О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1311

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 1296. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1796

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1796 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1311 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 50, ст. 608) следующие дополнения:
      в квалификационных требованиях , предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 13:
      абзац первый после слова "субабонентам" дополнить словом "(субпотребителям)";
      в подпункте 2) после слова "обеспечивающих" дополнить словами "работу с потребителями (абонентские службы, участки),";
      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) на праве собственности (хозяйственного ведения либо оперативного управления) или по договорам лизинга, концессии, аренды, доверительного управления здание или помещение для работы с потребителями и размещения абонентских служб (копии правоустанавливающих документов).".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцатиоднодневного срока после официального опубликования.

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан                         К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1311 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы N 1296 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1796 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2012 N 1796 қаулысымен (ресми жарияланғанынан кейiн күнтізбелік жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Өнеркәсіп саласындағы жекелеген қызмет түрлерін лицензиялау ережесін және оларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1311 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 50, 608-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген өнеркәсіп саласындағы қызметтің жекелеген түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарында:
      13-тармақта:
      бірінші абзац "қосалқы абоненттерге" деген сөздерден кейін "(қосалқы тұтынушыларға)" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы "жедел" деген сөздің алдынан "тұтынушылармен (абоненттік қызметтер, учаскелер) жұмысты," деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақшадағы "мүмкіндігінің" деген сөзден кейін ";" белгісі қойылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) меншік құқығында (шаруашылық жүргізу не жедел басқару) немесе лизинг, концессия, жалдау, сенімді басқару шарттары бойынша тұтынушылармен жұмыс істеуге және абоненттік қызметтерді орналастыруға арналған (құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері) ғимараттың немесе үй-жайдың".
      2. Осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов