Төлемдер және төлем жүйелері туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
      3-бап. Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы
      заңнамасы
      4-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері саласындағы өкілеттіктері
      4-1-бап. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның төлемдер және төлем жүйелері саласындағы өкілеттіктері
      2-тарау. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ
      5-бап. Төлем жүйелеріне қойылатын негізгі талаптар
      6-бап. Төлем жүйелерінің түрлері, олардың маңыздылығын айқындаудың
      өлшемшарттары мен тәсілдері
      7-бап. Төлем жүйелерінде төлемдердің және (немесе) ақша
      аударымдарының аяқталуы (түпкілікті болуы)
      8-бап. Төлем жүйесінің операторы және оған қатысушылар
      9-бап. Жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің
      операторларына арналған талаптар
      3-тарау. КӨРСЕТІЛЕТІН ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТТЕРІ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ
      10-бап. Көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер
      11-бап. Көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілерді
      айқындаудың өлшемшарттары мен тәсілдері
      12-бап. Көрсетілетін төлем қызметтерінің түрлері
      13-бап. Көрсетілетін төлем қызметтерін ұсыну
      14-бап. Көрсетілетін төлем қызметтерін төлем агенттері және (немесе)
      қосалқы төлем агенттері арқылы көрсету кезінде қойылатын
      талаптар
      15-бап. Төлем ұйымын құру
      16-бап. Төлем ұйымын есептік тіркеу
      17-бап. Төлем ұйымын есептік тіркеуден бас тартуға негіздер
      18-бап. Төлем ұйымдарының тізілімінен алып тастауға негіздер
      19-бап. Төлем ұйымының атқарушы органының басшысына қойылатын
      талаптар
      20-бап. Төлем ұйымын қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп
      шығару, қайта құру)
      4-тарау. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАДАҒАЛАУ
      (ОВЕРСАЙТ), КӨРСЕТІЛЕТІН ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТТЕРІ НАРЫҒЫН
      РЕТТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҚЫЛАУ
      21-бап. Төлем жүйелерін реттеу және оларды қадағалау (оверсайт)
      22-бап. Жүйелік маңызы бар төлем жүйелерінің мониторингі, жүйелік
      маңызы бар, маңызды төлем жүйелерінің жұмыс істеуін талдау
      және бағалау
      23-бап. Көрсетілетін төлем қызметтері нарығын реттеу, оларды бақылау мен қадағалау
      24-бап. Төлем жүйелері операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына, көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын, қадағалап ден қою шараларын және санкцияларды қолдану
      5-тарау. ТӨЛЕМДЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) АҚША АУДАРЫМДАРЫ
      25-бап. Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары
      26-бап. Орталық депозитарийдің функцияларын орындайтын мамандандырылған коммерциялық емес ұйымның қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру ерекшеліктері
      27-бап. Банктік шоттар
      28-бап. Банктік шотты жабу
      29-бап. Банктік шот шартын немесе банктік салым шартын орындаудан
      біржақты бас тарту негіздері мен тәртібі
      6-тарау. ТӨЛЕМ ҚҰРАЛДАРЫ
      30-бап. Төлем құралдарының түрлері
      31-бап. Төлем тапсырмасы
      32-бап. Төлем талабы
      33-бап. Чек
      34-бап. Вексель
      35-бап. Инкассолық өкім
      36-бап. Төлем ордері
      37-бап. Төлем хабарламасы
      38-бап. Электрондық төлем құралы
      7-тарау. ТӨЛЕМ КАРТОЧКАСЫ
      39-бап. Төлем карточкасын шығару және пайдалану
      40-бап. Төлем карточкасын пайдалана отырып жүргізілетін төлемдер және
      (немесе) ақша аударымдары
      41-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалатын операциялар
      бойынша банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын
      жүзеге асыру ерекшеліктері
      8-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚША
      42-бап. Электрондық ақша эмитенттері, иелері және электрондық ақша
      жүйесінің операторы
      43-бап. Электрондық ақшаны шығару және өткізу
      44-бап. Электрондық ақшаны пайдалану және өтеу
      9-тарау. ТАПСЫРМА НЕМЕСЕ ТАЛАП НЫСАНЫНДАҒЫ НҰСҚАУДЫ ҚАБЫЛДАУ
      ЖӘНЕ ОРЫНДАУ
      45-бап. Тапсырма немесе талап нысанында нұсқау беру
      46-бап. Нұсқауды орындау
      47-бап. Нұсқауды көрсетілетін төлем қызметтерін бөгде беруші арқылы
      орындау
      48-бап. Нұсқауларды орындау мерзімдері
      49-бап. Валюталау күні көрсетілген нұсқауды орындау
      50-бап. Нұсқауды кері қайтару және орындауды тоқтата тұру
      51-бап. Ақша жөнелтушінің тұрақты өкімін орындау
      52-бап. Нұсқауды банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы орындау
      53-бап. Нұсқауды орындау үшін ақша жөнелтушінің қажетті ақша сомасы
      болмаған немесе жеткіліксіз болған кезде нұсқауды орындау
      54-бап. Сот актісін және сот орындаушысының қаулысын орындау
      10-тарау. ТӨЛЕМДЕРДІ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) АҚША АУДАРЫМДАРЫН АЯҚТАУ
      55-бап. Төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын аяқтау
      56-бап. Рұқсат етілмеген төлемдер
      57-бап. Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша ақшаны
      қайтару
      11-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      58-бап. Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы
      заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      59-бап. Өтпелі ережелер
      60-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз