О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2011 года № 686 "Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 69. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2015 года № 754

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.09.2015 № 754 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2011 года № 686 "Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 43, ст. 557) следующие изменения:
      в требованиях, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных указанным постановлением:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сферах образования и здравоохранения, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:
      1) опыта работы не менее десяти лет в сферах образования или здравоохранения;
      2) опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сферах образования или здравоохранения;
      3) являющегося членом общественного объединения в сферах образования или здравоохранения.";
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

"Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидасын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 маусымдағы № 686 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы № 69 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 754 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 08.09.2015 № 754 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидасын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 маусымдағы № 686 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 2011 ж., № 43, 557-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарда:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңестеріне сайланатын адамдарға қойылатын талаптар жоғары білімнің, сондай-ақ мынадай талаптардың бірінің:
      1) білім беру немесе денсаулық сақтау салаларындағы кемінде он жыл жұмыс тәжірибесінің;
      2) білім беру немесе денсаулық сақтау салаларындағы басшылық қызметте (заңды тұлға басшысы немесе оның орынбасарлары) кемінде бес жыл тәжірибесінің;
      3) білім беру немесе денсаулық сақтау салаларындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі болуын қамтиды.»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды тұлғаның басшысы болған;».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов