Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы

Түркістан облысы Бәйдiбек ауданы әкiмдiгiнiң 2023 жылғы 23 қазандағы № 425 қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" № 148 Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Мемлекеттік органдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы" № 590 қаулысына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің ережесі осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      2. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес:

      1)жоғарыда көрсетілген Әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;

      2)осы қаулыға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Түркістан облысы бойынша филиалына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің этолондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

      3)осы қаулының ресми жарияланғанынан кейін оның Бәйдібек ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің осы салаға жауапты орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілсін.

      Аудан әкімінің міндетін уақытша атқарушы Б.Тұрлыбеков

  Бәйдібек ауданы әкімдігінің
2023 жылғы "10" қазандағы
№ 425 қаулысына қосымша

"Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету және еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру, ұзарту және кері қайтарып алу саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. "Бәйдібек аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Бәйдібек аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің ведомствасы болып табылады.

      3. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеменің ұйымдық–құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі азаматтық–құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Б.Қарашаұлы көшесі № 94 үй, 160200.

      10. Мемлекеттік органның толық атауы: "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі.

      11. Осы ереже "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

      Құрылтайшысы: "Бәйдібек ауданы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі.

      12. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

      13. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекетік органның мақсаттары мен өкілеттіктері

      14. Мақсаттары:

      - "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің мақсаты: Халықты әлеуметтік қорғау, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету және еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру, ұзарту және кері қайтарып алу саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.

      - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

      15. Өкілеттіктері:

      1)Құқықтары:

      - мемлекеттік органдар мен ұйымдарды мүдделерін білдіру;

      - өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардан және басқа да ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды және басқада материалдарды сұрату және алу;

      - Мемлекеттік макеме жеке және заңды тұлғалардың алдында Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес өз мүддесімен құқықтарын қорғауға.

      2)Міндеттері:

      - "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентінің және Үкіметінің актілеріне, осы Ережеге сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асырады;

      - жиналыстарды өткізу тәртібін ұйымдастырады, аудан әкімдігінің отырыстарына қатысады;

      - "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекеме қызметінің бұқаралық ақпарат құралдарына жария етілуін қамтамасыз етеді;

      - "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, осы Ережеге сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      16. Функциялары:

      1)аудан аумағында тұратын нысаналы топтарды және оларды қорғау жөнiндегi әлеуметтiк шараларды жыл сайын анықтап отырады;

      2)мүгедектерге әлеуметтік және қайрымдылық көмек көрсетуді ұйымдастырады;

      3)мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау қызметін көрсету;

      4)тұрғын үй жәрдемақысын тағайындайды және төлейді;

      5)жергілікті өкілетті органдардың шешімімен жекелеген санаттағы азаматтарға материалдық (қаржылай) жәрдемақыларды төлейді;

      6)мекемелерден босатылған пробация қызметінің есебінде тұрған өмірлік қиын жағдайда деп танылған адамдарға Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңнамасына сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуді қамтамасыз етеді;

      7)мекемелерде босатылған сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған адамдардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды қамтамасыз етеді;

      8)құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көрсетеді;

      9)арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      10)арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін өз қарамағындағы субьектілерді құруды және олардың қызметін қамтамасыз етеді;

      11)жеке және заңды тұлғалармен және мемлекеттік органдармен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

      12)Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін үлгілік қағидалар негізінде әлеуметтік көмек көрсету оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын әзірлейді;

      13)өз құзыреті шегінде халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      14)халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ету мақсатында Еңбек мобильділігі (Мансап) орталықтарымен өзара іс-қимыл жасау;

      15)"Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмысын үйлестіреді және ұйымдастырады;

      16)бюджеттік қаржыларды дұрыс әрі тиімді пайдаланылуын жүзеге асырады;

      17)Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

      18)Еңбекші көшіп келушілерге рұқсаттар беру, ұзарту және кері қайтарып алу бойынша қызметтерді жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік органның бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      17. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесіне басшылықты "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

      18. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Бәйдібек ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

      19. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орынбасарын және "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорын қызметке тағайындалатын және қызметтен босатады.

      20. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемеcінің бірінші басшысының өкілеттігі:

      1)мемлекеттік мекеменің жұмыс жоспарларын бекітеді;

      2)мемлекеттік мекеменің атынан әрекет етеді;

      3)сенімхаттар береді;

      4)заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін көтермелейді және оларға тәртіптік жаза береді;

      5)өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, қызметтік құжаттарға қол қояды;

      6)мемлекеттік мекеменің ішкі еңбек тәртібін бекітеді;

      7)мемлекеттік мекемеде Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      8)азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;

      9)Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде көзделген өкілеттіктерді жүзеге асырады;

      10)сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына дербес жауапты болады.

      "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

      21. Бірінші басшы өз орынбасарын өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4. Мемлекеттік органның мүлкі

      22. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      23. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

      24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      25. "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      "Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      "Бәйдібек аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аудандық аумақтық орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Об утверждении положения государственнога учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек"

Постановление акимата Байдибекского района Туркестанской области от 23 октября 2023 года № 425

      Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года за № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Постановление Правительства Республики Казахстан от 01 сентября 2021 года за № 590 "О некоторых вопросах организации деятельности государственных органов и их структурных подразделений" акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить положение государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственное учреждение "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) ресгистрацию вышеуказонного Положения в органах юстиции;

      2)в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в филиал республиканского государственного предприятия на праве ведения "Институт законодательства и провавой информации Респблики Казахстан" Министерство юстиции Республики Казахстан по Туркестанской области для официального опубликования и включение в Этолонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3)размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата района Байдибек после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района, ответственного за данную сферу.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Временно исполняющий
      обязанности акима района Б.Турлыбеков

  Приложение постановлению
акимата района Байдибек
от "10" октября
2023 года № 425

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном учреждении "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек"

1. Общие положения

      1. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере занятости, социальных программ, оказания специальных социальных услуг и выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

      2. Коммунальное государственное учреждение "Районный территориальный центр социального обслуживания населения" государственного учреждения "Отдела занятости социальных программ района Байдибек" является ведомством государственного учреждения "Отдела занятости социальных программ района Байдибек"

      3. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" является юридическим лицом в организационно–правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" вступает в гражданско–правовые отношения от собственного имени.

      6. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

      7. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

      9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, село Шаян, улица Б. Карашаулы, дом № 94, 160200.

      10. Полное наименование государственного органа: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек".

      11. Настоящее положение является учредительным документом Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек".

      Учредитель: государственное учреждение "Аппарат акима района Байдибек".

      12. Финансирование деятельности Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" осуществляется из местного бюджета.

      13. Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек".

      Если Государственному учреждению "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Задачи и полономочия государственного органа

      14. Цели:

      - цель Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек": реализация государственной политики в области социальной защиты населения, оказания специальных социальных услуг и выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

      - осуществление иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      15. Полномочия:

      1)Права:

      -представление интересов государственных органов и организаций;

      -запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и других организаций в пределах своей компетенции;

      -защищать свои права перед государственными и юридическими лицами в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2)Обязанности:

      -Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" осуществляет полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, настоящим Положением;

      -организует порядок проведения собраний, участвует в заседаниях акимата района;

      -обеспечивает освещение деятельности Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" в средствах массовой информации;

      - Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" осуществляет полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, настоящим Положением.

      16. Функции:

      1)ежегодно определяет целевые группы, проживающие на территории района, и социальные меры по их защите;

      2)организует оказание социальной и благотворительной помощи инвалидам;

      3)оказание услуг по назначению государственной адресной социальной помощи;

      4)назначает и выплачивает жилищное пособие;

      5)выплачивает материальные (финансовые) пособия отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов;

      6)обеспечивает оказание специальных социальных услуг лицам, признанным находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете службы пробации, освобожденным от учреждений, в соответствии с законодательством Республики Казахстан О специальных социальных услугах;

      7)обеспечивает меры по содействию занятости лиц, освобожденных в учреждениях, а также состоящих на учете службы пробации;

      8)в пределах компетенции оказывает государственные услуги, оказываемые в электронной форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      9)реализует государственную политику в области оказания специальных социальных услуг;

      10)обеспечивает создание и деятельность подведомственных субъектов, оказывающих специальные социальные услуги;

      11)взаимодействует с физическими и юридическими лицами и государственными органами по вопросам оказания специальных социальных услуг;

      12)разрабатывает правила установления размеров оказания социальной помощи и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан на основе типовых правил, утверждаемых Правительством Республики Казахстан;

      13)реализует государственную политику в области миграции населения в пределах своей компетенции;

      14)взаимодействие с центрами трудовой мобильности (карьеры) в целях обеспечения содействия занятости населения;

      15)Координирует и организует работу коммунального государственного учреждения "Районный территориальный центр социального обслуживания населения";

      16)осуществляет правильное и эффективное использование бюджетных средств;

      17)осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      18)осуществляет услуги по выдаче, продлению и отзыву разрешений трудовым иммигрантам.

3. Статус и полномочия первого руководителя государственного органа

      17. Руководство Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ района Байдибек" задач и осуществление им своих функций.

      18. Первый руководитель Государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" назначается на должность и освобождается от должности акимом района Байдибек.

      19. Первый руководитель Государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должность и освобождает от должности заместителя и директора коммунального государственного учреждения "Районный территориальный центр социального обслуживания населения".

      20. Полномочия первого руководителя Государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек":

      1)утверждает планы работы государственного учреждения;

      2)действует от имени Государственного учреждения;

      3)выдает доверенности;

      4)в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников государственного учреждения;

      5)в пределах своей компетенции издает приказы, подписывает служебные документы;

      6)утверждает внутреннюю трудовую дисциплину государственного учреждения;

      7)осуществляет контроль за соблюдением Закона Республики Казахстан "О государственной службе" в государственном учреждении;

      8)осуществляет личный прием граждан;

      9)осуществляет полномочия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

      10)несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законодательства.

      Исполнение полномочий первого руководителя Государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

      21. Первый руководитель определяет полномочия своего заместителя в соответствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа

      22. Государственное учреждение "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной деятельности (включая денежные доходы) и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      23. Имущество, закрепленное за государственным учреждением" Байдибекский районный отдел занятости и социальных программ", относится к коммунальной собственности.

      24. Государственное учреждение "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом приобретенным за счет средств, выделенных ему по плану финансирования, если иное не предусмотрено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа

      25. Реорганизация и ликвидация Государственного учрежденич "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Перечень организаций, находящихся в ведении Государственного учреждения "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек" коммунальное государственное учреждение "Районный территориальный центр социального обслуживания населения Государственное учреждение "Отдела занятости и социальных программ района Байдибек".