Рұқсаттар және хабарламалар туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасы

      3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      4-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары

      5-бап. Тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің теңгерімі

      6-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізудің негізділігі және тиімділігі

      7-бап. Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпараттың қолжетімділігі

      8-бап. Өзара жауаптылық

      9-бап. Сыбайлас жемқорлықтан азат болу

      2-тарау. РҰҚСАТТАР ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

      10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      11-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      12-бап. Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыреті

      13-бап. Рұқсат беру органдарының құзыреті

      14-бап. Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыреті

      15-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      3-тарау. ҚЫЗМЕТТІ НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТТЕРДІ (ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ) ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ РҰҚСАТ БЕРУ ЖӘНЕ ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТӘРТІБІ

      17-бап. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптері туралы жалпы ережелер

      18-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу және оның күшін жою тәртібі

      19-бап. Реттеушілік әсерді талдау

      20-бап. Өтініш берушілердің құқықтары

      21-бап. Рұқсат беру органдарының құқықтары мен міндеттері

      4-тарау. РҰҚСАТТАР

      22-бап. Рұқсаттардың қолданысы

      23-бап. Рұқсаттардың сыныптары

      24-бап. Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың нысандары

      25-бап. Рұқсаттарды алуға арналған өтініштерді қараудың жалпы тәртібі

      26-бап. Рұқсат беру мерзімін өткізіп алу салдары

      27-бап. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін шетелдік заңды тұлғалардың құжаттарды ұсыну ерекшеліктері

      5-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ

      28-бап. Лицензиялау салалары

      29-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру шарттары

      30-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері

      31-бап. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым

      32-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту

      33-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу

      34-бап. Заңды тұлға-лицензиат қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы

      35-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтату

      36-бап. Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялаудың ерекше шарттары

      37-бап. Экспорт және импорт саласындағы лицензиялау туралы жалпы ережелер

      6-тарау. РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМДЕРІ

      38-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру ерекшеліктері

      39-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері

      40-бап. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын алымдар немесе төлемдер

      41-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту

      42-бап. Екінші санаттағы рұқсаттың қолданысын тоқтату

      7-тарау. РҰҚСАТТЫҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) РҰҚСАТҚА ҚОСЫМШАНЫҢ ТЕЛНҰСҚАЛАРЫН БЕРУ, ҚАТЕЛЕРІН ТҮЗЕТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСЫН ТОҚТАТА ТҰРУ, ҚАЙТА БАСТАУ ЖӘНЕ ОДАН АЙЫРУ (ОНЫ ҚАЙТАРЫП АЛУ)

      43-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын беру, сондай-ақ электрондық форматқа көшіру

      44-бап. Берілген рұқсаттардағы және (немесе) рұқсаттарға қосымшалардағы қателерді түзету

      45-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау, одан айыру (оны қайтарып алу)

      8-тарау. ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТӘРТІБІ

      46-бап. Хабарлама жасау тәртібі

      47-бап. Хабарлама жіберілгенін растау

      9-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ, РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМДЕРІН ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР ЖАСАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

      48-бап. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарламалар жасауды электрондық нысанда жүзеге асыру

      49-бап. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі

      10-тарау. ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

      50-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      51-бап. Хабарламалар бойынша бақылау және рұқсаттық бақылау

      11-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

      52-бап. Өтпелі ережелер

      53-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз