О внесении дополнения в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 25 апреля 2008 года № 560 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения"

Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 31 июля 2017 года № 195. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 10 августа 2017 года № 5160

       Примечание РЦПИ.
       В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 17) статьи 18 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия", Восточно-Казахстанский областной акимат ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 25 апреля 2008 года № 560 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2484, опубликованное в газетах "Дидар" от 19 июня 2008 года № 80-81 (15990), "Рудный Алтай" от 19 июня 2008 года № 92-93 (18526) следующее дополнение:

      Государственный список памятников истории и культуры местного значения Восточно-Казахстанской области, утвержденный указанным постановлением дополнить пунктом 1-1 согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


      Аким
      Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов

  Приложение
к постановлению
Восточно-Казахстанского
областного акимата
от "31" июля 2017 года
№ 195

Наименование памятника

Вид памятника

Местонахождение памятника

1

2

3

4

Абайский район

1-1

Коныр аулие пещера,
VII-VIII века нашей эры
 

археология

Расположен на правом берегу реки Шаган в 18 километрах к юго-востоку от села Токтамыс батыр. Географические координаты:
N 49°06ʹ19,03ʺ
E 78°32ʹ04,45ʺ


"Жергілікті маңызы бар Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы" Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2008 жылғы 25 сәуірдегі № 560 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 31 шілдедегі № 195 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 10 тамызда № 5160 болып тіркелді

       РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңының 18-бабының 17) тармақшасына сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жергілікті маңызы бар Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы" Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2008 жылғы 25 сәуірдегі № 560 (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2484 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 19 маусымдағы № 80-81 (15990) "Дидар", 2008 жылғы 19 маусымдағы № 92-93 (18526) "Рудный Алтай" газеттерінде жарияланған) қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:

      аталған қаулымен бекітілген Шығыс Қазақстан облысының жергілікті маңызы бар Тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі осы қаулыға қосымшаға сәйкес 1-1 тармақпен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


      Шығыс Қазақстан облысының
      әкімі Д. Ахметов

  Шығыс Қазақстан облысы
әкімдігінің
2017 жылғы "31" шілде
№ 195 қаулысына
қосымша

Ескерткіштің атауы

Ескерткіштің түрі

Ескерткіштің орналасқан жері

1

2

3

4

Абай ауданы

1-1

Қоңыр әулие үңгірі,
біздің заманымыздың
VII-VIII ғасырлары
 

археология

Тоқтамыс батыр ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 18 шақырым қашықтықта, Шаған өзенінің оң жағалауында орналасқан.
Географиялық координаттары:
N 49°06ʹ19,03ʺ
E 78°32ʹ04,45ʺ