"2019 - 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 5 шілдедегі № 263-VІ ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      1-бап. "2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2018 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2018 ж., № 21, 77-құжат; 2019 ж., № 8, 42, 45-құжаттар) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. 2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 10 452 544 581 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 6 859 679 761 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 119 822 186 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 6 884 960 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 3 466 157 674 мың теңге;

      2) шығындар – 11 441 352 695 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 219 375 848 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 335 403 588 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 116 027 740 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 156 451 524 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 156 451 524 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -1 364 635 486 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 2,1 пайызы;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы – -5 445 623 486 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 8,5 пайызы;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 364 635 486 мың теңге.";

      2) 13-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 25-2), 25-3) және 32-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "25-2) жұмысшы біліктіліктері бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға;

      25-3) көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың балалары үшін жоғары білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға;";

      "32-2) жұмыс істейтін жастарға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғынжайын сатып алуға;";

      3) мынадай мазмұндағы 14-1 және 14-2-баптармен толықтырылсын:

      "14-1-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту шаралары туралы" 2019 жылғы 26 маусымдағы № 34 Жарлығына сәйкес 2019 жылғы 26 маусымдағы жағдай бойынша көпбалалы отбасыларға, асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты төлем алатын отбасыларға, мүгедек балалары бар, 18 жастан асқан бала кезінен мүгедектері бар отбасыларға, мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алатындарға, жетім балаларға,ата-анасынан кəмелеттік жасқа дейін айырылған, жиырма тоғыз жасқа толмаған, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға жататын адамдардың кепілсіз тұтынушылық қарыздары бойынша екінші деңгейдегі банктердегі жəне микроқаржы ұйымдарындағы берешектері өтелуге жатады деп белгіленсін.

      14-2-бап. Екінші деңгейдегі банктердегі жəне микроқаржы ұйымдарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайтуға, төлем қызметтерін көрсеткені үшін комиссия төлеуге арналған қаражатты пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарына айыппұлдар мен өсімпұлды есептен шығару тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.";

      4) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2019 жылға арналған резервi 104 843 282 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.";

      5) мынадай мазмұндағы 24-1-баппен толықтырылсын:

      "24-1-бап. Экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдіктер лимиті 2019 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.";

      6) көрсетілген Заңға 1-қосымша осы Заңға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2-бап. Осы Заң 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

  "2019 - 2021 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы"
2019 жылғы жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасының
№ 263-VI ҚРЗ Заңына
ҚОСЫМША
  "2019 - 2021 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2018 жылғы 30 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 197-VI ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

2019 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты Атауы Cомасы, мың теңге

Сыныбы

Iшкi сыныбы

I. Кірістер

10 452 544 581

1

Салықтық түсімдер

6 859 679 761


1

Табыс салығы

2 022 209 100


1

Корпоративтік табыс салығы

2 022 209 100

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 401 024 839


1

Қосылған құн салығы

2 877 015 534

2

Акциздер

117 985 428

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

385 494 393

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 579 352

5

Ойын бизнесіне салық

14 950 132

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 399 062 887


1

Кеден төлемдерi

1 369 215 274

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

29 847 613

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

37 382 935


1

Мемлекеттік баж

37 382 935

2

Салықтық емес түсiмдер

119 822 186


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

86 266 572


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 872 079

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

16 071 471

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 976 667

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

51 458 758

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

700 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 555 997

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

8 631 600

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3 246 252


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3 246 252

3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

73 334


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

73 334

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 780 960


1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 780 960

5

Гранттар

2 138 453


2

Қаржылық көмек

2 138 453

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 316 615


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 316 615

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 884 960


2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

6 884 960


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

6 884 960

4

Трансферттердің түсімдері

3 466 157 674


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

396 157 674


1

Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер

396 157 674

4

Ұлттық қордан трансферттер

3 070 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

3 070 000 000

Функционалдық топ Атауы Cомасы, мың теңге

Әкімші

Бағдарлама

II. Шығындар

11 441 352 695

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

479 365 012


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

8 082 703


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

6 816 161

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

379 139

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

375 869

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

511 534

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 367 203


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 367 203

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

112 751


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

83 521

008

Азаптаулардың алдын алу жөніндегі Ұлттық алдын алу тетігін нығайту

29 230

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

341 710


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

341 710

108

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі

1 988 000


001

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

937 803

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 050 197

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

77 646 574


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

77 646 574

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

74 179 762


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

50 345 570

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

238 299

005

Шетелдік іссапарлар

3 201 229

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

118 506

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

444 104

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

16 154 805

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 613 609

020

Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету

63 640

209

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

5 741 229


001

Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 726 923

002

Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

2 014 306

210

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

3 916 085


001

Қорғаныс, аэроғарыштық және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

3 699 803

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

216 282

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

95 399 727


001

Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

75 763 257

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

22 960

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

16 572

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

464 538

067

Саяси партияларды қаржыландыру

6 469 371

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 488 134

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

10 395 167

094

Мемлекеттік активтерді басқару

779 728

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 526 454


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 754 298

217

Ғылымды дамыту

27 772 156

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

7 867 937


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

7 867 937

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

31 184 707


001

Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

18 145 676

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

1 219 918

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

88 200

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

470 556

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

5 532 318

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

5 152 880

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

575 159

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

38 450 702


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

12 932 645

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

25 518 057

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 817 036


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 620 599

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

196 437

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

5 189 171


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

4 281 665

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тетіктерін жетілдіру

630 844

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

276 662

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

509 430


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

509 430

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

2 966 473


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

613 754

002

Сайлау өткізу

2 352 719

693

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

14 416 326


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 416 326

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

74 661 032


001

Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 842 069

055

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

1 818 963

2

Қорғаныс

614 206 755


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

55 587 303


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

55 587 303

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

302 111 104


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 435 663

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

299 675 441

210

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

256 508 348


017

Қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

612 836

018

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету

255 895 512

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

759 092 812


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 113 116


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 113 116

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

200 576 253


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

14 227 364

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

134 454 958

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

40 933 243

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 960 688

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

6 269 665


096

Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

6 269 665

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

39 172 043


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

11 834 382

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 813 004

006

Заңнамалық актілердің және халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптама

76 360

009

Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу

1 120 517

047

Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау

15 912 893

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

385 653

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 000 000

065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

7 029 234

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

381 720 301


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

375 970 254

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 750 047

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі

11 652 543


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 652 543

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

53 883 479


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

53 883 479

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

25 411 584


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

24 160 493

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 251 091

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

17 845 025


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

17 845 025

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

21 448 803


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

21 407 806

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

40 997

4

Бiлiм беру

641 691 407


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

372 724


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

372 724

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

11 261 128


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 261 128

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

12 521 713


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 256 657

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

10 599 007

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

666 049

210

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

29 993


005

Ғарыш саласындағы кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

29 993

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

40 435


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

40 435

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

565 493 827


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

7 114 902

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

21 630 823

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

11 010 411

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

3 970 631

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

283 452 323

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

15 164 690

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

203 495 314

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

379 341

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 652 961

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

296 640

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

268 270

226

Өнімді инновацияларды ынталандыру

1 713 801

227

Орта білім беруді жаңғырту

5 343 720

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

28 990 504


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

515 145

005

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 236 136

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 239 223

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

18 501 346


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 376 655

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 535 847

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

6 444

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 934 936

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 558 303

045

Туризм саласында кадрларды даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша қызметтер

89 161

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

153 376


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

153 376

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

472 695


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

472 695

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 467 322


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 467 322

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 222 544


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

762 939

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 459 605

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

163 800


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

163 800

5

Денсаулық сақтау

1 190 412 570


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 805 547


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 805 547

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 902 872


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

5 902 872

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

669 595


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

669 595

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 159 857 908


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

17 818 594

013

Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 430 500

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

379 521

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

847 512

053

Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

47 703 640

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

6 087 452

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

480 466

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

1 036 052 777

070

Қоғамдық денсаулықты сақтау

49 057 446

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

18 176 648


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

18 176 648

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 224 196 769


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

5 900 000


266

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

5 900 000

213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

3 218 296 769


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

4 927 157

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

3 052 586 821

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

117 326

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

1 277 522

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

10 185 924

062

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

108 320

066

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру

8 380 522

067

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп атқарылатын жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

830 030

068

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

50 691 275

080

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен тұтынушылық кредиттер бойынша қалыптасқан берешекті өтеу жөнінде жеке тұлғаларға әлеуметтік қолдау көрсетуге "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ-ға нысаналы аударым

89 191 872

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

332 461 794


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

45 055 073


043

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

45 055 073

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

287 406 721


011

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласы тұрғындарын көшіру үшін Ақтау қаласында тұрғын үйлерді сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 900 000

226

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 722 829

227

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аймақтарынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын үйлер мен жатақханалар құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

1 575 000

228

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

144 807 346

229

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

136 401 546

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

139 891 394


209

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

54 242 482


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

49 481 773

004

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

933 770

006

Ақпараттық кеңістікті мониторингтеу

196 792

007

Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру

3 630 147

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 092 673


219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 092 673

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

76 775 884


001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 269 932

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

19 234

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

743 105

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

42 887 333

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

583 673

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

25 433 504

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

5 730 752

046

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

108 351

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

6 780 355


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

732 489

015

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

5 802 269

029

Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

245 597

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

87 384 081


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

402 429


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

402 429

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

78 939 917


003

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

35 055 576

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 803 483

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

41 080 858

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

8 041 735


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

381 205

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

7 159 764

244

"Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу

500 766

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

296 828 923


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

286 368 315


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

17 264 757

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

24 433 119

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

137 458 003

254

Су ресурстарын тиімді басқару

40 326 783

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

9 277 279

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

22 933 205

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру

10 733 091

267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

8 858 799

268

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

15 083 279

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

9 026 466


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

112 911

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

142 149

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

7 826 125

044

Технологияларды және үздік тәжірибелерді ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның "жасыл экономикаға" жылдам көшуіне ықпал ету

945 281

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 434 142


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

1 434 142

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 100 873


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

777 149


025

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

777 149

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

24 190 524


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 694 020

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

19 895 509

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

2 600 995

12

Көлiк және коммуникация

650 177 717


210

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

76 832 470


003

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

70 028 319

007

"Астана Хаб" ІТ-стартаптардың халықаралық технопаркі негізінде инновациялық экожүйе құру

1 320 600

008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

356 194

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

5 127 357

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

573 345 247


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

186 406 898

013

Жүйелі авиатасымалдарды субсидиялау

4 135 007

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

36 600 000

016

Нұр-Сұлтан қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 122 720

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

270 613 635

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

15 252 313

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

2 279 804

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

8 318 662

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

15 380 654

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

26 666 940

240

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау

568 614

13

Басқалар

721 420 464


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

6 802 508


006

Өкілдік шығындар

1 429 030

024

Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру

426 299

026

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

4 947 179

210

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

14 317 272


012

Жұмылдыру даярлығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

11 323 785

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

2 993 487

213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

224 403 272


070

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

224 403 272

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

198 189 781


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

104 843 282

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

90 000 000

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 346 499

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

243 266 021


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

645 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

21 255 717

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

51 641 051

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

41 673 399

098

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне төмен ақы төленетін қызметкерлердің жалақысының мөлшерін көтеру үшін олардың салықтық жүктемесін төмендетуге байланысты шығасыларды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

39 610 152

099

Шымкент қаласының бюджетіне Шымкент қаласының республикалық маңызы бар қала санатына жатқызылуына байланысты бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін теңестіруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

33 840 507

160

Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

30 000 000

161

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 003 873

162

Түркістан облысының бюджетіне облыс орталығын Түркістан қаласына көшіруге байланысты көшірілген мемлекеттік қызметшілер үшін қызметтік тұрғын үй сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 000 000

163

Инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі жобаларды іске асыру үшін тартылған халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын өтеуге және оларға қызмет көрсетуге арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ұйымдардың шығындарын субсидиялау

4 184 000

200

Түркістан облысының облыстық бюджетіне Түркістан облысының мемлекеттік органдарын Түркістан қаласына көшіру бойынша ағымдағы шығыстарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 412 322

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

16 730 328


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 083 726

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

14 017 546

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

629 056

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

17 711 282


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

17 711 282

14

Борышқа қызмет көрсету

694 657 735


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

694 657 735


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

694 657 735

15

Трансферттер

1 584 464 389


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 584 464 389


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

315 786

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 584 148 603


III. Таза бюджеттік кредит беру

219 375 848

Бюджеттік кредиттер

335 403 588

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 080 516


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

111 900


042

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беру

111 900

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

37 968 616


224

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

37 968 616

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

23 546 000


249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

23 546 000


018

"Сарыарқа" магистральдық газ құбыры" жобасын қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ны кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ны кредиттеу

23 546 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

139 560 553


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

124 759 007


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

64 759 007

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

14 801 546


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

14 801 546

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 000 000


249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

10 000 000


242

Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы – жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын және арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру арқылы отандық автомобиль өндірушілерді қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ны кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ны кредиттеу

10 000 000

12

Көлiк және коммуникация

11 258 978


249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

11 258 978


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ны кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ны кредиттеу

11 258 978

13

Басқалар

112 957 541


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

646 417


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

646 417

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

9 311 124


048

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

9 311 124

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

103 000 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ны кейіннен кредиттеумен "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ны кредиттеу

11 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

14 000 000

231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

78 000 000

Санаты Атауы Cомасы, мың теңге

Сыныбы

Iшкi сыныбы

Бюджеттік кредиттерді өтеу

116 027 740

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

116 027 740


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

115 443 195


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

115 443 195

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

584 545


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

584 545

Функционалдық топ Атауы Cомасы, мың теңге

Әкімші

Бағдарлама

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

156 451 524

Қаржы активтерін сатып алу

156 451 524

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

11 294 637


209

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

250 100


005

"Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н. Назарбаев орталығы" КеАҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

126 250

008

"Рухани жаңғыру" қазақстандық қоғамдық даму институты" КеАҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

123 850

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

11 044 537


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

11 044 537

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

5 000 000


249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

5 000 000


017

Инфрақұрылымды дамытуға бағытталған жобаларды кредиттеу үшін кейіннен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

5 000 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

52 656 887


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

52 656 887


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

13 851 515

258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

30 000 000

269

Ғылыми ұйымдарды жаңғырту үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 805 372

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

61 000 000


249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

61 000 000


243

Автобустар, тракторлар және комбайндарды лизингке жүзеге асыру бойынша "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ арқылы "БРК-Лизинг" АҚ-ның жарғылық капиталын одан әрі ұлғайтумен "Бәйтерек" ұлттық басқару холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

27 000 000

245

Экспортты қолдаудың тиімді қаржылық шараларын ұсыну есебінен қазақстандық шикізаттық емес тауарларды өндірушілер мен сыртқы нарықтарға көрсетілетін қызметті жеткізушілерге қолдау көрсету және олардың бәсекеге қабілеттілігін күшейту үшін кейіннен "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайта отырып "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

34 000 000

13

Басқалар

26 500 000


210

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

1 500 000


015

"Петропавл ауыр машина жасау зауыты" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту мақсатында "Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

951 500

016

"С.М. Киров атындағы зауыт" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту мақсатында "Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

548 500

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

25 000 000


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

25 000 000

Санаты Атауы Cомасы, мың теңге

Сыныбы

Iшкi сыныбы

Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

Атауы Cомасы, мың теңге

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 364 635 486

VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-5 445 623 486

VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 364 635 486


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады