Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2020 - 2022 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 4 желтоқсандағы № 274-VІ ҚРЗ.

      Ескерту. 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі – осы Заңның 2-бабының 1-тармағымен.

      1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшерлері

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттің мынадай мөлшерлері бекітілсін:

      2020 жыл – 2 700 000 000 мың теңге;

      2021 жыл – 2 700 000 000 мың теңге;

      2022 жыл – 2 600 000 000 мың теңге.

      2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2019 – 2021 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2018 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2018 ж., № 21, 76-құжат; 2019 ж., № 8, 41-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 274-VІ ЗРК.

      Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2020 – 2022 годы:

      2020 год – 2 700 000 000 тысяч тенге;

      2021 год – 2 700 000 000 тысяч тенге;

      2022 год – 2 600 000 000 тысяч тенге.

      Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2020 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2018 г., № 21, ст.76; 2019 г., № 8, ст.41).

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ