Об изменениях в административно-территориальном устройстве Костанайской области

Постановление акимата Костанайской области от 19 июля 2012 года № 2 и Решение маслихата Костанайской области от 19 июля 2012 года № 59. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 7 августа 2012 года № 3821

      Сноска. По всему тексту на государственном языке слова "селолық", "селоcы", "селоларын" заменены соответственно словами "ауылдық", "ауылы", "ауылдарын", текст на русском языке не меняется - постановлением акимата Костанайской области от 04.07.2014 № 9 и решением маслихата Костанайской области от 04.07.2014 № 297 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и с учетом мнения районных представительных и исполнительных органов акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
      1. передать в административное подчинение следующие населенные пункты с территорией в пределах их землепользования:
      Жаилминскому сельскому округу Камыстинского района село Пушкино Камыстинского района,
      Белинскому сельскому округу Тарановского района село Смайловка Тарановского района,
      Узункольскому сельскому округу Узункольского района село Узунколь Узункольского района, определив его центром округа,
      Каиндинскому сельскому округу города Аркалык село Алуа города Аркалык.
      2. Образовать Уштогайский сельский округ Амангельдинского района, определив центром округа село Уштогай.
      3. Настоящее постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его превого официального опубликования.

Аким Костанайской области
___________ Н. Садуакасов

Председатель сессии
_________ Р. Бектурганова


Секретарь Костанайского
областного маслихата
_____________ С. Ещанов

Қостанай облысының әкімшілік-аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы

Қостанай облысы әкімдігінің 2012 жылғы 19 шілдедегі № 2 қаулысы және Қостанай облысы мәслихатының 2012 жылғы 19 шілдедегі № 59 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 7 тамызда № 3821 тіркелді

      Ескерту. Мемлекеттік тілдегі бүкіл мәтін бойынша "селолық", "селосы", "селоларын" деген сөздер тиісінше "ауылдық", "ауылы", "ауылдарын" деген сөздермен ауыстырылды, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді - Қостанай облысы әкімдігінің 04.07.2014 № 9 қаулысымен және Қостанай облысы мәслихатының 04.07.2014 № 297 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік-құқықтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11-бабына сәйкес, аудандық өкілді және атқарушы органдардың пікірін ескере отырып, Қостанай облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қостанай облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Олардың жер пайдалану шегіндегі аумақтарын қоса келесі елді мекендер:
      Қамысты ауданының Жайылма ауылдық округіне Қамысты ауданының Пушкин ауылы;
      Таран ауданының Белинский ауылдық округіне Таран ауданының Смайыл ауылы;
      Ұзынкөл ауданының Ұзынкөл ауылдық округіне Ұзынкөл ауданының Ұзынкөл ауылы, оны округ орталығы етіп белгілей отырып;
      Арқалық қаласының Қайынды ауылдық округіне Арқалық қаласының Алуа ауылы әкімшілік бағынысқа берілсін.
      2. Амангелді ауданының Үштоғай ауылдық округі Амангелді ауданының Степняк және Үштоғай ауылдарын құрамына ала отырып, округ орталығы Ұштоғай ауылы болып белгіленіп, құрылсын.
      3. Осы қаулы мен шешім алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он кұн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қостанай облысының әкімі
_______________ Н. Садуақасов

Сессия төрайымы
__________ Р. Бектұрғанова


Қостанай облыстық
мәслихатының хатшысы
____________ С. Ещанов