Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 7 қарашадағы № 248-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 83, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10, 11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 14, 84-құжат):
      50-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесі немесе заңды тұлғаны тарату туралы шешiм қабылдаған орган бұл туралы заңды тұлғаларды тiркеудi жүзеге асыратын әдiлет органына, тіркеу орны бойынша мемлекеттік кіріс органына дереу жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi.».
      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 23, 335-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139-құжат; № 24, 153, 154, 156-құжаттар; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 21-22, 87-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 12, 72-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 15-16, 62, 63-құжаттар; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 15-16, 71, 73-құжаттар; № 17, 81, 83-құжаттар; № 23, 113, 115-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 11, 59-құжат; № 17-18, 111-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 19, 28-құжаттар; № 19, 145-құжат; № 20, 158-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 44-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 93-құжат; 2013 ж., № 2, 10, 13-құжаттар; № 7, 36-құжат; № 13, 62, 64-құжаттар; № 14, 72, 74-құжаттар; № 15, 76, 78-құжаттар; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 11-құжат; № 8, 49-құжат; № 11, 61-құжат; № 15-І, 15-ІІ, 88-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 64-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тергеушi – өз құзыретi шегiнде қылмыстық iс бойынша алдын ала тергеудi немесе сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізуді жүзеге асыруға уәкiлеттiк берiлген лауазымды адам: арнайы прокурор, iшкi iстер органдарының тергеушiсi, ұлттық қауiпсiздiк органдарының тергеушiсi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеушісі және экономикалық тергеу қызметінің тергеушiсi.»;
      2) 65-баптың екінші бөлігінің 4) және 5) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет;
      5) экономикалық тергеу қызметі;»;
      3) 123-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Құжаттар жазбаша да, өзге нысанда да тіркеп жазылған мәлiметтердi қамтуы мүмкiн. Құжаттарға, сонымен бiрге осы Кодекстiң 125-бабында көзделген тәртiппен алынған, талап етiп алдырылған немесе ұсынылған тергеуге дейiнгi тексеру материалдары (түсiнiктемелер және басқа да айғақтар, түгендеулердің, ревизиялардың актілері, анықтамалар, салықтық тексерулердің актілері, мемлекеттік кіріс органдарының қорытындылары), сондай-ақ компьютерлiк ақпаратты қамтитын материалдар, фото- және кино түсірілімдер, дыбыс- және бейнежазбалар жатады.»;
      4) 191-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, iшкi iстер органдарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, экономикалық тергеу қызметінің тергеушілері, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда, прокурорлар да жүргiзедi.»;
      5) 192-бапта:
      екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 96 – 103, 107 (екiншi бөлiгiнде), 112, 113, 114, 116 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 117 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 120 – 122, 124, 125, 126 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 127, 128 (екiншi, үшiншi және төртінші бөлiктерiнде), 131, 132 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 132-1 (екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 133, 138, 138-1, 141 (екiншi бөлiгiнде), 142 (екiншi бөлiгiнде), 143, 145 (үшiншi бөлiгiнде), 146 – 153, 155, 174, 175 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 178 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 179, 180, 181 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 183-1, 185 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 186 (екiншi бөлiгiнде), 187 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 224, 227-2 – 227-10, 229, 230 (екiншi бөлiгiнде), 232, 234, 237, 241, 242, 242-1, 245, 245-1, 246, 246-1, 251 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 252 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 254 (екiншi бөлiгiнде), 255 (бiрiншi, үшінші және төртінші бөліктерінде), 257 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 259 (1-1, екінші, 2-1, үшінші және төртінші бөліктерінде), 260, 261 (екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 263 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 264, 267 – 269, 270 (екінші және үшінші бөліктерінде), 271 (екінші және үшінші бөліктерінде), 273-1, 275 (екiншi бөлiгiнде), 275-1 (екінші бөлігінде), 277 – 286, 287 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 288 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 289, 292 (екiншi бөлiгiнде), 294, 295, 298 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 299 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 300 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 301, 302 (екiншi бөлiгiнде), 303 – 305, 319, 319-1, 320 (екiншi бөлiгiнде), 321 – 322, 327 (үшiншi бөлiгiнде), 330-2 (екінші бөлігінде), 335 – 338-1, 339 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 340, 341, 343, 358 (екiншi бөлiгiнде), 360 (екінші және үшінші бөліктерінде), 361, 362 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 367 (төртінші бөлігінде), 368 (екiншi бөлігінде), 369 (екiншi бөлiгiнде), 370 (үшiншi бөлiгiнде), 373 (екiншi бөлiгiнде), 374 (екінші бөлігінде), 377 (екiншi бөлiгiнде), 381 (екінші бөлігінде), 382 (бірінші бөлiгiнде), 390 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 391 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 392, 393-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық iстер бойынша, сондай-ақ осы Кодекстің 177-бабы екінші бөлігінің 2) тармағында көзделген тәртіппен қозғалған қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдарының тергеушiлерi жүргiзедi.
      3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 176 (үшiншi бөліктің г) тармағында), 177 (үшінші бөліктің г) тармағында), 177-1 (үшінші бөліктің б) тармағында), 192 (екінші бөліктің в) тармағында), 193 (үшінші бөліктің а) тармағында), 209 (үшінші бөліктің а) тармағында), 226-1 (үшінші бөліктің б) тармағында), 269-1 (үшінші бөліктің в) тармағында), 307, 308, 310 – 315-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеушілері жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:
      «3-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 (екінші бөлігінде), 191, 192 (бірінші бөлігінде, екінші бөліктің а), б) тармақтарында, үшінші бөлігінде), 192-1, 194 – 196, 199 – 205-3, 206, 209 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің б) тармағында), 213, 214 (екінші бөлігінде), 215 – 220, 221 (екінші бөлігінде), 222 (екінші және үшінші бөліктерінде), 222-1, 226 (екінші бөлігінде), 226-1 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөліктің а) тармағында), 231, 269-1 (бірінші, екінші бөліктерінде, үшінші бөліктің а) және б) тармақтарында)-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді экономикалық тергеу қызметінің тергеушілері жүргізеді.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 309, 316, 345, 346, 347, 348 (1-1, 1-2, екінші бөліктерінде), 350-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді қылмыстық іс қозғаған ішкі істер органы немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргізеді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 141-1, 344, 363-1-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді осы органның қызметкері болып табылмайтын адамға қатысты қылмыстық iс қозғаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi.»;
      4-3 және 4-4-бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 193 (бірінші, екінші бөліктерінде, үшінші бөліктің б) және в) тармақтарында), 235, 235-1, 235-2, 235-3, 235-4-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi қылмыстық iс қозғаған ішкi iстер, ұлттық қауіпсiздiк органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет немесе экономикалық тергеу қызметі жүргізедi.
      4-4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 233-3-бабында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi қылмыстық iс қозғаған ұлттық қауіпсiздiк органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргізедi.»;
      мынадай мазмұндағы 4-5, 4-6 және 4-7-бөліктермен толықтырылсын:
      «4-5. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 142 (үшінші бөлігінде), 176 (екінші бөлігінде, үшінші бөліктің б) тармағында, төртінші бөлігінде), 177 (екінші бөлігінде, үшінші бөліктің б) тармағында, төртінші бөлігінде), 177-1 (екінші бөлігінде, үшінші бөліктің а) және в) тармақтарында), 182 (екінші бөлігінде), 183 (екінші және үшінші бөліктерінде), 184, 184-1, 207, 228-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді қылмыстық iс қозғаған ішкі істер органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргізеді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 176 (төртінші бөлігінде) не 177 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша, егер олар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 176 (үшінші бөліктің г) тармағы) не 177 (үшінші бөліктің г) тармағы)-баптары бойынша көзделген алдын ала тергеу жүргізумен тікелей байланысты болса, алдын ала тергеуді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргізуі мүмкін.
      4-6. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 348 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 363, 364, 365-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді қылмыстық iс қозғаған ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет немесе экономикалық тергеу қызметі жүргізеді.
      4-7. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 380, 380-1, 380-2-баптарында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді қылмыстық іс қозғаған ішкі істер, ұлттық қауіпсiздiк органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргізеді.»;
      6) 285-бапта:
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Экономикалық тергеу қызметі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 (бірінші бөлігінде), 198, 208, 209 (бірінші бөлігінде), 214 (бірінші бөлігінде), 221 (бірінші бөлігінде), 222 (бірінші бөлігінде), 226 (бiрiншi бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша анықтауды жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:
      «3-1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 307-1-бабында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша анықтауды жүргізеді.»;
      8-1 және 8-4-бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 176 (бiрiншi бөлiгінде), 177 (бірінші бөлігінде), 177-1 (бірінші бөлігінде), 182 (бірінші бөлігінде), 183 (бірінші бөлігінде), 250 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша анықтауды қылмыстық іс қозғаған ішкі істер органы немесе экономикалық тергеу қызметі жүргізеді.»;
      «8-4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 325-бабында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша анықтауды қылмыстық іс қозғаған ішкі істер органы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі немесе егер, олар күзет іс-шаралары өткізілетін аймақта жасалған және тізбесі заңда белгіленген күзетілетін адамдарға қарсы тікелей бағытталған болса, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді.»;
      8-2 және 9-бөліктер алып тасталсын.
      3. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат, № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      938-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жоғалтылған табыстың (кiрiстiң) құрамына негiзгi жұмыс орны бойынша да, сондай-ақ қоса атқаратын жұмысы бойынша да еңбек және азаматтық-құқықтық шарттар бойынша еңбекке ақы төлеудiң жеке табыс салығы салынатын барлық түрлерi кiргізіледi. Бiржолғы сипаттағы төлемдер (пайдаланылмаған демалыс үшiн өтемақылар, жұмыстан босатылған кездегi жұмыстан шығу жәрдемақысы және басқалары) есептелмейдi. Уақытша еңбекке жарамсыздық және жүктілік пен босануға байланысты демалыс кезеңi үшiн төленген жәрдемақы есепке алынады. Кәсiпкерлiк қызметтен алынатын кiрiстер, сондай-ақ авторлық қаламақы жоғалтылған табыстың құрамына кiргізіледi, бұл ретте кәсiпкерлiк қызметтен алынатын кiрiстер мемлекеттік кіріс органы деректерiнiң негiзiнде кіргiзiледi.
      Табыстың (кiрiстiң) барлық түрлерi салықтар ұсталғанға дейiн есептелген сомаларда ескерiледi.».
      4. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 23, 179-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 93-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 64-құжат; № 14, 72, 74-құжаттар; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 11, 67-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 135-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекет мүдделеріне орай қойылған, сондай-ақ алименттерді өндіріп алу, асыраушысының жарақат алуымен немесе денсаулығының өзгедей зақымдануымен немесе қайтыс болуымен келтірілген зиянды өтеу туралы талап қоюлар бойынша жауапкердің тұрған жері белгісіз болған кезде сот жауапкерді ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет немесе экономикалық тергеу қызметі арқылы іздестіруді жариялауға міндетті. Соттың жауапкерді іздестіруді жариялауы істі қарауға кедергі болмайды.
      Iздестiру іс-шаралары барысында жауапкердiң жүрген жерi анықталған кезде оған сотқа шақыру туралы соттың шақыру қағазы табыс етiледi.
      3. Жауапкерді іздестіру жөніндегі шығыстарды өндіріп алу іздестіруді жүзеге асыратын органның өтініші бойынша сот бұйрығын беру арқылы жүргізіледі.»;
      2) 140-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) егер жауапкерді немесе борышкерді іздестіруді жүзеге асыратын орган жауапкерді немесе борышкерді іздестіру жөніндегі шығыстарды өндіріп алу туралы талапты мәлімдеген болса;».
      5. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 115, 116-құжаттар; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 17, 136-құжат; № 19, 145-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11, 13, 14, 16-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 26, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35, 36-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84, 85-құжаттар; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 93, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 10, 11, 13-құжаттар; № 4, 21-құжат; № 7, 36-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 54, 56-құжаттар; № 13, 62, 63, 64-құжаттар; № 14, 72, 74, 75-құжаттар; № 15, 77, 78, 79, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 6, 9-құжаттар; № 2, 10, 11-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 46, 49-құжаттар; № 11, 61, 65-құжаттар; № 14, 86-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      219 және 355-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «219-бап. Салық органдарының және олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау»;
      «355-бап. Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық қауiпсiздiк органдары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі, әскери полиция, кеден органы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган қызметкерiнiң нұсқамаларын орындамау немесе заңды өкiмiне немесе талабына қаскөйлікпен бағынбау»;
      555 және 570-баптардың тақырыптары алып тасталсын;
      570-1-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «570-1-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет»;
      мынадай мазмұндағы 570-2-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «570-2-бап. Мемлекеттік кіріс органдары»;
      2) 35-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әскери қызметшiлер мен әскери жиында жүрген әскери міндеттілер осы Кодекстің 512-1 – 512-5-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшiн тәртiптiк жарғылар бойынша жауаптылықта болады. Прокурорлар, iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, арнаулы мемлекеттік органдардың және экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлерi әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшiн тиiстi органдарда қызмет өткеру тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес жауаптылықта болады.»;
      3) 216-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңнамасында көзделген мiндеттердi:
      салық төлеушiлердiң — заңды тұлғалардың (заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлғалардың) банктік шоттарын ашқаны туралы салық органдарына хабарламау, салық төлеушiлердiң өздерiнiң банктік шоттарынан салық сипатындағы мiндеттi төлемдер сомаларын, оларға салық органдары берген және оларды есепке қою фактiсiн растайтын құжатты ұсынбай, республикалық және жергiлiктi бюджеттерге аударуға төлем тапсырмаларын жүзеге асыру;
      банктік шоттарында клиенттің ақшасы клиентке қойылатын барлық талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті болған кезде салық төлеушiлердiң өздерiнiң банктік шотынан бюджетке төленетін салықтар, басқа да міндетті төлемдер, өсiмпұлдар мен айыппұлдар сомаларын аударуға (төлеуге) төлем тапсырмаларын бiрiншi кезекте орындамау;
      банкке немесе бюджет жүйесiнiң кассалық атқарылуын жүзеге асыратын басқа ұйымға салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомаларын аудару кезiнде банктiң немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның кiнәсiнен аудармау (есепке жатқызбау), уақтылы аудармау (банктік шоттарынан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға енгiзгеннен кейінгі күннен кешірек) не төлем құжатының деректемелерiн толтыру кезiнде қателер жiберу;
      банктік шоттарында клиенттің ақшасы клиентке қойылатын барлық талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті болған кезде салық төлеушiлерден белгiленген мерзiмде енгiзiлмеген салықтар және басқа да міндетті төлемдер, өсiмпұлдар мен айыппұлдар сомаларын бюджетке алу жөнiндегi салық органдарының инкассолық тапсырмаларын (өкімдерін) бiрiншi кезекте орындамау;
      салық органдарының қызметкерлерiн банктік шоттар бойынша жасалған (жасалатын) операцияларды, салық төлеушiлердiң — заңды тұлғалардың (заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлғалардың) осы шоттарда ақшасының бар-жоғын, сондай-ақ нақты жеке тұлғалардың операцияларын және шоттарында, салымдарында ақшасының бар-жоғын тексеруге жiберуден бас тарту немесе осы тексерулердi жүзеге асыруға өзге де кедергi жасау;
      салық органдарының заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының және адвокаттардың банк шоттары бойынша олардың барлық шығыс операцияларын тоқтата тұру жөніндегі өкiмдерiн орындамау, анықталған салық заңнамасын бұзушылықты жою туралы талаптарды орындамау, салық органдарына және олардың лауазымды адамдарына қаржылық есептілікті, есеп-қисаптар мен салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да төлемдердi есептеуге және төлеуге, бағаларды және тарифтерді белгiлеуге және қолдануға байланысты басқа да құжаттарды ұсынбау немесе ұсынудан бас тарту;
      салық органдарының сұрау салулары бойынша белгiлi бір кезеңде банктік шоттар бойынша жасалған операциялар туралы, салық төлеушiлердiң осы шоттарда ақшасының бар-жоғы туралы мәлiметтердi ұсынбау;
      банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың, қор биржаларының лауазымды адамдарының салық органдарының сұрау салулары бойынша салық төлеушiлердiң алдыңғы жыл iшіндегі қаржы операциялары туралы және уәкiлеттi мемлекеттік орган белгiлеген нысан бойынша және мерзiмде есептелген сыйақы (мүдде) туралы мәлiметтердi ұсынбауы;
      клиентте аталған банкте салық органдары инкассолық өкімдер немесе салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдер шығарған ашылған банктік шоты болған кезде жаңа банктік шот ашу;
      жұмыс істемейтін салық төлеушіге банктік шот ашу түрінде орындамауы –
      отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      4) 217-баптың бірінші бөлігінің сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «өз клиентінде аталған банкте салық органдары инкассолық өкімдер немесе салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдер шығарған ашылған банктік шоты болған кезде, оған жаңа банктік шот ашу;»;
      5) 219-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «219-бап. Салық органдарының және олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау»;
      бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық төлеушiнiң салық органдарының және олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамауы –
      жеке тұлғаларға – сегіз, лауазымды адамдарға он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      «3. Салық төлеушi кәсiпкерлiк қызмет үшiн пайдаланатын аумаққа немесе үй-жайға (тұрғын үй-жайдан басқа) салықтық тексеруді жүргiзетін салық органының лауазымды адамын жіберуге заңсыз кедергi келтiру –
      дара кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға қырық бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      6) 355-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «355-бап. Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық
                қауiпсiздiк органдары, Қазақстан
                Республикасының Мемлекеттік күзет қызметi,
                сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық
                тергеу қызметі, әскери полиция, кеден органы,
                Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
                комитетінің Шекара қызметі, мемлекеттік
                фельдъегерлік қызмет, азаматтық қорғау
                саласындағы уәкілетті орган, өнеркәсіптік
                қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган
                қызметкерiнiң нұсқамаларын орындамау немесе
                заңды өкiмiне немесе талабына қаскөйлікпен
                бағынбау

      1. Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық қауiпсiздiк органдары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі, әскери полиция, кеден органы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган қызметкерiнiң қызметтiк мiндеттерiн атқаруы кезiнде оның нұсқамаларын және (немесе) басқа да заңды талаптарын орындамау –
      лауазымды тұлғаларға, дара кәсiпкерлерге – айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – бір жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық қауiпсiздiк органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі, әскери полиция, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметi, кеден органы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган қызметкерiнің қызметтiк мiндеттерiн атқаруы кезiнде оның заңды өкiмiне немесе талабына қаскөйлікпен бағынбау, сол сияқты тiл тигiзу не оған қатысты зорлық әрекеттерін жасау қатерiн төндiру –
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.»;
      7) 358-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салық органдарына ұсыну үшiн Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған мәлiметтердi жергiлiктi атқарушы органдардың және өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың ұсынбауы, уақтылы, анық немесе толық ұсынбауы –
      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      8) 541-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мамандандырылған аудандық және соларға теңестiрiлген әкiмшiлiк соттардың судьялары осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 79-1, 79-3, 79-4, 79-5, 79-6, 80 – 84-1, 85 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 85-1 (екiншi бөлiгiнде), 85-2 (екiншi бөлiгiнде), 85-3, 86, 86-1, 86-2, 87 (2-1 және 2-2-бөліктерінде), 87 (бесінші және алтыншы бөліктерінде), 87-2, 87-3, 87-4, 87-5, 95 – 110-1, 122, 124 (бiрiншi бөлiгiнде), 127, 129, 130, 135-1, 136 – 136-3, 140 (екiншi бөлiгiнде), 141-1, 143, 143-1, 143-2, 144-1, 145, 146-1, 147, 147-1 (екiншi бөлiгiнде), 147-6 (2-1-бөлігінде), 147-10 (екінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші және он төртінші бөліктерінде), 147-11 (жетiншi және тоғызыншы бөліктерінде), 147-12, 147-13, 151, 151-1, 153, 154, 154-1, 155, 155-2, 156, 157, 157-1, 158, 158-3, 158-4, 158-5, 159, 161 (бiрiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 162, 163 (үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші және он үшінші бөліктерінде), 163-2, 163-3, 163-4, 163-6, 167-1 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 168-1, 168-3, 168-5, 168-8, 175 (екiншi бөлiгiнде) (жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, аудиторлар және аудиторлық ұйымдар жасаған құқық бұзушылықтар бөлiгiнде), 176 (үшінші бөлiгiнде), 177-3, 177-4, 177-5, 179 (бірінші және екінші бөліктерінде), 179-1, 183, 184, 184-1, 185, 187, 188 (екiншi бөлiгiнде), 190, 192, 200, 202, 203, 206-2, 208-1, 209, 213 (төртінші – алтыншы бөліктерінде), 214, 219-6, 219-8 (екінші және үшінші бөліктерінде), 222 – 226, 228 – 229, 230-1, 230-2, 231 (екiншi бөлiгiнде), 232, 233, 234-1, 235 (екiншi бөлiгiнде), 235-1 (төртінші бөлігінде), 237, 237-1, 240-2, 246 (екiншi бөлiгiнде), 275-1, 278 (бiрiншi бөлiгiнде), 283 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 298 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 298-1 (екiншi бөлiгiнде), 302 (үшiншi бөлiгiнде), 303 (екiншi бөлiгiнде), 304 (екiншi бөлiгiнде), 305 (екiншi бөлiгiнде), 306 (екiншi бөлiгiнде), 306-1 (үшiншi бөлiгiнде), 306-2, 306-3 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 308, 309-1 (жетiншi және сегiзiншi бөлiктерiнде), 309-2 (төртiншi бөлiгiнде), 309-4 (сегізінші, тоғызыншы бөліктерінде), 309-5, 310-1 (1-1 және екінші бөліктерінде), 311-1 (жетiншi бөлiгiнде), 314, 315, 316, 317 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 317-1, 317-2, 317-4 (екінші және үшінші бөліктерінде), 318, 319, 319-1, 320 (бiрiншi және 1-1-бөлiктерiнде), 321, 322 (үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 323 (екiншi бөлiгiнде), 324 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 324-1, 324-2, 326, 327 (бiрiншi бөлiгiнде), 328, 328-2 (екінші бөлігінде), 330, 330-1 (екiншi бөлiгiнде), 332 (бiрiншi, екiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 335, 336 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 336-1 (үшiншi бөлiгiнде), 336-2 (үшiншi бөлiгiнде), 338 (бiрiншi бөлiгiнде), 338-1, 339, 340, 341-1, 342 – 344, 346 – 357, 357-1, 357-2 (екiншi бөлiгiнде), 357-3, 357-4, 357-5, 357-6, 357-7 (екiншi бөлiгiнде), 362, 362-1, 363, 365, 366, 367, 368, 368-1, 369 (екiншi бөлiгiнде), 370 (екiншi бөлiгiнде), 371 (екiншi бөлiгiнде), 372 – 376, 380 (екiншi бөлiгiнде), 380-2, 381-1, 386 (үшiншi бөлiгiнде), 388, 388-1, 389-1, 390 (екiншi бөлiгiнде), 391 (екiншi бөлiгiнде), 391-1 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 393, 394 (екiншi, үшінші және төртінші бөлiктерiнде), 394-1, 396 (төртiншi бөлiгiнде), 400-1, 400-2, 405 (бiрiншi бөлiгiнде), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 425-1, 426 – 430, 433, 442, 443 (бесiншi бөлiгiнде), 445, 453 (екiншi бөлiгiнде), 454 (бiрiншi – үшiншi бөлiктерiнде), 461 (3-1-бөлiгiнде), 463-3 (үшінші бөлігінде), 464-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 464-2 (екінші бөлігінде), 464-3 (екінші – төртінші бөліктерінде), 465 (екiншi бөлiгiнде), 466 (екiншi бөлiгiнде), 467, 468 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 468-1, 468-2, 469 (екінші және үшінші бөліктерінде), 471 (бірінші, екінші, төртінші – он бірінші бөліктерінде), 473 (үшiншi бөлiгiнде), 474-1, 474-2, 477 (үшiншi бөлiгiнде), 484, 492 (екiншi бөлiгiнде), 494 (екiншi бөлiгiнде), 494-1 (үшiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 496 (екiншi бөлiгiнде), 501, 512-1 – 512-5, 513 – 518, 520 – 524, 528 – 537-1-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.»;
      9) 555 және 570-баптар алып тасталсын;
      10) 570-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «570-1-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет

      1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет осы Кодекстің 358-1, 359, 360 және 361-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысы мен оның орынбасарлары, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар бойынша, Қазақстан Республикасы астанасының, өңіраралық, аудандық, қалалық, қалалардағы аудандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің арнаулы бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға құқылы.»;
      11) мынадай мазмұндағы 570-2-баппен толықтырылсын:

      «570-2-бап. Мемлекеттік кіріс органдары

      1. Мемлекеттік кіріс органдары осы Кодекстiң 88 (үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде), 88-1 (екінші, 2-1 және үшінші бөліктерінде), 140 (бірінші бөлігінде), 141, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 161-1, 161-2, 163 (бірінші, екінші, бесінші және он екінші бөліктерінде), 164, 166, 169-1, 176 (бірінші бөлігінде), 205, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 207, 208, 210, 211, 213 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 215, 216, 217, 218, 218-1, 219, 357-2 (бірінші бөлігінде), 358, 358-1, 360, 400, 401, 402, 403, 404, 405 (екінші және үшінші бөліктерінде), 406, 407, 409-1, 411, 412, 425, 431, 434, 434-1, 435, 438, 438-1-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Мемлекеттік кіріс органдары, осы тармақта аталған әкімшілік құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалса, осы Кодекстiң 175 (екінші бөлігінде), 220, 240 (бірінші бөлігінде), 247, 294 (бірінші бөлігінде), 323 (бірінші бөлігінде), 447 (екінші және үшінші бөліктерінде), 447-1 (бірінші бөлігінде), 447-2, 447-3, 460 (автомобиль көлігіндегі әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша), 461 (бірінші, екінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 6-1 және сегізінші бөліктерінде), 463 (екінші, үшінші және 3-1-бөліктерінде), 467-1, 470 (үшінші бөлігінде), 477 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      3. Мемлекеттік кіріс органының басшысы мен оның орынбасарлары әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға құқылы.»;
      12) 584-баптың ескертуінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық органы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен электрондық салық төлеушілер ретінде тіркелген тұлғаларға электрондық тәсілмен жіберілген хабарлама (хабардар ету) да осы Кодексте тиісінше хабарлау (хабардар ету) деп танылады.»;
      13) 619-баптың бірінші бөлігінде:
      5-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-1) кәсiпкерлiк қызмет, сауда және қаржы, салық салу, кеден ісі саласында құқық бұзушылықтар жасалғанда – экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлерi;»;
      мынадай мазмұндағы 5-3) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-3) белгiленген басқару тәртiбiне және мемлекеттiк билiк институттарына қол сұғатын құқық бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасалғанда – сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қызметкерлерi;»;
      14) 620-бапта:
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) кәсiпкерлiк қызмет, сауда және қаржы, салық салу, кеден ісі салаларында құқық бұзушылықтар жасалған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердiң ведомстволық бағыныстылығына сәйкес – мемлекеттік кіріс органдарының лауазымды адамдары;»;
      9-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-1) белгіленген басқару тәртiбiне және мемлекеттiк билiк институттарына қол сұғатын құқық бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасалған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердiң ведомстволық бағыныстылығына сәйкес – сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің лауазымды адамдары;»;
      11) тармақша алып тасталсын;
      15) 634-баптың 2-1-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жүргізілген тексерудің нәтижесі осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектісіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғауға негіз болып табылады.
      Осы бөліктің күші «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 3-бабының 3, 4-тармақтарында және 12-бабының 3-тармағында көзделген салаларда, сондай-ақ мемлекеттік статистика саласында бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезінде және салық органдары бақылаудың өзге де нысандарын жүзеге асырған кезде әкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайларға қолданылмайды.»;
      16) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      отыз төртінші және отыз бесінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің (143-1, 151, 151-1, 206-2, 275-1, 355, 356, 357-3, 514, 514-3, 515, 516, 516-1, 517, 518, 519, 521, 522, 529, 533, 533-1, 534, 535, 537-1-баптар);
      мемлекеттік кіріс органдарының (136-3, 140 (екінші бөлігі), 143, 143-1, 143-2, 144-1, 145, 146-1, 151-1, 154, 154-1, 155, 155-2, 156, 157, 158-4, 159 (үшінші және төртінші бөліктері), 162, 163 (үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші және он үшінші бөліктері), 179 (бірінші және екінші бөліктері) 179-1, 200, 203, 208-1, 209, 213 (төртінші, бесінші және алтыншы бөліктері), 214, 275-1, 306-2, 355, 356, 357-1, 357-2 (екінші бөлігі), 357-5, 374 (бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және тоғызыншы бөліктері), 400-1, 400-2, 405 (бірінші бөлігі), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 425-1, 426 – 430, 433, 514, 515, 516, 516-1, 517, 518, 519, 521, 522, 529-баптар, сондай-ақ 323 (екінші бөлігінде), 357-1, 461 (3-1-бөлігінде)-баптарда көзделген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша);»;
      отыз алтыншы абзац алып тасталсын;
      17) 639-баптың 1-2-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-2. Істерді мемлекеттік кіріс органдары қарайтын әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде, егер тұлға (заңды тұлғаны басқару функцияларын жүзеге асыратын жеке тұлға, орган немесе тұлға) әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактісін мойындаған және жаза қолдануға келіскен, сондай-ақ осы Кодекстің 710-1-бабына сәйкес айыппұл төлеген жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайды.»;
      18) 701-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының Үкіметі «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының екінші бағытына қатысушы тұлғаға салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, мұндай тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулы шығарған мемлекеттік кіріс органы мұндай тұлғаның айыппұл түрінде 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Үкіметі шешім шығарған күн аралығында жиналып қалған салық берешегіне қатысты өз қаулысының орындалу мерзімін осындай шешімде көрсетілген мерзімге кейінге қалдыру туралы шешім қабылдайды.»;
      19) 708-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Мемлекеттік кіріс органдары қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша, сондай-ақ дара кәсiпкерлерге, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына және адвокаттарға қатысты салық салу саласындағы өзге де әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша айыппұл салу туралы қаулыны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттік кіріс органдары орындайды.»;
      20) 709-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік кіріс органдары қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша, сондай-ақ салық салу саласындағы өзге де әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша айыппұл салу туралы қаулыны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттік кіріс органдары орындайды.»;
      21) 710-1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органы жіберген (тапсырған) мемлекеттік кіріс органына келу туралы алынған хабарлама және (немесе) хабарлау негізінде құқық бұзушылықты жасау фактісін мойындаған және айыппұлды төлеумен келіскен адам хабарлама және (немесе) хабарлау алынған (тапсырылған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде айыппұлды төлейді.».
      6. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      115-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Жол қызметі, сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін, жол полициясы, санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, кеден органдары, шекаралық, көліктік бақылау бекеттерін, ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттерін қоспағанда, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары бойынан бөлінген белдеу шегінде ғимараттар мен құрылыстар салуға, сондай-ақ инженерлік коммуникациялар төсеуге тыйым салынады.».
      7. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 37-баптың 1-тармағының 5-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-1) мемлекеттік кіріс органына ұсынғанға дейін жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша салық есептілігін растайды;»;
      2) 66-баптың 10-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттік кіріс органында есепке қойылғаны туралы куәліктің немесе дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің көшірмесін ұсынады.».
      8. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат, № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      172-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «172-бап. Қоршаған ортаны ластау көздері бар табиғат пайдаланушылар туралы мәліметтер беру
      Мемлекеттік кіріс органдарының талабы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган жылына кемінде бір рет қоршаған ортаны ластау көздері бар табиғат пайдаланушылардың орналасқан жері бойынша мәліметтер беруге міндетті.».
      9. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 6, 45-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 123-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 78, 81-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар, № 11, 67-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      256-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінде, экономикалық тергеу қызметінде, мемлекеттік өртке қарсы қызметінде, прокуратура органдарында қызметте тұрған адамдар жатады.».
      10. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 53-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар:
      Қазақстан Республикасының Президентін және оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және күзету;
      Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің жұмыс істеуі;
      облыстық бюджеттен қаржыландырылатын сайлауларды қоспағанда, референдумдар мен сайлаулар өткізу;
      республикалық деңгейде мемлекеттік жоспарлау;
      мемлекеттік кіріс органдарының қызметі;
      республикалық бюджеттің атқарылуын ұйымдастыру және жергілікті бюджеттердің кассалық қызмет көрсетуі, бюджеттік есепке алуды жүргізу және бюджеттің атқарылуы бойынша есептілікті жасау;
      республикалық меншікті басқару;
      оңалту рәсiмiн, банкроттық рәсімін жүргізуді және банкроттық рәсімін қозғамастан борышкердi таратуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негiздер бойынша сот шешiмiмен тарату рәсiмдерiн жүргiзудi ұйымдастыру;
      мемлекеттік сатып алудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыру;
      мемлекеттік қаржылық бақылау және қаржы мониторингі;
      мемлекеттің сыртқы саяси қызметі;
      іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу;
      мемлекеттік статистика органдарының статистикалық қызметі;
      мемлекеттік қызметтің бірыңғай жүйесін ұйымдастыру;
      ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әртүрлі қызмет салалары мен аяларында мемлекеттік сыйлықтар беру және мемлекеттік наградалармен марапаттау;
      саяси партиялардың қызметін қаржыландыру;»;
      2) 94-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бірыңғай бюджет сыныптамасының бюджетке түсетін түсімдер сыныптамасының кодтары бойынша түсімдердің артық (қате) төленген сомаларын бюджеттен қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды мемлекеттік кіріс органдарының төлем тапсырмалары негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Мемлекеттік кіріс органдары әкімшілік ететін, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді, трансферттерді, бюджеттік кредиттерді өтеу сомаларын, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдерді, қарыздарды қоспағанда, бюджетке түсетін салықтық емес түсімдердің артық (қате) төленген сомаларын бюджеттен қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға арналған төлем тапсырмасы оларды алуға жауапты уәкілетті органдардың қорытындысы негізінде жасалады.
      Мемлекеттік кіріс органдары әкімшілік ететін, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді, трансферттерді, бюджеттік кредиттерді өтеу сомаларын, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдерді, қарыздарды қоспағанда, бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерді алуға жауапты уәкілетті орган артық (қате) төленген сомаларды бюджеттен қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға қорытынды жасайды және оны мемлекеттік кіріс органдарына ұсынады.
      Осы қорытындылардың анықтығын және олардың ұсынылу негізділігін уәкілетті органдардың басшылары қамтамасыз етеді.»;
      3) 98-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Инкассолық өкім соттардың заңды күшіне енген шешімдеріне, ұйғарымдарына, қаулыларына, бұйрықтарына сәйкес берілген, сондай-ақ пайда болған салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті, Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген жағдайларда пайда болған берешекті өтеуге байланысты атқару парағын немесе бұйрықты республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау үшін немесе жарғылық капиталдарын ұлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат көзделген мемлекеттік мекеменің, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектісінің мәжбүрлі түрде орындауына негіз болып табылатын құжатты білдіреді. Инкассолық өкім республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау үшін немесе жарғылық капиталдарын ұлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат көзделген мемлекеттік мекеме және квазимемлекеттік сектор субъектісі төлемінің негізділігін растайтын құжат болып табылады.
      Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкімдерін қоспағанда, инкассолық өкім сот шешімі (үкімі, ұйғарымы, қаулысы) бойынша берілген атқару парағы немесе бұйрық немесе ақша өндіріп алу туралы сот бұйрығы негізінде және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да негіздер бойынша жасалады.
      2. Инкассолық өкім ұсынылатын, республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау үшін немесе жарғылық капиталдарын ұлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат көзделген мемлекеттік мекеменің және квазимемлекеттік сектор субъектісінің қызмет көрсетілу орны бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне инкассолық өкім беріледі.
      Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкімдерін қоспағанда, инкассолық өкім оны жасауға негіз болып табылған атқару парағының немесе бұйрықтың түпнұсқасы не осы құжаттың әрбір беті соттың елтаңбалық мөрінің бедерімен куәландырылған көшірмесі қоса тіркеліп беріледі.
      Инкассолық өкімде көрсетілген сома атқару парағында немесе бұйрықта көрсетілген сомаға сәйкес болуға тиіс.
      Инкассолық өкімде республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау үшін немесе жарғылық капиталдарын ұлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат көзделген мемлекеттік мекеменің және квазимемлекеттік сектор субъектісінің кодтары көрсетіледі, олар бойынша осы өкімнің орындалуы талап етіледі.».
      11. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) бүкіл мәтін бойынша «салық қызметі органдарымен», «салық қызметі органдарынан», «салық қызметі органдарына», «салық қызметі органдарының», «салық қызметі органдары», «салық қызметі органына», «салық қызметі органы», салық қызметінің органы», «салық қызметінің органдары», «салық қызметінің органына», «салық қызметі органының», «салық қызметінің органдарына», «салық қызметі органдарында», «салық қызметі органындағы» деген сөздер тиісінше «салық органдарымен», «салық органдарынан», «салық органдарына», «салық органдарының», «салық органдары», «салық органына», «салық органы», «салық органының», «салық органдарында», «салық органындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мазмұнында:
      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-тарау. Салық органдары. Салық органдарының басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы»;
      18-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «18-бап. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі»;
      22 және 688-баптардың тақырыптары алып тасталсын;
      3) 12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 28-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «28-1) мемлекеттік кіріс органы – өз құзыреті шегінде салықтардың, кедендік төлемдердің және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді, Қазақстан Республикасындағы кеден ісін іске асыруды, Қазақстан Республикасының заңдарымен осы органның қарауына жатқызылған қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік орган;»;
      4) 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-тарау. Салық органдары. Салық органдарының басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы»;

      5) 18-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      «18-бап. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі»;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасының салық органдары өз құзыреті шегінде салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік кіріс органдары (бұдан әрі – салық органдары) болып табылады.
      Салық органдарының жүйесі уәкілетті органнан және уәкілетті органның облыстар, Астана және Алматы қалалары, аудандар, қалалар мен қалалардағы аудандар бойынша аумақтық бөлімшелерінен, сондай-ақ ауданаралық аумақтық бөлімшелерінен тұрады. Арнайы экономикалық аймақтар құрылған жағдайда, осы аймақтардың аумағында уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері құрылуы мүмкін.
      Салық органдарының уәкілетті орган бекіткен кодтары бар.»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      6) 22 және 688-баптар алып тасталсын.
      12. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 60-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әскери-дәрiгерлiк сараптама денсаулық жағдайы бойынша Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiндегi, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарындағы әскери қызметке немесе арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтегі, iшкi iстер, қылмыстық-атқару жүйесi, өртке қарсы қызмет органдарындағы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтегі, прокуратура органдарындағы, мемлекеттік кіріс органдарының экономикалық тергеу қызметіндегі қызметке (бұдан әрi – әскери қызмет немесе арнаулы мемлекеттік органдардағы, құқық қорғау органдарындағы қызмет) жарамдылықты анықтау үшiн, сондай-ақ азаматтардың әскери қызметтi немесе арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы қызметтi және әскери жиындарды өткерумен (мiндеттердi орындаумен) байланысты ауруының, мертiгуiнiң (жаралануының, жарақаттануының, контузия алуының) (бұдан әрi – мертiгу) және қайтыс болуының себептi байланыстарын айқындау үшiн жүргiзiледi.»;
      2) 62-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «22. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдары санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің, мемлекеттік кіріс органдарының лауазымды адамдарының қаулылары немесе нұсқамалары және жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен өз құзыреттері шегінде жүргізеді.»;
      3) 80-3-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 80-бабының 3 және 4-тармақтарында, 80-2-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, дәрiлiк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасымен тұспа-тұс келетiн Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткізу кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарына мемлекеттiк тiркеу күнi мен нөмiрi көрсетiліп, әкелiнетін дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың әрқайсысының мемлекеттiк тiркелуi туралы уәкiлеттi орган растаған мәлiметтер ұсынылуға тиiс.»;
      4) 149-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде санитариялық-карантиндік қадағалауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүргізеді.».
      13. 2010 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы» Қазақстан Республикасының Кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      15-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-бап. Кеден ісі саласындағы құқық қорғау қызметі»;
      19-баптың және 8-бөлімнің тақырыптары алып тасталсын;
      2) 4-баптың 1-тармағында:
      33) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 34-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «34-1) мемлекеттік кіріс органы – өз құзыреті шегінде салықтардың, кедендік төлемдер мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді, Қазақстан Республикасындағы кеден ісін іске асыруды, Қазақстан Республикасының заңдарымен осы органның қарауына жатқызылған қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік орган;»;
      3) 6-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасының кеден органдары (бұдан әрі – кеден органдары) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасындағы кеден ісін іске асыруды жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік кіріс органдары болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Кедендердің, кеден бекеттерінің және Кеден одағының кедендік шекарасындағы бақылау-өткізу пункттерінің лауазымды адамдары нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етіледі.
      Нысанды киімнің (погонсыз) үлгілерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Нысанды киімді (погонсыз) киюге құқығы бар кеден органдарының лауазымды адамдарының тізбесін, онымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын және айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру тәртібін кеден ісі саласындағы уәкілетті орган бекітеді.»;
      4) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«15-бап. Кеден ісі саласындағы құқық қорғау қызметі

      1. Кеден ісі саласындағы қылмыстық әрекеттерді тергеп-тексеруді мемлекеттік кіріс органдарының экономикалық тергеу қызметі жүзеге асырады.
      2. Кеден органдары Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізеді және адамдарды әкімшілік жауаптылыққа тартады.»;
      5) 19-бап және 8-бөлім алып тасталсын.
      14. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 22, 174-құжат; 2012 ж., № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 6, 28-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      267-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «267-бап. Азаматтың аты, әкесінің аты, тегі ауыстырылғаны
                 туралы хабарланатын мемлекеттік органдар тізбесі

      Азаматтың аты, әкесінің аты, тегі ауыстырылған жағдайда, бұл туралы хабарлама бір апта мерзімде азаматтың тұрақты тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдарына, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, прокуратура органдарына, жергілікті әскери басқару органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке, мемлекеттік кіріс органына, сондай-ақ тууды мемлекеттік тіркеу орны бойынша тіркеуші органға жіберіледі.».
      15. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-І, 13-ІІ, 83-құжат):
      1) 3-баптың 23) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) қылмыстық қоғамдастық – бiр немесе бiрнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды бiрлесiп жасау, сол сияқты осы қылмыстық ұйымдардың кез келгенiнiң бiр немесе бiрнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды өз бетiнше жасауына жағдайлар жасау үшін сөз байласқан екi немесе одан да көп қылмыстық ұйымның бірігуі;»;
      2) 99-баптың екінші бөлігінің 7) және 15) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;»;
      «15) қылмыстық топ жасаған, сол сияқты төтенше жағдай кезiнде немесе жаппай тәртiпсiздiк барысында жасалған адам өлтiру – »;
      3) 247-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      «Ескерту. Егер сыйлықтың құны бес айлық есептiк көрсеткiштен аспаса, осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген адамның өзінің міндетіне кіретін жұмыстарды бұрын орындағаны немесе қызметтер көрсеткені үшiн алдын ала уағдаластық болмаған кезде сыйлық ретінде материалдық сыйақы, жеңілдік немесе мүлiктiк сипаттағы қызметті алуы маңызы аз болуына байланысты қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайды және ол тәртiптiк ретпен қудаланады.»;
      4) 437-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «437-бап. Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау

      1. Қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірген бағынбау, яғни бастықтың бұйрығын орындаудан бас тарту, сол сияқты бастықтың белгiленген тәртiппен берiлген бұйрығын бағыныштының өзгедей қасақана орындамауы –
      екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не алпыс тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.
      2. Адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған, сол сияқты ауыр зардаптарға әкеп соққан нақ сол iс-әрекеттер –
      бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың бірінші немесе екiншi бөлiктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған, ұрыс жағдайында немесе төтенше жағдай кезiнде жасалған iс-әрекеттер –
      бес жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге, ал ауырлататын мән-жайлар болған кезде – он жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, соғыс уақытында жасалған iс-әрекеттер –
      он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға не өлiм жазасымен жазаланады.
      5. Ауыр зардаптарға әкеп соққан, қызметке ұқыпсыз қарау не адал қарамау салдарынан бұйрықты орындамау –
      бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не тоқсан тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.
      6. Осы баптың бесінші бөлiгiнде көзделген, соғыс уақытында, ұрыс жағдайында немесе төтенше жағдай кезiнде жасалған iс-әрекет –
      үш жылдан он жылға дейінгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      5) 441-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «441-бап. Бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап
                кету

      1. Бейбiт уақытта жасалған, бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету, сол сияқты қызметке дәлелсiз себептермен мерзiмiнде келмеу, егер өз бетiмен болмау бір айдан ұзаққа созылса, –
      екi мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Қызмет бабымен сенiп тапсырылған қарумен жасалған не адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған, бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету, егер өз бетiмен болмау бiр тәулiктен ұзаққа созылса, –
      бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Ұрыс жағдайында немесе төтенше жағдай кезiнде жасалған, бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету, егер өз бетiмен болмау бір тәулiктен ұзаққа созылса, –
      бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Ұзақтығына қарамастан, соғыс уақытында бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету –
      он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      Ескерту. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген iс-әрекеттi жасаған әскери қызметшi, егер бұл iс-әрекет ауыр және өзге де мән-жайлардың тоғысу салдарынан болса, қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн.».
      16. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-І, 15-ІІ, 88-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнындағы «507-бап. Сот шешімдерінің күші жойылғаннан кейін іс жүргізу» деген сөздер «507-бап. Сот қаулыларын қайта қарау және сот шешімдерінің күші жойылғаннан кейін іс жүргізу» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 7-баптың 31-тармағындағы «өтінішхаттын» деген сөз «өтінішхатын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 7-баптың 53) тармағы алып тасталсын;
      4) 16-баптың екінші бөлігіндегі «жүрізуді» деген сөз «жүргізуді» деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) 35-баптың төртінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қылмыстық iстi осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 3), 4), 9), 10) және 11) тармақтарында көрсетiлген негiздер бойынша тоқтату туралы шешiм қабылдау үшiн жәбiрленушiнiң немесе оның өкілінің келiсiмi талап етiлмейдi.»;
      6) 36-бапта:
      бірінші бөліктегі «69-бабының бiрiншi бөлiгiнде,» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «6. Егер сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін соттың депозитіне Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабында көзделген кепіл енгізілген жағдайда, сот кепілгерлікті белгілей отырып, адамды қылмыстық жауаптылықтан босатып, айыптау үкімін шығаруға құқылы.
      Сот іс бойынша басқа түпкілікті шешім қабылдаған жағдайда, кепіл енгізген адамға кепіл нысанасы дереу қайтарылады. Кепіл нысанасы қайтарылған кезде, оның сақталуын қамтамасыз етуге кеткен сома кепіл берушіден өндіріп алынбайды. Кепілді қабылдау, сақтау, қайтару және мемлекет кірісіне айналдыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Егер айыпталушы немесе жәбірленуші қарсы болса, кепілгерлікті белгілей отырып, адамды қылмыстық жауаптылықтан босатуға жол берілмейді.»;
      7) 40-бапта:
      үшінші, төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Осы Кодекстiң 38-бабының екiншi және үшiншi бөлiктерiнде аталған адамдар осы Кодекстiң 39-бабының бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген құжаттардың көшiрмелерiн зиянды өтеу тәртiбi туралы хабарламамен бiрге алған кезде қылмыстық істі тоқтату туралы үкім шығарған, қаулы шығарған сотқа, не адамның тұрғылықты жері бойынша сотқа не сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi тоқтату туралы қаулы шығарған органның орналасқан жері бойынша сотқа мүлiктiк зиянды өтеттіру туралы не өзге де заңсыз шешiмдердiң күшiн жою немесе оларды өзгерту туралы талаппен жүгiнуге құқылы. Егер жоғары тұрған сот қылмыстық iстi тоқтатса немесе үкiмдi өзгертсе, зиянды өтеу туралы талап үкiм шығарған сотқа жiберiледi. Кәмелетке толмаған адамның атынан зиянды өтеу туралы талапты оның заңды өкiлi мәлiмдеуге құқылы.
      4. Судья арыз түскен күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей қажет болған жағдайларда қаржы органдарынан және әлеуметтiк қорғау органдарынан есеп-қисап сұрата отырып, зиянның мөлшерiн айқындайды, содан кейiн инфляцияны ескере отырып, осы зиянды өтеу үшiн төлем жүргiзу туралы қаулы шығарады. Егер сот iстi апелляциялық, кассациялық тәртiппен немесе қадағалау тәртiбiмен қарау кезiнде тоқтатса, iстi бiрiншi сатыда қараған соттың судьясы көрсетiлген әрекеттердi сот талқылауын өткiзбестен жеке-дара жүргiзедi.
      Қаулыда: мүлiктiк зиянды өтеу негiздерi, оның ақшалай мәндегi есеп-қисабы мен мөлшерi; ақталған адамға қайтарылуға жататын мүлiк; төлем жүргiзуге немесе мүлiктi қайтаруға мiндеттi орган; төлемдер жүргiзу үшiн қаулыны ұсынудың мерзiмдерi; қаулыға шағым жасаудың тәртiбi мен мерзiмдерi көрсетiлуге тиiс.
      Соттың қаулысына осы Кодексте көзделген тәртiппен жоғары тұрған сотқа шағым жасалуы мүмкiн.
      5. Мүліктік зиянды өтеу үшін төлем жүргізу туралы соттың заңды күшіне енген қаулысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес орындалады.»;
      алтыншы бөлік алып тасталсын;
      8) 52-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кассациялық сатыда iстердi қарауды облыстық немесе оған теңестiрiлген сот төрағасының төрағалық етуiмен кемiнде үш судья бар құрам алқалы түрде жүзеге асырады.
      Облыстық немесе оған теңестiрiлген соттың төрағасы iссапарда, демалыста болуына немесе сырқаттануына байланысты болмаған кезде iстi кассациялық сатыда қарау кезiнде өзіне сот төрағасы аталған міндеттерді атқаруды жүктеген кассациялық алқа судьясы төрағалық етедi.
      Облыстық сот төрағасына мәлімделген қарсылық білдіру қанағаттандырылған кезде, оның тапсырмасы бойынша сот отырысына кассациялық алқа судьяларының бірі төрағалық етеді.»;
      9) 56-баптың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Кодекстiң 55-бабы бiрiншi бөлiгiнiң 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақтарында, екiншi бөлiгiнiң 2) және 3) тармақтарында көрсетiлген мәселелердi қарау кезiнде сот отырысын өткiзу мiндеттi. Сот отырысын өткiзу мiндеттi болған жағдайда, қорғаушы тарап пен прокурорға сот отырысының уақыты мен орны туралы күнi бұрын хабарланады.»;
      10) 60-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тергеушi – қылмыстық iс бойынша сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi өз құзыретi шегiнде жүзеге асыруға уәкiлеттi лауазымды адам: iшкi iстер органдарының тергеушiсi, ұлттық қауiпсiздiк органдарының тергеушiсi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеушісі және экономикалық тергеу қызметінің тергеушiсi, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда – прокурор.»;
      11) 61-баптың екінші бөлігінде:
      3) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет;»;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақпен толықтырылсын:
      «3-1) экономикалық тергеу қызметі;»;
      4) және 10) тармақтар алып тасталсын;
      12) 131-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер ұстап алынған адам қазақ және (немесе) орыс тiлдерiн бiлмесе не ұстап алу кезінде алкогольден, есірткіден, уытқұмарлықтан масаң күйде не психосоматикалық ауру жағдайында өзіне түсіндірілген құқықтарын барабар қабылдай алмаса, онда күдіктінің құқықтарын түсiндiру одан күдiктi ретiнде жауап алу басталғанға дейiн тиісінше аудармашының (қажет болған кезде) және (немесе) қорғаушының қатысуымен жүзеге асырылады, бұл туралы жауап алу хаттамасында белгi жасалады.»;
      13) 145-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кепiл сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның, прокурордың немесе соттың шақыруы бойынша оларға күдiктiнiң, айыпталушының келуi жөнiндегi мiндеттерiн орындауын қамтамасыз ету үшiн сот депозитiне күдiктiнiң, айыпталушының өзiнiң не басқа адамның ақша енгiзуiнен тұрады. Тыйым салынатын басқа да құндылықтар, жылжитын және жылжымайтын мүлiк кепiл ретiнде қабылдануы мүмкiн. Кепiлдiң құндылығын және ауыртпалықтың жоқ екендiгiн дәлелдеу кепiлгерге жүктеледi. Аса ауыр қылмыстар жасады деп күдiк келтiрiлген адамдарға қатысты, сондай-ақ осы Кодекстің 148-бабының тоғызыншы бөлігінде көзделген жағдайларда кепiл қолданылмайды.»;
      14) 147-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның күзетпен ұстауға санкция беру туралы өтінішхатты қозғау туралы прокурормен келiсiлген қаулысы, сондай-ақ оның негiздiлiгiн растайтын материалдар ұстап алу мерзiмi аяқталардан бұрын он екi сағаттан кешіктірілмей тергеу судьясына ұсынылуға тиiс, бұл туралы мүдделi тұлғалар хабардар етiледi.»;
      15) 187-бапта:
      бірінші бөліктегі «437 (төртiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «437 (үшiншi бөлiгiнде)» деген сөздермен, «441 (төртiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «441 (үшiншi бөлiгiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (екiншi бөлiгiнде), 110 (екiншi бөлiгiнде), 116, 118 (үшiншi бөлiгiнде), 120, 121, 122, 124, 125, 126 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 127, 128 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 129, 132, 133, 134, 135, 141, 143 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 148, 150 (екiншi бөлiгiнде), 151, 155 (екiншi бөлiгiнде), 156 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 157, 188 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 191 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 192, 193, 194 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 200 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 201 (екiншi бөлiгiнде), 202 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 203, 205 (үшiншi бөлiгiнде), 206 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 207 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 208 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 209 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 210 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 211 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 212 (екiншi бөлiгiнде), 213 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 251, 252 (екiншi бөлiгiнде), 254, 261, 268, 271, 272, 273, 274 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 288 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 291, 293 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 295 (үшiншi бөлiгiнде), 296 (төртiншi бөлiгiнде), 297, 298, 299 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 300 (екiншi бөлiгiнде), 301, 302, 303 (екiншi бөлiгiнде), 304, 305, 306 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 308 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 309 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 310 (екiншi бөлiгiнде), 312, 314 (екiншi бөлiгiнде), 315 (екiншi бөлiгiнде), 317 (екiншi, үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 318, 319 (бесiншi бөлiгiнде), 320 (екiншi бөлiгiнде), 322 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 323, 324, 325 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 326 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 327, 328 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 329, 330, 331 (бiрiншi бөлiгiнде), 332, 333, 334 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 335 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 337 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 338, 340 (төртiншi бөлiгiнде), 341 (екiншi бөлiгiнде), 343 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 344, 346 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 348 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 349 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 350 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 351 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 352, 353 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 354 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 355, 356 (екiншi бөлiгiнде), 358 (үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 359 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 376 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 377, 380, 382 (екiншi бөлiгiнде), 386 (екiншi бөлiгiнде), 388, 389 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 394 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 399 (үшiншi бөлiгiнде), 401, 402 (екiншi бөлiгiнде), 404 (бiрiншi бөлiгiнде), 407 (үшінші бөлігінде), 408, 409, 411, 426 (екiншi бөлiгiнде), 428 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 429, 437 (үшінші бөлiгiнде), 438 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 439 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 440 (төртiншi бөлiгiнде), 441 (үшiншi бөлiгiнде), 442 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 443 (екiншi бөлiгiнде), 446 (екiншi бөлiгiнде), 449 (үшiншi бөлiгiнде), 453 (екiншi бөлiгiнде), 454 (бiрiншi бөлiгiнде), 459 (үшiншi бөлiгiнде), 462 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 463 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 464, 465, 466 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдарының тергеушiлерi жүргiзедi.
      3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында), 190 (үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында), 215 (екiншi бөлігінің 3) тармағында), 216 (екiншi бөлігінің 4) тармағында), 217 (үшiншi бөлiгiнiң 3) тармағында), 218 (үшiншi бөлiгiнiң 1) тармағында), 234 (үшiншi бөлiгінің 1) тармағында), 249 (үшiншi бөлiгінің 2) тармағында), 307 (үшiншi бөлiгінің 3) тармағында), 361, 362 (төртiншi бөлiгінің 3) тармағында), 364 – 370-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерi жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында, төртінші бөлігінде), 190 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында, төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша, егер оларды тергеп-тексеру сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерiнiң тергеулiгiндегi қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексерумен тiкелей байланысты болса, алдын ала тергеудi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерi жүргiзуi мүмкiн.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:
      «3-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 214 (екiншi бөлiгiнде), 215 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2) және 4) тармақтарында, үшінші бөлігінде), 216 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2), 3) және 5) тармақтарында, үшінші бөлігінде), 219-221, 223-224, 226 (екiншi бөлiгiнде), 228 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 229 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 230 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 231, 234 (екiншi бөлігінде, үшiншi бөлiгінің 2) тармағында) 235, 236 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 237, 238, 239 (екiншi бөлiгiнде), 240, 243 (бiрiншi бөлiгiнде), 244 (екiншi бөлiгiнде), 245 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 248 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 249 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 253, 307 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi экономикалық тергеу қызметінің тергеушiлерi жүргiзедi.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 149 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 362 (бірінші, екiншi, үшінші бөліктерінде және төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында), 371, 413, 414 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 415, 416 (екiншi, үшінші, төртіншi және бесінші бөлiктерiнде), 418-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 146, 412, 433-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi осы органның қызметкерi болып табылмайтын адамға қатысты сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2 және 4-3-бөліктермен толықтырылсын:
      «4-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 147 (үшінші бөлігінде), 195 (үшiншi және төртiншi бөлiктерінде), 196 (үшiншi, төртінші бөлiктерінде), 197 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 198 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 199 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 217 (екіншi бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 232, 250-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған iшкi iстер органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (екiншi бөлiгiнде, үшiншi бөлiгiнiң 1) тармағында, төртiншi бөлiгiнде), 190 (екiншi бөлiгiнде, үшiншi бөлiгiнiң 1) және 3) тармақтарында, төртiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдары, ал мемлекетке залал келтiрiлген жағдайда – экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.
      4-2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 416 (бірінші және алтыншы бөліктерінде), 417, 419 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 420, 421, 422, 423, 424, 425, 432, 434, 435-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.
      4-3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 450, 451, 452-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер, ұлттық қауіпсіздік органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi.»;
      бесінші бөліктегі «437 (бесiншi және жетiншi бөлiктерiнде)» деген сөздер «437 (төртiншi және алтыншы бөлiктерiнде)» деген сөздермен, «441 (бесінші бөлiгiнде)» деген сөздер «441 (төртiншi бөлiгiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      алтыншы және жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 218 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 2) және 3) тармақтарында), 262, 263, 264, 265, 266-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.
      7. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 258-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған ұлттық қауiпсiздiк органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.»;
      16) 191-бапта:
      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 107 (бiрiншi бөлiгiнде), 112, 113, 114 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 117 (екiншi бөлiгiнде), 118 (екiншi бөлiгiнде), 119 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 126 (бiрiншi бөлiгiнде), 128 (бiрiншi бөлiгiнде), 136, 137 (екiншi бөлiгiнде), 139, 142, 143 (бiрiншi бөлiгiнде), 153, 158 (екiншi бөлiгiнде), 188 (бiрiншi бөлiгiнде), 191 (бiрiншi бөлiгiнде), 194 (бiрiншi бөлiгiнде), 200 (бiрiншi бөлiгiнде), 201 (бiрiншi бөлiгiнде), 202 (бiрiншi бөлiгiнде), 204 (екiншi бөлiгiнде), 207 (бiрiншi бөлiгiнде), 209 (бiрiншi бөлiгiнде), 210 (бiрiншi бөлiгiнде), 212 (бiрiншi бөлiгiнде), 247 (үшiншi бөлiгiнде), 252 (бiрiншi бөлiгiнде), 274 (бiрiншi бөлiгiнде), 287 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 288 (бiрiншi бөлiгiнде), 290 (бiрiншi бөлiгiнде), 292, 293 (бiрiншi бөлiгiнде), 295 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 299 (бiрiншi бөлiгiнде), 300 (бiрiншi бөлiгiнде), 308 (бiрiншi бөлiгiнде), 309 (бiрiншi бөлiгiнде), 310 (бiрiншi бөлiгiнде), 311, 313, 314 (бiрiншi бөлiгiнде), 315 (бiрiншi бөлiгiнде), 319 (бiрiншi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 321 (екiншi бөлiгiнде), 322 (бесiншi бөлiгiнде), 337 (үшiншi бөлiгiнде), 339, 341 (бiрiншi бөлiгiнде), 342 (екiншi бөлiгiнде), 345 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 346 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 347, 348 (екiншi бөлiгiнде), 349 (екiншi бөлiгiнде), 350 (бiрiншi бөлiгiнде), 357 (бiрiншi бөлiгiнде), 358 (екiншi бөлiгiнде), 359 (екiншi бөлiгiнде), 372, 379 (екiншi бөлiгiнде), 386 (бiрiншi бөлiгiнде), 387, 390 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 394 (бiрiншi бөлiгiнде), 398 (үшiншi бөлiгiнде), 399 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 402 (бiрiншi бөлiгiнде), 407 (бiрiншi бөлiгiнде), 426 (бiрiншi бөлiгiнде), 427, 428 (бiрiншi бөлiгiнде), 430, 431-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды iшкi iстер органдары жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 188 (бiрiншi бөлiгiнде), 252 (бiрiншi бөлiгiнде), 290 (бiрiншi бөлiгiнде), 345 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 348 (екiншi бөлiгiнде), 350 (бiрiншi бөлiгiнде), 398 (үшiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша, егер олар күзет iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға тiкелей қарсы бағытталған болса, анықтауды Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзе алады.
      3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 214 (бiрiншi бөлiгiнде), 233, 245 (бiрiншi бөлiгiнде), 248 (бiрiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.»;
      төртінші бөліктегі «437 (үшiншi бөлiгінде)» деген сөздер «437 (екіншi бөлiгiнде)» деген сөздермен, «441 (екінші және үшінші бөлiктерiнде)» деген сөздер «441 (бірінші және екінші бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші бөлік алып тасталсын;
      сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (бірінші бөлігінде), 190 (бірінші бөлігінде), 217 (бiрiншi бөлiгiнде), 286 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.»;
      тоғызыншы бөлік алып тасталсын;
      он бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 385 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі немесе егер олар күзет iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiкелей тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзедi.»;
      он екінші бөлік алып тасталсын;
      он алтыншыон жетінші және он тоғызыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 111, 115, 117 (бiрiншi бөлiгiнде), 118 (бiрiншi бөлiгiнде), 119 (бiрiншi бөлiгiнде), 137 (бiрiншi бөлiгiнде), 138, 140, 144, 145, 152 (бiрiншi бөлiгiнде, егер бұл соттың жұмысқа қайта орналастыру туралы шешiмiн орындамаумен байланысты болса), 154, 155 (бiрiншi бөлiгiнде), 156 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 158 (бiрiншi бөлiгiнде), 159, 183, 187, 204 (бiрiншi бөлiгiнде), 205 (бiрiншi және екінші бөлiктерінде), 206 (бiрiншi бөлiгiнде), 208 (бiрiншi бөлiгiнде), 211 (бiрiншi бөлiгiнде), 213 (бiрiншi бөлiгiнде), 247 (бiрiншi және екінші бөлiктерінде), 276 (бiрiншi бөлiгiнде), 288 (төртiншi бөлiгiнде), 289, 294, 296 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде), 316, 317 (бiрiншi бөлiгiнде), 320 (бiрiншi бөлiгiнде), 322 (бiрiншi бөлiгiнде), 325 (бiрiншi бөлiгiнде), 326 (бiрiншi бөлiгiнде), 328 (бiрiншi бөлiгiнде), 331 (екiншi бөлiгiнде), 334 (бiрiншi бөлiгiнде), 335 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 336, 340 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 342 (бiрiншi бөлiгiнде), 343 (бiрiншi бөлiгiнде), 346 (бiрiншi бөлiгiнде), 349 (бiрiншi бөлiгiнде), 351 (бiрiншi бөлiгiнде), 354 (бiрiншi бөлiгiнде), 356 (бiрiншi бөлiгiнде), 357 (екiншi бөлiгiнде), 358 (бiрiншi бөлiгiнде), 359 (бiрiншi бөлiгiнде), 376 (бiрiншi бөлiгiнде), 381, 383, 384, 389 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 391, 393, 395, 397, 398 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 400, 403, 406, 407 (екінші бөлігінде), 410, 436-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi iшкi iстер органдары жүргiзедi.
      17. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 222, 225, 226 (бiрiншi бөлiгiнде), 227, 228 (бiрiншi бөлiгiнде), 229 (бiрiншi бөлiгiнде), 230 (бiрiншi бөлiгiнде), 234 (бiрiншi бөлiгiнде), 236 (бiрiншi бөлiгiнде), 239 (бiрiншi бөлiгiнде), 241, 242, 243 (екiншi бөлiгiнде), 244 (бiрiншi бөлiгiнде), 246-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.»;
      «19. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 195 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 196 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 197 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 198 (екiншi бөлiгiнде), 199 (екiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi iшкi iстер органдары не экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.»;
      мынадай мазмұндағы 19-1 және 19-2-бөліктермен толықтырылсын:
      «19-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 363, 414 (төртiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi ішкі істер органдары не сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi.
      19-2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 419-бабында (бірiншi бөлiгiнде) көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.»;
      жиырмасыншы бөліктегі «437 (бірінші, екінші және алтыншы бөлiктерiнде)» деген сөздер «437 (бірінші және бесінші бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын, «441 (бірінші бөлiгiнде)» деген сөздер алып тасталсын;
      жиырма екінші бөлік алып тасталсын;
      жиырма төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «24. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 385 (үшiншi бөлiгiнде)-бабында көзделген қылмыстық терiс қылық туралы iс бойынша сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi iшкi iстер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі не егер ол күзету iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға тiкелей қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзедi.»;
      17) 193-бапта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      2. Прокурорлардың сотқа дейiнгi тергеп-тексеру сатысындағы өкiлеттiктерiнiң аражiгiн ажыратуды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры айқындайды.
      Прокуратура органы басшысының айрықша өкiлеттiктерiне:
      1) ынтымақтастық туралы процестiк келiсiм жасасу;
      2) тергеушiнiң, анықтаушының, анықтау органының заңсыз қаулыларының, сондай-ақ тергеу бөлiмi мен анықтау органы бастықтарының, төмен тұрған (бағынышты) прокурордың қаулылары мен нұсқауларының күшiн жою;
      3) сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамнан не органнан қылмыстық iстi алып қою және оны сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүргiзу үшiн басқа адамға не органға беру;
      4) қылмыстық қудалаудан артықшылықтары бар адамдарды қол сұғылмаушылығынан айыруға және қылмыстық жауаптылыққа тартуға келiсiм алу үшiн ұсыну енгiзу;
      5) қылмыстық iстердi тергеп-тексеру мерзiмдерiн ұзарту;
      6) тергеушiнiң, анықтаушының, анықтау органының, тергеу бөлiмi және анықтау органы бастықтарының, сондай-ақ төмен тұрған прокурордың әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдарды қарау;
      7) заңдылық бұзылған кезде тергеушiні, анықтаушыны қылмыстық iс бойынша сотқа дейiнгi тергеп-тексеру жүргiзуден шеттету;
      8) процесс прокурорының қылмыстық iстi қосымша тергеп-тексеру жүргiзу үшiн қайтару туралы қаулысын бекiту жатады.
      Прокуратура басшысының осы бөліктің 2), 3), 6), 7) және 8) тармақтарында санамаланған өкілеттіктерін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ететін департаменттерінің (басқармаларының), облыстық прокуратуралардың және оларға теңестірілген прокуратуралардың бастықтары жүзеге асыруы мүмкін.»;
      үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Прокуратура басшысы нақты қылмыстық iс бойынша осы бапқа сәйкес қадағалауды жүзеге асыратын прокурорды (процесс прокуроры) айқындауға құқылы.»;
      18) 197-баптың алтыншы бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Осы Кодекстiң 255-бабы үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 220-бабының он үшiншi және он төртiншi бөлiктерiнде, 252-бабында, 254-бабының төртінші бөлігінде, 255-бабында көзделген тергеу әрекеттерiн жүргiзу кезiнде куәгерлердi тарту мiндеттi болады.»;
      19) 217-бапта:
      үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Тергеу судьясының жәбiрленушi мен куәдан жауап алуы прокурордың, күдіктінің (ол болған жағдайда), қорғаушы ретінде қатысатын оның адвокатының, ал қажет болған жағдайларда процеске басқа да қатысушылардың қатысуымен жүргiзiледi. Егер күдiктiнiң жауап алуға қатысуы жәбiрленушiнiң, куәнiң қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн болса, күдiктi жауап алуға шақырылмайды. Айғақтарды сақтауға қою кезiнде адамдардың сот отырысына қатысу үшiн келуiн қамтамасыз ету тергеу судьясына өтiнiш мәлімдеген адамдарға жүктеледi. Күдiктiнiң қорғаушысы адамды шақыру үшiн тергеу судьясына адамның жауап алуға келуiн қамтамасыз етуге көмек көрсету туралы өтiнiш мәлімдеуі мүмкiн.»;
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Жауап алынатын адамның тергеу судьясы сақтауға қойған айғақтары тiркелген сот отырысының хаттамасына судья мен сот отырысының хатшысы қолдарын қояды. Айғақтарды сақтауға қою кезiнде болған процеске қатысушылар сот отырысы хаттамасының көшiрмесiн алуға және оған қол қойылғаннан кейін бес тәулік ішінде өздерiнiң ескертпелерiн келтiруге құқылы. Тергеу судьясы хаттамаға ескертпелерді түскен күні қарап, олардың қабылданғаны немесе қабылданбағаны туралы қаулы шығарады. Содан кейiн сот отырысының хаттамасы, егер хаттамаға ескертпелер келтiрiлген болса, осы ескертпелер және судьяның оларды қарау туралы қаулысы қылмыстық iс материалдарына қосып тiгу үшiн прокурорға жiберiледi.»;
      20) 234-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «Каулы» деген сөз «Қаулы» деген сөзбен ауыстырылсын;»;
      21) 248-баптың бірінші бөлігіндегі «аудио- және» деген сөздер алып тасталсын;
      22) 283-баптың екінші бөлігіндегі «куәгерлердiң қойған қолдарымен расталғаны;» деген сөздер «куәгерлердiң қатысуы кезінде олардың қойған қолдарымен расталғаны;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) 292-баптың төртінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Халықаралық iздестiру жариялау туралы қаулыны санкциялау осы Кодекстiң 56-бабының екінші бөлігінде көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.»;
      24) 390-бапта:
      бірінші бөліктің 18) тармақшасындағы «сақтау туралы шешеді.» деген сөздер «сақтау туралы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      «19) алдыңғы үкім бойынша кепілгерлікті белгілей отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатудың күшін жою туралы шешеді.»;
      бесінші бөліктің 3) тармақшасындағы «қажеттiгi туралы қосымша мәселелердi шешуге көшедi.» деген сөздер «қажеттiгi туралы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) алдыңғы үкім бойынша кепілгерлікті белгілей отырып қылмыстық жауаптылықтан босатудың күші жойылған жағдайда кепіл нысанасының тағдыры туралы қосымша мәселелердi шешуге көшедi.»;
      25) 398-баптың бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жасалғанына сотталушы кiнәлi деп танылған әрбiр қылмыстық құқық бұзушылық үшiн оған тағайындалған негiзгi және қосымша жазаның түрi мен мөлшерi, сондай-ақ алдыңғы үкiм бойынша шартты түрде сотталудың күшiн жою немесе оны сақтау, алдыңғы үкім бойынша кепілгерлікті белгілей отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатудың күшін жою туралы шешiм және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 58 және 60-баптарының негiзiнде өтелуге жататын түпкiлiктi жазалау шарасы көрсетiлуге тиiс.
      Сот бас бостандығынан айыру түрiнде жаза тағайындаған кезде үкiмде сотталған адам жазасын өтеуге тиiс мекеменiң түрi мен режимiн көрсетедi, ал сотталған адамды қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазалар тағайындалған кезде, үкiм заңды күшiне енгеннен кейiн оның он тәулiк iшiнде пробация қызметiне есепке қою үшiн келуі мiндетiн белгiлейдi;
      5) шартты түрде соттаған кезде, бас бостандығын шектеуге пробациялық бақылау мерзiмiнiң ұзақтығы және сотталған адамға жүктелетiн мiндеттер, сондай-ақ оларды орындамаудың заңда көзделген салдарлары, кепілгерлік белгілене отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатылған кезде кепілгерлік мерзімінің ұзақтығы және осы кезеңде жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың салдарлары;»;
      26) 402-бап мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «6. Егер сотталушы кепілгерлік белгіленуге байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылған болса, сот сотталушыға, сондай-ақ кепілгер болған адамға сотталушының кепілгерлік кезеңінде жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасауының салдарларын түсіндіреді.»;
      27) 442-баптың бірінші бөлігінің 7) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) алдыңғы үкiм бойынша шартты түрде соттаудың күшiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 64-бабының бесiншi бөлiгiне сәйкес жоюға не Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабының бесінші бөлігіне сәйкес алдыңғы үкім бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатудың күшін жоюға және осыған байланысты, егер бiрiншi сатыдағы сот мұны жасамаған болса, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 60-бабының қағидалары бойынша жаза тағайындауға;»;
      28) 447-бапта:
      екінші абзацтағы «жаңа қатарын» деген сөздер «жаңа алқасын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұл ретте сот сотталған адамның жағдайын осы Кодекстің 67, 68-тарауларының және 658-бабының талаптарын төрағалық етушінің бұзуына байланысты күші жойылған алдыңғы айыптау үкiмімен салыстырғанда нашарлатуға құқылы емес.»;
      29) 504-баптың бірінші бөлігінің орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      30) 507-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      «507-бап. Сот қаулысын қайта қарау және сот шешiмдерiнiң
                күшi жойылғаннан кейiн iс жүргiзу»;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «3. Жаңадан ашылған мән-жайларға орай iс бойынша ол жөнiндегi сот шешiмдерiнiң күшi жойылғаннан кейiн тергеп-тексеру және сот талқылауы осы Кодексте белгiленген жалпы тәртiппен жүргiзiледi.
      Алқабилердiң қатысуымен шығарылған заңды күшіне енген сот актісін алдын ала тыңдау сатысынан жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша iстi жаңадан қарауға жолдай отырып, қайта қарау туралы өтінішхат қанағаттандырылған жағдайда, сот iстi жаңадан қараған кезде iстi алдын ала тыңдауды жүргiзедi және сотталушының ерiк бiлдiруiне қарай iстi алқабилердiң қатысуымен не олардың қатысуынсыз жаңадан қарау туралы шешiм қабылдайды. Егер сот актісі басты сот талқылауын жүргiзу сатысынан соттың жаңадан қарауына жолдана отырып, жойылған болса, сот басты сот талқылауын тағайындайды, алқабилердiң жаңа алқасын қалыптастыруды жүргiзедi және iстi осы Кодекстiң 65-тарауының ережелерiне сәйкес қарайды.»;
      31) 615-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Күдiктi, айыпталушы, сотталушы қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудiң кез келген сәтiнде сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін мәмiле нысанында кiнәнi мойындау туралы процестiк келiсiм жасасу туралы өтiнiш мәлiмдеуге құқылы. Процестiк келiсiм прокурордың бастамасы бойынша жасалуы мүмкiн.»;
      32) 660-бапта:
      үшінші бөлік алып тасталсын;
      төртінші бөліктегі «төрағалық етушiнiң алқабилерге арнап сөйлеген сөзiне байланысты тараптардың ескертулерi немесе мұндай ескертулердiң жоқтығы туралы;» деген сөздер алып тасталсын;
      33) 662-баптың екінші бөлігі 5) тармағының бесінші абзацындағы «сот жарыссөздерін жүргізу;» деген сөздер «сот жарыссөздерін жүргізу кезінде жол берілген, сот төрелігі үкімінің шығарылуына ықпал еткен немесе ықпал етуі мүмкін бұзушылықтар негіз болып табылады.» деген сөздермен ауыстырылып, алтыншы абзац алып тасталсын.
      17. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнындағы «100-бап. Мекемелердегі жедел-іздестіру қызметі» деген сөздер «100-бап. Мекемелердегі жедел-іздестіру қызметі және жасырын тергеу әрекеттері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 35-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшiн Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9) – 12) тармақтары және 36-бабы негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған, терiс себептер бойынша мемлекеттiк немесе әскери қызметтен, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттiк органдардан, соттардан босатылған немесе адвокаттар алқасынан шығарылған, адвокаттық қызметпен айналысуға берiлген лицензиядан айырылған адамдар да қоғамдық байқау комиссиясының мүшелерi бола алмайды.»;
      3) 41-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшiн Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9) – 12) тармақтары және 36-бабы негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған, терiс себептер бойынша мемлекеттiк немесе әскери қызметтен, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттiк органдардан, соттардан босатылған немесе адвокаттар алқасынан шығарылған, адвокаттық қызметпен айналысуға берiлген лицензиядан айырылған адамдар да ұлттық алдын алу тетiгiнiң қатысушылары бола алмайды.»;
      4) 49-баптың үшінші бөлігіндегі «іс жүргізуді не қылмыстық iстi қозғау» деген сөздер «іс жүргізуді қозғау не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 100-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      «100-бап. Мекемелердегi жедел-iздестiру қызметi және
                жасырын тергеу әрекеттері»;

      бірінші бөлікте:
      бірінші абзац «жедел-iздестiру қызметi» деген сөздерден кейін «және жасырын тергеу әрекеттері» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мекемелерде дайындалып жатқан және жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың және жазаны өтеу тәртiбiн бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу;»;
      екінші бөлік «Жедел-iздестiру қызметiн» деген сөздерден кейін «және жасырын тергеу әрекеттерін» деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 165-баптың жетінші бөлігіндегі «Оңалту негiздерi бойынша» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақтарының негізінде» деген сөздермен ауыстырылсын.
      18. 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне:
      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 652-1, 652-2 және 652-3-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:
      «652-1-бап. Бағынбау немесе бұйрықты өзгедей орындамау
      652-2-бап. Бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету
      652-3-бап. Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару қағидаларын бұзу»;
      2) 32-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әскери қызметшiлер мен әскери жиында жүрген әскери мiндеттiлер, осы Кодекстiң 652, 652-1, 652-2, 652-3 және 680-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтiк мiндеттерiн орындау кезiнде жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн тәртiптiк жарғылар бойынша жауаптылықта болады. Аталған ерекше жағдайларда, мерзімді әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілерге және әскери және арнаулы оқу орындарының курсанттарына әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданылмайды. Арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының қызметкерлерi қызметтiк мiндеттерiн атқару кезiнде жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн тиiстi органдарда қызмет өткеру тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес жауаптылықта болады.»;
      3) мынадай мазмұндағы 652-1, 652-2 және 652-3-баптармен толықтырылсын:

      «652-1-бап. Бағынбау немесе бұйрықты өзгедей орындамау

      Бағынбау, яғни бастықтың бұйрығын орындаудан бас тарту, сол сияқты қызмет мүдделерiне елеулi зиян келтiрмеген, бастықтың белгiленген тәртiппен берген бұйрығын бағыныштының өзгедей қасақана орындамауы, –
      жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе он тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.

      652-2-бап. Бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап
                 кету

      1. Бейбiт уақытта, әскерге шақыру бойынша немесе келiсiмшарт бойынша әскери қызмет өткерiп жүрген әскери қызметшi жасаған, ұзақтығы бес тәулiктен артық, бiрақ он тәулiктен аспайтын уақытқа бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету, сол сияқты бөлiмнен босатылу, тағайындау, ауыстыру кезiнде, iссапардан, демалыстан немесе емдеу мекемесiнен қызметке дәлелсiз себептермен мерзiмiнде келмеу, –
      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе он тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, ұзақтығы он тәулiктен артық, бiрақ бiр айдан аспайтын уақыттағы әрекеттер, –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе он бес тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.

      652-3-бап. Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық
                 қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша қызмет
                 атқару қағидаларын бұзу

      Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету бойынша әскери нарядтың құрамына кiретiн адамның қызмет атқару қағидаларын бұзуы, егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, –
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не бес тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.»;
      4) 684-баптың бірінші бөлігі «652,» деген цифрлардан кейін «652-1, 652-2, 652-3,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      5) 804-баптың бірінші бөлігінде:
      4) тармақшадағы «652-баптарында» деген сөздер «652, 652-1, 652-2, 652-3-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «652-баптары» деген сөздер «652, 652-1, 652-2, 652-3-баптары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы «652-баптарында» деген сөздер «652, 652-1, 652-2, 652-3-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын.
      19. «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      6-баптың 1-тармағының 5) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет;»;
      «7) экономикалық тергеу қызметі жүзеге асырады.».
      20. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуiрдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 35-құжат; № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 1, 180-құжат; № 14, 274-құжат; 1997 ж., № 12, 183-құжат; 1998 ж., № 5-6, 50-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 63, 64-құжаттар; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 1-құжат; № 8, 52-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 18, 157-құжат; 2003 ж., № 4, 25-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2009 ж., № 24, 122, 125-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 16-бапта:
      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік кіріс органдары Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерi ұлттық тiзiлiмінің мәліметтері негізінде, қызметін тоқтататын заңды тұлға жөнінде салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер береді не мұндай заңды тұлға Салық кодексінде белгіленген тәртіппен салық міндеттемесін орындамаған жағдайда, берешегі туралы аталған мәліметтерді беруден бас тартады.»;
      сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Заңды тұлғаны тарату тәртібінің бұзылуы анықталған кезде, сондай-ақ таратылатын заңды тұлғаның есептік тіркеуден шығарылмаған филиалдары (өкілдіктері) болған, салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болған не мұндай заңды тұлға Салық кодексінде белгіленген тәртіппен салық міндеттемесін орындамаған жағдайда мемлекеттік кіріс органдары берешегі туралы аталған мәліметтерді беруден бас тартқан жағдайларда, тіркеуші орган заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы шешім шығарады.»;
      2) 16-1-бапта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік кіріс органдары Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерi ұлттық тiзiлiмінің мәліметтері негізінде шетелдік заңды тұлғаның қызметін тоқтататын филиалы (өкілдігі) жөнінде салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер береді не шетелдік заңды тұлғаның мұндай филиалы (өкілдігі) Салық кодексінде белгіленген тәртіппен салық міндеттемесін орындамаған жағдайда, берешегі туралы аталған мәліметтерді беруден бас тартады.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) қызметін тоқтатудың Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерінде белгіленген тәртібінің бұзылуы анықталған кезде, сондай-ақ шетелдік заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болған не шетелдік заңды тұлғаның мұндай филиалы (өкілдігі) Салық кодексінде белгіленген тәртіппен салық міндеттемесін орындамаған жағдайда мемлекеттік кіріс органдары берешегі туралы аталған мәліметтерді беруден бас тартқан жағдайларда, тіркеуші орган филиалды (өкілдікті) есептік тіркеуден шығарудан бас тарту туралы шешім шығарады.».
      21. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 48-1-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) кредиторлардың, мемлекеттік кіріс органдарының талаптары, оның ішінде даусыз (акцептсіз) тәртіппен қанағаттандыруға жататын талаптары бойынша банктің банк шоттарынан ақшаны өндіріп алуға, сондай-ақ банк мүлкінен өндіріп алуға жол берілмейді;»;
      2) 50-бапта:
      6-тармақтың д) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «д) салық органдарына мыналарға:»;
      6-1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «салық қызметi органдарына» деген сөздер «салық органдарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «салық қызметi органының» деген сөздер «салық органының» деген сөздермен ауыстырылсын.
      22. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 206-құжат; 1998 ж., № 22, 307-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 48-құжат; № 12, 86-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 21, 172-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат, № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      31-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Нотариустың және аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкiмдерi аппараттарының лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының салық заңнамасын сақтауын бақылауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.».
      23. «Шаруа немесе фермер қожалығы туралы» 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 2-3, 26-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 1-2, 6-құжат; № 4, 26-құжат; № 24, 178-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат):
      2-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бірлескен кәсіпкерлікке негізделген шаруа немесе фермер қожалығын тіркеген кезде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік шаруа немесе фермер қожалығының басшысына беріледі. Куәлікке мемлекеттік кіріс органының тиісті аумақтық бөлімшесінің басшысы куәландырған шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің тізімі қоса беріледі.».
      24. «Ақша төлемi мен аударымы туралы» 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 11-12, 177-құжат; № 24, 445-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2003 ж., № 4, 25-құжат; № 10, 49, 51-құжаттар; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 13, 116-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат, № 11, 61-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      14-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бастамашы ақша жөнелтушiнiң банкiне, мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкiмдерi табыс етiлетiн жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген нормалар негiзiнде осы өндiрiп алудың негiздiлiгiн растайтын атқарушы құжаттардың түпнұсқаларын не олардың көшiрмелерiн қоса бере отырып, инкассолық өкiмді табыс етедi. Құжаттардың түпнұсқаларын не олардың көшiрмелерiн қоса беру қажеттiгi туралы талаптарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi.
      Мемлекеттік кіріс органдарының мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алуға инкассолық өкiмдерi пайдасына берешек өндiрiлiп алынатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының тiзiмдерiмен қоса банктерге табыс етiледi.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ақша жөнелтушінің банктік шотында ақша жеткіліксіз болған кезде мемлекеттік кіріс органдарының салық берешегін өндіріп алу туралы, жеке сот орындаушыларының және әділет органдарының атқару құжаттары бойынша инкассолық өкімін орындау мұндай шотқа ақшаның түсуіне қарай жүргізіледі.».
      25. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1998 ж., № 15, 209-құжат; 1999 ж., № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 5, 116-құжат; 2001 ж., № 13-14, 172-құжат; № 17-18, 241-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; 2007 ж., № 17, 140-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; № 24, 122, 126-құжат; 2010 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат; 2012 ж., № 4, 30, 32-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесудi, алдын алуды және олардың жасалуына кінәлі адамдарды жауапқа тартуды өз құзыретi шегiнде прокуратура, ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер, мемлекеттік кіріс, әскери полиция органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметi жүзеге асырады.»;
      2) 18-баптың 2 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз көрсетiлген қызметтің құнын төлеуден бас тартылған жағдайларда өндiрiп алу прокурордың, салық органдарының не заңмен бұған уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың талап қоюы бойынша соттың шешiмiмен мемлекет кiрiсiне жүзеге асырылады. Аталған органдар сот шешiм шығарғанға дейiн құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкті сақтау жөнінде шаралар қолданады.»;
      «4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген жағдайларда прокурор, салық органдары не заңмен бұған уәкілеттік берілген басқа да мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілеттік берілген адамдардың немесе оларға теңестірілген адамдардың заңсыз алынған мүлікті мемлекетке қайтару немесе оның құнын немесе заңсыз көрсетілген қызметтердің құнын төлеу бойынша міндеттер төлету туындаған кезден бастап бір айдан кешіктірмей заңсыз алынған мүлiктi мемлекет кірісіне айналдыру және (немесе) заңсыз көрсетiлген қызметтердiң құнын өндiрiп алу туралы талап қоюмен сотқа жүгінеді.».
      26. «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 435-құжат; 2001 ж., № 21-22, 286-құжат; 2003 ж., № 10, 53-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 8, 55-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      22-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінде, сыртқы барлау саласындағы уәкілетті органда, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінде арнаулы мемлекеттік мұрағаттар құрылуы мүмкін.».
      27. «Тауарлар импорты жағдайында ішкі рынокты қорғау шаралары туралы» 1998 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 446-құжат; 1999 ж., № 21, 763-құжат; 2005 ж., № 11, 40-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат, 2013 ж., № 15, 81-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «1-бап. Негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) елеулi залал – Қазақстан Республикасының аумағына тауар жеткiзiп беру көлемiнiң өсуi салдарынан, атап айтқанда, сондай тауар өндiру көлемiнiң қысқаруынан, Қазақстанның iшкi рыногында отандық тауарды өткiзудiң қысқаруынан, сондай тауарды өндiру рентабельдiлігiнiң төмендеуiнен, жұмысқа орналасуға, жалақы деңгейiне терiс әсер етуден бiлiнетiн, Қазақстан Республикасындағы ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауардың отандық өндiрiсi саласындағы ахуалдың жалпы едәуiр нашарлауы;
      2) елеулi залал келтiру қаупi – елеулi залалдың анық болмай қоймайтындығы;
      3) импорттық квота – Қазақстан Республикасының аумағына тауар импортын оның санына және (немесе) құнына қатысты шектеу;
      4) қорғау баждары – ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарларды отандық өндiрушiлерге елеулi залал келтiруi немесе оны келтiру қаупiн туғызуы мүмкiн болатын мөлшерде және сондай жағдайларда Қазақстан Республикасының кедендік аумағына қандай да болсын тауар жеткiзiп берiлген жағдайларда мемлекеттік кіріс органдары алатын кеден бажының мөлшерлемесінен асып түсетін баждар;
      5) қорғау шаралары – ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауардың отандық өндiрушiлерiне елеулi залал келтiретiндей немесе оны келтiру қаупiн туғызатындай мөлшерде (отандық өндiрiске абсолюттi немесе салыстырмалы түрде) және жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына оның iшкi рыногындағы еркiн айналыс үшiн әкелiнетiн тауар жеткiзiп беруге қорғау баждары және (немесе) квоталар белгiлеу түрiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы негiзiнде қолданылатын әкiмшiлiк-экономикалық ықпал ету құралдарының жиынтығы;
      6) құпия ақпарат – ашылуы бәсекелестер үшiн едәуiр артықшылықтар беретiн немесе ақпарат берген мүдделi тарап үшiн едәуiр қолайсыз зардаптары болатын ақпарат;
      7) мүдделi тұлғалар (тараптар) – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасы; iстi қарау объектiсi болып табылатын ұқсас немесе тiкелей бәсекелес отандық тауар өндiрушi не қатысушыларының көпшiлiгi осындай тауар өндiретiн отандық өндiрушiлер бiрлестiгi; iстi қарау объектiсi болып табылатын шетелдiк тауар экспорттаушы мен шетелдiк тауар өндiрушi; отандық тауар импорттаушы немесе қатысушыларының көпшiлiгi осындай тауарды импорттаушылар болып табылатын отандық импорттаушылар бiрлестiгi; шет мемлекеттiң үкiметi, тауарды шығарған немесе осындай тауарды экспорттаған елдiң уәкiлеттi органы не осындай тауарды шығарған немесе оны экспорттаған елдер кiретiн шет мемлекеттер одағының уәкiлеттi органы; тауарды тұтынушы немесе тұтынушылар бiрлестiгi; Қазақстан Республикасының атқарушы билiк органдары; құқықтары мен мүдделерi осы iсті қарауда қозғалатын және осы Заңның 6-бабында аталған уәкiлеттi органның пiкiрi бойынша осы iсті қарауды жүргiзуге жәрдемдесе алатын өзге де тұлғалар;
      8) отандық өнеркәсiп (отандық өндiрушiлер) – Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын, ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарларды өндiрушiлердiң не ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарларды ұжымдық өндiруi Қазақстан Республикасының аумағында осы тауарлардың жалпы өндiрiсiнiң көпшiлiк бөлiгiн құрайтын өндiрушiлердiң жиынтығы;
      9) тауардың алдындағы кезеңдегi импорты – тауар импортының алдындағы үш жылдағы, оларға қатысты статистикалық ақпарат бар орташа шамасы;
      10) уақытша қорғау шаралары – Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы негiзiнде кеден органдары қорғау баждары түрiнде қолданатын алдын ала қорғау шаралары;
      11) уәкiлеттi орган – Қазақстан Республикасының сауда және өндiрiстiк қызмет мониторингiн жүзеге асыратын, елеулi залалдың бар екендiгiн немесе оның келтiрiлу қаупiн және қорғау шараларын енгiзу қажеттiгiн анықтау жөнiнде iс қарауды жүргiзетiн мемлекеттiк орган;
      12) ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауар – сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасының дәл сол бiр кодымен жiктелетiн және басқа тауарға толық ұқсас немесе сатып алушы тұтыну процесiнде сондай тауарлармен басқа тауарды алмастыратындай немесе алмастыруға дайын болатындай, өзiнiң функционалдық мақсаты, қолданылуы, сапалық және техникалық сипаттамалары мен басқа да негiзгi қасиеттерi жағынан онымен салыстыруға болатын тауар;
      13) iстi қарау – ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарды отандық өндiрушiлерге елеулi залал келтiретiндей немесе оны келтiру қаупiн туғызатындай мөлшерде және жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына қандай да болсын тауардың әкелiнуiне қатысты құжаттарды және басқа да айғақтарды қарау рәсiмi.»;
      2) 17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Уақытша қорғау шараларын өзіне қатысты іс қарау жүргізілетін тауар үшін оларды енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының негізінде мемлекеттік кіріс органдары қолданады.»;
      3) 23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қорғау баждарын енгізу туралы қаулысының негізінде мемлекеттік кіріс органдары оларды оған қатысты қарау жүргізілген, әкелінген тауардың бәрінен өндіріп алады. Қорғау баждары кеден баждарына, салықтарға және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерге қарамастан өндiрiліп алынады және бюджет есебіне жатқызылуға тиіс.».
      28. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 448-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 19, 150-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж., № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; 2014 ж., № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      20-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) экономикалық тергеу қызметі, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, қаруды кейіннен ішкі істер органдарына тапсыра отырып;».
      29. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 4, 102-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 6, 41-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 128-құжат; 2010 ж., № 3-4, 11-құжат; № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат):
      14-баптың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) нақты адамдардың қылмыстық-атқару жүйесінің, экономикалық тергеу қызметінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, сондай-ақ ішкі істер органдарының жедел бөлімшелерінің кадрлық құрамына жататындығын ашатын мәліметтер;».
      30. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 6, 190-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; 2009 ж., № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 24, 152-құжат; 2011 ж., № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 13, 62-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 32-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «судьялар, адвокаттар, әділет органдарының жұмыскерлері, ішкі істер органдарының, прокуратураның, салық (қаржы) полициясының, кеден органдарының қызметкерлері, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілері, ішкі әскерлердің әскери қызметшілері, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері әскери полициясы мен тәртіптік бөлімдерінің әскери қызметшілері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, мемлекеттік кіріс органдарының қызметкерлері болып табылатын немесе болған адамдар;»;
      2) 33-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Күзетте ұстау орындарында табылған және иесі анықталмаған ақша, бағалы қағаздар мен бағалы заттар алып қойылады, ол туралы хаттама жасалып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды өткізу құзыретіне кіретін уәкілетті органға беріледі.».
      31. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 19, 649-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 15-16, 71-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      7-бапта:
      14) тармақша алып тасталсын;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) экономикалық тергеу қызметі террористік қылмыстар жасау құралдары ретінде пайдаланылуы мүмкін қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды және өзге де нәрселерді Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы заңсыз өткізуді анықтау және оның жолын кесу жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ терроризмді қаржыландыру көздерінің, арналарының және тәсілдерінің алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді жүзеге асырады;».
      32. «Демпингке қарсы шаралар туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 19, 654-құжат; 2006 ж., № 1, 3-құжат; № 3, 22-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 15, 81-құжат):
      1) 30-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары демпингке қарсы уақытша шараларды Қазақстан Республикасы Yкіметінің оларды тиесілі ақша сомаларын депозитке енгізу арқылы демпингке қарсы уақытша баж нысанында және (немесе) Қазақстан Республикасы банкінің кепiлдiгi түрiнде қолдану туралы шешiмi күшiне енгiзiлгеннен кейiн оның аумағына еркiн айналысқа шығарылған немесе шығарылатын демпингтiк тауар импортына қолданады. Бұл ретте демпингке қарсы уақытша шараларды қолдану нысанын өнiм берушiнiң өзi таңдап алады. Демпингке қарсы уақытша баждар Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалатын тәртіппен алынады.»;
      2) 32-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы Үкіметінiң демпингке қарсы баж енгізу туралы шешiмiнiң негiзiнде мемлекеттік кіріс органдары оны, баға бойынша міндеттемелер қабылданған өнім берушілердің тауарын қоспағанда, демпингке қарсы істі қарау жүргiзiлген барлық әкелiнетiн тауардан алады.»;
      3) 42-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Уәкiлеттi органның өтiнiшi бойынша демпингтiк тауар импорты бойынша талқылау басталғаннан кейiн мемлекеттік кіріс органдары бұдан әрi осы импортқа демпингке қарсы шаралардың қолданылуы мүмкiн болуы үшiн демпингтiк тауар импортын есепке алуды жүргiзедi.
      3. Мемлекеттік кіріс органдары оларға қатысты істі қарау жүргiзiлiп жатқан демпингтiк тауар импорты туралы мәлiметтердi уәкiлеттi органға ай сайын хабарлап отыруға тиіс.».
      33. «Субсидиялар және өтем шаралары туралы» 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 20, 732-құжат; 2006 ж., № 1, 3-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат):
      1) 25-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Уақытша өтем шараларын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары өз аумағына еркін айналысқа шығарылған шет мемлекет (шет мемлекеттер одағы) субсидиялайтын импорттық тауар берушiлерге олар ресми жарияланғаннан соң күнтiзбелiк он күн өткеннен кейiн қолданады. Кепiлдi ақша депозиттерi түрiнде алу тәртібін мемлекеттік кіріс органы белгiлейдi.»;
      2) 32-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасы Үкіметінiң өтем бажын енгізу туралы шешiмiнiң негiзiнде мемлекеттік кіріс органдары оны, баға бойынша мiндеттемелер қабылданған өнiм берушiлердiң тауарын қоспағанда, істі қарау жүргiзiлген, барлық әкелiнетін тауардан алады.»;
      3) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «40-бап. Мемлекеттік кіріс органдарының шет мемлекет (шет
               мемлекеттер одағы) субсидиялаған тауар импортын
               есепке алуы

      1. Уәкілетті органның өтініші бойынша істі қарау басталғаннан кейін мемлекеттік кіріс органдары өтем шаралары осы импортқа одан әрі қолданыла алуы үшін шет мемлекет (шет мемлекеттер одағы) субсидиялаған тауар импортын есепке алуды жүргізеді.
      2. Мемлекеттік кіріс органдары оларға қатысты ісі қаралатын шет мемлекет (шет мемлекеттер одағы) субсидиялайтын тауарлар импортының көлемдері туралы ақпаратты уәкілетті органға ай сайын хабарлап отыруға тиіс.».
      34. «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 773-құжат; 2001 ж., № 13-14, 170-құжат; 2003 ж., № 4, 24-құжат; № 18, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 61-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 17, 140-құжат; № 19, 147-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 126-құжаттар; 2010 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 5, 36-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 123-құжат; 2013 ж., № 8, 50-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Азамат мемлекеттiк қызметке кiру кезінде салық органдарына өзiне меншiк құқығында тиесiлi, салық салу объектілері болып табылатын табыстары мен мүлкi туралы декларацияны табыс етуге мiндеттi.».
      35. «Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 10, 241-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 15-16, 73-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      2-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру ұлттық қауіпсіздік, әділет, ішкі істер, әскери басқару органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеу қызметіне жүктеледі.».
      36. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      69-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) кредиторлардың, салық органдарының талаптары, оның ішінде даусыз (акцептсіз) тәртіппен қанағаттандыруға жататын талаптары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының банктік шоттарынан ақша өндіріп алуға, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкіне аударуға жол берілмейді;».
      37. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 1, 8-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; № 10, 56-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 17, 136-құжат; № 23, 179-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 64-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 11, 63, 67-құжаттар):
      41-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Коммерциялық емес ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына және коммерциялық емес ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға және мемлекеттік кіріс органдарына, құрылтайшыларға және өзге де тұлғаларға өз қызметi туралы ақпарат бередi.
      Шет мемлекеттер, халықаралық және шетелдiк ұйымдар, шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар өтеусiз негiзде беретін қаражат есебiнен қызметін жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдарына осы қаражатты пайдалануы туралы есептi ұсынады.».
      38. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 2, 12-құжат; № 15-16, 232-құжат; 2003 ж., № 19-20, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат, № 20, 89-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат, 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 12-3-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Астық экспорттаушы астықты Кеден одағының кедендік шекарасы және (немесе) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізген кезде мемлекеттік астық ресурстарына астық беру жөніндегі міндеттемелерді орындағаны туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарына уәкілетті органның растауын табыс етуге міндетті.»;
      2) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «22-бап. Астық қабылдау кәсiпорны қызметiнiң негiзгi
               көрсеткiштерiн жариялау

      Астық қабылдау кәсiпорындары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген нысан бойынша жылдық балансты және пайда мен залал туралы есептi, олардың мемлекеттік кіріс органдарына тапсырылатын мерзiмi келгеннен кейiн күнтiзбелiк бiр ай iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.».
      39. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 10, 86-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      21-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Уәкiлеттi органдар мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органмен, мемлекеттік кіріс органдарымен, ішкі істер органдарымен және республикалық және өңірлік деңгейдегi басқа да мүдделi мемлекеттік органдармен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әр тараптың өз функцияларын орындауы үшiн қажет болатын есептi құжаттамамен және мәлiметтермен өтеусiз негiзде алмасады.».
      40. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 25-3-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиялары жұмыстарының жылдық жоспары облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен, оның ішінде олардың әкімшілік-аумақтық бірлігінде есепті жылдағы сыртқы бақылауды жүзеге асыру үшін тиісті облыстың құрамына кіретін аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттерінен қаржыландырылатын бақылау объектілерін, сондай-ақ жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ететін мемлекеттік кіріс органдарын қамтуға тиіс.»;
      2) 27-баптың 1-тармағының 22-4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «22-4) салық төлеушіні тіркеу есебіне алу орны бойынша мемлекеттік кіріс органының облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетіне толық көлемде түсетін салықтарды төлеу жөніндегі салықтық міндеттемелерді орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімдерін келіседі;»;
      3) 31-баптың 1-тармағының 21) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «21) салық төлеушіні тіркеу есебіне алу орны бойынша мемлекеттік кіріс органының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетке толық көлемде түсетін салықтарды төлеу жөніндегі салықтық міндеттемелерді орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімдерін келіседі;».
      41. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жол қызметі, сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін, жол полициясы, санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, кедендік, шекаралық, көліктік бақылау бекеттерін, ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттерін қоспағанда, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары бойынан бөлiнген белдеу шегінде ғимараттар мен құрылыстар салуға, сондай-ақ инженерлік коммуникациялар төсеуге тыйым салынады.».
      42. «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 23, 315-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 87-құжат; № 14, 89-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік кіріс органдары, шекара, ветеринария, фитосанитария органдары және басқа да органдар теміржол станциясы аумағындағы өз қызметтерiн теміржол станциясының жұмыс режимiнде жүзеге асырады.»;
      2) 37-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Кедендiк бақылаудағы жүктiң барар жерiн өзгерту тиiстi мемлекеттік кіріс органының келісімi болған кезде жүргiзiледi.
      Кедендiк бақылаудағы жүктi тасымалдау адамдардың денсаулығы мен өміріне, жүру қауiпсiздiгiне, экологиялық қауіпсiздiкке, жүктiң сақталуы мен сапалық жай-күйiне қатер төндiрген жағдайда, жүктiң барар жерiн өзгерту мемлекеттік кіріс органдарын белгiленген мерзiмде мiндеттi түрде хабардар ете отырып, олардың келісімiнсiз жүзеге асырылады.»;
      3) 41-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Кедендiк тексерiп қарау мақсатында орналасуы мемлекеттік кіріс органдарымен келісілген кiрме жолдарда жүктердi, жүк-багажды вагондарға, контейнерлерге тиеудi, сондай-ақ олардан түсiрудi тасымалдау процесiне қатысушылар жүзеге асыруы мүмкiн.
      Тасымалдау процесiне қатысушылардың тауарларды тиеуге (түcipугe), зақымдалған буманы жөндеуге, буманы ашуға, буып-түюге немесе қайта буып-түюге, сондай-ақ вагондарды, контейнерлердi беруге және алып кетуге, санитариялық паспорттар беруге, жүктердi, контейнерлердi сақтауға байланысты шығыстары және мемлекеттік кіріс органдарының не өзге де мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының бастамасы немесе нұсқауы бойынша осы жұмыстарды орындауға байланысты туындаған басқа да шығыстары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiленген мөлшерде жүк жөнелтушілер, жүк алушылар есебiнен өтеледi.»;
      4) 43-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жүк жөнелтушi жүктi тасымалдауға ұсынған кезде тасымалдаушыға әрбір жөнелтілім үшiн теміржол көлiгi жүкқұжатын, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қажеттi жағдайларда өзге де құжаттарды (сертификатты, лицензияны, ветеринариялық сертификатты, кедендiк декларацияларды) беруге мiндеттi.
      Кедендік декларация электрондық құжат түрінде ресімделген жағдайда, мемлекеттік кіріс органы тасымалдаушыға мемлекеттік кіріс органдарының ақпараттық жүйелерін пайдалана отырып, тауарларды шығару туралы электрондық хабарламаны жібереді.»;
      5) 46-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Вагондар, контейнерлер кедендiк жете тексеру үшiн ашылған жағдайда, оларды жаңа бекіту-пломбалау құрылғыларымен пломбалауды мемлекеттік кіріс органдары тасымалдау қағидаларына сәйкес қолдануға рұқсат етiлген бекіту-пломбалау құрылғыларының түрлерiмен жүзеге асырады.
      3. Мемлекеттік кіріс органдары салған бекіту-пломбалау құрылғылары жүк жөнелтушi мен тасымалдаушының бекіту-пломбалау құрылғыларына теңестiрiледi.»;
      6) 55-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тасымалдаушы жүк жөнелтушiнi немесе экспедиторды олардың кiнәсiнен жүктi тасымалдауға кедергiлер туындағаны (мемлекеттік кіріс органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың кiдiртуi) және мұндай жүктi одан әрi тасымалдау үшiн басқа тасымалдаушыларға тапсыру мүмкiн еместiгi туралы дереу телеграф арқылы немесе өзге де тәсiлмен жүк жөнелтушінi немесе экспедиторды жасалған шартқа сәйкес хабардар етуге мiндеттi.
      Жүк жөнелтушi, сондай-ақ экспедитор, егер шартта оған осындай мiндеттемелер жүктелген болса, жүк тасымалдауға кедергiлердi жою жөнiнде шаралар қолдануға мiндеттi.»;
      7) 70-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың 1-тармағында аталған сақтаудың шектi мерзiмi аяқталғаннан кейін, тасымалдаушы багаж бен жүк-багажды уәкiлеттi мемлекеттік органдардың (мемлекеттік кіріс органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың) билiгiне бередi. Осы кезден бастап жолаушы, жөнелтушi, алушы оларға багаждың, жүк-багаждың құнын өтеу немесе оларды алу мәселелерi бойынша өтiнiш жасауға құқылы.»;
      8) 79-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жүк жөнелтушi, жүк алушы, экспедитор Қазақстан Республикасы заңнамасының тауарлар экспортына, импортына, транзитiне арналған құжаттарды ресiмдеу жөніндегі талаптарын мемлекеттік кіріс органдарының, шекаралық немесе басқа да түрдегі бақылау органдарының вагондар мен контейнерлердi кiдiртiп қоюына әкеп соғатындай етіп бұзғаны үшін тасымалдаушының пайдасына вагондарды, контейнерлердi пайдалану ақысы мөлшерiнде айыппұл алынады.».
      43. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 33-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Теңіз портының иесі тиісті мемлекеттік органдардың (көлік, шекара, санитариялық-карантиндік, фитосанитариялық, мемлекеттік кіріс органдарының және басқаларының) лауазымды адамдарының бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруы үшін олардың теңіз портына келетін кемелерге кіруін қамтамасыз етуге міндетті.»;
      2) 39-баптың 2-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) мемлекеттік органдардың (шекара, санитариялық-карантиндiк, фитосанитариялық, ветеринариялық, мемлекеттік кіріс органдарының және басқаларының) теңiз порты аумағында орналасатын жерiн белгiлеудi;»;
      3) 42-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) тиісті мемлекеттік органдардың (шекара, санитариялық-карантиндік, фитосанитариялық, мемлекеттік кіріс органдарының және басқаларының) нұсқамасы болғанда;».
      44. «Саяси партиялар туралы» 2002 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 16, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2009 ж., № 2-3, 6-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 12-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары;»;
      2) 15-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттік кіріс органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмдер мен көлемде өзiнiң қаржылық қызметi туралы есепті табыс етуге мiндеттi.».
      45. «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 4-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 6, 46-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат):
      1) 17-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы баптың 2-тармағына сәйкес қабылданған шешім туралы хабарламаны уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік кіріс органына жібереді.»;
      2) 19-баптың бірінші бөлігінің 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) салық берешегiнiң, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң жоқ екендiгi туралы тiркеу орны бойынша мемлекеттік кіріс органының анықтамасы болған кезде қабылданады және тiркеледi.»;
      3) 21-1-баптың 8-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) тиiстi шаралар қолдану үшiн мемлекеттік кіріс органдарына және қажет болған кезде өзге де мемлекеттiк органдарға;
      2) оларға сәйкес мемлекеттiк заттай грант берiлген инвестициялық келiсiмшарттар бойынша мемлекеттік кіріс органдарына, мемлекеттiк мүлiктi және (немесе) жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органдарға, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдарға жiберiледi.».
      46. «Пошта туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 17-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 16, 99-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 5, 35-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 14, 87-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1-баптың 52) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «52) халықаралық пошта алмасу орны — халықаралық кіріс және шығыс пошта жөнелтілімдерін өңдеу жүзеге асырылатын, сондай-ақ мемлекеттік кіріс органдары көрсетілген жөнелтілімдерге кедендік бақылау жүргізетін, пошта операторының өндірістік объектісі;».
      47. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 1, 4-құжаттар; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 10-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жеке сәйкестендiру нөмiрi негiзiнде әлеуметтiк аударымдар мен әлеуметтiк төлемдердiң есебiн жүзеге асыруға және аптасына бiр рет мемлекеттік кіріс органдарымен бiрге әлеуметтiк аударымдардың түсiмін салыстыруды жүргiзуге;»;
      2) 13-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) есептелген және аударылған әлеуметтiк аударымдар бойынша мемлекеттік кіріс органдарына есеп-қисап беруге мiндеттi.»;
      3) 17-баптың 1, 2 және 2-1-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Уақтылы аударылмаған әлеуметтiк аударымдар сомаларын мемлекеттік кіріс органдары өндiрiп алады немесе оларды төлеушi мерзiмi өткен әр күн үшiн (Қорға төлеген күндi қоса) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың 2,5 еселенген ресми мөлшерлемесі мөлшерiнде есептелген өсiмпұлмен қоса Қордың шотына аударуға тиiс.
      2. Әлеуметтiк аударымдар толық және (немесе) уақтылы аударылмаған жағдайда, мемлекеттік кіріс органдары жиналып қалған берешек шегіндегі ақшаны төлеушiнiң банктік шоттарынан өндiрiп алуға құқылы.
      Әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектi өндiрiп алу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлеген тәртiппен төлеушiге хабарлама жiберiле отырып, мемлекеттік кіріс органының инкассолық өкімі негiзiнде жүргiзiледi.
      Егер әлеуметтік аударымдар бойынша берешек республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бір айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сомадан аспайтын болса, мұндай хабарлама жіберілмейді.
      Төлеушi әлеуметтiк аударымдар жүргiзiлетiн мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылардың тiзiмiн Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлеген мерзiмдерде мемлекеттік кіріс органына табыс етуге мiндеттi.
      Клиентке қойылатын талаптардың бәрiн қанағаттандыру үшiн банктік шоттарда ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда банк клиенттiң ақшасын алып қоюды Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген кезектiлiк тәртібімен жүргiзедi.
      Төлеушінің банктік шоттарында ұлттық валютада ақша болмаған жағдайда әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті өндіріп алу мемлекеттік кіріс органдары ұлттық валютада қойған инкассолық өкімдер негізінде төлеушінің банктік шоттарынан шетел валютасында жүргізіледі.
      2-1. Осы баптың 2-тармағында көзделген хабарламаны берген күннен бастап бес жұмыс күні өткен соң әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі бар төлеуші міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылардың тізімін ұсынбаған жағдайда, мемлекеттік кіріс органы төлеушінің банктік шоттар және касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.
      Мемлекеттік кіріс органдарының өкiмi бойынша банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар төлеушiлердiң банктік шоттарындағы барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мiндеттi әлеуметтік аударымдарды, зейнетақы жарналары мен салық берешегiн аударуға қатысты нұсқауларды орындауға мiндеттi.
      Мемлекеттік кіріс органының банктік шоттар және касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкiмiнің күшін осындай өкiмдерді шығарған мемлекеттік кіріс органы банктік шоттар және касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрудың себептерi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей жояды.»;
      4) 23-1-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар үшін қосымша:
      дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
      мемлекеттік кіріс органдары берген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салыстыру актісі қоса беріледі.».
      48. «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 14, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 14, 84-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарына жүктеледі.».
      49. «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 25-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат):
      1) 6-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Көлік құралдары иелерінің осы Заңда белгіленген көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын мемлекеттік бақылауды Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.»;
      2) 18-1-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) өтiнiш берушiнi мемлекеттік кіріс органында есепке қою туралы куәлiктiң көшiрмесi;».
      50. «Автомобиль көлiгi туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 87-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 19-4-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде автокөлік құралдарының жүріп өтуін көліктік бақылауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.»;
      2) 19-7-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы баптың бірінші бөлігінің 1), 2), 8), 9), 11), 15), 20) және 21) тармақшаларында көзделгендерді қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде бақылау функцияларын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.»;
      3) 19-11-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Арнайы рұқсатты қозғалыс маршруты белгіленгеннен және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексінде (Салық кодексі) белгіленген мөлшерлемелер бойынша Қазақстан Республикасының аумағымен автокөлік құралдарының жүріп өтуі үшін алым сомасы төленгеннен кейін уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдары береді.».
      51. «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 174-құжат; 2006 ж., № 15, 92-құжат; № 16, 102-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 17, 79, 82-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 14, 92-құжат; 2013 ж., № 8, 50-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат; № 11, 65-құжат):
      11-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы баптың 2-тармағында айқындалған уәкілетті органдар мемлекеттік кіріс органдарына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық маңызы бар қалаларда, астанада және облыстық маңызы бар қалаларда сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерін орналастыруға берілген рұқсат құжаттары туралы мәлiметтердi ұсынуға мiндеттi.».
      52. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 21-құжат; № 12, 85-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      15-1-баптың 6-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) тендерлік өтінімдерді берген күнге, үш айдан аспайтын мерзімде салық берешегінің жоқтығы туралы мемлекеттік кіріс органының анықтамасын ұсынған әлеуетті инвесторлар қатысады.».
      53. «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 5, 3-құжат; № 13, 53-құжат, 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 17, 136-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2014 ж., № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат):
      7-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер органдары және экономикалық тергеу қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органдардың қарауына жатқызылған қылмыстарды анықтайды, жолын кеседi, ашады және тергейдi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Экономикалық тергеу қызметі экстремизмді қаржыландыру көздерінің, арналары мен тәсілдерінің алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді жүзеге асырады.».
      54. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 11, 38-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 1, 6-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат):
      1) 12-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Осы бап талаптарының орындалуын және валюталық қаражаттың қайтарылмауының негізділігін бақылауды мемлекеттік кіріс органдарымен және құқық қорғау органдарымен бірлесіп, оның ішінде өзара ақпарат алмасу жолымен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.»;
      2) 18-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жеке тұлғаның жалпы сомасы он мың АҚШ доллары баламасынан асатын қолма-қол шетел валютасын және (немесе) қолма-қол ұлттық валютасын (бағалы металдардан жасалған монеталарды қоспағанда) және жол чектерін Қазақстан Республикасына әкелуі немесе Қазақстан Республикасынан әкетуі, Кеден одағының кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан немесе аумаққа әкелінетін немесе әкетілетін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органында мiндеттi түрде кедендік декларациялануға жатады.
      Кедендік декларациялау өткізілетін қолма-қол ақшаның және жол чектерінің шығу тегі және мақсаты туралы мәліметтер көрсетіле отырып, әкелінетін немесе әкетілетін қолма-қол шетел валютасының, қолма-қол ұлттық валютаның және жол чектерінің бүкіл сомасына жазбаша нысанда кедендік декларация беру арқылы жүзеге асырылады.
      4. Жеке тұлғаның ұсынушыға арналған құжаттандырылған бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді (жол чектерінен басқа) Қазақстан Республикасына әкелуі немесе Қазақстан Республикасынан әкетуі, Кеден одағының кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан немесе аумаққа әкелінетін немесе әкетілетін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органында мiндеттi түрде кедендік декларациялануға жатады.».
      55. «Жеке кәсiпкерлiк туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 3, 21-құжат; № 16, 99-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 17, 136-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 60-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 18, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 11-12, 54-құжат; № 15-16, 74, 77-құжаттар; № 17, 82-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 15, 71-құжат; № 22, 128-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      27-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Заңды тұлға құрмай жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыратын жеке тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу кезiнде мәлiмделген орналасқан жерi бойынша мемлекеттік кіріс органында (бұдан әрi — тiркеуші орган) дара кәсiпкер ретiнде есепке қою болып табылады.»;
      4-1-тармақтың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік кіріс органы, егер:».
      56. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21, 26-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 25-құжат; № 12, 84-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 9, 51-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      42-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) өтiнiш берушiнiң мемлекеттік кіріс органында есепке тұрғаны туралы куәлiктiң (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқа берiлмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi;».
      57. «Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 3, 19-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 101-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      9-баптың 8-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мыналар:
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 197-бабының 5-тармағына сәйкес салық агенттері болып табылатын;
      шет мемлекеттің Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктері болып табылатын;
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 191-бабының 8-тармағына сәйкес тұрақты мекеме ретінде қаралатын тәуелді агенті арқылы қызметін жүзеге асыратын;
      филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын;
      Қазақстан Республикасында салық салу объектілерін иеленуші;
      резидент-банктерде ағымдағы шоттар ашатын резидент емес заңды тұлғаларды салық төлеушілер ретінде мемлекеттік кіріс органында тіркеу кезінде жүзеге асырылады.».
      58. «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 128-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат):
      9-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттік кіріс органының сұратуы бойынша бір ай мерзімде арнайы экономикалық аймақ аумағына әкелінген тауарлар мен жабдықтардың құрылыс процесінде пайдаланылу фактісін растайтын құжаттарды береді;».
      59. «Экспорттық бақылау туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 132-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      9-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Өнімнің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілуіне бақылау жасауды мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.».
      60. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 95-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 11, 61-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жылжымайтын мүліктің нақты объектісі жөніндегі ақпарат және жеке немесе заңды тұлғаның өзінде бар жылжымайтын мүлiк объектiлерiне құқықтары туралы жинақталған деректер, сондай-ақ мүлікті иеліктен шығару жөніндегі құжаттардың тiркеушi орган куәландырған көшірмелері құқық иесiнiң (уәкiлеттi өкiлдiң) сұрау салуы бойынша, iс жүргiзiлiп жатқан қылмыстық, азаматтық, әкiмшiлiк iстер бойынша адвокаттардың, құқық қорғау, сот органдарының, iс жүргiзiлiп жатқан атқарушылық құжаттар бойынша сот орындаушыларының, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өз құзыретіне сәйкес мемлекеттік кіріс органының және басқа да мемлекеттік органдардың, нотариустардың, мұрагерлердiң, тексеру жүргізу шеңберінде оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті органның, оңалту және банкроттық рәсімдерін жүргізу шеңберінде уақытша, банкроттықты және оңалтуды басқарушылардың, мәжбүрлі түрде таратылатын заңды тұлғаның тарату комиссиясының (таратушының), қамқоршылық және қорғаншылық органдардың уәжді сұрау салулары бойынша берiледi.».
      61. «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 15-16, 65-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 11, 80-құжат; 2013 ж., № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 2-бапта:
      17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «17) мәмілелер мониторингі бойынша есептілік – трансферттік бағаларды қолдана отырып есепті кезең ішінде жасалған мәмілені қоса алғанда, уәкілетті орган бекітетін тәртіп пен нысанға сәйкес мәмілеге қатысушы жыл сайын мемлекеттік кіріс органдарына ұсынатын мәмілелер бойынша деректер;»;
      29) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «29) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы;»;
      2) 7-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы баптың бірінші бөлігінің 1), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген ақпарат осы Заңмен реттелетiн мәмiлелерді жасау кезінде мәмiле бағасының нарықтық бағадан ауытқу шамасына әсер ететiн осындай шарттар мен деректер болған жағдайда мемлекеттік кіріс органдарына берiледi.»;
      3) 9-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын тексеруді және мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын жүргізу тәртібі мен мерзімдерінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының салық заңнамасында және Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалады.»;
      4) 10-баптың 8-тармағының төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармаққа сәйкес салық салу объектілеріне және (немесе) салық салумен байланысты объектілерге жасалатын түзету әрбір мәміле бойынша жеке-жеке, осы баптың 9-тармағында көзделген шарттарды сақтап, тиісті есептер қоса беріле отырып, мемлекеттік кіріс органдарына табыс етілетін тиісті салық есептілігінде көрсетілуге тиіс.»;
      5) 13-баптың 8-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) шағым жасалған салық кезеңіне – салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) шағым берудің қалпына келтірілген мерзімі ескеріле отырып, хабарлама бойынша шағымды қарау нәтижелері жөніндегі жоғары тұрған мемлекеттік кіріс органы шығарған шешімге шағымды беру және қарау мерзімі кезеңінде жол берілмейді.»;
      6) 14-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қызметтің осы саласы үшін рентабельділік Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика органдары, мемлекеттік кіріс органдары деректерінің және басқа да ақпарат көздерінің негізінде айқындалады.».
      62. «Бәсекелестiк туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 24, 125-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 14, 84-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 39-баптың 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «18) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, оның ішінде мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органнан, мемлекеттік кіріс органдарынан, нарық субъектілерінен, сондай-ақ лауазымды және өзге де жеке және заңды тұлғалардан осы Заңда көзделген өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, оның ішінде коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді сұратады және алады;»;
      2) 47-баптың 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Нарық субъектілері, олардың бірлестіктері мен басшылары, мемлекеттік органдар, оның ішінде мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган, мемлекеттік кіріс органдары, олардың лауазымды адамдары монополияға қарсы органның осы Заңда көзделген өкілеттіктерді жүзеге асыруы үшін қажетті анық құжаттарды, жазбаша және ауызша түсіндірмелерді және өзге де ақпаратты, оның ішінде коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты монополияға қарсы органның талап етуі бойынша беруге міндетті.».
      63. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 19, 87-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат):
      1) 13-баптың 1-1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын, бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімдерінің жүйесіндегі және жеке шоттар бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ осы Заңның 12-бабының 1-тармағында көзделген, терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғалардың ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операцияларын қаржы мониторингі субъектілері сот шешімі, мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкімдері, мемлекеттік кіріс органының иелік ету шектелген мүліктен өндіріп алу туралы қаулылары негізінде, сондай-ақ ұйым немесе жеке тұлға осы Заңда көзделген тәртіппен жоғарыда көрсетілген тізбеден шығарылғаннан кейін жүзеге асыруы мүмкін.»;
      2) 18-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Кеден одағы кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан Кеден одағы кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумаққа жүзеге асырылатын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, декларацияланған мәдени құндылықтарды, қолма-қол валютаны, ұсынушыға арналған құжаттандырылған бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу немесе Қазақстан Республикасынан әкету жөнінде ақпарат жинауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы жүзеге асырып, кейіннен оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, белгіленген мерзімде міндетті түрде уәкілетті органға ұсынады.».
      64. «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 7, 27-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 5, 43-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 45-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «45-бап. Борышкерге iздеу салу

      1. Борышкердің болатын жері белгісіз болған кезде сот орындаушысы ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі арқылы борышкерге іздеу салуды жариялау туралы ұсыныспен атқарушылық құжат орындалатын жердегі сотқа жүгінуге міндетті. Борышкерге іздеу салу жарияланған және оның өндіріп алуды қолдануға болатын мүлкі болмаған кезде атқарушылық іс жүргізу тоқтатыла тұрады.
      Борышкердің орналасқан жері белгілі болған немесе оның мүлкі анықталған кезде атқарушылық іс жүргізу қайта басталады.
      2. Борышкерге iздеу салуды соттың ұйғарымы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен iшкi iстер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі жүзеге асырады.
      3. Борышкерге iздеу салу жөнiндегi шығыстар атқарушылық әрекеттер жасау жөнiндегi шығыстарға жатады және борышкерден мемлекеттік бюджетке сот арқылы өндiрiп алынуға тиiс.
      Борышкерге iздеу салу жөнiндегi шығыстар іздеу салуды жүзеге асыратын органдардың өтініші негізінде айқындалады.»;
      2) 169-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жеке сот орындаушысының салық заңнамасын сақтауын бақылауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.».
      65. «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» 2010 жылғы 29 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 8, 40-құжат; № 24, 149-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 84-құжат):
      8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-бап. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі органдардың құзыреті
      Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі органдар:
      1) сыбайлас жемқорлықтың қауіп-қатері туралы халықтың хабардарлығын арттырады;
      2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету мақсатында азаматтық қоғам институттарымен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.».
      66. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 9, 43-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат):
      1) 24-баптың бірінші бөлігінің 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) бақылау-кассалық машиналар орналастырылған жерде тұтынушының бақылау (тауарлық) чегін алу қажеттігі туралы және бақылау-кассалық машиналарын қолдану тәртібі бұзылған жағдайда оның мемлекеттік кіріс органына (тиісті мемлекеттік кіріс органының телефон нөмірін көрсетіп) жүгіну құқығы туралы қазақ және орыс тілдерінде ақпарат орналастыруға;»;
      2) 33-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сатушы (дайындаушы, орындаушы) бақылау-кассалық машиналар орналастырылған жерде тұтынушының бақылау (тауарлық) чегін алу қажеттігі және бақылау-кассалық машиналарын қолдану тәртібі бұзылған жағдайда оның мемлекеттік кіріс органына жүгіну құқығы туралы қазақ және орыс тілдерінде ақпарат орналастырады.».
      67. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 6, 46-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 37-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) жер қойнауын пайдалану құқығын не жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні сатып алушы туралы мәліметтерді:
      заңды тұлғалар үшін – сатып алушының атауын, оның орналасқан жерін, мемлекеттік тиесілігін, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі және мемлекеттік кіріс органдарында тіркелуі туралы мәліметтерді, басшылары мен олардың өкілеттіктері туралы мәліметтерді, қатысу үлестерінің (акциялар пакеттерінің) мөлшері көрсетіле отырып, қатысушылар туралы мәліметтерді, бағалы қағаздардың жалпы саны көрсетіле отырып, заңды тұлғаның осындай қағаздарының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы айналымы туралы мәліметтерді, сатып алушының еншілес ұйымдары туралы мәліметтерді;
      жеке тұлғалар үшін – сатып алушының тегін, атын және әкесінің атын (ол болған жағдайда), заңды мекенжайын, азаматтығын, жеке басын куәландыратын құжаттары, мемлекеттік кіріс органдарында тіркелуі, кәсіпкерлік қызмет субъектісі ретінде тіркелуінің болуы не болмауы туралы мәліметтерді, сатып алушы қатысушысы (акционері) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтерді;»;
      2) 48-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлғалар үшін – өтініш берушінің атауы, оның орналасқан жері, мемлекеттік тиесілігі, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі және мемлекеттік кіріс органдарында тіркелуі туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы олардың үлестерінің мөлшері (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) көрсетіле отырып, өтініш беруші — заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, бағалы қағаздардың жалпы саны көрсетіле отырып, заңды тұлғаның осындай қағаздарының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы айналымы туралы мәліметтер, өтінім берушінің еншілес ұйымдары туралы мәліметтер;
      2) жеке тұлғалар үшін – өтініш берушінің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, азаматтығы, өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттары, өтініш берушінің мемлекеттік кіріс органдарында тіркелуі, өтініш берушінің кәсіпкерлік қызмет субъектісі ретінде тіркелуі туралы мәліметтер;»;
      3) 58-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлғалар үшін – өтініш берушінің атауын, оның орналасқан жерін, мемлекеттік тиесілігін, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі және мемлекеттік кіріс органдарында тіркелуі туралы мәліметтерді, жарғылық капиталдағы олардың үлестерінің мөлшері (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) көрсетіле отырып, өтініш беруші — заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтерді, бағалы қағаздардың жалпы саны көрсетіле отырып, заңды тұлғаның осындай қағаздарының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы айналымы туралы мәліметтерді, өтініш берушінің еншілес ұйымдары туралы мәліметтерді;
      2) жеке тұлғалар үшін – өтініш берушінің тегін, атын және әкесінің атын (ол болған жағдайда), заңды мекенжайын, азаматтығын, өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттары, өтініш берушінің мемлекеттік кіріс органдарында тіркелуі, өтініш берушінің кәсіпкерлік қызмет субъектісі ретінде тіркелуі туралы мәліметтерді;».
      68. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 1-бапта:
      911-1)11-2) және 11-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) құқық қорғау органының қызметкері (бұдан әрі – қызметкер) – құқық қорғау органдары жұмыскерлерінің арасынан арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілген не біліктілік сыныбы белгіленген Қазақстан Республикасының азаматы;»;
      «11-1) өзге де қару-жарақат салатын патрондармен атуға болатын ұңғысыз атыс қаруы, газды қару, электрлi қару, белгi беру қаруы, суық қару, лақтырылатын қару және қарудың басқа да түрлерi;
      11-2) полиграфологиялық зерттеу – адамның психофизиологиялық куәландыру кезiнде пайда болатын жекелеген физиологиялық реакцияларын арнайы медициналық датчиктердiң көмегiмен тiркеуден тұратын сауалнама жүргiзу рәсiмi;
      11-3) психофизиологиялық куәландыру – құқық қорғау қызметiне кандидаттардың, қызметкерлердiң жеке-психологиялық және психофизиологиялық қасиеттерiн жан-жақты бағалауға бағытталған iс-шаралар жиынтығы;»
      мынадай мазмұндағы 12-1) және 21) тармақшалармен толықтырылсын:
      «12-1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет – мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі органдардың сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеп-тексеруге бағытталған қызметті жүзеге асыратын жедел-тергеу бөлімшелері;»;
      «21) экономикалық тергеу қызметі – Қазақстан Республикасының заңдарында мемлекеттік кіріс органдарының жүргізуіне жатқызылған қылмыстардың және құқық бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеп-тексеруге бағытталған қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыратын осы органдардың жедел-тергеу бөлімшелері.»;
      2) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «3-бап. Құқық қорғау органдары

      Құқық қорғау органдарына өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асыратын прокуратура, ішкі істер, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі жатады.»;
      3) 6-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Құқық қорғау органдарына қызметке қабылданатын азаматтар қызметке жарамдылығын анықтау үшін әскери-дәрігерлік комиссияларда медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, оның ішінде полиграфологиялық зерттеуден міндетті түрде өтеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке тұратын азаматтар мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі органдардың тиісті бөлімшесінде полиграфологиялық зерттеуден өтеді.»;
      4) 12-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Сынақ мерзімі оның құқық қорғау қызметінде атқарып жүрген лауазымына сәйкестігін тексеру мақсатында белгіленеді. Сынақ мерзімі кезеңінде арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілмейді, біліктілік сыныбы белгіленбейді.»;
      5) 13-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) құқық қорғау органдарына бірінші рет қызметке тұратын, арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілген, біліктілік сыныбы белгіленген адамдар;»;
      6) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қызметкерлерге олардың жеке басын және өкілеттіктерін растайтын қызметтік куәліктер мен жетондар беріледі.
      Жетондар прокуратура органдарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жедел-тергеу бөлімшелерінің қызметкерлеріне және экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлеріне берілмейді.
      Қызметтік куәліктің сипаттамасын және жетондардың үлгілерін құқық қорғау органының басшысы бекітеді.»;
      7) 21-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қызметкердің өзі қызмет өткеретін құқық қорғау органына байланысты оның құқық қорғау қызметіне тиесілігін көрсету мақсатында қызметкерлердің арнаулы атақтары, сыныптық шендері немесе біліктілік сыныптары бойынша нысанды киім және айырым белгілері белгіленеді.
      2. Арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген немесе біліктілік сыныптары белгіленген қызметкерлер нысанды киіммен тегін қамтамасыз етіледі.»;
      8) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-тарау. Арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер, біліктілік сыныптары»;
      9) 22-бапта:
      3-тармақтың 3) және 6) тармақшалары алып тасталсын;
      7-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұрынғы сыныптық шенде, арнаулы немесе әскери атақта, біліктілік сыныбында болу мерзiмi кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен беру немесе біліктілік сыныбын белгілеу үшiн еңбек сiңiрген мерзiмге есептеледi.»;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық қорғау органдарына жүктелген негiзгi мiндеттер мен функцияларды тiкелей орындайтын лауазымды адамдарға арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер беруге, сондай-ақ біліктілік сыныптарын белгілеуге құқық беретiн лауазымдар тiзбесiн, өздерінің өкiлеттiктерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi немесе Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.»;
      10) мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:

      «22-1-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және
                  экономикалық тергеу қызметі қызметкерлерінің
                  біліктілік сыныптары

      1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлері үшін мынадай біліктілік сыныптары мен онда болу мерзімдері белгіленеді:
      1) орта басшы құрам:
      6-санатты біліктілік сыныбы – бір жыл;
      5-санатты біліктілік сыныбы – үш жыл;
      4-санатты біліктілік сыныбы – төрт жыл;
      2) аға басшы құрам:
      3-санатты біліктілік сыныбы – бес жыл;
      2-санатты біліктілік сыныбы – жеті жыл;
      1-санатты біліктілік сыныбы – болу мерзімі белгіленбейді.
      Біліктілік сыныптары белгілеу реттілігіне қарай алғашқы және кезекті болып бөлінеді.
      6-санатты біліктілік сыныбы алғашқы біліктілік сыныбы болып табылады.
      Кезекті біліктілік сыныптары алдыңғы біліктілік сыныптарында болу мерзімі өткеннен кейін реттілік тәртібімен белгіленеді.
      2. Бір құқық қорғау органынан басқасына ауысқан кезде, сондай-ақ бұрын құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы бар қызметкерлерге, арнаулы немесе әскери атағы бар әскери қызметшілерге біліктілік сыныптарын немесе сыныптық шендерді, арнаулы немесе әскери атақтарды теңестіру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1) орта басшы құрам:
      6-санатты біліктілік сыныбы – лейтенант, 3-сыныпты заңгер;
      5-санатты біліктілік сыныбы – аға лейтенант, 2-сыныпты заңгер;
      4-санатты біліктілік сыныбы – капитан, 1-сыныпты заңгер;
      2) аға басшы құрам:
      3-санатты біліктілік сыныбы – майор, кіші кеңесші;
      2-санатты біліктілік сыныбы – подполковник, кеңесші;
      1-санатты біліктілік сыныбы – полковник, аға кеңесші.
      3. Біліктілік сыныбында болу мерзімі қызметкерге тиісті біліктілік сыныбы белгіленген күннен бастап есептеледі. Бұл мерзімге лауазымдарда іс жүзінде қызмет өткерген уақыты, сондай-ақ қызметкердің құқық қорғау органының қарамағында болған кезеңі кіреді. Қызметкерге кезекті біліктілік сыныбын белгілеуге ұсыну негізсіз кідіртілген жағдайда тиісті біліктілік сыныбы алдыңғы біліктілік сыныбында болу мерзімі өткеннен кейін келесі күннен бастап белгіленеді.
      4. Біліктілік сыныптарын құқық қорғау органының басшысы белгілейді.»;
      11) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «25-бап. Арнаулы атақтарда, сыныптық шендерде немесе
               біліктілік сыныптарында еңбек сiңiрген жылдары
               мерзiмiн тоқтата тұру

      1. Қызметкерлерге кезектi арнаулы атақтар, сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптары тиiсiнше құқық қорғау органының қарамағында болған кезде лауазымға тағайындалғанға дейiн, алынбаған тәртiптiк жазасы болғанда, қайта аттестаттау кезiнде атқаратын лауазымына сәйкес келетiнi туралы мәселе шешiлгенге дейiн, тергеуге дейiнгi тексерулер, қылмыстық iс ақтайтын негiздер бойынша тоқтатылғанға дейiн, ақтау үкiмi заңды күшiне енгенге, қызметтiк тергеп-тексеру аяқталғанға дейiн берiлмейдi (белгіленбейді).
      2. Тәртiптiк жаза қолданудың заңсыздығы туралы шешiм шығарылған немесе қайта аттестаттау кезiнде атқаратын лауазымына сәйкес келетiнi туралы мәселе шешiлген, қылмыстық iс ақтайтын негiздер бойынша тоқтатылған, ақтау үкiмi заңды күшiне енген кезде қызметкерлерге кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы атқаратын штаттық лауазымы бойынша атаққа, сыныптық шенге немесе біліктілік сыныбына кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы сәйкес болған кезде, оларды беру (белгілеу) мерзiмi басталған сәттен бастап берiледi (белгіленеді).»;
      12) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «26-бап. Арнаулы атақтарды, сыныптық шендердi немесе
               біліктілік сыныптарын мерзiмiнен бұрын немесе
               атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген
               арнаулы атақтан, сыныптық шеннен немесе
               біліктілік сыныбынан бiр саты жоғарылатып беру
               (белгілеу) тәртiбi

      1. Полковникке дейiн қоса алғанда, басшы құрамның кезектi арнаулы атағы, сыныптық шенi немесе біліктілік сыныбы қызметте жоғары нәтижелерге қол жеткiзгенi және қызметтiк мiндеттерiн үлгiлi орындағаны үшiн көтермелеу тәртiбiмен, алдыңғы арнаулы атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында еңбек сiңiрудiң белгiленген мерзiмi өткенге дейiн атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан, сыныптық шеннен немесе біліктілік сыныбынан бiр саты жоғарылатып берiлуi (белгіленуі) мүмкiн.
      2. Арнаулы атақтар, сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптары мерзiмiнен бұрын арнаулы атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында еңбек сiңiрудiң белгiленген мерзiмдерiнiң кемiнде жартысы өткенде берiледi (белгіленеді).
      3. Ғылыми немесе академиялық дәрежесi не ғылыми немесе академиялық атағы бар, бұл ретте құқық қорғау органының бiлiм беру ұйымында штаттық лауазымда қызмет атқаратын басшы құрам адамдарына кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы арнаулы атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында еңбек сiңiрудiң белгiленген мерзiмi өткенде атқаратын лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан, сыныптық шеннен немесе біліктілік сыныбынан бiр саты жоғарылатып берiлуi (белгіленуі) мүмкiн.
      4. Атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан, сыныптық шеннен немесе біліктілік сыныбынан бiр саты жоғары кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы алдыңғы арнаулы атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында еңбек сiңiрген жылдарының кемiнде бiр жарым мерзiмi өткен соң берiледi (белгіленеді).
      Бұл ретте атқаратын лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан, сыныптық шеннен немесе біліктілік сыныбынан мерзiмiнен бұрын бiр саты жоғары арнаулы атақтар, сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптарын беру (белгілеу) құқық қорғау органындағы қызметiнiң бүкіл кезеңi iшiнде әрбiр негiз бойынша екi реттен артық жүргiзiлмейдi.
      Кезектен тыс арнаулы атақтарды, сыныптық шендердi немесе біліктілік сыныптарын беру (белгілеу) құқық қорғау органының басшысы айқындайтын тәртiппен қызметтiң бүкіл кезеңi iшiнде екi реттен артық жүргiзiлмейдi.
      5. Кiшi басшы құрамдағы арнаулы атақтарды – уәкiлеттi басшы, ал орта және аға басшы құрамдағы арнаулы атақтарды, сыныптық шендердi немесе біліктілік сыныптарын мерзiмiнен бұрын немесе бiр саты жоғары құқық қорғау органының басшысы бередi (белгілейді).»;
      13) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «27-бап. Арнаулы атақтарды, сыныптық шендердi немесе
               біліктілік сыныптарын төмендету, арнаулы
               атақтардан, сыныптық шендерден немесе біліктілік
               сыныптарынан айыру

      1. Арнаулы атақты, сыныптық шендi немесе біліктілік сыныбын бiр сатыға төмендетудi тәртiптiк жаза шарасы ретiнде:
      1) кiшi және орта басшы құрам атағындағы қызметкерлерге – уәкiлеттi басшы;
      2) аға басшы құрам атағындағы қызметкерлерге – құқық қорғау органының басшысы қолданады.
      2. Арнаулы атақтардан, сыныптық шендерден немесе біліктілік сыныптарынан айыру мына қызметкерлерге қатысты тәртiптiк жаза қолдану шарасы ретiнде қолданылады:
      1) полковниктi, аға кеңесшiнi қоса алғанға дейiнгiлердi – құқық қорғау органының басшысы;
      2) жоғары басшы құрамды Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген тәртiппен – Қазақстан Республикасының Президентi жүзеге асырады.
      3. Арнаулы атақтағы, сыныптық шендегi немесе біліктілік сыныбындағы еңбек сiңiру мерзiмi арнаулы атақты, сыныптық шендi немесе біліктілік сыныбын төмендету түрiнде тәртiптiк жауаптылыққа тарту туралы бұйрық шығарылған күннен бастап үзiледi және арнаулы атақты, сыныптық шендi немесе біліктілік сыныбын қалпына келтiру туралы бұйрық шығарылған күннен бастап қалпына келтiрiледi.
      Атқаратын штаттық лауазымына қарамастан арнаулы атақтары, сыныптық шендерi немесе біліктілік сыныптары төмендетiлген қызметкерлер атқаратын лауазымына қарамастан бұрынғы арнаулы атағына, сыныптық шенiне немесе біліктілік сыныбына құқық қорғау органы басшысының немесе уәкiлеттi басшының бұйрықтарымен, бiрақ арнаулы атағы, сыныптық шенi немесе біліктілік сыныбы төмендетiлген күннен бастап кемiнде алты ай өткеннен кейiн ғана қалпына келтiрiледi.
      4. Қызметкерге бұрынғы арнаулы атағы, сыныптық шенi немесе біліктілік сыныбы қайта қалпына келтiрiлгенге және оған кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы берiлгенге (белгіленгенге) дейiн арнаулы атақтан, сыныптық шеннен немесе біліктілік сыныбынан қайта төмендетiлмейдi.»;
      14) 29-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Адам құқық қорғау органының басшысы бекітетін бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келген жағдайда лауазымға тағайындауды, қызметi бойынша ауыстыруды құқық қорғау органының басшысы немесе уәкiлеттi басшы жүргiзедi. Конкурстық негiзде орналасатын құқық қорғау органдарының лауазымдар тiзбесi, құқық қорғау органдарында конкурс және тағылымдама өткізу шарттары мен тәртiбi, сондай-ақ құқық қорғау органдарының лауазымдар санаттарына қойылатын бiлiктiлiк талаптары мемлекеттiк қызмет iстерi және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнiндегi органдармен келiсіледі.»;
      15) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «32-бап. Құқық қорғау қызметiнiң жоғары тұрған, тең
               дәрежелi немесе төмен тұрған лауазымдары

      1. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы атағына, сыныптық шенiне немесе біліктілік сыныбына қарағанда неғұрлым жоғары шектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы көзделген болса, ал, арнаулы атақтары, сыныптық шендерi немесе біліктілік сыныптары тең дәрежелі болғанда – құқық қорғау қызметiнiң лауазымы бойынша неғұрлым жоғары айлықақы көзделген жағдайда, ол жоғары тұрған лауазым болып есептеледi.
      2. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған арнаулы атағы, сыныптық шенi немесе біліктілік сыныбы және құқық қорғау қызметiндегi лауазымы бойынша айлықақысы құқық қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы атағына, сыныптық шенiне немесе біліктілік сыныбына және айлықақысына тең көзделген болса, тең дәрежелi лауазым болып есептеледi.
      3. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы атағына, сыныптық шенiне немесе біліктілік сыныбына қарағанда неғұрлым төмен шектi арнаулы атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы көзделген болса, ал арнаулы атақтары, сыныптық шендері немесе біліктілік сыныптары тең дәрежелі болғанда – құқық қорғау қызметiнiң лауазымы бойынша неғұрлым төмен айлықақы көзделген болса, ол төмен тұрған лауазым болып есептеледi.»;
      16) 36-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) құқық қорғау қызметін өткерудің және арнаулы атақтар, сыныптық шендер берудің немесе біліктілік сыныптарын белгілеудің реттілігі негізінде қамтамасыз етіледі.»;
      17) 38-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қылмыстық iс ақталатын негiздер бойынша қысқартылған, ақтау үкiмi заңды күшiне енген жағдайда қызметкердiң лауазымы, арнаулы немесе әскери атағы, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы қалпына келтiрiледi.
      Адамның қызметiн (лауазымын, атағын, сыныптық шенін немесе біліктілік сыныбын) қалпына келтiру, егер ол адам ақтау үкiмi күшiне енген не қылмыстық iстi ақталатын негiздер бойынша қысқарту туралы қаулы шығарылған кезден бастап үш ай iшiнде орын алса, ол өтініш жасалған күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей жүргiзiледi.»;
      18) 46-1-баптың 7-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Құқық қорғау органының қарамағында тұрған қызметкердi лауазымға тағайындау кезiнде оның бiлiктiлiгi, атағы, біліктілік сыныбы, еңбек сiңiрген жылдары, жұмыс өтiлi, бұрынғы лауазымы ескерiлуге тиiс.»;
      19) 55-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) кезектi арнаулы атақты, сыныптық шендi немесе біліктілік сыныбын мерзiмiнен бұрын беру (белгілеу);»;
      20) 56-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) арнаулы атағын, сыныптық шенiн немесе біліктілік сыныбын бiр сатыға төмендету;»;
      21) 64-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қызметкерлердiң ақшалай қаражаты лауазымдық айлықақыдан және арнаулы атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы үшiн берілетін қосымша ақыдан тұрады.»;
      22) 81-бапта:
      7-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Қызметтен (кеден органдарын қоспағанда) босатылатын қызметкерлерге бiржолғы жәрдемақылар мынадай тәртiппен және мөлшерде төленедi:»;
      8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бiржолғы жәрдемақы соңғы штаттық лауазымы бойынша төленетiн лауазымдық айлықақысы, қызметтен босатылған күнгi арнаулы атағы, сыныптық шенi немесе біліктілік сыныбы үшiн қосымша ақы негiзге алына отырып есептеледi.»;
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемiн алу құқығынсыз қызметтен босату кезiнде бiржолғы жәрдемақылар төлеумен қатар құқық қорғау органдарының (кеден органдарын қоспағанда) орта, аға және жоғары басқарушы құрамының қызметте болудың шектi жасына толғаннан кейiн, денсаулық жағдайы бойынша немесе штаттарды қысқартуға байланысты қызметтен босатылған адамдарына арнаулы атақтары, сыныптық шендері немесе біліктілік сыныптары үшiн қосымша төлемдерi қызметтен босатылған күннен бастап бiр жыл бойы сақталады. Төлемақыларды қызметкердiң соңғы қызмет орны бойынша құқық қорғау органының қаржылық бөлiмшесi жүзеге асырады.
      Бұл ретте, егер көрсетiлген мерзiм iшiнде қызмет атқарып жүрген құқық қорғау органдарының басқарушы құрамы адамдарының арнаулы атақтары, сыныптық шендерi немесе біліктілік сыныптары үшiн қосымша ақылары өсетiн болса, тиiсiнше еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы алу құқығынсыз қызметтен шығарылған құқық қорғау органдарының (кеден органдарын қоспағанда) орта, аға және жоғары басқарушы құрамы адамдарына төленетiн осы қосымша төлем мөлшерi де ұлғаяды.».
      23) 82-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің және экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлері қызметте мынадай шектi жасқа:
      1) 3-санатты біліктілік сыныбында – қырық сегіз жасқа;
      2) 2-санатты біліктілік сыныбында – елу жасқа;
      3) 1-санатты біліктілік сыныбында – елу бес жасқа дейін бола алады.».
      69. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 1-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 14-құжаттар; № 3, 21, 25, 27-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; № 21-22, 115-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 67-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 12-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын тексерулер тәртібінің, оларды жүргізу, ұзарту, тоқтата тұру мерзімдері, тексерулерді тағайындау, олардың нәтижелері мен аяқталуы туралы актіні ресімдеу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Салық кодексінде айқындалады.»;
      2) 16-баптың 3-тармағы үшінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) мемлекеттік кіріс органдарында тіркеу есебіне қою;»;
      3) 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жұмыскерлердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайда мемлекеттік еңбек инспекциясының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы талаптардың сақталуы бойынша жоспардан тыс тексерулерін, мемлекеттік кіріс органдары Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес жүзеге асыратын үстеме тексерулердi қоспағанда, тексерудi тағайындау туралы акт құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi уәкiлеттi органда мiндеттi түрде тiркеледi.
      Тексерулердi тағайындау туралы актiнi тiркеу есепке алу сипатында болады және тәуекелдердi басқарудың ведомстволық жүйелерiн қалыптастыру мен жетiлдiру үшiн пайдаланылады.
      Тексерудi тағайындау туралы актiнi тiркеудің болуы осындай тексерудiң заңдылығына дәлел болып табылмайды.
      Жұмыскерлердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайда мемлекеттік еңбек инспекциясының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы талаптардың сақталуы бойынша жоспардан тыс тексерулерін, мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын үстеме тексерулердi тағайындау туралы актiлер жөніндегі жалпы мәлiметтер жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi бөлінісінде тоқсан сайын құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi уәкiлеттi органға берiледi.»;
      4) 20-баптың оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын тексерулерді жүргізудің, ұзартудың және тоқтата тұрудың тәртібі мен мерзімдерінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Салық кодексінде айқындалады.».
      70. «Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» 2011 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 13, 113-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      16-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Хабарламада мұнай өнімдерін өндірушінің, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушінің немесе бөлшек сауда арқылы өткізушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе толық атауы, сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік кіріс органының атауы, хабарламаның күні, хабарламаны жіберу үшін негіздеме, оған шағым жасау тәртібі көрсетіледі.».
      71. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 3, 19-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 11, 63-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 10-бапта:
      2-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) тіркеу есебіне қою орны бойынша мемлекеттік кіріс органынан салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің болуы немесе болмауы туралы анықтама;»;
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер заңды тұлға құжаттарды берген кезде Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарында салық төлеуші ретінде мемлекеттік тіркеуде жоқ екендігі туралы анықтаманың көшірмесі ұсынылады.»;
      2) 11-бапта:
      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы қызметті жүзеге асыру туралы шартты жасасқаннан кейін екі жұмыс күні ішінде бұл туралы мемлекеттік кіріс органдарына хабарлайды.
      6. Мемлекеттік кіріс органдары арнайы экономикалық аймақтың басқару органының қызметті жүзеге асыру туралы шартты жасасқаны туралы хабарламасын алғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын есепке алуды жүзеге асырады.»;
      8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы мемлекеттік кіріс органдарына қызметті жүзеге асыру туралы шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды.»;
      3) 12-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) дара кәсіпкерді және заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының аумағындағы тиісті тіркеу органы (әділет, мемлекеттік кіріс органы және статистика органы) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеуге тиіс.»;
      4) 14-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы өтінім тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтінім берген адамға, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақ әрекет ету аймағында орналасқан мемлекеттік кіріс органына осы адамға арнайы экономикалық аймақтың аумағында қосалқы қызметті жүзеге асыруға рұқсат берілгені туралы хабарлайды.»;
      5) 26-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақ аумағында кедендік бақылауды Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.».
      72. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      1) 9-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары, экономикалық тергеу қызметі және авариялық-құтқару қызметтері жатады.»;
      2) 15-баптың 1-тармағының 4) және 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі органдар – Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мемлекеттік қызметтер көрсету салаларындағы біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын орган;»;
      «14) қаржы саласындағы уәкілетті орган – қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қолданатын, салық, кеден және бюджет заңнамасының сақталуын, мемлекеттік мүліктің ұтымды пайдаланылуын және сақталуын, экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ведомствоаралық үйлестіруді қамтамасыз ететін, сондай-ақ экономикалық және қаржылық қызмет саласында адамның және азаматтың құқықтарына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтардың алдын алуды, оларды анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;».
      73. «Магистральдық құбыр туралы» 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 11, 79-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      7-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өнімді магистральдық құбырмен өткізуді кедендік реттеуді жүзеге асырады.».
      74. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 9-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат):
      1) 17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Ерекше жағдайларда техникалық, мәжбүрлі түрде қонуларды және гуманитарлық рейстерді, сондай-ақ мемлекеттік міндеттерді орындауға байланысты халықаралық ұшуларды орындау кезінде әуе кемелерінің қонуы мен ұшып шығуы халықаралық болып табылмайтын әуежайлардан немесе әуеайлақтардан жүргізіледі. Көрсетілген ұшулар Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарымен және өзге де мемлекеттік органдармен келісім бойынша азаматтық және мемлекеттік авиация салаларындағы уәкілетті органдар берген уақытша рұқсат болған кезде орындалады.»;
      2) 19-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Мемлекеттік шекара арқылы көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды өткізу мемлекеттік кіріс органдарының және өзге де бақылаушы органдардың көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасына әкелу немесе Қазақстан Республикасынан әкету құқығына рұқсат беру белгілері болған кезде жүзеге асырылады.»;
      3) 32-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды ресімдеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі әскери қызметшілерінің, мемлекеттік кіріс органдары және өзге де органдар, көлік ұйымдары қызметкерлерінің өткізу пункттеріне кіруі:»;
      4) 33-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі өткізу пунктінде қызметін өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік кіріс органдарымен және өзге де органдармен, сондай-ақ көлік ұйымдарымен келісу бойынша:»;
      5) 34-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды жете тексеруді белгіленген және арнайы жабдықталған орындарда (тәуліктің кез келген уақытында, қажет болған жағдайда көлік ұйымы белгілеген көлік құралының кету уақытына қарамастан, оның ішінде қайтадан жете тексеруді) Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарымен бірлесіп, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі жүргізеді.»;
      «3. Арнайы рұқсаттамалар ресiмделген, пломба салынған (мөрленген) вагондар, контейнерлер, автомобильдер, трюмдер және көлік құралдарының өзге де үй-жайлары, сондай-ақ жүктер мен тауарлар, егер орамасының, мөрлерінің, пломбаларының бүтіндігі бұзылған болса, сондай-ақ оларда бөгде адамдарды жасыру белгілері болған жағдайларда, жете тексеру үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарымен бірлесіп Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің талап етуі бойынша ашылады.»;
      6) 35-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Белгіленген үлгідегі рұқсаттамалары бар, бірақ қызметті ұйымдастырумен және бақылаумен айналыспайтын, сондай-ақ адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды ресімдеу және оларға қызмет көрсету бойынша ауысымда жүрмеген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің әскери қызметшілеріне, мемлекеттік кіріс органдарының және өзге де органдардың, көлік ұйымдарының қызметкерлеріне өткізу пунктінің аумағында болуға тыйым салынады.»;
      7) 36-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) өткізу пунктінде болған кезде пломба салынған (мөрленген) вагондарды, контейнерлерді, автомобильдерді, трюмдерді және көлік құралдарының өзге де үй-жайларын, сондай-ақ жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің талабы бойынша жете тексеру үшін ашуға міндетті. Мемлекеттік кіріс органдарының бөлімшелері бар өткізу пункттерінде ашу олардың өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі;»;
      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Өткізу пунктінде қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік кіріс органдарының және өзге де органдардың, көлік ұйымдарының басшылары Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін:»;
      8) 56-баптың 42) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «42) Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарымен және көлiк саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруды, Қазақстан Республикасы көлiк кешенiнiң қызметiн үйлестiру мен реттеудi жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келiсiм бойынша өткiзу пункттерiнде адамдарды, көлiк құралдарын, жүктердi және тауарларды Мемлекеттiк шекара арқылы өткiзудi ұйымдастырудың үлгiлік схемаларын бекiтедi;»;
      9) 57-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      «57-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс
               органдарының құзыреті»;

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары:»;
      10) 67-баптың 1-тармағының 33) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «33) мемлекеттік кіріс органдары жоқ өткізу пункттерінде радиациялық бақылаудың техникалық құралдарын пайдалана отырып, автоматты немесе қолмен тексеру режимінде радиациялық бақылауды жүзеге асыруға;».
      75. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 10-11, 55-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 1-құжат; № 6, 28-құжат; № 8, 49-құжат; № 11, 61-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 4-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген және біліктілік сыныптары белгіленген қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар адамдарға төленеді.»;
      2) 10-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген және біліктілік сыныптары белгіленген қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар адамдарға төленеді.»;
      3) 24-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) осы Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес есебіне жазылған өсiмпұлды төлеудің толық және уақтылы жүзеге асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.»;
      4) 28-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Нақты төлем жасалған және жұмыскер табыс алған жағдайда агент уақтылы ұстап қалмаған (есебіне жазбаған) және (немесе) аудармаған міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомаларын мемлекеттік кіріс органдары өндіріп алады немесе оларды мерзімін өткізіп алған әрбір күнге (Орталыққа төлейтін күнді қоса алғанда) уәкілетті орган белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінде есебіне жазылған өсімпұлмен бірге міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының пайдасына, өздерінің пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленетін жұмыскерлердің пайдасына агенттер аударуға тиіс.»;
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары толық және (немесе) уақтылы аударылмаған жағдайларда, мемлекеттік кіріс органдары мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жинақталып қалған берешек шегiндегi ақшаны агенттердiң банктік шоттарынан өндiрiп алуға құқылы.»;
      3-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Агент хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік кіріс органына өздерінің пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының тізімдерін, сондай-ақ өздерінің пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жұмыскерлердің тізімдерін ұсынуға міндетті.
      Агенттердiң банктік шоттарынан мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу мемлекеттік кіріс органының инкассолық өкiмi негiзiнде жүргiзiледi.»;
      4-тармақтың бірінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мемлекеттік кіріс органдарының өкiмi бойынша банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар агенттердің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар мен салық берешегін аударуға қатысты нұсқауларды орындауға міндетті.»;
      «Агенттің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы мемлекеттік кіріс органы өкімінің күшiн шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарған мемлекеттік кіріс органы банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрудың себептерi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей жояды.»;
      5 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Осы баптың 2-тармағында көзделген хабарламаны тапсырған күннен бастап он бес жұмыс күні өткен соң мемлекеттік кіріс органы орталық атқарушы орган белгiлеген тәртiппен агенттің касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.»;
      «7. Мемлекеттік кіріс органдары жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында агенттiң сәйкестендіру нөмірін, басшысының тегiн, атын, әкесiнiң атын (ол болған кезде) және мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек сомасын көрсете отырып, мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегi туындаған күннен бастап алты айдан астам мерзiмде өтелмеген берешегі бар агенттердiң тiзiмдерiн жариялайды.»;
      5) 64-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «64-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін Орталықтан төленетін
               зейнетақы төлемдерін алу құқығы

      1. Әскери қызметшiлердiң (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлердi қоспағанда), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген, біліктілік сыныптары белгіленген қызметкерлерiнiң, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған мына:
      1) әскери қызметте, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген, бiлiктiлiк сыныптары белгіленген, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, қызметте болудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына толған;
      2) әскери қызметте, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген, бiлiктiлiк сыныптары белгіленген, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, штаттың қысқартылуына байланысты, өз еркі бойынша және денсаулық жағдайына байланысты қызметтен босатылған;
      3) офицерлердің, прапорщиктердің (мичмандардың), арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген, бiлiктiлiк сыныптары белгіленген арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің орта, аға және жоғары басшы құрамындағы адамдарының, сондай-ақ әскери қызметтi келiсiмшарт бойынша өткерiп жүрген, әскери қызметте және арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген немесе біліктілік сыныптары белгіленген, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте болудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына толуына, штаттың қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына байланысты қызметтен босатылған, жиырма бес және одан да көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, олардың кемiнде он екі жылы мен алты айын үзіліссiз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызмет құрайтын адамдардың еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.
      2. Қызметтен шығарылған және 1998 жылғы 1 қаңтарға он және одан да көп жыл еңбек сiңiрген әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің арнаулы атақтар, сыныптық шендер берiлген, біліктілік сыныптары белгіленген қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға, осы баптың 1-тармағына сәйкес еңбек сiңiрген жылдары бойынша зейнетақы алуға құқығы болмаған кезде Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерi осы Заңға сәйкес жалпы негiздерде тағайындалады.
      3. Әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің, бұрынғы Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң қызметкерлерi, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар арасынан зейнеткерлердi әскери (арнаулы) атақ, сыныптық шен, біліктілік сыныбын бере отырып, мемлекеттiк қызметке қабылдау кезiнде зейнетақы төлеу лауазымға тағайындалған күннен бастап тоқтатылады.
      4. Құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған қызметкерлерiнiң осы баптың 1-тармағында көрсетiлген негiздер бойынша 2012 жылғы 1 қаңтардағы әскери (арнаулы) атағы, сыныптық шені бойынша тiркелген осы санаттағы адамдар үшiн әскери және құқық қорғау қызметтерiнде болудың шектi жасына сәйкес келетін жасқа толған кезде еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.»;
      6) 68-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Әскери қызметшілер арасынан, арнаулы атақтар, сыныптық шендер берілген, біліктілік сыныптары белгіленген және Қазақстан Республикасының ішкі істер, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті, прокуратура, Кеден комитеті, Төтенше жағдайлар комитеті органдарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп қолданылатын арнаулы мемлекеттік органдардың және прокуратура органдарының, ішкі істер органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің және Әділет министрлігінің бұрынғы Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті органдарының, қаржы полициясы органдарының және мемлекеттік өртке қарсы қызмет қызметкерлері арасынан зейнеткерлерге бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдері қайта төлене бастаған кезде немесе Орталықтан төленетін зейнетақыны еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы етіп қайта тағайындаған жағдайда зейнетақылар еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақыны төлеу тоқтатылған кезге айқындалған мөлшерде, зейнетақыны төлеу тоқтатыла тұрған кезең үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізілген индекстеу есепке алынып төленеді.»;
      7) 74-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. 28-баптың 4-тармағының қолданысы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын. Тоқтата тұру кезеңінде көрсетілген тармақ мынадай редакцияда қолданылады:
      «4. Мемлекеттік кіріс органдарының өкімі бойынша, егер агент мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек олардың пайдасына өндiрiп алынатын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының тiзiмдерiн ұсынбаса және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек болса, банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар агенттердiң банктік шоттарындағы барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға және мiндеттi зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар мен салық берешегiн аударуға қатысты нұсқауларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен орындауға мiндеттi.
      Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы мемлекеттік кіріс органы өкімінің күшiн шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарған салық органы банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрудың себептерi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей жояды.».
      76. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 15, 80-құжат; 2014 ж., № 12, 82-құжат):
      29-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Ұлттық палата міндетті мүшелік жарна бойынша есеп-қисап жүзеге асыру үшін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген тәртіппен мемлекеттік кіріс органы берген мәліметтердің негізінде жыл сайын 1 шілдеге дейінгі мерзімде кәсіпкерлік субъектілеріне есеп шотын ұсынады.».
      77. «Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 4-5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 38-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Салықтарға және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге қатысты мемлекеттік кіріс органы және өзге де уәкілетті мемлекеттік орган, сондай-ақ азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредитор — жеке және заңды тұлғалар борышкерді банкрот деп тану туралы кредитордың өтінішін сотқа беру құқығына ие болады.»;
      2) 50-баптың 1-тармағының 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды есептемегенде, өмiрiне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер олардың алдында жауаптылықта болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, соттардың, аралық соттардың, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ меншiк иелерiнiң (құрылтайшылардың, қатысушылардың) немесе борышкер органдарының оның мүлкiне қатысты бұрын қабылдаған шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады;»;
      «4) кредиторлардың, мемлекеттік кіріс органы мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді есептеуді және (немесе) жинауды жүзеге асыратын өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органның талаптары, оның iшiнде даусыз (акцептісiз) тәртiппен қанағаттандырылуға жататын талаптары бойынша борышкердiң банктік шоттарынан ақша өндiрiп алуға, сондай-ақ борышкердiң мүлкiне өндiрiп алуды қолдануға жол берiлмейдi;»;
      3) 68-баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды есептемегенде, төлеу мерзімі оңалту рәсімі қолданылғаннан кейін басталған, өмiріне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер олардың алдында жауаптылықта болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, соттардың, аралық соттардың, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ борышкер мүлкінің меншік иелерінің (ол уәкілеттік берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) оның мүлкіне қатысты қабылдаған шешімдерін орындау тоқтатыла тұрады;
      4) оңалту рәсімі қолданылған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдері үшін салық есептілігіне сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есебіне жазған салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленеді.»;
      4) 77-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Өткен салықтық кезеңдер және оңалту рәсімі қолданылған салықтық кезең үшін салықтық есептілікке сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулер нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есепке жазған салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелер туындаған кезде, кредиторлар талаптарының тізіліміне, сондай-ақ оңалту жоспарына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.»;
      5) 89-баптың 2-тармағының 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) сот қорытынды есепті бекіткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде банкроттың банктік шоттарын жабуға, салық төлеуші куәлігінің және қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің бланкілерін (олар бар болған кезде) мемлекеттік кіріс органына тапсыруға, банкроттың мөрін жоюға;»;
      6) 100-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Әкімшілік шығыстарға банкроттық рәсімі қолданылған салықтық кезеңнен кейінгі салықтық кезеңдер үшін салықтық есептілікке сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есепке жазған салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер жатады.»;
      7) 112-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдар банкротты заңды тұлғалардың тiркелiмiнен алып тастау туралы бұйрықтарды сотқа және уәкiлеттi органға, сондай-ақ банкроттың орналасқан жерi бойынша мемлекеттік кіріс органына жiбередi.»;
      8) 118-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) сот қорытынды есепті бекіткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде банкроттың банктік шоттарын жабуға және салық төлеуші куәлігінің және қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің бланкілерін (олар болған жағдайда) мемлекеттік кіріс органына тапсыруға міндетті.»;
      9) 123-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Борышкер кредитордың, мемлекеттік кіріс органының және өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органның немесе прокурордың өтінішiне берген пiкiрiнде өзiнiң дәрменсiздiгiн таныған жағдайда, қосымша құжаттарды ұсыну мiндеттi емес.».
      78. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 7, 36-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      96-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) банктен немесе оның филиалынан алынған анықтаманың және салық берешегінің жоқ екендігі туралы мемлекеттік кіріс органы анықтамасының болуымен расталған салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің, сондай-ақ сауда қызметінің субъектісіне қызмет көрсететін банк алдында берешегінің жоқ екендігі көрсетілген төлем қабілеттілігі;».
      79. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 43-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 38-баптың 3-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жолдарды салуға, реконструкциялауға, күрделі жөндеуге, жөндеуге және күтіп-ұстауға, сондай-ақ жол сервисі, жол қызметі, сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін, полиция, санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, кедендік, шекаралық, көліктік бақылау бекеттерін, ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттерін орналастыруға байланысты емес жұмыстарды орындауға;
      2) жолға күтім жасауға, оны салуға, реконструкциялауға, күрделі жөндеуге, жөндеуге және күтіп-ұстауға арналмаған және жол сервисі, жол қызметі, сыртқы (көрнекі) жарнама обьектілеріне, полиция, санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, кедендік, шекаралық, көліктік бақылау бекеттеріне, ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттеріне жатпайтын үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды және басқа да объектілерді орналастыруға;»;
      2) 39-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жол қызметінің, сыртқы (көрнекі) жарнаманың, полиция, санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, кедендік, шекаралық, көліктік бақылау бекеттерінің, ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттерінің нұсқағыштарын қоспағанда, бұру жолағында жол жүрісіне жатпайтын белгілер, нұсқағыштар орнатуға;».
      80. «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 11, 68-құжат):
      1) 7-бапта:
      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету комиссияға, мемлекеттік кіріс органына жария ету субъектілерінің мынадай құжаттарды:»;
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған мүлiк бойынша (ақшадан басқа) – жария ету субъектісінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына;»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Өтінішті комиссия, мемлекеттік кіріс органы өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.»;
      8-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Осы Заңда белгіленген талаптар сақталған жағдайда, комиссия, мемлекеттік кіріс органы осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзімде:»;
      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Комиссия, мемлекеттік кіріс органы мүлiктi жария етуден бас тартуды осы Заңның 2 немесе 3-баптарында көзделген талаптар сақталмаған кезде шешім қабылдау арқылы жүзеге асырады.
      10. Мүлiк (ақшадан басқа) комиссия, мемлекеттік кіріс органы жария ету туралы шешім шығарған күннен бастап жария етілдi деп есептеледі.»;
      2) 9-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған мүлiктi жария ететін жария ету субъектілері мемлекеттік кіріс органына осы Заңның 7-бабының 1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша мынадай құжаттарды:»;
      3) 10-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлерде тұрған осы баптың 1-тармағында көрсетілген мүлікті жария ететін жария ету субъектілері мемлекеттік кіріс органына осы Заңның 7-бабының 1-тармағында және осы баптың 1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша мынадай құжаттарды:»;
      4) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «17-бап. Шағым жасау тәртібі

      Комиссияның, мемлекеттік кіріс органының шешімдеріне, сондай-ақ мүлiктi жария етуді өткізу кезіндегі өзге де әрекеттерге (әрекетсіздікке) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен сотқа шағым жасалуы мүмкін.».
      2-бап. «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» 2002 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 145-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 62-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      3-бап. Осы Заң, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 151617 және 18-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления

Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 248-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.3

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 83, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11 ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84):
      пункт 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
      «1. Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц, органу государственных доходов по месту регистрации.».

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59; № 17-18, ст. 111; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28; № 19, ст. 145; № 20, ст. 158; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 44; № 10, ст. 77; № 14, ст. 93; 2013 г., № 2, ст. 10, 13; № 7, ст. 36; № 13, ст. 62, 64; № 14, ст. 72, 74; № 15, ст. 76, 78; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 11; № 8, ст. 49; № 11, ст. 61; № 15-I, 15-II, ст. 88; № 16, ст. 90):
      1) часть первую статьи 64 изложить в следующей редакции:
      «1. Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие или упрощенное досудебное производство по уголовному делу в пределах своей компетенции: специальный прокурор, следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности, следователь антикоррупционной службы и следователь службы экономических расследований.»;
      2) пункты 4) и 5) части второй статьи 65 изложить в следующей редакции:
      «4) антикоррупционная служба;
      5) служба экономических расследований;»;
      3) часть вторую статьи 123 изложить в следующей редакции:
      «2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам относятся в том числе материалы доследственной проверки (объяснения и другие показания, акты инвентаризаций, ревизий, справки, акты налоговых проверок, заключения органов государственных доходов), а также материалы, содержащие компьютерную информацию, фото– и киносъемки, звуко– и видеозаписи, полученные, истребованные или представленные в порядке, предусмотренном статьей 125 настоящего Кодекса.»;
      4) часть третью статьи 191 изложить в следующей редакции:
      «3. Предварительное следствие по уголовным делам производится следователями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также прокурорами.»;
      5) в статье 192:
      части вторую и третью изложить в следующей редакции:
      «2. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 96 – 103, 107 (частью второй), 112, 113, 114, 116 (частями третьей и четвертой), 117 (частями третьей и четвертой), 120 – 122, 124, 125, 126 (частями второй и третьей), 127, 128 (частями второй, третьей и четвертой), 131, 132 (частями второй и третьей), 132-1 (частями второй, третьей и четвертой), 133, 138, 138-1, 141 (частью второй), 142 (частью второй), 143, 145 (частью третьей), 146 – 153, 155, 174, 175 (частями второй, третьей и четвертой), 178 (частями второй, третьей и четвертой), 179, 180, 181 (частями второй, третьей и четвертой), 183-1, 185 (частями второй, третьей и четвертой), 186 (частью второй), 187 (частями второй и третьей), 224, 227-2 – 227-10, 229, 230 (частью второй), 232, 234, 237, 241, 242, 242-1, 245, 245-1, 246, 246-1, 251 (частями второй и третьей), 252 (частями второй и третьей), 254 (частью второй), 255 (частями первой, третьей и четвертой), 257 (частями второй и третьей), 259 (частями 1-1, второй, 2-1, третьей и четвертой), 260, 261 (частями второй, третьей и четвертой), 263 (частями третьей и четвертой), 264, 267 – 269, 270 (частями второй и третьей), 271 (частями второй и третьей), 273-1, 275 (частью второй), 275-1 (частью второй), 277 – 286, 287 (частями второй и третьей), 288 (частями второй и третьей), 289, 292 (частью второй), 294, 295, 298 (частями третьей и четвертой), 299 (частями второй и третьей), 300 (частями второй и третьей), 301, 302 (частью второй), 303 – 305, 319, 319-1, 320 (частью второй), 321 – 322, 327 (частью третьей), 330-2 (частью второй), 335 – 338-1, 339 (частями второй и третьей), 340, 341, 343, 358 (частью второй), 360 (частями второй и третьей), 361, 362 (частями первой, второй и третьей), 367 (частью четвертой), 368 (частью второй), 369 (частью второй), 370 (частью третьей), 373 (частью второй), 374 (частью второй), 377 (частью второй), 381 (частью второй), 382 (частью первой), 390 (частями второй и третьей), 391 (частями второй и третьей), 392, 393 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также по уголовным делам, возбужденным в порядке, предусмотренном пунктом 2) части второй статьи 177 настоящего Кодекса, предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел.
      3. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 176 (пунктом г) части третьей), 177 (пунктом г) части третьей), 177-1 (пунктом б) части третьей), 192 (пунктом в) части второй), 193 (пунктом а) части третьей), 209 (пунктом а) части третьей), 226-1 (пунктом б) части третьей), 269-1 (пунктом в) части третьей), 307, 308, 310 – 315 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями антикоррупционной службы.»;
      дополнить частью 3-1 следующего содержания:
      «3-1. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 190 (частью второй), 191, 192 (частью первой, пунктами а), б) части второй, частью третьей), 192-1, 194 – 196, 199 – 205-3, 206, 209 (частями второй, пунктом б) части третьей), 213, 214 (частью второй), 215 – 220, 221 (частью второй), 222 (частями второй и третьей), 222-1, 226 (частью второй), 226-1 (частями первой и второй, пунктом а) части третьей), 231, 269-1 (частями первой, второй, пунктами а) и б) части третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями службы экономических расследований.»;
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 309, 316, 345, 346, 347, 348 (частями 1-1, 1-2, второй), 350 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органом внутренних дел или антикоррупционной службой, возбудившими уголовное дело. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 141-1, 344, 363-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или антикоррупционной службой, возбудившими уголовное дело в отношении лица, не являющегося сотрудником этого органа.»;
      части 4-3 и 4-4 изложить в следующей редакции:
      «4-3. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 193 (частями первой, второй, пунктами б) и в) части третьей), 235, 235-1, 235-2, 235-3, 235-4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, национальной безопасности, антикоррупционной службой или службой экономических расследований, возбудившими уголовное дело.
      4-4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 233-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами национальной безопасности или службой экономических расследований, возбудившими уголовное дело.»;
      дополнить частями 4-5, 4-6 и 4-7 следующего содержания:
      «4-5. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 142 (частью третьей), 176 (частью второй, пунктом б) части третьей, частью четвертой), 177 (частью второй, пунктом б) части третьей, частью четвертой), 177-1 (частью второй, пунктами а) и в) части третьей), 182 (частью второй), 183 (частями второй и третьей), 184, 184-1, 207, 228 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или службой экономических расследований, возбудившими уголовное дело. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 176 (частью четвертой) либо 177 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие может производиться антикоррупционной службой, если они непосредственно связаны с производством предварительного следствия по статьям 176 (пункт г) части третьей) либо 177 (пункт г) части третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
      4-6. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 348 (частями первой и третьей), 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 363, 364, 365 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, антикоррупционной службой или службой экономических расследований, возбудившими уголовное дело.
      4-7. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 380, 380-1, 380-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, национальной безопасности или антикоррупционной службой, возбудившими уголовное дело.»;
      6) в статье 285:
      часть третью изложить в следующей редакции:
      «3. Службой экономических расследований дознание производится по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 190 (частью первой), 198, 208, 209 (частью первой), 214 (частью первой), 221 (частью первой), 222 (частью первой), 226 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;
      дополнить частью 3-1 следующего содержания:
      «3-1. Антикоррупционной службой дознание производится по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 307-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;
      части 8-1 и 8-4 изложить в следующей редакции:
      «8-1. Дознание по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 176 (частью первой), 177 (частью первой), 177-1 (частью первой), 182 (частью первой), 183 (частью первой), 250 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится органом внутренних дел или службой экономических расследований, возбудившими уголовное дело.»;
      «8-4. Дознание по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 325 Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится возбудившим уголовное дело органом внутренних дел, антикоррупционной службой, службой экономических расследований или Службой государственной охраны Республики Казахстан, если они совершены в зоне проведения охранных мероприятий и непосредственно направлены против охраняемых лиц, перечень которых установлен законом.»;
      части 8-2 и 9 исключить.

      3. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 2 статьи 938 изложить в следующей редакции:
      «2. В состав утраченного заработка (дохода) включаются все виды оплаты труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые индивидуальным подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера (компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении и другие). За период временной нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных органа государственных доходов.
      Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.».

      4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 28; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 23, ст. 179; 2012 г., № 2, ст. 14; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 93; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 64; № 14, ст. 72, 74; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 6, 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 67; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) части вторую и третью статьи 135 изложить в следующей редакции:
      «2. При неизвестности места пребывания ответчика по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья или смертью кормильца, суд обязан объявить розыск ответчика через органы внутренних дел, антикоррупционную службу или службу экономических расследований. Объявление судом розыска ответчика не является препятствием к рассмотрению дела.
      При установлении места нахождения ответчика в ходе розыскных мероприятий ему вручается судебная повестка о вызове в суд.
      3. Взыскание расходов по розыску ответчика производится по заявлению органа, осуществляющего розыск, путем выдачи судебного приказа.»;
      2) подпункт 7) статьи 140 изложить в следующей редакции:
      «7) если органом, осуществляющим розыск ответчика или должника, заявлено требование о взыскании расходов по розыску ответчика или должника;»

      5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 115, 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 17, ст. 136; № 19, ст. 145; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11, 13, 14, 16; № 3, ст. 21, 22, 25, 26, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35, 36; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84, 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 93, 94; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 10, 11, 13; № 4, ст. 21; № 7, ст. 36; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 54, 56; № 13, ст. 62, 63, 64; № 14, ст. 72, 74, 75; № 15, ст. 77, 78, 79, 81, 82; № 16, ст. 83; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 6, 9; № 2, ст. 10, 11; № 3, ст. 21; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 46, 49; № 11, ст. 61, 65; № 14, ст. 86; № 16, ст. 90; Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в оглавлении:
      заголовки статей 219 и 355 изложить в следующей редакции:
      «Статья 219. Невыполнение законных требований налоговых
                   органов и их должностных лиц»;
      «Статья 355. Невыполнение предписаний или злостное
                   неповиновение законному распоряжению или
                   требованию сотрудника органов прокуратуры,
                   внутренних дел (полиции), национальной
                   безопасности, Службы государственной охраны
                   Республики Казахстан, антикоррупционной службы,
                   службы экономических расследований, военной
                   полиции, таможенного органа, Пограничной службы
                   Комитета национальной безопасности Республики
                   Казахстан, государственной фельдъегерской службы,
                   уполномоченного органа в сфере гражданской
                   защиты, уполномоченного органа в области
                   промышленной безопасности»;
      заголовки статей 555 и 570 исключить;
      заголовок статьи 570-1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 570-1. Антикоррупционная служба»;
      дополнить заголовком статьи 570-2 следующего содержания:
      «Статья 570-2. Органы государственных доходов»;
      2) часть первую статьи 35 изложить в следующей редакции:
      «1. Военнослужащие и находящиеся на воинских сборах военнообязанные несут ответственность за административные правонарушения по дисциплинарным уставам, за исключением случаев, предусмотренных статьями 512-1 – 512-5 настоящего Кодекса. Прокуроры, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудники антикоррупционной службы, специальных государственных органов и службы экономических расследований за административные правонарушения несут ответственность в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы в соответствующих органах.»;
      3) часть первую статьи 216 изложить в следующей редакции:
      «1. Неисполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, должностными лицами банков и других организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, фондовых бирж, совершенное в виде:
      несообщения в налоговые органы об открытии банковских счетов налогоплательщиков – юридических лиц (физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), осуществления платежных поручений налогоплательщиков на перечисление (уплату) с их банковских счетов сумм обязательных платежей налогового характера в республиканский и местные бюджеты без предъявления ими документа, выданного налоговыми органами и подтверждающего факт постановки их на учет;
      неисполнения при достаточности денег клиента на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, в первоочередном порядке платежных поручений налогоплательщиков на перечисление (уплату) в бюджет с их банковского счета сумм налогов, других обязательных платежей, пеней и штрафов;
      неперечисления (незачисления), несвоевременного перечисления (позднее дня совершения операций по списанию денег с банковских счетов или следующего дня внесения наличных денег в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) либо допущения ошибок при заполнении реквизитов платежного документа по вине банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, при переводе в банк или другую организацию, осуществляющую кассовое исполнение бюджетной системы, суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет;
      неисполнения при достаточности денег клиента на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, в первоочередном порядке инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов на взимание с налогоплательщиков в бюджет сумм налогов и других обязательных платежей, пеней и штрафов, не внесенных в установленные сроки;
      отказа в допуске сотрудников налоговых органов к проверке совершенных (совершаемых) операций по банковским счетам, наличия денег на этих счетах у налогоплательщиков – юридических лиц (физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), а также операций и наличия денег на счетах, вкладах конкретных физических лиц или создания иного препятствия в осуществлении этих проверок;
      неисполнения распоряжений налоговых органов по приостановлению всех расходных операций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов по их банковским счетам, невыполнения требований об устранении выявленных нарушений налогового законодательства, непредставления или отказа предъявить налоговым органам и их должностным лицам финансовую отчетность, расчеты и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и других платежей в бюджет, установлением и применением цен и тарифов;
      непредставления по запросам налоговых органов сведений о совершенных за определенный период операциях по банковским счетам, наличии денег на этих счетах у налогоплательщиков;
      непредставления должностными лицами банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, фондовых бирж по запросам налоговых органов сведений о финансовых операциях налогоплательщиков в течение предшествующего года и начисленном вознаграждении (интересе) по форме и в сроки, установленные уполномоченным государственным органом;
      открытия клиенту нового банковского счета при наличии у последнего в данном банке открытого банковского счета, на который налоговыми органами выставлены инкассовые распоряжения или распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика;
      открытия банковского счета бездействующему налогоплательщику, –
      влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;
      4) абзац восьмой части первой статьи 217 изложить в следующей редакции:
      «открытия своему клиенту нового банковского счета при наличии у последнего в данном банке открытого банковского счета, на который налоговыми органами выставлены инкассовые распоряжения или распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика;»;
      5) в статье 219:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 219. Невыполнение законных требований налоговых
                   органов и их должностных лиц»;
      части первую и третью изложить в следующей редакции:
      «1. Невыполнение налогоплательщиком законных требований налоговых органов и их должностных лиц –
      влечет штраф на физических лиц в размере восьми, на должностных лиц – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»;
      «3. Незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку, на территорию или в помещение, используемые налогоплательщиком (кроме жилых помещений) для предпринимательской деятельности, –
      влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц в размере сорока пяти месячных расчетных показателей.»;
      6) статью 355 изложить в следующей редакции:
      «Статья 355. Невыполнение предписаний или злостное
                   неповиновение законному распоряжению или
                   требованию сотрудника органов прокуратуры,
                   внутренних дел (полиции), национальной
                   безопасности, Службы государственной охраны
                   Республики Казахстан, антикоррупционной службы,
                   службы экономических расследований, военной
                   полиции, таможенного органа, Пограничной службы
                   Комитета национальной безопасности Республики
                   Казахстан, государственной фельдъегерской службы,
                   уполномоченного органа в сфере гражданской
                   защиты, уполномоченного органа в области
                   промышленной безопасности
      1. Невыполнение предписаний и (или) других законных требований сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел (полиции), национальной безопасности, Службы государственной охраны Республики Казахстан, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, военной полиции, таможенного органа, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, государственной фельдъегерской службы, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в области промышленной безопасности при исполнении им служебных обязанностей –
      влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере до пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, – в размере от ста до двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей.
      2. Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию, а равно оскорбление либо угроза совершения насильственных действий в отношении сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел (полиции), национальной безопасности, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, военной полиции, Службы государственной охраны Республики Казахстан, таможенного органа, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, государственной фельдъегерской службы, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в области промышленной безопасности при исполнении им служебных обязанностей –
      влекут штраф в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток.»;
      7) часть вторую статьи 358 изложить в следующей редакции:
      «2. Непредставление, несвоевременное, недостоверное или неполное представление местными исполнительными органами и иными уполномоченными государственными органами сведений, определенных налоговым законодательством Республики Казахстан для представления налоговым органам, –
      влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;
      8) часть первую статьи 541 изложить в следующей редакции:
      «1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним административных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 79-1, 79-3, 79-4, 79-5, 79-6, 80 – 84-1, 85 (частями четвертой и пятой), 85-1 (частью второй), 85-2 (частью второй), 85-3, 86, 86-1, 86-2, 87 (частями 2-1 и 2-2), 87 (частями пятой и шестой), 87-2, 87-3, 87-4, 87-5, 95 – 110-1, 122, 124 (частью первой), 127, 129, 130, 135-1, 136 – 136-3, 140 (частью второй), 141-1, 143, 143-1, 143-2, 144-1, 145, 146-1, 147, 147-1 (частью второй), 147-6 (частью 2-1), 147-10 (частями второй, четвертой, пятой, шестой, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой), 147-11 (частями седьмой и девятой), 147-12, 147-13, 151, 151-1, 153, 154, 154-1, 155, 155-2, 156, 157, 157-1, 158, 158-3, 158-4, 158-5, 159, 161 (частями первой, четвертой и пятой), 162, 163 (частями третьей, четвертой, шестой, седьмой и тринадцатой), 163-2, 163-3, 163-4, 163-6, 167-1 (частями второй и третьей), 168-1, 168-3, 168-5, 168-8, 175 (частью второй) (в части правонарушений, совершенных частными нотариусами, частными судебными исполнителями, аудиторами и аудиторскими организациями), 176 (частью третьей), 177-3, 177-4, 177-5, 179 (частями первой и второй), 179-1, 183, 184, 184-1, 185, 187, 188 (частью второй), 190, 192, 200, 202, 203, 206-2, 208-1, 209, 213 (частями четвертой – шестой), 214, 219-6, 219-8 (частями второй и третьей), 222 – 226, 228 – 229, 230-1, 230-2, 231 (частью второй), 232, 233, 234-1, 235 (частью второй), 235-1 (частью четвертой), 237, 237-1, 240-2, 246 (частью второй), 275-1, 278 (частью первой), 283 (частями первой и третьей), 298 (частями второй и третьей), 298-1 (частью второй), 302 (частью третьей), 303 (частью второй), 304 (частью второй), 305 (частью второй), 306 (частью второй), 306-1 (частью третьей), 306-2, 306-3 (частями второй и третьей), 308, 309-1 (частями седьмой и восьмой), 309-2 (частью четвертой), 309-4 (частями восьмой, девятой), 309-5, 310-1 (частями 1-1 и второй), 311-1 (частью седьмой), 314, 315, 316, 317 (частями второй и третьей), 317-1, 317-2, 317-4 (частями второй и третьей), 318, 319, 319-1, 320 (частями первой и 1-1), 321, 322 (частями третьей, четвертой и пятой), 323 (частью второй), 324 (частями второй и третьей), 324-1, 324-2, 326, 327 (частью первой), 328, 328-2 (частью второй), 330, 330-1 (частью второй), 332 (частями первой, второй и четвертой), 335, 336 (частями третьей и четвертой), 336-1 (частью третьей), 336-2 (частью третьей), 338 (частью первой), 338-1, 339, 340, 341-1, 342 – 344, 346 – 357, 357-1, 357-2 (частью второй), 357-3, 357-4, 357-5, 357-6, 357-7 (частью второй), 362, 362-1, 363, 365, 366, 367, 368, 368-1, 369 (частью второй), 370 (частью второй), 371 (частью второй), 372 – 376, 380 (частью второй), 380-2, 381-1, 386 (частью третьей), 388, 388-1, 389-1, 390 (частью второй), 391 (частью второй), 391-1 (частями второй и третьей), 393, 394 (частями второй, третьей и четвертой), 394-1, 396 (частью четвертой), 400-1, 400-2, 405 (частью первой), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 425-1, 426 – 430, 433, 442, 443 (частью пятой), 445, 453 (частью второй), 454 (частями первой – третьей), 461 (частью 3-1), 463-3 (частью третьей), 464-1 (частями первой и второй), 464-2 (частью второй), 464-3 (частями второй – четвертой), 465 (частью второй), 466 (частью второй), 467, 468 (частями первой и второй), 468-1, 468-2, 469 (частями второй и третьей), 471 (частями первой, второй, четвертой – одиннадцатой), 473 (частью третьей), 474-1, 474-2, 477 (частью третьей), 484, 492 (частью второй), 494 (частью второй), 494-1 (частями третьей и пятой), 496 (частью второй), 501, 512-1 – 512-5, 513 – 518, 520 – 524, 528 – 537-1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.»;
      9) статьи 555 и 570 исключить;
      10) статью 570-1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 570-1. Антикоррупционная служба
      1. Антикоррупционная служба рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 358-1359360 и 361 настоящего Кодекса.
      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель антикоррупционной службы и его заместители, руководители антикоррупционной службы по областям, городам республиканского значения, столицы Республики Казахстан, межрегиональных, районных, городских, районных в городах и специальных подразделений антикоррупционной службы и их заместители.»;
      11) дополнить статьей 570-2 следующего содержания:
      «Статья 570-2. Органы государственных доходов
      1. Органы государственных доходов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 88 (частями третьей, четвертой и пятой), 88-1 (частями второй, 2-1 и третьей), 140 (частью первой), 141, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 161-1, 161-2, 163 (частями первой, второй, пятой и двенадцатой), 164, 166, 169-1, 176 (частью первой), 205, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 207, 208, 210, 211, 213 (частями первой, второй и третьей), 215, 216, 217, 218, 218-1, 219, 357-2 (частью первой), 358, 358-1, 360, 400, 401, 402, 403, 404, 405 (частями второй и третьей), 406, 407, 409-1, 411, 412, 425, 431, 434, 434-1, 435, 438, 438-1 настоящего Кодекса.
      2. Органы государственных доходов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 175 (частью второй), 220, 240 (частью первой), 247, 294 (частью первой), 323 (частью первой), 447 (частями второй и третьей), 447-1 (частью первой), 447-2, 447-3, 460 (по административным правонарушениям на автомобильном транспорте), 461 (частями первой, второй, четвертой, пятой, шестой, 6-1 и восьмой), 463 (частями второй, третьей и 3-1), 467-1, 470 (частью третьей), 477 (частью четвертой) настоящего Кодекса, когда перечисленные в настоящем пункте административные правонарушения совершены в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.
      3. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель органа государственных доходов и его заместители.»;
      12) абзац второй примечания статьи 584 изложить в следующей редакции:
      «Надлежащим извещением (уведомлением) в настоящем Кодексе также признается извещение (уведомление), направленное налоговым органом электронным способом лицам, зарегистрированным в качестве электронных налогоплательщиков, в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.»;
      13) в части первой статьи 619:
      подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:
      «5-1) правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, торговли и финансов, налогообложения, таможенного дела – сотрудниками службы экономических расследований;»;
      дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:
      «5-3) правонарушений, посягающих на установленный порядок управления и институты государственной власти, коррупционных правонарушений – сотрудниками антикоррупционной службы;»;
      14) в статье 620:
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) должностными лицами органов государственных доходов – при совершении правонарушений в сферах предпринимательской деятельности, торговли и финансов, налогообложения, таможенного дела в соответствии с подведомственностью дел об административных правонарушениях;»;
      подпункт 9-1) изложить в следующей редакции:
      «9-1) должностными лицами антикоррупционной службы – при совершении правонарушений, посягающих на установленный порядок управления и институты государственной власти, коррупционных правонарушений в соответствии с подведомственностью дел об административных правонарушениях;»;
      подпункт 11) исключить;
      15) часть 2-1 статьи 634 изложить в следующей редакции:
      «2-1. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта частного предпринимательства является результат проверки, проведенной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
      Действие настоящей части не распространяется на случаи выявления признаков административного правонарушения при осуществлении контроля и надзора в сферах, предусмотренных пунктами 34 статьи 3 и пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», а также в области государственной статистики и при осуществлении иных форм контроля налоговыми органами.»;
      16) в подпункте 1) части первой статьи 636:
      абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:
      «антикоррупционной службы (статьи 143-1, 151, 151-1, 206-2, 275-1, 355, 356, 357-3, 514, 514-3, 515, 516, 516-1, 517, 518, 519, 521, 522, 529, 533, 533-1, 534, 535, 537-1);
      органов государственных доходов (статьи 136-3, 140 (часть вторая), 143, 143-1, 143-2, 144-1, 145, 146-1, 151-1, 154, 154-1, 155, 155-2, 156, 157, 158-4, 159 (части третья и четвертая), 162, 163 (части третья, четвертая, шестая, седьмая и тринадцатая), 179 (части первая и вторая), 179-1, 200, 203, 208-1, 209, 213 (части четвертая, пятая и шестая), 214, 275-1, 306-2, 355, 356, 357-1, 357-2 (часть вторая), 357-5, 374 (части пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая), 400-1, 400-2, 405 (часть первая), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 424, 425-1, 426 – 430, 433, 514, 515, 516, 516-1, 517, 518, 519, 521, 522, 529, а также по административным правонарушениям, совершенным в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, предусмотренным статьями 323 (частью второй), 357-1, 461 (частью 3-1);»;
      абзац тридцать шестой исключить;
      17) часть 1-2 статьи 639 изложить в следующей редакции:
      «1-2. Протокол об административном правонарушении не составляется при совершении административных правонарушений, дела по которым рассматриваются органами государственных доходов, в случае, если лицо (физическое лицо, орган или лицо, осуществляющие функции управления юридическим лицом) признало факт совершения административного правонарушения и согласно с наложением взыскания, а также уплатило штраф в соответствии со статьей 710-1 настоящего Кодекса.»;
      18) абзац второй статьи 701 изложить в следующей редакции:
      «В случае принятия Правительством Республики Казахстан решения о предоставлении отсрочки погашения налоговой задолженности лицу – участнику второго направления Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» орган государственных доходов, вынесший постановление о наложении административного взыскания на такое лицо, принимает решение об отсрочке исполнения своего постановления в отношении налоговой задолженности такого лица в виде штрафа, образованной в период с 1 января 2008 года по дату вынесения решения Правительства Республики Казахстан, на срок, указанный в таком решении.»;
      19) часть пятую статьи 708 изложить в следующей редакции:
      «5. Постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям, рассматриваемым органами государственных доходов, а также иным административным правонарушениям в области налогообложения в отношении индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов исполняется органами государственных доходов в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.»;
      20) абзац второй части первой статьи 709 изложить в следующей редакции:
      «Постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям, рассматриваемым органами государственных доходов, а также иным административным правонарушениям в области налогообложения исполняется органами государственных доходов в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.»;
      21) часть первую статьи 710-1 изложить в следующей редакции:
      «1. Лицо, признавшее факт совершения правонарушения и согласное с уплатой штрафа, на основании полученных уведомления и (или) извещения о явке в орган государственных доходов, направленных (врученных) органом государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уплачивает штраф в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения (вручения) уведомления и (или) извещения.».

      6. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      часть первую пункта 4 статьи 115 изложить в следующей редакции:
      «4. Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования, за исключением объектов дорожной службы, наружной (визуальной) рекламы, постов дорожной полиции, санитарно-эпидемиологического контроля, таможенных органов, пограничного, транспортного контроля, ветеринарных и фитосанитарных контрольных постов.».

      7. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 27; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37, № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 5-1) пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
      «5-1) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников до представления в орган государственных доходов;»;
      2) подпункт 4) пункта 10 статьи 66 изложить в следующей редакции:
      «4) копию свидетельства о постановке на учет в органе государственных доходов или свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;».

      8. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      статью 172 изложить в следующей редакции:
      «Статья 172. Представление сведений о природопользователях,
                   имеющих источники загрязнения окружающей среды
      По требованию органов государственных доходов уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не реже одного раза в год обязан представлять сведения по месту нахождения природопользователей, имеющих источники загрязнения окружающей среды.».

      9. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 45; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 123; 2013 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 15; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 78, 81; № 16, ст. 83; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 11, ст. 67; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 2 статьи 256 изложить в следующей редакции:
      «2. К сотрудникам правоохранительных органов относятся лица, состоящие на службе в органах внутренних дел, антикоррупционной службе, службе экономических расследований, государственной противопожарной службе, органах прокуратуры Республики Казахстан, осуществляющие правоохранительную деятельность в соответствии с законами Республики Казахстан.».

      10. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 1) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
      «1) государственные функции общего характера:
      обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики Казахстан и его семьи;
      функционирование Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Конституционного Совета Республики Казахстан;
      проведение референдумов и выборов, за исключением выборов, финансируемых из областного бюджета;
      государственное планирование на республиканском уровне;
      деятельность органов государственных доходов;
      организация исполнения республиканского бюджета и кассовое обслуживание местных бюджетов, ведение бюджетного учета и составление отчетности по исполнению бюджета;
      управление республиканской собственностью;
      организация проведения реабилитационной процедуры, процедуры банкротства и ликвидации должника без возбуждения процедуры банкротства, а также проведения процедур ликвидации по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Республики Казахстан;
      организация единой системы государственных закупок;
      государственный финансовый контроль и финансовый мониторинг;
      внешнеполитическая деятельность государства;
      проведение фундаментальных научных исследований;
      статистическая деятельность органов государственной статистики;
      организация единой системы государственной службы;
      государственная аттестация научных кадров;
      присуждение государственных премий и награждение государственными наградами в различных отраслях и сферах деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      финансирование деятельности политических партий;»;
      2) пункт 1 статьи 94 изложить в следующей редакции:
      «1. Возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений по кодам классификации поступлений в бюджет единой бюджетной классификации осуществляются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании платежных поручений органов государственных доходов.
      Платежное поручение на возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм неналоговых поступлений в бюджет, за исключением администрируемых органами государственных доходов, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов составляется на основании заключения уполномоченных органов, ответственных за их взимание.
      Уполномоченный орган, ответственный за взимание неналоговых поступлений в бюджет, за исключением администрируемых органами государственных доходов, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, составляет и представляет в органы государственных доходов заключение на возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм.
      Достоверность данных заключений и обоснованность их представления обеспечивают руководители уполномоченных органов.»;
      3) пункты 1 и 2 статьи 98 изложить в следующей редакции:
      «1. Инкассовое распоряжение представляет собой документ, являющийся основанием для принудительного исполнения государственным учреждением, а также субъектом квазигосударственного сектора, для выполнения государственного задания или на увеличение (формирование) уставных капиталов которых предусмотрены средства на соответствующий финансовый год в законе о республиканском бюджете либо решении маслихата о местном бюджете, исполнительного листа или приказа, выданных согласно вступившим в законную силу решениям, определениям, постановлениям, приказам судов, а также связанным с погашением образовавшейся налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам или социальным отчислениям, задолженности, образовавшейся в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Республики Казахстан. Инкассовое распоряжение является документом, подтверждающим обоснованность платежа государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора, для выполнения государственного задания или на увеличение (формирование) уставных капиталов которых предусмотрены средства на соответствующий финансовый год в законе о республиканском бюджете либо решении маслихата о местном бюджете.
      Инкассовое распоряжение составляется на основании исполнительного листа или приказа, выданного по решению (приговору, определению, постановлению) суда, или судебного приказа о взыскании денег и по другим основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан, за исключением инкассовых распоряжений органов государственных доходов Республики Казахстан.
      2. Инкассовое распоряжение предъявляется в территориальное подразделение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета по месту обслуживания государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора, для выполнения государственного задания или на увеличение (формирование) уставных капиталов которых предусмотрены средства на соответствующий финансовый год в законе о республиканском бюджете либо решении маслихата о местном бюджете, на которые выставляется инкассовое распоряжение.
      Инкассовое распоряжение предъявляется с приложением оригинала исполнительного листа или приказа, являющегося основанием для его составления, либо копии этого документа, заверенной постранично оттиском гербовой печати суда, за исключением инкассовых распоряжений органов государственных доходов Республики Казахстан.
      Сумма, указанная в инкассовом распоряжении, должна совпадать с суммой, указанной в исполнительном листе или приказе.
      В инкассовом распоряжении указываются коды государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора, для выполнения государственного задания или на увеличение (формирование) уставных капиталов которых предусмотрены средства на соответствующий финансовый год в законе о республиканском бюджете либо решении маслихата о местном бюджете, по которым требуется исполнение данного распоряжения.».

      11. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37, № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) по всему тексту слова «органы налоговой службы», «органов налоговой службы», «органам налоговой службы», «органа налоговой службы», «органами налоговой службы», «органу налоговой службы», «органом налоговой службы» заменить соответственно словами «налоговые органы», «налоговых органов», «налоговым органам», «налогового органа», «налоговыми органами», «налоговому органу», «налоговым органом»;
      2) в оглавлении:
      заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
      «Глава 3. Налоговые органы. Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами»;
      заголовок статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «Статья 18. Задачи и система налоговых органов»;
      заголовки статей 22 и 688 исключить;
      3) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:
      «28-1) орган государственных доходов – государственный орган, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов, таможенных платежей и других обязательных платежей в бюджет, реализацию таможенного дела в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этого органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;»;
      4) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
      «Глава 3. Налоговые органы. Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами»;
      5) в статье 18:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 18. Задачи и система налоговых органов»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Налоговые органы Республики Казахстан являются органами государственных доходов, в пределах своей компетенции осуществляющими обеспечение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также выполняющими иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – налоговые органы).
      Система налоговых органов состоит из уполномоченного органа и территориальных подразделений уполномоченного органа по областям, городам Астане и Алматы, по районам, городам и районам в городах, а также межрайонных территориальных подразделений. В случае создания специальных экономических зон могут быть образованы территориальные подразделения уполномоченного органа на территориях этих зон.
      Налоговые органы имеют коды, утвержденные уполномоченным органом.»;
      пункт 3 исключить;
      6) статьи 22 и 688 исключить.

      12. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 13, ст. 62; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 11, ст. 65; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
      «1. Военно-врачебная экспертиза проводится для установления годности по состоянию здоровья к воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан или к службе в специальных государственных органах, органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, антикоррупционной службе, органах прокуратуры, службе экономических расследований органов государственных доходов (далее – воинская служба или служба в специальных государственных органах, правоохранительных органах), а также определения причинной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) (далее – увечья) и смерти у граждан в связи с прохождением (исполнением обязанностей) ими воинской службы или службы в специальных государственных и правоохранительных органах и воинских сборов.»;
      2) пункт 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:
      «2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится в порядке, установленном уполномоченным органом, органами и организациями санитарно-эпидемиологической службы в пределах компетенции, по постановлениям или предписаниям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы, органов государственных доходов и заявлениям физических и юридических лиц.»;
      3) пункт 1 статьи 80-3 изложить в следующей редакции:
      «1. При перемещении через таможенную границу Таможенного союза, совпадающую с Государственной границей Республики Казахстан, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в органы государственных доходов Республики Казахстан должны быть представлены сведения, подтвержденные уполномоченным органом, о государственной регистрации каждого из ввозимых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с указанием даты и номера государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 80, статьей 80-2  настоящего Кодекса.»;
      4) часть вторую пункта 2 статьи 149 изложить в следующей редакции:
      «В автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан санитарно-карантинный надзор проводится органами государственных доходов Республики Казахстан.».

      13. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; № 16, ст. 83; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в оглавлении:
      заголовок статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Правоохранительная деятельность в сфере
                  таможенного дела»;
      заголовки статьи 19 и раздела 8 исключить;
      2) в пункте 1 статьи 4:
      подпункт 33) исключить;
      дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:
      «34-1) орган государственных доходов – государственный орган, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов, таможенных платежей и других обязательных платежей в бюджет, реализацию таможенного дела в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этого органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;»;
      3) в статье 6:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Таможенные органы Республики Казахстан являются органами государственных доходов, в пределах своей компетенции осуществляющими реализацию таможенного дела в Республике Казахстан, а также выполняющими иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – таможенные органы).»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Должностные лица таможен, таможенных постов и контрольно-пропускных пунктов на таможенной границе Таможенного союза обеспечиваются форменной одеждой (без погон).
      Образцы форменной одежды (без погон) устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
      Перечень должностных лиц таможенных органов, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), натуральные нормы обеспечения ею и знаки различия, а также порядок ее ношения утверждаются уполномоченным органом в сфере таможенного дела.»;
      4) статью 15 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Правоохранительная деятельность в сфере
                  таможенного дела
      1. Расследование уголовных преступлений в сфере таможенного дела осуществляется службой экономических расследований органов государственных доходов.
      2. Таможенные органы ведут производство по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;
      5) статью 19 и раздел 8 исключить.

      14. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 22, ст. 174; 2012 г., № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 9; № 6, ст. 28; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      статью 267 изложить в следующей редакции:
      «Статья 267. Перечень государственных органов, извещаемых о
                   перемене имени, отчества, фамилии гражданина
      В случае перемены имени, отчества, фамилии гражданина извещения об этом в недельный срок направляются в органы внутренних дел, Комитет национальной безопасности, органы прокуратуры, местные органы военного управления, антикоррупционную службу, орган государственного дохода по месту постоянного жительства гражданина, а также регистрирующий орган по месту государственной регистрации рождения.».

      15. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83):
      1) пункт 23) статьи 3 изложить в следующей редакции:
      «23) преступное сообщество – объединение двух или более преступных организаций, вступивших в сговор для совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создания условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих преступных организаций;»;
      2) пункты 7) и 15) части второй статьи 99 изложить в следующей редакции:
      «7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;»;
      «15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –»;
      3) статью 247 дополнить примечанием следующего содержания:
      «Примечание. Не является уголовным правонарушением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение лицом, указанным в части первой настоящей статьи, материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей, если стоимость подарка не превышала пяти месячных расчетных показателей.»;
      4) статью 437 изложить в следующей редакции:
      «Статья 437. Неповиновение или иное неисполнение приказа
      1. Неповиновение, то есть отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившие существенный вред интересам службы, –
      наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до шестидесяти суток.
      2. Те же деяния, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, а равно повлекшие тяжкие последствия, –
      наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, в боевой обстановке или условиях чрезвычайного положения, –
      наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, а при отягчающих обстоятельствах – от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
      4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в военное время, –
      наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
      5. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия, –
      наказывается штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до девяноста суток.
      6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в военное время, в боевой обстановке или условиях чрезвычайного положения, –
      наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.»;
      5) статью 441 изложить в следующей редакции:
      «Статья 441. Самовольное оставление части или места службы
      1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу, совершенные в мирное время, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одного месяца, –
      наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
      2. Самовольное оставление части или места службы, совершенное с оружием, вверенным по службе, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одних суток, –
      наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
      3. Самовольное оставление части или места службы, совершенное в боевой обстановке или условиях чрезвычайного положения, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одних суток, –
      наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
      4. Самовольное оставление части или места службы в военное время независимо от продолжительности –
      наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
      Примечание. Военнослужащий, совершивший деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если это деяние явилось следствием стечения тяжелых и иных обстоятельств.».

      16. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в оглавлении слова «Статья 507. Производство после отмены судебных решений» заменить словами «Статья 507. Пересмотр постановления суда и производство после отмены судебных решений»;
      2) внесено изменение в пункт 31) статьи 7 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      3) пункт 53) статьи 7 исключить;
      4) внесено изменение в часть вторую статьи 16 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      5) абзац второй части четвертой статьи 35 изложить в следующей редакции:
      «Для принятия решения о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в пунктах 3), 4), 9), 10) и 11) части первой настоящей статьи, согласия потерпевшего или его представителя не требуется.»;
      6) в статье 36:
      в части первой слова «частью первой статьи 69,» исключить;
      дополнить частью шестой следующего содержания:
      «6. В случае, если до удаления суда в совещательную комнату на депозит суда внесен залог, предусмотренный статьей 69 Уголовного кодекса Республики Казахстан, суд вправе постановить обвинительный приговор с освобождением лица от уголовной ответственности с установлением поручительства.
      В случае принятия судом другого итогового решения по делу предмет залога немедленно возвращается лицу, внесшему залог. При возвращении предмета залога сумма, затраченная на обеспечение его сохранности, с залогодателя не взыскивается. Порядок принятия, хранения, возврата и обращения залога в доход государства определяется Правительством Республики Казахстан.
      Освобождение лица от уголовной ответственности с установлением поручительства не допускается, если обвиняемый или потерпевший против этого возражает.»;
      7) в статье 40:
      части третью, четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
      «3. При получении копий документов, указанных в части первой статьи 39 настоящего Кодекса, с извещением о порядке возмещения вреда лица, указанные в частях второй и третьей статьи 38 настоящего Кодекса, вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, вынесший постановление о прекращении уголовного дела, либо в суд по месту жительства лица, либо в суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении досудебного расследования либо отмене или изменении иных незаконных решений. Если уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, требование о возмещении вреда направляется в суд, постановивший приговор. Требование о возмещении вреда от имени несовершеннолетнего вправе заявить его законный представитель.
      4. Не позднее одного месяца со дня поступления заявления судья определяет размер вреда, запросив в необходимых случаях расчет от финансовых органов и органов социальной защиты, после чего выносит постановление о производстве выплат в возмещение этого вреда с учетом инфляции. Если дело прекращено судом при рассмотрении его в апелляционном, кассационном порядках или порядке надзора, указанные действия производит единолично судья суда, рассмотревшего дело по первой инстанции без проведения судебного разбирательства.
      В постановлении должны быть указаны: основания возмещения имущественного вреда, его расчет и размер в денежном выражении; имущество, подлежащее возврату реабилитированному; орган, обязанный произвести выплату или возврат имущества; сроки для предъявления постановления для производства выплат; порядок и сроки обжалования постановления.
      Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
      5. Вступившее в законную силу постановление суда о производстве выплат о возмещении имущественного вреда исполняется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан.»;
      часть шестую исключить;
      8) часть третью статьи 52 изложить в следующей редакции:
      «3. Рассмотрение дел в кассационной инстанции осуществляется коллегиально в составе не менее трех судей под председательством председателя областного или приравненного к нему суда.
      При нахождении председателя областного или приравненного к нему суда в командировке, отпуске или отсутствии по болезни при рассмотрении дела в кассационной инстанции председательствует судья кассационной коллегии, на которого председателем суда возложено исполнение указанной обязанности.
      При удовлетворении отвода, заявленного председателю областного суда, по его поручению в заседании суда председательствует один из судей кассационной коллегии.»;
      9) абзац третий части второй статьи 56 изложить в следующей редакции:
      «При рассмотрении вопросов, указанных в пунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) части первой, пунктах 2) и 3) части второй статьи 55 настоящего Кодекса, проведение судебного заседания обязательно. В случае, когда проведение судебного заседания обязательно, о времени и месте судебного заседания заблаговременно извещаются сторона защиты и прокурор.»;
      10) часть первую статьи 60 изложить в следующей редакции:
      «1. Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности, следователь антикоррупционной службы и следователь службы экономических расследований, а также прокурор в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.»;
      11) в части второй статьи 61:
      пункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) антикоррупционая служба;»;
      дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) служба экономических расследований;»;
      пункты 4) и 10) исключить;
      12) абзац второй части первой статьи 131 изложить в следующей редакции:
      «В случае если задержанный не владеет казахским и (или) русским языками либо не может в момент задержания в силу алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения либо болезненного психосоматического состояния адекватно воспринимать разъяснение ему прав, то права подозреваемого разъясняются ему соответственно в присутствии переводчика (при необходимости) и (или) защитника до начала допроса в качестве подозреваемого, о чем делается отметка в протоколе допроса.»;
      13) часть первую статьи 145 изложить в следующей редакции:
      «1. Залог состоит во внесении самим подозреваемым, обвиняемым либо другим лицом на депозит суда денег в обеспечение выполнения подозреваемым, обвиняемым обязанностей по явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору или в суд по их вызову. В качестве залога могут быть приняты другие ценности, движимое и недвижимое имущество, на которые налагается арест. Доказывание ценности залога и отсутствие обременений возлагаются на залогодателя. Залог не применяется в отношении лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, а также в случаях, предусмотренных частью девятой статьи 148 настоящего Кодекса.»;
      14) часть четвертую статьи 147 изложить в следующей редакции:
      «4. Согласованное прокурором постановление лица, осуществляющего досудебное расследование, о возбуждении ходатайства о санкционировании содержания под стражей, а также подтверждающие его обоснованность материалы должны быть представлены следственному судье не позднее чем за двенадцать часов до истечения срока задержания, о чем уведомляются заинтересованные лица.»;
      15) в статье 187:
      в части первой слова «437 (частью четвертой)» заменить словами «437 (частью третьей)», слова «441 (частью четвертой)» заменить словами «441 (частью третьей)»;
      части вторую и третью изложить в следующей редакции:
      «2. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (частью второй), 110 (частью второй), 116, 118 (частью третьей), 120, 121, 122, 124, 125, 126 (частями второй и третьей), 127, 128 (частями второй, третьей и четвертой), 129, 132, 133, 134, 135, 141, 143 (частями второй и третьей), 148, 150 (частью второй), 151, 155 (частью второй), 156 (частями третьей и четвертой), 157, 188 (частями второй, третьей и четвертой), 191 (частями второй, третьей и четвертой), 192, 193, 194 (частями второй, третьей и четвертой), 200 (частями второй, третьей и четвертой), 201 (частью второй), 202 (частями второй и третьей), 203, 205 (частью третьей), 206 (частями второй и третьей), 207 (частями второй и третьей), 208 (частями второй и третьей), 209 (частями второй и третьей), 210 (частями второй и третьей), 211 (частями второй и третьей), 212 (частью второй), 213 (частями второй и третьей), 251, 252 (частью второй), 254, 261, 268, 271, 272, 273, 274 (частями второй, третьей и четвертой), 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287 (частями четвертой и пятой), 288 (частями второй и третьей), 291, 293 (частями второй и третьей), 295 (частью третьей), 296 (частью четвертой), 297, 298, 299 (частями второй, третьей и четвертой), 300 (частью второй), 301, 302, 303 (частью второй), 304, 305, 306 (частями второй и третьей), 308 (частями второй и третьей), 309 (частями второй и третьей), 310 (частью второй), 312, 314 (частью второй), 315 (частью второй), 317 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 318, 319 (частью пятой), 320 (частью второй), 322 (частями второй, третьей и четвертой), 323, 324, 325 (частями второй и третьей), 326 (частями второй и третьей), 327, 328 (частями второй и третьей), 329, 330, 331 (частью первой), 332, 333, 334 (частями второй и третьей), 335 (частями третьей и четвертой), 337 (частями четвертой и пятой), 338, 340 (частью четвертой), 341 (частью второй), 343 (частями второй и третьей), 344, 346 (частями четвертой и пятой), 348 (частями третьей и четвертой), 349 (частями третьей и четвертой), 350 (частями второй и третьей), 351 (частями второй и третьей), 352, 353 (частями второй, третьей и четвертой), 354 (частями второй, третьей и четвертой), 355, 356 (частью второй), 358 (частями третьей, четвертой и пятой), 359 (частями третьей и четвертой), 376 (частями второй и третьей), 377, 380, 382 (частью второй), 386 (частью второй), 388, 389 (частями третьей и четвертой), 394 (частями второй и третьей), 399 (частью третьей), 401, 402 (частью второй), 404 (частью первой), 407 (частью третьей), 408, 409, 411, 426 (частью второй), 428 (частями второй и третьей), 429, 437 (частью третьей), 438 (частями второй и третьей), 439 (частями второй и третьей), 440 (частью четвертой), 441 (частью третьей), 442 (частями второй и третьей), 443 (частью второй), 446 (частью второй), 449 (частью третьей), 453 (частью второй), 454 (частью первой), 459 (частью третьей), 462 (частями второй и третьей), 463 (частями третьей и четвертой), 464, 465, 466 (частями четвертой и пятой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел.
      3. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 189 (пунктом 2) части третьей), 190 (пунктом 2) части третьей), 215 (пунктом 3) части второй), 216 (пунктом 4) части второй), 217 (пунктом 3) части третьей), 218 (пунктом 1) части третьей), 234 (пунктом 1) части третьей), 249 (пунктом 2) части третьей), 307 (пунктом 3) части третьей), 361, 362 (пунктом 3) части четвертой), 364 – 370 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями антикоррупционной службы. По уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 189 (частью второй, пунктом 1) части третьей, частью четвертой) либо 190 (частью второй, пунктом 1) части третьей, частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие может производиться антикоррупционной службой, если их расследование непосредственно связано с расследованием уголовных правонарушений, подследственных следователям антикоррупционной службы.»;
      дополнить частью 3-1 следующего содержания:
      «3-1. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 214 (частью второй), 215 (частью первой, пунктами 1), 2) и 4) части второй, частью третьей), 216 (частью первой, пунктами 1), 2), 3) и 5) части второй, частью третьей), 219 – 221, 223 – 224, 226 (частью второй), 228 (частями второй и третьей), 229 (частями второй и третьей), 230 (частями второй и третьей), 231, 234 (частью второй, пунктом 2) части третьей), 235, 236 (частями второй и третьей), 237, 238, 239 (частью второй), 240, 243 (частью первой), 244 (частью второй), 245 (частями второй и третьей), 248 (частями второй и третьей), 249 (частями первой и второй, пунктом 1) части третьей), 253, 307 (частями первой и второй, пунктами 1) и 2) части третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится следователями службы экономических расследований.»;
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «4. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 149 (частями второй и третьей), 362 (частями первой, второй, третьей и пунктами 1) и 2) части четвертой), 371413414 (частями первой, второй и третьей), 415416 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 418 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или антикоррупционной службой, начавшими досудебное расследование. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 146412 и 433 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное расследование проводится органами внутренних дел или антикоррупционной службой, начавшими досудебное расследование в отношении лица, не являющегося сотрудником этого органа.»;
      дополнить частями 4-1, 4-2 и 4-3 следующего содержания:
      «4-1. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 147 (частью третьей), 195 (частями третьей и четвертой), 196 (частями третьей и четвертой), 197 (частями третьей и четвертой), 198 (частями третьей и четвертой), 199 (частями третьей и четвертой), 217 (частью второй, пунктом 1) части третьей), 232, 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.
      По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 189 (частью второй, пунктом 1) части третьей, частью четвертой), 190 (частью второй, пунктами 1) и 3) части третьей, частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное расследование проводится органами внутренних дел, в случае причинения ущерба государству – службой экономических расследований.
      4-2. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 416 (частями первой и шестой), 417419 (частями второй, третьей и четвертой), 420421422423424425432434435 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, антикоррупционной службой или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.
      4-3. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 450451 и 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, национальной безопасности или антикоррупционной службой, начавшими досудебное расследование.»;
      в части пятой слова «437 (частями пятой и седьмой)» заменить словами «437 (частями четвертой и шестой)», слова «441 (частью пятой)» заменить словами «441 (частью четвертой)»;
      части шестую и седьмую изложить в следующей редакции:
      «6. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 218 (частями первой и второй, пунктами 2) и 3) части третьей), 262263264265266 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, национальной безопасности, антикоррупционной службой или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.
      7. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 258 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами национальной безопасности или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.»;
      16) в статье 191:
      части вторую и третью изложить в следующей редакции:
      «2. Органами внутренних дел дознание производится по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 107 (частью первой), 112113114 (частями третьей и четвертой), 117 (частью второй), 118 (частью второй), 119 (частями второй, третьей и четвертой), 126 (частью первой), 128 (частью первой), 136137 (частью второй), 139142143 (частью первой), 153158 (частью второй), 188 (частью первой), 191 (частью первой), 194 (частью первой), 200 (частью первой), 201 (частью первой), 202 (частью первой), 204 (частью второй), 207 (частью первой), 209 (частью первой), 210 (частью первой), 212 (частью первой), 247 (частью третьей), 252 (частью первой), 274 (частью первой), 287 (частями второй и третьей), 288 (частью первой), 290 (частью первой), 292293 (частью первой), 295 (частями первой и второй), 299 (частью первой), 300 (частью первой), 308 (частью первой), 309 (частью первой), 310 (частью первой), 311313314 (частью первой), 315 (частью первой), 319 (частями первой, второй, третьей и четвертой), 321 (частью второй), 322 (частью пятой), 337 (частью третьей), 339341 (частью первой), 342 (частью второй), 345 (частями второй, третьей и четвертой), 346 (частями второй и третьей), 347348 (частью второй), 349 (частью второй), 350 (частью первой), 357 (частью первой), 358 (частью второй), 359 (частью второй), 372379 (частью второй), 386 (частью первой), 387390 (частями второй и третьей), 394 (частью первой), 398 (частью третьей), 399 (частями первой и второй), 402 (частью первой), 407 (частью первой), 426 (частью первой), 427428 (частью первой), 430431 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 188 (частью первой), 252 (частью первой),  290 (частью первой), 345 (частями второй, третьей и четвертой), 348 (частью второй), 350 (частью первой), 398 (частью третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан может производить дознание, если они совершены в зоне проведения охранных мероприятий и непосредственно направлены против охраняемых лиц, перечень которых установлен законом.
      3. Службой экономических расследований дознание производится по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 214 (частью первой), 233245 (частью первой), 248 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;
      в части четвертой слова «статьями 437 (частью третьей)» заменить словами «437 (частью второй)», слова «441 (частями второй и третьей)» заменить словами «441 (частями первой и второй)»;
      часть седьмую исключить;
      часть восьмую изложить в следующей редакции:
      «8. Дознание по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 189 (частью первой), 190 (частью первой), 217 (частью первой), 286 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводится органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.»;
      часть девятую исключить;
      часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
      «11. Дознание по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 385 (частями первой и второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится начавшими досудебное расследование органами внутренних дел, антикоррупционной службой, службой экономических расследований или Службой государственной охраны Республики Казахстан, если они совершены в зоне проведения охранных мероприятий и непосредственно направлены против охраняемых лиц, перечень которых установлен законом.»;
      часть двенадцатую исключить;
      части шестнадцатую, семнадцатую и девятнадцатую изложить в следующей редакции:
      «16. Органами внутренних дел досудебное расследование в протокольной форме производится по уголовным проступкам, предусмотренным статьями 111115117 (частью первой), 118 (частью первой), 119 (частью первой), 137 (частью первой), 138140144145152 (частью первой, если оно связано с неисполнением решения суда о восстановлении на работе), 154155 (частью первой), 156 (частями первой и второй), 158 (частью первой), 159183187204 (частью первой), 205 (частями первой и второй), 206 (частью первой), 208(частью первой), 211 (частью первой), 213 (частью первой), 247 (частями первой и второй), 276 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289294296 (частями первой, второй и третьей), 303 (частью первой), 306 (частью первой), 316317 (частью первой), 320 (частью первой), 322 (частью первой), 325 (частью первой), 326 (частью первой), 328 (частью первой), 331 (частью второй), 334 (частью первой), 335 (частями первой и второй), 336340 (частями первой, второй и третьей), 342 (частью первой), 343 (частью первой), 346 (частью первой), 349 (частью первой), 351 (частью первой), 354 (частью первой), 356 (частью первой), 357 (частью второй), 358 (частью первой), 359 (частью первой), 376 (частью первой), 381383384389 (частями первой и второй), 391393395397398 (частями первой и второй), 400403406407 (частью второй), 410436 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
      17. Службой экономических расследований досудебное расследование в протокольной форме производится по уголовным проступкам, предусмотренным статьями 222225226 (частью первой), 227228 (частью первой), 229 (частью первой), 230 (частью первой), 234 (частью первой), 236 (частью первой), 239 (частью первой), 241242243 (частью второй), 244 (частью первой), 246 Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;
      «19. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренным статьями 195 (частями первой и второй), 196 (частями первой и второй), 197 (частями первой и второй), 198 (частью второй), 199 (частью второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится органами внутренних дел либо службой экономических расследований.»;
      дополнить частями 19-1 и 19-2 следующего содержания:
      «19-1. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренным статьями 363414 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится органами внутренних дел либо антикоррупционной службой.
      19-2. Досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренным статьей 419 (частью первой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, производится органами внутренних дел, антикоррупционной службой или службой экономических расследований.»;
      в части двадцатой слова «статьями 437 (частями первой, второй и шестой)» заменить словами «437 (частями первой и пятой)», слова «441 (частью первой)» исключить;
      часть двадцать вторую исключить;
      часть двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
      «24. По делу об уголовном проступке, предусмотренном статьей 385 (частью третьей) Уголовного кодекса Республики Казахстан, досудебное расследование производится органами внутренних дел, антикоррупционной службой, службой экономических расследований либо Службой государственной охраны Республики Казахстан, если он совершен в зоне проведения охранных мероприятий и непосредственно направлен против охраняемых лиц, перечень которых установлен законом.»;
      17) в статье 193:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «2. Разграничение полномочий прокуроров на стадии досудебного расследования определяется Генеральным прокурором Республики Казахстан.
      К исключительным полномочиям руководителя органа прокуратуры относятся:
      1) заключение процессуального соглашения о сотрудничестве;
      2) отмена незаконных постановлений следователя, дознавателя, органа дознания, а также постановлений и указаний начальников следственного отдела и органа дознания, нижестоящего (подчиненного) прокурора;
      3) изъятие уголовного дела у лица либо органа, осуществляющего досудебное расследование, и передача его другому лицу либо органу для производства досудебного расследования;
      4) внесение представления для получения согласия на лишение неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности лиц, обладающих привилегиями от уголовного преследования;
      5) продление сроков расследования уголовных дел;
      6) рассмотрение жалоб на действия и решения следователя, дознавателя, органа дознания, начальников следственного отдела и органа дознания, а также нижестоящего прокурора;
      7) при нарушениях законности отстранение следователя, дознавателя от производства досудебного расследования по уголовному делу;
      8) утверждение постановления процессуального прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.
      Полномочия руководителя прокуратуры, перечисленные в пунктах 2), 3), 6), 7) и 8) настоящей части, могут осуществляться начальниками департаментов (управлений) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, обеспечивающих надзор за законностью досудебной стадии уголовного процесса.»;
      абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:
      «3. Руководитель прокуратуры вправе по конкретному уголовному делу определить прокурора, осуществляющего надзор в соответствии с настоящей статьей (процессуальный прокурор).»;
      18) абзац первый части шестой статьи 197 изложить в следующей редакции:
      «6. При проведении следственных действий, предусмотренных частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 220статьей 252, частью четвертой статьи 254статьей 255, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2) части третьей статьи 255 настоящего Кодекса, привлечение понятых обязательно.»;
      19) в статье 217:
      абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:
      «3. Допрос следственным судьей потерпевшего и свидетеля производится в присутствии прокурора, подозреваемого (при его наличии), его адвоката, участвующего в качестве защитника, а в случаях необходимости и других участников процесса. Подозреваемый не вызывается на допрос, если присутствие подозреваемого на допросе угрожает безопасности потерпевшего, свидетеля. Обеспечение явки лиц для участия в судебном заседании при депонировании показаний возлагается на лиц, заявивших ходатайство следственному судье. Защитник подозреваемого может для вызова лица ходатайствовать перед следственным судьей о предоставлении помощи в обеспечении явки лица на допрос.»;
      часть пятую изложить в следующей редакции:
      «5. Протокол судебного заседания, в котором зафиксированы депонированные следственным судьей показания допрашиваемого лица, подписывается судьей и секретарем судебного заседания. Присутствующие при депонировании показаний участники процесса вправе получить копию протокола судебного заседания и принести на него свои замечания в течение пяти суток после его подписания. Замечания на протокол рассматриваются следственным судьей в день поступления с вынесением постановления об их принятии или отклонении. После этого протокол судебного заседания, замечания на него, если они были принесены, и постановление судьи об их рассмотрении направляются прокурору для приобщения к материалам уголовного дела.»;
      20) внесено изменение в абзац второй части второй статьи 234 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      21) в части первой статьи 248 слова «аудио– и» исключить;
      22) часть вторую статьи 283 после слов «заверение подписями понятых» дополнить словами «при их участии»;
      23) абзац второй части четвертой статьи 292 изложить в следующей редакции:
      «Санкционирование постановления об объявлении в международный розыск осуществляется в порядке, предусмотренном частью второй статьи 56 настоящего Кодекса.»;
      24) в статье 390:
      часть первую дополнить пунктом 19) следующего содержания:
      «19) об отмене освобождения от уголовной ответственности с установлением поручительства по предыдущему приговору.»;
      часть пятую дополнить пунктом 4) следующего содержания:
      «4) о судьбе предмета залога в случае отмены освобождения от уголовной ответственности с установлением поручительства по предыдущему приговору.»;
      25) пункты 4) и 5) части первой статьи 398 изложить в следующей редакции:
      «4) вид и размер основного и дополнительного наказаний, назначенных подсудимому за каждое уголовное правонарушение, в совершении которого он признан виновным, а также решение об отмене или сохранении условного осуждения по предыдущему приговору, отмене освобождения от уголовной ответственности с установлением поручительства по предыдущему приговору и окончательная мера наказания, подлежащая отбытию на основании статей 58 и 60 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
      Суд при назначении наказания в виде лишения свободы указывает в приговоре вид и режим учреждения, в котором осужденный должен отбывать наказание, а при назначении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, устанавливает обязанность его явки в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу в службу пробации для постановки на учет;
      5) длительность срока пробационного контроля при условном осуждении, к ограничению свободы и возложенные на осужденного обязанности, а также предусмотренные законом последствия их неисполнения, длительность срока поручительства при освобождении от уголовной ответственности с установлением поручительства и последствия совершения в этот период нового уголовного правонарушения;»;
      26) статью 402 дополнить частью шестой следующего содержания:
      «6. Если подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с установлением поручительства, суд разъясняет подсудимому, а также лицу, выступающему поручителем, последствия совершения подсудимым в период поручительства нового уголовного правонарушения.»;
      27) пункт 7) части первой статьи 442 изложить в следующей редакции:
      «7) отменить в соответствии с частью пятой статьи 64 Уголовного кодекса Республики Казахстан условное осуждение по предыдущему приговору либо отменить в соответствии с частью пятой статьи 69 Уголовного кодекса Республики Казахстан освобождение от уголовной ответственности по предыдущему приговору и в связи с этим назначить наказание по правилам статьи 60 Уголовного кодекса Республики Казахстан, если это не было сделано судом первой инстанции;»;
      28) в статье 447:
      в абзаце втором слово «скамьи» заменить словом «коллегии»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «При этом суд не вправе ухудшать положение осужденного в сравнении с предыдущим обвинительным приговором, отмененным в связи с нарушениями председательствующим требований глав 6768 и статьи 658  настоящего Кодекса.»;
      29) в части первой статьи 504 слово «вынесшим» заменить словом «вынесшего»;
      30) в статье 507:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 507. Пересмотр постановления суда и производство после
                   отмены судебных решений»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «3. Расследование и судебное разбирательство по делу после отмены судебных решений по нему ввиду вновь открывшихся обстоятельств производятся в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.
      В случае удовлетворения ходатайства о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта, постановленного с участием присяжных заседателей по вновь открывшимся обстоятельствам с направлением дела на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания, суд при новом рассмотрении дела проводит предварительное слушание дела и в зависимости от волеизъявления подсудимого принимает решение о новом рассмотрении дела с участием присяжных заседателей либо без их участия. Если судебный акт отменен с направлением на новое судебное рассмотрение со стадии проведения главного судебного разбирательства, суд назначает главное судебное разбирательство, проводит формирование новой коллегии присяжных заседателей и рассматривает дело в соответствии с положениями главы 65 настоящего Кодекса.»;
      31) часть первую статьи 615 изложить в следующей редакции:
      «1. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе заявить ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату. Процессуальное соглашение может быть заключено по инициативе прокурора.»;
      32) в статье 660:
      часть третью исключить;
      в части четвертой слова «замечаниях сторон или отсутствии таковых по поводу обращения председательствующего к присяжным заседателям;» исключить;
      33) абзац шестой пункта 5) части второй статьи 662 исключить.

      17. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст. 91; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в оглавлении слова «Статья 100. Оперативно-розыскная деятельность в учреждениях» заменить словами «Статья 100. Оперативно-розыскная деятельность и негласные следственные действия в учреждениях»;
      2) часть третью статьи 35 изложить в следующей редакции:
      «3. Членами общественной наблюдательной комиссии также не могут быть лица, освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9) – 12) части первой статьи 35 и статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение умышленного уголовного правонарушения, уволенные с государственной или воинской службы, из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам, лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.»;
      3) часть вторую статьи 41 изложить в следующей редакции:
      «2. Участниками национального превентивного механизма также не могут быть лица, освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9) – 12) части первой статьи 35 и статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение умышленного уголовного правонарушения, уволенные с государственной или воинской службы, из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам, лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.»;
      4) в части третьей статьи 49 слова «уголовного дела» заменить словами «начале досудебного расследования»;
      5) в статье 100:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 100. Оперативно-розыскная деятельность и негласные
                   следственные действия в учреждениях»;
      в части первой:
      в абзаце первом слово «деятельность,» заменить словами «деятельность и негласные следственные действия,»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) предупреждение, выявление, пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях уголовных правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания;»;
      часть вторую после слова «деятельность» дополнить словами «и негласные следственные действия»;
      6) в части седьмой статьи 165 слова «по реабилитирующим основаниям,» заменить словами «на основании пунктов 1), 2), 5), 6), 7) и 8) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан,».

      18. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.:
      1) оглавление дополнить заголовками статей 652-1, 652-2 и 652-3 следующего содержания:
      «Статья 652-1. Неповиновение или иное неисполнение приказа
      Статья 652-2. Самовольное оставление части или места службы
      Статья 652-3. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»;
      2) часть первую статьи 32 изложить в следующей редакции:
      «1. Военнослужащие и находящиеся на воинских сборах военнообязанные несут ответственность за административные правонарушения, совершенные при исполнении служебных обязанностей, по дисциплинарным уставам, за исключением случаев, предусмотренных статьями 652, 652-1, 652-2, 652-3 и 680 настоящего Кодекса. В указанных исключительных случаях к военнослужащим, проходящим срочную воинскую службу, и курсантам военных и специальных учебных заведений административное взыскание в виде административного штрафа не применяется. Сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов за административные правонарушения, совершенные при исполнении служебных обязанностей, несут ответственность в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы в соответствующих органах.»;
      3) дополнить статьями 652-1, 652-2 и 652-3 следующего содержания:
      «Статья 652-1. Неповиновение или иное неисполнение приказа
      Неповиновение, то есть отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившие существенный вред интересам службы, –
      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей или административный арест до десяти суток.
      Статья 652-2. Самовольное оставление части или места службы
      1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше пяти суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву или по контракту, в мирное время, –
      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей или административный арест до десяти суток.
      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца –
      влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей или административный арест до пятнадцати суток.
      Статья 652-3. Нарушение правил несения службы по охране
                    общественного порядка и обеспечению общественной
                    безопасности
      Нарушение лицом, входящим в состав войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, правил несения службы, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –
      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест до пяти суток.»;
      4) часть первую статьи 684 после цифр «652,» дополнить цифрами «652-1, 652-2, 652-3,»;
      5) в части первой статьи 804:
      подпункт 4) после цифр «652,» дополнить цифрами «652-1, 652-2, 652-3,»;
      подпункт 5) после цифр «652,» дополнить цифрами «652-1, 652-2, 652-3,»;
      подпункт 6) после цифр «652,» дополнить цифрами «652-1, 652-2, 652-3,».

      19. В Закон Республики Казахстан от 15 сентябpя 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст. 199; 1995 г., № 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 147; № 17, ст. 155; 2004 г., № 18, ст. 106; № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 17, ст. 83; № 24, ст. 121; 2010 г., № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 20, ст. 158; 2012 г., № 3, ст. 26; 2013 г., № 1, ст. 2; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      подпункты 5) и 7) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «5) антикоррупционная служба;»;
      «7) служба экономических расследований.».

      20. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 63, 64; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 1; № 8, ст. 52; № 24, ст. 338; 2002 г., № 18, ст. 157; 2003 г., № 4, ст. 25; № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 10, ст. 52; № 15, ст. 95; № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 12, ст. 52; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 129; 2009 г., № 24, ст. 122, 125; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 16:
      часть шестую изложить в следующей редакции:
      «Органы государственных доходов на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров представляют сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по прекращающему деятельность юридическому лицу либо отказывают в представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким юридическим лицом налогового обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом.»;
      часть восьмую изложить в следующей редакции:
      «При выявлении нарушений порядка ликвидации юридического лица, а также в случаях наличия не снятых с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого юридического лица, наличия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям либо отказа органов государственных доходов в представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким юридическим лицом налогового обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом, регистрирующий орган выносит решение об отказе в государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица.»;
      2) в статье 16-1:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Органы государственных доходов на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров представляют сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по прекращающему деятельность филиалу (представительству) иностранного юридического лица либо отказывают в представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким филиалом (представительством) иностранного юридического лица налогового обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом .»;
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «При выявлении нарушений порядка прекращения деятельности филиала (представительства) юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, а также в случаях наличия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям у филиала (представительства) иностранного юридического лица либо отказа органов государственных доходов в представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким филиалом (представительством) иностранного юридического лица налогового обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом, регистрирующий орган выносит решение об отказе в снятии с учетной регистрации филиала (представительства).».

      21. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 5) части второй пункта 1 статьи 48-1 изложить в следующей редакции:
      «5) не допускаются взыскание денег с банковских счетов банка по требованиям кредиторов, органов государственных доходов, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение взыскания на имущество банка;»;
      2) в статье 50:
      абзац первый подпункта д) пункта 6 изложить в следующей редакции:
      «д) налоговым органам в отношении:»;
      в пункте 6-1:
      в части первой слова «органам налоговой службы» заменить словами «налоговым органам»;
      в части второй слова «органа налоговой службы» заменить словами «налоговых органов».

      22. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 206; 1998 г., № 22, ст. 307; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 15-16, ст. 236; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 48; № 12, ст. 86; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 100; 2010 г., № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 11, ст. 102; № 21, ст. 172; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; 2013 г., № 1, ст. 3; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
      «3. Контроль за соблюдением налогового законодательства Республики Казахстан нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляют органы государственных доходов Республики Казахстан.».

      23. В Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 года «О крестьянском или фермерском хозяйстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 26; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 1-2, ст. 6; № 4, ст. 26; № 24, ст. 178; 2006 г., № 1, ст. 5; № 15, ст. 95; 2007 г., № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 18, ст. 143; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 49; 2013 г., № 14, ст. 72):
      пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «2. При регистрации крестьянского или фермерского хозяйства, основанного на совместном предпринимательстве, свидетельство о государственной регистрации выдается на главу крестьянского или фермерского хозяйства. К свидетельству прилагается список членов крестьянского или фермерского хозяйства, заверенный руководителем соответствующего территориального подразделения органа государственных доходов.».

      24. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 11-12, ст. 177; № 24, ст. 445; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2003 г., № 4, ст. 25; № 10, ст. 49, 51; № 15, ст. 138; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 55; 2006 г., № 11, ст. 55; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 13, ст. 116; 2012 г., № 2, ст. 14; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 1, ст. 9; № 11, ст. 61; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      в статье 14:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Инициатор представляет в банк отправителя денег инкассовое распоряжение с приложением оригиналов исполнительных документов либо их копий, подтверждающих обоснованность данного взыскания на основании норм, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, за исключением случаев представления инкассовых распоряжений органов государственных доходов. Требования о необходимости приложения оригиналов документов либо их копий устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.
      Инкассовые распоряжения органов государственных доходов на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам предъявляются в банки с приложением списков вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается задолженность.»;
      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «Исполнение инкассового распоряжения органов государственных доходов о взыскании налоговой задолженности, частных судебных исполнителей и органов юстиции по исполнительным документам при недостаточности денег на банковском счете отправителя денег производится по мере поступления денег на такой счет.».

      25. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., № 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; 2012 г., № 4, ст. 30, 32; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, государственных доходов, военной полиции, антикоррупционной службой, Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.»;
      2) пункты 2 и 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «2. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, налоговых органов либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом решения принимают меры по сохранности имущества, принадлежащего правонарушителю.»;
      «4. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, прокурор, налоговые органы либо другие государственные органы и должностные лица, уполномоченные на это законом, не позднее месяца с момента возникновения обязанностей у лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, по возврату незаконно полученного имущества или оплате государству его стоимости или стоимости незаконно полученных услуг обращаются в суд с иском об обращении незаконно полученного имущества и (или) взыскании стоимости незаконно полученных услуг в доход государства.».

      26. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 435; 2001 г., № 21-22, ст. 286; 2003 г., № 10, ст. 53; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 8, ст. 55; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях обеспечения национальной безопасности в Министерстве обороны Республики Казахстан, Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, уполномоченном органе в сфере внешней разведки, Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан, Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан могут создаваться специальные государственные архивы.».

      27. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 1998 года «О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 446; 1999 г., № 21, ст. 763; 2005 г., № 11, ст. 40; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 2, ст. 26; 2013 г., № 15, ст. 81):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 1. Основные понятия
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) серьезный ущерб – существенное общее ухудшение ситуации в отрасли отечественного производства подобного или непосредственно конкурирующего товара в Республике Казахстан вследствие возросшего объема его поставок на территорию Республики Казахстан, выражающееся, в частности, в сокращении объема производства такого товара, сокращении реализации отечественного товара на внутреннем рынке Казахстана, снижении рентабельности производства такого товара, негативном влиянии на трудоустройство, уровень заработной платы;
      2) угроза серьезного ущерба – явная неизбежность серьезного ущерба;
      3) импортная квота – ограничение импорта товара на территорию Республики Казахстан в отношении его количества и (или) стоимости;
      4) защитные пошлины – пошлины, которые взимаются органами государственных доходов сверх ставки таможенной пошлины в случаях поставок на таможенную территорию Республики Казахстан какого-либо товара в таких количествах и в таких условиях, при которых возможно нанесение серьезного ущерба или угрозы его нанесения отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров;
      5) защитные меры – совокупность средств административно-экономического воздействия, применяемых на основании постановления Правительства Республики Казахстан в виде защитных пошлин и (или) установления квот на поставки товара, который ввозится на территорию Республики Казахстан для свободного обращения на ее внутреннем рынке в таких количествах (абсолютно или относительно отечественного производства) и в таких условиях, когда наносится серьезный ущерб или возникает угроза его нанесения отечественным производителям подобного или непосредственно конкурирующего товара;
      6) конфиденциальная информация – информация, раскрытие которой предоставляет значительные преимущества для конкурентов или имеет значительные неблагоприятные последствия для заинтересованной стороны, предоставившей информацию;
      7) заинтересованные лица (стороны) – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан; отечественный производитель подобного или непосредственно конкурирующего товара, являющегося объектом разбирательства, либо объединение отечественных производителей, большинство участников которого производят такой товар; иностранный экспортер товара и иностранный производитель товара, являющегося объектом разбирательства; отечественный импортер товара или объединение отечественных импортеров, большинство участников которого являются импортерами такого товара; правительство иностранного государства, уполномоченный орган страны происхождения товара или экспорта такого товара либо уполномоченный орган союза иностранных государств, в который входят страны происхождения такого товара или его экспорта; потребитель или объединение потребителей товара; органы исполнительной власти Республики Казахстан; иные лица, права и интересы которых затрагиваются данным разбирательством и которые, по мнению уполномоченного органа, указанного в статье 6  настоящего Закона, способны оказывать содействие в проведении данного разбирательства;
      8) отечественная промышленность (отечественные производители) – совокупность производителей подобных или непосредственно конкурирующих товаров, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, либо производителей, чье коллективное производство подобных или непосредственно конкурирующих товаров составляет большую часть общего производства данных товаров на территории Республики Казахстан;
      9) импорт товара в предшествующий период – средняя величина импорта товара за три предшествующих года, в отношении которых имеется статистическая информация;
      10) временные защитные меры – предварительные защитные меры, применяемые в виде защитных пошлин таможенными органами на основании постановления Правительства Республики Казахстан;
      11) уполномоченный орган – государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий мониторинг торговой и производственной деятельности, проводящий разбирательство по установлению наличия серьезного ущерба или угрозы его нанесения и необходимости введения защитных мер;
      12) подобный или непосредственно конкурирующий товар – товар, который классифицируется одним и тем же кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и полностью идентичен другому товару или сопоставим с ним по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам по другим основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов заменить таким товаром другой товар в процессе потребления;
      13) разбирательство – процедура рассмотрения документов и других доказательств по поводу ввоза на территорию Республики Казахстан какого-либо товара в таких количествах и в таких условиях, которые наносят или угрожают нанести серьезный ущерб отечественным производителям подобного или непосредственно конкурирующего товара.»;
      2) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «3. Временные защитные меры применяются органами государственных доходов на основании постановления Правительства Республики Казахстан об их введении для товара, в отношении которого проводится разбирательство.»;
      3) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
      «1. На основании постановления Правительства Республики Казахстан о введении защитных пошлин органы государственных доходов взимают их со всего ввозимого товара, в отношении которого проводилось разбирательство. Защитные пошлины взимаются независимо от таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в бюджет и подлежат зачислению в бюджет.».

      28. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 448; 2002 г., № 4, ст. 34; 2004 г., № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 19, ст. 150; № 20, ст. 152; 2010 г., № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2013 г., № 12, ст. 57; 2014 г., № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газете «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      подпункт 3) части первой статьи 20 изложить в следующей редакции:
      «3) службой экономических расследований в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с последующей передачей оружия в органы внутренних дел;».

      29. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 4, ст. 102; 2001 г., № 8, ст. 53; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 6, ст. 41; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 24, ст. 122, 128; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 7, ст. 32; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 63; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52):
      подпункт 14) статьи 14 изложить в следующей редакции:
      «14) сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к кадровому составу уголовно-исполнительной системы, оперативных подразделений службы экономических расследований и антикоррупционной службы, а также органов внутренних дел;».

      30. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст. 190; 2001 г., № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 15-16, ст. 63; 2009 г., № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 24, ст. 152; 2011 г., № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; 2013 г., № 13, ст. 62; № 14, ст. 72; 2014 г., № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      1) абзац шестой подпункта 2) пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      «лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, работниками органов юстиции, сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой (финансовой) полиции, таможенных органов, сотрудниками и военнослужащими специальных государственных органов, военнослужащими внутренних войск, военнослужащими военной полиции и дисциплинарных частей Вооруженных Сил Республики Казахстан, антикоррупционной службы, органов государственных доходов;»;
      2) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
      «3. Деньги, ценные бумаги и ценные вещи, которые обнаружены в местах содержания под стражей и владелец которых не установлен, изымаются, о чем составляется протокол, и передаются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке уполномоченному органу, в компетенцию которого входит их реализация.».

      31. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 649; 2002 г., № 4, ст. 32; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 15-16, ст. 71; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; 2013 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      в статье 7:
      подпункт 14) исключить;
      подпункт 15) изложить в следующей редакции:
      «15) служба экономических расследований осуществляет мероприятия по выявлению и пресечению незаконного перемещения через таможенную границу Республики Казахстан оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств совершения террористических преступлений, а также по предупреждению, выявлению, пресечению источников, каналов и способов финансирования терроризма;».

      32. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об антидемпинговых мерах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 654; 2006 г., № 1, ст. 3; № 3, ст. 22; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 15, ст. 81):
      1) пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
      «4. Временные антидемпинговые меры применяются органами государственных доходов Республики Казахстан к импорту демпингового товара, выпущенного или выпускаемого в свободное обращение на ее территорию, после введения в действие решения Правительства Республики Казахстан об их применении в форме временной антидемпинговой пошлины посредством внесения на депозит причитающихся денежных сумм и (или) в виде гарантии банка Республики Казахстан. При этом поставщик сам выбирает форму применения временных антидемпинговых мер. Временные антидемпинговые пошлины взимаются в порядке, определяемом таможенным законодательством Республики Казахстан.»;
      2) пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      «2. На основании решения Правительства Республики Казахстан о введении антидемпинговой пошлины органы государственных доходов взимают ее со всего ввозимого товара, в отношении которого производилось антидемпинговое разбирательство, за исключением товара тех поставщиков, от которых были приняты обязательства по ценам.»;
      3) пункты 2 и 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
      «2. После начала разбирательства по импорту демпингового товара по обращению уполномоченного органа органы государственных доходов проводят учет импорта демпингового товара с тем, чтобы антидемпинговые меры могли быть в дальнейшем применены к данному импорту.
      3. Органы государственных доходов должны ежемесячно сообщать уполномоченному органу сведения об импорте демпингового товара, в отношении которого проводится разбирательство.».

      33. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О субсидиях и компенсационных мерах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 20, ст. 732; 2006 г., № 1, ст. 3; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 75; № 15, ст. 81):
      1) пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
      «4. Временные компенсационные меры применяются органами государственных доходов Республики Казахстан к поставщикам импортного товара, субсидируемого иностранным государством (союзом иностранных государств), выпущенного в свободное обращение на ее территорию по истечении десяти календарных дней после их официального опубликования. Порядок взимания в виде гарантированных денежных депозитов определяется органом государственных доходов.»;
      2) пункт 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      «3. На основании решения Правительства Республики Казахстан о введении компенсационной пошлины органы государственных доходов взимают ее со всего ввозимого товара, в отношении которого проводилось разбирательство, за исключением товара тех поставщиков, от которых были приняты обязательства по ценам.»;
      3) статью 40 изложить в следующей редакции:
      «Статья 40. Учет импорта товара, субсидируемого иностранным
                  государством (союзом иностранных государств),
                  органами государственных доходов
      1. После начала разбирательства по обращению уполномоченного органа органы государственных доходов проводят учет импорта товара, субсидируемого иностранным государством (союзом иностранных государств), с тем, чтобы компенсационные меры могли быть в дальнейшем применены к данному импорту.
      2. Органы государственных доходов должны ежемесячно сообщать уполномоченному органу информацию об объемах импорта товаров, субсидируемых иностранным государством (союзом иностранных государств), в отношении которых проводится разбирательство.».

      34. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 773; 2001 г., № 13-14, ст. 170; 2003 г., № 4, ст. 24; № 18, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 61; 2007 г., № 9, ст. 67; № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2009 г., № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 11, ст. 102; № 20, ст. 158; 2012 г., № 5, ст. 36; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 123; 2013 г., № 8, ст. 50; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «2. При поступлении на государственную службу гражданин обязан представить в налоговые органы декларацию о доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.».

      35. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 241; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 73, 2010 г., № 15, ст. 71; 2014 г., № 8, ст. 44; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      часть вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «Осуществление мер безопасности возлагается на органы национальной безопасности, юстиции, внутренних дел, военного управления, антикоррупционную службу и службу экономических расследований.».

      36. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 12 июля 2014 г.):
      подпункт 4) пункта 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
      «4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов страховой (перестраховочной) организации по требованиям кредиторов, налоговых органов, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращения на имущество страховой (перестраховочной) организации;».

      37. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 17, ст. 136; № 23, ст. 179; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 11, ст. 63, 67):
      пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
      «2. Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченному органу в области государственной статистики и органам государственных доходов, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами некоммерческой организации.
      Некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет средств, предоставляемых безвозмездно иностранными государствами, международными и иностранными организациями, иностранцами и лицами без гражданства, представляет отчет об использовании данных средств органам государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

      38. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 2, ст. 12; № 15-16, ст. 232; 2003 г., № 19-20, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 18, ст. 145; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 89; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 14, ст. 94; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1 ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 4 статьи 12-3 изложить в следующей редакции:
      «4. Экспортер зерна при перемещении зерна через таможенную границу Таможенного союза и (или) Государственную границу Республики Казахстан обязан представить органам государственных доходов Республики Казахстан подтверждение уполномоченного органа об исполнении обязательств по поставке зерна в государственные ресурсы зерна.»;
      2) статью 22 изложить в следующей редакции:
      «Статья 22. Публикация основных показателей деятельности
                  хлебоприемного предприятия
      Хлебоприемные предприятия публикуют в средствах массовой информации годовой баланс и отчет о прибылях и убытках по форме, установленной законодательством Республики Казахстан, в течение одного календарного месяца после наступления срока их сдачи органам государственных доходов.».

      39. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4; № 11, ст. 63, 64; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      «3. Уполномоченные органы обмениваются на безвозмездной основе с уполномоченным органом в области государственной статистики, органами государственных доходов, органами внутренних дел и другими заинтересованными государственными органами на республиканском и региональном уровнях отчетной документацией и сведениями, необходимыми каждой из сторон для выполнения своих функций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

      40. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 4 статьи 25-3 изложить в следующей редакции:
      «4. Годовой план работ ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы должен охватывать объекты контроля, финансируемые из областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, в том числе из бюджетов районов, городов областного значения, входящих в состав соответствующей области, для осуществления внешнего контроля в отчетном году на их административно-территориальной единице, а также органы государственных доходов, обеспечивающие полноту и своевременность поступлений в местный бюджет.»;
      2) подпункт 22-4) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
      «22-4) согласовывает решения органа государственных доходов по месту регистрационного учета налогоплательщика об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов, поступающих в полном объеме в областной, города республиканского значения, столицы бюджет;»;
      3) подпункт 21) пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
      «21) согласовывает решения органа государственных доходов по месту регистрационного учета налогоплательщика об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов, поступающих в полном объеме в районный (города областного значения) бюджет;».

      41. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 246; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2007 г., № 16, ст. 129; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 24, ст. 146; 2011 г., № 5, ст. 43; № 15, ст. 125; 2012 г., № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «2. Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования, за исключением объектов дорожной службы, наружной (визуальной) рекламы, постов дорожной полиции, санитарно-эпидемиологического контроля, таможенного, пограничного, транспортного контроля, ветеринарных и фитосанитарных контрольных постов.».

      42. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 12, ст. 82; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «3. Органы государственных доходов, пограничные, ветеринарные, фитосанитарные и другие органы осуществляют свою деятельность на территории железнодорожной станции в режиме работы железнодорожной станции.»;
      2) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
      «2. Переадресовка груза, находящегося под таможенным контролем, проводится при наличии согласия соответствующего органа государственных доходов.
      В случае, если перевозка груза, находящегося под таможенным контролем, угрожает здоровью и жизни людей, безопасности движения, экологической безопасности, сохранности и качественному состоянию груза, переадресовка осуществляется без согласия органов государственных доходов с обязательным уведомлением их в установленные сроки.»;
      3) пункт 1-1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
      «1-1. Погрузка грузов, грузобагажа в вагоны, контейнеры, а также разгрузка из них на подъездных путях, расположение которых согласовано с органами государственных доходов в целях таможенного досмотра, могут осуществляться участниками перевозочного процесса.
      Расходы участников перевозочного процесса, связанные с погрузкой (разгрузкой), исправлением поврежденной упаковки, вскрытием упаковки, упаковкой или переупаковкой товаров, а также с подачей и уборкой вагонов, контейнеров, выдачей санитарных паспортов, хранением грузов, контейнеров, и другие расходы, возникшие в связи с выполнением данных работ по инициативе или указанию органов государственных доходов либо иных органов государственного контроля и надзора, возмещаются за счет грузоотправителей, грузополучателей в размере, установленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      4) пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
      «1. Грузоотправитель обязан при предъявлении груза к перевозке представить перевозчику железнодорожную транспортную накладную на каждую отправку, а в необходимых случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и иные документы (сертификат, лицензию, ветеринарный сертификат, таможенные декларации).
      В случае оформления таможенной декларации в виде электронного документа орган государственных доходов направляет перевозчику электронное уведомление о выпуске товаров с использованием информационных систем органов государственных доходов.»;
      5) пункты 2 и 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
      «2. В случае вскрытия вагонов, контейнеров для таможенного досмотра их пломбирование новыми запорно-пломбировочными устройствами осуществляется органами государственных доходов видами запорно-пломбировочных устройств, которые разрешены для применения в соответствии с правилами перевозок.
      3. Запорно-пломбировочные устройства, наложенные органами государственных доходов, приравниваются к запорно-пломбировочным устройствам грузоотправителя и перевозчика.»;
      6) пункт 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
      «1. Перевозчик обязан уведомить грузоотправителя или экспедитора о возникновении препятствий к перевозке груза по их вине (задержка органами государственных доходов или иными государственными органами) и невозможности передачи таких грузов иным перевозчикам для дальнейшей перевозки незамедлительно по телеграфу или иным способом согласно заключенному договору.
      Грузоотправитель, а также экспедитор, если такие обязательства возложены на него договором, обязаны принять меры по устранению препятствий к перевозке груза.»;
      7) пункт 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
      «2. По истечении предельных сроков хранения, указанных в пункте 1 настоящей статьи, перевозчик передает багаж и грузобагаж в распоряжение уполномоченных государственных органов (органов государственных доходов и иных государственных органов). С этого момента пассажир, отправитель, получатель вправе обратиться к ним по вопросам возмещения стоимости или получения багажа, грузобагажа.»;
      8) пункт 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
      «2. За нарушение грузоотправителем, грузополучателем, экспедитором требований законодательства Республики Казахстан по оформлению документов на экспорт, импорт, транзит товаров, повлекшее задержку вагонов и контейнеров органами государственных доходов, органами пограничного или других видов контроля, в пользу перевозчика взимается штраф в размере платы за пользование вагонами, контейнерами.».

      43. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) часть вторую статьи 33 изложить в следующей редакции:
      «Владелец морского порта обязан обеспечить доступ к судам, прибывающим в морской порт, для осуществления контрольных и надзорных функций должностных лиц соответствующих государственных органов (транспортных, пограничных, санитарно-карантинных, фитосанитарных, органов государственных доходов и других).»;
      2) подпункт 12) пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
      «12) определение места нахождения на территории морского порта государственных органов (пограничных, санитарно-карантинных, фитосанитарных, ветеринарных, органов государственных доходов и других);»;
      3) подпункт 4) пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
      «4) наличия предписания соответствующих государственных органов (пограничных, санитарно-карантинных, фитосанитарных, органов государственных доходов и других);».

      44. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года «О политических партиях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 16, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; 2007 г., № 9, ст. 67; 2009 г., № 2-3, ст. 6; 2012 г., № 5, ст. 41; № 21-22, ст. 124):
      1) подпункт 2) части первой статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «2) органы государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;»;
      2) подпункт 4) пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «4) представлять органам государственных доходов отчет о своей финансовой деятельности в сроки и объеме, установленные законодательством Республики Казахстан.».

      45. В Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 4; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 2, ст. 11; № 6, ст. 46; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 15, ст. 82; 2014 г., № 11, ст. 64):
      1) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «4. Уведомление о решении, принятом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней органу государственных доходов.»;
      2) подпункт 9) части первой статьи 19 изложить в следующей редакции:
      «9) справки органа государственных доходов по месту регистрации об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.»;
      3) подпункты 1) и 2) пункта 8 статьи 21-1 изложить в следующей редакции:
      «1) в органы государственных доходов и, при необходимости, в иные государственные органы для принятия соответствующих мер;
      2) по инвестиционным контрактам, согласно которым предоставлен государственный натурный грант, в органы государственных доходов, уполномоченные органы по управлению государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также местные исполнительные органы.».

      46. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О почте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 17; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 5, ст. 35; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75; 2014 г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 87; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      подпункт 52) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «52) место международного почтового обмена – производственный объект оператора почты, в котором осуществляется обработка входящих и исходящих международных почтовых отправлений, а также производится органами государственных доходов таможенный контроль указанных отправлений;».

      47. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 9, ст. 41; 2004 г., № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 9-10, ст. 50; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 15; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 1, 4; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 1) пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «1) осуществлять учет социальных отчислений и социальных выплат на базе индивидуального идентификационного номера и один раз в неделю производить сверку поступления социальных отчислений с органами государственных доходов;»;
      2) подпункт 3) пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «3) представлять в органы государственных доходов расчеты по начисленным и перечисленным социальным отчислениям.»;
      3) пункты 1, 2 и 2-1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «1. Своевременно неперечисленные суммы социальных отчислений взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению плательщиком с начисленной пеней на счет Фонда в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в Фонд).
      2. В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления социальных отчислений органы государственных доходов вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах образовавшейся задолженности.
      Взыскание задолженности по социальным отчислениям производится на основе инкассового распоряжения органа государственных доходов с направлением уведомления плательщику в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по социальным отчислениям не превышает сумму в размере одного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете.
      Плательщик обязан представить в орган государственных доходов список участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления, в сроки, установленные Правительством Республики Казахстан.
      В случае отсутствия или недостаточности денег на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.
      В случае отсутствия денег на банковских счетах в национальной валюте плательщика взыскание задолженности по социальным отчислениям производится с банковских счетов в иностранной валюте плательщика на основании инкассовых распоряжений, выставленных органами государственных доходов в национальной валюте.
      2-1. По истечении пяти рабочих дней со дня вручения уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, в случае непредставления плательщиком, имеющим задолженность по социальным отчислениям, списка участников системы обязательного социального страхования орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе плательщика.
      По распоряжению органов государственных доходов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить все расходные операции на банковских счетах плательщиков и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных социальных отчислений, пенсионных взносов и налоговой задолженности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассе отменяются органом государственных доходов, вынесшим такие распоряжения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам и кассе.»;
      4) подпункт 6) пункта 2 статьи 23-1 изложить в следующей редакции:
      «6) для самостоятельно занятых лиц дополнительно:
      копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
      акт сверки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, выданный органами государственных доходов.».

      48. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; 2013 г., № 16, ст. 83; 2014 г., № 8, ст. 44; № 14, ст. 84):
      подпункт 3) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «3) органы государственных доходов Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза.».

      49. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 25; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84):
      1) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «3. Государственный контроль за выполнением владельцами транспортных средств обязанности по заключению договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, установленной настоящим Законом, осуществляется в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, органами государственных доходов.»;
      2) подпункт 5) пункта 1 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:
      «5) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в органе государственных доходов;».

      50. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 87; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 1-1 статьи 19-4 изложить в следующей редакции:
      «1-1. Транспортный контроль за проездом автотранспортных средств в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, осуществляется органами государственных доходов Республики Казахстан.»;
      2) часть вторую статьи 19-7 изложить в следующей редакции:
      «Контрольные функции, за исключением предусмотренных подпунктами 1), 2), 8), 9), 11), 15), 20) и 21) части первой настоящей статьи, в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, осуществляются органами государственных доходов Республики Казахстан.»;
      3) пункт 2 статьи 19-11 изложить в следующей редакции:
      «2. Специальное разрешение выдается уполномоченным органом или органами государственных доходов после установления маршрута движения и уплаты суммы сбора за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан по ставкам, установленным Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).».

      51. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 174; 2006 г., № 15, ст. 92; № 16, ст. 102; 2007 г., № 12, ст. 88; 2009 г., № 17, ст. 79, 82; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 3, ст. 25; № 14, ст. 92; 2013 г., № 8, ст. 50; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 11; № 11, ст. 65):
      пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «4. Уполномоченные органы, определенные пунктом 2 настоящей статьи, обязаны представлять в органы государственных доходов сведения о выданных разрешительных документах на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы в городах республиканского значения, столице и городах областного значения в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.».

      52. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 7, ст. 38; № 13, ст. 87; № 24, ст. 148; 2007 г., № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 21; № 12, ст. 85; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 79; 2014 г., № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      подпункт 3) пункта 6 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:
      «3) справку органа государственных доходов об отсутствии налоговой задолженности сроком, не превышающим три месяца, на день подачи тендерных заявок.».

      53. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 5, ст. 3; № 13, ст. 53; 2010 г., № 10, ст. 48; 2011 г., № 17, ст. 136; 2012 г., № 4, ст. 32; 2014 г., № 8, ст. 49; № 14, ст. 84):
      в статье 7:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Органы национальной безопасности, внутренних дел и служба экономических расследований выявляют, пресекают, раскрывают и расследуют преступления, отнесенные законодательством Республики Казахстан к ведению этих органов, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Служба экономических расследований осуществляет предупреждение, выявление, пресечение источников, каналов и способов финансирования экстремизма.».

      54. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 11, ст. 38; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 13-14, ст. 63; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 1, ст. 6; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 10, ст. 52):
      1) пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «6. Контроль за выполнением требований настоящей статьи и обоснованностью невозврата валютных средств осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан совместно с органами государственных доходов и правоохранительными органами, в том числе путем взаимного обмена информацией.»;
      2) пункты 3 и 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «3. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом наличной иностранной и (или) наличной национальной валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию органу государственных доходов Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза.
      Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.
      4. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков (кроме дорожных чеков) подлежит обязательному таможенному декларированию органу государственных доходов Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза.».

      55. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 11-12, ст. 54; № 15-16, ст. 74, 77; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 15, ст. 71; № 22, ст. 128; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; 2012 г., № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      в статье 27:
      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «Государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее – регистрирующий орган).»;
      абзац первый части второй пункта 4-1 изложить в следующей редакции:
      «Отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) производится органом государственных доходов в случае, если:».

      56. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 9-10, ст. 47; № 13-14, ст. 62, 63; № 17, ст. 79, 81, 82; № 18, ст. 84, 85; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 111, 112; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21, 26; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 25; № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 16, ст. 83; 2014 г., № 9, ст. 51; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      подпункт 5) части первой пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
      «5) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в органе государственных доходов (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);».

      57. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст. 19; 2008 г., № 23, ст. 114; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 101; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 10-11, ст. 56; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      подпункт 4) пункта 8 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «4) при регистрации в органе государственных доходов в качестве налогоплательщиков юридических лиц-нерезидентов:
      являющихся налоговыми агентами в соответствии с пунктом 5 статьи 197 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
      являющихся дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, аккредитованными в Республике Казахстан;
      осуществляющих деятельность через зависимого агента, который рассматривается как его постоянное учреждение согласно пункту 8 статьи 191 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
      осуществляющих деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства;
      владеющих в Республике Казахстан объектами налогообложения;
      открывающих текущие счета в банках-резидентах.».

      58. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 128; 2010 г., № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 75):
      подпункт 4) статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «4) по запросу органа государственных доходов в месячный срок выдает документы, подтверждающие факт использования в процессе строительства ввезенных на территорию специальной экономической зоны товаров и оборудования;».

      59. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «Об экспортном контроле» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 132; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 15, ст. 97; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 8 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «8. Контроль за перемещением продукции через Государственную границу Республики Казахстан осуществляют органы государственных доходов.».

      60. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 95; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «3. Информация по конкретному объекту недвижимого имущества и обобщенные данные о правах физического или юридического лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, а также копии документов по отчуждению имущества, заверенные регистрирующим органом, выдаются по запросам правообладателя (уполномоченного представителя), мотивированным запросам адвокатов, правоохранительных, судебных органов по находящимся в производстве уголовным, гражданским, административным делам, судебных исполнителей по находящимся в производстве исполнительным документам, органов государственных доходов и других государственных органов в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Республики Казахстан, нотариусов, наследников, уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства в рамках проведения проверок, временных, банкротных и реабилитационных управляющих в рамках проведения процедур реабилитации и банкротства, ликвидационной комиссии (ликвидатора) принудительно ликвидируемого юридического лица, органов опеки и попечительства.».

      61. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 65; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 11, ст. 80; 2013 г., № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 2:
      подпункт 17) изложить в следующей редакции:
      «17) отчетность по мониторингу сделок – данные по сделкам, включая сделки с применением трансфертных цен, совершенным в течение отчетного периода, представляемые участником сделки в органы государственных доходов ежегодно в соответствии с порядком и формой, утверждаемыми уполномоченным органом;»;
      подпункт 29) изложить в следующей редакции:
      «29) уполномоченный орган – орган государственных доходов Республики Казахстан;»;
      2) часть вторую пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «Информация, указанная в подпунктах 1), 5), 6), 7), 8) и 9) части первой настоящей статьи, предоставляется в органы государственных доходов в случае наличия таких условий и данных, влияющих на величину отклонения цены сделки от рыночной цены при совершении сделок, регулируемых настоящим Законом.»;
      3) часть третью пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «Особенности порядка и сроков проведения проверки и иных форм государственного контроля, осуществляемые органами государственных доходов, определяются налоговым законодательством Республики Казахстан и таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.»;
      4) часть четвертую пункта 8 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «Корректировка объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, производимая в соответствии с настоящим пунктом, подлежит отражению в соответствующей налоговой отчетности, представляемой в органы государственных доходов с приложением соответствующих расчетов по каждой сделке в отдельности, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.»;
      5) подпункт 2) пункта 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «2) обжалуемого налогового периода – в период срока подачи и рассмотрения жалобы на уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение вышестоящего органа государственных доходов, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, с учетом восстановленного срока подачи жалобы.»;
      6) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
      «3. Рентабельность для данной сферы деятельности определяется на основании данных органов государственной статистики Республики Казахстан, органов государственных доходов и других источников информации.».

      62. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 125; 2009 г., № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 14, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 18) статьи 39 изложить в следующей редакции:
      «18) запрашивает и получает в порядке, установленном законами Республики Казахстан, от государственных органов, в том числе уполномоченного органа в области государственной статистики, органов государственных доходов, субъектов рынка, а также должностных и иных физических и юридических лиц, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Законом, информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;»;
      2) пункт 10 статьи 47 изложить в следующей редакции:
      «10. Субъекты рынка, их объединения и руководители, государственные органы, в том числе уполномоченный орган в области государственной статистики, органы государственных доходов, их должностные лица, обязаны по требованию антимонопольного органа предоставлять достоверные документы, письменные и устные объяснения и иную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, необходимые для осуществления антимонопольным органом полномочий, предусмотренных настоящим Законом.».

      63. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 84):
      1) часть вторую пункта 1-1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «Расходные операции по банковским счетам, регистрация сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания по лицевым счетам, а также иные операции с деньгами и (или) иным имуществом организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренные пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона, могут осуществляться субъектами финансового мониторинга на основании решения суда, инкассовых распоряжений органа государственных доходов, постановлений органа государственных доходов об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество, а также после исключения организации или физического лица из вышеуказанного перечня в порядке, предусмотренном настоящим Законом.»;
      2) пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «6. Сбор информации по ввозу в Республику Казахстан или вывозу из Республики Казахстан задекларированных культурных ценностей, наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого с территории, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза, на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза, осуществляется органом государственных доходов Республики Казахстан с последующим ее обязательным предоставлением в уполномоченный орган в установленные сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.».

      64. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) статью 45 изложить в следующей редакции:
      «Статья 45. Розыск должника
      1. При неизвестности места пребывания должника судебный исполнитель обязан обратиться в суд по месту исполнения исполнительного документа с представлением об объявлении розыска должника через органы внутренних дел, антикоррупционную службу, службу экономических расследований. При объявлении розыска должника и отсутствии за ним имущества, на которое можно обратить взыскание, исполнительное производство приостанавливается.
      При установлении места нахождения должника или выявлении его имущества исполнительное производство возобновляется.
      2. Розыск должника осуществляется по определению суда органами внутренних дел, антикоррупционной службой, службой экономических расследований в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
      3. Расходы по розыску должника относятся к расходам по совершению исполнительных действий и подлежат взысканию судом с должника в государственный бюджет.
      Расходы по розыску должника определяются на основании заявления органов, осуществлявших розыск.»;
      2) пункт 2 статьи 169 изложить в следующей редакции:
      «2. Контроль за соблюдением налогового законодательства частным судебным исполнителем осуществляют органы государственных доходов Республики Казахстан.».

 
      65. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 8, ст. 40; № 24, ст. 149; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 21; № 14, ст. 84):
      статью 8 изложить в следующей редакции:
      «Статья 8. Компетенция органов по делам государственной службы
                 и противодействию коррупции
      Органы по делам государственной службы и противодействию коррупции:
      1) повышают информированность населения о рисках коррупции;
      2) взаимодействуют с институтами гражданского общества и государственными органами в целях противодействия коррупции и снижения ее уровня;
      3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.».

      66. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 9, ст. 43; 2011 г., № 11, ст. 102; 2014 г., № 1, ст. 4):
      1) подпункт 8) части первой статьи 24 изложить в следующей редакции:
      «8) размещать в месте нахождения контрольно-кассовых машин информацию на казахском и русском языках о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и о его праве обратиться в орган государственных доходов (с указанием номера телефона соответствующего органа государственных доходов) в случае нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин;»;
      2) часть вторую пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
      «Продавец (изготовитель, исполнитель) размещает в месте нахождения контрольно-кассовых машин информацию на казахском и русском языках о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и его праве обратиться в орган государственных доходов в случае нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин.».

      67. В Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 12, ст. 60; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 6, ст. 46; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 5) пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
      «5) сведения о приобретателе права недропользования либо объекта, связанного с правом недропользования:
      для юридических лиц – наименование приобретателя, его место нахождения, государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица и регистрации в органах государственных доходов, сведения о руководителях и их полномочиях, сведения об участниках с указанием размера их долей участия (пакетов акций), сведения об обращении ценных бумаг юридического лица на организованном рынке ценных бумаг с указанием общего количества таких бумаг, сведения о дочерних организациях приобретателя;
      для физических лиц – фамилию, имя и отчество (при его наличии) приобретателя, юридический адрес, гражданство, сведения о документах, удостоверяющих личность, регистрации в органах государственных доходов, наличии либо об отсутствии регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, сведения о юридических лицах, участником (акционером) которых является приобретатель;»;
      2) подпункты 1) и 2) части первой пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
      «1) для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица и регистрации в органах государственных доходов, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об обращении ценных бумаг юридического лица на организованном рынке ценных бумаг с указанием общего количества таких бумаг, сведения о дочерних организациях заявителя;
      2) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (при его наличии) заявителя, юридический адрес, гражданство, сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя, регистрации заявителя в органах государственных доходов, регистрации заявителя в качестве субъекта предпринимательской деятельности;»;
      3) подпункты 1) и 2) части первой пункта 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
      «1) для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, государственную принадлежность, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица и регистрации в органах государственных доходов, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об обращении ценных бумаг юридического лица на организованном рынке ценных бумаг с указанием общего количества таких бумаг, сведения о дочерних организациях заявителя;
      2) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (при его наличии) заявителя, юридический адрес, гражданство, сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя, о регистрации заявителя в органах государственных доходов, о регистрации заявителя в качестве субъекта предпринимательской деятельности;».

      68. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 4; № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; 2013 г., № 7, ст. 34, 36; № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      1) в статье 1:
      подпункты 9)11-1)11-2) и 11-3) изложить в следующей редакции:
      «9) сотрудник правоохранительного органа (далее – сотрудник) – гражданин Республики Казахстан из числа работников правоохранительных органов, которому присвоены специальное звание или классный чин либо установлен квалификационный класс;»;
      «11-1) иное оружие – огнестрельное бесствольное, газовое оружие с возможностью стрельбы патронами травматического действия, электрическое, сигнальное, холодное, метательное и другие виды оружия;
      11-2) полиграфологическое исследование – процедура опроса, заключающаяся в регистрации с помощью специальных медицинских датчиков отдельных физиологических реакций человека, возникающих при психофизиологическом освидетельствовании;
      11-3) психофизиологическое освидетельствование – совокупность мероприятий, направленных на всестороннюю оценку индивидуально-психологических и психофизиологических свойств кандидатов на правоохранительную службу, сотрудников;»;
      дополнить подпунктами 12-1) и 21) следующего содержания:
      «12-1) антикоррупционная служба – оперативно-следственные подразделения органов по делам государственной службы и противодействию коррупции, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений и правонарушений;»;
      «21) служба экономических расследований – оперативно-следственные подразделения органов государственных доходов, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этих органов, а также осуществляющие иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;
      2) статью 3 изложить в следующей редакции:
      «Статья 3. Правоохранительные органы
      К правоохранительным органам относятся органы прокуратуры, внутренних дел, государственной противопожарной службы, антикоррупционная служба и служба экономических расследований, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.»;
      3) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «5. Принимаемые на службу в правоохранительные органы граждане в обязательном порядке для определения пригодности к службе проходят в военно-врачебных комиссиях медицинское и психофизиологическое освидетельствования, в том числе полиграфологическое исследование. Граждане, поступающие в антикоррупционную службу, проходят полиграфологическое исследование в соответствующем подразделении органа по делам государственной службы и противодействию коррупции.»;
      4) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «2. Испытательный срок устанавливается в целях проверки его соответствия замещаемой должности правоохранительной службы. В период испытательного срока специальное звание или классный чин не присваивается, квалификационный класс не устанавливается.»;
      5) подпункт 1) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «1) лица, впервые поступающие на службу в правоохранительные органы, которым присвоены специальное звание или классный чин, установлен квалификационный класс;»;
      6) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
      «1. Сотрудникам в подтверждение их личности и полномочий выдаются служебные удостоверения и жетоны.
      Жетоны не выдаются сотрудникам органов прокуратуры, оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы и сотрудникам службы экономических расследований.
      Описание служебных удостоверений и образцы жетонов утверждаются руководителем правоохранительного органа.»;
      7) пункты 1 и 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях отражения принадлежности сотрудника к правоохранительной службе для него в зависимости от правоохранительного органа, в котором сотрудник проходит службу, устанавливаются форменная одежда и знаки различия по специальным званиям, классным чинам или квалификационным классам сотрудников.
      2. Сотрудники, которым присвоены специальные звания, классные чины или установлены квалификационные классы, бесплатно обеспечиваются форменной одеждой.»;
      8) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
      «Глава 4. Специальные звания или классные чины, квалификационные классы»;
      9) в статье 22:
      подпункты 3) и 6) пункта 3 исключить;
      абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
      «Срок пребывания в прежнем классном чине, специальном или воинском звании, квалификационном классе засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания, классного чина или установления квалификационного класса.»;
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      «8. Перечень должностей, занятие которых дает право на присвоение специальных званий или классных чинов, а также установление квалификационных классов должностным лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и функции, возложенные на правоохранительные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утверждается Президентом Республики Казахстан или Правительством Республики Казахстан в соответствии с их полномочиями.»;
      10) дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
      «Статья 22-1. Квалификационные классы сотрудников
                    антикоррупционной службы и службы
                    экономических расследований
      1. Для сотрудников антикоррупционной службы и службы экономических расследований устанавливаются следующие квалификационные классы и сроки пребывания в них:
      1) средний начальствующий состав:
      квалификационный класс 6 категории – один год;
      квалификационный класс 5 категории – три года;
      квалификационный класс 4 категории – четыре года;
      2) старший начальствующий состав:
      квалификационный класс 3 категории – пять лет;
      квалификационный класс 2 категории – семь лет;
      квалификационный класс 1 категории – срок пребывания не устанавливается.
      В зависимости от последовательности установления квалификационные классы подразделяются на первые и очередные.
      Первым квалификационным классом является квалификационный класс 6 категории.
      Очередные квалификационные классы устанавливаются в последовательном порядке по истечении срока пребывания в предыдущих квалификационных классах.
      2. Сотрудникам при переводе из одного правоохранительного органа в другой, а также ранее проходившим службу в правоохранительных и специальных государственных органах, военнослужащим, имеющим классный чин или квалификационный класс, специальное или воинское звание, приравнивание квалификационных классов или классных чинов, специальных или воинских званий осуществляется в следующем порядке:
      1) средний начальствующий состав:
      квалификационный класс 6 категории – лейтенант, юрист 3 класса;
      квалификационный класс 5 категории – старший лейтенант, юрист 2 класса;
      квалификационный класс 4 категории – капитан, юрист 1 класса;
      2) старший начальствующий состав:
      квалификационный класс 3 категории – майор, младший советник;
      квалификационный класс 2 категории – подполковник, советник;
      квалификационный класс 1 категории – полковник, старший советник.
      3. Срок пребывания в квалификационном классе исчисляется со дня установления сотруднику соответствующего квалификационного класса. В этот срок входят фактическое время службы на должностях, а также период нахождения сотрудника в распоряжении правоохранительного органа. В случае необоснованной задержки представления сотрудника к установлению очередного квалификационного класса соответствующий квалификационный класс устанавливается со следующего дня по истечении срока пребывания в предыдущем квалификационном классе.
      4. Квалификационные классы устанавливаются руководителем правоохранительного органа.»;
      11) статью 25 изложить в следующей редакции:
      «Статья 25. Приостановление сроков выслуги лет в специальных
                  званиях, классных чинах или квалификационных
                  классах
      1. Очередные специальные звания, классные чины или квалификационные классы сотрудникам не присваиваются (не устанавливаются) соответственно до назначения на должность при нахождении в распоряжении, при наличии неснятого дисциплинарного взыскания, до решения вопроса о соответствии занимаемой должности при повторной аттестации, прекращения доследственной проверки, уголовного дела по реабилитирующим основаниям, вступления в законную силу оправдательного приговора, окончания служебного расследования.
      2. В случае вынесения решения о неправомерности наложения дисциплинарного взыскания или решения вопроса о соответствии занимаемой должности при повторной аттестации, прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, вступления в законную силу оправдательного приговора очередные специальное звание, классный чин или квалификационный класс сотрудникам присваиваются (устанавливаются) с момента наступления срока их присвоения (установления) при соответствии очередных специального звания, классного чина или квалификационного класса званию, классному чину или квалификационному классу по занимаемой штатной должности.»;
      12) статью 26 изложить в следующей редакции:
      «Статья 26. Порядок присвоения (установления) специальных
                  званий, классных чинов или квалификационных
                  классов досрочно или на одну ступень выше
                  специального звания, классного чина или
                  квалификационного класса, предусмотренных
                  занимаемой штатной должностью
      1. Очередные специальное звание, классный чин или квалификационный класс начальствующего состава до полковника включительно могут быть присвоены (установлены) до истечения установленного срока выслуги в предыдущих специальном звании, классном чине или квалификационном классе на одну ступень выше специального звания, классного чина или квалификационного класса, предусмотренных по занимаемой штатной должности, в порядке поощрения за достижение высоких результатов в службе и образцовое выполнение служебных обязанностей.
      2. Специальные звания, классные чины или квалификационные классы присваиваются (устанавливаются) досрочно по истечении не менее половины установленных сроков выслуги в специальном звании, классном чине или квалификационном классе.
      3. Лицам начальствующего состава, имеющим ученую или академическую степень либо ученое или академическое звание, при этом занимающим штатную должность в организации образования правоохранительного органа, очередные специальное звание, классный чин или квалификационный класс на одну ступень выше специального звания, классного чина или квалификационного класса, предусмотренных занимаемой штатной должностью, могут присваиваться (устанавливаться) по истечении установленного срока выслуги в специальном звании, классном чине или квалификационном классе.
      4. Очередные специальное звание, классный чин или квалификационный класс на одну ступень выше специального звания, классного чина или квалификационного класса, предусмотренных по занимаемой штатной должности, присваиваются (устанавливаются) по истечении не менее полутора срока выслуги лет в предыдущем специальном звании, классном чине или квалификационном классе.
      При этом присвоение (установление) специальных званий, классных чинов или квалификационных классов досрочно на одну ступень выше специального звания, классного чина или квалификационного класса, предусмотренных по занимаемой должности, производится не более двух раз за весь период службы в правоохранительном органе по каждому основанию.
      Присвоение (установление) внеочередных специальных званий, классных чинов или квалификационных классов производится не более двух раз за весь период службы в порядке, определяемом руководителем правоохранительного органа.
      5. Досрочно или на одну ступень выше специальные звания младшего начальствующего состава присваиваются (устанавливаются) уполномоченным руководителем, а специальные звания, классные чины или квалификационные классы среднего и старшего начальствующего состава – руководителем правоохранительного органа.»;
      13) статью 27 изложить в следующей редакции:
      «Статья 27. Понижение в специальных званиях, классных чинах
                  или квалификационных классах, лишение специальных
                  званий, классных чинов или квалификационных
                  классов
      1. Понижение в специальном звании, классном чине или квалификационном классе на одну ступень применяется как мера дисциплинарного взыскания к сотрудникам, имеющим:
      1) звания младшего и среднего начальствующего состава, – уполномоченным руководителем;
      2) звания старшего начальствующего состава, – руководителем правоохранительного органа.
      2. Лишение специальных званий, классных чинов или квалификационных классов применяется как мера дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников:
      1) до полковника, старшего советника включительно осуществляется руководителем правоохранительного органа;
      2) высшего начальствующего состава – Президентом Республики Казахстан в порядке, установленном Президентом Республики Казахстан.
      3. Срок выслуги в специальном звании, классном чине или квалификационном классе прерывается со дня издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде понижения специального звания, классного чина или квалификационного класса и возобновляется со дня издания приказа о восстановлении специального звания, классного чина или квалификационного класса.
      Сотрудники, пониженные в специальном звании, классном чине или квалификационном классе независимо от занимаемой штатной должности, восстанавливаются в прежнем специальном звании, классном чине или квалификационном классе независимо от занимаемой должности приказами руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя, но не ранее чем через шесть месяцев со дня понижения в специальном звании, классном чине или квалификационном классе.
      4. До восстановления сотрудника в прежнем специальном звании, классном чине или квалификационном классе и присвоения (установления) ему очередного специального звания, классного чина или квалификационного класса повторное понижение в специальном звании, классном чине или квалификационном классе не производится.»;
      14) пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
      «3. Назначение на должность, перемещение по службе производятся руководителем правоохранительного органа или уполномоченным руководителем при условии соответствия лица предъявляемым квалификационным требованиям, утверждаемым руководителем правоохранительного органа. Перечень должностей правоохранительных органов, замещаемых на конкурсной основе, условия и порядок проведения конкурса и стажировки в правоохранительных органах, а также квалификационные требования к категориям должностей правоохранительных органов согласовываются с органами по делам государственной службы и противодействию коррупции.»;
      15) статью 32 изложить в следующей редакции:
      «Статья 32. Вышестоящие, равнозначные и нижестоящие должности
                  правоохранительной службы
      1. Должность правоохранительной службы считается вышестоящей, если для нее предусмотрены более высокие предельное специальное звание, классный чин или квалификационный класс, чем специальное звание, классный чин или квалификационный класс по прежней должности правоохранительной службы, а при равенстве специальных званий, классных чинов или квалификационных классов – более высокий оклад по должности правоохранительной службы.
      2. Должность правоохранительной службы считается равнозначной, если для нее предусмотрены специальное звание, классный чин или квалификационный класс и оклад по должности правоохранительной службы, равные специальному званию, классному чину или квалификационному классу и окладу по прежней должности правоохранительной службы.
      3. Должность правоохранительной службы считается нижестоящей, если для нее предусмотрены более низкие предельное специальное звание, классный чин или квалификационный класс, чем специальное звание, классный чин или квалификационный класс по прежней должности правоохранительной службы, а при равенстве специальных званий, классных чинов или квалификационных классов – более низкий оклад по должности правоохранительной службы.»;
      16) подпункт 3) пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
      «3) последовательности прохождения правоохранительной службы и присвоения специальных званий, классных чинов или установления квалификационных классов.»;
      17) пункт 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
      «4. В случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, вступления в законную силу оправдательного приговора сотрудник восстанавливается в должности, специальном или воинском звании, классном чине, квалификационном классе.
      Восстановление на службе (в должности, звании, классном чине или квалификационном классе) лица производится не позднее месячного срока со дня его обращения, если оно последовало в течение трех месяцев с момента вступления в силу оправдательного приговора либо вынесения постановления о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям.»;
      18) часть вторую пункта 7 статьи 46-1 изложить в следующей редакции:
      «При назначении на должность сотрудника, находящегося в распоряжении правоохранительного органа, должны учитываться его квалификация, звание, квалификационный класс, выслуга лет, стаж работы, прежняя должность.»;
      19) подпункт 7) пункта 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
      «7) досрочное присвоение (установление) очередных специального звания, классного чина или квалификационного класса;»;
      20) подпункт 6) пункта 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
      «6) понижение в специальном звании, классном чине или квалификационном классе на одну ступень;»;
      21) часть первую пункта 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
      «2. Денежное содержание сотрудников состоит из должностного оклада и доплаты за специальное звание, классный чин или квалификационный класс.»;
      22) в статье 81:
      абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
      «7. Увольняемым со службы сотрудникам (за исключением таможенных органов) выплачивается единовременное пособие в следующих порядке и размерах:»;
      часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
      «Единовременное пособие исчисляется исходя из должностного оклада, выплачиваемого по последней штатной должности, доплаты за специальное звание, классный чин или квалификационный класс на день увольнения со службы.»;
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      «9. При увольнении без права на пенсионную выплату за выслугу лет наряду с выплатой единовременных пособий в течение одного года со дня увольнения со службы сохраняются выплаты доплат за специальные звания, классные чины или квалификационные классы – лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава правоохранительных органов (за исключением таможенных органов), уволенным со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов. Выплаты осуществляются финансовым подразделением правоохранительного органа по последнему месту службы сотрудника.
      При этом если в течение указанного срока повышаются доплаты за специальные звания, классные чины или квалификационные классы лицам начальствующего состава правоохранительных органов, находящимся на службе, соответственно увеличиваются также размеры этих доплат, выплачиваемых лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава правоохранительных органов (за исключением таможенных органов), уволенным без права на пенсионные выплаты за выслугу лет.»;
      23) статью 82 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Сотрудники антикоррупционной службы и службы экономических расследований могут состоять на службе до следующего предельного возраста:
      1) в квалификационном классе 3 категории – сорок восемь лет;
      2) в квалификационном классе 2 категории – пятьдесят лет;
      3) в квалификационном классе 1 категории – пятьдесят пять лет.».

      69. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 67; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «5. Особенности порядка, сроки проведения, продления, приостановления проверок, оформления акта о назначении, результатах и завершении проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются Налоговым кодексом Республики Казахстан.»;
      2) подпункт 1) части третьей пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      «1) постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов;»;
      3) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «1. Акт о назначении проверки, за исключением внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, в обязательном порядке регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.
      Регистрация акта о назначении проверок носит учетный характер и используется для формирования и совершенствования ведомственных систем управления рисками.
      Наличие регистрации акта о назначении проверки не является доказательством законности такой проверки.
      Общие сведения об актах о назначении внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов, в разрезе субъектов частного предпринимательства ежеквартально передаются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.»;
      4) часть десятую статьи 20 изложить в следующей редакции:
      «Особенности порядка и сроки проведения, продления и приостановления проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются Налоговым кодексом Республики Казахстан.».

      70. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 13, ст. 113; 2012 г., № 2, ст. 14; № 11, ст. 80; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4; ст. 21; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      часть вторую пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      «В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) или полное наименование производителя нефтепродуктов, оптового поставщика или розничного реализатора нефтепродуктов, идентификационный номер, наименование органа государственных доходов, дата уведомления, основание для направления уведомления, порядок обжалования.».

      71. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 3, ст. 19; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 11, ст. 63; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 10:
      подпункт 10) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «10) справка с органа государственных доходов по месту регистрационного учета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;»;
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «В случае если юридическое лицо на момент подачи документов не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрировано в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется копия справки об отсутствии государственной регистрации в качестве налогоплательщика в органах государственных доходов Республики Казахстан.»;
      2) в статье 11:
      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
      «5. Орган управления специальной экономической зоны в течение двух рабочих дней со дня заключения договора об осуществлении деятельности уведомляет об этом органы государственных доходов.
      6. Органы государственных доходов после получения уведомления органа управления специальной экономической зоны о заключении договора об осуществлении деятельности осуществляют учет участника специальной экономической зоны в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
      «Орган управления специальной экономической зоны уведомляет органы государственных доходов о прекращении договора об осуществлении деятельности.»;
      3) подпункт 2) части первой статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «2) индивидуальный предприниматель и юридическое лицо должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, соответствующим органом регистрации (юстиции, органом государственных доходов и органом статистики) на территории Республики Казахстан.»;
      4) часть вторую пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
      «Орган управления специальной экономической зоны в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки извещает лицо, подавшее заявку, а также орган государственных доходов, в зоне действия которого находится специальная экономическая зона, о допуске лица к осуществлению вспомогательного вида деятельности на территории специальной экономической зоны.»;
      5) часть вторую пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      «Таможенный контроль на территории специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.».

      72. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      1) подпункт 3) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «3) органы внутренних дел, антикоррупционная служба, органы государственной противопожарной службы, служба экономических расследований и аварийно-спасательные службы;»;
      2) подпункты 4) и 14) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «4) органы по делам государственной службы и противодействию коррупции – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан орган, осуществляющий реализацию единой государственной политики в сферах государственной службы, противодействия коррупции и оказания государственных услуг;»;
      «14) уполномоченный орган в области финансов – центральный исполнительный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечивающий соблюдение налогового, таможенного и бюджетного законодательства, рациональное использование и сохранность государственного имущества, межведомственную координацию деятельности по обеспечению экономической и финансовой безопасности, а также осуществляющий предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступных и иных противоправных посягательств на права человека и гражданина, интересы общества и государства в сфере экономической и финансовой деятельности;».

      73. В Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 11, ст. 79; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «3. Органы государственных доходов Республики Казахстан осуществляют таможенное регулирование перемещения продукции по магистральному трубопроводу через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.».

      74. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 9; № 15, ст. 81; 2014 г., № 7, ст. 37):
      1) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «3. В исключительных случаях при выполнении международных полетов, связанных с выполнением технических, вынужденных посадок и гуманитарных рейсов, а также государственных задач, посадка и вылет воздушных судов производятся из аэропортов или аэродромов, не являющихся международными. Указанные полеты выполняются при наличии временного разрешения, выданного уполномоченными органами в сферах гражданской и государственной авиации по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, органами государственных доходов Республики Казахстан и иными государственными органами.»;
      2) пункт 8 статьи 19 изложить в следующей редакции:
      «8. Пропуск через Государственную границу транспортных средств, грузов и товаров осуществляется при наличии разрешительных отметок органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств, грузов и товаров в Республику Казахстан или вывоза из Республики Казахстан.»;
      3) абзац первый пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      «2. Въезд в пункты пропуска военнослужащих Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сотрудников органов государственных доходов и иных органов, транспортных организаций, занятых оформлением и обслуживанием лиц, транспортных средств, грузов и товаров, осуществляется по пропускам, выдаваемым:»;
      4) абзац первый пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
      «1. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию с органами государственных доходов и иными органами, а также транспортными организациями, осуществляющими в пределах своей компетенции деятельность в пункте пропуска:»;
      5) пункты 1 и 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
      «1. Досмотр транспортных средств, грузов и товаров проводится в установленных и специально оборудованных местах (в любое время суток, при необходимости независимо от установленного транспортной организацией времени убытия транспортного средства, в том числе и повторно) Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами государственных доходов Республики Казахстан.»;
      «3. Опломбированные (опечатанные) вагоны, контейнеры, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств, а также грузы и товары, на которые оформлены специальные пропуска, вскрываются по требованию Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами государственных доходов Республики Казахстан для досмотра в случаях, если нарушена целостность упаковки, печатей, пломб, а также при наличии признаков укрытия в них посторонних лиц.»;
      6) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
      «3. Военнослужащим Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сотрудникам органов государственных доходов и иных органов, транспортных организаций, имеющим пропуска установленного образца, но не занятым в организации и контроле за службой, а также смене по оформлению и обслуживанию лиц, транспортных средств, грузов и товаров, находиться на территории пункта пропуска запрещается.»;
      7) в статье 36:
      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) при нахождении в пункте пропуска вскрывать по требованию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан для досмотра опломбированные (опечатанные) вагоны, контейнеры, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств, а также грузы и товары. В пунктах пропуска, где имеется подразделение органов государственных доходов, вскрытие производится в присутствии их представителей;»;
      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Руководители органов государственных доходов и иных органов, транспортных организаций, осуществляющих деятельность в пункте пропуска, уведомляют Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан:»;
      8) подпункт 42) статьи 56 изложить в следующей редакции:
      «42) утверждает типовые схемы организации пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и товаров в пунктах пропуска по согласованию с органами государственных доходов Республики Казахстан и центральным исполнительным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и регулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан;»;
      9) в статье 57:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 57. Компетенция органов государственных доходов
                  Республики Казахстан»;
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «Органы государственных доходов Республики Казахстан:»;
      10) подпункт 33) пункта 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
      «33) осуществлять радиационный контроль в пунктах пропуска, в которых отсутствуют органы государственных доходов, с использованием технических средств радиационного контроля в автоматическом или ручном режиме;».

      75. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 10-11, ст. 55; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 1; № 6, ст. 28; № 8, ст. 49; № 11, ст. 61; Закон  Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 3) части первой пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены квалификационные классы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат за выслугу лет.»;
      2) подпункт 3) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены квалификационные классы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат за выслугу лет.»;
      3) пункт 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      «7. Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 28 настоящего Закона, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      4) в статье 28:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов, работников, в пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной уполномоченным органом, на каждый день просрочки (включая день оплаты в Центр).»;
      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2. В случаях неполного и (или) несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов органы государственных доходов вправе взыскивать с банковских счетов агентов деньги в пределах образовавшейся задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам.»;
      части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Агент в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления обязан представить в орган государственных доходов списки вкладчиков обязательных пенсионных взносов единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, а также списки работников, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным профессиональным пенсионным взносам.
      Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам с банковских счетов агентов производится на основании инкассового распоряжения органа государственных доходов.»;
      части первую и третью пункта 4 изложить в следующей редакции:
      «4. По распоряжению органов государственных доходов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить расходные операции по банковским счетам агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений и налоговой задолженности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      «Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам агента отменяется органом государственных доходов, вынесшим распоряжение о приостановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам.»;
      пункты 5 и 7 изложить в следующей редакции:
      «5. По истечении пятнадцати рабочих дней со дня вручения уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по кассе агента в порядке, установленном центральным исполнительным органом.»;
      «7. Органы государственных доходов ежегодно публикуют в средствах массовой информации списки агентов, имеющих задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, не погашенную в срок более шести месяцев со дня ее возникновения, с указанием идентификационного номера агента, фамилии, имени, отчества (при его наличии) руководителя и суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам.»;
      5) статью 64 изложить в следующей редакции:
      «Статья 64. Право на пенсионные выплаты из Центра за выслугу
                  лет
      1. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины, установлены квалификационные классы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года:
      1) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, которым присвоены специальные звания, классные чины, установлены квалификационные классы, не менее двадцати пяти лет, достигшие установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на службе;
      2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, которым присвоены специальные звания, классные чины, установлены квалификационные классы, не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов, собственному желанию и состоянию здоровья;
      3) офицеры, прапорщики (мичманы), сотрудники специальных государственных органов, лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины, установлены квалификационные классы, а также лица, проходящие воинскую службу по контракту, уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на воинской службе и службе в специальных государственных и правоохранительных органах, которым присвоены специальные звания, классные чины или установлены квалификационные классы по сокращению штатов или состоянию здоровья, имеющие общий трудовой стаж двадцать пять лет и более, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба.
      2. Военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины, установлены квалификационные классы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, уволенным со службы и имевшим на 1 января 1998 года выслугу десять лет и более, при отсутствии права на пенсию по выслуге лет согласно пункту 1 настоящей статьи пенсионные выплаты из Центра назначаются на общих основаниях в соответствии с настоящим Законом.
      3. При зачислении пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, бывшего Государственного следственного комитета, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, на государственную службу с присвоением воинского (специального) звания, классного чина, квалификационного класса выплата пенсии прекращается со дня назначения на должность.
      4. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют сотрудники правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, права которых иметь воинские и специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, по достижении возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на воинской и правоохранительной службах для данной категории лиц, зафиксированному по воинскому (специальному) званию, классному чину на 1 января 2012 года по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи.»;
      6) пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
      «4. При возобновлении ранее назначенных пенсионных выплат пенсионерам из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов и органов прокуратуры, органов внутренних дел, государственной фельдъегерской службы и бывшего Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания, классные чины, установлены квалификационные классы и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, бывшего Государственного следственного комитета, прокуратуры, Таможенного комитета, Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, или в случае переназначения пенсии из Центра на пенсию за выслугу лет пенсии выплачиваются в размере, определенном на момент прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, с учетом индексации, произведенной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за период, на который была приостановлена выплата пенсии.»;
      7) пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
      «2. Приостановить действие пункта 4 статьи 28 до 1 января 2014 года. В период приостановления указанный пункт действует в следующей редакции:
      «4. По распоряжению органов государственных доходов в случае, если агент не представил списки вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, и при наличии задолженности по обязательным пенсионным взносам, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить все расходные операции на банковских счетах агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и налоговой задолженности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам отменяется налоговым органом, вынесшим распоряжение о приостановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам.».

      76. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 15, ст. 80; 2014 г., № 12, ст. 82):
      пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
      «3. Национальная палата ежегодно в срок до 1 июля выставляет счет субъектам предпринимательства для осуществления расчета по обязательному членскому взносу на основании сведений, представленных органом государственных доходов в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).».

      77. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст. 23; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
      «3. Правом на подачу заявления кредитора в суд о признании должника банкротом обладают орган государственных доходов и иной уполномоченный государственный орган в отношении налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также физические и юридические лица – кредиторы по гражданско-правовым и иным обязательствам.»;
      2) подпункты 2) и 4) пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
      «2) исполнение ранее принятых решений судов, третейских судов, органов государственных доходов, а также собственников (учредителей, участников) или органов должника в отношении его имущества приостанавливается, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда;»;
      «4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника по требованиям кредиторов, органа государственных доходов и иного уполномоченного государственного органа, осуществляющего исчисление и (или) сбор других обязательных платежей в бюджет, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение вз