Алматы қаласының ерекше мәртебесi туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 1 шiлдедегi N 258 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Алматы қаласының ғылыми, мәдени, тарихи, қаржылық және өндiрiстiк орталық ретiндегi ерекшелiктерiн негiзге ала отырып, оның ерекше мәртебесiн айқындайтын құқықтық негiздердi, қаржымен, экономикалық және әлеуметтiк жағынан ынталандыру шараларын белгiлеу арқылы оның бұдан былайғы даму кепiлдiктерiн белгiлейдi.

1-бап. Алматы қаласы мәртебесiнiң құқықтық негiзi

      1. Алматы қаласы республикалық маңызы бар қала болып табылады.

      2. Алматы қаласының құқықтық мәртебесі осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерiмен айқындалады.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.05.07 N 570 Заңымен.

1-1-бап. Алматы қаласының нышаны

      1. Алматы қаласының өз елтаңбасы бар, ол қаланың Қазақстан Республикасының мәдени, саяси, экономикалық және ғылыми орталығы ретіндегі ерекшеліктерін, сондай-ақ оның географиялық орналасқан жері мен қоршаған ортасының ерекшеліктерін бейнелейтін нышаны болып табылады.

      2. Алматы қаласы елтаңбасының сипаттамасы мен оны пайдалану тәртібін және оның бейнесiн Алматы қаласының өкілдi органы айқындайды.

      Ескерту. 1-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2004.05.07 N 570 Заңымен.

2-бап. Алматы қаласының аумағы

      1. Алматы қаласының аумағын жергіліктi өкілдi және атқарушы органдардың пiкiрлерiн ескере отырып Қазақстан Республикасының Үкiметі белгілейтiн және өзгертетiн, Алматы қаласының әкiмшiлік-аумақтық бiрлiктерiнің шекарасы шегiндегі жер құрайды.

      2. Қаламен бiртұтас әлеуметтiк, табиғи және шаруашылық аумағын құрайтын қала шегiнен тыс жер қала маңындағы аймақты құрайды, оның көлемi мен шекарасын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      Қала маңындағы аймаққа кiретiн жердi пайдаланудың тәртiбi мен режимiн қаланың атқарушы органының аумағы қала маңындағы аймаққа кiретiн облыстық атқарушы органмен келiсiлген ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалатын aтаулары мен шекарасы бар аудандар қаланың әкімшілік-аумақтық бiрлiктерi болып табылады.

      4. Алматы қаласының аудандары тиiстi аумақтардың географиялық, қала құрылысы ерекшеліктері, халқының саны, әлеуметтік-экономикалық сипаттары, көлік коммуникацияларының орналасуы, өндірістік және әлеуметтiк инфрақұрылымының болуы eскеріле отырып құрылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2003.12.29 N 512, 2004.05.07 N 570 Заңдарымен; 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

2-1-бап. Жер учаскелерiн мемлекеттiк қажеттіктер үшiн алып қою (сатып aлу) ерекшеліктері

      Ескерту. 2-1-баппен толықтырылды - ҚР 2004.05.07 N 570 Заңымен, алып тасталды - ҚР 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Алматы қаласы өкiлдi органының өкiлеттiгi

      Алматы қаласының өкiлдi органы:

      1) аумақты дамытудың жоспарларын, экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларын, жергiлiктi бюджет пен оның атқарылуы туралы есептердi бекiтуге;

      2) Алматы қаласының аумағында жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн айыппұл өндiрiп алудың мөлшерi мен тәртiбiн белгiлеуге;

      3) <*>

      4) аумақтық мемлекеттiк және қоғамдық ескерткiштердi қорғау органдарының Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұраны қорғау мен пайдалану жөнiндегi мемлекеттiк органмен келiсiлген ұсынысы бойынша жергiлiктi маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң тiзiмiн бекiтуге;

      5) басқа мемлекеттердiң жергiлiктi атқарушы органдарымен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шек пен тәртiп бойынша халықаралық байланыстар орнатуға;

      6) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жергілікті атқарушы органның қарыздарды тартуының қажеттігі мен шарттары туралы шешімдер қабылдауға;

      7) атқарушы органның ұсынысы бойынша қаланы басқару схемасын бекiтуге;

      8) Алматы қаласының аумағындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын бекітуге;

      8-1) қала аумағын абаттандыру, санитарлық тазалау, тазалық сақтау және жинауды ұйымдастыру тәртiбiн белгiлеуге;

      8-2) "Алматы қаласының құрметті азаматы" атағын белгілеуге және оны беру тәртібі мен шарттарын айқындауға;

      9) <*>

      10) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару туралы шарттардың жобаларын келісуге құқылы.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1998.11.20 N 303, 2001.12.24 N 276, 2004.05.07 N 570, 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 496-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.01.2019 № 217-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Алматы қаласы атқарушы органының өкiлеттiгi

      Алматы қаласының атқарушы органы:

      1) <*>

      2) Алматы қаласының коммуналдық меншiгiн иеленудi, пайдалануды және оған билiк етудi жүзеге асырады;

      3) коммуналдық заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлмеген коммуналдық меншiк тiзбесiн бекiтедi, республикалық меншікке жатқызылған заңды тұлғаларды қоспағанда, Алматы қаласының аумағында тiркелген акционерлік қоғамдардың акцияларының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің қатысу үлестерінің мемлекеттiк пакеттерiн иеленудi, пайдалануды және оған билiк етудi жүзеге асырады;

      4) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 10-тарауында белгiленген тәртiппен коммуналдық мүлiктi жекешелендiру туралы шешiм шығарады;

      4-1) қала аумағында халықтың экологиялық қауiпсiздігін және бұзылған табиғи экологиялық жүйелерін қалпына келтiрудi қамтамасыз етеді;

      4-2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен қалада жалпымемлекеттік және халықаралық іс-шаралар өткiзу үшін қажетті жағдайлар жасайды;

      4-3) Алматы қаласы арқылы өтетiн транзиттік автомобиль көлiгінің жүру сызбасын белгiлейдi;

      4-4) ақылы автотұрақтарды (автомобиль қоятын орындарды) ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      4-5) ақылы автотұрақтарды (автомобиль қоятын орындарды) ұйымдастырады;

      5) Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн тiзбеге сәйкес қызмет түрлерiн лицензиялауды жүзеге асырады;

      6) Алматы қаласын дамытудың бас жоспарын iске асыруды және оның мониторингiн қамтамасыз етедi;

      7) жергiлiктi өкiлдi органға жергілiктi мемлекеттiк басқарудың үлгi құрылымына сәйкес Алматы қаласын басқару схемасын бекiтуге ұсынады;

      8) Қазақстан Республикасының Жер кодексінде және "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен мүлікті мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды жүзеге асырады;

      9) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы көші-қон процестерін реттеудің үлгілік қағидаларына сәйкес Алматы қаласының аумағындағы көші-қон процестерін реттеу қағидаларын әзірлейді.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2001.06.11 N 207, 2001.06.13 N 212, 2004.05.07 N 570, 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.07.20 N 464-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. <*>

      Ескерту. 5-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

6-бап. Алматы қаласының әкiмi жанындағы бюджеттен тыс қор

      Ескерту. 6-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

7-бап. <*>

8-бап. <*>

      Ескерту. 7-8-баптар алып тасталды - Қазақстан Республикасының 1998.12.24 N 334 Заңымен.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентiОб особом статусе города Алматы

Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года N 258.

      Настоящий Закон устанавливает правовые основы, определяющие особый статус города Алматы, исходя из его особенностей как научного, культурного, исторического, финансового и производственного центра, гарантии его дальнейшего развития путем установления мер финансового, экономического и социального стимулирования.

Статья 1. Правовая основа статуса города Алматы

      1. Город Алматы является городом республиканского значения.

      2. Правовой статус города Алматы определяется настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 1 внесены изменения - Законом РК от 5 июля 2004 г. N 570.

Статья 1-1. Символ города Алматы

      1. Город Алматы имеет свой герб, являющийся его символом, отражающим особенности города как культурного, политического, экономического и научного центра Республики Казахстан, а также особенности его географического месторасположения и окружающей среды.

      2. Описание и порядок использования герба города Алматы и его изображения определяются представительным органом города Алматы.

      Сноска. Дополнен статьей 1-1 - Законом РК от 5 июля 2004 г. N 570.

Статья 2. Территория города Алматы

      1. Территорию города Алматы составляют земли в пределах границ административно-территориальных единиц города Алматы, устанавливаемых и изменяемых Правительством Республики Казахстан с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов.

      2. Земли за пределами городской черты, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию, образуют пригородную зону Алматы, размеры и границы которой устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      Порядок и режим использования земель, включенных в пригородную зону, определяются Правительством Республики Казахстан по предложению исполнительного органа города, согласованному с областным исполнительным органом, территория которого включена в пригородную зону.

      3. Административно-территориальными единицами города являются районы, имеющие наименования и границы, определяемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Районы города Алматы образуются с учетом географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия производственной и социальной инфраструктуры.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 29 декабря 2003 года N 512; от 5 июля 2004 г. N 570; от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2-1. Особенности изъятия (выкупа) земельных участков для государственных надобностей

      Сноска. Закон дополнен статьей 2-1 в соответствии с Законом РК от 05.07.2004 N 570; исключена Законом РК от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Полномочия представительного органа города Алматы

      Представительный орган города Алматы вправе:

      1) утверждать планы, экономические и социальные программы развития территории, местный бюджет и отчеты об их исполнении;

      2) определять размеры и порядок взимания штрафов за административные правонарушения, совершенные на территории города Алматы;

      3) (исключен - N 276 от 24.12.2001 г.)

      4) утверждать списки памятников истории и культуры местного значения по представлению территориальных государственных и общественных органов охраны памятников, согласованному с Республики Казахстан по охране и использованию историко-культурного наследия;

      5) устанавливать международные связи с местными представительными органами других государств в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;

      6) принимать решения о необходимости и условиях привлечения займов местным исполнительным органом в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      7) утверждать схему управления городом по представлению исполнительного органа;

      8) утверждать правила регулирования миграционных процессов на территории города Алматы;

      8-1) определять порядок благоустройства, санитарной очистки, соблюдения чистоты и организации уборки территории города;

      8-2) учреждать звания и определять порядок и условия присвоения звания "Алматы каласынын курметтi азаматы";

      9) (исключен);

      10) согласовывать проекты договоров об отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 20.11.1998 N 303; от 24.12.2001 N 276 (вводится в действие с 01.01.2002); от 05.07.2004 N 570; от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 09.04.2016 № 496-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Полномочия исполнительного органа города Алматы

      Исполнительный орган города Алматы:

      1) (исключен)

      2) осуществляет владение, пользование и распоряжение коммунальной собственностью города Алматы;

      3) утверждает перечень коммунального имущества, незакрепленного за коммунальными юридическими лицами, осуществляет владение, пользование и распоряжение государственными пакетами акций акционерных обществ и долями участия товариществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на территории города Алматы, за исключением юридических лиц, отнесенных к республиканской собственности;

      4) выносит решение о приватизации коммунального имущества в порядке, установленном главой 10 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе";

      4-1) обеспечивает экологическую безопасность населения и восстановление нарушенных естественных экологических систем на территории города;

      4-2) создает необходимые условия для проведения общегосударственных и международных мероприятий в городе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4-3) определяет схемы движения транзитного автомобильного транспорта по городу Алматы;

      4-4) разрабатывает и утверждает правила организации платных автостоянок (автопарковок);

      4-5) организует платные автостоянки (автопарковки);

      5) осуществляет лицензирование видов деятельности согласно перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;

      6) обеспечивает реализацию и мониторинг генерального плана развития города Алматы;

      7) вносит на утверждение местному представительному органу схему управления города Алматы в соответствии с типовой структурой местного государственного управления;

      8) осуществляет принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в порядке, установленном Земельным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе";

      9) разрабатывает правила регулирования миграционных процессов на территории города Алматы в соответствии с типовыми правилами регулирования миграционных процессов в областях, городах республиканского значения и столице, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 11.06.2001 N 207; от 13.06.2001 N 212; от 05.07.2004 N 570; от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 20.07.2011 № 464-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 22.12.2016 № 28-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Исключена Законом РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005).

Статья 6. Исключена Законом РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005).

      Статья 7. Исключена Законом РК от 24.12.1998 № 334 (вводится в действие с 01.01.1999).
      Статья 8. Исключена Законом РК от 24.12.1998 № 334 (вводится в действие с 01.01.1999).

     
      Президент
Республики Казахстан