Қазақстан Республикасының банк қызметi мәселелерi жөнiндегi кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 154 Заңы

      Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Шаруа шаруашылығы туралы" 1990 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1990 ж., N 22, 257-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 309-құжат; N 16, 411-құжат; 1993 ж., N 8, 183-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; N 21, 130-құжат):

      1) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Шаруа шаруашылығының банктiк шоттары

      Шаруа шаруашылығының банктiк шоттар ашуға және банктегi өз ақшасына билiк етуге құқығы бар.";

      2) 17-баптың:
      1-тармағындағы:
      "Банк мекемелерi" деген сөздер "банктер" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi сөйлем алынып тасталсын;

      4-тармағындағы "Банк мекемесi" деген сөз "банк" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6-тармағы алынып тасталсын;

      7-тармағы 6-тармақ деп есептелсiн.

      2. "Қазақ КСР-iндегi шаруашылық қызметтiң еркiндiгi және кәсiпкерлiктi дамыту туралы" 1990 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақ КСР Заңына (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1990 ж., N 51, 483-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 96-құжат; N 24, 597-құжат; 1993 ж., N 8, 176-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; N 21, 130-құжат):

      21-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi азатжолындағы "проценттерiн" деген сөз "сыйақыны (мүдденi)" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Қазақ КСР-iнде айналадағы табиғи ортаны қорғау туралы" 1991 жылғы 18 маусымдағы Қазақ КСР Заңына (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 26, 332-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 179-құжат; 1995 ж., N 14, 96-құжат; N 20, 120-құжат):

      77-баптың 3-тармағындағы "ақшалай қаражатының" деген сөздер "ақшаның" деген сөзбен ауыстырылсын.

      4. "Қазақ КСР-iндегi мемлекеттiк жастар саясаты туралы" 1991 жылғы 28 маусымдағы Қазақ КСР Заңына (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 28, 377-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 9-10, 158-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат): 

      6-баптың: 
      4-тармағының екiншi азатжолындағы "кредиттiң проценттерiн" деген сөздер "кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақыны (мүдденi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ "төлем өтейтiн" деген сөздерден кейiн "сыйақы (мүдде) мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын. 

      5. "Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктерi туралы" 1992 жылғы 15 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 84-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар): 

      16-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "ақшалай қаражат" деген сөздер "ақша" деген сөзбен ауыстырылсын. 

      6. "Қазақстан Республикасы төрелiк соттарының шаруашылық дауларын шешу тәртiбi туралы" 1992 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 5, 102-құжат; 1993 ж., N 17, 417-құжат): 

      1) 67-баптың екiншi бөлiгiндегi 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2) тараптардың атауы, олардың орналасқан жерi, қызмет көрсететiн банк көрсетiлген банктiк шоты;"; 
      2) 68-баптың 1) тармақшасындағы "ақша сомалары" деген сөздер "ақшасын" деген сөзбен және 101-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi азатжолындағы "ақша сомасы" және "ақша сомасын" деген сөздер тиiсiнше "ақшасы" және "ақшасын" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3) 82-баптың 1) тармақшасындағы "ақша сомаларына" деген сөздер "ақшасына" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      4) 86-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Ақша сомасын" деген сөздер "Ақшаны" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      5) 101-баптың екiншi бөлiгiнiң төртiншi азатжолы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "банктiк шот ашқан кезде банк берген, одан ақша алуға болатын жеке сәйкестендiру коды;"; 
      6) 126-баптың екiншi бөлiгiндегi және 133-баптың екiншi бөлiгiндегi "ақша сомасын" деген сөздер "ақшаны" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      7) 132-баптың үшiншi бөлiгiндегi "ақша қаражатының" деген сөздер "ақшасының" деген сөзбен ауыстырылсын. 

      7. "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" 1992 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12, 290-құжат; N 24, 592-құжат; 1993 ж., N 8, 179-құжат; 1995 ж., N 1-2, 17-құжат; N 23, 155-құжат; 1997 жылғы 3 сәуiрде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Азаматтардың жекелеген санаттарына жеңiлдiктер берудi ретке келтiру мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1997 жылғы 2 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы): 

      33-баптың бесiншi бөлiгiндегi "процентсiз несие" деген сөздер "сыйақы (мүдде) ставкасы белгiленбеген несие" деген сөздермен ауыстырылсын. 

      8. "Көшiп келу туралы" 1992 жылғы 26 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 314-құжат): 

      13-баптың а), г) тармақшаларындағы "ақшалай қаражаттардан" деген сөздер "ақшадан" деген сөзбен ауыстырылсын. 

      9. "Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы" 1992 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Z922500_ Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 16, 424-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат): 

      1) 14-баптың оныншы азатжолындағы "ақшалай қаражатын" деген сөздер "банкiлiк, соның iшiнде ақша" деген сөздермен ауыстырылсын, "банкiлерден" деген сөз алынып тасталсын.

      2) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. Жеке кәсiпкерлердiң сыртқы экономикалық қызметi

      Жеке кәсiпкерлердiң сыртқы экономикалық қызметi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен реттеледi.". 

      10. "Инвестицияларды қаржыландырудың қайтарым жүйесi туралы" 1993 жылғы 12 сәуiрдегi  Z932400_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 9, 210-құжат; 1994 ж., N 9-10, 158-құжат; N 21-22, 268-құжат): 

      6-баптың 1-тармағындағы "проценттердi" деген сөз "сыйақыны (мүдденi)" деген сөздермен ауыстырылсын. 

      11. "Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беру және мемлекеттiк шараларды қаржыландыру туралы" 1993 жылғы 12 сәуiрдегi  Z931700_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 9, 212-құжат): 

      1) 2-баптың: 
      1-тармағындағы "осы заңмен, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Заң күшi бар Жарлығымен, банкiлердiң қызметiн және проценттiк саясат мәселелерiн реттейтiн басқа да қалыптық құжаттармен" деген сөздер "қолданылып жүрген заңдармен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың екiншi азатжолындағы "белгiлейтiн нарық" деген сөздер "белгiлейтiн қайта қаржыландырудың ресми нарқы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың: 
      бiрiншi бөлiгiндегi "тауар өндiрушiлерге процентсiз негiзде" деген сөздер "тауар өндiрушiлерге сыйақысыз (мүддесiз)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiгiндегi "проценттер" деген сөз "сыйақы (мүдде)" деген сөздермен ауыстырылсын. 

      12. "Шетелдiк инвестициялар туралы" 1994 жылғы 27 желтоқсандағы  Z949000_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24, 280-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 жылғы 3 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Шетелдiк инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар кейбiр Жарлықтарына өзгерiстер енгiзу туралы" 1997 жылғы 2 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы): 

      15-баптың 5-тармағындағы "ақшалай қаражаты" деген сөздер "ақшасы" деген сөзбен ауыстырылсын. 

      13. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда  K941000_ қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24, (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 жылғы 25 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Банкроттық туралы" заң күшi бар Жарлығының күшi жойылды деп тану және Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 1997 жылғы 11 наурызда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) толықтыру мен өзгерiстер енгiзу туралы" 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы; 1997 жылғы 25 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы): 

      1) 2-баптың 3-тармағындағы: 
      "ақшалай қаражат" деген сөздер "ақша" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      "орын ауыстырып" деген сөздерден кейiн "және айналысқа түсiп" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 10-баптың 1-тармағындағы "пайда немесе жеке" деген сөздер "таза" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 34-баптың 1-тармағындағы "пайда", "алынған пайдасын" деген сөздер тиiсiнше "табысын", "алынған таза табыс" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 41-баптың 4-тармағындағы "пайда мен шығынды" деген сөздер "таза табысты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 42-баптың 6-тармағының 1) тармақшасындағы "жарғылық қорының" деген сөздер "жарғылық капиталының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 44-баптың 1-тармағының екiншi азатжолындағы "ақшалай қаражатпен" деген сөздер "ақшасымен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 50-баптың:
      5-тармағындағы:
      "бар" деген сөз алынып тасталсын;
      "ақшалай қаражаты" деген сөздер "ақшасы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6-тармағындағы "ақшалай сома" деген сөздер "ақша" деген сөзбен ауыстырылсын;
      9-тармағындағы "ақшалай қаражаты" деген сөздер "ақшасы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 55-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "өсiм мен процент" деген сөздер "айыпақы мен сыйақыны (мүдденi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 58-баптың мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қорына" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 59-баптың атауы мен мәтiнiндегi "жарғылық қорына", "жарғылық қорындағы", "жарғылық қорға", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталына", "жарғылық капиталындағы", "жарғылық капиталға", "жарғылық капиталды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 61-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "пайданы" деген сөз "таза табысты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 64-баптың атауы мен мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қорының", "жарғылық қорын", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталының", "жарғылық капиталын", "жарғылық капиталды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 65-баптың 1-тармағындағы "жарғылық қордағы" деген сөздер "жарғылық капиталдағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 67-баптың 2-тармағындағы "пайдасының" деген сөз "таза табысының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 69-баптың 1-тармағындағы "жарғылық қордағы" деген сөздер "жарғылық капиталдағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 71-баптың 2-тармағындағы "жарғылық қордағы" және 3-тармағындағы "жарғылық қорындағы" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталдағы", "жарғылық капиталындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 73-баптың мәтiнiндегi "жарғылық қордағы" деген сөздер "жарғылық капиталдағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармағының 1) тармақшасындағы "пайдасының" деген сөз "таза табысының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 74-баптың атауы мен мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қор", "жарғылық қордың", "жарғылық қорын", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталын", "жарғылық капиталды", "жарғылық капиталдың", "жарғылық капиталының", "жарғылық капитал" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 77-баптың: 
      1-тармағының бiрiншi азатжолындағы "жарғылық қоры" деген сөздер "жарғылық капиталы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      5-тармағындағы "жарғылық қорындағы" деген сөздер "жарғылық капиталындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 78-баптың атауы мен мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қордың", "жарғылық қорын", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталдың", "жарғылық капиталын", "жарғылық капиталды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 79-баптың 2-тармағының: 
      1) тармақшасындағы "жарғылық қоры" деген сөздер "жарғылық капиталы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3) тармақшасындағы "пайдасы мен залалдарын" деген сөздер "таза табысын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 80-баптың атауы мен мәтiнiндегi "жарғылық қордағы", "жарғылық қорындағы", "жарғылық қорын", деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталдағы", "жарғылық капиталындағы", "жарғылық капиталын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармағындағы "пайданы" деген сөз "таза табысты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 84-баптың 1-тармағындағы "жарғылық қорға" деген сөздер "жарғылық капиталға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 85-баптың мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қорына" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 86-баптың 6-тармағындағы "банктiк емес қаржы мекемелерiнде" деген сөздер "банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 87-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) таза табысты пайдалану мен залалды өтеу тәртiбi;";

      27) 88-баптың атауы мен мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) 89-баптың атауы мен мәтiнiндегi "Жарғылық қорды", "жарғылық қорын", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "Жарғылық капиталды", "жарғылық капиталын", "жарғылық капиталды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 90-баптың атауы мен мәтiнiндегi "Жарғылық қорды", "жарғылық қорды", "жарғылық қорын" деген сөздер тиiсiнше "Жарғылық капиталды", "жарғылық капиталды", "жарғылық капиталын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 91-баптың мәтiнiндегi "жарғылық қордың", "жарғылық қорды" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталдың", "жарғылық капиталдағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 92-баптың мәтiнiндегi "жарғылық қоры", "жарғылық қордағы" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталы", "жарғылық капиталдағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармағының 6) тармақшасындағы "пайданы" деген сөз "таза табысты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 94-баптың 1-тармағындағы "жарғылық қордағы" деген сөздер "жарғылық капиталдағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 95-баптың мәтiндегi "жарғылық қорларына", "жарғылық қордың", "жарғылық қорына" деген сөздер тиiсiнше "жарғылық капиталдарына", "жарғылық капиталдың", "жарғылық капиталына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) 97-баптағы "пайдасы мен залалдарын" деген сөздер "таза табысын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 98-баптың 2-тармағындағы "пайдасы" деген сөз "таза табысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 99-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) кооперативтiк қаржы есебiн бекiту және оның таза табысын бөлу;";

      37) 106-баптың 5-тармағындағы "ақша қаражаты" деген сөздер "ақшасы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      38) 107-баптың 4-тармағындағы "ақшалай қаражаты" деген сөздер "ақшасы, сондай-ақ басқа мүлкi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      39) 130-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Бағалы қағаздарға: облигация, коноссамент, акция және заң актiлерiнде немесе соларда белгiленген тәртiппен бағалы қағаздар қатарына жатқызылған басқа да құжаттар жатады.";

      40) 136-баптағы "белгiленген процентпен" деген сөздер "көрсетiлген сыйақысын (мүддесiн)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      41) 137, 138-баптар алынып тасталсын;

      42) 139-баптың: 
      1-тармағындағы "пайдасының" деген сөз "таза табысының" деген сөздермен ауыстырылсын. 
      3) тармағындағы "жарғылық қорды" деген сөздер "жарғылық капиталды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      43) 140-бап алынып тасталсын;

      44) 144-баптың 1-тармағындағы "салымдар құпиясын" деген сөздер "банктiк салымдар құпиясын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) 187-баптың 2) тармақшасындағы "банкiге" деген сөзден кейiн "банктiк" деген сөзбен толықтырылсын;

      46) 199-баптың екiншi бөлiгiндегi "пайданың" деген сөз "таза табыстың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      47) 200-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы: 
      "процентпен" деген сөз "сыйақымен (мүддемен)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бекiткен процент ставкасынан" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      48) 207-баптың 3-тармағындағы "ақшалай қаражатпен", "ақшалай қаражаты" деген сөздер тиiсiнше "ақшамен", "ақшасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) 282-баптың: 
      1-тармағы мынадай мазмұндағы жаңа үшiншi азатжолмен толықтырылсын: 
      "Төлемдер мен есеп айырысуларды жүзеге асырудың тәртiбi мен жолдары Қазақстан Республикасының банк заңдарымен белгiленедi және оларды тараптар тиiстi шартта айқындайды."; 
      2-тармағындағы "проценттердi" деген сөз "айыпақы мен сыйақыны (мүдденi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      50) 291-баптың: 
      1-тармағының бiрiншi азатжолы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Өзiнен алынатын ақшаны немесе бағалы қағаздарды - нотариат кеңесiнiң депозитiне, ал заң құжаттарында белгiленген реттерде соттың депозитiне салуға" деген сөздер "мiндеттемелерiн орындау үшiн өзiнен алынатын ақшаны депозит шарттарында, ал бағалы қағаздарды - нотариат кеңсесiнiң атына сақтау шарттарында, ал заң құжаттарымен белгiленген жағдайларда соттың атына орналастыруға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Ақшаны немесе бағалы қағаздарды депозит шарттарында салу немесе нотариат кеңсесiнiң немесе соттың атына сақтау мiндеттеменiң орындалғаны болып есептеледi.
      Ақша немесе бағалы қағаздар атына салынған нотариат кеңсесi немесе сот бұл туралы несие берушiлерге хабарлайды.";

      51) 301-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Кепiл мәнi болып табылатын ақша банкке орналастырылады.";

      52) 302-баптың 1-тармағындағы "проценттерiн" деген сөз "сыйақыны (мүдденi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      53) 303-баптың:
      4-тармағындағы "ұстаушыға, не банктiң немесе нотариат кеңсесiнiң депозитiне берiледi" деген сөздер "ұстаушыға берiледi, не банкке орналастырылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Егер кепiл туралы шартпен өзгеше белгiленбеген болса, кепiл мәнi болып табылатын ақша банкке орналастырылады.
      Осы ақша үшiн есептелетiн сыйақы (мүдде) кепiл берушiге тиесiлi болады.";

      54) 18-тараудың 4-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. КЕПIЛДIК ЖӘНЕ КЕПIЛ БОЛУШЫЛЫҚ

      329-бап. Кепiлдiк

      1. Кепiлдiк бойынша кепiлдiк берушi, заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа жақтың (борышқордың) несие берушiсi алдында осы жақтың мiндеттемесiнiң орындалуына толық немесе борышқормен ортақтасып iшiнара жауап беруге мiндеттенедi. 
      2. Бiрлесiп кепiлдiк берген адамдар, егер кепiлдiк шартында өзгеше белгiленбесе, несие берушi алдында ортақтасып жауап бередi. 
      3. Кепiлдiк шарты болашақта туындайтын мiндеттеменi қамтамасыз ету үшiн де жасалуы мүмкiн. 

      330-бап. Кепiл болушылық 

      Кепiл болушылық бойынша кепiл болушы басқа жақтың (борышқордың) несие берушiсi алдында осы жақтың мiндеттемесiнiң орындалуына толық немесе iшiнара қосалқы жауап беруге мiндеттенедi. 

      331-бап. Кепiлдiктiң және кепiл болушылықтың негiзi
               мен нысаны

      1. Кепiл болушылық немесе кепiлдiк шарттарының негiзiнде кепiлдiк және кепiл болушылық пайда болады. Кепiлдiктi қолдану заңмен белгiленуi мүмкiн. 
      2. Кепiлдiк немесе кепiл болушылық шарттары жазбаша нысанда жасалуға тиiс. Жазбаша нысанда жасалуын сақтамау кепiлдік немесе кепiл болушылық шартының жарамсыз болуына әкелiп соқтырады. 
      3. Егер кепiлдiк берушi немесе кепiл болушы борышқордың мiндеттеменi орындауын өз жауапкершiлiгiне алатынын несие берушiге жазбаша түрде хабарласа, ал несие берушi кепiлдiк берушiнiң немесе кепiл болушының ұсыныстарынан бұл үшiн жеткiлiктi болатын қажеттi уақыт iшiнде бас тартпаса, кепiлдiк немесе кепiл болушылық шарттарының жазбаша нысаны сақталған деп есептеледi. 

      332-бап. Кепiлдiк берушiнiң және кепiл болушының
               жауапкершiлiгi

      1. Кепiлдiк және кепiл болушылық, егер шартта өзгеше белгiленбесе, тек заңды талапты ғана қамтамасыз етедi. Кепiлдiк берушi мен кепiл болушы, егер олар әрекет қабiлетсiздiгi туралы өздерiне күнi бұрын белгiлi болған борышқорға кепiл болса, ал несие берушi бұл мән-жайды бiлмесе, жауапкершiлiктен босатылмайды. 
      2. Кепiлдiк берушi несие берушi алдында, егер кепiлдiк шартында өзгеше белгiленбесе, борышқор сияқты айыпақы, сыйақы (мүдде) төлеудi қоса алғанда, борышты өндiрiп алу жөнiндегi сот шығындарын және борышқордың мiндеттеменi орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы салдарынан туындаған несие берушiнiң басқа да зияндарын төлеуде тап сондай көлемде жауап бередi. 
      3. Кепiл болушы несие берушi алдында, егер кепiл болушылық шарттарында өзгеше көзделмесе, кепiл болушылықта көрсетiлген сома шегiнде жауапты болады. Қосалқы жауапкершiлiктi мойнына алған кепiл болушыға талаптар қойылғанға дейiн несие берушi бұл талапты борышқор қанағаттандыратындай, атап айтқанда, қарсы талапты есепке алу және белгiленген тәртiп бойынша борышқордың мүлкiнен ақы өндiрiп алу арқылы ақылға қонымды шаралар қолдануға тиiс. 

      333-бап. Кепiлдiк берушiнiң өзiне несие берушi талаптар 
               қойған жағдайдағы құқықтары мен мiндеттерi

      1. Кепiлдiк берушi, несие берушiнiң талаптарын қанағаттандырғанға дейiн бұл туралы борышқорға ескертуге, ал егер кепiлдiк берушiге қуыным жасалса, борышқорды iске қатыстыруға мiндеттi. Олай болмаған жағдайда борышқор өзiнiң несие берушiге қоймақшы болған қарсылықтарын кепiлдiк берушiнiң қайтарып қойған талабына қарсы қоюға құқылы. 
      2. Кепiлдiк берушi, егер кепiлдiк шартынан өзгеше туындамаса, несие берушiнiң талабына қарсы борышқор қоя алатын қарсылықтарды қоюға қақылы. Кепiлдiк берушi бұл қарсылықтарға құқығын тiптi егер борышқор олардан бас тартқан немесе өзiнiң қарызын мойындаған жағдайда да жоғалтпайды. 

      334-бап. Мiндеттеменi орындаған кепiлдiк берушi мен 
               кепiл болушының құқықтары 

      1. Мiндеттеменi орындаған кепiлдiк берушiге несие берушiнiң осы мiндеттеме жөнiндегi барлық құқықтары және кепiл ұстаушы ретiнде несие берушiге тиесiлi құқықтар кепiлдiк берушi несие берушiнiң талабын қанағаттандырған көлемде көшедi. Кепiлдiк берушi, сондай-ақ, борышқордан несие берушiге төленген соманың айыпақысын және сыйақысын (мүддесiн) төлеудi және борышқор үшiн жауапкершiлiкке байланысты шеккен өзге де залалдардың орнын толтыруды талап етуге қақылы. 
      2. Кепiлдiк берушi мiндеттеменi орындағаннан кейiн несие берушi борышқорға қойылған талапты куәландыратын құжаттарды кепiлдiк берушiге тапсыруға және осы талапты қамтамасыз ететiн құқықтарды беруге мiндеттi. 
      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында белгiленген ережелер, егер заңдарда немесе кепiлдiк берушiнiң борышқорымен шартында өзгеше көзделмесе және олардың арасындағы қатынастарда өзгеше туындамайтын болса, қолданылады. 
      4. Кепiл болушы дәл осындай құқықтарға борышқордың несие берушi алдындағы мiндеттемесiн өзi орындаған бөлiгiнде ие болады. 

      335-бап. Борышқордың мiндеттеменi орындамағаны
               туралы кепiлдiк берушi мен кепiл болушыға
               хабарлауы

      Кепiлдiкпен немесе кепiл болушылықпен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi орындаған борышқор кепiлдiк берушiге немесе кепiл болушыға бұл туралы дереу хабарлауға мiндеттi. Олай болмаған жағдайда өз кезегiнде мiндеттеменi орындаған кепiлдiк берушi немесе кепiл болушы несие берушiден негiзсiз алынғанды өндiрiп алуға, не борышқорға керi талап қоюға қақылы. Соңғы жағдайда борышқор несие берушiден тек негiзсiз алынғанды ғана өндiрiп алуға қақылы. 

      336-бап. Кепiлдiктiң және кепiл болушылықтың тоқтатылуы 

      1. Кепiлдiк және кепiл болушылық өздерi қамтамасыз еткен мiндеттеменiң тоқтатылуымен бiрге, сондай-ақ осы мiндеттеме кепiлдiк берушi мен кепiл болушының жауапкершiлiгiн соңғылардың келiсiмiнсiз арттыруға немесе өзге де қолайсыз салдарға әкелiп соқтыратындай өзгерген жағдайда, тоқтатылады. 
      2. Кепiлдiк және кепiл болушылық, егер кепiлдiк берушi немесе кепiл болушы несие берушiге жаңа борышқор үшiн жауап беруге келiсiм бермесе, кепiлдiкпен немесе кепiл болушылықпен қамтамасыз етiлген мiндеттеме жөнiндегi борышты басқа жаққа ауыстырумен тоқтатылады. 
      3. Кепiлдiк және кепiл болушылық, егер олар өздерi қамтамасыз еткен мiндеттеменi орындау мерзiмiнiң басталуына қарай борышқор немесе кепiлдiк берушi мен кепiл болушы ұсынған тиiстi дәрежедегi орындауды қабылдаудан несие берушi бас тартса тоқтатылады. 
      4. Кепiлдiк және кепiл болушылық оларға кепiлдiк немесе кепiл болушылық шартында көрсетiлген мерзiм бiткен кезде тоқтатылады. Егер мұндай мерзiм белгiленбесе, егер несие берушi кепiлдiкпен немесе кепiл болушылықпен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi орындау мерзiмi басталған күннен бастап бiр жылдың iшiнде кепiлдiк берушiге немесе кепiл болушыға қуыным жасамаса, ол тоқталады. Негiзгi мiндеттеменiң орындалу мерзiмi көрсетiлмеген және белгiлеуге болмайтын немесе талап етуiмен белгiленген кезде, кепiлдiк және кепiл болушылық егер несие берушi кепiлдiк берушiге немесе кепiл болушыға кепiлдiк немесе кепiл болушылық шарты жасалған күннен бастап, екi жылдың iшiнде қуыным жасамаса, егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, кепiлдiк пен кепiл болушылық тоқтатылады.";

      55) 341-баптағы "төленбеген проценттерге" деген сөздер "алынбаған сыйақыға (мүддеге)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      56) 353-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "353-бап. Басқаның ақшасын заңсыз пайдаланғаны 
                үшiн жауапкершiлiк

      1. Ақша мiндеттемесiн орындамау салдарынан бiреудiң ақшасын заңсыз пайдаланғаны не оларды төлеу мерзiмiн өткiзiп жiбергенi, не оларды негiзсiз алғаны немесе басқа адамның есебiне сақтағаны үшiн тұрақсыздық айыпақы төленуге тиiс. Айыпақының мөлшерi ақша мiндеттемесiн немесе оның тиiстi бөлiгiн орындаған күнгi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасы негiзiнде есептеледi. Борышты сот тәртiбiмен өндiрiп алу кезiнде сот Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қуыным жасалған немесе шешiм шығарылған немесе iс жүзiнде төленген күнгi қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негiзге ала отырып, несие берушiнiң талабын қанағаттандыра алады. Егер заң құжаттарында немесе шартта айыпақының өзге мөлшерi белгiленбесе, осы ережелер қолданылады. 
      2. Басқаның ақшасын пайдаланғаны үшiн айыпақы, егер заңдарда немесе шартта айыпақы сомаларын есептеудiң өзге тәртiбi белгiленбесе, бұл ақшаның сомасы несие берушiге төленген күнге дейiн өндiрiлiп алынады. 
      3. Егер несие берушiнiң ақшасын заңсыз пайдаланудан оған келтiрiлген залал осы баптың 1-тармағының негiзiнде оған тиесiлi айыпақының сомасынан асып кетсе, ол борышқордан осы сомадан асатын бөлiкте залалды өтеудi талап етуге құқылы.";

      57) 366-баптың 3-тармағындағы "процент" деген сөз "сыйақы (мүдде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      58) 387-баптың 1-тармағының бiрiншi азатжолындағы "банк" деген сөз алынып тасталсын.

      14. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы" заң күшi бар 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155  Z952155_ Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат):

      1) 1-баптың бесiншi бөлiгiндегi "және басқа заңдарда" деген сөздер алынып тасталсын;

      2) 4-баптың: 
      атауындағы және мәтiндегi "нормативтiк" деген сөзден кейiн "құқықтық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      бiрiншi бөлiктегi "клиенттерiнiң" деген сөзден кейiнгi "сондай-ақ шет ел валютасын сатып алу, сату және айырбастау операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардың және" деген сөздер алынып тасталсын;

      3) 5-бап алынып тасталсын;

      4) 6-баптың: 
      бiрiншi бөлiгiндегi "өз қарамағындағы бөлiмшелермен бiрге" деген сөздер "өзiнiң филиалдарымен, өкiлдiктерiмен және ұйымдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      екiншi бөлiгiндегi "басқармалары мен басқа да бөлiмшелерiн" деген сөздер "филиалдары мен өкiлдiктерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 7-баптың екiншi бөлiгiнiң төртiншi азатжолы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "- банк қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру жолымен банктер кредиторлары мен клиенттерiнiң мүдделерiн қорғау жүктеледi.";

      6) 8-баптың: 
      б), в), г), д) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
      "б) Қазақстан Республикасының Үкiметiмен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк қарыздарына қызмет көрсетуге қатысады және Қазақстан Ұлттық Банкiнiң мемлекеттiк қарыздарына қызмет көрсетедi; 
      в) банктер ашуға және олардың ерiктi түрде қайта ұйымдастырылуы мен таратылуына рұқсат бередi, банктерге Қазақстан Республикасы аумағында, ал резидент-банктер үшiн республика аумағынан тыс жерлерде филиалдарын (оларды бiрiктiруге) және өкiлдiктерiн ашуға, бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталына банктердiң қатысуына, бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру үшiн банктерге лицензия беруге келiсiм бередi, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға лицензиялар бередi; 
      г) белгiленген тәртiппен банктердiң бағалы қағаздар эмиссиясының проспектiлерiне мемлекеттiк тiркеуге дейiн мiндеттi түрде сараптау жүргiзедi, оларға енгiзiлетiн өзгерiстердi келiседi және банктердiң бағалы қағаздар шығару мен оларды орналастыру жиынтығы туралы есебiне, құрылтай құжаттарына қорытынды бередi, сондай-ақ банктiң құрылтай құжаттарына өзгерiстер енгiзуге, оны қайта тiркеуге, банктiң басшы қызметкерлерiн тағайындауға (сайлауға) келiсiм бередi; 
      д) банктерге, сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының шешiмi бойынша Қазақстан Ұлттық Банкiнде банк шоттарын ашқан заңды тұлғаларға кредит беруге құқылы. Банктер үшiн соңғы сатыдағы кредитор болып табылады;";
      е) тармақшасындағы "сондай-ақ шет ел валютасын сатып алу, сату және айырбастау операциясын жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер алынып тасталсын; 
      ж) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "ж) Қазақстан Республикасында кредиттер бойынша сыйақының (мүдденiң) ставкаларын реттеудi жүзеге асырады. 
      Қазақстан Республикасында инфляциялық процестерге ақша-кредит әдiстерiмен реттеу арқылы бақылау жасау мүмкiн болмаған жағдайларда Қазақстан Ұлттық Банкi олар бойынша кредиттер көлемiн және сыйақының (мүдденiң) банктiк ставкаларын шектеуге құқылы;"; 
      к) тармақшасындағы: 
      "сондай-ақ шет ел валютасын сатып алу, сату және айырбастау операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздер алынып тасталсын; 
      "нормативтi" деген сөзден кейiн "құқықтық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      л) тармақшасындағы "сондай-ақ шет ел валютасын сатып алу, сату және айырбастау операциясын жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер алынып тасталсын; 
      м) тармақшасындағы "есеп айырысу, ағымдағы, бюджеттiк және басқа шоттарын" деген сөздер "банк шоттары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      н) тармақшасы "жәрдемдесетiн" деген сөзден кейiн "және (немесе) қаржы рыногының инфрақұрылымының бiр бөлiгi болып табылатын" деген сөздермен толықтырылсын;
      р) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "р) елдiң төлем балансын жасап, жүргiзедi;";

      с) тармақшасындағы:
      "ақша қаражатын есептен шығаруға" деген сөздер "ақшаны алып қоюға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "есептен шығаруға" деген сөздер "алып қою" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "есептелген проценттердiң" деген сөздер "есептелген сыйақының (мүдденiң)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      у) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "у) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң бiрыңғай қазынашылық шотына қызмет көрсетедi;";

      7) III тараудың атауындағы "пайдасын" деген сөз "табысын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 9-баптың:
      бап атауындағы "жарғылық қоры" деген сөз "жарғылық капиталы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң жарғылық капиталы мемлекетке тиесiлi және Қазақстан Ұлттық Банкiнiң билiгiне негiзгi қорларды беру жолымен және оның табысынан алынған аударылымдардан, сондай-ақ республикалық бюджеттен бөлiнетiн қаржыдан 10 миллиард Қазақстан теңгесi мөлшерiнде құралады";
      екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      үшiншi бөлiк екiншi бөлiк болып саналсын;

      9) 10-бапта:
      бап атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң резерв қоры,
               қайта бағалау шоттары және арнайы
               провизиялары (резервтерi)"

      бiрiншi бөлiгiнде:
      "жарғылық қоры" деген сөз "жарғылық капиталы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "өз пайдасы" деген сөздер "өз табысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "оның iшiнде күмәндi және үмiтсiз қарыздардың" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
      "Алтын-валюта активтерiн қайта бағалау шоты, оларды қайта бағалаудан түскен iске асырылмаған табысты есепке алуға арналады. Бағалы қағаздарды қайта бағалау шоты оның iшiнде шетел валютасындағы шот та, олардың құнын қайта бағалаудан түскен iске асырылмаған табысты есепке алуға арналады.";
      екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң шығыстары есебiнен күмәндi және шығынды банк активтерiнен, оған қоса кредиттерден, депозиттерден, бағалы қағаздардан, есеп айырысу кезiндегi шығындардан, шоттардағы қалдықтардан және басқа активтерден, сондай-ақ жалпы провизиялардан (резервтерден) арнайы провизиялар (резервтер) құралады";
      үшiншi бөлiгi алынып тасталсын;

      10) 11-баптың:
      баптың атауындағы "пайдасы" деген сөз "табысы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiгiндегi:
      "Пайдасы" деген сөз "Таза табысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Үмiтсiз және күмәндi қарыздарды есептен шығару мен" деген сөздер алынып тасталсын;
      екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң таза табысы Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының ұсынуымен Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн абсолюттiк сомада жарғылық капитал мен резерв қорын қарауға бағытталады."; 
      үшiншi бөлiгiндегi: 
      "алынған пайданың", "алынған пайда" деген сөздер "алынған таза табыстың", "алынған таза табыс" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "қорларын" деген сөз "жарғылық капитал мен резерв қорын" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      төртiншi бөлiгiндегi "пайдасының" деген сөз "табысының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) 12-баптың үшiншi бөлiгiндегi "департаменттер мен дербес қызметтерден тұратын орталық аппарат, облыстық (аумақтық) басқармалар, аудандық бөлiмдер және басқа бөлiмшелер" деген сөздер "департаменттерден тұратын орталық аппарат пен басқа бөлiмшелер филиалдар, өкiлдiктер және ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 13-баптың екiншi бөлiгiндегi "кредит" деген сөз "қаржы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 15-баптың бiрiншi бөлiгiндегi:
      б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "б) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банк қызметiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлерiн бекiту;";
      г) тармақшасындағы:
      "орталықтандырылған" деген сөз "ресми" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "және Қазақстан Республикасының бюджетiмен" деген сөздер алынып тасталсын;
      з) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "з) алтын-валюта активтерiн басқарудың негiзгi принциптерiн белгiлеу;";
      л), м), н) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "л) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң табыстары мен шығындары туралы жылдық балансы мен есебiн қарау және бекiту;
      м) Қазақстан Ұлттық Банкi туралы ереженi, оның жарғылық капиталы мен резерв қорын құрау тәртiбi туралы нормативтiк құқықтық актiлердi, негiзгi қаражат пен басқа да мүлiктердi пайдалануды, ақылы қызмет көрсетудi, Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құрылымы мен бюджетiн (шығыстар сметасын) бекiту, Қазақстан Ұлттық Банкiнiң департаменттерi директорларын, филиалдарының, өкiлдiктерi мен ұйымдарының басшыларын тағайындау; 
      н) қолданылып жүрген банк заңдарының талаптарына сәйкес банктер мен басқа да ұйымдар үшiн пруденциялық нормативтер мен сақтауға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi бекiту;"; 
      о) тармақшасындағы "мен оның бөлiмшелерi" деген сөздер "оның филиалдары, өкiлдiктерi мен ұйымдары" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      п) тармақшасындағы "ұйымдарға" деген сөз "және осы жарлыққа сәйкес өзге де ұйымдарға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы жаңа с) тармақшасымен толықтырылсын: 
      "с) бухгалтерлiк есептiң қазақстандық стандарттарын ескере отырып, Қазақстан Ұлттық Банкi үшiн бухгалтерлiк есептiң саясаты мен әдiстерiн белгiлеу.";

      14) 16-баптың екiншi бөлiгiндегi "Төрағасы, оның төрт орынбасары және Қазақстан Ұлттық Банкi бухгалтерлiк қызметiнiң басшысы" деген сөздер "Төрағасы және Қазақстан Ұлттық Банкiнiң бес лауазымды адамы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 17-баптың төртiншi бөлiгiндегi "бiрiншi орынбасары" деген сөздер "мiндетiн атқарушы адам" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 19-баптың: 
      үшiншi бөлiгiндегi "бiрiншi" деген сөз алынып тасталсын; 
      алтыншы бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Осы Жарлықпен және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" заң күшi бар Жарлығында белгiлеген тәртiппен Директорлар кеңесi басқарманың өкiлеттiгiне жатқызылмаған кейбiр шаралар түрлерiн банктерге қолдану туралы шешiмдi, сондай-ақ банк заңдарымен көзделген өзге де ықпал ету шараларын қолдануға құқылы.";

      17) 20-бапта: 
      бап атауы мынадай редакцияда жазылсын: 

      "20-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң филиалдары, 
               өкiлдiктерi мен ұйымдары";

      бiрiншi бөлiктегi "облыстық (аумақтық) басқармалары" деген сөздер "филиалдары мен өкiлдiктерi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      екiншi және үшiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң ұйымдары заңды тұлға болып табылады, осы Жарлықпен белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып, заң актiлерiне сәйкес құрылады және өз қызметiн тоқтатады. 
      Қазақстан Ұлттық Банкi өз ұйымдарын құру және олардың қызметiн тоқтату туралы шешiм қабылдайды, олардың құрылтайшысы және аталған ұйымдардың құқықтық мәртебесiн өзгерту туралы шешiм қабылдау жөнiндегi өкiлеттiктi қоса алғанда оларға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң қызметiн жүзеге асырушы мемлекеттiк орган болып табылады.";

      18) 21-баптағы "мен оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң" деген сөздер "оның филиалдары, өкiлдiктерi мен ұйымдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 23, 24, 25, 26, 27, 28-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - банк,
               қаржы кеңесшiсi және агент

      Қазақстан Ұлттық Банкi - банк, қаржы кеңесшiсi және мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша олардың агентi ретiнде iс-әрекет жасай алады.

      24-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi -
              Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Банкi

      Қазақстан Ұлттық Банкiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаржысы орналастырылады. Қазақстан Ұлттық Банкi Үкiмет шоттары бойынша төлем жүргiзедi, өзге де операцияларды жүзеге асырады, сондай-ақ оларға басқа да қызметтер көрсетедi. 

      25-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - 
              Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаржы
              кеңесшiсi

      Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк қарыз алу саясатын жасау және iске асыру, мемлекеттiң ақша-кредит саясатымен байланысты мәселелер жөнiнде бюджет саясатын қалыптастыру кезiнде қаржы кеңесшiсi ретiнде қызмет етедi. 

      26-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi - 
              Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң агентi

      Қазақстан Ұлттық Банкi мен Қазақстан Республикасының Үкiметi арасында келiсiлген шарттарда Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң агентi ретiнде iс-қимыл жасайды. 
      Қазақстан Ұлттық Банкi Үкiметпен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң агентi ретiнде оған мемлекеттiк заемына қызмет көрсетедi. 

      27-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
              шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк
              бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу

      Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздармен операциялар жүргiзуге құқылы. 
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен мемлекеттiк бағалы қағаздар шығарудың және Үкiметтiң мемлекеттiк қарызын олардың банк жүйесiндегi өтiмдiлiгiне ықпал етуiн ескере отырып, өтеудiң ай сайынғы көлемiн және ақша-кредит саясатының басымдығын, Үкiметтiң шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздарды бастапқы орналастыруға қаржы ұйымдарына рұқсат ету шарттарын келiседi. 

      28-бап. Бағалы қағаздар айналысын реттеуге қатысу

      Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiмен келiсiм бойынша Үкiметтiң шешiмi бойынша шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздар айналысын реттеуге қатысуға құқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздар айналысын реттеуге қатысуға құқылы.";

      20) 30-баптың:
      екiншi азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:
      " - Қазақстан Ұлттық Банкiнiң кредиттер бойынша банктерге беретiн сыйақы (мүдде) ставкаларының деңгейi;";
      бесiншi азатжолдағы "және Үкiметке" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жаңа азатжолмен толықтырылсын:
      "- ресми есептеу (дисконттiк) ставкасы.";

      21) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Қазақстан Ұлттық Банкi беретiн
               кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкалары

      Қазақстан Ұлттық Банкi қайта қаржыландырудың ресми ставкасын, сондай-ақ олар жүргiзетiн операциялар бойынша басқа да сыйақы (мүдде) ставкаларын белгiлейдi. Ақша рыногының жалпы жай-күйiне, кредит бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция мен инфляциялық күтулер деңгейiне қарай қайта қаржыландырудың ресми ставкасы белгiленедi. 
      Қазақстан Ұлттық Банкi сыйақы (мүдде) ставкасының саясатын мемлекеттiк ақша-кредит саясатын жүзеге асыру шеңберiндегi сыйақының (мүдденiң) рыноктық ставкаларына ықпал ету үшiн пайдаланады."; 

      22) 32-баптың: 
      бесiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Ұлттық Банкi белгiлеген" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      алтыншы бөлiгiндегi "банк операцияларын жүргiзуге берiлген лицензияларды керi қайтарып алған" деген сөздер "банк қызметiн тоқтатқан" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      жетiншi бөлiк алынып тасталсын;

      23) 34-бап мынадай редакцияда жазылсын: 

      "34-бап. Ресми есептеу (дисконттiк) ставкасы 

      Қазақстан Ұлттық Банкi ресми есептеу (дисконттiк) ставкасына сәйкес коммерциялық вексельдердi қайта есепке алуды жүзеге асырады. 
      Қазақстан Ұлттық Банкi ресми есептеу (дисконттiк) ставкасын ақша рыногының жалпы жай-күйiне, кредиттер бойынша сұраныс және ұсынысқа қарай анықтайды. 
      Қазақстан Ұлттық Банкi мемлекеттiк ақша-кредит саясаты шеңберiнде банктердiң есептеу (дисконттiк) ставкаларына ықпал ету үшiн есептеу (дисконттiк) саясатын жүзеге асырады. 
      Қазақстан Ұлттық Банкi в