О переименовании отдельных административно-территориальных единиц Костанайского района

Решение Костанайского областного Маслихата и Акима Костанайской области (шестнадцатая сессия) от 28 августа 1998 года зарегистрировано управлением юстиции Костанайской области 23.03.1999 г. за № 65

      Сноска. В преамбуле и по всему тексту на государственном языке слова "селолық", "селоларының", "селосы" заменены соответственно словами "ауылдық", "ауылдарының", "ауылы", текст на русском языке не меняется - постановлением акимата Костанайской области от 04.07.2014 № 9 и решением маслихата Костанайской области от 04.07.2014 № 297 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Рассмотрев предложения Костанайского районного маслихата, акима
      Костанайского района и населения соответствующих территорий о
      переименовании Абайского, Притобольского сельских округов и сел Красный
      Октябрь, Красный Передовик Костанайского района, в соответствии со статьей
      11 Закона "Об административно-территориальном устройстве Республики
      Казахстан" Костанайский областной маслихат и аким Костанайской области
      Решили:
      1. Переименовать:
      - Абайский сельский округ в Заречный сельский округ;
      - Притобольский сельский округ в Жамбыльский сельский округ;
      - Совхозный сельский округ в Октябрьский сельский округ;
      - село Красный Октябрь Притобольского сельского округа в село
      Алтын дала;
      - село Красный Передовик Майкольского сельского округа в село
      Арман.
      (Вопрос согласован с Государственной Ономастической комиссией
      при Правительстве Республики Казахстан).
      Председатель сессии
      Аким Костанайской области
      Секретарь Костанайского областного маслихата

Қостанай ауданының жекелеген әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерiнiң атауларын өзгерту туралы

Қостанай облыстық мәслихаты мен облыс әкiмiнiң (он алтыншы сессия) 1998 жылғы 28 тамыздағы шешімі Қостанай облысының әділет басқармасында 1999 жылғы 23 наурызда N 65 тіркелген

      Ескерту. Мемлекеттік тілдегі кіріспесінде және бүкіл мәтін бойынша "селолық", "селоларының", "селосы" деген сөздер тиісінше "ауылдық", "ауылдарының", "ауылы" деген сөздермен ауыстырылды, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді - Қостанай облысы әкімдігінің 04.07.2014 № 9 қаулысымен және Қостанай облысы мәслихатының 04.07.2014 № 297 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қостанай аудандық мәслихатының Қостанай ауданы әкiмiнiң және сәйкестi

аумақ тұрғындарының Қостанай ауданының Абай, Притобол ауылдық округтерi

мен Красный Октябрь, Красный Передовик ауылдарының атауларын өзгерту

туралы ұсыныстарын қарап, "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық

құрылымы туралы" Заңның II бабына сәйкес Қостанай облыстық мәслихаты және

Қостанай облысының әкiмi ШЕШТI:

     1. Мыналардың атаулары өзгертiлсiн:

     - Абай ауылдық округi Заречный ауылдық округi болып;

     - Притобол ауылдық округi Жамбыл ауылдық округi болып;

     - Совхозный ауылдық округi Октябрь ауылдық округi болып;

     - Притобол ауылдық округiнiң Красный октябрь ауылы Алтын дала

       ауылы болып;

     - Майкөл округiнiң Красный Передовик ауылы Арман ауылы болып;

         (Мәселе Қазақстан Республикасы Үкiметi жанындағы Мемлекеттiк

         Ономастикалық комиссиямен келiсiлген)

     Сессия төрағасы                Қостанай облысының әкiмi


                    Қостанай облыстық

                  мәслихатының хатшысы