Financial issues

17.03.2020    Келемсеитов Бауыржан Ерктнович


Реестр должников тизиминде

<p class="ql-align-justify"> Қарауға жатпайтын өтiнiштер. Мыналар қарауға жатпайды:</p><p class="ql-align-justify"> 1) мұндай өтiнiште дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы не мемлекеттiк немесе қоғамдық қауiпсiздiкке төнетiн қауiп туралы мәлiметтер бар және мемлекеттiк органдардың құзыреттерiне сәйкес оларға дереу жiберiлуге тиiс жағдайларды қоспағанда, иесi бүркемеленген өтiнiш;</p><p class="ql-align-justify"> 2) мәселенiң мәнi баяндалмаған өтiнiш.</p><p class="ql-align-justify"> Егер өтiнiштi қараусыз қалдыруға негiз болған жағдайлар кейiннен жойылса, субъект немесе лауазымды тұлға аталған өтiнiштi қайта қарауға мiндеттi.</p><p class="ql-align-justify"> <em>(5-бап Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221 Заңы).</em></p><p><br></p>

Please note that,by virtue of paragraph 4 of article 60 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On legal acts", the explanation provided has a recommendation character.