Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 126-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 126-құжаттар; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 10, 79-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 4, 7-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар):

      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 71-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "71-1-бап. Жер учаскелерін пайдалы қазбаларды барлау және геологиялық зерттеу үшін пайдалану";

      2) 6-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайлардан басқа, жеке және заңды тұлғалардың жер қатынастары саласындағы құқықтарын шектеуге болмайды.";

      3) 14-1-баптың 3-тармағының 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1) геологиялық зерттеуге және пайдалы қазбаларды барлауға байланысты жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін жария сервитуттарды белгілеу бойынша ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы ұсыныстарының және шешімдерінің жобаларын дайындау;";

      4) 17-баптың 1-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1) геологиялық зерттеуге және пайдалы қазбаларды барлауға байланысты жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін жария сервитуттарды белгілеу;";

      5) 26-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, магистральдық темiржолдарды, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын және магистральдық құбыржолдарды, байланысты, жер қойнауын пайдалануды, энергетиканы дамыту үшін белгiленген тәртiппен резервке қойылған, сондай-ақ бекiтiлген сәулет-қала құрылысы және (немесе) құрылыс құжаттамасына сәйкес әкiмшiлiк және әлеуметтiк маңызы бар объектiлер (әуежайлар, әуеайлақтар, вокзалдар, станциялар, жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдар, мемлекеттiк органдардың әкiмшiлiк ғимараттары, ауруханалар, мектептер, мемлекеттiк тұрғын үй қоры, парктер, бульварлар, гүлзарлар және қоғамдық пайдаланудағы басқа да объектiлер) салуға арналған жер учаскелерi резервке қойылған мақсаттарда жер учаскелерін игеру басталғанға дейін жер пайдаланушыларға уақытша жер пайдалану құқығымен басқа мақсаттар үшiн берiлуi мүмкiн.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мақсаттар үшін белгіленген тәртіппен резервке қойылған жер учаскелері басқа мақсаттар үшін жеке меншікке берілмейді.";

      6) 32-баптың 4-тармағының бірінші, үшінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Егер жер учаскесi жер қойнауын пайдалануға арналған рұқсатты, лицензияны немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарт жасасуды талап ететiн қызметтi жүзеге асыруға немесе iс-қимылдар жасауға арналса, онда осы учаскеге жер пайдалану құқығын беру тиiстi жер қойнауын пайдалануға арналған рұқсат, лицензия алғаннан немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт жасалғаннан кейін жүргізіледі.";

      "Құзыретті орган жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатқан кезде жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттар "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес құзыретті орган ұлттық компаниямен жасасатын жер қойнауы учаскесін сенімгерлік басқару шарты негізінде сенімгерлік басқарушыға қайта ресімделеді.

      Пайдалы қатты қазбаларды өндіруге, жер қойнауы кеңістігін пайдалануға немесе кен іздеушілікке арналған лицензияның болуы, көмірсутектерді өндіруге арналған келісімшартты немесе өндіру учаскесінің және өндіру кезеңінің не дайындық кезеңінің бекітіп берілуі көзделетін көмірсутектерді барлау мен өндіруге арналған келісімшартқа толықтыруды немесе осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген жер қойнауы учаскесін сенімгерлік басқару шартын жасасу осы Кодексте көзделген тәртіппен жер учаскесін дереу беру үшін негіз болып табылады.";

      7) 33-баптың 1-тармағының алтыншы бөлігінде:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығы ауысқан кезде;";

      5) тармақшадағы "шығарылған және берілген кезде талап етілмейді." деген сөздер "берілген кезде;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) республикалық және (немесе) коммуналдық меншікке өтеусіз берілетін ғимараттар (құрылыстар, құрылысжайлар) орналасқан жер учаскесіне;

      7) сенімгерлік басқаруға берілетін ғимараттар (құрылыстар, құрылысжайлар) орналасқан жер учаскесіне талап етілмейді.";

      8) 37-бапта:

      5-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацындағы "мерзімге беріледі." деген сөздер "мерзімге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) пайдалы қазбаларды өндіру, жер қойнауы кеңістігін пайдалану немесе кен іздеушілік жөніндегі операцияларды жүргізу мақсаттары үшін жер қойнауын пайдаланушыларға жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияның немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың бүкіл қолданылу мерзіміне беріледі.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін берілген жер учаскесіне жер пайдалану құқығын беру "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығының бір тұлғадан екінші тұлғаға ауысуы негізінде жүргізіледі.

      Бұл ретте облыстың уәкілетті органы уақытша жер пайдалану (жалдау) шартын жер қойнауын пайдалану келісімшартына қосымша келісім немесе жер қойнауын пайдалануға қайта ресімделген лицензия және уақытша жер пайдалану (жалдау) шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді жаңа жер қойнауын пайдаланушыға беру туралы шарт негізінде жаңа жер қойнауын пайдаланушыға қайта ресімдейді.";

      9) 42-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер учаскесі меншік иесінің немесе жер пайдаланушының өзіне тиесілі жер учаскесінің шекараларындағы жер қойнауын пайдалануы осы Кодекстің 64-бабында көзделген құқықтарды іске асыру мақсаттары үшін рұқсат етіледі және жер учаскесінің нысаналы мақсатына және "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Кең таралған пайдалы қазбаларды айырып алу құқықтарын және өз мұқтаждары үшін жерасты суларын пайдалану құқықтарын беру жер қойнауының тиісті бөлігі орналасқан жер учаскесін жеке меншікке немесе жер пайдалануға берумен бір мезгілде жүргізіледі.";

      10) 43-баптың 3-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер учаскесі пайдалы қазбаларды өндіру, жер қойнауы кеңістігін пайдалану немесе кен іздеушілік мақсаттар үшін берілген жағдайда, өтінішке тиісті жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялардың немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың көшірмесі қоса беріледі.";

      11) 48-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт негізінде жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін, сондай-ақ пайдалы қазбаларды өндіру, жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін қажет инженерлік, көліктік және өзге де инфрақұрылымды салу және (немесе) орналастыру үшін;";

      12) 49-2-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

      "1. Жерді резервке қою елді мекендердің дамуын қамтамасыз ету, жоспарланып отырған инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымдар объектілерін, стратегиялық объектілерді, қорғаныс және қауіпсіздік, ғарыш қызметі объектілерін орналастыру, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру, оның ішінде қорғаныш ағаш екпелерін егу мақсатында, жеке ауласын және бақша шаруашылығын ұстау бойынша халықтың мұқтаждарын қанағаттандыру мақсатында жайылымдық және шабындық алқаптарды пайдалану үшін, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін мемлекеттік меншіктегі жерде резервтік аумақтар құру арқылы жүзеге асырылады.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін жерді резервке қою Жер қойнауының мемлекеттік қорын басқару бағдарламасы немесе "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жерді осындай резервке қою үшін негіздер болып табылатын өзге де құжаттар негізінде жүзеге асырылады.";

      4-тармақ және 6-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жергілікті атқарушы органдардың жерді резервке қою туралы шешімінде резервке қоюдың негізі, мақсаттары мен мерзімдері, жердің жалпы алаңы мен санаты, сондай-ақ жерді пайдалануда қойылатын шектеулер көрсетілуге тиіс. Жер пайдалану немесе шектеулі нысаналы пайдалану құқығымен бұрын берілген жер учаскелері резервке қойылған кезде жер пайдаланушылар және сервитуттарды иеленушілер көрсетіледі.";

      "Резервке қойылған жер құрамынан жер учаскелері резервке қойылған мақсаттарда жер учаскелерін игеру басталғанға дейінгі мерзімге жердің аймақтарға бөлінуіне сәйкес жердің қандай да бір санатқа тиесілігіне және рұқсатпен пайдаланылуына сүйене отырып, уақытша объектілерді орналастыру немесе құрылыспен байланысты емес мақсаттар үшін уақытша жер пайдалануға берілуі мүмкін.";

      13) 64-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) өз шаруашылығының мұқтажы үшiн жер учаскесiнде немесе өзіне тиесілі жер учаскелеріндегі жер қойнауында бар кең таралған пайдалы қазбаларды, екпелердi, жерүстi және жерасты суларын кейiннен мәмiлелер жасау ниетiнсіз, белгiленген тәртiппен пайдалану, сондай-ақ жердiң өзге де пайдалы қасиеттерiн пайдалану;";

      14) 69-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жеке меншік иесі, жер пайдаланушы немесе барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы көршi жер учаскесiне жеке меншiк немесе жер пайдалану құқығы субъектiсiнен, ал қажет болған жағдайларда өзге жер учаскесіне де жеке меншiк немесе жер пайдалану құқығы субъектiлерiнен осы учаскелердi шектеулi пайдалану құқығын (жекеше сервитут) беруді талап етуге құқылы.";

      2-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) егер жеке меншiк иесiнiң немесе жер пайдаланушының өз учаскесiне (барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушының – барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүргізу үшін өз аумағына) басқа жолмен өтуi мүмкiн болмаса, аса қиын болса немесе шамадан тыс шығыстарды талап етсе, көршi және (немесе) өзге де жер учаскесi арқылы жаяу және көлікпен жүрiп өтудi;

      2) көршi немесе өзге де жер учаскесіне сервитут белгiленбейiнше қамтамасыз етуге болмайтын, электр таратудың, байланыстың қажеттi желiлерiн тартуды және (немесе) пайдалануды, сумен жабдықтауды, су бұруды, жылумен жабдықтауды, газбен жабдықтауды, мелиорацияны және жеке меншiк иесiнiң, жер пайдаланушының немесе барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушының басқа да мұқтаждарын қамтамасыз ету үшiн белгiленуi мүмкiн.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Көршi немесе өзге де жер учаскесіне жекеше сервитут осы учаскелерге жеке меншiк немесе жер пайдалану құқығы субъектiлерiмен жасалатын шарт (жекеше сервитутты белгілеу туралы шарт) немесе соттың шешімі бойынша белгiленедi.

      Жер учаскесiн шектеулi пайдалану құқығы (жекеше сервитут) субъектiсi жеке меншiк иесiне немесе жер пайдаланушыға жекеше сервитутты белгілеу туралы шартта немесе сот шешімінде айқындалған мөлшерде сервитутқа байланысты барлық залалдарды өтеуге тиiс.";

      4-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жария сервитуттар, егер бұл мемлекеттiң және жергiлiктi халықтың мүдделерiн қамтамасыз ету немесе пайдалы қазбаларды барлауды немесе геологиялық зерттеуді жүргізу мақсаттары үшін қажет болған жағдайларда, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің шешімдері негізінде жер учаскелерiн алып қоймастан, олардың жер учаскелерін беру жөніндегі құзыреттері шегінде белгiленуi мүмкiн.";

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) пайдалы қазбаларды барлауды немесе геологиялық зерттеуді жүргізу мақсатында жер учаскесін немесе оның бір бөлігін уақытша пайдалану;";

      5, 6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше көзделмесе, жекеше сервитут ауыртпалығы салынған жер учаскесiнiң меншiк иесi немесе жер пайдаланушысы мүдделерiне орай сервитут белгiленген тұлғалардан мөлшерлес төлемақы талап етуге құқылы. Жекеше сервитут үшін төлемақы мөлшері жекеше сервитутты белгілеу туралы шартпен немесе соттың шешімімен айқындалады.

      6. Мемлекеттік меншiктегi және жер пайдалануға берiлмеген жер учаскелерi бойынша жария сервитут белгiленген кезде, пайдалы қазбаларды барлауды немесе геологиялық зерттеуді жүргізу мақсаттары үшін белгіленетін сервитутты қоспағанда, сервитут үшiн төлемақы бюджетке түседi.

      7. Жер учаскесі жария сервитут түріндегі ауыртпалықпен бірге меншікке немесе жер пайдалануға берілген тұлғаларды қоспағанда, жария сервитут ауыртпалығы салынған жер учаскесiнiң меншiк иесi немесе жер пайдаланушысы, егер сервитутты белгiлеу жер учаскесiн пайдалануда елеулi қиындықтарға алып келсе, жария сервитутты белгiлеген мемлекеттік органнан мөлшерлес төлемақы талап етуге құқылы.

      Егер жария сервитутты белгілеу жер учаскесін пайдалану мүмкін болмайтын жағдайларға алып келсе, жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы меншік немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған кезде залалдарды жария сервитутты белгілеген мемлекеттік орган толық көлемде өтей отырып, өзінен осы жер учаскесін алып қоюды, оның ішінде сатып алу арқылы алып қоюды не құны тең жер учаскесін беруді немесе мүмкін болмаған жағдайда – басқа жер учаскесін оның құнын немесе оған құқықтарды жердің бағасына жатқыздырып және шеккен залалдарды өтей отырып, беруді талап етуге құқылы.

      Пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүргізу мақсаттары үшін жария сервитут белгіленген жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген төлемақыны төлеуді және (немесе) осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген залалдарды өтеуді тиісті жер қойнауын пайдаланушы жүргізеді.";

      15) 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "70-бап. Уақытша (маусымдық) пайдаланылатын мал айдау жолдары

      1. Аудандық (аудан аумағында) немесе облыстық (екi және одан көп аудан аумағында) атқарушы органдар уақытша (маусымдық) пайдаланылатын мал айдау жолдарын жеке меншiк иелерiнен немесе жер пайдаланушылардан жердi алып қоймай, жерiнен тас жол өтетiн жеке меншiк иелерiмен немесе жер пайдаланушылармен, сондай-ақ мал айдау жолы пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақ арқылы өтетін жағдайда, жер қойнауын пайдаланушылармен келiсу бойынша белгiлеуі мүмкін.

      2. Мал иелерi малды тас жолмен айдап өткен кезде келтiрiлетін залалдар үшiн жеке меншiк иелерi, жер пайдаланушылар және сервитуттарды иеленушілер алдында жауаптылықта болады.";

      16) 71-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Осы баптың күші пайдалы қазбаларды барлау және геологиялық зерттеу бойынша операцияларды жүзеге асыру кезінде іздестіру жұмыстарын жүргізуге қолданылмайды.";

      17) мынадай мазмұндағы 71-1-баппен толықтырылсын:

      "71-1-бап. Жер учаскелерін пайдалы қазбаларды барлау және геологиялық зерттеу үшін пайдалану

      1. Жер қойнауын пайдаланушылар пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жерде, мұндай жерді меншікке немесе жер пайдалануға алмай, жария сервитут негізінде жүргізе алады.

      Жеке меншіктегі немесе жер пайдаланудағы жер учаскелерінде пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар мұндай учаскелерде қажетті жұмыстарды жеке меншік иелерінен немесе жер пайдаланушылардан жер учаскелерін алмай жекеше немесе жария сервитут негізінде жүргізе алады.

      2. Пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі операцияларды жүргізу үшін белгіленетін жария сервитут жер қойнауын пайдаланушының өтініші бойынша, тиісті жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт негізінде облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің шешімімен ресімделеді.

      3. Пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу мерзімдері мен орны, жерді рекультивациялау бойынша міндеттер және өзге де шарттар – жекеше сервитутты белгілеу туралы шартпен, ал жекеше сервитутты белгілеу туралы шарт болмаған кезде соттың шешімімен айқындалады.

      4. Егер жекеше сервитутты белгілеу туралы шартта өзгеше көзделмесе, жасалған жекеше сервитутты белгілеу туралы шартқа немесе соттың шешіміне сәйкес меншік иелеріне және жер пайдаланушыларға сервитут үшін төлемақы төленгенге және залалдар өтелгенге дейін жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды барлау немесе геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарға кірісуге құқылы емес.".

      2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-II, 72-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар):

      1) бүкіл мәтін бойынша "жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөніндегі", "жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі", "жер қойнауын зерделеу және пайдалану жөніндегі", "жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі" деген сөздер "жер қойнауын зерттеу жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бапта:

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-1) жерасты сулары – жер қойнауындағы су шоғырланымдары;

      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) құбырлы сүзгіш құдық – су тұтқыш қабаттың үстіңгі бетінің біріншісіне бекітілетін бірқатар тесіктері бар құбыр кесіндісі;";

      мынадай мазмұндағы 18-1) және 56-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18-1) өнеркәсіптік жерасты сулары – құрамындағы пайдалы қазбаларды (сирек кездесетін элементтер, галогендер және басқалар) айырып алу үшін пайдаланылатын жерасты сулары;";

      "56-1) термалды сулар – температурасы 200С-тан жоғары жерасты сулары;";

      59) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "59) шахта құдығы – су тұтқыш қабаттың үстіңгі бетінің біріншісінен жерасты суларын тарту үшін; сумен жабдықтау, тау-кен жыныстарын құрғату және жер бетінен атмосфералық және жерүсті суларын бұру мақсатында құрылған, тереңдігі көлденең кесігінен үлкенірек тік тау-кен қазындысы;";

      3) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Су объектілері

      Қазақстан Республикасының су объектілеріне шекарасы, көлемі мен су режимі бар, құрлық беті рельефтеріндегі және жер қойнауындағы су шоғырланымдары жатады. Олар: теңіздер, өзендер, оларға теңестірілген каналдар, көлдер, мұздықтар және басқа да жерүсті және жерасты су объектілері болып табылады.";

      4) 10-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жepасты суларын мемлекеттік геологиялық зерттеу және барлау, жерасты құрылысжайларын судың зиянды әсерінен қорғау саласындағы қатынастар тиісінше "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексімен және Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасымен реттеледi.";

      5) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап. Жерасты су объектілері

      Жерасты су объектілеріне:

      1) жерасты сулары бассейні;

      2) жерасты суларының орындары мен учаскелері;

      3) су тұтқыш қабаттар және кешендер;

      4) жерасты суларының құрлықта табиғи шығуы (бұлақтар) жатады.";

      6) 40-баптың 2-тармағының 10) тармақшасы алып тасталсын;

      7) 58-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жерүсті және жерасты суларын мемлекеттік есепке алуды уәкілетті орган жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органмен және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесе отырып жүзеге асырады.";

      8) 66-бапта:

      3-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мынадай су тарту құрылысжайларын: шахталы және құбырлы сүзгіш құдықтарды, сондай-ақ орталықтандырылған сумен жабдықтау үшін пайдаланылмайтын су тұтқыш қабаттың үстіңгі бетінің біріншісінен тәулігіне барлық жағдайда елу текше метрден көп емес су алынып, деңгейі мәжбүрлі төмендетілмей жұмыс істейтін шегендеу құрылысжайларын пайдалану;";

      2) тармақшадағы "су тартуы кезінде рұқсат талап етілмейді." деген сөздер "су тартуы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру кезінде ілеспе алынған жерасты (шахта, карьер, кеніш) суларын алуға (айдап шығаруға) рұқсат талап етілмейді.";

      6-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру кезінде ілеспе алынған жерасты (шахта, карьер, кеніш) суларын, өнеркәсіптік, шаруашылық-тұрмыстық, сорғытылған, сарқынды және басқа да суларды жерүстi су объектiлеріне, жер қойнауына, су шаруашылығы құрылысжайларына немесе жер бедеріне ағызу;

      2) осы баптың 1-тармағында көрсетілген құрылысжайларды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, тәулігіне елу текше метрден бастап алу лимиттерімен жерасты суларын тарту және (немесе) пайдалану;";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Арнайы су пайдалануға рұқсаттар:

      1) балансында олардың көмегімен арнайы су пайдалану жүзеге асырылатын, белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкес келетін құрылысжайлары немесе техникалық құрылғылары;

      2) суды есепке алу құралдары;

      3) сарқынды суларды беруге немесе қабылдауға өтінімдерімен қайталама су пайдаланушылардың тізбесі;

      4) шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерүсті және (немесе) жерасты суларын тарту кезінде санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы;

      5) жерасты суларын тарту және (немесе) пайдалану кезінде жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерімен су пайдалану шарттарына келісімі бар жеке немесе заңды тұлғаларға беріледі. Минералды жерасты суларын қоспағанда, тәулігіне елу текше метрге дейінгі көлемде жерасты суларын тарту және (немесе) пайдалану кезінде келісім талап етілмейді.";

      9-тармақ алып тасталсын;

      10-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) су тұтыну және су бұру көлемдерінің негіздемесі бойынша есептеулерді ұсынатын ауызсу мұқтаждықтары үшін су ресурстарын су дайындау және (немесе) су тұтынушыларға жеткізу үшін алып қоюды, тежеуіш гидротехникалық құрылысжайлардың көмегімен жер үстіндегі ағын суды реттеу жөніндегі қызметті, су объектiлерiн олардан су ресурстарын алып қоймай пайдалануды, ілеспе алынған жерасты (шахта, карьер, кеніш) суларын ағызуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаларды қоспағанда, су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын есептеулерді;";

      10-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-1. Уәкілетті органның өңірлік органдары тәулігіне елу текше метрден бастап алу лимиттерімен жерасты суларын тартуға және (немесе) пайдалануға арналған арнайы су пайдалануға рұқсат беру үшін құжаттарды алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесіне осы су пайдалану шарттарын келісу үшін сұрау салу жібереді.

      Жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері бес жұмыс күн ішінде уәкілетті органның өңірлік органына оң не теріс қорытынды беруге міндетті.";

      9) 90-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, ауыз сумен жабдықтау үшін жарамды жерасты су объектiлерiн өзге мақсаттар үшiн пайдалануға жол берiлмейдi.";

      10) 103-баптың 3-тармағындағы "өндірілген" деген сөз "алынған" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) 120-баптың 2, 4 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жерасты суларының орындары мен учаскелерінің контурларында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге, радиоактивті және химиялық қалдықтардың көмінділерін, қоқыстарды, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) және жерасты суларының жай-күйіне әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға тыйым салынады.";

      "4. Гидрогеологиялық ұңғымалар, оның ішінде өздігінен ағатын және барлау ұңғымалары, сондай-ақ іске қосуға жарамсыз немесе пайдаланылуы тоқтатылған ұңғымалар консервациялау құрылғылармен жабдықталуға немесе жойылуға жатады.

      Гидрологиялық ұңғымаларды жоюды және консервациялауды ұңғымалардың иелері жүзеге асырады.

      Иесіз қалған өздігінен ағатын гидрогеологиялық ұңғымаларды жоюды және консервациялауды жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады.

      5. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізген кезде жерасты суларын қорғау жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.".

      3. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 141-құжат; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 56, 57-құжаттар; № 8-II, 71, 72-құжаттар; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 7, 14-құжат; № 9, 17-құжат; № 12, 34-құжат):

      1) бүкіл мәтін бойынша "зерттеу мен пайдалану", "зерттеу және пайдалану саласындағы", "зерделеу және пайдалану", "зерделеу мен пайдалану" деген сөздер "зерттеу жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылып, 150-баптың 2) тармақшасындағы ", жер қойнауын зерттеу мен пайдалану саласындағы" деген сөздер "саласындағы, жер қойнауын зерттеу жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мазмұнында:

      27-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің шекті жол берілетін нормативтері, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтері, күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтері";

      221-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 224-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "224-1-бап. Жерасты суларын пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар";

      255-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "255-бап. Мемлекеттік қорық аймақтары аумағында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қойылатын арнайы экологиялық талаптар";

      3) 17-бапта:

      мынадай мазмұндағы 8-3) және 11-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8-3) ведомстводан тыс кешенді сараптама құрамында жобалардың экологиялық сараптамасын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылауды жүзеге асырады;";

      "11-1) табиғат қорғау іс-шараларының жоспарларын келіседі;";

      29) тармақшаның қырық төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мұнайдың Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін айқындау қағидаларын;";

      4) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің шекті жол берілетін нормативтері, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтері, күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтері

      1. Парниктік газдар шығарындыларын қоспағанда, ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің шекті жол берілетін нормативтері, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтері, күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтері қоршаған орта сапасының нормативтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететіндей шартпен эмиссиялардың әрбір стационарлық көзі және тұтастай кәсіпорын үшін есептеулер негізінде белгіленетін эмиссиялар шамалары болып табылады.

      2. Ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің шекті жол берілетін нормативтері, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтері, күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтері қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру кезінде шығарындылардың станционарлық және жылжымалы көздері, технологиялық процестер мен жабдықтар үшін эмиссиялар нормативтерінің есептеу мәндерін, техникалық үлестік нормативтерінің белгіленген мәндерін қамтитын жобалар құрамында пайдаланылады. Белгіленген ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің шекті жол берілетін нормативтерінің, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтерінің, күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтерінің қолданылу мерзімі І, ІІ, және ІІІ санаттардағы объектілері үшін – табиғат пайдаланушының өтініміне сәйкес, бірақ күнтізбелік он жылдан аспайтын мерзімге, ІV санаттағы объектілер үшін табиғат пайдаланушының өтініміне сәйкес немесе егер өтінімде сұралып отырған мерзім көрсетілмесе мерзімсіз кезеңге белгіленеді.";

      5) 28-баптың 1 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтері көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау құрамында не жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін жекелеген құжаттар (эмиссиялар нормативтерінің жобалары) түрінде негізделеді.";

      "5. Эмиссиялар нормативтерін белгілеу кезінде эмиссиялардың сандық және (немесе) сапалық сипаттамалары, қоршаған ортаның іс жүзіндегі ластануы ескеріледі. Қоршаған орта сапасы параметрлерінің фондық шоғырлануы бойынша деректерді жобаның тапсырыс берушісімен немесе жобалау ұйымымен шарт бойынша ұлттық гидрометеорологиялық қызмет ұсынады. Қоршаған орта сапасы параметрлерінің фондық шоғырлануы бойынша деректерді ұсыну қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізуге технологиялық байланысты қызметке жатады.";

      6) 40-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоршаған ортаға әсерiн бағалау жүзеге асырылатын шаруашылық және өзге де қызмет бағалаудың маңыздылығы мен толымдылығы бойынша I, II, III, IV болып – 4 санатқа бөлiнедi.

      I санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитариялық сыныптауға сәйкес қауiптiлiктiң 1 және 2-сыныптарына жататын қызмет түрлерi, сондай-ақ кең таралғандарынан басқа, пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, сарқынды суларды (су объектілеріне, жергілікті жердің рельефіне, жинақтауыш тоғандарға және (немесе) буландырғыш тоғандарға, тазарту құрылысжайларына) ағызу жатады.

      II санатқа сарқынды суларды (су объектілеріне, жергілікті жердің рельефіне, жинақтауыш тоғандарға және (немесе) буландырғыш тоғандарға, тазарту құрылысжайларына) ағызуды қоспағанда, өндiрiстiк объектiлердi санитариялық сыныптауға сәйкес қауiптiлiктiң 3-сыныбына жататын қызмет түрлерi, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру, орманды пайдаланудың және арнайы су пайдаланудың барлық түрлерi жатады.

      III санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитариялық сыныптауға сәйкес қауiптiлiктiң 4-сыныбына жататын қызмет түрлерi жатады.

      IV санатқа өндiрiстiк объектiлердi санитариялық сыныптауға сәйкес қауiптiлiктiң 5-сыныбына жататын қызмет түрлерi жатады.";

      7) 45-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "45-бап. Экологиялық сараптама түрлері

      Қазақстан Республикасында экологиялық сараптаманың мынадай түрлері жүзеге асырылады:

      1) мемлекеттік экологиялық сараптама;

      2) қоғамдық экологиялық сараптама;

      3) жобалардың экологиялық сараптамасы.";

      8) 47-бапта:

      1-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілетін жер қойнауын пайдалану саласындағы жобалау құжаттары міндетті мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатпайды.";

      9) 48-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. І санаттағы мемлекеттік экологиялық сараптама объектілеріне мемлекеттік экологиялық сараптаманы – қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган, ІІ, ІІІ және ІV санаттардағыларға облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүргізеді.

      3. Мемлекеттік экологиялық сараптамаға жататын І санаттағы мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері арасында бөлуді қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілейді.";

      10) 49-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік экологиялық сараптамаға құжаттаманы электрондық нысанда:";

      11) 50-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тіркелген күннен бастап I санаттағы мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері үшін – бес жұмыс күнінен аспайтын, II, III және IV санаттардағы мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері үшін үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысын беретін орган құжаттарды олардың толықтығы тұрғысынан қарайды. Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, құжаттар ұсынған тұлғаға қайтаруға жатады.";

      12) 51-баптың 1 және 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы оны жүргізу нәтижелері бойынша беріледі.

      Мемлекеттік экологиялық сараптаманың міндетті сипаты болады және табиғат пайдалану және қоршаған орта мен халық денсаулығына әсер ету бөлігінде құқықтық, ұйымдастырушылық және шаруашылық шешімдерді қабылдаудан бұрын жүргізілуге тиіс.";

      "7. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысынан айыруды (қайтарып алуды) оны берген орган табиғат пайдаланушының жазбаша өтініші немесе келісімі негізінде жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысынан айыру (қайтарып алу) сот тәртібімен жүзеге асырылады.";

      13) 69-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат Қазақстан Республикасында қоршаған ортаға эмиссияны жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасында тіркелген филиалдары мен өкілдіктеріне олардың өтінімдеріне сәйкес осы Кодексте белгіленген тәртіппен беріледі.";

      14) 72-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Табиғат пайдаланушы қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат алу үшін рұқсат беру органына қажетті құжаттар топтамасын электрондық нысанда ұсынады.

      2. І, ІІ және ІІІ санаттардағы объектілері бар табиғат пайдаланушылар үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат алу үшін құжаттар топтамасы мыналарды қамтиды:

      1) рұқсат алуға өтінім;

      2) бекітілген эмиссиялар нормативтері қамтылған құрылыс жобаларына мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы не ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы;

      3) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары.";

      15) 74-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Шаруашылық және өзге де қызметтің I, II және III санаттарындағы объектілер үшін өтінім тіркелген күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде рұқсат беретін орган өтінімді оның толықтығы тұрғысынан қарайды.

      Өтінім белгіленген мерзім ішінде қарауға қабылданады не ұсынылған құжаттардың жеткіліксіз болуы салдарынан қабылданбайды.

      Өтінім қабылданбаған кезде табиғат пайдаланушыға қабылданбау себептері уәжді түрде негізделіп, бас тарту жіберіледі.

      3. Рұқсат беретін орган қабылданған өтінімдерді:

      1) шаруашылық және өзге де қызметтің I санаттағы объектілері үшін – өтінім тіркелген күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде;

      2) шаруашылық және өзге де қызметтің II және III санаттардағы объектілері үшін – өтінім тіркелген күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде;

      3) шаруашылық және өзге де қызметтің IV санаттағы объектілері үшін өтінім тіркелген күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.";

      16) 77-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "келмеген жағдайларда рұқсат беруден бас тартады." деген сөздер "келмеген;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгіленген экологиялық талаптар мен нормаларға, қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге сәйкес келмеген жағдайларда рұқсат беруден бас тартады.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қоршаған ортаға эмиссияға рұқсатты берген орган оның күшін жаңа рұқсат берілген күннен бастап не табиғат пайдаланушының жазбаша өтініші негізінде жояды.";

      17) 78-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоршаған ортаға эмиссияға рұқсатты қайта ресімдеу табиғат пайдаланушының атауы өзгерген, ол қайта ұйымдастырылған жағдайларда, сондай-ақ осындай эмиссияға рұқсат берілген обектіге (обектілерге) қатысты оның (олардың) меншік иесі ауысқан жағдайда, бұл қайта ресімдеу қоршаған ортаға жүктемені ұлғайтуға алып келмейтін кезде күнтізбелік он бес күн ішінде жүзеге асырылады.";

      2-тармақта:

      2) және 3) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) қайта ресімделетін эмиссияға рұқсат берілген табиғат пайдалану обектісіне (объектілеріне) қатысты оған (оларға) меншік құқығының ауысқанын растайтын құжаттың көшірмесі.";

      18) 114-баптың 9), 11), 12), 13) және 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың аяқталуына қарай немесе басқа да бүлдiретiн процестер мен жұмыстардан босатылған жердiң Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарына сәйкес оны одан әрi пайдалану үшiн жарамды жай-күйге келтiрiлуiне;";

      "11) жер қойнауының ластанудан, су басудан және қоршаған орта объектiлерiн бүлдіруге алып келетін техногендiк процестерден сақталуына;";

      "12) жер қойнауы учаскесінiң және жер қойнауын пайдалану объектілерінің консервациялануына, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу салдарының жойылуына;

      13) жер қойнауын пайдалану және пайдалы қазбаларды қайта өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен қағидалардың сақталуына;

      14) пайдалы қазбаларды өндiру мен өңдеу кезiнде қоршаған ортаны қорғау мәселелерi жөнiндегi жобалық шешiмдердiң сақталуына;";

      19) 117-баптың 1-тармағында:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) табиғат пайдаланушы экологиялық нормалар мен талаптарды, экологиялық немесе өзге де рұқсаттарда көзделген табиғат пайдалану шарттарын бұзған, қоршаған ортаға және (немесе) халық денсаулығына аса ірі нұқсан келтiрген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен табиғат пайдалануға арналған экологиялық және өзге де рұқсаттарды тоқтата тұру немесе олардан айыру жөнiнде ұсыныстар енгiзуге;";

      10) тармақшадағы "жүгінуге;" деген сөз "жүгінуге құқылы." деген сөздермен ауыстырылып, 11) тармақша алып тасталсын;

      20) 142-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Жер қойнауының мониторингі жер қойнауының мемлекеттік қорын ұтымды басқаруды қамтамасыз ету және олардың өзгеруін уақтылы анықтау, теріс процестер салдарын бағалау, алдын алу және жою үшін жер қойнауының жай-күйін байқау, оның ішінде Жерді ғарыштан қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып байқау жүйесін білдіреді. Жер қойнауы мониторингінің деректері мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрында жинақталады.";

      21) 150-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастры бойынша – жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкiлеттi мемлекеттік орган – жалпы республика бойынша, ал оның аумақтық органдары – әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер шегiнде;";

      22) 154-баптың 1-тармағы 4) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қалдықтарды орналастыру объектiлерiн құруға мемлекеттiк экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардың оң қорытындыларын қамтитын қалдықтарды орналастыру объектісі бойынша кадастр ісін ұсынады.";

      23) 156-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды көмудің және сарқынды суларды жер қойнауына ағызудың мемлекеттiк кадастрын (бұдан әрi – көмінділердің мемлекеттiк кадастры) жүргiзу Қазақстан Республикасының аумағында зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды көму объектілерінің, сарқынды суларды жер қойнауына ағызу объектілері мен орындарының барлығы бойынша мiндеттi болып табылады.";

      "3. Көмінділердің мемлекеттiк кадастрының деректерi жер қойнауы мемлекеттік қорының бірыңғай кадастріне енгiзiледi және жер қойнауы мемлекеттiк мониторингiнiң құрамдас бөлiгi болып табылады.";

      24) 195-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жер ресурстарын, жер қойнауын, жерасты және жерүстi суларын, орман және өсiмдiктер дүниесiнiң өзге де ресурстарын, жануарлар дүниесiнiң ресурстарын пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар тиiсiнше жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкілетті органмен, жер қойнауын зерттеу жөнiндегi, су қорын пайдалану және қорғау, орман шаруашылығы, жануарлар дүниесiн қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы, уәкiлеттi мемлекеттік органдармен келiсу бойынша белгiленедi.";

      25) 207-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Табиғи экологиялық жүйелердiң, тiрi организмдер генетикалық қорының жойылу қатерін, қоршаған ортаның, халық өмiрi мен денсаулығына қауiптi басқа да өзгерiстерiн туғызатын шаруашылық және өзге де қызметке тыйым салынады.";

      26) 217-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Табиғат пайдаланушылар жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды, геологиялық барлау, құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу кезінде:";

      27) 219-бапта:

      1-тармақтың 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жердің тұтастығын сақтау мақсатында, техникалық, технологиялық, экологиялық және энономикалық тұрғыдан орындылығын ескере отырып, кен орындарын әзірлеудің арнаулы әдістерін қолдану;";

      "4) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде қауіпті техногендік процестердің пайда болуынан сақтандыру шараларын қолдану;";

      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жұмыскерлердің, халықтың және қоршаған ортаның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн, ал көмірсутектерді барлау мен өндіруді жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды пайдалануды да қамтамасыз ететін жұмыстарды жүргiзуге арналған технологиялық схемалар мен жобаларды сақтауға мiндеттi.";

      28) 220-баптың 3-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жер қойнауын пайдалану объектілерін салуға және (немесе) орналастыруға бөлінген учаскелердің шегінен тыс жерде өсімдік және топырақ қабатын бүлдіруге;

      2) өндіріс қалдықтарын жерүсті су объектілеріне және жер қойнауына ағызуға;";

      29) 221-бап алып тасталсын;

      30) мынадай мазмұндағы 224-1-баппен толықтырылсын:

      "224-1-бап. Жерасты суларын пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар

      1. Жер асты суларын алу және пайдалану үшін Қазақстан Республикасының Су кодексіне сәйкес берілетін арнайы су пайдалануға рұқсат негіз болып табылады.

      2. Тәулігіне екі мың текше метрден басталатын көлемде жерасты суларын алу мен пайдалануды жүзеге асыруға негіз болатын жоба (технологиялық схема) мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатады.

      3. Табиғат пайдаланушылар жерасты суларын барлауды, тәулігіне екі мың текше метрден басталатын көлемде тартуды және (немесе) пайдалануды жүргізу кезінде өз есебінен жерасты суларының кен орындарын әзірлеудің жаңа тәсілдері мен технологиялық схемаларын іздестіру және қолда барын жетілдіру жөніндегі ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық жұмыстарын жүргізуге, технологиялық жабдықты, үздіксіз және кезеңдік бақылау құралдарын жаңғыртуға, жерасты суларын ұтымды пайдалануда және оның тартылу мен ластанудан сақталуын, жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

      4. Арнайы су пайдалануға рұқсаттар шарттарында көзделмеген мақсаттар үшін немесе осы шарттарды бұза отырып жерасты суларын тартуға және (немесе) пайдалануға тыйым салынады.

      5. Жерасты суларын барлау, тарту және (немесе) олардың кен орындарын пайдалану арнайы су пайдалануға рұқсат шарттарына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында көзделген нормалар мен талаптар сақталған кезде жүзеге асырылуға тиіс.

      6. Жерасты суларын барлауды, тартуды және (немесе) пайдалануды жүргізетін табиғат пайдаланушылар мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

      1) ұңғымаларды пайдаланудағы кемшіліктер есебінен судың мүлдем жоғалуын болғызбауға және оның сапалық қасиеттерінің жойылмауына қол жеткізілетін, жерасты суларын ұтымды барлау, тарту және (немесе) пайдалану;

      2) су тұтқыш жиектерінің ластану ықтималдығын болғызбау;

      3) әртүрлі су тұтқыш жиектердегі судың араласып кету және бір жиектерден екіншіге ағып кету ықтималдығын, егер бұл жобада көзделмесе, болғызбау;

      4) жерасты суларын бақылаусыз реттелмей шығаруға жол бермеу, ал авариялық жағдайларда су ысырабын жою жөніндегі шараларды шұғыл қолдану;

      5) құрамында пайдалы құрауыштар бар жерасты суларын кешенді пайдалану;

      6) атмосфералық ауаны, жерүсті қабатын, ормандарды, суларды және басқа да табиғи объектілерді, сондай-ақ ғимараттар мен құрылысжайларды су пайдалануға байланысты жұмыстардың зиянды әсерінен қорғау;

      7) жерасты суларын барлау, тарту және (немесе) пайдалану процесінде жарамсыз күйге келтірілген жер учаскелерінде қалпына келтіру жұмыстары кешенін жүргізу.

      7. Табиғат пайдаланушы гидрогеологиялық ұңғымаларды, оның ішінде өздігінен ағатын және барлау ұңғымаларын, сондай-ақ іске қосуға жарамсыз немесе пайдаланылуы тоқтатылған ұңғымаларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен реттегіш құрылғылармен жабдықтауға, консервациялауға немесе жоюға тиіс.

      8. Егер жер қойнауы басқа пайдалы қазбаларды барлау мен өндіру үшін пайдаланылған кезде су тұтқыш жиектер ашылса, табиғат пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жерасты су объектілерін қорғау жөнінде шаралар қолдануы қажет және бұл жөнінде қоршаған ортаны қорғау, су қорын пайдалану және қорғау, жер қойнауын зерттеу жөніндегі, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдарға хабарлауға тиіс.

      9. Ашылған жерасты су тұтқыш жиектері олардың ластануын болғызбайтын сенімді оқшаулаумен қамтамасыз етілуге тиіс.

      10. Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздері ретінде пайдаланылуы мүмкін су тұтқыш жиектері ашылған кезде бұрғылау мен цемент ерітінділерін дайындау (өңдеу) үшін қолданылатын химиялық реагенттердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісілген уыттылық сипаттамасы болуға тиіс.

      11. Қазақстан Республикасының Су кодексінде және "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ауыз суға жарамды сапасы бар жерасты суларын шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға байланысты емес мұқтаждық үшін пайдалануға жол берілмейді.

      12. Жерасты суларының су тартуларын су реттегіш құрылғылармен, су өлшегіш аспаптармен жабдықтамай, сондай-ақ санитариялық қорғау аймақтарын белгілемей және жерасты су объектілерінің жай-күйі көрсеткіштерін байқау пункттерін құрмай оларды пайдалануға беруге тыйым салынды.

      13. Табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаны қорғау саласындағы, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдармен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы органмен келісу бойынша су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген жерасты су объектілеріне зиянды әсерлердің шекті жол берілетін нормативтерін сақтауға міндетті.

      14. Жерасты су объектілерін пайдалануға байланысты су тартуларды орналастыру, жобалау, салу, пайдалануға беру және пайдалану кезінде олардың жерүсті су объектілеріне және қоршаған ортаға зиянды әсерін (аумақты су басуын, жердің шөлейттенуін, батпақтануын, топырақтың көшуі мен шөгуін) болғызбайтын шаралар көзделуге тиіс.

      15. Табиғат пайдаланушылар жерасты суларын мемлекеттік есепке алуды қамтамасыз ету, олардың пайдаланылуын бақылау және қоршаған ортаны қорғау мақсатында:

      1) жерасты су объектілерінен тартылатын және оларға ағызылатын судың бастапқы есебін қоршаған ортаны қорғау, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісу бойынша жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін тәртіппен және мерзімдерде жүргізеді;

      2) су тарту және су ағызу құрылысжайларын су шығындарын өлшегіш құралдармен жабдықтайды, сондай-ақ өздігінен ағатын ұңғымаларға реттегіш құрылғылар орнатады;

      3) жерасты сулары кен орындарының ағымдағы игерілуіне бақылауды, ұңғымалардың жұмысына жедел бақылауды және технологиялық режимнің орындалуына бақылауды кен орындарын әзірлеудің бекітілген жобасына немесе технологиялық схемаға сәйкес жүргізеді. Бақылаудың кезеңділігі әзірлеу жобасында (технологиялық схемада) белгіленеді;

      4) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган бекітетін статистикалық әдіснамаға сәйкес жерасты суларын пайдалану туралы бастапқы статистикалық деректерді ұсынады.

      16. Осы баптың 1-5, 7, 11-13 және 15-тармақтарының талаптары пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру кезінде ілеспе алынған жерасты (шахта, карьер, кеніш) суларына қолданылмайды.".

      31) 225-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте сарқынды суларды жерүсті су объектілеріне ағызуға – су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты бойынша, сарқынды суларды жер қойнауына ағызуға жер қойнауын пайдалануға арналған тиісті лицензия немесе келісімшарт болған кезде жол беріледі.";

      32) 255-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "255-бап. Мемлекеттік қорық аймақтары аумағында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қойылатын арнайы экологиялық талаптар";

      1-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізген кезде қоршаған ортаға және мемлекеттік табиғи-қорық қоры объектілеріне ықтимал теріс әсерлерді болғызбау үшін табиғат пайдаланушы:";

      1) тармақшаның үшінші және бесінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақ бойынша қосалқы технологиялық жолдардың схемасын;";

      "жобада көзделген технологиялық алаңдарды әзірлеу үшін жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақта ағаштар мен бұталарды кесу және тамырымен жұлуды келісуі;";

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақ шекараларын анық белгілеу мақсатында аншлагтар орнату арқылы шекараларды затпен айқындауы;"

      2-тармақтың 11), 13) және14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша арнайы бөлінген алаңдарды қоспағанда, көлік құралдарының технологиялық жолдардан шығып кетуіне, сондай-ақ жол желісінен тыс жердегі жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақпен жүруге;";

      "13) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақ және мемлекеттік қорық аймағының аумағы бойынша қалдықтардың (желмен, жауын-шашынмен) көшуін болғызбайтын, осы үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерге өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинап қоюға;

      14) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақтағы, арнайы бөлінген орындарды қоспағанда, жанар-жағармай материалдарын және басқа да ластаушы заттарды төгуге тыйым салынады.";

      3-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақтан жиырма километрге дейінгі шеңберде артезиан ұңғымалары мен құдықтардағы судың химиялық құрамын тоқсан сайын бақылау;

      2) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізілетін аумақта және оның шегінен тыс он километрге дейінгі шеңберде топырақтағы радиация деңгейі мен радиоактивті заттардың болуын тоқсан сайын бақылау;";

      33) 259-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сақтық аймақта мұнай операцияларын жүргізу "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.";

      34) 286-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) техногендік минералдық түзілімдерге;";

      35) 298-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Техногендік минералдық түзілімдерді уақытша сақтау қалдықтарды орналастыру болып табылмайды.

      Техногендік минералдық түзілімдерді уақытша сақтау орындары оларды қайта өңдегенге, кәдеге жаратқанға, ұзақ мерзімді сақтау орнына немесе полигонға әкеткенге не осындай операцияларды жүзеге асыратын үшінші тұлғаларға бергенге дейін оларды он екі айдан аспайтын мерзімге қауіпсіз жинауға арналады.

      Осындай техногендік минералдық түзілімдердің уақытша сақтау шарттарымен мерзімдері бұзылған жағдайда, бұлар түзілген кезден бастап олар орналастырылған деп танылады.";

      36) 300-баптың 11-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінің ережелері "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жою бойынша өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді берген жер қойнауын пайдаланушыларға қолданылмайды.";

      37) 303-баптың 10-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жою бойынша өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді берген жер қойнауын пайдаланушыларға қолданылмайды.".

      4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; 2017 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      50-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы "төлемақы облыстық бюджетке түсетін салық түсімдері болып табылады." деген сөздер "төлемақы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) жер қойнауын пайдаланушының жалдау төлемдері облыстық бюджетке түсетін салық түсімдері болып табылады.";

      51-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-1) жер қойнауын пайдаланушының жалдау төлемдері;".

      5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат):

      1) мазмұнында:

      140-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      345, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 356 және 687-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "345-бап. Көмірсутектер және уран бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі қағидаларды бұзу

      346-бап. Жобалау құжатында көзделмеген жұмыс түрлерін, тәсілдері мен әдістерін қолдана отырып пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу

      347-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі экологиялық нормалар мен қағидаларды бұзу

      348-бап. Пайдалы қазбалар қорларына мемлекеттік сараптаманы жүзеге асырмай көмірсутектерді өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу

      349-бап. Жер қойнауын пайдалану саласындағы есептілікті ұсыну тәртібін бұзу

      350-бап. Өндірілген пайдалы қатты қазбаларды, көмірсутектерді анық есепке алуды қамтамасыз етпеу";

      "353-бап. Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою және консервациялау тәртібін бұзу

      354-бап. Мемлекеттік бақылау органдарына жер қойнауын пайдалану туралы ақпаратты, геологиялық ақпаратты беруден бас тарту немесе жалтару";

      "356-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу қағидаларын бұзу";

      "687-бап. Жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган";

      мынадай мазмұндағы 687-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "687-1-бап. Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган";

      688-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "688-бап. Көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган";

      мынадай мазмұндағы 688-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "688-1-бап. Уран өндіру саласындағы уәкілетті орган";

      2) 62-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жеке тұлға әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ салық салу, бәсекелестікті қорғау саласында, кеден ісі саласында, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы, энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру туралы, мемлекеттік құпиялар туралы, табиғи монополиялар туралы, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды, ал заңды тұлға (оның iшiнде дара кәсiпкер) әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру туралы заңнамасы саласында, сондай-ақ жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн – оны жасаған күннен бастап үш жыл өткеннен кейiн, ал салық салу, бәсекелестікті қорғау саласындағы, кеден ісі саласындағы, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы, табиғи монополиялар туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылығы үшiн оны жасаған күннен бастап бес жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға жатпайды.";

      3) 140-бап алып тасталсын;

      4) 281-баптың бесінші бөлігінің 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін мұнай өнімдері базаларынан өткізуді және (немесе) тиеп-жөнелтуді қоспағанда, мұнай өнімдерін өндірушілердің, мұнай берушілердің, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілердің немесе мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілердің мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін бақылайтын есепке алу аспаптарынсыз не бақылайтын есепке алу аспаптарын айналып өтіп өткізуі және (немесе) тиеп-жөнелтуі;";

      5) 345 және 346-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "345-бап. Көмірсутектер және уран бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі қағидаларды бұзу

      Пайдалы қазбалардың қалған қорлары сапасының нашарлауына, олардың жобадан тыс және нормативтен тыс негізсіз ысыраптарына алып келген, көмірсутектер және уран бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі қағидаларды бұзу –

      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      346-бап. Жобалау құжатында көзделмеген жұмыс түрлерін, тәсілдері мен әдістерін қолдана отырып пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу

      Жобалау құжатында көзделмеген жұмыс түрлерін, тәсілдері мен әдістерін қолдана отырып пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу, сол сияқты белгіленген мерзімде құзыретті органды (келісімшарт тарапы болып табылатын және (немесе) жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия берген мемлекеттік органды) жобалау құжаттарына өзгерістер енгізу туралы хабардар етпеу –

      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.";

      6) 347-баптың тақырыбы және бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "347-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезiндегі экологиялық нормалар мен қағидаларды бұзу

      1. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі экологиялық нормалар мен қағидаларды бұзу, егер бұл іс-әрекет елеулi нұқсан келтiруге алып келмесе, –

      ескерту жасауға алып келеді.";

      7) 348, 349, 350, 353 және 354-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "348-бап. Пайдалы қазбалар қорларына мемлекеттік сараптаманы жүзеге асырмай көмірсутектерді өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу

      Пайдалы қазбалар қорларына мемлекеттік сараптаманы жүзеге асырмай көмірсутектерді өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу –

      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      349-бап. Жер қойнауын пайдалану саласындағы есептілікті беру тәртібін бұзу

      Жер қойнауын пайдаланушының "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген есептілікті беру тәртібін және мерзімдерін бұзуы –

      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      350-бап. Өндірілген пайдалы қатты қазбаларды, көмірсутектерді анық есепке алуды қамтамасыз етпеу

      Өндірілген пайдалы қатты қазбаларды, көмірсутектерді анық есепке алуды қамтамасыз етпеу –

      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.";

      "353-бап. Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн жою және консервациялау тәртібін бұзу

      Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындамау –

      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      354-бап. Мемлекеттік бақылау органдарына жер қойнауын пайдалану туралы ақпаратты, геологиялық ақпаратты беруден бас тарту немесе жалтару

      Мемлекеттік бақылау органдарына жер қойнауын пайдалану, өндірілген пайдалы қазбалар туралы ақпаратты, сондай-ақ геологиялық ақпаратты уақтылы, толық және анық беруден бас тарту немесе жалтару –

      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – алты, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.";

      8) 356-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "356-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу қағидаларын бұзушылық";

      бірінші – алтыншы және тоғызыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу қағидаларын бұзу –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      2. Жер қойнауын пайдалану кезіндегі экологиялық талаптарды орындамау –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      3. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында көзделген көмірсутектер саласында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттарын бұзу, сондай-ақ көмірсутектерді барлау мен өндіру жөніндегі жобалау құжаттарының талаптарын бұзу –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      4. Жер қойнауын пайдалану саласында жобалау құжаттарынсыз белгіленген тәртіппен бекітпей іздестіру, бағалау жұмыстарын және өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      5. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның рұқсатынсыз немесе рұқсат шарттарын сақтамай шикі газды жағу –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      6. Жер қойнауын пайдаланушының шикі газды кәдеге жаратпай және (немесе) қайта өңдемей көмірсутектерді өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізуі –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      "9. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның рұқсатынсыз немесе рұқсат шарттарын сақтамай теңізде көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      оныншы бөлік алып тасталсын;

      он бірінші және он екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Теңізде көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушының, теңізге мұнайдың төгілу тәуекелімен байланысты теңізде қызметін жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаның бекітілген мұнай төгілуінің алдын алу және оны жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру жоспарының болмауы –

      жеке тұлғаларға – бір жүз елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      12. Теңізге мұнайдың бірінші және екінші деңгейлерде төгілу салдарын жою үшін қажет өзінің материалдары мен жабдығынсыз не мамандандырылған ұйыммен жасалған шартсыз теңізде көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу –

      жеке тұлғаларға – бір жүз елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      9) 687-баптың тақырыбы және бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "687-бап. Жер қойнауын зерттеу жөнiндегi уәкiлеттi орган

      1. Жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган осы Кодекстің 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356 (бірінші бөлігінде), 391-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.";

      10) мынадай мазмұндағы 687-1-баппен толықтырылсын:

      "687-1-бап. Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган

      1. Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган осы Кодекстің 346, 349, 353-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органның басшылары және оған уәкілетті лауазымды тұлғалары құқылы.";

      11) 688-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "688-бап. Көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган

      1. Көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган осы Кодекстің 170 (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және сегізінші бөліктерінде), 281 (жетінші, сегізінші, тоғызыншы және оныншы бөліктерінде), 345, 348, 349, 350, 353, 356 (бірінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы және он үшінші бөліктерінде), 464 (бірінші бөлігінде), 635 (үшінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның лауазымды адамдары және оның аумақтық бөлімшелерінің басшылары құқылы.";

      12) мынадай мазмұндағы 688-1-баппен толықтырылсын:

      "688-1-бап. Уран өндіру саласындағы уәкілетті орган

      1. Уран өндіру саласындағы уәкілетті орган осы Кодекстің 345, 346, 349, 350, 353-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға уран өндіру саласындағы уәкілетті орган ведомствосының лауазымды адамдары құқылы.";

      13) 697-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган осы Кодекстің 139 (бірінші бөлігінде), 230 (шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық жағынан қауіпті түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар жасаған құқық бұзушылықтар бойынша екінші бөлігінде), 297 (бірінші бөлігінде), 324, 325, 326 (бірінші және екінші бөліктерінде), 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 (бірінші бөлігінде), 334, 335, 336, 337, 344, 344-1, 344-2, 346, 347, 351, 352, 353, 356 (екінші бөлігінде), 358, 377 (бірінші бөлігінде), 397 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 399 (бірінші бөлігінде), 464 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.";

      14) 804-баптың бірінші бөлігінде:

      11) тармақшадағы "мен пайдалану" деген сөздер алып тасталсын;

      42) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "42) көмірсутектер саласындағы уәкілетті органның (170 (жетінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші және он екінші бөліктері), 171 (екінші және үшінші бөліктері (тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын асыру бойынша), 356 (он төртінші бөлігі), 462 (үшінші бөлігі), 463-баптар;);";

      мынадай мазмұндағы 42-1) және 42-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "42-1) пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органның (462 (үшінші бөлігі)-бап;);

      42-2) уран өндіру саласындағы уәкілетті органның (462 (үшінші бөлігі)-бап;);";

      15) 920-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Кодекс:

      1) мұнай өнімдерін өндірушілер үшін - 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап;

      мұнай өнімдерін берушілер, импорттаушылар, мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер, мұнай берушілер үшін:

      астананың, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың аумақтарында орналасқан жанармай құю станциялары үшін - 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап;

      осы тармақшаның төртінші абзацында көрсетілмеген жанармай құю станциялары үшін - 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 281-баптың бесінші бөлігінің 4) және 8) тармақшаларын;

      2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 282-баптың үшінші бөлігінің 6) тармақшасын қоспағанда, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.".

      6. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-ІІ, 20-ІІІ, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 9, 21-құжат; № 14, 50, 51-құжаттар):

      1) мазмұнындағы 267-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "267-бап. Жер учаскелерiн беру";

      2) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 3) қараңыз);

      3) 138-бапта:

      3) тармақша алып тасталсын;

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) көмірсутектер, уран өндіру саласында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде;";

      4) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 3) қараңыз);
      5) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 3) қараңыз);

      6) 257-баптың 2-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) жер учаскелерін беру;";

      7) 267-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "267-бап. Жер учаскелерін беру

      Индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiне жер учаскелерiн беру Қазақстан Республикасының Жер кодексiне сәйкес уақытша жер пайдалану құқығымен жер учаскелерiн бөлу арқылы жүзеге асырылады.";

      8) 281-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Инвестицияларды мемлекеттiк қолдау мемлекеттік преференциялар беру болып табылады.

      Пайдалы қатты қазбаларды қайта өндеу туралы келісім бойынша мемлекеттік преференциялардың түрлері, шарттары және оларды беру тәртібі "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалады.".

      7. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 22, 309-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 5-құжат; №8, 52-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; №12, 86-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; №10, 52-құжат; № 11,61-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 22-I, 143-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 10-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-4) жер қойнауын пайдаланушының шығыстары туралы мәліметтер аудиті – жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қазбаларды барлау мен өндіру жөніндегі операцияға арналған шығыстарының аудиті;";

      2) 3-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-3) жер қойнауын пайдаланушының шығыстары туралы мәліметтер аудитін жүргізу;";

      3) 5-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген жағдайларда, көмірсутектерді барлау мен өндіру немесе пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру жөніндегі операцияларды жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғалар;".

      8. "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 20, 151-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 15-құжаттар; 2013 ж., № 15, 76, 82-құжаттар; № 20, 113-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19- II, 96-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 2017 ж., № 14, 51-құжат; 2017 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      2-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заңның ережелерi жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге байланысты қатынастарға қолданылмайды. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге байланысты қатынастар "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес реттеледi және жүзеге асырылады.".

      9. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., № 16, 96-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 114-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 23-II, 172-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 12, 34-құжат):

      72-баптың 6-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Пайдалы қазбаларды өндіруге Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде белгіленген арнайы экологиялық талаптар ескеріле отырып, уәкілетті органмен келісілген, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімінің негізінде айрықша жағдайларда жол беріледі.".

      10. "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 2011 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 13, 113-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-І, 169-құжат; 2016 ж., № 8-ІІ, 66-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат):

      1) 1-баптың 4) және 26) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) есепке алатын бақылау аспаптары – мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілерінде және жанармай құю станцияларында (жылжымалы үлгідегі жанармай құю станцияларынан басқа) орнатылған, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат етілген, мұнай өнімдерін өндірудің және (немесе) оның айналымының көлемдері туралы ақпараттың автоматтандырылған жүйесінің көмегімен мұнай өнімдерін өндіру және айналымы саласындағы есепке алатын бақылау аспаптарының деректерін оператор арқылы мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті органға нақты уақыт режимінде кейіннен беру мақсатында есепке алуды жүргізуге арналған мұнай өнімдерінің сандық және сапалық сипаттамаларын айқындайтын техникалық құрылғылар;";

      "26) резервуар – мұнай өнімдері базасындағы не мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектісіндегі сақтауға арналған ыдыс;";

      2) 8-баптың 12-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-1) мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілерінің резервуарларын және жанармай құю станцияларын (жылжымалы үлгідегі жанармай құю станцияларынан басқа) есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру тәртібі мен талаптарын әзірлейді және бекітеді;";

      3) 17-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "иелік етуге;" деген сөздер "иелік етуге тиіс." деген сөздермен ауыстырылып 2) тармақша алып тасталсын;

      4) 19-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мұнай өнімдерін мұнай өнімдері базаларынан өткізу, тиеп-жөнелту және (немесе) тасымалдау, сондай-ақ айдау есепке алатын бақылау аспаптары қолданылмай жүзеге асырылады.";

      5) 26-баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) мұнай өнімдерін өндірушілер үшін 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілер, импорттаушылар, мұнай берушілер үшін 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 12-баптың 3-тармағының 6) және 7) тармақшаларын және 19-баптың 3-тармағының 1) тармақшасын;

      3) мыналар:

      астананың, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың аумақтарында орналасқан жанармай құю станциялары үшін - 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап;

      осы тармақшаның екінші абзацында көрсетілмеген жанармай құю станциялары үшін - 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 19-баптың 3-тармағының 2) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.".

      11. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 22-V, 154, 156-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; № 12, 87-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат):

      15-баптың 1-тармағының 27) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "27) жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган – жер қойнауын геологиялық зерттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды және бақылауды қамтамасыз ететін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де функцияларды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;".

      12. "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" 2012 жылғы 1 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 4, 29-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 12, 82-құжат; 2015 ж., № 19-II, 102-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2017 ж., № 14, 54-құжат):

      18-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2."Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген тәртіппен және шарттарда жер қойнауын пайдалану құқығына және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіге ие тұлғаның жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесін) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні иеліктен шығару ниеті болған жағдайда мемлекет Қор, ұлттық компания немесе уәкілетті мемлекеттік орган арқылы иеліктен шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесін) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні иеленудің басым құқығына ие болады.".

      13. "Магистральдық құбыр туралы" 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 11, 79-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 24, 124-құжат):

      1-бап мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "20-1) терминал меншік иесі – магистральдық мұнай құбыры объектілерінің құрамына кірмейтін, резервуарларды білдіретін, өнім сақтауға арналған өнеркәсіптік объектіге, сондай-ақ мұнайды қабылдауға және (немесе) көлікке (теміржол цистерналары, автоцистерналар, танкерлер және басқалары) немесе мұнай құбырына тиеп-жөнелтуге арналған платформаға иелік ететін жеке немесе заңды тұлға;";

      2) 8-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес магистральдық құбыржолдың меншік иесі не магистральдық құбыржолға өзге заңды негізде иелік ететін тұлға уәкілетті органға ведомстволық статистикалық байқау немесе әкімшілік есепке алу үшін қажет мұнай тасымалы жөніндегі деректерді ұсынады.";

      3) 25-баптың 3-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1.Мұнай тасымалдауға арналған магистралдық құбырлар Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес есепке алудың бақылау аспаптарымен жарақтандырылуға тиіс.".

      4) мынадай мазмұндағы 25-1-баппен толықтырылсын:

      "25-1-бап. Терминал меншік иелерінің өнімді сақтау, қабылдау және (немесе) тиеп-жөнелту бойынша қызметтер көрсетуі

      1. Терминал меншік иелері мұнайды сақтау, қабылдау және (немесе) тиеп-жөнелту бойынша қызметтер көрсетуге арналған шартқа, терминал меншік иесінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жөнелтушілерге резервуарларды білдіретін, өзінің өнім сақтауға арналған өнеркәсіптік объектілерінде, сондай-ақ мұнайды қабылдауға және (немесе) көлікке (теміржол цистерналарына, автоцистерналарға, танкерлерге және басқаларына) немесе мұнай құбырына тиеп-жөнелтуге арналған платформаларда мұнай тасымалдаудың жұмыс істеп тұрған маршруттары бойынша мұнайды сақтау, қабылдау және (немесе) тиеп-жөнелту бойынша қызметтер көрсетеді.

      2. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес терминал меншік иелері өздерінің өнеркәсіптік объектілерін есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандырады.

      3. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес терминал меншік иесі магистральдық құбыржол саласындағы уәкілетті органға ведомстволық статистикалық байқау немесе әкімшілік есепке алу үшін қажет мұнай қозғалысы жөніндегі деректерді ұсынуға міндетті.".

      14. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 9-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 21, 122, 123-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 71-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 ж., № 9, 17-құжат; № 11, 29-құжат; № 16, 56-құжат):

      1) 53-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Континенттік қайраң режимін сақтауды бақылау жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне жүктеледі.";

      2) 54-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Континенттік қайраң режимінің бұзылуына байланысты құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда, осы Заңға сәйкес жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті заңсыз әрекеттерді тоқтату бойынша қажетті шаралар қабылдайды.".

      15. "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 7, 36-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-ІІ, 103, 104-құжаттар; № 20-І, 111-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 23-І, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; 2017 ж., № 11, 29-құжат):

      73-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сараптамаға жататын жобалау құжаттары жатады.".

      16. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 21, 22-құжаттар; № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат):

      1) 28-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) көмірсутектер;";

      2) 30-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, білім беру саласындағы, көмірсутектер саласындағы лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды беруден уәжді бас тартуды лицензиар он бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

      2. Атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, білім беру саласындағы, көмірсутектер саласындағы лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды беруден уәжді бас тартуды лицензиар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей береді.";

      3) 34-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша осы баптың 4-тармағының үшінші бөлігінде және 5-тармағының үшінші бөлігінде белгіленген құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделетін атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, экспорттық бақылауға жататын өнімнің импорты және экспорты саласындағы, білім беру саласындағы, көмірсутектер саласындағы лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды қоспағанда, осы баптың 4 және 5-тармақтарына сәйкес лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиар он бес жұмыс күнінен кешіктірмей қайта ресімдейді.";

      4) 1-қосымшаның тақырыбы мен 8-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Көмірсутектер саласындағы қызметті лицензиялау

8.

Көмірсутектер саласындағы тау-кен өндірістерін (көмірсутек-тер), мұнай-химия өндірістерін жобалауға (технология-лық) және (немесе) пайдалануға, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалануға арналған лицензия

1. Мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндiру.
2. Көмірсутектер кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу (кәсіпшілік зерттеулер; сейсмикалық барлау жұмыстары; геофизикалық жұмыстар).
3. Мұнай; газ; газ конденсаты; қысыммен айдау ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары.
4. Құрлықтағы; теңiздегі; iшкi су айдындарындағы көмірсутектер кен орындарында ұңғымаларды бұрғылау.
5. Кен орындарында ұңғымаларды жерасты жөндеу (ағымдағы; күрделі).
6. Көмірсутектер кен орындарында ұңғымаларды цементтеу; сынау; игеру; сынамалау.
7. Көмірсутектер кен орындарында ұңғымаларды консервациялау; жою.
8. Мұнай қабаттарының мұнай беруiн арттыру және ұңғымалардың өнiмдiлiгiн ұлғайту.
9. Құрлықтағы; теңiздегі көмірсутектер кен орындарында төгiлудi болғызбау және жою жөнiндегi жұмыстар.
10. Мұнай-химия өндiрiстерiн пайдалану.
11. Көмірсутектер кен орындарына арналған жобалау құжаттарын; технологиялық регламенттерді; жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн жасау.
12. Магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалану.

Иеліктен шығарылмайтын;
1-сынып

      ";

      5) 2-қосымшада:

      96, 270 және 283-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

96.

Жер қойнауын пайдаланушының жасанды аралдарды, дамбаларды, құрылысжайлар мен қондырғыларды, сондай-ақ көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларға байланысты өзге де объектілерді пайдалану процесінде оларды өртке қарсы қорғауды қамтамасыз ету тәртібін мемлекеттік бақылау жөніндегі органдармен келісуі

Жасанды аралдарды, дамбаларды, құрылысжайлар мен қондырғыларды, сондай-ақ көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру жөніндегі операцияларға байланысты өзге де объектілерді пайдалану процесінде оларды өртке қарсы қорғауды қамтамасыз ету тәртібін келісу-хат


      ";

      "

270.

Жерасты суларын барлауға рұқсат беру

Жерасты суларын барлауға рұқсат


      ";

      "

283.

Теңiздегі объектілерді құруға және орналастыруға рұқсат беру

Теңiздегі объектілерді құруға және орналастыруға рұқсат


      ";

      285, 286 және 287-жолдар алып тасталсын;

      289 және 309-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

289.

Шикі газды алау етіп жағуға рұқсат беру

Шикі газды алау етіп жағуға рұқсат


      ";

      "

309.

Көмірсутектердің кен орындарын әзірлеу жобасын бекіту

Көмірсутектердің кен орындарын әзірлеу жобасын бекіту туралы шешім-хат


      ";

      342-жолдың 2-бағанындағы "және бөлуді" деген сөздер алып тасталсын.

      17. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-VII, 116-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 2017 ж., № 14, 51-құжат; 2017 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      2-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруға байланысты қатынастар осы Заңмен және "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексімен реттеледі.".

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. 1-т. 3) қараңыз).

2-бап.

      1. Осы Заң:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 5-тармағының 4) және 15) тармақшаларын, 10-тармағын;

      2) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап бес жыл өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 6-тармағының 1) және 6) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. 1-баптың 6-тармағының 7) тармақшасы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап бес жыл ішінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "7) 267-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған тәртіппен, өндiрiстiк қызметке (технологиялық циклға) байланысты пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндiру жөніндегі операцияларды жүргiзу үшін жер қойнауын пайдалану құқығын беру арқылы жүзеге асырылады.".

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 126-VІ ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст.99; 2005 г., № 9, ст.26; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 11, ст.55; № 12, ст.79, 83; № 16, ст.97; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 14, ст.105; № 15, ст.106, 109; № 16, ст.129; № 17, ст.139; № 18, ст.143; № 20, ст.152; № 24, ст.180; 2008 г., № 6-7, ст.27; № 15-16, ст.64; № 21, ст.95; № 23, ст.114; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 13-14, ст.62; № 15-16, ст.76; № 17, ст.79; № 18, ст.84, 86; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 6, ст.49, 50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 13, ст.114; № 15, ст.120; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.9, 11; № 3, ст.27; № 4, ст.32; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 11, ст.80; № 14, ст.95; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 1, ст.3; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст.10; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 64; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.118, 122; № 23, ст.143; № 24, ст.145; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 19-I, ст.99, 101; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115, 117; № 21-I, ст.124, 126; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 56; № 8-II, ст.72; № 10, ст.79; 2017 г., № 3, ст.6; № 4, ст.7; № 12, ст.34; № 14, ст.51, 54):

      1) оглавление дополнить заголовком статьи 71-1 следующего содержания:

      "Статья 71-1. Использование земельных участков для разведки полезных ископаемых и геологического изучения";

      2) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Права физических и юридических лиц в области земельных отношений не могут быть ограничены, кроме случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан.";

      3) подпункт 2-1) пункта 3 статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

      "2-1) подготовка предложений и проектов решений местного исполнительного органа района, города областного значения по установлению публичных сервитутов для целей недропользования, связанных с геологическим изучением и разведкой полезных ископаемых;";

      4) подпункт 1-1) статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "1-1) установление публичных сервитутов для целей недропользования, связанных с геологическим изучением и разведкой полезных ископаемых;";

      5) пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "4. Земельные участки, зарезервированные в установленном порядке для развития особо охраняемых природных территорий, магистральных железных дорог, автомобильных дорог общего пользования и магистральных трубопроводов, связи, недропользования, энергетики, а также предназначенные в соответствии с утвержденной архитектурно-градостроительной и (или) строительной документацией для строительства объектов административного и социального значения (аэропорты, аэродромы, вокзалы, станции, дороги общего пользования, административные здания государственных органов, больницы, школы, государственный жилищный фонд, парки, бульвары, скверы и другие объекты общественного пользования), могут предоставляться землепользователям для других целей на праве временного землепользования до начала освоения земельных участков в целях, под которые они были зарезервированы.

      Земельные участки, зарезервированные в установленном порядке для целей, перечисленных в части первой настоящего пункта, не могут быть предоставлены в частную собственность для других целей.";

      6) части первую, третью и четвертую пункта 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "4. Если земельный участок предназначен для осуществления деятельности или совершения действий, требующих разрешения, лицензии на недропользование или заключения контракта на недропользование, то предоставление права землепользования на данный участок производится после получения соответствующих разрешения, лицензии на недропользование или заключения контракта на недропользование.";

      "При досрочном прекращении компетентным органом действия контракта на недропользование правоустанавливающие документы на земельный участок переоформляются на доверительного управляющего на основании договора доверительного управления участком недр, заключаемого компетентным органом с национальной компанией в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

      Наличие лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, на использование пространства недр или старательство, заключение контракта на добычу углеводородов или дополнения к контракту на разведку и добычу углеводородов, предусматривающего закрепление участка добычи и периода добычи либо подготовительного периода, или договора доверительного управления участком недр, указанного в части третьей настоящего пункта, являются основанием для незамедлительного предоставления земельного участка в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.";

      7) в части шестой пункта 1 статьи 33:

      подпункт 4) изложить в следующей реакции:

      "4) при переходе права недропользования в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";";

      дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

      "6) на земельный участок, который занят зданиями (строениями, сооружениями), безвозмездно передаваемыми в республиканскую и (или) коммунальную собственность;

      7) на земельный участок, который занят зданиями (строениями, сооружениями), передаваемыми в доверительное управление.";

      8) в статье 37:

      пункт 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) для целей проведения операций по добыче полезных ископаемых, использованию пространства недр или старательству – недропользователям на весь срок действия лицензии на недропользование или контракта на недропользование.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Передача права землепользования на земельный участок, предоставленный для целей недропользования, производится на основании перехода права недропользования от одного лица другому лицу в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

      При этом договор временного землепользования (аренды) переоформляется уполномоченным органом области на основании дополнительного соглашения к контракту недропользования или переоформленной лицензии на недропользование и договора об уступке прав и обязанностей по договору временного землепользования (аренды) на нового недропользователя.";

      9) часть вторую пункта 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:

      "Пользование собственником земельного участка или землепользователем недр в границах принадлежащего ему земельного участка разрешается для целей реализации прав, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, и осуществляется в соответствии с целевым назначением земельного участка и требованиями Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". Предоставление прав на извлечение общераспространенных полезных ископаемых и прав на использование подземных вод для собственных нужд производится одновременно с предоставлением земельного участка, под которым находится соответствующая часть недр, в частную собственность или землепользование.";

      10) часть третью пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:

      "В случае предоставления земельного участка для целей добычи полезных ископаемых, использования пространства недр или старательства к заявлению прилагаются копии соответствующих лицензий на недропользование или контракта на недропользование.";

      11) подпункт 8) части первой пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "8) для целей недропользования на основании лицензии на недропользование или контракта на недропользование в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", а также для строительства и (или) размещения инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения операций по добыче полезных ископаемых, использованию пространства недр;";

      12) в статье 49-2:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Резервирование земель осуществляется путем создания резервных территорий на землях, находящихся в государственной собственности, в целях обеспечения развития населенных пунктов, размещения планируемых объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, стратегических объектов, объектов обороны и безопасности, космической деятельности, создания особо охраняемых природных территорий, в том числе защитных лесонасаждений, для использования пастбищных и сенокосных угодий в целях удовлетворения нужд населения по содержанию их личного подворья и огородничества, а также для целей недропользования.";

      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Резервирование земель для целей недропользования осуществляется на основании программы управления государственным фондом недр или иных документов, которые в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" являются основаниями для такого резервирования.";

      пункт 4 и часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "4. В решении местных исполнительных органов о резервировании земель должны быть указаны основание, цели и сроки резервирования, общая площадь и категория земель, а также ограничения в использовании земель. При резервировании ранее предоставленных земельных участков на праве землепользования или ограниченного целевого пользования указываются землепользователи и обладатели сервитутов.";

      "Земельные участки из состава зарезервированных земель могут быть предоставлены во временное землепользование на срок до начала освоения земельных участков для целей, под которые они были зарезервированы, для размещения временных объектов или целей, не связанных со строительством, исходя из их принадлежности к той или иной категории земель и разрешенного использования в соответствии с зонированием земель.";

      13) подпункт 3) пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:

      "3) на использование в установленном порядке без намерения последующего совершения сделок для нужд своего хозяйства имеющихся на земельном участке или в недрах под принадлежащими им земельными участками общераспространенных полезных ископаемых, насаждений, поверхностных и подземных вод, а также на эксплуатацию иных полезных свойств земли;";

      14) в статье 69:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Частный собственник, землепользователь или недропользователь, проводящий операции по разведке или геологическому изучению, вправе требовать от субъекта права частной собственности или землепользования на соседний земельный участок, а в необходимых случаях – от субъекта права частной собственности или землепользования и на иной земельный участок предоставления права ограниченного пользования этими участками (частный сервитут).";

      подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) прохода и (или) проезда через соседний или иной земельный участок, если другой путь частного собственника или землепользователя к своему участку (недропользователя, проводящего операции по разведке или геологическому изучению, – к его территории для проведения операций по разведке или геологическому изучению) невозможен, крайне затруднен или требует несоразмерных расходов;

      2) прокладки и (или) эксплуатации необходимых линий электропередачи, связи, обеспечения водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, газоснабжения, мелиорации и других нужд частного собственника, землепользователя или недропользователя, проводящего операции по разведке или геологическому изучению, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута на соседний или иной земельный участок.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Частный сервитут на соседний или иной земельный участок устанавливается по договору с субъектами права частной собственности или землепользования на эти участки (договор об установлении частного сервитута) или решению суда.

      Субъект права ограниченного пользования земельным участком (частного сервитута) должен возместить частному собственнику или землепользователю все убытки, связанные с сервитутом, в размере, определенном договором об установлении частного сервитута или решением суда.";

      в пункте 4:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "4. Публичные сервитуты могут устанавливаться в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства и местного населения или целей проведения разведки полезных ископаемых или геологического изучения, без изъятия земельных участков на основании решений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции по предоставлению земельных участков.";

      часть вторую дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) временного использования земельного участка или его части в целях проведения разведки полезных ископаемых или геологического изучения;";

      пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

      "5. Собственник или землепользователь земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Размер платы за частный сервитут определяется договором об установлении частного сервитута или решением суда.

      6. При установлении публичного сервитута по земельным участкам, находящимся в государственной собственности и не предоставленным в землепользование, за исключением сервитута, устанавливаемого для целей проведения разведки полезных ископаемых или геологического изучения, плата за сервитут поступает в бюджет.

      7. Собственник или землепользователь земельного участка, обремененного публичным сервитутом, за исключением лиц, которым земельный участок был предоставлен в собственность или землепользование с имеющимся обременением в виде публичного сервитута, вправе требовать от государственного органа, установившего публичный сервитут, соразмерную плату, если установление сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка.

      В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка или землепользователь вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением государственным органом, установившим публичный сервитут, убытков в полном объеме на момент прекращения права собственности или землепользования либо предоставления равноценного земельного участка или при невозможности – другого земельного участка с зачетом его стоимости или прав на него в цену и возмещением понесенных убытков.

      В случае установления публичного сервитута для целей проведения операций по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению выплата суммы платы, предусмотренной частью первой настоящего пункта, и (или) возмещение убытков, предусмотренных частью второй настоящего пункта, производятся соответствующим недропользователем.";

      15) статью 70 изложить в следующей редакции:

      "Статья 70. Скотопрогонные трассы временного (сезонного) пользования

      1. Скотопрогонные трассы временного (сезонного) пользования могут устанавливаться районными (на территории района) или областными (на территории двух и более районов) исполнительными органами по согласованию с частными собственниками или землепользователями, по землям которых пролегает трасса, без изъятия земли у частных собственников или землепользователей, а также с недропользователями в случае, если скотопрогонная трасса пролегает через территорию проведения операций по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению.

      2. Владельцы скота несут перед частными собственниками, землепользователями и обладателями сервитутов ответственность за убытки, причиняемые при перегоне скота по трассе.";

      16) статью 71 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Действие настоящей статьи не распространяется на проведение изыскательских работ при осуществлении операций по разведке полезных ископаемых и геологическому изучению.";

      17) дополнить статьей 71-1 следующего содержания:

      "Статья 71-1. Использование земельных участков для разведки полезных ископаемых и геологического изучения

      1. Операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению могут проводиться недропользователями на землях, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на основании публичного сервитута без получения таких земель в собственность или землепользование.

      Недропользователи, осуществляющие операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению на земельных участках, находящихся в частной собственности или землепользовании, могут проводить необходимые работы на таких участках на основании частного или публичного сервитута без изъятия земельных участков у частных собственников или землепользователей.

      2. Публичный сервитут, устанавливаемый для проведения операций по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению, оформляется решениями местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по заявлению недропользователя на основании соответствующих лицензии на недропользование или контракта на недропользование.

      3. Сроки и место проведения работ по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению, обязанности по рекультивации земель и иные условия определяются договором об установлении частного сервитута, а при отсутствии договора об установлении частного сервитута – решением суда.

      4. Если иное не предусмотрено договором об установлении частного сервитута, недропользователь не вправе приступать к работам по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению до выплаты собственникам и землепользователям суммы платы за сервитут и возмещения убытков в соответствии с заключенным договором об установлении частного сервитута или решением суда.".

      2. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст.141; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 15, ст.95; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 19, ст.147; № 24, ст.180; 2008 г., № 6-7, ст.27; № 23, ст.114; № 24, ст.129; 2009 г., № 2-3, ст.15; № 15-16, ст.76; № 18, ст.84; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2, 7; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 11, ст.102; № 16, ст.129; 2012 г., № 3, ст.27; № 14, ст.92; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.79, 82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.4; № 2, ст.10; № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 11, ст.57; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.56; № 8-II, ст.72; 2017 г., № 3, ст.6; № 12, ст.34; № 14, ст.51, 54):

      1) по всему тексту слова "по изучению и использованию недр" заменить словами "по изучению недр";

      2) в статье 1:

      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

      "9-1) подземные воды – сосредоточения вод, находящихся в недрах;";

      подпункт 15) изложить в следующей редакции:

      "15) трубчатый фильтровый колодец – отрезок трубы с рядом отверстий, забиваемый в первый от поверхности водоносный горизонт;";

      дополнить подпунктами 18-1) и 56-1) следующего содержания:

      "18-1) промышленные подземные воды – подземные воды, использующиеся для извлечения содержащихся в них полезных ископаемых (редкие элементы, галогены и другие);";

      "56-1) термальные воды – подземные воды с температурой свыше 20 С;";

      подпункт 59) изложить в следующей редакции:

      "59) шахтный колодец – вертикальная горная выработка, глубина которой больше поперечного сечения, созданная для забора подземных вод в первом от поверхности водоносном горизонте в целях водоснабжения, осушения горных пород и отвода с поверхности земли атмосферных и поверхностных вод;";

      3) статью 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Водные объекты

      К водным объектам Республики Казахстан относятся сосредоточения вод в рельефах поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие поверхностные и подземные водные объекты.";

      4) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "4. Отношения в области государственного геологического изучения и разведки подземных вод, охраны подземных сооружений от вредного воздействия вод регулируются соответственно Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" и законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.";

      5) статью 13 изложить в следующей редакции:

      "Статья 13. Подземные водные объекты

      К подземным водным объектам относятся:

      1) бассейн подземных вод;

      2) месторождения и участки подземных вод;

      3) водоносные горизонты и комплексы;

      4) естественный выход подземных вод на суше (родники).";

      6) подпункт 10) пункта 2 статьи 40 исключить;

      7) пункт 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:

      "3. Государственный учет поверхностных и подземных вод осуществляется уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом по изучению недр и уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды.";

      8) в статье 66:

      пункт 3 исключить;

      в пункте 4:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) использовании следующих водозаборных сооружений: шахтных и трубчатых фильтровых колодцев, а также каптажных сооружений, работающих без принудительного понижения уровня с изъятием воды во всех случаях не более пятидесяти кубических метров в сутки из первого от поверхности водоносного горизонта, не используемого для централизованного водоснабжения;";

      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) заборе (откачке) подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых.";

      подпункты 1) и 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "1) сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности;

      2) забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с лимитами изъятия от пятидесяти кубических метров в сутки;";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Разрешения на специальное водопользование выдаются физическим или юридическим лицам, имеющим:

      1) на балансе соответствующие установленным требованиям и стандартам сооружения или технические устройства, при помощи которых осуществляется специальное водопользование;

      2) средства учета воды;

      3) перечень вторичных водопользователей с заявками на подачу или прием сточных вод;

      4) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям при заборе поверхностных и (или) подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

      5) согласование условий водопользования с территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению недр при заборе и (или) использовании подземных вод. Не требуется согласование при заборе и (или) использовании подземных вод в объеме до пятидесяти кубических метров в сутки, за исключением минеральных подземных вод.";

      пункт 9 исключить;

      подпункт 6) пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "6) расчеты удельных норм водопотребления и водоотведения, за исключением физических или юридических лиц, осуществляющих изъятие водных ресурсов для водоподготовки и (или) доставки водопотребителям для питьевых нужд, деятельность по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, использование водных объектов без изъятия из них водных ресурсов, сброс попутно забранных подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), которые представляют расчеты по обоснованию объемов водопотребления и водоотведения;";

      пункт 10-1 изложить в следующей редакции:

      "10-1. Региональные органы уполномоченного органа после получения документов для выдачи разрешения на специальное водопользование на забор и (или) использование подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти кубических метров в сутки в течение трех рабочих дней направляют запрос в соответствующее территориальное подразделение уполномоченного органа по изучению недр для согласования условий данного водопользования.

      Территориальные подразделения уполномоченного органа по изучению недр в течение пяти рабочих дней обязаны представить в региональные органы уполномоченного органа положительное либо отрицательное заключение.";

      9) пункт 5 статьи 90 изложить в следующей редакции:

      "5. Использование подземных водных объектов, пригодных для питьевого водоснабжения, для иных целей не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.";

      10) в пункте 3 статьи 103 слово "добытые" заменить словом "забранные";

      11) пункты 2, 4 и 5 статьи 120 изложить в следующей редакции:

      "2. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.";

      "4. Гидрогеологические скважины, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию устройствами консервации или ликвидируются.

      Ликвидация и консервация гидрогеологических скважин осуществляются владельцами скважин.

      Ликвидация и консервация бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин осуществляются уполномоченным органом по изучению недр за счет бюджетных средств.

      5. При проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод.".

      3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст.1; № 20, ст.152; 2008 г., № 21, ст.97; № 23, ст.114; 2009 г., № 11-12, ст.55; № 18, ст.84; № 23, ст.100; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2, 3, 7; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 16, ст.129; № 21, ст.161; 2012 г., № 3, ст.27; № 8, ст.64; № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 9, ст.51; № 12, ст.57; № 14, ст.72, 75; 2014 г., № 1, ст.4; № 2, ст.10; № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 22-I, ст.141; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; 2016 г., № 1, ст.2; № 6, ст.45; № 7-II, ст.56, 57; № 8-II, ст.71, 72; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 7, ст.14; № 9, ст.17; № 12, ст.34):

      1) по всему тексту слова "по изучению и использованию недр" заменить словами "по изучению недр";

      2) в оглавлении:

      заголовок статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативы размещения отходов производства и потребления, нормативы размещения серы в открытом виде";

      заголовок статьи 221 исключить;

      дополнить заголовком статьи 224-1 следующего содержания:

      "Статья 224-1. Экологические требования при использовании подземных вод";

      заголовок статьи 255 изложить в следующей редакции:

      "Статья 255. Специальные экологические требования к проведению операций по недропользованию на территории государственных заповедных зон";

      3) в статье 17:

      дополнить подпунктами 8-3) и 11-1) следующего содержания:

      "8-3) осуществляет контроль деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих экологическую экспертизу проектов в составе комплексной вневедомственной экспертизы;";

      "11-1) согласовывает планы природоохранных мероприятий;";

      абзац сорок четвертый подпункта 29) изложить в следующей редакции:

      "правила определения оптимальных методов ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;";

      4) статью 27 изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативы размещения отходов производства и потребления, нормативы размещения серы в открытом виде

      1. Нормативы предельно допустимых выбросов, за исключением выбросов парниковых газов, и сбросов загрязняющих веществ, нормативы размещения отходов производства и потребления, нормативы размещения серы в открытом виде являются величинами эмиссий, которые устанавливаются на основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и предприятия в целом с таким условием, чтобы обеспечить достижение нормативов качества окружающей среды.

      2. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативы размещения отходов производства и потребления, нормативы размещения серы в открытом виде используются при выдаче разрешений на эмиссии в окружающую среду в составе проектов, содержащих расчетные значения нормативов, установленные значения технических удельных нормативов эмиссий для стационарных и передвижных источников выбросов, технологических процессов и оборудования. Срок действия установленных нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативов размещения отходов производства и потребления, нормативов размещения серы в открытом виде для объектов I, II и III категорий устанавливается согласно заявке природопользователя, но не более десяти календарных лет, для объектов IV категории – согласно заявке природопользователя или на бессрочный период, если в заявке не указан запрашиваемый срок.";

      5) пункты 1 и 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "1. Нормативы эмиссий в окружающую среду обосновываются в составе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности либо в виде отдельных документов (проектов нормативов эмиссий) для действующих предприятий.";

      "5. При установлении нормативов эмиссий учитываются количественные и (или) качественные характеристики эмиссий, существующие загрязнения окружающей среды. Данные по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды представляются национальной гидрометеорологической службой по договору с заказчиком проекта или проектной организацией. Представление данных по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды относится к деятельности, технологически связанной с ведением мониторинга состояния окружающей среды.";

      6) пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

      "1. Хозяйственная и иная деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 категории – I, II, III, IV.

      К I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных, сброс сточных вод (в водные объекты, на рельеф местности, в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, в очистные сооружения).

      Ко II категории относятся виды деятельности, относящиеся к 3 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, добыча общераспространенных полезных ископаемых, все виды лесопользования и специального водопользования, за исключением сброса сточных вод (в водные объекты, на рельеф местности, в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, в очистные сооружения).

      К III категории относятся виды деятельности, относящиеся к 4 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

      К IV категории относятся виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.";

      7) статью 45 изложить в следующей редакции:

      "Статья 45. Виды экологической экспертизы

      В Республике Казахстан осуществляются следующие виды экологической экспертизы:

      1) государственная экологическая экспертиза;

      2) общественная экологическая экспертиза;

      3) экологическая экспертиза проектов.";

      8) в статье 47:

      подпункт 8) пункта 1 исключить;

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Проектные документы в области недропользования, которые в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" согласовываются с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, не подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.";

      9) пункты 2 и 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственная экологическая экспертиза объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, проводится уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, II, III и IV категорий – местными исполнительными органами областей (городов республиканского значения, столицы).

      3. Распределение объектов государственной экологической экспертизы I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями устанавливается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.";

      10) абзац первый пункта 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:

      "1. Документацию на государственную экологическую экспертизу представляют в электронной форме:";

      11) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "2. Орган, выдающий заключение государственной экологической экспертизы, рассматривает документы на предмет их полноты в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации – для объектов государственной экологической экспертизы I категории, не более трех рабочих дней со дня регистрации – для объектов государственной экологической экспертизы II, III и IV категорий. В случае представления неполного пакета документов документы подлежат возврату представившему их лицу.";

      12) пункты 1 и 7 статьи 51 изложить в следующей редакции:

      "1. Заключение государственной экологической экспертизы выдается по результатам ее проведения.

      Государственная экологическая экспертиза носит обязательный характер и должна предшествовать принятию правовых, организационных и хозяйственных решений в части природопользования и воздействия на окружающую среду и здоровье населения.";

      "7. Лишение (отзыв) положительного заключения государственной экологической экспертизы осуществляется органом, его выдавшим, на основании письменного обращения или согласия природопользователя.

      При выявлении нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан лишение (отзыв) положительного заключения государственной экологической экспертизы осуществляется в судебном порядке.";

      13) пункт 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:

      "2. Разрешение на эмиссии в окружающую среду выдается физическим, юридическим лицам, а также зарегистрированным в Республике Казахстан филиалам и представительствам иностранных юридических лиц, осуществляющим эмиссии в окружающую среду в Республике Казахстан, согласно их заявкам в порядке, установленном настоящим Кодексом.";

      14) пункты 1 и 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:

      "1. Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду природопользователь представляет в разрешительный орган необходимый пакет документов в электронной форме.

      2. Для природопользователей, имеющих объекты I, II и III категорий, пакет документов для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду включает:

      1) заявку на получение разрешения;

      2) заключение государственной экологической экспертизы либо заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, содержащее утвержденные нормативы эмиссий;

      3) план мероприятий по охране окружающей среды.";

      15) пункты 2 и 3 статьи 74 изложить в следующей редакции:

      "2. Орган, выдающий разрешение, рассматривает заявку на предмет ее полноты для объектов I, II и III категорий хозяйственной и иной деятельности в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявки.

      В течение установленного срока заявка принимается на рассмотрение либо отклоняется вследствие недостаточности представленных документов.

      При отклонении заявки природопользователю направляется отказ с мотивированным обоснованием причин отклонения.

      3. Принятые заявки рассматриваются органом, выдающим разрешение, для объектов:

      1) I категории хозяйственной и иной деятельности – в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявки;

      2) II и III категорий хозяйственной и иной деятельности – в срок не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявки;

      3) IV категории хозяйственной и иной деятельности – в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявки.";

      16) в статье 77:

      пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) несоответствия плана мероприятий по охране окружающей среды экологическим требованиям и нормам, установленным экологическим законодательством Республики Казахстан, обеспечивающим достижение нормативов эмиссий в окружающую среду.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Разрешение на эмиссии в окружающую среду аннулируется органом, его выдавшим, со дня выдачи нового разрешения либо на основании письменного обращения природопользователя.";

      17) в статье 78:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Переоформление разрешения на эмиссии в окружающую среду осуществляется в течение пятнадцати календарных дней в случаях изменения наименования, реорганизации природопользователя, а также в случае смены собственника объекта (объектов), в отношении которого (которых) выдано такое разрешение на эмиссии, при условии, что переоформление не повлечет увеличения нагрузки на окружающую среду.";

      в пункте 2:

      подпункты 2) и 3) исключить;

      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) копия документа, подтверждающего переход права собственности на объект (объекты) природопользования, в отношении которого (которых) выдано переоформляемое разрешение на эмиссии.";

      18) подпункты 9), 11), 12), 13) и 14) статьи 114 изложить в следующей редакции:

      "9) приведением земель, высвобождающихся по мере завершения операций по недропользованию или других нарушающих процессов и работ, в состояние, пригодное для дальнейшего их использования в соответствии с требованиями земельного законодательства Республики Казахстан;";

      "11) сохранностью недр от загрязнения, обводнения и техногенных процессов, приводящих к порче объектов окружающей среды;";

      "12) консервацией участка недр и объектов недропользования, ликвидацией последствий проведения операций по недропользованию;

      13) соблюдением экологических норм и правил при использовании недр и переработке полезных ископаемых;

      14) соблюдением проектных решений по вопросам охраны окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых;";

      19) в пункте 1 статьи 117:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вносить предложения по приостановлению или лишению экологических и иных разрешений на природопользование в случаях нарушения природопользователем экологических норм и требований, условий природопользования, предусмотренных экологическим или иным разрешением, причинения особо крупного ущерба окружающей среде и (или) здоровью населения;";

      подпункт 11) исключить;

      20) пункт 5 статьи 142 изложить в следующей редакции:

      "5. Мониторинг недр представляет собой систему наблюдений за состоянием недр, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса, для обеспечения рационального управления государственным фондом недр и своевременного выявления изменений недр, оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. Данные мониторинга недр обобщаются в едином кадастре государственного фонда недр.";

      21) подпункт 4) статьи 150 изложить в следующей редакции:

      "4) по единому кадастру государственного фонда недр – уполномоченным государственным органом по изучению недр в целом по республике, а его территориальными органами – в пределах административно-территориальных единиц;";

      22) абзац пятый подпункта 4) пункта 1 статьи 154 изложить в следующей редакции:

      "положительные заключения государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз на создание объектов размещения отходов.";

      23) пункты 1 и 3 статьи 156 изложить в следующей редакции:

      "1. Ведение государственного кадастра захоронения вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра (далее – государственный кадастр захоронений) является обязательным по всем объектам захоронения вредных веществ, радиоактивных отходов, объектам и местам сброса сточных вод в недра на территории Республики Казахстан.";

      "3. Данные государственного кадастра захоронений вводятся в единый кадастр государственного фонда недр и являются составной частью государственного мониторинга недр.";

      24) пункт 3 статьи 195 изложить в следующей редакции:

      "3. Экологические требования при использовании земельных ресурсов, недр, подземных и поверхностных вод, лесных и иных ресурсов растительного мира, ресурсов животного мира устанавливаются по согласованию соответственно с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными государственными органами по изучению недр, в области использования и охраны водного фонда, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

      25) пункт 2 статьи 207 изложить в следующей редакции:

      "2. Запрещается хозяйственная и иная деятельность, вызывающая угрозу уничтожения естественных экологических систем, генетического фонда живых организмов, другие изменения окружающей среды, опасные для жизни и здоровья населения.";

      26) абзац первый пункта 2 статьи 217 изложить в следующей редакции:

      "2. Природопользователи при проведении операций по недропользованию, геологоразведочных, строительных и других работ обязаны:";

      27) в статье 219:

      подпункты 2) и 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности;";

      "4) применение предупредительных мер от проявлений опасных техногенных процессов при проведении операций по недропользованию;";

      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "2) соблюдать технологические схемы и проекты на проведение работ, обеспечивающие безопасность работников, населения и окружающей среды, а при проведении разведки и добычи углеводородов – обеспечивающие также рациональное использование недр.";

      28) подпункты 1) и 2) пункта 3 статьи 220 изложить в следующей редакции:

      "1) нарушение растительного и почвенного покровов за пределами участков, отведенных под строительство и (или) размещение объектов недропользования;

      2) сброс отходов производства в поверхностные водные объекты и недра;";

      29) статью 221 исключить;

      30) дополнить статьей 224-1 следующего содержания:

      "Статья 224-1. Экологические требования при использовании подземных вод

      1. Основанием для изъятия и использования подземных вод является разрешение на специальное водопользование, выдаваемое в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан.

      2. Проект (технологическая схема), на основании которого (которой) осуществляются изъятие и использование подземных вод в объеме от двух тысяч кубических метров в сутки, подлежит государственной экологической экспертизе.

      3. Природопользователи при проведении разведки, забора и (или) использовании подземных вод в объеме от двух тысяч кубических метров в сутки обязаны проводить за свой счет научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по изысканию новых и совершенствованию существующих способов и технологических схем разработки месторождений подземных вод, модернизировать технологическое оборудование, средства непрерывного и периодического контроля, обеспечивать рациональное использование и охрану подземных вод от истощения и загрязнения, охрану недр и окружающей среды.

      4. Запрещаются забор и (или) использование подземных вод для целей, не предусмотренных условиями разрешения на специальное водопользование, или с нарушением этих условий.

      5. Разведка, забор и (или) использование месторождений подземных вод должны осуществляться в соответствии с условиями разрешения на специальное водопользование, а также при соблюдении норм и требований, предусмотренных экологическим законодательством Республики Казахстан.

      6. Природопользователи, проводящие разведку, забор и (или) использование подземных вод, обязаны обеспечить:

      1) рациональные разведку, забор и (или) использование подземных вод, при которых достигается предотвращение безвозвратных потерь воды, ее качественных свойств за счет недостатков в эксплуатации скважин;

      2) исключение возможности загрязнения водоносных горизонтов;

      3) исключение возможности смешения вод различных водоносных горизонтов и перетока из одних горизонтов в другие, если это не предусмотрено проектом;

      4) недопущение бесконтрольного нерегулируемого выпуска подземных вод, а в аварийных случаях – срочное принятие мер по ликвидации потерь воды;

      5) комплексное использование подземных вод, содержащих полезные компоненты;

      6) охрану атмосферного воздуха, земной поверхности, лесов, вод и других природных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с водопользованием;

      7) проведение комплекса восстановительных работ на земельных участках, приведенных в негодность в процессе разведки, забора и (или) использования подземных вод.

      7. Гидрогеологические скважины, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию природопользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      8. Если при использовании недр для разведки и добычи других полезных ископаемых вскрыты водоносные горизонты, природопользователю необходимо принять меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      9. Вскрытые подземные водоносные горизонты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение.

      10. При вскрытии водоносных горизонтов, которые могут быть использованы как источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, химические реагенты, применяемые для приготовления (обработки) бурового и цементного растворов, должны иметь токсикологические характеристики, согласованные с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      11. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Водным кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

      12. Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборов подземных вод без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоизмерительными приборами, а также без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния подземных водных объектов.

      13. Природопользователи обязаны соблюдать нормативы предельно допустимого вредного воздействия на подземные водные объекты, установленные уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда по согласованию с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, по изучению недр, органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      14. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации водозаборов, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду (подтопление территорий, опустынивание, заболачивание земель, оползни и просадка грунта).

      15. Природопользователи в целях обеспечения государственного учета подземных вод, контроля их использования и охраны окружающей среды:

      1) ведут первичный учет забираемых из подземных водных объектов и сбрасываемых в них вод в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным государственным органом по изучению недр по согласованию с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда;

      2) оборудуют водозаборные и водосбросные сооружения средствами измерения расходов вод, а также устанавливают на самоизливающихся скважинах регулирующие устройства;

      3) ведут контроль за текущей разработкой месторождений подземных вод, оперативный контроль за работой скважин и контроль за выполнением технологического режима в соответствии с утвержденным проектом разработки месторождения или технологической схемой. Периодичность контроля устанавливается проектом (технологической схемой) разработки;

      4) представляют первичные статистические данные об использовании подземных вод в соответствии со статистической методологией, утверждаемой уполномоченным органом в области государственной статистики.

      16. Требования пунктов 1-5, 7, 11-13 и 15 настоящей статьи не распространяются на подземные воды (шахтные, карьерные, рудничные), попутно забранные при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых.";

      31) часть вторую пункта 2 статьи 225 изложить в следующей редакции:

      "При этом сброс сточных вод в поверхностные водные объекты допускается по разрешению уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда, сброс сточных вод в недра – при наличии соответствующей лицензии или контракта на недропользование.";

      32) в статье 255:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 255. Специальные экологические требования к проведению операций по недропользованию на территории государственных заповедных зон";

      в пункте 1:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Для предотвращения возможного отрицательного воздействия при проведении операций по недропользованию на окружающую среду и объекты государственного природно-заповедного фонда природопользователю необходимо:";

      абзацы третий и пятый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "схему вспомогательных технологических дорог по территории проведения операций по недропользованию;";

      "вырубку и корчевку деревьев и кустарников на территории проведения операций по недропользованию для подготовки технологических площадок, предусмотренных проектом;";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) в целях четкого обозначения границ территории проведения операций по недропользованию определить границы в натуре путем установления аншлагов;";

      подпункты 11), 13) и 14) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "11) съезд транспортных средств с технологической дороги, за исключением площадок, специально отведенных по согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также движение по территории проведения операций по недропользованию вне дорожной сети;";

      "13) складирование отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, предотвращающих перенос отходов (ветром, осадками) по территории проведения операций по недропользованию и государственной заповедной зоне;

      14) слив горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ, за исключением площадок на территории проведения операций по недропользованию, в специально отведенных местах по согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      подпункты 1) и 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "1) ежеквартальный контроль химического состава воды в артезианских скважинах и колодцах в радиусе до двадцати километров от территории проведения операций по недропользованию;

      2) ежеквартальный контроль уровней радиации и содержания радиоактивных веществ в грунте на территории проведения операций по недропользованию и в радиусе до десяти километров за ее пределами;";

      33) пункт 1 статьи 259 изложить в следующей редакции:

      "1. Проведение нефтяных операций в предохранительной зоне осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".";

      34) подпункт 1) пункта 2 статьи 286 изложить в следующей редакции:

      "1) техногенные минеральные образования;";

      35) статью 298 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Временное хранение техногенных минеральных образований не является размещением отходов.

      Места временного хранения техногенных минеральных образований предназначены для их безопасного сбора в срок не более двенадцати месяцев до их переработки, утилизации, вывоза в место долговременного хранения или на полигон либо передачи третьим лицам, осуществляющим такие операции.

      В случае нарушения условий и сроков временного хранения таких техногенных минеральных образований они признаются размещенными с момента их образования.";

      36) пункт 11 статьи 300 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Положения частей первой и второй настоящего пункта не распространяются на недропользователей, предоставивших обеспечение исполнения своих обязательств по ликвидации в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".";

      37) пункт 10 статьи 303 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Положения части первой настоящего пункта не распространяются на недропользователей, предоставивших обеспечение исполнения своих обязательств по ликвидации в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".".

      4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.53; № 8-I, cт.62; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55; Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 декабря 2017 г.):

      1) пункт 1 статьи 50 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) арендный платеж недропользователя.";

      2) пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) арендный платеж недропользователя;".

      5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56):

      1) в оглавлении:

      заголовок статьи 140 исключить;

      заголовки статей 345, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 356 и 687 изложить в следующей редакции:

      "Статья 345. Нарушение правил по рациональному и комплексному использованию недр при проведении операций по недропользованию по контрактам на недропользование по углеводородам и урану

      Статья 346. Проведение операций по разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых с применением видов, способов и методов работ, не предусмотренных проектным документом

      Статья 347. Нарушение экологических норм и правил при проведении операций по недропользованию

      Статья 348. Проведение работ по добыче углеводородов без осуществления государственной экспертизы запасов полезных ископаемых

      Статья 349. Нарушение порядка представления отчетности в сфере недропользования

      Статья 350. Необеспечение достоверного учета добытых твердых полезных ископаемых, углеводородов";

      "Статья 353. Нарушение порядка ликвидации и консервации объектов пользования недрами

      Статья 354. Отказ или уклонение от предоставления органам государственного контроля информации об использовании недр, геологической информации";

      "Статья 356. Нарушение правил проведения операций по недропользованию";

      "Статья 687. Уполномоченный орган по изучению недр";

      дополнить заголовком статьи 687-1 следующего содержания:

      "Статья 687-1. Уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых";

      заголовок статьи 688 изложить в следующей редакции:

      "Статья 688. Уполномоченный орган в области углеводородов";

      дополнить заголовком статьи 688-1 следующего содержания:

      "Статья 688-1. Уполномоченный орган в области добычи урана";

      2) часть вторую статьи 62 изложить в следующей редакции:

      "2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, защиты конкуренции, сфере таможенного дела, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, об энергосбережении и повышении энергоэффективности, о государственных секретах, о естественных монополиях, о недрах и недропользовании – по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, правонарушения в области законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, а также о недрах и недропользовании – по истечении трех лет со дня его совершения, за правонарушения в области налогообложения, защиты конкуренции, сфере таможенного дела, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, о естественных монополиях – по истечении пяти лет со дня его совершения.";

      3) статью 140 исключить;

      4) подпункт 8) части пятой статьи 281 изложить в следующей редакции:

      "8) реализации и (или) отгрузки отдельных видов нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов или розничными реализаторами нефтепродуктов без контрольных приборов учета либо минуя контрольные приборы учета, за исключением случаев реализации и (или) отгрузки отдельных видов нефтепродуктов с баз нефтепродуктов;";

      5) статьи 345 и 346 изложить в следующей редакции:

      "Статья 345. Нарушение правил по рациональному и комплексному использованию недр при проведении операций по недропользованию по контрактам на недропользование по углеводородам и урану

      Нарушение правил по рациональному и комплексному использованию недр при проведении операций по недропользованию по контрактам на недропользование по углеводородам и урану, приведшее к ухудшению качества оставшихся запасов, необоснованным сверхпроектным и сверхнормативным потерям полезных ископаемых, –влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Статья 346. Проведение операций по разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых с применением видов, способов и методов работ, не предусмотренных проектным документом

      Проведение операций по разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых с применением видов, способов и методов работ, не предусмотренных проектным документом, а равно неуведомление компетентного органа (государственного органа, являющегося стороной контракта и (или) выдавшего лицензию на недропользование) о внесении изменений в проектные документы в установленный срок – влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.";

      6) заголовок и часть первую статьи 347 изложить в следующей редакции:

      "Статья 347. Нарушение экологических норм и правил при проведении операций по недропользованию

      1. Нарушение экологических норм и правил при проведении операций по недропользованию, если это деяние не повлекло причинение значительного ущерба, – влечет предупреждение.";

      7) статьи 348, 349, 350, 353 и 354 изложить в следующей редакции:

      "Статья 348. Проведение работ по добыче углеводородов без осуществления государственной экспертизы запасов полезных ископаемых Проведение работ по добыче углеводородов без осуществления государственной экспертизы запасов полезных ископаемых –влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

      Статья 349. Нарушение порядка представления отчетности в сфере недропользования

      Нарушение недропользователем порядка и сроков представления отчетности, предусмотренной Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

      Статья 350. Необеспечение достоверного учета добытых твердых полезных ископаемых, углеводородов Необеспечение достоверного учета добытых твердых полезных ископаемых, углеводородов – влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.";

      "Статья 353. Нарушение порядка ликвидации и консервации объектов пользования недрами

      Невыполнение обязательства по ликвидации последствий проведения операций по недропользованию в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Статья 354. Отказ или уклонение от предоставления органам государственного контроля информации об использовании недр, геологической информации Отказ или уклонение от предоставления органам государственного контроля своевременной, полной и достоверной информации об использовании недр, добытых полезных ископаемых, а также геологической информации – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере шести, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.";

      8) в статье 356:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 356. Нарушение правил проведения операций по недропользованию";

      части первую – шестую и девятую изложить в следующей редакции:

      "1. Нарушение правил проведения операций по недропользованию – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере шестидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Невыполнение экологических требований при использовании недр – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере шестидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      3. Нарушение условий проведения операций по недропользованию в сфере углеводороводов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, а также нарушение требований проектных документов по разведке и добыче углеводородов – влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

      4. Проведение поисковых, оценочных работ и работ по добыче без утвержденных в установленном порядке проектных документов в сфере недропользования –влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

      5. Сжигание сырого газа без разрешения или без соблюдения условий разрешения уполномоченного органа в области углеводородов, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

      6. Проведение работ недропользователем по добыче углеводородов без утилизации и (или) переработки сырого газа –влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.";

      "9. Проведение операций по разведке и (или) добыче углеводородов на море без разрешения, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", или без соблюдения условий разрешения уполномоченного органа в области углеводородов –влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.";

      часть десятую исключить;

      части одиннадцатую и двенадцатую изложить в следующей редакции:

      "11. Отсутствие у недропользователя, проводящего операции по разведке и (или) добыче углеводородов на море, физического или юридического лица, осуществляющего деятельность на море, связанную с риском разлива нефти на море, утвержденного плана организации работ по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов –

      влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

      12. Проведение операций по разведке и (или) добыче углеводородов на море без собственных материалов и оборудования, необходимых для ликвидации последствий разлива нефти первого и второго уровней на море, либо без заключенного договора со специализированной организацией –влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.";

      9) заголовок и часть первую статьи 687 изложить в следующей редакции:

      "Статья 687. Уполномоченный орган по изучению недр

      1. Уполномоченный орган по изучению недр рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356 (частью первой), 391 настоящего Кодекса.";

      10) дополнить статьей 687-1 следующего содержания:

      "Статья 687-1. Уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых

      1. Уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 346, 349, 353 настоящего Кодекса.

      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители и уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых.";

      11) статью 688 изложить в следующей редакции:

      "Статья 688. Уполномоченный орган в области углеводородов

      1. Уполномоченный орган в области углеводородов рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 170 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и восьмой), 281 (частями седьмой, восьмой, девятой и десятой), 345, 348, 349, 350, 353, 356 (частями первой, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой и тринадцатой), 464 (частью первой), 635 (частью третьей) настоящего Кодекса.

      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе должностные лица уполномоченного органа в области углеводородов и руководители его территориальных подразделений.";

      12) дополнить статьей 688-1 следующего содержания:

      "Статья 688-1. Уполномоченный орган в области добычи урана

      1. Уполномоченный орган в области добычи урана рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 345, 346, 349, 350, 353 настоящего Кодекса.

      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе должностные лица ведомства уполномоченного органа в области добычи урана.";

      13) часть первую статьи 697 изложить в следующей редакции:

      "1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 139 (частью первой), 230 (частью второй в части правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности), 297 (частью первой), 324, 325, 326 (частями первой и второй), 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 (частью первой), 334, 335, 336, 337, 344, 344-1, 344-2, 346, 347, 351, 352, 353, 356 (частью второй), 358, 377 (частью первой), 397 (частями первой, второй и третьей), 399 (частью первой), 464 (частью первой) настоящего Кодекса.";

      14) в части первой статьи 804:

      в подпункте 11) слова "и использования" исключить;

      подпункт 42) изложить в следующей редакции:

      "42) уполномоченного органа в области углеводородов (статьи 170 (части седьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая), 171 (части вторая и третья (по превышению предельных цен оптовой реализации товарного или сжиженного нефтяного газа), 356 (часть четырнадцатая), 462 (часть третья), 463);";

      дополнить подпунктами 42-1) и 42-2) следующего содержания:

      "42-1) уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых (статья 462 (часть третья);

      42-2) уполномоченного органа в области добычи урана (статья 462 (часть третья);";

      15) часть вторую статьи 920 изложить в следующей редакции:

      "2. Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 января 2015 года, за исключением:

      1) подпунктов 4) и 8) части пятой статьи 281, которые вводятся в действие:

      для производителей нефтепродуктов – с 1 января 2017 года;

      для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, розничных реализаторов нефтепродуктов, поставщиков нефти:

      с 1 января 2019 года – для автозаправочных станций, расположенных на территориях столицы, городов республиканского, областного и районного значения;

      с 1 января 2021 года – для автозаправочных станций, не указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта;

      2) подпункта 6) части третьей статьи 282, который вводится в действие с 1 января 2016 года.".

      6. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, cт.112; 2016 г., № 1, ст.4; № 6, ст.45; № 7-II, ст.55; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.72; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126; 2017 г., № 9, ст.21; № 14, ст.50, 51):

      1) в оглавлении заголовок статьи 267 изложить в следующей редакции:

      "Статья 267. Предоставление земельных участков";

      2) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (порядок введения в действие см. пп. 3 п. 1 ст. 2);

      3) в статье 138:

      подпункт 3) исключить;

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) при проведении операций по недропользованию в области углеводородов, добычи урана;";

      4) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (порядок введения в действие см. пп. 3 п. 1 ст. 2);
      5) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (порядок введения в действие см. пп. 3 п. 1 ст. 2);

      6) подпункт 10) пункта 2 статьи 257 изложить в следующей редакции:

      "10) предоставление земельных участков;";

      7) статью 267 изложить в следующей редакции:

      "Статья 267. Предоставление земельных участков

      Предоставление земельных участков субъектам индустриально-инновационной деятельности осуществляется посредством выделения земельных участков на праве временного землепользования в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.";

      8) пункт 2 статьи 281 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственная поддержка инвестиций заключается в предоставлении государственных преференций.

      Виды, условия и порядок предоставления государственных преференций по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых определяются Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".".

      7. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст.309; 2000 г., № 22, ст.408; 2001 г., № 1, ст.5; № 8, ст.52; 2002 г., № 23-24, ст.193; 2003 г., № 11, ст.56; № 12, ст.86; № 15, ст.139; 2004 г., № 23, ст.138; 2005 г., № 14, ст.58; 2006 г., № 8, ст.45; 2007 г., № 2, ст.18; № 4, ст.28; 2009 г., № 2-3, ст.21; № 17, ст.79; № 18, ст.84; № 19, ст.88; 2010 г., № 5, ст.23; № 17-18, ст.112; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.15; № 8, ст.64; № 10, ст.77; № 13, ст.91; № 15, ст.97; 2013 г., № 10-11, ст.56; № 15, ст.79; 2014 г., № 1, ст.4; № 10, ст.52; № 11, ст.61; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 23, ст.143; 2015 г., № 9, ст.46; № 15, ст.78; № 20-IV, ст.113; № 21-II, ст.130; № 22-I, ст.143; 2016 г., № 7-II, ст.53; 2017 г., № 4, ст.7):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 10-4) следующего содержания:

      "10-4) аудит сведений о расходах недропользователя – аудит расходов недропользователя на операции по разведке и добыче полезных ископаемых;";

      2) часть первую пункта 2 статьи 3 дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

      "4-3) проведение аудита сведений о расходах недропользователя;";

      3) абзац седьмой части первой пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", юридические лица, обладающие правом недропользования на проведение операций по разведке и добыче углеводородов или разведке и добыче твердых полезных ископаемых;".

      8. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст.88; 2008 г., № 15-16, ст.64; № 21, ст.97; 2009 г., № 24, ст.133; 2010 г., № 7, ст.29; 2011 г., № 1, ст.2; № 20, ст.151; 2012 г., № 2, ст.11, 15; 2013 г., № 15, ст.76, 82; № 20, ст.113; 2014 г., № 11, ст.64; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; 2016 г., № 7-II, ст.55; 2017 г., № 14, ст.51; Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 декабря 2017 г.):

      часть вторую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, связанные с проведением операций по недропользованию. Отношения, связанные с проведением операций по недропользованию, регулируются и осуществляются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".".

      9. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст.96; 2007 г., № 1, ст.4; 2008 г., № 21, ст.95; № 23, ст.114; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 13, ст.114; 2012 г., № 3, ст.27; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.75; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 23-II, ст.172; 2017 г., № 3, ст.6; № 12, ст.34):

      часть вторую пункта 6 статьи 72 изложить в следующей редакции:

      "Добыча полезных ископаемых допускается в исключительных случаях на основании решения Правительства Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа по изучению недр, согласованному с уполномоченным органом, с учетом специальных экологических требований, установленных Экологическим кодексом Республики Казахстан.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 13, ст.113; 2012 г., № 2, ст.14; № 11, ст.80; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 4, ст.21; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 9, ст.46; № 20-IV, ст.113; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 8-II, ст.66; № 22, cт.116; № 24, cт.124):

      1) подпункты 4) и 26) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "4) контрольные приборы учета – технические устройства, определяющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, предназначенные для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений;";

      "26) резервуар – емкость для хранения на базе нефтепродуктов либо на производственном объекте производителя нефтепродуктов;";

      2) подпункт 12-1) статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "12-1) разрабатывает и утверждает порядок и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета;";

      3) подпункт 2) пункта 2 статьи 17 исключить;

      4) подпункт 1) пункта 3 статьи 19 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Реализация, отгрузка и (или) транспортировка, а также прокачка нефтепродуктов с баз нефтепродуктов осуществляются без применения контрольных приборов учета;";

      5) подпункты 2) и 3) пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

      "2) подпунктов 6) и 7) пункта 3 статьи 12 и подпункта 1) пункта 3 статьи 19, которые для производителей нефтепродуктов вводятся в действие с 1 января 2017 года, для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти – с 1 января 2019 года;

      3) подпункта 2) пункта 3 статьи 19, который вводится в действие:

      с 1 января 2019 года – для автозаправочных станций, расположенных на территориях столицы, городов республиканского, областного и районного значения;

      с 1 января 2021 года – для автозаправочных станций, не указанных в абзаце втором настоящего подпункта.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст.3; № 8, ст.64; № 10, ст.77; № 14, ст.94; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37; № 11, ст.61; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 21, ст.118, 122; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 21-II, ст.130; № 22-V, ст.154, 156; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-I, ст.50; № 12, ст.87; № 24, ст.126; 2017 г., № 16, ст.56):

      подпункт 27) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "27) уполномоченный орган по изучению недр – центральный исполнительный орган, обеспечивающий реализацию государственной политики и контроль в сфере геологического изучения недр, а также осуществляющий иные функции в сфере недропользования, установленные законодательством Республики Казахстан;".

      12. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 4, ст.29; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 12, ст.82; 2015 г., № 19-II, ст.102; № 22-I, ст.140; № 23-II, ст.172; 2017 г., № 14, ст.54):

      пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "2. В порядке и на условиях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", в случае намерения лица, обладающего правом недропользования (долей в праве недропользования) и (или) объектом, связанным с правом недропользования, произвести отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, государство через Фонд, национальную компанию или уполномоченный государственный орган имеет приоритетное право на приобретение отчуждаемого права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объекта, связанного с правом недропользования.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года "О магистральном трубопроводе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 11, ст.79; 2014 г., № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145; 2015 г., № 9, ст.46; № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 24, ст.124):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

      "20-1) собственник терминала – физическое или юридическое лицо, владеющее не входящим в состав объектов магистрального нефтепровода промышленным объектом для хранения продукции, представляющим собой резервуар, а также платформу для приема и (или) отгрузки нефти на транспорт (железнодорожные цистерны, автоцистерны, танкеры и прочее) или нефтепровод;";

      2) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "3. Собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, представляет в уполномоченный орган данные по транспортировке нефти, необходимые для ведомственного статистического наблюдения или административного учета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.";

      3) пункт 3-1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "3-1. Магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки нефти, должны быть оснащены контрольными приборами учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.";

      4) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

      "Статья 25-1. Предоставление собственниками терминалов услуг по хранению, приему и (или) отгрузке продукции

      1. Услуги по хранению, приему и (или) отгрузке нефти предоставляются отправителям собственниками терминалов по действующим маршрутам транспортировки нефти на своих промышленных объектах для хранения продукции, представляющих собой резервуары, а также платформах для приема и (или) отгрузки нефти на транспорт (железнодорожные цистерны, автоцистерны, танкеры и прочее) или нефтепровод, в соответствии с договором на предоставление услуг по хранению, приему и (или) отгрузке нефти, внутренними документами собственника терминала и законодательством Республики Казахстан.

      2. Собственники терминалов оснащают свои промышленные объекты контрольными приборами учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

      3. Собственник терминала обязан представлять в уполномоченный орган в области магистрального трубопровода данные по движению нефти, необходимые для ведомственного статистического наблюдения или административного учета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст.9; № 15, ст.81; 2014 г., № 7, ст.37; № 21, ст.122, 123; № 22, ст.131; 2015 г., № 1, ст.2; № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 8-II, ст.71; № 24, ст.131; 2017 г., № 9, ст.17; № 11, ст.29; № 16, ст.56):

      1) пункт 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "5. Контроль за соблюдением режима континентального шельфа возлагается на уполномоченный орган по изучению недр и Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.";

      2) пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае выявления правонарушений, связанных с нарушением режима континентального шельфа, уполномоченный орган по изучению недр и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан принимают необходимые меры по прекращению незаконной деятельности в соответствии с настоящим Законом.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 7, ст.36; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 1, ст.2; № 15, ст.78; № 19-II, ст.103, 104; № 20-I, ст.111; № 20-IV, ст.113; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 56; 2017 г., № 11, ст.29):

      пункт 1 статьи 73 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

      "7) проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".".

      16. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст.51; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 8, ст.45; № 9, ст.46; № 11, ст.57; № 16, ст.79; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.144, 145; № 22-V, ст.156, 158; № 22-VI, ст.159; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 1, ст.2, 4; № 6, ст.45; № 7-I, ст.50; № 7-II, ст.53; № 8-I, ст.62; № 8-II, ст.68; № 12, ст.87; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 4, ст.7; № 9, ст.21, 22; № 11, ст.29; № 12, ст.34):

      1) подпункт 5) пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "5) углеводородов;";

      2) пункты 1 и 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

      "1. Лицензия и (или) приложение к лицензии либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензиям в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере образования, сфере углеводородов.

      2. Лицензия и (или) приложение к лицензии либо мотивированный отказ в их выдаче в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере образования, сфере углеводородов выдаются лицензиаром не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с документами, установленными в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      3) пункт 9 статьи 34 изложить в следующей редакции:

      "9. Лицензия и (или) приложение к лицензии по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, переоформляются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензиям в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, сфере образования, сфере углеводородов, которые в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи переоформляются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с документами, установленными частью третьей пункта 4 и частью третьей пункта 5 настоящей статьи.";

      4) заголовок и строку 8 приложения 1 изложить в следующей редакции:

      "

Лицензирование деятельности в сфере углеводородов

8.

Лицензия на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов

1. Добыча нефти, газа, нефтегазоконденсата.
2. Ведение технологических работ (промысловые исследования; сейсморазведочные работы; геофизические работы) на месторождениях углеводородов.
3. Прострелочно-взрывные работы в нефтяных; газовых; газоконденсатных; нагнетательных скважинах.
4. Бурение скважин на месторождениях углеводородов на суше; на море; на внутренних водоемах.
5. Подземный ремонт (текущий; капитальный) скважин на месторождениях.
6. Цементация; испытания; освоение, опробование скважин на месторождениях углеводородов.
7. Консервация; ликвидация скважин на месторождениях углеводородов.
8. Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин.
9. Работы по предотвращению и ликвидации разливов на месторождениях углеводородов на суше; на море.
10. Эксплуатация нефтехимических производств.
11. Составление проектных документов; технологических регламентов; технико-экономического обоснования проектов для месторождений углеводородов.
12. Эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов.

Неотчуждаемая;
класс 1

      ";".

      5) в приложении 2:

      строки 96, 270 и 283 изложить в следующей редакции:

      "

96.

Согласование недропользователем порядка обеспечения противопожарной защиты искусственных островов, дамб, сооружений и установок, а также иных объектов, связанных с операциями по разведке и (или) добыче углеводородов, в процессе их эксплуатации с органами по государственному контролю

Письмо-согласование порядка обеспечения противопожарной защиты искусственных островов, дамб, сооружений и установок, а также иных объектов, связанных с операциями по разведке и (или) добыче углеводородов, в процессе их эксплуатации


      ";

      "

270.

Выдача разрешения на разведку подземных вод

Разрешение на разведку подземных вод


      ";

      "

283.

Выдача разрешения на создание и размещение морских объектов

Разрешение на создание и размещение морских объектов


      ";

      строки 285, 286 и 287 исключить;

      строки 289 и 309 изложить в следующей редакции:

      "

289.

Выдача разрешения на сжигание в факелах сырого газа

Разрешение на сжигание в факелах сырого газа


      ";

      "

309.

Утверждение проекта разработки месторождений углеводородов

Письмо-решение об утверждении проекта разработки месторождений углеводородов


      ";

      в графе 2 строки 342 слова "и распределение" исключить.

      17. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О государственно-частном партнерстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-VII, ст.116; 2016 г., № 7-II, ст.55; 2017 г., № 14, ст.51; Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 декабря 2017 г.):

      пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "6. Отношения, связанные с реализацией проектов государственно-частного партнерства в сфере недропользования, регулируются настоящим Законом и Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".".

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (порядок введения в действие см. пп. 3 п. 1 ст. 2).

Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) подпунктов 4) и 15) пункта 5, пункта 10 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года;

      2) подпунктов 1) и 6) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении пяти лет со дня введения в действие настоящего Закона.

      2. Установить, что подпункт 7) пункта 6 статьи 1 действует в течение пяти лет со дня введения в действие настоящего Закона в следующей редакции:

      "7) подпункт 2) статьи 267 изложить в следующей редакции:

      "2) предоставления права недропользования для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых, связанных с производственной деятельностью (технологическим циклом), в порядке, определенном Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".".

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ