Әйтеке би аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 16 қаңтардағы № 166 "2024-2026 жылдарға арналған Қызылжұлдыз ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 сәуірдегі № 198 шешімі

      Әйтеке би аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Әйтеке би аудандық мәслихаттың "2024-2026 жылдарға арналған Қызылжұлдыз ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 16 қаңтардағы № 166 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Қызылжұлдыз ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2024 жылға келесідей көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 74583 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5050 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 69533 мың теңге;

      2) шығындар – 74755,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 172,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 172,8 мың теңге, оның ішінде:

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 172,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Әйтеке би аудандық
мәслихаттың төрағасы:
Б. Д. Сейлханов

  Әйтеке би аудандық
мәслихаттың 2024 жылғы
23 сәуірдегі № 198 шешіміне
қосымша
  Әйтеке би аудандық
мәслихаттың 2024 жылғы
16 қантардағы № 166 шешіміне
1-қосымша

2024 жылға арналған Қызылжұлдыз ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы
I.КІРІСТЕР

74583

1Салықтық түсімдер

5050


01


Табыс салығы

7112

Жеке табыс салығы

711


04


Меншікке салынатын салықтар

8391

Мүлікке салынатын салықтар

253

Жер салығы

144

Көлік құралдарына салынатын салық

800


05


Тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

35003

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3500

4Трансферттердің түсімдері

69533


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

695333

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69533


Функционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Кіші функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

II. ШЫҒЫНДАР

74755,8

01
Жалпы сиппатағы мемлекеттік қызметтер

37246,2


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37246,2124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің апараты

37246,2
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37246,2

06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

967


2Әлеуметтiк көмек

967124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

967
003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

967

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34542


3Елді-мекендерді көркейту

34542124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34542
008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2311,5
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4500
011

Елді мекендерде абаттандыру мен көгалдандыру

27730,5

12
Көлiк және коммуникация

2000


1Автомобиль көлiгi

2000124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000
013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000

15
Трансферттер

0,6


1Трансферттер

0,6124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6
048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6

III. Таза бюджеттік кредит беру

0

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операция бойынша сальдо

0

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-172,8

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

172,8


Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

172,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

172,81

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

172,8


О внесении изменений в решение Айтекебийского районного маслихата от 16 января 2024 года № 166 "Об утверждении бюджета Кызылжулдузского сельского округа на 2024-2026 годы"

Решение Айтекебийского районного маслихата Актюбинской области от 23 апреля 2024 года № 198

      Айтекебийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айтекебийского районного маслихата "Об утверждении бюджета Кызылжулдузского сельского округа на 2024-2026 годы" от 16 января 2024 года № 166 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Кызылжулдузского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1)доходы – 74583 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5050 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 69533 тысяч тенге;

      2) затраты – 74755,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 172,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 172,8 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 172,8 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Айтекебийского
районного маслихата:
Б. Д. Сейлханов

  приложение к решению
Айтекебийского районного
маслихата от 23 апреля 2024
года № 198
  приложение 1 к решению
Айтекебийского районного
маслихата от 16 января 2024
года № 166

Бюджет Кызылжулдузского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование
І.ДОХОДЫ

74583

1Налоговые поступления

5050


01


Подоходный нолог

7112

Индеведуальный подоходный нолог

711


04


Налоги на собственность

8391

Налоги на имущество

253

Земельный налог

144

Налог на транспортные средства

800


05


Внутренние налоги на товары,работы и услуги

35003

Поступление за использование природных и других ресурсов

3500

4Поступления трансфертов

69533


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

695333

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69533


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

II. ЗАТРАТЫ

74755,8

01
Государственные услуги общего характера

37246,2


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37246,2124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37246,2
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37246,2

06
Социальная помощь и социальное обеспечение

967


2Социальная помощь

967124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

967
003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

967

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

34542


3Благоустройство населенных пунктов

34542124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34542
008

Освещение улиц в населенных пунктах

2311,5
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4500
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27730,5

12
Транспорт и коммуникация

2000


1Автомобильный транспорт

2000124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000
013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000

15
Трансферты

0,6


1Трансферты

0,6124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6
048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0

IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

V. Дефицит (профит) бюджета

-172,8

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

172,8


Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

8Используемые остатки бюджетных средств

172,8


01


Остатки бюджетных средств

172,81

Свободные остатки бюджетных средств

172,8