Бұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 8С-14/7 "2024-2026 жылдарға арналған Вознесенка ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 наурыздағы № 8С-17/5 шешімі

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Вознесенка ауылдық округінің бюджеті туралы" 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 8С-14/7 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Вознесенка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 41240,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8370,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 32870,4 мың теңге;

      2) шығындар – 45419,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4179,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4179,3 мың теңге.";

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің шешіміне сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Бұланды аудандық мәслихаттың төрағасы Н.Сексенов

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 27 наурыздағы
№ 8С-17/5 шешіміне
қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-14/7 шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған Вознесенка ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы

1

2

3

4

5
I. Кірістер

41240,4

1Салықтық түсімдер

8370,0


01


Табыс салығы

3219,02

Жеке табыс салығы

3219,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5151,01

Мүлiкке салынатын салықтар

707,03

Жер салығы

44,04

Көлiк құралдарына салынатын салық

4400,0

4Трансферттер түсімі

32870,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32870,03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32870,0


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiБағдарлама
Атауы

1

2

3

4

5
II. Шығындар

45419,7

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26579,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26579,0001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26579,0

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3177,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3177,0003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3177,0

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13184,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13184,4008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5472,0011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7138,4014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

574,0

12Көлiк және коммуникация

2479,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2479,3013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2479,3
III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4179,3
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4179,3


О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 8С-14/7 "О бюджете Вознесенского сельского округа на 2024-2026 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 27 марта 2024 года № 8С-17/5

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете Вознесенского сельского округа на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 8С-14/7 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Вознесенского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41240,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8370,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32870,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 45419,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4179,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4179,3 тысяч тенге.";

      приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Н.Сексенов

  Приложение к решению
Буландынского районного маслихата
от 27 марта 2024 года
№ 8С-17/5
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-14/7

Бюджет Вознесенского сельского округа на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


КлассПодкласс

1

2

3

4

5
I. Доходы

41240,4

1Налоговые поступления

8370,0


01


Подоходный налог

3219,02

Индивидуальный подоходный налог

3219,0


04


Hалоги на собственность

5151,01

Hалоги на имущество

707,03

Земельный налог

44,04

Hалог на транспортные средства

4400,0

4Поступления трансфертов

32870,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32870,03

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32870,0


Функциональная группа

Сумма 


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование

1

2

3

4

5
II. Затраты

45419,7

01Государственные услуги общего характера

26579,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26579,0001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26579,0

06Социальная помощь и социальное обеспечение

3177,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3177,0003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3177,0

07Жилищно-коммунальное хозяйство

13184,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13184,4008

Освещение улиц в населенных пунктах

5472,0011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7138,4014

Организация водоснабжения населенных пунктов

574,0

12Транспорт и коммуникации

2479,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2479,3013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2479,3
III. Чистое бюджетное кредитование

0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета 

-4179,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4179,3