Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сумен жабдықтау және су бұру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты кредиттеу және субсидиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 15 маусымдағы № 322-V ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат):
      44-1-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жер учаскесін таңдау актісінде қазіргі бар инженерлік коммуникациялар көрсетіледі, ал қажет болған жағдайда, инженерлік коммуникацияларды берілетін жер учаскесінің шекарасынан тыс жерге көшіру көзделеді.».
      2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) мазмұнында:
      36-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «36-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi»;
      16-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-тарау. Елді мекендерді ауызсумен, техникалық сумен жабдықтау және су бұру»;
      90-баптың тақырыбындағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      91 және 92-баптардың тақырыптарындағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      16-тарау мынадай мазмұндағы 92-1, 92-2, 92-3, 92-4, 92-5, 92-6, 92-7, 92-8, 92-9, 92-10, 92-11, 92-12 және 92-13-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:
      «92-1-бап. Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің құрамы
      92-2-бап. Елді мекендердің ауызсумен жабдықтау жүйелері
      92-3-бап. Техникалық сумен жабдықтау жүйелері
      92-4-бап. Елді мекендердің су бұру жүйелері
      92-5-бап. Халықты ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұруды қамтамасыз ету кепілдіктері
      92-6-бап. Ауызсудың сапасын қамтамасыз ету
      92-7-бап. Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру саласындағы суды есепке алудың жалпы ережелері
      92-8-бап. Суды коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру
      92-9-бап. Су тұтынушылардың құқықтары мен міндеттері
      92-10-бап. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның құқықтары мен міндеттері
      92-11-бап. Тұрғын үй кондоминиумдарының құрамына кіретін сумен жабдықтау және су бұру жүйелері
      92-12-бап. Су тұтынушының меншігіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелері
      92-13-бап. Елді мекеннің сумен жабдықтаудың және су бұрудың иесіз қалған жүйесі және (немесе) оның құрамдас элементтері»;
      135-баптың тақырыбындағы «мемлекеттiк қолдаудың», «принциптерi» деген сөздер тиісінше «, сумен жабдықтауды және су бұруды мемлекеттiк қолдаудың», «қағидаттары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 135-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «135-1-бап. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау»;
      2) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1), 3-1), 3-2) және 7-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «2-1) ауызсу – сапасы бойынша белгіленген ұлттық стандарттарға және гигиеналық нормативтерге сай келетін, халықтың ауызсу және шаруашылық-ауызсу мұқтаждарына арналған табиғи күйіндегі немесе өңделгеннен кейінгі су;»;
      «3-1) ауызсумен және (немесе) шаруашылық-ауызсумен жабдықтау (бұдан әрі – ауызсумен жабдықтау) – ауызсуды алуды, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды және су тұтынушыларға беруді қамтамасыз ететін технологиялық процесс;
      3-2) баланстық тиесілікті бөлу шекарасы – сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтерін иеленушілер арасында меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару белгісі бойынша бөлу орны, бұл схемаларда көрсетіледі;»;
      «7-1) елді мекендердің ауызсумен жабдықтау жүйесі – су тұтынушыларды ауызсумен қамтамасыз етуге арналған су тарту құрылыстарын, су құбырын тазартқыш құрылыстарды, таза су резервуарларын, су құбырының сорғы стансалары мен желілерін біріктіретін, өзара байланысты су объектілері мен гидротехникалық құрылыстар кешені;»;
      12) тармақшадағы «тұрмыстық» деген сөз «шаруашылық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      13-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-1) зиянды заттардың жол берілетін шоғырлануы – су бұру жүйесіне ағызылатын, су тұтынушының сарқынды суларында болатын зиянды заттардың жол берілетін шамасы;»;
      мынадай мазмұндағы 13-2), 19-1), 21-1), 21-2), 23-1), 25-1), 25-2), 31-1), 36-1) және 57-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «13-2) коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті орган – елді мекендер шегінде сумен жабдықтау және су бұру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;»;
      «19-1) пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы – тараптардың келісімімен белгіленетін, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтерін міндеттер (оларды пайдаланғаны үшін жауапкершілік) белгісі бойынша бөлу орны. Мұндай келісім болмаған кезде, пайдалану жауапкершілігінің шекарасы баланстық тиесілікті бөлу шекарасы бойынша белгіленеді;»;
      «21-1) сарқынды суларды тазартқыш құрылыстар кешендері – сарқынды суларды табиғи биологиялық тазартуға арналған жасанды су объектілерін қоса алғанда, химиялық реагенттерді қолданып немесе қолданбай, елді мекендердің сарқынды суларын механикалық және биологиялық тазарту құрылыстары;
      21-2) сарқынды суларды табиғи биологиялық тазартуға арналған жасанды су объектілері – жинағыш тоғандар, буландырғыш тоғандар, биологиялық тоғандар, сүзгі алқаптары, суару алқаптары;»;
      «23-1) су бұрудың оқшау тазартқыш құрылыстары – су тұтынушының өзінің сарқынды суларын тазартуға арналған құрылыстары мен құрылғыларының жиынтығы;»;
      «25-1) суды есепке алу аспабы – нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар, белгілі бір уақыт аралығы ішінде физикалық шама бірлігін жаңғыртатын және сақтайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен суды коммерциялық есепке алу үшін қолдануға рұқсат етілген, судың (ауызсу, техникалық, сарқынды және сулардың басқа да түрлерінің) көлемін өлшеуге арналған техникалық құрал;
      25-2) суды коммерциялық есепке алу – сумен жабдықтауға және (немесе) су бұруға арналған шарт бойынша тараптар арасында өзара есеп айырысу үшін қажетті су көлемін есепке алу;»;
      «31-1) су құбырын енгізу – қосылу нүктесіндегі бекіту арматурасы бар құдықты қоса алғанда, сумен жабдықтаудың тарату желісінен ғимараттағы бірінші ысырмаға дейінгі құбыржол;»;
      «36-1) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым – елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалануды жүзеге асыратын су шаруашылығы ұйымы;»;
      «57-1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйым – қызметі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртуға және дамытуға бағытталған, мемлекет жүз пайыз қатысатын акционерлік қоғам;»;
      3) 9-бап мынадай мазмұндағы 12) және 13) тармақшалармен толықтырылсын:
      «12) жобалау және құрылыс кезінде сумен жабдықтаудың және су бұрудың ажырамастығы мен өзара байланыстылығы;
      13) сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтерінің ақылы болуы.»;
      4) 35-бап мынадай мазмұндағы 15), 16), 17) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:
      «15) сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құқықтық қатынастарға қатысушылар мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету;
      16) су тұтынушылардың және сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымдардың құқықтарының, міндеттері мен мүдделерінің теңгерімділігі;
      17) энергия үнемдеу және су үнемдеу технологияларын енгізу және басымдықпен дамыту үшін жағдайлар жасау;
      18) сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялауды және дамытуды, сумен жабдықтау және су бұру саласында ғылыми зерттеулер жүргізуді, жобалауды мемлекеттік қолдау.»;
      5) 36-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «36-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi»;
      мынадай мазмұндағы 20-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «20-2) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйымды айқындайды;»;
      6) 37-1-бапта:
      8) тармақшадағы «тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметтерді» деген сөздер «су тұтынушылар үшін сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың коммуналдық көрсетілетін қызметтерін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-3), 8-4), 8-5) және 8-6) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8-3) сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі суды есепке алу аспаптарын таңдау, монтаждау және пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      8-4) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды кредиттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      8-5) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      8-6) сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды кредиттеуді және субсидиялауды жүзеге асырады;»;
      7) 44-баптың 1-тармағының екінші абзацындағы «тұрмыстық» деген сөз «шаруашылық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      8) 53-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Ауызсудың және тазартылған сарқынды сулардың сапасына өндірістік бақылауды сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның аттестатталған зертханалары, сондай-ақ жасасылған шарттарға сәйкес басқа да аттестатталған зертханалар жүзеге асырады.»;
      9) 65-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «тұрмыстық» деген сөз «шаруашылық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      10) 66-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақшадағы «коммуналдық-тұрмыстық» деген сөздер «шаруашылық-тұрмыстық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) сарқынды суларды табиғи биологиялық тазартуға арналған жасанды су объектілеріне және жергілікті жер бедеріне сарқынды суларды бұруға арналған құрылыстарды;»;
      12) тармақшадағы «коммуналдық-тұрмыстық» деген сөздер «шаруашылық-тұрмыстық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) тармақшадағы «коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждарын», «коммуналдық-тұрмыстық» деген сөздер тиісінше «шаруашылық мұқтаждарын», «шаруашылық-тұрмыстық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтың 1) тармақшасындағы және 8-тармақтың бірінші абзацындағы «коммуналдық-тұрмыстық» деген сөздер «шаруашылық-тұрмыстық» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 74-баптың 2-тармағындағы «тұрмыстық» деген сөз «шаруашылық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      12) 85-баптың 3-тармағындағы «тұтынушыларға» деген сөз «су тұтынушыларға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 89-баптың 2-тармағындағы «қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган», «денсаулық сақтау» деген сөздер тиісінше «қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган», «халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) 16-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-тарау. Елді мекендерді ауызсумен, техникалық сумен жабдықтау және су бұру»;
      15) 90-бапта:
      тақырыптағы, 1 және 3-тармақтардағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен», «Ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер тиісінше «ауызсумен», «Ауызсумен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі ауызсудың сапасына мемлекеттік бақылауды халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі жүзеге асырады.»;
      16) 91-баптың тақырыбындағы, 1 және 2-тармақтарындағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      17) 92-бапта:
      тақырыптағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      18) 16-тарау мынадай мазмұндағы 92-1, 92-2, 92-3, 92-4, 92-5, 92-6, 92-7, 92-8, 92-9, 92-10, 92-11, 92-12 және 92-13-баптармен толықтырылсын:

      «92-1-бап. Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру
                 жүйелерінің құрамы

      1. Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелері елді мекендердің тіршілігін қамтамасыз ету объектілеріне жатады.
      2. Мыналар елді мекеннің сумен жабдықтау жүйесінің құрамдас элементтері болып табылады:
      1) су тарту құрылыстары;
      2) су құбырын тазартқыш құрылыстар;
      3) реттегіш ыдыстар;
      4) сорғы станциялары;
      5) оқшау сутартқыштар;
      6) тарату желілері;
      7) ғимараттарға енгізу орындары;
      8) ішкі сумен жабдықтау жүйелері;
      9) суды есепке алу тораптары.
      3. Мыналар елді мекеннің су бұру жүйесінің құрамдас элементтері болып табылады:
      1) ғимараттардың ішкі су бұру жүйелері;
      2) ғимараттардан шығару орындары;
      3) орамішілік және көшелік желілер;
      4) коллекторлар;
      5) сорғы станциялары;
      6) сарқынды суларды тазартқыш құрылыстар кешендері;
      7) су объектілеріне тазартылған сарқынды суларды ағызуға арналған құрылыстар (сужібергіштер).

      92-2-бап. Елді мекендердің ауызсумен жабдықтау жүйелері

      1. Елді мекендердің ауызсумен жабдықтау жүйелері сумен жабдықтау көзінің типі мен жүйелерге кіретін элементтердің құрамы бойынша ерекшеленетін орталықтандырылған, орталықтандырылмаған болып бөлінеді.
      2. Ауызсуды алуға, дайындауға, сақтауға, тасымалдауға және су тұтынушыларға беруге арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болып табылады.
      3. Ауызсуды құбыржолдар арқылы тасымалдамай, оны алуға және дайындауға арналған су тарту құрылыстары мен су тазартқыш құрылыстар орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесі болып табылады.

      92-3-бап. Техникалық сумен жабдықтау жүйелері 

      1. Техникалық сумен жабдықтау жүйелері технологиялық процестің белгіленген нормалары бойынша дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың өндірістік мұқтаждарын сумен қамтамасыз ету үшін құрылады.
      2. Техникалық сумен жабдықтау схемасын таңдау кезінде, суды қайталап пайдалану, айналымдық сумен жабдықтау көзделеді.

      92-4-бап. Елді мекендердің су бұру жүйелері

      1. Елді мекендердің су бұру жүйелері сарқынды суларды бірлесіп және (немесе) бөлек іркіліссіз бұру үшін қызмет етеді.
      2. Елді мекендердің су бұру жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау шарттары мен тәртібі елді мекендердің су бұру жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау қағидаларына сәйкес айқындалады.
      3. Елді мекеннің су бұру жүйесіне қосылмаған тұрғын үйлерден (тұрғын ғимараттардан) шыққан сұйық тұрмыстық қалдықтар су өткізбейтін науа-ыдыстарға құйылып, кейіннен арнайы автокөлікпен шығарылып және оларды орналастыру орындарын халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық органы және сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым айқындайтын төгу станцияларында төгілуге тиіс.
      4. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың сарқынды суларын елді мекендердің су бұру жүйелеріне қабылдау:
      1) елді мекендердің су бұру жүйелеріне сарқынды суларды қабылдау қағидаларына сәйкес сарқынды сулар олардағы зиянды заттардың жол берілетін шоғырлануының құрамы бойынша талаптарға сәйкес келген кезде жол беріледі. Сарқынды сулар сәйкес келмеген жағдайда дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар оларды тазартуды өзінің су бұрудың оқшау тазартқыш құрылыстарында жүзеге асыруға міндетті;
      2) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның техникалық шарттарының талаптарын орындаған кезде жол беріледі.

      92-5-бап. Халықты ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық
                сарқынды суларды бұруды қамтамасыз ету
                кепілдіктері

      1. Қазақстан Республикасының аумағында жеке тұлғалар сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың қосылған желілері болған кезде су тұтынудың және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұрудың белгіленген нормаларына сәйкес ауызсумен қамтамасыз етіледі.
      2. Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің меншік иесі халықты ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұруды қамтамасыз етудің кепілі болып табылады.

      92-6-бап. Ауызсудың сапасын қамтамасыз ету

      Ауызсудың сапасы:
      1) ауызсумен жабдықтау көзін таңдау;
      2) ауызсуды дайындау үшін тиісті технологияны, оларды пайдалану қауіпсіздігін және санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтер мен техникалық регламенттердің белгіленген талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары бар жабдықты, материалдарды, реагенттерді пайдалану;
      3) ауызсумен жабдықтау көздерін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру;
      4) елді мекендердің сумен жабдықтау жүйелерін білікті техникалық пайдалану;
      5) ауызсумен жабдықтау көздеріндегі және жүйелеріндегі су сапасының санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге сәйкестігіне бақылау жүргізу арқылы қамтамасыз етілуге тиіс.

      92-7-бап. Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру
                саласындағы суды есепке алудың жалпы ережелері

      1. Сумен жабдықтау жүйелерінде көздерден алынатын, тарату желісіне және су тұтынушыларға берілген су көлемдерін толық есепке алу ұйымдастырылады.
      2. Суды:
      1) бірінші, екінші, үшінші және кейінгі көтерілімдердің сорғы стансаларында;
      2) су тұтынушының сумен жабдықтау жүйелерімен баланстық тиесілікті немесе пайдалану жауапкершілігін бөлу шекараларында;
      3) суды есепке алудың үйге ортақ аспабы арқылы көппәтерлі тұрғын үйлерде (тұрғын ғимараттарда) есепке алу міндетті болып табылады.
      3. Суды есепке алу аспаптарына қойылатын талаптар осы Кодексте, техникалық регламенттерде, сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі суды есепке алу аспаптарын таңдау, монтаждау және пайдалану қағидаларында белгіленеді.
      4. Берілген су үшін су тұтынушылармен есеп айырысулар су тұтынушыда орнатылған және коммерциялық ретінде пайдалануға жол берілген, суды есепке алу аспаптарының көрсетілімдері ескеріле отырып, шарттар негізінде жүзеге асырылады.
      5. Сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілген қызметтерінің көлемі коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті орган бекіткен, елді мекендердегі сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілген қызметтерінің көлемдерін есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады.
      6. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымдар суды есепке алу жөніндегі деректердің негізінде жыл сайын тарату желілеріндегі және су тұтынушыдағы су ысырабына талдау жүргізеді.

      92-8-бап. Суды коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру

      1. Көппәтерлі тұрғын үйлерді (тұрғын ғимараттарды) салу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу жобаларында суды коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру үшін суды есепке алудың үйге ортақ және жеке (пәтер бойынша) аспаптарын міндетті түрде орнату көзделеді.
      2. Пайдалануға жаңадан берілетін объектілерде деректерді қашықтықтан беретін, сезімталдық шегі төмен, жоғары метрологиялық сыныпты суды есепке алу аспаптарын орнату көзделеді. Бұл талап жұмыс істемейтін немесе белгіленген пайдалану мерзімі өткен, суды есепке алудың үйге ортақ аспаптары ауыстырылған жағдайда да қолданылады.
      3. Жұмыс істемейтін немесе белгіленген пайдалану мерзімі өткен, суды есепке алудың жеке (пәтер бойынша) аспаптары ауыстырылған кезде, сезімталдық шегі төмен, жоғары метрологиялық сыныпты, кейіннен деректерді қашықтықтан беруге мүмкіндік болатын құрылғылармен жарақтандырылған суды есепке алу аспаптарын орнату көзделеді.
      4. Елді мекеннің сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілеріне қосылған объектіні суды есепке алу аспаптарынсыз пайдалануға қабылдауға жол берілмейді.

      92-9-бап. Су тұтынушылардың құқықтары мен міндеттері

      1. Елді мекендердегі сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын су тұтынушылардың:
      1) жасасылған шартқа сәйкес ауызсуды тұтыну үшін санитариялық қағидаларға сай ауызсумен жабдықтау жүйелерінен сумен іркіліссіз қамтамасыз етілуге;
      2) сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілген қызметтері үшін ақы төлеуге арналған төлем құжатын алуға;
      3) ауызсу сапасы және оны берудегі ықтимал іркілістер туралы ақпарат алуға;
      4) сотқа талап қоюға;
      5) сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтер жобасын талқылау бойынша өткізілетін жария тыңдауларға қатысуға;
      6) бір айдан кешіктірмей сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымды бұл жөнінде жазбаша хабардар еткен кезде шартты біржақты тәртіппен бұзуға;
      7) егер объектілері тұрғын үй қорына жатқызылса, денсаулық сақтау субъектілері пайдаланса, сондай-ақ тамақ өнімін өндіру үшін пайдаланылса, ауызсумен жабдықтау жүйелерінен бірінші кезектегі тәртіппен ауызсумен қамтамасыз етілуге;
      8) көрсетілген қызметке төлемді түзету үшін сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымға өтініш жасауға құқығы бар;
      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.
      2. Елді мекендердегі сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын су тұтынушылар:
      1) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйыммен сумен жабдықтауға және (немесе) су бұруға арналған шарт жасасуға;
      2) меншігіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің, олардағы басқару тораптарының, суды есепке алу аспаптарының белгіленген талаптарға сәйкес сақталуын және тиісінше санитариялық және техникалық жай-күйін ұстап-тұруға;
      3) жасасылған шартқа және белгіленген тарифтерге сәйкес сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілген қызметтері үшін уақтылы әрі толық көлемде ақы төлеуге;
      4) көппәтерлі тұрғын үйлерде (тұрғын ғимараттарда) тұратын су тұтынушыларды қоспағанда, жеке салынған үйлерде тұратын су тұтынушыларды қоса алғанда, сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосылуға техникалық жағдайларының, меншігіндегі сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілерінің атқарушылық түсірілімінің болуы;
      5) сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану қағидаларын, санитариялық қағидаларды сақтауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының су заңнамасында белгіленген талаптарды орындауға;
      6) зиянды заттардың жол берілетін шоғырлануынан асып түсетін ластауыштармен сарқынды суларды ағызуға жол бермеуге;
      7) шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулардың су бұру жүйесіне жауын-шашын және сорғыту суларын ағызуға жол бермеуге;
      8) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның рұқсатынсыз меншігіндегі сумен жабдықтау және (немесе) су бұру желілеріне өзге су тұтынушыларды қоспауға;
      9) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның техникалық талаптарын орындауға;
      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындауға міндетті.
      3. Су тұтынушы заңды тұлғалар, осы баптың 2-тармағында көзделген міндеттерден басқа, мыналарды:
      1) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым өкілдерінің көрсетілімдерді алу және жұмыс қабілеттілігін тексеру үшін суды есепке алу аспаптарына, аумағында орналасқан немесе шаруашылық жүргізуіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің барлық элементтерінің техникалық жай-күйі мен қауіпсіздігін бақылау үшін, сарқынды сулардың сынамаларын алу үшін, сондай-ақ берешегі болған кезде су тұтынушының желілерін ажырату үшін кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз етуге;
      2) су тұтыну және (немесе) су бұру көлемдері шартта белгіленгеннен асқан кезде, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның техникалық шарттарын немесе техникалық талаптарын сұратуға міндетті.

      92-10-бап. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру
                 жөніндегі ұйымның құқықтары мен міндеттері

      1. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілген қызметтері үшін ақы алуға;
      2) суды есепке алу аспаптарын тексеруді жүргізуге;
      3) сотқа талап қоюға;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға құқылы.
      2. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйым:
      1) гигиеналық нормативтерге сәйкес ауызсуды және оны су тұтынушыларға беруді дайындауды қамтамасыз етуге;
      2) елді мекендердегі сумен жабдықтаудың және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтерін іркіліссіз ұсынуды қамтамасыз етуге;
      3) суды көздерден алуды, оны желіге және су тұтынушыларға беруді есепке алуды қамтамасыз етуге;
      4) көздерді санитариялық қорғау аймақтары, сумен жабдықтау жүйелерінің құбыржолдарын санитариялық қорғау белдеулері және су бұру жүйелері элементтерінің санитариялық-қорғау аймақтары үшін белгіленген, шаруашылық және өзге де қызмет режимін сақтауға;
      5) елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тиісінше пайдаланылуын қамтамасыз етуге;
      6) су тұтынушының желілері мен құрылыстары жарамды болған және (немесе) сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның техникалық шарттары орындалған кезде су тұтынушының объектілерін сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қосуға рұқсат беруге;
      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындауға міндетті.

      92-11-бап. Тұрғын үй кондоминиумдарының құрамына кіретін
                 сумен жабдықтау және су бұру жүйелері

      1. Тұрғын үй кондоминиумдарының құрамына:
      1) сумен жабдықтау бойынша – тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) сыртқы қабырғаларының шекарасы шегіндегі ішкі сумен жабдықтау жүйелері, оның ішінде ауызсуды қосымша тазарту бойынша топтық қондырғылар, су тартатын сорғы қондырғылары;
      2) су бұру бойынша – елді мекеннің су бұру желісіне қосылатын жердегі бірінші құдыққа дейінгі шығару орындарын қоса алғанда, үй ішіндегі жүйелер кіреді.
      2. Тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) ішкі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалануды пәтерлер мен үй-жайлардың меншік иелері, кондоминиум объектісін басқару органы жүргізеді, сондай-ақ бұл шарт негізінде жүргізіледі.

      92-12-бап. Су тұтынушының меншігіндегі сумен жабдықтау
                 және су бұру жүйелері

      1. Су тұтынушының баланстық тиесілікті бөлу шекарасынан су бөлу және санитариялық-техникалық аспаптардан су бұру жүйесіне сарқынды суларды шығару нүктелеріне дейінгі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің элементтері су тұтынушының сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне жатады және оларға өз күшімен, сондай-ақ шарт негізінде қызмет көрсетіледі.
      2. Су тұтынушының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің қондырғысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      92-13-бап. Елді мекеннің сумен жабдықтаудың және су
                 бұрудың иесіз қалған жүйесі және (немесе) оның
                 құрамдас элементтері

      1. Елді мекеннің меншiк иесi жоқ немесе меншiк иесi белгiсiз не өзіне берілген меншiк құқығынан меншiк иесi бас тартқан сумен жабдықтау және су бұру жүйесі және (немесе) оның құрамдас элементтері иесіз болып табылады.
      2. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы елді мекеннің сумен жабдықтаудың және су бұрудың иесіз қалған жүйесін және (немесе) оның құрамдас элементтерін анықтаған жағдайда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 242-бабына сәйкес оларды иесіз жылжымайтын заттар ретінде есепке қою жөніндегі рәсімдерді жүргізеді.
      3. Елді мекеннің сумен жабдықтау және су бұру жүйесі және (немесе) оның құрамдас элементтері иесіз жылжымайтын заттар ретінде есепте болған уақытта сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі коммуналдық ұйымға пайдалануға беріледі.
      4. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі коммуналдық ұйым өзіне пайдалануға берілген сумен жабдықтаудың иесіз қалған жүйесі және (немесе) оның құрамдас элементтері арқылы су тұтынушыға берілетін ауызсудың сапасын қамтамасыз етеді.»;
      19) 103-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салқындату мақсатында су объектілерінен немесе салқындатқыш тоғандардан сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланатын жұмыс істеп тұрған немесе реконструкцияланып жатқан жылу энергетикасы ұйымдарын қоспағанда, өнеркәсiп пен жылу энергетикасы ұйымдарының айналымдық сумен жабдықтауы болуға мiндеттi.
      Салқындату мақсатында су объектілерінен немесе салқындатқыш тоғандардан сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланатын жұмыс істеп тұрған немесе реконструкцияланып жатқан жылу энергетикасы ұйымдарын қоспағанда, айналымдық сумен жабдықтауы жоқ ұйымдар уәкiлеттi органға, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкiлеттi органға нақты мерзiмдерiн көрсете отырып, айналымдық сумен жабдықтауға көшу жоспарын ұсынуға мiндеттi.»;
      20) 104-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы, 107-баптың 2 мен 4-тармақтарындағы және 120-баптың 2-тармағындағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен», «Ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер тиісінше «ауызсумен», «Ауызсумен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      21) 135-бапта:
      тақырыптағы «мемлекеттiк қолдаудың», «принциптерi» деген сөздер тиісінше «, сумен жабдықтауды және су бұруды мемлекеттiк қолдаудың», «қағидаттары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші абзац «Су шаруашылығын» деген сөздерден кейін «, сумен жабдықтауды және су бұруды» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды өтеусіз және қайтарымсыз негізде субсидиялау;»;
      6) тармақша «су шаруашылығы субъектiлерiне» деген сөздерден кейін «, сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымдарға» деген сөздермен толықтырылсын;
      22) мынадай мазмұндағы 135-1-баппен толықтырылсын:

      «135-1-бап. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін
                  салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды
                  субсидиялау

      1. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау сумен жабдықтауды және су бұруды дамытуды экономикалық ынталандыру ретінде жүзеге асырылады.
      2. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      1) жобаларды техникалық қолдау, бұл техникалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыруды қамтиды;
      2) капиталды қажет ететін шығыстар, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жабдықты, материалдарды сатып алуға арналған шығыстар.».
      3. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат):
      1) 220-баптың 1-тармағының 13) тармақшасындағы «ауызсу және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен және шаруашылық-ауызсумен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 225-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Сарқынды суларды жинағыштары және (немесе) сарқынды суларды табиғи биологиялық тазартуға арналған жасанды су объектілері бар табиғат пайдаланушылар олардың қоршаған ортаға әсерiн болғызбау жөніндегі қажеттi шараларды қолдануға, сондай-ақ оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейiн жерлердi рекультивациялауды жүзеге асыруға мiндеттi.»;
      3) 291-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қалалық және басқа да қоныстардың, орман саябақтарының, курорттық, емдеу-сауықтыру, рекреациялық аймақтардың және су қорғау аймақтарының аумақтарында, ауызсумен және шаруашылық-ауызсумен жабдықтау мақсаттарында пайдаланылатын жерасты су объектілерінің су жинау алаңдарында, сондай-ақ тарихи-мәдени мұра объектілеріне жатқызылған аумақтарда қалдықтарды көмуге тыйым салынады.».
      4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат):
      1) 3-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 68-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «68-1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйым – қызметі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртуға және дамытуға бағытталған, мемлекет жүз пайыз қатысатын акционерлік қоғам;»;
      2) 176-баптың 1) тармақшасы «қаржы агенттіктерін» деген сөздерден кейін «және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйымды» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 178-бапта:
      1-тармақтағы «Мамандандырылған ұйым оған кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен» деген сөздер «Кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы органның атынан қарыз алушы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ «ұйымдар» деген сөзден кейін «немесе жергілікті атқарушы органның атынан қарыз алушы» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 179-бапта:
      1-тармақтағы «кредитордың (сенімгердің) атынан және оның есебінен және оның» деген сөздер «кредитордың (сенімгердің) немесе бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атынан және есебінен және оның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      3) тармақша «жобалардың» деген сөзден кейін «және (немесе) қарыз алушы немесе түпкілікті қарыз алушы іске асыратын инвестициялық жобалардың» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақшадағы «қарыз алушылардың» деген сөздер «қарыз алушының және (немесе) түпкілікті қарыз алушының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      «7) түпкілікті қарыз алушыларды айқындау.»;
      4-тармақ «Қаржы агенттігін» деген сөздерден кейін «және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйымды» деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 183-баптың 3-тармағының екінші бөлігі «қарыз алушы» деген сөздерден кейін «немесе түпкілікті қарыз алушы» деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 184-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жергілікті атқарушы органдарға, қаржы агенттіктеріне бюджеттік кредиттер бойынша, сондай-ақ қарыз алушылар ретінде жергілікті атқарушы органдар түпкілікті қарыз алушыларға мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге беретін бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін қоспағанда, бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналыс мерзімі бюджеттік кредиттің мерзіміне сәйкес келетін мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша кірістіліктің орташа өлшемді мөлшерлемесінен төмен болмайтын шамада белгіленеді.».
      5. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., № 17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 21-құжат; № 12, 85-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 8-1) және 24-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8-1) жылумен жабдықтау жүйесі – жылу өндіретін, жылу беретін және жылу тұтынатын қондырғылардан тұратын кешен;»;
      «24-1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйым – қызметі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртуға және дамытуға бағытталған, мемлекет жүз пайыз қатысатын акционерлік қоғам;»;
      2) 3-бапта:
      2-тармақтың 10) тармақшасындағы «белгiлеу болып табылады.» деген сөздер «белгiлеу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      «11) жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды кредиттеуді және субсидиялауды қамтамасыз ету болып табылады.»;
      3-тармақтың 5) тармақшасындағы «реттеудi қамтиды.» деген сөздер «реттеудi;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын, жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды бюджет қаражаты есебінен кредиттеуді;
      7) бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды өтеусіз және қайтарымсыз негізде субсидиялауды қамтиды.»;
      3) 4-бап мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-2) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйымды айқындайды;»;
      4) 5-1-бап мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2) және 5-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5-1) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды кредиттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      5-2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      5-3) жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды кредиттеуді және субсидиялауды жүзеге асырады;»;
      5) мынадай мазмұндағы 7-2-баппен толықтырылсын:

      «7-2-бап. Жылумен жабдықтау жүйелерін салуды,
                реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау

      1. Жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау жылумен жабдықтауды дамытуды экономикалық ынталандыру ретінде жүзеге асырылады.
      2. Жылумен жабдықтау жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      1) жобаларды техникалық қолдау, бұл техникалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыруды қамтиды;
      2) капиталды қажет ететін шығыстар, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жабдықты, материалдарды сатып алуға арналған шығыстар.».
      6. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 6, 46-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):
      35-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 6) тармақшасындағы «ауызсумен немесе шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен және шаруашылық-ауызсумен» деген сөздермен ауыстырылсын.
      7. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат):
      134-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) елді мекендердің тіршілігін (энергиямен, газбен, сумен, жылумен жабдықтау, су бұру және коммуналдық қалдықтарды көму, қалдықтар полигондарын құру және пайдалану) қамтамасыз ету;».
      8. «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 20-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 6-құжат):
      8-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлік «Энергетикалық ресурстарды», «энергетикалық ресурстарды» деген сөздерден кейін «және су ресурстарын» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктегі «есепке алу аспаптарын және» деген сөздер «және суды есепке алу аспаптарын,» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      «Энергетикалық ресурстарды» деген сөздерден кейін «және су ресурстарын» деген сөздермен толықтырылсын;
      «энергетикалық ресурстарды есепке алудың тиісті аспаптарымен» деген сөздер «энергетикалық ресурстарды және суды есепке алу аспаптарымен» деген сөздермен ауыстырылсын.
      9. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат):
      2-қосымшада:
      324-жолдағы «ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен», «ауыз және шаруашылық-тұрмыстық сумен» деген сөздер «ауызсумен және шаруашылық-ауызсумен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      327-жолдағы «коммуналдық-тұрмыстық» деген сөздер «шаруашылық-тұрмыстық» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам водоснабжения и водоотведения, кредитования и субсидирования жилищно-коммунального хозяйства

Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 322-V ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42):
      пункт 4 статьи 44-1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «В акте выбора земельного участка указываются существующие инженерные коммуникации, а в случае необходимости предусматривается перенос инженерных коммуникаций за границы предоставляемого земельного участка.».

      2. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 27; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) в оглавлении:
      заголовок статьи 36 изложить в следующей редакции:
      «Статья 36. Компетенция Правительства Республики Казахстан»;
      заголовок главы 16 изложить в следующей редакции:
      «Глава 16. Питьевое, техническое водоснабжение и водоотведение населенных пунктов»;
      в заголовке статьи 90 слова «и хозяйственно-бытового» исключить;
      в заголовках статей 91 и 92 слова «и хозяйственно-бытовое» исключить;
      главу 16 дополнить заголовками статей 92-1, 92-2, 92-3, 92-4, 92-5, 92-6, 92-7, 92-8, 92-9, 92-10, 92-11, 92-12 и 92-13 следующего содержания:
      «Статья 92-1. Состав систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
      Статья 92-2. Системы питьевого водоснабжения населенных пунктов
      Статья 92-3. Системы технического водоснабжения
      Статья 92-4. Системы водоотведения населенных пунктов
      Статья 92-5. Гарантии обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод
      Статья 92-6. Обеспечение качества питьевой воды
      Статья 92-7. Общие положения учета воды в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов
      Статья 92-8. Организация коммерческого учета воды
      Статья 92-9. Права и обязанности водопотребителей
      Статья 92-10. Права и обязанности организации по водоснабжению и (или) водоотведению
      Статья 92-11. Системы водоснабжения и водоотведения, входящие в состав жилищных кондоминиумов
      Статья 92-12. Системы водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности водопотребителя
      Статья 92-13. Бесхозяйные система водоснабжения и водоотведения населенного пункта и (или) ее составляющие элементы»;
      заголовок статьи 135 после слов «водного хозяйства» дополнить словами «, водоснабжения и водоотведения»;
      дополнить заголовком статьи 135-1 следующего содержания:
      «Статья 135-1. Субсидирование строительства, реконструкции и
                     модернизации систем водоснабжения и
                     водоотведения»;
      2) в статье 1:
      дополнить подпунктами 2-1), 3-1), 3-2) и 7-1) следующего содержания:
      «2-1) питьевая вода – вода в ее естественном состоянии или после обработки, отвечающая по качеству установленным национальным стандартам и гигиеническим нормативам, предназначенная для питьевых и хозяйственно-питьевых нужд населения;»;
      «3-1) питьевое и (или) хозяйственно-питьевое водоснабжение (далее – питьевое водоснабжение) – технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, хранение, транспортировку и подачу питьевой воды водопотребителям;
      3-2) граница раздела балансовой принадлежности – место раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, которое указывается на схемах;»;
      «7-1) система питьевого водоснабжения населенных пунктов – комплекс взаимосвязанных водных объектов и гидротехнических сооружений, объединяющий водозаборные, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды, водопроводные насосные станции и сети для обеспечения водопотребителей питьевой водой;»;
      в подпункте 12) слово «бытовых» заменить словом «хозяйственных»;
      подпункт 13-1) изложить в следующей редакции:
      «13-1) допустимая концентрация вредных веществ – величина допустимого содержания вредных веществ в сточных водах водопотребителя, сбрасываемых в систему водоотведения;»;
      дополнить подпунктами 13-2), 19-1), 21-1), 21-2), 23-1), 25-1), 25-2), 31-1), 36-1) и 57-1) следующего содержания:
      «13-2) уполномоченный орган в области коммунального хозяйства – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;»;
      «19-1) граница раздела эксплуатационной ответственности – место раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемое соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела балансовой принадлежности;»;
      «21-1) комплексы очистных сооружений сточных вод – сооружения механической и биологической очистки сточных вод населенных пунктов с применением или без применения химических реагентов, включая искусственные водные объекты, предназначенные для естественной биологической очистки сточных вод;
      21-2) искусственные водные объекты, предназначенные для естественной биологической очистки сточных вод, – пруды-накопители, пруды-испарители, биологические пруды, поля-фильтрации, поля-орошения;»;
      «23-1) локальные очистные сооружения водоотведения – совокупность сооружений и устройств водопотребителя для очистки собственных сточных вод;»;
      «25-1) прибор учета воды – техническое средство для измерения объема воды (питьевой, технической, сточной и других видов вод), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, разрешенное к применению для коммерческого учета воды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      25-2) коммерческий учет воды – учет количества воды, необходимый для взаиморасчета между сторонами по договору на водоснабжение и (или) водоотведение;»;
      «31-1) ввод водопровода – трубопровод от распределительной сети водоснабжения, включая колодец с запорной арматурой в точке подключения, до первой задвижки в здании;»;
      «36-1) организация по водоснабжению и (или) водоотведению – водохозяйственная организация, осуществляющая эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах;»;
      «57-1) организация по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства – акционерное общество со стопроцентным участием государства, деятельность которого направлена на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства;»;
      3) статью 9 дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания:
      «12) неразрывности и взаимосвязанности водоснабжения и водоотведения при проектировании и строительстве;
      13) платности услуг водоснабжения и (или) водоотведения.»;
      4) статью 35 дополнить подпунктами 15), 16), 17) и 18) следующего содержания:
      «15) обеспечение баланса интересов участников правоотношений в области водоснабжения и водоотведения;
      16) сбалансированность прав, обязанностей и интересов водопотребителей и организаций по водоснабжению и (или) водоотведению;
      17) создание условий для внедрения и приоритетного развития энергосберегающих и водосберегающих технологий;
      18) государственная поддержка реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения, проведения научных исследований, проектирования в области водоснабжения и водоотведения.»;
      5) в статье 36:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 36. Компетенция Правительства Республики Казахстан»;
      дополнить подпунктом 20-2) следующего содержания:
      «20-2) определяет организацию по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства;»;
      6) в статье 37-1:
      в подпункте 8) слова «услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей» заменить словами «услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей»;
      дополнить подпунктами 8-3), 8-4), 8-5) и 8-6) следующего содержания:
      «8-3) разрабатывает и утверждает правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения;
      8-4) разрабатывает и утверждает правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
      8-5) разрабатывает и утверждает правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
      8-6) осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;»;
      7) в абзаце втором пункта 1 статьи 44 слово «бытовых» заменить словом «хозяйственных»;
      8) статью 53 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. Производственный контроль за качеством питьевой воды и очищенных сточных вод осуществляется аттестованными лабораториями организации по водоснабжению и (или) водоотведению, а также другими аттестованными лабораториями согласно заключенным договорам.»;
      9) в части второй пункта 4 статьи 65 слово «бытовых» заменить словом «хозяйственных»;
      10) в статье 66:
      в пункте 1:
      в абзаце первом слова «коммунально-бытовых нужд», «коммунально-бытовых» заменить соответственно словами «хозяйственных нужд», «хозяйственно-бытовых»;
      в подпункте 2) слова «коммунально-бытовых» заменить словами «хозяйственно-бытовых»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) сооружений для отведения сточных вод в искусственные водные объекты, предназначенные для естественной биологической очистки сточных вод, и на рельеф местности;»;
      в подпункте 12) слова «коммунально-бытовых» заменить словами «хозяйственно-бытовых»;
      в подпункте 1) пункта 6 и абзаце первом пункта 8 слова «коммунально-бытовых» заменить словами «хозяйственно-бытовых»;
      11) в пункте 2 статьи 74 слово «бытовых» заменить словом «хозяйственных»;
      12) в пункте 3 статьи 85 слово «потребителям» заменить словом «водопотребителям»;
      13) в пункте 2 статьи 89 слова «уполномоченным органом в области охраны окружающей среды», «здравоохранения» заменить соответственно словами «уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды», «санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
      14) заголовок главы 16 изложить в следующей редакции:
      «Глава 16. Питьевое, техническое водоснабжение и водоотведение населенных пунктов»;
      15) в статье 90:
      в заголовке, пунктах 1 и 3 слова «и хозяйственно-бытового» исключить;
      в пункте 6 слова «и хозяйственно-бытовым» исключить;
      пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Государственный контроль за качеством питьевой воды в городских и сельских населенных пунктах осуществляется территориальным подразделением уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;
      16) в заголовке, пунктах 1 и 2 статьи 91 слова «и хозяйственно-бытовое» исключить;
      17) в статье 92:
      в заголовке слова «и хозяйственно-бытовое» исключить;
      в пункте 1:
      в части первой слова «и хозяйственно-бытовом» исключить;
      в части второй слова «и хозяйственно-бытовое» исключить;
      в пункте 2 слова «и хозяйственно-бытовом» исключить;
      18) главу 16 дополнить статьями 92-1, 92-2, 92-3, 92-4, 92-5, 92-6, 92-7, 92-8, 92-9, 92-10, 92-11, 92-12 и 92-13 следующего содержания:
      «Статья 92-1. Состав систем водоснабжения и водоотведения
                    населенных пунктов
      1. Системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов относятся к объектам жизнеобеспечения населенных пунктов.
      2. Составляющими элементами системы водоснабжения населенного пункта являются:
      1) водозаборные сооружения;
      2) водопроводные очистные сооружения;
      3) регулирующие емкости;
      4) насосные станции;
      5) локальные водоводы;
      6) распределительные сети;
      7) вводы в здания;
      8) системы внутреннего водоснабжения;
      9) узлы учета воды.
      3. Составляющими элементами системы водоотведения населенного пункта являются:
      1) системы внутреннего водоотведения зданий;
      2) выпуски из зданий;
      3) внутриквартальные и уличные сети;
      4) коллекторы;
      5) насосные станции;
      6) комплексы очистных сооружений сточных вод;
      7) сооружения для сброса очищенных сточных вод в водные объекты (водовыпуски).
      Статья 92-2. Системы питьевого водоснабжения населенных пунктов
      1. Системы питьевого водоснабжения населенных пунктов подразделяются на централизованные, нецентрализованные, различающиеся по типу источника водоснабжения и составу входящих в системы элементов.
      2. Централизованной системой водоснабжения является комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, подготовки, хранения, транспортировки и подачи питьевой воды водопотребителям.
      3. Нецентрализованной системой водоснабжения являются водозаборные и водоочистные сооружения, предназначенные для забора и подготовки питьевой воды, без транспортировки ее по трубопроводам.
      Статья 92-3. Системы технического водоснабжения
      1. Системы технического водоснабжения создаются для обеспечения водой производственных нужд индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по установленным нормам технологического процесса.
      2. При выборе схемы технического водоснабжения предусматриваются повторное использование воды, оборотное водоснабжение.
      Статья 92-4. Системы водоотведения населенных пунктов
      1. Системы водоотведения населенных пунктов служат для совместного и (или) раздельного бесперебойного отведения сточных вод.
      2. Условия и порядок приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов определяются в соответствии с правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов.
      3. Жидкие бытовые отходы от жилых домов (жилых зданий), не подключенных к системе водоотведения населенного пункта, должны отводиться в водонепроницаемые емкости-выгребы с последующим вывозом специальным автотранспортом и сливом на сливных станциях, места устройства которых определяются территориальными подразделениями уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, территориальным органом уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды и организацией по водоснабжению и (или) водоотведению.
      4. Прием сточных вод индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в системы водоотведения населенных пунктов допускается при условии:
      1) соответствия сточных вод требованиям по содержанию в них допустимой концентрации вредных веществ согласно правилам приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов. В случае несоответствия сточных вод индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять их очистку на своих локальных очистных сооружениях водоотведения;
      2) выполнения требований технических условий организации по водоснабжению и (или) водоотведению.
      Статья 92-5. Гарантии обеспечения населения питьевой водой и
                   отвода хозяйственно-бытовых сточных вод
      1. Физические лица на территории Республики Казахстан обеспечиваются питьевой водой в соответствии с установленными нормами водопотребления и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод при наличии присоединенных сетей водоснабжения и (или) водоотведения.
      2. Собственник систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов является гарантом обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод.
      Статья 92-6. Обеспечение качества питьевой воды
      Качество питьевой воды должно обеспечиваться посредством:
      1) выбора источника питьевого водоснабжения;
      2) использования для подготовки питьевой воды соответствующей технологии, оборудования, материалов, реагентов, имеющих документы, подтверждающие безопасность их использования и соответствие установленным требованиям санитарных правил, гигиенических нормативов и технических регламентов;
      3) реализации мероприятий по восстановлению источников питьевого водоснабжения;
      4) квалифицированной технической эксплуатации систем водоснабжения населенных пунктов;
      5) проведения контроля качества воды в источниках и системах питьевого водоснабжения на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
      Статья 92-7. Общие положения учета воды в области водоснабжения
                   и водоотведения населенных пунктов
      1. В системах водоснабжения организуется полный учет объемов воды, забираемой из источников, поданной в распределительную сеть и водопотребителям.
      2. Обязательным является учет воды:
      1) на насосных станциях первого, второго, третьего и последующих подъемов;
      2) на границах раздела балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности с системами водоснабжения водопотребителя;
      3) в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях) посредством общедомового прибора учета воды.
      3. Требования к приборам учета воды устанавливаются настоящим Кодексом, техническими регламентами, правилами выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.
      4. Расчеты с водопотребителями за отпущенную воду осуществляются на основании договоров с учетом показаний приборов учета воды, установленных у водопотребителя и допущенных к эксплуатации в качестве коммерческих.
      5. Объем предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения определяется согласно методике расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов, утвержденной уполномоченным органом в области коммунального хозяйства.
      6. Организации по водоснабжению и (или) водоотведению ежегодно на основе данных по учету воды проводят анализ потерь воды в распределительных сетях и у водопотребителя.
      Статья 92-8. Организация коммерческого учета воды
      1. В проектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта многоквартирных жилых домов (жилых зданий) предусматривается обязательная установка общедомовых и индивидуальных (поквартирных) приборов учета воды для организации коммерческого учета воды.
      2. Во вновь вводимых в эксплуатацию объектах предусматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности с дистанционной передачей данных. Данное требование распространяется и в случае замены неработающих или отработавших установленный срок эксплуатации общедомовых приборов учета воды.
      3. При замене неработающих или отработавших установленный срок эксплуатации индивидуальных (поквартирных) приборов учета воды предусматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности, оснащенных устройствами для возможности последующей дистанционной передачи данных.
      4. Не допускается приемка в эксплуатацию объекта, присоединенного к сетям водоснабжения и (или) водоотведения населенного пункта, без приборов учета воды.
      Статья 92-9. Права и обязанности водопотребителей
      1. Водопотребители, пользующиеся услугами водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах, имеют право на:
      1) бесперебойное обеспечение водой из систем питьевого водоснабжения в соответствии с санитарными правилами для питьевого водопотребления согласно заключенному договору;
      2) получение платежного документа на оплату за предоставленные услуги водоснабжения и (или) водоотведения;
      3) получение информации о качестве питьевой воды и возможных перебоях в ее подаче;
      4) предъявление иска в суд;
      5) участие в публичных слушаниях, проводимых по обсуждению проекта тарифов на услуги водоснабжения и (или) водоотведения;
      6) расторжение договора в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом организации по водоснабжению и (или) водоотведению не позднее чем за один месяц;
      7) обеспечение питьевой водой в первоочередном порядке из систем питьевого водоснабжения, если их объекты отнесены к жилищному фонду, используются субъектами здравоохранения, а также для производства пищевой продукции;
      8) обращение в организацию по водоснабжению и (или) водоотведению для корректировки оплаты предоставленной услуги;
      9) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
      2. Водопотребители, пользующиеся услугами водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах, обязаны:
      1) заключить договор на водоснабжение и (или) водоотведение с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению;
      2) поддерживать сохранность и надлежащее санитарное и техническое состояние собственных систем водоснабжения и водоотведения, узлов управления на них, приборов учета воды в соответствии с установленными требованиями;
      3) своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с заключенным договором и установленными тарифами;
      4) иметь технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, исполнительную съемку собственных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопотребители, проживающие в домах индивидуальной застройки, за исключением водопотребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях);
      5) соблюдать правила пользования системами водоснабжения и водоотведения, санитарные правила, а также выполнять требования, установленные водным законодательством Республики Казахстан;
      6) не допускать сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ;
      7) не допускать сброс ливневых и дренажных вод в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод;
      8) не присоединять иных водопотребителей к собственным сетям водоснабжения и (или) водоотведения без разрешения организации по водоснабжению и (или) водоотведению;
      9) выполнять технические требования организации по водоснабжению и (или) водоотведению;
      10) выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
      3. Водопотребители – юридические лица, помимо обязанностей, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, обязаны:
      1) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации по водоснабжению и (или) водоотведению к приборам учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод, а также для отключения сетей водопотребителя при наличии задолженности;
      2) запрашивать технические условия или технические требования организации по водоснабжению и (или) водоотведению при увеличении объемов водопотребления и (или) водоотведения сверх установленных в договоре.
      Статья 92-10. Права и обязанности организации по водоснабжению
                    и (или) водоотведению
      1. Организация по водоснабжению и (или) водоотведению вправе:
      1) взимать плату за предоставленные услуги водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      2) производить проверку приборов учета воды;
      3) предъявлять иск в суд;
      4) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
      2. Организация по водоснабжению и (или) водоотведению обязана:
      1) обеспечивать подготовку питьевой воды и подачу ее водопотребителям в соответствии с гигиеническими нормативами;
      2) обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах;
      3) обеспечивать учет забора воды из источников, подачи ее в сеть и водопотребителям;
      4) соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, установленный для зон санитарной охраны источников, полос санитарной охраны трубопроводов систем водоснабжения и санитарно-защитных зон элементов систем водоотведения;
      5) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
      6) выдавать разрешение на подключение объектов водопотребителя к системам водоснабжения и водоотведения при условии исправности сетей и сооружений водопотребителя и (или) выполнения технических условий организации по водоснабжению и (или) водоотведению;
      7) выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
      Статья 92-11. Системы водоснабжения и водоотведения, входящие в
                    состав жилищных кондоминиумов
      1. В состав жилищных кондоминиумов входят:
      1) по водоснабжению – системы внутреннего водоснабжения в пределах границ наружных стен жилых домов (жилых зданий), в том числе групповые установки по дополнительной очистке питьевой воды, подкачивающие насосные установки;
      2) по водоотведению – внутридомовые системы, включая выпуски до первого колодца в месте подключения к сети водоотведения населенного пункта.
      2. Эксплуатация систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилых домов (жилых зданий) производится собственниками квартир и помещений, органом управления объектом кондоминиума, а также на договорной основе.
      Статья 92-12. Системы водоснабжения и водоотведения,
                    находящиеся в собственности водопотребителя
      1. Элементы систем водоснабжения и водоотведения водопотребителя от границы раздела балансовой принадлежности до точек разбора воды и выпуска сточных вод от санитарно-технических приборов в систему водоотведения относятся к системам водоснабжения и водоотведения водопотребителя и обслуживаются собственными силами, а также на договорной основе.
      2. Устройство систем водоснабжения и водоотведения водопотребителя должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
      Статья 92-13. Бесхозяйные система водоснабжения и водоотведения
                    населенного пункта и (или) ее составляющие
                    элементы
      1. Бесхозяйными являются система водоснабжения и водоотведения населенного пункта и (или) ее составляющие элементы, не имеющие собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался.
      2. Местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, района, города областного значения при обнаружении бесхозяйных системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта и (или) ее составляющих элементов проводит процедуры по их постановке на учет как бесхозяйные недвижимые вещи в соответствии со статьей 242 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
      3. На время нахождения на учете как бесхозяйные недвижимые вещи система водоснабжения и водоотведения населенного пункта и (или) ее составляющие элементы передаются в эксплуатацию коммунальной организации по водоснабжению и (или) водоотведению.
      4. Коммунальная организация по водоснабжению и (или) водоотведению обеспечивает качество питьевой воды, подаваемой водопотребителю по бесхозяйным системе водоснабжения и (или) ее составляющим элементам, переданным ей в эксплуатацию.»;
      19) пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
      «2. Промышленные и теплоэнергетические организации обязаны иметь оборотное водоснабжение, за исключением действующих или реконструируемых теплоэнергетических организаций, использующих системы водоснабжения в целях охлаждения из водных объектов или прудов-охладителей.
      Организации, не имеющие оборотного водоснабжения, за исключением действующих или реконструируемых теплоэнергетических организаций, использующих системы водоснабжения в целях охлаждения из водных объектов или прудов-охладителей, обязаны представить в уполномоченный орган, уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения план перехода на оборотное водоснабжение с указанием конкретных сроков.»;
      20) в подпункте 1) пункта 2 статьи 104, пунктах 2 и 4 статьи 107 и пункте 2 статьи 120 слова «и хозяйственно-бытового» исключить;
      21) в статье 135:
      заголовок после слов «водного хозяйства» дополнить словами «, водоснабжения и водоотведения»;
      в пункте 1:
      абзац первый после слов «водного хозяйства» дополнить словами «, водоснабжения и водоотведения»;
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на безвозмездной и невозвратной основе, осуществляемое за счет бюджетных средств;»;
      подпункт 6) после слов «водного хозяйства» дополнить словами «, организациям по водоснабжению и (или) водоотведению»;
      22) дополнить статьей 135-1 следующего содержания:
      «Статья 135-1. Субсидирование строительства, реконструкции и
                     модернизации систем водоснабжения и
                     водоотведения
      1. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития водоснабжения и водоотведения.
       2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляется по следующим направлениям:
      1) техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;
      2) капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.».

      3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42):
      1) в подпункте 13) пункта 1 статьи 220 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «хозяйственно-питьевого»;
      2) пункт 3 статьи 225 изложить в следующей редакции:
      «3. Природопользователи, имеющие накопители сточных вод и (или) искусственные водные объекты, предназначенные для естественной биологической очистки сточных вод, обязаны принимать необходимые меры по предотвращению их воздействия на окружающую среду, а также осуществлять рекультивацию земель после прекращения их эксплуатации.»;
      3) пункт 4 статьи 291 изложить в следующей редакции:
      «4. Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных и водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также на территориях, отнесенных к объектам историко-культурного наследия.».

      4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3):
      1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 68-1) следующего содержания:
      «68-1) организация по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства – акционерное общество со стопроцентным участием государства, деятельность которого направлена на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства;»;
      2) подпункт 1) статьи 176 дополнить словами «и организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства»;
      3) в статье 178:
      в пункте 1 слова «специализированной организацией на условиях» заменить словами «специализированной организацией или заемщиком в лице местного исполнительного органа на условиях»;
      в пункте 3 слова «специализированными организациями» заменить словами «специализированными организациями или заемщиком в лице местного исполнительного органа»;
      4) в статье 179:
      в пункте 1 слова «и в соответствии с его» заменить словами «или администратора бюджетной программы и в соответствии с его»;
      в пункте 2:
      подпункт 3) дополнить словами «и (или) инвестиционных проектов, реализуемых заемщиком или конечным заемщиком»;
      в подпункте 4) слово «заемщиков» заменить словами «заемщика и (или) конечного заемщика»;
      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      «7) определение конечных заемщиков.»;
      пункт 4 дополнить словами «и организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства»;
      5) часть вторую пункта 3 статьи 183 дополнить словами «или конечным заемщиком»;
      6) часть вторую пункта 4 статьи 184 изложить в следующей редакции:
      «Ставка вознаграждения по бюджетным кредитам, за исключением ставок вознаграждения по бюджетным кредитам местным исполнительным органам, финансовым агентствам, а также по бюджетным кредитам, предоставляемым местными исполнительными органами как заемщиками конечным заемщикам на решение задач социальной политики государства, устанавливается не ниже средневзвешенной ставки доходности по государственным ценным бумагам со сроком обращения, соответствующим сроку бюджетного кредита.».

      5. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 7, ст. 38; № 13, ст. 87; № 24, ст. 148; 2007 г., № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 21; № 12, ст. 85; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 79; 2014 г., № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) статью 1 дополнить подпунктами 8-1) и 24-1) следующего содержания:
      «8-1) система теплоснабжения – комплекс, состоящий из теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотребляющих установок;»;
      «24-1) организация по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства – акционерное общество со стопроцентным участием государства, деятельность которого направлена на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства;»;
      2) в статье 3:
      пункт 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      «11) обеспечение кредитования и субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.»;
      пункт 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
      «6) кредитование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения за счет бюджетных средств, осуществляемое в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      7) субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на безвозмездной и невозвратной основе, осуществляемое за счет бюджетных средств.»;
      3) статью 4 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:
      «1-2) определяет организацию по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства;»;
      4) статью 5-1 дополнить подпунктами 5-1), 5-2) и 5-3) следующего содержания:
      «5-1) разрабатывает и утверждает правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
      5-2) разрабатывает и утверждает правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
      5-3) осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;»;
      5) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
      «Статья 7-2. Субсидирование строительства, реконструкции и
                   модернизации систем теплоснабжения
      1. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития теплоснабжения.
      2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:
      1) техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;
      2) капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.».

      6. В Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 12, ст. 60; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 6, ст. 46; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 45):
      в подпункте 6) части второй пункта 2 статьи 35 слова «или хозяйственно-бытового» заменить словами «и хозяйственно-питьевого».

      7. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42):
      подпункт 1) пункта 2 статьи 134 изложить в следующей редакции:
      «1) жизнеобеспечения населенных пунктов (энерго-, газо-, водо-, теплоснабжение, водоотведение и захоронение коммунальных отходов, создание и эксплуатация полигонов отходов);».

      8. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 3, ст. 20; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 6):
      в статье 8:
      в пункте 1:
      часть первую после слов «энергетические», «энергетических» дополнить соответственно словами «и водные», «и водных»;
      часть вторую после слов «энергии и» дополнить словом «воды,»;
      в пункте 2:
      после слова «энергетические» дополнить словами «и водные»;
      слова «соответствующими приборами учета энергетических ресурсов» заменить словами «приборами учета энергетических ресурсов и воды».

      9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45):
      в приложении 2:
      в строке 324 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «хозяйственно-питьевого»;
      в строке 327 слова «коммунально-бытовых» заменить словами «хозяйственно-бытовых».

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ