Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 4 мамырдағы № 321-VІ ҚРЗ.

      БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 33-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 67, 70-құжаттар; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 13, 45-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47-құжат; № 19, 62-құжат; № 23, 91-құжат; № 24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., № 7, 36-құжат; № 8, 46-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 106-құжат):

      88-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы "еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама" деген сөздер "еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақ немесе анықтама" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-І, 13-ІІ, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 8-ІІ, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 21-құжат; № 14, 50-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46-құжат; № 16, 56-құжат; № 23, 88, 91-құжаттар; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36-құжат; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 108-құжат; № 24-І, 118, 119-құжаттар; № 24-ІІ, 120-құжат):

      402-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацында:

      "белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бір мың" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "төрт жүз" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға" деген сөздер "елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің екінші абзацында:

      "үш" деген сөз "екі" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сегіз" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-І, 15-ІІ, 88-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 8-ІІ, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 21, 98, 102-құжаттар; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 10, 32-құжат; № 16, 53, 56-құжаттар; № 23, 91-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-І, 118-құжат; № 24-ІІ, 120-құжат):

      191-бапта:

      екінші бөліктегі "402 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      он алтыншы бөлік "400," деген цифрлардан кейін "402 (бірінші бөлігінде)," деген сөздермен толықтырылсын.

      4. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-І, 18-ІІ, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-І, 101-құжат; № 19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-І, 124, 125-құжаттар; № 21-ІІ, 130-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VІ, 159-құжат; № 22-VІІ, 161-құжат; № 23-І, 166, 169-құжаттар; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-І, 49, 50-құжаттар; № 7-ІІ, 53, 57-құжаттар; № 8-І, 62, 65-құжаттар; № 8-ІІ, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат; № 11, 36, 37-құжаттар; № 12, 39-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 16, 53-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; № 23, 91-құжат; № 24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 36, 37-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90, 91-құжаттар; № 23, 99, 103, 106, 108-құжаттар; № 24-І, 118-құжат; № 24-ІІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар):

      1) 90-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "Еңбек саласында қызметкердің бірдей еңбегі үшін бірдей ақы алу құқығын бұзудан көрінген кемсітушілікке жұмыс берушінің" деген сөздер "Жұмыс берушінің еңбек саласында жұмыскердің бірдей еңбек үшін бірдей ақы алу, сондай-ақ бірдей өндірістік-тұрмыстық жағдай жасалу құқығын бұзудан көрінген кемсітушілікке" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 93-баптың төртінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жұмыс берушінің Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының жұмыскерлерді, басшыларды және еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытудан, білімін тексеруден өткізу жөніндегі талаптарын орындамауы –".

      5. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-ІV, 151-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 13, 45-құжат; № 20, 96-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 10, 32-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47, 48-құжаттар; 2019 ж., № 15-16, 67-құжат; № 21-22, 91-құжат):

      1) мазмұнында:

      мынадай мазмұндағы 20-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "20-1-бап. Жұмыс берушілердің бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) және олардың өкілеттіктері";

      40-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Жұмыскерді іссапарға жіберу";

      47-баптың тақырыбындағы "(қатысу үлестерінің)" деген сөздер "(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      130-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері, елді мекендер шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері";

      140-баптың тақырыбы "мүшелерінің" деген сөзден кейін ", сондай-ақ ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің және корпоративтік хатшының" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 1-баптың 1-тармағында:

      7) тармақшадағы "реттеу мәселелері бойынша олардың мүдделерін үйлестіруді қамтамасыз етуге бағытталған" деген сөздер ", сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу мәселелері бойынша олардың мүдделерін келісуді қамтамасыз етуге бағытталған, тең құқықты ынтымақтастыққа негізделген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) еңбек дауы – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келісімдердің, еңбек және (немесе) ұжымдық шарттардың, жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша жұмыскер (жұмыскерлер) мен жұмыс беруші (жұмыс берушілер), оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында болғандар арасындағы келіспеушіліктер;";

      мынадай мазмұндағы 32-1) және 35-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "32-1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі – еңбекті қорғау жөніндегі саясатты іске асыру, еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау, кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі өзара байланысты іс-шаралар кешені;";

      "35-1) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі – еңбек шарттарын, жұмыскерлердің еңбек қызметі мен санын есепке алуды автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;";

      44) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "44) жұмыскерлердiң өкiлдерi – кәсiптiк одақтар және олардың бiрлестiктерi, ал олар болмаған кезде осы Кодексте көзделген жағдайларда жұмыскерлердiң жалпы жиналысында (конференциясында) жұмыскерлердiң (конференция делегаттарының) кемінде үштен екісі қатысқан кезде қатысушылардың көпшілік даусымен сайланған және уәкiлеттiк берілген сайланбалы өкiлдер;";

      мынадай мазмұндағы 51-1), 51-2), 51-3) және 66-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "51-1) кәсіптік тәуекел – еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жұмыскердің еңбекке жарамды болуынан айырылу (не қайтыс болу) тәуекелі;

      51-2) кәсіптік тәуекелдерді басқару – кәсіптік тәуекелдерді сәйкестендіруді және бағалауды, түзету шараларын, кәсіптік тәуекелді бақылауды және оның мониторингін қамтитын, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің құрамдас бөлігі;

      51-3) кәсіптік тәуекелді бағалау – ұйымдағы тәуекелдерді сәйкестендіру туралы ақпаратты талдау және науқастану мен өндірістік жарақаттану, ұжымдық және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілу туралы статистикалық деректер негізінде кәсіптік тәуекел дәрежесін айқындау;";

      "66-1) өндiрiстiк-тұрмыстық жағдайлар – жұмыскердің жұмыс орнында, оның iшiнде вахталық жұмыс әдісі кезінде болуы үшін қажетті, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен, сондай-ақ тынығу және тамақтану үшін жағдайлармен қамтамасыз етуді қамтитын еңбек жағдайлары;";

      76) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "76) тәртіптік теріс қылық – жұмыскердің өз еңбек міндеттерін құқыққа қарсы, кінәлілікпен орындамауы немесе тиісінше орындамауы, сондай-ақ еңбек тәртібін бұзуы;";

      3) 11-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жұмыс берушінің актілері жазбаша нысанда немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында ресімделеді.";

      4) 15-баптың 5) тармақшасындағы "бірлестіктерімен және" деген сөздер "бірлестіктерімен (қауымдастықтарымен, одақтарымен) және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 16-бапта:

      27) тармақшадағы "тыйым салынатын" деген сөздер "шектеу қойылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "30) жұмыскерлерді, басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытудан, нұсқау беруден және білімін тексеруден өткізу қағидалары мен мерзімдерін әзірлейді және бекітеді;";

      33) тармақшадағы ", емдік-профилактикалық тағам" деген сөздер "және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) тармақшадағы "мемлекеттік", ", емдік-профилактикалық тағам" деген сөздер тиісінше "бюджеттік", "және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 41-1), 41-2), 41-3), 41-4), 41-5), 41-6), 41-7) және 41-8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "41-1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      41-2) кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      41-3) еңбекті қорғау қызметтерінің жұмыскерлері санының салааралық үлгілік нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      41-4) Азаматтық қызметшілердің қызмет әдебі кодексін әзірлейді және бекітеді;

      41-5) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде еңбек шарты туралы мәліметтерді ұсыну және алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      41-6) қаупі жоғары жағдайларда жұмыс жүргізу кезінде наряд-рұқсаттарды ресімдеу және қолдану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      41-7) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде қамтылған жұмыскердің дербес деректерінің құпиялылығын және қорғалуын Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес қамтамасыз етеді;

      41-8) Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, жеке және заңды тұлғаларға еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінен мәліметтер береді;";

      6) 17-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) өндірістік жарақаттану себептеріне талдау жүргізеді және оның профилактикасы жөнінде ұсыныстар әзірлейді;";

      5) тармақша алып тасталсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) жұмыскерлердің, жұмыс берушілердің және олардың өкілдерінің Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын сақтау, оның ішінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі өтініштерін қарайды;";

      7) 18-баптың 5) тармақшасындағы "бірлестіктерімен және" деген сөздер "бірлестіктерімен (қауымдастықтарымен, одақтарымен) және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыскерлердің мүдделерін "Кәсіптік одақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіптік одақтар органдары, ал олар болмаған кезде сайланбалы өкілдер өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде білдіреді.

      Егер кәсіптік одақтарда жұмыскерлердің мүше болуы ұйым жұмыскерлері штат санының жартысынан аз болса, онда жұмыскерлердің мүдделерін кәсіптік одақтар мен сайланбалы өкілдер білдіре алады.

      Егер осы ұйымда кәсіптік одақ құрылған болса, кәсіптік одақтың қатысуынсыз жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасында ұжымдық келіссөздер жүргізуге жол берілмейді.";

      9) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:

      "20-1-бап. Жұмыс берушілердің бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) және олардың өкілеттіктері

      1. Жұмыс берушілердің ерікті негізде жұмыс берушілердің бірлестіктерін (қауымдастықтарын, одақтарын) құруға және оларға кіруге құқығы бар.

      2. Жұмыс берушілердің мүдделерін осы Кодекске, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес жұмыс берушілердің бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде білдіреді.

      3. Жұмыс берушілердің бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін әлеуметтік әріптестік тетіктері арқылы:

      1) еңбек саласындағы жұмыскерлер мен жұмыс берушілер құқықтарының кепілдіктерін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын жетілдіру;

      2) әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үшжақты республикалық, салалық, өңірлік комиссиялардағы жұмыс;

      3) келісімдерді әзірлеуге қатысу және оларды жасасу;

      4) жеке еңбек дауларын қарау кезінде келісу комиссиясының, ұжымдық еңбек дауларын қарау кезінде татуластыру комиссиясының және еңбек төрелігінің құрамында қатысу;

      5) еңбек қатынастарын және олармен тікелей байланысты өзге де қатынастарды реттеу мәселелері бойынша жұмыскерлердің өкілдерімен консультациялар мен келіссөздер арқылы білдіреді.";

      10) 22-баптың 1-тармағында:

      1) тармақшадағы "және бұзуға" деген сөздер алып тасталсын;

      2) тармақша "шарттардың" деген сөзден кейін ", келісімдердің, жұмыс беруші актілерінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, кәсіптік одақ құру, сондай-ақ оған мүше болу құқығын қоса алғанда, өзінің еңбек құқықтары мен мүдделерін білдіру және қорғау үшін бірігуге;";

      10) тармақша "еңбек" деген сөзден кейін "(қызметтік)" деген сөзбен толықтырылсын;

      15) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) қандай да бір кемсітусіз, бірдей еңбек үшін бірдей ақыға, сондай-ақ бірдей өндірістік-тұрмыстық жағдайларға;

      16) жеке еңбек дауын қарау үшін осы Кодексте көзделген тәртіппен реттілігімен келісу комиссиясына, сотқа жүгінуге;";

      24) тармақшадағы "қамтамасыз етуге құқығы бар." деген сөздер "қамтамасыз етуге;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:

      "25) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінен еңбек шарты және өзінің еңбек қызметі туралы мәліметтерді алуға құқығы бар.";

      11) 23-бапта:

      1-тармақта:

      4) тармақша "бірлестіктер" деген сөзден кейін "(қауымдастықтар, одақтар)" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) жеке еңбек дауын қарау үшін осы Кодексте көзделген тәртіппен реттілігімен келісу комиссиясына, сотқа жүгінуге;";

      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

      "13) еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінен үміткерлердің (олардың алдын ала келісімімен) және жұмыскерлердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді алуға құқығы бар.";

      2-тармақта:

      19) тармақшадағы "тәуекелдерді" деген сөз "кәсіптік тәуекелдерді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) тармақшадағы "жүзеге асыруға міндетті." деген сөздер "жүзеге асыруға;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 26), 27) және 28) тармақшалармен толықтырылсын;

      "26) осы Кодексте белгіленген тәртіппен келісу комиссиясын құруға;

      27) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен жұмыскермен еңбек шартын жасасу және тоқтату, осы Кодекстің 28-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) және 13) тармақшаларында көзделген мәліметтер қамтылған, оған енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге;

      28) қандай да бір кемсітусіз, жұмыскерлерге бірдей еңбек үшін бірдей ақы, сондай-ақ бірдей өндірістік-тұрмыстық жағдайлар қамтамасыз етуге міндетті.";

      12) 26-баптың 2-тармағында:

      1) тармақшадағы "(қатысу үлестерiнiң)" деген сөздер "(жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшада:

      "тыйым салынатын" деген сөздер "шектеу қойылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жұмыс беруші Әйелдердің еңбегін пайдалануға шектеу қойылатын жұмыстардың тізіміне енгізілген жұмыстарға (кәсіптерге, лауазымдарға) әйелдерді жұмысқа орналастыру туралы шешімді еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді аттестаттау нәтижелерімен расталған қауіпсіз еңбек жағдайлары жасалған кезде қабылдауға құқылы.";

      13) 30-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында:

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шарты көп дегенде екі ретке ұзартылуы мүмкін.";

      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақшаның төртінші және бесінші бөліктерінің ережелері дербес білім беру ұйымдарының және олардың ұйымдарының шетелдік жұмыскерлеріне қолданылмайды.";

      14) 31-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы баптың 2-тармағында айқындалған жағдайларда еңбек шартына кәмелетке толмаған адаммен қатар оның заңды өкілдерінің біреуі қол қоюға тиіс.";

      15) 32-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі немесе Қазақстан Республикасы азаматының паспорты (он алты жасқа толмаған адамдар үшiн туу туралы куәлiк) қажет.";

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты немесе азаматтығы жоқ адамның куәлігі (Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін) не босқын куәлігі;";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыс беруші осы бапта көзделмеген құжаттарды талап етуге құқылы емес.";

      16) 33-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Еңбек шартын жасасу, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында жүргізілуі мүмкін.";

      17) 35-бапта:

      3) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) еңбек шартын жасасу және (немесе) тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын және (немесе) тоқтатылуын растайтын жұмыс беруші актілерінен үзінді көшірмелер;";

      "5) жұмыс беруші қол қойған және мөрімен (ол болған кезде) растаған қызметтік тізім (жұмыскердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);";

      8) тармақшадағы "анықтама жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжат болып табылады." деген сөздер "анықтама;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) еңбек қатынастарының болуын растайтын заңды фактіні анықтау туралы соттың заңды күшіне енген шешімі жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжат болуы мүмкін.";

      18) 36-баптың 1-тармағындағы "шартының қолданылуы басталған кезден" деген сөздер "шартында көрсетілген жұмыс басталған күннен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 37-баптың 2-тармағындағы "тараптардың ешқайсысы" деген сөздер "жұмыс беруші" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 39-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жұмыскер жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауысудан жазбаша бас тартқан жағдайда не жұмыскердің жұмыс берушімен бірге басқа жерге ауысудан жазбаша бас тартуды беруден бас тартуын куәландыратын акт болған кезде жұмыскермен еңбек шарты осы Кодекстің 58-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша тоқтатылады.";

      21) 40 және 43-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Жұмыскерді іссапарға жіберу

      1. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектеулерді қоспағанда, жұмыскердің (іссапарға жіберілгеннің) басқа заңды тұлғада (оның филиалдарын, өкілдіктерін және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін қоса алғанда), сондай-ақ сол заңды тұлғаның филиалдарында, өкілдіктерінде және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінде еңбек шартында келісілген белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым (еңбек функциясы) бойынша не басқа лауазым, мамандық, біліктілік бойынша жұмысты орындауы жұмыскерді іссапарға жіберу деп түсініледі.

      Белгілі бір міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында мынадай қабылдаушы тараптарға жұмыскерлерді:

      1) жұмыс берушінің құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері болып табылатын, сондай-ақ жұмыс беруші-заңды тұлғаның акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) жанама түрде тиесілі заңды тұлғаға (оның филиалдарына, өкілдіктеріне және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріне);

      2) акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) жұмыс беруші- заңды тұлғаға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғаға (оның филиалдарына, өкілдіктеріне және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріне);

      3) акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) жұмыс беруші- заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде иеленетін тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғаға (оның филиалдарына, өкілдіктеріне және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріне) іссапарға жіберуге жол беріледі.

      2. Жұмыскерді іссапарға жіберу шарттары, тәртібі, мерзімі, іссапарға жіберілген жұмыскерлер лауазымдарының тізбесі және саны іссапарға жіберу мақсаттарына қарай Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес заңды тұлғалар арасындағы келісіммен айқындалады.

      Заңды тұлғаға (оның филиалдарын, өкілдіктерін және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін қоса алғанда) бір жылда жұмыскерлердің орташа тізім санының он пайызынан астамы бір мезгілде іссапарға жіберілген жағдайда, іссапарға жіберу қабылдаушы тарап жұмыскерлерінің өкілдерімен келісілуі қажет.

      3. Іссапарға жіберілген жұмыскердің іссапарға жіберуді жүзеге асыратын жұмыс берушідегі жұмыс орны (лауазымы) сақталады.

      4. Іссапарға жіберу кезеңіне жұмыстың орындалу орны көрсетіле отырып, еңбек шартына қосымша келісімге қол қою арқылы еңбек шарты тараптарының жазбаша келісімімен ғана іссапарға жіберуге жол беріледі. Іссапарға жіберу мерзімі аяқталған соң, еңбек шартының қолданысы жалғастырылған жағдайда, жұмыс беруші жұмыскерге іссапарға жіберілгенге дейін жұмыскер атқарған жұмыс орнын (лауазымын) беруге міндеттенеді.

      5. Іссапарға жіберу кезеңіне жұмыскерге, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығы мен оны беру тәртібін қоспағанда, қабылдаушы тараптың жұмыс уақыты мен тынығу уақыты режимі қолданылады.

      6. Іссапарға жіберілген жұмыскер еңбек тәртібін бұзған жағдайда, қабылдаушы тарап аталған факт анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде іссапарға жіберілген жұмыскердің жұмыс берушісін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес оны тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылдау үшін растайтын құжаттарды ұсына отырып, хабардар етеді.

      7. Іссапарға жіберілген жұмыскер ұшыраған жазатайым оқиға кезінде еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді ұйымдастыру жұмыс беруші өкілінің қатысуымен қабылдаушы тарапқа жүктеледі.

      8. Іссапарға жіберуге:

      1) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жұмысты орындаудан бас тартқан қабылдаушы тарап жұмыскерлерін ауыстыру;

      2) бос тұрып қалған (қабылдаушы тарап жұмыстарды уақытша тоқтата тұрған), қабылдаушы тарап банкроттық рәсімін жүзеге асырған, қабылдаушы тарап жұмыскерлерді жұмыстан шығару қатері төнген кезде жұмыс орындарын сақтап қалу мақсатында толық емес жұмыс уақыты режимін енгізген жағдайда жұмыстарды орындау мақсатында жол берілмейді.";

      "43-бап. Денсаулық жағдайына байланысты басқа жұмысқа уақытша ауыстыру

      1. Еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған өндірістік жарақатына, кәсіптік ауруға шалдығуына немесе денсаулығына өзге де зақым келуіне немесе денсаулығына өндіріспен байланысты емес өзге де зақым келуіне байланысты медициналық қорытынды негізінде жұмыс беруші еңбекке жарамдылығы қалпына келгенге немесе мүгедектік белгіленгенге не кәсіптік еңбекке жарамдылығынан айырылуы белгіленгенге дейін жұмыскерді денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімі жоқ басқа жұмысқа уақытша ауыстыруға не еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актісінде жазылған шарттармен оны жұмыстан босатуға міндетті.

      2. Жұмыскер денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімі жоқ басқа жұмысқа уақытша ауысудан жазбаша бас тартқан жағдайда не жұмыскердің осындай негіздер бойынша уақытша ауысудан жазбаша бас тартуды беруден бас тартуын куәландыратын акт болған кезде жұмыскермен еңбек шарты осы Кодекстің 58-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша тоқтатылады.";

      22) 44-бапта:

      бірінші бөліктегі "орташа жалақысын сақтай отырып," деген сөздер "орындайтын жұмысы бойынша, бірақ бұрынғы жұмысы бойынша орташа жалақысынан төмен емес ақы төлей отырып," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жұмыс беруші вахталық әдіспен жұмыс істейтін жүкті әйелді мерзімі он екі және одан көп апта жүктілігі туралы анықтама негізінде, орындайтын жұмысы бойынша, бірақ бұрынғы жұмысы бойынша орташа жалақысынан төмен емес ақы төлей отырып, бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасына уақытша ауыстыруға міндетті.";

      23) 45-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыскерді еңбек шартында келісілген лауазым, мамандық, кәсіп, біліктілік шегінде және еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттары сақтала отырып, басқа жұмыс орнына не сол жердегі басқа құрылымдық бөлімшеге ауыстыруға не оған басқа механизмде немесе агрегатта жұмыс істеуді тапсыруға жұмыскердің келісімі талап етілмейді.";

      24) 46-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жұмыскер еңбек жағдайларының өзгеруіне байланысты жұмысты жалғастырудан жазбаша бас тартқан жағдайда не жұмыскердің еңбек жағдайларының өзгеруіне байланысты жұмысты жалғастырудан жазбаша бас тартуды беруден бас тартуын куәландыратын акт болған кезде жұмыскермен еңбек шарты осы Кодекстің 58-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша тоқтатылады.";

      25) 47-баптың тақырыбы мен мәтініндегі "(қатысу үлестерінің)" деген сөздер "(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 48-бапта:

      2-тармақтың 5) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жұмыскерді еңбек шартында келісілген жұмысты орындау үшін қажетті көлік құралын басқару құқығынан немесе басқа да рұқсаттардан айырған жағдайда;

      6) егер әрекеттері немесе әрекетсіздігі өзінің, оның ішінде басқа да жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін ауыр зардаптарға, өндірістік жарақаттар мен аварияларға, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі не көліктегі жол жүрісі қауіпсіздігі қағидаларының бұзылуына әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, жұмыскерді жұмыстан шеттетуге міндетті.";

      4-тармақтағы "қабілетсіздігі бойынша" деген сөздер "жарамсыздығы бойынша әлеуметтік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жұмыс беруші жұмыскерді жұмыстан заңсыз шеттеткен жағдайда, жұмыскердің жалақысы, еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақысы және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде көзделген өзге де төлемдері сақталады.";

      27) 50-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      28) 51-бапта:

      2-тармақтағы "медициналық қорытынды" деген сөздер "анықтама" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4-тармақ "жұмысқа шығатын күні" деген сөздерден кейін "не жұмыс орны (лауазымы) сақталған жұмыскермен еңбек шарты тоқтатылған күн" деген сөздермен толықтырылсын;

      29) 52-баптың 1-тармағында:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жұмыскер, басшы мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адам еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеруден қайтадан өтпеген;";

      10) тармақшадағы "тиісті актімен расталған," деген сөздер алып тасталсын;

      11) тармақша "қоса алғанда," деген сөздерден кейін "жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) тармақша "қызмет көрсететін" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ өзінің қызмет бабын өзі немесе басқа адамдар үшін материалдық немесе өзге де пайда алу үшін жұмыс берушінің мүдделеріне қарамастан өз мүддесінде немесе үшінші тұлға мүддесінде пайдаланатын" деген сөздермен толықтырылсын;

      18) және 23) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "18) жұмыс берушіге материалдық нұқсан келтіруге әкеп соққан, жұмыс берушінің атқарушы органының басшысы, оның орынбасары не жұмыс берушінің актісінде айқындалған жұмыс беруші филиалының, өкілдігінің және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесінің басшысы еңбек міндеттерін бұзған;";

      "23) заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының, алқалы атқарушы органы мүшелерінің өкілеттіктері немесе заңды тұлға атқарушы органының жекелеген мүшесінің, сондай-ақ "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің және корпоративтік хатшының өкілеттіктері заңды тұлға құрылтайшысының, мүлкі меншік иесінің не құрылтайшы, меншік иесі уәкілеттік берген тұлғаның (органның) немесе заңды тұлға уәкілетті органының шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған;";

      30) 53-бапта:

      6-тармақтағы "13)," деген цифрлар алып тасталсын;

      7-тармақтың екінші бөлігінде:

      бірінші сөйлемдегі "жұмыс беруші уәкілеттік берген адам" деген сөздер "жұмыс берушінің өкілі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші сөйлем алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "7-1. Осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу жұмыскердің медициналық куәландыруды өтуден бас тартуы туралы актімен расталуға тиіс.

      7-2. Осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзу жұмыскердің кінәлілік әрекеттер немесе әрекетсіздік жасағанын растайтын негіздемелер көрсетіле отырып, ішкі тергеп-тексеру актісімен расталуға тиіс. Ішкі тергеп-тексеру тәртібі жұмыс берушінің актісінде белгіленеді.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын бұзуға жұмыскер еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парағын ұсынғаннан кейін жол беріледі.";

      10-тармақтағы "хабарламасы бар хатпен" деген сөздер "табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 55-бапта:

      1-тармақтағы "(қатысу үлесінің)" деген сөздер "(жарғылық капиталға қатысу үлесінің)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Азаматтық қызметшімен еңбек шарты осы Кодекстің 139-бабы 8-тармағының талаптары орындалған жағдайда, басқа мемлекеттік мекемеге, қазыналық кәсіпорынға жұмысқа ауыстырылуына байланысты тоқтатылады.";

      32) 56-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жұмыскер жұмыс берушінің еңбек шарты талаптарын орындамағаны туралы жұмыс берушіні жазбаша хабардар етуге құқылы. Егер жазбаша хабардар етілген күннен бастап жеті жұмыс күні өткен соң жұмыс берушінің еңбек шартының талаптарын орындамауы жалғасса, жұмыскер үш жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыс берушіні жазбаша хабардар ете отырып, еңбек шартын бұзуға құқылы.";

      4-тармақтағы "тараптардың келісімі бойынша хабарлама кері қайтарылып алынуы" деген сөздер "жұмыскер хабарламаны кері қайтарып алуы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 57-баптың 1-тармағында:

      1) тармақшадағы "тұруға ықтиярхаттың" деген сөздер "шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) жұмыскер келісімшарт бойынша əскери қызметке, құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдарға қызметке кірген кезде жұмыскер тиісті құжатты көрсеткен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей тоқтатылуға жатады.";

      34) 58-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жұмыскер еңбек қатынастарын жалғастырудан жазбаша бас тартқан кезде не жұмыскердің еңбек қатынастарын жалғастырудан жазбаша бас тартуды беруден бас тартуын куәландыратын акт болған кезде еңбек шартын тоқтатуға жол беріледі.";

      35) 61-баптың 3-тармағындағы "тапсырылады не оған хабарламасы бар хатпен" деген сөздер "табыс етіледі не оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы оған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 64-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "13)," деген цифрлар алып тасталсын;

      37) 65-бапта:

      1-тармақтағы "осы Кодекстің 65 және 66-баптарының" деген сөздер "осы баптың және осы Кодекстің 66-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың 4) тармақшасындағы "болған кезеңде шығарылмайды." деген сөздер "болған;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың бұзылуына жол берген тұлғаларға қатысты еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жүргізілген кезеңде шығарылмайды.";

      5-тармақтың екінші бөлігіндегі "хабарламасы бар хатпен" деген сөздер "табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      38) 66-баптың 3-тармағының 6) тармақшасындағы "шағым жасау кезеңінде тоқтатыла тұрады." деген сөздер "шағым жасау;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың бұзылуына жол берген тұлғаларға қатысты еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жүргізілген кезеңде тоқтатыла тұрады.";

      39) 69-баптың 3-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      40) 70-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жұмыс беруші жүкті әйелдің, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) бар ата-ананың біреуінің (бала асырап алушының), сондай-ақ медициналық қорытындыға сәйкес отбасының науқас мүшесіне күтімді жүзеге асыратын жұмыскердің жазбаша өтініші бойынша оларға толық емес жұмыс уақыты режимін белгілеуге міндетті.";

      41) 79-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жұмыс уақытын есепке алуды жүргізудің нысаны мен тәртібі жұмыс берушінің актісінде айқындалады.";

      42) 82-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жекелеген жұмыс түрлерінде жұмыскерлерге өндіріс пен еңбек технологиясына және оларды ұйымдастыруға байланысты ауысымішілік үзілістер беріледі, бұлар жұмыс уақытына қосылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, бұл жұмыс түрлері, мұндай үзілістердің ұзақтығы мен оларды беру тәртібі ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің актілерінде айқындалады.";

      43) 85-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі "және ауысымдық кесте (вахталар кестесі) бойынша жұмыс істейтін жұмыскерлердің" деген сөздер алып тасталсын;

      44) 92-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы келісім бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. Бұл ретте жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы бөліктерінің бірі күнтізбелік он төрт күннен кем болмауға тиіс.";

      45) 95-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерді, жүктілігі туралы анықтаманы жұмыс берушіге берген жүкті әйелдерді және ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлерді жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысынан кері шақыртып алуға жол берілмейді.";

      46) 96-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының (жыл сайынғы еңбек демалыстарының) пайдаланбаған күндері үшін өтемақы төлемі жұмыскердің орташа жалақысы есебінен есептеледі.";

      47) 97-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы "туыстары" деген сөзден кейін ", сондай-ақ зайыбы (жұбайы) және (немесе) олардың жекжаттары (ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер (қарындастар), ата-аналары (ата-анасы), балалары, атасы, әжесі, немерелері)" деген сөздермен толықтырылсын;

      48) 99-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөлікте:

      "еңбекке уақытша қабілетсіздік парағында" деген сөздер "еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақта" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "еңбекке уақытша қабілетсіздік парағын" деген сөздер "еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парағын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші және төртінші бөліктердегі "еңбекке уақытша қабілетсіздік парағына" деген сөздер "еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы параққа" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) 100-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс аяқталғанға дейін жұмысқа шыққан жағдайда, жұмыскер жұмыс берушіні өзінің ниеті туралы жұмыс басталғанға дейін бір ай бұрын хабардар етуге міндетті.";

      50) 110-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Түнгі жұмыс уақыты мереке немесе демалыс күніне тура келген кезде еңбекке ақы төлеу осы баптың бірінші бөлігіне сәйкес түнгі сағаттарға және осы Кодекстің 109-бабына сәйкес мереке немесе демалыс күндерінің сағаттарына жеке жүргізіледі.";

      51) 111-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Екінші тарапты қосымша жұмыс тоқтағанға дейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша нысанда хабардар ете отырып, жұмыскердің – қосымша жұмысты орындаудан бас тартуына, ал жұмыс берушінің оны орындау туралы тапсырмасының күшін жоюға құқығы бар.

      Тапсырманың мерзімінен бұрын күші жойылған немесе жұмыскер қосымша жұмысты орындаудан бас тартқан кезде жұмыс беруші жұмыскерге жұмыс істеген кезеңі үшін жалақы төлеуге міндетті.";

      52) 113-бапта:

      1 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшалай нысанда белгіленеді және келесі айдың бірінші онкүндігінен кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей төленеді. Жалақы төленетін күн еңбек, ұжымдық шарттарда көзделеді. Жалақы төленетін күн демалыс немесе мереке күндеріне тура келген кезде төлем олардың қарсаңында жүргізіледі.";

      "3. Жұмыс беруші жалақыны толық көлемде және еңбек, ұжымдық шарттарда белгіленген мерзімдерде төлемеген кезде жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. Жұмыс беруші жұмыскерге берешек және төлем кідіртілген кезең үшін өсімпұл төлейді. Өсімпұл мөлшері жалақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 1,25 еселенген ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі және төлем жүргізілуге тиісті келесі күннен басталып, төлем жасалған күнмен аяқтала отырып, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін есепке жазылады.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімдер бұзылған жағдайда жұмыс беруші жұмыскерге берешек және төлем кідіртілген кезең үшін өсімпұл төлейді. Өсімпұл мөлшері жұмыскерге тиесілі сомаларды төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 1,25 еселенген ресми мөлшерлемесі негізге алына отырып есептеледі және төлем жүргізілуге тиісті келесі күннен басталып, төлем жасалған күнмен аяқтала отырып, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін есепке жазылады.";

      53) 117-бапта:

      2-тармақтағы "бірлестігі еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бекітетін салалық біліктілік шеңберлері негізінде жүргізеді" деген сөздер "бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) салалық біліктілік шеңберлері негізінде жүргізеді және оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен бекітеді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ "бірлестіктері" деген сөзден кейін "(қауымдастықтары, одақтары)" деген сөздермен толықтырылсын;

      54) 123-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Егер нұқсан, салдарынан міндеттерді тиісінше орындау мүмкін болмаған еңсерілмейтін күш не аса қажеттілік, қажетті қорғаныс, сондай-ақ жұмыс берушінің жұмыскерге берілген мүліктің сақталуы үшін тиісті жағдайларды қамтамасыз ету жөніндегі міндетті орындамауы мән-жайларына байланысты туындаса, жұмыскердің жұмыс берушіге келтірілген нұқсан үшін жауаптылығы жойылады.";

      55) 124-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мерзімді əскери қызметке немесе әскери жиындарға шақырылуға жататын жұмыскерлердің медициналық комиссиядан өту кезеңінде жергілікті əскери басқару органдарына шақырту туралы шақыру қағазы болған кезде – жұмыс орны (лауазымы), жұмыс орны бойынша жалақысы сақталады, ал мерзімді əскери қызметті өткеру немесе әскери жиындар кезеңінде жұмыс орны (лауазымы) сақталады.

      Мерзімді əскери қызметті өткеру немесе әскери жиындар кезеңінде жұмыс орны (лауазымы) сақталған жұмыскер әскери қызметтен шығарылуға немесе әскери жиындардың аяқталуына байланысты әскери бөлімнің тізімдерінен алып тасталған күннен бастап бір айдан кешіктірмей өзінің еңбек міндеттеріне кірісуге міндетті.";

      56) 130-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері, елді мекендер шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын жағдайларда жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері, елді мекендер шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты болатын кезде жұмыскерлерге тұрақты тұрғылықты жерінен тыс жерде болған әрбір күні үшін келісімде, ұжымдық, еңбек шарттарында және (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген тәртіппен өтемақы төлемдері жүргізіледі.

      2. Тұрақты жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері, елді мекендер шегіндегі қызметтік сапарлармен байланысты жұмыскерлерге теміржол, өзен, теңіз, автомобиль көлігі, азаматтық авиация, автомобиль жолдары, газ тарату жүйелері (оның ішінде елді мекендер шегіндегі сапарлар кезінде), магистральдық құбыржолдар, магистральдық байланыс желілері және олардағы құрылысжайлар, радиорелелік желілер және олардағы құрылысжайлар, электр берудің әуе желілері және олардағы құрылысжайлар, байланыс объектілері жұмыскерлері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының учаскелеріне қызмет көрсететін жұмыскерлер жатады.";

      57) 133-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен берілген еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақтар еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақылар төлеу үшін негіз болып табылады.";

      4-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жұмыскер алкогольді, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды тұтынуы салдарынан туындаған аурулардан немесе өндірістік жарақаттардан еңбекке уақытша жарамсыз болған кезде;";

      5) тармақшадағы "қабілетсіздік күндері үшін төленбейді." деген сөздер "жарамсыз күндері үшін;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) жалақы сақталмайтын демалысқа тура келетін еңбекке уақытша жарамсыз күндері үшін;

      7) бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалысқа тура келетін еңбекке уақытша жарамсыз күндері үшін төленбейді.";

      58) 134-баптың 5 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Маусымдық жұмыстарда істейтін жұмыскердің еңбек шартын өз бастамасы бойынша, бұл туралы жұмыс берушіні күнтізбелік жеті күн бұрын жазбаша хабардар ете отырып бұзуға құқығы бар.

      6. Жұмыс беруші маусымдық жұмыстарда істейтін жұмыскерді осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша еңбек шартының алда бұзылатыны туралы күнтізбелік жеті күн бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті.";

      59) 135-бапта:

      2-тармақта:

      бірінші бөлік "тамақтануын," деген сөзден кейін "жиналу пунктінен" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жұмыс беруші еңбек, ұжымдық шарттарға және (немесе) жұмыс беруші бекітетін вахталық жұмыс әдісі туралы ережеге сәйкес вахталық жұмыс әдісін қолдану тәртібін айқындайды, сондай-ақ жұмыскердің жұмыс жүргізілетін объектіде және тұру үшін арнайы жабдықталған орындарда (вахталық кенттерде) болуына қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жұмыскер вахтада болған кезінде жұмыс жүргізілетін объектіде және тұру үшін арнайы жабдықталған орындарда (вахталық кенттерде) жұмыс беруші белгілеген тәртіптемені сақтауға міндетті.";

      3-тармақ "он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлер," деген сөздерден кейін "жүктілігі туралы анықтама берген," деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақ:

      "аспайтын кезең" деген сөздерден кейін "немесе белгілі бір жұмысты орындау кезеңі" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Вахталық әдіспен жұмыс істейтін, уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына кейіннен жұмыскерге жұмыс істеген сағаттары үшін демалыс күндері (сағаттары) беріле отырып, еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша жұмыс уақыты режимін (бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасынан) вахталық жұмыс әдісіне өзгертуге жол беріледі.";

      60) 136-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Үй жұмыскерімен еңбек шартының тоқтатылғаны (бұзылғаны) туралы жазбаша хабарламаның мерзімдері, сондай-ақ жұмысынан айырылуына байланысты өтемақы төлем жағдайлары мен мөлшері еңбек шартында белгіленеді.";

      61) 138-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Қашықтықтан жұмыс істейтін жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі, сондай-ақ еңбек міндеттерін қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтау тәртібі жұмыс берушінің актісінде айқындалады.";

      62) 140-бапта:

      тақырып "мүшелерінің" деген сөзден кейін ", сондай-ақ ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің және корпоративтік хатшының" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысымен, алқалы атқарушы органы мүшелерімен, сондай-ақ ішкі аудит қызметі жұмыскерлерімен және корпоративтік хатшымен еңбек шартын жасасу және тоқтату, еңбегіне ақы төлеу тәртібі мен шарттары, материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, жұмысынан шеттету осы Кодекске, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, заңды тұлға құрылтайшылары, мүлкінің меншік иесі не құрылтайшылар, меншік иесі уәкілеттік берген тұлға (орган) немесе заңды тұлғаның уәкілетті органы бекітетін құжаттарға, заңды тұлғаның атқарушы органы, ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшысы туралы ережелерге және еңбек шартына сәйкес жүзеге асырылады.";

      2-тармақтың екінші бөлігінде:

      "атқарушы органның" деген сөздер "заңды тұлға атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "еңбек шарты жасалады не құрылтайшылардың, заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің не құрылтайшылар, меншік иесі уәкілеттік берген адамның (органның) немесе заңды тұлғаның" деген сөздер ", алқалы атқарушы органының мүшелерімен жаңа еңбек шарты жасалады не заңды тұлға құрылтайшыларының, мүлкі меншік иесінің не құрылтайшылар, меншік иесі уәкілеттік берген тұлғаның (органның) немесе заңды тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "онымен" деген сөз "олармен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Атқарушы органның басшысын жаңа мерзімге тағайындаған (сайлаған, лауазымға бекіткен)" деген сөздер "Заңды тұлға атқарушы органының басшысы, алқалы атқарушы органының мүшелері, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері және корпоративтік хатшы жаңа мерзімге тағайындалған (сайланған, лауазымға бекітілген)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақта:

      бірінші бөлік "мүшелеріне" деген сөзден кейін ", ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне және корпоративтік хатшыға" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлікте:

      "Заңды тұлғаның" деген сөздерден кейін "алқалы" деген сөзбен толықтырылсын;

      "тәртіптік жаза қолдану тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасының және заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының ерекшеліктері ескеріле отырып, құрылтайшылардың, заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің не құрылтайшылар, меншік иесі уәкілеттік берген адамның" деген сөздер "және басқа да мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне және корпоративтік хатшыға тәртіптік жаза қолдану тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасының және заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының ерекшеліктері ескеріле отырып, заңды тұлға құрылтайшыларының, мүлкі меншік иесінің не құрылтайшылар, меншік иесі уәкілеттік берген тұлғаның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      63) 148-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мыналар тараптардың өкілдері болып табылады:

      1) республикалық деңгейде – Қазақстан Республикасы Үкіметінің, республикалық кәсіптік одақтар бірлестіктерінің, жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктерінің (қауымдастықтарының, одақтарының), шағын кәсіпкерлік жөніндегі республикалық бірлестіктердің өкілетті өкілдері;

      2) салалық деңгейде – тиісті қызмет салаларының уәкілетті мемлекеттік органдарының, салалық кәсіптік одақтардың, жұмыс берушілердің салалық бірлестіктерінің (қауымдастықтарының, одақтарының) өкілетті өкілдері, ал олар болмаған кезде – салалық ұйымдар;

      3) өңірлік деңгейде:

      облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде – жергілікті атқарушы органдардың, аумақтық кәсіптік одақтар бірлестіктерінің, жұмыс берушілердің облыстық немесе республикалық маңызы бар қаладағы және астанадағы бірлестігінің (қауымдастығының, одағының), шағын кәсіпкерлік жөніндегі облыстық немесе республикалық маңызы бар қала және астана бірлестігінің өкілетті өкілдері;

      аудан, облыстық маңызы бар қала деңгейінде – жергілікті атқарушы органдардың, шағын кәсіпкерлік жөніндегі аудандық немесе облыстық маңызы бар қала бірлестігінің, аумақтық кәсіптік одақтар бірлестіктерінің өкілетті өкілдері.

      Комиссияларға қатысушылардың дербес құрамын әлеуметтік әріптестіктің әрбір тарапы өз бетінше қалыптастырады. Әлеуметтік әріптестік тараптарының өкілдеріне тең құқықтар мен өкілеттіктер беріледі.";

      4 және 5-тармақтар алып тасталсын;

      64) 150-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Келіссөздер жүргізу тәртібін, келісімдерді әзірлеу және жасасу мерзімдерін, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді комиссиялар бекітеді.";

      65) 152-баптың 1-тармағындағы "республикалық бірлестіктері" деген сөздер "республикалық бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      66) 153-бапта:

      4-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) ұлттық біліктілік шеңберін бекіту туралы;";

      5-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) тиісті саланың бағдарламалық және стратегиялық құжаттарын қарау туралы;";

      4) тармақшаның үшінші абзацындағы "шекті" деген сөз "ең төмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) салалық біліктілік шеңберін бекіту туралы ережелер көзделуге тиіс.";

      6), 7), 8) және 9) тармақшалар алып тасталсын;

      6-тармақта:

      2) тармақшадағы "қарау тәртібі" деген сөздер "қарау" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) Ұжымдық еңбек дауларының алдын алу және оларды шешу мәселелері жөніндегі кеңестің қызметі туралы ережелер көзделуге тиіс.";

      67) 156-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ұжымдық келіссөздерді бастау және ұжымдық шарт жасасу туралы ұсынысты тараптардың кез келгені жасауы мүмкін.

      Екінші тараптың ұжымдық шарт жасасу жөніндегі келіссөздерді бастау туралы ұсынысы бар хабарламасын алған тарап оны он жұмыс күні ішінде қарауға және осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен келіссөздерге кірісуге міндетті.

      3. Ұжымдық шарт шетелдік заңды тұлғалардың ұйымдарында да, филиалдары мен өкілдіктерінде де жасалуы мүмкін. Ұйымда бір ұжымдық шарт жасалады.";

      68) 159-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыс беруші мен микрокәсіпкерлік субъектінің, жұмыскерлерінің саны он бес адамнан аспайтын коммерциялық емес ұйымның жұмыскері, үй жұмыскері, заңды тұлғаның жеке-дара атқарушы органы, заңды тұлға атқарушы органының басшысы, сондай-ақ заңды тұлғаның алқалы атқарушы органының басқа да мүшелері арасында туындайтын дауларды қоспағанда, жеке еңбек дауларын – келісу комиссиялары, ал реттелмеген мәселелер не келісу комиссиясы шешімінің орындалмауы бойынша соттар қарайды.

      Осы Кодексте айқындалған тәртіппен жеке еңбек дауларын қарау үшін келісу комиссиясын құру туралы талап еңбегі Қазақстан Республикасының арнайы заңдарында және өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен реттелетін жұмыскерлердің жекелеген санаттарына, оның ішінде әскери қызметте тұратын жұмыскерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік қызметшілерге қолданылмайды.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ұжымдық шартта ұйымның өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінде келісу комиссияларын құру көзделуі мүмкін.";

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Өтініш берушінің жазбаша келісімі болған кезде дауды оның қатысуынсыз қарауға жол беріледі.";

      5, 7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Келісу комиссиясы дауды өтініш тіркелген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға және дау тараптарына шешімнің көшірмесін ол қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беруге міндетті.";

      "7. Белгіленген мерзімде келісу комиссиясының шешімі орындалмаған, мәселелер реттелмеген жағдайларда, жұмыскер немесе бұрын еңбек қатынастарында болған адам не жұмыс беруші сотқа жүгінуге құқылы.

      8. Келісу комиссиясының мүшелері Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келіссөздер жүргізу және еңбек дауларында пәтуаға қол жеткізу дағдыларын дамыту бойынша жыл сайын оқудан өтуге міндетті.";

      69) 160-бапта:

      бірінші бөліктің 1) тармақшасында:

      "жұмыс берушінің еңбек шартын тоқтату туралы актісінің көшірмесі келісу комиссиясына тапсырылған" деген сөздер "еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс беруші актісінің көшірмесі келісу комиссиясына табыс етілген немесе табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы жіберілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "не еңбек шарты тарапы келісу комиссиясының шешімін орындамағанда жүгінген кезде келісу комиссиясы шешімінің көшірмесі тапсырылған" деген сөздер "жүгінген кезде не еңбек шарты тарапы келісу комиссиясының шешімін орындамаған кезде келісу комиссиясы шешімінің көшірмесі табыс етілген немесе табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы жіберілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Жүгінудің белгіленген мерзімі дәлелді себептермен өтіп кеткен жағдайда келісу комиссиясы еңбек даулары бойынша келісу комиссиясына жүгіну мерзімін қайта бастай алады және дауды мәні бойынша шеше алады.

      Келісу комиссиясы жұмыскердің, оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында болған жұмыскердің белгіленген мерзімдерде келісу комиссиясына жүгінбеу себептері дәлелді себептерге жататындығын не жатпайтындығын дербес айқындайды.

      Осы Кодекске сәйкес жеке еңбек дауларын қарау бойынша келісу комиссиясына жүгінбей, сотқа жүгінуге құқығы бар еңбек қатынастарына қатысушылар үшін мынадай мерзімдер белгіленеді:

      жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша – еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс беруші актісінің көшірмесі табыс етілген немесе табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы жіберілген күннен бастап үш ай;

      басқа еңбек даулары бойынша – жұмыскер, оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында болған жұмыскер өз құқығының бұзылғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап бір жыл.";

      70) 161-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "161-бап. Жұмыскерді жұмысына қайта алу

      1. Бұрынғы жұмысына қайта алынған жұмыскерге бос жүруге мәжбүр болған бүкіл уақыты үшін жалақысы немесе басқа жұмысқа заңсыз ауыстырылған кезде төмен ақы төленетін жұмысты орындаған уақыт үшін жалақысындағы айырма, бірақ алты айдан аспайтын уақытқа төленеді.

      2. Жеке еңбек дауын қарау бойынша келісу комиссиясының не соттың жұмыскерді бұрынғы жұмысына қайта алу туралы шешімі дереу орындалуға жатады. Жұмыс беруші жұмысқа қайта алу туралы шешімді орындауды кідірткен кезде келісу комиссиясы не сот жұмыскерге шешімнің орындалуы кідіртілген уақыт үшін жалақысын немесе жалақысындағы айырманы төлеу туралы шешім шығарады.";

      71) 163-баптың 2-тармағындағы "бірлестігі" деген сөз "бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      72) 164-бапта:

      1 және 2-тармақтар "бірлестігі" деген сөзден кейін "(қауымдастығы, одағы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ "бірлестіктеріне" деген сөзден кейін "(қауымдастықтарына, одақтарына)" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақ "бірлестігі" деген сөзден кейін "(қауымдастығы, одағы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      73) 165-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі "бірлестігі" деген сөзден кейін "(қауымдастығы, одағы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ "бірлестігі" деген сөзден кейін "(қауымдастығы, одағы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ "бірлестігімен" деген сөзден кейін "(қауымдастығымен, одағымен)" деген сөздермен толықтырылсын;

      74) 166-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Еңбек төрелігі мүшелерінің саны, оның дербес құрамы, еңбек дауын қарау тәртібі тараптардың келісімімен тепе-теңдік негізде айқындалады. Еңбек төрелігі кемінде бес адамнан тұруға тиіс. Еңбек төрелігінің құрамына мемлекеттік еңбек инспекторы кіреді.";

      75) 172-баптың 1-тармағы "бірлестігіне" деген сөзден кейін "(қауымдастығына, одағына)" деген сөздермен толықтырылсын;

      76) 173-бапта:

      2-тармақта:

      1) тармақша "бірлестігімен" деген сөзден кейін "(қауымдастығымен, одағымен)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақша "бірлестігінен" деген сөзден кейін "(қауымдастығынан, одағынан)" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ "бірлестігі" деген сөзден кейін "(қауымдастығы, одағы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      77) 176-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінде:

      1) тармақшадағы "қауіпті өндірістік объектілер болып табылатын ұйымдарда;" деген сөздер алып тасталсын;

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) халықтың тыныс-тіршілігін энергиямен жабдықтау, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру, газбен жабдықтау, авиациялық, теміржол, автомобиль, қоғамдық және су көлігі, байланыс, денсаулық сақтау бойынша қамтамасыз етумен тікелей байланысты ұйымдарда, егер жұмыскерлер өкілдерінің жергілікті атқарушы органмен алдын ала келісімі негізінде айқындалатын халыққа қажетті тиісті көрсетілетін қызметтердің ең төмен тізбесі мен көлемі сақталмаса;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) қызметін тоқтата тұру ауыр және қауіпті салдарлармен байланысты болатын қауіпті өндірістік объектілерде, егер негізгі жабдықтардың, механизмдердің үздіксіз жұмысы қамтамасыз етілмесе;";

      2-тармақ алып тасталсын;

      78) 181-баптың 1-тармағында:

      7) тармақшадағы "денсаулығына зақым келу тәуекелі" деген сөздер "орын алған кәсіптік тәуекел" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақшадағы "орташа" деген сөз алып тасталсын;

      79) 182-бапта:

      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жұмыскерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе жұмыс берушінің актісінде көзделген жағдайларда профилактикалық медициналық қарап-тексеруге өз қаражаты есебінен жіберуге құқығы бар.";

      2-тармақта:

      1), 3) және 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) кәсіптік тәуекелге бағалау жүргізуге және профилактика жүргізу, өндірістік жабдықтар мен технологиялық процестерді неғұрлым қауіпсіз түрлеріне ауыстыру арқылы оны барынша азайту және болғызбау жөнінде шаралар қолдануға;";

      "3) жұмыс берушінің актісімен бекітілген тізімге сәйкес, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен, кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда үш жылда бір реттен сиретпей мерзімділікпен басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды және білімін тексеруді ұйымдастыруға;";

      "13) өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелерi туралы мәліметтерді бiр ай мерзiмде жазбаша немесе еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйе арқылы беруге;";

      16) тармақшадағы "еңбек жөніндегі уәкiлеттi орган бекіткен" деген сөздер "еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) тармақшадағы "меншікті қаражаты есебінен өткізуге міндетті." деген сөздер "өз қаражаты есебінен өткізуге;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:

      "18) еңбекті қорғауды басқару жүйесін ендіруге және оның жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.";

      80) 184-бапта:

      4-тармақтың бірінші бөлігіндегі "немесе құлайтын заттар бар" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Құрылыс алаңында бір мезгілде бірнеше ұйым (екі және одан көп) жұмыс жүргізген кезде осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес олардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтауы бойынша жұмыстарды жалпы үйлестіруді бас мердігер жүзеге асырады.";

      81) 186-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Еңбекке жарамсыздыққа не қайтыс болуға әкеп соққан, еңбек міндеттерін орындауға байланысты жұмыскерлер денсаулығының зақымдануы, егер олар:";

      82) 187-бапта:

      2-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Жұмыс беруші жазатайым оқиғаның басталғаны туралы өзiне белгiлi бола салысымен дереу, бiрақ үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей, жұмыскер еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыруға шарт жасасқан сақтандыру ұйымын хабардар етеді.";

      83) 190-бапта:

      1-тармақтың үшінші бөлігіндегі "еңбек жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздер "еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Акт тергеп-тексеру материалдарына сәйкес және комиссия мүшелері көпшілігінің пікірлері ескеріле отырып ресімделуге тиіс.

      Егер еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде комиссия өрескел абайсыздық зиянның туындауына немесе оның ұлғаюына себеп болғандығын анықтаса, онда комиссия тараптардың сабақтас жауаптылығын қолданады және жұмыскер мен жұмыс беруші кінәсінің дәрежесін пайызбен айқындайды.

      Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия мүшелерінің біреуі комиссияның (көпшіліктің) тұжырымдарымен келіспеген жағдайда, ол тергеп-тексеру аяқталған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде өзінің уәжді пікірін тергеп-тексеру материалына қосу үшін жазбаша түрде ұсынады. Ол арнайы тергеп-тексеру актісіне "ерекше пікірге қара" деген ескертпемен қол қояды.

      3. Тергеп-тексеру нәтижесімен келіспеген немесе еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға туралы акт уақтылы ресімделмеген жағдайда, зардап шегушінің немесе оның сенім білдірген адамының, жұмыскерлер өкілінің жұмыс берушіге жазбаша өтініш беруге құқығы бар, ол он жұмыс күні ішінде олардың өтінішін қарауға және мәні бойынша шешім қабылдауға міндетті.

      4. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру, ресімдеу және тіркеу мәселелері бойынша келіспеушіліктерді:

      1) жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы келіспеушілік жағдайында мемлекеттік еңбек инспекторы немесе сот;

      2) жұмыс беруші, жұмыскер мен төмен тұрған мемлекеттік еңбек инспекторы не қауіпті өндірістік объектілерде болған оқиғалар кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор арасындағы келіспеушілік жағдайында тиісті жоғары тұрған мемлекеттік еңбек инспекторы немесе сот қарайды.

      Мемлекеттік еңбек инспекторының еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру мәселелері жөніндегі шешімі еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша қорытынды түрінде ресімделеді.";

      5-тармақта:

      7) тармақшадағы "бас" деген сөз алып тасталсын;

      8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) жұмыс берушіге келтірілген материалдық зиян туралы мәліметтер;

      9) жұмыс берушінің зардап шегушіге (оның отбасы мүшелеріне) денсаулығына келтірілген зиянды өтеу және жол берілген оқиғаға кінәлі лауазымды адамдарды жауаптылыққа тарту туралы бұйрығы;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақта көрсетілген материалдар болмаған жағдайда, жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру актісінде себептері көрсетіле отырып, тиісті ақпарат көрсетіледі.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру материалдарының көшірмесін жұмыс беруші еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға береді. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін мемлекеттік еңбек инспекторы арнайы тергеп-тексеру материалдарының көшірмесін жеті жұмыс күні ішінде аумақтық полиция органына жібереді, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті шешім қабылдайды және қабылданған шешім туралы жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.";

      84) 193-бапта:

      1) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуына тексерулер жүргізу мақсатында жұмыс берушілерге кедергісіз баруға;";

      "6) жекелеген өндірістердің, цехтардың, учаскелердің, жұмыс орындарының қызметі және жабдықтардың, механизмдердің пайдаланылуы Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезде оларды бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге, көрсетілген мерзімде сотқа міндетті түрде талап арыз бере отырып, тоқтата тұруға (тыйым салуға) құқығы бар.

      Ұйымның Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін, мұны жекелеген өндірістердің, цехтардың, учаскелердің, жұмыс орындарының қызметін және жабдықтардың, механизмдердің пайдаланылуын тоқтата тұру (тыйым салу) жолымен жою мүмкін болмайтын сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік еңбек инспекторы, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бас мемлекеттік еңбек инспекторы ұйымның қызметін бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге, көрсетілген мерзімде сотқа міндетті түрде талап арыз бере отырып, тоқтата тұруға (тыйым салуға) құқылы.

      Осы тармақшада жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қатер деп жұмыскерлердің өндірістік жарақаттар алу ықтималдығын не қайтыс болу тәуекелін түсіну керек;";

      10) тармақша "жұмыскерлерді" деген сөзден кейін ", басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбек қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) тармақшадағы "талап қоюларды" деген сөздер "талап арыздарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      85) 195-баптың 1-тармағында:

      мынадай мазмұндағы бірінші бөлікпен толықтырылсын:

      "1. Тексеру нәтижелері бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру нәтижелері туралы акт жасайды.";

      бірінші абзацтағы "1." деген цифр алып тасталсын;

      1) тармақшада:

      бірінші бөліктің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "жекелеген өндірістердің, цехтардың, учаскелердің, жұмыс орындарының қызметін және жабдықтардың, механизмдердің пайдаланылуын немесе тұтастай қызметті тоқтата тұру (тыйым салу) туралы нұсқама.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте қызметті тоқтата тұру (тыйым салу) туралы акт осы Кодекстің 193-бабының 6) тармақшасына сәйкес берілген қызметті тоқтата тұру (тыйым салу) туралы талап арыз бойынша сот азаматтық іс қозғағанға дейін қолданылады.";

      86) 200-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "200-бап. Жұмыс берушінің қызметін декларациялау

      Жұмыс берушінің қызметін декларациялауды еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті орган жұмыс берушілердің өңірлік бірлестіктерімен (қауымдастықтарымен, одақтарымен) және аумақтық кәсіптік одақтар бірлестіктерімен бірлесіп жүзеге асырады.

      Декларациялау өлшемшарттарды (көрсеткіштерді) салыстыру арқылы жүзеге асырылады, олар бойынша жұмыс беруші өз қызметінің Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкестігіне өз бетінше бағалау жүргізеді.

      Жұмыс беруші декларациялау бойынша мәліметтерді еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйеге енгізеді.

      Қызметі Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес келеді деп танылған жұмыс берушілерге үш жыл мерзімге сенім сертификаты табыс етіледі, бұл Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізімін қалыптастыру кезінде ескеріледі.";

      87) 201-баптың 1-тармағындағы "тәуекелдерді" деген сөз "кәсіптік тәуекелді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      88) 202-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жұмыскерлерді, басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқау беруді және білімін тексеруді ұйымдастыруға;";

      89) 203-баптың 1 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша және (немесе) жұмыскерлердің не олардың өкілдерінің бастамасы бойынша он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес құрылады. Оның құрамына еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторларды қоса алғанда, жұмыс берушінің өкілдері, жұмыскерлердің өкілдері тепе-теңдік негізде кіреді.";

      "4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес жұмыс беруші мен жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі бірлескен іс-қимылдарын ұйымдастырады, сондай-ақ еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың жұмыс орындарында еңбек жағдайлары мен еңбектің қорғалуына тексерулер жүргізуін ұйымдастырады.".

      6. "Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және соларға теңестірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер мен оларды әлеуметтік қорғау туралы" 1995 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 6, 45-құжат; № 14, 98-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 23, 925-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      12-баптың 1-тармағындағы "еңбекке уақытша қабілетсіздік парақтары І және ІІ топтардағы мүгедектерге жыл сайын ұзақтығы 15 жұмыс күніне дейін" деген сөздер "еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақтар І және ІІ топтардағы мүгедектерге ұзақтығы 15 жұмыс күніне дейін жыл сайынғы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Қоғамдық бірлестіктер туралы" 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 8-9, 234-құжат; 2000 ж., № 3-4, 63-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 8, 44-құжат; 2010 ж., № 8, 41-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 11, 67-құжат; 2015 ж., № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 8-I, 62-құжат; 2018 ж., № 10, ст.32):

      23-бапта:

      бірінші бөліктегі "ұсынуы" деген сөз "ұсынулары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік "сондай-ақ" деген сөзден кейін "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары," деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 17-18, 221-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2002 ж., № 10, 106-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 5-6, 30-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 9, 81-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 56-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 23, 88-құжат; № 24-ІІ, 120-құжат):

      35-баптың 6-тармағындағы "еңбекке уақытша жарамсыздық парағы" деген сөздер "еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақ" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 5, 40-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 10-құжат; № 3, 15-құжат; № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 11, 56-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 13, 45-құжат; № 16, 56-құжат; № 21, 98-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат; № 15, 47-құжат; № 24-ІІ, 120, 122-құжаттар):

      27-баптың 7-тармағы алып тасталсын.

      10. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы" 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 15, 80-құжат; 2014 ж., № 12, 82-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 21-І, 128-құжат; № 22-V, 152-құжат; 2016 ж., № 7-І, 47-құжат; № 7-ІІ, 55-құжат; 2017 ж., № 23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 36-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 8, 46-құжат; № 19-20, 86-құжат):

      9-баптың 1-тармағы "Ұлттық палата" деген сөздердің алдынан "Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 13-тарауында көзделген әлеуметтік әріптестік жүйесінде кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.

      11. "Кәсiптiк одақтар туралы" 2014 жылғы 27 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 11, 66-құжат; 2015 ж., № 22-V, 152-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 7-II, 55-құжат; 2017 ж., № 15, 55-құжат):

      1) 1-баптың 2) тармақшасында:

      "қызметкерлер (қызметкерлердің өкілдері), жұмыс берушілер (жұмыс берушілердің өкілдері), мемлекеттік органдар арасындағы өзара қарым-қатынастардың еңбек және әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу мәселелері бойынша олардың мүдделерін келісуді қамтамасыз етуге бағытталған" деген сөздер "жұмыскерлер (жұмыскерлердің өкілдері), жұмыс берушілер (жұмыс берушілердің өкілдері), мемлекеттік органдар арасындағы еңбек қатынастарын және еңбек қатынастарымен тікелей байланысты өзге де қатынастарды, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу мәселелері бойынша олардың мүдделерін келісуді қамтамасыз етуге бағытталған, тең құқықты ынтымақтастыққа негізделген өзара қатынастар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Жұмыс берушілердің өкілдері кез келген деңгейдегі сайланбалы кәсіподақ органдарында бола алмайды.";

      3) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Кәсiподақтардың халықаралық байланыстары

      Кәсiподақтар жарғылық мақсаттары мен мiндеттеріне сәйкес еңбекшілердің құқықтары мен мүдделерін қорғау саласында жұмыс істейтін халықаралық кәсiподақтар бірлестіктеріне кіруге, сондай-ақ ынтымақтастық туралы шарттар, келiсiмдер жасасуға құқылы.

      Кəсіподақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес халықаралық ұйымдармен ынтымақтасуға және бірлесіп еңбекшілердің еңбек және әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыруға, өткізуге және жобаларды іске асыруға құқылы.";

      4) 10-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Республикалық, аумақтық кәсіподақтар бірлестіктері, салалық кәсіподақтар тiркелген күнінен бастап бір жыл өткенге дейін өздерін тіркеген органға осы Заңның 11-бабының 3-тармағында, 12-бабының 3-тармағында және 13-бабының 2-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келуін растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.";

      3-тармақта:

      "және жергілікті кәсіподақтардың" деген сөздер "кәсіподақтың қызметін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "сот тәртібімен таратылуына" деген сөздер "Қоғамдық бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес үш айдан алты айға дейінгі мерзімге сот тәртібімен тоқтата тұруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 11-бапта:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Республикалық кәсіподақтар бірлестігін салалық кәсіподақтар және (немесе) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық кәсіподақтар бірлестіктері коммерциялық емес ұйымның өзге ұйымдық-құқықтық нысанында құрады.

      3. Республикалық кәсіподақтар бірлестігінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана санының жартысынан астамын қамтитын аумақта мүшелік ұйымдары және (немесе) өкілдіктері (филиалдары) болуға тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның жұмысына қатысу үшін республикалық кәсіподақтар бірлестігі еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органды хабардар етуге тиіс.";

      5-тармақтың 5) тармақшасы "әріптестік" деген сөзден кейін "және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 12-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана деңгейіндегі аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің кемінде екі ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың, қаладағы аудандардың) аумағында мүшелік ұйымдары және (немесе) өкілдіктері (филиалдары) болуға тиіс.

      Аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейіндегі аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің тиісті аумақта кемінде екі мүшелік ұйымы болуға тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана деңгейіндегі аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің республикалық кәсіподақтар бірлестігінің жарғысын сақтау шарттарымен мүшелік ұйым ретінде республикалық кәсіподақтар бірлестігінің құрамына кіруге құқығы бар.

      3-2. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық, қалалық, аудандық комиссиялардың жұмысына қатысу үшін аумақтық кәсіподақтар бірлестігі тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органын хабардар етуге тиіс.";

      4-тармақтың 4) тармақшасындағы "жөніндегі өңірлік үшжақты" деген сөздер "және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі өңірлік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 13-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Салалық кәсіподақтың облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана санының жартысынан астамын қамтитын аумақта құрылымдық бөлімшелері және (немесе) мүшелік ұйымдары болуға тиіс.

      Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыскерлері облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана санының жартысынан астамын қамтитын аумақта құрылымдық бөлімшелері, мүшелік ұйымдары болған кезде салалық кәсіподақ құруға құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссияның жұмысына қатысу үшін салалық кәсіподақ тиісті қызмет саласының уәкілетті мемлекеттік органын хабардар етуге тиіс.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Салалық кәсіподақтың республикалық кәсіподақтар бірлестігінің жарғысын сақтау шарттарымен мүшелік ұйым ретінде республикалық кәсіподақтар бірлестігінің құрамына кіруге құқығы бар.";

      4-тармақтың 4) тармақшасындағы "жөніндегі салалық үшжақты" деген сөздер "және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 14-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жергілікті кәсіподақтың салалық кәсіподақтың және (немесе) аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің жарғысын сақтау шарттарымен мүшелік ұйым ретінде олардың құрамына кіруге құқығы бар.";

      9) 17-бапта:

      5) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) кәсiподақ мүшелері арасында олардың құқықтық, оның ішінде Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздері, сондай-ақ ұжымдық шарт ережелері бойынша сауаттылығын арттыру, келіссөздер жүргізе алу және еңбек дауларында пәтуаға қол жеткізу дағдыларын дамыту жөнінде түсіндіру жұмысын жүргізуге;";

      "8) кәсiподақ мүшелері болып табылмайтын жұмыскерлердің жазбаша өтініштері негізінде олардың мүдделерін кәсiподақ мүшелеріне арналғандай шарттарда білдіруге;";

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) сайланған немесе қайта сайланған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жұмыс берушіге сайланбалы кәсіподақ органдарының негізгі жұмысынан босатылмаған мүшелері туралы ақпарат беруге міндетті.";

      10) 18-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы ", сондай-ақ өзіне шарттық негізде уәкілеттік берген қызметкерлердің" деген сөздер "атынан, сондай-ақ кәсіподаққа жазбаша өтінішпен уәкілеттік берген, кәсіподақ мүшелері болып табылмайтын жұмыскерлер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 25-баптың 4-тармағы "кезеңіне" деген сөзден кейін "еңбек шартының мерзімі шеңберінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 33-бап алып тасталсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 321-VІ ЗРК.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст.89; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.32; № 15, ст.71; № 24, ст.149, 152; 2011 г., № 1, ст.2, 3; № 2, ст.21; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 17, ст.136; № 21, ст.161; 2012 г., № 1, ст.5; № 3, ст.26; № 4, ст.32; № 8, ст.64; № 12, ст.83; № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 1, ст.3; № 5-6, ст.30; № 7, ст.36; № 9, ст.51; № 12, ст.57; № 13, ст.62; № 14, ст.72, 75; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 11, ст.65; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 1, ст.2; № 7, ст.33; № 10, ст.50; № 19-II, ст.102; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 22-І, ст.143; № 22-V, ст.156; № 23-II, ст.170; 2016 г., № 6, ст.45; № 8-II, ст.67, 70; № 23, ст.119; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 4, ст.7; № 9, ст.22; № 13, ст.45; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 14, ст.42; № 15, ст.47; № 19, ст.62; № 23, ст.91; № 24, ст.93, 94; 2019 г., № 7, ст.36; № 8, ст.46; № 21-22, ст.90; № 23, ст.106):

      в подпункте 7) пункта 1 статьи 88 слова "листа временной нетрудоспособности или справки о временной нетрудоспособности" заменить словами "листа или справки о временной нетрудоспособности".

      2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст.83; № 21, ст.122; 2015 г., № 16, ст.79; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.67; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 8, ст.16; № 9, ст.21; № 14, ст.50; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 14, ст.44; № 15, ст.46; № 16, ст.56; № 23, ст.88, 91; № 24, ст.94; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.36; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 23, ст.108; № 24-І, ст.118, 119; № 24-ІІ, ст.120):

      в статье 402:

      в абзаце втором части первой:

      слова "одной тысячи" заменить словом "двухсот";

      слово "четырехсот" заменить словом "двухсот";

      слова "ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового" заменить словами "арестом на срок до пятидесяти суток";

      в абзаце втором части второй:

      слово "трех" заменить словом "двух";

      слово "восьмисот" заменить словом "пятисот".

      3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст.88; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 20-VII, ст.115; № 21-III, ст.137; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.67; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.126, 129; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 8, ст.16; № 14, ст.50, 53; № 16, ст.56; № 21, ст.98, 102; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 10, ст.32; № 16, ст.53, 56; № 23, ст.91; № 24, ст.93; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.36; № 19-20, ст.86; № 23, ст.103; № 24-І, ст.118; № 24-ІІ, ст.120):

      в статье 191:

      в части второй слова "402 (частью первой)," исключить;

      часть шестнадцатую после цифр "400" дополнить словами ", 402 (частью первой)".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.114, 115; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 9, ст.27; № 10, ст.32; № 11, ст.36, 37; № 12, ст.39; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 16, ст.53; № 19, ст.62; № 22, ст.82; № 23, ст.91; № 24, ст.93, 94; 2019 г., № 1, ст.2, 4; № 2, ст.6; № 5-6, cт.27; № 7, cт.36, 37; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90, 91; № 23, ст.99, 103, 106, 108; № 24-І, ст.118; № 24-ІІ, ст.120, 122, 123, 127):

      1) абзац первый части первой статьи 90 дополнить словами "а также на равные производственно-бытовые условия,";

      2) абзац первый части четвертой статьи 93 изложить в следующей редакции:

      "4. Неисполнение работодателем требований трудового законодательства Республики Казахстан по проведению обучения, проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, –".

      5. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст.151; 2016 г., № 7-I, ст.49; 2017 г., № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 13, ст.45; № 20, ст.96; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 10, cт.32; № 14, ст.42; № 15, ст.47, 48; 2019 г., № 15-16, ст.67; № 21-22, ст.91):

      1) в оглавлении:

      дополнить заголовком статьи 20-1 следующего содержания:

      "Статья 20-1. Объединения (ассоциации, союзы) работодателей и их полномочия";

      заголовок статьи 40 изложить в следующей редакции:

      "Статья 40. Прикомандирование работника";

      в заголовке статьи 47 слова "(долей участия)" заменить словами "(долей участия в уставном капитале)";

      заголовок статьи 130 изложить в следующей редакции:

      "Статья 130. Компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, населенных пунктов";

      заголовок статьи 140 дополнить словами ", а также работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря";

      2) в пункте 1 статьи 1:

      подпункт 7) дополнить словами ", а также социально-экономических отношений, основанная на равноправном сотрудничестве";

      подпункт 16) изложить в следующей редакции:

      "16) трудовой спор – разногласия между работником (работниками) и работодателем (работодателями), в том числе ранее состоявшими в трудовых отношениях, по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) коллективного договоров, актов работодателя;";

      дополнить подпунктами 32-1) и 35-1) следующего содержания:

      "32-1) система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками;";

      "35-1) единая система учета трудовых договоров – информационная система, предназначенная для автоматизации учета трудовых договоров, трудовой деятельности и численности работников;";

      подпункт 44) изложить в следующей редакции:

      "44) представители работников – профессиональные союзы и их объединения, а при их отсутствии выборные представители, избранные и уполномоченные на общем собрании (конференции) работников большинством голосов участников при присутствии на нем (ней) не менее двух третей работников (делегатов конференции) в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;";

      дополнить подпунктами 51-1), 51-2), 51-3) и 66-1) следующего содержания:

      "51-1) профессиональный риск – риск утраты трудоспособности (либо смерти) работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей;

      51-2) управление профессиональными рисками – составная часть системы управления охраной труда, включающая в себя идентификацию и оценку профессиональных рисков, корректирующие меры, контроль и мониторинг профессионального риска;

      51-3) оценка профессионального риска – определение степени профессионального риска на основе анализа информации об идентификации рисков и статистических данных о заболеваемости и производственном травматизме в организации, обеспеченности средствами коллективной и индивидуальной защиты;";

      "66-1) производственно-бытовые условия – условия труда, необходимые для пребывания работника на рабочем месте, в том числе при вахтовом методе работы, включающие обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, а также условиями для отдыха и приема пищи;";

      подпункт 76) изложить в следующей редакции:

      "76) дисциплинарный проступок – противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, а также нарушение трудовой дисциплины;";

      3) статью 11 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Акты работодателя оформляются в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.";

      4) в подпункте 5) статьи 15 слова "объединениями работодателей" заменить словами "объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей";

      5) в статье 16:

      в подпункте 27) слово "запрещается" заменить словом "ограничивается";

      подпункт 30) изложить в следующей редакции:

      "30) разрабатывает и утверждает правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда;";

      в подпункте 33) слова ", лечебно-профилактического питания" заменить словами "и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания";

      в подпункте 34) слова ", лечебно-профилактического питания" заменить словами "и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания";

      дополнить подпунктами 41-1), 41-2), 41-3), 41-4), 41-5), 41-6), 41-7) и 41-8) следующего содержания:

      "41-1) разрабатывает и утверждает типовое положение о системе управления охраной труда;

      41-2) разрабатывает и утверждает правила управления профессиональными рисками;

      41-3) разрабатывает и утверждает межотраслевые типовые нормативы численности работников служб охраны труда;

      41-4) разрабатывает и утверждает Кодекс служебной этики гражданских служащих;

      41-5) разрабатывает и утверждает правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров;

      41-6) разрабатывает и утверждает правила оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности;

      41-7) обеспечивает конфиденциальность и защиту персональных данных работника, содержащихся в единой системе учета трудовых договоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите;

      41-8) представляет сведения из единой системы учета трудовых договоров физическим и юридическим лицам с учетом требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;";

      6) в статье 17:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) проводит анализ причин производственного травматизма и разрабатывает предложения по его профилактике;";

      подпункт 5) исключить;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) рассматривает обращения работников, работодателей и их представителей по вопросам соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе безопасности и охраны труда;";

      7) подпункт 5) статьи 18 после слов "с региональными объединениями" дополнить словами "(ассоциациями, союзами)";

      8) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. Интересы работников в пределах делегированных им полномочий представляют органы профессиональных союзов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О профессиональных союзах", а при их отсутствии – выборные представители.

      В случае если членство работников в профессиональных союзах составляет менее половины штатной численности работников организации, то интересы работников могут представлять профессиональные союзы и выборные представители.

      Не допускается ведение коллективных переговоров между работодателем и работниками без участия профессионального союза, если в данной организации создан профессиональный союз.";

      9) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

      "Статья 20-1. Объединения (ассоциации, союзы) работодателей и их полномочия

      1. Работодатели имеют право на добровольной основе создавать и вступать в объединения (ассоциации, союзы) работодателей.

      2. Интересы работодателей в пределах делегированных им полномочий представляют объединения (ассоциации, союзы) работодателей в соответствии с настоящим Кодексом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и иными законами Республики Казахстан.

      3. Объединения (ассоциации, союзы) работодателей представляют права и интересы своих членов через механизмы социального партнерства путем:

      1) обеспечения гарантий прав работников и работодателей в сфере труда и совершенствования трудового законодательства Республики Казахстан;

      2) работы в трехсторонних республиканской, отраслевых, региональных комиссиях по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;

      3) участия в разработке соглашений и их заключения;

      4) участия в составе согласительной комиссии при рассмотрении индивидуальных трудовых споров, примирительной комиссии и трудового арбитража при рассмотрении коллективных трудовых споров;

      5) консультаций и переговоров с представителями работников по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.";

      10) в пункте 1 статьи 22:

      в подпункте 1) слова "и расторжение" исключить;

      подпункт 2) дополнить словами ", соглашений, актов работодателя";

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) объединение, включая право на создание профессионального союза, а также членство в нем, для представления и защиты своих трудовых прав и интересов, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;";

      подпункт 10) после слова "трудовых" дополнить словом "(служебных)";

      подпункты 15) и 16) изложить в следующей редакции:

      "15) равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации;

      16) обращение за рассмотрением индивидуального трудового спора последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;";

      дополнить подпунктом 25) следующего содержания:

      "25) получение из единой системы учета трудовых договоров сведения о трудовом договоре и своей трудовой деятельности.";

      11) в статье 23:

      в пункте 1:

      подпункт 4) после слов "в объединения" дополнить словами "(ассоциации, союзы)";

      подпункт 12) изложить в следующей редакции:

      "12) на обращение за рассмотрением индивидуального трудового спора последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;";

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) на получение из единой системы учета трудовых договоров сведений о трудовой деятельности претендентов (с их предварительного согласия) и работников.";

      в пункте 2:

      в подпункте 19) слово "рисков" заменить словами "профессиональных рисков";

      дополнить подпунктами 26), 27) и 28) следующего содержания:

      "26) создавать согласительную комиссию в порядке, установленном настоящим Кодексом;

      27) вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях, содержащих сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 13) пункта 1 статьи 28 настоящего Кодекса, в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду;

      28) обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.";

      12) в пункте 2 статьи 26:

      в подпункте 1) слова "(долей участия)" заменить словами "(долей участия в уставном капитале)";

      в подпункте 4):

      слово "запрещается" заменить словом "ограничивается";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Работодатель вправе принимать решение о трудоустройстве женщин на работы (профессии, должности), включенные в Список работ, на которых ограничивается применение труда женщин, при создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации производственных объектов по условиям труда;";

      13) в подпункте 2) пункта 1 статьи 30:

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "Заключенный на определенный срок трудовой договор может продлеваться не более двух раз.";

      дополнить частью шестой следующего содержания:

      "Положения частей четвертой и пятой настоящего подпункта не распространяются на иностранных работников автономных организаций образования и их организаций;";

      14) пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

      "3. В случаях, определенных пунктом 2 настоящей статьи, наряду с несовершеннолетний трудовой договор должен подписываться одним из его законных представителей.";

      15) в статье 32:

      в пункте 1:

      часть первую подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или паспорт гражданина Республики Казахстан (свидетельство о рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан) либо удостоверение беженца;";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные настоящей статьей, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.";

      16) пункт 1 статьи 33 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Заключение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений могут производиться в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.";

      17) в статье 35:

      подпункты 3) и 5) изложить в следующей редакции:

      "3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и (или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового договора;";

      "5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений.";

      18) в пункте 1 статьи 36 слова "с начала действия трудового договора" заменить словами "с даты начала работы, указанной в трудовом договоре";

      19) в пункте 2 статьи 37 слова "ни одна из сторон не уведомила" заменить словами "работодатель не уведомил";

      20) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае письменного отказа работника от перевода в другую местность вместе с работодателем либо при наличии акта, удостоверяющего отказ работника от представления письменного отказа от перевода в другую местность вместе с работодателем, трудовой договор с работником прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса.";

      21) статьи 40 и 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 40. Прикомандирование работника

      1. Под прикомандированием работника понимается выполнение работником (прикомандированным) работы по определенной специальности, квалификации или должности (трудовой функции), обусловленной трудовым договором, либо по другой должности, специальности, квалификации у другого юридического лица (включая его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения), а также в филиалах, представительствах и (или) иных обособленных структурных подразделениях того же самого юридического лица, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      В целях обеспечения выполнения определенных задач допускается прикомандирование работников в следующие принимающие стороны:

      1) в юридическое лицо (его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения), являющееся учредителем, участником или акционером работодателя, а также которому косвенно принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица – работодателя;

      2) в юридическое лицо (его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения), акции (доли участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат юридическому лицу – работодателю;

      3) в юридическое лицо (его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения), акции (доли участия в уставном капитале) в котором прямо или косвенно принадлежат лицам, которые прямо или косвенно владеют акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица – работодателя.

      2. Условия, порядок, срок прикомандирования работника, перечень должностей и численность прикомандированных работников определяются соглашением между юридическими лицами согласно гражданскому законодательству Республики Казахстан в зависимости от целей прикомандирования.

      В случае, если в юридическое лицо (включая его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения) одновременно прикомандировывается более десяти процентов от среднесписочной численности работников за год, необходимо согласование прикомандирования с представителями работников принимающей стороны.

      3. За прикомандированным работником сохраняется место работы (должность) у работодателя, который осуществляет прикомандирование.

      4. Прикомандирование допускается только с письменного согласия сторон трудового договора путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием места выполнения работы на период прикомандирования. По окончании срока прикомандирования в случае продолжения действия трудового договора работодатель обязуется предоставить работнику место работы (должность), которое (которую) работник занимал до прикомандирования.

      5. На период прикомандирования на работника распространяется режим рабочего времени и времени отдыха принимающей стороны, за исключением продолжительности и порядка предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.

      6. В случае нарушения прикомандированным работником трудовой дисциплины принимающая сторона в течение трех рабочих дней со дня обнаружения данного факта уведомляет работодателя прикомандированного работника с представлением подтверждающих документов для принятия решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

      7. При несчастном случае, произошедшем с прикомандированным работником, организация расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, возлагается на принимающую сторону с участием представителя работодателя.

      8. Прикомандирование не допускается в целях:

      1) замены работников принимающей стороны, отказавшихся от выполнения работы в случаях и порядке, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан;

      2) выполнения работ в случае простоя (временной приостановки принимающей стороной работ), осуществления процедуры банкротства принимающей стороной, введения принимающей стороной режима неполного рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при угрозе увольнения работников.";

      "Статья 43. Временный перевод на другую работу по состоянию здоровья

      1. В связи с производственной травмой, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, полученным в связи с исполнением трудовых обязанностей, или иным повреждением здоровья, не связанным с производством, на основании медицинского заключения работодатель обязан до восстановления трудоспособности или установления инвалидности либо установления утраты профессиональной трудоспособности временно перевести работника на другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу либо освободить его от работы на условиях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах, акте работодателя.

      2. В случае письменного отказа работника от временного перевода на другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу либо при наличии акта, удостоверяющего отказ работника от представления письменного отказа от временного перевода по таким основаниям, трудовой договор с работником прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса.";

      22) в статье 44:

      в части первой слова "с сохранением средней заработной платы" заменить словами "с оплатой по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Работодатель обязан временно перевести беременную женщину, работающую вахтовым методом, на основании справки о беременности сроком двенадцать и более недель на пятидневную или шестидневную рабочую неделю с оплатой по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе.";

      23) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:

      "1. Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место либо в другое структурное подразделение в той же местности либо поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах должности, специальности, профессии, квалификации и с сохранением размера и условий оплаты труда, обусловленных трудовым договором.";

      24) часть первую пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае письменного отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда либо при наличии акта, удостоверяющего отказ работника от представления письменного отказа от продолжения работы в связи с изменением условий труда, трудовой договор с работником прекращается по основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса.";

      25) в заголовке и тексте статьи 47 слова "(долей участия)" заменить словами "(долей участия в уставном капитале)";

      26) в статье 48:

      подпункты 5) и 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "5) в случае лишения права работника на управление транспортным средством или других разрешений, необходимых для выполнения работы, обусловленной трудовым договором;

      6) если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников, производственные травмы и аварии, нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте.";

      пункт 4 после слова "работодателя" дополнить словом "социальное";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Заработная плата, социальное пособие по временной нетрудоспособности и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя, сохраняются за работником в случае его незаконного отстранения работодателем от работы.";

      27) пункт 3 статьи 50 исключить;

      28) в статье 51:

      в пункте 2 слова "медицинское заключение" заменить словом "справку";

      пункт 4 дополнить словами ", либо дата прекращения трудового договора с работником, за которым сохранялось место работы (должность)";

      29) в пункте 1 статьи 52:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) повторного непрохождения проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной безопасности работником, руководителем и лицом, ответственным за обеспечение безопасности и охраны труда;";

      в подпункте 10) слова ", подтвержденного соответствующим актом" исключить;

      подпункт 11) после слова "последствия" дополнить словами "для жизни и здоровья работников";

      подпункт 13) после слова "ценности" дополнить словами ", а также использующего свое служебное положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц";

      подпункты 18) и 23) изложить в следующей редакции:

      "18) нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем либо руководителем филиала, представительства и (или) иного обособленного структурного подразделения работодателя, определенного актом работодателя, повлекшего причинение материального ущерба работодателю;";

      "23) досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица или полномочий отдельного члена исполнительного органа юридического лица, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря по решению учредителя, собственника имущества юридического лица либо уполномоченного учредителем, собственником лица (органа) или уполномоченного органа юридического лица;";

      30) в статье 53:

      в пункте 6 цифры "13)," исключить;

      в части второй пункта 7:

      в предложении первом слова "лицом, уполномоченным работодателем" заменить словами "представителем работодателя";

      предложение второе исключить;

      дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

      "7-1. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 10) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, должно быть подтверждено актом об отказе работника от прохождения медицинского освидетельствования.

      7-2. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 13) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, должно подтверждаться актом внутреннего расследования с указанием в нем обоснований, подтверждающих совершение виновных действий или бездействия работником. Порядок внутреннего расследования устанавливается актом работодателя.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 20) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, допускается после предъявления работником листа о временной нетрудоспособности.";

      в пункте 10 слова "письмом с уведомлением" заменить словами "по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении";

      31) в статье 55:

      в пункте 1 слова "(доли участия)" заменить словами "(доли участия в уставном капитале)";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Трудовой договор с гражданским служащим прекращается в связи с его переводом на работу в другое государственное учреждение, казенное предприятие в случае выполнения требования пункта 8 статьи 139 настоящего Кодекса.";

      32) в статье 56:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Работник вправе письменно уведомить работодателя о невыполнении работодателем условий трудового договора. Если по истечении семи рабочих дней со дня письменного уведомления неисполнение условий трудового договора работодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно уведомив работодателя не позднее чем за три рабочих дня.";

      в пункте 4 слова "по соглашению сторон" заменить словом "работником";

      33) в пункте 1 статьи 57:

      подпункт 1) дополнить словами "иностранца в Республике Казахстан";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) при поступлении работника на воинскую службу по контракту, службу в правоохранительные и специальные государственные органы со дня предъявления работником соответствующего документа не позднее чем за три рабочих дня.";

      34) пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

      "2. Прекращение трудового договора допускается при письменном отказе работника от продолжения трудовых отношений либо при наличии акта, удостоверяющего отказ работника от представления письменного отказа от продолжения трудовых отношений.";

      35) в пункте 3 статьи 61 слова "письмом с уведомлением" заменить словами "по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении";

      36) в подпункте 4) пункта 1 статьи 64 цифры "13)," исключить;

      37) в статье 65:

      в пункте 1 слова "статей 65 и 66" заменить словами "настоящей статьи и статьи 66";

      пункт 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) проведения расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в отношении лиц, допустивших нарушения требований по безопасности и охране труда.";

      в части второй пункта 5 слова "письмом с уведомлением" заменить словами "по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении";

      38) пункт 3 статьи 66 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

      "7) проведения расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в отношении лиц, допустивших нарушения требований по безопасности и охране труда.";

      39) часть вторую пункта 3 статьи 69 исключить;

      40) пункт 3 статьи 70 изложить в следующей редакции:

      "3. Работодатель по письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей (усыновителя, удочерителя), имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, обязан установить им режим неполного рабочего времени.";

      41) пункт 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:

      "3. Форма и порядок ведения учета рабочего времени определяются актом работодателя.";

      42) пункт 1 статьи 82 изложить в следующей редакции:

      "1. На отдельных видах работ работникам предоставляются внутрисменные перерывы, обусловленные технологией и организацией производства и труда, которые включаются в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов определяются коллективным договором или актами работодателя, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.";

      43) в части второй пункта 1 статьи 85 слова ", и работников, работающих по графику сменности (графику вахт)" исключить;

      44) пункт 3 статьи 92 изложить в следующей редакции:

      "3. По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее четырнадцати календарных дней.";

      45) пункт 4 статьи 95 изложить в следующей редакции:

      "4. Не допускается отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работника, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, беременных женщин, предоставивших работодателю справку о беременности, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.";

      46) пункт 2 статьи 96 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков) исчисляется из расчета средней заработной платы работника.";

      47) подпункт 3) пункта 3 статьи 97 дополнить словами ", а также супруга (супруги) и (или) их свойственников (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители (родитель), дети, дедушка, бабушка, внуки)";

      48) в пункте 2 статьи 99:

      в части первой:

      слова "листе временной нетрудоспособности" заменить словами "листе о временной нетрудоспособности";

      слова "листа временной нетрудоспособности" заменить словами "листа о временной нетрудоспособности";

      в частях третьей и четвертой слова "листом временной нетрудоспособности" заменить словами "листом о временной нетрудоспособности";

      49) пункт 4 статьи 100 изложить в следующей редакции:

      "4. В случае выхода на работу до истечения отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работник обязан уведомить работодателя о своем намерении за месяц до начала работы.";

      50) статью 110 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем оплата труда производится отдельно за ночные часы в соответствии с частью первой настоящей статьи и за часы праздничных или выходных дней в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса.";

      51) статью 111 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – отменить поручение о ее выполнении, уведомив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня до прекращения дополнительной работы.

      При досрочной отмене поручения или отказе от выполнения дополнительной работы работником работодатель обязан выплатить работнику заработную плату за отработанный период.";

      52) в статье 113:

      пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции:

      "1. Заработная плата устанавливается и выплачивается в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан не реже одного раза в месяц не позже первой декады следующего месяца. Дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым, коллективным договорами. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их.";

      "3. При невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым, коллективным договорами, работодатель несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.";

      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае нарушения указанных в части первой настоящего пункта сроков работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.";

      53) в статье 117:

      в пункте 2 слово "объединением" заменить словами "объединениями (ассоциациями, союзами)";

      пункт 4 после слова "объединениями" дополнить словами "(ассоциациями, союзами)";

      54) пункт 2 статьи 123 изложить в следующей редакции:

      "2. Ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, исключается, если ущерб возник в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в результате которых надлежащее исполнение обязанностей оказалось невозможным, либо крайней необходимостью, необходимой обороной, а также неисполнением работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для сохранности имущества, переданного работнику.";

      55) пункт 3 статьи 124 изложить в следующей редакции:

      "3. За работниками, подлежащими призыву на срочную воинскую службу или воинские сборы, в период прохождения медицинской комиссии сохраняются место работы (должность), заработная плата по месту работы при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления, а на период прохождения срочной воинской службы или воинских сборов сохраняется место работы (должность).

      Работник, за которым на период прохождения срочной воинской службы или воинских сборов сохранялось место работы (должность), не позднее одного месяца со дня исключения из списков воинской части в связи с увольнением с воинской службы или окончанием воинских сборов обязан приступить к своим трудовым обязанностям.";

      56) в статье 130:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 130. Компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, населенных пунктов";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Работникам, когда их работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, населенных пунктов, производятся компенсационные выплаты за каждый день нахождения вне постоянного места жительства в порядке, установленном соглашением, коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя.

      2. К работникам, постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, населенных пунктов, относятся работники железнодорожного, речного, морского, автомобильного транспорта, гражданской авиации, автомобильных дорог, газораспределительных систем (в том числе при поездках в пределах населенных пунктов), магистральных трубопроводов, магистральных линий связи и сооружений на них, радиорелейных линий и сооружений на них, воздушных линий электропередачи и сооружений на них, объектов связи, а также работники, обслуживающие участки Государственной границы Республики Казахстан.";

      57) в статье 133:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности являются листы о временной нетрудоспособности, выданные в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения.";

      в пункте 4:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) при временной нетрудоспособности работника от заболеваний или производственных травм, наступивших вследствие употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;";

      дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

      "6) за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы;

      7) за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.";

      58) пункты 5 и 6 статьи 134 изложить в следующей редакции:

      "5. Работник, занятый на сезонных работах, имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, письменно уведомив об этом работодателя за семь календарных дней.

      6. Работодатель обязан письменно уведомить работника, занятого на сезонных работах, о предстоящем расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, за семь календарных дней.";

      59) в статье 135:

      в пункте 2:

      часть первую после слова "доставку" дополнить словами "от пункта сбора";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Работодатель определяет порядок применения вахтового метода работы, а также обеспечивает необходимыми условиями пребывания работника на объекте производства работ и в местах, специально оборудованных для проживания (вахтовых поселках), в соответствии с трудовым, коллективным договорами и (или) положением о вахтовом методе работы, утверждаемым работодателем.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Работник обязан, находясь на вахте, соблюдать распорядок, установленный работодателем на объекте производства работ и в местах, специально оборудованных для проживания (вахтовых поселках).";

      пункт 3 после слова "недель" дополнить словами ", предоставившие справку о беременности";

      пункт 5:

      дополнить словами ", или период выполнения определенной работы";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "На время замещения временно отсутствующего работника, работающего вахтовым методом, допускается изменение режима рабочего времени (с пятидневной или шестидневной рабочей недели) по соглашению сторон трудового договора на работу вахтовым методом с последующим предоставлением работнику дней (часов) отдыха за переработанные часы.";

      60) пункт 3 статьи 136 изложить в следующей редакции:

      "3. Сроки письменного уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора с домашним работником, а также случаи и размеры компенсационной выплаты в связи с потерей работы устанавливаются трудовым договором.";

      61) статью 138 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Порядок соблюдения работниками, занятыми на дистанционной работе, требований по безопасности и охране труда, а также по обеспечению безопасного выполнения трудовых обязанностей определяется актом работодателя.";

      62) в статье 140:

      заголовок дополнить словами ", а также работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Заключение и прекращение трудового договора, порядок и условия оплаты труда, привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы руководителя исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, документами, утверждаемыми учредителями, собственником имущества юридического лица либо уполномоченным учредителями, собственником лица (органа) или уполномоченным органом юридического лица, положениями об исполнительном органе, службе внутреннего аудита, корпоративном секретаре юридического лица и трудовым договором.";

      в части второй пункта 2:

      после слов "исполнительного органа" дополнить словами ", членами коллегиального исполнительного органа юридического лица";

      после слова "заключается" дополнить словом "новый";

      слово "ним" заменить словом "ними";

      пункт 3 после слова "органа" дополнить словами ", членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря";

      в пункте 5:

      часть первую после слов "органа юридического лица" дополнить словами ", работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря";

      часть вторую:

      после слова "руководителю" дополнить словами "и другим членам коллегиального";

      после слов "органа юридического лица" дополнить словами ", работникам службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю";

      63) пункт 3 статьи 148 изложить в следующей редакции:

      "3. Представителями сторон являются:

      1) на республиканском уровне – полномочные представители Правительства Республики Казахстан, республиканских объединений профессиональных союзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, республиканских объединений по малому предпринимательству;

      2) на отраслевом уровне – полномочные представители уполномоченных государственных органов соответствующих сфер деятельности, отраслевых профессиональных союзов, отраслевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, а при их отсутствии – отраслевые организации;

      3) на региональном уровне:

      на уровне области, города республиканского значения, столицы – полномочные представители местных исполнительных органов, территориальных объединений профессиональных союзов, областного или города республиканского значения и столицы объединения (ассоциации, союза) работодателей, областного или города республиканского значения и столицы объединения по малому предпринимательству;

      на уровне района, города областного значения – полномочные представители местных исполнительных органов, районного или города областного значения объединения по малому предпринимательству, территориальных объединений профессиональных союзов.

      Персональный состав участников комиссий формируется каждой стороной социального партнерства самостоятельно. Представители сторон социального партнерства наделяются равными правами и полномочиями.";

      пункты 4 и 5 исключить;

      64) пункт 2 статьи 150 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок ведения переговоров, сроки разработки и заключения соглашений, а также внесение в них изменений и дополнений утверждаются комиссиями.";

      65) пункт 1 статьи 152 после слова "объединениями" дополнить словами "(ассоциациями, союзами)";

      66) в статье 153:

      подпункт 4) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "4) об утверждении национальной рамки квалификаций;";

      в пункте 5:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) о рассмотрении программных и стратегических документов соответствующей отрасли;";

      в абзаце третьем подпункта 4) слово "предельных" заменить словом "минимальных";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) об утверждении отраслевой рамки квалификаций;";

      подпункты 6), 7), 8) и 9) исключить;

      в пункте 6:

      в подпункте 2) слова "порядке рассмотрения" заменить словом "рассмотрении";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) деятельности Совета по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров.";

      67) пункты 2 и 3 статьи 156 изложить в следующей редакции:

      "2. Предложение о начале коллективных переговоров и заключении коллективного договора может исходить от любой из сторон.

      Сторона, получившая уведомление другой стороны с предложением о начале переговоров по заключению коллективного договора, обязана в течение десяти рабочих дней рассмотреть его и вступить в переговоры в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

      3. Коллективный договор может заключаться как в организациях, так и в филиалах и представительствах иностранных юридических лиц. В организации заключается один коллективный договор.";

      68) в статье 159:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, за исключением споров, возникающих между работодателем и работником субъекта микропредпринимательства, некоммерческой организации с численностью работников не более пятнадцати человек, домашним работником, единоличным исполнительным органом юридического лица, руководителем исполнительного органа юридического лица, а также другими членами коллегиального исполнительного органа юридического лица, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии – судами.

      Требование о создании согласительной комиссии для рассмотрения индивидуальных трудовых споров в порядке, определенном настоящим Кодексом, не распространяется на отдельные категории работников, труд которых регулируется Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными специальными законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе состоящих на воинской службе, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственных служащих.";

      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В коллективном договоре может предусматриваться создание согласительных комиссий в иных обособленных структурных подразделениях организации.";

      часть вторую пункта 4 дополнить предложением вторым следующего содержания:

      "Допускается рассмотрение спора без участия заявителя при наличии его письменного согласия.";

      пункты 5, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "5. Согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в течение трех рабочих дней со дня его принятия.";

      "7. В случаях неисполнения решения согласительной комиссии, неурегулирования вопросов в установленный срок работник или лицо, ранее состоявшее в трудовых отношениях, либо работодатель вправе обратиться в суд.

      8. Члены согласительной комиссии обязаны проходить ежегодное обучение по применению трудового законодательства Республики Казахстан, развитию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах.";

      69) в статье 160:

      в подпункте 1) части первой:

      слова "копии акта работодателя о прекращении трудового договора" заменить словами "или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии акта работодателя о прекращении трудового договора";

      слова "копии решения согласительной комиссии" заменить словами "или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии решения согласительной комиссии";

      дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

      "В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока обращения согласительная комиссия по трудовым спорам может восстановить срок обращения в согласительную комиссию и разрешить спор по существу.

      Согласительная комиссия самостоятельно определяет относятся ли к уважительным причины, по которым работник, в том числе ранее состоявший в трудовых отношениях, не обратился в согласительную комиссию в установленные сроки.

      Для участников трудовых отношений, которые вправе в соответствии с настоящим Кодексом обратиться в суд без обращения в согласительную комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, установлены следующие сроки:

      по спорам о восстановлении на работе – три месяца со дня вручения или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии акта работодателя о прекращении трудового договора;

      по другим трудовым спорам – один год с того дня, когда работник, в том числе ранее состоявший в трудовых отношениях, узнал или должен был узнать о нарушении своего права.";

      70) статью 161 изложить в следующей редакции:

      "Статья 161. Восстановление на работе работника

      1. Работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается заработная плата за все время вынужденного прогула или разница в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы при незаконном переводе на другую работу, но не более чем за шесть месяцев.

      2. Решение согласительной комиссии либо суда по рассмотрению индивидуального трудового спора о восстановлении работника на прежней работе подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении на работе согласительная комиссия либо суд выносит решение о выплате работнику заработной платы или разницы в заработной плате за время задержки исполнения решения.";

      71) в пункте 2 статьи 163 слово "объединение" заменить словами "объединения (ассоциации, союзы)";

      72) в статье 164:

      пункты 1 и 2 после слова "объединением" дополнить словами "(ассоциацией, союзом)";

      пункт 3 после слова "объединениям" дополнить словами "(ассоциациям, союзам)";

      пункт 5 после слова "объединение" дополнить словами "(ассоциация, союз)";

      73) в статье 165:

      часть вторую пункта 1 после слова "объединением" дополнить словами "(ассоциацией, союзом)";

      пункт 2 после слова "объединение" дополнить словами "(ассоциация, союз)";

      пункт 4 после слова "объединением" дополнить словами "(ассоциацией, союзом)";

      74) часть первую пункта 2 статьи 166 изложить в следующей редакции:

      "2. Количество членов трудового арбитража, его персональный состав, порядок рассмотрения трудового спора определяются соглашением сторон на паритетной основе. Трудовой арбитраж должен состоять не менее чем из пяти человек. В состав трудового арбитража включается государственный инспектор труда.";

      75) пункт 1 статьи 172 после слова "объединение" дополнить словами "(ассоциация, союз)";

      76) в статье 173:

      в пункте 2:

      подпункт 1) после слова "объединением" дополнить словами "(ассоциацией, союзом)";

      подпункт 2) после слова "объединения" дополнить словами "(ассоциации, союза)";

      пункт 3 после слова "объединение" дополнить словами "(ассоциация, союз)";

      77) в статье 176:

      в части первой пункта 1:

      в подпункте 1) слова "в организациях, являющихся опасными производственными объектами;" исключить;

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) в организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, по энергоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, авиационному, железнодорожному, автомобильному, общественному и водному транспорту, связи, здравоохранению, если не сохранены необходимые для населения минимальный перечень и объем соответствующих услуг, определяемые на основе предварительного соглашения представителей работников с местным исполнительным органом;";

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) на опасных производственных объектах, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями, если не обеспечена бесперебойная работа основного оборудования, механизмов;";

      пункт 2 исключить;

      78) в пункте 1 статьи 181:

      в подпункте 7) слова "риске повреждения здоровья" заменить словами "профессиональном риске";

      в подпункте 8) слово "средней" исключить;

      79) в статье 182:

      подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "4) направлять работников за счет собственных средств на профилактические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или актом работодателя.";

      в пункте 2:

      подпункты 1), 3) и 13) изложить в следующей редакции:

      "1) проводить оценку профессионального риска и принимать меры по его минимизации и исключению путем проведения профилактики, замены производственного оборудования и технологических процессов на более безопасные;";

      "3) организовать обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, периодически не реже одного раза в три года в организациях, осуществляющих повышение квалификации кадров, в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду, согласно списку, утвержденному актом работодателя;";

      "13) представлять в месячный срок письменно или посредством информационной системы по охране труда и безопасности сведения о результатах аттестации производственных объектов по условиям труда;";

      в подпункте 16) слова "уполномоченным органом по труду" заменить словами "уполномоченным государственным органом по труду";

      дополнить подпунктом 18) следующего содержания:

      "18) внедрять систему управления охраной труда и осуществлять контроль за ее функционированием.";

      80) в статье 184:

      в части первой пункта 4 слова "или падающих предметов" исключить;

      дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. При проведении работ на строительной площадке одновременно несколькими организациями (два и более) общую координацию работ по соблюдению ими требований безопасности и охраны труда в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан осуществляет генеральный подрядчик.";

      81) абзац первый пункта 2 статьи 186 изложить в следующей редакции:

      "2. Подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, повреждения здоровья работников, связанные с исполнением трудовых обязанностей, приведшие к нетрудоспособности либо смерти, если они произошли:";

      82) в статье 187:

      подпункт 5) пункта 2 исключить;

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Работодатель незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении несчастного случая, уведомляет страховую организацию, с которой у него заключен договор на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.";

      83) в статье 190:

      в части третьей пункта 1 слова "уполномоченным органом по труду" заменить словами "уполномоченным государственным органом по труду";

      пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "2. Акт должен быть оформлен в соответствии с материалами расследования и с учетом мнения большинства членов комиссии.

      Если при расследовании несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, комиссией установлено, что грубая неосторожность явилась причиной возникновения или увеличения вреда, то комиссия применяет смешанную ответственность сторон и определяет степень вины работника и работодателя в процентах.

      В случае, если один из членов комиссии по расследованию несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, не согласен с выводами комиссии (большинства), он в течение двух рабочих дней с момента завершения расследования представляет в письменном виде свое мотивированное мнение для включения его в материал расследования. Акт специального расследования он подписывает с оговоркой "смотри особое мнение".

      3. В случае несогласия с результатом расследования или несвоевременного оформления акта о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, пострадавший или его доверенное лицо, представитель работников имеют право письменно обратиться к работодателю, который обязан в течение десяти рабочих дней рассмотреть их заявление и принять решение по существу.

      4. Разногласия по вопросам расследования, оформления и регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, рассматриваются:

      1) государственным инспектором труда или судом в случае разногласия между работодателем и работником;

      2) соответствующим вышестоящим государственным инспектором труда или судом в случае разногласия между работодателем, работником и нижестоящим государственным инспектором труда либо государственным инспектором по государственному надзору в области промышленной безопасности при случаях, происшедших на опасных производственных объектах.

      Решение государственного инспектора труда по вопросам расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, оформляется в виде заключения по форме, установленной уполномоченным государственным органом по труду.";

      в пункте 5:

      в подпункте 7) слово "главного" исключить;

      подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:

      "8) сведения о материальном вреде, причиненном работодателю;

      9) приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам его семьи) вреда, причиненного здоровью, и привлечении к ответственности должностных лиц, виновных за допущенный случай;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае отсутствия указанных в настоящем пункте материалов в акте расследования несчастного случая отражается соответствующая информация с указанием причин.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. Копии материалов специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, передаются работодателем в местный орган по инспекции труда. По окончании расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования государственным инспектором труда направляются в течение семи рабочих дней в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан принимает соответствующее решение и сообщает о принятом решении не позднее двадцати рабочих дней.";

      84) в статье 193:

      подпункты 1) и 6) изложить в следующей редакции:

      "1) беспрепятственно посещать работодателей в целях проведения проверок соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;";

      "6) приостанавливать (запрещать) деятельность отдельных производств, цехов, участков, рабочих мест и эксплуатацию оборудования, механизмов при выявлении их несоответствия требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан о безопасности и охране труда на срок не более пяти рабочих дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд.

      В случае выявления несоответствия организации требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан о безопасности и охране труда, создающего угрозу жизни и здоровью работников, которое не может быть устранено путем приостановления (запрещения) деятельности отдельных производств, цехов, участков, рабочих мест и эксплуатации оборудования, механизмов, главный государственный инспектор труда Республики Казахстан, главный государственный инспектор труда области, города республиканского значения, столицы вправе приостанавливать (запрещать) деятельность организации на срок не более пяти рабочих дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд.

      Под угрозой жизни и здоровью работников в настоящем подпункте следует понимать возможность получения производственных травм либо риск смерти работников;";

      подпункт 10) после слова "работников" дополнить словами ", руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда";

      в подпункте 11) слово "требования" заменить словом "заявления";

      85) в пункте 1 статьи 195:

      дополнить частью первой следующего содержания:

      "1. По результатам проверки государственный инспектор труда в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан составляет акт о результатах проверки.";

      в абзаце первом цифру "1." исключить;

      в подпункте 1):

      абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:

      "о приостановлении (запрещении) деятельности отдельных производств, цехов, участков, рабочих мест и эксплуатации оборудования, механизмов или деятельности в целом.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "При этом акт о приостановлении (запрещении) деятельности действует до возбуждения судом гражданского дела по исковому заявлению о приостановлении (запрещении) деятельности, поданному в соответствии с подпунктом 6) статьи 193 настоящего Кодекса;";

      86) статью 200 изложить в следующей редакции:

      "Статья 200. Декларирование деятельности работодателя

      Декларирование деятельности работодателя осуществляется местным органом по инспекции труда совместно с региональными объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и территориальными объединениями профессиональных союзов в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду.

      Декларирование осуществляется путем сопоставления критериев (показателей), по которым работодатель самостоятельно проводит оценку своей деятельности на соответствие требованиям трудового законодательства Республики Казахстан.

      Сведения по декларированию вносятся работодателем в информационную систему по охране труда и безопасности.

      Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям трудового законодательства Республики Казахстан, вручается сертификат доверия сроком на три года, который учитывается при формировании полугодового списка проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";

      87) в пункте 1 статьи 201 слово "рисков" заменить словами "профессионального риска";

      88) подпункт 2) пункта 5 статьи 202 изложить в следующей редакции:

      "2) организовать обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда;";

      89) пункты 1 и 4 статьи 203 изложить в следующей редакции:

      "1. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представителей в срок не более пятнадцати рабочих дней создается производственный совет по безопасности и охране труда. В его состав на паритетной основе входят представители работодателя, представители работников, включая технических инспекторов по охране труда.";

      "4. Производственный совет по безопасности и охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований безопасности и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами по охране труда.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 6, ст.45; № 14, ст.98; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст.79; № 12, ст.184; 1999 г., № 8, ст.247; № 23, ст.925; 2004 г., № 23, ст.142; 2007 г., № 10, ст.69; № 20, ст.152; 2011 г., № 1, ст.3; № 16, ст.129; 2012 г., № 5, ст.41; 2014 г., № 16, ст.90; 2018 г., № 14, ст.42):

      в пункте 1 статьи 12 слова "Листы временной нетрудоспособности" заменить словами "Листы о временной нетрудоспособности".

      7. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года "Об общественных объединениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст.234; 2000 г., № 3-4, ст.63; 2001 г., № 24, ст.338; 2005 г., № 5, ст.5; № 13, ст.53; 2007 г., № 9, ст.67; 2009 г., № 2-3, ст.9; № 8, ст.44; 2010 г., № 8, ст.41; 2012 г., № 2, ст.13; № 21-22, ст.124; 2014 г., № 11, ст.67; 2015 г., № 22-I, ст.140; 2016 г., № 8-I, ст.62; 2018 г., № 10, ст.32):

      в статье 23:

      часть первую после слов "внутренних дел" дополнить словами ", обращений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы";

      часть третью после слов "а также" дополнить словами "местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы,".

      8. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 17-18, ст.221; 2000 г., № 6, ст.141; 2002 г., № 10, ст.106; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 5-6, ст.30; № 24, ст.148; 2009 г., № 18, ст.84; 2011 г., № 1, ст.2; № 9, ст.81; № 11, ст.102; 2012 г., № 4, ст.32; № 15, ст.97; 2013 г., № 12, ст.57; № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 7-II, ст.56; № 24, ст.126; 2017 г., № 23-III, ст.111; 2018 г., № 10, ст.32; № 23, ст.88; № 24-ІІ, ст.120):

      в пункте 6 статьи 35 слова "лист временной нетрудоспособности" заменить словами "лист о временной нетрудоспособности".

      9. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст.40; 2013 г., № 1, ст.3; № 2, ст.10; № 3, ст.15; № 14, ст.72; № 16, ст.83; 2014 г., № 7, ст.37; № 8, ст.49; № 16, ст.90; № 19-І, 19-II, ст.96; 2015 г., № 11, ст.56; № 15, ст.78; № 19-І, ст.100; № 21-III, ст.135; № 23-II, ст.170; 2017 г., № 11, ст.29; № 13, ст.45; № 16, ст.56; № 21, ст.98; 2018 г., № 14, ст.42; № 15, ст.47; № 24-ІІ, ст.120, 122):

      пункт 7 статьи 27 исключить.

      10. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 15, ст.80; 2014 г., № 12, ст.82; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 22-V, ст.152; 2016 г., № 7-I, ст.47; № 7-II, ст.55; 2017 г., № 23-III, ст.111; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.36; № 19, ст.62; № 22, ст.82; № 24, ст.93; 2019 г., № 2, ст.6; № 8, ст.46; № 19-20, ст.86):

      пункт 1 статьи 9 дополнить словами ", за исключением прав и законных интересов субъектов предпринимательства в системе социального партнерства, предусмотренного главой 13 Трудового кодекса Республики Казахстан".

      11. В Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года "О профессиональных союзах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 11, ст.66; 2015 г., № 22-V, ст.152; 2016 г., № 7-I, cт.49; № 7-II, cт.55; 2017 г., № 15, cт.55):

      1) в подпункте 2) статьи 1 слова "и социально-экономических отношений" заменить словами "отношений и иных, непосредственно связанных с трудовыми отношениями, а также социально-экономических отношений, основанная на равноправном сотрудничестве";

      2) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Представители работодателей не могут состоять в выборных органах профсоюза любого уровня.";

      3) статью 6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6. Международные связи профсоюзов

      Профсоюзы в соответствии с уставными целями и задачами вправе вступать в международные объединения профсоюзов, работающие в сфере защиты прав и интересов трудящихся, а также заключать договоры, соглашения о сотрудничестве.

      Профсоюзы вправе сотрудничать и организовывать, проводить совместно с международными организациями мероприятия и реализовывать проекты, направленные на защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      4) в статье 10:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. До истечения года со дня регистрации республиканские, территориальные объединения профсоюзов, отраслевые профсоюзы обязаны представить в орган, зарегистрировавший их, копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 11, пунктом 3 статьи 12 и пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона.";

      в пункте 3:

      слово "ликвидацию" заменить словами "приостановление деятельности";

      слова "и локального профсоюзов в судебном порядке" заменить словами "профсоюза в судебном порядке на срок от трех до шести месяцев в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об общественных объединениях";

      5) в статье 11:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Республиканское объединение профсоюзов создается отраслевыми профсоюзами и (или) территориальными объединениями профсоюзов областей, городов республиканского значения и столицы в иной организационно-правовой форме некоммерческой организации.

      3. Республиканское объединение профсоюзов должно иметь членские организации и (или) представительства (филиалы) на территории, включающей более половины количества областей, городов республиканского значения и столицу.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Для участия в работе республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений республиканское объединение профсоюзов должно уведомить уполномоченный государственный орган по труду.";

      подпункт 5) пункта 5 дополнить словами "и регулированию социальных и трудовых отношений";

      6) в статье 12:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Территориальное объединение профсоюзов на уровне области, города республиканского значения и столицы должно иметь членские организации и (или) представительства (филиалы) на территории не менее двух районов (городов областного значения, районов в городе).

      Территориальное объединение профсоюзов на уровне района (города областного значения) должно иметь не менее двух членских организаций на соответствующей территории.";

      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

      "3-1. Территориальное объединение профсоюзов на уровне области, города республиканского значения и столицы имеет право вступать в состав республиканского объединения профсоюзов в качестве членской организации на условиях соблюдения устава республиканского объединения профсоюзов.

      3-2. Для участия в работе областной, городской, районной комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений территориальное объединение профсоюзов должно уведомить местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы.";

      в подпункте 4) пункта 4 слова "трехсторонней комиссии по социальному партнерству" заменить словами "комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений";

      7) в статье 13:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Отраслевой профсоюз должен иметь структурные подразделения и (или) членские организации на территории, включающей более половины количества областей, городов республиканского значения и столицу.

      Работники субъектов малого предпринимательства вправе создавать отраслевой профсоюз при наличии структурных подразделений, членских организаций на территории, включающей более половины количества областей, городов республиканского значения и столицу.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Для участия в работе отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений отраслевой профсоюз должен уведомить уполномоченный государственный орган соответствующей сферы деятельности.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Отраслевой профсоюз имеет право вступать в состав республиканского объединения профсоюзов в качестве членской организации на условиях соблюдения устава республиканского объединения профсоюзов.";

      в подпункте 4) пункта 4 слова "трехсторонней комиссии по социальному партнерству" заменить словами "комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений";

      8) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "4. Локальный профсоюз имеет право входить в состав отраслевого профсоюза и (или) территориального объединения профсоюзов в качестве членской организации на условиях соблюдения их устава.";

      9) в статье 17:

      подпункты 5) и 8) изложить в следующей редакции:

      "5) проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза по повышению их правовой грамотности, в том числе по основам трудового законодательства Республики Казахстан, а также положениям коллективного договора, развитию навыков умения вести переговоры и достижения консенсуса в трудовых спорах;";

      "8) представлять интересы работников, не являющихся членами профсоюза, на основании их письменных заявлений на тех же условиях, как и для членов профсоюза;";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) информировать работодателя в течение трех рабочих дней со дня избрания или переизбрания о членах выборных профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы.";

      10) в подпункте 4) пункта 1 статьи 18 слова "уполномочивших его на договорной основе работников" заменить словами "от имени работников, не являющихся членами профсоюза, уполномочивших профсоюз письменным заявлением";

      11) пункт 4 статьи 25 дополнить словами "в рамках срока трудового договора";

      12) статью 33 исключить.

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ