Об установлении публичного сервитута акционерному обществу "Казахтелеком"

Постановление акимата Камыстинского района Костанайской области от 4 октября 2019 года № 130. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 4 октября 2019 года № 8684

      В соответствии со статьями 17, 69 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат Камыстинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить акционерному обществу "Казахтелеком" публичный сервитут на земельный участок общей площадью 8,05 гектар, расположенный на территории Камыстинского района в целях прокладки и эксплуатации волоконно-оптической линии связи.

      2. Государственному учреждению "Отдел земельных отношений Камыстинского района" в установленном законодательством Республики Казахстан в порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) размещение настоящего постановления на интернет - ресурсе акимата Камыстинского района после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Камыстинского района Г. Бекмухамедов

"Қазақтелеком" акционерлік қоғамына қауымдық сервитут белгілеу туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 4 қазандағы № 130 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қазанда № 8684 болып тіркелді

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 69-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына сәйкес Қамысты ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақтелеком" акционерлік қоғамына талшықты-оптикалық байланыс желісін жүргізу мен пайдалану мақсатында Қамысты ауданының аумағында орналасқан, жалпы алаңы 8,05 гектар жер учаскесіне қауымдық сервитут белгіленсін.

      2. "Қамысты ауданының жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы қаулы ресми жарияланғанынан кейін Қамысты ауданы әкімдігінің интернет – ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты ауданы әкімі Г. Бекмухамедов