О преобразовании поселков Шоптыколь, ЦЭС, Служон и образовании Шоптыкольского сельского округа Баянаульского района.

Решение Павлодарского областного маслихата (XX сессия II созыв) от 24 июня 2002 года N 54/20. Зарегистрировано Управлением юстиции Павлодарской области 9 июля 2002 года за N 1316.

      В соответствии с п.3 ст.11 Закона  Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года N 2572-ХII "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и на основании документов, представленных маслихатом и акимом Баянаульского района "О преобразовании поселков Шоптыколь, ЦЭС, Служон и изменении категории поселка Шоптыколь Баянаульского района", постановления акимата области N 138/7 от 19 июня 2002 года, с учетом мнения населения поселков Шоптыколь, ЦЭС и Служон Баянаульского района областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Преобразовать поселки Шоптыколь, ЦЭС и Служон в села Шоптыколь, ЦЭС и Служон.
      2. Образовать Шоптыкольский сельский округ в составе указанных сел с утверждением села ЦЭС центром данного сельского округа.

      Председатель ХХ сессии
      областного маслихата II созыва Ш. Мусин

Баянауыл ауданының Шөптікөл, ЦЭС, Сұлужон кенттеріiн қайта құру және Шөптiкөл ауылдық округiн құру туралы

Павлодар облыстық мәслихатының (II сайланған, ХХ сессия) шешімі. 2002 жылғы 24 маусымдағы N 54/20. Павлодар облысының әділет басқармасында 2002 жылғы 9 шілдеде N 1316 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы N 2572-ХII "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Заңы  11 бабының 3 тармағына сәйкес және Баянауыл ауданы мәслихаты мен әкiмiмен ұсынылған "Баянауыл ауданының Шөптiкөл, ЦЭС, Сұлужон кенттерiн қайта құру және Шөптiкөл кентiнiң санатын өзгерту жөнiндегi" құжаттар және облыс әкiмиятының 2002 жылғы 19 маусымдағы N 138/7 қаулысы негiзiнде, Баянауыл ауданының Шөптiкөл, ЦЭС, Сұлужон кенттерi тұрғындарының пiкiрлерiн ескере отырып, облыстық мәслихат ШЕШIМ ЕТЕДI:
      1. Шөптiкөл, ЦЭС, Сұлужон кенттерi Шөптiкөл, ЦЭС, Сұлужон ауылдары етiп қайта құрылсын.
      2. Аталған ауылдары құрамымен Шөптiкөл ауылдың округi қайта құрылсын және ЦЭС ауылы осы округтiң орталығы етiп бекiтiлсiн.

      II сайланған облыстық
      Мәслихаттың кезектi ХХ
      Сессиясының төрағасы