Об изменениях в административно-территориальном устройстве Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов Карагандинской области

Совместное постановление акимата Карагандинской области от 13 июня 2008 года N 17/03 и решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 26 июня 2008 года N 136. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 22 июля 2008 года N 1848

     В соответствии со статьями 3, 8, 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании совместных решений акиматов и маслихатов Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов об упразднении сельских населенных пунктов без населения и с населением менее 50 человек, акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Карагандинский областной маслихат РЕШИЛ:
       1. Внести изменения в административно-территориальное устройство Карагандинской области по Бухар-Жыраускому и Каркаралинскому районам, населенные пункты без населения и с населением менее 50 человек включить в состав иных населенных пунктов согласно приложению к указаному решению и исключить их из учетных данных.
       2. Контроль за исполнением совместного постановления акимата Карагандинской области и решения Карагандинского областного маслихата возложить на постоянные комиссии областного маслихата.
       3. Настоящее постановление и решение вступает в силу после государственной регистрации в департаменте юстиции Карагандинской области.
       4. Совместное постановление и решение вводится в действие со дня официального опубликования.

      Аким
      Карагандинской области                     Н. Нигматулин

      Председатель сессии                        Н. Дулатбеков

      Секретарь областного маслихата             Б. Жумабеков

Приложение
к совместному постановлению
акимата Карагандинской области
от 13 июня 2008 года N 17/03
и решению VIII сессии Карагандинского
областного маслихата
от 26 июня 2008 года N 136

Перечень населенных пунктов без населения и с населением менее 50 человек включаемых в состав иных населенных пунктов и подлежащих исключению из учетных данных

N

Наименование района

Наименование сельского округа

Наименование сельского населенного пункта

Включен в состав сельского населенного пункта

1

Бухар-Жырауский район

Шешенкаринский

Уштау

Шешенкара

Тогызкудукский

Плотинное

Тасшокы

Доскейский

Аккудук

Доскей

2

Каркаралинский район

Бахтинский

Талдыбай

Бахты

Таттимбетский

Тасшокы

Актасты

Тегисшилдикский

Шункуркудук

Тегисшилдик

Абайский

Токай

Айнабулак

Нурмаковский

Догалан

Осибай

Қарағанды облысы Бұқар жырау және Қарқаралы аудандарының әкімшілік-аумақтық құрылымдарындағы өзгерістер туралы

Бірлескен Қарағанды облысының әкімдігінің 2008 жылғы 13 маусымдағы N 17/03 қаулысы және Қарағанды облыстық мәслихатының VІІI сессиясының 2008 жылғы 26 маусымдағы N 136 шешімі. Қарағанды облысының әділет Департаментінде 2008 жылғы 22 шілдеде N 1848 тіркелді

     "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 38,  11 баптарына сәйкес Бұқар жырау және Қарқаралы аудандары әкімдіктері мен мәслихаттарының тұрғындарсыз және тұрғындарының саны 50 адамнан аз елді мекендерді тарату туралы бірлескен шешімдерінің негізінде Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қарағанды облыстық мәслихаты  ШЕШІМ ЕТТІ:
       1. Қарағанды облысының Бұқар жырау және Қарқаралы аудандарының әкімшілік-аумақтық құрылымдарына өзгерістер енгізілсін, тұрғындарсыз және тұрғындарының саны 50 адамнан аз елді мекендер осы бірлескен қаулы мен шешімнің қосымшасына сәйкес басқа елді мекендердің құрамына енгізілсін және олар есепті деректерден шығарылсын.
       2. Қарағанды облысы әкімдігінің қаулысы мен Қарағанды облыстық мәслихаты шешімінің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларына жүктелсін.
       3. Осы бірлескен қаулы мен шешім Қарағанды облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуге алынған соң күшіне енеді.
       4. Бірлескен қаулы мен шешім ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енеді.

      Қарағанды облысының
      әкімі                                      Н. Нығматулин

      Сессия төрағасы                            Н. Дулатбеков

      Облыстық мәслихаттың хатшысы               Б. Жұмабеков

Қарағанды облысы әкімдігінің
2008 жылғы 13 маусымдағы N 17/03
бірлескен қаулысы мен Қарағанды
облыстық мәслихатының 2008 жылғы
26 маусымдағы VIII сессиясының
N 136 шешіміне қосымша

Басқа елді мекендердің құрамына енгізілетін және есепті деректерден шығаруға жататын тұрғындары жоқ және тұрғындарының саны 50 адамнан аз елді мекендердің тізбесі

N

Ауданның атауы

Селолық округтің атауы

Селолық елді мекеннің атауы

Селолық елді мекеннің құрамына енгізілді

1

Бұқар жырау ауданы

Шешенқара

Үштау

Шешенқара

Тоғызқұдық

Плотинное

Тасшоқы

Доскей

Аққұдық

Доскей

2

Қарқаралы ауданы

Бақты

Талдыбай

Бақты

Тәттімбет

Тасшоқы

Ақтасты

Тегізшілдік

Шұнқырқұдық

Тегізшілдік

Абай

Тоқай

Айнабұлақ

Нұрмақов

Доғалаң

Өсібай