О структуре и штатной численности Администрации Президента Республики Казахстан, должностных лицах, обеспечивающих деятельность Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 30 ноября 1996 года N 3242. (Утратил силу - Указом Президента РК от 11 февраля 2002 г. N 805 ~U020805 )


   В целях повышения эффективности системы обеспечения деятельности 
Президента Республики Казахстан, экономии средств республиканского бюджета 
постановляю:
   1. (Пункты 1-3 утратили силу - Указом Президента Рк от 16 октября 
1997 г. N 3691 

U973691_

 )
   4. В Указ Президента Республики Казахстан от 20 октября 1995 года N 
2565 

U952565_

 "Об Администрации Президента Республики Казахстан" внести 
следующие изменения:
   1) в пункте 1 исключить слова "и утвердить ее структуру 
(прилагается)";
   2) признать утратившим силу пункт 3.
   5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
   
     Президент 
   Республики Казахстан
  
   
                     
   
   


Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің құрылымы мен штат саны, Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз ететін лауазымды адамдар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 30 қарашадағы N 3242 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2002.02.11. N 805 жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 11.02.2002 N 805 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін арттыру, республикалық бюджет қаражатын үнемдеу мақсатында қаулы етемін:
      1. Күші жойылды - ҚР Президентінің 16.10.1997 N 3691 Жарлығымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Президентінің 16.10.1997 N 3691 Жарлығымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Президентінің 16.10.1997 N 3691 Жарлығымен.
      4. "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 қазандағы N 2565 U952565_ Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) 1-тармақта "және оның құрылымы (қоса беріліп отыр) бекітілсін" сөздері алынып тасталсын;
      2) 3-тармақтың күші жойылған деп танылсын.
      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті