметтi ұйымдастыру;»;
      5) тармақшаның төртінші абзацындағы «табиғи және техногендiк сипаттағы» деген сөздер «әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      13. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16,128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық)», «Селолар (ауылдар)», «ауыл (село), ауылдық (селолық)», «селолар, ауылдар» деген сөздер тиісінше «ауылдардың, ауылдық», «Ауылдар», «ауыл, ауылдық», «ауылдар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 456-баптың кестесінің 2.2. жолы алып тасталсын;
      3) 557-баптың 3-тармағының 9) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға береді.
      Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган салық құпиясын құрайтын мәліметтерге қол жеткізе алатын лауазымды адамдардың тізбесін бекітеді. Ұсынылатын салық құпиясын құрайтын мәліметтердің тізбесін және оларды беру тәртібін мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп уәкілетті орган белгілейді;»;
      «11) мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті мәліметтер бөлігінде халыққа қызмет көрсету орталықтары мен мемлекеттік органдарға береді.
      Ұсынылатын салық құпиясын құрайтын мәліметтердің тізбесін және оларды ұсыну тәртібін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен және осы тармақшада көрсетілген мемлекеттік органдармен бірлесіп уәкілетті орган белгілейді;»;
      4) 598-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық төлеуші (салық агенті) тіркеу есебіне алынған жері бойынша немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы салық органына салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер алу үшін салықтық өтініш беруге құқылы.».
      14. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) апаттар медицинасы - әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың (бұдан әрі – төтенше жағдайлар) медициналық-санитариялық салдарларының алдын алуға және оларды жоюға бағытталған, халық ауруларының алдын алуды және оларды емдеуді, санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, төтенше жағдайларды жоюға қатысушылардың денсаулығын сақтауды және қалпына келтіруді, сондай-ақ авариялық-құтқару қызметтерінің қызметкерлеріне медициналық көмек көрсетуді қамтитын медицина және денсаулық сақтау саласы;»;
      2) 6-баптың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимін енгізу кезінде халыққа медициналық көмек көрсетудің тәртібін, түрлері мен көлемін айқындайды;»;
      3) 9-баптың 2-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимін енгізу кезінде тегін медициналық көмек көрсетуді, дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етеді;»;
      4) 51-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1.Төтенше жағдайлар кезіндегі медициналық көмек - әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде апаттар медицинасы қызметінің медициналық көмек көрсету нысаны.».
      15. 2010 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы» Қазақстан Республикасының Кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дербес деректер және оларды қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      2-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті»;
      мынадай мазмұндағы 221-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «221-1-бап. Кедендік тексеру нәтижелерін ресімдеу және оның нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау»;
      2) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті
      1. Кеден саясаты саласындағы уәкілетті орган Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
      1) Қазақстан Республикасындағы кеден саясатын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді жүзеге асырады;
      2) өз құзыреті шегінде осы Кодексте көзделген нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;
      3) осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Кеден ісі саласындағы уәкілетті орган Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
      1) өз құзыреті шегінде осы Кодексте көзделген нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;
      2) кеден органдарына басшылықты жүзеге асырады;
      3) өзінің құрамына кіретін ведомствоның өкілеттіктерін айқындайды;
      4) ақпараттық жүйелерді, байланыс жүйелерін және деректер беру, кедендік бақылаудың техникалық құралдарының, сондай-ақ ақпаратты қорғау құралдарының жүйелерін әзірлейді және құрады;
      5) кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тізілімге енгізу туралы шешім қабылдайды;
      6) кедендік әкімшілік етуді жүзеге асырады;
      7) тауарлар мен көлік құралдарының Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілуіне кедендік бақылауды жүзеге асырады;
      8) сыртқы экономикалық және кеден ісі саласындағы өзге де қызметке қатысушыларды уақтылы хабардар етуді, оның ішінде Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы уақтылы хабардар етуді тұрақты негізде қамтамасыз етеді;
      9) кедендік статистиканы жүргізеді;
      10) осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      3) 4-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «16-1) Кеден саясаты саласындағы уәкілетті орган – кеден саясатын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;
      50-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «50-1) уәкілетті заңды тұлға – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін және (немесе) кеден органдары ұстаған тауарларды өткізу саласындағы заңды тұлға;»;
      4) 221-баптың 18 – 28-тармақтары алып тасталсын;
      5) мынадай мазмұндағы 221-1-баппен толықтырылсын:
      «221-1-бап. Кедендік тексеру нәтижелерін ресімдеу және
                  оның нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау
      1. Кедендік тексеру аяқталғаннан кейін кеден органының лауазымды адамдары:
      1) тексеру жүргізу орнын, акт жасау күнін;
      2) кеден органының тексеру жүргізген лауазымды адамдарының лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде);
      3) тексерілетін адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) не тұлғаның толық атауын;
      4) тексерілетін тұлғаның тұрған жерін, банктік деректемелерін, сәйкестендіру нөмірін;
      5) тексерілетін тұлғаның басшысы мен кедендік және қаржылық есептілікті жүргізуге, кеден органдары алатын кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуге жауапты лауазымды адамдарының тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде);
      6) алдыңғы тексеру және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылған шаралар туралы мәліметтерді;
      7) тексерілетін тұлға ұсынған құжаттар туралы мәліметтерді;
      8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінің тиісті нормаларына сілтеме жасай отырып, кеден ісі саласында анықталған құқық бұзушылықтардың егжей-тегжейлі сипаттамасын;
      9) тексеру нәтижелері, кедендік тексеру жүргізу кезінде қабылданған шешімдер туралы мәліметтерді;
      10) кедендік тексеру жүргізген кеден органын;
      11) кедендік тексеру нысанын көрсете отырып, кедендік тексеру актісін жасайды.
      2. Кедендік тексерудің нәтижелері бойынша ресімделген, екі данада жасалатын және кедендік тексеруді жүргізген лауазымды адамдар қол қоятын кедендік тексеру актісі жасалған күн кедендік тексеру аяқталған күн болып есептеледі.
      Көшпелі кедендік тексеру актісін кедендік тексеруді жүргізген кеден органының басшысы (оны алмастыратын адам) бекітеді.
      Кедендік тексеру актісінің бірінші данасы кедендік тексерудің материалдарына қоса тігіледі, екінші данасы кедендік тексеру аяқталған күннен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірілмей тексерілетін тұлғаға табыс етіледі немесе табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты почта жөнелтілімімен жіберіледі.
      3. Егер кедендік тексеру аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар анықталмаған болса, тексеру актісінде тиісті жазба жасалады.
      4. Кедендік тексеру актісіне кеден органының лауазымды адамы жүргізген құжаттардың көшірмелері, есеп айырысулар және кедендік тексеру барысында алынған басқа да материалдар қоса тіркеледі.
      5. Тексеру актісі тексеру актілерін арнайы тіркеу журналында тіркеледі, ол нөмірленуге, тігілуге және кеден органының мөрімен бекітілуге тиіс.
      6. Тексерілетін тұлға кедендік тексеру нәтижелерімен келіспеген жағдайда, тексеру актісіне тиісті жазба жазылады.
      7. Кедендік тексеруді жүргізу кезінде оның нәтижелері бойынша Кеден одағының кеден заңнамасын және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар анықталған кезде кеден ісі саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысандар бойынша кедендік төлемдер, салықтар және өсімпұлдар бойынша берешектерді өтеу туралы хабарлама шығарылады және (немесе) бұзушылықтарды жою туралы талап қойылады.
      Хабарлама кедендік тексеру нәтижелері бойынша кедендік төлемдерді, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерге әсер еткен бұзушылықтар анықталған жағдайларда шығарылады.
      Кедендік тексеру барысында анықталған бұзушылықтарды жою туралы талап кедендік тексеру нәтижелері бойынша кедендік төлемдерді, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерге әсер етпейтін бұзушылықтар анықталған жағдайларда қойылады.
      8. Хабарлама осы Кодекстің 160-бабында көзделген тәртіпке сәйкес тексерілетін адамға жіберіледі.
      9. Бұзушылықтарды жою туралы талап тексерілетін тұлғаға кедендік тексеру актісімен бір мезгілде табыс етіледі немесе жолданады.
      Бұзушылықтарды жою туралы талапты орындау мерзімі тексерілетін тұлғаға талап табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімді құрайды.
      10. Тексерілетін тұлғаның тексеру нәтижелеріне осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде шағым жасауға құқығы бар.»;
      6) 240-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кеден органдары ұстаған және осы Кодекстің 238-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген мерзімдерде осы Кодекстің 239-бабында көрсетілген тұлғалар талап етпеген тауарлар уәкілетті заңды тұлғаның өткізуіне жатады, ал осы баптың 3-тармағында белгіленген жағдайларда, мұндай тауарлар жойылуға немесе өзгеше пайдалануға жатады.»;
      7) 479-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) тиісті лауазымдарды атқару үшін денсаулық жағдайына қойылатын арнайы талаптар біліктілік талаптарында белгіленген жағдайларда, лауазымдық өкілеттіктерді орындауға кедергі келтіретін аурулардың жоқ екені туралы медициналық мекеме қорытындысының болуы;».
      16. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 22, 174-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат):
      179-баптың 2 және 3-тармақтарындағы «ауыл (село)», «ауылдық (селолық)», «Ауыл (село)», «ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауыл, «ауылдық», «Ауыл», «ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      17. «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Ішкі әскерлері туралы» 1992 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 11-12, 290-құжат; № 24, 592-құжат; 1993 ж., № 8, 179-құжат; 1995 ж., № 1-2, 17-құжат; № 23, 155-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 20, 257-құжат; № 24, 336-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 155-құжат; 2007 ж., № 15, 107-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 2, 8-құжат):
      1) 12-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Байланыс саласындағы уәкiлеттi орган, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттiк органдары мен мекемелерi әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, төтенше жағдайды енгізу кездерінде Ішкi әскерлердің әскери бөлiмдері мен бөлiмшелері өз мiндеттерiн орындаған кезде оларды басқару үшiн байланыс желілерi мен арналарын тегiн бередi.»;
      2) 26-баптың бірінші бөлігінің 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) жаппай тәртiпсiздiктің жолын кесу кезінде, оның ішінде түзеу мекемелерiнде, тергеу изоляторларында, түрмелерде жолын кесу кезінде, сондай-ақ әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар, төтенше жағдайды енгізу кезінде.».
      18. «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 23, 560-құжат; 1994 ж., № 8, 140-құжат; № 20, 252-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 24, 432-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 23, 923-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат):
      1) 5-баптың екінші бөлігіндегі «ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 6-баптың екінші бөлігіндегі «ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын.
      19. «Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., № 23-24, 507-құжат; 1995 ж., № 23, 146-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 18, 111-құжат; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 8, 44-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат):
      3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-бап. Қалалар мен басқа да елдi мекендердiң санаттары
      Қалалар мен басқа да елдi мекендер мыналарға бөлінеді:
      1) республикалық маңызы бар қалалар, оларға ерекше мемлекеттiк маңызы бар немесе халқының саны бiр миллион адамнан асатын елдi мекендер жатады;
      2) облыстық маңызы бар қалалар, оларға iрi экономикалық және мәдени орталықтар болып табылатын, дамыған өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымы бар және халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекендер жатады;
      3) аудандық маңызы бар қалалар, оларға аумағында өнеркәсiп орындары, коммуналдық шаруашылық, мемлекеттiк тұрғын үй қоры, оқу және мәдени-ағарту, емдеу мен сауда объектiлерiнiң дамыған желісi бар, халқының саны кемiнде 10 мың адам болатын, халқының жалпы санының үштен екiсiнен астамын жұмысшылар, қызметшiлер және олардың отбасы мүшелерi құрайтын елдi мекендер жатады;
      4) кенттер, оларға өнеркәсiп орындарының, құрылыстардың, темiр жол стансаларының және басқа да экономикалық тұрғыдан маңызды объектiлердiң жанындағы, халқының саны кемiнде 3 мың адам болатын, олардың кемiнде үштен екiсiн жұмысшылар, қызметшiлер және олардың отбасы мүшелерi құрайтын елдi мекендер жатады;
      кемiнде 2 мың халқы бар, жыл сайын емделу және демалу үшiн келетiндердің саны кемiнде олардың жартысын құрайтын, емдiк маңызы бар жерлерде орналасқан елдi мекендер де кенттерге теңестiрiледi; оларға қала тұрғындарының жазғы демалыс орындары болып табылатын, ересек халықтың кемiнде 25 пайызы ауыл шаруашылығымен тұрақты түрде айналысатын саяжай кенттері де жатады;
      5) ауыл – халқының саны кемінде 50 адам болатын, олардың кемінде жартысын ауыл, орман және аңшылық шаруашылығымен, бал ара шаруашылығымен, балық аулау мен балық өсіру шаруашылығымен айналысатын қызметкерлер, олардың отбасы мүшелері және денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт мамандары құрайтын елді мекен;
      6) халқының саны 50 адамнан аз шаруа қоныстары мен өзге де қоныстар ең жақын маңдағы елдi мекеннiң құрамына енгiзiледi.».
      20. «Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 447-құжат; 2001 ж., № 23, 309, 321-құжаттар; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 15, 63-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 17-18, 114-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 92, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат):
      1) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «22-бап. Төтенше жағдайлар кезінде көлiк жұмысын ұйымдастыру
      Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған, төтенше жағдай енгізген кезде төтенше жағдайларды және олардың зардаптарын жою үшiн көлiк кәсiпорындарының шарттық қатынастары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның, жергiлiктi атқарушы органның шешiмiмен тоқтатыла тұруы мүмкiн.
      Көлiк кәсiпорындары әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимі кезінде көлік жұмысын ұйымдастыру үшін көлiк құралдарының иелеріне бірінші кезекте қызмет көрсету жөнінде қажетті шаралар қолдануға міндетті.
      Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, төтенше жағдай енгізілген кезде көлiк кәсiпорындарының жұмылдыру дайындығы іс-шараларын, азаматтық қорғаныс және авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз етумен байланысты тасымалдарды жүзеге асыру бойынша шығыстары Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес бюджет қаражатынан өтеледi.
      Көлiк кәсiпорындары дүлей зілзалалар мен авариялардың, сондай-ақ төтенше сипатқа ие өзге де мән-жайлардың зардаптарын жою жөнiнде дереу шаралар қолдануға мiндеттi.»;
      2) мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:
      «22-1-бап. Құқық қорғау органдарына және арнаулы
                 мемлекеттік органдарға көлік беру міндеті
      Жеке және заңды тұлғалар (дипломатиялық иммунитеті бар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінен басқа) құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының оқиғалар, төтенше жағдайлар болған жерлерге бару және шұғыл медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне  жеткізу үшін көлікті пайдалану жөніндегі заңды талаптарын орындауға міндетті.
      Осы бапта көзделген жағдайларда көлік құралдары иелеріне олардың көлігін пайдаланғаны үшін шығыстар, сондай-ақ келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі.».
      21. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж.,№ 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат):
      1) 5-баптың 4-тармағындағы «олардың әскери қызметшiлерiнiң және қызметкерлерінің» деген сөздер «олардың қызметкерлерінің, әскери қызметшiлерiнiң және жұмыскерлерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының жүйесi
      Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiк органдарының бiрыңғай жүйесiн Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi (бұдан әрi – Ұлттық қауiпсiздiк комитетi), оның ведомстволары, ұлттық қауiпсiздiктiң аумақтық және өзге де органдары, арнаулы мақсаттағы бөлiмшелер, оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелерi және басқа да ведомстволық бағыныстағы ұйымдар құрайды.
      Ұлттық қауіпсіздік комитеті, оның ведомстволары, ұлттық қауіпсіздіктің аумақтық және өзге де органдары өздері тұрған жерден тыс жерлерде уәкілетті органда есептік тіркелуге жатпайтын өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелер құра алады.
      Өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелер осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген ұлттық қауіпсіздік органдары функцияларының бір бөлігін орындайды.»;
      3) 17-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі «Арнаулы мемлекеттік органдар туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      22. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; 2003 г., № 11, 67-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 18, 143-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат):
      29-баптың 2-тармағындағы «, селода» деген сөз алып тастылсын.
      23. «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы» 1996 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 273-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 г., № 10, 54-құжат; № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2008 ж., № 13-14, 54-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 2, 25-құжат; № 11, 102-құжат; № 12,  111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат):
      19-баптың 4-тармағының 4) тармақшасындағы «ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын.
      24. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; 1999 ж., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж, № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 17, 101-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 10, 86-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 2-баптың 44-1) тармақшасындағы «оны» деген сөз «арнаулы мемлекеттік органдардың тұрғын үй қорынан оны» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 101-1-бапта:
      4-тармақтағы «не қызметтік тұрғын үйге теңестірілген тұрғын жаймен» деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақтағы «Әскери қызмет өтілі» деген сөздер «Әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы қызмет өтілі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 101-3-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы Заңның 101-4-бабының 1)3)4)5) және  7)тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алатын тұрғын үйді жалдау ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемені арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлері орындамаған жағдайларды қоспағанда, олар тұрғын үйге мұқтаждар мәртебесінен айырылған;»;
      4) 101-6-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) тұрғын үйге мұқтаж мәртебесінен айырылған, сондай-ақ осы Заңның 101-4-бабының 1)3)4)5) және 7) тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алатын тұрғын үйді жалдау ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемелерді орындаған кезде бұл туралы қызмет өткеріп жатқан арнаулы мемлекеттік органды тұрғын үйге мұқтаж мәртебесінен айырылған және осы міндеттемелер орындалған күннен бастап он күннен аспайтын мерзімде хабардар етуге;»;
      5) 101-8-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің қаза табуы (қайтыс болуы):
      1) өзiне-өзi қол жұмсауға жеткiзетін жағдайларды қоспағанда, өзiне-өзi қол жұмсауы салдарынан;
      2) қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде;
      3) алкогольдік, есiрткiлік, психотроптық, уытқұмарлық масаң күйде болуын туындататын заттарды (оларға ұқсас заттарды) тұтыну салдарынан;
      4) бiржолғы өтемақы алу немесе қызметтен жалтару мақсатымен өзiне қасақана қандай да бiр дене зақымын келтіру (дене мүшесiн зақымдау) немесе өз денсаулығына өзге де зиян келтiру салдарынан;
      5) қызмет өткеру туралы келісімшарт талабын бұзған қызметкердің іс-әрекеттері салдарынан болғаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен дәлелденсе, бiржолғы өтемақы төленбейдi.».
      25. «Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы» 1997 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 87-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 15, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат):
      7879 және 80-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «78-бап
      Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы – Қазақстан Республикасының аумағында жай және аударым коммерциялық вексельдерiн шығаруға, вексельдер, оның iшiнде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде шығарылғандары бойынша талап ету құқығын басқаға беруге, осындай вексельдер мен оларға байланысты операциялар жөнiндегi мiндеттемелерді орындауға, оларды есеп кеңселерiнiң есепке алуына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта есепке алуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы орталық және жергілікті атқарушы органдарының жай және аударым вексельдерiн шығаруына байланысты қалыптасатын қатынастар жиынтығы.
      Орталық атқарушы органдар Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімі негізінде жай және аударым вексельдерiн шығарады.
      79-бап
      Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы жөнiндегi қатынастар Женева вексель конвенцияларымен, сондай-ақ осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң соларға сәйкес шығарылған нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұратын Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледi.
      80-бап
      Вексельдiк мiндеттеме вексель берушiнiң тиiстi дәрежеде ресiмделген вексельдi берген кезінен бастап пайда болады. Коммерциялық вексель сатып алу-сату, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету (қаржылық қызметтер көрсетудi қоспағанда) шарттары бойынша төлемдi кейiнге қалдыру үшiн берiледi.
      Егер вексель осы Заңның 1 – 9-баптарында белгiленген талаптарға сәйкес жасалса, вексельдiк мiндеттеменiң күшi болады.».
      26. «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 11, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 104-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2010 ж., № 17-18, 108-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат):
      1) 1-баптың жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жұмылдыру резервi – мемлекеттiк материалдық резервтiң құрамдас бөлiгi болып табылатын, жұмылдыру, соғыс жағдайы кезiнде және соғыс уақытында жұмылдыру тапсырысын орындау, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және зардаптарын жою жөніндегі бірінші кезектегі шараларды қолдану, төтенше жағдайдың құқықтық режимін қамтамасыз етудің бірінші кезектегі шараларын қолдану, бейбіт уақытта гуманитарлық көмек көрсету үшiн қажеттi және жұмылдыру тапсырысы бар ұйымдар ағымдағы өндiрiстiк қызметiнде пайдаланбайтын шектеулi номенклатура бойынша материалдық құндылықтар запасы, сондай-ақ арнайы құралымдардың материалдық-техникалық құралдары;»;
      2) 9-баптың тақырыбы мен 3-тармағындағы «ауыл (село), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауыл, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 16-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жұмылдыру резервінің материалдық құндылықтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған жағдайда және тәртіппен әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және зардаптарын жою жөніндегі бірінші кезектегі шараларды қолдану, төтенше жағдайдың құқықтық режимін қамтамасыз етудің бірінші кезектегі шараларын қолдану, гуманитарлық көмек көрсету үшін бейбіт уақытта пайдаланылуы мүмкін.».
      27. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 206-құжат; 1998 ж., № 22, 307-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 48-құжат; № 12, 86-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 21, 172-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «ауылдардың (селолардың)», «ауылдық (селолық)» «ауылдың (селоның)», «ауылдар (селолар)» деген сөздер тиісінше «ауылдардың», «ауылдық», «ауылдың», «ауылдар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 3-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Заңды тұлғалар және лауазымды адамдар нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды нотариус талап еткен кезден бастап күнтізбелік он күн мерзiмнен кешiктiрмей оларды нотариусқа ұсынуға мiндеттi.»;
      3) 10-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Нотариус лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы шешiмде лицензияның қолданылуын тоқтата тұрудың себептерi мен мерзiмi көрсетiлуге тиiс. Лицензияның қолданылуы мұндай шешiм нотариустың назарына жеткiзiлген күннен бастап тоқтатыла тұрады. Тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылған кезде нотариус тоқтата тұруға себеп болған мән-жайларды жойғаны туралы мәліметтерді назарға жеткізген күннен бастап күнтізбелік үш күн мерзімде лицензиар лицензияның қолданылуын қалпына келтiру туралы шешiм шығарады.»;
      4) 24-баптың 2-тармағындағы «жауапқа тартуы мүмкiн» деген сөздер «жауапқа тартады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 32-бап мынадай мазмұндағы 5-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-2) нотариустың тағылымдамадан өтушілері ретінде тағылымдамадан өту үшін ақы төлеудің тәртібі мен мөлшерін белгілейді;»;
      6) 38-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Заңның 37-бабында санамаланған лауазымды адамдар өсиет куәландырылған күннен бастап күнтізбелік он күн iшiнде, ал егер бұл дәлелдi себептермен мүмкiн болмаса, осындай мүмкiндiк пайда болған кезде куәландырылған өсиеттiң бiр данасын өсиет қалдырушының тұрақты тұрғылықты жерiндегi нотариусқа сақтауға дереу беруге мiндеттi.»;
      7) 41-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Басқа бiр мүдделi адам куәландырмақшы болған құқықты немесе фактінi сотта даулаушы мүдделi адамның өтiнiшi бойынша нотариаттық iс-әрекет жасау күнтізбелік он күннен аспайтын мерзiмге кейiнге қалдырылады. Егер осы мерзiм iшiнде соттан өтiнiштiң келіп түскенi туралы хабар алынбаса, нотариаттық iс-әрекет жасалуға тиiс.»;
      8) 48-бапта:
      1-тармақтың жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) нотариаттық iс-әрекет жасау үшiн табыс етiлген құжаттар заң талаптарына сәйкес келмесе, нотариаттық iс-әрекет жасаудан бас тартылады.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Нотариаттық iс-әрекет жасауды өтiнген адамға нотариаттық iс-әрекет жасаудан бас тартылған кезде, нотариус нотариаттық iс-әрекет жасауға ол өтiнiш берген күннен бастап күнтізбелік он күн iшiнде жазбаша түрде бас тартудың себебi көрсетiлген дәлелдi қаулыны бередi.»;
      9) 95-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Теңiз наразылығы туралы мәлiмдемеде баяндалған мән-жайды растау ретінде кеме капитаны сауда мақсатында теңiзде жүзуді реттейтiн заңнамаға сәйкес нотариусқа қарап шығу үшiн кеме журналын және кеме журналынан капитан куәландырған үзiндiнi мәлiмдемемен бiр мезгілде не портқа кiрген кезден немесе, егер оқиға портта орын алса, ол болған кезден бастап күнтізбелік жетi күннен кешiктiрмей ұсынуға мiндеттi.».
      28. «Адвокаттық қызмет туралы» 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 22, 328-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; 2003 ж., № 11, 65-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 130-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 23, 179-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 6, 44-құжат; № 10, 77-құжат):
      1) 5-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шарт жасасу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Адвокат көрсететін заң көмегіне ақы төлеудің және осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларда қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеудің мөлшері мен тәртібі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.»;
      2) 8-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматы адвокаттың тағылымдамадан өтушісі болып табылады.»;
      3) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-бап. Лицензия беруден бас тарту
      Лицензия беруден «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негiздер бойынша бас тартылады.»;
      4) 17-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Мемлекеттiк қызметшiлер және мемлекеттiк емес ұйымдардың басшылары адвокаттың нақты iс бойынша заң көмегiн көрсетуiне байланысты өтiнiшiне он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге мiндеттi.»;
      5) 20-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында адвокаттардың бiр ғана алқасы құрылып, жұмыс iстеуге тиіс, ол басқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында өзінің құрылымдық бөлімшелерін (филиалдары мен өкілдіктерін) құруға құқылы емес.»;
      6) 33-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Адвокат кеңсесiнiң құрылтайшысы (құрылтайшылары) мемлекеттiк тiркеуден өткен соң күнтізбелік он күн ішінде бұл туралы тиiстi адвокаттар алқасын жазбаша хабардар етуге және адвокат кеңсесiнiң құрылтай құжаттарын оның иелігіне ұсынуға мiндеттi.».
      29. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 2-3, 25-құжат; 2001 ж., № 20, 258-құжат; 2002 ж., № 5, 50-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; № 13, 74-құжат; 2005 ж., № 17-18, 73-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 12, 86-құжат; № 13, 100-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 13-14, 55-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 22, 94-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат):
      1) 1-баптың 8)11) және 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкi – электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған, баспа және электрондық-цифрлық нысандағы нормативтiк құқықтық актiлердiң (өзгерiстерімен және толықтыруларымен бірге) жиынтығы, олар туралы мәлiметтер Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiледі;»;
      «11) нормативтiк құқықтық акт – референдумда қабылданған не уәкiлеттi орган немесе мемлекеттiң лауазымды адамы қабылдаған, құқықтық нормаларды белгiлейтiн, олардың қолданылуын өзгертетiн, тоқтататын немесе тоқтата тұратын белгiленген нысандағы жазбаша ресми құжат, сондай-ақ жазбаша ресми құжатпен бірдей және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық-цифрлық нысандағы құжат;»;
      «14) нормативтiк құқықтық актiнi ресми жариялау – нормативтiк құқықтық актiнiң толық мәтiнiн ресми және мерзiмдi баспа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын интернет-ресурста қол қойылған түпнұсқаларға толық сәйкес келетін графикалық форматта жалпы жұрттың назарына салу үшiн жариялау;»;
      2) 2-баптың 4-тармағында:
      бірінші бөліктің 3) тармақшасы алып тасталсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген нормативтік актілер құқық нормаларын қамтымауға тиіс.»;
      3) мынадай мазмұндағы 6-1-баппен толықтырылсын:
      «6-1-бап. Мерзімдерді есептеу
      1. Заңнамада белгіленген мерзім күнтізбелік күнмен немесе басталуы сөзсіз болатын оқиға көрсетіле отырып айқындалады. Мерзім жылдармен, тоқсандармен, айлармен, апталармен, күндермен немесе сағаттармен есептелетін уақыт кезеңі ретінде де белгіленуі мүмкін.
      2. Жылдармен есептелетін мерзім оның басталуы айқындалған күнтізбелік күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және мерзімнің соңғы жылының тиісті айы мен күнінде аяқталады. Егер мерзімнің аяқталуы тиісті күн саны жоқ айға тура келсе, онда мерзім осы айдың соңғы күнінде аяқталады.
      Айлармен есептелетін мерзім оның басталуы айқындалған күнтізбелік күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және мерзімнің соңғы айының тиісті күнінде (күн санында) аяқталады. Егер мерзімнің аяқталуы тиісті күн саны жоқ айға тура келсе, онда мерзім осы айдың соңғы күнінде аяқталады.
      Апталармен есептелетін мерзім оның басталуы айқындалған күнтізбелік күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және мерзімнің соңғы аптасының тиісті күнінде аяқталады.
      Күндермен есептелетін мерзім оның басталуы айқындалған күнтізбелік күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және белгіленген кезеңнің соңғы күнінде аяқталады.
      Сағаттармен есептелетін мерзім оның басталуы айқындалған оқиға басталған минуттан басталады және белгіленген кезеңнің соңғы минутында аяқталады.»;
      4) 21-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық акт жобасының мәтінінде көрсетілген нормативтік құқықтық актілердің тақырыбы, қабылданған жылы, күні, айы, тіркеу нөмірі, сондай-ақ, жақша ішінде – «Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы» жинағында олардың алғашқы жарияланған жылы, нөмірі және құжаты не егер нормативтік құқықтық акт көрсетілген жинақта жарияланбаса, осы Заңға сәйкес ресми жарияланған жылы, күні, айы және ресми жарияланымның өзге де дереккөзінің атауы көрсетіледі.»;
      5) 21-1-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тану туралы нормативтік құқықтық акт жобасының мәтінінде көрсетілген нормативтік құқықтық актілердің тақырыбы, қабылданған жылы, күні, айы, тіркеу нөмірі, сондай-ақ, жақша ішінде – «Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің  актілер жинағы» жинағында олардың алғашқы жарияланған жылы, нөмірі және құжаты не егер нормативтік құқықтық акт көрсетілген жинақта жарияланбаса, осы Заңға сәйкес ресми жарияланған жылы, күні, айы және ресми жарияланымның өзге де дереккөзінің атауы көрсетіледі.»;
      6) 3033 және 34-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «30-бап. Нормативтік құқықтық актілерді ресми
               жариялаудың міндеттілігі
      1. Барлық заңдар, Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар жарияланады. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің ресми жариялануы оларды қолданудың міндетті шарты болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы, сондай-ақ, қазақ тілінде – «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» және орыс тілінде – «Вестник Национального Банка Республики Казахстан» ресми басылымдар болып табылады.
      2. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен конкурстық негізде осындай құқық алған мерзімді баспа басылымдарында және осы Заңның 36-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілеріне қатысты ресми жариялау Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын инитернет-ресурста жүзеге асырылады.
      3. Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау олар күшіне енгеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.
      4. Нормативтік құқықтық актілердің мәтiндерiн кейiннен ресми жариялауды баспа басылымдары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен және олар жариялайтын мәтіндер Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне сәйкес келуіне сараптамадан өткізілген жағдайда жүзеге асырады.
      Нормативтiк құқықтық актiлер мәтiндерiнiң кейiннен ресми жариялануының белгiленген тәртiбiнiң сақталуын бақылауды әдiлет органдары жүзеге асырады.
      Нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерін кейіннен ресми жариялауды жүзеге асыру құқығын беру тәртібі осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген, нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерін кейіннен ресми жариялау қажеттігі туралы шешімді дербес қабылдайтын ресми басылымдарға қолданылмайды.
      5. Құқық қолдану тәжірибесінде нормативтік құқықтық актілердің ресми жарияланымдары пайдаланылуға тиіс.
      6. Нормативтік құқықтық актілердің бейресми жариялануына олар ресми жарияланғаннан кейін ғана жол беріледі.»;
      «33-бап. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы
               және өзге де орталық мемлекеттік органдарының
               нормативтік құқықтық актілерін ресми жариялау
      1. Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерін ресми жариялау осы Заңның 30-бабында айқындалатын тәртіппен, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын интернет-ресурста қол қойылған түпнұсқаға толық сәйкес келетін графикалық форматта, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жүзеге асырылады.
      2. Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың тіркелген нормативтік құқықтық актілерінің елтаңбалы мөрмен куәландырылған қағаздағы данасының көшірмесі қоса берілетін электрондық жеткізгіштегі көшірмелері Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оларды осындай тіркеуге ұсынған органдар күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялауға жібереді.
      34-бап. Мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін,
              әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларын және
              әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін ресми
              жариялау
      1. Мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларын және әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін ресми жариялау осы Заңның 30-бабында айқындалған тәртіппен, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын интернет-ресурста қол қойылған түпнұсқаға толық сәйкес келетін графикалық форматта, сондай-ақ тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жүзеге асырылады.
      2. Мәслихаттардың тіркелген нормативтік құқықтық шешімдерінің, әкімдіктердің тіркелген нормативтік құқықтық қаулыларының және әкімдердің тіркелген нормативтік құқықтық шешімдерінің елтаңбалы мөрмен куәландырылған қағаздағы данасының көшірмесі қоса берілетін электрондық жеткізгіштегі көшірмелері Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оларды осындай тіркеуге ұсынған органдар күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялауға жібереді.»;
      7) 36-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы «жарияланғаннан» деген сөз «жарияланған күнінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «олар қабылданған күннен бастап» деген сөздер «олар алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақша алып тасталсын;
      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Нормативтiк құқықтық актiлер ресми түрде қазақ және орыс тiлдерiнде бiр мезгiлде жариялануға тиiс.»;
      8) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «38-бап. Орталық атқарушы және өзге де орталық
               мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ мәслихаттардың,
               әкімдіктердің және әкімдердің нормативтiк құқықтық
               актiлерiн олардың күшiне енуінің шарты ретiнде
               мемлекеттiк тiркеу
      1. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулыларын және мемлекеттік құпияларды қамтитын актілерді қоспағанда, мемлекеттiк органдардың осы Заңның 36-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген нормативтiк құқықтық актiлері Қазақстан Республикасының әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуге жатады. Мұндай тiркелу олардың күшiне енуінің қажеттi шарты болып табылады.
      Әділет органдарына ұсынылған актiлердiң мемлекеттік тіркелуі құқық нормасының болуы, актінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуі нысанасына заң сараптамасын жүргізу және мемлекеттік тіркеу нөмірі беріле отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне енгізу арқылы жүзеге асырылады.
      Тіркелмеген нормативтік құқықтық актілердің заңдық күші болмайды және оларды шығарған орган, егер әділет органдарының шешіміне белгіленген тәртіппен шағым жасалмаса, олардың күшін жоюға тиіс.
      2. Егер нормативтiк құқықтық акт:
      1) азаматтардың заңда белгiленген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтірсе;
      2) заңды тұлғалардың заңды мүдделерін бұзса;
      3) жоғары деңгейде тұрған нормативтiк құқықтық актiлерге қайшы келсе;
      4) нормативтiк құқықтық актiнi шығарған орган құзыретiнің шегiнен тыс болса;
      5) мүдделі органдармен келiсiлмесе;
      6) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғаса және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері ұсынған сараптамалық қорытындылар түріндегі қосымшалары болмаса;
      7) мемлекеттік тіркеу қағидаларында белгіленген тәртіпті, сондай-ақ мемлекеттік тіркелуге жататын нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу мен келісу тәртібі бұзыла отырып қабылданса, әділет органдары мұндай актіні мемлекеттік тіркеуден бас тартады.
      3. Мүдделi мемлекеттiк орган мемлекеттiк тiркелуге жататын нормативтiк құқықтық актiнi тiркеуден бас тартылуына сот тәртiбiмен шағым жасауы мүмкiн.
      4. Нормативтiк құқықтық актiлердi ресімдеу, келісу және мемлекеттiк тiркеу қағидасын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.»;
      9) 46-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерді есепке алуы және жүйелендіруі тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.».
      30. «Шаруа немесе фермер қожалығы туралы» 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 2-3, 26-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 1-2, 6-құжат; № 4, 26-құжат; № 24, 178-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат):
      6-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі және 7-тармағындағы «ауылда (селода)» деген сөздер «ауылда» деген сөзбен ауыстырылсын.
      31. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 15, 209-құжат; 1999 ж., № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 5, 116-құжат; 2001 ж., № 13-14, 172-құжат; № 17-18, 241-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; 2007 ж., № 17, 140-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; № 24, 122, 126-құжаттар; 2010 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат; 2012 ж., № 4, 30, 32-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат):
      1) 8-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау тәуекелі жоғары лауазымдардың тізбесі мен оларды анықтау әдістемесін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталу нысанасына арнайы тексеруді жүзеге асыру тетігін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.»;
      2) 9-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған адамдардың (мемлекеттiк қызметтен теріс себептер бойынша босатылған адамдарды қоспағанда) осы бапта санамаланған декларациялар мен мәлiметтердi ұсынбауы немесе толық, анық ұсынбауы, егер жасалған әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, адамға тиiстi өкiлеттiктер беруден бас тарту үшiн негiз болып табылады не заңда көзделген тәртiппен тәртіптік жауаптылыққа әкеп соғады.»;
      3) 18-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз көрсетiлген қызметтің құнын төлеуден бас тартылған жағдайларда прокурордың, салық қызметi органдарының не заңмен бұған уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың қуынымы бойынша соттың шешiмiмен мемлекет кiрiсiне өндiрiп алу жүзеге асырылады. Аталған органдар құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкті сот шешiм шығарғанға дейiн сақтау жөнінде шаралар қолданады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген жағдайларда прокурор, салық қызметінің органдары не заңмен бұған уәкілеттік берілген басқа да мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілеттік берілген адамдардың немесе оларға теңестірілген адамдардың мемлекетке заңсыз алынған мүлікті қайтару немесе оның құнын немесе заңсыз көрсетілген қызметтердің құнын төлеу бойынша міндеттері туындаған кезден бастап бір айдан кешіктірмей заңсыз алынған мүлiктi мемлекет кірісіне айналдыру және (немесе) заңсыз көрсетiлген қызметтердiң құнын өндiрiп алу туралы қуыныммен сотқа жүгінеді.».
      32. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 4, 102-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 6, 41-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 128-құжаттар; 2010 ж., № 3-4, 11-құжат; № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 63-құжат):
      1) 20-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді құпияландыру мерзімі отыз жылдан аспауға тиіс. Айрықша жағдайларда бұл мерзім мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның қорытындысы бойынша ұзартылады.»;
      2) 30-баптың 1-тармағының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «оның тексеру шараларынан жалтаруы және (немесе) оның өзі және жақын туыстары туралы көрінеу жалған мәліметтер хабарлауы негіз болып табылады.».
      33. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 6, 190-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; 2009 ж., № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 24, 152-құжат; 2011 ж., № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат):
      1) 7-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұстауды Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес алыс сапардағы теңіз кемелерінің капитандары, шекара отрядтарының бастықтары, жергілікті жердің коменданты жүзеге асырған жағдайларда күдіктілер аталған лауазымды адамдар айқындаған және күдіктілерді ұстау үшін арнайы ыңғайластырылған үй-жайларда ұсталады.»;
      2) 9-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Төтенше жағдай енгізілген кезде санитариялық талаптарға сай келетін және орынды өз еркімен қалдыру мүмкіндігін болғызбайтын, белгілі бір тұрғылықты жері және (немесе) жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ немесе әкімшілік жауаптылыққа тартылған адамдарды ұстау үшін ыңғайластырылған өзге де үй-жайлар жергілікті жер комендантының шешімімен қабылдау-бөлу орындары және арнаулы қабылдау орындары ретінде пайдаланылуы мүмкін.».
      34. «Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 20, 720-құжат; 2004 ж., № 5, 27-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; № 22, 128-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат):
      7-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Этил спиртiн және (немесе) алкоголь өнiмiн өндірген кезде:
      1) этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін (қос тотықты көмiртегiмен қанықтырылғанынан басқа) спирт өлшейтін аппараттарсыз және (немесе) есептеуші бақылау аспаптарынсыз не өндіру көлемдері туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді жүзеге асырмайтын спирт өлшейтін аппараттармен және (немесе) есептеуші бақылау аспаптарымен өндіруге;
      2) этил спиртін және (немесе) алкоголь өнімін (қос тотықты көмiртегiмен қанықтырылғанынан басқа) ақаулы, сол сияқты есепке алуда нормативтен тыс ауытқулары бар спирт өлшейтін аппараттармен және (немесе) есептеуші бақылау аспаптарымен өндіруге;
      3) алкоголь өнімін (шарап материалдарынан басқа) ауыз су қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкес келмеген кезде суды кондициялаушы жабдықпен жарақтамай өндіруге тыйым салынады.».
      35. «Дене шынықтыру және спорт туралы» 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 24, 1065-құжат; 2003 ж., № 15, 129-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 77-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 84-құжат; № 15, 97-құжат):
      23-1-баптың 3-тармағындағы «ауыл (село), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауыл, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      36. «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 379-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; 2007 ж., № 12, 86-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат):
      1) 9-2-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік органның функциялары стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау функциялары болып бөлінеді:»;
      2) 12-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер мәселе белгiленген құзырет шегiнен тыс болса, уәкiлеттi лауазымды адам өтiнiштi үш жұмыс күнінен аспайтын мерзiмде өтiнiш берушіні мiндетті түрде хабардар ете отырып, құзыреттi мемлекеттiк органға немесе лауазымды адамға жiберу туралы шешiм қабылдайды.»;
      3) мынадай мазмұндағы 12-1-баппен толықтырылсын:
      «12-1-бап. Мерзімдерді есептеу
      1. Заңнамада белгіленген мерзiм күнтiзбелiк күнмен немесе басталуы сөзсiз болатын оқиға көрсетiле отырып айқындалады. Мерзiм жылдармен, тоқсандармен, айлармен, апталармен, күндермен немесе сағаттармен есептелетiн уақыт кезеңi ретiнде де белгiленуi мүмкiн.
      2. Жылдармен есептелетiн мерзiм оның басталуы айқындалған күнтiзбелiк күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және мерзiмнiң соңғы жылының тиiстi айы мен күнiнде аяқталады. Егер мерзiмнiң аяқталуы тиiстi күн саны жоқ айға тура келсе, онда мерзiм сол айдың соңғы күнiнде аяқталады.
      3. Айлармен есептелетiн мерзiм оның басталуы айқындалған күнтiзбелiк күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және мерзiмнiң соңғы айының тиiстi күнiнде (күн санында) аяқталады. Егер мерзiмнiң аяқталуы тиiстi күн саны жоқ айға тура келсе, онда мерзiм сол айдың соңғы күнiнде аяқталады.
      4. Апталармен есептелетiн мерзiм оның басталуы айқындалған күнтiзбелiк күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және мерзiмнiң соңғы аптасының тиiстi күнiнде аяқталады.
      5. Күндермен есептелетiн мерзiм оның басталуы айқындалған күнтiзбелiк күннен немесе оқиға басталған күннен басталады және белгіленген кезеңнің соңғы күнiнде аяқталады.
      Егер мерзімнің соңғы күні жұмыс емес күнге тура келсе, одан кейінгі таяу жұмыс күні мерзімнің аяқталу күні болып есептеледі.
      6. Сағаттармен есептелетiн мерзiм оның басталуы айқындалған оқиға басталған минуттан басталады және белгіленген кезеңнің соңғы минутында аяқталады.».
      37. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):
      1) бүкіл мәтін бойынша «ауылдық (селолық)», «ауыл (село)», «ауылдың (селоның)», «ауылдарда (селоларда)», деген сөздер тиісінше «ауылдық», «ауыл», «ауылдың», «ауылдарда» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 1-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасы – мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау, зерделеу, жою бойынша құзыреті шегінде жүзеге асыратын құқықтық, экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық, тәрбиелік, насихаттық және өзге де шаралар кешені;»;
      3) 25-3-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиялары жұмыстарының жылдық жоспары облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен, оның ішінде олардың әкімшілік-аумақтық бірлігінде есепті жылдағы атқарылуын сыртқы бақылауды жүзеге асыру үшін тиісті облыстың құрамына кіретін аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттерінен қаржыландырылатын бақылау объектілерін, сондай-ақ жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылы түсуін қамтамасыз ететін салық органдарын қамтуға тиіс.»;
      4) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-1) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасына, сондай-ақ облыс, республикалық маңызы бар қала, астана аумағында олардың зардаптарын барынша азайтуға және (немесе) жоюға қатысады;»;
      5) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «23-1) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасына, сондай-ақ аудан, облыстық маңызы бар қала аумағында олардың зардаптарын барынша азайтуға және (немесе) жоюға қатысады;»;
      6) 33-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) тиісті жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органды кәсіби емес медиаторлар тізілімін жүргізу үшін уәкілетті орган ретінде айқындайды;».
      38. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 10, 86-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат):
      15-баптың 4-тармағындағы «ауыл (село), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауыл, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      39. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат):
      1) 1-баптың 8) тармақшасындағы «селолық», 9) тармақшасындағы «ауылды (селоны)» және 25) тармақшасындағы «селолық» деген сөздер тиісінше «ауылдық», «ауылды» және «ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 3-баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы «ауылдарды (селоларды)», «ауылдар (селолар)» деген сөздер тиісінше «ауылдарды», «ауылдар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 47-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «ауылды (селоны)» деген сөздер «ауылды» деген сөзбен ауыстырылсын.
      40. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат):
      5-2-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацындағы «ауылдарды (селоларды)» деген сөздер «ауылдарды» деген сөзбен ауыстырылсын.
      41. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 247-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 23, 117-құжат; 2011 ж., № 10, 86-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 8, 64-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «ауыл (село), ауылдық (селолық)», «селолық» деген сөздер тиісінше «ауыл, ауылдық», «ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      42. «Темір жол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 23, 315-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 87-құжат; № 14, 89-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 34-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тасымалдаушы, Инфрақұрылымның ұлттық операторы, тармақ иеленушi әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды шұғыл түрде қолдануға мiндеттi.»;
      2) 35-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгiзiлген кезде тасымалдаушының шарттық қатынастары әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуды (анықтауды, жолын кесуді) және жоюды өз құзыретіне қарай жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, жергілікті жер комендантының ұсынысы бойынша уәкілетті органның шешімдері негізінде тоқтатыла тұруы мүмкiн.»;
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ұлттық қауіпсіздікке қатер төнген немесе әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде, сондай-ақ төтенше жағдай енгiзiлген кезде және тасымалдауға кедергi келтiретiн өзге де мән-жайлар кезiнде Инфрақұрылымның ұлттық операторы темiр жол қатынасының белгілі бір бағыттарында тасымалдауға байланысты қызметтер көрсетудi уақытша тоқтату не шектеу туралы шешiм қабылдай алады.»;
      3) мынадай мазмұндағы 35-1-баппен толықтырылсын:
      «35-1-бап. Темір жол көлігін құқық қорғау органдары мен
                 арнаулы мемлекеттік органдарға беру міндеті
      Темір жол көлігінің иелері (дипломатиялық иммунитеті бар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінен басқа) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға оқиға, төтенше жағдайлар болған жерлерге бару үшін және шұғыл медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне жеткізу үшін осы Заңның 35-бабында көзделген тәртіппен темір жол көлігін беруге міндетті.
      Темір жол көлігінің иелеріне осы бапта көзделген жағдайларда көлікті пайдаланғаны үшін шығыстар, сондай-ақ келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі.»;
      4) 86-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) еңсерілмейтін күштiң, сондай-ақ әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың;».
      43. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат):
      1) 69-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде жүктi қабылдау уәкiлеттi органға дереу хабарлана отырып, порттың теңiз әкiмшiлiгiнің өкiмiмен уақытша тоқтатылуы немесе шектелуi мүмкiн, уәкілетті орган тиiстi мемлекеттiк органдардың келiсуi бойынша тасымалдауға жүк қабылдауды уақытша тоқтатудың немесе шектеудiң қолданылу мерзiмiн белгiлейдi.»;
      2) 114-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларда;»;
      3) 115-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егер жөнелту портындағы (пунктiндегi), межелі порттағы (пункттегi) немесе жолаушы тасымалдау маршрутымен жүрiп келе жатқан жолдағы әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарынан, сондай-ақ тасымалдаушыға байланысты емес басқа да мән-жайлардың салдарынан тасымалдаушы кеменiң кетуiн кiдiрте тұруға, жолаушыны тасымалдау маршрутын, жолаушыны отырғызу және (немесе) түсiру орнын өзгерту қажет болса, осындай әрекеттер жасауға құқылы.».
      44. «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» 2002 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 145-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 62-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) қаржы полициясы органдары қызметiнiң басым бағыттарын іске асырудың құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық тетiктерiн әзiрлейдi;».
      45. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)», «ауылдық (селолық)», «ауыл (село), ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауылдың, ауылдық», «ауылдық», «ауыл, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      46. «Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 18-құжат; 2006 ж., № 2, 14-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат):
      1) Кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Заң Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында немесе оның жекелеген жергілікті жерлерiнде төтенше жағдайды енгiзудiң және оның қолданылуының негiздерiн, мерзiмдерiн, тәртiбiн, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимін белгілейдi.»;
      2) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай – адам шығындарына, денсаулыққа зиян келтiруге, елеулi мүліктік шығындарға немесе тұрғындардың тiршілiк әрекетi жағдайының бұзылуына әкеп соғуы мүмкiн немесе әкеп соққан әлеуметтік қатынастар саласындағы белгілі бір аумақта қайшылықтар мен жанжалдардың туындауымен байланысты төтенше жағдай;
      2) жергiлiктi жердiң коменданты – Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайтын, төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жердегi комендатураның қызметiне басшылық жасайтын және төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ететiн күштер мен құралдарды бiртұтас басқаруды жүзеге асыратын лауазымды адам;
      3) жергiлiктi жердiң комендатурасы – төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жерде төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасының Президентi құратын уақытша арнаулы орган;
      4) коменданттық сағат – арнайы берiлген рұқсаттамасыз және жеке басын куәландыратын құжаттарсыз көшелерде және өзге де қоғамдық орындарда не үйлерiнен тыс жерлерде жүруге тыйым салынатын тәулiк мезгiлi;
      5) төтенше жағдай – азаматтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын қорғау мүдделерiнде ғана қолданылатын және азаматтардың, шетелдiктердiң және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен бостандықтарына, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтарына жекелеген шектеулер белгiлеуге жол беретiн және оларға қосымша мiндеттер жүктейтiн, мемлекеттiк органдар, ұйымдар қызметiнің ерекше құқықтық режимі болып табылатын уақытша шара;
      6) төтенше жағдай енгiзiлетiн жергілікті жердiң шекаралары – Қазақстан Республикасының бiр немесе бiрнеше әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерiнiң аумағы;
      7) Төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк комиссия – төтенше жағдай енгiзу кезеңiне Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiсiмен құрылатын арнаулы мемлекеттiк басқару органы.»;
      3) мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:
      «1-1-тарау. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимі
      3-1-бап. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимі
      1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимі төтенше жағдайды енгізуге негіз болып табылатын, әлеуметтік сипаттағы төтенше мән-жайлардың алдын алуды және оларды жоюды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың шұғыл ден қоюы мен жұмыс істеуінің айрықша режимін білдіреді.
      2. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимі жекелеген жергілікті жерлерде әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу және жою жөніндегі мемлекеттік орган басшысының шешімі бойынша енгізіледі, ал осы Заңның 3-2-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда оны Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша жергілікті атқарушы орган енгізеді.
      3. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимі кезінде шұғыл ден қою және басқару жүйесінің жұмыс органы жедел штаб болып табылады.
      4. Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай қатері төнген немесе туындаған кезде әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу және оны жою жөніндегі мемлекеттік органға жәрдемдесуге және қажетті көмек көрсетуге міндетті.
      5. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу және жою мақсатында әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу және оны жою жөніндегі мемлекеттік орган:
      1) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай аймағына бару үшін, сондай-ақ, егер кідірту адамдардың өміріне немесе денсаулығына нақты қатер төндіруі мүмкін болса, шұғыл медициналық көмекке мұқтаж адамдарды емдеу мекемелеріне жеткізу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен, меншік иелеріне материалдық залал келтірілген жағдайда оны өтей отырып, көлікті (дипломатиялық иммунитеті бар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінен басқа) пайдалануға;
      2) мемлекеттік материалдық резервті пайдалануға;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шараларды қолдануға құқылы.
      6. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимінің қолданылу мерзімі оны енгізуге негіз болған мән-жайларды жою мерзімінен аспауға тиіс.
      3-2-бап. Мемлекеттік органдардың әлеуметтік сипаттағы
               төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
               жөніндегі құзыреті
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы жаппай өтуден; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге әрекеттенуден; терроризм актілерінен; билікті күштеп басып алуға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып, билікті күштеп ұстап тұруға бағытталған іс-әрекеттерден; диверсиялардан; қарулы бүліктен туындаған төтенше жағдайларды анықтайды, олардың алдын алады және жолын кеседі.
      Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жергілікті атқарушы орган болып табылады.
      2. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жаппай тәртіпсіздіктерден; ұлтаралық және конфессияаралық жанжалдардан; жекелеген жергілікті жерлерді, аса маңызды және стратегиялық объектілерді қоршап алудан немесе басып алудан; заңсыз қарулы құралымдардың ұйымдасуынан және әрекетінен туындаған төтенше жағдайлардың алдын алады және оларды жоюды жүзеге асырады.
      3. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі қарулы қақтығысты күштеп таңу мақсатында басқа мемлекеттер тарапынан болған арандатушылық іс-әрекеттерден; Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзудан туындаған төтенше жағдайлардың алдын алуға қатысады.
      3-3-бап. Жедел штабтар
      1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мақсатында тұрақты жұмыс істейтін республикалық және өңірлік (облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жедел штабтар құрылады.
      Осы Заңның 3-2-бабының 1-тармағында көрсетілген жағдайларда жергілікті атқарушы орган жедел штаб құрады, оның құрамына жедел штаб басшысының орынбасары ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдардың өкілдері кіреді.
      Терроризмге қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жедел штабтар «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылады.
      2. Жедел штабтар өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
      3-4-бап. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды жою
               жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар
      1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды оқшаулау және жою жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар мемлекеттік органдардың кешенді күштері мен құралдары пайдаланыла отырып, мемлекеттік органдардың бұрын бекіткен жоспарларына сәйкес, ал осы Заңның 3-2-бабының 1-тармағында көзделген әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды оқшаулау және жою жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу (анықтау, жолын кесу) жөніндегі мемлекеттік органдармен бұрын келісілген және жергілікті атқарушы органдар бекіткен жоспарларға сәйкес ұйымдастырылады.
      2. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайды жою жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар кезінде жедел штаб басшысының шешімі бойынша мынадай уақытша шектеулер:
      1) қауіпті өндірістік объектілердің қызметін тоқтата тұру;
      2) жеке және (немесе) заңды тұлғаларға байланыс қызметін көрсетуді тоқтата тұру және (немесе) байланыс желілерін және құралдарын пайдалануды шектеу;
      3) қоғамдық тәртіптің сақталуын, мемлекеттік күзетуге жататын объектілерді және халықтың тыныс-тіршілігі мен көліктің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін объектілерді, сондай-ақ ерекше материалдық, тарихи, ғылыми, көркем немесе мәдени құндылығы бар объектілерді күзетуді күшейту;
      4) әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар аймағында тұратын жеке тұлғаларды уақытша көшіру;
      5) қарудың, оқ-дәрілердің, жарылғыш заттардың, күшті әсер ететін химиялық және улы заттардың саудасына шектеу қою немесе тыйым салу, дәрілік заттардың, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, оларға ұқсас заттар мен прекурсорлардың, этил спиртінің және алкоголь өнімінің айналымына ерекше режим белгілеу қолданылуы мүмкін.
      3. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар аймақтарының шекараларын жедел штабтың басшысы айқындайды.»;
      4) 4-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы жаппай өтуден; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге әрекеттенуден; терроризм актілерінен; билiктi күштеп басып алуға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып, билiктi күшпен ұстап тұруға бағытталған iс-әрекеттерден; жаппай тәртiпсiздiктерден, ұлтаралық және конфессияаралық жанжалдардан; жекелеген жергілікті жерлердi, аса маңызды және стратегиялық объектiлердi қоршап алудан немесе басып алудан; заңсыз қарулы құралымдарды дайындаудан және олардың әрекетінен; қарулы бүліктен; диверсиядан; қарулы қақтығысты күштеп таңу мақсатында басқа мемлекеттер тарапынан жасалатын арандатушылық iс-әрекеттерден туындаған әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар;»;
      5) 11-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Комендатураның қызметі Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен үлгі ереже негізінде жүзеге асырылады.»;
      6) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-бап. Төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жер комендантының өкiлеттiктерi
      1. Төтенше жағдай енгiзiлген жергiлiктi жердiң комендатурасы өзiнiң төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету жөнiндегі қызметiн жергілiкті атқарушы органдармен өзара iс-қимыл жасай отырып жүзеге асырады.
      Жергілiкті жердiң комендатурасын Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайтын комендант және жергілікті жер комендатурасының аппараты құрайды, оның құрамы төтенше жағдайды енгізуге негіз болған мән-жайлар негізге алына отырып айқындалады.
      Комендант – Қазақстан Республикасының Президентіне, ал Мемлекеттік комиссия құрылған кезде Қазақстан Республикасының Президенті мен Мемлекеттік комиссияның төрағасына бағынады.
      Жергілікті жердің коменданты болып:
      шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы жаппай өту кезінде; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге әрекеттену кезінде; терроризм актілері; билікті күштеп басып алуға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып билікті күшпен ұстап тұруға бағытталған іс-әрекеттер кезінде; қарулы бүлік; диверсия кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің;
      жаппай тәртіпсіздік; ұлтаралық және конфессияаралық жанжалдар; экстремистік топтардың жекелеген жергілікті жерлерді, аса маңызды және стратегиялық объектілерді қоршап алуы немесе басып алуы; заңсыз қарулы құралымдардың дайындалуы және әрекеті кезінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің;
      қарулы қақтығысты күштеп таңу мақсатында басқа мемлекеттер тарапынан жасалатын арандатушылық іс-әрекеттер; Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзу кезінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің;
      табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі тағайындалады.
      2. Төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жердiң коменданты:
      1) өз өкiлеттiктері шегiнде барлық жеке және заңды тұлғалардың, лауазымды адамдардың, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ iшкi iстер органдары, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органның бөлiмшелерi, төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жерде орналасқан (дислокацияланған) және төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету үшiн қосымша тартылатын әскери құралымдар бастықтарының (командирлерiнiң) тиiстi аумақта орындауы мiндеттi төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету мәселелерi жөнiнде бұйрықтар мен өкiмдер шығарады;
      2) жеке тұлғалардың белгiленген мерзiмде белгiлi бiр жерден кетiп қалуына шектеулер енгiзедi, сол жергілікті жердiң тұрғындары болып табылмайтын қоғамдық тәртiптi бұзушы адамдарды солардың есебiнен өздерінің тұрақты тұратын жерлерiне немесе төтенше жағдай жарияланған жергілікті жерден тыс жерлерге шығарып жiбередi, сондай-ақ төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жерде заңдылық пен құқық тәртiбiн қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қолданады;
      3) қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде орын жеткіліксіз болған жағдайда төтенше жағдай режимін бұзған, ұсталған адамдарды ұстаудың қосымша орындарын айқындайды;
      4) ұйымдардың басшыларын өз мiндеттерiн, коменданттың бұйрықтары мен өкiмдерiн тиiсiнше орындамауына байланысты төтенше жағдайдың қолданысы кезеңiнде жұмысынан шеттетедi;
      5) төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жерде осы Заңда көзделген қосымша шаралар мен уақытша шектеулердi қолдану қажеттiгi туралы ұсыныстармен Қазақстан Республикасының Президентiне жүгінеді және осы шаралардың орындалуын қамтамасыз етедi;
      6) Қазақстан Республикасының Үкіметіне төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қосымша қаржыландыру туралы ұсыныстар енгізеді;
      7) тиiстi жергілікті жердiң тұрғындарын төтенше жағдай кезiнде қолданылатын, енгiзiлген шаралар мен уақытша шектеулердi орындау қажеттiгi туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етедi;
      8) жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың барлық отырыстарына қатысуға және өз құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша ұсыныстар енгiзуге құқылы;
      9) төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жердің комендатурасы жанынан журналистердi аккредиттеуді жүзеге асырады;
      10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      3. Жергілікті жердің комендатурасы жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.
      4. Төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жердiң комендатурасын құру көрсетілген аумақта жұмыс iстейтiн жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың қызметiн тоқтатпайды.
      5. Төтенше жағдай енгізілген аумақта төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету мақсатында жергілікті жердің коменданты өз өкімімен жергілікті атқарушы және өкілді органдардың, орталық мемлекеттік органдардың төтенше жағдай енгізуге негіз болған мән-жайларды жоюға кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілерінің қолданылуын режим кезеңінде тоқтата тұруға құқылы.»;
      7) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын:
      «14-1-бап. Төтенше жағдай кезінде байланыс желілерін басқару
      1. Төтенше жағдай кезінде мемлекеттiк органдардың, үкiметтiк байланысты қоспағанда, байланыс желiлерi мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметiн тоқтата тұруға құқығы бар.
      2. Байланыс желілері мен құралдарын беру және байланыс операторының байланыс желiлерi мен құралдарын пайдаланған кезде олардың шеккен шығындарын өтеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      3. Байланыс желiлерi мен құралдарының иелерi адамдар өмiрiнiң теңiздегi, жердегi, әуедегі, ғарыш кеңiстiгiндегi қауiпсiздiгiне, Қазақстан Республикасында қорғаныс, қауiпсiздiк және құқық тәртiбiн қорғау саласында кезек күттірмейтін iс-шараларды жүргiзуге қатысты барлық хабарламаларға, сондай-ақ төтенше жағдайлар туралы хабарламаларға абсолюттік басымдық беруге тиiс.»;
      8) 15-бапта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) жиналыстарды, митингiлер мен демонстрацияларды, шерулер мен тосқауылдарға тұруды, ойын-сауық, спорттық және басқа да бұқаралық iс-шараларды, сондай-ақ туумен, үйлену тойымен, қайтыс болумен байланысты отбасылық салт-жораларды өткізуге тыйым салу немесе шек қою;»;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) төтенше жағдай енгiзiлген жергілікті жерде ол қолданылатын бүкiл кезең iшiнде сайлау және республикалық референдумдар өткiзуге тыйым салу;»;
      мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) үкiметтiк байланысты қоспағанда, байланыс желiлері мен құралдарының қызметін тоқтата тұру көзделеді.»;
      9) 16-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Төтенше жағдай кезінде қолданылатын қосымша шаралар мен уақытша шектеулер Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.».
      47. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын.
      48. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 97-құжат):
      1) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-бап. Автомобиль көлігінің жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету және оны төтенше жағдайларды жоюға тарту
      Автомобиль көлiгiнің жұмылдыру дайындығын, азаматтық қорғаныс және авариялық-құтқару жұмыстары, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі iс-шараларды қамтамасыз етуге байланысты қатынастар Қазақстан Республикасының арнайы заңнамалық актiлерімен реттеледi.
      Әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгiзiлген кезде мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шығыстарды кейiннен өтей отырып, өздерiне берiлген өкiлеттiктер шегiнде тасымалдаушыларды төтенше жағдайларды жоюға байланысты жұмыстарды орындауға тартуға құқылы.»;
      2) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      «5-1-бап. Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік
                органдарға автомобиль көлігін беру міндеті
      Жеке және заңды тұлғалар (дипломатиялық иммунитетi бар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкiлдiктерiнен басқа) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының оқиғалар, төтенше жағдайлар болған жерлерге бару және шұғыл медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелерiне жеткiзу үшiн автомобиль көлігін пайдалану жөніндегі заңды талаптарын орындауға міндетті.
      Жергілікті атқарушы органдар тиісті уәкілетті органның ұсынуы бойынша төтенше жағдайдың алдын алуға және оны жоюға тартылған күштер мен құралдарды тасымалдауды ұйымдастырады.
      Осы бапта көзделген жағдайларда автомобиль көлігінің иелеріне көлікті пайдаланғаны үшін шығыстар, сондай-ақ келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі.».
      49. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат, № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 63, 64-құжаттар; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат):
      1) 7-бапта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторының телекоммуникация желілеріне қойылатын талаптарды бекiту;»;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) өтініш берушінің байланыс саласында қызметтер көрсету жөніндегі жұмысты жүзеге асыруға сәйкестігін растайтын біліктілік талаптарын және құжаттар тізбесін бекіту;»;
      14-9) тармақша алып тасталсын;
      2) 9-1-баптың 1-тармағында:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару жүйесін техникалық сүйемелдеуді;»;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) уәкілетті орган байланыс операторлары көрсететін қызметтердің сапасына бақылау жүргізген кезде жұмыстарды техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.»;
      3) 10-баптың 2-тармағындағы «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдың, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «14-бап. Төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай
               енгізілген кезде байланыс желілерін басқару
      1. Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай енгізілген кезде байланыс желілерін басқаруды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі және төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органдар айқындайтын тізбе бойынша мемлекеттік органдардың байланысын басқару орталықтарымен, сондай-ақ қарауында телекоммуникация желілері бар уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
      2. Мемлекеттік органдардың әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар басталған кезде, үкіметтік байланысты қоспағанда, байланыс желілері мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметін тоқтата тұруға құқығы бар.
      Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай енгізілген кезде байланыс операторларының байланыс желілері мен құралдары пайдаланылған жағдайда олардың шеккен шығыстарын өтеу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      3. Байланыс желiлерi мен құралдарының иелерi адамдар өмiрiнiң теңiздегi, жердегi, әуедегі, ғарыш кеңiстiгiндегi қауiпсiздiгiне, Қазақстан Республикасында қорғаныс, қауiпсiздiк және құқық тәртiбiн қорғау саласында кезек күттірмейтін iс-шараларды жүргiзуге қатысты барлық хабарламаларға, сондай-ақ төтенше жағдайлар туралы хабарламаларға абсолюттік басымдық беруге тиiс.»;
      5) 33-баптың 2-тармағындағы «ауыл (село), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауыл, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      50. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат, 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат):
      1) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-бап. Iшкi су көлiгiнiң жұмылдыру дайындығын қамтамасыз
              ету және оны төтенше жағдайларды жоюға тарту
      1. Iшкi су көлiгiнiң жұмылдыру дайындығын, азаматтық қорғаныс, авариялық-құтқару жұмыстары және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөнiндегi iс-шараларды қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      2. Әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде, сондай-ақ төтенше жағдай енгiзiлген кезде мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шығыстарды кейіннен тең құнымен өтей отырып, тасымалдаушыларды төтенше жағдайларды жоюға байланысты жұмыстарды орындауға тартуға құқылы.»;
      2) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      «5-1-бап. Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік
                органдарға ішкі су көлігін беру міндеті
      Жеке және заңды тұлғалар (дипломатиялық иммунитеті бар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінен басқа) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының оқиғалар, төтенше жағдайлар болған жерлерге бару және шұғыл медициналық жәрдемге мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне жеткізу үшін ішкі су көлігін пайдалану жөніндегі заңды талаптарын орындауға міндетті.
      Осы бапта көзделген жағдайларда кеме иесіне көлікті пайдаланғаны үшін шығыстар, сондай-ақ келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі.»;
      3) 53-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) еңсерiлмейтiн күштiң, соғыс iс-қимылдарының, әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың немесе тасымалдаушыға байланысты емес өзге де себептердiң салдарынан жолаушыны межелі портына тасымалдау мүмкiн болмаған;»;
      4) 60-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тасымалдауға қабылданған жүктi еңсерiлмейтiн күш, соғыс iс-қимылдары, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарды қоса алғанда, мемлекеттiк органдардың акт шығаруы (жария акт), дүлей сипаттағы құбылыстар, әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар немесе тасымалдаушыға байланысты емес өзге де себептер салдарынан межелі портқа жеткiзу немесе оны көлiктiк жүкқұжатта көрсетiлген тұлғаға беру мүмкiн болмаған кезде тасымалдаушы жүктi жеткiзуге кедергi келтiретiн себептердi көрсете отырып, ол туралы жүк жөнелтушiге, жүк алушыға, жөнелту порттары мен межелі порттарда тиеу-түсiру жұмыстарын жүзеге асыратын ұйымдарға хабарлайды және жүктi не iстеу керектiгi туралы жүк жөнелтушiнiң, жүк алушының өкiмiн сұратады.»;
      5) 93-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) еңсерiлмейтiн күштiң, сондай-ақ әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың;».
      51. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 16, 95-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж., № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат):
      6-баптың 10) тармақшасындағы «ауыл (село)», «ауылдың (селоның)» деген сөздер тиісінше «ауыл», «ауылдың» деген сөздермен ауыстырылсын.
      52. «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 18, 105-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 72-құжат; 2010 ж., № 8, 41-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат):
      9-бапта:
      3-тармақтағы «ауыл (село), ауылдық (селолық)», «ауылдық (селолық), ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауыл, ауылдық» «ауылдық, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдық» деген сөзбен ауыстырылсын.
      53. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 12, 44-құжат; 2007 ж., № 24, 178-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «ауыл (село), ауылдық (селолық)», «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауыл, ауылдық», «ауылдың, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      54. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат: 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат):
      1) 6-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 26-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-2) ауылдық жерлерде микрокредит беру жүйесін дамыту мониторингін жүзеге асыру;»;
      2-тармақтың 4)5)6) тармақшалары алып тасталсын;
      2) 7-баптың 5-тармағындағы «ауылдар (селолар), ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауылдар, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      55. «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 16, 101-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 17, 79-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 1-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу – тараптардың бір тарап тұрғын үй салуды және нәтижелері бойынша екінші тарапқа тұрғын үй-жай түрінде үлесін беруді міндетіне алатын қатынастары;»;
      2) 2-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Осы Заң, мемлекеттік сатып алуды және мемлекет қатысатын компаниялар тұрғын үйдің жүз пайызын сатып алу бойынша жүргізетін және екінші деңгейдегі банктер ашық кредиттік желі негізінде жүз пайыз қаржыландыруды жүзеге асыратын сатып алуды қоспағанда, тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатысуға жататын барлық қатынастарға қолданылады.».
      56. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 17-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 14, 117-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат):
      1) 7-баптың 6-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Өтiнiште қойылған мәселелердi шешу құзыретiне кiрмейтiн субъектiге немесе лауазымды адамға келiп түскен өтiнiш субъектiге, лауазымды адамға келiп түскен күнінен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде тиiстi субъектiлерге жiберiледi, бұл туралы өтініш берушiге хабарланады.»;
      2) 8-баптың 12 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды адамдардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлмейтiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi субъектіге, лауазымды адамға келіп түскен күнінен бастап күнтiзбелiк он бес күн iшiнде қаралады.
      2. Қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды адамдардан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлетiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi субъектiге, лауазымды адамға келiп түскен күнінен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде қаралады және ол бойынша шешiм қабылданады.
      Қосымша зерделеу немесе тексеру жүргiзу қажет болған жағдайларда, қарау мерзiмi күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын мерзiмге ұзартылады, бұл туралы қарау мерзiмi ұзартылған күннен бастап күнтiзбелiк үш күн iшiнде өтініш берушiге хабарланады.»;
      «4. Егер өтiнiште баяндалған мәселелердi шешу ұзақ мерзiмдi талап етсе, онда өтiнiш түпкiлiктi орындалғанға дейiн қосымша бақылауға қойылады, бұл туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтiзбелiк үш күн iшiнде өтініш берушiге хабарланады.»;
      3) 9-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттiк құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын өтініштерді қоспағанда, өтiнiштердi қарау үшiн маңызы бар актiлер, құжаттар мен басқа да материалдар өтiнiштердi тiкелей қарайтын субъектiлерге немесе лауазымды адамдарға өтініш келіп түскен күннен бастап күнтiзбелiк он бес күн iшiнде ұсынылады.»;
      4) 11-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Өтініштерді қарауды тоқтату туралы шешімді субъектінің басшысы немесе оның орынбасары қабылдайды.».
      57. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; 2013 жылғы 25 мамырында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне құқық қорғау қызметі мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      бүкіл мәтін бойынша «ауыл (село)», «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)», «ауылдың (селоның)» деген сөздер тиісінше «ауыл», «ауылдың, ауылдық», «ауылдың» деген сөздермен ауыстырылсын.
      58. «Бәсекелестік туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 125-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат):
      1) 14-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер салыстырмалы тауар нарығында бәсекелестік жағдайында қалыптасқан бағаны не салыстырмалы тауар нарығын айқындау, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде айқындау мүмкін болмаса, нарық субъектісінің шығыстарына және пайдасына талдау жүргізіліп, тауардың негізделген бағасы айқындалады.»;
      2) 7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-тарау. Монополияға қарсы органның Қазақстан Республикасының реттеуші, құқық қорғау органдарымен және басқа мемлекеттердің монополияға қарсы органдарымен өзара iс-қимылы»;
      3) 47-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Тауар нарығын талдау статистикалық ақпарат және мемлекеттік органдар, нарық субъектілері және олардың бірлестіктері ұсынатын есептіліктің өзге де нысандары негізінде, сондай-ақ осы баптың 10-тармағына сәйкес ұсынылатын ақпарат негізінде жүргізіледі.»;
      9-тармақ «Монополияға қарсы орган» деген сөздерден кейін «мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеуді салааралық және өңіраралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісу бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 52-баптың 8-тармағы бірінші бөлігінің орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      5) 67-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Тергеу нәтижелері бойынша қорытындының көшірмесі оған қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күніннен кешіктірілмей тергеу объектісіне тапсырылады немесе хабарламасы бар хатпен жіберіледі.».
      59. «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 127-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат):
      13-баптың 2-тармағының екінші, үшінші, төртінші және бесінші абзацтары тиісінше 1), 2), 3) және 4) тармақшаларымен нөмірленіп, 3) тармақшадағы «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдың, ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      60. «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 5, 22-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 1-баптың 2) тармақшасындағы «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдың, ауылдық»» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 16-баптың 2) тармағындағы «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)» деген сөздер «ауылдың, ауылдық»» деген сөздермен ауыстырылсын.
      61. «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 17-18, 113-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат):
      1) 24-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде көмек көрсету, ғарыш аппараттары мен олардың экипаждарын iздестiру және эвакуациялау;»;
      2) мынадай мазмұндағы 76-1-баппен толықтырылсын:
      «76-1-бап. Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы
                 төтенше жағдайлар кезінде, төтенше жағдай
                 енгізілген кезде әуе көлігін пайдалану
      Әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгізілген кезде әуе көлігі төтенше жағдайларды және олардың зардаптарын жою бойынша шаралар қолдану үшін пайдаланылады.
      Авиакомпаниялар (дипломатиялық иммунитеті бар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінен басқа) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың өтінімдері бойынша азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның шешімі негізінде құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың жеке құрамын оқиғалар, төтенше жағдайлар болған жерлерге тасымалдау және шұғыл медициналық жәрдемге мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне жеткізу бойынша қызметтер көрсетуге міндетті.
      Осы бапта көзделген жағдайларда авиакомпанияларға көрсеткен қызметтері үшін шығыстар, сондай-ақ келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі.».
      62. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 1-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 14-құжаттар; № 3, 21, 25, 27-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат):
      1) 16-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Прокуратура органдары тағайындайтын тексерулерге қатысуға тартылатын жағдайларды қоспағанда, бірнеше бақылау және қадағалау органдарының тексерілетін субъектіге бір мезгілде тексеру жүргізуі қажет болған кезде осы органдардың әрқайсысы тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеуге және оны құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда тіркеуге міндетті.»;
      2) Заңның қосымшасының 1-тармағының 106) тармақшасындағы «сақталуына жүзеге асырылады.» деген сөздер «сақталуына;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 107) тармақшамен толықтырылсын:
      «107) қалалар мен елді мекендерді абаттандыру қағидаларының сақталуына жүзеге асырылады.».
      63. «Медиация туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 2, 27-құжат; 2012 ж., № 6, 44-құжат):
      1) 1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қатынастардан туындайтын дауларға (жанжалдарға), егер мұндай даулар (жанжалдар) медиация рәсіміне қатыспайтын үшінші тұлғалардың және сот әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп таныған адамдардың мүдделерін қозғаса немесе қозғауы мүмкін болса, медиация рәсімі қолданылмайды.»;
      2) 16-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің кәсіпқой емес медиаторлар тізілімін жүргізуі
      1. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі (бұдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының аумағында медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын кәсіби емес медиаторлардың тізілімін жүргізеді.»;
      3) 24-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер медиацияны жүргізу кезінде тараптардың бірі кәмелетке толмаған адам болса, педагогтің немесе психологтің немесе кәмелетке толмаған адамның заңды өкілдерінің қатысуы міндетті.».
      64. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 24-құжат; № 14, 92-құжат, № 15, 97-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «23-1) телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкілетті орган – телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;
      2) 5-баптың 2 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы Заңның 24-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында және  31-бабында көзделген талаптарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады, оларды бақылауды тиісінше уәкілетті орган және телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.»;
      «4. Осы Заңның 31-бабында көзделген талаптардың сақталуы бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылау жүргізуді мемлекеттік техникалық қызметті тарта отырып, телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.»;
      3) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-бап. Уәкілетті органдардың құзыреті
      1. Уәкілетті орган:
      1) телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының іске асырылуын қамтамасыз етеді;
      2) орталық және жергілікті атқарушы органдардың телерадио хабарларын тарату мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіреді;
      3) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуын бақылауды және оның мониторингін жүзеге асыру жөніндегі қызметін үйлестіреді;
      4) телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторының еркін қолжетімді теле-, радиоарналарының таратылуын қаржылай қамтамасыз ету (цифрлық эфирлік және спутниктік телерадио хабарларын тарату, сондай-ақ аналогтік телерадио хабарларын тарату арқылы) бөлігіндегі қызметін үйлестіреді;
      5) телерадио хабарларын тарату мақсатында жиілік белдеулерін, радиожиілікті (радиожиілік арналарын) бөлу бойынша конкурстар ұйымдастырады және өткізеді;
      6) міндетті теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурстар ұйымдастырады және өткізеді;
      7) телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы тарататын еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурстар ұйымдастырады және өткізеді;
      8) «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асырады;
      9) лицензиаттың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады;
      10) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке қоюды, қайта есепке қоюды жүзеге асырады;
      11) өз құзыреті шегінде телерадио хабарларын тарату саласындағы нормативтік құқықтық және нормативтік техникалық актілерді, оның ішінде телерадио хабарларын тарату операторларының қызметтер көрсету қағидаларын бекітеді;
      12) көпарналы хабар таратудағы таратылуына қарай міндетті теле-, радиоарналардың санын айқындайды;
      13) отандық теле-, радиоарналарды есепке қоюды, қайта есепке қоюды жүзеге асырады;
      14) телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметті лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді;
      15) міндетті теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурс өткізу қағидаларын әзірлейді;
      16) телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы тарататын еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурс өткізу қағидаларын әзірлейді;
      17) телерадио хабарларын тарату мақсаты үшін жиілік белдеулерін, радиожиілікті (радиожиілік арналарын) бөлу қағидаларын әзірлейді;
      18) Телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссияның ережесін әзірлейді және оның құрамына ұсыныстар енгізеді;
      19) Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдарында, Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      2. Телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкілетті орган:
      1) телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторының цифрлық эфирлiк хабар таратуды енгізу бөлігіндегі қызметiн үйлестiредi;
      2) мемлекеттiк техникалық қызметтiң жұмысын үйлестiредi;
      3) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерiнiң және телерадио хабарларын таратудың ұлттық стандарттарының сақталуына бақылауды жүзеге асырады;
      4) өз құзыретi шегiнде телерадио хабарларын тарату саласында нормативтiк құқықтық және нормативтiк техникалық актiлердi, оның iшiнде телерадио хабарларын тарату жүйесiн техникалық пайдалану қағидаларын, телерадио хабарларын тарату сапасына бақылау жүргiзу қағидаларын, теле-, радиокомпаниялардың техникалық құралдарын телерадио хабарларын тарату операторларының желiлерiне қосу қағидаларын бекiтедi;
      5) телерадио хабарларын тарату құралдарына қойылатын техникалық талаптардың сақталуы бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асырады;
      6) өз құзыретi шегiнде «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мiндеттi ведомстволық есептiлiктiң, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесiн бағалау критерийлерiн, жыл сайынғы тексеру жоспарларын әзiрлейдi және бекiтедi;
      7) телерадио хабарларын тарату саласындағы көрсетілетін қызметтер нарықтарында басым жағдайға ие нарық субъектiлерiне көрсетілетін қызметтердің бағаларын реттейдi;
      8) Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдарында, Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.»;
      4) 8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Елді мекендерді абаттандыру, тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты), өзге де ғимараттар мен құрылыстарды абаттандыру саласындағы мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді қамтамасыз ету мақсатында облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдарының ұсынуы бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді органдары Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген үлгі қағидаларға сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағындағы тұрғын үй кешендерінде дара спутниктік және эфирлік қабылдау құрылғыларын, кабельдік коммуникацияларды орналастыру бойынша талаптарды белгілейді.»;
      5) 9-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк техникалық қызмет – Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын, телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметтi бақылауын техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын заңды тұлға.»;
      2-тармақтың 6) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның жиiлiктi, радиожиiлiктi (радиожиiлiк арналарын) iрiктеу бойынша жұмыстарды жүргiзуiн техникалық сүйемелдеу;
      7) телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның теле-, радиоарналарды халықтың қабылдауының сапасына бақылау жүргiзуі кезiнде жұмыстарды техникалық қамтамасыз ету;»;
      6) 15-бапта:
      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Телерадио хабарларын тарату мақсаты үшiн жиiлiк белдеулерiн, радиожиiлiктi (радиожиiлiк арналарын) пайдалануға рұқсатты Телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелерi жөнiндегi комиссияның шешiмi негiзiнде телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi орган бередi.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Телерадио хабарларын тарату мақсаты үшiн радиожиiлiктi есептеудi, оны радиожиiлiк органдарымен келiсудi және халықаралық үйлестiрудi телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi орган жүргiзедi.»;
      7) 42-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi цифрлық эфирлiк телерадио хабарларын таратуға толық көшу мерзiмiн цифрлық эфирлiк телерадио хабарларын таратуға толық көшкенге дейiн кемiнде алты ай бұрын айқындайды. Цифрлық эфирлiк телерадио хабарларын таратуға толық көшу мерзiмi туралы ақпарат ресми бұқаралық ақпарат құралдарында және телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның интернет-ресурсында жарияланады.».
      65. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 4, 31-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат):
      1) 28-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Арнаулы атағы төмендетілген қызметкердің бұрынғы арнаулы атағы, атқарып жүрген лауазымына қарамастан, арнаулы атағы төмендетілген күннен бастап алты ай өткен соң уәкілетті басшының бұйрығымен қалпына келтіріледі.
      Арнаулы атақтағы еңбек сіңіру мерзімі арнаулы атақты төмендету түрінде тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы бұйрық шыққан күннен бастап үзіледі және арнаулы атақты қалпына келтіру туралы бұйрық шыққан күннен бастап қайта жалғасады.
      Қызметкердің бұрынғы арнаулы атағын қалпына келтіргенге дейін және оған кезекті арнаулы атақ берілгенге дейін арнаулы атақты қайтадан төмендетуге жол берілмейді, бірақ ықпал етудің өзге де шарасы қолданылады.»;
      2) 49-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы «бірнеше» деген сөз «бір» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 63-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың 2)3)5)6)9) және 10) тармақшаларында көзделген көтермелеулерді қолдану тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды.»;
      4) 70-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы «оған» деген сөздің алдынан «осы Заңның 28-бабы 2-тармағының бірінші және екінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын.
      66. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 5, 40-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 10-құжат; № 3, 15-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық)», «ауылдың (селоның), ауылдық (селолық)», «ауылдық (селолық)» деген сөздер тиісінше «ауылдардың, ауылдық», «ауылдың, ауылдық», «ауылдық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілерінің:
      1) 1993 жылғы 9 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., № 23-24, 510-құжат; 1995 ж., № 1-2, 18-құжат);
      2) «Қазақ ССР заңдарын және Қазақ ССР Жоғарғы Советі мен оның органдары, Қазақ ССР Президенті қабылдаған басқа да актілерді жариялау және күшіне енгізу тәртібі туралы» Қазақ ССР Заңына өзгерістер енгізу туралы» 1991 жылғы 15 маусымдағы Қазақ Советтік Социалистік Республикасы Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Ведомостары, 1991 ж., № 25, 319-құжат);
      3) «Қазақ ССР-індегі қоғамдық бірлестіктер туралы» 1991 жылғы 27 маусымдағы Қазақ Советтік Социалистік Республикасы Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Ведомостары, 1991 ж., № 27, 360-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      3-бап. Осы Заң, 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 13-тармағының 4) тармақшасын, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 29-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений

Конституционный Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 121-V.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.3.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 232; 2010 г., № 11, ст. 55; 2012 г., № 1, ст. 2):

      1) части вторую и третью статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан – Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее фонду Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.

      На имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан – Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество его фонда не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения.";

      2) части вторую и третью статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "Структура и штатная численность Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, содержащейся за счет средств республиканского бюджета, устанавливаются Первым Президентом Республики Казахстан – Лидером Нации. На сотрудников Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации распространяется законодательство о государственной службе.

      Для размещения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное оргтехникой (в том числе персональными компьютерами, подключенными как к общей сети, так и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам, копировально-множительной техникой, аппаратами факсимильной связи), средствами связи, в том числе правительственной связью, необходимой офисной мебелью, а также она обеспечивается транспортным обслуживанием.";

      3) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "Личная библиотека и личный архив Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации являются национальным достоянием и находятся в собственности государства.".

      2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) в оглавлении заголовок статьи 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 43. Филиалы и представительства юридического лица, а также иные обособленные структурные подразделения юридического лица (государственного учреждения)";

      2) статью 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 43. Филиалы и представительства юридического лица, а также иные обособленные структурные подразделения юридического лица (государственного учреждения)

      1. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

      2. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

      4. Иным обособленным структурным подразделением юридического лица (государственного учреждения) признается территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, выполняющие часть функций юридического лица (государственного учреждения). Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более одного месяца.

      Иное обособленное структурное подразделение юридического лица (государственного учреждения) создается в случаях, прямо предусмотренных законами.

      5. Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) общественных объединений избираются в порядке, предусмотренном уставом общественного объединения и положением о его филиале или представительстве.

      Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) религиозных объединений избираются либо назначаются в порядке, предусмотренном уставом религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.

      Руководители филиалов и представительств иных форм юридических лиц назначаются уполномоченным органом юридического лица и действуют на основании его доверенности.";

      3) в пункте 4 статьи 167 слова "аула (села)" заменить словом "села".

      3. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст. 28, 32; № 11, ст. 59; № 15, ст. 71; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28; № 19, ст. 145; № 20, ст. 158; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13; № 3, ст. 26, 27; № 4, ст. 30; № 5, ст. 35, 36; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; 2013 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 21; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) оглавление дополнить заголовком статьи 338-1 следующего содержания:

      "Статья 338-1. Нарушение режима чрезвычайного положения";

      2) в статье 96:

      внесено изменение в абзац первый части первой на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      в части второй:

      внесено изменение в абзац первый на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      пункты ж) и о) изложить в следующей редакции:

      "ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;";

      "о) заведомо несовершеннолетнего лица;";

      дополнить пунктом п) следующего содержания:

      "п) совершенное организованной группой, –";

      3) часть третью статьи 241 изложить в следующей редакции:

      "3. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами –

      наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до семи лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.";

      4) дополнить статьей 338-1 следующего содержания:

      "Статья 338-1. Нарушение режима чрезвычайного положения

      1. Нарушение мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, а равно неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности, повлекшие тяжкие последствия, –

      наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      2. Те же деяния, совершенные:

      а) должностным лицом;

      б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, –

      наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.".

      4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59; № 17-18, ст. 111; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28; № 19, ст. 145; № 20, ст. 158; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 44; № 10, ст. 77; № 14, ст. 93; 2013 г., № 2, ст. 10, 13; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) часть первую статьи 37 дополнить пунктом 13) следующего содержания:

      "13) в случае признания Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по данному уголовному делу, от которого зависит квалификация деяния как преступления.";

      2) в части первой статьи 39 цифры "1, 2, 5, 7, 8" заменить словами "1), 2), 5), 7), 8) и 13)";

      3) в абзаце втором части 1-1 статьи 50 слова "Суд вправе" заменить словами "Суд при наличии ходатайства стороны защиты обязан";

      4) часть первую статьи 58 изложить в следующей редакции:

      "1. Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, а по делам о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы по ходатайству обвиняемого, – в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей, за исключением дел о преступлениях, предусмотренных статьями 96 (пунктом п) части второй), 162 (частью четвертой), 165, 166-1, 167, 171, 233 (частью четвертой), 235-1 (частью пятой), 250 (частью четвертой), 259 (частью четвертой), 260 (частью четвертой), 261 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.";

      5) статью 137 изложить в следующей редакции:

      "Статья 137. Порядок содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении преступления

      Задержанные по подозрению в совершении преступления содержатся в изоляторах временного содержания. Задержанные по подозрению в совершении преступления военнослужащие и лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, могут также содержаться соответственно на гауптвахтах и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в виде лишения свободы. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 65 настоящего Кодекса, задержанные по подозрению в совершении преступления содержатся в специально приспособленных помещениях, определяемых начальником органа дознания. В условиях режима чрезвычайного положения задержанные по подозрению в совершении преступления могут содержаться в помещениях, приспособленных для этих целей, определяемых комендантом местности. Порядок и условия содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, определяются законодательством Республики Казахстан.";

      6) в части второй статьи 192 цифры "335 – 338," заменить цифрами "335 – 338-1,";

      7) в абзаце первом части первой статьи 237 слова "241 (часть третья);" исключить;

      8) часть 3-1 статьи 301 изложить в следующей редакции:

      "3-1. В ходе предварительного слушания судья выясняет у подсудимого, обвиняемого в совершении преступления, за совершение которого уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 96 (пунктом п) части второй), 162 (частью четвертой), 165, 166-1, 167, 171, 233 (частью четвертой), 235-1 (частью пятой), 250 (частью четвертой), 259 (частью четвертой), 260 (частью четвертой), 261 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, о наличии у него ходатайства о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей.";

      9) статью 314 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "4. В случае проведения Конституционным Советом Республики Казахстан по инициативе другого суда проверки конституционности закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по уголовному делу, председательствующий уведомляет об этом сторону защиты.";

      10) статью 367 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "3. В случае проведения Конституционным Советом Республики Казахстан по инициативе другого суда проверки конституционности закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по уголовному делу, судья откладывает постановление приговора до вынесения решения Конституционным Советом Республики Казахстан.";

      11) в части пятой статьи 391 слово "конфликта" заменить словами "спора (конфликта)";

      12) статью 543 изложить в следующей редакции:

      "Статья 543. Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей

      1. Суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением дел о преступлениях, предусмотренных статьями 96 (пунктом п) части второй), 162 (частью четвертой), 165, 166-1, 167, 171, 233 (частью четвертой), 235-1 (частью пятой), 250 (частью четвертой), 259 (частью четвертой), 260 (частью четвертой), 261 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также дел о применении принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим указанные деяния в состоянии невменяемости либо заболевшим душевной болезнью после их совершения.

      2. Если лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан, обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, если в такую совокупность преступлений входит хотя бы одно преступление, за совершение которого уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключением дел о преступлениях, предусмотренных статьями 96 (пунктом п) части второй), 162 (частью четвертой), 165, 166-1, 167, 171, 233 (частью четвертой), 235-1 (частью пятой), 250 (частью четвертой), 259 (частью четвертой), 260 (частью четвертой), 261 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

      3. Если по делу обвиняется несколько лиц, рассмотрение его судом с участием присяжных заседателей производится по правилам, предусмотренным настоящим разделом в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.".

      5. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24, ст. 192; 2004 г.; № 5, ст. 22; № 23, ст. 139, 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; № 20, ст. 152; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 15-16, ст. 73; № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 19; № 19, ст. 145; № 20, ст. 158; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; 2013 г., № 1, ст. 2):

      в пункте 1 статьи 30 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского".

      6. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 28; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 23, ст. 179; 2012 г., № 2, ст. 14; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 93; № 21-22, ст. 124):

      1) оглавление дополнить заголовком статьи 317-16 следующего содержания:

      "Статья 317-16. Приостановление исполнения судебного акта о выдворении";

      2) по всему тексту слова "соглашение об урегулировании спора в порядке медиации", "соглашением об урегулировании спора в порядке медиации", "соглашения об урегулировании спора в порядке медиации", "соглашении об урегулировании спора в порядке медиации", "соглашения сторон об урегулировании спора в порядке медиации", "соглашение сторон об урегулировании спора в порядке медиации" заменить соответственно словами "соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации", "соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации", "соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации", "соглашении об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации", "соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации", "соглашение сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации";

      3) в части второй статьи 46 слова "и прокурора" заменить словами ", а также по ходатайству их законных представителей прокурора";

      4) статью 170 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) обеспечивает получение сторонами разъяснения организациями профессиональных медиаторов порядка и принципов процедуры медиации;";

      5) часть четвертую статьи 250 изложить в следующей редакции:

      "4. Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в подпунктах 6) и 7) статьи 249 настоящего Кодекса, если стороны представят доказательства, подтверждающие уважительные причины отсутствия их в судебном заседании. Ходатайство об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения рассматривается судом в судебном заседании в течение десяти дней с момента его поступления в суд с участием лица, заявившего ходатайство.";

      6) дополнить статьей 317-16 следующего содержания:

      "Статья 317-16. Приостановление исполнения судебного акта о выдворении

      Решение суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан в случае поступления жалобы или протеста до срока, указанного судом, в течение которого иностранец или лицо без гражданства должны покинуть территорию Республики Казахстан, приостанавливается до рассмотрения жалобы или протеста.";

      7) в статье 344:

      подпункт 3) части четвертой изложить в следующей редакции:

      "3) отмене определения полностью или в части и разрешении вопроса по существу;";

      часть пятую изложить в следующей редакции:

      "5. Определение апелляционной инстанции, вынесенное по частной жалобе, протесту, обжалованию, опротестованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно после его вынесения, за исключением определений, преграждающих возможность дальнейшего движения дела.";

      8) абзац третий статьи 383-3 изложить в следующей редакции:

      "Гражданское дело может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Генеральным Прокурором Республики Казахстан либо его заместителями, прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами. Запрос прокурора об истребовании дела исполняется судом не позднее семи календарных дней со дня поступления его в суд и только после выполнения процессуальных действий для приведения в исполнение вступивших в законную силу судебных актов. Запросы могут направляться с использованием каналов связи.

      В случае истребования дела ходатайство о принесении кассационного протеста подлежит рассмотрению прокурором в течение тридцати календарных дней со дня поступления дела в прокуратуру.".

      7. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 115, 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 17, ст. 136; № 19, ст. 145; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11, 13, 14, 16; № 3, ст. 21, 22, 25, 26, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35, 36; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84, 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 93, 94; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 10, 11, 13; № 4, ст. 21; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) в оглавлении:

      дополнить заголовком статьи 131-1 следующего содержания:

      "Статья 131-1. Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений";

      заголовки статей 206-2, 358, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431 и 438-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 206-2. Нарушение мер финансового контроля";

      "Статья 358. Невыполнение местными исполнительными органами и иными уполномоченными государственными органами обязанностей, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан";

      "Статья 421. Невывоз за пределы таможенной территории Таможенного союза либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств";

      "Статья 424. Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза

      Статья 425. Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами с нарушением порядка перемещения товаров для личного пользования";

      "Статья 426. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза помимо таможенного контроля

      Статья 427. Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза

      Статья 428. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза с обманным использованием документов или средств идентификации";

      "Статья 430. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Таможенного союза с нарушением таможенных правил

      Статья 431. Нарушение порядка пользования и (или) распоряжения ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами";

      "Статья 438-1. Неисполнение требований таможенного органа Республики Казахстан об устранении нарушений, выявленных по результатам таможенной проверки";

      заголовок статьи 532 исключить;

      дополнить заголовком статьи 554-2 следующего содержания:

      "Статья 554-2. Уполномоченный орган в области нефти и газа";

      2) части вторую и третью статьи 69 изложить в следующей редакции:

      "2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, сфере таможенного дела, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, об энергосбережении и повышении энергоэффективности, естественных монополиях и антимонопольного законодательства по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности по истечении трех лет со дня его совершения, а за правонарушение в области налогообложения, сфере таможенного дела, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, естественных монополиях и антимонопольного законодательства – по истечении пяти лет со дня его совершения.

      3. При длящемся административном правонарушении, а также при совершении административного правонарушения в области бюджетных отношений, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

      При совершении административного правонарушения в области финансов лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее пяти лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.";

      3) статью 122 изложить в следующей редакции:

      "Статья 122. Нарушение права государственной собственности на недра

      1. Незаконное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной собственности на недра, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

      влекут штраф на физических лиц в размере от двадцати до пятидесяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере от пятидесяти до ста, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от ста до ста пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей с конфискацией имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения, орудий и предметов совершения административного правонарушения.

      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на физических лиц в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере от ста до ста пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от ста пятидесяти до двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей с конфискацией имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения, орудий и предметов совершения административного правонарушения.";

      4) дополнить статьей 131-1 следующего содержания:

      "Статья 131-1. Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений

      1. Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур либо повреждение насаждений сельскохозяйственных организаций независимо от организационно-правовых форм, крестьянских или фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств скотом или птицей –

      влекут штраф на граждан в размере до пятидесяти, на должностных лиц – в размере от двадцати до пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, –

      влекут штраф на граждан в размере от пятидесяти до ста, на должностных лиц – в размере от семидесяти до ста месячных расчетных показателей.";

      5) статью 147-11 дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

      "8. Нарушение правил аккредитации газосетевых организаций –

      влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере пятисот месячных расчетных показателей с приостановлением действия свидетельства об аккредитации.

      9. Предоставление заявителем заведомо недостоверной информации при получении свидетельства об аккредитации, а равно действия (бездействие), предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также неустранение нарушений правил аккредитации, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия свидетельства об аккредитации –

      влекут штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, – в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере пятисот месячных расчетных показателей с лишением свидетельства об аккредитации.";

      6) абзацы четвертый и пятый части пятой статьи 163 изложить в следующей редакции:

      "производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции (кроме насыщенного двуокисью углерода) без спиртоизмеряющих аппаратов и (или) контрольных приборов учета либо со спиртоизмеряющими аппаратами и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах выработки уполномоченному органу;

      производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции (кроме насыщенного двуокисью углерода) с неисправными спиртоизмеряющими аппаратами и (или) контрольными приборами учета, а равно со сверхнормативными отклонениями в учете;";

      7) в статье 167:

      дополнить частью 6-4 следующего содержания:

      "6-4. Неразделение при осуществлении государственных закупок нескольких видов однородных товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки (выполнения, оказания) –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      в примечании:

      абзац шестой изложить в следующей редакции:

      "в части шестой – первых руководителей организатора государственных закупок;";

      абзац десятый изложить в следующей редакции:

      "в части 6-3 – председателя конкурсной комиссии и его заместителя, а также членов конкурсной комиссии;";

      дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

      "в части 6-4 – первых руководителей организатора государственных закупок.";

      8) статью 206-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 206-2. Нарушение мер финансового контроля

      1. Умышленное непредставление деклараций о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицом, занимающим государственную должность, лицом, уволенным с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, –

      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.";

      9) в абзаце втором статьи 208-1 слова "или административный арест сроком на сорок пять суток с конфискацией предметов и орудий, послуживших совершению правонарушения, и имущества, полученного вследствие его совершения" исключить;

      10) в статье 209:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "влечет штраф на физических лиц в размере десяти месячных расчетных показателей, на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере пятидесяти процентов от начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет.";

      в абзаце втором части третьей слова "или административный арест на срок до сорока пяти суток с конфискацией предметов и орудий, послуживших совершению правонарушения, и имущества, полученного вследствие его совершения" исключить;

      в абзаце втором части четвертой слова "или административный арест сроком на сорок пять суток с конфискацией предметов и орудий, послуживших совершению правонарушения, и имущества, полученного вследствие его совершения" исключить;

      в абзаце втором части шестой слова "или административный арест на срок до сорока пяти суток с конфискацией предметов и орудий, послуживших совершению правонарушения, и имущества, полученного вследствие его совершения" исключить;

      11) часть вторую статьи 231 изложить в следующей редакции:

      "2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от пятидесяти до семидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от трехсот до четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от семисот до девятисот месячных расчетных показателей с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности.";

      12) часть вторую статьи 232 изложить в следующей редакции:

      "2. Совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, повлекших за собой потерю прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов, –

      влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до двадцати пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от трехсот до четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности.";

      13) часть вторую статьи 233 изложить в следующей редакции:

      "2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от пятнадцати до двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от трехсот до четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от пятисот до шестисот месячных расчетных показателей с лишением лицензии и приостановкой производимых работ.";

      14) статью 330 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью третьей статьи 55 настоящего Кодекса не применяется, –

      влекут штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.";

      15) статью 336 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью третьей статьи 55 настоящего Кодекса не применяется, –

      влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.";

      16) статью 358 изложить в следующей редакции:

      "Статья 358. Невыполнение местными исполнительными органами и иными уполномоченными государственными органами обязанностей, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан

      1. Неперечисление, несвоевременное или неполное перечисление местными исполнительными органами или уполномоченными государственными органами сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан органами, указанными в настоящей части, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      2. Непредставление, несвоевременное, недостоверное или неполное представление местными исполнительными органами и иными уполномоченными государственными органами сведений, определенных налоговым законодательством Республики Казахстан для представления органам налоговой службы, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      3. Невыполнение уполномоченными государственными и местными исполнительными органами требований по устранению нарушений, выявленных по результатам налогового контроля и указанных в акте контроля, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      4. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.";

      17) абзац первый статьи 362 изложить в следующей редакции:

      "Нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в части:";

      18) внесены изменения в текст части третьей статьи 373 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      19) часть первую статьи 377 изложить в следующей редакции:

      "1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства сроком свыше десяти календарных дней –

      влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.";

      20) часть четвертую статьи 396 изложить в следующей редакции:

      "4. Осуществление иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения разрешения на трудоустройство, когда получение такого разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, –

      влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.";

      21) статьи 403 и 405 изложить в следующей редакции:

      "Статья 403. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы

      Непринятие в случае аварии или действия непреодолимой силы мер для обеспечения сохранности принятых к доставке в определенное таможенным органом государств-членов Таможенного союза место или перемещаемых транзитом товаров и транспортных средств, допущение какого-либо неразрешенного их использования, несообщение в ближайший таможенный орган Республики Казахстан об обстоятельствах дела, месте нахождения таких товаров и транспортных средств либо необеспечение их перевозки в ближайший таможенный орган Республики Казахстан или доставки должностных лиц этого органа к месту нахождения товаров и транспортных средств –

      влекут штраф на физических лиц в размере от пяти до десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от десяти до пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от двадцати до двадцати пяти месячных расчетных показателей.";

      "Статья 405. Выдача без разрешения таможенного органа Республики Казахстан, утрата или недоставление в таможенный орган Республики Казахстан товаров, транспортных средств и документов на них

      1. Выдача без разрешения таможенного органа Республики Казахстан, утрата или недоставление в определенное таможенным органом государств-членов Таможенного союза место товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, –

      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, либо без таковой.

      2. Утрата или недоставление принятых для вручения таможенному органу Республики Казахстан таможенных или иных документов на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, –

      влекут предупреждение либо штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.

      3. Несоблюдение установленного таможенным органом государств – членов Таможенного союза срока доставки товаров, транспортных средств и документов на них –

      влечет предупреждение либо штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.";

      22) часть первую статьи 410 изложить в следующей редакции:

      "1. Проведение операций, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых не принято решение о выпуске товаров, в нарушение требований и условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.";

      23) статьи 412, 414, 417 и 417-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 412. Изменение, удаление, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации

      Умышленное изменение, удаление, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации, примененных таможенным органом государств-членов Таможенного союза, –

      влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.";

      "Статья 414. Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений

      Непредставление декларантом таможенному органу Республики Казахстан в установленные сроки таможенной декларации, документов и сведений, представляемых при таможенном декларировании товаров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 434 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков преступления –

      влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.";

      "Статья 417. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения и проведения операций с ними

      Нарушение порядка помещения товаров на хранение и порядка их хранения, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, сроков хранения на таможенном складе, порядка перемещения товаров с одного склада на другой, а равно проведение операций с товарами на таможенных складах, складах временного хранения и свободных складах –

      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 417-1. Нарушение сроков временного хранения товаров

      Нарушение сроков временного хранения товаров, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных статьями 414 и 434 настоящего Кодекса, –

      влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      24) в статье 421:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 421. Невывоз за пределы таможенной территории Таможенного союза либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств";

      абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

      "1. Невывоз за пределы таможенной территории Таможенного союза ранее ввезенных товаров и транспортных средств и (или) помещенных под определенную таможенную процедуру, при завершении которого предусматривается вывоз в установленные сроки, а также в случаях, если такой вывоз является обязательным, либо невозвращение на таможенную территорию Таможенного союза ранее вывезенных товаров и транспортных средств и (или) помещенных под определенную таможенную процедуру, при завершении которого предусматривается обратный ввоз в установленные сроки, а также в случаях, если такой ввоз является обязательным, –";

      25) статьи 423, 424, 425, 426, 427 и 428 изложить в следующей редакции:

      "Статья 423. Неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами и транспортными средствами, помещенными под определенную таможенную процедуру

      Проведение операций, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами и транспортными средствами не в соответствии с их таможенной процедурой, а равно несоблюдение порядка ведения учета и представления отчетности и иных ограничений, требований и условий таможенной процедуры, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

      Статья 424. Несоблюдение порядка применения запретов и

      ограничений при перемещении товаров и транспортных

      средств через таможенную границу Таможенного союза

      Перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и транспортных средств в нарушение порядка применения запретов и ограничений, устанавливаемых таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, при отсутствии признаков преступления –

      влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

      Статья 425. Перемещение товаров через таможенную границу

      Таможенного союза физическими лицами с нарушением

      порядка перемещения товаров для личного пользования

      Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами с нарушением порядка перемещения товаров для личного пользования, определяемого таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, в том числе несоблюдение требований Кодекса Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" по обязательному письменному декларированию товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу для личного пользования, а также порядка перемещения товаров в несопровождаемом багаже, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.";

      "Статья 426. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза помимо таможенного контроля

      1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными органами Республики Казахстан мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза или вне установленного времени работы таможенных органов Республики Казахстан в указанных местах, при отсутствии признаков преступления –

      влечет штраф на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере от тридцати до сорока месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере двухсот процентов от суммы причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

      2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет штраф на физических лиц в размере от двадцати до двадцати пяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере от сорока до пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере трехсот процентов от суммы причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.

      Статья 427. Сокрытие от таможенного контроля товаров,

      перемещаемых через таможенную границу

      Таможенного союза

      Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Таможенного союза, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других при отсутствии признаков преступления –

      влечет штраф в размере от десяти до двадцати пяти месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, явившихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Таможенного союза с сокрытием товаров и предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

      Статья 428. Перемещение товаров и транспортных средств через

      таможенную границу Таможенного союза с обманным

      использованием документов или средств идентификации

      Перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и транспортных средств с представлением таможенному органу Республики Казахстан в качестве документов, необходимых для таможенных целей, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, при отсутствии признаков преступления –

      влекут штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.";

      26) часть вторую статьи 429 изложить в следующей редакции:

      "2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на физических лиц в размере ста, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, – в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере четырехсот месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.";

      27) в статье 430:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 430. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Таможенного союза с нарушением таможенных правил";

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Таможенного союза помимо таможенного контроля либо с сокрытием от такого контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо недекларированным или недостоверно декларированным, а равно транспортировка, хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых предоставлены таможенные льготы в части таможенных платежей и налогов, используемых либо отчуждаемых без разрешения таможенного органа Республики Казахстан в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, –

      влекут штраф на физических лиц в размере от пяти до десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от пятнадцати до двадцати пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от двадцати пяти до тридцати пяти месячных расчетных показателей.";

      28) статьи 431, 434, 434-1 и 438-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 431. Нарушение порядка пользования и (или) распоряжения ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами

      Пользование и (или) распоряжение ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами в иных целях, чем те, которые предусмотрены таможенным законодательством Республики Казахстан, в том числе в связи с которыми были предоставлены такие льготы, –

      влекут штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до двадцати пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере от ста до четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей.";

      "Статья 434. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей и налогов

      Неуплата плательщиками, в том числе лицами, имеющими статус таможенного представителя, уполномоченного экономического оператора, таможенных платежей и налогов в установленные сроки, а равно неуплата в случаях нарушения сроков подачи таможенной декларации при использовании условно выпущенных товаров в иных целях, чем те, в связи с которыми было предоставлено освобождение от уплаты таможенных сборов за основное таможенное декларирование, таможенных пошлин и налогов, а также при заявлении товаров под таможенные процедуры, предусматривающие периодическую уплату таможенных платежей и налогов, при отсутствии признаков преступления –

      влекут штраф на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере пятидесяти процентов от суммы причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней, но не менее двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей во всех случаях, с исключением из реестра таможенных представителей или уполномоченных экономических операторов.

      Статья 434-1. Неисполнение требования таможенного органа

      Республики Казахстан об уплате причитающихся сумм

      таможенных платежей, налогов и пеней в

      установленные сроки

      Неисполнение банком, страховой организацией, поручителем требования таможенного органа Республики Казахстан об уплате причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней в установленные сроки в случаях неисполнения плательщиком обязанности по уплате таможенных платежей и налогов при применении способов обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов –

      влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере пятидесяти процентов от суммы причитающихся сумм таможенных платежей, налогов и пеней, но не менее двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей во всех случаях.";

      "Статья 438-1. Неисполнение требований таможенного органа Республики Казахстан об устранении нарушений, выявленных по результатам таможенной проверки

      Неисполнение лицами требований таможенного органа Республики Казахстан об устранении нарушений, выявленных по результатам таможенной проверки, а равно о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням в сроки, установленные таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан, –

      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      29) статью 532 исключить;

      30) в части первой статьи 541:

      цифры "95 – 110-1," заменить цифрами "95 – 110-1, 122,";

      цифры "147-11," заменить словами "147-11 (частями седьмой и девятой),";

      после цифр "203," дополнить цифрами "206-2,";

      слова "218-1 (частью седьмой)," исключить;

      слова "336 (частью третьей)," заменить словами "336 (частями третьей и четвертой),";

      31) в статье 543:

      часть первую после цифр "131," дополнить цифрами "131-1,";

      в части второй:

      подпункты 2) и 4) после цифр "131," дополнить цифрами "131-1,";

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) за административные правонарушения, предусмотренные частью первой статьи 394 настоящего Кодекса, – сотрудники миграционной полиции, имеющие специальные звания.";

      32) часть первую статьи 554 изложить в следующей редакции:

      "1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 123 (частью второй), 175 (частью второй в части правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности), 220 (частью первой), 240, 240-1, 241 – 246 (частью первой), 247 – 250, 261, 264, 265, 270 – 272, 275 (частью второй), 276, 291, 294, 296, 301, 302 (частью первой), 303 (частью первой), 304 (частью первой), 305 (частью первой), 306 (частью первой), 306-1 (частями первой, второй, четвертой), 306-3 (частью первой), 357-2 (частью первой) настоящего Кодекса.";

      33) дополнить статьей 554-2 следующего содержания:

      "Статья 554-2. Уполномоченный орган в области нефти и газа

      1. Уполномоченный орган в области нефти и газа рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 147-11 (частями первой – шестой, восьмой), 357-2 (частью первой) настоящего Кодекса.

      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе должностные лица ведомства уполномоченного органа в области нефти и газа.";

      34) в части первой статьи 570 цифры "205 – 208," заменить цифрами "205 – 206-1, 207, 208,", слова "218-1 (частями первой – шестой, восьмой)," заменить цифрами "218-1,";

      35) в части первой статьи 570-1 цифры "206-2," исключить;

      36) подпункт 4) части первой статьи 580 изложить в следующей редакции:

      "4) если закон или отдельные его положения, устанавливающие административную ответственность, или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению в данном деле об административном правонарушении, от которого зависит квалификация деяния как административного правонарушения, признаны Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционными;";

      37) часть третью статьи 584 изложить в следующей редакции:

      "3. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо совершение которого влечет административное взыскание в виде административного ареста, а также административного выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца либо лица без гражданства или лишения специального права (за исключением права управления транспортными средствами), предоставленного лицу, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, обязательно.";

      38) в подпункте 1) части первой статьи 636:

      в абзаце втором цифры "336," заменить словами "336 (части 1-1, третья и четвертая),";

      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

      "уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (статьи 122, 240-2, 246 (часть вторая), 283 (часть первая) (когда эти нарушения совершены на территориях, не входящих в лесной фонд), 304 (часть вторая), 305 (часть вторая), 306 (часть вторая), 306-1 (часть третья), 306-3 (части вторая и третья), 317-1 (по нарушениям требований безопасности к химической продукции), 356;";

      абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

      "органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (статьи 231 (часть вторая), 232, 233, 235 (часть вторая), 235-1 (часть четвертая), 237, 278 (часть первая), 356, 357-1);";

      абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

      "уполномоченного органа по внутреннему контролю (статья 356);";

      абзацы тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый и тридцать шестой изложить в следующей редакции:

      "органов по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции (статьи 163 (части третья, четвертая, шестая, седьмая и девятая), 163-4 (части третья и четвертая), 213 (части четвертая – шестая), 214, 357-1, 357-2);

      органов финансовой полиции (статьи 140 (часть вторая), 143, 143-1, 143-2, 144-1, 145, 146-1, 151, 151-1, 154, 154-1, 155, 155-2, 156, 157, 158-4, 159 (части третья и четвертая), 162, 163 (части третья и четвертая), 176 (часть первая), 179 (части первая и вторая), 179-1, 200, 203, 211, 213 (части пятая и шестая), 214, 217, 275-1, 306-2, 355, 357-1, 357-2 (часть вторая), 357-3, 357-5, 514 – 519, 521, 522, 529, 533 – 535, 537-1);

      органов налоговой службы (статьи 154, 155, 156, 157, 163 (части третья, четвертая, шестая, седьмая и девятая), 163-4 (части третья и четвертая), 203, 206-2, 208-1, 209, 213 (части четвертая – шестая), 214, 357-1, 357-2, 357-5, 359, 361, 374 (части пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая), 533 – 535);

      таможенных органов (статьи 140 (часть вторая), 400-1, 400-2, 405 (часть первая), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 425-1, 426 – 430, 433), а также по административным правонарушениям, совершенным в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, предусмотренным статьями 323 (частью второй), 357-1, 461 (частью 3-1) настоящего Кодекса;";

      абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:

      "уполномоченного органа в области нефти и газа (статьи 147-11 (части седьмая и девятая), 147-12 (части вторая и третья (по превышению предельных цен оптовой реализации товарного или сжиженного нефтяного газа), 356, 357-1, 357-2 (часть вторая);";

      в абзаце пятьдесят первом цифры "336," заменить словами "336 (части 1-1, третья и четвертая),";

      39) статью 650 дополнить частью 1-2 следующего содержания:

      "1-2. В случае установления в действиях лица, в отношении которого рассмотрено дело, признаков административного правонарушения, предусмотренного другой статьей или частью статьи особенной части раздела 2 настоящего Кодекса, суд вправе изменить квалификацию правонарушения на статью или часть статьи закона, предусматривающие менее строгое административное взыскание.";

      40) часть первую статьи 654 изложить в следующей редакции:

      "1. При установлении причин и условий, а также при наличии нарушений административного законодательства, способствующих совершению административных правонарушений, судья выносит частное постановление, а орган (должностное лицо) вносит в соответствующую организацию и должностным лицам представление о принятии мер по их устранению.".

      8. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3):

      по всему тексту слова "аула (села)", "аульного (сельского)", "аулов (сел)", "аульных (сельских)", "ауле (селе)", "аулов, сел" заменить соответственно словами "села", "сельского", "сел", "сельских", "селе", "сел".

      9. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 27; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124):

      в пункте 7 статьи 90 слова "аулах (селах), аульного (сельского)" заменить словами "селах, сельского".

      10. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124):

      в подпункте 4) пункта 1 статьи 154 слова "аулов (сел), аульных (сельских)" заменить словами "сел, сельских".

      11. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 45; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 123; 2013 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 15; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) в подпункте 2) статьи 18 слова "аульной (сельской)" заменить словом "сельской";

      2) в пунктах 2 и 3 статьи 238 слова "аульной (сельской)" заменить словом "сельской".

      12. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30):

      1) по всему тексту слова "аула (села)", "аульного (сельского)", "аульной (сельской)", "аулах (селах)", "аульных (сельских)" заменить соответственно словами "села", "сельского", "сельской", "селах", "сельских";

      2) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. Чрезвычайный резерв используется в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, проведения мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан и на оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам.";

      3) в пункте 3 статьи 42 слова "природного и техногенного характера" заменить словами "социального, природного и техногенного характера";

      4) в пункте 1 статьи 53:

      абзац десятый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

      "организация деятельности в области чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера;";

      в абзаце четвертом подпункта 5) слова "природного и техногенного характера" заменить словами "социального, природного и техногенного характера".

      13. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21):

      1) по всему тексту слова "аулов (сел)", "аульных (сельских)", "Села (аулы)", "аул (село)", "аульный (сельский)", "села, аулы" заменить соответственно словами "сел", "сельских", "Села", "село", "сельский", "села";

      2) строку 2.2. таблицы статьи 456 исключить;

      3) подпункты 9) и 11) пункта 3 статьи 557 изложить в следующей редакции:

      "9) уполномоченному органу в области государственной статистики.

      Уполномоченный орган в области государственной статистики утверждает перечень должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Перечень представляемых сведений, составляющих налоговую тайну, и порядок их представления устанавливаются уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом в области государственной статистики;";

      "11) центрам обслуживания населения и государственным органам в части сведений, необходимых для оказания государственных услуг.

      Перечень представляемых сведений, составляющих налоговую тайну, и порядок их представления устанавливаются уполномоченным органом совместно с уполномоченным государственным органом в сфере информатизации и указанными в настоящем подпункте государственными органами;";

      4) пункт 1 статьи 598 изложить в следующей редакции:

      "1. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе подать в налоговый орган по месту регистрационного учета или через центр обслуживания населения либо через веб-портал "электронного правительства" налоговое заявление для получения сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям.".

      14. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "4) медицина катастроф – отрасль медицины и здравоохранения, направленная на предупреждение и ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации), включающая предупреждение и лечение заболеваний населения, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, сохранение и восстановление здоровья участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также медицинскую помощь сотрудникам аварийно-спасательных служб;";

      2) подпункт 9) статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "9) определяет порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения;";

      3) подпункт 9) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "9) обеспечивают оказание бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения;";

      4) пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

      "1. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях – форма предоставления медицинской помощи службой медицины катастроф при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.".

      15. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам персональных данных и их защиты", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      1) в оглавлении:

      заголовок статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 2. Компетенция уполномоченных государственных органов";

      дополнить заголовком статьи 221-1 следующего содержания:

      "Статья 221-1. Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по ее результатам";

      2) статью 2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 2. Компетенция уполномоченных государственных органов

      1. Уполномоченный орган в сфере таможенной политики в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Казахстан:

      1) осуществляет выработку предложений по формированию таможенной политики в Республике Казахстан;

      2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Кодексом, в пределах своей компетенции;

      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Казахстан:

      1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Кодексом, в пределах своей компетенции;

      2) осуществляет руководство таможенными органами;

      3) определяет полномочия ведомства, входящего в его состав;

      4) разрабатывает и создает информационные системы, системы связи и системы передач данных, технических средств таможенного контроля, а также средств защиты информации;

      5) принимает решения о включении в реестры на осуществление деятельности в сфере таможенного дела;

      6) осуществляет таможенное администрирование;

      7) осуществляет таможенный контроль за перемещением через таможенную границу Таможенного союза товаров и транспортных средств;

      8) обеспечивает на постоянной основе своевременное информирование участников внешнеэкономической и иной деятельности в сфере таможенного дела, в том числе об изменениях и дополнениях в таможенном законодательстве Таможенного союза и (или) Республики Казахстан;

      9) ведет таможенную статистику;

      10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      3) в пункте 1 статьи 4:

      дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) уполномоченный орган в сфере таможенной политики – государственный орган, осуществляющий выработку предложений по формированию таможенной политики;";

      подпункт 50-1) изложить в следующей редакции:

      "50-1) уполномоченное юридическое лицо – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, в сфере реализации ограниченного в распоряжении имущества плательщика и (или) товаров, задержанных таможенными органами;";

      4) пункты 1828 статьи 221 исключить;

      5) дополнить статьей 221-1 следующего содержания:

      "Статья 221-1. Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по ее результатам

      1. По завершении таможенной проверки должностными лицами таможенного органа составляется акт таможенной проверки с указанием:

      1) места проведения проверки, даты составления акта;

      2) должности, фамилии, имени, отчества (при его наличии) должностных лиц таможенного органа, проводивших проверку;

      3) фамилии, имени, отчества (при его наличии) либо полного наименования проверяемого лица;

      4) места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера проверяемого лица;

      5) фамилии, имени, отчества (при его наличии) руководителя и должностных лиц проверяемого лица, ответственных за ведение таможенной и финансовой отчетности, уплату таможенных платежей и налогов, взимаемых таможенными органами;

      6) сведений о предыдущей проверке и принятых мерах по устранению ранее выявленных нарушений таможенного законодательства Республики Казахстан;

      7) сведений о документах, представленных проверяемым лицом;

      8) подробного описания выявленных правонарушений в сфере таможенного дела со ссылкой на соответствующие нормы законодательного акта Республики Казахстан;

      9) сведений о результатах проверки, решений, принятых при проведении таможенной проверки;

      10) таможенного органа, проводившего таможенную проверку;

      11) формы таможенной проверки.

      2. Датой завершения таможенной проверки считается дата составления акта таможенной проверки, оформленного по результатам таможенной проверки, который составляется в двух экземплярах и подписывается должностными лицами, проводившими таможенную проверку.

      Акт выездной таможенной проверки утверждается руководителем (лицом, его замещающим) таможенного органа, проводившего таможенную проверку.

      Первый экземпляр акта таможенной проверки приобщается к материалам таможенной проверки, второй экземпляр не позднее пяти календарных дней с даты завершения таможенной проверки вручается проверяемому лицу или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

      3. В случае, если по завершении таможенной проверки не установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в акте проверки производится соответствующая запись.

      4. К акту таможенной проверки прилагаются копии документов, расчеты, произведенные должностным лицом таможенного органа, и другие материалы, полученные в ходе таможенной проверки.

      5. Акт проверки регистрируется в специальном журнале регистрации актов проверок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью таможенного органа.

      6. В случае несогласия проверяемого лица с результатами таможенной проверки в акте проверки производится соответствующая запись.

      7. По результатам таможенной проверки, при проведении которой были выявлены нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Республики Казахстан, выносится уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням и (или) требование об устранении нарушений по формам, установленным уполномоченным органом в сфере таможенного дела.

      Уведомление выносится в случаях, когда по результатам таможенной проверки выявлены нарушения, повлиявшие на обязанности по уплате таможенных платежей, налогов.

      Требование об устранении нарушений, выявленных в ходе таможенной проверки, выносится в случаях, когда по результатам таможенной проверки выявлены нарушения, не повлиявшие на обязанности по уплате таможенных платежей, налогов.

      8. Уведомление направляется проверяемому лицу в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 160 настоящего Кодекса.

      9. Требование об устранении нарушений вручается или направляется проверяемому лицу одновременно с актом таможенной проверки.

      Срок исполнения требования об устранении нарушений составляет не более тридцати календарных дней со дня, следующего за днем вручения требования проверяемому лицу.

      10. Проверяемое лицо имеет право обжаловать результаты проверки в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом.";

      6) пункт 1 статьи 240 изложить в следующей редакции:

      "1. Товары, задержанные таможенными органами и не востребованные лицами, указанными в статье 239 настоящего Кодекса, в сроки, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 238 настоящего Кодекса, подлежат реализации уполномоченным юридическим лицом, а в случаях, установленных пунктом 3 настоящей статьи, такие товары подлежат уничтожению или иному использованию.";

      7) подпункт 1) пункта 2 статьи 479 изложить в следующей редакции:

      "1) наличие заключения медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих выполнению должностных полномочий, в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для занятия соответствующих должностей установлены в квалификационных требованиях;".

      16. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 22, ст. 174; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13):

      в пунктах 2 и 3 статьи 179 слова "аула (села)", "аульного (сельского)" заменить словами "села", "сельского".

      17. В Закон Республики Казахстан от 23 июня 1992 года "О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 11-12, ст. 290; № 24, ст. 592; 1993 г., № 8, ст. 179; 1995 г., № 1-2, ст. 17; № 23, ст. 155; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 20, ст. 257; № 24, ст. 336; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 155; 2007 г., № 15, ст. 107; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2010 г., № 7, ст. 32; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; 2013 г., № 2, ст. 8):

      1) часть вторую статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "Уполномоченный орган в области связи, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, другие государственные органы и учреждения Республики Казахстан предоставляют бесплатно линии и каналы связи для управления воинскими частями и подразделениями Внутренних войск при выполнении ими обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного положения.";

      2) подпункт 7) части первой статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "7) при пресечении массовых беспорядков, в том числе в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, тюрьмах, а также при чрезвычайных ситуациях социального характера, введении чрезвычайного положения.".

      18. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 23, ст. 560; 1994 г., № 8, ст. 140; № 20, ст. 252; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 1998 г., № 24, ст. 432; 1999 г., № 8, ст. 247; № 23, ст. 923; 2007 г., № 10, ст. 69; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 64):

      1) в части второй статьи 5 слова "аульного (сельского)" заменить словом "сельского";

      2) в части второй статьи 6 слова "аульных (сельских)" заменить словом "сельских".

      19. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 23-24, ст. 507; 1995 г., № 23, ст. 146; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 10, ст. 56; № 23, ст. 142; 2006 г., № 18, ст. 111; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 8, ст. 44; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 2, ст. 11):

      статью 3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3. Категории городов и других населенных пунктов

      Города и другие населенные пункты подразделяются:

      1) города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или имеющие численность населения более одного миллиона человек;

      2) города областного значения, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность более 50 тысяч человек;

      3) города районного значения, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей численности населения;

      4) поселки, к которым относятся населенные пункты при промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с численностью не менее 3 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее двух третей;

      к поселкам также приравниваются населенные пункты, расположенные в местности, имеющей лечебное значение, с населением не менее 2 тысяч человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха составляет не менее половины; к ним относятся также дачные поселки, являющиеся местами летнего отдыха горожан, в которых не менее 25 процентов взрослого населения постоянно занимается сельским хозяйством;

      5) село – населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, пчеловодстве, рыболовстве и рыбоводстве, члены их семей и специалисты здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта составляют не менее половины населения;

      6) крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 447; 2001 г., № 23, ст. 309, 321; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2005 г., № 15, ст. 63; 2006 г., № 3, ст. 22; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 17-18, ст. 114; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 21; № 14, ст. 92, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2):

      1) статью 22 изложить в следующей редакции:

      "Статья 22. Организация работы транспорта при чрезвычайных ситуациях

      При возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения договорные отношения транспортных предприятий могут быть приостановлены по решению Правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа в области транспорта, местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

      Транспортные предприятия обязаны принять необходимые меры по первоочередному оказанию услуг владельцам транспортных средств для организации работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, режима чрезвычайного положения.

      В условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного положения расходы транспортных предприятий по осуществлению перевозок, связанных с обеспечением мероприятий мобилизационной готовности, мероприятий по гражданской обороне и аварийно-восстановительным работам, возмещаются из бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

      Транспортные предприятия обязаны незамедлительно принимать меры по устранению последствий стихийных бедствий и аварий, а также иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.";

      2) дополнить статьей 22-1 следующего содержания:

      "Статья 22-1. Обязанность предоставления транспорта правоохранительным и специальным государственным органам

      Физические и юридические лица обязаны исполнять законные требования должностных лиц правоохранительных и специальных государственных органов по использованию транспорта (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для проезда к местам происшествий, чрезвычайных ситуаций и доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

      Владельцам транспортных средств возмещаются расходы за использование транспорта в случаях, предусмотренных настоящей статьей, а также причиненный ущерб за счет государственного бюджета в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.".

      21. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 10):

      1) в пункте 4 статьи 5 слова "их военнослужащих" заменить словами "их сотрудников, военнослужащих";

      2) статью 7 изложить в следующей редакции:

      "Статья 7. Система органов национальной безопасности

      Единую систему органов национальной безопасности Республики Казахстан составляют Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (далее – Комитет национальной безопасности), его ведомства, территориальные и иные органы национальной безопасности, подразделения специального назначения, учебные заведения, научно-исследовательские учреждения и другие подведомственные организации.

      Комитет национальной безопасности, его ведомства, территориальные и иные органы национальной безопасности могут создавать вне места их нахождения иные обособленные структурные подразделения, не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе.

      Иные обособленные структурные подразделения выполняют часть функций органов национальной безопасности, указанных в части второй настоящей статьи.";

      3) в части первой пункта 1 статьи 17 слова "О специальных государственных органах" заменить словами "О специальных государственных органах Республики Казахстан".

      22. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г., № 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18, ст. 143; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 20, ст. 121):

      в пункте 2 статьи 29 слово "ауле," исключить.

      23. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года "О безопасности дорожного движения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 273; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; 2008 г., № 13-14, ст. 54; № 23, ст. 114; 2009 г., № 23, ст. 100; 2010 г., № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 7; № 2, ст. 25; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3):

      в подпункте 4) пункта 4 статьи 19 слова "аульных (сельских)" заменить словом "сельских".

      24. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128, 129; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 21; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124):

      1) в подпункте 44-1) статьи 2 слово "жилища" заменить словами "жилища из жилищного фонда специальных государственных органов";

      2) в статье 101-1:

      в пункте 4 слова "либо жилищем, приравненным к служебному," исключить;

      в пункте 5 слова "воинской службы" заменить словами "воинской службы, службы в специальных государственных органах";

      3) подпункт 2) статьи 101-3 изложить в следующей редакции:

      "2) утраты сотрудниками специальных государственных органов статуса нуждающихся в жилье, за исключением случаев, когда обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-4 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилья с последующим выкупом, ими не исполнено;";

      4) подпункт 2) статьи 101-6 изложить в следующей редакции:

      "2) при утрате статуса нуждающегося в жилье, а также исполнении обязательств по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьей 101-4 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилья с последующим выкупом, уведомить об этом специальный государственный орган, в котором проходит службу, в срок не более десяти дней со дня утраты статуса нуждающегося в жилье и исполнения данных обязательств;";

      5) пункт 2 статьи 101-8 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Единовременная компенсация не выплачивается, если в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доказано, что гибель (смерть) сотрудника специального государственного органа наступила:

      1) в результате самоубийства, за исключением случаев доведения до самоубийства;

      2) при совершении преступления или административного правонарушения;

      3) в результате употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов);

      4) в результате умышленного причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда здоровью в целях получения единовременной компенсации или уклонения от службы;

      5) в результате действий сотрудника, нарушившего условия контракта о прохождении службы.".

      25. В Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 года "О вексельном обращении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 87; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 15, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 55):

      статьи 78, 79 и 80 изложить в следующей редакции:

      "Статья 78

      Вексельное обращение в Республике Казахстан – совокупность отношений, складывающихся по поводу выпуска на территории Республики Казахстан простых и переводных коммерческих векселей, передачи права требования по векселям, в том числе выпущенным за пределами Республики Казахстан, исполнение обязательств по таким векселям и операциям, связанным с ними, их учета учетными конторами и переучета Национальным Банком Республики Казахстан, а также выпуска простых и переводных векселей центральными и местными исполнительными органами Республики Казахстан.

      Центральные исполнительные органы выпускают простые и переводные векселя на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Статья 79

      Отношения по обращению векселей в Республике Казахстан регулируются Женевскими вексельными конвенциями, а также законодательством Республики Казахстан, состоящим из настоящего Закона, иных законодательных актов Республики Казахстан, нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, изданных в соответствии с ними.

      Статья 80

      Вексельное обязательство возникает с момента передачи надлежащим образом оформленного векселя векселедателем.

      Коммерческий вексель выдается для отсрочки платежа по договорам купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг (за исключением финансовых услуг).

      Вексельное обязательство имеет силу, если вексель составлен в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 настоящего Закона.".

      26. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 104; 2007 г., № 10, ст. 69; 2010 г., № 17-18, ст. 108; 2011 г., № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32):

      1) абзац седьмой статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "мобилизационный резерв – запас материальных ценностей по ограниченной номенклатуре, являющийся составной частью государственного материального резерва, необходимый для выполнения мобилизационного заказа при мобилизации, военном положении и в военное время, принятия первоочередных мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, принятия первоочередных мер обеспечения правового режима чрезвычайной ситуации, оказания гуманитарной помощи в мирное время и не используемый организациями, имеющими мобилизационный заказ, в текущей производственной деятельности, а также материально-технические средства специальных формирований;";

      2) в заголовке и пункте 3 статьи 9 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского";

      3) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "В случае и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан, материальные ценности мобилизационного резерва могут быть использованы в мирное время для принятия первоочередных мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, принятия первоочередных мер обеспечения правового режима чрезвычайной ситуации, оказания гуманитарной помощи.".

      27. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года "О нотариате" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 206; 1998 г., № 22, ст. 307; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 15-16, ст. 236; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 48; № 12, ст. 86; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 100; 2010 г., № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 11, ст. 102; № 21, ст. 172; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; 2013 г., № 1, ст. 3):

      1) по всему тексту слова "аулов (сел)", "аульных (сельских)", "аула (села)", "аульного (сельского)" заменить соответственно словами "сел", "сельских", "села", "сельского";

      2) пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "8. Юридические лица и должностные лица обязаны представлять нотариусу сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий, в срок не позднее десяти календарных дней с момента истребования их нотариусом.";

      3) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "3. В решении о приостановлении действия лицензии нотариуса должны быть указаны причины и срок приостановления действия лицензии. Действие лицензии приостанавливается со дня доведения такого решения до нотариуса. При устранении обстоятельств, послуживших причиной приостановления, лицензиаром в трехдневный календарный срок со дня доведения нотариусом сведения об устранении обстоятельств, послуживших причиной приостановления, выносится решение о восстановлении действия лицензии.";

      4) в пункте 2 статьи 24 слова "может быть привлечен к ответственности" заменить словами "привлекается к ответственности";

      5) статью 32 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

      "5-2) устанавливает порядок и размер оплаты за прохождение стажировки стажерами нотариуса;";

      6) пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

      "1. Должностные лица, перечисленные в статье 37 настоящего Закона, обязаны в течение десяти календарных дней со дня удостоверения завещания, а если это невозможно по уважительным причинам, незамедлительно, при возникновении такой возможности, передать один экземпляр удостоверенного завещания на хранение нотариусу по постоянному месту жительства завещателя.";

      7) пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "3. По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия откладывается на срок не более десяти календарных дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено.";

      8) в статье 48:

      абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. В совершении нотариального действия отказывается, если:";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. При отказе лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, нотариусом вручается мотивированное постановление в письменном виде с указанием причин отказа в течение десяти календарных дней со дня обращения лица за совершением нотариального действия.";

      9) пункт 3 статьи 95 изложить в следующей редакции:

      "3. В подтверждение обстоятельств, изложенных в заявлении о морском протесте, капитан судна в соответствии с законодательством, регулирующим торговое мореплавание, одновременно с заявлением либо в срок не позднее семи календарных дней с момента захода в порт или момента происшествия, если оно имело место в порту, обязан представить нотариусу на обозрение судовой журнал и заверенную капитаном выписку из судового журнала.".

      28. В Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года "Об адвокатской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 22, ст. 328; 2001 г., № 15-16, ст. 236; 2003 г., № 11, ст. 65; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2009 г., № 8, ст. 44; № 19, ст. 88; № 24, ст. 130; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 23, ст. 179; 2012 г., № 4, ст. 32; № 6, ст. 44; № 10, ст. 77):

      1) в статье 5:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, устанавливаются правилами оплаты юридической помощи, утвержденными Правительством Республики Казахстан.";

      2) часть первую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "3. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование.";

      3) статью 10 изложить в следующей редакции:

      "Статья 10. Отказ в выдаче лицензии

      В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "О лицензировании".";

      4) пункт 9 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "9. Государственные служащие и руководители негосударственных организаций обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на обращение адвоката, связанное с оказанием им юридической помощи по конкретному делу.";

      5) часть первую пункта 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "3. На территории области, города республиканского значения, столицы должна быть образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой области, города республиканского значения, столицы.";

      6) часть третью пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "Учредитель (учредители) адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней после ее государственной регистрации письменно уведомить об этом соответствующую коллегию адвокатов и представить в ее распоряжение учредительные документы адвокатской конторы.".

      29. В Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 25; 2001 г., № 20, ст. 258; 2002 г., № 5, ст. 50; 2004 г., № 5, ст. 29; № 13, ст. 74; 2005 г., № 17-18, ст. 73; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 12, ст. 86; № 13, ст. 100; № 19, ст. 147; 2008 г., № 13-14, ст. 55; № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 22, ст. 94; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 7; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 5-6, ст. 30):

      1) подпункты 8), 11) и 14) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "8) эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан – совокупность нормативных правовых актов (с изменениями и дополнениями) в печатной и электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством электронной цифровой подписи, сведения о которых внесены в государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан;";

      "11) нормативный правовой акт – письменный официальный документ установленной формы, принятый на референдуме либо уполномоченным органом или должностным лицом государства, устанавливающий правовые нормы, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие, а также документ в электронно-цифровой форме, идентичный письменному официальному документу и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи;";

      "14) официальное опубликование нормативного правового акта – публикация для всеобщего сведения полного текста нормативного правового акта в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, в графическом формате в полном соответствии с подписанными подлинниками;";

      2) в пункте 4 статьи 2:

      подпункт 3) части первой исключить;

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Нормативные акты, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, не должны содержать нормы права.";

      3) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

      "Статья 6-1. Исчисление сроков

      1. Срок, установленный законодательством, определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Срок может устанавливаться также как период времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами, неделями, днями или часами.

      2. Срок, исчисляемый годами, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

      Срок, исчисляемый месяцами, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в соответствующий день (число) последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

      Срок, исчисляемый неделями, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в соответствующий день последней недели срока.

      Срок, исчисляемый днями, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в последний день установленного периода.

      Срок, исчисляемый часами, начинается с минуты наступления события, которой определено его начало, и истекает в последнюю минуту установленного периода.";

      4) часть вторую пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "В тексте проекта нормативного правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты указываются заголовок, дата принятия, регистрационный номер указанных нормативных правовых актов, а также в скобках – год, номер и статья их первоначального опубликования в сборнике "Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан" либо дата официального опубликования и название иного источника официального опубликования в соответствии с настоящим Законом, если нормативный правовой акт не опубликован в указанном сборнике.";

      5) часть вторую пункта 3 статьи 21-1 изложить в следующей редакции:

      "В тексте проекта нормативного правового акта о признании утратившими силу нормативных правовых актов указываются заголовок, дата принятия, регистрационный номер указанных нормативных правовых актов, а также в скобках – год, номер и статья их первоначального опубликования в сборнике "Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан" либо дата официального опубликования и название иного источника официального опубликования в соответствии с настоящим Законом, если нормативный правовой акт не опубликован в указанном сборнике.";

      6) статьи 30, 33 и 34 изложить в следующей редакции:

      "Статья 30. Обязательность официального опубликования нормативных правовых актов

      1. Все законы, международные договоры, участником которых является Республика Казахстан, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения.

      Официальными изданиями являются Ведомости Парламента Республики Казахстан, Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, а также на казахском языке – "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" и на русском языке – "Вестник Национального Банка Республики Казахстан".

      2. Официальное опубликование нормативных правовых актов осуществляется также периодическими печатными изданиями, получившими такое право на конкурсной основе, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и в отношении нормативных правовых актов государственных органов, указанных в подпункте 4) пункта 2 статьи 36 настоящего Закона, на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      3. Официальное опубликование нормативных правовых актов должно быть осуществлено в течение тридцати календарных дней после их вступления в силу.

      4. Последующее официальное опубликование текстов нормативных правовых актов осуществляется печатными изданиями в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и при условии прохождения экспертизы на соответствие публикуемых ими текстов эталонному контрольному банку нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      Контроль за соблюдением установленного порядка последующего официального опубликования текстов нормативных правовых актов осуществляют органы юстиции.

      Порядок предоставления права на осуществление последующего официального опубликования текстов нормативных правовых актов не распространяется на официальные издания, указанные в части второй пункта 1 настоящей статьи, самостоятельно принимающие решения о необходимости последующего официального опубликования текстов нормативных правовых актов.

      5. В правоприменительной практике должны использоваться официальные публикации нормативных правовых актов.

      6. Неофициальное опубликование нормативных правовых актов допускается только после их официального опубликования.";

      "Статья 33. Официальное опубликование нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан

      1. Официальное опубликование нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов осуществляется на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, в графическом формате в полном соответствии с подписанными подлинниками, а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в порядке, определяемом статьей 30 настоящего Закона.

      2. Копии зарегистрированных нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов на электронном носителе с приложением копии бумажного экземпляра, заверенного гербовой печатью, направляются на официальное опубликование в течение десяти календарных дней после их государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан органами, представившими их на такую регистрацию.

      Статья 34. Официальное опубликование нормативных правовых

      решений маслихатов, нормативных правовых

      постановлений акиматов и нормативных правовых

      решений акимов

      1. Официальное опубликование нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов и нормативных правовых решений акимов осуществляется на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, в графическом формате в полном соответствии с подписанными подлинниками, а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в порядке, определяемом статьей 30 настоящего Закона.

      2. Копии зарегистрированных нормативных правовых решений маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов и нормативных правовых решений акимов на электронном носителе с приложением копии бумажного экземпляра, заверенного гербовой печатью, направляются на официальное опубликование в течение десяти календарных дней после их государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан органами, представившими их на такую регистрацию.";

      7) в статье 36:

      в пункте 2:

      подпункт 1) после слова "после" дополнить словом "дня";

      в подпункте 4) слова "со дня их принятия" заменить словами "по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования";

      подпункт 5) исключить;

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Нормативные правовые акты должны официально публиковаться на казахском и русском языках одновременно.";

      8) статью 38 изложить в следующей редакции:

      "Статья 38. Государственная регистрация нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов, а также маслихатов, акиматов и акимов как условие их вступления в силу

      1. Нормативные правовые акты государственных органов, указанные в подпункте 4) пункта 2 статьи 36 настоящего Закона, за исключением нормативных постановлений Конституционного Совета, Верховного Суда Республики Казахстан и актов, содержащих государственные секреты, подлежат государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Такая регистрация является необходимым условием их вступления в силу.

      Государственная регистрация представленных в органы юстиции актов осуществляется путем проведения юридической экспертизы на предмет наличия нормы права, соответствия акта законодательству Республики Казахстан и внесения в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов с присвоением номера государственной регистрации.

      Незарегистрированные нормативные правовые акты не имеют юридической силы и должны быть отменены органом, издавшим их, если решение органов юстиции не обжаловано в установленном порядке.

      2. Органы юстиции отказывают в государственной регистрации нормативного правового акта, если такой акт:

      1) ущемляет установленные законом права и свободы граждан;

      2) нарушает законные интересы юридических лиц;

      3) противоречит нормативным правовым актам вышестоящего уровня;

      4) выходит за пределы компетенции органа, издавшего нормативный правовой акт;

      5) не согласован с заинтересованными органами;

      6) затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства и не имеет приложений в виде экспертных заключений, представленных аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства;

      7) принят с нарушением порядка, установленного правилами государственной регистрации, а также оформления и согласования нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации.

      3. Отказ в регистрации нормативного правового акта, подлежащего государственной регистрации, может быть обжалован заинтересованным государственным органом в судебном порядке.

      4. Правила оформления, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов устанавливается Правительством Республики Казахстан.";

      9) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок ведения учета и систематизации нормативных правовых актов государственными органами определяется Правительством Республики Казахстан.".

      30. В Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 года "О крестьянском или фермерском хозяйстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 26; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 1-2, ст. 6; № 4, ст. 26; № 24, ст. 178; 2006 г., № 1, ст. 5; № 15, ст. 95; 2007 г., № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 18, ст. 143; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 49):

      в части первой пункта 2 и пункте 7 статьи 6 слова "ауле (селе)" заменить словом "селе".

      31. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О борьбе с коррупцией" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., № 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; 2012 г., № 4, ст. 30, 32; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 10):

      1) часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "Перечень и методика определения должностей с высоким риском совершения коррупционных правонарушений и механизм осуществления специальной проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства определяются Правительством Республики Казахстан.";

      2) пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "5. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет дисциплинарную ответственность в предусмотренном законом порядке.";

      3) в статье 18:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, органов налоговой службы либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом решения принимают меры по сохранности имущества, принадлежащего правонарушителю.";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, прокурор, органы налоговой службы либо другие государственные органы и должностные лица, уполномоченные на это законом, не позднее месяца с момента возникновения обязанностей у лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, по возврату незаконно полученного имущества или оплате государству его стоимости или стоимости незаконно полученных услуг обращаются в суд с иском об обращении незаконно полученного имущества и (или) взыскании стоимости незаконно полученных услуг в доход государства.".

      32. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года "О государственных секретах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 4, ст. 102; 2001 г., № 8, ст. 53; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 6, ст. 41; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 24, ст. 122, 128; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 7, ст. 32; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 63):

      1) часть первую пункта 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "3. Срок засекречивания сведений, составляющих государственные секреты, не должен превышать тридцать лет. В исключительных случаях этот срок продлевается по заключению уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов.";

      2) абзац первый пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

      "1. Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину Республики Казахстан в допуске к государственным секретам являются:".

      33. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст. 190; 2001 г., № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 15-16, ст. 63; 2009 г., № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 24, ст. 152; 2011 г., № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32):

      1) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "3. В случаях, когда задержание по подозрению в совершении преступления осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан капитанами морских судов, находящимися в дальнем плавании, начальниками пограничных отрядов, комендантом местности, подозреваемые содержатся в помещениях, которые определены указанными должностными лицами и специально приспособлены для содержания подозреваемых.";

      2) пункт 1 статьи 9-1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При введении чрезвычайного положения в качестве приемников-распределителей и специальных приемников по решению коменданта местности могут использоваться иные помещения, отвечающие санитарным требованиям и исключающие возможность их самовольного оставления, приспособленные для содержания лиц, не имеющих определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, или подвергнутых административному аресту.".

      34. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 20, ст. 720; 2004 г., № 5, ст. 27; № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 12, ст. 88; 2009 г., № 17, ст. 82; 2010 г., № 15, ст. 71; № 22, ст. 128; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97):

      пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "5. При производстве этилового спирта и (или) алкогольной продукции запрещается:

      1) производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции (кроме насыщенного двуокисью углерода) без спиртоизмеряющих аппаратов и (или) контрольных приборов учета либо со спиртоизмеряющими аппаратами и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах выработки уполномоченному органу;

      2) производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции (кроме насыщенного двуокисью углерода) с неисправными спиртоизмеряющими аппаратами и (или) контрольными приборами учета, а равно со сверхнормативными отклонениями в учете;

      3) производство алкогольной продукции (кроме виноматериала) без оснащения оборудованием для кондиционирования воды при несоответствии питьевой воды требованиям по безопасности.".

      35. В Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года "О физической культуре и спорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 24, ст. 1065; 2003 г., № 15, ст. 129; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 77; № 18, ст. 84; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 25; № 8, ст. 64; № 12, ст. 84; № 15, ст. 97):

      в пункте 3 статьи 23-1 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского".

      36. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30):

      1) абзац первый статьи 9-2 изложить в следующей редакции:

      "Функции государственного органа подразделяются на стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные:";

      2) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае, если вопрос выходит за пределы установленной компетенции, уполномоченным должностным лицом принимается решение о направлении обращения компетентному государственному органу или должностному лицу с обязательным уведомлением заявителя в срок не более трех рабочих дней.";

      3) дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

      "Статья 12-1. Исчисление сроков

      1. Срок, установленный законодательством, определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Срок может устанавливаться также как период времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами, неделями, днями или часами.

      2. Срок, исчисляемый годами, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

      3. Срок, исчисляемый месяцами, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в соответствующий день (число) последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

      4. Срок, исчисляемый неделями, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в соответствующий день последней недели срока.

      5. Срок, исчисляемый днями, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в последний день установленного периода.

      Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

      6. Срок, исчисляемый часами, начинается с минуты наступления события, которой определено его начало, и истекает в последнюю минуту установленного периода.".

      37. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3):

      1) по всему тексту слова "аульного (сельского)", "аула (села)", "аулу (селу)", "аульному (сельскому)", "аульные (сельские)", "аульного (сельского)", "аулах (селах)", "аульных (сельских)", "аульной (сельской)" заменить соответственно словами "сельского", "села", "селу", "сельскому", "сельские", "сельского", "селах", "сельских", "сельской";

      2) статью 1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) профилактика чрезвычайных ситуаций социального характера – комплекс правовых, экономических, социальных, организационных, воспитательных, пропагандистских и иных мер, осуществляемых в пределах компетенции государственными и местными исполнительными органами по выявлению, изучению, устранению причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций социального характера;";

      3) пункт 4 статьи 25-3 изложить в следующей редакции:

      "4. Годовой план работ ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы должен охватывать объекты контроля, финансируемые из областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, в том числе из бюджетов районов, городов областного значения, входящие в состав соответствующей области, для осуществления внешнего контроля в отчетном году на их административно-территориальной единице, а также налоговые органы, обеспечивающие полноту и своевременность поступлений в местный бюджет.";

      4) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

      "26-1) участвует в профилактике чрезвычайных ситуаций социального характера, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории области, города республиканского значения, столицы;";

      5) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

      "23-1) участвует в профилактике чрезвычайных ситуаций социального характера, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории района, города областного значения;";

      6) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) определяет исполнительный орган, финансируемый из соответствующего местного бюджета, в качестве уполномоченного органа для ведения реестра непрофессиональных медиаторов;".

      38. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3):

      в пункте 4 статьи 15 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского".

      39. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97):

      1) в подпункте 9) статьи 1 слова "аула (села)" заменить словом "села";

      2) в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 3 слова "аулов (сел)" заменить словом "сел";

      3) в части первой пункта 2 статьи 47 слова "аула (села)" заменить словом "села".

      40. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 246; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2007 г., № 16, ст. 129; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 24, ст. 146; 2011 г., № 5, ст. 43; № 15, ст. 125; 2012 г., № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125):

      в абзаце втором подпункта 2) пункта 1 статьи 5-2 слова "аулы (села)" заменить словом "села".

      41. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 247; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 3, ст. 20; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 23, ст. 117; 2011 г., № 10, ст. 86; № 16, ст. 128; 2012 г., № 2, ст. 14; № 8, ст. 64):

      по всему тексту слова "аула (села)", "аульного (сельского)" заменить соответственно словами "села", "сельского".

      42. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124):

      1) часть первую пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

      "1. Перевозчик, Национальный оператор инфраструктуры, ветвевладелец обязаны незамедлительно принимать меры по устранению последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.";

      2) в статье 35:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. При возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения договорные отношения перевозчика могут быть приостановлены на основании решений уполномоченного органа по представлению государственных органов, осуществляющих предупреждение (выявление, пресечение) и ликвидацию чрезвычайных ситуаций социального характера в зависимости от своей компетенции, коменданта местности.";

      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае возникновения угрозы национальной безопасности или возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также при введении чрезвычайного положения и иных обстоятельств, препятствующих перевозке, Национальный оператор инфраструктуры может принять решение о временном прекращении либо ограничении оказания услуг, связанных с перевозкой, в определенных направлениях железнодорожного сообщения.";

      3) дополнить статьей 35-1 следующего содержания:

      "Статья 35-1. Обязанность предоставления железнодорожного транспорта правоохранительным и специальным государственным органам

      Владельцы железнодорожного транспорта обязаны предоставлять правоохранительным и специальным государственным органам железнодорожный транспорт (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для проезда к местам происшествий, чрезвычайных ситуаций и доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в порядке, предусмотренном статьей 35 настоящего Закона.

      Владельцам железнодорожного транспорта возмещаются расходы за использование транспорта в случаях, предусмотренных настоящей статьей, а также причиненный ущерб за счет государственного бюджета в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.";

      4) подпункт 1) пункта 2 статьи 86 изложить в следующей редакции:

      "1) непреодолимой силы, а также чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера;".

      43. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О торговом мореплавании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 10):

      1) пункт 1 статьи 69 изложить в следующей редакции:

      "1. При чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера прием грузов может быть временно прекращен или ограничен распоряжением морской администрации порта с незамедлительным уведомлением уполномоченного органа, который устанавливает срок действия временного прекращения или ограничения приема грузов для перевозок по согласованию с соответствующими государственными органами.";

      2) подпункт 6) пункта 2 статьи 114 изложить в следующей редакции:

      "6) чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера;";

      3) часть первую пункта 1 статьи 115 изложить в следующей редакции:

      "1. Перевозчик вправе задержать отход судна, изменить маршрут перевозки пассажира, место посадки и (или) высадки пассажира, если такие действия необходимы вследствие чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера в порту (пункте) отправления, порту (пункте) назначения или пути следования по маршруту перевозки пассажира, а также вследствие других обстоятельств, не зависящих от перевозчика.".

      44. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 145; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 62; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 64):

      подпункт 7) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "7) разрабатывает правовые, организационные и экономические механизмы реализации приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции;".

      45. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 16; № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97):

      по всему тексту слова "аула (села)", "аульного (сельского)", "ауле (селе)", "аульном (сельском)" заменить соответственно словами "села", "сельского", "селе", "сельском".

      46. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О чрезвычайном положении" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 18; 2006 г., № 2, ст. 14; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 8, ст. 44; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 5, ст. 43):

      1) преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящий Закон устанавливает основания, сроки, порядок введения и действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях, правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера.";

      2) статью 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) чрезвычайная ситуация социального характера – чрезвычайная ситуация, обусловленная возникновением на определенной территории противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью, значительный имущественный ущерб или нарушения условий жизнедеятельности населения;

      2) комендант местности – должностное лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан, руководящее деятельностью комендатуры местности, где введено чрезвычайное положение, и осуществляющее единое управление силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения;

      3) комендатура местности – временный специальный орган, создаваемый Президентом Республики Казахстан в местности, где введено чрезвычайное положение, для обеспечения режима чрезвычайного положения;

      4) комендантский час – время суток, в течение которого устанавливается запрет находиться на улицах и иных общественных местах либо вне жилища без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность;

      5) чрезвычайное положение – временная мера, применяемая исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Республики Казахстан и представляющая собой особый правовой режим деятельности государственных органов, организаций, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности;

      6) границы местности, где вводится чрезвычайное положение, – территория одной или нескольких административно-территориальных единиц Республики Казахстан;

      7) Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения – специальный орган государственного управления, создаваемый актом Президента Республики Казахстан на период введения чрезвычайного положения.";

      3) дополнить главой 1-1 следующего содержания:

      "Глава 1-1. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера

      Статья 3-1. Правовой режим чрезвычайной ситуации

      социального характера

      1. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, являющихся основанием для введения чрезвычайного положения.

      2. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера вводится в отдельных местностях по решению руководителя государственного органа по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 3-2 настоящего Закона, – местным исполнительным органом по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.

      3. Рабочим органом системы экстренного реагирования и управления при правовом режиме чрезвычайной ситуации социального характера является оперативный штаб.

      4. Государственные и местные исполнительные органы при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального характера обязаны оказывать содействие и предоставлять необходимую помощь государственному органу по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера.

      5. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе:

      1) использовать транспорт (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для прибытия в зону чрезвычайной ситуации социального характера, а также доставления лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в лечебные учреждения, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей, с возмещением материального ущерба собственникам в случае его причинения в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      2) использовать государственный материальный резерв;

      3) принимать иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      6. Срок действия правового режима чрезвычайной ситуации социального характера не должен превышать сроки устранения обстоятельств, послуживших основанием его введения.

      Статья 3-2. Компетенция государственных органов по

      предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

      социального характера

      1. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан выявляет, предупреждает и пресекает чрезвычайные ситуации, вызванные массовым переходом Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств; попытками насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актами терроризма; действиями, направленными на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; диверсиями; вооруженным мятежом.

      При этом государственным органом по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, предусмотренных частью первой настоящего пункта, является местный исполнительный орган.

      2. Министерство внутренних дел Республики Казахстан предупреждает и осуществляет ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных массовыми беспорядками; межнациональными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; организацией и деятельностью незаконных вооруженных формирований.

      3. Министерство обороны Республики Казахстан участвует в предупреждении чрезвычайных ситуаций, вызванных провокационными действиями со стороны других государств с целью навязывания вооруженного конфликта; нарушениями территориальной целостности Республики Казахстан.

      Статья 3-3. Оперативные штабы

      1. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера создаются постоянно действующие республиканский и региональные (областные, города республиканского значения, столицы) оперативные штабы.

      В случаях, указанных в пункте 1 статьи 3-2 настоящего Закона, местным исполнительным органом создается оперативный штаб, в состав которого входят представитель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в качестве заместителя руководителя оперативного штаба, а также представители иных государственных органов.

      Оперативные штабы по противодействию терроризму создаются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму".

      2. Оперативные штабы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Статья 3-4. Первоочередные действия по ликвидации

      чрезвычайных ситуаций социального характера

      1. Первоочередные действия по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера организуют в соответствии с ранее утвержденными планами государственных органов с привлечением комплексных сил и средств государственных органов, а первоочередные действия по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, предусмотренных пунктом 1 статьи 3-2 настоящего Закона, – в соответствии с ранее согласованными с государственными органами по предупреждению (выявлению, пресечению) чрезвычайных ситуаций социального характера и планами, утвержденными местными исполнительными органами.

      2. При первоочередных действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера по решению руководителя оперативного штаба могут применяться следующие временные ограничения:

      1) приостановление деятельности опасных производственных объектов;

      2) приостановление оказания услуг связи физическим и (или) юридическим лицам и (или) ограничение использования сети и средств связи;

      3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

      4) временное отселение физических лиц, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации социального характера;

      5) ограничение или запрещение на торговлю оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, установление особого режима оборота лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, этилового спирта и алкогольной продукции.

      3. Границы зон чрезвычайной ситуации социального характера определяются руководителем оперативного штаба.";

      4) подпункт 1) пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "1) чрезвычайные ситуации социального характера, вызванные массовым переходом Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств; попытками насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актами терроризма; действиями, направленными на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; массовыми беспорядками, межнациональными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; подготовкой и деятельностью незаконных вооруженных формирований; вооруженным мятежом; диверсией; провокационными действиями со стороны других государств с целью навязывания вооруженного конфликта; нарушением территориальной целостности Республики Казахстан;";

      5) статью 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Деятельность комендатуры осуществляется на основе типового положения, утвержденного Президентом Республики Казахстан.";

      6) статью 13 изложить в следующей редакции:

      "Статья 13. Полномочия коменданта местности, где введено чрезвычайное положение

      1. Комендатура местности, где введено чрезвычайное положение, осуществляет свою деятельность по обеспечению режима чрезвычайного положения во взаимодействии с местными исполнительными органами.

      Комендатуру местности образуют комендант, назначаемый Президентом Республики Казахстан, и аппарат комендатуры местности, состав которого определяется исходя из обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

      Комендант подчиняется Президенту Республики Казахстан, а при создании Государственной комиссии – Президенту Республики Казахстан и председателю Государственной комиссии.

      Комендантом местности назначается представитель:

      Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при массовом переходе Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств; при попытках насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актах терроризма; при действиях, направленных на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; вооруженном мятеже; диверсии;

      Министерства внутренних дел Республики Казахстан при массовых беспорядках; межнациональных и межконфессиональных конфликтах; блокаде или захвате отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов экстремистскими группировками; подготовке и деятельности незаконных вооруженных формирований;

      Министерства обороны Республики Казахстан при провокационных действиях со стороны других государств с целью навязывания вооруженного конфликта; нарушении территориальной целостности Республики Казахстан;

      Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

      2. Комендант местности, где введено чрезвычайное положение:

      1) издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения по вопросам обеспечения режима чрезвычайного положения, обязательные для исполнения на соответствующей территории всеми физическими и юридическими лицами, должностными лицами, органами местного государственного управления и самоуправления, а также начальниками (командирами) органов внутренних дел, подразделений уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воинских формирований, расположенных (дислоцирующихся) в местности, где введено чрезвычайное положение, и дополнительно привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения;

      2) вводит ограничения для физических лиц покидать на установленный срок определенную местность, выдворяет нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение, а также принимает меры по обеспечению законности и правопорядка в местности, где введено чрезвычайное положение;

      3) в случаях недостаточности мест в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, определяет дополнительные места содержания задержанных лиц, нарушивших режим чрезвычайного положения;

      4) отстраняет от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей организаций в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, приказов и распоряжений коменданта;

      5) обращается к Президенту Республики Казахстан с предложениями о необходимости применения в местности, где введено чрезвычайное положение, дополнительных мер и временных ограничений, предусмотренных настоящим Законом, и обеспечивает исполнение этих мер;

      6) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан о дополнительном финансировании мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения;

      7) оповещает через средства массовой информации население соответствующей местности о необходимости выполнения введенных мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения;

      8) вправе принимать участие во всех заседаниях местных представительных и исполнительных органов и вносить предложения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

      9) осуществляет аккредитацию журналистов при комендатуре местности, где введено чрезвычайное положение;

      10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Трудовые отношения работников комендатуры местности регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Образование комендатуры местности, где введено чрезвычайное положение, не приостанавливает деятельности местных представительных и исполнительных органов, действующих на указанной территории.

      5. С целью обеспечения режима чрезвычайного положения на территории, где введено чрезвычайное положение, комендант местности своим распоряжением вправе приостановить на период режима действие нормативных правовых актов местных исполнительных и представительных органов, центральных государственных органов, препятствующих устранению обстоятельств, послуживших основанием введения чрезвычайного положения.";

      7) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

      "Статья 14-1. Управление сетями связи в условиях чрезвычайного положения

      1. В условиях чрезвычайного положения государственные органы имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной связи.

      2. Порядок предоставления сетей и средств связи и возмещения затрат, понесенных оператором связи при использовании его сетей и средств связи, определяется Правительством Республики Казахстан.

      3. Владельцы сетей и средств связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности жизни людей на море, земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Республике Казахстан, а также сообщениям о чрезвычайных ситуациях.";

      8) в статье 15:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью;";

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) запрещение проведения выборов и республиканских референдумов в течение всего периода действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено;";

      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной связи.";

      9) пункт 1 статьи 16 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Дополнительные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.".

      47. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 9, ст. 41; 2004 г., № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 9-10, ст. 50; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 15):

      по всему тексту слова "аульного (сельского)" заменить словом "сельского".

      48. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 97):

      1) статью 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Обеспечение мобилизационной готовности и привлечение автомобильного транспорта к ликвидации чрезвычайных ситуаций

      Отношения, связанные с обеспечением мобилизационной готовности автомобильного транспорта, мероприятий по гражданской обороне и аварийно-спасательным работам, ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, регулируются специальными законодательными актами Республики Казахстан.

      При возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения государственные органы в пределах предоставленных им полномочий вправе привлекать перевозчиков к выполнению работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, с последующим возмещением расходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

      2) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

      "Статья 5-1. Обязанность предоставления автомобильного транспорта правоохранительным и специальным государственным органам

      Физические и юридические лица обязаны исполнять законные требования должностных лиц правоохранительных и специальных государственных органов по использованию автомобильного транспорта (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для проезда к местам происшествий, чрезвычайных ситуаций и доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

      Местные исполнительные органы по представлению соответствующего уполномоченного органа организуют перевозку сил и средств, задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

      Владельцам автомобильного транспорта возмещаются расходы за использование транспорта в случаях, предусмотренных настоящей статьей, а также причиненный ущерб за счет государственного бюджета в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.".

      49. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 81; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 20, ст. 89; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146, 150; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 25; № 8, ст. 63, 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97):

      1) в статье 7:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) утверждение требований к сетям телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи;";

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) утверждение квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области связи;";

      подпункт 14-9) исключить;

      2) в пункте 1 статьи 9-1:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) техническое сопровождение системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) техническое обеспечение работ при проведении уполномоченным органом контроля качества услуг, оказываемых операторами связи.";

      3) в пункте 2 статьи 10 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского";

      4) статью 14 изложить в следующей редакции:

      "Статья 14. Управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях, введении чрезвычайного положения

      1. Управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченным органом во взаимодействии с центрами управления связью государственных органов по перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан и уполномоченными государственными органами в области чрезвычайных ситуаций, а также уполномоченными государственными органами, в ведении которых находятся сети телекоммуникаций.

      2. При наступлении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения государственные органы имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной связи.

      Возмещение расходов, понесенных операторами связи при использовании их сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      3. Владельцы сетей и средств связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности жизни людей на море, земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Республике Казахстан, а также сообщениям о чрезвычайных ситуациях.";

      5) в пункте 2 статьи 33 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского".

      50. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97):

      1) статью 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Обеспечение мобилизационной готовности и привлечение внутреннего водного транспорта к ликвидации чрезвычайных ситуаций

      1. Обеспечение мобилизационной готовности внутреннего водного транспорта, мероприятий по гражданской обороне, аварийно-спасательным работам и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера осуществляется в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

      2. При возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения государственные органы в пределах своей компетенции вправе привлекать перевозчиков к выполнению работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, с последующим равноценным возмещением расходов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

      2) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

      "Статья 5-1. Обязанность предоставления внутреннего водного транспорта правоохранительным и специальным государственным органам

      Физические и юридические лица обязаны исполнять законные требования должностных лиц правоохранительных и специальных государственных органов по использованию внутреннего водного транспорта (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для проезда к местам происшествий, чрезвычайных ситуаций и доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

      Судовладельцу возмещаются расходы за использование транспорта в случаях, предусмотренных настоящей статьей, а также причиненный ущерб за счет государственного бюджета в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.";

      3) подпункт 1) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "1) невозможности перевозки пассажира в порт назначения вследствие непреодолимой силы, военных действий, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера или иных не зависящих от перевозчика причин;";

      4) часть первую пункта 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:

      "1. При невозможности доставки принятого для перевозки груза в порт назначения или выдачи его лицу, указанному в транспортной накладной, вследствие непреодолимой силы, военных действий, издания акта государственными органами, включая местные представительные и исполнительные органы (публичного акта), явлений стихийного характера, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера или иных не зависящих от перевозчика причин перевозчик уведомляет об этом грузоотправителя, грузополучателя и организации, осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы в портах отправления и назначения, с указанием причин, препятствующих доставке груза, и запрашивает распоряжение грузоотправителя, грузополучателя о том, как поступить с грузом.";

      5) подпункт 1) пункта 2 статьи 93 изложить в следующей редакции:

      "1) непреодолимой силы, а также чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера;".

      51. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 95; 2007 г., № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2010 г., № 22, ст. 130; 2011 г., № 6, ст. 49; № 11, ст. 102):

      в подпункте 10) статьи 6 слова "аульной (сельской)", "аула (села)" заменить соответственно словами "сельской", "села".

      52. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 105; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 72; 2010 г., № 8, ст. 41; № 22, ст. 130, № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 3, ст. 26):

      в статье 9:

      в пункте 3 слова "аула (села), аульного (сельского)", "аульной (сельской), аульного (сельского)" заменить соответственно словами "села, сельского", "сельской, сельского";

      в пункте 4 слова "аульной (сельской), аульного (сельского)" заменить словами "сельской, сельского".

      53. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 12, ст. 44; 2007 г., № 24, ст. 178; 2009 г., № 23, ст. 111; 2013 г., № 1, ст. 3):

      по всему тексту слова "аула (села)", "аульного (сельского)" заменить соответственно словами "села", "сельского".

      54. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 16; № 14, ст. 94; № 15, ст. 97):

      1) в статье 6:

      пункт 1 дополнить подпунктом 26-2) следующего содержания:

      "26-2) осуществление мониторинга развития системы микрокредитования в сельской местности;";

      подпункты 4), 5), 6) пункта 2 исключить;

      2) в пункте 5 статьи 7 слова "аулов (сел), аульных (сельских)" заменить словами "сел, сельских".

      55. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О долевом участии в жилищном строительстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст. 101; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 17, ст. 79; № 23, ст. 100; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124):

      1) пункт 8) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "8) долевое участие в жилищном строительстве – отношения сторон, при которых одна сторона обязуется построить жилое здание и передать по результатам другой стороне долю в виде жилого помещения;";

      2) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "3. Настоящий Закон распространяется на все отношения, подпадающие под долевое участие в жилищном строительстве, за исключением государственных закупок и закупок, производимых компаниями с государственным участием по покупке ста процентов жилья и когда стопроцентное финансирование осуществляют банки второго уровня на основании открытой кредитной линии.".

      56. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 17; 2011 г., № 3, ст. 32; № 14, ст. 117; 2013 г., № 5-6, ст. 30):

      1) часть первую пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "6. Обращение, поступившее субъекту или должностному лицу, в компетенцию которого не входит разрешение поставленных в обращении вопросов, в срок не позднее трех рабочих дней со дня его поступления субъекту или должностному лицу направляется соответствующим субъектам с сообщением об этом заявителю.";

      2) пункты 1, 2 и 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "1. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого не требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.

      2. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.

      В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения продлевается не более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.";

      "4. Если решение вопросов, изложенных в обращении, требует длительного срока, то обращение ставится на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня принятия решения.";

      3) часть первую пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "2. Акты, документы и другие материалы, имеющие значение для рассмотрения обращений, за исключением тех, которые содержат государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, представляются в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления обращения субъектам или должностным лицам, непосредственно рассматривающим обращения.";

      4) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "2. Решение о прекращении рассмотрения обращений принимает руководитель субъекта или его заместитель.".

      57. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правоохранительной службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 мая 2013 г.):

      по всему тексту слова "аульной (сельской)", "аула (села)", "аульного (сельского)" заменить соответственно словами "сельской", "села", "сельского".

      58. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года "О конкуренции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 125; 2009 г., № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21):

      1) часть третью пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "В случае, если невозможно определить цену, сложившуюся в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, либо сопоставимый товарный рынок, в том числе за пределами Республики Казахстан, проводится анализ расходов и прибыли субъекта рынка и определяется обоснованная цена товара.";

      2) заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

      "Глава 7. Взаимодействие антимонопольного органа с регулирующими, правоохранительными органами Республики Казахстан и антимонопольными органами других государств";

      3) в статье 47:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Анализ товарного рынка производится на основании статистической информации и иных форм отчетности, представляемых государственными органами, субъектами рынка и их объединениями, а также на основании информации, предоставляемой в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи.";

      пункт 9 после слов "антимонопольным органом" дополнить словами "по согласованию с государственным органом, осуществляющим межотраслевую и межрегиональную координацию разработки основных направлений государственной социально-экономической политики,";

      4) в части первой пункта 8 статьи 52 слова "о согласии" заменить словами "о даче согласия";

      5) пункт 2 статьи 67 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Копия заключения по результатам расследования не позднее трех рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением объекту расследования.".

      59. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 127; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97):

      в подпункте 3) пункта 2 статьи 13 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского".

      60. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 5, ст. 22; № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124):

      1) в подпункте 2) статьи 1 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского";

      2) в пункте 2 статьи 16 слова "аула (села), аульного (сельского)" заменить словами "села, сельского".

      61. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 17-18, ст. 113; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97):

      1) подпункт 2) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "2) оказания помощи при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, поиска и эвакуации космических аппаратов и их экипажей;";

      2) дополнить статьей 76-1 следующего содержания:

      "Статья 76-1. Использование воздушного транспорта при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения

      При возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения воздушный транспорт используется для принятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

      Авиакомпании (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) обязаны на основании решения уполномоченного органа в сфере гражданской авиации по заявкам правоохранительных и специальных государственных органов оказывать услуги по перевозке личного состава правоохранительных и специальных государственных органов к местам происшествий, чрезвычайных ситуаций и доставлении в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

      Авиакомпаниям возмещаются расходы за оказанные услуги в случаях, предусмотренных настоящей статьей, а также причиненный ущерб за счет государственного бюджета в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.".

      62. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11):

      1) часть вторую пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "При необходимости одновременного проведения проверки проверяемого субъекта несколькими органами контроля и надзора каждый из данных органов обязан оформить акт о назначении проверки и зарегистрировать его в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам, за исключением случаев привлечения к участию в проверках, назначаемых органами прокуратуры.";

      2) пункт 1 приложения к указанному Закону дополнить подпунктом 107) следующего содержания:

      "107) за соблюдением правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.".

      63. В Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года "О медиации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 2, ст. 27; 2012 г., № 6, ст. 44):

      1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "2. Процедура медиации не применяется к спорам (конфликтам), возникающим из отношений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случае, если такие споры (конфликты) затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.";

      2) заголовок и пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "Статья 16. Ведение акимом района (города областного значения), района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа реестра непрофессиональных медиаторов

      1. Реестр непрофессиональных медиаторов, осуществляющих медиацию на территории Республики Казахстан на непрофессиональной основе, ведет аким района (города областного значения), района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (далее – уполномоченный орган).";

      3) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "3. Если при проведении медиации одна из сторон является несовершеннолетним, участие педагога или психолога, или законных представителей несовершеннолетнего обязательно.".

      64. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года "О телерадиовещании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 3, ст. 24; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

      "23-1) уполномоченный орган в области технического сопровождения телерадиовещания – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области технического сопровождения телерадиовещания;";

      2) пункты 2 и 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании осуществляется местными исполнительными органами, за исключением требований, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 статьи 24 и статьей 31 настоящего Закона, контроль за которыми осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания соответственно.";

      "4. Проведение контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании в части соблюдения требований, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона, осуществляется уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания с привлечением государственной технической службы.";

      3) статью 7 изложить в следующей редакции:

      "Статья 7. Компетенция уполномоченных органов

      1. Уполномоченный орган:

      1) обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области телерадиовещания;

      2) координирует деятельность центральных и местных исполнительных органов по вопросам телерадиовещания;

      3) координирует деятельность местных исполнительных органов по осуществлению контроля и мониторинга за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании;

      4) координирует деятельность национального оператора телерадиовещания в части финансового обеспечения распространения теле-, радиоканалов свободного доступа (посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания, а также аналогового телерадиовещания);

      5) организует и проводит конкурсы по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;

      6) организует и проводит конкурсы по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов;

      7) организует и проводит конкурсы по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания;

      8) осуществляет лицензирование деятельности в области телерадиовещания в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О лицензировании";

      9) осуществляет контроль за соблюдением лицензиатом требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

      10) осуществляет постановку на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов, распространяемых на территории Республики Казахстан;

      11) утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые и нормативные технические акты в области телерадиовещания, в том числе правила оказания услуг операторами телерадиовещания;

      12) определяет количество обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании;

      13) осуществляет постановку на учет, переучет отечественных теле-, радиоканалов;

      14) разрабатывает квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности в области телерадиовещания;

      15) разрабатывает правила проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов;

      16) разрабатывает правила проведения конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания;

      17) разрабатывает правила распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;

      18) разрабатывает положение и вносит предложения в состав Комиссии по вопросам развития телерадиовещания;

      19) осуществляет иные функции, предусмотренные Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган в области технического сопровождения телерадиовещания:

      1) координирует деятельность национального оператора телерадиовещания в части внедрения цифрового эфирного вещания;

      2) координирует деятельность государственной технической службы;

      3) осуществляет контроль за соблюдением технических параметров качества телерадиовещания и национальных стандартов телерадиовещания;

      4) утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые и нормативные технические акты в области телерадиовещания, в том числе правила технической эксплуатации систем телерадиовещания, правила проведения контроля качества телерадиовещания, правила присоединения технических средств теле-, радиокомпаний к сетям операторов телерадиовещания;

      5) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании в части соблюдения технических требований к средствам телерадиовещания;

      6) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает формы обязательной ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";

      7) регулирует цены на услуги субъектов рынка, занимающих доминирующее положение на рынках услуг в области телерадиовещания;

      8) осуществляет иные функции, предусмотренные Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      4) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "1. В целях обеспечения государственных и общественных интересов в области благоустройства населенных пунктов, содержания жилого дома (жилого здания), иных зданий и сооружений местные представительные органы областей, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) по представлению местных исполнительных органов областей, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) устанавливают требования по размещению индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств, кабельных коммуникаций в жилых комплексах на территории соответствующей административно-территориальной единицы в соответствии с типовыми правилами, установленными Правительством Республики Казахстан.";

      5) в статье 9:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственная техническая служба – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, осуществляющее техническое обеспечение контроля уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания деятельности в области телерадиовещания.";

      подпункты 6) и 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "6) техническое сопровождение проведения уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания работ по подбору частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      7) техническое обеспечение работ при проведении уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания контроля качества приема населением теле-, радиоканалов;";

      6) в статье 15:

      часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Разрешение на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания выдается уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания на основании решения Комиссии по вопросам развития телерадиовещания.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Расчет, согласование с радиочастотными органами и международная координация радиочастот для целей телерадиовещания производятся уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания.";

      7) часть первую пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:

      "2. По представлению уполномоченного органа в области технического сопровождения телерадиовещания Правительство Республики Казахстан определяет сроки полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание не менее чем за шесть месяцев до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание. Информация о сроках полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание публикуется в официальных средствах массовой информации и на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области технического сопровождения телерадиовещания.".

      65. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 4, ст. 31; 2013 г., № 2, ст. 10):

      1) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "2. Сотрудник, сниженный в специальном звании, восстанавливается в прежнем специальном звании независимо от занимаемой должности приказом уполномоченного руководителя по истечении шести месяцев со дня снижения в специальном звании.

      Срок выслуги в специальном звании прерывается со дня издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде снижения специального звания и возобновляется со дня издания приказа о восстановлении специального звания.

      До восстановления сотрудника в прежнем специальном звании и присвоения ему очередного специального звания повторное понижение в специальном звании не допускается, а принимается иная мера воздействия.";

      2) внесено изменение в текст подпункта 8) пункта 1 статьи 49 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      3) пункт 6 статьи 63 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Порядок применения поощрений, предусмотренных подпунктами 2), 3), 5), 6), 9) и 10) настоящего пункта, определяется первым руководителем специального государственного органа.";

      4) подпункт 2) пункта 1 статьи 70 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частями первой и второй пункта 2 статьи 28 настоящего Закона".

      66. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 40; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 10; № 3, ст. 15):

      по всему тексту слова "аулов (сел)", "аульных (сельских)", "аула (села)", "аульного (сельского)", "аульной (сельской)" заменить соответственно словами "сел", "сельских", "села", "сельского", "сельской".

      Статья 2. Признать утратившими силу следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1) Кодекс Республики Казахстан от 9 декабря 1993 года "О выборах в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 23-24, ст. 510; 1995 г., № 1-2, ст. 18);

      2) Закон Казахской Советской Социалистической Республики от 15 июня 1991 года "О внесении изменений в Закон Казахской ССР "О порядке опубликования и вступления в силу законов Казахской ССР и других актов, принятых Верховным Советом Казахской ССР и его органами, Президентом Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., № 25, ст. 319);

      3) Закон Казахской Советской Социалистической Республики от 27 июня 1991 года "Об общественных объединениях в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., № 27, ст. 360).

      Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением подпункта 4) пункта 13 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2013 года, абзаца второго подпункта 1) пункта 29 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2015 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ