"Азаматардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емдеу кезінде тегін дәрілік заттарды қосымша беру туралы" облыстық мәлихаттың 2008 жылғы 04 қазандағы № 161 шешімін күшін жойды деп тану туралы"

Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 29 қыркүйектегі IV сессиясының № 92 шешімі

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде амбулаториялық деңгейде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар халықты тегін қамтамасыз ету үшін дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың және бейімделген емдік өнімдердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011 жылғы 4 қарашадағы № 786 бұйрығына сәйкес, Қарағанды облысының мәслихаты, ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. "Азаматардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емдеу кезінде тегін дәрілік заттарды қосымша беру туралы" облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 04 қазандағы № 161 шешімі күшін жойды деп танылсын (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2008 жылғы 10 қазанда № 1854 тіркелген, "Индустриальная Караганда" газетінде 2008 жылғы 14 қазанда № 128 (20674) жарияланған).
      2. Шешімнің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың халықты әлеуметтік-мәдени дамыту және әлеуметтік қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (С.М. Адекенов).
      3. Шешім ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді.
      Сессия төрағасы Ж. Штергер
      Облыстық мәслихат хатшысы Р. Әбдікеров

О признании утратившим силу решение областного маслихата от 04 октября 2008 года № 161 "О дополнительном предоставлении лекарственного средства отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно"

Решение IV сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2016 года № 92

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 04 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами", Карагандинский областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Решение областного маслихата от 04 октября 2008 года № 161 "О дополнительном предоставлении лекарственного средства отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 10 октября 2008 года № 1854, опубликованное 14 октября 2008 года в газете "Индустриальная Караганда" № 128 (20674)) признать утратившим силу.
      2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по социально-культурному развитию и социальной защите населения (Адекенов С.М.).
      3. Решение вводится в действие со дня его официального опубликования.
      Председатель сессии Ж. Штергер
      Секретарь областного маслихата Р. Абдикеров