О переименовании населенных пунктов Северо-Казахстанской области

Совместное постановление акимата и решение маслихата Северо-Казахстанской области от 5 июня 2008 года N 159. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 9 июля 2008 года N 1679

      Сноска. По всему тексту слово "аул" заменен словом "село" совместным постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 19.04.2016 N 125 и решением маслихата Северо-Казахстанской области от 19.04.2016 N 2/5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      В соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", с учетом мнения населения соответствующих территорий, по предложению маслихатов и акиматов Айыртауского, Акжарского, Жамбылского, Магжана Жумабаева, Кызылжарского, Уалихановского районов Шал акына и имени Габита Мусрепова, на основании положительного решения областной ономастической комиссии от 21 ноября 2007 года и 19 мая 2008 года, акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВИЛ и Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Переименовать следующие населенные пункты:
      по Айыртаускому району:
      село Кызыласкер Камсактинского сельского округа в село Кумтоккен, село Альжанка Лобановского сельского округа в село Альжан;
      по Акжарскому району:
      село Найдорф Уялинского сельского округа в село Аксары;
      по Жамбылскому району:
      село Западное Пресноредутского сельского округа в село Нурымбет;
      по району имени Габита Мусрепова:
      село Гавриловка Кокалажарского сельского округа в село Кокалажар;
      по району Шал акына:
      село Чапаевское Аютасского сельского округа в село Мерген; село Октябрьское Октябрьского сельского округа в село Узынжар;
      по району Магжана Жумабаева:
      село Фурмановка Фурмановского сельского округа в село Байтерек; по Уалихановскому району:
      село Черниговское Актуесайского сельского округа в село Кондыбай.
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения на государственном языке, на русском языке текст не меняется совместным постановлением акимата Северо- Казахстанской области от 14.06.2017 № 242 и решением Северо-Казахстанского областного маслихата от 14.06.2017 № 14/5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Настоящее постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Аким области С. Билялов
      Председатель VII cессии
областного маслихата
А. Курленя

Солтүстік Қазақстан облысы елді мекендерінің атауын өзгерту туралы

Солтүстік Қазақстан облысы әкімі және мәслихаты 2008 жылғы 5 маусымдағы N 159 қаулысы қабылдады. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2008 жылғы 9 шілдеде N 1679 тіркелді.

      Ескерту. Барлық мәтін бойынша "селолық", "селосы" деген сөздері "ауылдық", "ауылы" сөздеріне ауыстырылды – Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 19.04.2016 N 125 бірлескен қаулысымен және Солтүстік Қазақстан облысы мәслихатының 19.04.2016 N 2/5 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық орналасуы туралы" 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11-бабы 4) тармақшасына сәйкес, тиісті елді мекендер тұрғындарының пікірлерін есепке ала отырып, Айыртау, Ақжар, Жамбыл, Мағжан Жұмабаев, Қызылжар, Уәлиханов, Шал ақын, Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдерінің ұсынысы бойынша, облыстық ономастикалық комиссияның 2007 жылғы 21 қарашадағы оң шешімінің негізінде Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТТІ және Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Келесі елді мекендердің атауы өзгертілсін:
      Айыртау ауданы бойынша:
      Қамсақты ауылдық округіндегі Қызыләскер ауылы Құмтөккен ауылына, Лобанов ауылдық округіндегі Альжанка ауылы Әлжан ауылына;
      Ақжар ауданы бойынша:
      Ұялы ауылдық округіндегі Найдорф ауылы Ақсары ауылына;
      Жамбыл ауданы бойынша:
      Пресноредутск ауылдық округіндегі Западное ауылы Нұрымбет аулына;
      Ғабит Мүсірепов атындағы аудан бойынша:
      Көкалажар ауылдық округіндегі Гавриловка ауылы Көкалажар ауылына;
      Шал ақын ауданы бойынша:
      Аютас ауылдық округіндегі Чапаевское ауылы Мерген ауылына; Октябрь ауылдық округіндегі Октябрьское ауылы Ұзынжар ауылына;
      Мағжан Жұмабаев ауданы бойынша:
      Фурманов ауылдық округіндегі Фурмановка ауылы Бәйтерек ауылына;
      Уәлиханов ауданы бойынша:
      Ақтуесай ауылдық округінің Чернигов ауылы Қондыбай ауылына.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - бірлескен Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 14.06.2017 № 242 қаулысымен және Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 14.06.2017 № 14/5 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы қаулы мен шешім бірінші ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімі С. Билялов
      Облыстық мәслихаттың
ҮІІ сессиясының төрағасы
А. Курленя