О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Казахской ССР от 26 января 1982 года N 38

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2001 года N 1282. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года N 279.

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2001 года N 1282   утратило силу постановлением Правительства РК от 21.03.2008  N 279  (порядок введения в действие см.  п.3 ).

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании историко-культурного наследия" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Внести в  постановление  Совета Министров Казахской ССР от 26 января 1982 года N 38 "О памятниках истории и культуры Казахской ССР республиканского значения" (СП Казахской ССР, 1982 г., N 5, ст. 23) следующие изменение и дополнение: 
      в Государственном списке памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения, утвержденном указанным постановлением: 
      в разделе "Алма-Атинская область": 
      слово "Алма-Атинская" заменить словом "Алматинская"; 
      дополнить строкой следующего содержания: 
      "Комплекс Тамгалы, Жамбылский район, 
      эпохи бронзы" в 4 км от поселка Карабастау археологии". 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

    

Қазақ ССР Министрлер Советінің 1982 жылғы 26 қаңтардағы N 38 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 5 қазандағы N 1282 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы N 279 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.21  N 279  Қаулысымен.

      "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Қазақ ССР-інің республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері туралы" Қазақ ССР Министрлер Советінің 1982 жылғы 26 қаңтардағы N 38 қаулысына (Қазақ ССР ҚЖ, 1982 ж., N 5, 23-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақ ССР-інің республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінде:
      "Алматы облысы" бөлімі мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

     "Тамғалы кешені,      Жамбыл ауданы,
     қола заманы           Қарабастау кентінен
                           4 шақырым жерде        археология".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі