Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155 Заңы.

      1 Тарау. Жалпы ережелер
      1-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi
      2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi қызметiнiң құқықтық негiзi
      3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң есептiлiгi
      4-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерi
      5-бап. Алынып тасталды.
      6-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi – заңды тұлға
      2 Тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң негiзгi мақсаты, мiндеттерi, функциялары мен өкiлеттiгi
      7-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң негiзгi мақсаты мен мiндеттерi
      8-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң функциялары мен өкілеттіктері
      3 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкінің капиталы және резервтері
      9-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң жарғылық капиталы
      10-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің резервтік капиталы, қайта бағалау шоттары және провизиялары (резервтерi)
      11-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң кiрiсi
      4 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құрылымы мен органдары. Оларды қалыптастыру тәртiбi және құзыреті
      12-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құрылымы мен органдары
      13-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Төрағасы
      14-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасарлары
      15-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы және оның өкiлеттiктерi
      16-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының құрамы
      17-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының мәжiлiстерi
      18-бап. Қызметтен кету және босату
      19-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi Директорларының кеңесi және оның өкiлеттiгi
      20-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің филиалдары, өкiлдiктерi, ведомстволары мен ұйымдары
      5 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң және оның ведомстволарының қызметкерлері
     
      20-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері лауазымдарының құрамы және олардың еңбегін реттеу
      20-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілерін қызметке тағайындау шарттары
      20-3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілерімен еңбек шартын тоқтату
      20-4-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi және оның ведомстволары қызметшілерінің құқықтары мен міндеттері
      20-5-бап. Қазақстан Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметкерлерінің жауапкершілігі
      20-6-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi және оның ведомстволары жұмыскерлерінің демалысы
      20-7-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi және оның ведомстволары жұмыскерлерінің іссапарлар кезіндегі кепілдіктері мен өтемақылары
      5 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Мемлекеттiк өкiмет органдарымен өзара iс-қимылы
      21-бап. Өзара iс-қимылдың негiзгi принциптерi
      22-бап. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Ұлттық Банкi
      23-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - банк, қаржы кеңесшiсi және агенті
      24-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Банкi
      25-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаржы кеңесшiсi
      26-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң агентi
      27-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу
      28-бап. Мемлекеттiк бағалы қағаздар айналысын реттеу
      6 Тарау. Ақша-кредит саясаты
      29-бап. Ақша-кредит саясатын әзiрлеу және жүргiзу
      30-бап. Ақша-кредит саясаты операцияларының түрлерi
      31-бап. Алып тасталды - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      32-бап. Резервтiк талаптар
      33-бап. Бағалы қағаздарды сатып алу және сату
      34-бап. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі және ақша-кредит саясаты операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемелері
      35-бап. Тұрақты қолжетімді қарыздар
      36-бап. Валюталық интервенциялар
      36-1-бап. Депозиттер
      36-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қысқа мерзiмдi ноталары
      36-3-бап. Алып тасталды - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      37-бап. Банк операциялары бойынша сандық шектеулер
      7 Тарау. Ақша айналысы және ақша бiрлiгi
      38-бап. Ақша бiрлiгi
      39-бап. Төлем құралы
      40-бап. Банкноттар мен монеталарды шығару
      41-бап. Ақша бiрлiгiнiң қамтамасыз етiлуi
      42-бап. Банкноттар мен тиындарды жасап шығару және олардың сипаттамасы
      43-бап. Банкноттар мен тиындардың қабылдауға қойылатын талаптар
      43-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттар мен монеталарды сатуы және сатып алуы
      44-бап. Ақша бiрлiгiн айырбастау құқығы
      45-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарын айналысқа шығару, ауыстыру және айналыстан алып қою
      46-бап. Тозған, күмәнді банкноттар және ақаулы (бүлiнген), күмәнді монеталар
      47-бап. Жалған банкноттар мен монеталарды жасағаны, сақтағаны және өткізгені үшiн жауаптылық
      47-1-бап. Алынып тасталды
      8 Тарау. Ақша төлемі мен аударымын ұйымдастыру
      48-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын, төлем жүйелерiн және көрсетілетін төлем қызметтері нарығын ұйымдастырудағы және реттеудегi өкілеттiктерi
      48-1-бап. Алынып тасталды.
      49-бап. Шоттар
      50-бап. Ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру тәсiлдерi
      51-бап. Алынып тасталды
      8-1-Тарау. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу
      51-1-бап. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру
      51-2-бап. Макропруденциялық саясат
      51-3-бап. Соңғы сатыдағы қарыздар
      9 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң операциялары
      52-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiндегi банк шоттарының иелерi
      52-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң ұлттық валютамен операциялары және мәмiлелерi
      51-2-бап. Макропруденциалдық реттеу
      8-2-тарау. Ерекше реттеу режимі
      51-4-бап. Ерекше реттеу режимін енгізу мақсаттары және оның шеңберінде қызметті жүзеге асырудың жалпы шарттары
      51-5-бап. Ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру
      53-бап. Алынып тасталды.
      54-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң операциялары бойынша шектеулер
      10 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң сыртқы экономикалық қатынастар саласындағы қызметi. Валюталық құндылықтармен жүргiзiлетiн операциялар
      55-бап. Алынып тасталды.
      56-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық реттеу және валюталық бақылау саласындағы функциялары
      57-бап. Шетел валютасындағы және бағалы металдардағы активтермен жасалатын операциялар
      58-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің алтын-валюта резервтері
      59-бап. Алып тасталды - ҚР 14.01.2016 № 445-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      60-бап. Алынып тасталды.

      11 Тарау. Алып тасталды - ҚР 03.07.2019 № 262-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      12 Тарау. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң есеп беруi
      65-бап. Қаржы жылы
      66-бап. Есеп беру
      67-бап. Жылдық есеп
      68-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қызметiн тексеру
      13 Тарау. Қорытынды ережелер
      69-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң таратылуы
      70-бап. Ақпарат алу жөніндегі өкiлеттiктер
      70-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi көрсететiн қызметтердiң өтемдiлiгi
      71-бап. Талап етудің ескіру мерзімі
      72-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің жауапкершiлiгi
      73-бап. Алынып тасталды.
      74-бап. Осы Заңның күшiне енуi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз