О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017 - 2019 годы

Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 23-VІ ЗРК. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 111-VI

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 30.11.2017 № 111-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2016.

Статья 1.Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2017 – 2019 годы:

      2017 год – 2 880 000 000 тысяч тенге;

      2018 год – 2 880 000 000 тысяч тенге;

      2019 год – 2 880 000 000 тысяч тенге.

Статья 2.Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2017 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2016 – 2018 годы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-VII, ст.164; 2016 г., № 5, cт.33; № 16-17, ст.104).

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2017 - 2019 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 29 қарашадағы № 23-VІ ҚРЗ. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 қарашадағы № 111-VІ Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі)

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 30.11.2017 № 111-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшерлері

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттің мынадай мөлшерлері бекітілсін:

      2017 жыл – 2 880 000 000 мың теңге;

      2018 жыл – 2 880 000 000 мың теңге;

      2019 жыл – 2 880 000 000 мың теңге.

2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2016 – 2018 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-VII, 164-құжат; 2016 ж., № 5, 33-құжат; № 16-17, 104-құжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев