О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 22 марта 2013 года № 526

      Примечание РЦПИ!
      Настоящий Указ вводится в действие с 26 марта 2013 года

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
      1) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);
      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 16 ноября 2012 года № 435 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан»:
      в изменениях и дополнениях, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным Указом:
      пункт 3 исключить.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).
      2. Правительству Республики Казахстан и государственным органам принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
      3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      4. Настоящий Указ вводится в действие с 26 марта 2013 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ       
к Указу Президента  
Республики Казахстан  
от 22 марта 2013 года № 526

      Сноска. Приложение утратило силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 наурыздағы № 526 Жарлығы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Жарлық 2013 жылғы 26 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі
актілерінің жинағында жариялануға тиіс   

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:
      1) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);
      2) «Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 16 қарашадағы № 435 Жарлығына:
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларда:
      3-тармақ алып тасталсын.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі). 
      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен мемлекеттік органдар осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне жүктелсiн.
      4. Осы Жарлық 2013 жылғы 26 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н.Назарбаев.

Қазақстан Республикасы 
Президентінің    
2013 жылғы 22 наурыздағы
№ 526 Жарлығына 
қосымша     

      Ескерту. Қосымшаның күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).