Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 202-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 6-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат; № 12, 39-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47, 50-құжаттар; № 16, 55-құжат; № 19, 62-құжат):

      157-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші, үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Егер белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын түзетуге тапсырыс берушінің шешімі бойынша негізді қажеттілік туындаған жағдайда, жобалау алдындағы құжаттаманы (ол болған кезде) түзету талап етілмейді.

      Құрылыс қызметін (жұмыстарды) қаржыландыру мерзімдері жұмыстарды орындаудың белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген мерзімдеріне сәйкес келуге тиіс.

      Бұл ретте, егер өнім беруші жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды толықтай өз есебінен орындау және төлемақыны жұмыстардың аяқталу фактісі бойынша алу туралы міндеттеме қабылдаған жағдайда, ағымдағы жылы көзделген пайдаланылмаған қаражат тиісті қаржы жылының бюджетіне ауыстырылады. Осы қаражатты өзге мақсаттарға пайдалануға жол берілмейді.".

      2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат; № 11, 36, 37-құжаттар; № 12, 39-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 16, 53-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 207-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "207-1-бап. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру тәртібін бұзу";

      2) 207-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "207-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұзу

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта әлеуетті өнім берушілерге сандық жағынан өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін кез келген талаптарды белгілеу не сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң жекелеген әлеуеттi өнiм берушiлерге тиесiлiлігiн айқындайтын сипаттамаларына нұсқау жасау арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау шеңберінде келіп түскен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына ескертулерді, конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қарамау не уақтылы қарамау, сол сияқты конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына ескертулер және түсіндіру туралы сұрау салулар болған кезде, оны алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) мәтінін мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмау не уақтылы орналастырмау –

      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      3. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту –

      лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      4. Конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтінімдерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдi жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсті түрде ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге байланысты сұрау салу жіберуі және өзге де әрекеттері –

      лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      5. Конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуеттi өнiм берушiлерге және (немесе) олар тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлеріне (бiрлесiп орындаушыларына) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген бiлiктiлiк талаптарын белгiлеу –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      6. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттарды қолданбау бөлiгiнде бұзу, сол сияқты оларды дұрыс есептемеу –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      7. Әлеуеттi өнiм берушiнi және (немесе) ол тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлерін (бiрлесiп орындаушыларын) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тану –

      лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      8. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезінде олардың біртекті түрлері және оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлмеу –

      лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      9. Негізінде конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешімі қабылданған сараптама комиссиясының не сарапшының көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы –

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      10. Тапсырыс берушінің:

      1) әлеуетті өнім беруші немесе өнім беруші біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген;

      2) өнім беруші өзімен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелерді орындамаған;

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өнім беруші өзімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді тиiсiнше орындамаған жағдайларда, әлеуетті өнім берушілерді немесе өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы талап қойып сотқа жүгінбеуі немесе уақтылы жүгінбеуі –

      лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      11. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру, сол сияқты Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, бекітілген мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу –

      лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      12. Конкурсқа (аукционға) қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында, конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамада әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтінімін қабылдамау себептерінің егжей-тегжейлі сипатталымын, оның ішінде оның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсетпеу –

      лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      13. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) таралуы шектеулі ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмау немесе уақтылы орналастырмау, сол сияқты мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын экономикалық сыныптаманың мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу талап етілетін өзіндік ерекшеліктері (шығыстар баптары) бойынша жиынтығында бюджетке (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес келмейтін көлемде бекіту (нақтылау) –

      лауазымды адамдарға он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      14. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтінімдерін уақтылы қарамау, сол сияқты алдын ала жіберу хаттамасын және (немесе) қорытындылар хаттамасын уақтылы орналастырмау –

      лауазымды адамдарға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      15. Осы баптың бiрiншi және алтыншы бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –

      лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      16. Осы баптың екiншi, оныншы және он үшінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –

      лауазымды адамдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      17. Осы баптың тоғызыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет –

      бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      18. Осы баптың үшiншi және он бірінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –

      лауазымды адамдарға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

      Ескертпелер.

      1. Осы бапта лауазымды адамдар деп:

      1) бiрiншi бөлiкте – мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын өзге лауазымды адамын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын адамдарды және (немесе) конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) әзiрлеуге тiкелей қатысатын адамдарды;

      2) екінші бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқаратын, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;

      3) үшінші, сегізінші, оныншы, он бірінші және он үшінші бөліктерде – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын өзге лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды;

      4) төртінші және он төртінші бөліктерде – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелері мен хатшысын;

      5) бесінші бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе жауапты хатшының өкiлеттiгiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын өзге лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды, мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысын не оның мiндетiн атқаратын адамды;

      6) алтыншы, жетінші және он екінші бөлiктерде – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелерін түсінген жөн.

      2. Лауазымды адам камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама бақылау объектісіне табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өзі дербес жойған жағдайда, осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.";

      3) мынадай мазмұндағы 207-1-баппен толықтырылсын:

      "207-1-бап. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру тәртібін бұзу

      1. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілерге сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеу не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуетті өнім берушілерге тиесілілігін айқындайтын сипаттамаларына нұсқау жасау –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      2. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      3. Әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлерін (бiрлесiп орындаушыларын) сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тану –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      4. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде олардың біртекті түрлері және оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлмеу –

      лауазымды адамдарға он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      5. Негізінде тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешімі қабылданған сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының не сатып алу жөніндегі сарапшының көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы –

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      6. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген жағдайларда, сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру –

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      Ескертпелер.

      1. Осы бапта сатып алуды жүзеге асыру тәртібі деп "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын немесе "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сатып алуды жүзеге асыру тәртібін түсінген жөн.

      2. Осы бапта лауазымды адамдар деп:

      1) бірінші бөлікте – сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқаратын адамдарды және (немесе) тендерлік құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) әзірлеуге тікелей қатысатын адамдарды;

      2) екінші, төртінші және алтыншы бөліктерде – сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқаратын, сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;

      3) үшінші бөлікте – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуын ұйымдастырушы құрған тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелерін түсінген жөн.

      3. Лауазымды адам Ұлттық әл-ауқат қоры, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет жүргізген бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама бақылау объектісіне табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде Ұлттық әл-ауқат қоры, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет жүргізген бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өзі дербес жойған жағдайда, осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.";

      4) 722-баптың бірінші бөлігі "207," деген цифрлардан кейін "207-1," деген цифрлармен толықтырылсын.

      3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-II, 20-III, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 9, 21-құжат; № 14, 50, 51-құжаттар; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 19, 62-құжат):

      1) 98-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 138-баптың 69) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "69) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының, "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің сақталуына;";

      3) 232-баптың сегізінші және тоғызыншы абзацтары алып тасталсын;

      4) 263-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Кепiлдік берілген тапсырыс Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң және оларды берушiлердiң дерекқорына енгiзiлген тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi барлық әлеуетті берушілер арасында сатып алу рәсiмдерiн ұйымдастыру арқылы орналастырылады.".

      4. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-I, 22-II, 107-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар; № 15, 50-құжат; № 19, 62-құжат):

      616-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 30) тармақшамен толықтырылсын:

      "30) талап қоюшылар – әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қою бойынша.".

      5. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 14, 51-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 60-бапта:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейiн үш және одан да көп жыл iшiнде құрылысы басталмаған жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы ескiрген болып есептеледі және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен түзетілгеннен, қайтадан сараптама жүргізілгеннен және қайта бекiтiлгеннен кейiн iске асыру үшiн пайдаланылады.

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін үш және одан да көп жыл ішінде жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленбеген және бекітілмеген жобалау алдындағы құжаттама ескірген болып есептеледі және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен түзетілгеннен, қайтадан сараптама жүргізілгеннен және қайта бекітілгеннен кейін іске асыру үшін пайдаланылады.";

      мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "7-1. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын түзетуді жүзеге асыру үшін оны әзірлеген жобалау ұйымы тартылады.

      Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының авторын тарту мүмкін болмаған жағдайда, жобалау ұйымы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген рәсімдер бойынша айқындалады.

      7-2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын түзетуге тапсырыс берушінің шешімі бойынша негізді қажеттілік туындаған жағдайда, жобалау алдындағы құжаттаманы (ол болған кезде) түзету талап етілмейді.";

      2) 64-1-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Азаматтық істер, қылмыстық істер, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу кезінде объектілер құрылысы саласындағы жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасының қорытындысына қатысты тиісінше Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінде, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде не Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен сот сараптамасы жүргізілуі мүмкін.";

      3) 64-4-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Азаматтық істер, қылмыстық істер, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу кезінде мемлекеттік монополияға жатқызылатын ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысына қатысты тиісінше Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінде, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде не Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен сот сараптамасы жүргізілуі мүмкін.";

      4) 64-5-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2-1) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 66-баптың 11-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік сатып алу шеңберінде орындалатын (көрсетілетін), жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) шекті көлемдері Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.".

      6. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196 құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 4, 30-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 63-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42, 45-құжаттар; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат):

      34-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, оның ішінде кепілдік берілген тапсырысты орналастыруы Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.".

      7. "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 63, 64-құжаттар; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 14, 87-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-І, 141-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 23-III, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат):

      20-баптың 4-тармағы "авариялық" деген сөзден кейін "және басқа да" деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 21-құжат; № 12, 85-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-II, 131-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 70-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 14, 54-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат):

      13-бап мынадай мазмұндағы 3-4-тармақпен толықтырылсын:

      "3-4. Энергиямен жабдықтау ұйымдарының электр энергиясын және қуатын сатып алуына байланысты құқықтық қатынастарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы қолданылмайды.".

      9. "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 17-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 14, 117-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 141-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 22, 116-құжат; 2018 ж., № 9, 31-құжат):

      3-бап мынадай мазмұндағы 2-5-тармақпен толықтырылсын:

      "2-5. Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы саласындағы шағымдарды қарау Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      10. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 19-І, 99-құжат; № 19-ІІ, 103, 105-құжаттар; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 117-құжат; № 21-І, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 145, 148-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 7-І, 47-құжат; № 7-ІІ, 56-құжат; № 8-І, 62-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 11, 29-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 15, 47-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 1-бапта:

      2-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын.

      "2-2) әлеуетті өнім беруші – сатып алу туралы шарт жасасуға үмiткер, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшiн өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум);";

      мынадай мазмұндағы 2-3), 30-1), 30-2), 30-3), 30-4), 30-5), 30-6), 31-1), 31-2), 31-3), 32-1) және 38) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-3) әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының шешімімен құрылған, акцияларының бақылау топтамасы мемлекетке тиесілі, өңірдің экономикасын дамытуға жәрдемдесуді жүзеге асыратын, акционерлік қоғам нысанындағы өңірлік даму институты;";

      "30-1) сатып алу – тапсырыс берушілердің осы Заңда белгіленген тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ақылы негізде сатып алуы;

      30-2) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет – акционері ұлттық басқарушы холдинг немесе ұлттық холдинг болып табылатын ұлттық компанияны қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтің, ұлттық компанияның Директорлар кеңесі құратын, ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдарда сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуына осы Заңда айқындалған тәртіппен ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызмет;

      30-3) сатып алуды жүзеге асыру қағидалары – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру тәртібі;

      30-4) сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясы – сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін сарапшыларды тарта отырып құратын алқалы орган;

      30-5) сатып алу жөніндегі сарапшы – өткізілетін сатып алу саласында тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын арнайы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші тартатын жеке тұлға;

      30-6) сатып алу саласындағы уәкілетті орган – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      "31-1) тапсырыс берушілер – ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар;

      31-2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің анықтамалығы (бұдан әрі – анықтамалық) – сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындаған, сатып алуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кодтарының жүйеленген тізбесі;

      31-3) тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) – сатып алуды ұйымдастырушы тендер (аукцион) тәсілімен сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін құратын алқалы орган;";

      "32-1) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуын ұйымдастырушы (бұдан әрі – сатып алуды ұйымдастырушы) – сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін орындауға жауапты болып айқындалған тапсырыс берушінің лауазымды адамы не құрылымдық бөлімшесі немесе заңды тұлға;";

      "38) электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы – сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындаған заңды тұлға.";

      2) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:

      "15-1-бап. Сатып алу саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Сатып алу саласындағы уәкілетті орган:

      1) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      2) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғайды және қарайды және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік жазалар қолданады;

      3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.";

      3) 166-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      4) 181-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі 9) тармақшасындағы "бекіту жатады." деген сөздер "бекіту;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін, жұмыс істеу тәртібін айқындау, оның басшысын тағайындау және өкілеттіктерін тоқтату, оның жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау жатады.";

      5) 5-бөлім мынадай мазмұндағы 12-1-тараумен толықтырылсын:

      "12-1-тарау. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктері

      186-1-бап. Тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуының қағидаттары мен негізгі ережелері

      1. Тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы:

      1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;

      2) сатып алу процесінің ашықтығы мен бүкпесіздігі;

      3) әлеуетті өнім берушілерге сатып алу процесіне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;

      4) әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік;

      5) сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;

      6) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу қағидаттарына негізделеді.

      2. Сатып алу сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Тапсырыс берушілер сатып алуды электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық форматта жүзеге асырады.

      4. Тапсырыс берушілер сатып алуды жүзеге асырған кезде:

      1) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілерге сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуетті өнім берушілерге тиесілілігін айқындайтын сипаттамаларына нұсқау жасауға;

      2) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға;

      3) әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тануға;

      4) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде олардың біртекті түрлері және оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлмеуге;

      5) негізінде тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешімі қабылданған сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының не сатып алу жөніндегі сарапшының көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауына;

      6) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда, сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыруға жол берілмейді.

      5. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа алып келеді.

      186-2-бап. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі

      1. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде қалыптастырылады.

      2. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:

      1) жеңімпаздар деп айқындалған, сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілердің;

      2) біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің;

      3) өздерімен жасалған сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті түрде орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда, әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған күннен бастап он жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке осындай әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер жіберуге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда, тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы бұзушылық фактісі туралы өздеріне мәлім болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, сотқа осындай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қойып жүгінуге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда, өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу және шарттық міндеттемелерді толық орындауы жағдайларын қоспағанда, тапсырыс беруші өнім берушінің сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бұзу фактісі туралы өзіне мәлім болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, сотқа осындай өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қойып жүгінуге міндетті.

      3. Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген, сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің шешімі негізінде қалыптастырылады.

      Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі заңды күшіне енген сот шешімі негізінде қалыптастырылады.

      4. Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер тапсырыс берушінің оларды сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі қабылданған күннен бастап жиырма төрт ай бойы сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер соттың мұндай өнім берушілерді сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт ай бойы сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      5. Әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы шешімге олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасай алады.

      6. Әлеуетті өнім беруші, егер ол не оның қосалқы мердігері (бірлесіп орындаушы) сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және (немесе) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және (немесе) Ұлттық әл-ауқат қорының және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Ұлттық әл-ауқат қоры иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесінде болса, өткізілетін сатып алуға қатысуға құқылы емес.

      7. Тіркелген жері салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган бекітетін жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің (офшорлық аймақтардың) тізбесіне енгізілген мемлекет немесе аумақ болатын заңды тұлғалар болып табылатын әлеуетті өнім берушілер тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жіберілмейді.

      186-3-бап. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуын бақылау

      1. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуын бақылауды сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет жүзеге асырады.

      2. Мыналар:

      1) тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, тендерлік комиссия (аукциондық комиссия), сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясы, сатып алу жөніндегі сарапшы;

      2) әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, сондай-ақ олар өткізілетін сатып алу нысанасы шегінде жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызметтер көрсету бойынша бірлесіп орындаушылар ретінде тартатын тұлғалар;

      3) электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы бақылау объектілері болып табылады.

      3. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуына бақылау жүргізуі үшін:

      1) тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының не тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған, тендерге не аукционға қатысатын (қатысқан) әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің не оның уәкілетті өкілінің жазбаша жолданымы не жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жолданымы. Мұндай шағымды қарау осы Заңның 186-4-бабында көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;

      2) құқық қорғау органдарының келіп түскен қаулылары негіз болып табылады.

      4. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бұзушылықтар анықталған кезде мынадай шараларды қолданады:

      1) бұзушылықтар анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бақылау объектісіне бұзушылықтарды жою туралы, орындалуы міндетті хабарлама жібереді;

      2) міндеттемелері тиісті түрде орындалған сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, сатып алуды жүзеге асыру қағидалары бұзыла отырып жасалған, күшіне енген сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап қойып сотқа жүгінеді.

      5. Бақылау нәтижелері бойынша бақылау объектісінің қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бар әрекет (әрекетсіздік) жасау фактісі анықталған кезде, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде құқық қорғау органдарына көрсетілген әрекеттің (әрекетсіздіктің) жасалғаны туралы ақпаратты және осындай фактіні растайтын құжаттарды беруге міндетті.

      6. Лауазымды адам бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама бақылау объектісіне табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өзі дербес жойған жағдайда, әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.

      7. Бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама осы баптың 6-тармағында көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет материалдарды сатып алу саласындағы уәкілетті органға береді.

      186-4-бап. Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау

      1. Егер тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, әлеуетті өнім беруші олардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасауға құқылы.

      2. Тендер (аукцион) тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жағдайда, сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Әлеуетті өнім берушінің шағымы Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы берілуі мүмкін.

      5. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жағдайда, шағым келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.

      Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет шағым келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тапсырыс берушіге сатып алу туралы шарт жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.

      6. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша сатып алу қорытындыларының күшін жою не күшін жоюдан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      7. Әлеуетті өнім беруші сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің осы баптың 6-тармағына сәйкес қабылданған шешімімен келіспеген жағдайда, оған сот тәртібімен шағым жасауға құқылы.

      186-5-бап. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет

      Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

      186-6-бап. Электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының өкілеттіктері

      Электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы:

      1) электрондық сатып алу веб-порталын дамытуды, қолдап отыруды және оған жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

      2) электрондық сатып алу веб-порталын дамыту жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асырады;

      3) электрондық сатып алу жүйесінің субъектілеріне электрондық сатып алу веб-порталының жұмыс істеуі мәселелері бойынша консультациялық көмек көрсетеді;

      4) электрондық сатып алу жүйесі субъектілерінің электрондық сатып алу веб-порталында орналастырылған электрондық ақпараттық ресурстарының сақталуының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

      5) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес электрондық сатып алу веб-порталын ақпараттық толтыруды жүзеге асырады;

      6) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің, мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың интеграциясы және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша уәкілетті субъектілермен өзара іс-қимыл жасасады;

      7) электрондық сатып алу веб-порталын техникалық қолдауға және оның жұмыс істеуіне бағытталған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.".

      11. "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" 2012 жылғы 1 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 4, 29-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 12, 82-құжат; 2015 ж., № 19-II, 102-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2017 ж., № 14, 54-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15, 50-құжат):

      1) 10-баптың 2-тармағы 18) тармақшасындағы "беру мәселелері;" деген сөздер "беру;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "18-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілетін сатып алуға қол жеткізудің бірыңғай нүктесін қалыптастыру мақсатында сатып алу ақпараттық жүйесінің Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциясын қамтамасыз ету мәселелері;";

      2) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

      1. Қор және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға Қазақстан Республикасының өзге заңдарында көзделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың арнайы тәртібі қолданылмайды.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Қордың директорлар кеңесі сатып алу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін тәртіп (бұдан әрі осы баптың мақсаттарында – сатып алуды жүзеге асыру тәртібі) негізінде жүргізіледі.

      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалар тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асырған кезде:

      1) сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілерге сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуетті өнім берушілерге тиесілілігін айқындайтын сипаттамаларына нұсқау жасауға;

      2) сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға;

      3) әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тануға;

      4) сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде олардың біртекті түрлері бойынша және оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлмеуге;

      5) негізінде тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешімі қабылданған сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының не сатып алу жөніндегі сарапшының көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауына;

      6) сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде көзделмеген жағдайларда сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыруға жол берілмейді.

      4. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшесі болуға тиіс.

      5. Қор осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы мәселелері бойынша бақылауды, әдіснамалық басшылықты, мониторинг пен талдауды жүзеге асырады.

      Бақылау Қордың осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың осы бапта және сатып алуды жүзеге асыру тәртібінде белгіленген талаптарды сақтауын тексеру және байқау жөніндегі қызметін білдіреді. Қордың осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларға қатысты бақылауы Қордың директорлар кеңесі белгілейтін тәртіппен олардың корпоративтік басқару деңгейі ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      Қор бақылауды жүзеге асыру шеңберінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті, бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.

      Қор бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны бұзушылықтар анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалар бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны табыс етілген (алынған) күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.

      Бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама белгіленген мерзімде орындалмаған жағдайда, Қор оны орындау мерзімі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде материалдарды Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен қарау үшін сатып алу саласындағы уәкілетті органға береді.

      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалар Қор жүргізген бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды осы тармақта белгіленген мерзім ішінде өздері дербес жойған жағдайда, бұзушылықтарды жою туралы хабарлама сатып алу саласындағы уәкілетті органға жіберілмейді.

      Бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жіберу тәртібі және оның мазмұны осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген тәртіпке сәйкес айқындалады.

      Бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін.

      6. Жергілікті қамту тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдардың жергілікті қамтуды бірыңғай есептеу әдістемесі бойынша айқындалады.

      7. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту жөніндегі ақпарат индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ол белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде Қор атынан шоғырландырылып беріледі.

      8. Қор немесе осы баптың 1-тармағында көрсетілгендер қатарынан, ол уәкілеттік берген заңды тұлға Қордың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілердің) тізбесін қалыптастыруды, жүргізуді және бекітуді жүзеге асырады.

      Қордың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне енгізілген, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне және (немесе) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында көзделген, сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалар өткізетін сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      Тіркелген жері салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган бекітетін жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің (офшорлық аймақтардың) тізбесіне енгізілген мемлекет немесе аумақ болатын заңды тұлғалар болып табылатын әлеуетті өнім берушілер тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жіберілмейді.

      9. 1-тармақты қоспағанда, осы баптың ережелері екінші деңгейдегі банктерге (Қазақстанның Даму Банкі мен Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен басқа) және олардың еншілес ұйымдарына қолданылмайды.".

      12. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы" 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 15, 80-құжат; 2014 ж., № 12, 82-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-V, 152-құжат; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; № 7- II, 55-құжат; 2017 ж., № 23-III, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 36-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 1-бапта:

      4-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-1) сатып алуға қол жеткізудің бірыңғай нүктесі – сатып алудың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған ақпараттық жүйе;";

      мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-2) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізілімі – Ұлттық палата төралқасы бекітетін тәртіппен ерікті негізде қалыптастырылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізбесі;";

      2) 12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) сатып алуға қол жеткізудің бірыңғай нүктесін құруды, дамытуды, қолдап отыруды және оған жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады және оны қалыптастыру мен жүргізу қағидаларын бекітеді.".

      13. "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 21-II, 129-құжат; 2018 ж., № 2, 5-құжат):

      1) 18-баптың 5-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, жеке және заңды тұлғалардың жолданымдары бойынша жүргізіледі.";

      2) 31-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаларға қарсылықтарды жіберу мен қарау тәртібі осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында айқындалады.";

      3) 37-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға;";

      4) мынадай мазмұндағы 11-1-тараумен толықтырылсын:

      "11-1-тарау. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аудиторлық есебіне немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есебіне, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламасына қарсылықтарды қарау тәртібі

      58-1-бап. Апелляциялық комиссия

      Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аудиторлық есебіне немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есебіне, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламасына қарсылықтарды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның жанындағы апелляциялық комиссия қарайды.

      Апелляциялық комиссияның құрамын және ол туралы ережені ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

      58-2-бап. Қарсылық беру тәртібі мен мерзімдері

      1. Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығы:

      1) қол қойылған аудиторлық есеп және (немесе) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп ұсынылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде;

      2) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде апелляциялық комиссияға беріледі.

      2. Беру тәсіліне қарай:

      1) келу тәртібімен – ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган қарсылықты алған күн;

      2) пошта арқылы – пошта немесе өзге байланыс ұйымы қабылдау туралы белгі қойған күн;

      3) ақпараттық технологияларды қолдану арқылы – ол электрондық құжат нысанында алынған күн, ал камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылықтар бойынша – ол мемлекеттік сатып алудың электрондық көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын, мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі арқылы алынған күн қарсылықты апелляциялық комиссияға берген күн болып табылады.

      3. Қарсылықтың нысаны мен мазмұны:

      1) аудиторлық есепке және (немесе) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке қарсылықтар бойынша ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларында;

      2) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылықтар бойынша камералдық бақылау қағидаларында айқындалады.

      58-3-бап. Қарсылықты қараудан бас тарту

      1. Қарсылық осы Заңның 58-2-бабында белгіленген мерзім өткен соң берілген жағдайда, апелляциялық комиссия қарсылықты қараудан бас тартады.

      2. Қарсылықты қараудан бас тартқан жағдайда, апелляциялық комиссия қарсылық келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне жазбаша нысанда хабарлайды.

      58-4-бап. Қарсылықты қарау тәртібі мен мерзімдері

      1. Апелляциялық комиссия қарсылықты:

      1) аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке қарсылықты қарау мерзімдерін тоқтата тұру және (немесе) ұзарту жағдайларын қоспағанда, мұндай қарсылық алынған күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде;

      2) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылық алынған күннен кейінгі күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындау мерзімі қарсылықты қарау кезеңінде тоқтатыла тұрады.

      2. Қарсылық мемлекеттік аудит объектісі дау айтатын мәселелер шегінде қаралады.

      3. Апелляциялық комиссия қарсылықты қарау кезінде мемлекеттік органдардан, лауазымды адамдардан және өзге де жеке және заңды тұлғалардан, сондай-ақ шет мемлекеттердің құзыретті органдарынан қарсылықта жазылған мәселелер бойынша ақпарат немесе құжаттар сұратуға құқылы.

      4. Мемлекеттік органдарға, лауазымды адамдарға және өзге де жеке және заңды тұлғаларға, сондай-ақ шет мемлекеттердің құзыретті органдарына сұрау салу жіберілген жағдайда, қарсылықты қараудың осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзімі жауап алынған кезге дейін тоқтатыла тұрады, бұл туралы қарау мерзімі тоқтатыла тұрған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне хабарланады.

      Мемлекеттік аудит объектісі қарсылыққа толықтырулар ұсынған жағдайда, қарсылықты қараудың осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзімі он бес жұмыс күніне ұзартылады, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне хабарланады.

      58-5-бап. Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қабылданатын шешімдер

      1. Апелляциялық комиссия қарсылықты қарау нәтижелері бойынша мынадай:

      1) қарсылықты толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы;

      2) мұндай шешім қабылдауды негіздей отырып, қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы ұсынымдардың біреуін шығарады.

      Апелляциялық комиссияның ұсынымы жазбаша нысанда шығарылады.

      2. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган апелляциялық комиссияның ұсынымын ескере отырып, жазбаша нысанда шешім шығарады.

      3. Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша шешім осы Заңның 58-4-бабының 1-тармағына сәйкес шешім қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде шығарылады.

      58-6-бап. Дауларды апелляциялық реттеу

      1. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудиті және камералдық бақылауы нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттарға шағым жасау кезінде туындайтын дауларды апелляциялық реттеу осы Заңда көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

      2. Осы Заңда көзделген жағдайларда дауларды апелляциялық реттеу міндетті болып табылады.";

      5) 60-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      6) 60-1, 60-2, 60-3, 60-4, 60-5 және 60-6-баптар алып тасталсын.

      14. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 23-II, 171-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 72-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 18-құжат; № 14, 51-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 13, 41-құжат):

      1) 1-бапта:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабының 2-тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;";

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар қаржыландыратын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер қосылмайды. Жиынтығында мынадай шарттар сақталған кезде:

      шетелдік банктің шетел валютасында Standard & Poor's агенттігінің "А"-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі болса;

      қаржыландырудың елу пайыздан астамын шетелдік банктер жүзеге асырса;

      инвестициялық жобаны іске асыруды мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар жүзеге асырса;

      инвестициялық жобаны іске асыру мемлекеттік кепілдікті талап етпесе және қарыз алушының мүлкіне ауыртпалық салуға әкеп соқпаса, басқа шетелдік банктер толықтай немесе ішінара қаржыландыратын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу осы банктердің қағидалары бойынша жүзеге асырылады.";

      2) 2-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) анық емес ақпарат – әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтінімінде қамтылған, сол сияқты әлеуетті өнім берушінің берілген өтінімінің шынайы мазмұнын бұрмалайтын және шындығына сәйкес келмейтін түзетулер арқылы енгізілген жалған мәліметтер;";

      мынадай мазмұндағы 1-1) және 4-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) аукцион адымы – аукцион нысанасының бағасы төмендетілетін ақшалай аралық;";

      "4-1) біліктілік органы – әлеуетті өнім берушілерді алдын ала біліктілікті іріктеуді жүзеге асыратын және білікті өнім берушілер тізбесін қалыптастыратын, уәкілетті орган айқындаған заңды тұлға;";

      5) тармақшадағы "және өзара алмастырушы болуына" деген сөздер алып тасталсын;

      7) тармақша алып тасталсын;

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) мемлекеттік сатып алу – Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қызметтер көрсетуге байланысты кірістерді қоспағанда, тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толықтай немесе ішінара бюджет қаражаты және (немесе) меншікті кірістері есебінен сатып алуы;";

      16) тармақша "айқындаған," деген сөзден кейін "орталықтандырылған" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-1) мемлекеттік сатып алуды нормалау – сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптарды белгілеу, оның ішінде Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес әзірленетін және бекітілетін заттай нормалар;";

      27) және 30) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "27) тапсырыс берушілер – мыналарды:

      ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық басқарушы компанияларды, ұлттық компанияларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін, оның ведомстволарын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдарды және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруында болатын заңды тұлғаларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды;

      мүліктік кешендер ретіндегі мемлекеттік кәсіпорындарды, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес, кейіннен сатып алу құқығымен жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға сенімгерлік басқаруға берілген заңды тұлғаларды қоспағанда, мемлекеттік органдар, мемлекеттiк мекемелер, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;";

      "30) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің анықтамалығы (бұдан әрі – анықтамалық) – уәкілетті орган айқындаған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кодтарының жүйеленген тізбесі;";

      мынадай мазмұндағы 33) тармақшамен толықтырылсын:

      "33) электрондық әмиян – әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың банктік шотында орналастыратын, конкурсқа, аукционға және баға ұсыныстарын сұратуға қатысуға арналған өтінімдерді қамтамасыз етуге байланысты есеп айырысу операцияларын жүзеге асыруға арналған жеке шоты.";

      3) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі

      1. Мемлекеттік сатып алу процесі:

      1) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) әзірлеуді және бекітуді;

      2) өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды;

      3) мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтиды.

      2. Тапсырыс беруші тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары негізінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.

      Тапсырыс беруші тиісті бюджет бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін, тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы негізінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.

      Мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар болып табылатын тапсырыс берушілер даму жоспары немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілгенге дейін мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.

      Көрсетілген жағдайларда мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілгенге дейінгі сатыларда да, нақтыланғанға дейінгі сатыларда да жеке әзірленеді және бекітіледі.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін қолданылады.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына ауысады.

      Тапсырыс беруші тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекітеді (нақтылайды).

      Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) мынадай мәліметтер:

      1) мемлекеттік сатып алудың сәйкестендіру коды;

      2) анықтамалыққа сәйкес тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы, оған қоса мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген, қосылған құн салығы есепке алынбаған сомалар;

      3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілі мен мерзімдері;

      4) тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің жоспарланатын мерзімдері мен орны;

      5) осы Заңның 43-бабында көзделген жағдайларда, әрбір қаржы жылына бөлінген және көзделген сомалар шегінде, графикке сәйкес және жылдар бойынша бөле отырып, тауарлар берудің, жұмыстар орындаудың, қызметтер көрсетудің жоспарланатын мерзімдері;

      6) осы Заңның 51-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары қамтылуға тиіс.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 79-бабының 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көзделген жағдайларда, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы тармақтың сегізінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді бекітеді.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабының 7-тармағы орындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді.

      Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды жоспарлау және жүзеге асыру кезінде инновациялық және жоғары технологиялық тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу басымдығын негізге алуға тиіс.

      3. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) жасаған кезде, мыналарды:

      1) өзара байланысты жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кешенін көздейтін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды;

      2) уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері және оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.

      Тауарлар берудің, қызметтер көрсетудің кемінде бес орны болған жағдайда, лотта тауарлар берудің, қызметтер көрсетудің бірнеше орнын көрсетуге жол беріледі.

      4. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын экономикалық сыныптаманың мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу талап етілетін өзіндік ерекшеліктері (шығыстар баптары) бойынша жиынтықта бюджетке (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес келмейтін көлемде бекітуге (нақтылауға) жол берілмейді.

      5. Жобалау-сметалық құжаттамасы бар жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында):

      1) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген, қосылған құн салығы есепке алынбаған соманың отыз пайызы мөлшерінде алдын ала төлемді (аванс) көрсетуге;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.

      6. Тапсырыс беруші мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) бекiтілген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, оны мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.

      7. Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына айына екі реттен асырмай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:

      1) мемлекеттiк кәсiпорындардың, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы;

      2) бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша, оның ішінде камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаларды, хабарламаларды орындау;

      3) бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу, сондай-ақ бюджетті нақтылау және түзету кезінде;

      4) осы Заңның 22-бабының 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген шешімді қабылдау;

      5) өкілдік шығыстарға байланысты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      6) өткізілген мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша үнемдеу есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жағдайларына қолданылмайды.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, таралуы шектелген қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.

      8. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттiк сатып алу туралы мәлiметтер мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгiзілуге жатпайды.

      9. Тапсырыс беруші бекітілген не нақтыланған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) негізінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдайды.

      Тапсырыс берушілер екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда, тиісті бюджет бекітілгенге дейін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

      10. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуды қоспағанда, бекiтiлген (нақтыланған) мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуға жол берiлмейдi.

      11. Осы Заңның 39-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау осы Заңдa айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      12. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейін әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарының құпиялылығын қамтамасыз етеді.

      13. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджетті, бюджет жобасын нақтылау (түзету) кезінде болған, бекітілген (нақтыланған) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстар қысқартылған;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына, тапсырыс берушінің бюджетіне (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына бекітілген (нақтыланған) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттігін жоққа шығаратын өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) ағымдағы жылы осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      14. Тапсырыс беруші не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысатын тұлғаларды осы баптың 13-тармағында көрсетілген шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы хабардар етуге міндетті.

      Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор осы баптың 13-тармағында көрсетілген шешімнің қабылданғаны туралы хабарландыру мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған кезден бастап мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы конкурсқа (аукционға) және баға ұсыныстарын сұратуға қатысуға арналған өтінімді ақша түріндегі қамтамасыз етуді бұғаттан шығарады.";

      4) 6-бапта:

      1-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның жұмыскері және (немесе) оның үлестес тұлғасы тапсырыс берушіге не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға өткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау бойынша сараптамалық, консультациялық және (немесе) өзге де қызметтер көрсетсе, техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеушінің жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі мемлекеттік сатып алуға қатысуын қоспағанда, өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын объектінің құрылысына арналған техникалық-экономикалық негіздемені және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеуге бас жобалаушы не қосалқы жобалаушы ретінде қатысса, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес.

      Бұл талап халықаралық құрылыс стандарттарына сәйкес іске асырылатын жобаларға қолданылмайды;";

      8) тармақша мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы талап осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 1), 2), 11), 27) және 36) тармақшаларында көзделген жағдайларда айқындалған әлеуетті өнім берушілер мен өнім берушілерге қолданылмайды;";

      10) тармақшадағы "енгізілсе, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес." деген сөздер "енгізілсе;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) әлеуетті өнім беруші тіркелген жері салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган бекіткен жеңілдікті салық салынатын мемлекеттер (офшорлық аймақтар) тізбесіне енгізілген мемлекет немесе аумақ болатын заңды тұлға болып табылса, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "Осы баптың 1-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген шектеулер Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында көзделген сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiнде және (немесе) Ұлттық әл-ауқат қорының және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Ұлттық әл-ауқат қоры иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесінде тұрған әлеуетті өнім берушілерге де қолданылады.";

      4 және 5-тармақтардағы "1 және 2-тармақтарының" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі

      1. Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушылар жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті орган мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушылар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбелерін айқындайды.

      3. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды:

      1) уәкілетті орган айқындайтын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша, тапсырыс берушімен бірлесіп конкурстық комиссиялар (аукциондық комиссиялар) құру арқылы;

      2) уәкілетті орган айқындайтын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша, біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орнына қарамастан, бір лотқа біріктіру арқылы;

      3) тапсырыс берушілердің уәкілетті орган айқындайтын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбелеріне енгізілмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған өтінімдері бойынша, тапсырыс берушімен бірлесіп конкурстық комиссиялар (аукциондық комиссиялар) құру арқылы жүзеге асырады. Осы тармақша мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы осындай мемлекеттік сатып алуды өткізуге келіскен жағдайда қолданылады.

      Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің әкімі не тапсырыс берушінің бірінші басшысы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен конкурстық комиссияның төрағасы болып айқындалады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның орынбасары конкурстық комиссияның төрағасы болып айқындалады.

      4. Осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы орталық атқарушы органдардың қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, орталық атқарушы органның бірінші басшысы конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын айқындайды.

      5. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.";

      6) 9-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөліктің 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) қаржылық орнықты болуы және тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салықтық берешегінің болмауы.

      Әлеуетті өнім берушілердің қаржылық орнықтылығы оларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен санаттау жолымен айқындалады.";

      "4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 4) және 5) тармақшаларында көзделген біліктілік талаптары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен белгіленеді.";

      6-тармақта:

      бірінші, екінші және үшінші бөліктердегі "1-тармағында", "1-тармағына" деген сөздер "1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2) тармақшаларында салықтық берешек бөлігінде және 3) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші және бесінші бөліктер алып тасталсын;

      7) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Әлеуетті өнім берушінің анық емес ақпарат беруінің салдарлары

      1. Біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі.

      2. Әлеуетті өнім беруші беретін ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады.

      3. Әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпаратты беру фактісін анықтаған уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:

      1) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;

      2) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.

      Бұл ретте жазбаша хабарламаға осы фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс.";

      8) 12-бапта:

      1-тармақта:

      4) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) шағымдардың мемлекеттік сатып алу саласындағы республикалық тізілімдерін (бұдан әрі – тізілімдер) қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:

      1) біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің;

      2) жеңімпаздар деп айқындалған, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілердің;

      3) өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті түрде орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, тапсырыс беруші өздеріне әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы мәлім болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, сотқа осындай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қойып жүгінуге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда, жиынтығында мынадай:

      1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуі;

      2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;

      3) тапсырыс берушіге келтірілген залалдың болмауы шарттары қанағаттандырылатын жағдайларды қоспағанда, тапсырыс беруші өзіне өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы мәлім болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, сотқа осындай өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қойып жүгінуге міндетті.";

      9-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:

      "11. Шағымдар тізілімі әлеуетті өнім берушілердің және өнім берушілердің уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы берген шағымдарының тізбесін білдіреді және шағымдарды қараудың және берілген нұсқамалардың (хабарламалардың) нәтижелері бойынша қабылданған шешімдер туралы мәліметтерді қамтиды.";

      9) 13-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін уәкілетті орган айқындайтын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесін қоспағанда, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін осы Заңға сәйкес айқындайды.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      10) 14-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының Үкіметі конституциялық құрылыстың негіздерін қорғау, елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ішкі нарықты қорғау, ұлттық экономиканы дамыту, отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында екі жылдан аспайтын мерзімге ұлттық режимнен алып қоюды белгілеуге құқылы.";

      11) 16-бапта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғанға дейін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс беруші мен конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып қабылдаған шешімдерінің күшін жою туралы не мемлекеттік сатып алудың күшін жою туралы шешім қабылдайды;";

      мынадай мазмұндағы 7-1), 11-1) және 11-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "7-1) мемлекеттік сатып алынуы кезінде әлеуетті өнім берушілерге және өнім берушілерге қосымша талаптар белгіленуі мүмкін жекелеген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;";

      "11-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілетін сатып алуға қол жеткізудің бірыңғай нүктесін қалыптастыру мақсатында мемлекеттік сатып алу ақпараттық жүйесінің Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциясын қамтамасыз етеді;

      11-2) мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша, оның ішінде тиісті саланың уәкілетті органдарымен келісу бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;";

      12) 17-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (оған қол жеткізу) бойынша ақылы негізде қызметтер көрсетеді. Әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалануы (оған қол жеткізуі) бойынша көрсетілетін қызметтердің бағасын мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.

      Бұл ретте мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (оған қол жеткізу) бойынша көрсетілетін қызметтердің бағасы мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттіктерін жүзеге асыруға мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор шеккен шығындардың толық өтелуін қамтамасыз етуге тиіс;";

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) мемлекеттік сатып алу веб-порталының құралдарын пайдалана отырып, осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен конкурсқа (аукционға) және баға ұсыныстарын сұратуға қатысуға арналған өтінімдерді қамтамасыз етуді енгізу және қайтару процесін операциялық қолдап отыруды қамтамасыз етеді.";

      13) 18-бапта:

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы;";

      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) әлеуетті өнім беруші, конкурсқа не аукционға қатысушы, өнім беруші не олардың уәкілетті өкілі тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның), сараптама комиссиясының, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасап жазбаша жолданым не жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жолданым бергенде жүзеге асырады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның 47 және 48-баптарында көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;";

      4-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      14) 20-баптың 1, 2, 3-тармақтары және 5-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      15) 21-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, техникалық өзіндік ерекшелік қамтылуға тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелікте өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс. Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдеріне сәйкес келуге тиіс;";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар және олардың есеп-қисабы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.";

      16) 22-бапта:

      1-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Конкурстық құжаттаманың жобасына ескертулер, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салулар болмаған кезде, конкурстық құжаттаманы бекіту туралы шешім қабылданады.";

      2-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ескертулер, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салулар болған жағдайда, конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсыну мерзімі өткенге дейін конкурстық құжаттамаға өз бастамасы бойынша өзгерістер енгізуге құқылы. Мұндай жағдайларда конкурстық құжаттама осы бапта айқындалған тәртіппен алдын ала талқылауға жатады.";

      5-тармақтың 1) тармақшасындағы "сатып алуға;" деген сөздер "сатып алуға қолданылмайды." деген сөздермен ауыстырылып, 2) тармақшасы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Осы баптың талаптары конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасы бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама қамтылған, жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қолданылады.";

      17) 23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қайта мемлекеттік сатып алу өткізуге байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мерзімін ұлғайтуды қоспағанда, конкурс тәсілімен қайта мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы күніне дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын мемлекеттік сатып алу веб-порталында өткізілмеген конкурстың конкурстық құжаттамасының өзгермеуі шартымен, конкурс тәсілімен қайта мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландырудың мәтінін орналастыруға міндетті.";

      18) 24-бапта:

      4-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген;";

      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын;

      "5) әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету сомасы болмаған не жеткіліксіз болған жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталы оны автоматты түрде қабылдамауға тиіс.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді берген әлеуетті өнім берушілерге алдын ала жіберу хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні өткеннен кейін басқа әлеуетті өнім берушілердің осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін көруге қолжетімділік қамтамасыз етіледі.

      Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге басқа әлеуетті өнім берушілердің осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін көруге қолжетімділік берілмейді.";

      19) 25 және 26-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді өзі конкурс жеңімпазы болып айқындалған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасатынына және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізетініне кепіл ретінде енгізеді.

      2. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.

      3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:

      1) әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақшаны;

      2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі.

      Әлеуетті өнім берушінің электрондық әмияндағы ақшаны тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығы үшінші тұлғаларда туындауына алып келетін әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Осы баптың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың электрондық әмияндағы ақшаны пайдалануына жол берілмейді.

      4. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғанда;

      2) конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамағанда не тиісті түрде орындамағанда, оның ішінде уақтылы орындамағанда бұғатталады және әлеуетті өнім берушіге қайтарылмайды.

      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардың бірі басталған кезде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе онымен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      6. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор әлеуетті өнім берушіге өзі бұғаттап қойған конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

      1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға арналған өтінімін кері қайтарып алған;

      2) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған жағдайларда, автоматты түрде бұғаттан шығарып береді. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы болып айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      3) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған және ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізген жағдайларда, автоматты түрде бұғаттан шығарып береді.

      7. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор әлеуетті өнім берушінің өзінің электрондық әмиянына орналастырылған ақшаны қайтару туралы талабы бойынша осындай талап келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген, өзіне қатысты бұғаттау жүзеге асырылмаған немесе бұғаттау тоқтатылған ақшаны қайтарады.

      26-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі демпингке қарсы шаралар

      1. Конкурсқа қатысушы ұсынған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын шекті мәннен төмен болып табылатын баға демпингтік баға деп танылады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген, әлеуетті өнім берушінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, демпингттік деп танылмайтын, жол берілетін ең төмен бағадан төмендетілген сомаға тең мөлшерде сома енгізу шарты бар жағдайларды қоспағанда, демпингтік бағалар ұсынуға жол берілмейді.";

      20) 27-бапта:

      2-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заңның 8-бабының 3-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда, орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңның 8-бабының 3-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда, орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Конкурстық комиссияның әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу туралы шешімі конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер ашылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылданады.";

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы мынадай:

      1) осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған;

      2) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша анық емес ақпарат берген;

      3) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге берілмейді.";

      5-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарау кезінде конкурстық комиссия:";

      8-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайтадан қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті өнім берушілердің қайтадан ұсыну мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде:";

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттарды қолданады және есептейді.";

      10-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шартты бағалар тең болған кезде жеңімпазды (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындылары бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушыны) тану шарттары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.";

      21) 29-бапта:

      2-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Конкурс тәсілімен қайта мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:

      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда, жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілетін әлеуетті өнім берушіні тапсырыс беруші айқындайды;

      2) конкурсқа қатысуға екеуден аз өтінім ұсынылған жағдайда, жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту конкурсқа қатысуға арналған өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде көрсетілген конкурстық баға ұсынысынан аспауға тиіс.";

      22) 30-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу уәкілетті орган бекіткен тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша мынадай:";

      2-тармақ алып тасталсын;

      23) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Алдын ала біліктілікті іріктеу арқылы жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ерекшеліктері

      1. Алдын ала біліктілікті іріктеу арқылы жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу уәкілетті орган бекіткен тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі бойынша жүзеге асырылады.

      2. Алдын ала біліктілікті іріктеу арқылы жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай реттілікпен жүзеге асырылады:

      1) бірінші кезеңде біліктілік органы білікті әлеуетті өнім берушілердің тізбесін қалыптастырады;

      2) екінші кезеңде тапсырыс беруші білікті әлеуетті өнім берушілер тізбесіне енгізілген әлеуетті өнім берушілер арасында конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

      3. Алдын ала біліктілікті іріктеу қолданыла отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға, конкурстық құжаттамаға, алдын ала талқылауға, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлауға, конкурсқа қатысуға арналған өтінімге, оны қарауға, демпингтік бағаны ұсынуға, мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қойылатын талаптар осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 және 28-баптарында айқындалады.

      4. Алдын ала біліктілікті іріктеу арқылы жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.";

      24) 32-баптың 2-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      25) 33-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аукционға қатысуға арналған өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы мынадай:

      1) осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған;

      2) біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптары бойынша анық емес ақпарат берген;

      3) аукционға қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге берілмейді.";

      26) 36-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Егер аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу өткізілмеді деп танылса, тапсырыс беруші мынадай:

      1) аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;

      2) аукциондық құжаттаманы өзгерту және аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      3. Аукцион тәсілімен қайтадан болған мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:

      1) аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда, жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілетін әлеуетті өнім берушіні тапсырыс беруші айқындайды;

      2) аукционға қатысуға екеуден аз өтінім ұсынылған жағдайда, жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту аукционға қатысуға арналған өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға арналған өтінімде көрсетілген бастапқы бағасынан аспауға тиіс.";

      27) 37-бапта:

      2 және 4-тармақтар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуге қойылатын талаптар осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 25-бабының қағидалары бойынша айқындалады.";

      28) 38-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда, мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипатталымын орналастыруға міндетті. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипатталымында өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс;";

      2-тармақ 3) тармақшасындағы "жүзеге асыру жағдайлары қосылмайды." деген сөздер "жүзеге асыру;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) нарықта ұсынылған және қолжетімді, құны тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір мың еселенген мөлшерінен аспайтын тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайлары қосылмайды.";

      9-тармақтың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзацтағы "ұсынысы" деген сөз "ұсынысын" деген сөзбен ауыстырылып, 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген;";

      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы, баға ұсыныстарын сұратуға қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету сомасы болмаған не жеткіліксіз болған жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталы автоматты түрде қабылдамайды.";

      29) 39-баптың 3-тармағында:

      1), 3) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) табиғи монополия салаларына жататын көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ энергиямен жабдықтаудың көрсетілетін қызметтерін сатып алу немесе электр энергиясын кепілдендірген берушімен қоса электр энергиясын сатып алу-сату;";

      "3) сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты айрықша құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ жоба алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеген тұлғадан осы жоба алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы түзету жөніндегі жұмыстарды сатып алу;";

      "8) мемлекеттік материалдық резервтің жаңарту тәртібімен шығарылатын материалдық құндылықтарын сатып алу;";

      9) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін, тергеу әрекеттерін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген органдардың, сондай-ақ өздеріне қатысты ұлттық қауіпсіздік органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың;";

      10) тармақша алып тасталсын;

      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) халықаралық рейтингтік агенттіктердің көрсетілетін қызметтерін, қаржылық көрсетілетін қызметтерді сатып алу;";

      13) және 14) тармақшалар алып тасталсын;

      17) тармақшадағы ", сондай-ақ Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар қаржыландыратын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде" деген сөздер алып тасталсын;

      26) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "26) халықаралық және (немесе) шетелдік ақпараттық ұйымдардың ақпарат беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерін сатып алу;";

      29) тармақша мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындарының өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасы болып табылатын тауарларды өндіру, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету бойынша қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуына жол берілмейді;";

      42) және 43) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42) егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      43) оқушыларды, студенттерді, аспиранттарды шығармашылық сайыстарға (конкурстарға, олимпиадаларға, фестивальдарға, ойындарға), көрмелерге, конференцияларға, форумдарға, шеберлік сыныптарына, тағылымдамаларға қатысу, оқу-практикалық тапсырмаларды орындау үшін жіберуге байланысты көрсетілетін қызметтерді көрсетілген іс-шаралар өтетін жерге бару және кері қайту жолын, тұрғын үй-жай жалдауды, көліктік қызмет көрсетуді, тамақпен қамтамасыз етуді қоса алғанда, сатып алу;";

      49) тармақша алып тасталсын;

      50) және 54) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "50) егер мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзім ішіндегі қажеттілігін қамтамасыз етуге қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу көлемінен аспайтын көлемде, уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша жүзеге асырылатын жағдайда, мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттілікті осындай мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болса, жүзеге асырылады.

      Осы тармақша өнім беруші өткен жылы жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданысын ұзартудан бас тартқан жағдайда, егер мұндай мемлекеттік сатып алу жылдың бірінші айы ішінде жүзеге асырылатын болса немесе тапсырыс беруші ағымдағы қаржы жылы ішінде құрылған (қайта ұйымдастырылған) жағдайда, бірақ екі айдан асырылмай қолданылады;";

      "54) техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдар (протездік-ортопедиялық құралдардан басқа) мен арнаулы жүріп-тұру құралдарын, мүгедектерге берілетін жеке көмекші мен ымдау тілі маманы көрсететін әлеуметтік қызметтерді, мүгедектерге арналған такси көрсететін қызметтерді, мүгедектерге берілетін санаторийлік-курорттық жолдамаларды сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құратын ұйымдардан тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы мемлекеттік сатып алудың электрондық көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінде:

      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 394-бабы бірінші бөлігінің 11) тармақшасында көзделген барлық шартқа;

      2) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне немесе құрылтайшысы Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері болып табылатын ұйымдарға тиесілігіне сәйкестігі тұрғысынан тексеруден өткен, Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға жіберіледі;";

      мынадай мазмұндағы 55) тармақшамен толықтырылсын:

      "55) құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың арнайы мақсаттағы бөлімшелерінің жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды табуға және зиян келтірмейтін етуге, терроризмге қарсы операцияларды, сондай-ақ кепілге алынған адамдарды босату, қарулы қылмыскерлерді, экстремистерді, террористерді, ұйымдасқан қылмыстық топтардың мүшелерін, ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған адамдарды ұстап алу және зиян келтірмейтін ету жөніндегі арнайы операцияларды жүргізуге байланысты қызметін қамтамасыз етуге қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу.";

      30) 40-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда, мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипатталымы қамтылуға тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың сипатталымында өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс.";

      31) 41-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы баптың 2-тармағының талабы өздері туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 18), 23), 31), 32) және 35) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.";

      32) 43-бапта:

      1-тармақта:

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлері бойынша уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарды бекітуі мүмкін.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заңның 39-бабының 3-тармағына сәйкес жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары ескеріле отырып, өзге де нысанда жасалуы мүмкін.";

      6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасының бейрезидентімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жағдайларында, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынатын нысанда, қағаз жеткізгіште ресімдеуге жол беріледі.

      7. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші осы баптың 3-тармағында белгіленген мерзімдерде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол қоймаса не мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізбесе, тапсырыс беруші жеңімпаздың мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жібереді.

      Екінші орын алған әлеуетті өнім беруші өзіне мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландыруға тиіс.";

      9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бұл ретте тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы осы шартты бұзу ниеті туралы хабарлама жібереді. Егер өнім беруші мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы хабарлама алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, тапсырыс беруші осы шартты бұзу туралы хабарлама жібереді.";

      10-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңның 39-бабының 2-тармағы 2) тармақшасының және 3-тармағының негізінде жүзеге асырылған, баға ұсыныстарын сұрату қорытындылары бойынша, тауар биржалары арқылы, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, тапсырыс беруші авансты қамтамасыз етуді енгізу туралы талап белгілеуге құқылы.";

      11-тармақта:

      екінші бөлікте:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі;";

      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы.

      Өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан тапсырыс берушіге келтірілген мүліктік зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін сақтандыру шартының объектісі болып табылады.

      Өнім берушіге тәуелді емес кездейсоқ оқиғалардың салдарынан тапсырыс берушінің мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып танылады.

      Сақтандыру сомасы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін сақтандыру шартында айқындалады және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызынан аз болмайды.";

      бесінші бөліктегі "баға ұсыныстарын сұрату," деген сөздер алып тасталсын;

      12-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (ол болған кезде) өнім берушіге қайтарады.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарт бұзылған жағдайда, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес өнім беруші енгізген қамтамасыз ету сомасын (ол болған кезде) өнім берушіге қайтармайды.";

      17-тармақ алып тасталсын;

      19-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс.

      Осы тармақтың ережесі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес операторлар болып айқындалған заңды тұлғалармен осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу жағдайларына қолданылмайды.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруіне тыйым салынады.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт осы Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган шешім шығарған кезде, оның ішінде уәкілетті органның осындай шешіміне тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы шағым жасаған кезеңде жасала алмайды.";

      26-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттарды мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық нысанда ресімдеу туралы талаптар Қазақстан Республикасының салық заңнамасына қайшы келмейтін бөлікте осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларға қолданылмайды.";

      33) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "44-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару

      1. Егер жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім беруші осы Заңда белгіленген мерзімдерде тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізбесе, онда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылады.

      2. Мемлекеттiк сатып алудың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп таныған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол енгiзген конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етудi ұстап қалады.";

      34) 45-баптың 2-тармағының 3) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен осы сатып алынатын тауарлардың, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің көлеміне қажеттіліктің азаюына не ұлғаюына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;";

      "7) мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарт сомасының өзгермеуі талабымен мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген немесе жұмыстарды орындаудың немесе қызметтерді көрсетудің сметалық құны азайтылған және кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерiстер енгiзілген жағдайда, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу немесе көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде;";

      35) 47-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "47-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау

      1. Егер тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, әлеуетті өнім беруші олардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасауға құқылы.

      Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына осы Заңның 22-бабында айқындалған тәртіппен ескертулер берілмеген конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына, оның ішінде оларда көрсетілген біліктілік талаптарына жасаған шағымдары қаралуға жатпайды.

      2. Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, уәкілетті органға тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      Конкурсқа (аукционға) және (немесе) осы Заңның 22-бабына сәйкес конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылауға қатыспаған адамдардың шағым жасауы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау мерзімін тоқтата тұрмайды.

      3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жағдайда, шағым Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит шеңберінде қаралады.

      4. Әлеуетті өнім берушінің шағымы Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы берілуі мүмкін.

      5. Мемлекеттік сатып алудың қорытындылары шығарылғанға дейін және (немесе) осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде уәкілетті органға тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жағдайда, шағым мәлімделген талаптар (дәлелдер) шегінде осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткен күннен бастап он жұмыс күні ішінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес камералдық бақылау шеңберінде қаралады.

      Уәкілетті орган шағым келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.

      6. Уәкілетті орган осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша осы Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес не шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      7. Әлеуетті өнім беруші уәкілетті органның осы баптың 6-тармағына сәйкес қабылданған шешімімен келіспеген жағдайда, оған жоғары тұрған органға шағым жасауға құқылы.

      8. Уәкілетті органның шағымды қарау нәтижелері бойынша қабылдаған шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін.

      9. Осы бапта көзделген, дауларды сотқа дейін реттеу тәртібі міндетті болып табылады.";

      36) 48-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шағымға шағым берген тұлғаның дәлелдерін растайтын құжаттар қоса берілуі мүмкін.";

      3-тармақтың 1) тармақшасындағы "осы бапта" деген сөздер "осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      37) 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы

      1. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы осы Заңда көзделген жағдайларда айқындалады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде:

      1) мүгедектердің мұқтаждығына арналған тауарларды (тифлотехникалық құралдар, арнаулы жүріп-тұру құралдары, міндетті гигиеналық құралдар) өндіретін және (немесе) беретін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан осындай тауарларды ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген жалпы қаражат көлемінің кемінде елу пайызы көлемінде;

      2) тауарлар өндіретін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген өзге де тауарларды ағымдағы жылы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген жалпы қаражат көлемінің кемінде елу пайызы көлемінде;

      3) жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ағымдағы жылы осы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген жалпы қаражат көлемінің жүз пайызы көлемінде сатып алуды жүзеге асырады.

      3. Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын жекелеген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар мемлекеттік сатып алудың электрондық көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінде:

      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 394-бабы бірінші бөлігінің 11) тармақшасында көзделген барлық шартқа;

      2) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне немесе құрылтайшысы Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері болып табылатын ұйымдарға тиесілігіне сәйкестігі тұрғысынан тексеруден өткеннен кейін, осы баптың 2-тармағында көрсетілген мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберіледі.

      Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларына сәйкессіздігі анықталған жағдайда, тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар осы бапта көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      4. Осы баптың 2-тармағында белгіленген ережелерді іске асыру үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы Заңда көзделген тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады, оған тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар жіберіледі.

      Жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектері қоғамдық бірлестіктерінің және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардың өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді және қызметтер көрсету бойынша бірлесіп орындаушыларды тартуына жол берілмейді.

      Осы баптың 2-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы хабарландыру мәтінінде мемлекеттік сатып алудың тек қана тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар арасында жүзеге асырылатынын көрсетеді.

      Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар осы бапқа сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

      5. Мемлекеттік сатып алу осы Заңның 29-бабының 1-тармағында, 36-бабының 1-тармағында, 38-бабының 7, 8 және 10-тармақтарында көзделген негіздер бойынша өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші осы Заңда белгіленген тәртіппен өзге әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдайды.

      6. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді, кәсіпкерлік қызмет субъектісі болып табылмайтын жеке тұлғаға жеке меншік құқығымен тиесілі тұрғынжайды мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.".

      2-бап. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 14-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "14. Тапсырыс беруші не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы баптың 13-тармағында көрсетілген шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде:

      1) өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысатын тұлғаларды қабылданған шешім туралы хабардар етуге;

      2) енгізілген конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтаруға міндетті.".

      3-бап. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының бірінші бөлігі 2) тармақшасының қолданысы 2019 жылғы 1 шілдеге дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "2) төлем қабілеттілігінің болуы, тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салықтық берешегінің болмауы;".

      4-бап. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап:

      1) 2019 жылғы 1 қаңтардан 2019 жылғы 1 шілдеге дейін мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "25-бап. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді өзі конкурс жеңімпазы болып айқындалған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасатынына және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізетініне кепіл ретінде енгізеді.

      2. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.

      3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарнаны;

      2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі.

      Әлеуетті өнім берушінің өзінің конкурсқа қатысуға арналған өтінімінің қолданылу мерзімі өткенге дейін, енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаны тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығы үшінші тұлғаларда туындауына алып келетін әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Осы баптың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.

      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғанда;

      2) конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамағанда не тиісті түрде орындамағанда, оның ішінде уақтылы орындамағанда, конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды.

      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардың бірі басталған кезде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе онымен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап:

      1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға арналған өтінімін кері қайтарып алған жағдайларда ашу хаттамасы орналастырылған;

      2) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда, үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге ол енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарады. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      3) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған және ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізген жағдайда, үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге ол енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарады.

      7. Білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші алдын ала біліктілікті іріктеу арқылы жүргізілетін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.";

      2) 2019 жылғы 1 шілдеден 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "25-бап. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді өзі конкурс жеңімпазы болып айқындалған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасатынына және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізетініне кепіл ретінде енгізеді.

      2. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.

      3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарнаны;

      2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі.

      Әлеуетті өнім берушінің өзінің конкурсқа қатысуға өтінімінің қолданылу мерзімі өткенге дейін, енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаны тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығы үшінші тұлғаларда туындауына алып келетін әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      Осы баптың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді.

      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғанда;

      2) конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамағанда не тиісті түрде орындамағанда, оның ішінде уақтылы орындамағанда, конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды.

      5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардың бірі басталған кезде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе онымен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап:

      1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға арналған өтінімін кері қайтарып алған жағдайларда ашу хаттамасы орналастырылған;

      2) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда, үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге ол енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарады. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      3) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған және ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы (ол болған кезде) енгізген жағдайда, үш жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге ол енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарады.".

      5-бап. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 3-тармағы 42) тармақшасының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "42) егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін айлық есептік көрсеткіштің үш мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;".

      6-бап. Осы Заң:

      1) 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 14-тармағы 2) тармақшасының алтыншы абзацын, 8) тармақшасының үшінші және он алтыншы абзацтарын, 23) тармақшасын;

      2) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларын, 3-тармағының 2) тармақшасын, 6, 9, 10 және 11-тармақтарын, 14-тармағы 2) тармақшасының жиырмасыншы және жиырма бірінші абзацтарын, 4) тармақшасының оныншы және он бірінші абзацтарын, 12) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарын, 18) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарын, 27) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарын, 28) тармақшасының оныншы және он бірінші абзацтарын қоспағанда, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 202-VІ ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.6

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.53; № 8-I, cт.62; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 7-8, ст.22; № 9, ст.31; № 10, ст.32; № 12, ст.39; № 14, ст.42; № 15, ст.47, 50; № 16, ст.55; № 19, ст.62):

      пункт 2 статьи 157 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

      "В случае если по решению заказчика возникла обоснованная необходимость корректировки проектной (проектно-сметной) документации, утвержденной в установленном порядке, то корректировка предпроектной документации (при наличии) не требуется.

      Сроки финансирования строительной деятельности (работ) должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

      При этом в случае, если поставщиком принято обязательство о выполнении работ, требующих проектно-сметную документацию, полностью за свой счет и получении оплаты по факту завершения работ, неиспользованные средства, предусмотренные в текущем году, переносятся в бюджет соответствующего финансового года. Использование данных средств на иные цели не допускается.".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.114, 115; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 9, ст.27; № 10, ст.32; № 11, ст.36, 37; № 12, ст.39; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 16, ст.53; № 19, ст.62):

      1) оглавление дополнить заголовком статьи 207-1 следующего содержания:

      "Статья 207-1. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании";

      2) статью 207 изложить в следующей редакции:

      "Статья 207. Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

      1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках к конкурсной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений путем установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам либо указания на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Нерассмотрение либо несвоевременное рассмотрение замечаний к проекту конкурсной документации (аукционной документации), запросов о разъяснении положений конкурсной документации (аукционной документации), поступивших в рамках предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации), а равно неразмещение либо несвоевременное размещение на веб-портале государственных закупок протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации) при наличии к ним замечаний и запросов о разъяснениях, а также текста конкурсной документации (аукционной документации), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      3. Отказ от осуществления государственных закупок в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

      4. Направление запроса и иные действия конкурсной комиссии (аукционной комиссии), связанные с дополнением заявки на участие в конкурсе (аукционе) недостающими документами, заменой документов, представленных в заявке на участие в конкурсе (аукционе), приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов, после истечения срока приведения заявок на участие в конкурсе (аукционе) в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации (аукционной документации), предусмотренными законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

      5. Установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      6. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части неприменения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, а равно их неправильный расчет –

      влекут штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      7. Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

      8. Неразделение при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.

      9. Подготовка экспертной комиссией либо экспертом заведомо ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение конкурсной комиссией (аукционной комиссией), –

      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      10. Необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании потенциальных поставщиков или поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случаях:

      1) предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;

      2) неисполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках;

      3) ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      11. Осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, а равно приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных в утвержденном годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

      12. Неуказание в протоколах предварительного допуска на участие в конкурсе (аукционе), об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) подробного описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), в том числе сведений и документов, подтверждающих его несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации), –

      влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.

      13. Неразмещение или несвоевременное размещение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) или внесенных изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих информацию ограниченного распространения, а равно утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития) или индивидуальному плану финансирования в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуются заключения договоров о государственных закупках, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

      14. Несвоевременное рассмотрение заявок потенциальных поставщиков на участие в конкурсе (аукционе), а равно несвоевременное размещение протокола предварительного допуска и (или) протокола итогов –

      влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      15. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой и шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

      16. Действия (бездействие), предусмотренные частями второй, десятой и тринадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

      17. Действие, предусмотренное частью девятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

      18. Действия, предусмотренные частями третьей и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на должностных лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.

      Примечания.

      1. Под должностными лицами в настоящей статье следует понимать:

      1) в части первой – первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, и (или) лиц, непосредственно участвующих в разработке конкурсной документации (аукционной документации);

      2) в части второй – первых руководителей организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок;

      3) в частях третьей, восьмой, десятой, одиннадцатой и тринадцатой – первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности;

      4) в частях четвертой и четырнадцатой – председателя конкурсной комиссии (аукционной комиссии), а также членов и секретаря конкурсной комиссии (аукционной комиссии);

      5) в части пятой – первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности, первого руководителя единого организатора государственных закупок либо лица, исполняющего его обязанности;

      6) в частях шестой, седьмой и двенадцатой – председателя конкурсной комиссии (аукционной комиссии), а также членов конкурсной комиссии (аукционной комиссии).

      2. Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.";

      3) дополнить статьей 207-1 следующего содержания:

      "Статья 207-1. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании

      1. Установление в тендерной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам квалификационных требований, не предусмотренных порядком осуществления закупок, либо указание в тендерной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных порядком осуществления закупок, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Отказ от осуществления закупок в случаях, не предусмотренных порядком осуществления закупок, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      3. Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям тендерной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным порядком осуществления закупок, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      4. Неразделение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных порядком осуществления закупок, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.

      5. Подготовка экспертной комиссией по закупкам либо экспертом по закупкам заведомо ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение тендерной комиссией (аукционной комиссией), –

      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      6. Осуществление закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о закупках в случаях, не предусмотренных порядком осуществления закупок, –

      влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Примечания.

      1. Под порядком осуществления закупок в настоящей статье следует понимать правила осуществления закупок, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе", или порядок осуществления закупок, предусмотренный Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния".

      2. Под должностными лицами в настоящей статье следует понимать:

      1) в части первой – первых руководителей организатора закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, и (или) лиц, непосредственно участвующих в разработке тендерной документации (аукционной документации);

      2) в частях второй, четвертой и шестой – первых руководителей организатора закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения закупок;

      3) в части третьей – председателя тендерной комиссии (аукционной комиссии) и его заместителя, а также членов тендерной комиссии (аукционной комиссии), созданной организатором закупок товаров, работ и услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании.

      3. Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля, проведенного Фондом национального благосостояния, централизованной службой по контролю за закупками, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам контроля, проведенного Фондом национального благосостояния, централизованной службой по контролю за закупками.";

      4) часть первую статьи 722 после цифр "207," дополнить цифрами "207-1,".

      3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, ст.112; 2016 г., № 1, ст.4; № 6, ст.45; № 7-II, ст.55; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.72; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126; 2017 г., № 9, ст.21; № 14, ст.50, 51; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 19, ст.62):

      1) подпункт 6) части первой пункта 1 статьи 98 исключить;

      2) подпункт 69) статьи 138 изложить в следующей редакции:

      "69) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, правил осуществления закупок, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе", порядка осуществления закупок, предусмотренного Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния";";

      3) абзацы восьмой и девятый статьи 232 исключить;

      4) часть первую пункта 3 статьи 263 изложить в следующей редакции:

      "3. Гарантированный заказ размещается посредством организации процедур закупок среди всех потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-I, 22-II, ст.107; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 13, ст.41; № 14, ст.42, 44; № 15, ст.50; № 19, ст.62):

      часть первую статьи 616 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:

      "30) истцы – по искам о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст.243; 2004 г., № 23, ст.142; 2005 г., № 6, ст.10; № 7-8, ст.19; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 15, ст.95; № 23, ст.144; № 24, ст.148; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 16, ст.129; 2008 г., № 21, ст.97; № 24, ст.129; 2009 г., № 15-16, ст.76; № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2; № 6, ст.50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; 2012 г., № 3, ст.21, 27; № 4, ст.32; № 8, ст.64; № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 13, ст.63; № 14, ст.72, 75; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.4, 6; № 2, ст.10, 12; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 10, ст.52; № 14, ст.86; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-I, ст.99, 101; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 22-V, ст.156; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53; 2017 г., № 4, ст.7; № 14, ст.51; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62):

      1) в статье 60:

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Проектная (проектно-сметная) документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не начато строительство, считается устаревшей и используется для реализации после корректировки, проведения повторной экспертизы и переутверждения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      Предпроектная документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не была разработана и утверждена проектно-сметная документация, считается устаревшей и используется для реализации после корректировки, проведения повторной экспертизы и переутверждения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.";

      дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

      "7-1. Для осуществления корректировки проектной (проектно-сметной) документации привлекается проектная организация, разработавшая ее.

      В случае невозможности привлечения автора проектной (проектно-сметной) документации проектная организация определяется по процедурам, установленным законодательством Республики Казахстан.

      7-2. В случае если по решению заказчика возникла обоснованная необходимость корректировки проектной (проектно-сметной) документации, утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, то корректировка предпроектной документации (при наличии) не требуется.";

      2) статью 64-1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. При производстве по гражданским делам, уголовным делам, а также делам об административных правонарушениях в отношении заключения комплексной вневедомственной экспертизы проектов в области строительства объектов может быть проведена судебная экспертиза в порядке, установленном, соответственно, Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан либо Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.";

      3) пункт 2 статьи 64-4 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При производстве по гражданским делам, уголовным делам, а также делам об административных правонарушениях в отношении заключения комплексной вневедомственной экспертизы, относящейся к государственной монополии, может быть проведена судебная экспертиза в порядке, установленном, соответственно, Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан либо Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.";

      4) подпункт 2-1) части первой пункта 2 статьи 64-5 исключить;

      5) пункт 11 статьи 66 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Предельные объемы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в рамках государственных закупок, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст.55; № 21-22, ст.160; 2004 г., № 23, ст.140; 2005 г., № 14, ст.58; 2006 г., № 10, ст.52; № 16, ст.99; 2007 г., № 4, ст.28, 33; № 9, ст.67; № 20, ст.153; 2008 г., № 13-14, ст.56; № 17-18, ст.72; № 21, ст.97; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 17, ст.81; № 24, ст.133; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 2, ст.21; № 3, ст.32; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.11, 14; № 4, ст.30; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 10-11, ст.56; № 15, ст.81; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 6, ст.27; № 10, ст.52; № 11, ст.63; № 16, ст.90; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42, 45; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102; № 20-VII, ст.117; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; 2017 г., № 4, ст.7; 2018 г., № 1, ст.4; № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44):

      пункт 1 статьи 34-1 изложить в следующей редакции:

      "1. Закупки товаров, работ и услуг, в том числе размещение гарантированного заказа, национальными управляющими холдингами, за исключением Фонда национального благосостояния, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, за исключением Фонда национального благосостояния, национальному холдингу, национальной компании, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст.81; 2006 г., № 3, ст.22; № 15, ст.95; № 24, ст.148; 2007 г., № 2, ст.18; № 3, ст.20; № 19, ст.148; 2008 г., № 20, ст.89; № 24, ст.129; 2009 г., № 15-16, ст.74; № 18, ст.84; № 24, ст.121; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146, 150; 2011 г., № 1, ст.2; № 11, ст.102; № 12, ст.111; 2012 г., № 3, ст.25; № 8, ст.63, 64; № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; 2013 г., № 12, ст.57; № 14, ст.72, 75; 2014 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37; № 8, ст.44, 49; № 10, ст.52; № 14, ст.87; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 22-I, ст.141; № 22-V, ст.156; 2016 г., № 8-I, ст.65; № 8-II, ст.67; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126; 2017 г., № 23-III, ст.111; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62):

      пункт 4 статьи 20 после слова "аварийной" дополнить словами "и другими".

      8. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст.102; 2006 г., № 3, ст.22; № 7, ст.38; № 13, ст.87; № 24, ст.148; 2007 г., № 19, ст.148; 2008 г., № 15-16, ст.64; № 24, ст.129; 2009 г., № 13-14, ст.62; № 15-16, ст.74; № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 16, ст.129; 2012 г., № 3, ст.21; № 12, ст.85; № 14, ст.92; № 15, ст.97; 2013 г., № 4, ст.21; № 14, ст.75; № 15, ст.79; 2014 г., № 10, ст.52; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 11, ст.57; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-II, ст.131; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 6, ст.45; № 8-II, cт.70; № 24, ст.124; 2017 г., № 14, ст.54; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62):

      статью 13 дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:

      "3-4. На правоотношения, связанные с покупкой электрической энергии и мощности энергоснабжающими организациями, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст.17; 2011 г., № 3, ст.32; № 14, ст.117; 2013 г., № 5-6, ст.30; № 14, ст.72; 2014 г., № 14, ст.84; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 22-I, cт.141; № 22-V, ст.156; № 23-II, cт.172; 2016 г., № 22, ст.116; 2018 г., № 9, cт.31):

      статью 3 дополнить пунктом 2-5 следующего содержания:

      "2-5. Рассмотрение жалоб в сфере закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, за исключением Фонда национального благосостояния, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, за исключением Фонда национального благосостояния, национальному холдингу, национальной компании, осуществляется в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст.42; № 15, ст.118; № 16, ст.129; № 17, ст.136; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.11, 16; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.41; № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.95; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 2, ст.13; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 15, ст.82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.9; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 19-I, ст.99; № 19-II, ст.103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.124; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.145, 148; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.170, 172; 2016 г., № 7-I, ст.47; № 7-II, ст.56; № 8-I, ст.62; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.22; № 11, cт.29; № 13, ст.45; № 14, cт.51, 54; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 15, ст.47; № 19, ст.62):

      1) в статье 1:

      подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:

      "2-2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о закупках;";

      дополнить подпунктами 2-3), 30-1), 30-2), 30-3), 30-4), 30-5), 30-6), 31-1), 31-2), 31-3), 32-1) и 38) следующего содержания:

      "2-3) социально-предпринимательская корпорация – региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона;";

      "30-1) закупки – приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг в порядке, установленном настоящим Законом;

      30-2) централизованная служба по контролю за закупками – служба, создаваемая Советом директоров национального управляющего холдинга, национального холдинга, национальной компании, за исключением национальной компании, акционером которой является национальный управляющий холдинг или национальный холдинг, осуществляющая внутренний контроль за соблюдением правил осуществления закупок в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях и организациях, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, в порядке, определенном настоящим Законом;

      30-3) правила осуществления закупок – порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании;

      30-4) экспертная комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый организатором закупок либо заказчиком с привлечением экспертов для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      30-5) эксперт по закупкам – физическое лицо, обладающее специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое организатором закупок либо заказчиком для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      30-6) уполномоченный орган в сфере закупок – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании;";

      "31-1) заказчики – национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании;

      31-2) справочник товаров, работ, услуг (далее – справочник) – систематизированный перечень кодов товаров, работ, услуг, определенный уполномоченным органом в сфере закупок, используемый для осуществления закупок;

      31-3) тендерная комиссия (аукционная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый организатором закупок для выполнения процедуры проведения закупок способом тендера (аукциона);";

      "32-1) организатор закупок товаров, работ и услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (далее – организатор закупок), – должностное лицо либо структурное подразделение заказчика или юридическое лицо, определенное ответственным за выполнение процедур организации и проведения закупок;";

      "38) оператор информационной системы электронных закупок – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере закупок.";

      2) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

      "Статья 15-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере закупок

      Уполномоченный орган в сфере закупок:

      1) утверждает правила осуществления закупок;

      2) возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, и налагает административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      3) пункт 4 статьи 166 исключить;

      4) часть первую пункта 5 статьи 181 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников.";

      5) раздел 5 дополнить главой 12-1 следующего содержания:

      "Глава 12-1. Особенности закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании

      Статья 186-1. Принципы и основные положения закупок товаров, работ, услуг заказчиками

      1. Закупки товаров, работ и услуг заказчиками основываются на принципах:

      1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок;

      2) открытости и прозрачности процесса закупок;

      3) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок;

      4) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

      5) ответственности участников закупок;

      6) недопущения коррупционных проявлений.

      2. Закупки осуществляются в соответствии с правилами осуществления закупок.

      3. Заказчики осуществляют закупки в электронном формате посредством информационной системы электронных закупок.

      4. При осуществлении закупок заказчиками не допускаются:

      1) установление в тендерной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам квалификационных требований, не предусмотренных правилами осуществления закупок, либо указание в тендерной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления закупок;

      2) отказ от осуществления закупок в случаях, не предусмотренных правилами осуществления закупок;

      3) признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям тендерной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным правилами осуществления закупок;

      4) неразделение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления закупок;

      5) подготовка экспертной комиссией по закупкам либо экспертом по закупкам заведомо ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение тендерной комиссией (аукционной комиссией);

      6) осуществление закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о закупках в случаях, не предусмотренных правилами осуществления закупок.

      5. Нарушение правил осуществления закупок влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Статья 186-2. Реестр недобросовестных участников закупок

      1. Реестр недобросовестных участников закупок формируется в информационной системе электронных закупок.

      2. Реестр недобросовестных участников закупок представляет собой перечень:

      1) потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о закупках;

      2) потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;

      3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о закупках.

      В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, заказчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня уклонения потенциального поставщика от заключения договора направить сведения о таком потенциальном поставщике в централизованную службу по контролю за закупками.

      В случае, указанном в подпункте 2) части первой настоящего пункта, заказчик, организатор закупок обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником закупок.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком правил осуществления закупок, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником закупок, за исключением случаев выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени) и полного исполнения договорных обязательств.

      3. Реестр недобросовестных участников закупок, предусмотренный подпунктом 1) части первой пункта 2 настоящей статьи, формируется на основании решения централизованной службы по контролю за закупками.

      Реестр недобросовестных участников закупок, предусмотренный подпунктами 2) и 3) части первой пункта 2 настоящей статьи, формируется на основании решения суда, вступившего в законную силу.

      4. Потенциальные поставщики или поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников закупок по основанию, предусмотренному подпунктом 1) части первой пункта 2 настоящей статьи, не допускаются к участию в закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня принятия решения заказчика о признании их недобросовестными участниками закупок.

      Потенциальные поставщики или поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников закупок по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) части первой пункта 2 настоящей статьи, не допускаются к участию в закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании таких поставщиков недобросовестными участниками закупок.

      5. Решение о внесении потенциального поставщика или поставщика в реестр недобросовестных участников закупок может быть обжаловано ими в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если он либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в реестре недобросовестных участников закупок и (или) в реестре недобросовестных участников государственных закупок, и (или) в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния и юридических лиц, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно владеет Фонд национального благосостояния.

      7. К закупкам товаров, работ, услуг не допускаются потенциальные поставщики, являющиеся юридическими лицами, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением (офшорных зон).

      Статья 186-3. Контроль за соблюдением правил осуществления закупок

      1. Контроль за соблюдением правил осуществления закупок осуществляется централизованной службой по контролю за закупками.

      2. Объектами контроля являются:

      1) заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;

      2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;

      3) оператор информационной системы электронных закупок.

      3. Основаниями для проведения контроля за соблюдением правил осуществления закупок централизованной службой по контролю за закупками являются:

      1) письменное обращение либо обращение, поступившее по общедоступным информационным системам и соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, потенциального поставщика или поставщика, принимающего (принявшего) участие в тендере либо аукционе, либо его уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора закупок либо тендерной комиссии (аукционной комиссии), экспертной комиссии по закупкам, эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок. Рассмотрение такой жалобы осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьей 186-4 настоящего Закона;

      2) поступившие постановления правоохранительных органов.

      4. Централизованная служба по контролю за закупками при выявлении по результатам контроля нарушений правил осуществления закупок принимает следующие меры:

      1) направляет объекту контроля обязательное для исполнения уведомление об устранении нарушений не позднее трех рабочих дней со дня выявления нарушений;

      2) обращается в суд с иском о признании недействительными вступившие в силу договоры о закупках, заключенные с нарушением правил осуществления закупок, за исключением договоров о закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

      5. При выявлении по результатам контроля факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, централизованная служба по контролю за закупками обязана в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

      6. В случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам контроля, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

      7. В случае неисполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам контроля, в срок, указанный в пункте 6 настоящей статьи, централизованная служба по контролю за закупками передает материалы в уполномоченный орган в сфере закупок.

      Статья 186-4. Обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок

      1. Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

      2. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок в централизованную службу по контролю за закупками не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах закупок способом тендера (аукциона) срок заключения договора о закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

      3. По истечении срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок в централизованную службу по контролю за закупками осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      4. Жалоба потенциального поставщика может быть подана посредством информационной системы электронных закупок в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

      5. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок в централизованную службу по контролю за закупками в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, жалоба рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее поступления.

      Централизованная служба по контролю за закупками не позднее одного рабочего дня со дня поступления жалобы направляет заказчику уведомление о приостановлении заключения договора о закупках.

      6. По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, централизованная служба по контролю за закупками принимает решение об отмене либо отказе в отмене итогов закупок.

      7. В случае несогласия с решением централизованной службы по контролю за закупками, принятым в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в судебном порядке.

      Статья 186-5. Централизованная служба по контролю за закупками

      Централизованная служба по контролю за закупками подчиняется непосредственно совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

      Статья 186-6. Полномочия оператора информационной системы электронных закупок

      Оператор информационной системы электронных закупок:

      1) осуществляет развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание веб-портала электронных закупок;

      2) осуществляет управление проектами по развитию веб-портала электронных закупок;

      3) оказывает консультационную помощь субъектам системы электронных закупок по вопросам функционирования веб-портала электронных закупок;

      4) обеспечивает информационную безопасность хранения электронных информационных ресурсов субъектов системы электронных закупок, размещенных на веб-портале электронных закупок;

      5) осуществляет информационное наполнение веб-портала электронных закупок в соответствии с правилами осуществления закупок;

      6) взаимодействует с уполномоченными субъектами по вопросам интеграции информационных систем государственных органов, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности;

      7) осуществляет иные полномочия, направленные на техническую поддержку и функционирование веб-портала электронных закупок.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 4, ст.29; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 12, ст.82; 2015 г., № 19-II, ст.102; № 22-I, ст.140; № 23-II, ст.172; 2017 г., № 14, ст.54; № 23-V, ст.113; 2018 г., № 10, ст.32; № 15, ст.50):

      1) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

      "18-1) обеспечение интеграции информационной системы закупок с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан в целях формирования единой точки доступа к закупкам, проводимым в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      2) статью 19 изложить в следующей редакции:

      "Статья 19. Закупки товаров, работ и услуг

      1. Специальный порядок закупок товаров, работ и услуг, предусмотренный иными законами Республики Казахстан, не применяется к закупкам товаров, работ и услуг, осуществляемым Фондом и организациями, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд.

      2. Закупки товаров, работ и услуг юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, производятся на основании порядка, утверждаемого советом директоров Фонда по согласованию с уполномоченным органом в сфере закупок (далее в целях настоящей статьи – порядок осуществления закупок).

      3. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, не допускаются:

      1) установление в тендерной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам квалификационных требований, не предусмотренных порядком осуществления закупок, либо указание в тендерной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных порядком осуществления закупок;

      2) отказ от осуществления закупок в случаях, не предусмотренных порядком осуществления закупок;

      3) признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям тендерной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным порядком осуществления закупок;

      4) неразделение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и по месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных порядком осуществления закупок;

      5) подготовка экспертной комиссией по закупкам либо экспертом по закупкам заведомо ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение тендерной комиссией (аукционной комиссией);

      6) осуществление закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о закупках в случаях, не предусмотренных порядком осуществления закупок.

      4. Юридические лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны иметь структурное подразделение, ответственное за выполнение процедур организации и проведения закупок в соответствии с порядком осуществления закупок.

      5. Фонд осуществляет контроль, методологическое руководство, мониторинг и анализ по вопросам закупок товаров, работ и услуг юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

      Контроль означает деятельность Фонда по проверке и наблюдению за соблюдением юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, требований, установленных настоящей статьей и порядком осуществления закупок. Контроль Фонда в отношении юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется с учетом их уровня корпоративного управления в порядке, устанавливаемом советом директоров Фонда.

      В рамках осуществления контроля Фонд направляет уведомления об устранении нарушений, обязательные для исполнения юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

      Уведомление об устранении нарушений направляется Фондом не позднее трех рабочих дней со дня выявления нарушений.

      Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам контроля, должно быть исполнено юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

      В случае неисполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам контроля, в установленный срок Фонд в течение трех рабочих дней со дня истечения срока его исполнения передает материалы в уполномоченный орган в сфере закупок для рассмотрения в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      Уведомления об устранении нарушений не направляются в уполномоченный орган в сфере закупок в случае самостоятельного устранения юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, нарушений, выявленных по результатам контроля, проведенного Фондом, в течение срока, установленного настоящим пунктом.

      Порядок направления и содержание уведомления об устранении нарушений определяются в соответствии с порядком, предусмотренным частью второй настоящего пункта.

      Уведомления об устранении нарушений могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Местное содержание определяется по единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Информация по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг предоставляется консолидированно в лице Фонда в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по форме и в сроки, установленные им.

      8. Фонд или уполномоченное им юридическое лицо из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи осуществляет формирование, ведение и утверждение перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда и юридических лиц, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд.

      Потенциальные поставщики (поставщики), включенные в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда и юридических лиц, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд, а также включенные в реестр недобросовестных участников государственных закупок и (или) в реестр недобросовестных участников закупок, предусмотренный законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, не допускаются к участию в закупках, проводимых юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

      К закупкам товаров, работ, услуг не допускаются потенциальные поставщики, являющиеся юридическими лицами, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением (офшорных зон).

      9. Положения настоящей статьи, за исключением пункта 1, не распространяются на банки второго уровня (кроме Банка Развития Казахстана и Жилищного строительного сберегательного банка Казахстана) и их дочерние организации.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 15, ст.80; 2014 г., № 12, ст.82; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 22-V, ст.152; 2016 г., № 7-I, ст.47; № 7-II, ст.55; 2017 г., № 23-III, ст.111; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.36; № 19, ст.62):

      1) в статье 1:

      подпункт 4-1) изложить в следующей редакции:

      "4-1) единая точка доступа к закупкам – информационная система, интегрированная с информационными системами закупок;";

      дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

      "4-2) реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг – перечень отечественных производителей товаров, работ и услуг, формируемый на добровольной основе в порядке, утверждаемом президиумом Национальной палаты;";

      2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) осуществляет создание, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание единой точки доступа к закупкам и утверждает правила ее формирования и ведения.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 21-II, cт.129; 2018 г., № 2, cт.5):

      1) подпункт 4) пункта 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "4) по обращениям физических и юридических лиц с учетом особенностей, установленных законами Республики Казахстан.";

      2) пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

      "3. Порядок направления и рассмотрения возражений к уведомлениям об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, определяется настоящим Законом и правилами проведения камерального контроля.";

      3) пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;";

      4) дополнить главой 11-1 следующего содержания:

      "Глава 11-1. Порядок рассмотрения возражений к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой отчетности, уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту

      Статья 58-1. Апелляционная комиссия

      Возражения к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой отчетности, уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, рассматриваются апелляционной комиссией при уполномоченном органе по внутреннему государственному аудиту.

      Состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту.

      Статья 58-2. Порядок и сроки подачи возражения

      1. Возражение объекта государственного аудита подается в апелляционную комиссию:

      1) в течение десяти рабочих дней со дня представления подписанного аудиторского отчета и (или) аудиторского отчета по финансовой отчетности;

      2) в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

      2. Датой подачи возражения в апелляционную комиссию в зависимости от способа подачи является:

      1) в явочном порядке – дата получения возражения уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту;

      2) по почте – дата отметки о приеме почтовой или иной организации связи;

      3) посредством применения информационных технологий – дата его получения в форме электронного документа, а по возражениям к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, – дата его получения посредством информационной системы государственного органа, предоставляющей единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок.

      3. Форма и содержание возражения определяются:

      1) правилами проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля по возражениям к аудиторскому отчету и (или) аудиторскому отчету по финансовой отчетности;

      2) правилами камерального контроля по возражениям к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

      Статья 58-3. Отказ в рассмотрении возражения

      1. Апелляционная комиссия отказывает в рассмотрении возражения в случае подачи возражения по истечении срока, установленного статьей 58-2 настоящего Закона.

      2. В случае отказа в рассмотрении возражения апелляционная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражения в письменной форме извещает объект государственного аудита.

      Статья 58-4. Порядок и сроки рассмотрения возражения

      1. Возражение рассматривается апелляционной комиссией:

      1) в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем получения возражения к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой отчетности, за исключением случаев приостановления и (или) продления сроков рассмотрения такого возражения;

      2) в течение пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем получения возражения к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

      Срок исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, приостанавливается на период рассмотрения возражения.

      2. Возражение рассматривается в пределах оспариваемых объектом государственного аудита вопросов.

      3. Апелляционная комиссия при рассмотрении возражения вправе запрашивать от государственных органов, должностных и иных физических и юридических лиц, а также от компетентных органов иностранных государств информацию или документы по вопросам, изложенным в возражении.

      4. Срок рассмотрения возражения, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается в случае направления запроса в государственные органы, должностным и иным физическим и юридическим лицам, а также в компетентные органы иностранных государств до момента получения ответа, о чем сообщается объекту государственного аудита в течение трех рабочих дней со дня приостановления срока рассмотрения.

      В случае представления объектом государственного аудита дополнений к возражению срок рассмотрения возражения, установленный пунктом 1 настоящей статьи, продлевается на пятнадцать рабочих дней, о чем сообщается объекту государственного аудита в течение трех рабочих дней со дня продления срока рассмотрения.

      Статья 58-5. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения возражения

      1. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения возражения выносит одно из следующих рекомендаций:

      1) о полном или частичном удовлетворении возражения;

      2) об отказе в удовлетворении возражения с обоснованием принятия такого решения.

      Рекомендация апелляционной комиссии выносится в письменной форме.

      2. Уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту выносит решение в письменной форме с учетом рекомендации апелляционной комиссии.

      3. Решение по результатам рассмотрения возражения выносится в течение двух рабочих дней со дня принятия решения в соответствии с пунктом 1 статьи 58-4 настоящего Закона.

      Статья 58-6. Апелляционное урегулирование споров

      1. Апелляционное урегулирование споров, возникающих при обжаловании документов, принимаемых по результатам государственного аудита и камерального контроля уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Законом.

      2. Апелляционное урегулирование споров в случаях, предусмотренных настоящим Законом, является обязательным.";

      5) в статье 60:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 3 исключить;

      6) статьи 60-1, 60-2, 60-3, 60-4, 60-5 и 60-6 исключить.

      14. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, ст.171; 2016 г., № 7-II, cт.55; № 8-II, cт.72; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, cт.18; № 14, cт.51; № 23-III, cт.111; № 24, cт.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, cт.37; № 13, cт.41):

      1) в статье 1:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) товаров, работ, услуг, приобретаемых организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан. Приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации инвестиционных проектов, полностью или частично финансируемых другими зарубежными банками, осуществляется по правилам этих банков при соблюдении в совокупности следующих условий:

      зарубежный банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      более пятидесяти процентов финансирования осуществляется зарубежными банками;

      реализация инвестиционного проекта осуществляется государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

      реализация инвестиционного проекта не требует государственной гарантии и не влечет обременения имущества заемщика.";

      2) в статье 2:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика;";

      дополнить подпунктами 1-1) и 4-1) следующего содержания:

      "1-1) шаг аукциона – денежный интервал, на который снижается цена предмета аукциона;";

      "4-1) квалификационный орган – юридическое лицо, осуществляющее предварительный квалификационный отбор потенциальных поставщиков и формирующее перечень квалифицированных потенциальных поставщиков, определенное уполномоченным органом;";

      в подпункте 5) слова "и быть взаимозаменяемыми" исключить;

      подпункт 7) исключить;

      подпункт 14) изложить в следующей редакции:

      "14) государственные закупки – приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) собственных доходов, за исключением доходов, связанных с оказанием услуг нерезидентам Республики Казахстан;";

      подпункт 16) после слова "проведения" дополнить словом "централизованных";

      дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) нормирование государственных закупок – установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе натуральные нормы, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;";

      подпункты 27) и 30) изложить в следующей редакции:

      "27) заказчики – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за исключением:

      национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц;

      Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств, организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированных с ними юридических лиц;

      государственных предприятий как имущественных комплексов, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними юридических лиц, переданных в доверительное управление физическим или негосударственным юридическим лицам с правом последующего выкупа;";

      "30) справочник товаров, работ, услуг (далее – справочник) – систематизированный перечень кодов товаров, работ, услуг, определенный уполномоченным органом, используемый для осуществления государственных закупок;";

      дополнить подпунктом 33) следующего содержания:

      "33) электронный кошелек – лицевой счет потенциального поставщика, размещаемый на банковском счете единого оператора в сфере государственных закупок, предназначенный для осуществления расчетных операций, связанных с обеспечением заявок на участие в конкурсе, аукционе и запросе ценовых предложений.";

      3) статью 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Процесс государственных закупок

      1. Процесс государственных закупок включает в себя:

      1) разработку и утверждение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок);

      2) выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках;

      3) исполнение договора о государственных закупках.

      2. На основании соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок в порядке и форме, определенных правилами осуществления государственных закупок.

      На основании положительного предложения соответствующей бюджетной комиссии заказчик вправе до утверждения (уточнения) соответствующего бюджета разработать и утвердить предварительный годовой план государственных закупок.

      Заказчики, являющиеся государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, вправе разработать и утвердить предварительный годовой план государственных закупок до утверждения плана развития или индивидуального плана финансирования.

      В указанных случаях предварительный годовой план государственных закупок разрабатывается и утверждается отдельно как на стадиях до утверждения, так и на стадиях до уточнения соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

      Предварительный годовой план государственных закупок действует до утверждения (уточнения) годового плана государственных закупок.

      Сведения о государственных закупках, предусмотренных в предварительном годовом плане государственных закупок, переходят в годовой план государственных закупок.

      Годовой план государственных закупок утверждается (уточняется) заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

      Годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) должен содержать следующие сведения:

      1) идентификационный код государственной закупки;

      2) номенклатуру товаров, работ, услуг согласно справочнику, включая суммы, выделенные для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость;

      3) способ и сроки осуществления государственных закупок;

      4) планируемые сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

      5) планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с графиком и разбивкой по годам в пределах выделенных и предусмотренных сумм на каждый финансовый год в случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Закона;

      6) условия осуществления государственных закупок в соответствии со статьей 51 настоящего Закона.

      Сведения о государственных закупках, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) части восьмой настоящего пункта, в случаях, предусмотренных подпунктом 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, утверждаются заказчиком в годовом плане государственных закупок.

      Годовой план государственных закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня исполнения пункта 7 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

      Заказчики при планировании и осуществлении государственных закупок должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

      3. При составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением:

      1) приобретения работ, услуг, предусматривающих комплекс взаимосвязанных работ, услуг;

      2) приобретения товаров, работ, услуг по перечню, утвержденному уполномоченным органом.

      В случае наличия не менее пяти мест поставок товаров, оказания услуг допускается указание в лоте нескольких мест поставок товаров, оказания услуг.

      4. Не допускается утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития) или индивидуальному плану финансирования в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуется заключение договоров о государственных закупках.

      5. При осуществлении государственных закупок работ, по которым имеется проектно-сметная документация, заказчики обязаны в годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок):

      1) указать предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость;

      2) разместить на веб-портале государственных закупок проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) обязан разместить его на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

      7. Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более двух раз в месяц.

      Требование части первой настоящего пункта не распространяется в случаях:

      1) осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

      2) исполнения предписаний, уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе по результатам камерального контроля;

      3) распределения распределяемых бюджетных программ, а также при уточнении и корректировке бюджета;

      4) принятия решения, предусмотренного подпунктом 1) части первой пункта 2 статьи 22 настоящего Закона;

      5) приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами;

      6) приобретения товаров, работ, услуг за счет экономии по итогам проведенных государственных закупок.

      Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) обязан разместить внесенные изменения и (или) дополнения на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

      8. Не подлежат включению в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.

      9. Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком на основании утвержденного либо уточненного годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок).

      Заказчики вправе принять решение об осуществлении государственных закупок до утверждения соответствующего бюджета в случае осуществления государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.

      10. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок), за исключением приобретения товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.

      11. Выбор поставщика товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, определенном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона.

      12. При осуществлении государственных закупок способом конкурса единым оператором в сфере государственных закупок обеспечивается конфиденциальность конкурсных ценовых предложений потенциальных поставщиков до подведения итогов государственных закупок.

      13. Заказчик до заключения договора о государственных закупках вправе отказаться от осуществления государственных закупок в случаях:

      1) сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в утвержденном (уточненном) годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), произошедшего при уточнении (корректировке) соответствующих бюджета, проекта бюджета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) внесения изменений и дополнений в стратегический план государственного органа, бюджет (план развития) или индивидуальный план финансирования заказчика, исключающих необходимость приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных в утвержденном (уточненном) годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      В случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой настоящего пункта, внесение изменений и дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок), направленных на приобретение таких товаров, работ, услуг в текущем году, не допускается.

      14. Заказчик либо организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 13 настоящей статьи, обязан известить о принятом решении лиц, участвующих в проводимых государственных закупках.

      Единый оператор в сфере государственных закупок с момента размещения на веб-портале государственных закупок объявления о принятии решения, указанного в пункте 13 настоящей статьи, в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок, разблокирует обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) и запросе ценовых предложений в виде денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика.";

      4) в статье 6:

      в пункте 1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) потенциальный поставщик и (или) его работник, и (или) его аффилированное лицо оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта, являющегося предметом проводимых государственных закупок, за исключением участия разработчика технико-экономического обоснования в государственных закупках по разработке проектной (проектно-сметной) документации.

      Данное требование не распространяется на проекты, реализуемые в соответствии с международными стандартами строительства;";

      подпункт 8) дополнить частью второй следующего содержания:

      "Данное требование не распространяется на потенциальных поставщиков и поставщиков, определенных в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2), 11), 27) и 36) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона;";

      дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) потенциальный поставщик является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением (офшорных зон).";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Ограничения, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи, также распространяются на потенциальных поставщиков, находящихся в реестре недобросовестных участников закупок, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, и (или) перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда национального благосостояния и юридических лиц, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно владеет Фонд национального благосостояния.";

      в пунктах 4 и 5 слова "пунктов 1 и 2" исключить.

      5) статью 8 изложить в следующей редакции:

      "Статья 8. Порядок осуществления централизованных государственных закупок

      1. Централизованные государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок.

      2. Уполномоченный орган определяет перечни товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок.

      3. Единый организатор государственных закупок осуществляет централизованные государственные закупки:

      1) по перечню товаров, работ, услуг, определяемому уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий);

      2) по перечню товаров, работ, услуг, определяемому уполномоченным органом, путем объединения однородных товаров, работ, услуг в один лот независимо от места их поставки (выполнения, оказания);

      3) по заявкам заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг, не включенных в перечни товаров, работ, услуг, определяемым уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий). Данный подпункт применяется при условии согласия единого организатора государственных закупок с проведением таких государственных закупок.

      В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой настоящего пункта, председателем конкурсной комиссии определяется аким соответствующей административно-территориальной единицы либо первый руководитель заказчика в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.

      В случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой настоящего пункта, председателем конкурсной комиссии определяется первый руководитель единого организатора государственных закупок либо его заместитель.

      4. В случае организации и проведения государственных закупок по материально-техническому обеспечению деятельности центральных исполнительных органов единым организатором государственных закупок председатель конкурсной комиссии (аукционной комиссии) определяется первым руководителем центрального исполнительного органа, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2) части первой пункта 3 настоящей статьи.

      5. Порядок осуществления государственных закупок единым организатором государственных закупок определяется правилами осуществления государственных закупок.";

      6) в статье 9:

      в пункте 1:

      подпункты 2) и 4) части первой изложить в следующей редакции:

      "2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок;";

      "4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок.";

      в пункте 6:

      в частях первой, второй и третьей слова "пунктом 1" заменить словами "подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1";

      части четвертую и пятую исключить;

      7) статью 11 изложить в следующей редакции:

      "Статья 11. Последствия предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации

      1. Потенциальные поставщики или поставщики, предоставившие недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном настоящим Законом.

      2. Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.

      3. Уполномоченный орган либо органы государственного аудита и финансового контроля, установившие факт предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, не позднее пяти рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомляют об этом:

      1) заказчика, если такой факт установлен после подведения итогов государственных закупок;

      2) организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, если такой факт установлен до подведения итогов государственных закупок.

      При этом к письменному уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих данный факт.";

      8) в статье 12:

      в пункте 1:

      подпункт 4) исключить;

      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) жалоб.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:

      1) потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение;

      2) потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках;

      3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

      В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, организатор государственных закупок, заказчик обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

      1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени);

      2) полного исполнения договорных обязательств;

      3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.";

      пункт 9 исключить;

      дополнить пунктом 11 следующего содержания:

      "11. Реестр жалоб представляет собой перечень жалоб потенциальных поставщиков и поставщиков, поданных посредством веб-портала государственных закупок в уполномоченный орган, и содержит сведения о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб и выданных предписаний (уведомлений).";

      9) в статье 13:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок в соответствии с настоящим Законом, за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом.";

      пункт 5 исключить;

      10) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "2. Правительство Республики Казахстан в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей вправе установить изъятия из национального режима на срок не более двух лет.";

      11) в статье 16:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) принимает решение об отмене решений организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчика и конкурсной комиссии (аукционной комиссии), принятых с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, либо об отмене государственной закупки до заключения договоров о государственных закупках;";

      дополнить подпунктами 7-1), 11-1) и 11-2) следующего содержания:

      "7-1) разрабатывает и утверждает перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования;";

      "11-1) обеспечивает интеграцию информационной системы государственных закупок с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан в целях формирования единой точки доступа к закупкам, проводимым в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      11-2) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам государственных закупок, в том числе по согласованию с уполномоченными органами соответствующей отрасли;";

      12) в статье 17:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) оказывает на платной основе потенциальным поставщикам услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок. Цена на услуги по использованию (доступу) потенциальными поставщиками веб-портала государственных закупок устанавливается единым оператором в сфере государственных закупок по согласованию с уполномоченным органом.

      При этом цена на услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок должна обеспечить полное возмещение затрат, понесенных единым оператором в сфере государственных закупок на осуществление полномочий единого оператора в сфере государственных закупок;";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) обеспечивает операционное сопровождение процесса внесения и возврата обеспечения заявок на участие в конкурсе (аукционе) и запросе ценовых предложений в порядке, определенном настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок, с использованием средств веб-портала государственных закупок.";

      13) в статье 18:

      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) заказчик, организатор государственных закупок, единый организатор государственных закупок, конкурсная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия, эксперт;";

      подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "1) письменного обращения либо обращения, поступившего по общедоступным информационным системам и соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, потенциального поставщика, участника конкурса либо аукциона, поставщика либо их уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии (аукционной комиссии), экспертной комиссии, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок. Рассмотрение такой жалобы осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьями 47 и 48 настоящего Закона;";

      подпункт 3) пункта 4 исключить;

      14) пункты 1, 2, 3 и часть вторую пункта 5 статьи 20 исключить;

      15) в статье 21:

      подпункт 2) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

      При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметной документации, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. При этом сроки выполнения работ по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок.";

      16) в статье 22:

      часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "При отсутствии замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации принимается решение об утверждении конкурсной документации.";

      абзац первый части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае наличия замечаний, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации заказчик, организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают одно из следующих решений:";

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Заказчик до истечения срока представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе вправе по собственной инициативе внести изменения в конкурсную документацию. В таких случаях конкурсная документация подлежит предварительному обсуждению в порядке, определенном настоящей статьей.";

      подпункт 2) пункта 5 исключить;

      дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Требования настоящей статьи распространяются на государственные закупки работ, требующих проектно-сметной документации, где вместо технической спецификации конкурсная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан в части подпункта 3) части первой пункта 2 настоящей статьи.";

      17) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае осуществления повторных государственных закупок способом конкурса организатор государственных закупок не менее чем за пять рабочих дней до окончательной даты представления заявок на участие в конкурсе обязан разместить на веб-портале государственных закупок текст объявления об осуществлении повторных государственных закупок способом конкурса при условии неизменности конкурсной документации несостоявшегося конкурса, за исключением увеличения срока исполнения договора о государственных закупках в связи с проведением повторных государственных закупок.";

      18) в статье 24:

      в пункте 4:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;";

      дополнить подпунктом 5) следующего содержания;

      "5) отсутствия либо недостаточности суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе, находящейся в электронном кошельке потенциального поставщика.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на участие в конкурсе, по истечении трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска обеспечивается доступ на просмотр заявок на участие в данном конкурсе других потенциальных поставщиков.

      Потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе либо не внесшим его в размере, определенном правилами осуществления государственных закупок, не предоставляется доступ на просмотр заявок на участие в данном конкурсе других потенциальных поставщиков.";

      19) статьи 25 и 26 изложить в следующей редакции:

      "Статья 25. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

      1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случае определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках и внесет обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

      2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг.

      3. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе:

      1) деньги, находящиеся в электронном кошельке потенциального поставщика;

      2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона.

      Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части денег, находящихся в электронном кошельке.

      Не допускается использование единым оператором в сфере государственных закупок денег, находящихся в электронном кошельке, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

      4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе блокируется и не возвращается потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

      1) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

      2) победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил, требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

      5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе зачисляется в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.

      6. Единый оператор в сфере государственных закупок автоматически разблокирует потенциальному поставщику заблокированное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в следующих случаях:

      1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

      2) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

      3) подписания потенциальным поставщиком договора о государственных закупках и внесения им обеспечения исполнения договора о государственных закупках, а также суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

      7. По требованию потенциального поставщика о возврате денег, размещенных на его электронном кошельке, единый оператор в сфере государственных закупок в течение трех рабочих дней с даты поступления такого требования возвращает указанные деньги, в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено.

      Статья 26. Антидемпинговые меры при осуществлении государственных закупок способом конкурса

      1. Демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок.

      2. Представление демпинговых цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок, при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой.";

      20) в статье 27:

      в пункте 2:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "При организации и проведении централизованных государственных закупок в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 3 статьи 8 настоящего Закона, заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "При организации и проведении централизованных государственных закупок в случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой пункта 3 статьи 8 настоящего Закона, единый организатор государственных закупок образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.";

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе принимается в течение десяти рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе.";

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам:

      1) нарушившим требования статьи 6 настоящего Закона;

      2) предоставившим недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;

      3) не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе либо не внесшим его в размере, определенном правилами осуществления государственных закупок.";

      абзац первый части первой пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации конкурсная комиссия вправе:";

      в пункте 8:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "8. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока повторного представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации:";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) применяет и рассчитывает критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение.";

      часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "Условия признания победителя (участника конкурса, занявшего по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) при равенстве условных цен определяются правилами осуществления государственных закупок.";

      21) в статье 29:

      подпункт 3) пункта 2 исключить;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае признания повторных государственных закупок способом конкурса несостоявшимися заказчик вправе осуществить государственные закупки способом из одного источника в случаях:

      1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе. При этом потенциальный поставщик, которому направляется приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника, определяется заказчиком;

      2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе. Цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика, указанное в заявке на участие в конкурсе.";

      22) в статье 30:

      абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур осуществляются по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом, в случаях, когда:";

      пункт 2 исключить;

      23) статью 31 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Особенности осуществления государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором

      1. Государственные закупки способом конкурса с предварительным квалификационным отбором осуществляются по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом.

      2. Государственные закупки способом конкурса с предварительным квалификационным отбором осуществляются в следующей последовательности:

      1) на первом этапе квалификационным органом формируется перечень квалифицированных потенциальных поставщиков;

      2) на втором этапе заказчиком осуществляются государственные закупки способом конкурса среди потенциальных поставщиков, включенных в перечень квалифицированных потенциальных поставщиков.

      3. Требования, предъявляемые к осуществлению государственных закупок способом конкурса с применением предварительного квалификационного отбора, конкурсной документации, предварительному обсуждению, извещению об осуществлении государственных закупок, заявке на участие в конкурсе, ее рассмотрению, представлению демпинговой цены, протоколу об итогах государственных закупок с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, определяются статьями 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 и 28 настоящего Закона.

      4. Порядок осуществления государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором определяется правилами осуществления государственных закупок.";

      24) часть вторую пункта 2 статьи 32 исключить;

      25) часть вторую пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "Не предоставляется право для приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации потенциальным поставщикам:

      1) нарушившим требования статьи 6 настоящего Закона;

      2) предоставившим недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации;

      3) не внесшим обеспечение заявки на участие в аукционе либо не внесшим его в размере, определенном правилами осуществления государственных закупок.";

      26) пункты 2 и 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:

      "2. Если государственные закупки способом аукциона признаны несостоявшимися, заказчик принимает одно из следующих решений:

      1) о повторном проведении государственных закупок способом аукциона;

      2) об изменении аукционной документации и повторном проведении государственных закупок способом аукциона.

      3. В случае признания повторных государственных закупок способом аукциона несостоявшимися заказчик вправе осуществить государственные закупки способом из одного источника в случаях:

      1) отсутствия представленных заявок на участие в аукционе. При этом потенциальный поставщик, которому направляется приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника, определяется заказчиком;

      2) представления менее двух заявок на участие в аукционе. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в аукционе. Цена заключенного договора о государственных закупках не должна превышать стартовую цену потенциального поставщика, указанную в заявке на участие в аукционе.";

      27) в статье 37:

      пункты 2 и 4 исключить;

      дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Требования, предъявляемые к обеспечению заявки на участие в государственных закупках способом запроса ценовых предложений, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, определяются по правилам статьи 25 настоящего Закона.";

      28) в статье 38:

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

      При этом краткое описание закупаемых товаров должно содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) товаров, представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      в части первой пункта 9:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;";

      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) отсутствия либо недостаточности суммы обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, находящейся в электронном кошельке потенциального поставщика.";

      29) в пункте 3 статьи 39:

      подпункты 1), 3) и 8) изложить в следующей редакции:

      "1) приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;";

      "3) приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию;";

      "8) приобретения материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения;";

      абзац первый подпункта 9) изложить в следующей редакции:

      "9) приобретения для осуществления оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, следственных действий органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также государственными предприятиями и акционерными обществами, сто процентов голосующих акций которых принадлежат государству, в отношении которых органы национальной безопасности осуществляют управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе:";

      подпункт 10) исключить;

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг;";

      подпункты 13) и 14) исключить;

      в подпункте 17) слова ", а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан" исключить;

      подпункт 26) изложить в следующей редакции:

      "26) приобретения услуг по предоставлению информации международными и (или) зарубежными информационными организациями;";

      подпункт 29) дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Государственным предприятиям учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы не допускается привлечение субподрядчиков (соисполнителей) по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;";

      подпункты 42) и 43) изложить в следующей редакции:

      "42) приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      43) приобретения услуг, связанных с направлением учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, играх), выставках, конференциях, форумах, мастер-классах, стажировках, выполнения учебных практических заданий, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;";

      подпункт 49) исключить;

      подпункты 50) и 54) изложить в следующей редакции:

      "50) если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

      Настоящий подпункт применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора о государственных закупках, заключенного в предыдущем году, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года, или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца;";

      "54) приобретения товаров и услуг у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в части приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств (кроме протезно-ортопедических средств) и специальных средств передвижения, социальных услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка, предоставляемых инвалидам, услуг инватакси, санаторно-курортных путевок инвалидам.

      Проект договора о государственных закупках направляется общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, прошедшим проверку в информационной системе государственного органа, предоставляющей единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок, на соответствие:

      1) всем условиям, предусмотренным в подпункте 11) части первой статьи 394 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      2) принадлежности к общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан или организациям, учредителем которых являются общественные объединения инвалидов Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 55) следующего содержания:

      "55) приобретения товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности подразделений специального назначения правоохранительных и специальных государственных органов, связанных с обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, проведением антитеррористических операций, а также специальных операций по освобождению заложников, задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников, экстремистов, террористов, членов организованных преступных групп, лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.";

      30) в подпункте 2) пункта 1 статьи 40:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "2) описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "При этом описание закупаемых товаров должно содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами с законодательством Республики Казахстан.";

      31) пункт 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "5. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также на государственные закупки, осуществляемые на основании подпунктов 4), 9), 18), 23), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона.";

      32) в статье 43:

      в пункте 1:

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "По отдельным видам товаров, работ, услуг уполномоченным органом могут быть утверждены типовые договоры о государственных закупках.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Договоры о государственных закупках, заключенные в соответствии с пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона, могут быть составлены в иной форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.";

      пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

      "6. В случаях заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме на бумажном носителе с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

      7. Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не подписал в установленные пунктом 3 настоящей статьи сроки проект договора о государственных закупках либо, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках и (или) сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), заказчик в течение двух рабочих дней со дня уклонения победителя от заключения договора о государственных закупках направляет потенциальному поставщику, занявшему второе место, проект договора о государственных закупках, удостоверенный электронной цифровой подписью, посредством веб-портала государственных закупок.

      Проект договора о государственных закупках должен быть удостоверен потенциальным поставщиком, занявшим второе место, посредством электронной цифровой подписи в течение трех рабочих дней со дня представления ему проекта договора о государственных закупках.";

      пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При этом заказчик в течение двух рабочих дней со дня истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках посредством веб-портала государственных закупок направляет поставщику уведомление о намерении расторгнуть данный договор. Если поставщик в течение трех рабочих дней со дня получения посредством веб-портала государственных закупок уведомления не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках, заказчик направляет уведомление о расторжении данного договора.";

      пункт 10 дополнить частью пятой следующего содержания:

      "В случае заключения договора о государственных закупках по итогам запроса ценовых предложений, через товарные биржи, из одного источника, осуществленных на основании подпункта 2) пункта 2 и пункта 3 статьи 39 настоящего Закона, заказчик вправе установить требование о внесении обеспечения аванса.";

      в пункте 11:

      в части второй:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона;";

      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

      Объектом договора страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках является имущественный интерес поставщика, связанный с его обязанностью возместить имущественный вред, причиненный заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязательств по договору о государственных закупках.

      Страховым случаем по договору страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках признается факт наступления гражданско-правовой ответственности поставщика по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам заказчика, вследствие случайных, не зависящих от поставщика событий.

      Страховая сумма определяется договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках и не может быть менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.";

      в части пятой слова "запроса ценовых предложений," исключить;

      в пункте 12:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "12. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о государственных закупках.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумма, внесенная поставщиком в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), не возвращаются заказчиком поставщику в случае расторжения договора о государственных закупках в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.";

      пункт 17 исключить;

      подпункт 3) пункта 19 исключить;

      дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

      "23-1. Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ или оказываемых услуг.

      Положение настоящего пункта не распространяется на случаи заключения договоров о государственных закупках, предусмотренных подпунктом 36) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона, с юридическими лицами, определенными операторами в соответствии с законами Республики Казахстан.

      При этом субподрядчикам (соисполнителям) запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы выполнения работ либо оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.";

      пункт 25 изложить в следующей редакции:

      "25. Договор о государственных закупках не может быть заключен при вынесении решения уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 6) статьи 16 настоящего Закона, в том числе в период обжалования заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок такого решения уполномоченного органа.";

      часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции;

      "Требования об оформлении документов об исполнении договора о государственных закупках в электронной форме посредством веб-портала государственных закупок не распространяются на случаи, предусмотренные подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона, в части, не противоречащей налоговому законодательству Республики Казахстан.";

      33) статью 44 изложить в следующей редакции:

      "Статья 44. Уклонение от заключения договора о государственных закупках

      1. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем, в сроки, установленные настоящим Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках и (или) сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

      2. В случае признания потенциального поставщика, определенного победителем государственных закупок, уклонившимся от заключения договора о государственных закупках организатор государственных закупок удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе).";

      34) подпункты 3) и 7) пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:

      "3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о государственных закупках, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;";

      "7) в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках работ или государственных закупках услуг в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета при условии неизменности суммы заключенного договора о государственных закупках или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      35) статью 47 изложить в следующей редакции:

      "Статья 47. Обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок

      1. Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

      Не подлежат рассмотрению жалобы потенциальных поставщиков на требования конкурсной документации (аукционной документации), в том числе указанные в них квалификационные требования, по которым не подавались замечания к проекту конкурсной документации (аукционной документации) в порядке, определенном статьей 22 настоящего Закона.

      2. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

      Обжалование лиц, не принимавших участие в конкурсе (аукционе) и (или) в предварительном обсуждении проекта конкурсной документации (аукционной документации) в соответствии со статьей 22 настоящего Закона, не приостанавливает срок заключения договора о государственных закупках.

      3. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок по истечении срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, жалоба рассматривается в рамках электронного государственного аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

      4. Жалоба потенциального поставщика может быть подана посредством общедоступных информационных систем в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

      5. В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган до подведения итогов государственных закупок и (или) в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, жалоба рассматривается в пределах заявленных требований (доводов) в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, в рамках камерального контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

      Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со дня поступления жалобы направляет уведомление заказчику о приостановлении заключения договора о государственных закупках.

      6. По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган принимает решение в соответствии с подпунктом 6) статьи 16 настоящего Закона либо об отказе в удовлетворении жалобы.

      7. В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в вышестоящий орган.

      8. Решения уполномоченного органа, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный настоящей статьей, является обязательным.";

      36) в статье 48:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу.";

      в подпункте 1) пункта 3 слова "установленным настоящей статьей" заменить словами "установленным частью первой пункта 1 настоящей статьи";

      37) статью 51 изложить в следующей редакции:

      "Статья 51. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков

      1. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков определяется в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют закупки:

      1) товаров, предназначенных для нужд инвалидов (тифлотехнические средства, специальные средства передвижения, обязательные гигиенические средства), у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих такие товары, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;

      2) иных товаров, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта, у производящих товары общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме не менее пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году;

      3) работ и услуг у выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, в объеме ста процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных работ и услуг в текущем году.

      3. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяется Правительством Республики Казахстан.

      Общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, допускаются к участию в государственных закупках, указанных в пункте 2 настоящей статьи, после прохождения проверки в информационной системе государственного органа, предоставляющей единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок, на соответствие:

      1) всем условиям, предусмотренным в подпункте 11) части первой статьи 394 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      2) принадлежности к общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, учредителем которых являются общественные объединения инвалидов Республики Казахстан.

      В случае выявления несоответствия подпунктам 1) и 2) части второй настоящего пункта общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, не допускаются к участию в государственных закупках, предусмотренных настоящей статьей.

      4. Для реализации положений, установленных пунктом 2 настоящей статьи, организатор государственных закупок осуществляет государственные закупки способами, предусмотренными настоящим Законом, к которым допускаются производящие и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

      Выполняющим работы, оказывающим услуги общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

      При осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи организатор государственных закупок в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

      Общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и (или) организации, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, не вносят обеспечения заявки на участие в государственных закупках, осуществляемых в соответствии с настоящей статьей.

      5. В случае признания государственных закупок не состоявшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 36, пунктами 7, 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, заказчик принимает решение об осуществлении государственных закупок среди иных потенциальных поставщиков в порядке, установленном настоящим Законом.

      6. Государственные закупки услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности, осуществляются в соответствии с настоящим Законом с учетом особенностей, определенных правилами осуществления государственных закупок.".

      Статья 2. Приостановить до 1 января 2020 года действие пункта 14 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

      "14. Заказчик либо организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 13 настоящей статьи, обязан:

      1) известить о принятом решении лиц, участвующих в проводимых государственных закупках;

      2) возвратить внесенные обеспечения заявок на участие в конкурсе (аукционе).".

      Статья 3. Приостановить до 1 июля 2019 года действие подпункта 2) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;".

      Статья 4. Приостановить до 1 января 2020 года действие статьи 25 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", установив, что в период приостановления данная статья действует:

      с 1 января 2019 года до 1 июля 2019 года в следующей редакции:

      "Статья 25. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

      1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случае определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках и внесет обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

      2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг.

      3. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе:

      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

      2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона.

      Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос, до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.

      Не допускается использование организатором государственных закупок гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным поставщиком, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

      4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором государственных закупок потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

      1) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

      2) победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил, требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

      5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе зачисляется в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.

      6. Организатор государственных закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

      1) размещения протокола вскрытия в случаях отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

      2) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

      3) подписания потенциальным поставщиком договора о государственных закупках и внесения им обеспечения исполнения договора о государственных закупках, а также суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

      7. Потенциальный поставщик, включенный в реестр квалифицированных потенциальных поставщиков, не вносит обеспечения заявки на участие в конкурсе с предварительным квалификационным отбором.";

      2) с 1 июля 2019 года до 1 января 2020 года в следующей редакции:

      "Статья 25. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

      1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случае определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках и внесет обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).

      2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг.

      3. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе:

      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

      2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона.

      Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос, до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.

      Не допускается использование организатором государственных закупок гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным поставщиком, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

      4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором государственных закупок потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

      1) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

      2) победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил, требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

      5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе зачисляется в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.

      6. Организатор государственных закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

      1) размещения протокола вскрытия в случаях отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

      2) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

      3) подписания потенциальным поставщиком договора о государственных закупках и внесения им обеспечения исполнения договора о государственных закупках, а также суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии).".

      Статья 5. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпункта 42) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "42) приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;".

      Статья 6. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2019 года, за исключением:

      1) абзаца шестого подпункта 2), абзацев третьего и шестнадцатого подпункта 8), подпункта 23) пункта 14 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2019 года;

      2) подпунктов 1), 3) и 4) пункта 2, подпункта 2) пункта 3, пунктов 6, 9, 10, и 11, абзацев двадцатого и двадцать первого подпункта 2), абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 4), абзацев пятого и шестого подпункта 12), абзацев пятого и шестого подпункта 18), абзацев третьего и четвертого подпункта 27), абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 28) пункта 14 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ