Об упразднении некоторых населенных пунктов Каракиянского района Мангистауской области

Совместное решение Мангистауского областного маслихата от 30 мая 2018 года № 19/229 и постановление акимата Мангистауской области от 30 мая 2018 года № 138. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 14 июня 2018 года № 3647

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и учитывая мнение Каракиянского районного маслихата и акимата Каракиянского района, акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ и областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Упразднить и исключить из учетных данных следующие населенные пункты Каракиянского района Мангистауской области, в которых численность постоянного населения стала менее пятидесяти человек:

      населенный пункт Толеп Куландинского сельского округа;

      населенные пункты Кызылсу, Бостанкум Бостанского сельского округа.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского областного маслихата" (руководитель аппарата Абилов Е.Д.) обеспечить государственную регистрацию данного совместного постановления и решения (далее – постановление и решение) в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления и решения возложить на заместителя акима области Жусупова Б.К.

      4. Настоящее постановление и решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности акима области С. Амангалиев
      Председатель сессии Ж. Дарменов
      Секретарь областного маслихата С. Трумов

Маңғыстау облысы Қарақия ауданының бірқатар елді мекендерін тарату туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 30 мамырдағы № 19/229 шешімі және Маңғыстау облысы әкімдігінің 2018 жылғы 30 мамырдағы № 138 бірлескен қаулысы. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 14 маусымда № 3647 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы", 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" заңдарына және Қарақия аудандық мәслихаты және Қарақия ауданының әкімдігінің пікірлерін ескере отырып, облыс әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және облыстық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Тұрақты халқының саны елу адамнан аспайтын Маңғыстау облысы Қарақия ауданының келесі елді мекендері таратылсын және есептік деректерден шығарылсын:

      Құланды ауылдық округінің Төлеп елді мекені;

      Бостан ауылдық округінің Қызылсу, Бостанқұм елді мекендері.

      2. "Маңғыстау облыстық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Е.Ж. Әбілов) осы бірлескен қаулы және шешімнің (бұдан әрі – қаулы және шешім) әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы және шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Б.Қ. Жүсіповке жүктелсін.

      4. Осы қаулы және шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімінің міндетін атқарушы С. Аманғалиев
      Сессия төрағасы Ж. Дәрменов
      Облыстық мәслихат хатшысы С. Трұмов