Об упразднении некоторых сел Аршалынского и Жаксынского районов

Совместное решение Акимата Акмолинской области и Акмолинского областного Маслихата от 10 декабря 2004 года N ЗС-9-14. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 18 января 2005 года N 2996

     В соответствии со статьей 5, 8, 11 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании совместных  ходатайств акимата и маслихата Аршалынского и Жаксынского районов, в целях совершенствования административно-территориального устройства области областной маслихат и акимат области РЕШИЛИ:
     1. Упразднить следующие села Аршалынского и Жаксынского районов и исключить их из учета статистических данных, в связи с выездом жителей:
     1) село Сейтень Константиновского сельского округа Аршалынского района;
     2) села Карашаш, Талдыкора, Еркендык Есильского сельского округа Жаксынского района;
     3) село Набережное Кайрактинского сельского округа Жаксынского района;
     4) села Балталы, Байжигит Терсаканского сельского округа Жаксынского района;
     2. Решение вступает в силу после государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области.

     Председатель сессии                  Аким области
     областного маслихата

     Секретарь областного маслихата      

Аршалы және Жақсы аудандарының кейбір ауылдарын қысқарту туралы

Ақмола облыстық мәслихаты мен Ақмола облысы әкімшілігінің 2004 жылғы 10 желтоқсандағы N ЗС-9-14 бірлескен шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2005 жылғы 18 қаңтарда N 2996 тіркелді

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының әкімшілік - аумақтық құрылысы туралы"  Заңының  3, 8, 11 баптарына сәйкес, Аршалы және Жақсы аудандарының әкімдігі мен мәслихатының бірлескен қолдаухаттары негізінде, облыстың әкімшілік - аумақтық құрылысын жетілдіру мақсатында облыстық мәслихат және облыс әкімдігі ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Тұрғындардың көшіп кетулеріне байланысты Аршалы және Жақсы аудандарының келесі ауылдары қысқартылсын және есептік деректерден шығарылып тасталсын:
      1) Аршалы ауданындағы Константинов ауылдық округінің Сейтен ауылы;
      2) Жақсы ауданындағы Есіл ауылдық округінің Қарашаш, Талдықора, Еркіндік ауылдары;
      3) Жақсы ауданындағы Қайрақты ауылдық округінің Набережное ауылы;
      4) Жақсы ауданындағы Терісаққан селолық округінің Балталы, Байжігіт ауылдары.
      2. Шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді. 

       Облыстық мәслихат                       Облыс әкімі
      сессиясының төрағасы

      Облыстық мәслихаттың хатшысы