Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 4 мамырдағы № 151-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 126-құжаттар; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 10, 79-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 4, 7-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 23-V, 113-құжат):

      1) бүкіл мәтін бойынша:

      "тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн", "Тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн", "тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің" деген сөздер тиісінше "ауыл шаруашылығы өндiрiсiн", "Ауыл шаруашылығы өндірісін", "ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "комиссияға", "Комиссияның", "Комиссия", "комиссияның" деген сөздер тиісінше "жер комиссиясына", "Жер комиссиясының", "Жер комиссиясының", "жер комиссиясының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мазмұнында:

      мынадай мазмұндағы 43-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "43-1-бап. Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін беру ерекшеліктері";

      102-баптың тақырыбындағы "және саяжай құрылысына" деген сөздер ", саяжай құрылысына және бау-бақша шаруашылығына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      147-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "147-бап. Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдардың, аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органдардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің функциялары";

      3) 10-баптың 4-тармағындағы "оларды кадастрлық (бағалау) құны" деген сөздер "кадастрлық (бағалау) құны бағаланатын жер учаскелеріне неғұрлым жақын орналасқан," деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 12-бапта:

      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) жер комиссиясы – жергілікті атқарушы орган жанындағы алқалы орган, ол жер учаскелеріне құқықтар беру туралы (шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс жеңімпазын айқындау туралы), жер учаскелерінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы және су қорының жерін басқа санаттардағы жерге ауыстыру туралы өтініштерді (өтінімдерді) қарау және қорытындыларды дайындау үшін осы Кодекстің
43-бабына сәйкес құрылады;";

      43) тармақшадағы ", соның ішінде шетелдік қатысушысы бар кәсіпорындар" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 13-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құруға және кеңейтуге, халықаралық мiндеттемелердi орындауға байланысты жағдайларда, барлық санаттағы жерден жер учаскелерін беру және алып қою, оның ішінде мемлекет мұқтажы үшін алып қою;";

      6) 14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-3), 2-4), 2-5), 2-6), 2-7), 2-8), 13-2) және 16-6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-3) жер комиссиясы туралы үлгі ережені әзірлеу және бекіту;

      2-4) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалға алудың) үлгі шартын әзірлеу және бекіту;

      2-5) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мониторингін ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      2-6) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      2-7) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін – Қазақстан Республикасының азаматында, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасы мен оның үлестес тұлғаларында болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің шекті (ең жоғары) мөлшерлерін айқындау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      2-8) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысанын әзірлеу және бекіту;";

      "13-2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою мәселелері жөніндегі ұсыныстарын келісу;";

      "16-6) жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) электрондық түрде ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      7) 14-1-бапта:

      1-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) облыстың жергiлiктi атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерiн беру және алып қою жөнiндегi ұсыныстарын және шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;";

      16) тармақшадағы "16) орталық уәкілетті органға осы Кодекстің 92 және 93-баптарына сәйкес заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат ұсыну;" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою жөніндегі ұсыныстарын және шешімдерінің жобаларын дайындау;";

      26) тармақша алып тасталсын;

      4-тармақтың 6) тармақшасындағы "тоқтата тұру жатады." деген сөздер "тоқтата тұру;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) орталық уәкілетті органға осы Кодекстің 92 және 93-баптарына сәйкес, заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат беру жатады.";

      8) 15-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-3) жер комиссиясының құрамын және комиссия туралы ережені бекіту;";

      9) 16-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-2), 10-3) және 10-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-2) жер комиссиясының құрамын қалыптастыру, комиссия туралы ережені әзірлеу және тиісті жергілікті өкілді органға бекітуге жіберу;";

      "10-3) осы Кодекстің 120-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде аталған мемлекеттік органдарға қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою мәселелері жөніндегі материалдарды келісуге ұсыну;

      10-4) қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшiн жер учаскелерін беру және алып қою;";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-2), 5-4) және 5-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-2) жер комиссиясының құрамын қалыптастыру, комиссия туралы ережені әзірлеу және тиісті жергілікті өкілді органға бекітуге жіберу;";

      "5-4) осы Кодекстің 120-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде аталған мемлекеттік органдарға қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою мәселелері жөніндегі материалдарды келісуге ұсыну;

      5-5) қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшiн жер учаскелерін беру және алып қою;";

      10) 17-бапта:

      бірінші абзацтағы "Елдi мекендер жерiн қоспағанда, аудан" деген сөздер "Аудан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-2), 2-1) және 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-2) жер комиссиясының құрамын қалыптастыру, комиссия туралы ережені әзірлеу және тиісті жергілікті өкілді органға бекітуге жіберу;";

      "2-1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      2-2) орталық уәкілетті органға осы Кодекстің 92 және 93-баптарына сәйкес, заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат беру;";

      11) 18-бап мынадай мазмұндағы 1-1), 2-2) және 2-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) жер комиссиясының құрамын қалыптастыру, комиссия туралы ережені әзірлеу және тиісті жергілікті өкілді органға бекітуге жіберу;";

      "2-2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      2-3) орталық уәкілетті органға осы Кодекстің 92 және 93-баптарына сәйкес, заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат беру;";

      12) 19-баптың 5) тармақшасындағы "жариялау жатады." деген сөздер "жариялау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      7) жерді пайдалану мен қорғауды бақылау жөніндегі тиісті уәкілетті органға осы Кодекстің 93-бабына сәйкес, заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат беру жатады.";

      13) 23-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының шекаралық белдеуінде орналасқан жер учаскелері жеке меншікке және уақытша жер пайдалануға берілмейді.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының шекаралық белдеуі шегінде орналасқан ауыл шаруашылығы алқаптарын халықтың қандай да бір ғимараттар (құрылыстар, құрылысжайлар) тұрғызу құқығынсыз, жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю және шөп шабу үшін пайдалануына жол беріледі.";

      4-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының шекаралық аймағында орналасқан жер учаскелері шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некеде тұрған (ерлі-зайыпты) Қазақстан Республикасының азаматтарына, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғаларға және шетелдік қатысуы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына меншік құқығымен тиесілі болмайды.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтары шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен неке қиған (ерлі-зайыпты болған) кезде, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының шекаралық аймағында және шекаралық белдеуінде орналасқан жер учаскелеріне меншік құқығы осы Кодекстің 66-бабының нормаларына сәйкес қайта ресімделуге немесе иеліктен шығарылуға жатады.";

      14) 24-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының шекаралық аймағы шегінде орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері, шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некеде тұрған (ерлі-зайыпты) Қазақстан Республикасының азаматтарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтарына және шетелдік қатысуы жоқ Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына уақытша жер пайдалану құқығымен беріледі.

      Қазақстан Республикасының азаматтары шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен неке қиған (ерлі-зайыпты болған) кезде, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының шекаралық аймағында орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелеріне уақытша жер пайдалану құқығы осы Кодекстің 66-бабының нормаларына сәйкес иеліктен шығарылуға жатады.";

      15) 26-бапта:

      1-тармақтағы "кенттер мен ауылдық елдi мекендердiң маңындағы" деген сөздер алып тасталсын;

      3-тармақтың екінші абзацындағы "қажетіне арнап пайдаланылатын және соған арналған" деген сөздер "мұқтажына пайдаланылатын және соған арналған, оның ішінде облыстық және аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдық елді мекендер шекарасы шегіндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 33-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы құрылыс салушының уақытша қысқа мерзімді өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамасына сәйкес Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының кепілдігін алу үшін уәкілетті компанияға беруін қоспағанда, уақытша өтеусiз және уақытша қысқа мерзiмдi өтеулi жер пайдалану (жалға алу) құқығымен берiлген жер учаскелерiнiң;";

      17) 37-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Өз мiндеттерiн тиiсiнше орындаған уақытша өтеулi жер пайдаланушының (жалға алушының), егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе жалға алу шартында өзгеше белгiленбесе, осы Кодекстің 43-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында белгіленген талаптарды қоспағанда, жер учаскесінің шекаралары өзгермеген жағдайда, ал шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесі үшін шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді пайдалану мониторингінің нәтижелері де болған кезде, осы Кодекстің 43-бабында көзделген тәртіппен жаңа мерзімге шарт жасасуға құқығы бар. Уақытша өтеулі жер пайдаланушы (жалға алушы) осындай шарт жасасу ниетi туралы жалға берушiнi жалға алу шартында көрсетiлген мерзiмде, егер шартта мұндай мерзiм көрсетілмесе, онда жалға алу шартының қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейін үш ай мерзiмде жазбаша хабардар етуге мiндеттi.

      Жалға алу шартының қолданылу мерзімі өткен соң өз мiндеттерiн тиiсiнше орындаған уақытша өтеулі жер пайдаланушының (жалға алушының), егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе жалға алу шартында өзгеше белгiленбесе, жаңа мерзімге шарт жасасуға басқа тұлғалар алдында артықшылықты құқығы болады.";

      2-1-тармақ алып тасталсын;

      18) 43-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші абзацтағы "44, 44-1 және 45-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда" деген сөздер "44-1-бабында көзделген жағдайды қоспағанда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1) тармақша "өтінішті" деген сөзден кейін "(өтінімді)" деген сөзбен толықтырылсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жер комиссиясының қорытынды дайындауы;";

      1-1-тармақта:

      екінші бөлік "осы Кодекстің" деген сөздерден кейін "43-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелері мен жер учаскелеріне жалға алу құқығы осы Кодекстің 48-бабында белгіленген ережелер ескеріле отырып, сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) сату объектілері болуы мүмкін.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жер учаскелерiн меншiкке немесе жер пайдалануға берудi облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдары, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдерi осы Кодексте белгiленген өздерінің құзыретi шегiнде жүзеге асырады.

      Жер учаскесін беру туралы шешім жер комиссиясының оң қорытындысы және жерге орналастыру жобасы негізінде қабылданады. Жер учаскелері қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін сұралған жағдайда, жер учаскесін беру туралы шешім жер комиссиясының оң қорытындысы, жерге орналастыру жобасы және осы Кодекстің 120-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде аталған мемлекеттік органдардың оң келісуі негізінде соңғы қорытынды келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қабылданады.

      Бұл ретте әзірленген және бекітілген жерге орналастыру жобасы және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскесіне құқық беру туралы шешімінің жобасы келісуші мемлекеттік органдарға жоғарыда көрсетілген шешімнің жобасы дайындалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс. Шешім жобасын келісу жер комиссиясының оң қорытындысы мен жерге орналастыру жобасы келісуге келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Жер учаскесін беруден бас тарту туралы шешім жер комиссиясының теріс қорытындысы негізінде жер комиссиясының қорытындысы шығарылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қабылданады.

      Жер учаскелерін алып қою, оның ішінде осы Кодекстің 84-бабына сәйкес мемлекет мұқтажы үшін алып қою жағдайларын қоспағанда, жер учаскесіне құқық беруден бас тарту облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің шешімімен ресімделеді және ол уәжді болуға тиіс.

      Жер комиссиясының құрамын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары қалыптастырады және тиісті жергілікті өкілді органға бекітуге жібереді. Жер комиссиясының құрамына:

      1) жергілікті өкілді органның депутаттары;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органының, тиісті жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы, ауыл шаруашылығы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелерінің өкілдері;

      3) қоғамдық кеңестердің, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік емес ұйымдардың және өзге де салалық мемлекеттік емес ұйымдардың, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілдері;

      4) Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді.

      Жер учаскелері осы Кодекстің 43-1-бабына сәйкес берілген жағдайда, аудан, облыстық маңызы бар қала деңгейінде құрылатын жер комиссияларының құрамына:

      1) жер учаскесі аумағында орналасқан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі;

      2) жергілікті қоғамдастық жиналысы жіберген, тиісті аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің жергілікті халық өкілдері де кіреді.

      Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана деңгейінде құрылатын жер комиссияларының құрамына қоршаған ортаны қорғау, ауыл және орман шаруашылығы, су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органдардың тиісті аумақтық бөлімшелерінің өкілдері де міндетті түрде кіреді.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының ұйғаруы бойынша жер комиссиясының құрамына басқа адамдар да кіруі мүмкін.

      Жер комиссиясы тұрақты негізде жұмыс істейді. Жер комиссиясы мүшелерінің саны тақ болуға және тоғыз адамнан кем болмауға тиіс. Бұл ретте қоғамдық кеңестер, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік емес ұйымдар және өзге де салалық мемлекеттік емес ұйымдар, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің саны жер комиссиясы мүшелері жалпы санының кемінде елу пайызын құрауға тиіс.

      Жер комиссиясының құрамы, төрағасын және осы тармақтың алтыншы бөлігінің 2) және 4) тармақшаларында, жетінші бөлігінің 1) тармақшасында және сегізінші бөлігінде аталған адамдарды қоспағанда, бүкіл құрамы ауыстырыла отырып, келесі күнтізбелік он екі ай өткен соң жыл сайын бекітіледі.

      Жер комиссиясының төрағасы болып әкімнің жер мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасары тағайындалады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың тиісті уәкілетті органы жер комиссиясының жұмыс органы болып табылады.

      Жер комиссиясының хатшысы жұмыс органының лауазымды адамдарының арасынан айқындалады. Жер комиссиясының хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

      Жер комиссиясының отырысы, егер оған комиссия құрамының жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, құқыққа сыйымды деп есептеледі. Бұл ретте қоғамдық кеңестердің, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік емес ұйымдардың және өзге де салалық мемлекеттік емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қатысып отырған өкілдерінің саны жер комиссиясының қатысып отырған мүшелері жалпы санының кемінде елу пайызын құрауға тиіс. Жер комиссиясының мүшелері оның отырыстарына ауыстыру құқығынсыз қатысады.

      Жер комиссиясының шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

      Дауыс беру нәтижелері отырысқа қатысып отырған жер комиссиясы мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен айқындалады және егер оған жер комиссиясы мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі.

      Жер комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда, жер комиссиясының мүшесі ерекше пікірін білдіруге құқылы, бұл жазбаша түрде баяндалуға және жер комиссиясының шешіміне қоса берілуге тиіс.

      Жер комиссиясының отырысы аудио-, бейнежазба құралдарының көмегімен міндетті түрде тіркеледі. Жер комиссиясының отырысын аудио-, бейнежазба құралдарымен тіркеуді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы жүзеге асырады. Жер комиссиясы отырысының барысын тіркеуді қамтамасыз ететін аудио-, бейнежазба құралдарын техникалық қолдану, аудио-, бейнежазбаны сақтау тәртібін, сондай-ақ аудио-, бейнежазбаға қол жеткізу тәртібін орталық уәкілетті орган айқындайды.

      Жер комиссиясының қорытындысы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың тиісті уәкілетті органы жер комиссиясына сұралып отырған жер учаскесiн аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлiмделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану немесе жер учаскесiн алдын ала таңдауды беру (елді мекен шегінде объектілер салуды қоспағанда, жер учаскесi объектiлер салу үшiн сұралған кезде) мүмкiндiгi туралы ұсынысты берген кезден бастап бес жұмыс күнi iшiнде хаттамалық шешiм нысанында үш данада жасалады.

      Жер комиссиясының хаттамалық шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      Сотқа арыз беру жер комиссиясының хаттамалық шешімін орындауды тоқтата тұрады.

      Жер комиссиясы оң қорытындысының бір данасы жерге орналастыру жобасын дайындауы үшін өтініш берушіге бес жұмыс күні ішінде беріледі.

      Осы Кодекстің 43-1-бабына сәйкес берілетін жер учаскелерін қоспағанда, жер комиссиясы оң қорытындысының қолданылу мерзімі қабылданған күнінен бастап бір жылды құрайды. Біржылдық мерзімді өткізіп алу жергілікті атқарушы органның жер учаскесiне құқық беруден бас тарту туралы шешiм қабылдауы үшін негіз болып табылады.";

      3-тармақта:

      төртінші бөлік "уәкілетті органдарына" деген сөздерден кейін "және тиісті жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелеріне" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жер учаскесі орналасқан жер бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдары және тиісті жергілікті атқарушы органдардың сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері сұралып отырған жер учаскесін аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін өтініш келіп түскен кезден бастап он жұмыс күні ішінде айқындайды.";

      бесінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер өтініш беруші жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тізілімінде тұрған болса немесе өтініш беруші жер учаскесіне құқық беру туралы не құқық беруден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттар топтамасын толық ұсынбаған болса, жер учаскесі орналасқан жер бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдары екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіге өтінішті қараудан жазбаша бас тарту береді.

      Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін сұрау жағдайларын қоспағанда, жер учаскесіне құқық беру туралы өтінішті қараудың жалпы мерзімі келіп түскен кезінен бастап екі айға дейінгі мерзімді құрайды.";

      4 және 6-тармақтар алып тасталсын;

      7-тармақта:

      үшінші бөлік "жерге орналастыру жобасы" деген сөздерден кейін "және жер комиссиясының он қорытындысы" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктегі "Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздер "Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың тиісті уәкілетті органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы бөлік алып тасталсын;

      8 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау мен беруді мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін Мемлекеттік корпорация Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алты жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.";

      "14. Жергілікті атқарушы органдар жер учаскесін алған тұлғалардың тізімдері бар ақпаратты жер учаскесін беру негізін, нысаналы мақсатын, алаңын, орналасқан жерін, құқық түрін, жалға алу мерзімін көрсете отырып, халыққа қолжетімді жерлердегі арнайы ақпараттық стендтерде, сондай-ақ өзінің интернет-ресурсында және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың тиісті уәкілетті органының интернет-ресурсында ай сайын, ал тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында кемінде тоқсанына бір рет жариялау арқылы орналастыруға міндетті.

      Осы тармақтың ережелері осы бапта және осы Кодекстің 43-1, 44, 44-1 және 45-баптарында көзделген тәртіппен берілген жер учаскелеріне, сондай-ақ осы Кодекстің 48-бабына сәйкес сауда-саттыққа (конкурстарға, аукциондарға) шығарылатын жер учаскелеріне қолданылады.";

      19) мынадай мазмұндағы 43-1-баппен толықтырылсын:

      "43-1-бап. Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін беру ерекшеліктері

      1. Мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерін шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығымен беру осы бапта белгіленген тәртіппен және шарттарда шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс негізінде жүзеге асырылады.

      2. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің тізбесін ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органы қалыптастырады және бұл қоғамдық кеңестермен, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік емес ұйымдармен, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен келісіледі.

      Келісуші органдар мен ұйымдар шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің тізбесі олардың орналасу схемасымен бірге келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде өз ұстанымының уәжді негіздемесі бар қорытынды береді.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің тізбесі келісуші органдар мен ұйымдар жалпы санының кемінде төрттен үші оң қорытынды берген жағдайда келісілді деп есептеледі.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің келісілген тізбесін ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы келісілген күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде бекітеді.

      Тізбеге енгізілген жер учаскелері шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа жерге орналастыру жұмыстары жүргізілгеннен кейін шығарылады, жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу мерзімі көрсетілген тізбе бекітілген күннен бастап қырық бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      3. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізуді аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.

      4. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізуді қамтамасыз ету үшін:

      1) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарламаны тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында, сондай-ақ жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында жариялауды;

      2) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарламаны тиісті облыс шегіндегі аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына, сондай-ақ орталық уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін жіберуді жүзеге асырады.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасына сәйкес осы хабарламаны өзінің интернет-ресурсында, сондай-ақ мемлекеттік органдардың халыққа қолжетімді жерлердегі арнайы ақпараттық стендтерінде орналастырады және оны аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдеріне олардың интернет-ресурстарында және халыққа қолжетімді жерлердегі арнайы ақпараттық стендтерде орналастыру үшін дереу жібереді.

      5. Хабарламада:

      1) шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың өткізілетін күні, уақыты және орны, сондай-ақ өтінімдер беру мерзімі мен орны;

      2) жер учаскесінің сипаттамасы (орналасқан жері, алаңы, алқаптардың құрамы, топырақтың сапалық сипаттамасы, бонитет балы, сумен қамтамасыз етілуі, өңірдің ауыл шаруашылығына мамандануы) қамтылуға тиіс.

      6. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдер қабылдауды шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізу туралы хабарлама тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында және жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң, ал конкурс қайта өткізілген жағдайда, күнтізбелік он бес күн өткен соң бастайды.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау және тіркеу – өтінімдерді қабылдау басталған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде, ал конкурс қайта өткізілген жағдайда, он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім міндетті түрде тіркеу нөмірі беріліп және өтінім берушіге хабарлама беріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қағаз жеткізгіште немесе "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беріледі.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы берілген шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес, конкурс қорытындысы шығарылған күні ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына жіберіледі.

      7. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы шығарылған күн оның аяқталған күні болып есептеледі.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдерді беру мерзімі аяқталғаннан кейін келесі күні шығарылады.

      8. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі өткізілетін конкурстарға жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар тізілімінде тұрған тұлғалар, сондай-ақ осы баптың 19-тармағының бесінші бөлігінде көрсетілген тұлғалар қатысуға құқылы емес.

      9. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

      2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

      3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

      4) конкурстық ұсыныс;

      5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

      10. Конкурстық ұсыныста:

      1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);

      2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

      3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

      Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады.

      11. Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады.

      12. Осы баптың 9-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін, шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім қабылдамай тастауға жатады.

      13. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты жер комиссиясы осы Кодекстің 43-бабының 2-тармағына сәйкес өткізеді.

      14. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазын жер комиссиясы тиісті өлшемшарттарды ескере отырып, балл беру арқылы конкурстық ұсыныстарды салыстыру негізінде айқындайды.

      Жер комиссиясы конкурстық ұсыныстарды бағалайды, салыстырады және жеңіп алған конкурстық өтінімді айқындайды.

      Конкурстық ұсыныстарды және шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде, ұсынылған конкурстық ұсыныстар мен өтінімдердің мәнін қозғамайтын, түзетуге болатын грамматикалық және арифметикалық қателер назарға алынбайды.

      15. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы жер комиссиясының хаттамалық шешімімен ресімделеді.

      Жер комиссиясының хаттамалық шешіміне жер комиссиясының төрағасы және отырысқа қатысқан барлық мүшелері, сондай-ақ жер комиссиясының хатшысы қорытынды шығарылған күні қол қояды.

      Жер комиссиясының хаттамалық шешімімен келіспеген жағдайда, жер комиссиясының мүшесі ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде баяндалып, жер комиссиясының хаттамалық шешіміне қоса берілуге тиіс.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы туралы жер комиссиясының мүшелері қол қойған хаттамалық шешім бір жұмыс күні ішінде ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органының интернет-ресурсында орналастырылады және үш жұмыс күнінен кешіктірілмей, барлық өтінім берушілерге және орталық уәкілетті органға оның интернет-ресурсына орналастыру үшін жіберіледі.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы туралы жер комиссиясының хаттамалық шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін. Сотқа арыз беру жер комиссиясының хаттамалық шешімін орындауды тоқтата тұрады.

      16. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы туралы жер комиссиясының хаттамалық шешімінде мынадай:

      1) өтінімді қабылдамай тастау себептері жайлы уәжді жауап беріле отырып, конкурсқа қатысуға өтінімдері қабылданбай тасталған өтінім берушілер туралы;

      2) өтінім берушіні жеңімпаз деп айқындау үшін негіз болған дәлелдер көрсетіле отырып, конкурсқа қатысуға өтінімі мақұлданған өтінім беруші туралы ақпарат қамтылады.

      17. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы туралы жер комиссиясының хаттамалық шешімі екі жұмыс күні ішінде шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру туралы шешім қабылдау үшін ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына жіберіледі.

      Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы туралы жер комиссиясының хаттамалық шешімі келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру туралы шешім қабылдайды.

      18. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру туралы шешімінің негізінде ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органы аталған шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалға алудың) үлгілік шартына сәйкес шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының жобасын дайындайды және конкурстың жеңімпазын хабардар етеді.

      19. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою үшін ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органына келуге міндетті.

      Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органы шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазына хабарламаны тапсырыс хатпен, табыс етілгені туралы хабарламасы бар жеделхатпен, оның ішінде телефонограммамен хабардар ету, ұялы байланыс арналары бойынша қысқа мәтіндік хабарламалар немесе электрондық пошта арқылы, сондай-ақ хабарламаның тіркелуін қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып жібереді.

      Шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қоюдан бас тартқан жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органын жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

      Егер шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына осы тармақта белгіленген мерзімдерде қол қоймаса, онда ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы бас тарту келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты қайта өткізу туралы шешім қабылдайды және оны жер комиссиясына жібереді.

      Шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қоюдан бас тартқан шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс жеңімпазының бір жыл бойы келесі конкурстарға қатысуға құқығы болмайды.

      20. Шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) жөнінде жасалған шарттың нәтижелері бойынша шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің пайдаланылуына, оның ішінде жеңімпаздың жерді пайдалану жөнінде қабылдаған міндеттемелерін орындауына:

      1) жалға алудың алғашқы бес жылында жыл сайын;

      2) келесі кезеңдерде: суармалы ауыл шаруашылығы алқаптарында – әр үш жыл сайын, суарылмайтын ауыл шаруашылығы алқаптарында әр бес жыл сайын мониторинг жүргізіледі.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің пайдаланылуын қоғамдық кеңес, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік емес ұйымдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдары өкілдерінің қатысуымен жүргізілетін мониторингтеудің оң нәтижелері ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының қолданылу мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауы үшін негіз болып табылады.

      21. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс:

      1) конкурсқа шығарылған әрбір жер учаскесі бойынша конкурсқа қатысуға екіден аз өтінім келіп түскен;

      2) егер конкурсқа шығарылған әрбір жер учаскесі бойынша конкурсқа қатысуға екіден аз қатысушы жіберілген жағдайларда, өткізілмеді деп танылады.

      Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізілмеді деп тану жер комиссиясының хаттамалық шешімімен ресімделеді, ол шешім үш жұмыс күні ішінде ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының және ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уәкілетті органының интернет-ресурсында орналастырылады.

      22. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы осы бапта көзделген тәртіппен және мерзімдерде қайта конкурс өткізеді.";

      20) 44-баптың 5-1-тармағы алып тасталсын;

      21) 47-баптың 2-тармағында:

      "өтінім береді", "ол өтінім" деген сөздер тиісінше "өтініш береді", "ол өтініш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "43-45-баптарында" деген сөздер "43, 44, 44-1 және 45-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 48-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінің 20) тармақшасындағы "шыққан кезде берілетін жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын беру сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) жүзеге асырылады." деген сөздер "шыққан кезде;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:

      "21) қоныс аударушыларға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерде, облыстық маңызы бар қалаларды қоспағанда, елді мекендердің шегінде объектілер салу үшін берілетін жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын беру сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) жүзеге асырылады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын сату жөніндегі сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында электрондық түрде жүзеге асырылады.";

      23) 49-1-бапта:

      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жер комиссиясының қорытындысын дайындау;";

      8-тармақтағы "осы Кодекстің 43-бабының 2-тармағына сәйкес құрылатын комиссияның" деген сөздер "жер комиссиясының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 50-бапта:

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Бау-бақша шаруашылығын жүргізу үшін жер учаскелері Қазақстан Республикасының азаматтарына уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығымен 1 гектардан аспайтын мөлшерде беріледі.";

      4-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қазақстан Республикасының Үкiметi облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың өкілді және атқарушы органдарының бірлескен ұсынысы негiзiнде республиканың және бiр әкiмшiлiк ауданның (қаланың), облыстың шегінде ауыл шаруашылығы алқаптарының түрлері бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiнiң шектi (ең жоғары) мөлшерiн белгiлейдi, олар:";

      мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

      "уақытша жер пайдалану құқығымен Қазақстан Республикасының азаматында шаруа немесе фермер қожалығын жүргiзу үшiн, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк емес заңды тұлғасында және оның үлестес тұлғаларында ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу үшiн болуы мүмкiн;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жер учаскелерін осы тармақта көрсетілген мақсаттар үшін шектi (ең жоғары) мөлшерден асатын мөлшерлерде беруге жол берілмейді.";

      25) 51-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін бөлу осы Кодекстің 97-бабының 3-1-тармағында көзделген нормалар ескеріле отырып жүзеге асырылады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жер учаскесiнiң бөлінетіндігі және бөлiнбейтiндiгi сәйкестендіру құжатында көрсетiледi.";

      26) 77-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қысқа мерзімді уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамасына сәйкес кепілдік алу үшін Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорына уәкілетті компанияның кепілге беруін қоспағанда, қысқа мерзiмдi уақытша өтеулi және уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығын кепiлге салуға жол берiлмейдi.";

      27) 84-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) "Жайылымдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 1-тармағына сәйкес жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін халықтың жайылымдық алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру;

      4-2) елді мекендерді дамытудың және құрылыс салудың бас жоспарына немесе схемасына сәйкес жеке тұрғын үй салу үшін халықтың жер учаскелеріне деген қажеттілігін қамтамасыз ету;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жер пайдалануға берілген жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп иелiктен шығару, егер жер пайдаланушы берiлген құқықты мемлекеттен сатып алған болса, жер пайдалану құқығын сатып алғаны үшін төлемақы құны жер пайдаланушыға өтеле отырып жүзеге асырылады, сондай-ақ оның қалауы бойынша осы Кодекске және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жер учаскесі берілуі мүмкін.

      Егер жер пайдаланушы берілген құқықты мемлекеттен сатып алмаған болса, оған осы Кодекске және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орнына басқа жер учаскесі берілуі мүмкін.

      Бұл ретте жер учаскесi мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп иелiктен шығарылған кезде жер пайдаланушыға залалдарды өтеу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен толық көлемде жүзеге асырылады.";

      28) 92-бапта:

      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге арналған жер учаскесі пайдаланбау фактісі алғаш рет анықталған кезден бастап қатарынан екі жыл бойы мақсатқа сай пайдаланылмаған жағдайларда, мұндай жер учаскесi осы Кодекстiң 94-бабында көзделген тәртiппен мәжбүрлеп алып қоюға жатады.";

      4-тармақта:

      бірінші абзацтағы "Ауыл" деген сөз "Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "екі жылдан астам" деген сөздер алып тасталсын;

      3) тармақшадағы "екі жыл бойы" деген сөздер алып тасталсын;

      29) 94-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Егер мақсатқа сай пайдаланылмай жатқан не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жер учаскесі осы Кодекстің 84-бабына сәйкес мемлекет мұқтажы үшін алып қойылуына байланысты мәжбүрлеп иеліктен шығаруға жататын болса, онда жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын тиісті орган аталған жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы қаулыны қабылдаған жергілікті атқарушы органның өтінішхаты негізінде жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою рәсімін тоқтатуға құқылы.";

      30) 96-1-бапта:

      1-тармақтағы "облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органы" деген сөздер "жерді пайдалану мен қорғауды бақылау жөніндегі уәкілетті орган, аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы орган, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жерді пайдалану мен қорғауды бақылау жөніндегі уәкілетті орган, аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы орган, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы осы Кодекстің 92 және 93-баптарына сәйкес заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде үш жұмыс күні ішінде орталық уәкілетті органға ақпарат жібереді, онда:";

      31) 97-бапта:

      3-1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін ауыл шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсатта учаскелерге бөлуге жол берілмейді.";

      3-2-тармақтағы "ауыл шаруашылығы мақсатындағы, жеке тұрғын үй құрылысына арналған және жеке қосалқы шаруашылық жүргізуге арналған жердің нысаналы мақсатын" деген сөздер "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің нысаналы мақсатын жеке тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін және жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 102-баптың тақырыбындағы және 3-тармағындағы "және саяжай құрылысына", "және саяжай құрылысы" деген сөздер тиісінше ", саяжай құрылысына және бау-бақша шаруашылығына", ", саяжай құрылысы және бау-бақша шаруашылығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 105-баптың 3-тармағының екінші бөлігі "тарихи-мәдени мақсаттағы объектiлер үшiн" деген сөздерден кейін ", қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін" деген сөздермен толықтырылсын;

      34) 110-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың, астананың қала маңы аймақтарында орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін бөлуге тыйым салынады.";

      35) 120-баптың 1 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әскери бөлiмдерді, әскери полигондарды, әскери оқу орындарын, Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының арнаулы (әскери) оқу орындарын, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының өзге де ұйымдарын, олардың қорғаныс және ұлттық қауiпсiздiк саласындағы мiндеттердi атқаратын объектілері мен құрылысжайларын орналастыру және олардың тұрақты қызметi үшiн берілген жер учаскелерi қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер деп танылады.

      Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажы үшін жер учаскелерін беру және алып қою орталық уәкілетті органмен және тиісті уәкілетті органмен (Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметімен, Қазақстан Республикасының "Сырбар" Сыртқы барлау қызметімен) келісу бойынша жүзеге асырылады.";

      "4. Аудандық атқарушы органдар тиісті уәкілетті органмен (Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметімен) келісу бойынша қорғаныс мұқтажы үшін берiлген жерден жекелеген жер учаскелерін ауыл шаруашылығына пайдалану үшiн жеке және заңды тұлғаларға уақытша жер пайдалануға бере алады.";

      36) 136-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "осы Кодекстің 43-бабының 2-тармағына сәйкес жергілікті атқарушы органдар құратын комиссияның" деген сөздер "жер комиссиясының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      37) 145-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды орталық уәкiлеттi орган, жерді пайдалану мен қорғауды бақылау жөніндегі уәкiлеттi органдар, аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органдар, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері және өзге де уәкiлеттi органдар өздерінің құзыреті шегінде жүзеге асырады.";

      38) 146-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөлік алып тасталсын;

      екінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Орталық уәкiлеттi орган ведомствосының басшысы Қазақстан Республикасының Жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы болып табылады.";

      "Орталық уәкілетті орган ведомствосының, жерді пайдалану мен қорғауды бақылау жөніндегі уәкілетті органдардың, аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органдардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды тікелей жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамдары жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар болып табылады.";

      39) 147-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "147-бап. Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органдардың, аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органдардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің функциялары";

      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдарының Қазақстан Республикасының жер заңнамасы саласында қабылдаған шешiмдерiнiң заңдылығына;";

      2-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жердi пайдалану мен қорғауды бақылау жөнiндегi уәкiлеттi орган (осы баптың 2-1 және 2-2-тармақтарында көзделген жағдайлардан басқа кезде):";

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) аудандардың жергiлiктi атқарушы органдарының, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкiмдерiнiң Қазақстан Республикасының жер заңнамасы саласында қабылдаған шешiмдерiнiң заңдылығына;";

      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:

      "2-2. Аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органдар, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде жер учаскесінің меншік иелері мен жер пайдаланушыларға қатысты жерді пайдалану мен қорғауға, атап айтқанда:

      1) жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жердің топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және сақтау жөніндегі ұйымдастыру-шаруашылық, агротехникалық, гидротехникалық және эрозияға қарсы іс-шаралар кешенін уақтылы және дұрыс жүргізуіне;

      2) жерді жақсарту жөніндегі, топырақ эрозиясын, тұздануды, батпақтануды, су басуды, шөлейттенуді, құрғақтануды, тығыздалуды, қоқыстануды, ластануды және жердің тозуын туғызатын басқа да процестерді болғызбау және олардың салдарын жою жөніндегі іс-шаралардың уақтылы және сапалы орындалуына;

      3) жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі жерге орналастыру жобаларының орындалуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді.";

      40) 148-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы "алып қоюға" деген сөзден кейін ", нысаналы мақсатын өзгертуге" деген сөздермен толықтырылсын;

      41) 149-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы "шаруашылықаралық" деген сөзден кейін "және шаруашылықішілік" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; 2018 жылғы 18 сәуірде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы және көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 710-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:

      "137 (бірінші бөлігінің 2) тармақшасында)" деген сөздер "137" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "338," деген цифрлар алып тасталсын;

      2) 729-баптың бірінші бөлігі "320 (бесінші, алтыншы және жетінші бөліктерінде)," деген сөздерден кейін "338," деген цифрлармен толықтырылсын.

      3. "Халықтың көші-қоны туралы" 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 16, 127-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 21-22, 114-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 154, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 жылғы 18 сәуірде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы және көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):

      23-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "тауарлы" деген сөз алып тасталсын.

      4. "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 21-I, 120-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 16, 56-құжат):

      5-баптың 1-тармағының 10) тармақшасындағы "құру жатады." деген сөздер "құру;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) жергілікті мемлекеттік басқару органдарының Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер қатынастарын реттеу мәселелері жөніндегі жұмысына қатысу жатады.".

      5. "Қазақстан Республикасы Жер кодексінің жекелеген нормаларының қолданысын және "Қазақстан Республикасының Жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының қолданысқа енгізілуін тоқтата тұру туралы" 2016 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 10, 79-құжат; № 23, 122-құжат):

      1-баптың 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) 24-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі тоқтатыла тұрған кезеңде мынадай:

      "1. Мемлекеттік меншiктегi ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерi осы Кодексте белгiленген тәртiппен және шарттарда Қазақстан Республикасының азаматтарына және шетелдік қатысуы жоқ заңды тұлғаларына жер пайдалану құқығымен берiлуi мүмкiн." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы бөліктің;";

      "3) 97-баптың 6-тармағы 2) тармақшасының бірінші бөлігі тоқтатыла тұрған кезеңде мынадай:

      "2) Қазақстан Республикасының жеке тұлғаларына және шетелдік қатысуы жоқ заңды тұлғаларына шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргізу, орман өсiру, ғылыми-зерттеу, тәжiрибе жүргізу және оқыту мақсаттарында, қосалқы ауыл шаруашылығын, бау-бақша шаруашылығын және мал шаруашылығын жүргiзу үшiн жер пайдалануға беріледі." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы бөліктің;".

2-бап. Осы Заң 2021 жылғы 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 6) тармақшасының тоғызыншы абзацын, 22) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 151-VІ ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст.99; 2005 г., № 9, ст.26; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 11, ст.55; № 12, ст.79, 83; № 16, ст.97; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 14, ст.105; № 15, ст.106, 109; № 16, ст.129; № 17, ст.139; № 18, ст.143; № 20, ст.152; № 24, ст.180; 2008 г., № 6-7, ст.27; № 15-16, ст.64; № 21, ст.95; № 23, ст.114; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 13-14, ст.62; № 15-16, ст.76; № 17, ст.79; № 18, ст.84, 86; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 6, ст.49, 50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 13, ст.114; № 15, ст.120; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.9, 11; № 3, ст.27; № 4, ст.32; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 11, ст.80; № 14, ст.95; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 1, ст.3; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст.10; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 64; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.118, 122; № 23, ст.143; № 24, ст.145; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 19-І, ст.99, 101; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115, 117; № 21-І, ст.124, 126; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 56; № 8-II, ст.72; № 10, ст.79; 2017 г., № 3, ст.6; № 4, ст.7; № 12, ст.34; № 14, ст.51, 54; № 23-V, ст.113):

      1) по всему тексту:

      слова "товарного сельскохозяйственного производства" заменить словами "сельскохозяйственного производства";

      слова "комиссию", "комиссии" заменить соответственно словами "земельную комиссию", "земельной комиссии";

      2) в оглавлении:

      дополнить заголовком статьи 43-1 следующего содержания:

      "Статья 43-1. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства";

      в заголовке статьи 102 слова "и дачного строительства" заменить словами ", дачного строительства и огородничества";

      заголовок статьи 147 изложить в следующей редакции:

      "Статья 147. Функции уполномоченных органов, районных (кроме районов в городах) исполнительных органов, местных исполнительных органов городов областного значения, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель";

      3) пункт 4 статьи 10 дополнить словами ", наиболее близко расположенных к оцениваемым земельным участкам";

      4) в статье 12:

      дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) земельная комиссия – коллегиальный орган при местном исполнительном органе, создаваемый в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса для рассмотрения заявлений (заявок) и подготовки заключений о предоставлении прав на земельные участки (об определении победителя конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства), об изменении целевого назначения земельных участков и о переводе земель водного фонда в земли других категорий;";

      в подпункте 43) слова ", в том числе предприятия с иностранным участием" исключить;

      5) подпункт 3) статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "3) предоставление и изъятие земельных участков, в том числе для государственных нужд, из земель всех категорий в случаях, связанных с созданием и расширением особо охраняемых природных территорий республиканского значения, выполнением международных обязательств;";

      6) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 2-3), 2-4), 2-5), 2-6), 2-7), 2-8), 13-2) и 16-6) следующего содержания:

      "2-3) разработка и утверждение типового положения о земельной комиссии;

      2-4) разработка и утверждение типового договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства;

      2-5) разработка и утверждение правил организации и проведения мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства;

      2-6) разработка и утверждение правил организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства;

      2-7) разработка и утверждение методики определения предельных (максимальных) размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться у гражданина Республики Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица Республики Казахстан и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства;

      2-8) разработка и утверждение формы предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении;";

      "13-2) согласование предложений местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы по вопросам предоставления и изъятия земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;";

      "16-6) разработка и утверждение правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде;";

      7) в статье 14-1:

      в пункте 1:

      дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) подготовка предложений и проектов решений местного исполнительного органа области по предоставлению и изъятию земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;";

      в подпункте 16) слова "16) предоставление информации в центральный уполномоченный орган о лицах, у которых принудительно изъяты земельные участки на основании вступившего в законную силу решения суда, в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Кодекса;" исключить;

      в пункте 2:

      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) подготовка предложений и проектов решений местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы по предоставлению и изъятию земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;";

      подпункт 26) исключить;

      пункт 4 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

      "7) предоставление информации в центральный уполномоченный орган о лицах, у которых принудительно изъяты земельные участки на основании вступившего в законную силу решения суда в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Кодекса.";

      8) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:

      "5-3) утверждение состава земельной комиссии и положения о ней;";

      9) в статье 16:

      пункт 1 дополнить подпунктами 1-2), 10-3) и 10-4) следующего содержания:

      "1-2) формирование состава земельной комиссии, разработка положения о ней и направление на утверждение в соответствующий местный представительный орган;";

      "10-3) представление на согласование в государственные органы, указанные в части второй пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса, материалов по вопросам предоставления и изъятия земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;

      10-4) предоставление и изъятие земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;";

      пункт 2 дополнить подпунктами 1-2), 5-4) и 5-5) следующего содержания:

      "1-2) формирование состава земельной комиссии, разработка положения о ней и направление на утверждение в соответствующий местный представительный орган;";

      "5-4) представление на согласование в государственные органы, указанные в части второй пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса, материалов по вопросам предоставления и изъятия земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;

      5-5) предоставление и изъятие земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности;";

      10) в статье 17:

      в абзаце первом слова ", за исключением земель населенных пунктов," исключить;

      дополнить подпунктами 1-2), 2-1) и 2-2) следующего содержания:

      "1-2) формирование состава земельной комиссии, разработка положения о ней и направление на утверждение в соответствующий местный представительный орган;";

      "2-1) осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения;

      2-2) предоставление информации в центральный уполномоченный орган о лицах, у которых принудительно изъяты земельные участки на основании вступившего в законную силу решения суда в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Кодекса;";

      11) статью 18 дополнить подпунктами 1-1), 2-2) и 2-3) следующего содержания:

      "1-1) формирование состава земельной комиссии, разработка положения о ней и направление на утверждение в соответствующий местный представительный орган;";

      "2-2) осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения;

      2-3) предоставление информации в центральный уполномоченный орган о лицах, у которых принудительно изъяты земельные участки на основании вступившего в законную силу решения суда в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Кодекса;";

      12) статью 19 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

      "6) осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;

      7) предоставление информации в соответствующий уполномоченный орган по контролю за использованием и охраной земель о лицах, у которых принудительно изъяты земельные участки на основании вступившего в законную силу решения суда в соответствии со статьей 93 настоящего Кодекса.";

      13) в статье 23:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Земельные участки, расположенные в пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан, не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование.

      Допускается использование сельскохозяйственных угодий, расположенных в пределах пограничной полосы Государственной границы Республики Казахстан, населением для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья и сенокошения без права возведения каких-либо зданий (строений, сооружений).";

      в пункте 4:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Земельные участки, расположенные в пограничной зоне Государственной границы Республики Казахстан, не могут принадлежать на праве собственности иностранцам, лицам без гражданства, гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, а также иностранным юридическим лицам и юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "При заключении брака (супружества) гражданами Республики Казахстан с иностранцами или лицами без гражданства право собственности на земельные участки, расположенные в пограничной зоне и пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан, подлежит переоформлению или отчуждению согласно нормам статьи 66 настоящего Кодекса.";

      14) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "6. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах пограничной зоны Государственной границы Республики Казахстан, предоставляются на праве временного землепользования гражданам Республики Казахстан, за исключением граждан Республики Казахстан, состоящих в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, и юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия.

      При заключении брака (супружества) гражданами Республики Казахстан с иностранцами или лицами без гражданства право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в пограничной зоне Государственной границы Республики Казахстан, подлежит отчуждению согласно нормам статьи 66 настоящего Кодекса.";

      15) в статье 26:

      в пункте 1 слова "при поселках и сельских населенных пунктах" исключить;

      абзац второй пункта 3 дополнить словами ", в том числе находящимися в пределах границы городов областного и районного значения, поселков, сельских населенных пунктов";

      16) подпункт 6) пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "6) земельных участков, предоставленных на праве временного безвозмездного и временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды), за исключением передачи застройщиком в сфере долевого участия в жилищном строительстве права временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) уполномоченной компании для получения гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве;";

      17) в статье 37:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Временный возмездный землепользователь (арендатор), надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет, если иное не установлено законами Республики Казахстан или договором аренды, право на заключение договора на новый срок в порядке, предусмотренном статьей 43 настоящего Кодекса, за исключением требований, установленных подпунктами 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 1 статьи 43 настоящего Кодекса, при условии неизменности границ земельного участка, а для земельного участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, – также при наличии результатов мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. Временный возмездный землепользователь (арендатор) обязан письменно уведомить арендодателя о намерении заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, если в договоре такой срок не указан, то в трехмесячный срок до окончания срока действия договора аренды.

      По истечении срока действия договора аренды временный возмездный землепользователь (арендатор), надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет, если иное не установлено законами Республики Казахстан или договором аренды, преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый срок.";

      пункт 2-1 исключить;

      18) в статье 43:

      в пункте 1:

      в абзаце первом слова "за исключением случаев, предусмотренных статьями 44, 44-1 и 45" заменить словами "за исключением случая, предусмотренного статьей 44-1";

      подпункт 1) после слова "заявления" дополнить словом "(заявки)";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) подготовка заключения земельной комиссией;";

      в пункте 1-1:

      в части второй слова "со статьями" заменить словами "со статьями 43-1,";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Земельные участки и право аренды на земельные участки, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные в землепользование, могут быть объектами продажи на торгах (конкурсах, аукционах) с учетом положений, установленных статьей 48 настоящего Кодекса.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Предоставление земельных участков в собственность или землепользование осуществляется местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом.

      Решение о предоставлении земельного участка принимается на основании положительного заключения земельной комиссии и землеустроительного проекта. В случае испрашивания земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности решение о предоставлении земельного участка принимается на основании положительного заключения земельной комиссии, землеустроительного проекта и положительного согласования государственных органов, указанных в части второй пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса, в течение семи рабочих дней со дня поступления последнего заключения.

      При этом разработанный и утвержденный землеустроительный проект и проект решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы о предоставлении права на земельный участок для нужд обороны и национальной безопасности должны быть направлены согласующим государственным органам в течение пяти рабочих дней со дня подготовки проекта вышеуказанного решения. Согласование проекта решения осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня поступления положительного заключения земельной комиссии и землеустроительного проекта на согласование.

      Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается на основании отрицательного заключения земельной комиссии в течение семи рабочих дней с даты вынесения заключения земельной комиссии.

      Отказ в предоставлении права на земельный участок, за исключением случаев изъятия земельных участков, в том числе для государственных нужд в соответствии со статьей 84 настоящего Кодекса, оформляется решением местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа и должен быть мотивирован.

      Состав земельной комиссии формируется местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения и направляется на утверждение в соответствующий местный представительный орган. В состав земельной комиссии включаются:

      1) депутаты местного представительного органа;

      2) представители уполномоченного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, структурных подразделений соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства;

      3) представители общественных советов, негосударственных организаций в области агропромышленного комплекса и иных отраслевых негосударственных организаций, а также органов местного самоуправления;

      4) представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

      В случае предоставления земельных участков в соответствии со статьей 43-1 настоящего Кодекса в состав земельных комиссий, создаваемых на уровне района, города областного значения, также включаются:

      1) аким города районного значения, поселка, села, сельского округа, на территории которых находится земельный участок;

      2) представители местного населения соответствующего города районного значения, поселка, села, сельского округа, делегированные собранием местного сообщества.

      В состав земельных комиссий, создаваемых на уровне областей, городов республиканского значения, столицы, также в обязательном порядке включаются представители соответствующих территориальных подразделений уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

      По усмотрению местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения в состав земельной комиссии могут быть включены и другие лица.

      Земельная комиссия действует на постоянной основе. Количество членов земельной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее девяти человек. При этом количество представителей общественных советов, негосударственных организаций в области агропромышленного комплекса и иных отраслевых негосударственных организаций, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, а также органов местного самоуправления должно составлять не менее пятидесяти процентов от общего количества членов земельной комиссии.

      Состав земельной комиссии утверждается ежегодно по истечении последующих двенадцати календарных месяцев со сменой всего состава, за исключением председателя и лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) части шестой, подпункте 1) части седьмой и части восьмой настоящего пункта.

      Председателем земельной комиссии назначается заместитель акима, курирующий земельные вопросы.

      Рабочим органом земельной комиссии является соответствующий уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

      Секретарь земельной комиссии определяется из числа должностных лиц рабочего органа. Секретарь земельной комиссии не принимает участие в голосовании.

      Заседание земельной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей от общего количества ее состава. При этом количество присутствующих представителей общественных советов, негосударственных организаций в области агропромышленного комплекса и иных отраслевых негосударственных организаций, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, а также органов местного самоуправления должно составлять не менее пятидесяти процентов от общего количества присутствующих членов земельной комиссии. Члены земельной комиссии участвуют на ее заседании без права замены.

      Решение земельной комиссии принимается открытым голосованием.

      Результаты голосования определяются большинством голосов от общего количества членов земельной комиссии, присутствующих на заседании, и решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов земельной комиссии.

      В случае несогласия с решением земельной комиссии член земельной комиссии вправе выразить особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к решению земельной комиссии.

      Заседание земельной комиссии обязательно фиксируется с помощью средств аудио-, видеозаписи. Фиксирование заседания земельной комиссии средствами аудио-, видеозаписи осуществляет местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения. Порядок технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода заседания земельной комиссии, хранения аудио-, видеозаписи, а также порядок доступа к аудио-, видеозаписи определяются центральным уполномоченным органом.

      Заключение земельной комиссии составляется в трех экземплярах в форме протокольного решения в течение пяти рабочих дней с момента передачи соответствующим уполномоченным органом области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения в земельную комиссию предложения о возможности использования испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием или предоставления предварительного выбора земельного участка (при испрашивании земельного участка для строительства объектов, за исключением строительства объектов в черте населенного пункта).

      Протокольное решение земельной комиссии может быть обжаловано в суд.

      Подача заявления в суд приостанавливает исполнение протокольного решения земельной комиссии.

      Один экземпляр положительного заключения земельной комиссии в течение пяти рабочих дней передается заявителю для подготовки им землеустроительного проекта.

      Срок действия положительного заключения земельной комиссии составляет один год со дня его принятия, за исключением земельных участков, предоставляемых в соответствии со статьей 43-1 настоящего Кодекса. Пропуск годичного срока является основанием для принятия местным исполнительным органом решения об отказе в предоставлении права на земельный участок.";

      в пункте 3:

      часть четвертую после слов "городов областного значения" дополнить словами "и структурные подразделения соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства,";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Уполномоченные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения и структурные подразделения соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка определяют возможность использования испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием в течение десяти рабочих дней с момента поступления заявления.";

      части пятую и шестую изложить в следующей редакции:

      "В случаях, если заявитель состоит в реестре лиц, у которых принудительно изъяты земельные участки, или заявителем представлен неполный пакет документов, необходимых для принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении права на земельный участок, уполномоченные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения по месту нахождения земельного участка в течение двух рабочих дней дают письменный отказ заявителю в рассмотрении заявления.

      Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении права на земельный участок составляет до двух месяцев с момента его поступления, за исключением случаев испрашивания земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности.";

      пункты 4 и 6 исключить;

      в пункте 7:

      часть третью дополнить словами ", и положительного заключения земельной комиссии";

      в части четвертой слова "уполномоченным органом по земельным отношениям" заменить словами "соответствующим уполномоченным органом области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения";

      часть шестую исключить;

      пункты 8 и 14 изложить в следующей редакции:

      "8. Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок осуществляются Государственной корпорацией, ведущей государственный земельный кадастр, в течение шести рабочих дней в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

      "14. Местные исполнительные органы обязаны размещать информацию со списками лиц, получивших земельный участок, с указанием основания предоставления земельного участка, целевого назначения, площади, места расположения, вида права, срока аренды на специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, а также путем опубликования на своем интернет-ресурсе и интернет-ресурсе соответствующего уполномоченного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения ежемесячно, а в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, – не реже одного раза в квартал.

      Положения настоящего пункта распространяются на земельные участки, предоставленные в порядке, предусмотренном настоящей статьей и статьями 43-1, 44, 44-1 и 45 настоящего Кодекса, а также на земельные участки, выставляемые на торги (конкурсы, аукционы) согласно статье 48 настоящего Кодекса.";

      19) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:

      "Статья 43-1. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства

      1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на праве временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляется на основе конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей.

      2. Перечень земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, формируется уполномоченным органом района, города областного значения и согласовывается с общественными советами, негосударственными организациями в области агропромышленного комплекса, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и органами местного самоуправления.

      Согласующие органы и организации в течение десяти рабочих дней со дня поступления перечня земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, со схемой их местоположения представляют заключения с мотивированным обоснованием своей позиции.

      Перечень земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, считается согласованным в случае положительного заключения не менее трех четвертых от общего количества согласующих органов и организаций.

      Согласованный перечень земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, утверждается местным исполнительным органом района, города областного значения в течение трех рабочих дней со дня согласования.

      Земельные участки, включенные в перечень, выставляются на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства после проведения землеустроительных работ, срок которых не должен превышать сорок пять рабочих дней со дня утверждения указанного перечня.

      3. Организация и проведение конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляются местными исполнительными органами районов, городов областного значения.

      4. Местный исполнительный орган района, города областного значения для обеспечения проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляет:

      1) публикацию извещения о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также на интернет-ресурсе местного исполнительного органа;

      2) направление извещений о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства местным исполнительным органам районов, городов областного значения в пределах соответствующей области, а также в центральный уполномоченный орган для размещения на его интернет-ресурсе.

      Для обеспечения доступности информации о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства местный исполнительный орган района, города областного значения в соответствии с подпунктом 2) части первой настоящего пункта размещает данное извещение на своем интернет-ресурсе, а также специальных информационных стендах государственных органов в местах, доступных для населения, и незамедлительно направляет его акимам городов районного значения, поселков, сел, сельских округов для размещения на их интернет-ресурсах и специальных информационных стендах в местах, доступных для населения.

      5. Извещение должно содержать:

      1) дату, время и место проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, а также срок и место подачи заявок;

      2) характеристику земельного участка (местоположение, площадь, состав угодий, качественную характеристику почв, балл бонитета, водообеспеченность, сельскохозяйственную специализацию региона).

      6. Местным исполнительным органом района, города областного значения начинается прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства по истечении тридцати календарных дней со дня первой публикации извещения о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, и на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, а в случае проведения повторного конкурса – по истечении пятнадцати календарных дней.

      Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня начала приема заявок, а в случае проведения повторного конкурса – в течение десяти рабочих дней.

      Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства подается на бумажном носителе или посредством веб-портала "электронного правительства" в соответствии с законодательством Республики Казахстан с обязательным присвоением регистрационного номера и выдачей уведомления заявителю.

      Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, поданная посредством веб-портала "электронного правительства", направляется местному исполнительному органу района, города областного значения в день подведения итогов конкурса в соответствии с порядком, определенным центральным уполномоченным органом.

      7. Днем окончания конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства считается день подведения его итогов.

      Итоги конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства подводятся на следующий день после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

      8. Не вправе участвовать в проводимых конкурсах по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства лица, состоящие в реестре лиц, у которых принудительно изъяты земельные участки, а также лица, указанные в части пятой пункта 19 настоящей статьи.

      9. Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

      1) для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

      2) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;

      3) местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;

      4) конкурсное предложение;

      5) обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

      Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполномоченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      10. Конкурсное предложение должно содержать:

      1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

      2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

      3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

      Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

      11. Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

      12. Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не соответствующая требованиям пункта 9 настоящей статьи, подлежит отклонению.

      13. Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства проводится земельной комиссией в соответствии с пунктом 2 статьи 43 настоящего Кодекса.

      14. Победитель конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства определяется земельной комиссией на основании сопоставления конкурсных предложений путем присвоения баллов с учетом соответствующих критериев.

      Земельная комиссия оценивает, сопоставляет конкурсные предложения и определяет выигравшую конкурсную заявку.

      При рассмотрении конкурсных предложений и заявок на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства не принимаются во внимание грамматические и арифметические ошибки, не затрагивающие существа представленных конкурсных предложений и заявок, которые можно исправить.

      15. Итоги конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства оформляются протокольным решением земельной комиссии.

      Протокольное решение земельной комиссии подписывается председателем и всеми членами земельной комиссии, принявшими участие в заседании, а также секретарем земельной комиссии в день подведения итогов.

      В случае несогласия с протокольным решением земельной комиссии член земельной комиссии вправе выразить особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протокольному решению земельной комиссии.

      Подписанное членами земельной комиссии протокольное решение об итогах конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в течение одного рабочего дня размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа района, города областного значения и не позднее трех рабочих дней направляется всем заявителям и центральному уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе.

      Протокольное решение земельной комиссии об итогах конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства может быть обжаловано в суд. Подача заявления в суд приостанавливает исполнение протокольного решения земельной комиссии.

      16. Протокольное решение земельной комиссии об итогах конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства содержит следующую информацию о:

      1) заявителях, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с мотивированным ответом причин их отклонения;

      2) заявителе, заявка на участие в конкурсе которого была одобрена, с указанием доводов, послуживших основанием для определения его победителем.

      17. Протокольное решение земельной комиссии об итогах конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в течение двух рабочих дней направляется местному исполнительному органу района, города областного значения для принятия решения о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства.

      Местный исполнительный орган района, города областного значения принимает решение о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства не позднее трех рабочих дней со дня поступления протокольного решения земельной комиссии об итогах конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

      18. На основании решения местного исполнительного органа района, города областного значения о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства уполномоченный орган района, города областного значения в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения подготавливает проект договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в соответствии с типовым договором временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства и уведомляет победителя конкурса.

      19. Победитель конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления обязан явиться в уполномоченный орган района, города областного значения для подписания договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства.

      Уведомление направляется победителю конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства уполномоченным органом района, города областного значения заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, в том числе посредством уведомления телефонограммой, коротких текстовых сообщений по каналам сотовой связи или электронной почты, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения. 

      В случае отказа от подписания договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства победитель конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства обязан в письменной форме уведомить уполномоченный орган района, города областного значения.

      Если победитель конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства не подписывает договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в сроки, установленные настоящим пунктом, то местный исполнительный орган района, города областного значения в течение трех рабочих дней со дня поступления отказа принимает решение о повторном проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства и направляет его в земельную комиссию.

      Победитель конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, отказавшийся от подписания договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства, не имеет права участвовать в последующих конкурсах в течение одного года.

      20. По результатам заключенного договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства проводится мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, в том числе исполнения победителем принятых обязательств по использованию земель:

      1) первые пять лет аренды ежегодно;

      2) в последующие периоды: на орошаемых сельскохозяйственных угодьях – каждые три года, на неорошаемых сельскохозяйственных угодьях – каждые пять лет.

      Положительные результаты мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, проводимого с участием представителей общественного совета, негосударственных организаций в области агропромышленного комплекса и органов местного самоуправления, являются основанием для принятия местным исполнительным органом района, города областного значения решения о продлении срока действия договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства.

      21. Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства признается несостоявшимся в случаях:

      1) поступления менее двух заявок на участие в конкурсе по каждому земельному участку, выставленному на конкурс;

      2) если к участию в конкурсе по каждому земельному участку, выставленному на конкурс, допущено менее двух участников.

      Признание конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства несостоявшимся оформляется протокольным решением земельной комиссии, которое в течение трех рабочих дней размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа района, города областного значения и уполномоченного органа района, города областного значения.

      22. В случае признания конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства несостоявшимся местный исполнительный орган района, города областного значения проводит повторный конкурс в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьей.";

      20) пункт 5-1 статьи 44 исключить;

      21) в пункте 2 статьи 47:

      слово "ходатайство" заменить словом "заявление";

      слова "в статьях 43 – 45" заменить словами "в статьях 43, 44, 44-1 и 45";

      22) в статье 48:

      часть первую пункта 1 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

      "21) переселенцам в регионах, определенных Правительством Республики Казахстан, для строительства объектов в черте населенных пунктов, за исключением городов областного значения.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Торги (конкурсы, аукционы) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков осуществляются в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.";

      23) в статье 49-1:

      подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "4) подготовка заключения земельной комиссии;";

      в пункте 8 слова "комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 2 статьи 43 настоящего Кодекса" заменить словами "земельной комиссии";

      24) в статье 50:

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Земельные участки для ведения огородничества предоставляются гражданам Республики Казахстан на праве временного безвозмездного землепользования в размере не более 1 гектара.";

      в пункте 4:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "4. Правительство Республики Казахстан на основании совместного предложения представительных и исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы устанавливает предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться:";

      дополнить абзацем третьим следующего содержания:

      "на праве временного землепользования у гражданина Республики Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица Республики Казахстан и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Предоставление земельных участков для целей, указанных в настоящем пункте, в размерах, превышающих предельный (максимальный) размер, не допускается.";

      25) в статье 51:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Раздел земельных участков сельскохозяйственного назначения осуществляется с учетом норм, предусмотренных пунктом 3-1 статьи 97 настоящего Кодекса.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Делимость и неделимость земельного участка отражаются в идентификационном документе.";

      26) часть вторую пункта 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:

      "Залог права временного краткосрочного возмездного и временного безвозмездного землепользования не допускается, за исключением передачи уполномоченной компанией права временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) в залог Фонду гарантирования жилищного строительства для получения гарантии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве.";

      27) в статье 84:

      пункт 2 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

      "4-1) удовлетворение нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О пастбищах";

      4-2) обеспечение потребности населения в земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с генеральным планом или схемой развития и застройки населенных пунктов;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Принудительное отчуждение земельного участка, предоставленного в землепользование, для государственных нужд, если предоставленное право выкуплено у государства землепользователем, осуществляется с возмещением землепользователю стоимости оплаты за выкуп права землепользования, также по его желанию может быть предоставлен другой земельный участок в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

      Если предоставленное право не выкуплено у государства землепользователем, ему может быть предоставлен взамен другой земельный участок в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

      При этом возмещение убытков землепользователю при принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд осуществляется в полном объеме в порядке, установленном законами Республики Казахстан.";

      28) в статье 92:

      часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. В случаях если земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение двух лет подряд с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 настоящего Кодекса.";

      в пункте 4:

      абзац первый после слова "ведения" дополнить словами "крестьянского или фермерского хозяйства,";

      в подпункте 2) слова "более двух лет" исключить;

      в подпункте 3) слова "в течение двух лет" исключить;

      29) статью 94 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Если земельный участок, не используемый по назначению либо используемый с нарушением законодательства Республики Казахстан, подлежит принудительному отчуждению в связи с изъятием для государственных нужд в соответствии со статьей 84 настоящего Кодекса, то соответствующий орган, осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной земель, вправе прекратить процедуру принудительного изъятия земельного участка на основании ходатайства местного исполнительного органа, принявшего постановление о начале принудительного отчуждения указанного земельного участка для государственных нужд.";

      30) в статье 96-1:

      в пункте 1 слова "по земельным отношениям области, города республиканского значения, столицы" заменить словами "по контролю за использованием и охраной земель, районным (кроме районов в городах) исполнительным органом, местным исполнительным органом города областного значения";

      абзац первый части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Уполномоченный орган по контролю за использованием и охраной земель, районный (кроме районов в городах) исполнительный орган, местный исполнительный орган города областного значения в течение трех рабочих дней на основании вступившего в законную силу решения суда в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Кодекса направляют информацию в центральный уполномоченный орган, в которой указываются:";

      31) в статье 97:

      пункт 3-1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Не допускается раздел земельных участков сельскохозяйственного назначения на участки с целью, не связанной с ведением сельского хозяйства.";

      в пункте 3-2 слова "сельскохозяйственного назначения, для" заменить словами "сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, для целей";

      32) в заголовке и пункте 3 статьи 102 слова "и дачного строительства" заменить словами ", дачного строительства и огородничества";

      33) часть вторую пункта 3 статьи 105 после слов "историко-культурного назначения" дополнить словами ", для нужд обороны и национальной безопасности";

      34) пункт 5 статьи 110 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Раздел земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в пригородных зонах городов республиканского и областного значения, столицы, запрещается.";

      35) пункты 1 и 4 статьи 120 изложить в следующей редакции:

      "1. Землями для нужд обороны и национальной безопасности признаются земельные участки, предоставленные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, военных полигонов, военных учебных заведений, специальных (военных) учебных заведений специальных государственных органов Республики Казахстан, иных организаций Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов Республики Казахстан, их объектов и сооружений, выполняющих задачи в области обороны и национальной безопасности.

      Предоставление и изъятие земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности осуществляются по согласованию с центральным уполномоченным органом и соответствующим уполномоченным органом (Министерством обороны Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Службой государственной охраны Республики Казахстан, Службой внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар").";

      "4. Районные исполнительные органы по согласованию с соответствующим уполномоченным органом (Министерством обороны Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Службой государственной охраны Республики Казахстан) могут передавать отдельные земельные участки из земель, предоставленных для нужд обороны, во временное землепользование физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования.";

      36) в части второй пункта 2 статьи 136-1 слова "комиссии, создаваемой местными исполнительными органами в соответствии с пунктом 2 статьи 43 настоящего Кодекса" заменить словами "земельной комиссии";

      37) пункт 1 статьи 145 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляют центральный уполномоченный орган, уполномоченные органы по контролю за использованием и охраной земель, районные (кроме районов в городах) исполнительные органы, местные исполнительные органы городов областного значения, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и иные уполномоченные органы в пределах их компетенции.";

      38) в пункте 2 статьи 146:

      часть первую исключить;

      части вторую и шестую изложить в следующей редакции:

      "Главным государственным инспектором по использованию и охране земель Республики Казахстан является руководитель ведомства центрального уполномоченного органа.";

      "Иные должностные лица ведомства центрального уполномоченного органа, уполномоченных органов по контролю за использованием и охраной земель, районных (кроме районов в городах) исполнительных органов, местных исполнительных органов городов областного значения, непосредственно осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, являются государственными инспекторами по использованию и охране земель.";

      39) в статье 147:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 147. Функции уполномоченных органов, районных (кроме районов в городах) исполнительных органов, местных исполнительных органов городов областного значения, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель";

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) законностью принятых решений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и городов областного значения в области земельного законодательства Республики Казахстан;";

      в пункте 2:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2. Уполномоченный орган по контролю за использованием и охраной земель организует и проводит государственный контроль за (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2-1 и 2-2 настоящей статьи):";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) законностью принятых решений местных исполнительных органов районов, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов в области земельного законодательства Республики Казахстан;";

      дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

      "2-2. Районные (кроме районов в городах) исполнительные органы, местные исполнительные органы городов областного значения организуют и проводят государственный контроль за использованием и охраной земель в отношении собственников земельного участка и землепользователей на землях сельскохозяйственного назначения, а именно за:

      1) своевременным и правильным проведением собственниками земельных участков и землепользователями комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, гидротехнических и противоэрозионных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв земель;

      2) своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий эрозии почвы, засоления, заболачивания, подтопления, опустынивания, иссушения, переуплотнения, захламления, загрязнения и других процессов, вызывающих деградацию земель;

      3) исполнением проектов землеустройства по использованию и охране земель.";

      40) подпункт 4) пункта 1 статьи 148 после слова "изъятием" дополнить словами ", изменением целевого назначения";

      41) подпункт 2) пункта 3 статьи 149 после слова "межхозяйственного" дополнить словами "и внутрихозяйственного".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.114, 115; 2018 г., № 1, ст.4; Закон Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 18 апреля 2018 года):

      1) в абзаце втором части первой статьи 710:

      слова "137 (подпунктом 2) части первой)" заменить цифрами "137";

      цифры "338," исключить;

      2) часть первую статьи 729 после слов "320 (частями пятой, шестой и седьмой)," дополнить цифрами "338,".

      3. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст.127; 2012 г., № 5, ст.41; № 8, ст.64; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 21-22, ст.114; № 23-24, ст.116; 2014 г., № 11, ст.64; № 16, ст.90; № 21, ст.118; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-II, ст.102; № 20-IV, ст.113; № 22-І, ст.143; № 22-V, ст.154, 158; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-І, ст.49; № 23, ст.118; № 24, ст.131; 2017 г., № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; Закон Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 18 апреля 2018 года):

      в части второй пункта 3 статьи 23 слово "товарного" исключить.

      4. Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "Об общественных советах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 21-І, ст.120; 2017 г., № 4, ст.7; № 16, ст.56):

      пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) участие в работе органов местного государственного управления по вопросам регулирования земельных отношений в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 10, ст.79; № 23, ст.122):

      подпункты 1) и 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "1) части первой пункта 1 статьи 24, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "1. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия на праве землепользования в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.";";

      "3) части первой подпункта 2) пункта 6 статьи 97, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:

      "2) в землепользование физическим и юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, лесоразведения, научно-исследовательских, опытных и учебных целей, ведения подсобного сельского хозяйства, огородничества и животноводства.";".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца девятого подпункта 6), абзацев четвертого и пятого подпункта 22) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие со 2 января 2021 года.

      Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ