О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 127 "Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 249. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10209. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2015 года № 210.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2015 № 210 (вводится в действие с 01.01.2016).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" в связи с необходимостью изменения периода параллельного обращения банкнот Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 127 "Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8562, опубликованное 7 августа 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 246 (27520)) следующее изменение:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Установить период параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года (далее – денежный знак старого образца) и образца 2012 года (далее – денежный знак нового образца) с 29 марта 2013 года по 31 декабря 2015 года.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 2 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы" 2013 жылғы 27 мамырдағы № 127 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 249 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 ақпанда № 10209 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 28 қарашадағы № 210 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2015 № 210 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін өзгерту қажеттілігіне байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 2 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы» 2013 жылғы 27 мамырдағы № 127 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8562 тіркелген, 2013 жылғы 7 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 184 (28123) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. 2006 жылғы үлгідегі (бұдан әрі – ескі үлгідегі ақша белгісі) және 2012 жылғы үлгідегі (бұдан әрі – жаңа үлгідегі ақша белгісі) номиналы 2 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңі 2013 жылғы 29 наурыз – 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығы болып белгіленсін.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                      Қ. Келімбетов