Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 27 ақпандағы № 49-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 70-құжат; № 12, 87-құжат):

      1) мазмұнында:

      7, 43, 157-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-бап. Азаматтық құқықтар мен мiндеттердiң пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негiздерi";

      "43-бап. Заңды тұлғаның филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері";

      "157-бап. Дауланатын және маңызсыз мәмілелер";

      мынадай мазмұндағы 157-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "157-1-бап. Мәміле жарамсыздығының салдарлары туралы жалпы ережелер";

      158-баптың, 8-тараудың және 268-баптың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "158-бап. Мазмұны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн мәмiленiң жарамсыздығы";

      "8-тарау. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар туралы жалпы ережелер";

      "268-бап. Міндеттеме";

      2) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-бап. Азаматтық құқықтар мен мiндеттердiң пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негiздерi

      Азаматтық құқықтар мен мiндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негiздерден, сондай-ақ азаматтар мен заңды тұлғалардың әрекеттерiнен пайда болады, өзгереді және тоқтатылады, өйткенi, осы әрекеттер азаматтық заңнамада көзделмегенiмен, олардың жалпы бастаулары мен мәнiне байланысты азаматтық құқықтар мен мiндеттердi туындатады.

      Осыған сәйкес азаматтық құқықтар мен мiндеттер:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шарттардан және өзге де мәмiлелерден, сондай-ақ азаматтық заңнамада көзделмегенімен, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн мәмiлелерден;

      2) Қазақстан Республикасы заңнамасының күшімен азаматтық-құқықтық салдарларға алып келетін әкiмшiлiк актілерден;

      3) азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеген сот шешiмiнен;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаған негiздер бойынша мүлiктi жасау, жою, сатып алу немесе оны иеліктен шығару, сондай-ақ мүлікке құқықтан бас тарту нәтижесiнде;

      5) өнертабыстарды, өнеркәсiптiк үлгiлерді, ғылым, әдебиет және өнер туындыларын және зияткерлік қызметтiң өзге де нәтижелерiн жасау салдарынан;

      6) басқа тұлғаға зиян келтiру салдарынан, сол сияқты басқа тұлға есебiнен мүлiктi негiзсiз сатып алу немесе жинау (негiзсiз баю) салдарынан;

      7) азаматтар мен заңды тұлғалардың өзге де әрекеттерi салдарынан;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасы азаматтық-құқықтық салдарлардың басталуын байланыстыратын оқиғалар салдарынан пайда болады, өзгереді және тоқтатылады.";

      3) 8-бапта:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Азаматтар мен заңды тұлғалардың басқа тұлғаға зиян келтiруге, құқықты өзге нысандарда теріс пайдалануға, сондай-ақ құқықты оның мақсатына қайшы келетiндей етiп жүзеге асыруға бағытталған әрекеттерiне жол берiлмейдi.";

      мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Ешкім де өзінің теріс пиғылды мінез-құлқымен артықшылық алуға құқылы емес.

      7. Осы баптың 3-6-тармақтарында көзделген талаптар сақталмаған жағдайда сот адамға тиесілі оның құқығын қорғаудан бас тарта алады.";

      4) 9-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Азаматтық құқықтарды қорғауды сот, төрелiк: құқықтарды тану; құқық бұзылғанға дейiн болған жағдайды қалпына келтiру; құқықты бұзатын немесе оның бұзылу қаупiн туғызатын әрекеттердің жолын кесу; мiндеттi заттай орындатуға ұйғарым шығару; залалдарды, тұрақсыздық айыбын өндiрiп алу; дау айтылатын мәмiленi жарамсыз деп тану және оның жарамсыздығы салдарын қолдану, маңызсыз мәміленің жарамсыздығы салдарын қолдану; моральдық зиянның өтемiн төлету; құқықтық қатынастарды тоқтату немесе өзгерту; мемлекеттiк басқару органының немесе жергiлiктi өкiлдi не атқарушы органның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтiн актісін жарамсыз немесе қолдануға жатпайды деп тану; азаматқа немесе заңды тұлғаға құқықты иеленуіне немесе жүзеге асыруына кедергi келтіргені үшiн мемлекеттiк басқару органынан немесе лауазымды адамнан айыппұл өндiрiп алу арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де тәсілдермен жүзеге асырады.

      Заңды тұлғалардың моральдық зиянды өтетуге құқығы жоқ.";

      5) 14-бап "жеке" деген сөзден кейін "мүліктік емес" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 18-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Құқық қабiлеттiлiгiн немесе әрекет қабiлеттiлiгiн шектеуге бағытталған басқа да мәмiлелерге заңнамалық актілерде рұқсат берiлген жағдайларды қоспағанда, азаматтың құқық қабiлеттiлiгiнен немесе әрекет қабiлеттiлiгiнен толық немесе iшiнара бас тартуы және осындай мәмiлелер маңызсыз болады.";

      7) 20-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      8) 41-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше көзделмесе, заңды тұлға өз қызметiн:

      1) жарғысы және құрылтай шарты;

      2) жарғысы;

      3) жарғысы және eгep заңды тұлғаны бiр адам құрған жағдайда, заңды тұлғаны құру туралы жазбаша түрде ресiмделген шешiмi (жалғыз құрылтайшының шешiмi) негiзiнде жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда, коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлға осы түрдегі ұйымдар туралы жалпы ережелер негiзiнде әрекет жасай алады.

      Шағын, орта және ірі кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлға мазмұнын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайтын үлгiлік жарғының негiзiнде өз қызметiн жүзеге асыра алады.";

      6-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) егер олар құрылтайшылардың өзара қатынастарына қатысты болса, құрылтай шартының;";

      9) 43-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "43-бап. Заңды тұлғаның филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері

      1. Заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi оның филиалы болып табылады.

      2. Заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және заңды тұлғаның мүдделерiн қорғауды және өкілдік етуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мәмiлелер мен өзге де құқықтық әрекеттер жасайтын оқшауланған бөлiмшесi оның өкiлдiгі болып табылады.

      3. Филиалдар мен өкiлдiктер заңды тұлғалар болып табылмайды. Оларға өздерiн құрған заңды тұлға мүлік бөліп береді және олар оның бекiткен ережелері негiзiнде әрекет етеді.

      4. Заңдарда белгіленген жағдайларды қоспағанда, заңды тұлғалар өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелер құруға құқылы.

      Заңды тұлғаның функцияларының бір бөлігін орындайтын, өзінің орналасқан жері бойынша стационарлық жұмыс орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған бөлімше заңды тұлғаның өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып танылады. Егер жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, ол стационарлық жұмыс орны болып есептеледі.

      Мемлекеттік мекеменің өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі заңдарда тікелей көзделген жағдайларда құрылады.

      5. Қоғамдық бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары қоғамдық бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланады.

      Дiни бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары дiни бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланады не тағайындалады.

      Өзге нысандағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң басшыларын заңды тұлғаның уәкiлетті органы тағайындайды және олар оның сенiмхаты негiзiнде әрекет етеді.";

      10) 44-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Егер заңды тұлғаның әдейі банкроттығы оның құрылтайшысының (қатысушысының) және (немесе) лауазымды адамның әрекеттерiнен (әрекетсіздігінен) туындаған болса, онда заңды тұлғаның қаражаты жеткiлiксiз болған жағдайда құрылтайшы (қатысушы) және (немесе) лауазымды адам кредиторлар алдында субсидиярлық жауаптылықта болады.

      Егер заңды тұлғаның жалған банкроттығы оның құрылтайшысының (қатысушысының) және (немесе) лауазымды адамның әрекеттерiнен (әрекетсіздігінен) туындаған болса, онда заңды тұлғаның қаражаты жеткiлiксiз болған жағдайда құрылтайшы (қатысушы) және (немесе) лауазымды адам жалған банкроттық нәтижесінде кредиторға келтірілген залал үшін субсидиарлық жауаптылықта болады.";

      11) 50-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тарату комиссиясы заңды тұлғаны тарату, сондай-ақ оның кредиторларының талаптарын мәлiмдеу тәртiбi мен мерзiмi туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды. Банкроттық жағдайларын қоспағанда, талаптарды мәлiмдеу мерзiмi тарату туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап екi айдан кем болмауы тиіс. Банкроттық кезінде кредиторлардың банкротқа қоятын талаптары кредиторлардың талаптарын мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей мәлімделуге тиіс.";

      12) 59-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серiктестiгінің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шарты нотариаттық куәландырылуға жатады.";

      13) 61-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) таза табысты бөлiсуге қатысуға құқығы бар. Құрылтай құжаттарының бiр немесе бiрнеше қатысушыны таза табысты бөлiсуге қатысудан шеттетудi көздейтiн талаптары маңызсыз болады;";

      14) 70-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Толық серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша өздерiнiң жауаптылығының осы бапта көзделген тәртiбiн өзгертетiн қатысушылардың келiсiмдерi маңызсыз болып табылады.";

      15) 73-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Командиттік серiктестiк салымшысының:

      1) серiктестiктің таза табысының жарғылық капиталдағы өзіне тиесілі үлесiнің бөлігін құрылтай құжаттарында көзделген тәртiппен алуға;

      2) серiктестiктiң қаржылық есебімен танысуға, сондай-ақ оның дұрыс жасалуын тексеру мүмкiндiгiн қамтамасыз етудi талап етуге;

      3) жарғылық капиталдағы өз үлесiн немесе оның бiр бөлiгiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және серiктестiктiң құрылтай құжаттарында көзделген тәртiппен басқа салымшыға немесе үшiншi тұлғаға беруге құқығы бар. Салымшының өзінің бүкіл үлесiн өзге тұлғаға беруi оның серiктестiкке қатысуын тоқтатады;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және құрылтай құжаттарында көзделген тәртiппен серiктестiктен шығуға құқығы бар.

      Командиттік серiктестiктің құрылтай құжаттарында салымшының өзге де құқықтары көзделуі мүмкін.

      Командиттік серiктестiктің салымшылары үшін осы Кодексте және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген құқықтардан бас тартуы немесе оларды шектеуі, соның ішінде салымшылар мен толық серіктестіктердің келісімі бойынша шектеуі маңызсыз болады.";

      16) 94-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Шешімдерін жарғылық капиталға қатысудың басым үлесі болуы не олардың арасында жасалған шарт негізінде не өзгеше түрде басқа заңды тұлға (бұдан әрі – негізгі ұйым) айқындайтын заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады.";

      17) 95-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Қатысушы (басымырақ) заңды тұлға заңдарда көзделген тәртіппен акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жиырма пайызынан астамын сатып алуы туралы ақпаратты жариялауға міндетті.";

      18) 99-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Өндiрiстiк кооперативтiң жоғары органы оның мүшелерiнiң жалпы жиналысы болып табылады.

      Өндiрiстiк кооперативте кооперативтiң атқарушы органының қызметiне бақылау жасауды жүзеге асыратын байқаушы кеңес құрылуы мүмкiн. Байқаушы кеңестiң мүшелерi өндiрiстiк кооператив атынан әрекет жасауға құқылы емес.

      Кооперативтің басқармасы немесе төрағасы кооперативтiң атқарушы органы болып табылады. Атқарушы орган кооператив қызметiне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады және байқаушы кеңес пен кооператив мүшелерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi.

      Тек кооператив мүшелерi ғана байқаушы кеңес пен өндiрiстiк кооператив басқармасының мүшелерi бола алады. Кооператив мүшесi бiр мезгiлде байқаушы кеңестiң мүшесi және басқарма мүшесi (кооператив төрағасы) бола алмайды.";

      3-тармақта:

      бірінші бөліктің 2) тармақшасындағы "атқарушы," деген сөз "атқарушы органды," деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "атқарушы органдарының" деген сөздер "атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 116-бапта:

      2-тармақта:

      "заттардың" деген сөз "мүліктің" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "заттар" деген сөз алып тасталсын;

      "заңнамалық құжаттарында" деген сөздер "заңдарда" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      "заттар" деген сөз алып тасталсын;

      "заттардың" деген сөз "мүліктің" деген сөзбен ауыстырылсын;

      20) 152-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "жүз есептiк көрсеткiш" деген сөздер "бір жүз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 153-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "153-бап. Мәмiленiң жазбаша нысанын сақтамау салдары

      1. Мәмiленiң жай жазбаша нысанын сақтамау дау болған жағдайда тараптарды мәмiленiң жасалғанын, мазмұнын немесе орындалғанын куәгерлiк айғақтармен растау құқығынан айырады. Алайда, тараптар мәмiленiң жасалғанын, мазмұнын немесе орындалғанын жазбаша немесе өзге де, куәгерлiк айғақтардан басқа, дәлелдермен растауға құқылы.

      2. Қазақстан Республикасының заңдарында немесе тараптардың келiсiмiнде тiкелей көрсетiлген жағдайларда мәмiленiң жай жазбаша нысаны сақталмаған кезде мәміле маңызсыз болып саналады.

      3. Жай жазбаша нысан сақталмаған кезде сыртқы экономикалық мәмiле маңызсыз болып саналады.";

      22) 154-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының заңдарында немесе тараптардың келiсiмiнде белгiленген жағдайларда жазбаша мәмiлелер оларды нотариат куәландырғаннан кейiн ғана жасалды деп есептеледі.

      Осы баптың 2-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, нотариаттық куәландыру туралы талаптарды сақтамау осы Кодекстiң 157-1-бабының 3-тармағында көзделген салдарлармен мәмiленiң маңызсыздығына алып келеді.";

      23) 157-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "157-бап. Дауланатын және маңызсыз мәмілелер

      1. Мәміле сот оны осындай деп (дауланатын мәміле) тануына байланысты осы Кодексте немесе өзге де заңнамалық актілерде белгіленген негіздер бойынша не осылай тануына (маңызсыз мәміле) қарамастан, заңнамалық актілерде тікелей көзделген негіздер бойынша жарамсыз болады.

      Егер мәміленің маңызсыздығы заңнамалық актілерде көзделмесе, ол даулы мәмілеге жатады.

      Мәміленің маңызсыздығы туралы дау туындаған жағдайда, оның жарамсыздығын сот белгілейді.

      2. Мәміленің нысанына, мазмұнына және мәмілеге қатысушыларға, сондай-ақ олардың осы Кодексте немесе өзге де заңнамалық актілерде белгіленген негіздер бойынша ерік білдіру бостандығына қойылатын талаптар бұзылған кезде мәміле жарамсыз деп танылады.

      3. Мүдделі тұлғалар, тиісті мемлекеттік орган не прокурор мәмілені жарамсыз деп тану туралы талап қоюы мүмкін.

      Көрсетілген мәмілені жасау нәтижесінде құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған немесе бұзылуы мүмкін тұлға мүдделі тұлға болып табылады.

      Мәмілені жарамсыз деп тануға талап қою құқығы бар тұлғалардың тізбесі осы Кодексте және (немесе) өзге де заңнамалық актілерде белгіленеді.";

      24) мынадай мазмұндағы 157-1-баппен толықтырылсын:

      "157-1-бап. Мәміленің жарамсыздығының салдарлары туралы жалпы ережелер

      1. Маңызсыз мәміленің жарамсыздығы салдарларын қолдану туралы талапты мәміле тарапы не осы Кодекстің 157-бабының 3-тармағында белгіленген тұлғалар қоюға құқылы.

      2. Жарамсыздығына байланысты және жасалған кезінен бастап жарамсыз болған мәмiлелерді қоспағанда, егер осы Кодексте, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерінде өзгеше көзделмесе немесе мәмiленiң мәнiнен немесе мазмұнынан өзгеше туындамаса, жарамсыз мәмiле заңдық салдарларға алып келмейді.

      3. Егер мәміле жарамсыздығының өзге де салдарлары осы Кодексте немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделмесе, мәміле жарамсыз болған кезде тараптардың әрқайсысы – екінші тарапқа мәміле бойынша алынғанның барлығын қайтарып беруге, ал заттай қайтарып беру мүмкін болмағанда (оның ішінде, алынғандар мүлікті пайдалану, орындалған жұмыс немесе көрсетілген қызмет түрінде болғанда) қайтарылуға жататын мүліктің құнын, мүлікті пайдаланудың, орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің құнын ақшалай өтеуге міндетті.

      4. Сот мәмiленiң жарамсыздығын тудырған әрекеттердi жасауға кiнәлi тараптан екiншi тараптың пайдасына мәмiленi жарамсыз деп тануға байланысты оған келтірілген залалды өндiрiп алуы мүмкiн.

      5. Егер мәмiле қылмыстық мақсатқа жетуге бағытталса, оның құқыққа қайшылығы сот үкімімен (қаулысымен) белгіленсе, онда екi тараптың да теріс пиғылы болған кезде олардың мәмiле бойынша алғандарының немесе алуға арналғандардың барлығы соттың шешiмi немесе үкiмi бойынша тәркiленуге жатады. Мұндай мәмiленi бiр тарап орындаған жағдайда оның екiншi тараптан алғандарының барлығы және одан мәмiле бойынша бiрiншi тарапқа тиесiлiнiң барлығы тәркiленуге жатады. Егер тараптардың бір де біреуі орындауға кiрiспеген болса, мәмiледе орындалуы көзделгеннiң барлығы тәркiленуге жатады.

      6. Қылмыстық мақсатқа жетуге бағытталған теріс пиғыл тараптардың бiрiнде ғана болған, оның құқыққа қайшылығы сот үкімімен (қаулысымен) белгіленген жағдайда, оның мәмiле бойынша алғандарының барлығы екiншi тарапқа қайтарылуға жатады, ал соңғысының алғаны не оған мәмiле бойынша тиесiлiсi тәркiленуге жатады.

      7. Нақты мән-жайларды ескере отырып, сот осы баптың 5 және 6-тармақтарында көзделген салдарларды, жарамсыз мәмiле бойынша алынған не алынуға тиiс мүлiктi тәркiлеу бөлiгiнде iшiнара не толық қолданбауға құқылы. Бұл бөлiкте осы баптың 3-тармағында көзделген салдарлар басталады.

      8. Сот мәмiленi жарамсыз деп тани отырып, нақты мән-жайларды ескеріп, оны одан әрi орындауға тыйым салумен шектелуге құқылы.";

      25) 158-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "158-бап. Мазмұны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн мәмiленiң жарамсыздығы

      1. Мазмұны заңнама талаптарына сәйкес келмейтін мәміле, сондай-ақ құқықтық тәртіп негіздеріне көрінеу қайшы келетін мақсатпен жасалған мәміле, егер осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, дауланатын мәміле болып табылады және сот оны жарамсыз деп тануы мүмкін.

      2. Қылмыстық мақсатқа жетуге бағытталған, оның құқыққа қайшылығы сот үкімімен (қаулысымен) белгіленген мәміле маңызсыз болады.

      3. Қазақстан Республикасы заңнамасының, заңды тұлға жарғысының талаптарын не оның органдарының құзыретiн бұзатын мәмiленi әдейі жасасқан адам, егер мұндай талап пайдакүнемдiк уәждерден немесе жауаптылықтан жалтару ниетiнен туындаса, мәмiленi жарамсыз деп тануды талап етуге құқылы емес.

      4. Егер мәмiлеге қатысушылардың бiрi оны мiндеттемені орындаудан немесе үшiншi тұлға не мемлекет алдындағы жауаптылықтан жалтару ниетiмен жасасқан жағдайда, ал мәмiленiң басқа қатысушысы бұл ниет туралы бiлген болса немесе бiлуге тиiс болса, мүдделi тұлға (мемлекет) мәмiленi жарамсыз деп тануды талап етуге құқылы.";

      26) 159-баптың 1, 2, 3, 5 және 11-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қажеттi рұқсатты алмай не рұқсаттың қолданылу мерзiмi аяқталғаннан кейiн жасалған мәмiле маңызсыз болады.

      2. Жосықсыз бәсеке мақсатын көздейтiн немесе iскерлiк әдеп талаптарын бұзатын мәмiлені сот жарамсыз деп тануы мүмкін.

      3. Осы Кодекстің 23-бабында көзделген мәмілелерден басқа, он төрт жасқа толмаған адам (жас бала) жасасқан мәміле маңызсыз болады.";

      "5. Есуастық немесе ақыл-есi кем болуы салдарынан әрекет қабiлеттiгi жоқ деп танылған адам жасасқан мәмiле маңызсыз болады. Кейiннен әрекет қабiлеттiлігi жоқ деп танылған азамат жасасқан мәмiле (осы Кодекстiң 26-бабы), егер мәмiленi жасау кезiнiң өзiнде-ақ бұл азаматтың психикасының бұзылуы жағдайында болғаны дәлелденсе, дауланатын мәміле болып табылады және оның қорғаншысының талап қоюы бойынша сот мәмiленi маңызсыз деп тануы мүмкiн.";

      "11. Заңды тұлғаның осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде немесе құрылтай құжаттарында нақты шектелген қызмет мақсаттарына қайшы келетiн етiп, не оның органының жарғылық құзыретiн бұза отырып жасасқан мәмiлесi, егер мәмiледегi басқа тараптың мұндай бұзушылықтар туралы бiлгенi немесе бiлуге тиiс болғаны дәлелденсе, заңды тұлғаның немесе оның құрылтайшысының (қатысушысының) мүлiк иесiнiң талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкiн.";

      27) 160-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Оған тиісті құқықтық салдарлар жасау ниетінсіз, тек алдау үшін жасалған мәмілені (жалған мәмілені) сот мүдделі тұлғаның, тиісті мемлекеттік органның немесе прокурордың талап арызы бойынша жарамсыз деп таниды.";

      28) 167-баптың 3-тармағының 4) тармақшасындағы "сенімхаттары теңестіріледі." деген сөздер "сенімхаттары;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) тергеу изоляторларында отырған адамдардың тергеу изоляторларының бастықтары куәландырған сенімхаттары теңестіріледі.";

      29) 168-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Берілген күні көрсетілмеген сенімхат маңызсыз болып табылады.";

      30) 170-бапта:

      1-тармақта:

      7) тармақша "қайтыс болуы" деген сөздерден кейін "(оның ішінде қайтыс болған деп жариялануы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) тармақша "қайтыс болуы" деген сөздерден кейін "(оның ішінде қайтыс болған деп жариялануы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сенiмхатты берген адам сенiмхаттың немесе сенiмхатты ауыстырудың күшiн кез келген уақытта жоя алады, ал сенiмхат берiлген адам одан бас тарта алады. Бұл құқықтан бас тарту туралы келiсiм маңызсыз болады.";

      31) 8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-тарау. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар туралы жалпы ережелер";

      32) 193-1-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Егер стратегиялық объектiге үшiншi тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салу не оны иелiктен шығару кезiнде осы баптың 3 және 4-тармақтарындағы талаптар бұзылса, мұндай мәмiлелер маңызсыз болады.";

      33) 218-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Осы баптың 3 және 4-тармақтарында жазылған қағидалар бойынша ортақ мүлiктi бөлу немесе одан үлестi бөлiп шығару мүмкiн болмаған кезде сот мүлiктi жария сауда-саттықта сату, одан түскен соманы кейін ортақ меншiкке қатысушылар арасында олардың үлестерiне мөлшерлес бөлiп беру туралы шешiм қабылдайды.";

      34) 236-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығы мемлекеттік тіркеу кезінен бастап туындайды.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлiкке құқықты мемлекеттік тіркеу кезіне дейін мүлікке материалдар мен жылжымайтын мүлік тұрғызылатын басқа мүлікке меншік құқығы туралы қағидалар қолданылады.";

      35) 249-баптың 2-тармағы 7) тармақшасындағы "алып қойған реттер кірмейді." деген сөздер "алып қойған;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) осы Кодекстің 218-бабына сәйкес ортақ мүлiктi бөлу не одан үлестi бөлiп шығару мүмкiн болмаған жағдайда соттың шешімі бойынша жария саудада мүлікті сатқан реттер кірмейді.";

      36) 250-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "250-бап. Меншiк құқығынан бас тарту

      Азамат немесе заңды тұлға өзiне тиесiлi мүлiкке меншiк құқығынан бас тарта алады, бұл жөнiнде ол ауызша немесе жазбаша нысанда жариялайды не бұл мүлікке қандай да болсын құқықтарын сақтау ниетінсіз өзінің мүлікті иеленуден, пайдаланудан және оған билік етуден шеттетілетіні туралы айқын куәландыратын басқа әрекеттер (әрекетсіздік) жасайды.

      Меншiк құқығынан бас тарту құқыққа сыйымды, ерікті болуға және онда меншік иесінің мүлікті иеленуден, пайдаланудан, оған билік етуден бас тартатыны көрсетілуге тиіс.

      Меншiк құқығынан бас тарту меншік иесінің ерікті білдіруі болып табылады. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттің және оның органдарының меншік құқығынан бас тартуға құқығы жоқ.

      Меншiк құқығынан бас тарту осы мүлiкке басқа тұлға меншiк құқығын иеленген кезге дейiн тиiстi мүлiкке қатысты меншiк иесiнiң құқықтары мен мiндеттерiн тоқтатуға алып келмейді.";

      37) 251-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, меншiк иесiнiң мiндеттемелерi бойынша мүлiкке өндiрiп алуды қолдану сот тәртiбiмен жүргiзiледi.";

      38) 268-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "268-бап. Мiндеттеме

      Мiндеттемеге сәйкес бiр адам (борышкер) басқа адамның (кредитордың) пайдасына мүлiк беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және тағы да сол сияқты белгiлi бiр әрекеттер жасауға не белгiлi бiр әрекет жасаудан тартынуға мiндеттi, ал кредитордың борышкерден өз мiндеттерiн орындауын талап етуге құқығы бар. Кредитор борышкерден атқарылғанды қабылдауға мiндеттi.

      Егер осы Кодекстің Ерекше бөлімінде өзгеше көзделмесе, міндеттемелерге осы кіші бөлімнің ережелері қолданылады.";

      39) 284-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "284-бап. Өзара мiндеттердiң орындалуы

      1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасынан, шарттан, iскерлiк айналым ғұрыптарынан, мiндеттеме шарттарынан немесе оның мәнiнен өзгеше туындамайтын болса, тараптар өзара мiндеттердi бiр мезгiлде орындауға тиiс.

      2. Тараптардың бiрi мiндеттеменi орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған жағдайда, екінші тарап өз мiндеттемесiн орындауды тоқтата тұруға не осы мiндеттемесiн орындаудан бас тартуға және залалды өтеуін талап етуге құқылы.";

      40) 294-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жазбаша нысанды сақтамау тұрақсыздық айыбы туралы келiсiмнiң маңызсыздығына алып келеді.";

      41) 297-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "297-бап. Тұрақсыздық айыбының мөлшерiн азайту

      Егер төленуге тиiстi тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсiмпұл) кредитордың шеккен залалдарымен салыстырғанда тым көп болса, сот борышкердің талабы бойынша борышкердің мiндеттеменi орындау дәрежесiн және борышкер мен кредитордың назар аударуға лайықты мүдделерiн ескере отырып, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсiмпұлды) азайтуға құқылы.";

      42) 307-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Кепiл туралы шартта кепiл нысанасы, кепiлмен қамтамасыз етiлетiн мiндеттеменiң мәнi, мөлшерi немесе ең жоғары сомасы және орындалу мерзiмi көрсетiлуге тиiс. Егер кепіл нысанасы жылжымайтын мүлік болған жағдайда кепіл туралы шартта оның бағасы көрсетілуге тиіс. Кепілмен қамтамасыз етудің нақты сипаттамасы талап етілместен, кепіл нысанасы болып табылатын жылжымалы мүліктің және (немесе) жылжымалы мүліктің жекелеген санаттарының (машина жабдығын және материалдық айналым құралдарының қорларын қоса алғанда) кепіл нысанасының жалпы сипаттамасы болуы мүмкін.

      Кепіл туралы шартта кепiлге қойылған мүлiк тараптардың қайсысында екендігі және оны пайдалануға болатындығы көрсетiлуге тиiс.";

      "3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарындағы қағидаларды сақтамау кепiл туралы шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      43) 308-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кепiл нысанасының өзгеруі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда басқа да өзгерістер тiркелуге жатады.

      Міндетті тiркелуге жатпайтын кепiлдiң өзгеруі қатысушылардың қалауы бойынша тіркелуі мүмкін.";

      44) 315-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Кепiл берушiнiң кепiлге салынған мүлiктi мұраға қалдыру құқығын шектейтiн келiсiмi маңызсыз болады.";

      45) 319-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Борышкер мен үшiншi тұлға болып табылатын кепiл берушi (заттай кепілгер) кепiл нысанасы сатылғанға дейiнгi кез келген уақытта оған өндiрiп алуды қолдануды және оны сатуды кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi немесе оның орындалу мерзiмi өтiп кеткен бөлiгiн орындап, тоқтатуға құқылы. Бұл құқықты шектейтiн келiсiм маңызсыз болады.";

      46) 327-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тауарларды кепiл берушiде қалдыра отырып және кепiл берушiге кепiлге берілген мүлiктiң (тауар қорларының, шикiзаттың, материалдардың, жартылай фабрикаттардың, дайын өнiмнің және тағы басқалардың) құрамы мен нақты нысанын өзгерту құқығын бере отырып, оларды кепілге салу айналымдағы тауарларды кепiлге салу деп танылады.";

      "3. Егер тараптардың келісуі бойынша кепіл туралы шартта айналымдағы тауарлар кепілінің жалпы құны кепіл туралы шартта көрсетiлген құннан кем болмауға тиіс екендігі көзделген жағдайда, онда:

      1) егер шартта өзгеше көзделмесе, айналымдағы кепiлге салынған тауарлар құнын кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң орындалған бөлiгiне мөлшерлес кемітуге жол берiледi;

      2) айналымдағы тауарларды кепiлге берушi кепiлдердi жазу кiтабын жүргiзуге мiндеттi, оған тауарларды кепiлге салу шарттары туралы және кепiлге салынған тауарларды қайта өңдеуді қоса алғанда, олардың құрамының немесе нақты түрінің өзгеруіне алып келетін соңғы операция күніндегі барлық операциялар туралы жазбалар енгізіледі.";

      47) 331-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кепiлдiк немесе кепiлгерлік шарттары жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Жазбаша нысанды сақтамау кепiлдiк немесе кепiлгерлік шартының маңызсыздығына алып келеді.";

      48) 336-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Кепiлдiк және кепiлгерлік өздерi қамтамасыз еткен мiндеттеменiң тоқтатылуымен бiрге, егер шартта кепiлдiкті тоқтатудың өзге де жағдайлары көзделмесе, сондай-ақ осы мiндеттеме кепiл мен кепiлгердің жауапкершiлiгiн соңғылардың келiсiмiнсiз арттыруға немесе өзге де теріс салдарларға алып келмейтіндей болып өзгерген жағдайда тоқтатылады.";

      49) 337-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кепiлпұл туралы келiсiм кепiлпұлдың сомасына қарамастан жазбаша нысанда жасалуға тиiс. Бұл қағида негiзгi мiндеттемені нотариат куәландыруға тиiс болатын жағдайда да қолданылады. Жазбаша нысанды сақтамау кепiлпұл туралы келiсiмнің маңызсыздығына алып келеді.";

      50) 350-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мiндеттеменiң бұзылуынан туындаған залалдың орнын толтырудан борышкерді босату жөнiндегi мiндеттеме бұзылғанға дейiн қабылданған тараптардың келiсiмi маңызсыз болады, алайда тараптар өзара келiсiм бойынша мүлiктегi нақты келтiрiлген зиянды ғана өндiрiп алуды көздеуi мүмкiн.";

      51) 351-баптың 1-тармағында:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе шартта: залал толық сомасында тұрақсыздық айыбынан тыс өндiрiп алынуы мүмкiн; кредитордың таңдауы бойынша не тұрақсыздық айыбы, не шығын өндiрiп алынуы мүмкiн болатын жағдайлар көзделуi мүмкін.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мiндеттеменiң орындалмағаны немесе тиiсінше орындалмағаны үшiн тұрақсыздық айыбы ғана белгiленуі мүмкін болатын жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалады.";

      52) 358-баптың 2-тармағындағы "жарамсыз" деген сөз "маңызсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      53) 359-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мiндеттеменi әдейі бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi жою немесе шектеу туралы алдын ала жасалған шарт маңызсыз болады.";

      54) 387-баптың 1, 3 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғамен жасалған және мұндай тұлға өз қызметiнiң сипатына қарай оған жүгінетін әркiмге қатысты жүзеге асырылуға тиіс тауарларды сату, жұмыстарды орындау немесе қызметтер көрсету (бөлшек сауда, көпшiлiк пайдаланатын көлiкпен тасымалдау, байланыс қызметi, энергиямен жабдықтау, медицина, қонақүй қызметiн көрсету және т.б.) жөнiндегi оның мiндеттемелерiн белгiлейтiн шарт жария шарт деп танылады.

      Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаның, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайлардан басқа, жария шарт жасасуға қатысты бір тұлғаға басқалардың алдында артықшылық көрсетуге құқығы жоқ.";

      "3. Тұтынушыға тиiстi тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) ұсыну мүмкiндігі бола тұра кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаның жария шарт жасасудан бас тартуына жол берiлмейдi.

      Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлға жария шарт жасасудан негiзсiз жалтарған кезде осы Кодекстiң 399-бабының 4-тармағында көзделген ережелер қолданылады.";

      "5. Жария шарттың осы баптың 2 және 4-тармақтарында белгiленген талаптарына сәйкес келмейтiн ережелерi маңызсыз болып табылады.";

      55) 390-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Алдын ала шарт негiзгi шарт үшiн заңнамада белгiленген нысанда, ал егер негiзгi шарт нысаны белгiленбесе, онда жазбаша нысанда жасалады. Алдын ала шарт нысаны туралы қағидаларды сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.".

      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 117, 119-құжаттар; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) мазмұнында:

      28-тараудың және 518-баптың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "28-тарау. Рента";

      "518-бап. Рентаны ресімдеуге қойылатын талаптар";

      мынадай мазмұндағы 521-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "521-1-бап. Рента шартын рента алушының талап етуі бойынша бұзу";

      533-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      873-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "873-бап. Комиссионердің жауаптылығы";

      2) 414-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Үшiншi тұлғалар сатып алушыдан сатып алынған тауарды талап еткен жағдайда, тараптардың сатушыны жауапкершiлiктен босату немесе жауапкершiлiгiн шектеу туралы келiсiмi маңызсыз болады.";

      3) 428-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шарттың осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген құқықтардан сатып алушының бас тартуы туралы талаптары маңызсыз болады.";

      4) 429-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сатушы сатылған тауардың кемшiлiктерi үшiн олар туралы өзi бiлмеген кезде де жауап бередi. Сатушыны жауапкершiлiктен босату туралы немесе оны шектеу туралы келiсiм маңызсыз болады.";

      5) 431-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сатушы сатып алушыға тауарды шарттың талаптарына сәйкес жиынтықта беруге мiндеттi.";

      6) 506-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сыйға тарту шарты бойынша бiр тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының) меншiгiне затты не өзiне немесе үшiншi тұлғаға мүлiктiк құқықты (талапты) тегiн бередi немесе беруге мiндеттенедi не оны үшiншi тұлғаның алдындағы мүлiктiк мiндеттен босатады немесе босатуға мiндеттенедi.

      Затты немесе құқықты қарсы беру не қарсы мiндеттеме болған кезде сыйға тарту шарты маңызсыз болып саналады. Мұндай шартқа осы Кодекстiң 160-бабының 2-тармағында көзделген қағидалар қолданылады.";

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Нақты сыйға тарту затын зат және құқық түрiнде көрсетпей немесе мiндеттен босатпай өзiнiң барлық мүлкiн немесе өзiнiң барлық мүлкiнiң бiр бөлiгiн сыйға тартуға уәде беру маңызсыз болады.";

      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сыйға тартушы қайтыс болғаннан кейін сый алушыға сый беруді көздейтін шарт маңызсыз болады.";

      7) 508-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға сый берушi болған және сыйдың құны он айлық есептiк көрсеткiштен асатын;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ауызша жасалған сыйға тарту шарты осы тармақта көзделген жағдайларда маңызсыз болады.";

      8) 510-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Өкiлдiң сыйға тартуға жасаған сенiмхатында сый алушы аталмаса және сыйға тартатын зат көрсетiлмесе, ол маңызсыз болады.";

      9) 512-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Сыйға тартудың күшi жойылған жағдайда, егер сыйланған зат сыйға тартудың күшін жою туралы хабарлама келіп түскен кезге қарай сол күйiнде сақталса, сый алушы оны қайтаруға не сыйланған зат иеліктен шығарылған жағдайда, оның құнын сыйға тартудың күшін жою туралы хабарлама келіп түскеннен кейін нарықтық бағалар бойынша өтеуге мiндеттi.";

      10) 28-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "28-тарау. Рента";

      11) 518-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "518-бап. Рентаны ресімдеуге қойылатын талаптар

      Рента шарты нотариатта куәландырылуға жатады.

      Жылжымайтын мүліктің ренталық ауыртпалығы да жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік тіркелуге жатады.

      Аталған талаптарды сақтамау рента шартының маңызсыздығына алып келеді.";

      12) мынадай мазмұндағы 521-1-баппен толықтырылсын:

      "521-1-бап. Рента шартын рента алушының талабы бойынша бұзу

      1. Рента төлеуші шарттың талаптарын елеулі түрде бұзған жағдайда рента алушы рента төлеушіден осы Кодекстің 528-бабында көзделген талаптармен рентаны сатып алуды не шартты бұзуды талап етуге құқылы.

      Егер рента төлеуші рента алушының өміріне қастандық жасаса не оған қасақана дене жарақатын салса, рента алушы шартты бұзуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. Рента төлеуші рента алушыны қасақана өлтірген жағдайда шарттың бұзылуын және шығындардың өтелуін талап ету құқығы рента алушының мұрагерлеріне тиесілі болады.

      2. Егер рента төлеу үшін тұрғынжай немесе өзге де мүлік тегін иеліктен шығарылған болса, рента төлеуші шарттың талаптарын елеулі түрде бұзған кезде рента алушы осы мүліктің құнын рентаның сатып алу бағасының есебіне жатқыза отырып, оны қайтаруды талап етуге құқылы.";

      13) 526-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тұрақты рента төлеушiнiң оны сатып алу құқығынан бас тарту туралы шарт талабы маңызсыз болады.";

      14) 530-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шарт жасасу қарсаңында қайтыс болған азаматтың пайдасына өмір бойына рента белгiлейтiн шарт маңызсыз болады.";

      15) 533-бап алып тасталсын;

      16) 560-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Егер мүлiктік жалдау шарты осы Кодексте көзделген негiздер бойынша жарамсыз деп табылса, онда оған сәйкес жасалған қосымша жалдау шарты маңызсыз болып табылады.";

      17) 575-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кәсiпорынды жалдау шартының нысанын сақтамау шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      18) 582-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ғимаратты немесе үй-жайды жалдау шартының нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.";

      19) 591-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "591-бап. Көлiк құралын пайдалану туралы үшiншi тұлғалармен шарт жасасу

      Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, жалға алушы жалға алынған көлiк құралын коммерциялық пайдалануды жүзеге асыру шеңберiнде жалға берушiнiң келiсiмiнсiз өз атынан үшiншi тұлғалармен, егер олар жалдау шартында көрсетiлген көлiк құралдарын пайдалану мақсаттарына, ал егер мұндай мақсаттар белгiленбесе – көлiк құралының мақсатына қайшы келмесе, тасымалдау шартын және өзге де шарттар жасасуға құқылы.";

      20) 641-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тапсырыс беруші өзiне жұмыс нәтижелерiн өткiзгенге дейiн кез келген уақытта мердiгерге тапсырыс берушінің шарттан бас тартуы туралы хабарлама алғанға дейiн орындалған жұмыс үшiн мердiгерге белгiленген бағаның бiр бөлiгiн төлеп, тұрмыстық мердiгерлiк шарттан бас тартуға құқылы және тапсырыс беруші мердiгердiң сол кезге дейiн жасаған шығыстарын өтеуге мiндеттi. Тапсырыс берушіні бұл құқықтан айыратын шарт талаптары маңызсыз болады.";

      21) 701-баптың 2-тармағындағы "жарамсыз" деген сөз "маңызсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      22) 715-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Азаматтар мен заңды тұлғаларға кәсiпкерлiк қызмет ретiнде азаматтардан қарыз түрінде ақша тартуға тыйым салынады және мұндай шарттар маңызсыз болып табылады.";

      23) 728-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасындағы "жарамсыздығына" деген сөз "маңызсыздығына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      24) 733-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "733-бап. Талапты беруге тыйым салудың жарамсыздығы

      1. Қаржы агентiне ақшалай талапты беру, тiптi клиент пен оның борышкері арасында оған тыйым салу немесе оны шектеу туралы келiсiм болғанда да жарамды болып табылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында белгіленген ереже клиент пен борышкер арасындағы оған тыйым салу немесе оны шектеу туралы қолда бар келісімді бұза отырып талапты беруге байланысты клиентті борышкер алдындағы міндеттемелерден немесе жауаптылықтан босатпайды.";

      25) 736-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Егер ақшалай талапты беріп қаржыландыру шартында өзгеше көзделмесе, осы баптың қағидалары қолданылады.";

      26) 740-бапта:

      1-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Клиенттің банктік шоттарындағы ақшасына сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен мүлікке билік етуге уақытша шектеу не мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеу белгілеуі мүмкін.";

      үшінші бөлік "уақытша шектеу" деген сөздерден кейін ", мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақ алып тасталсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Клиенттің банктік шотына берілген тыйым салу туралы актілер, уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың клиенттің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдері және (немесе) өкімдері келіп түскен күні мен уақыты ескеріліп орындалады.

      Клиенттің банктік шотындағы ақшасын ол жеткіліксіз болған жағдайда және (немесе) ақшаға билік етуге шектеу болған кезде алып қою осы баптың 8-тармағы ескеріле отырып және осы Кодекстің 742-бабының 2-тармағында көзделген кезектілікке сәйкес жүргізіледі.";

      7-тармақ алып тасталсын;

      27) 748-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Банктiк шот шартының жазбаша нысанын сақтамау осы шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      28) 758-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Банктік салым шартының жазбаша нысанын сақтамау осы шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      29) 764-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шарт жасасу қарсаңында қайтыс болған азаматтың не сол кезде болмаған заңды тұлғаның пайдасына банктік салым шарты маңызсыз болады.";

      30) 765-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Салымшының мерзiмдi салымды мерзiмiнен бұрын алу құқығынан бас тартуы туралы банктік салым шартының, сондай-ақ шартты салымның ережесi, көзделген талаптар басталғанға дейiн маңызсыз болып табылады.";

      31) 807-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы баптың 2-тармағында көзделген мүліктік мүдделер объектiсi болатын сақтандыру шарттары маңызсыз болып табылады.";

      32) 809-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сақтанушының немесе пайда алушының сақтандырылған мүлiктi сақтап қалу мүддесi болмаған кезде мүлiктi сақтандыруға жасалған шартты сот жарамсыз деп тануы мүмкін.";

      33) 819-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сақтанушы өзін әдейі жаңылыстырғанын сақтандырушы дәлелдеген жағдайларды қоспағанда, тараптар сақтандыру шартында айқындалған мүлiк құнына дауласа алмайды. Егер сақтандыру шартында айқындалған сақтандыру сомасы сақтандыру құнынан асып түссе, сақтандыру шартын сақтандыру сомасының шарт жасалған кездегi сақтандыру құнынан асып түскен бөлiгiнде сот жарамсыз деп тануы мүмкін.";

      34) 825-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сақтандыру шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.";

      35) 840-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер мүлiктiк сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, сақтандыру төлемiн жүзеге асырған сақтандырушыға сол төленген соманың шегiнде, сақтандыру нәтижесiнде өтелген залалдар үшiн жауапты адамға қоятын сақтанушының (сақтандырылған адамның) талап қою құқығы ауысады. Алайда қасақана залал келтiрген адамға талап қою құқығының сақтандырушыға ауысуын жоққа шығаратын шарт талабы маңызсыз болады.";

      36) 843-бапта:

      1-тармақтың 2), 8) және 9) тармақшалары алып тасталып, 5) тармақшадағы "шарт жасалса;" деген сөздер "шарт жасалса, жарамсыз деп танылады." деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сақтандыру шарты мына жағдайларда:

      1) егер құқыққа қайшы мүліктік мүдделер сақтандыру объектісі болса (осы Кодекстің 807-бабының 2-тармағы);

      2) сақтандырылған адамның келiсiмiн алу мiндеттi болып табылатын жағдайларда оның келiсiмi болмаса;

      3) шарттың жазбаша нысаны сақталмаса (осы Кодекстің 825-бабының 3-тармағы) маңызсыз болады.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Міндетті сақтандыру туралы заңнамалық актілерде сақтандырудың жекелеген түрлерiне қатысты шартты жарамсыз деп танудың өзге де негiздерi көзделуi мүмкiн.";

      37) 844-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Егер сақтандыру шарты қылмыстық мақсатқа жетуге бағытталса, оның құқыққа қайшылығы сот үкімімен (қаулысымен) белгіленсе, онда осы Кодекстiң 157-1-бабының 5-7-тармақтарында көзделген салдарлар туындайды.";

      38) 867-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Комиссионер үшінші тұлғамен мәміле жасасқаны туралы комитентті хабардар етуге міндетті.";

      39) 873-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "873-бап. Комиссионердiң жауаптылығы";

      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:

      "4. Комиссионер үшінші тұлғамен мәміле бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      5. Комиссионердің үшінші тұлғамен мәміле бойынша өз міндеттерін орындамауынан туындаған шығыстар комиссионердің есебінен жабылады.";

      40) 900-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) лицензиаттың белгiлi бiр санаттағы сатып алушыларға (тапсырыс берушiлерге) ғана не шартта белгiленген аумақта ғана орналасқан жерi (тұратын орны) бар ерекше сатып алушыларға (тапсырыс берушiлерге) тауарлар сатуға, жұмыстар орындауға немесе қызметтер көрсетуге құқығы болғанда маңызсыз болып табылады.";

      41) 903-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Егер заңнамалық актiлерде көзделген негiздер бойынша лицензиардың лицензиатпен негiзгi шарты жарамсыз деп танылса, онда соған сәйкес жасалған кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензия шарттары маңызсыз деп саналады.";

      42) 951-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Моральдық зиян – жеке тұлғалардың өзiндiк мүлiктiк емес игiлiктерi мен құқықтарының бұзылуы, кемсiтiлуi немесе олардан айырылуы, оның iшiнде өзiне қарсы құқық бұзушылықтың жасалуы салдарынан жәбiрленушiнiң, ал осындай құқық бұзушылық салдарынан ол қайтыс болған жағдайда – жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) басынан кешірген (төзімін тауысқан, уайымға салған) жан азабы немесе тән азабы (қорлау, ызаландыру, қысым жасау, ашуландыру, ұялту, түңілту, тән қиналуы, залал шегу, қолайсыз жағдайда қалу және т.б.).";

      43) 952-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Моральдық зиянның мөлшерiн анықтаған кезде жәбірленушінің не оған қарсы жасалған құқық бұзушылық салдарынан ол қайтыс болған жағдайда жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) келтiрiлген адамгершiлiк залалдың ауырлығын субъективті бағалауы да, сондай-ақ жәбiрленушiнiң не ол қайтыс болған жағдайда оның жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) жан азабы мен тән азабының дәрежесiн дәлелдейтiн объективтi деректер де: қол сұғу объектiсi болған игiлiктiң (өмiр, денсаулық, ар-ождан, қадiр-қасиет, бостандық, тұрғын үйге ешкiмнiң тиіспеуi және т.б.) өмірлiк маңыздылығы; құқық бұзушылық зардаптарының ауырлығы (жақын туыстарын өлтiру, мүгедектiкке алып келген дене жарақатын салу, бас бостандығынан айыру, жұмыстан немесе тұрғын үйден айыру және т.б.); ұятқа қалдыратын жалған мәлiметтер тарату сипаты мен аясы; жәбiрленушiнiң өмiр сүру жағдайлары (қызметтік, отбасылық, тұрмыстық, материалдық, денсаулық жағдайы, жасы және басқалары), өзге де назар аударуға тұратын мән-жайлар ескерiледi.";

      44) 965-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы Кодексте немесе өзге де заңнамалық актiлерде өзгеше көзделмесе, зияткерлік меншiк объектісіне айрықша құқықтарды олардың құқық иелерi шарт бойынша толық немесе iшiнара басқа адамға беруi мүмкiн, сондай-ақ мұрагерлiк бойынша әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртiбiмен және заңды тұлғаның – құқық иесiнiң қайта ұйымдастырылуы нәтижесiнде ауысады.

      Айрықша құқықтардың берiлуi авторлық құқық пен өзге де мүлiктiк емес құқықтардың жүзеге асырылуын шектемеуге тиiс. Мұндай құқықтарды беру немесе шектеу туралы шарттың талаптары маңызсыз болады.";

      45) 967-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шарттың белгiлi бiр түрдегi не белгiлi бiр саладағы зияткерлік шығармашылық қызметтiң нәтижелерiн жасауға автордың құқығын шектейтiн талаптары маңызсыз болады.";

      46) 977-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Автордың бiреумен келiсiмi немесе автордың жеке мүлiктiк емес құқықтарын жүзеге асырудан бас тартуы туралы арызы маңызсыз болады.";

      47) 1000-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1000-бап. Патенттiк құқықтарды беру туралы шарт

      "Патенттi басқаға беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалуға және патенттiк органда (ұйымда) тiркелуге тиiс. Жазбаша нысанның немесе тiркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      48) 1001-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға лицензиялық шарт пен қосалқы лицензиялық шарт жазбаша нысанда жасалады және патенттiк органда (ұйымда) тiркелуге жатады. Жазбаша нысанның немесе тiркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      49) 1031-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1031-бап. Тауар белгісіне құқық беру туралы шарттар мен лицензиялық шарттардың нысаны және оларды тiркеу

      Тауар белгісіне құқық беру туралы шарт немесе лицензиялық шарт жазбаша нысанда жасалуға және патенттік органда (ұйымда) тiркелуге тиіс.

      Жазбаша нысанның және тiркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.";

      50) 1040-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мұраның құрамына мұра қалдырушының тірі кезінде ресімделмеген мүліктік құқықтарын ресімдеу үшін қажетті құқықтар, оның ішінде оларды тіркеу құқығы да кіруі мүмкін.";

      51) 1047-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мұрагер тағайындау немесе мұра алу құқығынан айыру туралы өкiмге енгiзiлген құқыққа қайшы талаптар маңызсыз болады.";

      52) 1050-баптың 1-тармағындағы "мен уақыты" деген сөздер ", күні және уақыты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      53) 1056-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тиiстi нысанда жасалмаған өсиет маңызсыз болады. Өсиеттiң жарамсыздығы осы Кодекстiң 4-тарауының мәмiлелердiң жарамсыздығы туралы қағидаларына негiзделеді.";

      54) 1081-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Егер мұра алған мұрагерлер мұраның құрамына кіретін мүлікті немесе оған құқықтарды тіркеуден жалтарған жағдайда, мұра қалдырушының кредиторлары мәжбүрлеп тіркеуді талап етуге құқылы.";

      55) 1088-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1088-бап. Заңды айналып өтудiң салдары

      "Қатынастарға қатысушылардың осы Кодексте реттелетiн, осы бөлiмнiң қолданылуға тиiстi құқық туралы қағидаларын айналып өтiп тиiстi қатынастарды өзге құқыққа жатқызуға бағытталған келiсiмдері мен өзге де әрекеттері маңызсыз болады. Бұл жағдайда осы бөлiмге сәйкес қолданылуға жататын құқық қолданылады.".

      3. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 126-құжаттар; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 10, 79-құжат):

      1) 33-баптың 1-тармағы алтыншы бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) кепiлге беру кезінде, оның ішінде кепіл беруші өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда кепіл ұстаушының кепілге салынған затты сатуы кезінде, Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен банкроттық процедурасын өткізу барысында кепіл кредиторының талаптарын қанағаттандыру есебіне кепілге салынған затты беру кезінде, сондай-ақ шаруашылық серiктестiгiнiң жарғылық капиталына салым ретiнде, акционерлiк қоғам акцияларының төлемiне немесе өндiрiстiк кооперативке жарна ретiнде беру кезiнде;";

      2) 92-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Кепіл мүлкін өндіріп алу нәтижесінде екінші деңгейдегі банктің, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымның меншігіне қабылданған жер учаскесін екінші деңгейдегі банктен, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымнан мәжбүрлеп алып қоюды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес оларда жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күннен бастап алты ай ішінде жүзеге асыруға болмайды.

      Жер учаскесін иеліктен шығару осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім өткеннен кейін жүзеге асырылмаған жағдайда жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою осы Кодексте белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Екінші деңгейдегі банк, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйым жер учаскесін иеліктен шығарған жағдайда, жаңа құқық иеленуші үшін игеру мерзімі осы баптың нормаларына сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкiмдерi, ал арнайы экономикалық аймақ аумағында – тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары немесе арнайы экономикалық аймақтың басқару органы айқындайтын бастапқы мерзім ретінде белгіленеді.".

      4. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 141-құжат; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 56, 57-құжаттар; № 8-II, 71, 72-құжаттар; № 24, 124-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) жобалардың экологиялық сараптамасы – қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігі мен инженерлік қорғау мәселелері бойынша жобалық шешімдер мен есептеулердің сараптамалық бағасы, ол мыналардың:

      жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға немесе бұрыннан барларын реконструкциялауға (кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға) және күрделі жөндеуге арналған жобалардың (техникалық-экономикалық негіздемелердің және жобалау-сметалық құжаттаманың) ведомстводан тыс кешенді сараптамасының;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана мәслихаттарының бекітуіне жататын аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобалары, республикалық маңызы бар қаланың, астананың және халқының есептік саны бір жүз мың тұрғыннан асатын облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларының жобалары бойынша кешенді қала құрылысы сараптамасының бір бөлігі болып табылады.";

      2) 17-баптың 12) тармақшасы "осы бапта" деген сөздердің алдынан "жобалардың экологиялық сараптамасын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 20-баптың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) объектілер салу жобасының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы қорытындысының негізінде өз құзыреті шегінде жаңа объектілер салуға немесе бұрыннан барларын өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) тыйым салады немесе рұқсат береді;

      3) жобалардың экологиялық сараптамасын ұйымдастыруды және жүргізуді қоспағанда, өз құзыретi шегiнде шаруашылық қызмет объектiлерiнiң мемлекеттiк экологиялық сараптамасын ұйымдастырады және жүргiзедi;";

      4) 48-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Құрылыс жобалары (техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттамасы), сондай-ақ аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобалары бойынша экологиялық сараптама құрылыс жобаларының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы немесе қала құрылысы жобаларының кешенді қала құрылысы сараптамасы құрамында жүргізіледі, оларды Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалатын тәртіппен аттестатталған сарапшылар жүзеге асырады.";

      5) 49-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүргізілетін жобалардың экологиялық сараптамасын қоспағанда, мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзудiң тәртiбiн қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган айқындайды.";

      6) 50-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Құрылыс жобаларының экологиялық сараптамасын жүргізу мерзімдері мен ұзақтығы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.";

      7) 51-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы оны жүргізу нәтижелері бойынша беріледі.

      Мемлекеттік экологиялық сараптаманың міндетті сипаты болады және табиғат пайдалану мен қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына әсер ету тұрғысынан құқықтық, ұйымдастырушылық және шаруашылық шешімдерді қабылдаудан бұрын жүргізілуге тиіс.

      Жобалардың экологиялық сараптамасының нәтижелерін қамтитын, тиісінше ведомстводан тыс кешенді сараптаманың немесе кешенді қала құрылысы сараптамасының оң қорытындыларын алмаған құрылыс жобаларын немесе қала құрылысы жобаларын бекітуге және іске асыруға жол берілмейді.";

      6-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      8) 53-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Сараптама ұйымдарының бірінде штатта тұратын, жобалардың белгілі бір бөлімі (бөлігі) бойынша сараптама жұмыстарын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен аттестатталған жеке тұлға құрылыс жобаларының экологиялық сараптамасының сарапшысы болып табылады.".

      5. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) 3-баптың 1-тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) бюджеттік инвестициялар – әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдауға бағытталған активтерді қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;";

      2) 39-2-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "қорға төленетін өтеусіз және қайтарымсыз төлемдер нысаналы аударым болып табылады." деген сөздер "қорға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) өткізу кезінде шығындар туындауы мүмкін болатын, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымға төленетін өтеусіз және қайтарымсыз төлемдер нысаналы аударым болып табылады.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларында айқындалған бағыттар бойынша нысаналы аударымды пайдаланғаны үшін жауапты болады.";

      3) 62-баптың 3-тармағының төртінші бөлігінде:

      "Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы" деген сөздер "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Орталық сайлау комиссиясы," деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі," деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 67-бап мынадай мазмұндағы 12-2-тармақпен толықтырылсын:

      "12-2. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымға нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарлама бойынша бюджеттік өтінімге есептеулер мен негіздемелерді Қазақстан Республикасының Үкіметіне және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ұсынады.";

      5) 151-бап мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:

      "13-1. Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға бағытталған активтер осы Бөліммен реттелмейді және Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы болған кезде республикалық бюджеттің жобасына немесе нақтыланған республикалық бюджеттің жобасына енгізіледі.".

      6. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 99, 100, 101-құжаттар; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 136, 137-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55, 57-құжаттар; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 66, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат):

      1) мазмұнында 135-2-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "135-2-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға салық салу";

      2) 12-баптың 1-тармағы 39) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "кредиттің (қарыздың) алынған (берілген) сомасын, банктердің ақша аударғаны үшін комиссияларды және қарыз алушы үшін қарыз беруші, өзара байланысты тарап болып табылмайтын тұлғаға өзге де төлемдерді қоспағанда, банк талап ету құқығын екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға берген кредитке (қарызға) байланысты;";

      3) 87-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

      "7-1. Осы баптың мақсатында "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің акцияларын және (немесе) бағалы қағаздарын жарғылық капиталды ұлғайтуға арналған іс жүзіндегі шығындарды ескере отырып сатып алудың бастапқы құны осындай акциялардың және (немесе) бағалы қағаздардың бастапқы құны болып табылады.";

      4) 88-бап мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:

      "5. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табысқа 2017 жылғы 1 қаңтарда "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің акцияларын және (немесе) өзге де бағалы қағаздарын тікелей немесе жанама түрде иеленген заңды тұлғаның акцияларын (қатысу үлестерін) сатып алуға байланысты туындаған берешек бойынша міндеттемелердің мөлшерін азайту жатпайды.

      6. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табысқа өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының тоқсан пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғаға қатысты кредит (қарыз) бойынша борыш кешірілген жағдайда берешек бойынша міндеттемелердің мөлшерін азайту жатпайды.";

      5) 90-бапта:

      2-тармақта:

      6) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға;";

      мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған, осы Кодекстiң 106-бабының 1-тармағына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөнiндегi шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар банк 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кредитке (қарызға) және ол бойынша сыйақыға байланысты үмітсіз берешекті кешірген жағдайларда, борышкерге қойылатын талаптар мөлшерi азайтылған кезде бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы осы Кодекстiң 106-бабының 1, 1-1, 1-3, 3 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөнiндегi шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған провизиялардың (резервтердiң) мөлшерлерiн азайтудан түсетiн кiрiс деп танылмайды.";

      мынадай мазмұндағы 2-3 және 2-4-тармақтармен толықтырылсын:

      "2-3. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған, осы Кодекстiң 106-бабының 1-тармағына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөнiндегi шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар банк өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының тоқсан пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғаға берілген кредит (қарыз) бойынша борыш кешірілген жағдайда, бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасын провизиялардың (резервтердiң) мөлшерлерiн азайтудан түсетiн кiрiс деп танымайды.

      2-4. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымның кредит (қарыз) бойынша борышкерге қойылатын талап ету құқықтары басқаға берілген жағдайда, бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының тоқсан пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлға құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан түсетін кіріс деп танылмайды.";

      6) 91-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Борышкер нақты төлеген сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма мұндай талап ету құқығы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған банктен сатып алынған жағдайда, кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.";

      7) 99-баптың 1-тармағында:

      бірінші бөліктің 18) тармақшасындағы "кірістері алып тастауға жатады." деген сөздер "кірістері;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

      "19) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымның өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының тоқсан пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғадан активтерді сатып алу үшін ғана нысаналы аударым түрінде бюджеттен алған кірісі алып тастауға жатады.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктің жылдық жиынтық табысынан екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымнан кредиттер (қарыздар) бойынша осындай ұйым бұрын басқаға берген талап ету құқықтарын сатып алуға байланысты алынған талап ету құқығын беруден түсетін кірістер алып тасталады.";

      8) 106-баптың 1-1-тармағының бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттiк портфельдерiнiң сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымнан сатып алынған активтерге қарсы провизиялар (резервтер) құру жөніндегі шығыстар сомасын банктер шегерiмге жатқызуға құқылы емес.";

      9) 135-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "135-2-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға салық салу

      1. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымның кірістері мұндай кірістер мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған жағдайда, салық салудан босатылуға жатады:

      1) екінші деңгейдегі банктерден күмәнді және үмітсіз активтерді, сондай-ақ өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының тоқсан пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғадан активтерді сатып алу және оларды өткізу;

      2) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымның екінші деңгейдегі банктерден оларға қойылатын талап ету құқықтарын сатып алған заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акцияларды және (немесе) қатысу үлестерін иелену және өткізу;

      3) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымның күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқықтарын сатып алған екінші деңгейдегі банктер шығарған және орналастырған акцияларды және (немесе) облигацияларды иеленуі және өткізуі;

      4) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымның заңды тұлғаларға талап ету құқықтарын екінші деңгейдегі банктерден сатып алу бойынша алынған мүлікті мүліктік жалдау (жалға беру) немесе өтемін төлеп уақытша пайдаланудың өзге нысанында пайдалану;

      5) ақшаны бағалы қағаздарға орналастыру.

      Бұл ретте алынуға жататын кірістерді осы тармақта көрсетілген кірістерге жатқызу уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүргізіледі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін кірістер жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жатады. Бұл ретте екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым осы бапқа сәйкес салық салудан босатылатын кірістер бойынша және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жататын кірістер бойынша бөлек есеп жүргізуге міндетті.

      3. Жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жататын кірістерді алған кезде екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым шығыстарының шегерімге жатқызылатын сомасы мұндай ұйымның таңдауы бойынша пропорционалды немесе бөлек әдіс бойынша айқындалады.

      4. Шығыстардың жалпы сомасындағы шегерiмге жатқызылатын шығыстар сомасы пропорционалды әдiс бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетiлмеген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістердің үлес салмағы негiзге алына отырып, кірістердің жалпы сомасында айқындалады.

      5. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым бөлек әдiс бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістерге жатқызылатын шығыстар және жалпыға бiрдей белгiленген тәртiппен салық салуға жататын кірістерге жатқызылатын шығыстар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.";

      10) 143-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға кредит (қарыз) бойынша төлейтін сыйақы төлем көзінен салық салынуға жатпайды.";

      11) 155-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 29-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "29-4) осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті қоса алғанда, борышты кешіру осы Кодекстің 90-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында белгіленген тәртіппен жүргізілген кредит (қарыз) бойынша берешек сомасы;";

      12) 156-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) және 46) тармақшалармен толықтырылсын:

      "15-1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің акцияларын және (немесе) өзге де бағалы қағаздарын өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар;";

      "46) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің акцияларын және (немесе) өзге де бағалы қағаздарын сатып алу кезінде жеке тұлға алған табыс;";

      13) 193-баптың 5-тармағының 18) тармақшасындағы "сомасы салық салынуға жатпайды." деген сөздер "сомасы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

      "19) осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті қоса алғанда, борышты кешіру осы Кодекстің 90-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында белгіленген тәртіппен жүргізілген кредит (қарыз) бойынша берешек сомасы салық салынуға жатпайды.";

      14) 200-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-1) осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті қоса алғанда, борышты кешіру осы Кодекстің 90-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында белгіленген тәртіппен жүргізілген кредит (қарыз) бойынша берешек сомасы;";

      15) 248-бап мынадай мазмұндағы 4-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-3) өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының тоқсан пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанға ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым өткізетін мүлікті;";

      16) 262-баптың 2-1-тармағының бірінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын, есепке жатқызудың пропорциялы әдiсiн пайдаланатын ұйымның:";

      "кепілге салынған мүлікке өндіріп алуды қолдану нәтижесінде банктің меншігіне өткен және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйым мұндай банктен күмәнді және үмітсіз активтер бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша банктен алған мүлікті (тауарды) сатып алумен, иеленумен және (немесе) өткізумен байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығы сомаларын есепке алудың бөлек әдiсiн қолдануға құқығы бар.";

      17) 568-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі "келу тәртібімен" деген сөздер "келу тәртібімен қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасының, Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік арқылы қызмет атқарып жатқан бейрезиденттің бірінші басшысы, дара кәсіпкер орналасқан жері бойынша салық органына осы баптың 2-тармағында белгіленген тәртіппен береді.

      Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiш берген күннен бастап қосылған құн салығын төлеушiлерге айналады.

      Салық органы салықтық өтiнiш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды жүргізеді.";

      7-тармақ алып тасталсын;

      18) 569-бапта:

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 568-бабының 1-тармағына сәйкес қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қоюға жатпайтын тұлғалар мынадай тәсілдердің бірімен:

      1) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті келу тәртібімен қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда беру арқылы;

      2) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде резидент заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұруға құқылы.

      Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға:

      дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалардың;

      мемлекеттік мекемелердің;

      Қазақстан Республикасындағы қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын бейрезиденттердің;

      резидент заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің;

      осы Кодекстің 411 және 420-баптарында көрсетілген қызметі бойынша тиісінше ойын бизнесі салығы және тіркелген салық салынатын тұлғалардың құқығы жоқ.

      2. Салық органы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті жасай отырып, салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды жүргізеді.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар:

      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш берген күннен бастап;

      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін – Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап қосылған құн салығының төлеушілері болып табылады.";

      3 және 4-тармақтар алып тасталсын;";

      19) 571-бапта:

      4-тармақта:

      7) тармақша алып тасталсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) егер заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) немесе дара кәсіпкер:

      әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі және (немесе) хабар-ошарсыз кеткен жеке тұлға;

      егер қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған) кезден бастап алты ай өткен жағдайда, қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған);

      1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192-1, 216, 217 және 222-баптары бойынша жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар жеке тұлға;

      2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 216, 238, 240 және 245-баптары бойынша жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар жеке тұлға;

      іздеу салынған жеке тұлға;

      болу мақсаты Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асырумен байланысты емес не Қазақстан Республикасы аумағында болуға рұқсат етілген мерзімі аяқталған шетелдік жеке тұлға немесе азаматтығы жоқ адам;

      жұмыс істемейтін дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      жұмыс істемейтін заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылған;";

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) осы Кодекстің 579-бабында белгіленген тәртіппен салық төлеуші жұмыс істемейді деп танылған жағдайларда салық төлеушіні хабардар етпестен жүргізіледі.";

      5-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы және 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешімді салық төлеушiнің орналасқан жері бойынша салық органы:

      1) егер осы тармақшада өзгеше белгіленбесе, осы баптың 4-тармағының 1), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шығарады.

      Осы баптың 4-тармағы 8) тармақшасының тоғызыншы абзацында көрсетілген жағдайларда қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешімді салық органы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей шығарады;";

      6-тармақтың 1), 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) осы баптың 4-тармағының 1), 2), 3) және 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар үшін – осы шешім шығарылған күннен бастап;";

      "3) осы баптың 4-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою күнінен бастап;

      4) егер осы тармақшада өзгеше белгіленбесе, осы баптың 4-тармағының 8) тармақшасында белгіленген жағдайлар туындаған күннен бастап қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығарылды деп танылады.

      Қосылған құн салығын төлеуші осы баптың 4-тармағы 8) тармақшасының тоғызыншы абзацында көрсетілген жағдайларда салық органының шешімі бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылған күннен бастап қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығарылды деп саналады.";

      20) 581-баптың бірінші бөлігінің 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) осы Кодекстің 579-бабында белгіленген тәртіппен әрекетсіз деп танылған салық төлеушіге және осы банкте ашылған, салық органдары инкассолық өкімдер немесе салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдер шығарған банк шоты бар салық төлеушіге банк шоттарын (корреспонденттік шоттарды, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер алуға арналған банк шоттарын қоспағанда) ашудан бас тартуға міндетті.

      Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес банктердің активтері мен міндеттемелерін бір мезгілде беру жөніндегі операциялардың шеңберінде берген банк шоттарының орнына бас банк банк шоттарын және қайта ұйымдастыру шеңберінде біріктірілген жағдайда банк берген банк шоттарының орнына құқықтық мирасқор банк ашатын банк шоттарын ашу кезінде қолданылмайды.";

      21) 611-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органының өкімі банктердің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың сөзсіз орындауына жатады және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен орындалады.".

      7. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 33-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 67, 70-құжаттар; № 23, 119-құжат; 2017 жылғы 14 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы Заңы):

      1) 1-баптың 1-тармағында:

      мынадай мазмұндағы 51-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "51-1) жобалардың санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасы – жаңа объектілер салуға немесе бұрыннан барларын реконструкциялауға (кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға) және күрделі жөндеуге арналған ведомстводан тыс кешенді сараптама жобалары (техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттамалар), қала құрылысы жобаларының қала құрылысы кешенді сараптамасының құрамында жүргізілетін жобалар сараптамасының бөлігі;";

      51-1) және 51-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "51-2) жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтер – диагностика мен емдеудің инновациялық, ресурс қажет ететін және (немесе) бірегей әдістерін пайдалануды талап ететін аурулар кезінде бейінді мамандар көрсететін қызметтер;

      51-3) жоспарлы медициналық көмек – шұғыл және кезек күттірмейтін медициналық көмекті қажет етпейтін профилактикалық іс-шаралар, аурулар мен жай-күйлер кезіндегі медициналық көмек;";

      2) 7-1-баптың 1-тармағының 24) тармақшасы және 21-1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 62-бапта:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жобалардың санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасын қоспағанда, санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдары өз құзыреттері шегінде санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің, кеден органдарының лауазымды адамдарының қаулылары немесе нұсқамалары мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен жүргізеді.

      Эпидемиялық маңызы бар объектілерді салу жобаларының, сондай-ақ қала құрылысы жобаларының санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасын Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен аттестатталған сарапшылар жүргізеді.

      3. Жобалардың санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасы:

      1) эпидемиялық маңызы бар объектілерді салуға арналған жобалар (техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалау-сметалық құжаттамалар) бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама құрамында мемлекеттік немесе аккредиттелген сараптамалық ұйымдармен;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттары бекітуге жататын қала құрылысы жобалары бойынша жүргізіледі.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Осы баптың 3-тармағында көзделмеген жобалар бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органдары жүргізеді.

      Санитариялық-эпидемиологиялық зертханалық зерттеулер бөлігіндегі санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік ұйымдары жүргізеді.";

      5-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жер учаскелерін бөлген кезде эпидемиялық маңызы бар объектілерді орналастыруға;";

      9-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын.

      8. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-V, 20-VI, 114-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 жылғы 14 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы Заңы):

      1) 46-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Корпоративтік дауға қатысатын тараптар әрбір нақты құжатты көрсетпестен, бір-бірінен және куәлардан іс үшін маңызы бар құжаттарды сұратуға құқылы.

      Тараптар мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын құжаттарды бір-бірінен және куәлардан сұрата алмайды.";

      2) 104-баптың бірінші бөлігінің 13) тармақшасындағы "157-бабының" деген сөздер "157-1-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 149-бапта:

      бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың саны бойынша талап қою арызының және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелері;";

      екінші бөліктегі "бірінші бөлігінде" деген сөздер "бірінші бөлігінің 2)-7) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 165-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) судья талап арызды қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жауапкерге және үшінші тұлғаларға талап арыздың және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелерін жібереді не ұсынады, сондай-ақ дәлелдерді негіздейтін дәлелдемелерді қоса тіркеп, талап қоюшы мәлімдеген талаптарға жазбаша пікірді белгіленген мерзімде ұсынуды жауапкерге міндеттейді;";

      5) 166-баптың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жауапкер талап қоюға қатысты дәлелдерді теріске шығаратын құжаттарды, сондай-ақ пікірдің және оған қоса берілетін құжаттардың көшірмелерін қоса тіркеп, талап қою арызына пікірді сотқа ұсынады. Судья үш жұмыс күні ішінде пікірдің және оған қоса берілген құжаттардың көшірмелерін талап қоюшыға және іске қатысатын басқа да адамдарға жібереді не ұсынады.

      2. Пікір талап қою арызының көшірмелерін алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.";

      6) 173-бап мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Сот талқылауы оны дайындау аяқталған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей басталуға тиіс.".

      9. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 35-құжат; № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 1, 180-құжат; № 14, 274-құжат; 1997 ж., № 12, 183-құжат; 1998 ж., № 5-6, 50-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 63, 64-құжаттар; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 1-құжат; № 8, 52-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 18, 157-құжат; 2003 ж., № 4, 25-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2009 ж., № 24, 122, 125-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 24, 124-құжат):

      1) 6-бап мынадай мазмұндағы он үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мемлекеттік тіркеу кезінде, сондай-ақ осы Заңның 6-1-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайда банктік шот ашуға арналған және жұмыскерді жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметін жеке тұлғалармен еңбек қатынастарына енбестен жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда) өтініш электрондық нысанда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес беріледі.".

      2) 11-баптың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік тіркеуден (қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда) бас тартудың осы бапта көзделген негіздері шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларға қолданылмайды.";

      3) 12-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамада оның берілген күні, тiркеушi орган, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi, мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) күні, заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жері, басшылары және құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәлiметтер қамтылады. Егер жеке кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңда тұлға өзінің қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын болса, онда бұл туралы мәліметтер аталған анықтамада көрсетіледі.";

      4) 14-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серiктестiгінің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иеліктен шығару (басқаға беру) шарты нотариаттық куәландырылуға жатады.";

      5) 16-1-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Сот оған қатысты борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып оны тарату туралы шешім қабылданған заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығару соттың банкроттық рәсімді аяқтау туралы ұйғарымының заңды күшіне енуі негізінде жүзеге асырылады.".

      10. "Шаруашылық серіктестіктері туралы" 1995 жылғы 2 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 7, 49-құжат; № 15-16, 109-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 205, 210-құжаттар; 1998 ж., № 5-6, 50-құжат; № 17-18, 224-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 24, 178-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 56-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 14, 84-құжат):

      1) 7-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерінде немесе құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, шаруашылық серiктестiгiнің қатысушысы серiктестiк мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) өз үлесін немесе оның бір бөлігін кепiлге салуға және (немесе) сатуға құқығы бар. Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серiктестiгiнің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иелiктен шығару (басқаға беру) шарты нотариаттық куәландырылуға жатады.";

      2) 11-бапта:

      3-тармақтағы "жарамсыз болып табылады" деген сөздер "маңызсыз болып табылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтағы "жарамсыз болып табылады" деген сөздер "маңызсыз болып табылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 16-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "жарамсыз болып табылады" деген сөздер "маңызсыз болып табылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 23-баптың 2-тармағындағы және 24-баптың 7-тармағындағы "жарамсыз болып табылады" деген сөздер "маңызсыз болып табылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 27-бапта:

      3-тармақтағы "жарамсыз болып табылады" деген сөздер "маңызсыз болып табылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақтағы "жарамсыз" деген сөз "маңызсыз" деген сөзбен ауыстырылсын.

      11. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 65-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) 2-баптың 4) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) банк холдингі – уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының жиырма бес немесе одан астам пайызын тікелей немесе жанама иеленетін (осындай иеленуші мемлекет немесе ұлттық басқарушы холдинг, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдары болып табылатын жағдайларды, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда) немесе:

      банктің дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан астам пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беруге;

      шарттың күшіне қарай не өзгеше түрде банк қабылдайтын шешімдерді айқындауға немесе бақылау жасауға мүмкіндігі бар заңды тұлға;";

      "6) банктің ірі қатысушысы – уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының он немесе одан астам пайызын тікелей немесе жанама иеленетін (осындай иеленуші мемлекет немесе ұлттық басқарушы холдинг, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдары болып табылатын жағдайларды, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда) немесе:

      банктің дауыс беретін акцияларының он немесе одан астам пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беруге;

      шарттың күшіне қарай не өзгеше түрде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын тәртіппен банк қабылдайтын шешімдерге ықпал ету мүмкіндігі бар жеке немесе заңды тұлға;";

      2) 5-баптағы "Уәкiлеттi" деген сөз "Егер осы Заңда өзгеше белгіленбесе, уәкiлеттi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 5-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның жалғыз акционері болып табылады.

      2. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға:

      1) жарғылық капиталды қалыптастыру үшін акциялар, сондай-ақ өз қызметін қаржыландыру үшін облигациялар шығаруға;

      2) меншікті орналастырылған акциялары мен облигацияларын сатып алуға;

      3) активтердің, оның ішінде заңды тұлғаларға қойылатын талап ету құқықтарының және оларды иелену туралы шешім қабылдау мақсатында оларға қойылатын өзге де талап ету құқықтарының сапасына бағалау жүргізуге;

      4) банктердің күмәнді және үмітсіз активтерін және өзге де талап ету құқықтарын иеленуге, сондай-ақ оларды өткізуге;

      5) күмәнді және үмітсіз активтері иелендірілген банктер және (немесе) өзге де заңды тұлғалар шығарған және орналастырған акциялардың және (немесе) облигациялардың, оның ішінде заңды тұлғаларға қойылатын талап ету құқықтарының сапасына бағалау жүргізуге;

      6) заңды тұлғалардың, оның ішінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым банктерден талап ету құқықтарын иеленген заңды тұлғалардың акцияларын және (немесе) жарғылық капиталға қатысу үлестерін иеленуге және оларды өткізуге;

      7) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқықтарын иеленген банктер шығарған және орналастырған акцияларды және (немесе) облигацияларды иеленуге, оларды сенімгерлік басқаруға беруге және (немесе) оларды өткізуге;

      8) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым банктерден заңды тұлғаларға иеленген талап ету құқықтары бойынша алған мүлікті жалға беруге немесе осындай мүлікті өтеулі уақытша пайдаланудың өзге нысанын пайдалануға;

      9) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым иеленген талап ету құқықтарын және басқа да күмәнді және үмітсіз активтерді секьюритилендіру бойынша операцияларды жүргізуге;

      10) дербес, сондай-ақ банктермен бірлесіп күмәнді және үмітсіз активтерді иеленетін ұйымды құруға (иеленуге);

      11) бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан активтерді және талап ету құқықтарын иеленуге және оларды өткізуге құқылы.

      Егер осы тармақшаның бірінші абзацында көзделген мәмілелердің нәтижесінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның активтерінің мөлшерінен он пайыз және одан да көп сомаға мүлік алған жағдайда, осындай мәміле жасасу туралы шешімді осы ұйымның акционері қабылдайды.

      Егер осы тармақшаның бірінші абзацында көзделген мәмілелердің нәтижесінде кредитордың құқықтары (талаптары) ауысуы болған жағдайда қарыз алушының, кепіл берушінің, кепілдік етушінің және өзге де тұлғалардың келісімі мұндай ауысуға талап етілмейді. Бұл ретте жаңа кредитордың жеке басы борышкер үшін аса маңызы жоқ деп танылады;

      12) ақшаны бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына, сондай-ақ банк шоты мен банк салымы шарттарының талаптарымен екінші деңгейдегі банктерге, уәкілетті органға және осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдарға орналастыруға;

      13) төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерді, екінші деңгейдегі банктердің активтерін иеленетін ұйымдарды, талап ету құқықтарын банктерден екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым иеленген заңды тұлғаларды қаржыландыруды жүзеге асыруға;

      14) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға байланысты мәселелер бойынша ұйымдардың көрсетілетін қызметтерін иеленуге;

      15) Қазақстан Республикасының Үкіметі және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген және бекіткен арнайы бағдарламалардың іске асырылуын жүзеге асыруға;

      16) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

      Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның осы тармақта көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ ол сатып алатын (сатып алған) активтер мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.

      Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым банктік қарыз шарттары бойынша өзіне берілген талап ету құқықтары бойынша банктік қарыз операциясы жөніндегі кредитор (қарыз беруші) деп танылады және ол банктік қарыз шартында белгіленген барлық құқықтар мен міндеттерге ие болады.

      3. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым осы баптың 2-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға бюджеттен нысаналы аударымдар алуға құқығы бар.";

      4) 8-бапта:

      4-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген шектеу басқа банкке бақылау жасауды:

      осы Заңға сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілгенге;

      осы Заңның 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырғанға байланысты иемденген банктерге қолданылмайды.";

      13-тармақтың 5) тармақшасындағы "егер осы Заңға сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банк қайта ұйымдастырылатын банктердің біреуі болып табылатын жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды не осы Заңның 61-4-бабында көзделген операцияны" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 11-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігі "банктерге" деген сөзден кейін ", сондай-ақ осы Заңның 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған және оларға бақылау жасауды басқа банк сатып алған банктерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 15-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі "еншілес банктерге" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ осы Заңның 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған еншілес банктерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 17-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі "холдингті" деген сөзден кейін ", екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымды және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарын" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 17-1-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінің екінші сөйлемі "холдингке" деген сөзден кейін ", екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымға, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарына," деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Егер өтініш беруші осы Заңның 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған банктің ірі қатысушысы мәртебесін алушы банк немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылған жағдайда өтініш берушінің басқару органының банк акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі ұсынылады;";

      9) 29-баптың 16-тармағындағы "егер қайта ұйымдастырылатын банктердің бірі өзіне қатысты осы Заңға сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылса," деген сөздер алып тасталсын;

      10) 30-баптың 7-тармағындағы ", сондай-ақ осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдар" деген сөздер алып тасталсын;

      11) 37-бап "еншілес ұйымдарының," деген сөзден кейін "осы Заңның 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдардың," деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 60-1-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "60-1-бап. Банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру ерекшеліктері";

      1-тармақтың бірінші сөйлеміндегі "Егер қайта ұйымдастырылатын банктердің біреуі осы Заңға сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылса, банкті" деген сөздер "Банкті" деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 61-2-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бас банк пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция осы Заңның 61-4-бабында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы бапқа сәйкес жүргізіледі.";

      14) 61-4-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "61-4-бап. "Бас банк пен еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу ерекшеліктері";

      8-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйым болып табылмайды және осы баптың 9-тармағында көзделген тәртіппен банк операцияларын жүзеге асыруға құқылы.";

      9-тармақтың 3) тармақшасындағы "дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі," деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:

      "10. Осы баптың 1, 3, 4, 5 және 6-тармақтарының ережелері осы бапта көзделген операцияны бұрын жүзеге асырған еншілес банктен активтерді және міндеттемелерді бір мезгілде бас банкке беру жөніндегі операцияларға қолданылады.".

      12. "Өндірістік кооператив туралы" 1995 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 20, 119-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 274-құжат; 1997 ж., № 12, 183-құжат; № 13-14, 205-құжат; 2001 ж., № 17-18, 242-құжат; 2003 ж., № 24, 178-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; 2015 ж., № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат):

      1) 9-баптың 3-тармағындағы "күші жоқ" деген сөздер "маңызсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 15-бапта:

      2-тармақтың 2) тармақшасындағы "атқарушы" деген сөз "атқарушы орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "атқарушы органдарының" деген сөздер "атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 16-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі "атқарушы органдарының" деген сөздер "атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "атқарушы органдарының" деген сөздер "атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 17-баптың 1-тармағының бірінші және үшінші сөйлемдеріндегі "атқарушы органдарының" деген сөздер "атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 18-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Кооперативтің басқармасы немесе төрағасы кооперативтiң атқарушы органы болып табылады.";

      2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      4-тармақтағы ", байқаушы кеңестiң бақылауында болады және кооператив мүшелерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi" деген сөздер "және байқаушы кеңес пен кооператив мүшелерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 19-баптың 1-тармағындағы "атқарушы органдарының" деген сөздер "атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 22-баптың 3-тармағындағы "жарамсыз" деген сөз "маңызсыз" деген сөзбен ауыстырылсын.

      13. "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 18, 143-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 24, 124-құжат):

      9-1-баптың бірінші бөлігіндегі "61-4-бабының 3-тармағында" деген сөздер "5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабының 3 және 10-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шiлдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 206-құжат; 1998 ж., № 22, 307-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 48-құжат; № 12, 86-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 21, 172-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат):

      37-баптың бірінші бөлігінің 7) тармақшасындағы "сенiмхаттары." деген сөз "сенімхаттары;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) тергеу изоляторларында отырған адамдардың тергеу изоляторларының бастықтары куәландырған сенімхаттары.".

      15. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 49-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 24, 178-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., 20-VII, 117-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 70-құжат):

      1) 29-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тарапы жеке тұлға болып табылатын серіктестіктің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегi (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын иелiктен шығару (басқаға беру) шарты нотариаттық куәландырылуға жатады.";

      2) 42-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің барлық қатысушыларының жалпы жиналысқа қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға және шешімдер қабылдау кезінде дауыс беруге құқығы бар.

      Серіктестікке қатысушылардың көрсетілген құқықтарын шектейтін серіктестік жарғысының және кез келген басқа да құжаттардың, шешімдердің ережелері маңызсыз болып табылады.";

      3) 43-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы "оның өкілеттіктерін" деген сөздерден кейін "немесе атқарушы органның жеке мүшесінің өкілеттіктерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 47-баптың 9-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Күн тәртібіне енгізілген мәселелерді талқылау басталғанға дейін жалпы жиналыс кворумды белгілеуге міндетті. Бұл талапты сақтамау кворумның бар екендігі анықталғанға дейін жалпы жиналыс қабылдаған барлық шешімдердің маңызсыздығына алып келеді.".

      5) 59-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Жауапкершілігі шектеулі серіктестік мынадай:

      1) оның құрамында жарғылық капиталындағы қатысудың он пайыздан кем үлесін иеленетін қатысушылар (құрылтайшылар) бар болған;

      2) жұмыскерлердің орташа жылдық саны екі жүз елу адамнан көп және (немесе) жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің үш миллионнан астам еселенген мөлшерінен жоғары болған шарттарды бір мезгілде орындаған кезде ол үшін жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізу міндетті болып табылады.

      Орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін жылдық қаржылық есептілік аудиті жарғылық капиталға қатысудың он пайыздан кем үлесін иеленетін қатысушының (құрылтайшының) талабы бойынша жүргізіледі.".

      16. "Жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 13, 196-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-II, 145-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      1) 1-бапта:

      2) тармақшадағы "(кепiлдi тiркеу туралы өтiнiш)" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі – жылжымалы мүлік кепілі бойынша ақпаратқа қол жеткізудің, жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге электрондық нысанда өтініш жіберудің және тіркеуші органдардың және (немесе) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жасалатын өзге де әрекеттерінің бірыңғай терезесін білдіретін ақпараттық жүйе;";

      2) 6-баптың 1-тармағы "Эмиссиялық бағалы қағаздар кепiлiн тiркеу" деген сөздерден кейін ", оның ішінде жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы тіркеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 9-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу үшiн өтiнiш беруші не оның өкiлi тiркеушi органға және (немесе) Мемлекеттік корпорацияға өтiнiштiң толтырылған бланкiсiн бередi немесе өтінішті жылжымалы мүлiк кепiлiнің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде жібереді.";

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтінішті жылжымалы мүлiк кепiлiнің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде жіберген жағдайда "электронды үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеуді қоспағанда, өтiнiшке жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркеу үшiн алымның бюджетке төленгенiн растайтын құжат қоса берiлуге тиiс.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы Заңның 9-3 және 9-4-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тіркеуші органға және (немесе) Мемлекеттік корпорацияға өтініш берген кезде кепіл туралы шарт немесе кепіл шарттары қамтылған өзге де құжат ұсынылады, өтініште қамтылған мәліметтерді тiркеушi орган және (немесе) Мемлекеттік корпорация тексергеннен кейін тіркеу туралы белгі соғылып, өтініш берушіге қайтарылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Өтініш жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық түрде жіберілген кезде, мәміле тараптары қол қойған өтініш кепіл шарты туралы мәліметтер, сондай-ақ осы баптың 2-тармағына сәйкес мәліметтер көрсетіле отырып, кепіл туралы шарт немесе кепіл шарты қамтылған өзге де құжат ұсынылмастан хабарлама нысанында беріледі.";

      4) 9-3-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жеке немесе заңды тұлғалар екінші деңгейдегі банкпен кепіл туралы шарт немесе кепіл туралы мәліметтер қамтылған өзге де шартты жасасқан жағдайда екінші деңгейдегі банк кепіл ұстаушы ретінде жеке немесе заңды тұлғаның жазбаша келісімімен тіркеуші органның және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйесіне кепіл ұстаушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған өтінішті жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге жібереді. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге арналған өтініштің мазмұны осы Заңның 9-бабының 2-тармағында айқындалады.

      Жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге арналған өтінішке жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу үшін алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың деректемелері туралы мәліметтер қоса беріледі.

      Тіркеуші орган және (немесе) Мемлекеттік корпорация өтінішті алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде кепіл ұстаушының ақпараттық жүйесіне және жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізіліміне тіркеуші органның және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлікті не электрондық құжат нысанындағы тіркеуден бас тарту туралы уәжді жауапты жібереді.";

      5) мынадай мазмұндағы 9-4-баппен толықтырылсын:

      "9-4-бап. Жылжымалы мүлік кепілін жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық тіркеу тәртібі

      1. Кепіл беруші осы Заңның 9-3-бабында белгіленген тәртіппен жылжымалы мүліктің кепілін электрондық тіркеуден өткізуден бас тартқан жағдайда, жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге арналған кепіл берушінің және кепіл ұстаушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған өтінішті кепіл беруші және кепіл ұстаушы осы Заңның 9-бабының талаптарына сәйкес хабарлама нысанында жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық нысанда жіберуге құқылы.

      2. Тіркеуші орган және (немесе) Мемлекеттік корпорация өтінішті алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде кепіл ұстаушының ақпараттық жүйесіне және жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізіліміне тіркеуші органның және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған жылжымалы мүлік кепілін электрондық құжат нысанында тіркеу туралы куәлікті не электрондық құжат нысанында тіркеуден бас тарту туралы уәжді жауапты жібереді.

      3. Жүргізілген электрондық тіркеу туралы ақпарат кепіл ұстаушының, тіркеуші органның және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйелерінде сақталады және құжаттамалық растауды талап етпейді.";

      6) 10-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Тiркеушi органның, Мемлекеттік корпорацияның және кепіл ұстаушылардың мiндеттерi";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Заңның 6, 9-3 және 9-4-баптарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, жылжымалы мүлiк кепiлiн тіркеу өтініш қабылданған кезден бастап екі жұмыс күні iшiнде жүргiзiлуге тиiс";

      2-1-тармақ "тіркеуші органның" деген сөздерден кейін "және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4, 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:

      "4. Тіркеуші орган және (немесе) Мемлекеттік корпорация, үшінші тұлғаларды қоспағанда, осы Заңның 3-бабында көрсетілген, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу кезінде туындайтын қатынастардың барлық қатысушыларына тиісті қолжетімділік болған кезде жазбаша нысанда немесе жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық нысанда жылжымалы мүлік кепілі бойынша ақпарат беруді қамтамасыз етуге міндетті. Үшінші тұлғалар жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімінен ақпаратты кепіл беруші және (немесе) кепіл ұстаушы осындай сұрау салуды растаған жағдайда алуы мүмкін.

      Бұл ретте жылжымалы мүлік кепілі бойынша ақпаратта жылжымалы мүлік кепілі туралы және кепіл туралы шарттың тараптары немесе кепіл шарттарын қамтитын өзге де құжаттар туралы мынадай деректер:

      1) кепіл беруші мен кепіл ұстаушы туралы деректер, олардың деректемелері, оның ішінде мекенжайлары, банктік деректемелері, телефон нөмірлері, сондай-ақ электрондық мекенжайы (бар болған кезде);

      2) негізінде кепiлдiк құқық қатынастары туындағын құжат туралы мәлiметтер;

      3) кепiл туралы шарттың немесе кепiл талаптары қамтылған өзге де құжаттың жасалған күнi мен орны;

      4) кепiл нысанасы болып табылатын мүлiктiң тiзбесi және (немесе) жалпы сипаттамасы;

      5) кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң орындалу мерзiмi қамтылуға тиіс.

      5. Кепіл ұстаушы кепіл берушінің кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындаған соң міндеттеме орындалғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей жылжымалы мүлік кепілін тіркеуден шығаруға арналған өтінішті тіркеуші органға және (немесе) Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

      Өтініш жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы жіберілуі мүмкін.

      6. Тіркеуші орган және (немесе) Мемлекеттік корпорация кепіл ұстаушы өтініш берген күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде кепілді тіркеуден шығаруды жүргізеді және жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы кепіл ұстаушыға және кепіл берушіге тіркеуші органның және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат түрінде жылжымалы мүлік кепілін тіркеуден шығарғаны туралы хабарлама не электрондық құжат түрінде тіркеуден бас тарту туралы уәжді жауап жібереді.";

      7) 11-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Заңның 9-3 және 9-4-баптарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, тiркеуден бас тартылған жағдайда тiркеушi орган және (немесе) Мемлекеттік корпорация өтініш қабылданған кезден бастап екі жұмыс күнi iшiнде Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының бұзылғанына сiлтеме жасай отырып, өтiнiш берушіге жазбаша уәжді бас тартуды жібереді.";

      8) 17-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі "құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы шарт" деген сөздер "құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы талапты қамтитын шарт" деген сөздермен ауыстырылсын.

      17. "Табиғи монополиялар туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 112-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 9, 15-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 11, 80-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 64-құжат; № 14, 87-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-ІІ, 131-құжат; № 22-ІІ, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-I, 60-құжат; № 24, 124-құжат):

      7-баптың бірінші бөлігінің 23) тармақшасы "мемлекет" деген сөздің алдынан "табиғи монополия субъектісі коммуналдық қызметтер көрсеткен жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын.

      18. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 22, 309-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 5-құжат; № 8, 52-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 86-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 22-I, 143-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат):

      5-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөлік он сегізінші абзацтағы "операторлар жатады." деген сөздер "операторлар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он тоғызыншы, жиырмасыншы және жиырма бірінші абзацтармен толықтырылсын:

      "мынадай шарттарды бір мезгілде орындаған кезде:

      1) оның құрамында жарғылық капиталына қатысудың он пайыздан кем үлесін иеленетін қатысушылар (құрылтайшылар) бар болған;

      2) жұмыскерлердің орташа жылдық саны екі жүз елу адамнан асатын және (немесе) жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш миллион еселенген мөлшерден асатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер жатады.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін жылдық қаржылық есептілік аудиті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына қатысудың он пайыздан кем үлесін иеленетін қатысушының (құрылтайшының) талабы бойынша жүргізіледі.".

      19. "Қаржы лизингi туралы" 2000 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., № 10, 247-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 79-құжат; № 20- IV, 113-құжат):

      1) 6-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Егер лизинг шарты осы Заңда, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде немесе басқа да заңнамалық актiлерiнде көзделген негiздер бойынша жарамсыз деп танылса, онда соған сәйкес жасалған қосалқы лизинг шарты маңызсыз болып саналады.";

      2) 15-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Лизинг шарты жазбаша нысанда жасалуға тиiс. Лизинг шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.".

      20. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-І, 143-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      26-баптың 22-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Банктің сақтандыру холдингі, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен банк бірігу нысанында қайта ұйымдастыру жүргізген кезде акциялары сатып алынған немесе "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-2 немесе 61-4-баптарында көзделген операцияны жүзеге асырған кезде акциялары берілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін сатып алуына уәкілетті органның келісімі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері (номиналды ұстау) жүйесінде операция тіркелгеннен кейін берілді деп есептеледі.".

      21. "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 1, 8-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; № 10, 56-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 17, 136-құжат; № 23, 179-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 64-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 11, 63, 67-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 20-І, 110-құжат; № 21-І, 128-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 23-І, 166-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 2017 жылғы 14 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      21-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) егер олар құрылтайшылардың өзара қатынастарына қатысты болса, құрылтай шартының;".

      22. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53-құжат):

      1) 20-бапта:

      22-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-1) құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылардың, сәйкестік туралы декларацияның нысандарын әзірлеу және бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 22-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "22-2) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісу бойынша объектіні пайдалануға қабылдау актісінің нысанын әзірлеу және бекіту;";

      2) 68-баптың 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Құрылысы аяқталған объект осы Заңның 11-тарауының нормаларына сәйкес пайдалануға қабылдануға тиiс.

      Салынған объектiнi пайдалануға қабылдаудың белгiленген тәртiппен бекiтiлген актiсi ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке олардың құрамдастарының сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне енгізу, жылжымайтын мүлiкке құқықтарды тiркеу үшін негіз болып табылады.";

      3) 73-бапта:

      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қою объектіні түпкілікті тексеріп-қараудан және осы тарауда белгіленген талаптар сақталғаннан кейін жүзеге асырылады.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Объектiнi пайдалануға қабылдаудың бекiтiлген актiсi ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке олардың құрамдастарының сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне енгізу, жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органда жылжымайтын мүлiкке құқықтарды тіркеу үшін негіз болып табылады.".

      23. "Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы" 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 19-І, 100-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 24, 124-құжат):

      212-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген тәртіппен операция жүзеге асырылған жағдайда, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер және өзге де заңды тұлғалардың активтер мен (талап ету) құқықтарын екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымға берген кезде кепіл ұстаушының өтініші негізінде тіркеледі.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайда кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның активтер мен талап ету құқықтарын иеленуін көздейтін шарттың нотариат куәландырған көшірмесі (тапсыру актісін немесе одан үзінді-көшірме қоса беріле отырып), талап ету құқығын басқаға беру туралы талапты қамтитын шарт қоса беріледі.".

      24. "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат):

      23-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 9-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-3) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының талдау және әлеуметтік зерттеулерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасының Әділет министрі айқындайтын тәртіппен халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізуді қамтамасыз ету;".

      25. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 4, 30-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 63-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42, 45-құжаттар; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      1) 18-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жария компанияның жарияланған акциялар саны шегінде акцияларын орналастыру туралы шешім жария компания акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданады.";

      2) 23-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

      Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.";

      3) 24-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

      Артықшылықты бір акцияға дивидендтер төлеу кезеңділігі және дивидендтің мөлшері қоғамның жарғысында белгіленеді.

      Дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

      Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

      Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауға тиіс.

      Дивидендтер алу құқығы бар және қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.";

      4) 25-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жиырма пайызынан астамын иеленген заңды тұлға акцияларды иеленген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде осы қоғамның өзіне тиесілі акциялары туралы мәліметтерді акционерлік қоғамның жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.";

      5) 36-баптың 1-тармағының 17-1) тармақшасындағы "акционерлік қоғамның жасасуын мақұлдау" деген сөздер "қоғамның жасасуы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 53-баптың 2-тармағының 3) және 19) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткiзу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялар саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау;";

      "19) осы Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;";

      7) 53-1-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.";

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.";

      8) 63-бап мынадай мазмұндағы 1-1 және 5-1-тармақтармен толықтырылсын:

      "1-1. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

      егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

      қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.";

      "5-1. Осы баптың 2 және 3-тармақтарының ережелері осы баптың 1-1-тармағында көзделген мәмілені жасасу нәтижесінде туындаған, қоғамға зиян келтірілген жағдайларға қолданылады.";

      9) 69-баптың 1-тармағының екінші бөлігі "бағалы қағаздар" деген сөздерден кейін "және (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның активтері және (немесе) талап ету құқықтары" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 70-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, қоғамның iрi мәмiлелерді жасасуы туралы шешiмдi директорлар кеңесi қабылдайды.

      Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында қоғамның iрi мәмiле жасасуы туралы шешiм қабылданғаннан кейiн үш жұмыс күні iшiнде қоғам мәмiле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға мiндеттi.";

      11) 74-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

      егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде иеленген немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

      қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, жасалуында мүдделілік болған, нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам иеленген немесе иеліктен шығарған және жасасу нәтижесінде қоғамға зиян келтірілген мәміле акцияларының бес немесе одан көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционердің (акционерлердің) талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.";

      4-тармақ "Осы тараудың" деген сөздерден кейін "70 және 73-баптарының" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 79-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) қоғамның ipi мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

      Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;";

      13) 83-бапта:

      5-тармақтың екінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес олардың біреуіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген" деген сөздер алып тасталсын;

      6-тармақтағы "Егер қайта ұйымдастырылатын банктердің біреуі өзіне қатысты "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылатын болса, банктерді" деген сөздер "Банктерді" деген сөзбен ауыстырылсын.

      26. "Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 12, 84-құжат; 2009 ж., № 24, 134 құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):

      8-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.".

      27. "Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру туралы" 2003 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 12, 89-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):

      8-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгін міндетті сақтандыру шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.".

      28. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 119-құжат; 2004 ж., № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 125-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) 36-баптың 11-тармағындағы ", егер қайта ұйымдастырылатын банктердің біреуі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылса, олардың біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды жүргізуі кезінде банктердің" деген сөздер "банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды жүргізу кезінде олардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 37-баптың 1-тармағы:

      "Заңының" деген сөзден кейін "5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы эмиссиялық бағалы қағаздардың ауыртпалығына байланысты операцияларға қатысты кепіл беруші мен кепіл ұстаушының бұйрықтарын беруге жол беріледі.

      Жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы эмиссиялық бағалы қағаздардың ауыртпалығына байланысты операцияларға қатысты кепіл беруші мен кепіл ұстаушының бұйрықтарын орындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және орталық депозитарийдің (тіркеушінің) ішкі құжаттарында айқындалады.";

      3) 37-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-1-бап. Банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде кепіл затын ауыстыру және акциялар бойынша құқықтар кепілін тіркеу

      1. Банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде біріктірілетін банктің олар бойынша құқықтары кепіл заты болып табылатын акцияларына (кепіл беруші болып табылатын) акционердің меншік құқығы өзімен біріктіру жүзеге асырылатын банктің осы акцияларды сатып алуы негізі бойынша тоқтатылады.

      2. Біріктіру нысанында қайта ұйымдастырылатын банктердің (кепіл беруші болып табылатын) акционерлеріне акциялар орналастырылған кезде, қайта ұйымдастырылатын банктердің акциялары бойынша құқықтар орналастырылатын акциялар бойынша құқықтарға ауыстырылады және кепіл құқығы қайта ұйымдастырылатын банктердің акциялары бойынша құқықтар кепілі оларды қамтамасыз ету болып табылатын қайта ұйымдастырылатын банктердің (кепіл берушілер болып табылатын) акционерлерінің тиісті міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін орналастырылатын акциялар бойынша құқықтарға қолданылады.

      3. Қайта ұйымдастырылатын банктердің акцияларымен және қайта ұйымдастыру процесінде орналастырылатын акциялармен әрекеттер кепіл ұстаушының келісімінсіз жасалады.

      4. Банктер біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды жүргізген кезде олардың акциялары бойынша құқықтар кепілін тіркеудің ерекшеліктері мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.";

      4) 72-1-баптың 20-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен банк біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды жүргізген кезде сатып алынған немесе "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-2, 61-4-баптарында көзделген операция жүзеге асырылған кезде берілген банктің инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін сатып алуына уәкілетті органның келісімі бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері (номиналды ұстау) жүйесінде операция тіркелгеннен кейін берілді деп саналады.";

      5) 88-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жасалған мәміле жарамсыз деп танылған жағдайда, тараптардың осы мәміле бойынша барлық алғандарын қайтаруына жол берілмейді.

      Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жасалған мәміленің жарамсыздығын туындатқан әрекеттерді жасаудағы кінәлі тарап залал шеккен мәміле тарапына немесе аталған мәмілені жасау нәтижесінде құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған тұлғаға залалды өтеуге міндетті.".

      29. "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 132-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 16, 91-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      1-баптың 4) тармақшасындағы ", сондай-ақ "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген заңды тұлға" деген сөздер алып тасталсын.

      30. "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 87-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 18, 143-құжат; № 19, 149-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45- құжат):

      1) 5-баптың 1) тармақшасындағы "(1), 2) және 3)" деген сөздер "1), 2), 3) және 3-1)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 18-баптың 1-тармағының 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) коммуналдық қызмет көрсететін табиғи монополия субъектілері;";

      3) 19-баптың 2-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) осы тармақшаның екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиттік тарих субъектісіне қатысты кез келген деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде кредиттік бюроға ақпарат беру туралы шартта айқындалған тәртіппен хабарлауға міндетті.

      Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 2) және 3-1) тармақшаларында көрсетiлген ақпарат берушілер кредиттік тарих субъектісіне қатысты кез келген деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде кредиттік бюроға ақпарат беру туралы шартта айқындалған тәртіппен хабарлайды.".

      4) 23-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі "1), 2) және 4)" деген сөздер "1), 2), 3-1) және 4)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 24-бапта:

      мынадай мазмұндағы 5-1 және 5-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "5-1. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ұсынатын ақпараты ақпарат беру туралы шартта айқындалады және онда мынадай мәліметтер:

      1) адамның ақпарат берушіден алған көрсетілетін қызметі бойынша берешегінің сомасы;

      2) берешектің пайда болуы және оны өтеу күні;

      3) ақпаратты беру күніне мерзімін өткізіп алу күндерінің саны;

      4) өсімпұл сомасы (бар болған жағдайда);

      5) көрсетілетін қызметтің түрі;

      6) кредиттік тарих субъектісі – жеке тұлға туралы ақпарат (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі);

      7) кредиттік тарих субъектісі – заңды тұлға туралы ақпарат (атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, орналасқан жері, бизнес сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшылардың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және олардың жеке сәйкестендіру нөмірлері);

      8) тараптардың келісімі бойынша өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін берешек деп көрсетілетін қызметтерді алушылардың ақпаратты берушінің алдындағы мерзімі өткен берешегі түсініледі.

      5-2. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ұсынатын ақпараты ақпаратты беру туралы шартта айқындалады және онда мынадай мәліметтер:

      1) адамның ақпарат берушіден алған көрсетілетін қызметі бойынша берешегінің сомасы;

      2) берешектің пайда болуы және оны өтеу күні;

      3) қамтамасыз ету ретіндегі және (немесе) берешектің болуына (бар болған жағдайда) байланысты ауыртпалығы бар мүлік туралы мәлімет;

      4) тараптардың келісімі бойынша өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.";

      6-тармақтағы "Осы бапта" деген сөздер "Осы баптың 1, 2 және 5-тармақтарында" деген сөздермен, "заңдарында" деген сөз "заңнамасында" деген сөзбен ауыстырылсын.

      31. "Ішкі су көлігі туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат):

      28-бап мынадай мазмұндағы 1-2 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "1-2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізу кезінде кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс:

      1) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның активтер мен талап ету құқықтарын сатып алуын көздейтін шарттың (тапсыру актісі немесе одан үзінді-көшірме қоса беріле отырып), талап ету құқықтарын (талаптарын) басқаға беру туралы талапты қамтитын шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      2) көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін алым сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат.";

      "3-2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізу кезінде шағын көлемді кемені және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс:

      1) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның активтер мен талап ету құқықтарын сатып алуын көздейтін шарттың (тапсыру актісі немесе одан үзінді-көшірме қоса беріле отырып), құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы талапты қамтитын шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

      2) көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін алым сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат.".

      32. "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 3-4, 2-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 22-V, 152-құжат; № 22-VI, 159-құжат):

      1) 8-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-2) шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне жататын сақтанушыны "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мемлекеттік тіркеген жағдайда сақтандырушымен жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасуға арналған өтінішті электронды түрде беруге;";

      2) 11-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты жазбаша нысанда жасалады.

      Сақтанушының өтiнiшi қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартын жасасу үшiн негiз болып табылады.

      Сақтанушының осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 1-2) тармақшасына сәйкес электронды түрде берген өтінішінде:

      1) еңбекақының жылдық қорының болжанатын мөлшері және жұмыскерлердің жалпы саны;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған экономикалық қызмет түрлерін кәсіптік тәуекел сыныптарына жатқызу тәртібіне сәйкес экономикалық қызмет түрі мен кәсіптік тәуекел сыныбы қамтылуға тиіс.

      Электрондық өтініш беру жолымен жасалған қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартына сақтанушы мен сақтандырушының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы қол қойылады.

      Қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.

      Қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шартында көрсетiлуге тиiстi талаптардың толық еместiгi үшiн жауапкершiлiктi сақтандырушы өз мойнына алады. Қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты бойынша оның жекелеген талаптарының толық еместiгi салдарынан дау туындаған жағдайда, дау сақтанушының пайдасына шешiледi.";

      3) 17-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтанушы қызметкерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру шартын жасасу мақсатында осы Заңның 8-бабы 2-тармағының 1-2) тармақшасына сәйкес өтініш берген жағдайда, еңбекақының жылдық қоры сақтанушының өтінішінде көрсетілген деректерге негізделе отырып айқындалады.".

      33. "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы" 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 4, 23-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 22-VI, 159-құжат):

      1) 6-5-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жобалық қаржыландыру кезінде талап ету құқықтарын басқаға беру шарты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 346-бабында белгіленген талаптар сақтала отырып, жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Талап ету құқықтарын басқаға беру шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.";

      2) 9-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Секьюритилендіру кезінде талап ету құқықтарын басқаға беру шартының жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.".

      34. "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 95-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      1) 5-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) кемінде бір жыл мерзімге пайдалану құқығы, соның ішінде жалға беру, өтеусіз пайдалану, сервитуттар, өмір бойы қарауында ұстау құқығы, рента;";

      2) 7-баптың 7-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесінде және құқық белгілейтін құжатта қамтылатын мәліметтерде алшақтық болған жағдайда, тіркеу ісінде тіркелген құқық белгілейтін құжатқа басымдық беріледі.";

      3) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың құрамдастарын мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау

      1. Құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін енгізу және ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың құрамдастарын мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің қажетті шарты болып табылады.

      2. Құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін енгізу және ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың құрамдастарын мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны жылжымайтын мүлік объектісінің орналасқан жері бойынша Мемлекеттік корпорация жүзеге асырады.

      3. Жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау жүзеге асырылмайды.

      Ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін Мемлекеттік корпорация құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелерінде есепке алынуға жататын, объектіні пайдалануға қабылдау актісінің негізінде енгізеді.

      Құқық белгілейтін құжатта қамтылған сәйкестендіру және техникалық мәліметтердің жаңадан құрылған жылжымайтын мүліктің нақты деректерінен алшақтығын анықтау мақсатында құқық иеленуші Мемлекеттік корпорацияға мұндай алшақтықтарды анықтау мақсатында өтініш беруге құқылы, оның нәтижесі бойынша уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қорытынды ресімделеді.

      Мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау, сондай-ақ ғимараттарға, құрылыстарға және (немесе) олардың құрамдастарына кадастрлық нөмір беру ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың құрамдастарын реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жарақтандыру нәтижесінде олардың техникалық және (немесе) сәйкестендіру сипаттамалары өзгерген кезде, мұндай сипаттамалардың өзгеруі техникалық паспортта зерттеп-қарау жүргізбестен көрсетілуі мүмкін болатын, оның ішінде кадастрлық нөмірдің, мекенжайдың, мекенжайдың тіркеу кодының (бар болған жағдайда) өзгерген кездегі жағдайларды қоспағанда, жүргізіледі.

      Зерттеп-қарау нәтижелері бойынша техникалық паспорт ресімделеді, онда анықталған өзгерістер көрсетіледі.

      4. Ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне енгізу, мемлекеттік техникалық зерттеп-қарауды жүргізу тәртібі мен мерзімін, бастапқы және кейінгі жылжымайтын мүлік объектілеріне кадастрлық нөмір беру тәртібін, сондай-ақ құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне енгізу үшін міндетті мәліметтердің нысандарын, техникалық паспорттың нысанын уәкілетті орган айқындайды.

      5. Мемлекеттік корпорация өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын уәкілетті органмен және монополияға қарсы органмен келісу бойынша орталық мемлекеттік органдар арасынан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын уәкілетті орган белгілейді.";

      4) 31-баптың 1-1-тармағы бірінші бөлігінің 10) тармақшасындағы "құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы шартта" деген сөздер "құқықтарды (талаптарды) басқаға беру туралы талапты қамтитын шартта" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 46-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі "борышкердің, оның ішінде кепіл беруші болып табылатын борышкердің" деген сөздер "кепіл берушінің, оның ішінде борышкер болып табылатын кепіл берушінің" деген сөздермен ауыстырылсын.

      35. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 23, 113-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 101-құжат; № 22, 132-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 94-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 63-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 22, 116-құжат):

      1) 61-баптың екінші абзацындағы "дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі" деген сөздер "жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 62-баптың төртінші абзацындағы "дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі" деген сөздер "жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 65-баптың бірінші абзацындағы "дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі" деген сөздер "жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 66-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "66-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексi (Салық кодексi) мынадай мазмұндағы 135-2-баппен толықтырылсын:

      "135-2-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйымға салық салу

      1. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйымның кірістері, мұндай кірістер мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған жағдайда салық салудан босатылуға жатады:

      1) екінші деңгейдегі банктерден активтерді сатып алу және оларды өткізу;

      2) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйымның екінші деңгейдегі банктерден оларға қойылатын талап ету құқықтарын сатып алған заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акцияларды және (немесе) қатысу үлестерін иелену және өткізу;

      3) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйым активтер бойынша талап ету құқықтарын сатып алған екінші деңгейдегі банктер шығарған және орналастырған акцияларды және (немесе) облигацияларды иелену және өткізу;

      4) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйым екінші деңгейдегі банктерден сатып алған, заңды тұлғаларға талап ету құқықтары бойынша алынған мүлікті мүліктік жалға беру немесе уақытша өтеулі пайдаланудың өзге нысанында пайдалану;

      5) ақшаны бағалы қағаздарға орналастыру.

      Бұл ретте алынуға жататын кірістерді осы тармақта көрсетілген кірістерге жатқызу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүргізіледі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін кірістер жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жатады. Бұл ретте екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйым осы бапқа сәйкес салық салудан босатылатын кірістер бойынша және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жататын кірістер бойынша бөлек есеп жүргізуге міндетті.

      3. Жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жататын кірістерді алған кезде екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйым шығыстарының шегерімге жатқызылатын сомасы мұндай ұйымның таңдауы бойынша пропорционалдық немесе бөлек әдіс бойынша айқындалады.

      4. Шығыстардың жалпы сомасындағы шегерiмге жатқызылатын шығыстар сомасы пропорционалдық әдiс бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетiлмеген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістердің үлес салмағы негiзге алына отырып, кірістердің жалпы сомасында айқындалады.

      5. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйым бөлек әдiс бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістерге жатқызылатын шығыстар және жалпыға бiрдей белгiленген тәртiппен салық салуға жататын кірістерге жатқызылатын шығыстар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.";

      5) 68-баптың екінші абзацындағы "дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі" деген сөздер "жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 70-баптың екінші, үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын, есепке жатқызудың пропорционалдық әдiсiн пайдаланатын ұйымның:

      мұндай банктен сатып алынған активтер бойынша талап ету құқықтары бойынша банктен алынған кепілдегі мүлікті (тауарды);

      кепілге салынған мүлікке өндіріп алуды қолдану нәтижесінде банктің меншігіне өткен және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын ұйым мұндай банктен сатып алынған активтер бойынша талап ету құқықтары бойынша банктен алған мүлікті (тауарды) сатып алумен, иеленумен және (немесе) өткізумен байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығы сомаларын есепке алудың бөлек әдiсiн қолдануға құқығы бар.".

      36. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 19, 87-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат):

      1) 5-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

      "9. Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.";

      2) 13-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қаржы мониторингi субъектiлерi, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен іскерлік қатынастарды орнатудан бас тартуға мiндеттi.

      Қаржы мониторингi субъектiлерi осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргiзуден бас тартуға мiндеттi.

      Қаржы мониторингi субъектiлерi клиенттің іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдалатыны туралы күдік болған жағдайда, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жүргізуді осы Заңға сәйкес тоқтата тұруға, сондай-ақ клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатуға құқылы.".

      37. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 7, 27-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 5, 43-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 144-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 136-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 12, 87-құжат):

      65-баптың 6-1-тармағының бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банктердің біреуіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген оларды біріктіру" деген сөздер "Біріктіру" деген сөзбен ауыстырылсын.

      38. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 6, 46-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 11, 52, 57-құжаттар; № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-II, 71, 72-құжаттар; № 22, 116-құжат):

      1) 36-баптың 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерді беруге бағытталған, құзыретті органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының осы баптың 2-тармағында көзделген рұқсаты болмай, сол сияқты рұқсаттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін, сондай-ақ осы баптың 6-тармағына сәйкес берілетін, жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органның алдын ала келісімінсіз жасалған мәмілелер мен өзге де әрекеттер маңызсыз болады.";

      2) 37-баптың жаңа 2-2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізу кезінде өтінішке активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның активтер мен талап ету құқықтарын сатып алуын көздейтін шарттың (тапсыру актісі немесе одан үзінді-көшірме қоса беріле отырып), талап ету құқықтарын (талаптарын) басқаға беру туралы талапты қамтитын шарттың нотариат куәландырған көшірмесі қоса беріледі.";

      3) 41-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы баптың ережелеріне қайшы келетін кепіл туралы шарттардың және өзге де келісімдердің талаптары маңызсыз болады.".

      39. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 19-I, 99-құжат; № 19-ІІ, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VIІ, 117-құжат; № 21-І, 124-құжат; № 21-ІІ, 130-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 145, 148-құжаттар; № 22-VІ, 159-құжат; № 23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 24, 124-құжат):

      1) 71-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік мүлікті иеленуге және (немесе) пайдалануға беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Мемлекеттік мүлікті иеленуге және (немесе) пайдалануға беру туралы шарттың жазбаша нысанын сақтамау оның маңызсыздығына алып келеді.";

      2) 101-баптың 8-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сауда-саттықты жарамсыз деп тану осындай сауда-саттықтың қорытындысы бойынша жасалған сатып алу-сату шартының маңызсыздығына алып келеді.";

      3) 134-баптың 2-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) мемлекеттік жер кадастры үшін жерге орналастыру жұмыстарын, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттық дерекқорды, экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын және Қазақстан Республикасы табиғи ресурстарының мемлекеттік кадастрларын, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiн, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулердің бірыңғай дерекқорын жүргізу;";

      4) 195-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "195-бап. Стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару және стратегиялық объектілерді сатып алудың басым құқығы туралы ережелерді бұзудың салдарлары

      Стратегиялық объектілерге құқықтарды иеленушінің стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару және стратегиялық объектілерді сатып алудың басым құқығы туралы талаптарды бұза отырып жасаған мәмілесін сот ол жасалған кезден бастап жарамсыз деп тануы мүмкін.".

      40. "Ғарыш қызметі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 4-құжат; № 14, 92-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 7-II, 56-құжат):

      11-бапта:

      мынадай мазмұндағы 6-2-тармақпен толықтырылсын:

      "6-2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізу кезінде ғарыш объектісіне құқықтарды өзгертуді (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттік тіркеу үшін мынадай құжаттар қоса береді:

      1) өтініш;

      2) активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйымның активтер мен талап ету құқықтарын сатып алуын көздейтін шарттың (тапсыру актісі немесе одан үзінді-көшірме қоса беріле отырып), талап ету құқықтарын (талаптарын) басқаға беру туралы талапты қамтитын шарттың нотариат куәландырған көшірмелері;

      3) ғарыш объектісін және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін алым сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат.";

      7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасының талабы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында көзделген операцияны жүргізген жағдайда ғарыш объектісін және оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу кезінде қолданылмайды.".

      41. "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 4-5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-III, 136-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55-құжаттар; № 24, 124-құжат):

      1) 13-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Уақытша және банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысы, осы Заңның 61-бабының 3-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, борышкердің мүлкінен төленеді, ұзарту мерзімін есепке алмағанда, банкроттық рәсімді өткізу кезеңінде тіркелген болып табылады.

      Банкроттық рәсімді өткізу мерзімі ұзартылған жағдайда банкроттықты басқарушының негізгі сыйақысы банкроттық рәсімінің аяқталуына дейін кредиторлар жиналысы шешімінің негізінде белгіленген негізгі сыйақы мөлшерінің елу пайызынан аспауға тиіс.

      Уақытша әкімшінің, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысының ең төмен және ең жоғары шектерін, сондай-ақ осындай сыйақыны төлеу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Уақытша әкімшінің, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысының уәкілетті орган белгілеген шегінде төлеуге жататын мөлшерін кредиторлар жиналысы айқындайды.";

      2) 25-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Заңның мақсаттары үшін:

      1) кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды уәкілетті органның интернет-ресурсында кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау;

      2) кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға дербес қол қойдыра отырып табыс ету;

      3) кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы хабарды пошта арқылы тапсырыс хатпен кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға жіберу хабар беру тәсілдерінің бірі кредиторларды, сондай-ақ кредиторлар жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де адамдарды тиісінше хабардар ету болып танылады.

      Тұрақты немесе көбіне тұратын немесе орналасқан жері бойынша жеке хабардар ету үшін қажет мәліметтерді анықтау мүмкін болмаған кезде не мұндай хабардар ету мүмкін болмайтын өзге де мән-жайлар болған кезде кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы мәліметтерді осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тәртіппен жариялау мұндай адамдарды тиісінше хабардар ету деп танылады.

      Борышкерде интернет-ресурс бар болған кезде, аталған интернет-ресурста кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды кредиторлардың жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау міндетті болып табылады.

      Осы тармақтың күші оңалту рәсімі немесе банкроттық рәсімі кезінде кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы кредиторларды хабардар етуге қолданылмайды. Кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы хабарды кредиторларға жіберу тәртібі:

      оңалту рәсімі кезінде – осы Заңның 72-бабының 6-тармағында;

      банкроттық рәсімі кезінде – осы Заңның 91-бабының 1-тармағында айқындалады.

      Кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама кредиторларға жіберілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әкімші уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органға жібереді.

      Уәкілетті орган хабарламаны алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.";

      3) 26-баптың 2 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кредиторлар жиналысы, оған сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы бар кредиторлар дауысының жалпы санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда заңды болып табылады. Қайта шақырылған кредиторлар жиналысы, кредиторлар жиналысының өткізілетін уақыты мен орны туралы кредиторлар тиісті түрде хабардар етілген жағдайда, оған кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы бар кредиторлар дауысының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда, заңды болып табылады.

      Кредитор кредиторлар жиналысына дәлелсіз себеппен екі рет қатыспаса, мұндай кредитордың дауыс саны кредиторлар жиналысының заңдылығын айқындаған кезде есепке алынбайды.

      Растайтын құжаты болған кезде:

      1) кредитордың не оның уәкілетті өкілінің еңбекке уақытша жарамсыздығы;

      2) кредитордың не оның уәкілетті өкілінің кредиторлар жиналысына қатысуына кедергі келтіретін төтенше жағдайдың туындауы;

      3) кредиторлар жиналысының шешімі бойынша өзге де себеп дәлелді себеп ретінде танылады.";

      "5. Тәртібі осы Заңның 99-бабының 6-тармағында айқындалатын борышкердің мүлкін (активтерін) тікелей сату туралы шешімдер қабылданатын және оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілетін жағдайларды қоспағанда, кредиторлар жиналысының шешімдері сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысына қатысушы кредиторлардың дауыс санының көпшілік дауысымен қабылданады.

      Кредитор дауыс беруден бас тартқан жағдайда, жиналыс шешім қабылдаған кезде кредиторлардың дауысын айқындау мақсатында кредитор кредиторлар жиналысына қатысушы деп саналмайды.

      Әкімші кредиторлар шешімдер қабылдауы үшін әрбір кредитордың дауыс санын "талаптардың бір теңгесі – бір дауыс" қағидаты бойынша айқындайды.

      Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, онда тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі шығындар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар кредиторлар жиналысында дауыс санын айқындау мақсаттары үшін есепке алынбайды.

      Кредиторлар жиналысында дауыс санын айқындау мақсаттары үшін кредиторлардың тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі шығындар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар түріндегі талаптары:

      1) кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы бар кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандырған;

      2) сот шешімі бойынша тек қана тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі шығындар, өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар түріндегі талаптарының ішінен кредиторлардың талаптар тізілімін қалыптастырған жағдайларда есепке алынады.

      Кредитор талаптарының қанағаттандырылуына қарай оның дауыс саны қанағаттандырылған талаптар сомасына азаяды.

      Оңалту жоспарын келісу мәселесі немесе оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы мәселе қаралған кезде дауыс беруге, осындай кредиторлармен бір кезек құрамында және (немесе) кейінгі кезектер құрамында талаптары қанағаттандырылуға жататын кредиторларды қоса алғанда, осы жоспармен немесе оған енгізілетін өзгерістермен және (немесе) толықтырулармен мүдделері қозғалған кредиторлар қатысады.

      Кредиторлар жиналысының оңалту жоспарын немесе оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу туралы шешімі өздерінің талаптары осындай кредиторлармен бір кезек құрамында және (немесе) кейінгі кезектер құрамында қанағаттандырылуға жататын кредиторларды қоса алғанда, оңалту жоспарымен немесе оған енгізілетін өзгерістермен және (немесе) толықтырулармен мүдделері қозғалған кредиторлар дауыстары санының көпшілік дауысымен қабылданады.

      Кредитордың кредиторлар жиналысына келмеуінің себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы кредиторлар жиналысының шешімі мұндай кредитордың дауысы есепке алынбай қабылданады.";

      4) 61-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың 1-тармағында көзделген әкімшілік шығыстарды сотқа жүгінген өтініш беруші сот:

      1) банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым;

      2) борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған жағдайларда төлейді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда, сотқа екі және одан да көп кредитор жүгінген кезде әкімшілік шығыстар осындай кредиторлар арасында олардың талаптарына орай пропорционалды түрде бөлiнедi.";

      5) 72-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптары кредиторлар талаптарын мәлімдеу тәртібі туралы хабар жарияланған кезден бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей мәлімденуге тиіс.

      Кредиторлардың талаптарында:

      1) талаптың сомасы туралы (негізгі борыштың, сыйақының (мүддесінің), тұрақсыздық айыбының сомасы және өзге де айыппұл санкциялары, залалдар туралы жеке-жеке) мәліметтер;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген, кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама тәсілдерінің бірін көрсету қамтылуға тиіс.

      Салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары бір мезгілде ұсыныла отырып, талаптың негізділігі мен сомасын растайтын құжаттардың (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын мойындауы) көшірмелері талапқа қоса беріледі.

      Кредиторлар талаптың негізділігі мен сомасын растайтын өзге құжаттарды да ұсынуға құқылы.

      Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары соттың оңалту рәсімін енгізу туралы шешімі қабылданған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгемен ескеріледі.";

      6) 75-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-1) кредитордың кредиторлар жиналысына қатыспауының себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы шешім қабылдау;";

      7) 89-баптың 2-тармағында:

      10) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) осы Заңның 11-бабының 5-тармағында белгіленген адамдарды анықтауға және оларды субсидиарлық жауапкершілікке тарту туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;";

      "17) банкроттықты басқарушы шеттетілген (босатылған) жағдайда жаңадан тағайындалған банкроттықты басқарушыға шеттету (босату) туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, банкротқа тиесілі мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды, сондай-ақ банкроттың банктік шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы ақпаратты беруге;";

      мынадай мазмұндағы 17-1) және 17-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "17-1) банкроттық рәсімі тағайындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде кредиторлар комитетімен оны жүргізу туралы шарт жасасуға;

      17-2) тағайындалған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде банкроттық рәсімінің әкімшілік шығыстарының сметасын жасауға;";

      8) 90-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап бір ай мерзімнен кешіктірмей олар банкротқа қоятын талаптарын мәлімдеуге тиіс.

      Кредиторлардың талаптарында:

      1) талаптың сомасы туралы (негізгі борыштың, сыйақының (мүддесінің), тұрақсыздық айыбының сомасы және өзге де айыппұл санкциялары, залалдары туралы жеке-жеке) мәліметтер;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген, кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама тәсілдерінің бірін көрсету қамтылуға тиіс.

      Салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары бір мезгілде ұсыныла отырып, талаптың негізділігі мен сомасын растайтын құжаттардың (күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын мойындауы) көшірмелері талапқа қоса беріледі.";

      9) 93-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Кредиторлардың алғашқы жиналысын уақытша басқарушы борышкер банкрот деп танылған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде өткізеді.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) уақытша басқарушыға уәкілетті орган белгілеген шекте төленуге тиіс негізгі сыйақы мөлшері айқындалады;";

      3-тармақта:

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) банкроттықты басқарушыға уәкілетті орган белгілеген шекте төленуге тиіс негізгі сыйақы мөлшерін айқындау;"

      мынадай мазмұндағы 14-6) тармақшамен толықтырылсын:

      "14-6) кредитордың кредиторлар жиналысына қатыспауының себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы шешім қабылдау;".

      42. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 жылғы 14 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот-сараптама қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      2-қосымшадағы 158-жол алып тасталсын.

      43. "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 21-I, 120-құжат):

      1-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:

      "Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының" деген сөздер "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Орталық сайлау комиссиясының," деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің," деген сөздермен толықтырылсын.

      44. "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 23-II, 171-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 72-құжат; № 24, 126-құжат):

      1-баптың 7) тармақшасындағы "көрсетілетін қызметтер қосылмайды." деген сөздер "көрсетілетін қызметтер;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында көзделген операцияларды жүргізу кезінде сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер қосылмайды.".

      45. "Төрелік туралы" 2016 жылғы 8 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 7-II, 54-құжат):

      9-баптың 5-тармағы алып тасталсын.

      46. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 23, 118-құжат):

      1) 1-баптың 19-тармағының 3) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Заң, 2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 19-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.".

2-бап. Осы Заң:

      1) 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 5-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларын;

      2) 2017 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 6-тармағының 17), 18) және 19) тармақшаларын;

      3) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабының 22-тармағын және 34-тармағының 3) тармақшасын;

      4) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 9-тармағының 1) тармақшасын, 32-тармағын және 36-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Осы Заңның 1-бабының 6-тармағы 4) тармақшасының үшінші абзацы, 5) тармақшасының жетінші, сегізінші, тоғызыншы абзацтары, 7) тармақшасының екінші, үшінші абзацтары, 12) және 15) тармақшалары 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болады.

      Осы Заңның 1-бабы 6-тармағының 3) тармақшасы, 4) тармақшасының екінші абзацы, 5) тармақшасының бесінші, алтыншы абзацтары, 6), 11), 13) және 14) тармақшалары 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болады.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности

Закон Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-V, ст. 156; № 22-VI ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 70; № 12, ст. 87):

      1) в оглавлении:

      заголовки статей 7, 43 и 157 изложить в следующей редакции:

      "Статья 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей";

      "Статья 43. Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения юридического лица";

      "Статья 157. Оспоримые и ничтожные сделки";

      дополнить заголовком статьи 157-1 следующего содержания:

      "Статья 157-1. Общие положения о последствиях недействительности сделки";

      заголовки статьи 158, главы 8 и статьи 268 изложить в следующей редакции:

      "Статья 158. Недействительность сделки, содержание которой не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан";

      "Глава 8. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах";

      "Статья 268. Обязательство";

      2) статью 7 изложить в следующей редакции:

      "Статья 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей

      Гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются из оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

      В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются:

      1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также из сделок, хотя и не предусмотренных им, но не противоречащих законодательству Республики Казахстан;

      2) из административных актов, влекущих в силу законодательства Республики Казахстан гражданско-правовые последствия;

      3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

      4) в результате создания, уничтожения, приобретения или отчуждения имущества по основаниям, не запрещенным законодательными актами Республики Казахстан, а также отказа от прав на имущество;

      5) вследствие создания изобретений, промышленных образцов, произведений науки, литературы и искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности;

      6) вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества за счет другого лица (неосновательного обогащения);

      7) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

      8) вследствие событий, с которыми законодательство Республики Казахстан связывает наступление гражданско-правовых последствий.";

      3) в статье 8:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.";

      дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

      "6. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения.

      7. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктами 3 – 6 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.";

      4) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "1. Защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражем путем: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков, неустойки; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству Республики Казахстан акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскания штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан.

      Юридические лица правом на возмещение морального вреда не обладают.";

      5) статью 14 после слова "личные" дополнить словом "неимущественные";

      6) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законодательными актами.";

      7) пункт 2 статьи 20 исключить;

      8) в статье 41:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и законодательными актами Республики Казахстан, юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании:

      1) устава и учредительного договора;

      2) устава;

      3) устава и оформленного в письменном виде решения об учреждении юридического лица (решения единственного учредителя) в случае, если юридическое лицо учреждено одним лицом.

      В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

      Юридическое лицо, являющееся субъектом малого, среднего и крупного предпринимательства, может осуществлять свою деятельность на основании типового устава, содержание которого определяется Министерством юстиции Республики Казахстан.";

      подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "1) учредительного договора, если они относятся к взаимоотношениям учредителей;";

      9) статью 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 43. Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения юридического лица

      1. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

      2. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

      4. Юридические лица вправе создавать иные обособленные структурные подразделения, за исключением случаев, установленных законами.

      Иным обособленным структурным подразделением юридического лица признается территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, выполняющие часть функций юридического лица. Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более одного месяца.

      Иное обособленное структурное подразделение государственного учреждения создается в случаях, прямо предусмотренных законами.

      5. Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) общественных объединений избираются в порядке, предусмотренном уставом общественного объединения и положением о его филиале или представительстве.

      Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) религиозных объединений избираются либо назначаются в порядке, предусмотренном уставом религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.

      Руководители филиалов и представительств иных форм юридических лиц назначаются уполномоченным органом юридического лица и действуют на основании его доверенности.";

      10) пункт 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:

      "3. Если преднамеренное банкротство юридического лица вызвано действиями (бездействием) его учредителя (участника) и (или) должностного лица, то при недостаточности средств у юридического лица учредитель (участник) и (или) должностное лицо несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.

      Если ложное банкротство юридического лица вызвано действиями (бездействием) его учредителя (участника) и (или) должностного лица, то при недостаточности средств у юридического лица учредитель (участник) и (или) должностное лицо несут субсидиарную ответственность за убытки, причиненные кредитору в результате ложного банкротства.";

      11) часть первую пункта 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "3. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации юридического лица, а также порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Срок заявления претензий не может быть менее двух месяцев с момента публикации объявления о ликвидации, за исключением случаев банкротства. При банкротстве требования кредиторов к банкроту должны быть заявлены не позднее чем в месячный срок с момента публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами.";

      12) часть третью пункта 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

      "Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.";

      13) подпункт 3) части первой пункта 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:

      "3) принимать участие в распределении чистого дохода. Условия учредительных документов, предусматривающие устранение одного или нескольких участников от участия в распределении чистого дохода, ничтожны;";

      14) пункт 6 статьи 70 изложить в следующей редакции:

      "6. Соглашения участников, изменяющие порядок их ответственности по обязательствам полного товарищества, предусмотренный настоящей статьей, являются ничтожными.";

      15) пункт 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:

      "2. Вкладчик коммандитного товарищества имеет право:

      1) получать часть чистого дохода товарищества, причитающуюся на его долю в уставном капитале, в порядке, предусмотренном учредительными документами;

      2) знакомиться с финансовой отчетностью товарищества, а также требовать обеспечения возможности проверки правильности ее составления;

      3) передать свою долю в уставном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами товарищества. Передача вкладчиком всей своей доли иному лицу прекращает его участие в товариществе;

      4) в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами, выйти из товарищества.

      Учредительными документами коммандитного товарищества могут предусматриваться и иные права вкладчика.

      Отказ от прав, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан для вкладчиков коммандитного товарищества, или их ограничения, в том числе по соглашению вкладчиков и полных товарищей, ничтожен.";

      16) пункт 1 статьи 94 изложить в следующей редакции:

      "1. Дочерней организацией является юридическое лицо, решения которого может определять другое юридическое лицо (далее – основная организация) на основании наличия преобладающей доли участия в уставном капитале либо заключенного между ними договора, либо иным образом.";

      17) статью 95 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Участвующее (преобладающее) юридическое лицо обязано в порядке, предусмотренном законами, публиковать информацию о приобретении им более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества.";

      18) в статье 99:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Высшим органом производственного кооператива является общее собрание его членов.

      В производственном кооперативе может быть создан наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа кооператива. Члены наблюдательного совета не вправе действовать от имени производственного кооператива.

      Исполнительным органом кооператива является правление или председатель кооператива.

      Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетен наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.

      Членами наблюдательного совета и правления производственного кооператива могут быть только члены кооператива. Член кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и членом правления (председателем кооператива).";

      в пункте 3:

      в подпункте 2) части первой слово "исполнительных" заменить словами "исполнительного органа";

      в части третьей слова "исполнительных органов" заменить словами "исполнительного органа";

      19) в статье 116:

      в пункте 2:

      слово "вещей" заменить словом "имущества";

      слово "вещи," исключить;

      слова "законодательных актах" заменить словом "законах";

      в пункте 3:

      слово "вещей" заменить словом "имущества";

      слово "вещи," исключить;

      20) в подпункте 2) пункта 1 статьи 152 слова "расчетных показателей" заменить словами "месячных расчетных показателей";

      21) статью 153 изложить в следующей редакции:

      "Статья 153. Последствия несоблюдения письменной формы сделки

      1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. Стороны, однако, вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки письменными или иными, кроме свидетельских показаний, доказательствами.

      2. В случаях, прямо указанных в законах Республики Казахстан или соглашении сторон, при несоблюдении простой письменной формы сделка считается ничтожной.

      3. При несоблюдении простой письменной формы внешнеэкономическая сделка считается ничтожной.";

      22) пункт 1 статьи 154 изложить в следующей редакции:

      "1. В случаях, установленных законами Республики Казахстан или соглашением сторон, письменные сделки считаются совершенными только после их нотариального удостоверения.

      Несоблюдение требования о нотариальном удостоверении влечет ничтожность сделки с последствиями, предусмотренными пунктом 3 статьи 157-1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных пунктом 2 настоящей статьи.";

      23) статью 157 изложить в следующей редакции:

      "Статья 157. Оспоримые и ничтожные сделки

      1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо по основаниям, прямо предусмотренным законодательными актами, независимо от такого признания (ничтожная сделка).

      Сделка относится к оспоримой, если ее ничтожность не предусмотрена законодательными актами.

      В случае возникновения спора о ничтожности сделки, ее недействительность устанавливается судом.

      2. Сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами.

      3. Требование о признании сделки недействительной может быть предъявлено заинтересованными лицами, надлежащим государственным органом либо прокурором.

      Заинтересованным лицом является лицо, права и законные интересы которого нарушены или могут быть нарушены в результате совершения указанной сделки.

      Перечень лиц, имеющих право требовать признания ее недействительной, устанавливается настоящим Кодексом и (или) иными законодательными актами.";

      24) дополнить статьей 157-1 следующего содержания:

      "Статья 157-1. Общие положения о последствиях недействительности сделки

      1. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки либо лица, установленные в пункте 3 статьи 157 настоящего Кодекса.

      2. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, законодательными актами Республики Казахстан или не вытекает из существа или содержания сделки.

      3. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом или иными законодательными актами Республики Казахстан.

      4. Суд может взыскать со стороны, виновной в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, в пользу другой стороны понесенные последней убытки, связанные с признанием сделки недействительной.

      5. Если сделка направлена на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда, то при наличии умысла у обеих сторон все, полученное ими по сделке или предназначенное к получению, по решению или приговору суда подлежит конфискации. В случае исполнения такой сделки одной стороной у другой стороны подлежит конфискации все, полученное ею, и все, причитающееся с нее по сделке первой стороне. Если ни одна из сторон не приступила к исполнению, конфискации подлежит все, предусмотренное сделкой к исполнению.

      6. При наличии умысла на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда, лишь у одной из сторон все, полученное ею по сделке, подлежит возвращению другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей по сделке подлежит конфискации.

      7. С учетом конкретных обстоятельств суд вправе не применять частично либо полностью последствий, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, в части конфискации имущества, полученного либо подлежащего получению по недействительной сделке. В этой части наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи.

      8. Признавая сделку недействительной, суд вправе с учетом конкретных обстоятельств ограничиться запретом ее дальнейшего исполнения.";

      25) статью 158 изложить в следующей редакции:

      "Статья 158. Недействительность сделки, содержание которой не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан

      1. Сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана судом недействительной, если настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное.

      2. Сделка, направленная на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда, ничтожна.

      3. Лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требование законодательства Республики Казахстан, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

      4. В случае, если один из участников сделки совершил ее с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был знать об этом намерении, заинтересованное лицо (государство) вправе требовать признания сделки недействительной.";

      26) пункты 1, 2, 3, 5 и 11 статьи 159 изложить в следующей редакции:

      "1. Ничтожна сделка, совершенная без получения необходимого разрешения либо после окончания срока действия разрешения.

      2. Может быть признана судом недействительной сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики.

      3. Ничтожна сделка, совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), кроме сделок, предусмотренных статьей 23 настоящего Кодекса.";

      "5. Ничтожна сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным (статья 26 настоящего Кодекса), является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что уже в момент совершения сделки этот гражданин находился в состоянии психического расстройства.";

      "11. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными настоящим Кодексом, иными законодательными актами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать о таких нарушениях.";

      27) пункт 1 статьи 160 изложить в следующей редакции:

      "1. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), признается недействительной судом по иску заинтересованного лица, надлежащего государственного органа или прокурора.";

      28) пункт 3 статьи 167 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) доверенности лиц, находящихся в следственных изоляторах, удостоверенные начальниками следственных изоляторов.";

      29) пункт 2 статьи 168 изложить в следующей редакции:

      "2. Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, является ничтожной.";

      30) в статье 170:

      в пункте 1:

      подпункт 7) после слов "смерти лица" дополнить словами "(в том числе объявления умершим)";

      подпункт 8) после слов "смерти гражданина" дополнить словами "(в том числе объявления умершим)";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому выдана доверенность, отказаться от нее. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.";

      31) заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:

      "Глава 8. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах";

      32) пункт 5 статьи 193-1 изложить в следующей редакции:

      "5. Если при обременении стратегического объекта правами третьих лиц либо его отчуждении нарушены требования пунктов 3 и 4 настоящей статьи, такие сделки ничтожны.";

      33) пункт 6 статьи 218 изложить в следующей редакции:

      "6. При невозможности раздела общего имущества либо выдела доли из него по правилам, изложенным в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, суд принимает решение о продаже имущества с публичных торгов с последующим распределением вырученной суммы между участниками общей собственности соразмерно их долям.";

      34) в статье 236:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации.";

      пункт 3 исключить;

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. До момента государственной регистрации права на вновь созданное недвижимое имущество к имуществу применяются правила о праве собственности на материалы и другое имущество, из которого недвижимое имущество создается.";

      35) пункт 2 статьи 249 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) продажи имущества с публичных торгов по решению суда в случае невозможности раздела общего имущества либо выдела доли из него в соответствии со статьей 218 настоящего Кодекса.";

      36) статью 250 изложить в следующей редакции:

      "Статья 250. Отказ от права собственности

      Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом в устной или письменной форме либо совершив другие действия (бездействие), определенно свидетельствующие об его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

      Отказ от права собственности должен быть правомерным, добровольным и указывающим, что собственник отказывается от владения, пользования, распоряжения имуществом.

      Отказ от права собственности является волеизъявлением собственника. Государство и его органы не вправе отказаться от права собственности, за исключением случаев, установленных законом.

      Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до момента приобретения права собственности на данное имущество другим лицом.";

      37) пункт 1 статьи 251 изложить в следующей редакции:

      "1. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника производится в судебном порядке, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором.";

      38) статью 268 изложить в следующей редакции:

      "Статья 268. Обязательство

      В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и так далее либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение.

      К обязательствам применяются положения настоящего подраздела, если иное не предусмотрено Особенной частью настоящего Кодекса.";

      39) статью 284 изложить в следующей редакции:

      "Статья 284. Исполнение взаимных обязанностей

      1. Взаимные обязанности должны исполняться сторонами одновременно, если из законодательства Республики Казахстан, договора, обычаев делового оборота, условий обязательства или его существа не вытекает иное.

      2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства одной из сторон, вторая сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.";

      40) часть вторую статьи 294 изложить в следующей редакции:

      "Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность соглашения о неустойке.";

      41) статью 297 изложить в следующей редакции:

      "Статья 297. Уменьшение размера неустойки

      Если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд по требованию должника вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора.";

      42) пункты 1 и 3 статьи 307 изложить в следующей редакции:

      "1. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога, существо, размер или максимальная сумма и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В случае, если предметом залога выступает недвижимое имущество, в договоре о залоге должна быть указана его оценка. Движимое имущество и (или) отдельные категории движимого имущества (включая машинное оборудование и запасы материальных оборотных средств), являющиеся предметом залога, могут иметь общее описание предмета залога без требования конкретного описания залогового обеспечения.

      В договоре о залоге должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится во владении заложенное имущество и допустимость его использования.";

      "3. Несоблюдение правил, содержащихся в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, влечет ничтожность договора о залоге.";

      43) пункт 2 статьи 308 изложить в следующей редакции:

      "2. Регистрации подлежат изменение предмета залога, а также другие изменения в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

      Не подлежащие обязательной регистрации изменения залога могут быть зарегистрированы по желанию участников.";

      44) часть вторую пункта 2 статьи 315 изложить в следующей редакции:

      "Соглашение, ограничивающее право залогодателя завещать заложенное имущество, ничтожно.";

      45) пункт 7 статьи 319 изложить в следующей редакции:

      "7. Должник и залогодатель, являющийся третьим лицом (вещный поручитель), вправе в любое время до того, как состоялась продажа предмета залога, прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно.";

      46) пункты 1 и 3 статьи 327 изложить в следующей редакции:

      "1. Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и тому подобное).";

      "3. В случае если по соглашению сторон договор о залоге предусматривает условие о том, что общая стоимость залога товаров в обороте не должна становиться меньше стоимости, указанной в договоре о залоге, то:

      1) уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором;

      2) залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции.";

      47) пункт 2 статьи 331 изложить в следующей редакции:

      "2. Договоры гарантии или поручительства должны быть совершены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность договора гарантии или поручительства.";

      48) пункт 1 статьи 336 изложить в следующей редакции:

      "1. Гарантия и поручительство прекращаются с прекращением обеспеченного им обязательства, если договором не предусмотрены иные случаи прекращения гарантии, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для гаранта и поручителя, без согласия последних.";

      49) пункт 2 статьи 337 изложить в следующей редакции:

      "2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть заключено в письменной форме. Это правило применяется и в том случае, когда основное обязательство должно быть нотариально удостоверено. Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность соглашения о задатке.";

      50) пункт 2 статьи 350 изложить в следующей редакции:

      "2. Принятое до нарушения обязательства соглашение сторон об освобождении должника от возмещения убытков, вызванных нарушением, ничтожно, однако стороны по взаимному соглашению могут предусмотреть взыскание только реального ущерба в имуществе.";

      51) в пункте 1 статьи 351:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Законодательными актами Республики Казахстан или договором могут быть предусмотрены случаи: когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Случаи, при которых за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства может устанавливаться только неустойка, определяются законодательными актами Республики Казахстан.";

      52) в пункте 2 статьи 358 слово "недействительно" заменить словом "ничтожно";

      53) пункт 3 статьи 359 изложить в следующей редакции:

      "3. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.";

      54) пункты 1, 3 и 5 статьи 387 изложить в следующей редакции:

      "1. Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и тому подобное).

      Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.";

      "3. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается.

      При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 399 настоящего Кодекса.";

      "5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.";

      55) пункт 2 статьи 390 изложить в следующей редакции:

      "2. Предварительный договор заключается в форме, установленной законодательством для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.".

      2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-ІІ, ст. 102; № 20-VII, ст. 117, 119; № 22-I, ст. 143; № 22-II, ст. 145; № 22-III, ст. 149; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 24, ст. 126):

      1) в оглавлении:

      заголовки главы 28 и статьи 518 изложить в следующей редакции:

      "Глава 28. Рента";

      "Статья 518. Требования к оформлению ренты";

      дополнить заголовком статьи 521-1 следующего содержания:

      "Статья 521-1. Расторжение договора ренты по требованию получателя ренты";

      заголовок статьи 533 исключить;

      заголовок статьи 873 изложить в следующей редакции:

      "Статья 873. Ответственность комиссионера";

      2) пункт 2 статьи 414 изложить в следующей редакции:

      "2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или ограничении ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами ничтожно.";

      3) часть вторую пункта 1 статьи 428 изложить в следующей редакции:

      "Условия договора об отказе покупателя от прав, предусмотренных частью первой настоящего пункта, ничтожны.";

      4) часть вторую пункта 1 статьи 429 изложить в следующей редакции:

      "Продавец отвечает за недостатки проданного товара и тогда, когда он не знал о них. Соглашение об освобождении продавца от ответственности или об ее ограничении ничтожно.";

      5) пункт 1 статьи 431 изложить в следующей редакции:

      "1. Продавец обязан передать покупателю товар в комплектности, соответствующей условиям договора.";

      6) в статье 506:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед третьим лицом.

      При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор дарения считается ничтожным. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 160 настоящего Кодекса.";

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.";

      часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.";

      7) в пункте 2 статьи 508:

      подпункт 1) части первой изложить в следующей редакции:

      "1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает десять месячных расчетных показателей;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно, ничтожен.";

      8) пункт 5 статьи 510 изложить в следующей редакции:

      "5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.";

      9) пункт 5 статьи 512 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту поступления уведомления об отмене дарения, либо возместить ее стоимость по рыночным ценам в случае ее отчуждения после поступления уведомления об отмене дарения.";

      10) заголовок главы 28 изложить в следующей редакции:

      "Глава 28. Рента";

      11) статью 518 изложить в следующей редакции:

      "Статья 518. Требования к оформлению ренты

      Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению.

      Обременение рентой недвижимого имущества подлежит также государственной регистрации в соответствии с законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

      Несоблюдение указанных требований влечет ничтожность договора ренты.";

      12) дополнить статьей 521-1 следующего содержания:

      "Статья 521-1. Расторжение договора ренты по требованию получателя ренты

      1. В случае существенного нарушения условий договора плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 528 настоящего Кодекса, либо расторжения договора.

      Если плательщик ренты совершил покушение на жизнь получателя ренты либо умышленно причинил ему телесные повреждения, получатель ренты вправе требовать расторжения договора и возмещения убытков. В случае умышленного лишения жизни получателя ренты плательщиком ренты право требовать расторжения договора и возмещения убытков принадлежит наследникам получателя ренты.

      2. Если под выплату ренты отчуждено бесплатно жилище или иное имущество, получатель ренты вправе при существенном нарушении условий договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.";

      13) пункт 3 статьи 526 изложить в следующей редакции:

      "3. Условие договора об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп ничтожно.";

      14) пункт 3 статьи 530 изложить в следующей редакции:

      "3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен.";

      15) статью 533 исключить;

      16) пункт 2 статьи 560 изложить в следующей редакции:

      "2. Если договор имущественного найма по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, является недействительным, то заключенный в соответствии с ним договор поднайма является ничтожным.";

      17) пункт 2 статьи 575 изложить в следующей редакции:

      "2. Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет ничтожность договора.";

      18) пункт 2 статьи 582 изложить в следующей редакции:

      "2. Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его ничтожность.";

      19) статью 591 изложить в следующей редакции:

      "Статья 591. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства

      Если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором, арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспортного средства вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены – назначению транспортного средства.";

      20) пункт 2 статьи 641 изложить в следующей редакции:

      "2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора, и заказчик обязан возместить подрядчику расходы, произведенные до этого момента. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.";

      21) в пункте 2 статьи 701 слово "недействительны" заменить словом "ничтожны";

      22) часть первую пункта 3 статьи 715 изложить в следующей редакции:

      "3. Гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности и такие договоры являются ничтожными.";

      23) в подпункте 4) части первой статьи 728 слово "недействительность" заменить словом "ничтожность";

      24) статью 733 изложить в следующей редакции:

      "Статья 733. Недействительность запрета уступки требования

      1. Уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или ограничении.

      2. Положение, установленное пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает клиента от обязательств или ответственности перед должником в связи с уступкой требования в нарушение существующего между ними соглашения о ее запрете или ограничении.";

      25) статью 736 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Правила настоящей статьи применяются, если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное.";

      26) в статье 740:

      в пункте 1:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "На деньги, находящиеся на банковских счетах клиента, лицом, осуществляющим досудебное расследование, может быть установлено временное ограничение на распоряжение имуществом либо ограничение на совершение сделок и иных операций с имуществом по основаниям и в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.";

      часть третью после слов "Не допускается установление временного ограничения на распоряжение имуществом," дополнить словами "ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом,";

      пункт 5 исключить;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Акты о наложении ареста, решения и (или) распоряжения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленные к банковскому счету клиента, исполняются с учетом даты и времени поступления.

      Изъятие денег, находящихся на банковском счете клиента, в случае недостаточности денег и (или) при наличии ограничения распоряжения деньгами, находящимися на банковском счете, производится с учетом пункта 8 настоящей статьи и в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 742 настоящего Кодекса.";

      пункт 7 исключить;

      27) пункт 2 статьи 748 изложить в следующей редакции:

      "2. Несоблюдение письменной формы договора банковского счета влечет ничтожность этого договора.";

      28) пункт 3 статьи 758 изложить в следующей редакции:

      "3. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет ничтожность этого договора.";

      29) часть третью пункта 1 статьи 764 изложить в следующей редакции:

      "Договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, либо не существующего на этот момент юридического лица ничтожен.";

      30) пункт 4 статьи 765 изложить в следующей редакции:

      "4. Положение договора банковского вклада об отказе вкладчика от права досрочного получения срочного вклада, а также условного вклада до наступления предусмотренных условий является ничтожным.";

      31) пункт 3 статьи 807 изложить в следующей редакции:

      "3. Договоры страхования, объектом которых выступают имущественные интересы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, являются ничтожными.";

      32) пункт 4 статьи 809 изложить в следующей редакции:

      "4. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, может быть признан судом недействительным.";

      33) пункт 4 статьи 819 изложить в следующей редакции:

      "4. Стороны не могут оспаривать стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую стоимость, договор страхования может быть признан судом недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость на момент заключения договора.";

      34) пункт 3 статьи 825 изложить в следующей редакции:

      "3. Несоблюдение письменной формы договора страхования влечет его ничтожность.";

      35) пункт 1 статьи 840 изложить в следующей редакции:

      "1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь (застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.";

      36) в статье 843:

      подпункты 2), 8) и 9) пункта 1 исключить;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Договор страхования ничтожен в случаях:

      1) если объектом страхования выступают противоправные имущественные интересы (пункт 2 статьи 807 настоящего Кодекса);

      2) отсутствия согласия застрахованного в тех случаях, когда получение его согласия является обязательным;

      3) несоблюдения письменной формы договора (пункт 3 статьи 825 настоящего Кодекса).";

      дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Законодательными актами об обязательном страховании могут быть предусмотрены применительно к отдельным видам страхования иные основания признания договора недействительным.";

      37) пункт 2 статьи 844 изложить в следующей редакции:

      "2. Если договор страхования направлен на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда, то наступают последствия, предусмотренные пунктами 5 – 7 статьи 157-1 настоящего Кодекса.";

      38) пункт 1 статьи 867 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Комиссионер обязан извещать комитента о заключении сделки с третьим лицом.";

      39) в статье 873:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 873. Ответственность комиссионера";

      дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

      "4. Комиссионер несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за неисполнение обязанностей по сделке с третьим лицом.

      5. Расходы, вызванные неисполнением комиссионером своих обязанностей по сделке с третьим лицом, покрываются за счет комиссионера.";

      40) абзац первый пункта 2 статьи 900 изложить в следующей редакции:

      "2. Являются ничтожными ограничительные условия договора комплексной предпринимательской лицензии, в силу которых:";

      41) пункт 3 статьи 903 изложить в следующей редакции:

      "3. Если основной договор лицензиара с лицензиатом по основаниям, предусмотренным законодательными актами, признан недействительным, то заключенные в соответствии с ним договоры комплексной предпринимательской сублицензии считаются ничтожными.";

      42) пункт 1 статьи 951 изложить в следующей редакции:

      "1. Моральный вред – это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения – его близкими родственниками, супругом (супругой).";

      43) пункт 2 статьи 952 изложить в следующей редакции:

      "2. При определении размера морального вреда учитываются как субъективная оценка потерпевшим либо в случае его смерти в результате совершенного против него правонарушения близкими родственниками, супругом (супругой) тяжести причиненного нравственного ущерба, так и объективные данные, свидетельствующие о степени нравственных и физических страданий потерпевшего либо в случае его смерти близких родственников, супруга (супруги): жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и т. д.); тяжесть последствий правонарушения (убийство близких родственников, причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение свободы, лишение работы или жилища и т. п.); характер и сфера распространения ложных позорящих сведений; жизненные условия потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, материальные, состояние здоровья, возраст и др.), иные заслуживающие внимания обстоятельства.";

      44) пункт 1 статьи 965 изложить в следующей редакции:

      "1. Исключительные права на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными законодательными актами, могут быть переданы их правообладателем полностью или частично по договору другому лицу, а также переходят в порядке универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического лица – правообладателя.

      Передача исключительных прав не должна ограничивать осуществление права авторства и иных неимущественных прав. Условия договора о передаче или ограничении таких прав ничтожны.";

      45) пункт 3 статьи 967 изложить в следующей редакции:

      "3. Условия договора, ограничивающие право автора создавать результаты интеллектуальной творческой деятельности определенного рода либо в определенной области, ничтожны.";

      46) пункт 3 статьи 977 изложить в следующей редакции:

      "3. Соглашение автора с кем-либо или заявление автора об отказе от осуществления личных неимущественных прав ничтожны.";

      47) статью 1000 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1000. Договор о передаче патентных прав

      Договор об уступке патента должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в патентном органе (организации). Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой ничтожность договора.";

      48) пункт 1 статьи 1001 изложить в следующей редакции:

      "1. Лицензионный договор и сублицензионный договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в патентном органе (организации). Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой ничтожность договора.";

      49) статью 1031 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1031. Форма и регистрация договоров о передаче права на товарный знак и лицензионных договоров

      Договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в патентном органе (организации).

      Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой ничтожность договора.";

      50) пункт 1 статьи 1040 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В состав наследства могут также входить права, необходимые для оформления имущественных прав наследодателя, которые не были оформлены при его жизни, в том числе право на их регистрацию.";

      51) пункт 2 статьи 1047 изложить в следующей редакции:

      "2. Противоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника или лишении права наследования, ничтожны.";

      52) пункт 1 статьи 1050 после слова "места" дополнить словом ", даты";

      53) пункт 1 статьи 1056 изложить в следующей редакции:

      "1. Завещание, совершенное в ненадлежащей форме, ничтожно. Недействительность завещания основывается на правилах главы 4 настоящего Кодекса о недействительности сделок.";

      54) статью 1081 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае, если наследники, принявшие наследство, уклоняются от регистрации имущества, входящего в состав наследства, или прав на него, кредиторы наследодателя вправе требовать принудительной регистрации.";

      55) статью 1088 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1088. Последствия обхода закона

      Соглашения и иные действия участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, направленные на то, чтобы в обход правил настоящего раздела о подлежащем применению праве подчинить соответствующие отношения иному праву, ничтожны. В этом случае применяется право, подлежащее применению в соответствии с настоящим разделом.".

      3. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 19-I, ст. 99, 101; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 117; № 21-I, ст. 124, 126; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 56; № 8-II, ст. 72; № 10, ст. 79):

      1) подпункт 1) части шестой пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "1) при передаче в залог, в том числе при реализации предмета залога залогодержателем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств, при передаче предмета залога залоговому кредитору в ходе проведения процедуры банкротства в счет удовлетворения его требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, а также в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив;";

      2) пункт 6 статьи 92 изложить в следующей редакции:

      "6. Принудительное изъятие земельного участка, принятого в собственность банка второго уровня, организации, указанной в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", в результате обращения взыскания на залоговое имущество, не может быть осуществлено у банка второго уровня, организации, указанной в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", в течение шести месяцев со дня возникновения у них в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан права собственности на земельный участок.

      В случае неосуществления отчуждения земельного участка по истечении срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта, принудительное изъятие земельного участка осуществляется в установленном настоящим Кодексом порядке.

      В случае отчуждения банком второго уровня, организацией, указанной в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", земельного участка срок освоения для нового правообладателя устанавливается как первоначальный срок, определяемый местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а на территории специальной экономической зоны – местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы или органом управления специальной экономической зоны в соответствии с нормами настоящей статьи.".

      4. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 141; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56, 57; № 8-II, ст. 71, 72; № 24, ст. 124):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) экологическая экспертиза проектов – экспертная оценка проектных решений и расчетов по вопросам экологической безопасности и инженерной защиты окружающей среды, являющаяся частью:

      комплексной вневедомственной экспертизы проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций;

      комплексной градостроительной экспертизы по проектам градостроительного планирования территорий, проектам генеральных планов города республиканского значения, столицы и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей, подлежащим утверждению Правительством Республики Казахстан или маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы;";

      2) подпункт 12) статьи 17 дополнить словами ", за исключением экологической экспертизы проектов";

      3) подпункты 2) и 3) статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "2) на основании заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства объектов в пределах своей компетенции запрещают или разрешают строительство новых или изменение (реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию и капитальный ремонт) существующих объектов;

      3) организуют и проводят в пределах своей компетенции государственную экологическую экспертизу объектов хозяйственной деятельности, за исключением организации и проведения экологической экспертизы проектов;";

      4) пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "4. По проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.";

      5) пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок проведения государственной экологической экспертизы определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, за исключением экологической экспертизы проектов, которая проводится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.";

      6) пункт 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "3. Сроки и продолжительность проведения экологической экспертизы проектов строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.";

      7) в статье 51:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Заключение государственной экологической экспертизы выдается по результатам ее проведения.

      Государственная экологическая экспертиза носит обязательный характер и должна предшествовать принятию правовых, организационных и хозяйственных решений в части природопользования и воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

      Не допускаются утверждение и реализация проектов строительства или градостроительных проектов, не получивших положительные заключения соответственно комплексной вневедомственной или комплексной градостроительной экспертиз, включающих результаты экологической экспертизы проектов.";

      часть вторую пункта 6 исключить;

      8) пункт 1 статьи 53 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Экспертом экологической экспертизы проектов строительства является физическое лицо, аттестованное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, для осуществления экспертных работ по определенному разделу (части) проектов, состоящее в штате одной из экспертных организаций.".

      5. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 100; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 119; № 24, ст. 126):

      1) подпункт 16) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "16) бюджетные инвестиции – финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, за исключением активов, направленных на принятие оперативных мер для обеспечения социально-экономической стабильности;";

      2) в статье 39-2:

      пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) организацию, специализирующуюся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, при реализации которых возможно возникновение убытков.";

      пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, несет ответственность за использование целевого перечисления по направлениям, определенным в бюджетных программах соответствующих администраторов бюджетных программ.";

      3) в части четвертой пункта 3 статьи 62:

      слова "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан" заменить словами "Управление материально-технического обеспечения";

      после слов "комиссия Республики Казахстан," дополнить словами "Высший Судебный Совет Республики Казахстан,";

      4) статью 67 дополнить пунктом 12-2 следующего содержания:

      "12-2. Расчеты и обоснование к бюджетной заявке по бюджетной программе, направленной на целевое перечисление в организацию, специализирующуюся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, представляются Национальным Банком Республики Казахстан в Правительство Республики Казахстан и администратору республиканских бюджетных программ.";

      5) статью 151 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

      "13-1. Активы, направленные на принятие мер для обеспечения социально-экономической стабильности, не регулируются настоящим Разделом и включаются в проект республиканского бюджета или в проект уточненного республиканского бюджета при наличии положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.".

      6. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 99, 100, 101; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 119; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 136, 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55, 57; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 66, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124):

      1) в оглавлении заголовок статьи 135-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 135-2. Налогообложение организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан";

      2) абзац четвертый подпункта 39) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "связанные с кредитом (займом), право требования по которому уступлено банком организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, за исключением полученной (выданной) суммы кредита (займа), комиссий за перевод денег банками и иных выплат лицу, не являющемуся для заемщика заимодателем, взаимосвязанной стороной;";

      3) статью 87 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

      "7-1. В целях настоящей статьи первоначальной стоимостью акций и (или) ценных бумаг банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", является первоначальная стоимость приобретения таких акций и (или) ценных бумаг с учетом фактических затрат на увеличение уставного капитала.";

      4) статью 88 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

      "5. К доходу от списания обязательств не относится уменьшение размера обязательств по задолженности, возникшей в связи с приобретением акций (долей участия) юридического лица, которое на 1 января 2017 года прямо или косвенно владело акциями и (или) иными ценными бумагами банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      6. К доходу от списания обязательств не относится уменьшение размера обязательств по задолженности в случае прощения долга по кредиту (займу) в отношении юридического лица, ранее являвшегося банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу.";

      5) в статье 90:

      в пункте 2:

      абзац второй подпункта 6) изложить в следующей редакции:

      "организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) прощения безнадежной задолженности по кредиту (займу) и вознаграждению по нему по состоянию на 1 января 2017 года банком, осуществившим операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", имеющим право на вычет суммы расходов по созданию провизии (резервов) в соответствии с пунктом 1 статьи 106 настоящего Кодекса.";

      дополнить пунктами 2-3 и 2-4 следующего содержания:

      "2-3. Банк, осуществивший операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", имеющий право на вычет суммы расходов по созданию провизии (резервов) в соответствии с пунктом 1 статьи 106 настоящего Кодекса, не признает доходом от снижения размеров провизий (резервов) суммы провизий (резервов), ранее отнесенные на вычеты, в случае прощения долга по кредиту (займу), предоставленному юридическому лицу, ранее являвшемуся банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу.

      2-4. Не признаются доходом от снижения размеров провизий (резервов), созданных юридическим лицом, ранее являвшимся банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, суммы провизий (резервов), ранее отнесенные на вычеты, в случае уступки прав требования к должнику по кредиту (займу) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан.";

      6) статью 91 дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Доходом от уступки права требования по кредитам (займам) является положительная разница между суммой, фактически уплаченной должником, и стоимостью приобретения права требования в случае, если такое право требования приобретено у банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".";

      7) в пункте 1 статьи 99:

      часть первую дополнить подпунктом 19) следующего содержания:

      19) доход организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, полученный из бюджета в виде целевого перечисления исключительно для приобретения активов у юридического лица, ранее являвшегося банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Из совокупного годового дохода банка исключаются доходы от уступки права требования, полученные в связи с выкупом у организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, ранее уступленных такой организации прав требований по кредитам (займам).";

      8) часть пятую пункта 1-1 статьи 106 изложить в следующей редакции:

      "Банки не вправе относить на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов) против активов, выкупленных у организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан.";

      9) статью 135-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 135-2. Налогообложение организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан

      1. Доходы организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, подлежат освобождению от налогообложения при условии, что такие доходы получены от осуществления следующих видов деятельности:

      1) приобретение у банков второго уровня сомнительных и безнадежных активов, а также активов у юридического лица, ранее являвшегося банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, и их реализация;

      2) владение и реализация акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков второго уровня организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан;

      3) владение и реализация акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками второго уровня, у которых организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, приобретены права требования по сомнительным и безнадежным активам;

      4) сдача в имущественный найм (аренду) или использование иной формы возмездного временного пользования имущества, полученного по приобретенным организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, у банков второго уровня правам требования к юридическим лицам;

      5) размещение денег в ценные бумаги.

      При этом отнесение подлежащих к получению доходов к доходам, указанным в настоящем пункте, производится в порядке, установленном уполномоченным органом.

      2. Доходы от осуществления видов деятельности, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. При этом организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, обязана вести раздельный учет по доходам, освобождаемым от налогообложения в соответствии с настоящей статьей, и доходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке.

      3. При получении доходов, подлежащих налогообложению в общеустановленном порядке, сумма расходов организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, подлежащая отнесению на вычеты, определяется по выбору такой организации по пропорциональному или раздельному методу.

      4. По пропорциональному методу сумма расходов, подлежащая отнесению на вычеты, в общей сумме расходов определяется исходя из удельного веса доходов, полученных от осуществления видов деятельности, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, в общей сумме доходов.

      5. По раздельному методу организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, ведет раздельный учет по расходам, относящимся к доходам, полученным от осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и расходам, относящимся к доходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке.";

      10) часть вторую пункта 2 статьи 143 изложить в следующей редакции:

      "Вознаграждение по кредиту (займу), выплачиваемое организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, не подлежит обложению у источника выплаты.";

      11) пункт 3 статьи 155 дополнить подпунктом 29-4) следующего содержания:

      "29-4) сумма задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке, установленном подпунктом 11) пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса, включая задолженность по вознаграждению по таким кредитам;";

      12) пункт 1 статьи 156 дополнить подпунктами 15-1) и 46) следующего содержания:

      "15-1) доходы от прироста стоимости при реализации акций и (или) иных ценных бумаг банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";";

      "46) доход, полученный физическим лицом при приобретении акций и (или) иных ценных бумаг банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".";

      13) пункт 5 статьи 193 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:

      "19) сумма задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке, установленном подпунктом 11) пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса, включая задолженность по вознаграждению по таким кредитам.";

      14) пункт 1 статьи 200-1 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) сумма задолженности по кредиту (займу), по которому прощение долга произведено в порядке, установленном подпунктом 11) пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса, включая задолженность по вознаграждению по таким кредитам;";

      15) статью 248 дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

      "4-3) имущества юридического лица, ранее являвшегося банком, в отношении которого по решению суда проведена реструктуризация, более девяноста процентов голосующих акций которого на 31 декабря 2013 года принадлежат национальному управляющему холдингу, реализуемого организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан;";

      16) абзацы первый и третий пункта 2-1 статьи 262 изложить в следующей редакции:

      "2-1. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, использующая пропорциональный метод отнесения в зачет, имеет право на применение раздельного метода по учету сумм налога на добавленную стоимость по оборотам, связанным с приобретением, владением и (или) реализацией:";

      "имущества (товара), перешедшего в собственность банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество и полученного организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, по приобретенным у такого банка правам требования по сомнительным и безнадежным активам.";

      17) в статье 568:

      в части первой пункта 2 слова "в явочном порядке" заменить словами "на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость подается в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, первым руководителем юридического лица-резидента Республики Казахстан, нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту нахождения.

      Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

      Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня подачи налогового заявления производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.";

      пункт 7 исключить;

      18) в статье 569:

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, лица, не подлежащие обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 568 настоящего Кодекса, вправе встать на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость одним из следующих способов:

      1) путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме;

      2) при государственной регистрации юридического лица-резидента в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров.

      Не имеют права добровольной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость:

      физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

      государственные учреждения;

      нерезиденты, не осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство;

      структурные подразделения юридических лиц-резидентов;

      лица, указанные в статьях 411 и 420 настоящего Кодекса, по деятельности, подлежащей обложению налогом на игорный бизнес и фиксированным налогом соответственно.

      2. Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость с формированием свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

      Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость:

      1) со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость – для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи;

      2) со дня государственной регистрации в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров – для лиц, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.";

      пункты 3 и 4 исключить;

      19) в статье 571:

      в пункте 4:

      подпункт 7) исключить;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) если первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица, или индивидуальный предприниматель является:

      недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) безвестно отсутствующим физическим лицом;

      умершим (объявленным умершим) в случае, если с момента смерти (объявления умершим) истекло шесть месяцев;

      физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 192-1, 216, 217 и 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

      физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 216, 238, 240 и 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года;

      физическим лицом, находящимся в розыске;

      физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель пребывания которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в Республике Казахстан, либо разрешенный срок его пребывания на территории Республики Казахстан истек;

      бездействующим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;

      первым руководителем или единственным учредителем (участником) бездействующего юридического лица;";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) признания налогоплательщика бездействующим в порядке, установленном статьей 579 настоящего Кодекса.";

      абзац первый и подпункт 1) части первой пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Решение о снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость выносится налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика не позднее пяти рабочих дней:

      1) со дня установления случаев, указанных в подпунктах 1), 8) и 9) пункта 4 настоящей статьи, если иное не установлено настоящим подпунктом.

      Решение о снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в случаях, указанных в абзаце девятом подпункта 8) пункта 4 настоящей статьи, выносится налоговым органом не позднее трех рабочих дней с даты постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;";

      подпункты 1), 3) и 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "1) с даты вынесения данного решения – для лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 9) пункта 4 настоящей статьи;";

      "3) с даты постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость – для лиц, указанных в подпункте 5) пункта 4 настоящей статьи;";

      "4) с даты возникновения случаев, установленных в подпункте 8) пункта 4 настоящей статьи, если иное не установлено настоящим подпунктом.

      Плательщик налога на добавленную стоимость в случаях, указанных в абзаце девятом подпункта 8) пункта 4 настоящей статьи, признается снятым по решению налогового органа с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с даты постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.";

      20) подпункт 13) части первой статьи 581 изложить в следующей редакции:

      "13) отказать в открытии банковских счетов (за исключением корреспондентских счетов, а также банковских счетов, предназначенных для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования) налогоплательщику, признанному бездействующим, в порядке, установленном статьей 579 настоящего Кодекса, и налогоплательщику, имеющему в данном банке открытый банковский счет, на который налоговыми органами выставлены инкассовые распоряжения или распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика.

      Положения настоящего подпункта не применяются при открытии банковских счетов родительским банком взамен банковских счетов, переданных банком, в рамках операций по одновременной передаче активов и обязательств банков в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и банковских счетов, открываемых банком-правопреемником взамен переданных банком в случае его присоединения в рамках их реорганизации.";

      21) пункт 4 статьи 611 изложить в следующей редакции:

      "4. Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента) подлежит безусловному исполнению банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и исполняется в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан.".

      7. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 13, ст. 62; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 11, ст. 65; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 33; № 10, ст. 50; № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-II, ст. 67, 70; № 23, ст. 119; Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 14 февраля 2017 г.):

      1) в пункте 1 статьи 1:

      дополнить подпунктом 51-1) следующего содержания:

      "51-1) санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов – часть экспертизы проектов, проводимая в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов;";

      подпункты 51-1) и 51-2) изложить в следующей редакции:

      "51-2) высокотехнологичные медицинские услуги – услуги, оказываемые профильными специалистами при заболеваниях, требующих использования инновационных, ресурсоемких и (или) уникальных методов диагностики и лечения;

      51-3) плановая медицинская помощь – медицинская помощь при профилактических мероприятиях, заболеваниях и состояниях, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи;";

      2) подпункт 24) пункта 1 статьи 7-1 и подпункт 1) пункта 1 статьи 21-1 исключить;

      3) в статье 62:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится государственными органами и организациями санитарно-эпидемиологической службы в пределах компетенции по постановлениям или предписаниям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы, таможенных органов и заявлениям физических и юридических лиц в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за исключением санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов.

      Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

      3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов проводится:

      1) по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы;

      2) по градостроительным проектам, подлежащим утверждению Правительством Республики Казахстан или маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. По проектам, не предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится государственными органами санитарно-эпидемиологической службы.

      Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в части санитарно-эпидемиологических лабораторных исследований проводится государственными организациями санитарно-эпидемиологической службы.";

      часть вторую пункта 5 исключить;

      подпункт 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "2) размещение эпидемически значимых объектов при отведении земельных участков;";

      часть вторую пункта 9 исключить.

      8. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20-VI, ст. 114; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 14 февраля 2017 г.):

      1) часть третью статьи 46 изложить в следующей редакции:

      "3. Стороны, участвующие в корпоративном споре, вправе запрашивать друг у друга и у свидетелей документы, имеющие значение для дела, не указывая каждый конкретный документ.

      Стороны не могут запрашивать друг у друга и у свидетелей документы, содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.";

      2) в подпункте 13) части первой статьи 104 слова "статьи 157" заменить словами "статьи 157-1";

      3) в статье 149:

      подпункт 1) части первой изложить в следующей редакции:

      "1) копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;";

      часть вторую после слов "указанных в" дополнить словами "подпунктах 2) – 7)";

      4) подпункт 1) статьи 165 изложить в следующей редакции:

      "1) в течение трех рабочих дней со дня принятия искового заявления направляет либо вручает ответчику и третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов, обосновывающих требования истца, а также обязывает ответчика представить в установленный срок письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы;";

      5) части первую и вторую статьи 166 изложить в следующей редакции:

      "1. Ответчик представляет в суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые опровергают доводы относительно иска, а также копии отзыва и прилагаемых к нему документов. Судья в течение трех рабочих дней направляет либо вручает истцу и другим лицам, участвующим в деле, копии отзыва и приложенных к нему документов.

      2. Отзыв представляется не позднее десяти рабочих дней со дня получения копии искового заявления.";

      6) статью 173 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Судебное разбирательство должно быть начато не позднее десяти рабочих дней со дня окончания его подготовки.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 63, 64; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 1; № 8, ст. 52; № 24, ст. 338; 2002 г., № 18, ст. 157; 2003 г., № 4, ст. 25; № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 10, ст. 52; № 15, ст. 95; № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 12, ст. 52; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 129; 2009 г., № 24, ст. 122, 125; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, cт. 113; № 22-VI, cт. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 24, ст. 124):

      1) статью 6 дополнить частью тринадцатой следующего содержания:

      "При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства, через веб-портал "электронного правительства", а также в случае, предусмотренном частью второй статьи 6-1 настоящего Закона, подается заявление в электронном виде на открытие банковского счета и на обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель (учредители) юридического лица осуществляет (осуществляют) деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами) в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" и нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.";

      2) часть шестую статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "Основания отказа в государственной регистрации (за исключением случаев реорганизации), предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства.";

      3) часть вторую статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица содержит в себе сведения о дате ее выдачи, регистрирующем органе, бизнес-идентификационном номере, дате государственной регистрации (перерегистрации), наименовании и месте нахождения юридического лица, руководителях и учредителях (участниках). Если юридическое лицо, относящееся к субъекту частного предпринимательства, осуществляет свою деятельность на основании типового устава, то сведения об этом отображаются в указанной справке.";

      4) часть четвертую статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.";

      5) статью 16-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, в отношении которого судом вынесено решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства, осуществляется на основании вступившего в законную силу определения суда о завершении процедуры банкротства.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года "О хозяйственных товариществах" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 7, ст. 49; № 15-16, ст. 109; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 205, 210; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 56; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; 2011 г., № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 14, ст. 84):

      1) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "4. Участник хозяйственного товарищества имеет право закладывать и (или) продавать свою долю или ее часть в имуществе (уставном капитале) товарищества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или учредительными документами. Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.";

      2) в статье 11:

      в пункте 3 слово "недействительны" заменить словом "ничтожны";

      в пункте 6 слова "являются недействительными" заменить словом "ничтожны";

      3) в части второй пункта 3 статьи 16 слово "недействительно" заменить словом "ничтожно";

      4) в пункте 2 статьи 23 и пункте 7 статьи 24 слова "являются недействительными" заменить словом "ничтожны";

      5) в статье 27:

      в пункте 3 слово "недействителен" заменить словом "ничтожен";

      в пункте 7 слова "являются недействительными" заменить словом "ничтожны".

      11. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-II, ст. 130; № 21-ІІІ, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-ІІІ, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126):

      1) подпункты 4) и 6) статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "4) банковский холдинг – юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный управляющий холдинг, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:

      голосовать прямо или косвенно двадцатью пятью или более процентами голосующих акций банка;

      определять решения, принимаемые банком, в силу договора либо иным образом или иметь контроль;";

      "6) крупный участник банка – физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный управляющий холдинг, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:

      голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка;

      оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа;";

      2) в статье 5 слово "Организацией" заменить словами "Если иное не установлено настоящим Законом, организацией";

      3) статью 5-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5-1. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня

      1. Правительство Республики Казахстан является единственным акционером организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня.

      2. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, вправе осуществлять следующие виды деятельности:

      1) выпускать акции для формирования уставного капитала, а также облигации для финансирования собственной деятельности;

      2) выкупать собственные размещенные акции и облигации;

      3) производить оценку качества активов, в том числе прав требований к юридическим лицам и иных прав требований к ним с целью принятия решения об их приобретении;

      4) приобретать у банков сомнительные и безнадежные активы и иные права требования, а также реализовывать их;

      5) производить оценку качества акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками и (или) иными юридическими лицами, у которых приобретены сомнительные и безнадежные активы, в том числе права требований к юридическим лицам;

      6) приобретать акции и (или) доли участия в уставном капитале юридических лиц, в том числе юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и реализовывать их;

      7) приобретать акции и (или) облигации, выпущенные и размещенные банками, у которых организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, приобретены права требований по сомнительным и безнадежным активам, передавать в доверительное управление и (или) реализовывать их;

      8) сдавать в аренду имущество, полученное по приобретенным организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, у банков правам требования к юридическим лицам, или использовать иную форму возмездного временного пользования таким имуществом;

      9) производить операции по секьюритизации прав требований и других сомнительных и безнадежных активов, приобретенных организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня;

      10) самостоятельно, а также совместно с банками создавать (приобретать) организацию, приобретающую сомнительные и безнадежные активы;

      11) приобретать активы и права требования у юридических лиц, ранее являвшихся банком, и реализовывать их.

      В случае если в результате сделки, предусмотренной в абзаце первом настоящего подпункта, приобретается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, то решение о заключении такой сделки принимается акционером данной организации.

      В случае, если в результате сделки, предусмотренной в абзаце первом настоящего подпункта, происходит переход прав (требований) кредитора, согласие заемщика, залогодателя, гаранта и иных лиц на такой переход не требуется. При этом личность нового кредитора признается не имеющей для должника существенного значения;

      12) размещать деньги в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, а также в банках второго уровня, уполномоченном органе и организации, указанной в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона, на условиях договоров банковского счета и банковского вклада;

      13) осуществлять финансирование на условиях платности, срочности и возвратности, в том числе банков второго уровня, организаций, приобретающих активы банков второго уровня, юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня;

      14) приобретать услуги организаций по вопросам, связанным с улучшением качества кредитных портфелей банков второго уровня;

      15) осуществлять реализацию специальных программ, разработанных и утвержденных Правительством Республики Казахстан и (или) Национальным Банком Республики Казахстан;

      16) иные виды деятельности, установленные Правительством Республики Казахстан.

      Порядок осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом, а также требований к приобретаемым (приобретенным) ею активам и правам требования устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

      Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, по уступленным ей правам требования по договорам банковского займа признается кредитором (заимодателем) по банковской заемной операции и имеет все права и обязанности, установленные договором банковского займа.

      3. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, вправе получать из бюджета целевое перечисление.";

      4) в статье 8:

      часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Ограничение, установленное в части первой настоящего пункта, не распространяется на банки в связи с приобретением ими контроля над другим банком:

      в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом;

      осуществившим операцию, предусмотренную статьей 61-4 настоящего Закона.";

      в подпункте 5) пункта 13 слова "в случае если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом" заменить словами "либо операции, предусмотренной статьей 61-4 настоящего Закона";

      5) часть вторую пункта 2 статьи 11-1 дополнить словами ", а также на банки, осуществившие операцию, предусмотренную статьей 61-4 настоящего Закона, и контроль над которыми был приобретен другим банком";

      6) часть третью пункта 4 статьи 15 дополнить словами ", а также на дочерние банки, осуществившие операцию, предусмотренную статьей 61-4 настоящего Закона";

      7) часть первую пункта 2 статьи 17 дополнить словами ", организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и дочерних организаций Национального Банка Республики Казахстан";

      8) в статье 17-1:

      второе предложение части первой пункта 1 после слова "холдинг," дополнить словами "организацию, специализирующуюся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан,";

      подпункт 1) пункта 5 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае если заявителем является банк, приобретающий статус крупного участника банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 настоящего Закона, или финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, то представляется копия решения органа управления заявителя о приобретении акций банка;";

      9) в пункте 16 статьи 29 слова ", если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом" исключить;

      10) в пункте 7 статьи 30 слова ", а также организациями, указанными в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона" исключить;

      11) статью 37 после слов "родительского банка," дополнить словами "организации, указанной в пункте 8 статьи 61-4 настоящего Закона,";

      12) в статье 60-1:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 60-1. Особенности добровольной реорганизации банков";

      в первом предложении пункта 1 слова ", если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом," исключить;

      13) часть вторую пункта 2 статьи 61-2 изложить в следующей редакции:

      "Операция по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком проводится в соответствии с настоящей статьей с учетом особенностей, предусмотренных статьей 61-4 настоящего Закона.";

      14) в статье 61-4:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 61-4. Особенности проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком";

      абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "не является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и вправе осуществлять банковские операции в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящей статьи.";

      в подпункте 3) пункта 9 слова ", сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан" исключить;

      дополнить пунктом 10 следующего содержания:

      "10. Положения пунктов 1, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи распространяются на операцию по одновременной передаче активов и обязательств дочерним банком, ранее осуществившим операцию, предусмотренную настоящей статьей, родительскому банку.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 5 октября 1995 года "О производственном кооперативе" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 20, ст. 119; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; № 13-14, ст. 205; 2001 г., № 17-18, ст. 242; 2003 г., № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; 2015 г., № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113):

      1) в пункте 3 статьи 9 слово "недействительны" заменить словом "ничтожны";

      2) в статье 15:

      в подпункте 2) пункта 2 слово "исполнительных" заменить словами "исполнительного органа";

      в пункте 4 слова "исполнительных органов" заменить словами "исполнительного органа";

      3) в статье 16:

      в части первой пункта 1 слова "исполнительных органов" заменить словами "исполнительного органа";

      в пункте 4 слова "исполнительных органов" заменить словами "исполнительного органа";

      4) в первом предложении пункта 1 статьи 17 слова "исполнительных органов" заменить словами "исполнительного органа";

      5) в статье 18:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Исполнительным органом кооператива является правление или председатель кооператива.";

      часть вторую пункта 2 исключить;

      в пункте 4 слова ", подконтрольно наблюдательному совету и подотчетно" заменить словами "и подотчетно наблюдательному совету и";

      6) в пункте 1 статьи 19 слова "исполнительных органов" заменить словами "исполнительного органа";

      7) в пункте 3 статьи 22 слово "недействительными" заменить словом "ничтожными".

      13. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г., № 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18, ст. 143; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 14, ст. 72; 2014 г., № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 24, ст. 124):

      в части первой статьи 9-1 слова "в пункте 3" заменить словами "в подпункте 11) пункта 2 статьи 5-1, пунктах 3 и 10".

      14. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года "О нотариате" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 206; 1998 г., № 22, ст. 307; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 15-16, ст. 236; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 48; № 12, ст. 86; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 100; 2010 г., № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 11, ст. 102; № 21, ст. 172; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; 2013 г., № 1, ст. 3; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; 2016 г., № 6, ст. 45; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116):

      часть первую статьи 37 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) доверенности лиц, находящихся в следственных изоляторах, удостоверенные начальниками следственных изоляторов.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49; 1999 г., № 20, ст. 727; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; 2007 г., № 4, ст. 28; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2010 г., № 1-2, ст. 2; 2011 г., № 1, ст. 9; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-VII, ст. 117; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-II, ст. 70):

      1) часть вторую пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "Договор отчуждения (уступки) права выбывающего участника товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.";

      2) пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:

      "2. Все участники товарищества с ограниченной ответственностью имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

      Положения устава товарищества и любых других документов, решений, ограничивающие указанные права участников товарищества, ничтожны.";

      3) подпункт 2) пункта 2 статьи 43 после слов "прекращение его полномочий" дополнить словами "или полномочий отдельного члена исполнительного органа";

      4) часть первую пункта 9 статьи 47 изложить в следующей редакции:

      "9. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, общее собрание обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность всех решений, принятых общим собранием до того, как будет установлено, что кворум имеется.";

      5) пункт 1 статьи 59 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Проведение аудита годовой финансовой отчетности является обязательным для товарищества с ограниченной ответственностью при одновременном выполнении следующих условий:

      1) в его составе имеются участники (учредители), владеющие менее десяти процентами долей участия в уставном капитале;

      2) среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

      Аудит годовой финансовой отчетности для товарищества с ограниченной ответственностью, относящегося к субъекту среднего предпринимательства, проводится по требованию участника (учредителя), владеющего менее десяти процентами долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью.".

      16. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года "О регистрации залога движимого имущества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 13, ст. 196; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 140; 2006 г., № 23, ст. 141; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2011 г., № 3, ст. 32; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; 2013 г., № 1, ст. 3; 2014 г., № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145; 2016 г., № 6, ст. 45):

      1) в статье 1:

      в подпункте 2) слова "(заявление о регистрации залога)" исключить;

      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) единый реестр залога движимого имущества – информационная система, представляющая собой единое окно доступа информации по залогу движимого имущества, направления заявления в электронной форме на регистрацию залога движимого имущества и иные действия регистрирующих органов и (или) Государственной корпорации "Правительство для граждан", совершаемые в порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;";

      2) пункт 1 статьи 6 после слов "Регистрация залога эмиссионных ценных бумаг" дополнить словами ", в том числе посредством единого реестра залога движимого имущества,";

      3) в статье 9:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Для регистрации залога движимого имущества заявитель либо его представитель подает заполненный бланк заявления или направляет заявление в электронном виде посредством единого реестра залога движимого имущества в регистрирующий орган и (или) Государственную корпорацию.";

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества, за исключением уплаты через платежный шлюз "электронного правительства" в случае направления заявления в электронном виде посредством единого реестра залога движимого имущества.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. При подаче заявления в регистрирующий орган и (или) Государственную корпорацию, за исключением случаев, предусмотренных в статьях 9-3 и 9-4 настоящего Закона, представляется договор о залоге или иной договор, содержащий условия залога, который после проверки регистрирующим органом и (или) Государственной корпорацией сведений, содержащихся в заявлении, с отметкой о регистрации возвращается заявителю.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. При направлении заявления в электронном виде посредством единого реестра залога движимого имущества заявление, подписанное сторонами сделки, подается в форме уведомления с указанием сведений об условии залога, а также сведений согласно пункту 2 настоящей статьи без предоставления договора о залоге или иного документа, содержащего условия залога.";

      4) пункт 1 статьи 9-3 изложить в следующей редакции:

      "1. В случае заключения физическими или юридическими лицами договора о залоге или иного договора, содержащего сведения о залоге, с банком второго уровня в качестве залогодержателя банк второго уровня с письменного согласия физического или юридического лица направляет в информационную систему регистрирующего органа и (или) Государственной корпорации заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью залогодержателя, на регистрацию залога движимого имущества. Содержание заявления на регистрацию залога движимого имущества определяется пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона.

      К заявлению на регистрацию залога движимого имущества прилагаются сведения о реквизитах документа, подтверждающего уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества.

      Регистрирующий орган и (или) Государственная корпорация в течение одного рабочего дня после получения заявления направляют в информационную систему залогодержателя и единый реестр залога движимого имущества свидетельство о регистрации залога движимого имущества в форме электронного документа либо мотивированный ответ об отказе в регистрации в форме электронного документа, удостоверенные электронной цифровой подписью регистрирующего органа и (или) Государственной корпорации.";

      5) дополнить статьей 9-4 следующего содержания:

      "Статья 9-4. Порядок электронной регистрации залога движимого имущества через единый реестр залога движимого имущества

      1. В случае отказа залогодателя в проведении электронной регистрации залога движимого имущества в порядке, установленном статьей 9-3 настоящего Закона, залогодатель и залогодержатель имеют право направить заявление на регистрацию залога движимого имущества в электронной форме, удостоверенное электронной цифровой подписью залогодателя и залогодержателя, посредством единого реестра залога движимого имущества в форме уведомления согласно требованиям статьи 9 настоящего Закона.

      2. Регистрирующий орган и (или) Государственная корпорация в течение одного рабочего дня после получения заявления направляют в информационную систему залогодержателя и единый реестр залога движимого имущества свидетельство о регистрации залога движимого имущества в форме электронного документа либо мотивированный ответ об отказе в регистрации в форме электронного документа, удостоверенные электронной цифровой подписью регистрирующего органа и (или) Государственной корпорации.

      3. Информация о проведенной электронной регистрации хранится в информационных системах залогодержателя, регистрирующего органа и (или) Государственной корпорации и не требует документального подтверждения.";

      6) в статье 10:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 10. Обязанности регистрирующего органа, Государственной корпорации и залогодержателей";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Регистрация залога движимого имущества должна быть произведена в течение двух рабочих дней с момента принятия заявления, за исключением случаев, указанных в статьях 6, 9-3 и 9-4 настоящего Закона.";

      пункт 2-1 после слов "регистрирующего органа" дополнить словами "и (или) Государственной корпорации";

      дополнить пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:

      "4. Регистрирующий орган и (или) Государственная корпорация обязаны обеспечивать предоставление информации по залогам движимого имущества в письменной форме или посредством единого реестра залога движимого имущества в электронной форме при наличии соответствующего доступа всем участникам отношений, возникающих при регистрации залога движимого имущества, указанным в статье 3 настоящего Закона, за исключением третьих лиц. Третьи лица могут получить информацию из единого реестра залога движимого имущества при условии удостоверения такого запроса залогодателем и (или) залогодержателем.

      При этом информация по залогам движимого имущества должна содержать следующие данные о залоге движимого имущества и сторонах договора о залоге или иного документа, содержащего условия залога:

      1) данные о залогодателе и залогодержателе, их реквизиты, в том числе адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, а также электронные адреса (при наличии);

      2) сведения о документе, на основании которого возникли залоговые правоотношения;

      3) дату и место заключения договора о залоге или иного документа, содержащего условия залога;

      4) перечень и (или) общее описание имущества, являющегося предметом залога;

      5) срок исполнения обеспеченного залогом обязательства.

      5. Залогодержатель после исполнения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом, не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательства направляет заявление на снятие с регистрации залога движимого имущества в регистрирующий орган и (или) Государственную корпорацию.

      Заявление может быть направлено посредством единого реестра залога движимого имущества.

      6. Регистрирующий орган и (или) Государственная корпорация в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления залогодержателя, производят снятие залога с регистрации и направляют посредством единого реестра залога движимого имущества залогодержателю и залогодателю уведомление о снятии с регистрации залога движимого имущества в виде электронного документа либо мотивированный ответ об отказе в снятии с регистрации в виде электронного документа, удостоверенные электронной цифровой подписью регистрирующего органа и (или) Государственной корпорации.";

      7) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае отказа в регистрации регистрирующий орган и (или) Государственная корпорация направляют заявителю письменный мотивированный отказ со ссылкой на нарушение требований законодательства Республики Казахстан в течение двух рабочих дней с момента принятия заявления, за исключением случаев, указанных в статьях 9-3 и 9-4 настоящего Закона.";

      8) в части первой пункта 3 статьи 17 слова "договор об уступке прав (требований)" заменить словами "договор, содержащий условие об уступке прав (требований),".

      17. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 20, 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 112; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 9, 15; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 11, ст. 80; № 12, ст. 85; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 64; № 14, ст. 87; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 19-I, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-II, ст. 131; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-I, ст. 60; № 24, ст. 124):

      подпункт 23) части первой статьи 7 дополнить словами "в случае оказания субъектом естественной монополии коммунальных услуг".

      18. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-I, ст. 143; 2016 г., № 7-II, ст. 53):

      в пункте 2 статьи 5:

      часть первую дополнить абзацами девятнадцатым, двадцатым и двадцать первым следующего содержания:

      "товарищества с ограниченной ответственностью при одновременном выполнении следующих условий:

      1) в его составе имеются участники (учредители), владеющие менее десяти процентами долей участия в уставном капитале;

      2) среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Аудит годовой финансовой отчетности для товарищества с ограниченной ответственностью, относящегося к субъекту среднего предпринимательства, проводится по требованию участника (учредителя), владеющего менее десяти процентами долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года "О финансовом лизинге" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 247; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 25; 2005 г., № 23, ст. 104; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 4-5, ст. 24; 2015 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113):

      1) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Если договор лизинга по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, Гражданским кодексом или другими законодательными актами Республики Казахстан, признан недействительным, то заключенный в соответствии с ним договор сублизинга считается ничтожным.";

      2) пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "4. Договор лизинга должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора лизинга влечет его ничтожность.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 143; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45):

      пункт 22 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "22. Согласие уполномоченного органа на приобретение банком статуса страхового холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, акции которой были приобретены при проведении банком реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, или переданы при осуществлении операции, предусмотренной статьями 61-2 или 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", считается выданным после регистрации операции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).".

      21. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года "О некоммерческих организациях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 17, ст. 136; № 23, ст. 179; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 11, ст. 63, 67; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 16, ст. 79; № 20-І, ст. 110; № 21-І, ст. 128; № 22-І, ст. 140; № 23-І, ст. 166; № 23-ІІ, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55; Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 14 февраля 2017 г.):

      подпункт 1) пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "1) учредительного договора, если они относятся к взаимоотношениям учредителей;".

      22. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 2, ст. 10, 12; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 86; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 99, 101; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53):

      1) в статье 20:

      подпункт 22-1) изложить в следующей редакции:

      "22-1) разработка и утверждение форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии;";

      дополнить подпунктом 22-2) следующего содержания:

      "22-2) разработка и утверждение формы акта приемки объекта в эксплуатацию по согласованию с государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;";

      2) пункт 14 статьи 68 изложить в следующей редакции:

      "14. Завершенный строительством объект подлежит приемке в эксплуатацию в соответствии с нормами главы 11 настоящего Закона.

      Утвержденный в установленном порядке акт приемки построенного объекта в эксплуатацию является основанием для внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, регистрации прав на недвижимое имущество.";

      3) в статье 73:

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

      "6-1. Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию осуществляется после окончательного осмотра объекта и соблюдения требований, установленных настоящей главой.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Основанием для внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, регистрации прав на недвижимое имущество в государственном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, является утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию.".

      23. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О торговом мореплавании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 19-I, ст. 100; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 24, ст. 124):

      в статье 212:

      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Ипотека судна или строящегося судна регистрируется на основании заявления залогодержателя в случае осуществления операции в порядке, предусмотренном статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", а также при передаче банками второго уровня и иными юридическими лицами активов и прав (требований) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня.";

      пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "В случае, предусмотренном частью второй пункта 1 настоящей статьи, к заявлению о государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна прилагаются нотариально засвидетельствованные копии договора об одновременной передаче активов и обязательств, договора, предусматривающего приобретение организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов и прав требований (с приложением передаточного акта или выписки из него), договора, содержащего условие об уступке права требования.".

      24. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; № 24, ст. 145, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 3, ст. 26; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-ІV, ст. 113; № 22-ІІ, ст. 145; № 22-VІ, ст. 159; 2016 г., № 7-I, ст. 47):

      пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 9-3) следующего содержания:

      "9-3) обеспечение ведения единой базы данных аналитических и социологических исследований государственных органов Республики Казахстан, финансируемых из республиканского бюджета, в том числе совместных исследований с международными организациями в порядке, определяемом Министром юстиции Республики Казахстан;".

      25. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4, ст. 30; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42, 45; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102; № 20-VII, ст. 117; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45):

      1) пункт 1 статьи 18 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Решение о размещении акций публичной компании в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров публичной компании.";

      2) пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "4. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

      В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.";

      3) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

      Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом общества.

      Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

      В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

      Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

      Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.";

      4) статью 25 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Юридическое лицо, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества, в течение тридцати календарных дней со дня приобретения акций обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом акционерного общества, сведения о принадлежащих ему акциях данного общества.";

      5) в подпункте 17-1) пункта 1 статьи 36 слова "Об одобрении заключения акционерным" заменить словами "О заключении";

      6) подпункты 3) и 19) пункта 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 настоящего Закона;";

      "19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 настоящего Закона;";

      7) в статье 53-1:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.";

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.";

      8) статью 63 дополнить пунктами 1-1 и 5-1 следующего содержания:

      "1-1. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

      если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";

      установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилиированными лицами прибыли (дохода).";

      "5-1. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи распространяются на случаи причинения обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 1-1 настоящей статьи.";

      9) часть вторую пункта 1 статьи 69 после слов "ценные бумаги" дополнить словами "и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком";

      10) пункт 1 статьи 70 изложить в следующей редакции:

      "1. Решение о заключении обществом крупных сделок принимается советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 настоящего Закона.

      В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.";

      11) в статье 74:

      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, и в результате совершения которой обществу нанесен вред, может быть признана по иску акционера (акционеров), владеющего (в совокупности владеющих) пятью или более процентами голосующих акций общества, недействительной при одновременном наличии следующих условий:

      если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан";

      установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилиированными лицами прибыли (дохода).";

      пункт 4 после слова "Требования" дополнить словами "статей 70 и 73";

      12) подпункт 3) пункта 1 статьи 79 изложить в следующей редакции:

      "3) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.

      Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;";

      13) в статье 83:

      в первом предложении части второй пункта 5 слова ", в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" исключить;

      в пункте 6 слова ", если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" исключить.

      26. В Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 84; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 8, ст. 45):

      часть третью пункта 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "Несоблюдение письменной формы договора обязательного страхования ответственности частных нотариусов влечет его ничтожность.".

      27. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 89; 2006 г., № 8, ст. 45; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 8, ст. 45):

      часть третью пункта 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "Несоблюдение письменной формы договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций влечет его ничтожность.".

      28. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 128; № 22-III, ст. 149; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 6, cт. 45; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126):

      1) в пункте 11 статьи 36 слова ", если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"," исключить;

      2) пункт 1 статьи 37:

      после слова "предусмотренной" дополнить словами "подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1,";

      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Допускается передача приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества.

      Порядок исполнения приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами центрального депозитария (регистратора).";

      3) статью 37-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 37-1. Замена предмета залога и регистрация залога прав по акциям при реорганизации банков в форме присоединения

      1. При реорганизации банков в форме присоединения право собственности акционера (являющегося залогодателем) на акции присоединяемого банка, права по которым являются предметом залога, прекращается по основанию приобретения этих акций банком, к которому осуществляется присоединение.

      2. При размещении акций акционерам (являющимся залогодателями) реорганизуемых в форме присоединения банков права по акциям реорганизуемых банков заменяются на права по размещаемым акциям и право залога распространяется на права по размещаемым акциям в обеспечение исполнения соответствующих обязательств акционеров (являющихся залогодателями) реорганизуемых банков, обеспечением которых является залог прав по акциям реорганизуемых банков.

      3. Действия с акциями реорганизуемых банков и акциями, размещаемыми в процессе реорганизации, совершаются без согласия залогодержателя.

      4. Особенности и порядок регистрации залога прав по акциям банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.";

      4) пункт 20 статьи 72-1 изложить в следующей редакции:

      "20. Согласие уполномоченного органа на приобретение банком статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, акции которого были приобретены при проведении банком реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, или переданы при осуществлении операции, предусмотренной статьями 61-2, 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", считается выданным после регистрации операции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).";

      5) статью 88 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. В случае признания сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, недействительной, возврат сторонами всего полученного по этой сделке не допускается.

      Сторона, виновная в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, обязана возместить убытки стороне сделки, которая их понесла, или лицу, права и законные интересы которого нарушены в результате совершения указанной сделки.".

      29. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; № 21-I, ст. 128; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45):

      в подпункте 4) статьи 1 слова ", а также юридическое лицо, указанное в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" исключить.

      30. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 18, ст. 143; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 10, ст. 52; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, cт. 45; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45):

      1) в подпункте 1) статьи 5 слова "1), 2) и 3)" заменить словами "1), 2), 3) и 3-1)";

      2) подпункт 3-1) пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "3-1) субъекты естественной монополии, оказывающие коммунальные услуги;";

      3) подпункт 8) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "8) информировать кредитное бюро в течение пятнадцати рабочих дней с даты изменения или получения любых данных в отношении субъекта кредитной истории в порядке, определенном договором о предоставлении информации, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего подпункта.

      Поставщики информации, указанные в подпунктах 2) и 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, информируют кредитное бюро в течение тридцати календарных дней с даты изменения или получения любых данных в отношении субъекта кредитной истории в порядке, определенном договором о предоставлении информации.";

      4) в части первой пункта 1 статьи 23 слова "1), 2) и 4)" заменить словами "1), 2), 3-1) и 4)";

      5) в статье 24:

      дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:

      "5-1. Информация, предоставляемая в кредитные бюро поставщиками информации, указанными в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, определяется договором о предоставлении информации и должна содержать следующие сведения:

      1) сумму задолженности по услуге, полученной лицом у поставщика информации;

      2) дату возникновения и погашения задолженности;

      3) количество дней просрочки на дату предоставления информации;

      4) сумму пени (при наличии);

      5) вид услуги;

      6) информацию о субъекте кредитной истории – физическом лице (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства, юридический адрес, индивидуальный идентификационный номер);

      7) информацию о субъекте кредитной истории – юридическом лице (наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, бизнес-идентификационный номер, фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первых руководителей и их индивидуальные идентификационные номера);

      8) иные сведения по соглашению сторон.

      Для целей настоящего пункта под задолженностью понимается просроченная задолженность получателей услуг перед поставщиком информации.

      5-2. Информация, предоставляемая в кредитные бюро поставщиками информации, указанными в подпункте 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, определяется договором о предоставлении информации и должна содержать следующие сведения:

      1) сумму задолженности по услуге, полученной лицом у поставщика информации;

      2) дату возникновения и погашения задолженности;

      3) сведение об имуществе, выступающем обеспечением и (или) имеющем обременение в связи с наличием задолженности (при наличии);

      4) иные сведения по соглашению сторон.";

      в пункте 6 слова "настоящей статьей" заменить словами "пунктами 1, 2 и 5 настоящей статьи".

      31. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-І, 19-ІІ, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 19-І, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-I, ст. 65):

      статью 28 дополнить пунктами 1-2 и 3-2 следующего содержания:

      "1-2. При проведении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1, статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", к заявлению о государственной регистрации судна и прав на него должны быть приложены следующие документы:

      1) нотариально засвидетельствованные копии договора об одновременной передаче активов и обязательств, договора, предусматривающего приобретение организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов и прав требований (с приложением передаточного акта или выписки из него), договора, содержащего условие об уступке права (требования);

      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию транспортных средств.";

      "3-2. При проведении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1, статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", к заявлению о государственной регистрации маломерного судна и прав на него должны быть приложены следующие документы:

      1) нотариально засвидетельствованные копии договора об одновременной передаче активов и обязательств, договора, предусматривающего приобретение организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов и прав требований (с приложением передаточного акта или выписки из него), договора, содержащего условие об уступке права (требования);

      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию транспортных средств.".

      32. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 3-4, ст. 2; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-V, ст. 152; № 22-VI, ст. 159):

      1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

      "1-2) подать в электронном виде заявление на заключение договора обязательного страхования работника от несчастных случаев в электронной форме со страховщиком в случае государственной регистрации страхователя, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства, через веб-портал "электронного правительства";";

      2) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "3. Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев заключается в письменной форме.

      Основанием для заключения договора обязательного страхования работника от несчастных случаев является заявление страхователя.

      Заявление страхователя, поданное в электронном виде в соответствии с подпунктом 1-2) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, должно содержать:

      1) предполагаемые размер годового фонда оплаты труда и общее количество работников;

      2) вид экономической деятельности и класс профессионального риска согласно порядку отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска, определенному Правительством Республики Казахстан.

      Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, заключенный путем подачи электронного заявления, подписывается посредством электронной цифровой подписи страхователя и страховщика.

      Несоблюдение письменной формы договора обязательного страхования работника от несчастных случаев влечет его ничтожность.

      Ответственность за неполноту условий, подлежащих указанию в договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев, несет страховщик. В случае возникновения спора по договору обязательного страхования работника от несчастных случаев вследствие неполноты отдельных его условий спор решается в пользу страхователя.";

      3) часть третью пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "В случае подачи страхователем заявления в целях заключения договора обязательного страхования работника от несчастных случаев в соответствии с подпунктом 1-2) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона годовой фонд оплаты труда определяется исходя из данных, указанных в заявлении страхователя.".

      33. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года "О проектном финансировании и секьюритизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 23; 2007 г., № 2, ст. 18; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 22-VI, ст. 159):

      1) пункт 2 статьи 6-5 изложить в следующей редакции:

      "2. Договор уступки прав требования при проектном финансировании должен быть заключен в письменной форме с соблюдением требований, установленных статьей 346 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Несоблюдение письменной формы договора уступки прав требования влечет его ничтожность.";

      2) часть вторую пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "Несоблюдение письменной формы договора уступки прав требования при секьюритизации влечет его ничтожность.".

      34. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 95; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45):

      1) подпункт 1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "1) право пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование, сервитуты, право пожизненного содержания с иждивением, рента;";

      2) часть вторую пункта 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "В случае расхождения сведений, содержащихся в информационной системе правового кадастра и правоустанавливающем документе, приоритет имеет зарегистрированный правоустанавливающий документ, находящийся в регистрационном деле.";

      3) статью 18 изложить в следующей редакции:

      "Статья 18. Государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих

      1. Необходимым условием государственной регистрации прав на недвижимое имущество является внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество и государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих.

      2. Деятельность по внесению в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество и государственному техническому обследованию зданий, сооружений и (или) их составляющих относится к государственной монополии и осуществляется Государственной корпорацией по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

      3. На вновь созданное недвижимое имущество государственное техническое обследование не осуществляется.

      Идентификационные и технические сведения зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество вносятся Государственной корпорацией в информационную систему правового кадастра на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, подлежащего учету в структурных подразделениях соответствующих местных исполнительных органов.

      В целях установления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными вновь созданного недвижимого имущества правообладатель вправе подать заявление в Государственную корпорацию на выявление таких расхождений, по результатам которого оформляется заключение по форме, установленной уполномоченным органом.

      Государственное техническое обследование, а также присвоение кадастрового номера зданиям, сооружениям и (или) их составляющим проводятся при изменении технических и (или) идентификационных характеристик зданий, сооружений и (или) их составляющих в результате их реконструкции, перепланировки, переоборудования, за исключением случаев, когда изменения таких характеристик могут быть отражены в техническом паспорте без проведения обследования, в том числе при изменении кадастрового номера, адреса, регистрационного кода адреса (при его наличии).

      По результатам обследования оформляется технический паспорт, в котором отражаются выявленные изменения.

      4. Порядок и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования, порядок присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости, а также формы сведений, обязательных для внесения в информационную систему правового кадастра, форма технического паспорта определяются уполномоченным органом.

      5. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией, устанавливаются уполномоченным органом, определяемым решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных органов, по согласованию с уполномоченным органом и антимонопольным органом.";

      4) в подпункте 10) части первой пункта 1-1 статьи 31 слова "договоре об уступке прав (требований)" заменить словами "договоре, содержащем условие об уступке прав (требований),";

      5) в части второй пункта 1 статьи 46 слова "должника, в том числе являющегося залогодателем" заменить словами "залогодателя, в том числе являющегося должником".

      35. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 23, ст. 113; 2009 г., № 13-14, ст. 63; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 101; № 22, ст. 132; 2011 г., № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 6, ст. 43; № 11, ст. 80; № 14, ст. 94; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 7, ст. 37; № 11, ст. 63; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 22, ст. 116):

      1) в абзаце втором статьи 61 слова "сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан" заменить словами "единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан";

      2) в абзаце четвертом статьи 62 слова "сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан" заменить словами "единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан";

      3) в абзаце первом статьи 65 слова "сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан" заменить словами "единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан";

      4) статью 66 изложить в следующей редакции:

      "Статья 66. Дополнить на период с 1 января 2012 года до 1 января 2027 года Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) статьей 135-2 следующего содержания:

      "Статья 135-2. Налогообложение организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан

      1. Доходы организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, подлежат освобождению от налогообложения при условии, что такие доходы получены от осуществления следующих видов деятельности:

      1) приобретение у банков второго уровня активов и их реализация;

      2) владение и реализация акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц, права требования к которым приобретены у банков второго уровня организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан;

      3) владение и реализация акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками второго уровня, у которых организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, приобретены права требования по активам;

      4) сдача в имущественный найм (аренду) или использование иной формы возмездного временного пользования имущества, полученного по приобретенным организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, у банков второго уровня правам требования к юридическим лицам;

      5) размещение денег в ценные бумаги.

      При этом отнесение подлежащих к получению доходов к доходам, указанным в настоящем пункте, производится в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      2. Доходы от осуществления видов деятельности, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. При этом организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, обязана вести раздельный учет по доходам, освобождаемым от налогообложения в соответствии с настоящей статьей, и доходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке.

      3. При получении доходов, подлежащих налогообложению в общеустановленном порядке, сумма расходов организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, подлежащая отнесению на вычеты, определяется по выбору такой организации по пропорциональному или раздельному методу.

      4. По пропорциональному методу сумма расходов, подлежащая отнесению на вычеты, в общей сумме расходов определяется исходя из удельного веса доходов, полученных от осуществления видов деятельности, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, в общей сумме доходов.

      5. По раздельному методу организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, ведет раздельный учет по расходам, относящимся к доходам, полученным от осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и расходам, относящимся к доходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке.";

      5) в абзаце втором статьи 68 слова "сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан" заменить словами "единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан";

      6) абзацы второй, третий и четвертый статьи 70 изложить в следующей редакции:

      "2-1. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, использующая пропорциональный метод отнесения в зачет, имеет право на применение раздельного метода по учету сумм налога на добавленную стоимость по оборотам, связанным с приобретением, владением и (или) реализацией:

      залогового имущества (товара), полученного от банка по приобретенным у такого банка правам требования по активам;

      имущества (товара), перешедшего в собственность банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество и полученного организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, по приобретенным у такого банка правам требования по активам.".

      36. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 16, ст. 79; № 22-I, cт. 140; 2016 г., № 7-II, cт. 55; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118):

      1) статью 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

      "9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1)5), 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.";

      2) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Субъекты финансового мониторинга вправе в соответствии с настоящим Законом приостановить проведение операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также прекратить деловые отношения с клиентом в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.".

      37. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 8, ст. 42; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87):

      в части первой пункта 6-1 статьи 65 слова ", в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"," исключить.

      38. В Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 12, ст. 60; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 6, ст. 46; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 45; № 11, ст. 52, 57; № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56; № 8-II, ст. 71, 72; № 22, ст. 116):

      1) пункт 14 статьи 36 изложить в следующей редакции:

      "14. Сделки и иные действия, направленные на передачу права недропользования, объектов, связанных с правом недропользования, совершенные без наличия разрешения компетентного органа или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, а равно по истечении срока действия разрешения, а также без предварительного согласия уполномоченного органа по изучению и использованию недр, выдаваемого в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, ничтожны.";

      2) статью 37 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

      "2-2. При проведении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1, статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", к заявлению прилагаются нотариально засвидетельствованные копии договора об одновременной передаче активов и обязательств, договора, предусматривающего приобретение организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов и прав требований (с приложением передаточного акта или выписки из него), договора, содержащего условие об уступке права (требования).";

      3) пункт 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "5. Условия договоров о залоге и иных соглашений, противоречащие положениям настоящей статьи, ничтожны.".

      39. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 19-І, ст. 99; № 19-ІІ, ст. 103, 105; № 20-ІV, ст. 113; № 20-VІІ, ст. 117; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-ІІІ, ст. 135; № 22-ІІ, ст. 145, 148; № 22-VI, ст. 159; № 23-ІІ, ст. 170, 172; 2016 г., № 7-I, ст. 47; № 7-II, ст. 56; № 8-I, ст. 62; № 24, ст. 124):

      1) пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:

      "2. Договор о передаче государственного имущества во владение и (или) пользование должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора о передаче государственного имущества во владение и (или) пользование влечет его ничтожность.";

      2) часть вторую пункта 8 статьи 101 изложить в следующей редакции:

      "Признание торгов недействительными влечет ничтожность заключенного по итогам таких торгов договора купли-продажи.";

      3) подпункт 8) пункта 2 статьи 134 изложить в следующей редакции:

      "8) ведения землеустроительных работ для государственного земельного кадастра, информационных баз данных о недрах и недропользовании, государственного фонда экологической информации и государственных кадастров природных ресурсов Республики Казахстан, государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, единой базы данных аналитических и социологических исследований государственных органов Республики Казахстан, финансируемых из республиканского бюджета, в том числе совместных исследований с международными организациями;";

      4) статью 195 изложить в следующей редакции:

      "Статья 195. Последствия нарушения положений об обременении стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждении и приоритетном праве на приобретение стратегических объектов

      Сделка, совершенная обладателем прав на стратегические объекты в нарушение требований об обременении стратегических объектов правами третьих лиц или их отчуждении и приоритетном праве на приобретение стратегических объектов, может быть признана судом недействительной с момента ее совершения.".

      40. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О космической деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 4; № 14, ст. 92; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 7-II, ст. 56):

      в статье 11:

      дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

      "6-2. При проведении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1, статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", для государственной регистрации изменения прав (обременения прав) на космический объект в уполномоченный орган представляются следующие документы:

      1) заявление;

      2) нотариально засвидетельствованные копии договора об одновременной передаче активов и обязательств, договора, предусматривающего приобретение организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов и прав требований (с приложением передаточного акта или выписки из него), договора, содержащего условие об уступке права (требования);

      3) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию космического объекта и прав на него.";

      пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Требование подпункта 3) части первой настоящего пункта не применяется при государственной регистрации космического объекта и прав на него в случае проведения операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1, статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".".

      41. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст. 23; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55; № 24, ст. 124):

      1) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "1. Основное вознаграждение временного и банкротного управляющих выплачивается из имущества должника, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 61 настоящего Закона, является фиксированным на период проведения процедуры банкротства без учета срока его продления.

      В случае продления срока проведения процедуры банкротства основное вознаграждение банкротного управляющего до завершения процедуры банкротства не должно превышать пятидесяти процентов от размера основного вознаграждения, установленного на основании решения собрания кредиторов.

      Минимальный и максимальный пределы основного вознаграждения временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, а также порядок выплаты такого вознаграждения определяются уполномоченным органом.

      Размер основного вознаграждения временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом, определяется собранием кредиторов.";

      2) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1. Для целей настоящего Закона надлежащим уведомлением кредиторов, а также иных лиц, имеющих право на участие в собрании кредиторов, признается один из способов:

      1) опубликование информационного сообщения о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов;

      2) вручение кредитору лично под роспись информационного сообщения о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов;

      3) направление кредитору сообщения о проведении собрания кредиторов по почте заказным письмом не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

      При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления по месту постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление, надлежащим уведомлением таких лиц признается опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в порядке, установленном в части первой настоящего пункта.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование информационного сообщения на казахском и русском языках на указанном интернет-ресурсе о проведении собрания кредиторов не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов является обязательным.

      Действие настоящего пункта не распространяется на уведомление кредиторов о проведении первого собрания кредиторов при реабилитационной процедуре или процедуре банкротства. Порядок направления кредиторам уведомления о проведении первого собрания кредиторов определяется:

      при реабилитационной процедуре – пунктом 6 статьи 72 настоящего Закона;

      при процедуре банкротства – пунктом 1 статьи 91 настоящего Закона.

      Администратор в течение двух рабочих дней со дня направления кредиторам уведомления о проведении собрания кредиторов направляет в уполномоченный орган уведомление о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.";

      3) пункты 2 и 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "2. Собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, включая голосующих заочно, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собрания кредиторов. Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, обладающих количеством голосов, составляющим не менее двадцати пяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собрания кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов кредиторы были надлежащим образом уведомлены.

      В случае неявки кредитора на собрание кредиторов без уважительной причины два раза количество голосов такого кредитора не учитывается при определении правомочности собрания кредиторов.

      В качестве уважительной причины при наличии подтверждающего документа признается:

      1) временная нетрудоспособность кредитора либо его уполномоченного представителя;

      2) возникновение чрезвычайной ситуации, препятствующей участию кредитора либо его уполномоченного представителя в собрании кредиторов;

      3) иная причина по решению собрания кредиторов.";

      "5. Решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих на собрании кредиторов, за исключением случаев принятия решений о прямой продаже имущества (активов) должника, порядок при которой определяется пунктом 6 статьи 99 настоящего Закона, и внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации.

      Для целей определения голосов кредиторов при принятии решения собранием кредитор не считается участвующим в собрании кредиторов в случае его отказа в голосовании.

      Администратор для принятия решений кредиторами определяет число голосов каждого кредитора по принципу "один тенге требований – один голос".

      Неустойка (штрафы, пеня), убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются, если иное не установлено настоящим пунктом.

      Для целей определения числа голосов на собрании кредиторов требования кредиторов в виде неустойки (штрафа, пени), убытков в виде упущенной выгоды, а также иных имущественных и (или) финансовых санкций учитываются в случаях:

      1) удовлетворения в полном объеме требований кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собрания кредиторов;

      2) формирования реестра требований кредиторов исключительно из требований по уплате неустойки (штрафов, пени), убытков в виде упущенной выгоды, иных имущественных и (или) финансовых санкций по решению суда.

      По мере удовлетворения требований кредитора число его голосов уменьшается на сумму удовлетворенных требований.

      При рассмотрении вопроса согласования плана реабилитации или о внесении изменений и (или) дополнений в него в голосовании участвуют кредиторы, интересы которых затронуты данным планом или вносимыми в него изменениями и (или) дополнениями, включая кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе одной очереди с такими кредиторами и (или) в составе последующих очередей.

      Решение собрания кредиторов о согласовании плана реабилитации или внесения изменений и (или) дополнений в него принимается большинством голосов от числа голосов кредиторов, интересы которых затронуты планом реабилитации или вносимыми в него изменениями и (или) дополнениями, включая кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе одной очереди с такими кредиторами и (или) в составе последующих очередей.

      Решение собрания кредиторов о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной принимается без учета голосов такого кредитора.";

      4) пункт 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:

      "2. Административные расходы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, выплачиваются заявителем, обратившимся в суд, в случаях вынесения судом:

      1) определения о прекращении производства по делу о банкротстве;

      2) решения об отказе в признании должника банкротом.

      В случаях, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, при обращении в суд двух и более кредиторов административные расходы распределяются между такими кредиторами пропорционально их требованиям.";

      5) пункт 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:

      "2. Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок с момента публикации сообщения о порядке заявления требований кредиторами.

      Требования кредиторов должны содержать:

      1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков);

      2) указание на один из способов уведомления о проведении собрания кредиторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона.

      К требованию прилагаются копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с одновременным представлением оригиналов документов для сверки.

      Кредиторы также вправе представить иные документы, подтверждающие основание и сумму требования.

      Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на момент принятия судом решения о введении реабилитационной процедуры.";

      6) пункт 2 статьи 75 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) принятие решения о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной;";

      7) в пункте 2 статьи 89:

      подпункты 10) и 17) изложить в следующей редакции:

      "10) выявить лиц, установленных пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона, и обратиться в суд с иском о привлечении их к субсидиарной ответственности;";

      "17) в случае отстранения (освобождения) банкротного управляющего передать вновь назначенному банкротному управляющему в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отстранении (освобождении) учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту, а также имеющуюся информацию о наличии и номерах банковских счетов банкрота, об остатках и о движении денег на этих счетах;";

      дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:

      "17-1) заключить договор о проведении процедуры банкротства с комитетом кредиторов в течение десяти рабочих дней с даты его назначения;

      17-2) составить смету административных расходов процедуры банкротства в течение двадцати рабочих дней с даты назначения;";

      8) пункт 3 статьи 90 изложить в следующей редакции:

      "3. Требования кредиторов к банкроту должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок с момента публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами.

      Требования кредиторов должны содержать:

      1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков);

      2) указание на один из способов уведомления о проведении собрания кредиторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона.

      К требованию прилагаются копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с одновременным представлением оригиналов документов для сверки.";

      9) в статье 93:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Первое собрание кредиторов проводится временным управляющим в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня признания должника банкротом.";

      пункт 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) определяется размер основного вознаграждения временному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;";

      в пункте 3:

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) определение размера основного вознаграждения банкротному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;";

      дополнить подпунктом 14-6) следующего содержания:

      "14-6) принятие решения о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной;".

      42. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, cт. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 2, 4; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 50; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 68; № 12, ст. 87; Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 14 февраля 2017 г.):

      в приложении 2 строку 158 исключить.

      43. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "Об общественных советах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 21-I, ст. 120):

      в части второй пункта 1 статьи 1:

      слова "Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан" заменить словами "Управления материально-технического обеспечения";

      после слов "комиссии Республики Казахстан," дополнить словами "Высшего Судебного Совета Республики Казахстан,".

      44. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, ст. 171; 2016 г., № 7-II, cт. 55; № 8-II, cт. 72; № 24, ст. 126):

      статью 1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) товаров, работ, услуг, приобретаемых при проведении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".".

      45. В Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года "Об арбитраже" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 7-II, ст. 54):

      пункт 5 статьи 9 исключить.

      46. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 23, ст. 118):

      1) подпункт 3) пункта 19 статьи 1 исключить;

      2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 1), 2) и 5) пункта 19 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2017 года.".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) подпунктов 1), 2), 4) и 5) пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года;

      2) подпунктов 17), 18) и 19) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 мая 2017 года;

      3) пункта 22 и подпункта 3) пункта 34 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования;

      4) подпункта 1) пункта 9, пункта 32 и пункта 36 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

      Абзац третий подпункта 4), абзацы седьмой, восьмой, девятый подпункта 5), абзацы второй, третий подпункта 7), подпункты 12) и 15) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 января 2018 года.

      Подпункт 3), абзац второй подпункта 4), абзацы пятый, шестой подпункта 5), подпункты 6), 11), 13) и 14) пункта 6 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 января 2020 года.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ