Об изменении границ (черты) города Рудный и Костанайского района Костанайской области

Постановление акимата Костанайской области от 11 июля 2018 года № 12 и решение маслихата Костанайской области от 11 июля 2018 года № 290. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 25 июля 2018 года № 7985

      В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и Законом Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 64 "Об изменении границ (черты) города Рудный и Костанайского района Костанайской области" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Изменить границы (черты) города Рудный и Костанайского района Костанайской области путем включения в границу (черту) города областного значения Рудный части земель Костанайского района общей площадью 501,9191 гектара согласно приложению к настоящему постановлению и решению.

      2. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности акима Костанайской области Г. Нурмухамбетов
      Председатель сессии Костанайского областного маслихата М. Карбозов
      Секретарь Костанайского областного маслихата С. Ещанов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности

      акима Костанайского района

      _______________ М. Сокитбаев

      "11" июля 2018 года

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности

      акима города Рудный

      ______________ Е. Скаредина

      "11" июля 2018 года

  Приложение
к постановлению акимата
от 11 июля 2018 года
№ 12


  и решению маслихата
от 11 июля 2018 года
№ 290

Экспликация части земель Костанайского района Костанайской области, включаемых в границу (черту) города Рудный

Наименование района

Площадь земель, включаемых в границу (черту) города Рудный (гектар)

В том числе:

Земли населенных пунктов сельскохозяйственного использования, пастбища (гектар)

Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения (гектар)

1

2

3

4

Костанайский

501,9191

164,1423

337,7768

Итого земель:

501,9191

164,1423

337,7768


Қостанай облысының Қостанай ауданы және Рудный қаласының шекараларын (шегін) өзгерту туралы

Қостанай облысы әкімдігінің 2018 жылғы 11 шілдедегі № 12 қаулысы және Қостанай облысы мәслихатының 2018 жылғы 11 шілдедегі № 290 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 25 шілдеде № 7985 болып тіркелді

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне және "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 64 "Қостанай облысының Қостанай ауданы және Рудный қаласының шекараларын (шегін) өзгерту туралы" қаулысының негізінде Қостанай облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қостанай облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Осы қаулының және шешімнің қосымшасына сәйкес облыстық маңызы бар Рудный қаласының шекарасына (шегіне) Қостанай ауданы жерлерінің жалпы ауданы 501,9191 гектар бөлігін қосу жолымен Қостанай облысының Қостанай ауданы және Рудный қаласының шекаралары (шектері) өзгертілсін.

      2. Осы бірлескен қаулы және шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай облысы әкімінің міндетін атқарушы Ғ. Нұрмұхамбетов
      Қостанай облыстық мәслихаты сессиясының төрағасы М. Карбозов
      Қостанай облыстық мәслихатының хатшысы С. Ещанов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қостанай ауданы әкімінің

      міндетін атқарушы

      _______________ М. Соқытбаев

      2018 жылғы "11" шілде

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Рудный қаласы әкімінің

      міндетін атқарушы

      _______________ Е. Скаредина

      2018 жылғы "11" шілде

  Әкімдіктің
2018 жылғы 11 шілдедегі
№ 12 қаулысына
және мәслихаттың
2018 жылғы 11 шілдедегі
№ 290 шешіміне
қосымша

Рудный қаласының шекарасына (шегіне) қосылатын Қостанай облысы Қостанай ауданы жерлері бөлігінің экспликациясы

Ауданның атауы

Рудный қаласының шекарасына (шегіне) қосылатын жерлердің алаңы (гектар)

Соның ішінде:

Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын елді мекендердің жерлері, жайылымдар (гектар)

Өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер (гектар)

1

2

3

4

Қостанай

501,9191

164,1423

337,7768

Жердің жиыны:

501,9191

164,1423

337,7768