Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 203-VІ ҚРЗ.

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат; № 12, 39-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47, 50-құжаттар; № 16, 55-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 50-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеген жеке тұлғалардан облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бөлу нормативтері бойынша алынатын жеке табыс салығы;";

      2) 51-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеген жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы;";

      3) 52-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеген жеке тұлғалардан облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бөлу нормативтері бойынша алынатын жеке табыс салығы;".

      2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-II, 20-III, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 9, 21-құжат; № 14, 50, 51-құжаттар; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 19, 62-құжат):

      35-бапта:

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы баптың 3 және 4-тармақтарында аталған тұлғаларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, санамаланған дара кәсіпкерлердің мемлекеттік тіркеусіз қызметіне тыйым салынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші деп танылған жеке тұлға дара кәсіпкер ретінде тіркелмеуге құқылы.".

      3. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-I, 22-II, 107-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар; № 15, 50-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 24-бөлімнің, 89-тараудың, 774, 775 және 776-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:

      "24-бөлім. Бірыңғай жиынтық төлем

      89-тарау. Бірыңғай жиынтық төлем

      774-бап. Бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер

      775-бап. Бірыңғай жиынтық төлемді есептеу мен төлеу тәртібі

      776-бап. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының бірыңғай жиынтық төлем шеңберіндегі құзыреті";

      2) 1-баптың 1-тармағы 20) тармақшасының бірінші бөлігіндегі "жалақының 55 еселенген ең төмен мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 647 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 26-бап мынадай мазмұндағы 23-тармақпен толықтырылсын:

      "23. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган "Aстана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар туралы мәліметтерді салық органдарына уәкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша белгілеген тәртіппен, мерзімдерде және нысан бойынша ұсынуға міндетті.";

      4) 93-баптың 1-тармағы бірінші бөлігі 1) тармақшасының төртінші абзацындағы "жалақының 12 еселенген ең төмен мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 141 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 241-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінде:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) егер осы баптың 2-тармағында өзгеше көзделмесе, дивидендтер;";

      24) тармақшадағы "кірістері алып тасталуға жатады." деген сөздер "кірістері;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:

      "25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған венчурлік қор өтеусіз алған және осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға өтеусіз беруге арналған мүліктің құны алып тасталуға жатады.";

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) егер тұтастай алғанда дивидендтер төлейтін заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 және одан көп пайыз болу шартымен, өзінде азайту жүргізілген кезең үшін осындай дивидендтер есепке жазылған жағдайда, осындай азайту көзделген қызмет бойынша есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтуды жүргізетін заңды тұлға төлейтін дивидендтер алып тасталуға жатпайды.

      Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар төлейтін дивидендтерге қолданылмайды.";

      6) 288-баптың 2-тармағында:

      8) тармақшаның бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "9) тармақшасында" деген сөздер "9) және 11) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар шығарған акцияларды, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға қатысу үлестерін өткізуден туындаған залалдарға азайтылған, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар шығарған акцияларды, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға қатысу үлестерін өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кірістер.";

      7) 293-бапта:

      1-тармақ 5) тармақшасындағы "болып табылатын салық төлеушілер қолданады." деген сөздер "болып табылатын;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар болып табылатын салық төлеушілер қолданады.";

      мынадай мазмұндағы 4-3-тармақпен толықтырылсын:

      "4-3. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар корпоративтік табыс салығының бюджетке төленуге тиісті сомасын айқындау кезінде осы Кодекстің 302-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.

      Осы Кодекстің мақсаттары үшін "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларға бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін:

      1) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар ретінде тіркелген;

      2) кірістерді ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерін жүзеге асырудан ғана алатын заңды тұлғалар жатады.

      Осы тармақта көзделген, корпоративтік табыс салығының есептелген сомасын азайту "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушы кірістерді ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерін жүзеге асырудан ғана алған жағдайда, депозиттер бойынша сыйақы, оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып түсуі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлеріне сәйкес келетін қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін өтеусіз алынған мүлік түріндегі кірістер бойынша да қолданылады.

      Бұл ретте "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар тауарларды өндірген және өткізген жағдайда, мұндай тауарлар меншікті өндірістің өлшемшарттарына сәйкес келуге тиіс.

      Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерінің тізбесін және меншікті өндірістің өлшемшарттарын ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.

      Осы тармақта көзделген шарттар бұзылған жағдайда, "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушы ретінде тіркелген күннен бастап жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібін қолданады.";

      8) 300-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар шығарған акцияларды, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға қатысу үлестерін өткізуден туындаған залалдар осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар шығарған акцияларды, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға қатысу үлестерін өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кірістер есебінен өтеледі.";

      9) 305-баптың 2-тармағы 7) тармақшасындағы "салық төлеушілер орындамайды." деген сөздер "салық төлеушілер;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) осы Кодекстің 293-бабы 4-3-тармағының шарттарына сай келетін салық төлеушілер орындамайды.";

      10) 317-бап мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірістері бойынша жеке табыс салығын есептеу осы Кодекстің 78-тарауында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі.

      7. Бiрыңғай жиынтық төлемдi төлеушi осы Кодекстiң 774-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерiн жүзеге асырудан алған (алуға жататын) кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу мен төлеу осы Кодекстiң 775-бабына сәйкес жүргiзiледi.

      Мұндай тұлға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген кірістер бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік төлемдер бойынша салықтық есептілікті ұсынбайды.";

      11) 341-баптың 1-тармағында:

      11) тармақшадағы "ең төмен жалақы мөлшерінің 50 пайызы" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) тармақшадағы "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына болатын ең төмен жалақы мөлшерінде" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшерінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) тармақшаның бірінші бөлігіндегі "ең төмен жалақының 24 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) тармақшаның бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "ең төмен жалақының 8 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) тармақшаның бірінші бөлігіндегі "ең төмен жалақының мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 53) тармақшамен толықтырылсын:

      "53) осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар жұмыскерлерінің кірістері.";

      12) 342-бапта:

      3-тармақтағы "ең төмен жалақының 48 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 564 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ескертпедегі "ең төмен жалақы мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 346-баптың 1-тармағында:

      1) тармақша "бір ең төмен жалақы", "ең төмен жалақының" деген сөздердің алдынан "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақшаның бірінші бөлігінің алтыншы абзацындағы "ең төмен жалақының 75 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшаның бірінші бөлігінің бесінші абзацындағы "ең төмен жалақының 75 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 347-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Көп балалы отбасы үшін салықтық шегерім күнтізбелік жылға айқындалған айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде жиынтығында екі ата-анаға мынадай тәртіптердің бірімен:

      1) көп балалы отбасы ата-анасының біріне – әрбір ай үшін айлық есептік көрсеткіштің 23 еселенген мөлшерінде;

      2) көп балалы отбасы ата-анасының әрқайсысына әрбір ай үшін айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшерінде қолданылады.";

      15) 349-баптың 3-тармағындағы "ең төмен жалақының 10 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 118 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 350-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Медицинаға арналған салықтық шегерім күнтізбелік жылға айқындалған айлық есептік көрсеткіштің 118 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қолданылады.

      Бұл ретте медицинаға арналған салықтық шегерімнің және осы Кодекстің 341-бабы 1-тармағының 23) тармақшасына сәйкес жеке тұлғаның медициналық көрсетілетін қызметтерге (косметологиялықтан басқа) шығыстарын жабу үшін кірісті түзетудің жалпы сомасы жиынтығында күнтізбелік жылда республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 118 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.";

      17) 351-баптың 2-тармағындағы "ең төмен жалақының 10 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 118 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 356-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөліктегі "ең төмен жалақының 24 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің екінші абзацындағы "ең төмен жалақының 24 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 373-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы бірінші абзацындағы "мыналардың" деген сөз "мыналарға" деген сөзбен, екінші абзацындағы "ұйымдарының" деген сөз "ұйымдарына" деген сөзбен, үшінші абзацындағы "білім беру ұйымдарының жұмыстары орындалса және қызметтері көрсетілсе" деген сөздер "білім беру ұйымдарына;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерінің тізбесіне енгізілген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін осындай жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартымен осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға жұмыстар орындалса және қызметтер көрсетілсе;";

      20) 394-баптың бірінші бөлігі 44) тармақшасындағы "қызметтерді өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады." деген сөздер "қызметтерді;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 45) және 46) тармақшалармен толықтырылсын:

      "45) осы Кодекстің 293-бабы 4-3-тармағының шарттарына сай келетін "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар өндіретін және өткізетін тауарларды;

      46) осы Кодекстің 293-бабы 4-3-тармағының шарттарына сай келетін "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар өткізетін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.";

      21) 399-баптың 1-тармағы 16) тармақшасындағы "шикізат тауарларының импорты қосылған құн салығынан босатылады." деген сөздер "шикізат тауарларының;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:

      17) бір мезгілде мынадай шарттарға сай келген кезде:

      тауарлар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекіткен, импорты қосылған құн салығынан босатылатын тауарлардың тізбесіне енгізілсе;

      тауарларды әкелу Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес құжаттармен ресімделсе;

      тауарлар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекітетін тізбе бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдалану мақсатында ғана әкелінсе, "Aстана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушылар болып табылатын салық төлеушілер әкелген тауарлардың импорты қосылған құн салығынан босатылады.";

      22) 484-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы "кірістерді" деген сөзден кейін ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жұмыскерлердiң кірістері бөлігінде осы Кодекстiң 341-бабы 1-тармағының 53) тармақшасында белгіленген кірістерді" деген сөздермен толықтырылсын;

      23) 630-баптың 5-тармағында:

      3) тармақшадағы "ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 1882 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы "ең төмен жалақының 500 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 631-бапта:

      1-тармақта:

      4) тармақшадағы "ең төмен жалақының 500 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы "ең төмен жалақының 500 еселенген мөлшеріне" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың 1) тармақшасындағы "ең төмен жалақының 500 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 633-баптың 3-тармағында:

      4) тармақшадағы "ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 1882 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы "ең төмен жалақының 500 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 5880 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 644-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) және 4-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаның кірісін қоспағанда, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлға төлейтін консультациялық, маркетингтік, инжинирингтік қызметтерді, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қызметтерді көрсетуден, деректерді өңдеу орталықтарын құру жөніндегі жұмыстарды орындаудан түсетін кіріс.

      Осы тармақшаның ережесі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекітетін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерінің тізбесіне енгізілген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін осындай жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартымен қолданылады;";

      "4-1) уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаның кірісін қоспағанда, бейрезидент-заңды тұлғаның осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлға төлейтін роялти түріндегі кірісі.

      Осы тармақшаның ережесі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бекітетін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы басым қызмет түрлерінің тізбесіне енгізілген қызметті жүзеге асыру мақсатында төленетін, роялти түріндегі кіріске қолданылады;";

      27) 645-баптың 9-тармағы 4) тармақшасының екінші бөлігі "Егер" деген сөзден кейін ", осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаны қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      28) 646-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацындағы "2-тармағында" деген сөздер "2 және 3-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар шығарған акцияларды, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаларға қатысу үлестерін өткізу кезінде құн өсімінен түсетін кірістер, сондай-ақ осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалардан алынған дивидендтер 5 пайыз мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен салық салуға жатады.";

      29) 654-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер осы баптың 3) тармақшасында өзгеше белгіленбесе, уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің резиденті болып табылатын тұлғаға төленетіндерді қоспағанда, бір мезгілде мынадай:

      дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеушінің дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу үлестерін үш жылдан астам иеленуі;

      дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы болып табылмауы;

      дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлғаның активтері құнында жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкi дивидендтер төлеу күнiне 50 пайыздан аспауы талаптары орындалған кездегі дивидендтер.

      Егер, осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғаны қоспағанда, дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға есептелген корпоративтік табыс салығын қызмет бойынша, оның ішінде осындай азайту көзделген инвестициялық келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша 100 пайызға азайтуды жүргізген жағдайда, онда осы тармақшаның ережелері мынадай тәртіппен қолданылады:

      егер тұтастай алғанда дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасындағы 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 және одан көп пайызды құраса, онда осы тармақшада көзделген осындай заңды тұлға төлейтін дивидендтерді босату қолданылмайды;

      егер тұтастай алғанда дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс салығының жалпы сомасындағы 100 пайызға азайтылған корпоративтік табыс салығының үлесі 50 пайыздан аз болса, онда осы тармақшада көзделген осындай заңды тұлға төлейтін дивидендтерді босату дивидендтердің бүкіл сомасына қолданылады.

      Осы тармақшаның ережелері резидент-заңды тұлғадан:

      акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхаттардың базалық активтері болып табылатын акциялар бойынша төленуге жататын кіріс;

      резидент-заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі;

      құрылтайшы, қатысушы жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүліктi қоспағанда, резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар салымдарының мөлшерін пропорционалды азайту арқылы не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жарғылық капиталды азайту кезінде, сондай-ақ құрылтайшы, қатысушы резидент-заңды тұлғадағы қатысу үлесін алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін кіріс түрінде алынған дивидендтерге ғана қолданылады.

      Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар (тұлға) мүлкінің дивидендтер төлейтін резидент-заңды тұлғаның активтері құнындағы үлесі осы Кодекстің 650-бабына сәйкес айқындалады.

      Осы тармақшаның мақсатында жерасты суларын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы жер қойнауын пайдаланушы болып танылмайды;";

      30) 658-баптың 5-тармағының бесінші бөлігіндегі "ең төмен жалақы мөлшерінің" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 683-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) арнаулы салық режимі үшін салықтық кезеңдегі кірісі:

      патент негізінде – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 3 528 еселенген мөлшерінен;

      оңайлатылған декларация негізінде – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 24 038 еселенген мөлшерінен;

      тіркелген шегерімді пайдаланумен – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 144 184 еселенген мөлшерінен аспайтын;";

      32) 687-баптың 2-тармағындағы "ең төмен жалақының, дара кәсіпкерлерде – кемінде 2 еселенген, заңды тұлғаларда кемінде 2,5 еселенген мөлшерін" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің дара кәсіпкерлерде – кемінде 23 еселенген, заңды тұлғаларда кемінде 29 еселенген мөлшерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 694-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "ең төмен жалақының 4 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 47 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) мынадай мазмұндағы 24-бөліммен толықтырылсын:

      "24-бөлім. Бірыңғай жиынтық төлем

      89-тарау. Бірыңғай жиынтық төлем

      774-бап. Бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер

      1. Дара кәсіпкер ретінде тіркелмей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін:

      1) бірыңғай жиынтық төлемді төлеген;

      2) жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын;

      3) қызметтерді салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана көрсететін және (немесе) акцизделетін өнімдерді қоспағанда, жеке қосалқы шаруашылықтың өзі өндірген ауыл шаруашылығы өнiмiн салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана өткізетін жеке тұлғалар бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер деп танылады.

      2. Бiрыңғай жиынтық төлемді төлеушінің осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижесінде алатын кірісінің күнтiзбелiк жылдағы мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1175 еселенген мөлшерінен аспауға тиiс.

      3. Мыналар бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер ретінде танылмайды:

      1) коммерциялық жылжымайтын мүлiк объектiлерiнің, сондай-ақ сауда объектілерінің, оның iшiнде меншік, жалдау, пайдалану, сенiмгерлiк басқару құқығындағы объектілердің аумағында осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар;

      2) тұрғынжайды қоспағанда, мүлікті мүлiктiк жалға (жалдауға) беретін адамдар;

      3) жеке практикамен айналысатын адамдар;

      4) оралмандарды қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;

      5) дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген адамдар.

      4. Жеке тұлғалар бірыңғай жиынтық төлемді төлеу жүргізілген күннен бастап мұндай төлемді төлеу жүргізілген айдың соңғы күніне дейін бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер деп танылады.

      775-бап. Бірыңғай жиынтық төлемді есептеу мен төлеу тәртібі

      1. Жеке табыс салығы мен әлеуметтік төлемдердің төленуге жататын сомалары бірыңғай жиынтық төлемге қосылады.

      2. Бір айдағы бірыңғай жиынтық төлем сомасы республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда, астанада – айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерін және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерін құрайды.

      Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.

      3. Бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші осы Кодекстің 774-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алған (алуға жататын) кірістер бойынша оның жеке табыс салығы бірыңғай жиынтық төлем сомасының 10 пайызын құрайды.

      4. Бірыңғай жиынтық төлем екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының банктік шотына аудару жолымен жалпы сомамен төленуге жатады.

      Жеке табыс салығы мен әлеуметтік төлемдер түрінде бірыңғай жиынтық төлемді төлеу, бөлу және аудару, сондай-ақ оларды қайтару Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      776-бап. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының бірыңғай жиынтық төлем шеңберіндегі құзыреті

      1. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы бірыңғай жиынтық төлем шеңберінде мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

      1) жеке сәйкестендіру нөмірі базасында бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілерді дербестендірілген есепке алуды жүргізеді;

      2) бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілерді дербестендірілген есепке алуды жаңартып отырады;

      3) бірыңғай жиынтық төлемнің сомасын бөледі және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және төлеушінің тұрғылықты жері бойынша тиісті бюджетке аударады;

      4) бірыңғай жиынтық төлемнің қате (артық) төленген сомаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен қайтаруды жүзеге асырады.

      2. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы өндіретін және (немесе) өткізетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын орталық мемлекеттік органдар қатарынан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын уәкілетті орган монополияға қарсы органмен және уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.".

      4. "Жедел-іздестіру қызметі туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 20, 158-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 14, 50-құжат; № 21, 102-құжат; 2018 ж., № 16, 56-құжат):

      23-бапта:

      7-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- қаза болған адам өтеусіз негізде ынтымақтасып қызмет істеген кезде республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1 411 еселенген мөлшерінде бiржолғы жәрдемақы төленедi.";

      8-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- өтеусіз негізде ынтымақтасып қызмет iстеген адамдар үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 706 еселенген мөлшерiнде бiржолғы жәрдемақы төленедi.".

      5. "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 11, 154-құжат; 1999 ж., № 8, 239-құжат; № 23, 925-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 1-2, 13-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 157-құжат; 2005 ж., № 23, 98-құжат; 2006 ж., № 12, 69-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 28-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      13-баптың 3-тармағы "жоғары" деген сөзден кейін "және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 8, 238-құжат; № 23, 925-құжат; 2000 ж., № 23, 411-құжат; 2001 ж., № 2, 14-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2004 ж., № 24, 157-құжат; 2005 ж., № 23, 98-құжат; 2006 ж., № 12, 69-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; 2014 ж., № 6, 28-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      1) 4-бап мынадай мазмұндағы 4-2) және 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-2) "Халық қаһарманы" атағына ие болған адамдар;

      4-3) "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болған адамдар;";

      2) 7-баптың үшінші бөлігі мынадай мазмұндағы 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10-1) "Халық қаһарманы" атағына ие болған адамдарға – 138,63 айлық есептік көрсеткіш;

      10-2) "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болған адамдарға – 138,63 айлық есептік көрсеткіш;".

      7. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-I, 47, 49-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат; № 13, 45-құжат; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 12, 39-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 жылғы 7 қарашада "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік статистика мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      36-1-баптың 9-тармағы екінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жалпы сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 294 еселенген мөлшерінен аспауға тиiс кандидаттың өз қаражаты;

      2) жалпы сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 588 еселенген мөлшерінен аспауға тиiс Қазақстан Республикасының азаматтары мен ұйымдарының ерiктi қайырмалдықтары құрайды.".

      8. "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 247-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 23, 117-құжат; 2011 ж., № 10, 86-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-V, 158-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; 2018 ж., № 7-8, 22-құжат; № 14, 42-құжат):

      1-баптың 1-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-2) әлеуметтік келісімшарт – жұмыссыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары, сондай-ақ "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда өзге адамдар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматы не оралман мен халықты жұмыспен қамту орталығы арасындағы, ал "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын ұйымдастыруға тартылған жеке және заңды тұлғалармен тараптардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу туралы, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету туралы келісім;".

      9. "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 1, 4-құжаттар; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 13, 45-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 7-8, 22-құжат; № 14, 42-құжат):

      1) 1-бапта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) әлеуметтiк аударымдарды төлеушi (бұдан әрi – төлеушi) – осы Заңда белгiленген тәртiппен әлеуметтiк аударымдарды есептеудi және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төлеудi жүзеге асыратын жұмыс берушi, дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам, сондай-ақ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші болып табылатын жеке тұлға;";

      13-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-3) жеке практикамен айналысатын адам – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор;";

      мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "23-1) халықты жұмыспен қамту орталығы – ауданның, облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды және "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де шараларын ұйымдастыру мақсатында құратын заңды тұлға;";

      2) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Мiндеттi әлеуметтік сақтандыруға жататын адамдар

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында көзделген жасқа толған адамдарды қоспағанда, жұмыскерлер, дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын және Қазақстан Республикасының аумағында кіріс әкелетін қызметтi жүзеге асыратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар мiндеттi әлеуметтiк сақтандыруға жатады.";

      3) 10-1-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға төлеушілердің келіп түскен және қайтарылған әлеуметтік аударымдарының тізілімдерін ұсынуды;";

      4) 11-баптың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) әлеуметтік аударымдарды есептеу мен аудару және олар бойынша өндіріп алу тәртібі мен мерзімдерін әзірлейді;";

      5) 13-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, төлеуші:";

      6) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өз пайдасына өздері төлейтін әлеуметтік аударымдардың мөлшері әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісінің 20 пайызын құрайды.";

      7) 15-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мыналар жеке практикамен айналысатын адамдар, дара кәсіпкерлер үшiн әлеуметтiк аударымдарды есептеу объектілері болып табылады:

      өзі үшін – алатын кірісінің әлеуметтік аударымдарды өз пайдасына есептеу мақсаттары үшін өздері дербес айқындайтын, бірақ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес салық салу мақсаттары үшін айқындалатын кірістен артық емес сомасы;

      жалдамалы жұмыскерлер үшін – Қорға әлеуметтік аударымдар төленбейтін кірістерді қоспағанда, еңбекке ақы төлеу ретіндегі кірістер түрінде жұмыскерге төленетін шығыстар.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда, астанада – айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшері және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшері "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу объектілері болып табылады.

      Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.";

      3-тармақтың бірінші бөлігіндегі "он еселенген" деген сөздер "жеті еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 16-бап мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:

      "2-2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар әлеуметтік аударымдарды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен төлейді.";

      9) 17-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалардың төлемдерін қоспағанда, әлеуметтiк аударымдардың уақтылы аударылмаған сомаларын мемлекеттік кіріс органдары өндiрiп алады немесе төлеушi оларды мерзiмi өткен әрбір күн үшiн (Қорға төлеу күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгілеген қайта қаржыландырудың 1,25 еселенген ресми мөлшерлемесі мөлшерiнде есепке жазылған өсiмпұлмен бірге Қордың шотына аударуға тиiс.";

      10) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Жүргізілген аударымдар туралы хабарлау

      Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, төлеушi мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылар үшiн есепке жазылған әлеуметтiк аударымдар жөнiндегі мәліметтер көрсетілген жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мерзімде тоқсан сайын тапсырады.

      Декларацияның нысанын және оны жасау қағидаларын салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекiтедi.";

      11) 21-баптың 5-тармағында:

      бірінші бөліктегі "сексен пайызын" деген сөздер "елу бес пайызын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өзінен әлеуметтiк аударымдар жүргізілген әрбір айдағы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген бiр ең төмен жалақы мөлшерінің деңгейiнде қабылданады.";

      12) 22-баптың 8-тармағында:

      бірінші бөліктегі "сексен пайызын" деген сөздер "елу бес пайызын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өзінен әлеуметтiк аударымдар жүргізілген әрбір айдағы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген бiр ең төмен жалақы мөлшерінің деңгейiнде қабылданады.";

      13) 23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтiк төлем өзіне әлеуметтік аударымдар жүргізілген міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы халықты жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретiнде тiркеуге өтiнiш жасаған күннен бастап тағайындалады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылмайды.";

      14) 23-1-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өзінен әлеуметтiк аударымдар жүргізілген әрбір айдағы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген бiр ең төмен жалақы мөлшерінің деңгейiнде қабылданады.";

      15) 23-2-баптың 5-тармағында:

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өзінен әлеуметтiк аударымдар жүргізілген әрбір айдағы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген бiр ең төмен жалақы мөлшерінің деңгейiнде қабылданады.";

      төртінші бөліктегі "он еселенген" деген сөздер "жеті еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар; № 13, 45-құжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47, 48-құжаттар):

      52-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне тиісті дипломы болған кезде негізгі жұмыс орны бойынша:

      философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі үшін – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 17 еселенген мөлшерінде;

      ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі үшін – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 17 еселенген мөлшерінде, ғылым докторы ғылыми дәрежесі үшін айлық есептік көрсеткіштің 34 еселенген мөлшерінде қосымша ақы белгіленеді.".

      11. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 7, 27-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 5, 43-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 144-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-І, 128-құжат; № 21-ІІІ, 136-құжат; № 22-І, 143-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 16, 56-құжат; № 21, 98-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 47-құжат; № 16, 56-құжат):

      61-баптың 2-тармағындағы "ең төменгi жалақыдан" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасынан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 4, 36-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 119-құжат; № 21-III, 135-құжат; 2018 ж., № 15, 47-құжат):

      12-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға арналған мемлекеттік тапсырманы немесе мемлекеттік тапсырысты орындайтын ғылыми қызметкерлерге ғылыми дәрежелері, дәрежелері үшін ғылым кандидатына, философия докторына (PhD), бейіні бойынша докторға республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 17 еселенген мөлшерінде, ғылым докторына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 34 еселенген мөлшерінде мемлекеттік бюджеттен ай сайын қосымша ақы белгіленеді.".

      13. "Халықтың көші-қоны туралы" 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 16, 127-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 21-22, 114-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 154, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 7-8, 22-құжат; № 9, 27-құжат; № 15, 50-құжат):

      28-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген ең төмен жалақыдан" деген сөздер "республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасынан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 10-11, 55-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 1-құжат; № 6, 28-құжат; № 8, 49-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 50-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; № 8-І, 65-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж. № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар):

      1) 1-бапта:

      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-1) жеке практикамен айналысатын адам – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор;";

      17) тармақшадағы "тағайындалған және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар" деген сөздер "және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерi тағайындалған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) тармақша мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған салық агенттері (бұдан әрі – салық агенттері) нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент ретінде қарастырылады;";

      2) 4-бапта:

      1-тармақтағы ", одан кейiнгi кезеңдерде зейнетақы төлемдерi осы Заңның 15-бабының 5-тармағына сәйкес жүзеге асырылатын болады" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы "жойылған" деген сөзден кейін ", еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алатын" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 13-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:

      "18) Қазақстан Республикасына тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында келген этностық қазақтардың шығу еліндегі еңбек қызметі.";

      4) 24-бапта:

      2-тармақ 4) тармақшасындағы "алушылар босатылады." деген сөздер "алушылар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын, еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалар босатылады.";

      7-тармақта:

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар (осы тармақтың 2), 5) және 6) тармақшаларында аталған тұлғалардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар жұмыскерлерге, сондай-ақ нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жеке тұлғаларға төленген кірістерден – кірістер төленген айдан кейiнгi айдың 25-інен кешiктiрмей;

      2) дара кәсiпкерлер (осы тармақтың 5) тармақшасында аталған дара кәсіпкерлерден басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар өзінің пайдасына – есептi айдан кейiнгi айдың 25-iнен кешiктiрмей;";

      3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;

      7) тармақшадағы "25-күнінен кешіктірмей аударады." деген сөздер "25-інен кешіктірмей;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде аударады.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Осы баптың 7-тармағының 8) тармақшасында аталған тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналарын төлеуді қоспағанда, мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) осы Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес есепке жазылған өсiмпұлды төлеудің толық және уақтылы жүзеге асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.";

      5) 25-баптың 1 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын мiндеттi зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын ай сайынғы кірістің 10 пайызы мөлшерінде белгiленедi.

      Бұл ретте мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшiн алынатын ең жоғары жиынтық жылдық кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінің он екі мөлшерінен аспауға тиіс.";

      "4. Осы Заңның 24-бабы 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, жеке практикамен айналысатын адамдар, дара кәсіпкерлер, сондай-ақ нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалар үшiн өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын мiндеттi зейнетақы жарналары алынатын кірісінің 10 пайызы мөлшерiнде, бiрақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгiленген ең төмен жалақы мөлшерiнiң 10 пайызынан кем емес және ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерiнiң 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгiленедi.

      Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшесiнiң (қатысушысының) және басшысының пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын, салықтық кезеңнiң әрбiр айы үшiн есептелетiн мiндеттi зейнетақы жарналары республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгiленген ең төмен жалақы мөлшерiнiң 10 пайызынан кем емес және ең төмен жалақының 50 еселенген мөлшерiнiң 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгiленедi. Шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшелерiнiң (қатысушыларының) пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналары олар кәмелетке толған жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдың басынан бастап есептелуге және төленуге жатады.

      Жеке практикамен айналысатын адам, сондай-ақ дара кәсiпкер өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшiн дербес айқындайтын кіріс алатын кіріс болып табылады.

      Кіріс болмаған жағдайда, жеке практикамен айналысатын адамдар, сондай-ақ дара кәсіпкерлер республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінің 10 пайызы есебімен өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылы.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар үшін өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын міндетті зейнетақы жарналары республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда, астанада – айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерінің және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерінің 30 пайызын құрайды.

      Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.";

      6) 29-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі "белгіленбесе," деген сөзден кейін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 37-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шотын ашу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына агенттер ұсынатын жеке тұлғалардың тізімдері негізінде жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шотын ашу бiрыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларында көзделген нысан бойынша жасалған салымшының өтініші негізінде жүзеге асырылады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жөніндегі мәліметтерді міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізу үшін Мемлекеттік корпорацияға жеке зейнетақы шотын ашу туралы электрондық хабарлама жібереді.

      Салымшы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жөніндегі мәліметтерді міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізгені туралы Мемлекеттік корпорацияның электрондық хабарламасын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алған күннен бастап міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қосылған болып есептеледі.";

      8) 39-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған, нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қосылу үшін жеке тұлға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініш беруге міндетті.

      Жеке тұлғада міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған жеке зейнетақы шоты болған жағдайда, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған жеке зейнетақы шотын ашуға қайта өтініш берілмейді.";

      10-тармақтағы "Агенттер" деген сөз "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, агенттер" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 10, 49-құжат; № 15, 78-құжат; № 22-І, 143-құжат; № 22-V, 152-құжат; 2016 ж., № 8-ІІ, 67-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 14, 53-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 15, 48-құжат; № 16, 53-құжат; № 19, 62-құжат):

      17-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын.

      16. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасының Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 15, 78-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      1) 1-баптың 19-тармағы 1) тармақшасының он жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтандыру ұйымы агент ретінде қарастырылады. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған салық агенттері (бұдан әрі – салық агенттері) нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент ретінде қарастырылады;";

      2) мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толықтырылсын:

      "2-1-бап. Осы Заңның 1-бабының 19-тармағы 13) тармақшасының жиырма тоғызыншы абзацы, 18) тармақшасының үшінші абзацы 26) тармақшасының отыз бірінші абзацы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзацтар мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "8. Осы баптың 7-тармағының 8) тармақшасында аталған тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналарын төлеуін қоспағанда, мiндеттi зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) осы Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес есепке жазылған өсiмпұлды төлеудің толық және уақтылы жүзеге асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.";

      "1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, агенттер міндетті зейнетақы жарналарының, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есептелген, ұстап қалған (есебіне жазылған) сомалары жөніндегі мәліметтерді көрсететін жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде тоқсан сайын тапсырады.";

      "10. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларды қоспағанда, агенттер міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын уақтылы есептеуге, ұстап қалуға (есепке жазуға) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төлеуге міндетті.".

      17. "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-I, 142-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 13, 45-құжат; № 22-III, 109-құжат):

      1) 1-бапта:

      7-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-1) жеке практикамен айналысатын адам – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор;";

      мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-2) инвестициялық кіріс – қор активтерін инвестициялау нәтижесінде алынған олардың ақшалай көріністегі өсімі;";

      2) 5-бап:

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Осы баптың 2-тармағының ережелері "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылмайды.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқық алу үшін осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 10) тармақшасында көзделген адамдар медициналық көмек алған күннің алдында кемінде үш ай қатарынан қорға жарналар төлеуге міндетті.";

      3) 14-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзацтағы "Жарналарды төлеушілер" деген сөздер "Мыналар жарналарды төлеушілер болып табылады" деген сөздермен ауыстырылып, 4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жеке практикамен айналысатын адамдар;";

      5), 6) және 7) тармақшалар алып тасталсын;

      9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) мыналарды:

      осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 8) және 10) тармақшаларында;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрғандардан немесе әрекетсіз деп танылғандардан басқа, осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрғандардан басқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кеткен Қазақстан Республикасының азаматтарынан және Қазақстан Республикасында өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар төлеу жүзеге асырылатын азаматтардан басқа, осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында аталған адамдарды қоспағанда, жарналарды дербес төлейтін адамдар, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен Қазақстан Республикасының азаматтары (бұдан әрі – дербес төлеушілер);

      10) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар.";

      3, 4-1 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) және қорға аударуды жұмыс берушілер жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің кірістері есебінен жүзеге асырады.";

      "4-1. Жеке практикамен айналысатын адамдардың, дара кәсіпкерлердің, дербес төлеушілердің жарналарын есептеуді және аударуды олардың өздері не олардың пайдасына үшінші тұлға жүзеге асырады.";

      "6. Төлеушілер (осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2), 8), 9) және 10) тармақшаларында аталған тұлғаларды қоспағанда):

      1) аударымдарды және (немесе) жарналарды, сондай-ақ аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды уақтылы және толық көлемде есептеуге (ұстап қалуға) және аударуға;

      2) қорға төленетін аударымдардың және (немесе) жарналардың мөлшерлерін есептеу мен қайта есептеуді дербес жүзеге асыруға міндетті.";

      7-тармақ "жұмыскерлерді", "жұмыскерлердің" деген сөздерден кейін тиісінше ", оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілерді",

      ", оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 26-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың мақсаттары үшін кәсіпкерлік қызметті немесе еңбек қызметін жүзеге асырмайтын және кірісі жоқ адамдар жұмыс істемейтін адамдар деп түсініледі.";

      5) 27-баптың 2-тармағы "жұмыскерге" деген сөзден кейін ", оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшіге" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 28-бапта:

      1, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің, сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалардың қорға төлеуге жататын жарналары мынадай мөлшерде белгіленеді:

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 1 пайызы;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есептеу объектісінің 2 пайызы.";

      "3. Дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың жарналары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      4. Дербес төлеушілердің жарналары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалардың жарналары республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда, астанада – айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерінің және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерінің 40 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.";

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің, сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалардың осы Заңның 29-бабына сәйкес есептелген кірістері олардың жарналарын есептеу объектілері болып табылады.

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған жеке практикамен айналысатын адамдарды және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлерді қоспағанда, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен жалақының 1,4 еселенген мөлшері дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

      6. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының ең төмен мөлшері дербес төлеушілердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған жеке практикамен айналысатын адамдардың және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлердің жарналарын есептеу объектісі болып табылады.";

      7) 29-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы баптың 4-тармағында белгіленген кірістерді қоспағанда, жұмыс берушілер есепке жазған кірістер жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің аударымдар мен жарналарды есептеу үшін қабылданатын кірістері болып табылады.";

      3-тармақта:

      бірінші, екінші және үшінші бөліктердегі "жалақының он бес еселенген ең төмен" деген сөздер "ең төмен жалақының 10 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың талаптары:

      1) дербес төлеушілер;

      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылмайды.";

      8) 30-бапта:

      1-тармақ "Жұмыскерлердің" деген сөзден кейін ", оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың ай сайынғы жарналарын есептеу және төлеу Мемлекеттік корпорацияның қордың шотына кейіннен аударуы үшін банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.";

      6-тармақта:

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар (осы тармақтың 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар – кірістер төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;

      2) дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар (осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген тұлғалардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар өз пайдасына – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;";

      6) тармақшадағы "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтар, сондай-ақ өзге де төлеушілер" деген сөздер "дербес төлеушілер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 31-баптың 6-тармағындағы "жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар" деген сөздер "жеке практикамен айналысатын адамдар" деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-V, 155-құжат; 2016 ж., № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 20, 96-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15, 50-құжат; № 19, 62-құжат):

      13-1-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне қатысушы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінің тіркелген жерінде болуға тиіс.".

      19. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 7-I, 48-құжат; 2017 ж., № 13, 45-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 7-8, 22-құжат; № 10, 32-құжат; № 15, 50-құжат):

      1) 1-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әлеуметтік келісімшарт – жұмыссыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларда өзге адамдар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматы не оралман мен халықты жұмыспен қамту орталығы арасындағы, ал осы Заңда көзделген жағдайларда, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын ұйымдастыруға тартылған жеке және заңды тұлғалармен тараптардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу туралы, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету туралы келісім;";

      мынадай мазмұндағы 5-2), 7-1), 9-1) және 12-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-2) еңбек ресурстарын болжамдау ұлттық жүйесі – жұмыс күшіне болжамды тұрғыдан сұранысты және ұсынысты айқындауға мүмкіндік беретін, қолданылатын әдістер мен тәсілдер кешені;";

      "7-1) жалдамалы жұмыскер – еңбек шарты бойынша жұмысты орындайтын не тәртіптемені және жұмыс істелген уақыт не өндірілген тауардың бірлігі үшін не көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді тапсырыс беруші айқындайтын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;";

      "9-1) жеке практикамен айналысатын адам – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат және кәсіпқой медиатор;";

      "12-1) жұмыспен қамтылған адам – ақы үшін немесе мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру және сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы кіріс алу жолымен қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;";

      16) және 19) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары – жұмыссыздар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларда өзге адамдар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарды жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғаудың және халықты жұмыспен қамтамасыз етудің, мемлекеттік қолдаудың Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылатын шаралары;";

      "19) жұмыссыз адам – жұмыс іздеуді жүзеге асыратын және жұмысқа кірісуге дайын жеке тұлға;";

      29) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 30-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "30-1) тәуелсіз жұмыскер – дара кәсіпкерлерді, жеке практикамен айналысатын адамдарды, шаруашылық серіктестігінің құрылтайшыларын (қатысушыларын) және акционерлік қоғамның құрылтайшыларын, акционерлерін (қатысушыларын), өндірістік кооператив мүшелерін қоспағанда, өз қызметін мемлекеттік тіркеусіз кіріс алу мақсатында тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру (өткізу) жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын жеке тұлға;";

      2) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Жұмыспен қамтылған адамдар

      Жұмыспен қамтылған адамдарға мыналар жатады:

      1) жалдамалы жұмыскерлер, сондай-ақ ақы төленетін өзге де жұмысы бар (сайланған, тағайындалған немесе бекітілген) адамдар;

      2) дара кәсіпкерлер;

      3) жеке практикамен айналысатын адамдар;

      4) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын, жалдамалы жұмыскерлерге жатпайтын жеке тұлғалар;

      5) шаруашылық серіктестіктерінің құрылтайшылары (қатысушылары) және акционерлік қоғамдардың құрылтайшылары, акционерлері (қатысушылары), сондай-ақ өндірістік кооперативтердің мүшелері болып табылатын жеке тұлғалар;

      6) тәуелсіз жұмыскерлер;

      7) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеріп жүргендер.";

      3) 7-бап мынадай мазмұндағы 26-4) және 26-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "26-4) "Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсын қолдап отыруды және оның жұмыс істеуін ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      26-5) еңбек ресурстарын болжамдау ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      4) 8-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен "Еңбек биржасы" мемлекеттік интернет-ресурсын қолдап отыруды;";

      5) 2-тарау мынадай мазмұндағы 11-1 және 11-2-баптармен толықтырылсын:

      "11-1-бап. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі өңірлік комиссия

      1. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі өңірлік комиссияны (бұдан әрі – өңірлік комиссия) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында жергілікті атқарушы орган құрады.

      2. Өңірлік комиссия облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті өкілді және атқарушы органдарының, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейіндегі кәсіподақтардың аумақтық бірлестігінің және облыс, республикалық маңызы бар қала, астана өңірлік кәсіпкерлер палаталарының, өзге де мүдделі мемлекеттік органдардың және басқа да ұйымдардың өкілдерінен қалыптастырылады.

      3. Өңірлік комиссия облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында орналасқан мемлекеттік органдардың және басқа да ұйымдардың халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын іске асыру және әлеуметтік көмек мәселелері бойынша қызметін үйлестіруді жүзеге асырады.

      4. Өңірлік комиссияның қызметі халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларының тиімді іске асырылуын қамтамасыз етуге және оларды облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға бағытталған.

      11-2-бап. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық) комиссия

      1. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық) комиссияны (бұдан әрі – аудандық (қалалық) комиссия) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жергілікті атқарушы орган құрады.

      2. Аудандық (қалалық) комиссия ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді және атқарушы органдарының, аудан, қала деңгейіндегі кәсіподақтардың аумақтық бірлестігінің және тиісті облыстардың, облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аудандарындағы өңірлік кәсіпкерлер палаталары филиалдарының, өзге де мүдделі мемлекеттік органдардың және басқа да ұйымдардың өкілдерінен қалыптастырылады.

      3. Аудандық (қалалық) комиссия ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында орналасқан мемлекеттік органдардың және басқа да ұйымдардың, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын іске асыру және әлеуметтік көмек мәселелері бойынша қызметін үйлестіруді жүзеге асырады.

      4. Аудандық (қалалық) комиссияның қызметі халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларының тиімді іске асырылуын қамтамасыз етуге және оларды ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға бағытталған.";

      6) 14-баптың 6-тармағы 4) тармақшасындағы "адамдар жұмыссыз адам ретінде тіркелмейді." деген сөздер "адамдар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) осы Заңға сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға үміткер студенттер мен жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары жұмыссыз ретінде тіркелмейді.";

      7) 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттарын, оралмандарды, сондай-ақ студенттерді, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларын әлеуметтік кәсіптік бағдарлау жеке адамның кәсіптік білімдерін, дағдыларын, қызығушылықтарын және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіп таңдауда, қызмет түрін ауыстыруда практикалық көмек көрсету және біліктілігін арттыру мақсатында бюджет қаражаты шегінде жүргізіледі.";

      8) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "23-бап. Кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдемдесу

      1. Кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдем жұмыссыздарға және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттарына кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, жобаны қолдап отыру бойынша сервистік қызметтер көрсету, қайтарымды негізде микрокредиттер беру арқылы оларға мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну жолымен көрсетіледі.

      2. Жұмыссыздар және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары қатарынан мемлекеттік қолдау шараларын алу үшін:

      1) ауылдық жерлерде, моно және шағын қалаларда тұратын адамдардың;

      2) мүгедектердің, егер медициналық қорытынды бойынша олардың денсаулық жағдайы еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтірмесе не олардың денсаулығына және (немесе) басқа адамдардың еңбек қауіпсіздігіне қауіп төндірмесе;

      3) зейнеткерлік жасқа толғанға дейін елу жастан асқан адамдардың;

      4) жиырма тоғыз жасқа дейінгі жастардың басым құқығы бар.";

      9) 24-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттарының және олардың отбасы мүшелерінің жаңа тұрғылықты жерге ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдеседі.".

      20. "Қарсы барлау қызметі туралы" 2016 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 24, 125-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат):

      18-бапта:

      5-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қаза болған адам өтеусіз негізде ынтымақтасып жұмыс істеген кезде республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1411 еселенген мөлшерінде біржолғы жәрдемақы төленеді.";

      6-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "өтеусіз негізде ынтымақтасып жұмыс істегендер үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 706 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.".

      21. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-ІІІ, 108-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар):

      33-баптың 2) тармақшасында:

      мынадай мазмұндағы он үшінші, он төртінші және он бесінші абзацтармен толықтырылсын:

      "5. Ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірістері бойынша жеке табыс салығын есептеу осы Кодекстің 78-тарауында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі.

      6. Бiрыңғай жиынтық төлемдi төлеушi осы Кодекстiң 774-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерiн жүзеге асырудан алған (алуға жататын) кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу мен төлеу осы Кодекстiң 775-бабына сәйкес жүргiзiледi.

      Мұндай тұлға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген кірістер бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік төлемдер бойынша салықтық есептілікті ұсынбайды.";

      төрт жүз он бесінші абзацтағы "ең төмен жалақы мөлшерінің 50 пайызы" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 6 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төрт жүз он алтыншы абзацтағы "ең төмен жалақы мөлшерiнде" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төрт жүз жиырма бірінші абзацтағы "ең төмен жалақының 24 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 282 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төрт жүз жетпіс алтыншы абзацтағы "ең төмен жалақының 8 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төрт жүз сексен тоғызыншы абзацтағы "ең төмен жалақы мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 12 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы бес жүз жиырма бірінші абзацпен толықтырылсын:

      "50) осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақшасында аталған заңды тұлғалар жұмыскерлерінің кірістері.";

      бес жүз отыз тоғызыншы абзацтағы "ең төмен жалақы мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бес жүз елу жетінші абзац "бір ең төмен жалақы", "ең төмен жалақының" деген сөздердің алдынан "республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын" деген сөздермен толықтырылсын;

      бес жүз алпыс үшінші абзацтағы "ең төмен жалақының 75 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бес жүз алпыс тоғызыншы абзацтағы "ең төмен жалақының 75 еселенген мөлшері" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 882 еселенген мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бес жүз сексен үшінші абзацтағы "ең төмен жалақының 8 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бес жүз сексен төртінші абзацтағы "ең төмен жалақының 8 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жеті жүз қырық сегізінші абзацтағы "ең төмен жалақының 12 еселенген мөлшерінен" деген сөздер "айлық есептік көрсеткіштің 141 еселенген мөлшерінен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      22. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      1) 5-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "52) жұмыскердің салық салынатын кірісі – осы тармақшада көзделген түзету ескерілмей айқындалған осындай кіріс сомасының 90 пайызы мөлшерінде.";

      2) 28-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "49) жұмыскердің салық салынатын кірісі – осы тармақшада көзделген түзету ескерілмей айқындалған осындай кіріс сомасының 90 пайызы мөлшерінде.".

      2-бап.

      1. Осы Заң, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1, 2, 3, 4, 6 және 7-тармақтарын, 9-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацын, 2), 5) және 6) тармақшаларын, 7) тармақшасының алтыншы, жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) және 15) тармақшаларын, 10, 11, 12 және 13-тармақтарын, 14-тармағы 4) тармақшасының тоғызыншы, оныншы, он бірінші және он екінші абзацтарын, 5) және 6) тармақшаларын, 8) тармақшасының жетінші абзацын, 15-тармағын, 17-тармағының 2) және 3) тармақшаларын, 6) тармақшасының сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он үшінші абзацтарын, 7) тармақшасының бесінші және тоғызыншы абзацтарын, 20, 21 және 22-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Мыналар:

      1) осы Заңның 1-бабының 1 және 2-тармақтары, 3-тармағы 10) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтары, 26) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтары, 34) тармақшасы, 9-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацы, 2), 5) және 6) тармақшалары, 7) тармақшасының алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтары, 8) және 9) тармақшалары, 10) тармақшасының үшінші абзацы, 11) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтары, 12) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтары, 13) және 14) тармақшалары, 15) тармақшасының екінші және үшінші абзацтары, 14-тармағы 4) тармақшасының тоғызыншы және оныншы абзацтары, 5) тармақшасының тоғызыншы және оныншы абзацтары, 17-тармағының 2) тармақшасы, 3) тармақшасының он бірінші абзацы, 6) тармақшасының сегізінші және тоғызыншы абзацтары, 7) тармақшасының тоғызыншы абзацы 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

      2) осы Заңның 1-бабы 3-тармағының 3) тармақшасы, 5) тармақшасының бесінші, алтыншы және тоғызыншы абзацтары, 6), 7), 8) және 9) тармақшалары, 11) тармақшасының жетінші және сегізінші абзацтары, 19), 20), 21) және 22) тармақшалары, 26) тармақшасының екінші және үшінші абзацтары, 27), 28) және 29) тармақшалары 2029 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 203-VІ ЗРК.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.53; № 8-I, cт.62; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 7-8, ст.22; № 9, ст.31; № 10, ст.32; № 12, ст.39; № 14, ст.42; № 15, ст.47, 50; № 16, ст.55; № 19, ст.62):

      1) пункт 1 статьи 50 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) индивидуальный подоходный налог с физических лиц, уплативших единый совокупный платеж в соответствии с законами Республики Казахстан, по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом;";

      2) пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) индивидуальный подоходный налог с физических лиц, уплативших единый совокупный платеж в соответствии с законами Республики Казахстан;";

      3) пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) индивидуальный подоходный налог с физических лиц, уплативших единый совокупный платеж в соответствии с законами Республики Казахстан, по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом;".

      2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, cт.112; 2016 г., № 1, ст.4; № 6, ст.45; № 7-II, ст.55; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.72; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126; 2017 г., № 9, ст.21; № 14, ст.50, 51; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 19, ст.62):

      в статье 35:

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государственной регистрации запрещается, за исключением лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, а также случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Физическое лицо, признанное в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) плательщиком единого совокупного платежа, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-I, 22-II, ст.107; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 13, ст.41; № 14, ст.42, 44; № 15, ст.50; № 19, ст.62):

      1) оглавление дополнить заголовками раздела 24, главы 89, статей 774, 775 и 776 следующего содержания:

      "Раздел 24. Единый совокупный платеж

      Глава 89. Единый совокупный платеж

      Статья 774. Плательщики единого совокупного платежа

      Статья 775. Порядок исчисления и уплаты единого совокупного платежа

      Статья 776. Компетенция Государственной корпорации "Правительство для граждан" в рамках единого совокупного платежа";

      2) в части первой подпункта 20) пункта 1 статьи 1 слова "55-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "647-кратного размера месячного расчетного показателя";

      3) статью 26 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

      "23. Уполномоченный орган в сфере информатизации обязан представлять сведения об участниках международного технологического парка "Астана Хаб" в налоговые органы в порядке, сроки, и по форме, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.";

      4) в абзаце четвертом подпункта 1) части первой пункта 1 статьи 93 слова "12-кратный минимальной размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "141-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      5) в статье 241:

      в части первой пункта 1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) дивиденды, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи;";

      дополнить подпунктом 25) следующего содержания:

      "25) стоимость имущества, безвозмездно полученного венчурным фондом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и предназначенного для безвозмездной передачи юридическим лицам, указанным в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) выплачиваемые юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение, в случае начисления таких дивидендов за период, в котором произведено уменьшение, при условии, если доля корпоративного подоходного налога, уменьшенного на 100 процентов, в общей сумме исчисленного корпоративного подоходного налога в целом по юридическому лицу, выплачивающему дивиденды, составляет 50 и более процентов.

      Положения настоящего подпункта не распространяются на дивиденды, выплачиваемые юридическими лицами, указанными в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      6) в пункте 2 статьи 288:

      в абзаце первом части первой подпункта 8) слова "подпунктом 9)" заменить словами "подпунктами 9) и 11)";

      дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) доходы от прироста стоимости при реализации акций, выпущенных юридическими лицами, указанными в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, долей участия в юридических лицах, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации акций, выпущенных юридическими лицами, указанными в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, долей участия в юридических лицах, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      7) в статье 293:

      пункт 1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) являющимися участниками международного технологического парка "Астана Хаб".";

      дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:

      "4-3. Участники международного технологического парка "Астана Хаб" при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшают сумму исчисленного в соответствии со статьей 302 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.

      Для целей настоящего Кодекса к участникам международного технологического парка "Астана Хаб" относятся юридические лица, одновременно соответствующие следующим условиям:

      1) зарегистрированы в международном технологическом парке "Астана Хаб" в качестве участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

      2) получают доходы исключительно от осуществления приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

      Уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога, предусмотренное настоящим пунктом, также применяется по доходам в виде вознаграждения по депозитам, превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, безвозмездно полученного имущества для осуществления видов деятельности, соответствующих приоритетным видам деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, в случае получения участником международного технологического парка "Астана Хаб" доходов исключительно от осуществления приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

      При этом в случае производства и реализации товаров участниками международного технологического парка "Астана Хаб" такие товары должны соответствовать критериям собственного производства.

      Перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критерии собственного производства утверждаются уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и уполномоченным органом.

      В случае нарушений условий, предусмотренных настоящим пунктом, участники международного технологического парка "Астана Хаб" применяют общеустановленный порядок налогообложения с даты регистрации в качестве участника международного технологического парка "Астана Хаб".";

      8) статью 300 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Убытки, возникшие от реализации акций, выпущенных юридическими лицами, указанными в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, долей участия в юридических лицах, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, компенсируются за счет доходов от прироста стоимости при реализации акций, выпущенных юридическими лицами, указанными в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, долей участия в юридических лицах, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      9) пункт 2 статьи 305 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 4-3 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      10) статью 317 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

      "6. По доходам индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, исчисление индивидуального подоходного налога производится с учетом особенностей, установленных главой 78 настоящего Кодекса.

      7. По доходам, полученным (подлежащим получению) плательщиком единого совокупного платежа от осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 настоящего Кодекса, исчисление и уплата индивидуального подоходного налога производятся в соответствии со статьей 775 настоящего Кодекса.

      Представление таким лицом налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу по доходам, указанным в части первой настоящего пункта, и социальным платежам не производится.";

      11) в пункте 1 статьи 341:

      в подпункте 11) слова "50 процентов от минимального размера заработной платы" заменить словами "6-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в подпункте 12) слова "минимальном размере заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете и действующем" заменить словами "12-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      в части первой подпункта 14) слова "24-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "282-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в абзаце первом части первой подпункта 23) слова "8-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "94-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в части первой подпункта 32) слова "минимального размера заработной платы" заменить словами "12-кратного размера месячного расчетного показателя";

      дополнить подпунктом 53) следующего содержания:

      "53) доходы работников юридических лиц, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      12) в статье 342:

      в пункте 3 слова "48-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "564-кратный размер месячного расчетного показателя";

      в примечании слова "минимальным размером заработной платы", "минимальный размер заработной платы" заменить соответственно словами "месячным расчетным показателем", "месячный расчетный показатель";

      13) в пункте 1 статьи 346:

      подпункт 1) после слов "заработной платы" дополнить словами ", установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года";

      в абзаце первом части первой подпункта 2) слова "75-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "882-кратный размер месячного расчетного показателя";

      в абзаце первом части первой подпункта 3) слова "75-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "882-кратный размер месячного расчетного показателя";

      14) пункт 1 статьи 347 изложить в следующей редакции:

      "1. Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282-кратного размера месячного расчетного показателя, определенного за календарный год, в одном из следующих порядков:

      1) для одного из родителей многодетной семьи в 23-кратном размере месячного расчетного показателя за каждый месяц;

      2) для каждого родителя многодетной семьи в 12-кратном размере месячного расчетного показателя за каждый месяц.";

      15) в пункте 3 статьи 349 слова "10-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "118-кратного размера месячного расчетного показателя";

      16) пункт 3 статьи 350 изложить в следующей редакции:

      "3. Налоговый вычет на медицину применяется в размере не более 118-кратного размера месячного расчетного показателя, определенного за календарный год.

      При этом общая сумма налогового вычета на медицину и корректировки дохода для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги (кроме косметологических) в соответствии с подпунктом 23) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса в совокупности за календарный год не должна превышать 118-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.";

      17) в пункте 2 статьи 351 слова "10-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "118-кратного размера месячного расчетного показателя";

      18) в пункте 2 статьи 356:

      в части первой слова "24-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "282-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в абзаце втором части третьей слова "24-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "282-кратного размера месячного расчетного показателя";

      19) подпункт 3) пункта 2 статьи 373 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "юридическим лицам, указанным в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, при условии приобретения таких работ, услуг для осуществления видов деятельности, включенных в перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, утверждаемый уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и уполномоченным органом;";

      20) часть первую статьи 394 дополнить подпунктами 45) и 46) следующего содержания:

      "45) товаров, производимых и реализуемых участниками международного технологического парка "Астана-Хаб", соответствующими условиям пункта 4-3 статьи 293 настоящего Кодекса;

      46) работ, услуг, реализуемых участниками международного технологического парка "Астана-Хаб", соответствующими условиям пункта 4-3 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      21) пункт 1 статьи 399 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

      "17) товаров, ввезенных налогоплательщиками, являющимися участниками международного технологического парка "Астана Хаб", при одновременном соответствии следующим условиям:

      товары включены в перечень товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, утвержденный уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом;

      ввоз товаров оформлен документами в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

      товары ввезены исключительно в целях использования при осуществлении приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и уполномоченным органом.";

      22) подпункт 3) пункта 3 статьи 484 после слов "в подпункте 10) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса" дополнить словами ", а также доходов, установленных в подпункте 53) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса в части доходов работников, являющихся гражданами Республики Казахстан";

      23) в пункте 5 статьи 630:

      в подпункте 3) слова "160-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "1882-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      в подпункте 4) слова "500-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "5880-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      24) в статье 631:

      в пункте 1:

      в подпункте 4) слова "500-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "5880-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в подпункте 5) слова "500-кратному минимальному размеру заработной платы, установленному законом о республиканском бюджете и действующему" заменить словами "5880-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      в подпункте 1) пункта 4 слова "500-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "5880-кратного размера месячного расчетного показателя";

      25) в пункте 3 статьи 633:

      в подпункте 4) слова "160-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "1882-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      в подпункте 5) слова "500-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "5880-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      26) пункт 2 статьи 644 дополнить подпунктами 3-1) и 4-1) следующего содержания:

      "3-1) доход, за исключением дохода лица, зарегистрированного в государстве с льготным налогообложением, включенном в перечень, утвержденный уполномоченным органом, от оказания консультационных, маркетинговых, инжиниринговых услуг, услуг в сфере информационной безопасности, выполнения работ по созданию центров обработки данных, выплачиваемый юридическим лицом, указанным в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.

      Положение настоящего подпункта применяется при условии приобретения таких работ, услуг для осуществления видов деятельности, включенных в перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, утверждаемый уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и уполномоченным органом;";

      "4-1) доход юридического лица-нерезидента, за исключением дохода лица, зарегистрированного в государстве с льготным налогообложением, включенном в перечень, утвержденный уполномоченным органом, в виде роялти, выплачиваемый юридическим лицом, указанным в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.

      Положение настоящего подпункта применяется к доходу в виде роялти, выплачиваемому в целях осуществления деятельности, включенной в перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, утверждаемый уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и уполномоченным органом;";

      27) часть вторую подпункта 4) пункта 9 статьи 645 после слов "юридическое лицо-резидент," дополнить словами "за исключением юридического лица, указанного в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса,";

      28) в статье 646:

      в абзаце первом пункта 1 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктами 2 и 3";

      дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Доходы от прироста стоимости при реализации акций, выпущенных юридическими лицами, указанными в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, долей участия в юридических лицах, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, а также дивиденды, полученные от юридических лиц, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 5 процентов.";

      29) подпункт 4) статьи 654 изложить в следующей редакции:

      "4) дивиденды, за исключением выплачиваемых лицу, являющемуся резидентом государства с льготным налогообложением, включенного в перечень, утвержденный уполномоченным органом, если иное не установлено подпунктом 3) настоящей статьи, при одновременном выполнении следующих условий:

      на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями или долями участия, по которым выплачиваются дивиденды, более трех лет;

      юридическое лицо-резидент, выплачивающее дивиденды, не является недропользователем в течение периода, за который выплачиваются дивиденды;

      имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица-резидента, выплачивающего дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет не более 50 процентов.

      В случае если юридическое лицо-резидент, за исключением юридического лица, указанного в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса, выплачивающее дивиденды, производит уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов по деятельности, в том числе осуществляемой в рамках инвестиционного контракта, по которой предусмотрено такое уменьшение, то положения настоящего подпункта применяются в следующем порядке:

      если доля корпоративного подоходного налога, уменьшенного на 100 процентов в общей сумме исчисленного корпоративного подоходного налога в целом по юридическому лицу-резиденту, выплачивающему дивиденды, составляет 50 и более процентов, то освобождение дивидендов, выплачиваемых таким юридическим лицом, предусмотренное настоящим подпунктом, не применяется;

      если доля корпоративного подоходного налога, уменьшенного на 100 процентов в общей сумме исчисленного корпоративного подоходного налога в целом по юридическому лицу-резиденту, выплачивающему дивиденды, составляет менее 50 процентов, то освобождение дивидендов, выплачиваемых таким юридическим лицом, предусмотренное настоящим подпунктом, применяется ко всей сумме дивидендов.

      Положения настоящего подпункта применяются только к дивидендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:

      дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;

      части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом-резидентом между его учредителями, участниками;

      дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица-резидента или при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов учредителей, участников либо путем полного или частичного погашения долей учредителей, участников, а также при изъятии учредителем, участником доли участия в юридическом лице-резиденте, за исключением имущества, внесенного учредителем, участником в качестве вклада в уставный капитал.

      При этом доля имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица-резидента, выплачивающего дивиденды, определяется в соответствии со статьей 650 настоящего Кодекса.

      В целях настоящего подпункта недропользователем не признается недропользователь, являющийся таковым исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод и (или) общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд;";

      30) в части пятой пункта 5 статьи 658 слова "минимального размера заработной платы" заменить словами "12-кратного размера месячного расчетного показателя";

      31) подпункт 2) пункта 2 статьи 683 изложить в следующей редакции:

      "2) доход за налоговый период не превышает для специального налогового режима:

      на основе патента – 3 528-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      на основе упрощенной декларации – 24 038-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      с использованием фиксированного вычета – 144 184-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;";

      32) в пункте 2 статьи 687 слова "2-кратного, юридических лиц – не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "23-кратного, юридических лиц – не менее 29-кратного размера месячного расчетного показателя";

      33) в части второй пункта 3 статьи 694 слова "4-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "47-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      34) дополнить разделом 24 следующего содержания:

      "Раздел 24. Единый совокупный платеж

      Глава 89. Единый совокупный платеж

      Статья 774. Плательщики единого совокупного платежа

      1. Плательщиками единого совокупного платежа признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

      1) уплатили единый совокупный платеж;

      2) не используют труд наемных работников;

      3) оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.

      2. Размер дохода плательщика единого совокупного платежа, получаемого в результате осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, за календарный год не должен превышать 1175-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

      3. Не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа:

      1) лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;

      2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;

      3) лица, занимающиеся частной практикой;

      4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов;

      5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

      4. Физические лица признаются плательщиками единого совокупного платежа со дня, в котором произведена уплата такого платежа, до последнего дня месяца, за который производилась уплата единого совокупного платежа.

      Статья 775. Порядок исчисления и уплаты единого совокупного платежа

      1. В единый совокупный платеж включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей.

      2. Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя – в других населенных пунктах.

      При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

      3. Индивидуальный подоходный налог плательщика единого совокупного платежа по доходам, полученным (подлежащим получению) им от осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 настоящего Кодекса, составляет 10 процентов от суммы единого совокупного платежа.

      4. Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".

      Уплата, распределение и перечисление единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврат осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Статья 776. Компетенция Государственной корпорации "Правительство для граждан" в рамках единого совокупного платежа

      1. Государственная корпорация "Правительство для граждан" в рамках единого совокупного платежа осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:

      1) ведет персонифицированный учет плательщиков единого совокупного платежа на базе индивидуального идентификационного номера;

      2) актуализирует персонифицированный учет плательщиков единого совокупного платежа;

      3) распределяет и перечисляет сумму единого совокупного платежа в Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд и соответствующий бюджет по месту жительства плательщика;

      4) осуществляет возврат ошибочно (излишне) уплаченных сумм единого совокупного платежа в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      2. Цены на работы, услуги, производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан", устанавливаются уполномоченным органом, определяемым решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных органов, по согласованию с антимонопольным органом и уполномоченным органом.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст.199; 1995 г., № 24, ст.167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст.275; 1998 г., № 24, ст.436; 2000 г., № 3-4, ст.66; 2001 г., № 8, ст.53; № 17-18, ст.245; 2002 г., № 4, ст.32; № 15, ст.147; № 17, ст.155; 2004 г., № 18, ст.106; № 23, ст.142; № 24, ст.154; 2005 г., № 13, ст.53; 2007 г., № 2, ст.18; 2009 г., № 6-7, ст.32; № 17, ст.83; № 24, ст.121; 2010 г., № 10, ст.48; 2011 г., № 1, ст.7; № 20, ст.158; 2012 г., № 3, ст.26; 2013 г., № 1, ст.2; 2014 г., № 7, ст.33; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 21, ст.118, 122; 2016 г., № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 8, ст.16; № 14, ст.50; № 21, ст.102; 2018 г., № 16, ст.56):

      в статье 23:

      абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "в размере 1411-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, при сотрудничестве погибшего на безвозмездной основе.";

      абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "в размере 706-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для сотрудничающих на безвозмездной основе.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст.154; 1999 г., № 8, ст.239; № 23, ст.925; 2002 г., № 6, ст.71; 2003 г., № 1-2, ст.13; 2004 г., № 23, ст.142; № 24, ст.157; 2005 г., № 23, ст.98; 2006 г., № 12, ст.69; 2007 г., № 10, ст.69; № 20, ст.152; 2012 г., № 4, ст.32; № 8, ст.64; 2013 г., № 10-11, ст.56; 2014 г., № 6, ст.28; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 6, ст.27; № 8, ст.45; № 15, ст.78; № 19-II, ст.106; № 22-II, ст.145; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 7-I, ст.49; 2017 г., № 12, ст.36; 2018 г., № 14, ст.42):

      пункт 3 статьи 13 после слова "высшего" дополнить словами "и (или) послевузовского".

      6. В Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 8, ст.238; № 23, ст.925; 2000 г., № 23, ст.411; 2001 г., № 2, ст.14; 2002 г., № 6, ст.71; 2004 г., № 24, ст.157; 2005 г., № 23, ст.98; 2006 г., № 12, ст.69; 2007 г., № 20, ст.152; 2009 г., № 23, ст.111; 2012 г., № 4, ст.32; № 8, ст.64; 2014 г., № 6, ст.28; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 6, cт.27; № 19-II, ст.106; № 22-II, ст.145; 2016 г., № 7-I, cт.49; 2018 г., № 14, ст.42):

      1) статью 4 дополнить подпунктами 4-2) и 4-3) следующего содержания:

      "4-2) лица, удостоенные звания "Халық қаһарманы";

      4-3) лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері";";

      2) часть третью статьи 7 дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

      "10-1) лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", – 138,63 месячного расчетного показателя;

      10-2) лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Ері", – 138,63 месячного расчетного показателя;".

      7. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст.17; № 9, ст.86; № 24, ст.338; 2002 г., № 10, ст.103; 2004 г., № 10, ст.56; № 17, ст.97; № 23, ст.142; № 24, ст.144; 2005 г., № 7-8, ст.23; 2006 г., № 1, ст.5; № 13, ст.86, 87; № 15, ст.92, 95; № 16, ст.99; № 18, ст.113; № 23, ст.141; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.14; № 10, ст.69; № 12, ст.88; № 17, ст.139; № 20, ст.152; 2008 г., № 21, ст.97; № 23, ст.114, 124; 2009 г., № 2-3, ст.9; № 24, ст.133; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.3, 7; № 2, ст.28; № 6, ст.49; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.118; № 16, ст.129; 2012 г., № 2, ст.11; № 3, ст.21; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 14, ст.92; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 1, ст.2, 3; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; № 20, ст.113; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 2, ст.10; № 3, ст.21; № 7, ст.37; № 8, ст.49; № 10, ст.52; № 11, ст.67; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 21, ст.118, 122; № 22, ст.131; 2015 г., № 9, ст.46; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.103; № 21-I, ст.121, 124, 125; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140; № 22-V, ст.154, 156, 158; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-I, ст.47, 49; № 8-II, ст.72; № 23, ст.118; 2017 г., № 3, ст.6; № 8, ст.16; № 13, ст.45; № 15, ст.55; № 16, ст.56; 2018 г., № 12, ст.39; № 16, ст.56; Закон Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики", опубликованнный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 7 ноября 2018 г.):

      подпункты 1) и 2) части второй пункта 9 статьи 36-1 изложить в следующей редакции:

      "1) собственные средства кандидата, общая сумма которых не должна превышать 294-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      2) добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан, общая сумма которых не должна превышать 588-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "О государственной адресной социальной помощи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст.247; 2004 г., № 23, ст.142; 2007 г., № 3, ст.20; № 10, ст.69; № 20, ст.152; 2009 г., № 1, ст.4; № 23, ст.117; 2011 г., № 10, ст.86; № 16, ст.128; 2012 г., № 2, ст.14; № 8, ст.64; 2013 г., № 14, ст.72; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 6, ст.27; № 10, ст.50; № 19-II, ст.106; № 22-II, ст.145; № 22-V, ст.158; 2016 г., № 7-I, ст.49; 2017 г., № 12, ст.36; 2018 г., № 7-8, ст.22; № 14, ст.42):

      подпункт 1-2) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "1-2) социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, об участии в активных мерах содействия занятости между гражданином Республики Казахстан либо оралманом из числа безработных, отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, а также иных лиц в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О занятости населения", и центром занятости населения, а в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О занятости населения", с физическими и юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной помощи;".

      9. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 9, ст.41; 2004 г., № 23, ст.140, 142; 2006 г., № 23, ст.141; 2007 г., № 3, ст.20; № 20, ст.152; № 24, ст.178; 2008 г., № 23, ст.114; 2009 г., № 9-10, ст.50; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.28; 2011 г., № 6, ст.49; № 11, ст.102; № 14, ст.117; 2012 г., № 2, ст.14; № 3, ст.26; № 4, ст.32; № 8, ст.64; № 14, ст.95; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 3, ст.15; № 10-11, ст.56; № 14, ст.72; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 1, ст.1, 4; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; 2015 г., № 6, ст.27; № 20-IV, ст.113; № 22-II, ст.145; 2016 г., № 7-І, ст.49; 2017 г., № 12, ст.36; № 13, ст.45; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 7-8, ст.22; № 14, ст.42):

      1) в статье 1:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) плательщик социальных отчислений (далее – плательщик) – работодатель, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, а также физическое лицо, являющееся плательщиком единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), осуществляющие исчисление и уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в порядке, установленном настоящим Законом;";

      подпункт 13-3) изложить в следующей редакции:

      "13-3) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор;";

      дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

      "23-1) центр занятости населения – юридическое лицо, создаваемое местным исполнительным органом района, городов областного и республиканского значения, столицы в целях реализации активных мер содействия занятости, организации социальной защиты от безработицы и иных мер содействия занятости в соответствии с Законом Республики Казахстан "О занятости населения";";

      2) статью 8 изложить в следующей редакции:

      "Статья 8. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию

      Обязательному социальному страхованию подлежат работники, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан и осуществляющие деятельность, приносящую доход на территории Республики Казахстан, за исключением лиц, достигших возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".";

      3) подпункт 10) пункта 1 статьи 10-1 изложить в следующей редакции:

      "10) представление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, реестров поступивших и возвращенных социальных отчислений плательщиков;";

      4) подпункт 10) статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "10) разрабатывает порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений и взысканий по ним;";

      5) абзац первый пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "2. Плательщик, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), обязан:";

      6) статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет 20 процентов от объекта исчисления социальных отчислений.";

      7) в статье 15:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Объектами исчисления социальных отчислений для лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальных предпринимателей являются:

      за себя – сумма получаемого дохода, определяемая ими самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      за наемных работников – расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов в качестве оплаты труда, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в Фонд.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Объектами исчисления социальных отчислений для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), являются 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя – в других населенных пунктах.

      При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.";

      в части первой пункта 3 слово "десятикратный" заменить словом "семикратный";

      8) статью 16 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

      "2-2. Физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), уплачивают социальные отчисления в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";

      9) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "1. Своевременно неперечисленные суммы социальных отчислений взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению плательщиком с начисленной пени на счет Фонда в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в Фонд), за исключением платежей физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      10) статью 18 изложить в следующей редакции:

      "Статья 18. Сообщение о произведенных отчислениях

      Плательщик, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, представляет декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражает сведения по начисленным социальным отчислениям за участников системы обязательного социального страхования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

      Форма декларации и правила ее составления утверждаются уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.";

      11) в пункте 5 статьи 21:

      в части первой слова "восьмидесяти процентов" заменить словами "пятидесяти пяти процентов";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      12) в пункте 8 статьи 22:

      в части первой слова "восьмидесяти процентов" заменить словами "пятидесяти пяти процентов";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      13) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "1. Социальная выплата на случай потери работы назначается со дня обращения участника системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, за регистрацией в качестве безработного в центр занятости населения.

      Положения части первой настоящего пункта не распространяются на физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      14) пункт 4 статьи 23-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      15) в пункте 5 статьи 23-2:

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      в части четвертой слово "десятикратного" заменить словом "семикратного".

      10. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст.151; 2008 г., № 23, ст.124; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.149; 2011 г., № 1, ст.2; № 2, ст.21; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 16, ст.128; № 18, ст.142; 2012 г., № 2, ст.11; № 4, ст.32; № 15, ст.97; 2013 г., № 2, ст.7; № 7, ст.34; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; 2014 г., № 1, ст.4, 6; № 3, ст.21; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 10, ст.50; № 14, ст.72; № 20-IV, ст.113; № 21-III, ст.135; № 22-I, ст.140; № 22-V, ст.156, 158; № 23-II, ст.170, 172; 2016 г., № 8-II, ст.67; № 23, cт.119; 2017 г., № 8, ст.16; № 9, ст.17, 18; № 13, ст.45; № 14, ст.50, 53; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 24, ст.115; 2018 г., № 9, ст.31; № 10, ст.32; № 14, ст.42; № 15, ст.47, 48):

      пункт 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:

      "6. Педагогическим работникам государственных организаций образования по основному месту работы устанавливается доплата при наличии соответствующего диплома:

      за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      за ученую степень кандидата наук в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, доктора наук в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на 1 января соответствующего финансового года.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст.27; № 24, ст.145; 2011 г., № 1, ст.3; № 5, ст.43; № 24, ст.196; 2012 г., № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 2, ст.10; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 15, ст.76; 2014 г., № 1, ст.9; № 4-5, ст.24; № 6, ст.27; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; № 23, ст.143; № 24, ст.144; 2015 г., № 8, ст.42; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.128; № 21-III, ст.136; № 22-I, ст.143; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 12, ст.87; 2017 г., № 4, ст.7; № 16, ст.56; № 21, ст.98; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.47; № 16, ст.56):

      в пункте 2 статьи 61 слова "минимальной заработной платы" заменить словами "величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете".

      12. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 4, ст.36; 2013 г., № 15, ст.82; 2014 г., № 1, ст.4; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 20-VII, ст.119; № 21-III, ст.135; 2018 г., № 15, ст.47):

      пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "2. Научным работникам, выполняющим государственное задание или государственный заказ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, из государственного бюджета устанавливается ежемесячная доплата за ученые степени, степени в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для доктора наук.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст.127; 2012 г., № 5, ст.41; № 8, ст.64; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51, № 21-22, ст.114; № 23-24, ст.116; 2014 г., № 11, ст.64; № 16, ст.90; № 21, ст.118; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-II, ст.102; № 20-IV, ст.113; № 22-І, ст.143; № 22-V, ст.154, 158; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-І, ст.49; № 23, ст.118; № 24, ст.131; 2017 г., № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 7-8, ст.22; № 9, ст.27; № 15, ст.50):

      в подпункте 4) пункта 2 статьи 28 слова "минимальной заработной платы, установленной законом Республики Казахстан о республиканском бюджете" заменить словами "величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете".

      14. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 10-11, ст.55; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 1, ст.1; № 6, ст.28; № 8, ст.49; № 11, ст.61; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 6, ст.27; № 8, ст.45; № 10, ст.50; № 15, ст.78; № 20-IV, ст.113; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 7-І, ст.49; № 8-І, ст.65; 2017 г., № 12, ст.36; № 22-ІІІ, ст.109; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.42, 44):

      1) в статье 1:

      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

      "10-1) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор;";

      в подпункте 17) слова "имеющее право на получение пенсионных выплат" заменить словами "пенсионные выплаты";

      подпункт 28) дополнить частью третьей следующего содержания:

      "В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан (далее – налоговые агенты);";

      2) в статье 4:

      в пункте 1 слова ", в последующие периоды пенсионные выплаты будут осуществляться в соответствии с пунктом 5 статьи 15 настоящего Закона" исключить;

      подпункт 2) части первой пункта 2 после слов "с 1 января 2012 года" дополнить словами ", получающих пенсионные выплаты за выслугу лет";

      3) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:

      "18) трудовая деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.";

      4) в статье 24:

      пункт 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) физические лица, работающие по трудовому договору, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами.";

      в пункте 7:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 2), 5) и 6) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, из доходов, выплаченных работникам, а также физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

      2) индивидуальными предпринимателями (кроме индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 5) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой в свою пользу, – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;";

      подпункты 3) и 4) исключить;

      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) физическими лицами, являющимися плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), – в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 28 настоящего Закона, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением уплаты обязательных пенсионных взносов лицами, указанными в подпункте 8) пункта 7 настоящей статьи.";

      5) пункты 1 и 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "1. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

      При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать двенадцать размеров 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      "4. Для лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) пункта 2 статьи 24 настоящего Закона, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Для крестьянских или фермерских хозяйств обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского или фермерского хозяйства, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, исчисляемые за каждый месяц налогового периода, устанавливаются в размере не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетних членов (участников) крестьянского или фермерского хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия.

      Получаемым доходом является доход, определяемый самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой, а также индивидуальным предпринимателем для исчисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу.

      В случае отсутствия дохода лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, составляют 30 процентов от 1-кратного размера месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя – в других населенных пунктах.

      При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.";

      6) часть первую пункта 1 статьи 29 после слова "Агенты" дополнить словами ", за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс),";

      7) в статье 37:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при перечислении обязательных пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется на основании заявления вкладчика, составленного по форме, предусмотренной пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Единый накопительный пенсионный фонд направляет электронное уведомление об открытии индивидуального пенсионного счета в Государственную корпорацию для внесения сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня получения единым накопительным пенсионным фондом электронного уведомления Государственной корпорации о внесении сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.";

      8) в статье 39:

      пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Для присоединения к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов физическое лицо обязано представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

      В случае наличия у физического лица в едином накопительном пенсионном фонде открытого индивидуального пенсионного счета для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов повторное заявление на открытие индивидуального пенсионного счета, предназначенного для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов, не представляется.";

      пункт 10 после слова "Агенты" дополнить словами ", за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс),".

      15. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 10, ст.49; № 15, ст.78; № 22-I, ст.143; № 22-V, ст.152; 2016 г., № 8-II, ст.67; 2017 г., № 12, ст.36; № 14, ст.53; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 15, ст.48; № 16, ст.53; № 19, ст.62):

      подпункт 1) пункта 1 статьи 17 исключить.

      16. В Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 15, ст.78; № 19-ІІ, ст.106; № 22-II, ст.145; № 23-ІІ, ст.170; 2017 г., № 12, ст.36; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; 2018 г., № 14, ст.42):

      1) абзац семнадцатый подпункта 1) пункта 19 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "Страховая организация рассматривается в качестве агента. В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан (далее – налоговые агенты);";

      2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

      "Статья 2-1. Приостановить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года действие абзаца двадцать девятого подпункта 13), абзаца третьего подпункта 18), абзаца тридцать первого подпункта 26) пункта 19 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные абзацы действуют в следующей редакции:

      "8. Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 28 настоящего Закона, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением уплаты обязательных пенсионных взносов лицами, указанными в подпункте 8) пункта 7 настоящей статьи.";

      "1. Агенты, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), ежеквартально в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, предоставляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражают сведения по исчисленным, удержанным (начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и обязательных профессиональных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.";

      "10. Агенты, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), обязаны своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя и обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.".

      17. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-I, ст.142; 2016 г., № 7-I, cт.49; № 23, ст.119; 2017 г., № 13, ст.45; № 22-III, ст.109):

      1) в статье 1:

      подпункт 7-1) изложить в следующей редакции:

      "7-1) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор;";

      дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

      "7-2) инвестиционный доход – прирост активов фонда в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования;";

      2) статью 5:

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования лица, предусмотренные подпунктом 10) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, обязаны оплатить взносы в фонд не менее трех месяцев подряд, предшествующих дате получения медицинской помощи.";

      3) в статье 14:

      в части первой пункта 2:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) лица, занимающиеся частной практикой;";

      подпункты 5), 6) и 7) исключить;

      подпункты 9) и 10) изложить в следующей редакции:

      "9) лица, самостоятельно уплачивающие взносы, в том числе граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан (далее – самостоятельные плательщики), за исключением лиц, указанных:

      в подпунктах 2), 8) и 10) части первой настоящего пункта;

      в подпункте 3) части первой настоящего пункта, кроме приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

      в подпункте 4) части первой настоящего пункта, кроме приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также граждан Республики Казахстан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, и граждан, за которых в Республике Казахстан осуществляется уплата отчислений и (или) взносов;

      10) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      пункты 3, 4-1 и 6 изложить в следующей редакции:

      "3. Исчисление (удержание) и перечисление взносов работников, в том числе государственных и гражданских служащих, в фонд осуществляются работодателями за счет доходов работников, в том числе государственных и гражданских служащих.";

      "4-1. Исчисление и перечисление взносов лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальных предпринимателей, самостоятельных плательщиков осуществляются самостоятельно либо третьим лицом в их пользу.";

      "6. Плательщики (за исключением лиц, указанных в подпунктах 2), 8), 9) и 10) части первой пункта 2 настоящей статьи) обязаны:

      1) своевременно и в полном объеме исчислять (удерживать) и перечислять отчисления и (или) взносы, а также пеню за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов;

      2) самостоятельно осуществлять расчет и перерасчет размеров отчислений и (или) взносов, уплачиваемых в фонд.";

      пункт 7 после слова "работников" дополнить словами ", в том числе государственных и гражданских служащих,";

      4) пункт 1 статьи 26 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Для целей настоящего пункта под неработающими лицами понимаются лица, не осуществляющие предпринимательскую или трудовую деятельность и не имеющие дохода.";

      5) пункт 2 статьи 27 после слова "работнику" дополнить словами ", в том числе государственному и гражданскому служащему,";

      6) в статье 28:

      пункты 1, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Взносы работников, в том числе государственных и гражданских служащих, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

      с 1 января 2020 года – 1 процента от объекта исчисления взносов;

      с 1 января 2021 года – 2 процентов от объекта исчисления взносов.";

      "3. Взносы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, с 1 января 2020 года устанавливаются в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.

      4. Взносы самостоятельных плательщиков устанавливаются с 1 января 2020 года в размере 5 процентов от объекта исчисления взносов.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Взносы физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), устанавливаются в размере 40 процентов от 1-кратного размера месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя – в других населенных пунктах.

      При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.";

      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Объектами исчисления взносов работников, в том числе государственных и гражданских служащих, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, являются их доходы, исчисленные в соответствии со статьей 29 настоящего Закона.

      Объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, является 1,4-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан лиц, занимающихся частной практикой, и приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан индивидуальных предпринимателей.

      6. Объектом исчисления взносов самостоятельных плательщиков, в том числе приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан лиц, занимающихся частной практикой, и приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан индивидуальных предпринимателей, является минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      7) в статье 29:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Доходами работников, в том числе государственных и гражданских служащих, принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, являются доходы, начисленные работодателями, за исключением доходов, установленных пунктом 4 настоящей статьи.";

      в пункте 3:

      в частях первой, второй и третьей слова "пятнадцатикратный минимальный размер" и "пятнадцатикратному минимальному размеру" заменить соответственно словами "10-кратный минимальный размер" и "10-кратному минимальному размеру";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Требования настоящего пункта не распространяются на физических лиц, являющихся:

      1) самостоятельными плательщиками;

      2) плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      8) в статье 30:

      пункт 1 после слова "работников" дополнить словами ", в том числе государственных и гражданских служащих,";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Исчисление и уплата ежемесячных взносов индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, осуществляются через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной корпорацией на счет фонда.";

      в пункте 6:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 2) и 5) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

      2) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпункте 5) настоящего пункта), лицами, занимающимися частной практикой, в свою пользу – ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;";

      в подпункте 6) слова "гражданами, выехавшими за пределы Республики Казахстан, а также иными плательщиками" заменить словами "самостоятельными плательщиками";

      9) в пункте 6 статьи 31 слова "частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы" заменить словами "лица, занимающиеся частной практикой".

      18. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-V, ст.155; 2016 г., № 24, ст.126; 2017 г., № 20, ст.96; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 15, ст.50; № 19, ст.62):

      пункт 6 статьи 13-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Участник международного технологического парка "Астана Хаб" с 1 января 2024 года должен находиться по месту регистрации международного технологического парка "Астана Хаб".".

      19. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 7-І, ст.48; 2017 г., № 13, ст.45; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 7-8, ст.22; № 10, ст.32; № 15, ст.50):

      1) в статье 1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, об участии в активных мерах содействия занятости между гражданином Республики Казахстан либо оралманом из числа безработных, отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, а также иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом, и центром занятости населения, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, с физическими и юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной помощи;";

      дополнить подпунктами 5-2), 7-1), 9-1) и 12-1) следующего содержания:

      "5-2) национальная система прогнозирования трудовых ресурсов – комплекс применяемых методов и подходов, позволяющих определять прогнозные спрос и предложение рабочей силы;";

      "7-1) наемный работник – физическое лицо, выполняющее работу по трудовому договору либо осуществляющее деятельность по договору гражданско-правового характера, в котором распорядок и оплата за проработанное время либо единицу произведенного товара, либо за оказанные услуги определяются заказчиком;";

      "9-1) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат и профессиональный медиатор;";

      "12-1) занятое лицо – физическое лицо, осуществляющее деятельность за оплату или путем извлечения дохода посредством использования имущества, производства и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;";

      подпункты 16) и 19) изложить в следующей редакции:

      "16) активные меры содействия занятости населения – меры социальной защиты от безработицы и обеспечения занятости населения, государственной поддержки граждан Республики Казахстан и оралманов из числа безработных, отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, а также иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом, осуществляемые в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о занятости населения;";

      "19) безработное лицо – физическое лицо, осуществляющее поиск работы и готовое приступить к работе;";

      подпункт 29) исключить;

      дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

      "30-1) независимый работник – физическое лицо, самостоятельно осуществляющее деятельность по производству (реализации) товаров, работ и услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации своей деятельности, за исключением индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, учредителей (участников) хозяйственного товарищества и учредителей, акционеров (участников) акционерного общества, членов производственного кооператива;";

      2) статью 4 изложить в следующей редакции:

      "Статья 4. Занятые лица

      К занятым лицам относятся:

      1) наемные работники, а также лица, имеющие иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные);

      2) индивидуальные предприниматели;

      3) лица, занимающиеся частной практикой;

      4) физические лица, осуществляющие деятельность по договору гражданско-правового характера, которые не относятся к наемным работникам;

      5) физические лица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов;

      6) независимые работники;

      7) проходящие службу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, правоохранительных и специальных государственных органах Республики Казахстан.";

      3) статью 7 дополнить подпунктами 26-4) и 26-5) следующего содержания:

      "26-4) разрабатывает и утверждает правила организации сопровождения и функционирования государственного интернет-ресурса "Биржа труда";

      26-5) разрабатывает и утверждает правила формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов и использования ее результатов;";

      4) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) сопровождение государственного интернет-ресурса "Биржа труда" в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения;";

      5) главу 2 дополнить статьями 11-1 и 11-2 следующего содержания:

      "Статья 11-1. Региональная комиссия по вопросам занятости населения

      1. Региональная комиссия по вопросам занятости населения создается местным исполнительным органом на территории области (города республиканского значения, столицы) (далее – региональная комиссия).

      2. Региональная комиссия формируется из представителей местных представительных и исполнительных органов области (города республиканского значения, столицы), территориального объединения профсоюзов на уровне области, города республиканского значения, столицы и региональных палат предпринимателей области, города республиканского значения, столицы, иных заинтересованных государственных органов и других организаций.

      3. Региональная комиссия осуществляет координацию деятельности государственных органов и других организаций, расположенных на территории области (города республиканского значения, столицы), по вопросам реализации мер содействия занятости населения и социальной помощи.

      4. Деятельность региональной комиссии направлена на обеспечение эффективной реализации мер содействия занятости населения и выработку предложений по их совершенствованию на территории области (города республиканского значения, столицы).

      Статья 11-2. Районная (городская) комиссия по вопросам занятости населения

      1. Районная (городская) комиссия по вопросам занятости населения (далее – районная (городская) комиссия) создается местным исполнительным органом на территории района (города областного значения).

      2. Районная (городская) комиссия формируется из представителей местных представительных и исполнительных органов района (города областного значения), территориального объединения профсоюзов на уровне района, города и филиалов региональных палат предпринимателей в районах соответствующих областей, городов областного, республиканского значения, столицы, иных заинтересованных государственных органов и других организаций.

      3. Районная (городская) комиссия осуществляет координацию деятельности государственных органов и других организаций, расположенных на территории района (города областного значения), акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по вопросам реализации мер содействия занятости населения и социальной помощи.

      4. Деятельность районной (городской) комиссии направлена на обеспечение эффективной реализации мер содействия занятости населения и выработку предложений по их совершенствованию на территории района (города областного значения).";

      6) пункт 6 статьи 14 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости, в соответствии с настоящим Законом.";

      7) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "1. Социальная профессиональная ориентация лиц, ищущих работу, безработных, отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, оралманов, а также студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ проводится в целях оказания практической помощи в выборе профессии, смене рода занятий и повышения квалификации с учетом профессиональных знаний, навыков, интересов личности и потребностей рынка труда в пределах бюджетных средств.";

      8) статью 23 изложить в следующей редакции:

      "Статья 23. Содействие предпринимательской инициативе

      "1. Содействие предпринимательской инициативе оказывается безработным и отдельным категориям занятых лиц, определяемым Правительством Республики Казахстан, путем предоставления им мер государственной поддержки посредством обучения основам предпринимательства, оказания сервисных услуг по сопровождению проекта, микрокредитования на возвратной основе.

      2. Приоритетное право для получения мер государственной поддержки из числа безработных и отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, имеют:

      1) лица, проживающие в сельской местности, моно- и малых городах;

      2) инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и (или) безопасности труда других лиц;

      3) лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста;

      4) молодежь до двадцати девяти лет.";

      9) подпункт 3) пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "3) отдельным категориям занятых лиц, определяемым Правительством Республики Казахстан.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года "О контрразведывательной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 24, ст.125; 2017 г., № 16, ст.56):

      в статье 18:

      абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "1411-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, при сотрудничестве погибшего на безвозмездной основе.";

      абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "706-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для сотрудничающих на безвозмездной основе.".

      21. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-III, cт.108; 2018 г., № 10, ст.32; № 14, ст.42, 44):

      в подпункте 2) статьи 33:

      дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

      "5. По доходам индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, исчисление индивидуального подоходного налога производится с учетом особенностей, установленных главой 78 настоящего Кодекса.

      6. По доходам, полученным (подлежащим получению) плательщиком единого совокупного платежа от осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 настоящего Кодекса, исчисление и уплата индивидуального подоходного налога производятся в соответствии со статьей 775 настоящего Кодекса.

      Представление таким лицом налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу по доходам, указанным в части первой настоящего пункта, и социальным платежам не производится.";

      в абзаце четыреста пятнадцатом слова "50 процентов от минимального размера заработной платы" заменить словами "6-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в абзаце четыреста шестнадцатом слова "минимальном размере заработной платы, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующем" заменить словами "12-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего";

      в абзаце четыреста двадцать первом слова "24-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "282-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в абзаце четыреста семьдесят шестом слова "8-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "94-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в абзаце четыреста восемьдесят девятом слова "минимального размера заработной платы" заменить словами "12-кратного размера месячного расчетного показателя";

      дополнить абзацем пятьсот двадцать первым следующего содержания:

      "50) доходы работников юридических лиц, указанных в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 настоящего Кодекса.";

      в абзаце пятьсот тридцать девятом слова "минимальным размером заработной платы", "минимальный размер заработной платы" заменить соответственно словами "месячным расчетным показателем", "месячный расчетный показатель";

      абзац пятьсот пятьдесят седьмой после слов "заработной платы" дополнить словами ", установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года";

      в абзаце пятьсот пятьдесят восьмом слова "75-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "882-кратный размер месячного расчетного показателя";

      в абзаце пятьсот шестьдесят пятом слова "75-кратный минимальный размер заработной платы" заменить словами "882-кратный размер месячного расчетного показателя";

      в абзаце пятьсот восемьдесят третьем слова "8-кратного минимального размера заработной платы" заменить словами "94-кратного размера месячного расчетного показателя";

      в абзаце пятьсот восемьдесят четвертом слова "8-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "94-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего";

      в абзаце семьсот сорок восьмом слова "12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий" заменить словами "141-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего".

      22. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2018 г., № 14, ст.42):

      1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "52) облагаемый доход работника – в размере 90 процентов от суммы такого дохода, определенного без учета корректировки, предусмотренной настоящим подпунктом.";

      2) абзац третий пункта 28 изложить в следующей редакции:

      "49) облагаемый доход работника – в размере 90 процентов от суммы такого дохода, определенного без учета корректировки, предусмотренной настоящим подпунктом.".

      Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 6 и 7, абзаца третьего подпункта 1), подпунктов 2), 5) и 6), абзацев шестого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 7), подпунктов 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15) пункта 9, пунктов 10, 11, 12 и 13, абзацев девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 4), подпунктов 5) и 6), абзаца седьмого подпункта 8) пункта 14, пункта 15, подпунктов 2) и 3), абзацев восьмого, девятого, десятого и тринадцатого подпункта 6), абзацев пятого и девятого подпункта 7) пункта 17, пунктов 20, 21 и 22 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

      2. Установить, что:

      1) пункты 1 и 2, подпункт 1), абзацы третий и четвертый подпункта 10), абзацы четвертый и пятый подпункта 26), подпункт 34) пункта 3, абзац третий подпункта 1), подпункты 2), 5) и 6), абзацы шестой, седьмой и восьмой подпункта 7), подпункты 8) и 9), абзац третий подпункта 10), абзацы третий и четвертый подпункта 11), абзацы третий и четвертый подпункта 12), подпункты 13) и 14), абзацы второй и третий подпункта 15) пункта 9, абзацы девятый и десятый подпункта 4), абзацы девятый и десятый подпункта 5) пункта 14, подпункт 2), абзац одиннадцатый подпункта 3), абзацы восьмой и девятый подпункта 6), абзац девятый подпункта 7) пункта 17 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 января 2024 года;

      2) подпункт 3), абзацы пятый, шестой и девятый подпункта 5), подпункты 6), 7), 8) и 9), абзацы седьмой и восьмой подпункта 11), подпункты 19), 20), 21) и 22), абзацы второй и третий подпункта 26), подпункты 27), 28) и 29) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 января 2029 года.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ