Об образовании села Ескене в Макатском районе Атырауской области

Совместное постановление акимата Атырауской области от 12 декабря 2017 года № 327 и решение Атырауского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 177-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 4 января 2017 года № 4025

      В соответствии с подпунктами 2), 3), 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и статьями 6, 27, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", учитывая мнения представительных и исполнительных органов Макатского района Атырауской области акимат Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и областной маслихат VІ созыва на очередной XІХ сессии РЕШИЛ:

      1. Образовать в Байгетобинском сельском округе Макатского района Атырауской области село Ескене общей площадью 12000 гектаров.

      2. Изменить территорию Байгетобинского сельского округа на 50300 гектаров.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного постановления и решения возложить на заместителя акима Атырауской области А. Наутиева и председателя постоянной комиссии по вопросам соблюдения законности, депутатской этики и правозащите Атырауского областного маслихата А. Абдолова.

      4. Настоящее совместные постановление и решение вступают в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.

      Аким области Н. Ногаев
      Председатель сессии А. Габдуллин
      Секретарь маслихата У. Зинуллин

Атырау облысы Мақат ауданында Ескене ауылын құру туралы

Атырау облысы әкімдігінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 327 бірлескен қаулысы және Атырау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 177-VI шешімі. Атырау облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қаңтарда № 4025 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11-бабының 2), 3), 4) тармақшаларына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6, 27, 37-баптарына сәйкес, Атырау облысы Мақат аудандық өкілді және атқарушы органдарының пікірін ескере отырып, Атырау облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және VІ шақырылған облыстық мәслихат кезекті XІХ сессиясында ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Атырау облысы Мақат ауданының Бәйгетөбе ауылдық округінде жалпы аумағы 12000 гектарды құрайтын Ескене ауылы құрылсын.

      2. Бәйгетөбе ауылдық округінің аумағы 50300 гектарға өзгертілсін.

      3. Осы бірлескен қаулы мен шешімнің орындалуын бақылау Атырау облысы әкімінің орынбасары Ә.Нәутиевке және Атырау облыстық мәслихатының заңдылықты сақтау, депутаттық этика және құқық қорғау мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы А. Абдоловқа жүктелсін.

      4. Осы бірлескен қаулы мен шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және олар алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімі Н. Ноғаев
      Сессия төрағасы А. Габдуллин
      Мәслихат хатшысы Ө. Зинуллин