Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнама мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 12 шiлдедегi № 180-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-I, 13-II, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 21-құжат; № 14, 50-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 3-бапта:

      2) және 3) тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) айтарлықтай залал және айтарлықтай мөлшер – 198 және 199-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын залал мөлшері немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқықтарының құны не авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері даналарының немесе өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетiстiктер немесе интегралдық микросхемалар топологиялары қамтылған тауарлардың құны; 202-бапта – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын сомадағы залал; 214-бапта – құны екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын тауарлар саны; 233-бапта – айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын сомада келтірілген залал; 325, 326, 328, 335, 337 және 342-баптарда – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі; өзге баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын сомадағы залал мөлшері; 366 және 367-баптарда – елуден үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны;

      3) аса ірі залал және аса ірі мөлшер – 188, 191 және 192-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; 189, 190, 194, 197, 202 және 204-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен төрт мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; 214-бапта – сомасы жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 216-бапта – азаматқа айлық есептiк көрсеткiштен бес мың есе асатын сомада келтiрiлген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептiк көрсеткiштен елу мың есе асатын сомада келтiрiлген залал; 217-бапта – сомасы бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 229, 230-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен жиырма мың есе асатын сомадағы залал; 234-бапта – жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, алып өткізілген тауарлардың құны; 245-бапта – елу мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, бюджетке түспеген төлемдер сомасы; 253-бапта – екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны; 307-бапта – сомасы бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337 және 343-баптарда – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі; 365-бапта – азаматқа айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын сомада келтірілген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын сомада келтірілген залал; 366 және 367-баптарда – он мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны; өзге баптарда – айлық есептік көрсеткіштен төрт мың есе асатын сомадағы залал мөлшері;";

      29) тармақтағы "215 (екінші бөлігінің 3) тармағында)," деген сөздер алып тасталсын;

      38) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38) iрi залал және ірі мөлшер – 185, 186 және 458-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомадағы залал; 188, 191 және 192-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; 189, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 202 және 204-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; 198 және 199-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын залал мөлшері немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқықтарының құны не авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері даналарының немесе өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсiптiк үлгiлер, селекциялық жетiстiктер немесе интегралдық микросхемалар топологиялары қамтылған тауарлардың құны; 214-бапта – сомасы он мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 214, 221, 237, 238 (бірінші бөлігі), 239 (бірінші және екінші бөліктері), 240, 242, 243 және 250 (екінші бөлігі)-баптарда – азаматқа айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын сомада келтірілген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын сомада келтірілген залал; 216-бапта – азаматқа айлық есептiк көрсеткiштен екі мың есе асатын сомада келтiрiлген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептiк көрсеткiштен жиырма мың есе асатын сомада келтiрiлген залал; 217-бапта – сомасы бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 218-бапта – жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға қылмыстық жолмен алынған ақша және (немесе) өзге де мүлік; 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 және 241-баптарда – азаматқа айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын сомада келтірілген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын сомада келтірілген залал; 220, 229, 230-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын сомадағы залал; 221-бапта – сомасы жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 231-бапта – қолдан жасалған банкноттардың, монеталардың, бағалы қағаздардың, шетел валютасының айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын құны; 234-бапта – алып өткізілген тауарлардың он мың айлық есептік көрсеткіштен асатын құны; 235-бапта – ұлттық валютада және шетел валютасында қайтарылмаған қаражаттың он бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомасы; 236-бапта – төленбеген кедендік баждардың, кедендік алымдардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын құны; 238 (екінші бөлігі) және 239 (үшінші бөлігі)-баптарда – орта кәсіпкерлік субъектісіне айлық есептік көрсеткіштен жиырма мың есе асатын сомада не ірі кәсіпкерлік субъектісіне айлық есептік көрсеткіштен қырық мың есе асатын сомада келтiрiлген залал; 244, 245-баптарда – бюджетке түспеген төлемдердің жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомасы; 247-бапта – үш жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын, адам алған сома немесе оған көрсетілген қызметтер құны; 253-бапта – бес жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны; 258-бапта – бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, мүліктің, мүліктік сипаттағы пайданың, көрсетілген қызметтердің құны; 274-бапта – азаматқа айлық есептiк көрсеткiштен екі мың есе асатын сомада келтiрiлген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептiк көрсеткiштен он мың есе асатын сомада келтiрiлген залал; 292-бапта – жеке тұлғаға айлық есептiк көрсеткiштен бір мың есе асатын сомада келтiрiлген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептiк көрсеткiштен екі мың есе асатын сомада келтiрiлген залал; 307-бапта – сомасы бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кіріс; 323-бапта – жалған жасалған дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың немесе медициналық техниканың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын құны; 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 340, 341 және 343-баптарда – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі; 344-бапта – екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын залал мөлшері; 350, 354, 355 және 356-баптарда – азаматқа айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын мөлшерде келтірілген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын мөлшерде келтірілген залал; 365-бапта – азаматқа айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын сомада келтірілген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын сомада келтірілген залал; 366 және 367-баптарда – үш мыңнан асатын және он мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны; 399-бапта – арнайы техникалық құралдардың бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын құны; өзге баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын сомадағы залал мөлшері;";

      2) 10-баптың екінші бөлігі "түзеу жұмыстары," деген сөздерден кейін "қоғамдық жұмыстарға тарту," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 40-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 2-1) тармақпен толықтырылсын:

      "2-1) қоғамдық жұмыстарға тарту;";

      4) 41 және 42-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "41-бап. Айыппұл

      1. Айыппұл – осы Кодексте көзделген шекте, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр санына сәйкес келетiн мөлшерде не пара сомасына немесе құнына, берілген ақша сомасына немесе берілген мүлік құнына, жымқырылған мүлік құнына, алынған кіріс сомасына немесе бюджетке түспеген төлемдер сомасына еселенген мөлшерде тағайындалатын ақшалай өндiрiп алу.

      2. Айыппұл қылмыстық теріс қылықтар үшін – айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан екі жүзге дейінгі шегінде, қылмыстар үшін айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден он мыңға дейінгі шегінде не еселенген мөлшерде белгіленеді.

      3. Айыппұл тағайындау кезінде сот оның мөлшері мен төлеу мерзімін қылмыстық құқық бұзушылықтың ауырлығын, сотталған адамның мүліктік және отбасылық жағдайын, оның жалақы немесе өзге де кіріс алу мүмкіндігін ескере отырып айқындайды.

      4. Айыппұл төлеу мерзімі үкім заңды күшіне енген кезден бастап есептеледі және сот үкімі бойынша үш жылдан аспайды.

      5. Сотталған адамның жалақысының кешіктірілуіне немесе төленбеуіне, уақытша еңбекке жарамсыздығына, жұмысынан немесе кірісінен айырылуына байланысты мүліктік жағдайы уақытша нашарлаған жағдайда, сот кейінге қалдыруды бір айдан бір жылға дейінгі мерзімге бере алады. Кейінге қалдыру уақыты сот үкімінде белгіленген, айыппұл төлеу мерзімін есептеуге кірмейді.

      6. Айыппұл белгіленген мерзімде төленбеген кезде сот үкімі (қаулысы) мәжбүрлеп орындауға жатады. Айыппұлдың төленбеген бөлігі:

      1) қылмыстық теріс қылық үшін сотталғандарға – төленбеген бір айлық есептiк көрсеткiш үшін қоғамдық жұмыстардың бір сағаты есебімен қоғамдық жұмыстарға тартумен не төленбеген төрт айлық есептiк көрсеткiш үшін қамаққа алудың бір тәулігі есебімен қамаққа алумен;

      2) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшін сотталғандарға – төленбеген төрт айлық есептік көрсеткіш үшін бас бостандығын шектеудің немесе бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығын шектеумен не бас бостандығынан айырумен;

      3) ауыр қылмыс үшін сотталғандарға – төленбеген төрт айлық есептік көрсеткіш үшін бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығынан айырумен;

      4) еселенген айыппұлға сотталғандарға төленген және өндіріп алынған айыппұл бөлігін ескере отырып, осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті бабының санкциясы шегінде бас бостандығынан айырумен ауыстырылады.

      7. Аталған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделгеннен неғұрлым жеңіл жаза тағайындау, аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде айыппұл мөлшері осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.

      42-бап. Түзеу жұмыстары

      1. Түзеу жұмыстары – осы Кодексте көзделген шекте, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр санына сәйкес келетiн мөлшерде тағайындалатын ақшалай өндіріп алу.

      2. Түзеу жұмыстары алименттерді, жарақаттануға немесе денсаулықтың өзге де зақымдануына, сондай-ақ асыраушысының қайтыс болуына байланысты келтірілген зиянды өтеу есебіне мерзімдік төлеуге (өндіріп алуға) жататын қаражатты шегергенде, сотталған адамның жалақысының (ақшалай үлесінің) оннан елу пайызға дейінгісін ай сайын ұстап қалу және Жәбірленушілерге өтеу қорына аудару арқылы орындалады.

      3. Түзеу жұмыстары қылмыстық теріс қылықтар үшін – айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан екі жүзге дейінгі шегінде, қылмыстар үшін айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден он мыңға дейінгі шегінде белгіленеді.

      4. Түзеу жұмыстарын тағайындау кезінде сот олардың көлемін қылмыстық құқық бұзушылықтың ауырлығын, сотталған адамның мүліктік және отбасылық жағдайын ескере отырып айқындайды.

      5. Еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан жағдайда, сотталған адам жазаның қалған бөлігін орындаудан босатылуы мүмкін не орындалмаған бөлік айыппұлмен ауыстырылады. Түзеу жұмыстарын орындауға кедергі келтіретін өзге мән-жайлар туындаған жағдайда, олар:

      1) қылмыстық теріс қылық үшін сотталғандарға – өндіріп алынбаған бір айлық есептiк көрсеткiш үшін қоғамдық жұмыстардың бір сағаты, өндіріп алынбаған төрт айлық есептiк көрсеткiш үшін қамаққа алудың бір тәулігі есебімен қоғамдық жұмыстарға тартуға не қамаққа алуға;

      2) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшін сотталғандарға – өндіріп алынбаған төрт айлық есептiк көрсеткiш үшін бас бостандығын шектеудің немесе бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығын шектеуге не бас бостандығынан айыруға;

      3) ауыр қылмыс үшін сотталғандарға өндіріп алынбаған төрт айлық есептiк көрсеткiш үшін бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.

      6. Аталған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделгеннен неғұрлым жеңіл жаза тағайындау, аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде түзеу жұмыстарының мөлшері осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.

      7. Түзеу жұмыстары еңбекке қабілетсіз деп танылған не тұрақты жұмысы жоқ немесе оқу орындарында өндірістен қол үзіп оқитын адамдарға тағайындалмайды.";

      5) 43-бапта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қоғамдық жұмыстар қылмыстық теріс қылықтар үшін – жиырмадан екі жүз сағатқа дейiнгі мерзімге, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар үшін екі жүзден бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамдық жұмыстар сотталған адамды оларды өтеу уақыты кезінде негізгі жұмыс орны бойынша еңбек міндеттерін орындаудан босата отырып не оқудан бос уақытында күнiне төрт сағаттан асырылмай өтеледi.";

      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-бөліктермен толықтырылсын:

      "2-1. Қоғамдық жұмыстардан жалтарған жағдайда, олар:

      1) қылмыстық теріс қылық үшін сотталғандарға – қоғамдық жұмыстардың орындалмаған төрт сағаты үшін қамаққа алудың бір тәулігі есебімен қамаққа алуға;

      2) қылмыс үшін сотталғандарға қоғамдық жұмыстардың орындалмаған төрт сағаты үшін бас бостандығын шектеудің немесе бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығын шектеуге не бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.

      2-2. Аталған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделгеннен неғұрлым жеңіл жаза тағайындау, аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде қоғамдық жұмыстардың мерзімі осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.";

      6) 44-бапта:

      бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бас бостандығын шектеу сотталған адамға алты айдан жеті жылға дейінгі мерзімге пробациялық бақылау белгілеуден және оны жазаны өтеудің бүкіл мерзімі ішінде жыл сайын бір жүз сағаттан мәжбүрлі еңбекке тартудан тұрады. Бас бостандығын шектеу сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша қоғамнан оқшауланбай өтеледі. Мәжбүрлі еңбекті жергілікті атқарушы органдар қоғамдық орындарда ұйымдастырады және күніне төрт сағаттан асырылмай өтеледі. Тұрақты жұмыс орны бар немесе оқып жүрген сотталғандар, кәмелетке толмағандар, жүктi әйелдер, үш жасқа дейiнгi жас балалары бар әйелдер, үш жасқа дейiнгi жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер, елу сегіз жастағы және ол жастан асқан әйелдер, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектер, бiрiншi немесе екiншi топтағы мүгедектер, сондай-ақ жазасы алты айдан аз мерзімге бас бостандығын шектеуге ауыстырылған сотталғандар мәжбүрлі еңбекке тартылмайды.";

      "3. Бас бостандығын шектеуді өтеуден қаскөйлікпен жалтарған жағдайда, оның өтелмеген мерзімі бас бостандығын шектеудiң бір күні үшін бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.";

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "4. Аталған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделгеннен неғұрлым жеңіл жаза тағайындау, аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде бас бостандығын шектеу мерзімі осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.";

      7) 45-бапта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қамаққа алу он тәуліктен елу тәулікке дейінгі мерзімге белгіленеді. Ұстап алу мерзімі қамаққа алу мерзіміне қосылады.";

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "5. Жазаны ауыстыру кезінде қамаққа алу мерзімі осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.";

      8) 46-бапта:

      үшінші бөлік "түзеу жұмыстарын" деген сөздерден кейін ", қоғамдық жұмыстарға тартуды" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесінші бөліктің 1), 2) және 3) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде: абайсызда жасаған қылмыстары үшiн сотталған адамдарға; осы Кодекстің 7, 8, 9, 12 және 13-тарауларында көзделген, күш қолданумен байланысты емес қылмыстар үшін сотталған адамдарға; қылмыспен келтірілген залалды толық өтеген жағдайда, осы Кодекстің 15-тарауында көзделген қылмыстар үшін сотталған адамдарға; қасақана қылмыс жасағаны үшiн екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жаза тағайындалған, алғаш рет сотталған адамдарға;

      2) қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде: қасақана онша ауыр емес, ауырлығы орташа немесе ауыр қылмыстар жасағаны үшiн екі жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған, бұрын бас бостандығынан айыруды өтемеген адамдарға; аса ауыр қылмыс жасаған, сондай-ақ қылмыстардың қайталануы кезінде әйелдерге; айыппұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу бас бостандығынан айырумен ауыстырылған адамдарға;

      3) қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерінде: аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бас бостандығынан айыруға алғаш рет сотталған еркектерге; осы Кодекстің 7, 8, 9, 12 және 13-тарауларында көзделген, күш қолданумен байланысты емес қылмыстар үшін сотталған адамдарды, сондай-ақ қылмыспен келтірілген залалды толық өтеген жағдайда, осы Кодекстің 15-тарауында көзделген қылмыстар үшін сотталған адамдарды қоспағанда, бас бостандығынан айыруға сотталған, қасақана қылмыс жасағаны үшін бұрын бас бостандығынан айыруды өтеген адамдарға; қылмыстардың қайталануы кезінде сотталған еркектерге; қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде – әйелдерге;";

      9) 50-баптың төртінші бөлігіндегі "бас бостандығынан айырылған, қамаққа алынған" деген сөздер "бас бостандығынан айыру, қамаққа алу өтелген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 54-баптың екінші бөлігіндегі "қайтадан ескерілмеуі мүмкін" деген сөздер "қайта ескерілмейді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 55-бапта:

      екінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "жаза мерзімін" деген сөздер "жазаның негізгі түрінің мерзімін" деген сөздермен, "жазаның анағұрлым қатаң түрінің ең жоғары мерзімінің немесе мөлшерінің" деген сөздер "ең жоғары мерзімнің немесе мөлшердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жеделдетілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру істері бойынша, сондай-ақ процестік келісімнің барлық шарттары орындалған істер бойынша жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін жазаның негізгі түрінің мерзімін немесе мөлшерін осы Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген ең жоғары мерзімнің немесе мөлшердің жартысынан асыруға болмайды. Айыптау үкімі бұйрықты іс жүргізу тәртібімен шығарылған істер бойынша айыппұл қылмыстық теріс қылық жасалған кезде – айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі, онша ауыр емес қылмыс жасалған кезде айлық есептік көрсеткіштің елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде тағайындалады.";

      мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:

      "7. Қылмысқа дайындалғаны немесе оқталғаны үшін жаза тағайындалған жағдайларда, осы баптың екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген шектер осы Кодекстің 56-бабының ережелері ескеріле отырып айқындалады.";

      12) 56-бапта:

      екінші бөліктегі "анағұрлым қатаң" деген сөздер "негізгі" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "анағұрлым қатаң" деген сөздер "негізгі" деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 58-баптың екінші бөлігінде:

      "бір мың" деген сөздер "төрт жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "алты жүз" деген сөздер "төрт жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      14) 61-бапта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы және үкiмдердiң жиынтығы бойынша жазаларды iшiнара немесе толық қосу кезiнде:

      1) бас бостандығынан айырудың бiр күнiне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты, қамаққа алудың бір тәулігі, бас бостандығын шектеудің бір күні сәйкес келеді;

      2) бас бостандығын шектеудің бiр күнiне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты, қамаққа алудың бір тәулігі сәйкес келеді;

      3) қамаққа алудың бір тәулігіне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты сәйкес келеді;

      4) қоғамдық жұмыстардың бір сағатына айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының бір айлық есептік көрсеткіші сәйкес келеді;

      5) түзеу жұмыстарының бір айлық есептік көрсеткішіне айыппұлдың бір айлық есептік көрсеткіші сәйкес келеді.";

      екінші бөлік "оларды" деген сөзден кейін "айыппұлмен, түзеу жұмыстарымен," деген сөздермен толықтырылсын;

      15) 62-бапта:

      үшінші, төртінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн күзетпен ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу түрiндегi жаза мерзiмiне – бiр күнге бiр күн есебiмен, қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, айыппұл түрiндегi жаза мерзiмiне тиісінше қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты немесе төрт айлық есептік көрсеткіш үшін күзетпен ұстаудың бiр күні есебiмен есептеледі.

      4. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн үйқамақта ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, бас бостандығын шектеу, қамаққа алу түрiндегі жаза мерзіміне – бiр күнге екi күн есебімен, қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, айыппұл түрiндегi жаза мерзiмiне тиісінше қоғамдық жұмыстардың екі сағаты немесе екі айлық есептік көрсеткіш үшін үйқамақта ұстаудың бiр күнi есебiмен есептеледі.";

      "6. Адамға жазаның өзге түрін тағайындай отырып, үкімді қайта қарау кезінде жазаның өтелген мерзімі немесе орындалған мөлшері үкім қайта қаралғанға дейін жаңа жазаның мерзіміне немесе мөлшеріне есептеледі. Жазаның өтелген мерзімін немесе орындалған мөлшерін есепке алу кезінде:

      1) бас бостандығынан айырудың бiр күнiне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты, қамаққа алудың бір тәулігі, бас бостандығын шектеудің бір күні сәйкес келеді;

      2) бас бостандығын шектеудің бiр күнiне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты, қамаққа алудың бір тәулігі сәйкес келеді;

      3) қамаққа алудың бір тәулігіне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты сәйкес келеді;

      4) қоғамдық жұмыстардың бір сағатына айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының бір айлық есептік көрсеткіші сәйкес келеді;

      5) түзеу жұмыстарының бір айлық есептік көрсеткішіне айыппұлдың бір айлық есептік көрсеткіші сәйкес келеді.";

      жетінші бөліктегі "мерзіміне" деген сөз "мерзiмiне немесе мөлшеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 65-баптың екінші бөлігі "қарсы қылмыс," деген сөздерден кейін "азаптаулар," деген сөзбен толықтырылсын;

      17) 67-баптың бірінші және екінші абзацтарындағы "Процестік", "Осы баптың" деген сөздер тиісінше "1. Процестік", "2. Осы баптың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 68-баптың төртінші бөлігінде:

      "ережелері" деген сөзден кейін "азаптаулар" деген сөзбен толықтырылсын;

      "жағдайларды қоспағанда," деген сөздерден кейін "мұндай қылмыс, абайсызда жақын туыстарының өліміне әкеп соққан жол-көлік оқиғасын жасау жағдайын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 71-бапта:

      бірінші бөліктің 4) және 5) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) ауыр қылмыс, онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа сыбайлас жемқорлық қылмыс жасалғаннан кейiн он жыл;

      5) аса ауыр қылмыс жасалғаннан кейiн он бес жыл өтсе, адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      төртінші бөлікте:

      бірінші абзацта:

      1) тармақтағы "он" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) тармақтағы "он бес" деген сөздер "он" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) ауыр қылмыс, онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа сыбайлас жемқорлық қылмыс жасалғаннан кейін он бес жыл;"

      4) тармақтағы "жиырма бес" деген сөздер "жиырма" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "жаңадан қасақана қылмыс" деген сөздер "жаңадан ауыр немесе аса ауыр қылмыс" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы бөлікте:

      "сыбайлас жемқорлық қылмыстар," деген сөздер алып тасталсын;

      ", экономикалық қызмет саласында" деген сөздер алып тасталсын;

      20) 77-бапта:

      бірінші бөлікте:

      2) тармақтағы "үш" деген сөз "екі" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) тармақтағы "алты" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "жиырма бес" деген сөздер "жиырма" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 81-бапта:

      үшінші бөліктегі "оннан екі жүз елуге дейiнгi" деген сөздер "бестен бір жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктегі "оннан екі жүз елуге дейiнгi" деген сөздер "бестен бір жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші бөліктегі "қырық сағаттан бір жүз елу сағатқа дейiнгi" деген сөздер "он сағаттан жетпіс бес сағатқа дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 87-баптың бірінші бөлігінің 4) тармағындағы "ауыстыруы мүмкiн." деген сөздер "ауыстырады." деген сөзбен ауыстырылсын;

      23) 89-баптың 1) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) бас бостандығынан айыруға қарағанда жазаның неғұрлым жеңiл түрлерiн іс жүзінде өтеуге;"

      24) 93-баптың үшінші бөлігіндегі "мәжбүрлеу шараларын ұзарту" деген сөздер "мәжбүрлеу шараларын тағайындау, ұзарту" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 107-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 110-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      27) 111-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      28) 112-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      29) 113-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      30) 114-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      31) 115-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      32) 117-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      33) 118-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      34) 123-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      35) 127-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      36) 133-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      37) 137-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      38) 138-баптың екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      39) 139-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      40) 140-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      41) 141-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      42) 142-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      43) 143-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      44) 145-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      45) 147-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      46) 148-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      47) 149-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      48) 152-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      49) 153-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      50) 154-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      51) 155-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      52) 156-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      53) 159-баптың екінші абзацында:

      "бір жүз айлық" деген сөздер "сексен айлық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бір жүз жиырма" деген сөздер "сексен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      54) 183-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      55) 186-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "бес жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      56) 187-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      57) 188-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      58) 189-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленіп, екі жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда, мүлкi тәркiленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жымқырылған мүліктің он еселенгеннен жиырма еселенгенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не екі жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      59) 190-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленіп, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда, мүлкi тәркiленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жымқырылған мүліктің он еселенгеннен жиырма еселенгенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      60) 191-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      61) 194-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      62) 195-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      63) 196-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп немесе онсыз, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      64) 197-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      65) 198-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "үш жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      66) 199-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "үш жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      67) 200-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      68) 201-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      69) 202-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      70) 204-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      71) 205-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      72) 206-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      73) 207-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      74) 208-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      75) 209-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      76) 210-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      77) 211-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір мың екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады";

      78) 212-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      79) 213-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      80) 214-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      81) 216-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлікте:

      3) тармақ алып тасталсын;

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, ал 4) тармақта көзделген жағдайларда, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра да отырып, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "жеті жылдан он жылға дейінгі" деген сөздер "жеті жылға дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      82) 217-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "айыппұл салуға не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      83) 218-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      84) 219-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      85) 220-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      86) 221-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      87) 222-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      88) 223-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      89) 224-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      90) 225-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      91) 226-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      92) 227-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      93) 228-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      94) 229-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      95) 230-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      96) 233-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      97) 234-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      98) 235-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      99) 236-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      100) 237-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      101) 238-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      102) 239-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      103) 240-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      104) 241-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      105) 242-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      106) 243-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      107) 244-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      108) 245-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "үш еселенген" деген сөздер "екі еселенгеннен үш еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      109) 246-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      110) 247-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      111) 248-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      112) 249-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      113) 250-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      114) 251-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      115) 252-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      116) 253-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацындағы "қырық еселенген" деген сөздер "отыз еселенгеннен қырық еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "елу еселенген" деген сөздер "қырық еселенгеннен елу еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесінші бөліктің екінші абзацындағы "жетпіс еселенген" деген сөздер "алпыс еселенгеннен жетпіс еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы бөліктің екінші абзацындағы "сексен еселенген" деген сөздер "жетпіс еселенгеннен сексен еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      117) 267-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      118) 273-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бес мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      119) 274-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      120) 276-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      121) 277-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      122) 278-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      123) 281-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      124) 282-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      125) 287-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      126) 289-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      127) 290-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      128) 292-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      129) 293-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      130) 294-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      131) 295-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      132) 296-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      133) 299-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      134) 300-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      135) 303-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      136) 304-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      137) 305-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      138) 306-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      139) 307-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "жиырма еселенген" деген сөздер "он еселенгеннен жиырма еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      140) 308-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      141) 310-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      142) 311-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      143) 313-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      144) 314-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      145) 316-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      146) 317-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "алпыс" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      147) 318-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      148) 319-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      149) 320-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      150) 321-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      151) 322-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      152) 323-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      153) 324-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      154) 325-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      155) 326-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      156) 327-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      157) 328-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      158) 329-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      159) 330-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      160) 331-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      161) 332-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      162) 333-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      163) 334-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      164) 335-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      165) 336-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      166) 337-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      167) 338-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      168) 339-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      169) 340-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      170) 341-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      171) 342-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      172) 343-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      173) 344-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      174) 345-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      175) 346-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жыл мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      176) 347-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      177) 348-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      178) 349-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      179) 350-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      180) 351-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      181) 353-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      182) 354-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      183) 355-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацындағы "екі жылдан бес жылға" деген сөздер "бес жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      184) 356-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      185) 357-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      186) 358-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      187) 359-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      188) 360-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      189) 361-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "оған теңестірілген адамның" деген сөздерден кейін "не лауазымды адамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      төртінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы баптың бірінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген:";

      1) тармақтағы "мүддесіне орай" деген сөздер "мүддесінде жасалған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақтағы "орындау кезінде жасалған іс-әрекеттер –" деген сөздер "орындау кезінде жасалған;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3) тармақпен толықтырылсын:

      "3) ауыр салдарға әкеп соққан іс-әрекеттер – ";

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады."

      190) 362-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "оған теңестірілген адамның" деген сөздерден кейін "не лауазымды адамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      төртінші бөліктің бірінші абзацындағы "бiрiншi, екінші немесе үшiншi" деген сөздер "бiрiншi немесе үшiншi" деген сөздермен ауыстырылсын:

      191) 363-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      192) 364-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "оған теңестірілген адамның" деген сөздерден кейін "не лауазымды адамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      193) 365-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "оған теңестірілген адам" деген сөздерден кейін "не лауазымды адам" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлікте:

      1) тармақ алып тасталсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "үш жылдан жеті жылға" деген сөздер "жеті жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      194) 366-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "елу еселенген" деген сөздер "жиырма еселенгеннен елу еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацындағы "алпыс еселенген" деген сөздер "елу еселенгеннен алпыс еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "жетпіс еселенген" деген сөздер "алпыс еселенгеннен жетпіс еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацындағы "сексен еселенген" деген сөздер "жетпіс еселенгеннен сексен еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      195) 367-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "жиырма еселенген" деген сөздер "он еселенгеннен жиырма еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацындағы "отыз еселенген" деген сөздер "жиырма еселенгеннен отыз еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "қырық еселенген" деген сөздер "отыз еселенгеннен қырық еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацындағы "елу еселенген" деген сөздер "қырық еселенгеннен елу еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      196) 368-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "он еселенген" деген сөздер "бес еселенгеннен он еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацындағы "жиырма еселенген" деген сөздер "он еселенгеннен жиырма еселенгенге дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      197) 369-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "оған теңестірілген адамның" деген сөздерден кейін "не лауазымды адамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "үш жылдан алты жылға" деген сөздер "бес жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      198) 370-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац "оған теңестірілген адамның" деген сөздерден кейін "не лауазымды адамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзац "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "бірінші, екінші немесе үшінші" деген сөздер "бірінші немесе үшінші" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "төрт жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге" деген сөздер "жеті жылға дейін бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      199) 371-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      200) 372-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      201) 376-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      202) 378-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      203) 379-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      204) 380-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      205) 381-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      206) 382-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      207) 383-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      208) 384-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      209) 385-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      210) 386-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      211) 387-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      212) 388-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      213) 389-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      214) 390-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      215) 391-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      216) 393-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      217) 394-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      218) 395-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      219) 396-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      220) 397-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      221) 398-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      222) 399-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      223) 400-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      224) 401-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      225) 402-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      226) 403-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      227) 406-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      228) 407-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      229) 409-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      230) 410-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      231) 411-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      232) 414-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      233) 415-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      234) 416-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацындағы "екі жылдан бес жылға" деген сөздер "бес жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      235) 417-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      236) 419-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      237) 421-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      238) 422-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      239) 423-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      240) 424-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      241) 425-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      242) 428-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацындағы "екі жылдан бес жылға" деген сөздер "үш жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      243) 430-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      244) 431-баптың екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      245) 433-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      246) 435-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацы "түзеу жұмыстарына не" деген сөздерден кейін "сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не" деген сөздермен толықтырылсын;

      247) 436-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жиырма тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      248) 437-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не отыз тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      бесінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      249) 438-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      250) 440-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не қырық тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      251) 443-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      252) 447-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      253) 448-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      254) 449-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жиырма тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      255) 458-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      256) 460-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады.";

      257) 463-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бір жүз алпыс айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      258) 464-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      259) 465-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      260) 466-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.".

      2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 115-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 21, 98, 102-құжаттар; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 7-бапта:

      9) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) бiрiншi сатыдағы сот – сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін не сот актісінің күшін жоғары тұрған сот жойғаннан кейін не оның күші жекеше айыптаушының шағымы бойынша жойылғаннан кейін келіп түскен қылмыстық істерді соттылығына сәйкес қарайтын аудандық және оларға теңестірілген соттар (қалалық, мамандандырылған ауданаралық соттар, гарнизондардың әскери соттары), сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, жедел-іздестіру қызметінің, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығына қадағалауды жүзеге асыратын прокурордың шешімдеріне және әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдарды қарайтын, осы Кодексте көзделген жағдайларда процестік әрекеттерді санкциялайтын, сондай-ақ осы Кодексте көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыратын мамандандырылған тергеу соттары, мамандандырылған ауданаралық тергеу соттары;";

      30) тармақ "іс бойынша" деген сөздерден кейін "тергеу судьясының" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 32-бапта:

      екінші бөліктегі "152-бабында" деген сөздер "152-бабында (бірінші және екінші бөліктерінде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік "148 (бірінші бөлігінде)," деген сөздерден кейін "152 (үшінші бөлігінде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 44-баптың бірінші бөлігінің 4) тармағы "прокурор" деген сөзден кейін "ынтымақтастық туралы" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 51-баптың үшінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар, мамандандырылған тергеу соттары, мамандандырылған ауданаралық тергеу соттары, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттар, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар, гарнизондардың әскери соттары жүзеге асырады.";

      5) 54-баптың үшінші бөлігінің екінші сөйлемі алып тасталсын;

      6) 58-баптың бірінші бөлігіндегі "департаменттердің, басқармалардың және бөлімдердің бастықтары" деген сөздер "құрылымдық бөлімшелердің бастықтары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 63-баптың екінші бөлігіндегі "прокурордың," деген сөз "прокурордың келісімі," деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 97-бапта:

      мынадай мазмұндағы 4-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "4-1. Қылмыстық қудалау органы "Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 9) тармақшасында көзделген қауіпсіздік шараларын қабылдаған кезде құпиялылық сақтала отырып, жиырма төрт сағат ішінде қадағалаушы прокурор хабардар етіледі.";

      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қауiпсiздiк шараларының күші оларды қолдануға қажеттiлік жойылғанда қылмыстық процестi жүргізетін органның не қорғалатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтар анықталған жағдайда, прокурордың немесе соттың уәждi қаулысымен жойылады. Қорғалатын адамға оның қауiпсiздiгі шараларының күші жойылғандығы немесе қылмыстық процеске қатысатын адамдарға ол туралы деректердiң ашылғандығы туралы дереу хабарлануға тиiс. Қылмыстық процесті жүргізетін органның "Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 9) тармақшасында көзделген қауіпсіздік шараларын тағайындау туралы не қауіпсіздік шараларының күшін жою туралы шешіміне қорғалатын адамның сотқа немесе прокурорға шағым беруі шағым жасалған шешімнің орындалуын тоқтата тұрады.";

      9) 107-баптың жетінші бөлігінің 1) тармағындағы "аудандық немесе оған теңестірілген соттың" деген сөздер алып тасталсын;

      10) 117-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Маманның қорытындысы электрондық құжат түрінде ресімделуі мүмкін.";

      11) 125-баптың алтыншы бөлігі "ақиқатты" деген сөзден кейін "ешқандай күдіксіз және" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 136-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "1-1. Күдіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасын таңдау кезінде, егер қатаңдығы неғұрлым жеңіл бұлтартпау шарасы болса, мұндай шараны қолдану мүмкіндігін қарау қажет.";

      13) 138-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бұлтарпау шарасын және оның дәл қайсысын қолдану қажеттiлігi туралы мәселені шешкен кезде осы Кодекстің 136-бабында көрсетілген негіздерден басқа, сондай-ақ осы Кодекстің 137-бабының екінші бөлігінде көрсетілген қосымша шектеулерді белгілеген кезде сондай-ақ мыналар:

      1) жасалған қылмыстың ауырлығы;

      2) күдіктінің, айыпталушының жеке басы, оның жасы;

      3) денсаулық жағдайы;

      4) отбасы жағдайы, отбасында асырауындағы адамдардың бар-жоғы;

      5) күдіктінің, айыпталушының әлеуметтік байланысының орнықтылығы;

      6) күдіктінің, айыпталушының беделі;

      7) айналысатын ісі;

      8) күдіктінің, айыпталушының тұрақты жұмыс орнының немесе оқуының бар-жоғы;

      9) мүлiктiк жағдайы;

      10) тұрақты тұрғылықты жерiнiң бар-жоғы және басқа да мән-жайлар ескерiлуге тиiс.";

      14) 145-бапта:

      бірінші бөліктің төртінші сөйлеміндегі "Аса ауыр қылмыстар жасады деп күдiк келтiрiлген адамдарға қатысты, сондай-ақ осы" деген сөздер "Осы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Кепiлдiң мөлшерi күдіктің ауырлығы, күдіктінің, айыпталушының жеке басы, қылмыстық іс-әрекеттің сипаты, кепіл берушінің мүліктік жағдайы ескеріле отырып айқындалады және: онша ауыр емес қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштiң отыз еселенген мөлшерiнен кем, бірақ айлық есептік көрсеткіштің бір жүз жиырма еселенген мөлшерінен көп; ауырлығы орташа қылмысты абайсызда жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің бір жүз жиырма еселенген мөлшерiнен кем, бірақ айлық есептік көрсеткіштің екі жүз еселенген мөлшерінен көп; ауырлығы орташа қылмысты қасақана жасады деп күдік келтірген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің екі жүз еселенген мөлшерiнен кем, бірақ айлық есептік көрсеткіштің үш жүз елу еселенген мөлшерінен көп; ауыр қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің үш жүз елу еселенген мөлшерiнен кем, аса ауыр қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде айлық есептiк көрсеткiштің бес жүз еселенген мөлшерiнен кем бола алмайды.

      Кепіл ретінде кепіл берушінің келісімімен құны қылмыстың тиісті санаты бойынша кепілдің ең жоғары мөлшерінен асатын өзге де мүлік берілуі мүмкін.

      Айрықша жағдайларда кепіл мөлшері мыналарға:

      1) асырауында кәмелетке толмаған балалары, қарт ата-анасы, мүгедек туыстары бар, сондай-ақ қорғаншы және қамқоршы болып табылатын адамдарға;

      2) тұрақты табыс көзі жоқ адамдарға;

      3) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әртүрлі әлеуметтік көмек түрлерін алатын адамдарға;

      4) кәмелетке толмағандар мен зейнеткерлік жастағы адамдарға қатысты төменгі мөлшерден аз мөлшерде қолданылуы мүмкін не осы сомаға баламалы өзге де мүлік қабылдануы мүмкін.";

      15) 146-баптың бірінші бөлігіндегі "негіздер бойынша және" деген сөздер алып тасталсын;

      16) 147-бапта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау тек судьяның санкциясымен және басқа, қатаңдығы неғұрлым жеңіл бұлтартпау шараларын қолдану мүмкін болмаған кезде заңмен бес жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмысты жасады деген күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға қатысты ғана қолданылады. Айрықша жағдайларда бұл бұлтартпау шарасы, егер:";

      7) тармақтағы "бес жылдан аз" деген сөздер "бес жылға дейін" деген сөздермен ауыстырылсын:

      мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармағында көзделген мән-жай күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау үшін бірден-бір негіз болып табылмайды.";

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам сот алдында күзетпен ұстауға санкция беру туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулыда осы бұлтартпау шарасын таңдау себептерін және қатаңдығы неғұрлым жеңіл бұлтартпау шараларын қолданудың мүмкін еместігін негіздеуге міндетті.";

      17) 148-бапта:

      бірінші бөліктегі "аудандық және оған теңестірілген соттың" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 7-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "7-1. Тергеу судьясы күзетпен ұстауды санкциялау туралы қаулыда осы бұлтартпау шарасын таңдау себептерін және қатаңдығы неғұрлым жеңіл бұлтартпау шараларын қолданудың мүмкін еместігін көрсетуге міндетті."

      тоғызыншы бөліктің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) адамға қылмыстық топтың құрамында қылмыс; террористік және (немесе) экстремистік қылмыстар; Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 1, 4, 5, 11 және 17-тарауларында көзделген аса ауыр қылмыстар, сондай-ақ төтенше жағдайларда немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында жасалған аса ауыр қылмыстар, соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында жасалған аса ауыр әскери қылмыстар жасады деп күдік келтірілген, айып тағылған;";

      он екінші бөліктегі "Аудандық немесе оған теңестірілген соттың күзетпен ұстауды санкциялаудан бас тарту туралы қаулысының" деген сөздер "Күзетпен ұстауды санкциялаудан бас тарту туралы қаулының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 152-баптың сегізінші бөлігінің бірінші абзацындағы "аудандық және оған теңестірілген соттың" деген сөздер алып тасталсын;

      19) 163-бапта:

      бірінші бөліктегі "аудандық және оған теңестірілген соттың" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші бөліктегі "сот отырысында аудандық немесе оған теңестірілген соттың" деген сөздер алып тасталсын;

      төртінші бөліктің екінші абзацындағы "немесе" деген сөз "және" деген сөзбен ауыстырылсын;

      20) 164-баптың екінші бөлігіндегі "Аудандық немесе оған теңестірілген соттың тергеу" деген сөздер "Тергеу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 165-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы "прокурорға" деген сөз "сотқа" деген сөзбен ауыстырылсын;

      22) 178-баптың алтыншы бөлігі "босатуға құқылы." деген сөздерден кейін мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Бұйрықты іс жүргізу тәртібімен айыптау үкімін шығарған кезде сот сотталған адамның мүліктік жағдайын ескере отырып, оны процестік шығындарды төлеуден толық немесе ішінара босатуға құқылы.";

      23) 187-бапта:

      екінші бөліктегі "428 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "428 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-1-бөліктегі "216 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2), 3) және 5) тармақтарында, үшінші бөлігінде)," деген сөздер "216 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2) және 5) тармақтарында, үшінші бөлігінде)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктегі "362 (бірінші, екiншi, үшінші бөліктерінде және төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)," деген сөздер "362 (бірінші, үшінші бөліктерінде және төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 191-баптың он алтыншы бөлігіндегі "152 (бiрiншi бөлiгiнде, егер бұл соттың жұмысқа қайта орналастыру туралы шешiмiн орындамаумен байланысты болса)" деген сөздер "152 (бiрiншi бөлiгiнде, егер бұл соттың жұмысқа қайта орналастыру туралы шешiмiн орындамаумен байланысты болса, үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 193-баптың екінші бөлігінің үшінші абзацындағы "қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ететін департаменттерінің (басқармаларының), облыстық прокуратуралардың және оларға теңестірілген прокуратуралардың бастықтары" деген сөздер "облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген прокуратуралардың қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелерінің басшылары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 220-баптың бесінші бөлігінде орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      27) 232-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы Кодекстің 231-бабының 1) – 6) тармақтарында көзделген жасырын тергеу әрекеттері мамандандырылған тергеу сотының, мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының тергеу судьясының санкциясымен жүргізіледі, оны алу тәртібі осы Кодекстің 234-бабында белгіленген.";

      28) 234-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жасырын тергеу әрекеттері сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның не осы Кодексте тиісті қаулы шығаруға уәкілеттік берілген өзге де лауазымды адамдардың уәжді қаулысы негізінде мамандандырылған тергеу сотының, мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының тергеу судьясының санкциясымен жүргізіледі.";

      29) 240-бапта:

      1-1-бөлікте:

      екінші абзац "мерзімді" деген сөзден кейін "мамандандырылған тергеу сотының, мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші абзацтағы "Тергеу" деген сөз "Мамандандырылған тергеу сотының, мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының тергеу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы бөлікте:

      "күн" деген сөз "тәулік" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сотқа" деген сөз "осы Кодекстің 106-бабында көзделген тәртіппен мамандандырылған тергеу сотына, мамандандырылған ауданаралық тергеу сотына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 283-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Сарапшының (сарапшылардың) қорытындысы электрондық құжат түрінде ресімделуі мүмкін.";

      31) 306-бапта:

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мамандандырылған тергеу соттары, мамандандырылған ауданаралық тергеу соттары қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, жедел-іздестіру қызметінің, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыратын прокурордың шешімдеріне және әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жасалған шағымдарды қарайды, осы Кодексте көзделген жағдайларда процестік әрекеттерді санкциялайды, сондай-ақ осы Кодексте көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:

      "Ескертпе. Егер тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында мамандандырылған тергеу соттары, мамандандырылған ауданаралық тергеу соттары құрылмаса, олардың соттылығына жатқызылған материалдарды осы Кодекстің 232, 234, 240-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, аудандық және оларға теңестірілген соттар (тергеу судьясы) қарауға құқылы. Аудандық және оған теңестірілген соттың тергеу судьясын (судьяларын) осы соттың төрағасы судьялар арасынан тағайындайды. Тергеу судьясын ауыстыру қажет болған кезде ол қайта тағайындалуы мүмкін.";

      32) 476-бапта:

      1), 2, 14) және 16) тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мынадай:

      айыппұлды – қоғамдық жұмыстарға тартумен, қамаққа алумен, бас бостандығын шектеумен немесе бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 41-бабы);

      түзеу жұмыстарын – қоғамдық жұмыстарға тартумен, қамаққа алумен, бас бостандығын шектеумен немесе бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 42-бабы);

      қоғамдық жұмыстарға тартуды – қамаққа алумен, бас бостандығын шектеумен немесе бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 43-бабы);

      бас бостандығын шектеуді – бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 44-бабы) ауыстыру туралы;

      2) айыппұл төлеуді кейінге қалдыру (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 41-бабы), еңбекке қабілеттілігін толық жоғалтқан кезде түзеу жұмыстарының қалған бөлігін орындаудан босату (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 42-бабы) туралы;";

      "14) медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды тағайындау, ұзарту, өзгерту немесе тоқтату туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 96, 98-баптары);";

      "16) түзеу жұмыстарына сотталған адамның жалақысынан ұсталатын соманың мөлшерiн Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасына сәйкес төмендету туралы;";

      20) тармақтағы "алып тастау туралы мәселелердi қарау жатады." деген сөздер "алып тастау туралы;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 21) тармақпен толықтырылсын:

      "21) кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарда психикалық ауытқулардың және сексуалдық зорлық-зомбылық жасауға бейімділіктің болуы (болмауы) туралы мәселені шешу үшін оларға қатысты сот-психиатриялық сараптама тағайындау туралы мәселелердi қарау жатады.";

      33) 478-бапта:

      бірінші бөліктегі "5)" деген цифр "2), 5)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "2)," деген цифр алып тасталсын;

      төртінші бөліктегі "2)," деген цифр алып тасталсын;

      34) 549-баптың бесінші бөлігіндегі "аудандық сотының" деген сөздер "мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 550-баптың бесінші бөлігіндегі "аудандық сотының" деген сөздер "мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 559-бапта:

      бірінші бөліктегі "прокурордың (соттың)" деген сөздер "тергеу судьясының (сотының)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "прокурордың (соттың)" деген сөздер "тергеу судьясының (сотының)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      37) 565-баптың үшінші бөлігінде:

      "прокурордың немесе соттың" деген сөздер "тергеу судьясының (сотының)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "құзыретті органдардың" деген сөздер "құзыретті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      38) 571-бапта "прокурордың немесе соттың" деген сөздер "тергеу судьясының (сотының)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      39) 588-баптың үшінші бөлігіндегі "Аудандық және оған теңестірілген соттың тергеу" деген сөздер "Тергеу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      40) 589-бапта:

      үшінші бөліктегі "Аудандық және оған теңестірілген соттың тергеу" деген сөздер "Тергеу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      тоғызыншы бөліктегі "аудандық және оған теңестірілген соттың" деген сөздер алып тасталсын;

      41) 614-баптың бірінші бөлігінің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) кінәні мойындау туралы процестік келісім сотқа берілген барлық күдіктілермен, айыпталушылармен не сотталушылармен жасалмаған, сыбайласып жасалған қылмыстар туралы қылмыстық істерді қоспағанда, осы Кодекстің 382-бабының екінші бөлігіне және 64-тарауына сәйкес кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы істі сотта талқылау;";

      42) 622-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін процестік келісімге келіспеушілік білдірілсе, сондай-ақ осы Кодекстің 614-бабы бірінші бөлігінің 2) тармағында көзделген шектеулер болған кезде келісімдік іс жүргізуге жол берілмейді.";

      43) 642-баптағы "кандидаттықтан өздігінен бас тартуды" деген сөздер "кандидатқа қарсылық білдіруді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      44) 673-баптың он бірінші бөлігіндегі "сегізінші" деген сөз "тоғызыншы" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 7, 33-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 14, 50-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 50 және 51-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "50-бап. Айыппұл түріндегі жазаны орындау тәртiбi мен шарттары

      1. Сотталған адам айыппұлды үкімде белгіленген мерзім ішінде төлейді. Айыппұл төлеу мерзімі үкім заңды күшіне енген кезден бастап есептеледі және оған сот кейінге қалдыруды берген уақыт қосылмайды. Егер үкім бойынша сотталған адам айыппұлды бір айдан аса мерзім ішінде төлеуге міндетті болса, айыппұл ай сайын тең үлестермен төленеді.

      2. Сотталған адам мүліктік жағдайы нашарлаған жағдайда, айыппұлды кейінге қалдыруды беру туралы сот алдында өтініш жасауға құқылы.

      51-бап. Сотталған адамның айыппұл түріндегі жазаны орындау тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін жауаптылығы

      Егер сотталған адам айыппұлды сот белгілеген мерзімде төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда, жазаны орындайтын орган (сот орындаушысы) айыппұлды мәжбүрлеп орындату жөнінде шаралар қабылдайды. Айыппұлды толық өндіріп алу үшін сотталған адамның кірістері немесе мүлкі жеткіліксіз болған не сотталған адамның өз кірістерін немесе мүлкiн мәжбүрлеп өндiрiп алудан жасыру фактісі анықталған жағдайларда, жазаны орындайтын орган (сот орындаушысы) Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес айыппұлды жазаның басқа түрiмен ауыстыру туралы сотқа ұсыну жібереді.";

      2) 89-баптың үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы бесінші бөлігінің 1) тармағында аталған сотталғандар;

      2) орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерден осы Кодекстiң 96-бабының бірінші бөлігіне сәйкес ауыстырылған сотталғандар өтейдi.

      4. Орташа қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы бесінші бөлігінің 2) тармағында аталған сотталғандар;

      2) мекемелерден осы Кодекстің 96-бабының бірінші бөлігінің 1) тармақшасына, үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларына сәйкес ауыстырылған сотталғандар;

      3) кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерден осы Кодекстің 156-бабына сәйкес ауыстырылған сотталғандар өтейдi.

      5. Қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы бесінші бөлігінің 3) тармағында аталған сотталғандар;

      2) осы Кодекстің 96-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына, үшінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес ауыстырылған сотталғандар өтейдi.

      6. Төтенше қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы бесінші бөлігінің 4) тармағында аталған сотталғандар;

      2) өлiм жазасы түріндегі жазасы кешiрiм жасау тәртiбiмен бас бостандығынан айырумен ауыстырылған сотталғандар;

      3) осы Кодекстің 96-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына, үшінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес ауыстырылған сотталғандар өтейдi.

      7. Толық қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабының алтыншы бөлігінде аталған сотталғандар;

      2) өздерiне қатысты өлiм жазасы туралы сот үкiмі өлiм жазасын орындауға мораторий енгiзiлгенге дейiн немесе мораторий қолданылған уақытта күшiне енген сотталғандар;

      3) осы Кодекстiң 88-бабы төртінші бөлігінің 4) тармақшасына сәйкес ауыстырылған сотталғандар;

      4) осы Кодекстің 96-бабы үшінші бөлігінің 3) тармақшасына сәйкес жiберiлген сотталғандар өтейдi.";

      3) 94-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Осы баптың қолданысы қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерге қолданылмайды.";

      4) 96-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 15-тарауында көзделген қылмыстар жасағаны үшін, қылмыспен келтірілген залалды өтемегендер;";

      5) 142-бапта:

      бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы бесінші бөлігінің 1) тармағында аталған сотталғандар;";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Дәрежесі бірінші оң мінез-құлықты сотталғандар еңбекке адал қараған кезде жеңiлдетiлген жағдайларға ауыстырылады. Бұл ретте ауыстыру дәрежесі бірінші оң мінез-құлыққа ие болған күннен бастап дағдылы жағдайларда жаза мерзiмiнiң кемiнде үш айын, ал Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 7, 8, 9, 12, 13 және 15-тарауларында көзделген қылмыстар бойынша сотталғандар үшін бір жылын өтегеннен кейін ғана жүзеге асырылады.";

      оныншы бөлік алып тасталсын;

      6) 143-баптың бесінші бөлігі мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қауіпсіздігі барынша төмен мекеме аумағынан тыс жерде отбасымен тұруға арналған рұқсат мекеменің ішкі тәртіптеме қағидаларына сәйкес ресімделеді.";

      7) 162-бапта:

      тоғызыншы бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Сотқа материалдар мен прокурорға хабарлама электронды құжат түрінде жіберілуі мүмкін.";

      оныншы бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сот бас тартқан жағдайда, көрсетілген негіздердің кез келгені бойынша өтінішхатты қайта енгізу бас тарту туралы қаулы шығарылған күннен бастап кемінде алты ай өткеннен кейін мүмкін болады. Бұл ретте жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жазаға ауыстыру туралы соттың бас тартуы шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішхатты, сол сияқты соттың шартты түрде мерзімінен бұрын босатудан бас тартуы – жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жазаға ауыстыру туралы өтінішхатты алты ай мерзім өткенге дейін енгізуге кедергі бола алмайды.";

      8) 169-баптың сегізінші бөлігі мынадай мазмұндағы 6-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-2) алкогольдік ішімдіктерді, сондай-ақ медициналық емес мақсаттарда есірткі мен психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынбауға;";

      9) 171-баптың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) қауіпті қайталануы кезінде жасалған қылмыстары үшін, сол сияқты террористік немесе экстремистік қылмыстары, кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстары үшiн;

      2) ауыр және (немесе) аса ауыр қылмыстары үшін немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға екі және одан да көп рет сотты болғандарға және жаза мерзімі аяқталған кезде дәрежесі үшінші теріс мінез-құлыққа ие болған сотталғандарға белгіленеді.".

      4. "Жедел-іздестіру қызметі туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 14, 50-құжат; № 21, 102-құжат):

      1) 5-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі " – ескертуiмен" деген сөз "прокурорлық қадағалау тәртібімен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 11-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақта көзделген арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыру және оларды жүргізу тактикасы Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен келісу бойынша, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың бірінші басшыларының нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.".

      5. "Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкiмшiлiк қадағалау туралы" 1996 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 13, 272-құжат; 2002 ж., № 18, 159-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 5-6, 40-құжат; 2009 ж., № 24, 122-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 21-I, 125-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 16, 56-құжат):

      1) 2-баптың а), б) және в) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "а) қауіпті қайталануы кезінде жасалған қылмыстары, сол сияқты террористік немесе экстремистік қылмыстары, кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстары үшін;

      б) ауыр және (немесе) аса ауыр қылмыстары үшін немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға екі және одан да көп рет сотты болғандарға және жаза мерзімі аяқталған кезде дәрежесі үшінші теріс мінез-құлықты сотталғандарға;"

      в) егер жазаны өтегеннен кейін ішкі істер органдарының ескертулеріне қарамастан қоғамдық тәртіпті, адамның және азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерін үнемі бұзса, өзге де құқық бұзушылықтар жасаса, ауыр және (немесе) аса ауыр қылмыстары үшін немесе қасақана қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға екі және одан да көп рет сотты болғандарға белгіленеді.";

      2) 4-баптың б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "б) осы Заңның 2-бабының в) тармақшасында аталған адамдарға – Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 79-бабына сәйкес соттылық мерзімі өтелгенге дейін тұрғылықты жерi бойынша белгіленеді.";

      3) 5-бапта:

      бірінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "осы Заңның 2-бабының в) тармақшасында аталған адамдарға – iшкi iстер органы бастығының уәжді ұсынуы бойынша, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамның тұрғылықты жерiндегі аудандық (қалалық) соттың судьясы жеке өзi сот отырысында белгiлейдi.";

      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Cот қаулысы өзiне қатысты әкімшілік қадағалау белгіленген адамның тұрғылықты жерiндегі аудандық (қалалық) ішкі істер органының бастығына, ал осы Заңның 2-бабының а) және б) тармақшаларында көзделген жағдайларда, қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің бастығына орындау үшiн жiберiледi.";

      4) 10-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкiмшiлiк қадағалауды белгілеу, оның мерзiмiн ұзарту немесе шектеулерiн өзгерту туралы сот қаулысын қадағалауға алынған адамға – қолын қойғыза отырып, iшкi iстер органының бастығы, ал қылмыстық-атқару жүйесі мекемесіндегі адамға мекеме бастығы жариялайды. Бұл ретте қадағалауға алынған адамға – оның мiндеттерi, әкiмшiлiк қадағалау қағидаларын бұзғаны үшiн жауаптылығы, ал әкімшілік қадағалау қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінен босатылар алдында белгіленген адамға таңдаған тұрғылықты жерiне белгілі бір мерзiмде келмегенi үшiн жауаптылығы түсiндiрiледi.";

      5) 15-баптың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заңның 14-бабының а), в), г), д) және е) тармақшаларында көзделген жағдайларда, iшкi iстер органының әкiмшiлiк қадағалауды жүзеге асыратын қызметкерi әкiмшiлiк қадағалауды тоқтату туралы қаулы шығарады, оны iшкi iстер органының бастығы бекiтедi.

      Осы Заңның 14-бабының б) тармақшасында көзделген жағдайда, iшкi iстер органының бастығы сотқа әкiмшiлiк қадағалауды мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы уәжді ұсыну жiбередi, ол он күндік мерзiмде қаралуға жатады.".

      6. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; 1999 ж., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 17, 101-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 10, 86-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 15, 97-құжат, № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 144-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 154, 158-құжаттар; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 8-І, 65-құжат; № 12, 87-құжат, № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 11, 29-құжат; № 21, 98-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      13-баптың 8-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) ішкі істер органдарының күнтiзбелiк есеппен жиырма және одан да көп еңбек сiңiрген жылдары бар қызметкерлері және теріс себептер бойынша қызметтен шығарылғандарды қоспағанда, қызметтен шығарылған және күнтiзбелiк есеппен жиырма және одан да көп еңбек сiңiрген жылдары бар қызметкерлер, сондай-ақ күнтiзбелiк есеппен он және одан да көп еңбек сiңiрген жылдары бар және мүгедек балаларды асырап-бағып отырған қызметкерлер құқылы. Ішкі істер органдарының берілген қызметтік тұрғын үйді жекешелендіруге құқығы бар зейнеткері қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза тапқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.".

      7. "Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы" 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 6, 190-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; 2009 ж., № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 24, 152-құжат; 2011 ж., № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 13, 62-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; 2016 ж., № 24, 126-құжат, 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 16, 56-құжат):

      1) тақырып және кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі мен шарттары туралы

      Осы Заң қоғамнан уақытша оқшаулауды заңды негіздерде қамтамасыз ететін арнаулы мекемелер, арнаулы үй-жайлар қызметінің құқықтық негіздерін айқындайды, сондай-ақ оларда ұсталатын адамдардың құқықтары мен міндеттерін белгілейді.";

      2) 2-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) арнаулы үй-жай – әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесу немесе әкімшілік іс жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында заңда белгіленген мерзімге жеке тұлғаның, заңды тұлға өкілінің, лауазымды адамның жеке бас бостандығын қысқа мерзімге шектеуге арналған үй-жай;";

      3) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-бап. Адамдарды арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау мақсаттары

      Адамдарды арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шараларды орындау мақсатында жүзеге асырылады.";

      4) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау қағидаттары

      Арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау заңдылық, кінәсіздік презумпциясы, азаматтардың заң алдындағы теңдігі, ізгілік, жеке бастың абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу қағидаттарына, халықаралық құқық нормаларына сәйкес жүзеге асырылады және арнаулы мекемелерде ұсталушы, қылмыс жасады деп күдік келтірілгендер мен айыпталушыларға тән азабын немесе рухани азап шектіру мақсатындағы әрекеттермен ұштаспауға тиіс.";

      5) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:

      "5-1-бап. Адамды арнаулы үй-жайға отырғызу негізі

      Адамды арнаулы үй-жайға отырғызу уәкілетті лауазымды адам толтырған, әкімшілік ұстап алу туралы хаттама негізінде жүзеге асырылады.";

      6) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұсталушы адамдардың құқықтық жағдайы

      1. Арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұсталушы адамдар Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген шектеулермен, Қазақстан Республикасының азаматтары үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттерді атқарады.

      2. Арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұсталушы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, егер Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдарында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтары үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттерді атқарады.";

      7) мынадай мазмұндағы 9-2-баппен толықтырылсын:

      "9-2-бап. Арнаулы үй-жайлар

      1. Арнаулы үй-жайлар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен полиция органдарының кезекші бөлімдері жанынан құрылады.

      2. Арнаулы үй-жайлардың қызметін ұйымдастыру тәртібін және арнаулы үй-жайдың үлгілік ішкі тәртіптеме қағидаларын Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі айқындайды.";

      8) мынадай мазмұндағы 3-4-тараумен толықтырылсын:

      "3-4-тарау. Әкімшілік ұстауға алынған адамдарды арнаулы үй-жайларда ұстау

      46-21-бап. Әкімшілік ұстауға алынған адамдарды арнаулы үй-жайларға қабылдау және тіркеу

      1. Арнаулы үй-жайларға отырғызылатын адамдарды қабылдау және тіркеу, жеке қарап тексеруді, медициналық куәландыруды, дактилоскопиялауды, суретке түсіруді жүргізу тәртібі, сондай-ақ алып қоюға жататын заттардың тізбесі арнаулы үй-жайлардың қызметін ұйымдастыру қағидаларына сәйкес айқындалады.

      2. Әкімшілік ұстауға алынған адамдардың арнаулы үй-жайларға отырғызылғаны туралы олардың тұрғылықты жері бойынша жақын туыстарына дереу хабарланады.

      Шетелдікті арнаулы үй-жайға отырғызған кезде әкімшілік ұстап алуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, Сыртқы істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне және Ішкі істер министрлігіне дереу хабарлайды.

      46-22-бап. Арнаулы үй-жайларда ұстау режимі

      1. Арнаулы үй-жайларда ұсталатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және олардың өз бетінше кету мүмкіндігін болғызбайтын режим белгіленеді. Ұстау жағдайлары, үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар арнаулы үй-жайдың үлгілік ішкі тәртіптеме қағидаларында айқындалады.

      2. Ұстауға алынған, арнаулы үй-жайларда ұсталатын адамдар күзетпен ұсталатындар мен арнаулы қабылдау орындарындағылар үшін белгіленген нормалар бойынша тамақпен қамтамасыз етіледі. Тамақ өнімдері күн сайын ведомость бойынша беріледі.

      3. Арнаулы үй-жайларға орналастырылған ер адамдар әйел адамдардан бөлек орналастырылады.

      4. Өздеріне қатысты ұстап алу қолданылған кәмелетке толмағандар ересек адамдардан бөлек ұсталады.

      5. Инфекциялық және паразиттік аурулармен ауыратындарды ұстауға алынған басқа да адамдармен бірге ұстауға болмайды."

      46-23-бап. Арнаулы үй-жайларда ұсталатын, ұстауға алынған адамдардың құқықтары мен міндеттері

      1. Ұстауға алынған адамдар:

      1) өздерінің құқықтары мен міндеттері, арнаулы үй-жайда ұстау режимі туралы ақпарат алуға;

      2) арнаулы үй-жайда болу кезеңінде жеке басының қауіпсіздігіне;

      3) материалдық-тұрмыстық және медициналық-санитариялық қызмет көрсетуді алуға;

      4) полиция органының басшысына, прокуратура органдарына, сотқа өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылу мәселелері бойынша жүгінуге құқығы бар.

      2. Арнаулы үй-жайларға орналастырылған адамдар полиция органының басшысы бекітетін, арнаулы үй-жайдың ішкі тәртіптеме қағидаларын орындауға міндетті.

      46-24-бап. Ұстауға алынған адамдарды арнаулы үй-жайдан босату

      1. Ұстауға алынған адамдар ұсталуына негіз болған мән-жайлар жойылған кезде не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ұстап алу мерзімі аяқталғаннан кейін дереу босатылуға жатады.

      2. Босатылған адамдарға сақталуы заңсыз болып табылатын заттардан басқа, олардан сақтауға алып қойылған құжаттары, ақшасы мен заттары қолхатпен қайтарылады.

      3. Ұстауға алынған адамдар атыс немесе суық қаруды, жарылғыш, қатты әсер ететін немесе улы заттарды және есірткі заттарын заңсыз сақтаған кезде шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданады.

      4. Босату кезінде адамға оның арнаулы үй-жайда болғаны туралы анықтама беріледі.";

      9) 49-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "49-бап. Адамдарды арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі мен шарттарын қадағалау

      Адамдарды арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі мен шарттарын қадағалауды прокуратура органдары жүзеге асырады.".

      8. "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 19, 649-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 15-16, 71-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат; № 22-І, 140-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат):

      1) 4-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы "(облыстық маңызы бар қаланың)" деген сөздерден кейін "және теңіздік" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 13-бапта:

      1-тармақта:

      орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      "(облыстық маңызы бар қаланың)" деген сөздерден кейін "және теңіздік" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзетуді және Қазақстан Республикасының Каспий теңізіндегі шекара кеңістігінде белгіленген режимдердің сақталуына бақылауды жүзеге асыратын Шекара қызметі бірлестігінің (өңірлік басқармасының) бастығы теңіздік жедел штаб басшысы болып табылады.";

      4-тармақтың екінші бөлігі "(облыстық маңызы бар қаланың)" деген сөздерден кейін "және теңіздік" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақ алып тасталсын;

      3) 13-1-бапта:

      1-тармақ "(облыстық маңызы бар қаланың)" деген сөздерден кейін "және теңіздік" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Республикалық жедел штабтың басшысы терроризм актісінің жасалғаны туралы немесе оның дайындалып жатқаны, сондай-ақ терроризмге қарсы операцияның басталғаны туралы расталған ақпаратты алған кезде Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесіне, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына және Қазақстан Республикасының Үкіметіне дереу хабарлайды.";

      4) 15-1-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "жергілікті жердің жекелеген учаскелерінен және объектілерден" деген сөздер "жекелеген объектілерден, жергілікті жер мен су кеңістігі учаскелерінен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Күзет қызметі туралы" 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., № 14-15, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 12, 51-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 24, 149-құжат; № 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат):

      10-баптың 6-тармағында:

      бірінші абзацтағы "қызметіне" деген сөз "лауазымын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-1) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) күзетші лауазымына қабылданғанға дейін бір жылдың ішінде немесе осы лауазымда болған кезеңде қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін соттың айыптау үкімі шығарылған, сондай-ақ күзетші лауазымына қабылданғанға дейін бір жылдың ішінде немесе осы лауазымда болған кезеңде қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

      4) бұрын күзетшiсі болып жұмысқа қабылданғанға дейiн бiр жыл iшiнде немесе осы лауазымда болған кезеңде Қазақстан Республикасы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексінің 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған;";

      6) тармақшадағы "адамдарды қабылдауға болмайды" деген сөздер "адамдар атқара алмайды" деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-І, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-І, 47, 49-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат; № 13, 45-құжат; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат):

      1) 6-баптың 1-тармағының 5-1) және 6-1) тармақшалары алып тасталсын;

      2) 29-бапта:

      1-тармақтың 4) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің ұсынуы бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың полиция департаментінің басшысын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. Полиция департаменті басшысының лауазымына кандидатура Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары басшылығының президенттік резервінде тұрған полиция қызметкерлері қатарынан ұсынылады. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын полиция бөлімшелерінің басқа да басшыларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Полиция департаментінің басшысы осы Заңда белгіленген ерекшеліктермен "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады. Полиция департаментінің басшысы ішкі істер органдарынан босатылған жағдайда, атқаратын лауазымынан да босатылған болып есептеледі;";

      1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында полиция органдарының жедел-іздестіру және процестік қызметіне араласпай, олардың алдына құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде міндеттер қояды, жылына кемінде бір рет полиция департаменті басшысының тиісті есептерін тыңдайды.";

      3) 33-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында аумақтық полиция органының жедел-іздестіру және процестік қызметіне араласпай, олардың алдына құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде міндеттер қояды, жылына кемінде бір рет аумақтық полиция органы басшысының тиісті есептерін тыңдайды.".

      11. "Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы" 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 23, 114-құжат., 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжат; 2015 ж., № 21-I, 125-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат):

      1) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жәбірленушінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген тәртіппен әкімшілік ұстап алуды не Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 128-бабында көзделген тәртіппен ұстап алуды жүргізу үшін негіздер болмаған кезде аумақтық полиция органының, ішкі істер органы жергілікті полиция қызметінің бастықтары, олардың орынбасарлары, учаскелік полиция инспекторлары, кәмелетке толмағандардың істері және әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі инспекторлар жәбірленушінің пікірін ескере отырып, қорғау нұсқамасын шығарады, ол тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған не оны жасау қаупін төндіретін адамға орындау үшін қолхатпен беріледі. Қол қоюдан бас тартылған жағдайда, қорғау нұсқамасында бұл туралы жазба жасалады.

      Жәбірленушіге оның құқықтары, сондай-ақ өзіне қатысты қорғау нұсқамасы шығарылған адам оны бұзған жағдайда құқықтық салдарлары түсіндіріле отырып, қорғау нұсқамасы шығарылған күні оның көшірмесі қолхатпен берілуге тиіс.

      Қорғау нұсқамасының көшірмесі өзіне қатысты қорғау нұсқамасы шығарылған адамға табыс етілген кезінен бастап жиырма төрт сағат ішінде прокурорға жіберіледі.";

      2) 22-баптың 3-тармағының 2) тармақшасындағы "пайдалануға тыйым салынуы мүмкін." деген сөздер "пайдалануға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) алкогольдік ішімдіктерді, сондай-ақ медициналық емес мақсаттарда есірткі мен психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынуға тыйым салынуы мүмкін.".

      12. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 7, 27-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 5, 43-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 144-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-І, 128-құжат; № 21-ІІІ, 136-құжат; № 22-І, 143-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 16, 56-құжат; № 21, 98-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      6-баптың 3-1-тармағы "заңсыз орналастыру" деген сөздерден кейін ", кейіннен сот тәртібімен заңсыз деп танылған жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу" деген сөздермен толықтырылсын.

      13. "Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-І, 111-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 148-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-І, 50-құжат; № 24, 123-құжат; 2017 ж., № 13, 45-құжат; № 14, 50-құжат; № 16, 56-құжат):

      1) бүкіл мәтіні бойынша "жоғарылату", "жоғарылау", "жоғарылай алады", "жоғарылатуды" деген сөздер тиісінше "өсіру", "өсіру", "өсе алады", "өсіруді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 7-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қызметкердің құқық қорғау қызметін өткеру кезеңінде бос лауазымға орналасуы, ол тиісті бос лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда, оның келісімі бойынша ауысу тәртібімен конкурстан тыс негізде немесе конкурстық негізде жүзеге асырылуы мүмкін.";

      3) 33-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қызметкерлерді қызмет бабында өсіру кадр резервінде тұрған қызметкерлер қатарынан не конкурстық негізде, олар қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда, сондай-ақ iскерлiк және жеке қасиеттерi, қызметтік жұмыс нәтижелері ескерiле отырып жүргiзiледi.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Конкурстық негізде орналасатын басшы лауазымдар тізбесін, жоғары тұрған басшы лауазымдарға конкурс өткізу шарттары мен тәртібін құқық қорғау органының басшысы айқындайды.

      Жоғары тұрған басшы лауазымға арналған конкурсқа құқық қорғау органының, оның ведомстволарының, мекемелерінің, білім беру ұйымдарының, аумақтық немесе оларға теңестірілген бөлімшелерінің қызметкерлері қатысуға құқылы.

      Құқық қорғау органының, оның ведомстволарының, мекемелерінің, білім беру ұйымдарының, аумақтық немесе оларға теңестірілген бөлімшелерінің қызметкерлері арасында конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылар болмаған кезде конкурс өткізіледі, оған басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатыса алады.

      Конкурсты барлық құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында өткізу туралы хабарландыру мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланады.".

      14. "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 48-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат; № 21-I, 125-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 24, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 14, 50-құжат; 2018 ж., № 7-8, 22-құжат):

      1) 7-бапта:

      2-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкімшілік полиция жергілікті полиция қызметінен, азаматтық және қызметтік қару айналымы саласындағы бақылау бөлімшелерінен, көші-қон полициясынан, айдауылдау қызметінен, арнаулы мекемелерден және қоғамдық тәртіпті сақтауды жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден тұрады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Ішкi iстер органдары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінен (бұдан әрі – Ішкі істер министрлігі), ведомстволардан, аумақтық полиция органдарынан, сондай-ақ Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты ұйымдардан тұрады.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, көліктегі полиция департаменттері (ішкі істер департаменттері), қалалық, аудандық, қалалардағы аудандық, желілік полиция органдары (ішкі істер органдары), әскери-тергеу органдары аумақтық полиция органдары болып табылады.";

      2) 9-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-1-бап. Жергілікті полиция қызметі

      1. Жергілікті полиция қызметі учаскелік полиция инспекторлары, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі, жол-патрульдік полиция, табиғат қорғау полициясы бөлімшелерінен және құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау, жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден тұрады.

      2. Жергілікті полиция қызметі бөлімшелерінің қызметкерлерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген міндеттерді орындауға тартуға жол берілмейді.

      3. Учаскелік полиция инспекторы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы әкімшілік учаскеде тұратын халық алдында тоқсанына кемінде бір рет есеп береді.";

      3) 10-бапта:

      2-1) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 2-2) және 16-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың полиция департаменті, қалалық, аудандық, қаладағы аудандық полиция органы бастығының және учаскелік полиция инспекторының халық алдындағы есеп берулерін ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекітеді;";

      "16-1) Ішкі істер министрлігінің заңды тұлғалар болып табылатын арнайы мақсаттағы бөлімшелеріне шартты атаулар береді;";

      4) 11-бапта:

      24) тармақшада:

      үшінші абзац алып тасталсын;

      оныншы абзацтағы "паспортын әзірлейді." деген сөздер "паспортын;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:

      "облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың полиция департаменті, қалалық, аудандық, қаладағы аудандық полиция органы бастығының және учаскелік полиция инспекторының халық алдындағы есеп берулерін ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлейді;";

      25) тармақшаның төртінші абзацы алып тасталсын;

      5) 12-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық органдар аппараттары ахуалдық орталықтарының электрондық поштаның, бейне конференциялық байланыс және бейнебақылау жүйесінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоспағанда, жанар-жағармай материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық ішкі істер органдарының коммуналдық көрсетілетін қызметтерге, электр энергиясына, жылуға және көрсетілетін байланыс қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоса алғанда, қызметтік үй-жайларды, радиобайланыс құралдарын, мобильді және портативті бейнетіркегіштерді, көлік құралдарын күтіп-ұстауды, оларға қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз етеді;";

      6) 22-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ішкі істер органдарының күнтiзбелiк есеппен жиырма және одан да көп еңбек сiңiрген жылдары бар қызметкерлерінің және теріс себептер бойынша қызметтен шығарылғандарды қоспағанда, қызметтен шығарылған және күнтiзбелiк есеппен жиырма және одан да көп еңбек сiңiрген жылдары бар қызметкерлердің, сондай-ақ күнтiзбелiк есеппен он және одан да көп еңбек сiңiрген жылдары бар және мүгедек балаларды асырап-бағып отырған қызметкерлердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген, өздері тұратын тұрғын үйді өтеусiз жекешелендіруге құқығы бар.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ішкі істер органдарының берілген қызметтік тұрғын үйді жекешелендіруге құқығы бар зейнеткері қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза тапқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.".

      15. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 9, 21-құжат):

      1-баптың 6-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) 243-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "243-бап. Банктiң, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының ақшасын заңсыз пайдалану

      1. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы қызметкерлерiнiң банктiң, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының меншікті қаражатын және (немесе) банктiң, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының тартылған қаражатын көрiнеу қайтарымсыз кредиттер беру немесе банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы үшін көрiнеу пайдасыз мәмiлелер жасау үшiн пайдалануы, сол сияқты банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының клиенттерiне не басқа да адамдарға банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының негiзсiз кепiлдіктерiн немесе негiзсiз жеңiлдiк шарттарын беруi, егер бұл іс-әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi нұқсан келтiрсе, –

      белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы қызметкерлерiнiң клиенттердiң банктік шоттары бойынша ақша сомаларын, оның iшiнде валюта қаражатын көрiнеу дұрыс аудармауы немесе көрiнеу уақтылы аудармауы, егер бұл іс-әрекет азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi нұқсан келтiрсе, –

      белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.".

2-бап. Осы Заң, 2020 жылғы 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 15-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов

Закон Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 180-VІ ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст.83; № 21, ст.122; 2015 г., № 16, ст.79; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.67; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, cт.126; 2017 г., № 8, ст.16; № 9, ст.21; № 14, ст.50; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2):

      1) в статье 3:

      пункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

      "2) значительный ущерб и значительный размер – в статьях: 198 и 199 – размер ущерба или стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности либо стоимость экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав или товаров, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем, в двести раз превышающие месячный расчетный показатель; 202 – ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель; 214 – количество товаров, стоимость которых превышает две тысячи месячных расчетных показателей; 233 – ущерб, причиненный на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель; 325, 326, 328, 335, 337 и 342 – стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем сто месячных расчетных показателей; в иных статьях – размер ущерба на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель; 366 и 367 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера от пятидесяти до трех тысяч месячных расчетных показателей;

      3) особо крупный ущерб и особо крупный размер – в статьях: 188, 191 и 192 – стоимость имущества или размер ущерба, в две тысячи раз превышающие месячный расчетный показатель; 189, 190, 194, 197, 202 и 204 – стоимость имущества или размер ущерба, в четыре тысячи раз превышающие месячный расчетный показатель; 214 – доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 216 – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в пять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, превышающую пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей; 217 – доход, сумма которого превышает пять тысяч месячных расчетных показателей; 229, 230 – ущерб на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 234 – стоимость перемещенных товаров, превышающая двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей; 253 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, превышающие две тысячи месячных расчетных показателей; 307 – доход, сумма которого превышает пять тысяч месячных расчетных показателей; 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337 и 343 – стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 365 – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 366 и 367 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера свыше десяти тысяч месячных расчетных показателей; в иных статьях – размер ущерба на сумму, в четыре тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель;";

      в пункте 29) слова "215 (пунктом 3) части второй)," исключить;

      пункт 38) изложить в следующей редакции:

      "38) крупный ущерб и крупный размер – в статьях: 185, 186 и 458 – ущерб на сумму, в пятьсот раз превышающую месячный расчетный показатель; 188, 191 и 192 – стоимость имущества или размер ущерба, в пятьсот раз превышающие месячный расчетный показатель; 189, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 202 и 204 – стоимость имущества или размер ущерба, в одну тысячу раз превышающие месячный расчетный показатель; 198 и 199 – размер ущерба или стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности либо стоимость экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав или товаров, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем, в одну тысячу раз превышающие месячный расчетный показатель; 214 – доход, сумма которого превышает десять тысяч месячных расчетных показателей; 214, 221, 237, 238 (часть первая), 239 (части первая и вторая), 240, 242, 243 и 250 (часть вторая) – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 216 – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 217 – доход, сумма которого превышает одну тысячу месячных расчетных показателей; 218 – деньги и (или) иное имущество, полученные преступным путем, на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 и 241 – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель; 220, 229, 230 – ущерб на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 221 – доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 231 – стоимость банкнот, монет, ценных бумаг, иностранной валюты, в отношении которых совершена подделка, в пятьсот раз превышающая месячный расчетный показатель; 234 – стоимость перемещенных товаров, превышающая десять тысяч месячных расчетных показателей; 235 – сумма невозвращенных средств в национальной и иностранной валюте, превышающая пятнадцать тысяч месячных расчетных показателей; 236 – стоимость неуплаченных таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, превышающая пять тысяч месячных расчетных показателей; 238 (часть вторая) и 239 (часть третья) – ущерб, причиненный субъекту среднего предпринимательства на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, либо субъекту крупного предпринимательства на сумму, в сорок тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 244, 245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 247 – полученная лицом сумма или стоимость оказанных ему услуг, превышающая триста месячных расчетных показателей; 253 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей; 258 – сумма денег, стоимость имущества, выгоды имущественного характера, оказанных услуг, превышающие одну тысячу месячных расчетных показателей; 274 – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 292 – ущерб, причиненный физическому лицу на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель; 307 – доход, сумма которого превышает одну тысячу месячных расчетных показателей; 323 – стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, в отношении которых совершена фальсификация, превышающая одну тысячу месячных расчетных показателей; 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 340, 341 и 343 – стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем одну тысячу месячных расчетных показателей; 344 – размер ущерба, превышающий две тысячи месячных расчетных показателей; 350, 354, 355 и 356 – ущерб, причиненный гражданину в размере, в двести раз превышающем месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству в размере, в одну тысячу раз превышающем месячный расчетный показатель; 365 – ущерб, причиненный гражданину на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель; 366 и 367 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера свыше трех тысяч и до десяти тысяч месячных расчетных показателей; 399 – стоимость специальных технических средств, превышающая пять тысяч месячных расчетных показателей; в иных статьях – размер ущерба на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель;

      2) часть вторую статьи 10 после слов "исправительных работ," дополнить словами "привлечения к общественным работам,";

      3) часть вторую статьи 40 дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) привлечение к общественным работам;";

      4) статьи 41 и 42 изложить в следующей редакции:

      "Статья 41. Штраф

      1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики Казахстан и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, либо в размере, кратном сумме или стоимости взятки, сумме переданных денег или стоимости переданного имущества, стоимости похищенного имущества, сумме полученного дохода или сумме не поступивших платежей в бюджет.

      2. За уголовные проступки штраф устанавливается в пределах от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей, за преступления – в пределах от двухсот до десяти тысяч месячных расчетных показателей либо в кратном размере.

      3. При назначении штрафа суд определяет его размер и срок уплаты с учетом тяжести уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения осужденного, возможности получения им заработной платы или иного дохода.

      4. Срок уплаты штрафа исчисляется с момента вступления приговора в законную силу и по приговору суда не может превышать три года.

      5. В случае временного ухудшения имущественного положения осужденного в связи с задержкой или невыплатой заработной платы, временной нетрудоспособностью, потерей работы или дохода суд может предоставить отсрочку на срок от одного месяца до одного года. Время отсрочки не входит в исчисление срока уплаты штрафа, установленного приговором суда.

      6. При неуплате штрафа в установленные сроки приговор (постановление) суда подлежит принудительному исполнению. Неуплаченная часть штрафа заменяется:

      1) осужденным за уголовный проступок – привлечением к общественным работам из расчета один час общественных работ за один неуплаченный месячный расчетный показатель либо арестом из расчета одни сутки ареста за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя;

      2) осужденным за преступление небольшой или средней тяжести – ограничением свободы либо лишением свободы из расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя;

      3) осужденным за тяжкое преступление – лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя;

      4) осужденным к кратному штрафу – лишением свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса с учетом уплаченной и взысканной части штрафа.

      7. При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение, назначении наказания за неоконченное преступление, а также при замене наказания размер штрафа может быть ниже низшего предела, установленного настоящей статьей.

      Статья 42. Исправительные работы

      1. Исправительные работы есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики Казахстан и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения.

      2. Исправительные работы исполняются путем ежемесячного удержания и перечисления в Фонд компенсации потерпевшим от десяти до пятидесяти процентов заработной платы (денежного содержания) осужденного за вычетом средств, подлежащих периодической уплате (взысканию) в счет алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца.

      3. За уголовные проступки исправительные работы устанавливаются в пределах от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей, за преступления – в пределах от двухсот до десяти тысяч месячных расчетных показателей.

      4. При назначении исправительных работ суд определяет их размер с учетом тяжести уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения осужденного.

      5. В случае утраты трудоспособности осужденный может быть освобожден от исполнения оставшейся части наказания либо неисполненная часть заменяется штрафом. В случае возникновения иных обстоятельств, препятствующих исполнению исправительных работ, они заменяются:

      1) осужденным за уголовный проступок – привлечением к общественным работам либо арестом из расчета один час общественных работ за один невзысканный месячный расчетный показатель, одни сутки ареста за четыре невзысканных месячных расчетных показателя;

      2) осужденным за преступление небольшой или средней тяжести – ограничением свободы либо лишением свободы из расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за четыре невзысканных месячных расчетных показателя;

      3) осужденным за тяжкое преступление – лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре невзысканных месячных расчетных показателя.

      6. При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение, назначении наказания за неоконченное преступление, а также при замене наказания размер исправительных работ может быть ниже низшего предела, установленного настоящей статьей.

      7. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным нетрудоспособными либо не имеющим постоянной работы или обучающимся в учебных заведениях с отрывом от производства.";

      5) в статье 43:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Общественные работы устанавливаются за уголовные проступки на срок от двадцати до двухсот часов, за преступления небольшой и средней тяжести – на срок от двухсот до одной тысячи двухсот часов. Общественные работы отбываются не свыше четырех часов в день с освобождением осужденного на время их отбывания от выполнения трудовых обязанностей по месту основной работы либо в свободное от учебы время.";

      дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:

      "2-1. В случае уклонения от общественных работ они заменяются:

      1) осужденным за уголовный проступок – арестом из расчета одни сутки ареста за четыре неотработанных часа общественных работ;

      2) осужденным за преступление – ограничением свободы либо лишением свободы из расчета один день ограничения свободы или лишения свободы за четыре неотработанных часа общественных работ.

      2-2. При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение, назначении наказания за неоконченное преступление, а также при замене наказания срок общественных работ может быть ниже низшего предела, установленного настоящей статьей.";

      6) в статье 44:

      части первую и третью изложить в следующей редакции:

      "1. Ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду по сто часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Ограничение свободы отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от общества. Принудительный труд организуется местными исполнительными органами в общественных местах и отбывается не свыше четырех часов в день. К принудительному труду не привлекаются осужденные, имеющие постоянное место работы или занятые на учебе, несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалиды первой или второй группы, а также осужденные, которым наказание заменено на ограничение свободы сроком менее шести месяцев.";

      "3. В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.";

      дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "4. При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение, назначении наказания за неоконченное преступление, а также при замене наказания срок ограничения свободы может быть ниже низшего предела, установленного настоящей статьей.";

      7) в статье 45:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Арест устанавливается на срок от десяти до пятидесяти суток. Срок задержания включается в срок ареста.";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "5. При замене наказания срок ареста может быть ниже низшего предела, установленного настоящей статьей.";

      8) в статье 46:

      часть третью после слов "исправительных работ" дополнить словами ", привлечения к общественным работам";

      пункты 1), 2) и 3) части пятой изложить в следующей редакции:

      "1) в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности: лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности; лицам, осужденным за преступления, не связанные с применением насилия, предусмотренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 настоящего Кодекса; лицам, осужденным за преступления, предусмотренные главой 15 настоящего Кодекса, в случае полного возмещения ими ущерба, причиненного преступлением; лицам, впервые осужденным за совершение умышленного преступления, за которое назначено наказание к лишению свободы на срок до двух лет;

      2) в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности: лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленных преступлений небольшой, средней тяжести или тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы; женщинам, совершившим особо тяжкое преступление, а также при рецидиве преступлений; лицам, которым штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение свободы заменены лишением свободы;

      3) в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности: мужчинам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; лицам, осужденным к лишению свободы, ранее отбывавшим лишение свободы за совершение умышленного преступления, за исключением лиц, осужденных за преступления, не связанные с применением насилия, предусмотренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 настоящего Кодекса, а также лиц, осужденных за преступления, предусмотренные главой 15 настоящего Кодекса, в случае полного возмещения ими ущерба, причиненного преступлением; мужчинам, осужденным при рецидиве преступлений; женщинам – при опасном рецидиве преступлений;";

      9) в часть четвертую статьи 50 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      10) в часть вторую статьи 54 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      11) в статье 55:

      в части второй:

      в абзаце первом слова "размер наказания" заменить словами "размер основного вида наказания";

      в пункте 3) слова "наиболее строгого вида наказания" исключить;

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "3. По делам ускоренного досудебного расследования, а также делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. По делам, по которым обвинительный приговор вынесен в порядке приказного производства, штраф назначается в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей при совершении уголовного проступка, от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей – при совершении преступления небольшой тяжести.";

      дополнить частью седьмой следующего содержания:

      "7. В случаях назначения наказания за приготовление или покушение на преступление пределы, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, определяются с учетом положений статьи 56 настоящего Кодекса.";

      12) в статье 56:

      в части второй слова "наиболее строгого" заменить словом "основного";

      в части третьей слова "наиболее строгого" заменить словом "основного";

      13) в части второй статьи 58:

      слова "одну тысячу" заменить словом "четыреста";

      слово "шестьсот" заменить словом "четыреста";

      слово "девяносто" заменить словом "пятьдесят";

      14) в статье 61:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. При частичном или полном сложении наказаний по совокупности уголовных правонарушений и совокупности приговоров:

      1) одному дню лишения свободы соответствуют четыре месячных расчетных показателя штрафа или исправительных работ, четыре часа общественных работ, одни сутки ареста, один день ограничения свободы;

      2) одному дню ограничения свободы соответствуют четыре месячных расчетных показателя штрафа или исправительных работ, четыре часа общественных работ, одни сутки ареста;

      3) одним суткам ареста соответствуют четыре месячных расчетных показателя штрафа или исправительных работ, четыре часа общественных работ;

      4) одному часу общественных работ соответствует один месячный расчетный показатель штрафа или исправительных работ;

      5) одному месячному расчетному показателю исправительных работ соответствует один месячный расчетный показатель штрафа.";

      в части второй слова "с привлечением" заменить словами "со штрафом, исправительными работами, привлечением";

      15) в статье 62:

      части третью, четвертую и шестую изложить в следующей редакции:

      "3. Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы, ареста, ограничения свободы из расчета один день за один день, в виде привлечения к общественным работам, исправительных работ, штрафа – из расчета один день содержания под стражей за четыре часа общественных работ или четыре месячных расчетных показателя соответственно.

      4. Время содержания под домашним арестом до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста из расчета два дня за один день, в виде привлечения к общественным работам, исправительных работ, штрафа – из расчета один день содержания под домашним арестом за два часа общественных работ или два месячных расчетных показателя соответственно.";

      "6. При пересмотре приговора с назначением лицу иного вида наказания отбытый срок или исполненный размер наказания до пересмотра приговора засчитывается в срок или размер нового наказания. При зачете отбытого срока или исполненного размера наказания:

      1) одному дню лишения свободы соответствуют четыре месячных расчетных показателя штрафа или исправительных работ, четыре часа общественных работ, одни сутки ареста, один день ограничения свободы;

      2) одному дню ограничения свободы соответствуют четыре месячных расчетных показателя штрафа или исправительных работ, четыре часа общественных работ, одни сутки ареста;

      3) одним суткам ареста соответствуют четыре месячных расчетных показателя штрафа или исправительных работ, четыре часа общественных работ;

      4) одному часу общественных работ соответствует один месячный расчетный показатель штрафа или исправительных работ;

      5) одному месячному расчетному показателю исправительных работ соответствует один месячный расчетный показатель штрафа.";

      в части седьмой слово "срок" заменить словами "срок или размер";

      16) часть вторую статьи 65 после слова "несовершеннолетних," дополнить словом "пытки,";

      17) в абзаце первом статьи 67 слово "Лицо" заменить словом "1. Лицо";

      18) часть четвертую статьи 68:

      после слова "совершивших" дополнить словами "пытки,";

      после слов "более лиц," дополнить словами "за исключением случая совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть его близких родственников,";

      19) в статье 71:

      пункты 4) и 5) части первой изложить в следующей редакции:

      "4) десять лет после совершения тяжкого преступления, коррупционного преступления небольшой или средней тяжести;

      5) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.";

      в части четвертой:

      в абзаце первом:

      в пункте 1) слово "десять" заменить словом "пять";

      в пункте 2) слово "пятнадцать" заменить словом "десять";

      пункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) пятнадцать лет после совершения тяжкого преступления, коррупционного преступления небольшой или средней тяжести;";

      в пункте 4) слова "двадцать пять" заменить словом "двадцать";

      в абзаце втором слова "новое умышленное преступление" заменить словами "новое тяжкое или особо тяжкое преступление";

      в части шестой:

      слова "коррупционные преступления," исключить;

      слова ", в сфере экономической деятельности" исключить;

      20) в статье 77:

      в части первой:

      в пункте 2) слово "три" заменить словом "два";

      в пункте 3) слово "шесть" заменить словом "пять";

      в части третьей слова "двадцать пять" заменить словом "двадцать";

      21) в статье 81:

      в части третьей слова "от десяти до двухсот пятидесяти" заменить словами "от пяти до ста";

      в части четвертой слова "от десяти до двухсот пятидесяти" заменить словами "от пяти до ста";

      в части пятой слова "от сорока до ста пятидесяти" заменить словами "от десяти до семидесяти пяти";

      22) в пункт 4) части первой статьи 87 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      23) пункт 1) статьи 89 изложить в следующей редакции:

      "1) фактическому отбытию более мягких видов наказания, чем лишение свободы;";

      24) в части третьей статьи 93 слова "вопрос о продлении" заменить словами "вопрос о назначении, продлении";

      25) в статье 107:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      26) абзац второй части первой статьи 110 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      27) абзац второй статьи 111 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      28) абзац второй части первой статьи 112 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      29) абзац второй статьи 113 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      30) в статье 114:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части четвертой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      31) абзац второй статьи 115 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      32) абзац второй части второй статьи 117 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      33) в абзаце втором части первой статьи 118 слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      34) абзац второй статьи 123 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      35) абзац второй части первой статьи 127 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      36) в статье 133:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      37) в статье 137:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      38) в абзаце втором статьи 138 слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      39) абзац второй статьи 139 изложить в следующей редакции:

      "наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      40) в статье 140:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      41) абзац второй части первой статьи 141 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      42) абзац второй статьи 142 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      43) в статье 143:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      44) в статье 145:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      45) в статье 147:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      46) абзац второй части первой статьи 148 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      47) в статье 149:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      48) в статье 152:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      49) в статье 153:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      50) абзац второй статьи 154 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      51) в абзаце втором части первой статьи 155 слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      52) в статье 156:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      53) в абзаце втором статьи 159:

      слова "ста месячных" заменить словами "восьмидесяти месячных";

      слова "ста двадцати" заменить словом "восьмидесяти";

      54) абзац второй статьи 183 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      55) в абзаце втором части первой статьи 186 слово "пятисот" заменить словом "двухсот";

      56) в статье 187:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      57) в статье 188:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.";

      58) в статье 189:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.";

      59) в статье 190:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.";

      60) абзац второй части первой статьи 191 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      61) абзац второй части первой статьи 194 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      62) в статье 195:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      63) в статье 196:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      64) в статье 197:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      65) в статье 198:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок от трех до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      66) в статье 199:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок от трех до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      67) в статье 200:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      68) в статье 201:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      69) абзац второй части первой статьи 202 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      70) в статье 204:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      71) в статье 205:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      72) в статье 206:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      73) в статье 207:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      74) в статье 208:

      в абзаце втором части первой слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      75) абзац второй части первой статьи 209 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      76) абзац второй части первой статьи 210 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      77) в статье 211:

      в абзаце втором части первой слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      78) абзац второй части первой статьи 212 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      79) в статье 213:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      80) в статье 214:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      81) в статье 216:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      в части второй:

      пункт 3) исключить;

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.";

      в абзаце втором части третьей слова "от семи до десяти" заменить словами "до семи";

      82) абзац второй части первой статьи 217 после слов "показателей либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      83) в статье 218:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      84) в статье 219:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      85) абзац второй статьи 220 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      86) в статье 221:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.";

      87) в статье 222:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      88) в статье 223:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      89) абзац второй статьи 224 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      90) абзац второй статьи 225 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      91) в статье 226:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      92) абзац второй статьи 227 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      93) в статье 228:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      94) в статье 229:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.";

      95) в статье 230:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.";

      96) в статье 233:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      97) в статье 234:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      98) абзац второй статьи 235 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      99) в статье 236:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.";

      100) в статье 237:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      101) в статье 238:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      102) в статье 239:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      103) абзац второй статьи 240 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.";

      104) абзац второй статьи 241 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.";

      105) абзац второй статьи 242 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      106) в статье 243:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      107) абзац второй статьи 244 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      108) в статье 245:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      в абзаце втором части третьей слово "трехкратной" заменить словами "от двукратной до трехкратной";

      109) абзац второй статьи 246 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      110) в статье 247:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      111) в статье 248:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      112) абзац второй части первой статьи 249 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      113) в статье 250:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      114) в статье 251:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      115) абзац второй части первой статьи 252 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      116) в статье 253:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      в абзаце втором части второй слово "сорокакратной" заменить словами "от тридцатикратной до сорокакратной";

      в абзаце втором части третьей слово "пятидесятикратной" заменить словами "от сорокакратной до пятидесятикратной";

      абзац второй части четвертой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      в абзаце втором части пятой слово "семидесятикратной" заменить словами "от шестидесятикратной до семидесятикратной";

      в абзаце втором части шестой слово "восьмидесятикратной" заменить словами "от семидесятикратной до восьмидесятикратной";

      117) абзац второй части второй статьи 267 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      118) абзац второй статьи 273 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      119) в статье 274:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.";

      120) в статье 276:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      121) абзац второй части первой статьи 277 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      122) абзац второй части первой статьи 278 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      123) абзац второй части первой статьи 281 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      124) абзац второй части первой статьи 282 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      125) в абзаце втором части первой статьи 287 слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      126) абзац второй статьи 289 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      127) абзац второй части первой статьи 290 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      128) абзац второй части первой статьи 292 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      129) в статье 293:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      130) абзац второй статьи 294 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      131) в статье 295:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      132) в статье 296:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      133) абзац второй части первой статьи 299 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      134) абзац второй части первой статьи 300 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      135) в статье 303:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      136) абзац второй части первой статьи 304 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      137) в статье 305:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      138) в статье 306:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      139) в статье 307:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      в абзаце втором части третьей слово "двадцатикратной" заменить словами "от десятикратной до двадцатикратной";

      140) абзац второй части первой статьи 308 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      141) абзац второй части первой статьи 310 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      142) абзац второй статьи 311 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      143) абзац второй статьи 313 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      144) в статье 314:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      145) в статье 316:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      146) в статье 317:

      в абзаце втором части первой слово "шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      147) в статье 318:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      148) в статье 319:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части четвертой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      149) абзац второй части первой статьи 320 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      150) в статье 321:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      151) в статье 322:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части пятой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      152) в статье 323:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      153) абзац второй части первой статьи 324 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      154) в статье 325:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      155) в статье 326:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      156) в статье 327:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      157) в статье 328:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      158) абзац второй части первой статьи 329 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      159) абзац второй части первой статьи 330 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      160) в статье 331:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      161) абзац второй части первой статьи 332 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      162) абзац второй части первой статьи 333 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      163) в статье 334:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      164) в статье 335:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      165) абзац второй статьи 336 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      166) в статье 337:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части четвертой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      167) абзац второй статьи 338 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      168) абзац второй статьи 339 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      169) в статье 340:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      170) абзац второй части первой статьи 341 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      171) в статье 342:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      172) в статье 343:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      173) абзац второй части первой статьи 344 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      174) в статье 345:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      175) в статье 346:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      176) абзац второй статьи 347 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      177) в статье 348:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      178) в статье 349:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      179) абзац второй части первой статьи 350 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      180) абзац второй части первой статьи 351 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      181) в статье 353:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      182) в статье 354:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      183) в статье 355:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      в абзаце втором части второй слова "от двух до пяти" заменить словами "до пяти";

      184) в статье 356:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      185) в статье 357:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

      186) в статье 358:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      187) в статье 359:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      188) абзац второй части первой статьи 360 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      189) в статье 361:

      в части первой:

      абзац первый после слов "к нему лицом" дополнить словами ", либо должностным лицом";

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      часть вторую исключить;

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.";

      в части четвертой:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи:";

      в пункте 1) слова "в интересах" заменить словами "совершенные в интересах";

      в пункте 2) слова "при выполнении" заменить словами "совершенные при выполнении";

      дополнить пунктом 3) следующего содержания:

      "3) повлекшие тяжкие последствия, –";

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.";

      190) в статье 362:

      в части первой:

      абзац первый после слов "к нему лицом" дополнить словами ", либо должностным лицом";

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      часть вторую исключить;

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.";

      в абзаце первом части четвертой слова "первой, второй или третьей" заменить словами "первой или третьей";

      191) абзац второй статьи 363 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      192) в статье 364:

      в части первой:

      абзац первый после слов "к нему лицом" дополнить словами ", либо должностным лицом";

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      часть вторую исключить;

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      193) в статье 365:

      в части первой:

      абзац первый после слов "к нему лицом" дополнить словами ", либо должностным лицом";

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      в части второй:

      пункт 1) исключить;

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      в абзаце втором части третьей слова "от трех до семи" заменить словами "до семи";

      194) в статье 366:

      в абзаце втором части первой слово "пятидесятикратной" заменить словами "от двадцатикратной до пятидесятикратной";

      в абзаце втором части второй слово "шестидесятикратной" заменить словами "от пятидесятикратной до шестидесятикратной";

      в абзаце втором части третьей слово "семидесятикратной" заменить словами "от шестидесятикратной до семидесятикратной";

      в абзаце втором части четвертой слово "восьмидесятикратной" заменить словами "от семидесятикратной до восьмидесятикратной";

      195) в статье 367:

      в абзаце втором части первой слово "двадцатикратной" заменить словами "от десятикратной до двадцатикратной";

      в абзаце втором части второй слово "тридцатикратной" заменить словами "от двадцатикратной до тридцатикратной";

      в абзаце втором части третьей слово "сорокакратной" заменить словами "от тридцатикратной до сорокакратной";

      в абзаце втором части четвертой слово "пятидесятикратной" заменить словами "от сорокакратной до пятидесятикратной";

      196) в статье 368:

      в абзаце втором части первой слово "десятикратной" заменить словами "от пятикратной до десятикратной";

      в абзаце втором части второй слово "двадцатикратной" заменить словами "от десятикратной до двадцатикратной";

      197) в статье 369:

      в части первой:

      абзац первый после слов "к нему лицом" дополнить словами ", либо должностным лицом";

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      часть вторую исключить;

      в абзаце втором части третьей слова "от трех до шести" заменить словами "до пяти";

      198) в статье 370:

      в части первой:

      абзац первый после слов "к нему лицом" дополнить словами ", либо должностным лицом";

      абзац второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      часть вторую исключить;

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      в части четвертой:

      в абзаце первом слова "первой, второй или третьей" заменить словами "первой или третьей";

      в абзаце втором слова "лишением свободы на срок от четырех до восьми лет" заменить словами "ограничением свободы до семи лет либо лишением свободы на тот же срок,";

      199) в статье 371:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      200) абзац второй статьи 372 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      201) абзац второй части первой статьи 376 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      202) в статье 378:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      203) абзац второй статьи 379 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      204) абзац второй части первой статьи 380 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      205) абзац второй статьи 381 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      206) в статье 382:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      207) абзац второй статьи 383 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      208) в статье 384:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      209) в статье 385:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      210) в статье 386:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      211) в статье 387:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      212) абзац второй части первой статьи 388 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      213) в статье 389:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      214) в статье 390:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      215) абзац второй статьи 391 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      216) абзац второй статьи 393 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо арестом на срок до сорока суток, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.";

      217) в статье 394:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      218) абзац второй статьи 395 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      219) в статье 396:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      220) абзац второй статьи 397 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      221) в статье 398:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      222) в статье 399:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      223) абзац второй статьи 400 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      224) абзац второй статьи 401 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      225) в статье 402:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      226) в статье 403:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

      227) абзац второй статьи 406 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      228) в статье 407:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      229) в статье 409:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      230) в статье 410:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      231) в статье 411:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      232) в статье 414:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.";

      233) абзац второй статьи 415 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      234) в статье 416:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      абзац второй части третьей после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      в абзаце втором части четвертой слова "от двух до пяти" заменить словами "до пяти";

      235) абзац второй части первой статьи 417 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      236) в статье 419:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов.";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      237) абзац второй статьи 421 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      238) в статье 422:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      239) абзац второй статьи 423 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      240) абзац второй части первой статьи 424 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      241) в статье 425:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      242) в статье 428:

      в абзаце втором части первой слова "от двух до пяти" заменить словами "до трех";

      часть вторую исключить;

      243) в статье 430:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.";

      244) абзац второй статьи 431 после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо";

      245) в статье 433:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо";

      246) в статье 435:

      абзац второй части первой после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо";

      абзац второй части второй после слов "размере, либо" дополнить словами "привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо";

      247) абзац второй статьи 436 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      248) в статье 437:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до тридцати суток.";

      абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      249) абзац второй части первой статьи 438 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      250) в статье 440:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до сорока суток.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      251) абзац второй части первой статьи 443 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      252) абзац второй части первой статьи 447 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      253) абзац второй части первой статьи 448 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      254) абзац второй части первой статьи 449 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до двадцати суток.";

      255) абзац второй части первой статьи 458 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      256) абзац второй статьи 460 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток.";

      257) абзац второй части первой статьи 463 изложить в следующей редакции:

      "наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.";

      258) абзац второй статьи 464 изложить в следующей редакции:

      "наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.";

      259) абзац второй статьи 465 изложить в следующей редакции:

      "наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.";

      260) абзац второй части первой статьи 466 изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.".

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст.88; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 20-VII, ст.115; № 21-III, ст.137; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.67; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.126, 129; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 8, ст.16; № 14, ст.50, 53; № 16, ст.56; № 21, ст.98, 102; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2):

      1) в статье 7:

      пункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) суд первой инстанции – районные и приравненные к ним суды (городские, специализированные межрайонные суды, военные суды гарнизонов), рассматривающие в соответствии с подсудностью уголовные дела, поступившие после завершения досудебного расследования либо после отмены судебного акта вышестоящим судом, либо по жалобе частного обвинителя, специализированные следственные суды, специализированные межрайонные следственные суды, рассматривающие жалобы на решения и действия (бездействие) лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора, осуществляющего надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, санкционирующие процессуальные действия в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также осуществляющие иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.";

      пункт 30) после слов "решение суда" дополнить словами ", следственного судьи";

      2) в статье 32:

      в части второй слова "статьей 152" заменить словами "статьей 152 (частями первой и второй)";

      часть третью после слов "148 (частью первой)," дополнить словами "152 (частью третьей),";

      3) пункт 4) части первой статьи 44 после слова "соглашение" дополнить словами "о сотрудничестве";

      4) абзац пятый части третьей статьи 51 изложить в следующей редакции:

      "специализированные межрайонные суды по уголовным делам, специализированные следственные суды, специализированные межрайонные следственные суды, специализированные межрайонные военные суды по уголовным делам, специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних, военные суды гарнизонов.";

      5) предложение второе части третьей статьи 54 исключить;

      6) в части первой статьи 58 слова "начальники департаментов, управлений и отделов" заменить словами "начальники структурных подразделений";

      7) в части второй статьи 63 слова "санкции прокурора, суда" заменить словами "согласие прокурора, санкция суда";

      8) в статье 97:

      дополнить частью 4-1 следующего содержания:

      "4-1. При принятии органом уголовного преследования мер безопасности, предусмотренных подпунктом 9) статьи 7 Закона Республики Казахстан "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", в течение двадцати четырех часов с сохранением конфиденциальности уведомляется надзирающий прокурор.";

      часть шестую изложить в следующей редакции:

      "6. Меры безопасности отменяются мотивированным постановлением органа, ведущего уголовный процесс, когда отпадает необходимость в их применении, либо прокурора или суда в случае выявления нарушений прав и законных интересов защищаемых лиц. Защищаемое лицо должно быть незамедлительно уведомлено об отмене мер его безопасности или раскрытии данных о нем лицам, участвующим в уголовном процессе. Подача жалобы в суд или прокурору защищаемым лицом на решение органа, ведущего уголовный процесс, о назначении мер безопасности, предусмотренных подпунктом 9) статьи 7 Закона Республики Казахстан "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", либо об отмене мер безопасности приостанавливает исполнение обжалуемого решения.";

      9) в пункте 1) части седьмой статьи 107 слова "районного или приравненного к нему суда" исключить;

      10) часть вторую статьи 117 дополнить предложением третьим следующего содержания:

      "Заключение специалиста может быть оформлено в виде электронного документа.";

      11) часть шестую статьи 125 после слов "достоверные доказательства," дополнить словами "без всякого сомнения и";

      12) статью 136 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

      "1-1. При избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения необходимо рассматривать возможность применения менее строгой меры пресечения, если таковая имеется.";

      13) часть первую статьи 138 изложить в следующей редакции:

      "1. При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения и какой именно, помимо оснований, указанных в статье 136 настоящего Кодекса, а также установлении дополнительных ограничений, указанных в части второй статьи 137 настоящего Кодекса, должны учитываться также:

      1) тяжесть совершенного преступления;

      2) личность подозреваемого, обвиняемого, его возраст;

      3) состояние здоровья;

      4) семейное положение, наличие в семье иждивенцев;

      5) прочность социальных связей подозреваемого, обвиняемого;

      6) репутация подозреваемого, обвиняемого;

      7) род занятий;

      8) наличие у подозреваемого, обвиняемого постоянного места работы или учебы;

      9) имущественное положение;

      10) наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.";

      14) в статье 145:

      в предложении четвертом части первой слова "отношении лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, а также в" исключить;

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "3. Размер залога определяется с учетом тяжести подозрения, личности подозреваемого, обвиняемого, характера преступного деяния, имущественного положения залогодателя и не может быть менее: тридцатикратного размера месячного расчетного показателя, но не более стодвадцатикратного размера месячного расчетного показателя – при подозрении в совершении преступления небольшой тяжести; стодвадцатикратного размера месячного расчетного показателя, но не более двухсоткратного размера месячного расчетного показателя – при подозрении в совершении неосторожного преступления средней тяжести; двухсоткратного размера месячного расчетного показателя, но не более трехсотпятидесятикратного размера месячного расчетного показателя – при подозрении в совершении умышленного преступления средней тяжести; трехсотпятидесятикратного размера месячного расчетного показателя – при подозрении в совершении тяжкого преступления, пятисоткратного размера месячного расчетного показателя – при подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

      В качестве залога с согласия залогодателя может быть предоставлено иное имущество, стоимость которого превышает максимальный размер залога по соответствующей категории преступления.

      В исключительных случаях размер залога может быть применен ниже нижнего размера либо может быть принято иное имущество, эквивалентное этой сумме, в отношении:

      1) лиц, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых родителей, родственников-инвалидов, а также являющихся опекунами и попечителями;

      2) лиц, не имеющих регулярного источника доходов;

      3) лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также получающих различные виды социальной помощи за счет бюджета;

      4) несовершеннолетних и лиц пенсионного возраста.";

      15) в части первой статьи 146 слова "по основаниям и в порядке, предусмотренным" заменить словами "в порядке, предусмотренном";

      16) в статье 147:

      в части первой:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, при невозможности применения других, менее строгих мер пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, если:";

      в пункт 7) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      дополнить частью 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Обстоятельство, предусмотренное пунктом 1) части первой настоящей статьи, не может являться единственным основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.";

      часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Лицо, осуществляющее досудебное расследование, в постановлении о возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на содержание под стражей обязано обосновать причины избрания данной меры пресечения и невозможность применения менее строгих мер пресечения.";

      17) в статье 148:

      в части первой слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      дополнить частью 7-1 следующего содержания:

      "7-1. Следственный судья в постановлении о санкционировании содержания под стражей обязан указать причины избрания данной меры пресечения и невозможность применения менее строгих мер пресечения.";

      пункт 2) части девятой изложить в следующей редакции:

      "2) подозрения, обвинения лица в совершении преступления в составе преступной группы; террористических и (или) экстремистских преступлений; особо тяжких преступлений, предусмотренных главами 1, 4, 5, 11 и 17 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также особо тяжких преступлений, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков; особо тяжких воинских преступлений, совершенных в военное время или в боевой обстановке;";

      в части двенадцатой слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      18) в абзаце первом части восьмой статьи 152 слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      19) в статье 163:

      в части первой слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      в части второй слова "районного или приравненного к нему суда в судебном заседании" исключить;

      в абзац второй части четвертой внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      20) в части второй статьи 164 слова "районного или приравненного к нему суда" исключить;

      21) в абзац первый части второй статьи 165 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      22) часть шестую статьи 178 после слов "иждивении осужденного." дополнить предложением третьим следующего содержания:

      "При вынесении обвинительного приговора в порядке приказного производства суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек с учетом его имущественного положения.";

      23) в статье 187:

      в части второй слова "428 (частями второй и третьей)" заменить словами "428 (частью третьей)";

      в части 3-1 слова "216 (частью первой, пунктами 1), 2), 3) и 5) части второй, частью третьей)," заменить словами "216 (частью первой, пунктами 1), 2) и 5) части второй, частью третьей),";

      в части четвертой слова "362 (частями первой, второй, третьей и пунктами 1) и 2) части четвертой)," заменить словами "362 (частями первой, третьей и пунктами 1) и 2) части четвертой),";

      24) в части шестнадцатой статьи 191 слова "152 (частью первой, если оно связано с неисполнением решения суда о восстановлении на работе)" заменить словами "152 (частью первой, если оно связано с неисполнением решения суда о восстановлении на работе, частью третьей)";

      25) в абзаце третьем части второй статьи 193 слова "начальниками департаментов (управлений)" заменить словами "руководителями структурных подразделений";

      26) в части пятой статьи 220 слово "хода" заменить словами "фиксации хода";

      27) часть третью статьи 232 изложить в следующей редакции:

      "3. Негласные следственные действия, предусмотренные пунктами 1) – 6) статьи 231 настоящего Кодекса, проводятся с санкции следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда, порядок получения которой установлен статьей 234 настоящего Кодекса.";

      28) часть первую статьи 234 изложить в следующей редакции:

      "1. Негласные следственные действия проводятся с санкции следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда на основании мотивированного постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, либо иных должностных лиц, уполномоченных на вынесение соответствующего постановления настоящим Кодексом.";

      29) в статье 240:

      в части 1-1:

      абзац второй после слов "следственным судьей" дополнить словами "специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда";

      абзац третий после слов "Следственный судья" дополнить словами "специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда";

      в части шестой:

      слово "дней" заменить словом "суток";

      слово "суд" заменить словами "специализированный следственный суд, специализированный межрайонный следственный суд в порядке, предусмотренном статьей 106 настоящего Кодекса,";

      30) часть первую статьи 283 дополнить предложением третьим следующего содержания:

      "Заключение эксперта (экспертов) может быть оформлено в виде электронного документа.";

      31) в статье 306:

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "3. На досудебной стадии уголовного процесса специализированные следственные суды, специализированные межрайонные следственные суды рассматривают жалобы на решения и действия (бездействие) лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора, осуществляющего надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, санкционируют процессуальные действия в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Если на территории соответствующей административно-территориальной единицы не образованы специализированные следственные суды, специализированные межрайонные следственные суды, отнесенные к их подсудности материалы вправе рассматривать районные и приравненные к ним суды (следственный судья), за исключением случаев, предусмотренных статьями 232, 234, 240 настоящего Кодекса. Следственный судья (судьи) районного и приравненного к нему суда назначается (назначаются) из числа судей председателем этого суда. При необходимости замены следственного судьи он может быть переназначен.";

      32) в статье 476:

      пункты 1), 2), 14) и 16) изложить в следующей редакции:

      "1) о замене:

      штрафа – привлечением к общественным работам, арестом, ограничением свободы или лишением свободы (статья 41 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

      исправительных работ – привлечением к общественным работам, арестом, ограничением свободы или лишением свободы (статья 42 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

      привлечения к общественным работам – арестом, ограничением свободы или лишением свободы (статья 43 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

      ограничения свободы – лишением свободы (статья 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

      2) об отсрочке уплаты штрафа (статья 41 Уголовного кодекса Республики Казахстан), освобождении от исполнения оставшейся части исправительных работ при полной утрате трудоспособности (статья 42 Уголовного кодекса Республики Казахстан);";

      "14) о назначении, продлении, изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского характера (статьи 96, 98 Уголовного кодекса Республики Казахстан);";

      "16) о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного к исправительным работам в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан;";

      дополнить пунктом 21) следующего содержания:

      "21) о назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.";

      33) в статье 478:

      в части первой цифру "5)" заменить цифрами "2), 5)";

      в части второй цифру "2)," исключить;

      в части четвертой цифру "2)," исключить;

      34) в части пятой статьи 549 слова "районного суда" заменить словами "специализированного межрайонного следственного суда";

      35) в части пятой статьи 550 слова "районного суда" заменить словами "специализированного межрайонного следственного суда";

      36) в статье 559:

      в части первой слова "прокурора (суда)" заменить словами "следственного судьи (суда)";

      в части третьей слова "прокурора (суда)" заменить словами "следственного судьи (суда)";

      37) в части третьей статьи 565:

      слова "прокурора или суда" заменить словами "следственного судьи (суда)";

      слова "компетентных органов" заменить словами "компетентного органа";

      38) в статье 571 слова "прокурора или суда" заменить словами "следственного судьи (суда)";

      39) в части третьей статьи 588 слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      40) в статье 589:

      в части третьей слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      в части девятой слова "районного и приравненного к нему суда" исключить;

      41) пункт 2) части первой статьи 614 изложить в следующей редакции:

      "2) судебное разбирательство дела в форме сделки о признании вины в соответствии с частью второй статьи 382 и главой 64 настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных в соучастии, по которым не со всеми подозреваемыми, обвиняемыми, преданными суду, либо подсудимыми заключено процессуальное соглашение о признании вины;";

      42) абзац второй статьи 622 изложить в следующей редакции:

      "Согласительное производство не допускается, если до удаления суда в совещательную комнату выражено несогласие с процессуальным соглашением, а также при наличии ограничений, предусмотренных пунктом 2) части первой статьи 614 настоящего Кодекса.";

      43) в статье 642 слово "самоотвода" заменить словом "отвода";

      44) в части одиннадцатой статьи 673 слово "восьмой" заменить словом "девятой".

      3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст.91; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; 2015 г., № 7, ст.33; № 20-IV, ст.113; № 22-ІІІ, ст.149; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 8-II, ст.67; № 23, ст.118; № 24, ст.126, 129, 131; 2017 г., № 8, ст.16; № 14, ст.50; № 16, ст.56; 2018 г., № 1, ст.2):

      1) статьи 50 и 51 изложить в следующей редакции:

      "Статья 50. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа

      1. Штраф уплачивается осужденным в течение срока, установленного приговором. Срок уплаты штрафа исчисляется с момента вступления приговора в законную силу и не включает время, на которое судом предоставлялась отсрочка. Если по приговору осужденный обязан уплатить штраф в течение срока свыше одного месяца, штраф уплачивается равными долями ежемесячно.

      2. Осужденный вправе ходатайствовать перед судом о предоставлении отсрочки уплаты штрафа в случае ухудшения имущественного положения.

      Статья 51. Ответственность осужденного за нарушение порядка и условий исполнения наказания в виде штрафа

      В случае, если осужденный не уплатил или не полностью уплатил штраф в установленный судом срок, орган, исполняющий наказание (судебный исполнитель), принимает меры по принудительному исполнению штрафа. В случаях, когда доходов или имущества осужденного недостаточно для полного взыскания штрафа либо установлен факт сокрытия осужденным своих доходов или имущества от принудительного взыскания, орган, исполняющий наказание (судебный исполнитель), направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.";

      2) части третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую статьи 89 изложить в следующей редакции:

      "3. В учреждениях минимальной безопасности отбывают наказание в виде лишения свободы:

      1) осужденные, указанные в пункте 1) части пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      2) осужденные, переведенные из учреждений средней и максимальной безопасности в соответствии с частью первой статьи 96 настоящего Кодекса.

      4. В учреждениях средней безопасности отбывают наказание в виде лишения свободы:

      1) осужденные, указанные в пункте 2) части пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      2) осужденные, переведенные из учреждений в соответствии с подпунктом 1) части первой, подпунктами 1) и 2) части третьей статьи 96 настоящего Кодекса;

      3) осужденные, переведенные из учреждений средней безопасности для содержания несовершеннолетних в соответствии со статьей 156 настоящего Кодекса.

      5. В учреждениях максимальной безопасности отбывают наказание в виде лишения свободы:

      1) осужденные, указанные в пункте 3) части пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      2) осужденные, переведенные в соответствии с подпунктом 1) части первой, подпунктом 1) части третьей статьи 96 настоящего Кодекса.

      6. В учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание в виде лишения свободы:

      1) осужденные, указанные в пункте 4) части пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      2) осужденные, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы;

      3) осужденные, переведенные в соответствии с подпунктом 1) части первой, подпунктом 1) части третьей статьи 96 настоящего Кодекса.

      7. В учреждениях полной безопасности отбывают наказание в виде лишения свободы:

      1) осужденные, указанные в части шестой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

      2) осужденные, в отношении которых приговор суда о смертной казни вступил в силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной казни;

      3) осужденные, переведенные в соответствии с подпунктом 4) части четвертой статьи 88 настоящего Кодекса;

      4) осужденные, направленные в соответствии с подпунктом 3) части третьей статьи 96 настоящего Кодекса.";

      3) абзац первый части второй статьи 94 дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "Действие настоящей части не распространяется на учреждения минимальной безопасности.";

      4) часть вторую статьи 96 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) за совершение преступлений, предусмотренных главой 15 Уголовного кодекса Республики Казахстан, не возместившие ущерб, причиненный преступлением;";

      5) в статье 142:

      подпункт 1) части первой изложить в следующей редакции:

      "1) осужденных, указанных в пункте 1) части пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан;";

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "4. При добросовестном отношении к труду осужденные, имеющие первую положительную степень поведения, переводятся в облегченные условия. При этом перевод осуществляется только после отбытия не менее трех месяцев срока наказания в обычных условиях со дня получения первой положительной степени поведения, а для осужденных за преступления, предусмотренные главами 7, 8, 9, 12, 13 и 15 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – одного года.";

      часть десятую исключить;

      6) часть пятую статьи 143 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

      "Разрешение на проживание с семьей вне территории учреждения минимальной безопасности оформляется в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения.";

      7) в статье 162:

      часть девятую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Материалы в суд и уведомление прокурору могут направляться в виде электронного документа.";

      абзац второй части десятой изложить в следующей редакции:

      "В случае отказа суда повторное внесение ходатайства по любому из указанных оснований может иметь место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления об отказе. При этом отказ суда о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием не препятствует внесению до истечения шестимесячного срока ходатайства об условно-досрочном освобождении, а равно отказ суда в условно-досрочном освобождении – о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием.";

      8) часть восьмую статьи 169 дополнить подпунктом 6-2) следующего содержания:

      "6-2) не употреблять алкогольные напитки, а также наркотические средства и психотропные вещества, их аналоги в немедицинских целях;";

      9) подпункты 1) и 2) статьи 171 изложить в следующей редакции:

      "1) преступления, совершенные при опасном рецидиве, а равно за террористические или экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

      2) тяжкие и (или) особо тяжкие преступления или судимыми два и более раза к лишению свободы за умышленные преступления и имевшими на момент окончания срока наказания третью отрицательную степень поведения.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст.199; 1995 г., № 24, ст.167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст.275; 1998 г., № 24, ст.436; 2000 г., № 3-4, ст.66; 2001 г., № 8, ст.53; № 17-18, ст.245; 2002 г., № 4, ст.32; № 15, ст.147; № 17, ст.155; 2004 г., № 18, ст.106; № 23, ст.142; № 24, ст.154; 2005 г., № 13, ст.53; 2007 г., № 2, ст.18; 2009 г., № 6-7, ст.32; № 17, ст.83; № 24, ст.121; 2010 г., № 10, ст.48; 2011 г., № 1, ст.7; № 20, ст.158; 2012 г., № 3, ст.26; 2013 г., № 1, ст.2; 2014 г., № 7, ст.33; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 21, ст.118, 122; 2016 г., № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 8, ст.16; № 14, ст.50; № 21, ст.102):

      1) в части второй пункта 3 статьи 5 слово "– предписанием" заменить словами "в порядке прокурорского надзора";

      2) пункт 3 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Организация и тактика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 13, ст.272; 2002 г., № 18, ст.159; 2005 г., № 13, ст.53; 2007 г., № 5-6, ст.40; 2009 г., № 24, ст.122; 2014 г., № 14, ст.84; 2015 г., № 21-I, ст.125; 2016 г., № 8-II, ст.67; 2017 г., № 8, ст.16; № 16, ст.56):

      1) подпункты а), б) и в) статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "а) преступления, совершенные при опасном рецидиве, а равно за террористические или экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

      б) тяжкие и (или) особо тяжкие преступления или судимыми два и более раза к лишению свободы за умышленные преступления и имевшими на момент окончания срока наказания третью отрицательную степень поведения;

      в) тяжкие и (или) особо тяжкие преступления или судимыми два и более раза к лишению свободы за умышленные преступления, если они после отбывания наказания, несмотря на предупреждения органов внутренних дел, систематически нарушают общественный порядок, права и законные интересы человека и гражданина, совершают иные правонарушения.";

      2) подпункт б) статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "б) за лицами, указанными в подпункте в) статьи 2 настоящего Закона, – по месту жительства до погашения срока судимости в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан.";

      3) в статье 5:

      абзац третий части первой изложить в следующей редакции:

      "за лицами, указанными в подпункте в) статьи 2 настоящего Закона, – в судебном заседании единолично судьей районного (городского) суда по месту жительства лица, освобожденного из мест лишения свободы, по мотивированному представлению начальника органа внутренних дел.";

      часть шестую изложить в следующей редакции:

      "Постановление суда направляется для исполнения начальнику районного (городского) органа внутренних дел по месту жительства лица, в отношении которого установлен административный надзор, а в случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) статьи 2 настоящего Закона, – начальнику учреждения уголовно-исполнительной системы.";

      4) часть первую статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "Постановления суда об установлении, продлении срока или изменении ограничений административного надзора объявляются поднадзорному под роспись начальником органа внутренних дел, а лицу, находящемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы, – начальником учреждения. При этом поднадзорному разъясняются его обязанности, ответственность за нарушение правил административного надзора, а лицу, за которым административный надзор установлен перед освобождением из учреждения уголовно-исполнительной системы, – ответственность за неприбытие в определенный срок к избранному месту жительства.";

      5) части первую и вторую статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "О прекращении административного надзора в случаях, предусмотренных подпунктами а), в), г), д) и е) статьи 14 настоящего Закона, сотрудником органа внутренних дел, осуществляющим административный надзор, выносится постановление, которое утверждается начальником органа внутренних дел.

      О досрочном прекращении административного надзора в случае, предусмотренном подпунктом б) статьи 14 настоящего Закона, начальником органа внутренних дел в суд направляется мотивированное представление, которое подлежит рассмотрению в десятидневный срок.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст.84; 1999 г., № 13, ст.431; № 23, ст.921; 2001 г., № 15-16, ст.228; 2002 г., № 6, ст.71; 2003 г., № 11, ст.67; 2004 г., № 14, ст.82; № 17, ст.101; № 23, ст.142; 2006 г., № 16, ст.103; 2007 г., № 9, ст.67; № 10, ст.69; № 15, ст.106, 108; № 18, ст.143; 2009 г., № 11-12, ст.54; № 18, ст.84; № 24, ст.122; 2010 г., № 5, ст.23; № 10, ст.52; 2011 г., № 1, ст.2, 3; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 10, ст.86; № 11, ст.102; № 16, ст.128, 129; 2012 г., № 1, ст.5; № 3, ст.21; № 4, ст.32; № 5, ст.41; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.77; 2014 г., № 1, ст.4; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; № 24, ст.144; 2015 г., № 1, ст.2; № 20-IV, ст.113; № 22-V, ст.154, 158; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 8-I, ст.65; № 12, ст.87; № 23, ст.118; 2017 г., № 8, ст.16; № 11, ст.29; № 21, ст.98; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 года):

      подпункт 10) пункта 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "10) сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, и сотрудники, уволенные со службы и имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей-инвалидов. В случае смерти пенсионера органов внутренних дел, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего).".

      7. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст.190; 2001 г., № 17-18, ст.245; 2002 г., № 15, ст.147; 2004 г., № 23, ст.142; № 24, ст.154; 2007 г., № 9, ст.67; 2008 г., № 15-16, ст.63; 2009 г., № 24, ст.128, 130; 2010 г., № 24, ст.152; 2011 г., № 19, ст.145; 2012 г., № 3, ст.26; № 4, ст.32; 2013 г., № 13, ст.62; № 14, ст.72; 2014 г., № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 21, cт.122; № 22, cт.131; 2015 г., № 1, cт.2; 2016 г., № 24, ст.126; 2017 г., № 8, ст.16; № 16, ст.56):

      1) заголовок и преамбулу изложить в следующей редакции:

      "О порядке и условиях содержания лиц в специальных
учреждениях, специальных
помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества

      Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности специальных учреждений, специальных помещений, обеспечивающих на законных основаниях временную изоляцию от общества, а также устанавливает права и обязанности содержащихся в них лиц.";

      2) статью 2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) специальное помещение – помещение, предназначенное для кратковременного ограничения личной свободы физического лица, представителя юридического лица, должностного лица на срок, установленный законом, с целью пресечения административного правонарушения или обеспечения административного производства;";

      3) статью 3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3. Цели содержания лиц в специальных учреждениях,
                  специальных помещениях

      Содержание лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях осуществляется в целях исполнения мер, предусмотренных законами Республики Казахстан.";

      4) статью 4 изложить в следующей редакции:

      "Статья 4. Принципы содержания в специальных учреждениях,
                  специальных помещениях

      Содержание в специальных учреждениях, специальных помещениях осуществляется в соответствии с принципами законности, презумпции невиновности, равенства граждан перед законом, гуманизма, уважения чести и достоинства личности, нормами международного права и не должно сопровождаться действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся в специальных учреждениях.";

      5) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

      "Статья 5-1. Основание водворения лица в специальное помещение

      Водворение лица в специальное помещение осуществляется на основании протокола об административном задержании, составленного уполномоченным должностным лицом.";

      6) статью 6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6. Правовое положение лиц, содержащихся
            в специальных учреждениях, специальных помещениях

      1. Лица, содержащиеся в специальных учреждениях, специальных помещениях, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, с ограничениями, предусмотренными Конституцией и законами Республики Казахстан.

      2. Иностранцы и лица без гражданства, содержащиеся в специальных учреждениях, специальных помещениях, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";

      7) дополнить статьей 9-2 следующего содержания:

      "Статья 9-2. Специальные помещения

      1. Специальные помещения создаются при дежурных частях органов полиции приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан.

      2. Порядок организации деятельности специальных помещений и типовые правила внутреннего распорядка специального помещения определяются Министерством внутренних дел Республики Казахстан.";

      8) дополнить главой 3-4 следующего содержания:

      "Глава 3-4. Содержание лиц, подвергнутых административному
            задержанию, в специальных помещениях

      Статья 46-21. Прием и регистрация лиц, подвергнутых
                  административному задержанию,
                        в специальных помещениях

      1. Порядок приема и регистрации лиц, водворяемых в специальные помещения, проведения личного досмотра, медицинского освидетельствования, дактилоскопирования, фотографирования, а также перечень вещей, подлежащих изъятию, определяются в соответствии с правилами организации деятельности специальных помещений.

      2. О водворении в специальные помещения лиц, подвергнутых административному задержанию, немедленно извещаются близкие родственники по месту жительства.

      При водворении иностранца в специальное помещение государственный орган, осуществивший административное задержание, немедленно извещает об этом Генеральную прокуратуру, Министерство иностранных дел, Комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      Статья 46-22. Режим содержания в специальных помещениях

      1. В специальных помещениях устанавливается режим, обеспечивающий безопасность содержащихся лиц и исключающий возможность их самовольного ухода. Условия содержания, требования к оборудованию помещений определяются типовыми правилами внутреннего распорядка специального помещения.

      2. Лица, подвергнутые задержанию, содержащиеся в специальных помещениях, обеспечиваются питанием по нормам, установленным для содержащихся под стражей и находящихся в специальных приемниках. Продукты питания выдаются ежедневно по ведомости.

      3. Мужчины, помещенные в специальные помещения, размещаются отдельно от женщин.

      4. Несовершеннолетние, в отношении которых применено задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.

      5. Больные инфекционными и паразитарными заболеваниями не могут содержаться с другими лицами, подвергнутыми задержанию.

      Статья 46-23. Права и обязанности лиц, подвергнутых задержанию,
                  содержащихся в специальных помещениях

      1. Лица, подвергнутые задержанию, имеют право:

      1) получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания в специальном помещении;

      2) на личную безопасность в период нахождения в специальном помещении;

      3) получать материально-бытовое и медико-санитарное обслуживание;

      4) обращаться к руководителю органа полиции, в органы прокуратуры, суд по вопросам нарушения своих прав и законных интересов.

      2. Лица, помещенные в специальные помещения, обязаны выполнять правила внутреннего распорядка специального помещения, утверждаемые руководителем органа полиции.

      Статья 46-24. Освобождение лиц, подвергнутых задержанию,
                  из специального помещения

      1. Лица, подвергнутые задержанию, подлежат незамедлительному освобождению при отпадении обстоятельств, послуживших основаниями для их задержания, либо по окончании срока задержания, установленного законодательством Республики Казахстан.

      2. Освобожденным лицам возвращаются под расписку изъятые у них на хранение документы, деньги и вещи, кроме вещей, хранение которых является незаконным.

      3. При незаконном хранении лицами, подвергнутыми задержанию, огнестрельного или холодного оружия, взрывчатых, сильнодействующих или ядовитых веществ и наркотических средств решения принимаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. При освобождении лицу выдается справка о пребывании его в специальном помещении.";

      9) статью 49 изложить в следующей редакции:

      "Статья 49. Надзор за порядком и условиями содержания лиц
                  в специальных учреждениях, специальных помещениях

      Надзор за порядком и условиями содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях осуществляют органы прокуратуры.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст.649; 2002 г., № 4, ст.32; 2004 г., № 23, ст.142; 2009 г., № 15-16, ст.71; № 19, ст.88; 2010 г., № 7, ст.32; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 4, ст.32; 2013 г., № 1, ст.2; № 16, ст.83; 2014 г., № 7, ст.37; № 11, ст.61; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.118, 122; 2015 г., № 1, ст.2; № 16, ст.79; № 22-I, ст.140; 2016 г., № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 16, ст.56; № 23-III, ст.111):

      1) подпункт 5) пункта 2 статьи 4 после слов "(города областного значения)" дополнить словами "и морском";

      2) в статье 13:

      в пункте 1:

      слово "областные" заменить словом "областной";

      после слов "(города областного значения)" дополнить словами "и морской";

      пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Руководителем морского оперативного штаба является начальник объединения (регионального управления) Пограничной службы Комитета национальной безопасности, осуществляющего охрану Государственной границы Республики Казахстан и контроль за соблюдением установленных режимов в пограничном пространстве Республики Казахстан на Каспийском море.";

      часть вторую пункта 4 после слов "(города областного значения)" дополнить словами "и морского";

      пункт 5 исключить;

      3) в статье 13-1:

      пункт 1 после слов "(города областного значения)" дополнить словами "и морского";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Руководитель республиканского оперативного штаба при получении подтвержденной информации о совершенном акте терроризма или его подготовке, а также начале антитеррористической операции незамедлительно информирует Президента Республики Казахстан, Совет Безопасности Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан.";

      4) в подпункте 4) пункта 1 статьи 15-1 слова "отдельных участков местности и объектов" заменить словами "отдельных объектов, участков местности и водного пространства".

      9. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 14-15, ст.281; 2002 г., № 4, ст.34; № 17, ст.155; 2004 г., № 23, ст.142; 2007 г., № 2, ст.18; № 8, ст.52; 2008 г., № 12, ст.51; 2009 г., № 18, ст.84; № 24, ст.122; 2010 г., № 24, ст.149; 2011 г., № 1, ст.2; № 11, ст.102; 2012 г., № 4, ст.32; № 5, ст.35; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 1, ст.2; 2014 г., № 8, ст.49; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, cт.113; 2016 г., № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 16, ст.56):

      в пункте 6 статьи 10:

      в абзаце первом слова "быть приняты на" заменить словом "занимать";

      подпункты 3-1) и 4) изложить в следующей редакции:

      "3-1) в отношении которых в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда, а также в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности освобожденные от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

      4) привлеченные к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу охранником или в период нахождения в данной должности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;";

      в подпункт 6) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.

      10. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст.17; № 9, ст.86; № 24, ст.338; 2002 г., № 10, ст.103; 2004 г., № 10, ст.56; № 17, ст.97; № 23, ст.142; № 24, ст.144; 2005 г., № 7-8, ст.23; 2006 г., № 1, ст.5; № 13, ст.86, 87; № 15, ст.92, 95; № 16, ст.99; № 18, ст.113; № 23, ст.141; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.14; № 10, ст.69; № 12, ст.88; № 17, ст.139; № 20, ст.152; 2008 г., № 21, ст.97; № 23, ст.114, 124; 2009 г., № 2-3, ст.9; № 24, ст.133; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.3, 7; № 2, ст.28; № 6, ст.49; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.118; № 16, ст.129; 2012 г., № 2, ст.11; № 3, ст.21; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 14, ст.92; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 1, ст.2, 3; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; № 20, ст.113; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 2, ст.10; № 3, ст.21; № 7, ст.37; № 8, ст.49; № 10, ст.52; № 11, ст.67; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 21, ст.118, 122; № 22, ст.131; 2015 г., № 9, ст.46; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.103; № 21-I, ст.121, 124, 125; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140; № 22-V, ст.154, 156, 158; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-I, ст.47, 49; № 8-II, ст.72; № 23, ст.118; 2017 г., № 3, ст.6; № 8, ст.16; № 13, ст.45; № 15, ст.55; № 16, ст.56):

      1) подпункты 5-1) и 6-1) пункта 1 статьи 6 исключить;

      2) в статье 29:

      абзац четвертый подпункта 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "руководителя департамента полиции области, города республиканского значения, столицы по представлению Министра внутренних дел Республики Казахстан. Кандидатура на должность руководителя департамента полиции представляется из числа сотрудников полиции, состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан. Назначение на должность и освобождение от должности других руководителей подразделений полиции, финансируемых из местных бюджетов, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Руководитель департамента полиции несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе" с особенностями, установленными настоящим Законом. Руководитель департамента полиции также считается освобожденным от занимаемой должности в случае его увольнения из органов внутренних дел;";

      пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Аким области, города республиканского значения, столицы на территории соответствующей административно-территориальной единицы ставит перед органами полиции задачи по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения без вмешательства в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность, не реже одного раза в год заслушивает соответствующие отчеты руководителя департамента полиции.";

      3) пункт 1-1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Аким района (города областного значения) на территории соответствующей административно-территориальной единицы ставит перед территориальным органом полиции задачи по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения без вмешательства в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность, не реже одного раза в год заслушивает соответствующие отчеты руководителя территориального органа полиции.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года "О профилактике бытового насилия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 23, ст.114; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 3, ст.21; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; 2015 г., № 21-I, ст.125; 2017 г., № 16, ст.56):

      1) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, начальниками территориального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, их заместителями, участковыми инспекторами полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.

      Потерпевшему должна быть предоставлена копия защитного предписания под расписку в день его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено.

      Копия защитного предписания в течение двадцати четырех часов с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, направляется прокурору.";

      2) пункт 3 статьи 22 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) употреблять алкогольные напитки, а также наркотические средства и психотропные вещества, их аналоги в немедицинских целях.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст.27; № 24, ст.145; 2011 г., № 1, ст.3; № 5, ст.43; № 24, ст.196; 2012 г., № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 2, ст.10; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 15, ст.76; 2014 г., № 1, ст.9; № 4-5, ст.24; № 6, ст.27; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; № 23, ст.143; № 24, ст.144; 2015 г., № 8, ст.42; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.128; № 21-III, ст.136; № 22-I, ст.143; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 12, ст.87; 2017 г., № 4, ст.7; № 16, ст.56; № 21, ст.98; № 22-III, ст.109; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 года):

      пункт 3-1 статьи 6 после слов "лечебное учреждение," дополнить словами "проведения негласных следственных действий, впоследствии признанных незаконными в судебном порядке,".

      13. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст.4; № 19, ст.145; 2012 г., № 3, ст.26; № 5, ст.41; № 8, ст.64; 2013 г., № 7, ст.34, 36; № 14, ст.75; 2014 г., № 7, ст.37; № 8, ст.49; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-I, ст.111; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.154; 2016 г., № 7-I, cт.50; № 24, cт.123; 2017 г., № 13, ст.45; № 14, ст.50; № 16, ст.56):

      1) по всему тексту слова "продвижение", "продвижения", "продвигаться" заменить соответственно словами "выдвижение", "выдвижения", "выдвигаться";

      2) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "4. Занятие сотрудником вакантной должности в период прохождения правоохранительной службы в случае его соответствия предъявляемым квалификационным требованиям к соответствующей вакантной должности может осуществляться на внеконкурсной основе в порядке перевода с его согласия или на конкурсной основе.";

      3) в статье 33:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Выдвижение по службе сотрудников производится из числа сотрудников, состоящих в кадровом резерве, либо на конкурсной основе при условии их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, а также с учетом деловых и личных качеств, результатов служебной деятельности.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Перечень руководящих должностей, замещаемых на конкурсной основе, условия и порядок проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности определяются руководителем правоохранительного органа.

      В конкурсе на вышестоящую руководящую должность вправе участвовать сотрудники правоохранительного органа, его ведомств, учреждений, организаций образования, территориальных или приравненных к ним подразделений.

      При отсутствии среди сотрудников правоохранительного органа, его ведомств, учреждений, организаций образования, территориальных или приравненных к ним подразделений участников конкурса, получивших положительное заключение конкурсной комиссии, проводится конкурс, в котором могут участвовать сотрудники других правоохранительных органов.

      Объявление о проведении конкурса среди сотрудников всех правоохранительных органов публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа по делам государственной службы.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст.48; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 1, ст.2; № 16, ст.79; № 21-I, ст.125; 2016 г., № 6, ст.45; № 24, ст.129, 131; 2017 г., № 8, ст.16; № 14, ст.50; 2018 г., № 7-8, ст.22):

      1)в статье 7:

      часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Административная полиция состоит из местной полицейской службы, подразделений по контролю в сфере оборота гражданского и служебного оружия, миграционной полиции, конвойной службы, специальных учреждений и иных подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Органы внутренних дел состоят из Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – Министерство внутренних дел), ведомств, территориальных органов полиции, а также организаций, подведомственных Министерству внутренних дел.

      Территориальными органами полиции являются департаменты полиции (департаменты внутренних дел) областей, городов республиканского значения, столицы, на транспорте, городские, районные, районные в городах, линейные органы полиции (органы внутренних дел), военно-следственные органы.";

      2) статью 9-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 9-1. Местная полицейская служба

      1. Местная полицейская служба состоит из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, по защите женщин от насилия, дорожно-патрульной полиции, природоохранной полиции и иных подразделений, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения.

      2. Не допускается привлечение сотрудников подразделений местной полицейской службы к выполнению задач, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      3. Участковый инспектор полиции не реже одного раза в квартал отчитывается перед населением, проживающим на административном участке на территории соответствующей административно-территориальной единицы.";

      3) в статье 10:

      подпункт 2-1) исключить;

      дополнить подпунктами 2-2) и 16-1) следующего содержания:

      "2-2) утверждает правила организации и проведения отчетов начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, городского, районного, районного в городе органа полиции и участкового инспектора полиции перед населением;";

      "16-1) присваивает условные наименования подразделениям специального назначения Министерства внутренних дел, являющимся юридическими лицами;";

      4) в статье 11:

      в подпункте 24):

      абзац третий исключить;

      дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

      "правила организации и проведения отчетов начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, городского, районного, районного в городе органа полиции и участкового инспектора полиции перед населением;";

      абзац четвертый подпункта 25) исключить;

      5) подпункт 4) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "4) обеспечивают содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений, средств радиосвязи, мобильных и портативных видеорегистраторов, транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, за исключением затрат по оплате услуг электронной почты, системы видеоконференцсвязи и видеонаблюдения ситуационных центров аппаратов территориальных органов, финансируемых из республиканского бюджета;";

      6) в статье 22:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, и сотрудники, уволенные со службы и имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей-инвалидов, имеют право безвозмездно приватизировать занимаемое жилище, предоставленное из государственного жилищного фонда.";

      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае смерти пенсионера органов внутренних дел, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего).".

      15. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 12, ст.87; 2017 г., № 9, ст.21):

      подпункт 7) пункта 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "7) статью 243 изложить в следующей редакции:

      "Статья 243. Незаконное использование денег банка, филиала
                  банка – нерезидента Республики Казахстан

      1. Использование работниками банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан собственных средств банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан и (или) привлеченных средств банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан для выдачи заведомо безвозвратных кредитов или совершения заведомо невыгодных для банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан сделок, а равно предоставление необоснованных гарантий банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан или необоснованных льготных условий клиентам банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан либо другим лицам, если этими деяниями причинен крупный ущерб гражданину, организации или государству, –

      наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      2. Заведомо неправильное или заведомо несвоевременное перечисление работниками банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан денежных сумм, в том числе валютных средств по банковским счетам клиентов, если этим деянием причинен крупный ущерб гражданину, организации или государству, –

      наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 15 статьи 1, который вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ